INSTRUKCJA INSTALACJI Datapolis Process System v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI Datapolis Process System v 4.2.0.4294"

Transkrypt

1 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, Warszawa tel. (+48 22) ; fax. ( ) , INSTRUKCJA INSTALACJI Datapolis Process System v Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2015 Dziękujemy za wybór Datapolis Process System Wymagania systemowe Serwer Klient Instalator Migrowanie z Workboksa Instalacja Ustawienia IIS Licencjonowanie Ograniczenia licencji Aktywacja funkcji Naprawa i usuwanie Datapolis Process System Ustawienia SharePoint Historia przepływu Rozwiązywanie problemów Znane błędy... 26

2 Użytkownicy migrujący środowisko SharePoint Server 2010/SharePoint Foundation 2010 na środowisko SharePoint Server 2013/SharePoint Foundation 2013 powinni przeczytać rozdział 2.1 Migrowanie z Workboksa 2.3. Datapolis Process System nieustannie się rozwija. Podczas gdy jego podstawowe funkcjonalności są już gotowe i działają poprawnie, to z każdą nową wersją dodajemy nowe, bardziej atrakcyjne funkcje. Zapraszamy do zarejestrowania się na stronie aby móc śledzić najnowsze wydania naszej aplikacji. Rejestracja umożliwi również dostęp do dodatkowych materiałów na temat platformy Datapolis oraz do naszych witryn demonstracyjnych, gdzie możliwe jest przetestowanie Datapolis Process System on-line. Dziękujemy za wybór Datapolis Process System Mamy nadzieję, że nasz produkt okaże się dla Państwa użyteczny. Jeżeli mają do niego Państwo jakiekolwiek komentarze lub pytania, prosimy o kontakt kanałami wyszczególnonymi w sekcji Rozwiązywanie problemów. Prosimy o poświęcenie kilkunastu minut na przeczytanie niniejszej instrukcji oraz zapoznanie się z przewodnikiem Szybki start, który ułatwi Państwu pełne wykorzystanie funkcjonalności naszego produktu. Przewodnik znajduje się w tym samym katalogu, co niniejsza instrukcja. W strefie klienta na witrynie w Moje produkty jest sekcja Datapolis Process System, w której znajduje się link Stwórz licencję demonstracyjną Datapolis Process System. Wykorzystaj przycisk do wygenerowania 30-dniowej licencji demonstracyjnej, jeżeli numer twojej zainstalowanej wersji produktu jest większy lub równy 4.2.x.x. Dla Datapolis Process System lub Workbox w wersji mniejszej niż 4.2.x.x 30-dniowa licencja demonstracyjna jest domyślnie aktywna od chwili instalacji produktu. Licencję demonstracyjną możesz wygenerować tylko jeden raz i użyć ją można też tylko na jednym środowisku. Aby móc używać aplikacji po okresie 30 dni należy zakupić i aktywować nową licencję. Wersja próbna posiada wszystkie funkcjonalności wersji Enterprise, jest jednak ograniczona czasowo do trzydziestu dni od momentu instalacji. Aby móc używać produkt po upływie tego okresu, należy zakupić licencję na stronie Więcej informacji o licencjonowaniu znajduje się w dalszej części tego przewodnika: część Instalacja, rozdział Licencjonowanie. Strona 2 z 26

3 1 Wymagania systemowe 1.1 Serwer Windows Server 2008 R2 SP1 / Windows Server 2012 SharePoint Foundation 2013/SharePoint Server 2013.NET Klient Przeglądarka WWW z dodatkiem Silverlight Instalator 2.1 Migrowanie z Workboksa 2.3 Uwaga: SharePoint 2013 jest stale rozwijany i mogą pojawiać się w nim istotne zmiany. W związku z tym przed rozpoczęciem migracji prosimy o kontakt z naszym wsparciem technicznym na adres abyśmy mogli udzielić pomocy oraz dostarczyć najnowsze procedury migracji. Prosimy nie rozpoczynać migracji bez konsultacji ze wsparciem technicznym Datapolis.com. Jeśli aktualizujesz farmę SharePoint do wersji 2013, wykonaj poniższe kroki aby przystosować swoje środowisko do korzystania z Datapolis Process System. 1. Na środowisku SharePoint Zainstaluj Workboksa w wersji jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Tylko z tej wersji możesz przejść na wersję Wykonaj kopię zapasową bazy danych Workboksa (jej nazwa ma postać: DP_DB_GuidTwojejFarmy ) 1.3. Uruchom WorkboxSP2013MigratorSource.exe Aplikacja utworzy plik tekstowy o nazwie WorkboxSP2013Migration.txt. Zawiera on informację o identyfikatorach (GUID) farmy i aplikacji. Zachowaj plik do dalszych etapów migracji Odinstaluj Workboksa oraz SharePoint Column Protector (jeśli jest zainstalowany). Jest to niezbędne ze względu na dużą ilość zmian jakie zaszły w nowej wersji. 2. Utwórz nową farmę SharePoint 2013 i dokonaj migracji swojego środowiska zgodnie z zaleceniami Microsoftu. 3. Na środowisku SharePoint Zaimportuj bazę danych Workboksa do SQL Server. Nazwa bazy powinna zostać niezmieniona. Strona 3 z 26

4 3.2. Skopiuj plik WorkboxSP2013Migration.txt do katalogu z plikami instalacyjnymi Workboksa (powinien znajdować się w tym samym folderze co plik WorkboxSP2013MigratorTarget.exe W przypadku standardowej migracji Sharepointa adresy URL twoich aplikacji nie ulegną zmianie. Jeśli dokonujesz tego typu migracji proszę pomiń ten punkt. Możesz jednak zaimportować swoje środowisko aby działało pod innymi portami niż obecnie (w tym przypadku zmienią się adresy URL aplikacji). Jeśli chcesz przeprowadzić ten typ migracji wykonaj proszę poniższą intrukcję. Zweryfikuj poprawność pliku WorkboxSP2013Migration.txt wszystkie wymienione w nim aplikacje powinny mieć adresy URL odpowiadające adresom aplikacji na farmie. Pamiętaj, aby w razie ręcznej modyfikacji zachować formę w jakiej są zapisane, tj. Poniżej przykład kroków jakie powinieneś wykonać aby poprawnie przeprowadzić migrację. Załóżmy, że po wykonaniu kroku 1.3 utworzony plik tekstowy posiada następującą zawartość: DP_DB_ b-4d83-a2c8-0a3ca1068f7d fb3-ffdd-412d-bb91-1fbe6e119ddf a6914cc fa-b2d c W kolejności mamy tutaj: nazwę bazy danych, adres i GUID aplikacji na której znajduje się centralna administracja oraz adres i GUID aplikacji z kolekcją witryn. Podczas migracji SharePoint może zmodyfikować adresy do tych aplikacji, na przykład: W takim wypadku, musisz zastąpić stare adresy nowymi. Plik WorkboxSP2013Migration.txt będzie wyglądał następująco: DP_DB_ b-4d83-a2c8-0a3ca1068f7d CentralnaAdministracja:3200/ 82608fb3-ffdd-412d-bb91-1fbe6e119ddf PrzykladowaKolekcjaWitryn:81/ a6914cc fa-b2d c 3.4. Jeśli modyfikowałeś plik tekstowy powinieneś teraz zapisać zmiany. Upewnij się, że znajduje się on w jednym katalogu z aplikacją WorkboxSP213MigratorTarget.exe Jeśli tak, przejdź do następnego kroku Uruchom WorkboxSP2013MigratorTarget.exe. Jeśli wykona operacje bez błędów, przejdź do następnego kroku Zainstaluj Datapolis Process System 3.7. Aktywuj nową licencję dla Datapolis Process System 3.8. Jeżeli posiadasz własne funkcje lub aktywności napisane przy użyciu SDK Workboksa 2010 musisz przygotować nowe wersje działające z SharePointem Instalacja Aby zainstalować Datapolis Process System, należy uruchomić dostarczony plik instalatora (InstallationPackage.exe) na serwerze hostującym aplikację Centralnej Administracji farmy Strona 4 z 26

5 SharePointa. Instalator rozpakuje pliki instalacyjne do podanego folderu, a następnie zostanie zainicjowana właściwa instalacja. Instalator konfiguruje Workboksa na wszystkich serwerach farmy, dlatego nie jest konieczne uruchamianie instalatora na każdym z serwerów. Wymagania wstępne: Na czas instalacji proszę odblokować na każdym serwerze port 445 dla połączeń TCP. Jest to wymagane dla poprawnej kontroli pracy usługi SharePoint Timer. Należy dodać uprawnienia do bazy dla Farm Administratora. Można to zrobić w następujący sposób. Odpal jako administrator SharePoint PowerShell i wpisz następującą komendę: Get-SPDatabase?{$_.Name -eq "DP_DB_7cf e7-97ff-dba3c237e1ca"} Add- SPShellAdmin -Username tg\loginadministratora Uwaga: Aby zainstalować DPS, musisz posiadać uprawnienia administratorskie do serwera i portalu. 1. Otwórz plik InstallationPackage.msi, aby uruchomić kreatora rozpakowywania. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Next. 2. Wybierz katalog, do którego mają zostać rozpakowane pliki instalatora Datapolis Process System. Pliki te są niezbędne do przeprowadzenia instalacji programu. Po zakończeniu instalacji można je usunąć, zalecamy jednak pozostawienie ich, ponieważ za ich pomocą można dokonać ewentualnej późniejszej naprawy aplikacji bądź ją odinstalować. Kliknij Next. Strona 5 z 26

6 3. Po zakończeniu rozpakowania plików kliknij przycisk Finish. 4. Po uruchomieniu instalatora, na ekranie powitalnym wybierz przycisk Next. Strona 6 z 26

7 5. Następnie zostaną sprawdzone ustawienia konfiguracyjne serwera wymagane do instalacji Workboksa. Należy zaczekać, aż wszystkie punkty zostaną sprawdzone. Wszystkie pomarańczowe ikony powinny się zmienić na zielone. Strona 7 z 26

8 6. Jeśli wyszystkie wymagania są spełnione, należy kliknąć przycisk Next. Strona 8 z 26

9 7. Jeżeli wystąpią błędy, należy je naprawić (uruchomić odpowiednie usługi, zainstalować odpowiednie aplikacje). Konieczne będzie zamknięcie kreatora instalacji (przyciskiem Abort ) ponowne jego uruchomienie po rozwiązaniu wszelkich kwestii. Pomoc dotycząca błędów instalacji została opisana w rozdziale Rozwiązywanie problemów. Jeżeli Datapolis Process System jest już zainstalowany na serwerze, zostanie wyświetlony ekran z opcjami naprawy/aktulizacji bądź usunięcia instalacji. W takim przypadku należy zapoznać się z treścią podrozdziału Naprawa/usuwanie w rozdziale Instalacja. 8. Konieczne jest zapoznanie się za umową użytkownika końcowego EULA (ang. End User License Agreement) i jej akceptacja. Akceptacji dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, znajdującej się pod tekstem umowy. Następnie należy kliknąć przycisk Next. Polska wersja umowy EULA znajduje się w katalogu Resources plików instalatora. Brak akceptacji umowy uniemożliwi kontynuowanie instalacji. Strona 9 z 26

10 9. Na kolejnym ekranie należy wybrać aplikację sieciową SharePointa, na której chcemy wdrożyć Datapolis Process System. Można wybrać więcej niż jedną aplikację. 10. Jak wspomniano wcześniej, Datapolis Process System instalowany jest jako funkcja witryny, konieczne jest zatem włączenie tej funkcji na każdej witrynie oddzielnie. Instalator umożliwia włączenie funkcji na wszystkich witrynach w wybranych aplikacjach należy w tym celu zaznaczyć opcję Activate Workbox on all sites on all site collections on selected web applications. UWAGA: Jeżeli w aplikacjach znajduje się duża liczba witryn, włączanie funkcji może zająć dużo czasu i dużą część zasobów procesora. 11. Po zaznaczeniu wybranych aplikacji sieciowych należy kliknąć przycisk Next. Strona 10 z 26

11 12. Nastpny krok informuje jakie komponenty zostaną zainstalowane lub zmodyfikowane. Kliknij Next aby kontynuować. Strona 11 z 26

12 13. Kolejny ekran wyświetla pasek postępu instalacji. Instalacja, w zależności od konfiguracji farmy, może potrwać od ok. 30 sekund do 15 minut. Po jej zakończeniu należy kliknąć przycisk Next. Strona 12 z 26

13 14. Na ostatnim ekranie instalatora wyświetlony zostanie raport instalacji, zawierający szczegóły dotyczące zainstalowanego rozwiązania i funkcji, które zostały aktywowane na aplikacji sieciowej i zbiorze witryn. Kliknięcie przycisku Close kończy isntalację. Po udanej instalacji można korzystać z Datapolis Process System w aplikacjach sieciowych, na których został wdrożony, w witrynach, na których został aktywowany. Informacje na temat korzystania z Workboksa można znaleźć w dokumencie Szybki start. 2.3 Ustawienia IIS DPS do poprawnego działania wymaga, aby na serwerze IIS aplikacja SharePointa posiadała przynajmniej jeden wpis w nagłówkach hosta dla domyślnego adresu IP oraz pustą wartość nagłówka hosta. Uwaga: DPS nie będzie wdrażał przepływów pracy na aplikacji, która nie posiada pustej wartości nagłówka hosta. Aby upewnić się, że ustawienia serwera są poprawne: 1. Otwórz menu Start i wybierz Uruchom (lub bezpośrednio z klawiatury skrótem Windows + R) 2. Wpisz inetmgr i kliknij OK. Strona 13 z 26

14 3. W konsoli zarządzania IIS znajdź aplikację, pod którą pracuje SharePoint, zaznacz ją, a z prawego paska zadań wybierz Bindings. 4. W oknie Site Bindings sprawdź, czy istnieje wpis z domyślnym adresem IP oraz pustą wartością nagłówka hosta. Strona 14 z 26

15 5. Jeżeli nie ma tam pustego wpisu dla nagłówka hosta z domyślnym adresem IP, należy go dodać. W tym celu należy kliknąć przycisk ADD. W oknie dodawania nowego wpisu należy wprowadzić wybrany numer portu. Pozostałe ustawienia powinny pozostać niezmienione. Na koniec należy kliknąć OK. 6. Powyższe czynności należy powtórzyć dla wszystkich aplikacji sieci Web dla SharePointa, na których ma pracować DPS. 2.4 Licencjonowanie W strefie klienta na witrynie w Moje produkty jest sekcja Datapolis Process System, w której znajduje się link Stwórz licencję demonstracyjną Datapolis Process System. Wykorzystaj przycisk do wygenerowania 30-dniowej licencji demonstracyjnej, jeżeli numer twojej zainstalowanej wersji produktu jest większy lub równy 4.2.x.x. Dla Datapolis Process System lub Workbox w wersji mniejszej niż 4.2.x.x 30-dniowa licencja demonstracyjna jest domyślnie aktywna od chwili instalacji produktu. Strona 15 z 26

16 Licencję demonstracyjną możesz wygenerować tylko jeden raz i użyć ją można też tylko na jednym środowisku. Aby móc używać aplikacji po okresie 30 dni należy zakupić i aktywować nową licencję. Wersja próbna zawiera pełną funkcjonalność licencji Enterprise. Uwaga: Zakupienie i aktywowanie licencji (Standard, Standard Plus i Enterprise) jest wystarczające; przeinstalowywanie i rekonfigurowanie DPS nie jest konieczne. Aby aktywować licencję na farmie SharePoint należy: 1. Zakupić licencję w Dziale Sprzedaży. 2. Po zakupie licencji jest ona widoczna na stronie Moje produkty na Portalu partnerskim. Należy udać się na stronę zarządzania licencjami na serwerze SharePoint (SharePoint Central Administration -> System Settings -> License management for Datapolis products). Uwaga: Datapolis Process System jest licencjonowany na serwer i na użytkowników farmy SharePoint. Po wprowadzeniu klucza produktu na stronach Datapolis niemożliwe jest przeniesienie licencji na inną farmę. a. Udaj się do Administracji Centralnej SharePointa. b. Z menu wybierz opcję Datapolis Process System. Strona 16 z 26

17 c. Na stronie Datapolis Process System wybierz Zarządzanie licencjami Datapolis ( License management for Datapolis products ). 3. Jeżeli Twój serwer ma połączenie z Internetem, możesz aktywować licencję automatycznie. Jeśli nie ma takiego połączenia, udaj się do punktu 4. a. Kliknij link Activate license automatically. Strona 17 z 26

18 a. Teraz zaloguj się na stronę https://partner.datapolis.com/pl/klient/strony/mojeprodukty.aspx i otwórz sekcję licencji DPS. Skopiuj klucz produktu, a następnie wróć na License Management for Datapolis Products i wklej go w pole Product key. Następnie kliknij Check licenses. Poczekaj aż pole Licese Id wypełni się automatycznie. Teraz kliknij Activate. b. Po wykonaniu powyższych upewnij się, że bieżąca wersja Datapolis Process System posiada ważną licencję. Aby DPS działał na witrynach należy wybrać go z drop downa i klikną + z prawej strony. Uwaga: Jeżeli automatyczna aktywacja zakończyła się pomyślnie, można opuścić punkty 4, 5 i Pobierz klucz produktu twojej instalacji DPS. a. Kliknij link Get Farm Key. Strona 18 z 26

19 b. Rozpocznie się pobieranie pliku. Zapisz go na dysku w dogodnej lokalizacji. Uwaga: Jeżeli pobieranie nie rozpocznie się, sprawdź, czy nie został on zablokowany przez przeglądarkę. 5. Teraz należy wygenerować klucz licencyjny. a. Udaj się na stronę https://partner.datapolis.com/pl/klient/strony/mojeprodukty.aspx. Otwórz sekcję licencji DPS, kliknij Browse i wgraj tam pobrany w poprzednim kroku klucz produktu. b. Po wgraniu klucza produktu kliknij link Pobierz klucz licencji i zapisz go na dysku. 6. Aktywuj produkt z użyciem klucza licencji. a. Wróć do License Management for Datapolis Products i kliknij link Upload License Key. Następnie kliknij Browse i wskaż zapisany w poprzednim punkcie klucz licencji, po czym kliknij przycisk Upload. Strona 19 z 26

20 b. Po wykonaniu powyższych czynności bieżąca kopia Datapolis Process System upewnij się, że bieżąca wersja Datapolis Process System posiada ważną licencję. Aby Datapolis Process System działał na witrynach należy wybrać go z drop downa i klikną + z prawej strony. Spowoduje to przypięcie DPSa. Aby go odpiąć wystarczy klikąć x z prawej strony. Uwaga: Jeżeli zajdą problemy ze startowaniem przepływów, odpalaniem akcji lub wdrażaniem przepływów należy poczekać kilka minut. c. Jeżeli klucz licencji nie jest poprawny na przykład został wygenerowany na podstawie klucza produktu z innej farmy lub minął się okres użytkowania status licencji będzie koloru czerwonego. Uwaga: Jeżeli status jest koloru czerwonego to nie można wdrażać przepływów pracy/aplikacji/solucji, a instancje przepływów już wdrożonych nie będą uruchamiane Ograniczenia licencji Licencje, w zależności od rodzaju, mogą być ograniczone pod względem: 1. liczby użytkowników, którzy mogą korzystać z Datapolis Process System (Client Access Licence, CAL); 2. liczby serwerów pracujących w farmie SharePoint. Poniżej przedstawiono szczegółową charakterystykę obu obiektów licencjonowania. Prosimy o zapoznanie się z nimi, gdyż pozwolą one lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania licencji Client Access Licence 1. Każda osoba wykonująca akcję przepływu Datapolis Workflow to jeden CAL. 2. Po przekroczeniu liczby CAL-i dopuszczonych przez posiadaną licencję do administratora farmy wysyłany jest z informacją o zdarzeniu. 3. DPS dopuszcza możliwość zaistnienia sytuacji, kiedy konieczne jest tymczasowe dopuszczenie większej liczby osób do obsługi procesu i umożliwia przekroczenie maksymalnej liczby CAL-i Strona 20 z 26

21 o 5. Prosimy o rozważne korzystanie z tej możliwości, jako że pomyślana jest ona dla sytuacji awaryjnych. 4. Szósta osoba przekraczająca limit CAL-i przy próbie wykonania akcji przepływu Datapolis Workflow otrzyma informację o przekroczeniu dopuszczalnej liczby CAL-i. Możliwość wykonania akcji dla tej osoby zostanie zablokowana. 5. Administrator farmy może raz na dobę usunąć do dwóch użytkowników z listy osób korzystających z Datapolis Process System, zwalniając tym CAL-e. Operację tę przeprowadzić można na stronie licencjonowania produktów Datapolis w Administracji centralnej SharePointa. Możliwość ta przewidziana została na wypadek usunięcia tymczasowych osób (wspomnianych w pkt. 3) z procesu, bądź gdy z różnych względów (np. kadrowych) zmienili się użytkownicy. Strona 21 z 26

22 Serwery 1. Serwer jest fizyczną lub wirtualną maszyną wchodzącą w skład farmy sharepointowej, w której działa Datapolis Process System. 2. Rzeczywista liczba serwerów w farmie musi zgadzać się z liczbą serwerów przewidzianą w licencji Datapolis Process System, w przeciwnym wypadku DPS nie będzie działał, zwracając bład o nieważnej licencji. Prosimy zauważyć, że tyczy się to również przypadku, gdy liczba serwerów w farmie jest mniejsza od liczby przewidzianej w licencji. Strona 22 z 26

23 2.5 Aktywacja funkcji UWAGA: Jeżeli funkcja Workboksa nie zostanie włączona na witrynie, użytkownicy nie będą mogli uruchamiać akcji ani definiować przepływów, zaś istniejące przepływy nie będą uruchamiane. Jeżeli podczas instalacji zaznaczono opcję Activate Datapolis Process System on all sites, DPS jako funkcja witryny staje się aktywuje się automatycznie dla wszystkich witryn wybranych aplikacji sieciowych i jest gotowy do użycia. Uwaga: Jeśli reinstalujesz DPS używając opcji Repair, stany funkcji na poszczególnych witrynach są zachowywane: aktywowane funkcje będą aktywne, dezaktywowane będą nieaktywne. Jeżeli funkcja była dezaktywowana lub instalator nie był w stanie jej aktywować, przed rozpoczęciem pracy z DPS należy ją aktywować manualnie. Jeżeli link do administracji DPS w menu Ustawienia listy nie jest widoczny, prawdopodobnie konieczne jest aktywowanie funkcji w zbiorze witryn, na którym znajduje się dana lista. Uwaga: Do aktywacji funkcji DPS musisz mieć uprawnienia do zarządzania witryną. Aktywacja funkcji: 1. Należy przejść do strony administracyjnej witryny: na witrynie, na której funkcja ma być aktywowana, należy wybrać Ustawienia witryny z menu Akcje witryny, umieszczonego w lewym górnym rogu. Strona 23 z 26

24 2. Na stronie ustawień witryny należy wybrać opcję Funkcje witryny z kolumny Administracja witryną. 3. Należy sprawdzić, czy funkcja Datapolis Process System jest aktywna. 4. Jeżeli funkcja Datapolis Process System jest nieaktywna, należy użyć przycisku Uaktywnij. Strona 24 z 26

25 2.6 Naprawa i usuwanie Datapolis Process System Jeżeli z jakiś powodów (usunięcie plików, modernizacja wersji lub nieprawidłowe działanie) chcesz naprawić instalację DPS, uruchom instalator według instrukcji opisanej w rozdziale Instalacja, zaczynając od punktu 5. Domyślnie instalator znajduje się w katalogu c:\program files\datapolis\datapolis Process System. 1. Jeżeli DPS jest już zainstalowany i wszystkie wymagania konfiguracyjne są spełnione (punkt 8 w rozdziale poświęconym instalacji), pokaże się ekran Repair or Remove. 2. Aby naprawić Datapolis Process System, wybierz opcję Repair i kliknij przycisk Next. DPS zostanie odinstalowany i zainstalowany ponownie. Żadne dane konfiguracyjne nie zostaną utracone. Uwaga: W szczególnych przypadkach może się zdarzyć, że funkcja Workboksa zostanie dezaktywowana. Jeżeli tak się stanie, można aktywować funkcję ręcznie dla każdej witryny w zbiorze witryn (zobacz rozdział Aktywacja funkcji ). 3. Aby usunąć DPS z farmy SharePointowej, wybierz opcję Remove, a następnie kliknij przycisk Next. DPS zostanie odinstalowany. Możesz go zainstalować później. Uwaga: Pliki instalacyjne Workboksa dla list nie zostaną usunięte. Należy usunąć ręcznie pliki XML z każdego katalogu listy, używając do tego celu np. programu SharePoint Designer. Podczas deinstalacji nie zostanie także usunięta baza danych utworzona podczas instalacji DPS. Jeżeli jesteś pewien, że już nigdy nie będziesz korzystał z DPS oraz innych produktów Datapolis, usuń ręcznie tę bazę danych. Strona 25 z 26

26 2.7 Ustawienia SharePoint Do poprawnego działania, Datapolis Process System może wymagać odpowiednich ustawień środowiska SharePoint, które opisane są w poniższych sekcjach Historia przepływu Standardowo Microsoft SharePoint Foundation 2013 codziennie uruchamia zadanie czasomierza "Workflow Auto Cleanup" trwale usuwające instancje przepływów oraz powiązane zadania istniejące dłużej niż 60 dni od zakończenia lub anulowania przepływu. Wpisy historii przepływu nie są usuwane, natomiast odnośniki to strony statusu danej instancji przepływu nie będą dostępne. W celu wyłączenia tego standardowego zachowania należy: 1. W centralnej administracji, otworzyć zakładkę "Monitoring", a następnie wybrać opcję "Review job definitions". 2. Na wyświetlonej liście definicji zadań czasomierza odnaleźć wpis o nazwie "Workflow Auto Cleanup" i otworzyć jego szczegóły. 3. Na stronie szczegółów zadania "Workflow Auto Cleanup" wybrać przycisk "Disable". 4. Aplikacja przeniesie użytkownika na listę definicja zadań czasomierza, na której należy zweryfikować, czy zadanie o nazwie "Workflow Auto Cleanup" w kolumnie "Schedule Type" ma wpisany status "Disabled". 3 Rozwiązywanie problemów W przypadku wystąpienia błędów lub pojawienia się problemów w działaniu naszej aplikacji, prosimy odwiedzić blog zespołu technicznego, na którym znajduje się pełna lista znanych błędów i sposobów ich rozwiązania bądź ominięcia. Znajdują się tam ponadto informacje dotyczące rozwoju produktu. Blog znajduje się pod adresem W pilnych sprawach lub w przypadku wystąpienia błędu nie uwzględnionego na liście, prosimy o kontakt na adres Datapolis Process System nieustannie się rozwija. Podczas gdy jego podstawowe funkcjonalności są już gotowe i działają poprawnie, to z każdą nową wersją dodajemy nowe, bardziej atrakcyjne funkcje. Zapraszamy do zarejestrowania się na stronie aby móc śledzić najnowsze wydania naszej aplikacji. Rejestracja umożliwi również dostęp do dodatkowych materiałów na temat platformy Datapolis oraz do naszych witryn demonstracyjnych, gdzie możliwe jest przetestowanie DPS online. 3.1 Znane błędy Najbardziej aktualna lista znanych błędów oraz sposobów ich rozwiązania znajduje się na stronie Strona 26 z 26

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 3.1.0.3269

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.1.9.1083

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.1.9.1083 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.1.9.1083 Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2011 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.2.10.1175

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 1.7.7.272 Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu Bibliotekarz.NET Web Platform. Instrukcja została przygotowana 26.07.2016.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja systemu UPLOOK / STATLOOK

Aktualizacja systemu UPLOOK / STATLOOK Aktualizacja systemu UPLOOK / STATLOOK SCENARIUSZ NR1 (Komputer z zainstalowaną konsolą Master ma dostęp do Internetu) 1. Z poziomu menu głównego konsoli Master, wybieramy opcję Pomoc następnie Sprawdź

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia egzaminu z użyciem Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instrukcja uruchomienia egzaminu z użyciem Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Instrukcja uruchomienia egzaminu z użyciem Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590 Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express http://bexlab.pl Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Wymagania... 2 3 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Łukasz Kuras Licencja sieciowa w przypadku produktów Autodesk rozdzielana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania zwanego Menedżerem licencji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji.

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Na początek pobierz i uruchom plik instalacyjny. Link do tego pliku znajduje się w e-mailu potwierdzającym wraz z otrzymaną licencją. Plik ten należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0 SPIS TREŚCI Ważne informacje przed instalacją aplikacji Instalacja aplikacji Uruchomienie aplikacji i rejestracja nowego Użytkownika 1. Ważne informacje przed instalacją aplikacji Wymagania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instalacja NotifySync

Instalacja NotifySync Instalacja NotifySync WPROWADZENIE OD DYSTRYBUTORA SUN CAPITAL: Opis instalacji oraz konfiguracji rozwiązania NotifySync zawarty jest w bardzo przystępnym przewodniku dostępnym na: http://help.notify.net/techdocs/device/notifysync/installregguide/nethelp/default.htm?t

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji PS IMAGO PRO

Instrukcja instalacji PS IMAGO PRO Instrukcja instalacji PS IMAGO PRO Predictive Solutions ul. Racławicka 58 30-017 Kraków tel. 12 636 96 80 faks wew. 102 [www.predictivesolutions.pl] PS IMAGO Copyright Predictive Solutions Sp. z o.o. [dawniej

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure

Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure 1 Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure Niestety firma F-Secure nie udostępnia paczki instalacyjnej EXE lub MSI do instalacji oprogramowania F-Secure Client Security. Paczkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa i rejestracja progecad Professional

Instalacja sieciowa i rejestracja progecad Professional Instalacja sieciowa i rejestracja Professional 1 Treść 1 Treść... 1 2 Wstęp... 1 3 Jak rozpocząć?... 2 3.1 Instalacja serwera NLM dla... 2 3.2 Rejestracja serwera NLM dla... 2 3.3 Dodawanie i aktywacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Wersja z 10 lutego 2015r. Spis treści 1. Wymagania............................................ 1 2. Instalacja.............................................

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service SZRBD SQL Server 2012 jest dostępny w darmowej wersji jako Express Edition. W niniejszym materiale zostanie omówiony proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji KaMap CE

Instrukcja instalacji KaMap CE Instrukcja instalacji KaMap CE Tematy pomocy: 1. Instalacja z pliku instalatora.exe 1.1 Wymagania wstępne 1.2 Instalacja na palmtopie 1.3 Instalacja na nawigacji samochodowej 2. Instalacja z pliku.zip

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 4.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 4.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym aplikacje autorstwa Predictive Solutions oraz program IBM SPSS Statistics, a także rozszerzenia funkcjonalności tego programu. Dlatego instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica Wersja 2.0 Data ostatniej aktualizacji: 07.03.2016 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Minimalne wymagania środowiska

Bardziej szczegółowo

JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1

JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1 JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1 Uwaga: INSTALACJA NOWEJ PLATFORMY JAVA SE Wygląd stron WWW pobieranych z serwera może być inny (aktualizacje), od tych pokazanych w instrukcji, ponieważ instrukcja

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo