INSTRUKCJA INSTALACJI Datapolis Process System v

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI Datapolis Process System v 4.2.0.4294"

Transkrypt

1 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, Warszawa tel. (+48 22) ; fax. ( ) , INSTRUKCJA INSTALACJI Datapolis Process System v Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2015 Dziękujemy za wybór Datapolis Process System Wymagania systemowe Serwer Klient Instalator Migrowanie z Workboksa Instalacja Ustawienia IIS Licencjonowanie Ograniczenia licencji Aktywacja funkcji Naprawa i usuwanie Datapolis Process System Ustawienia SharePoint Historia przepływu Rozwiązywanie problemów Znane błędy... 26

2 Użytkownicy migrujący środowisko SharePoint Server 2010/SharePoint Foundation 2010 na środowisko SharePoint Server 2013/SharePoint Foundation 2013 powinni przeczytać rozdział 2.1 Migrowanie z Workboksa 2.3. Datapolis Process System nieustannie się rozwija. Podczas gdy jego podstawowe funkcjonalności są już gotowe i działają poprawnie, to z każdą nową wersją dodajemy nowe, bardziej atrakcyjne funkcje. Zapraszamy do zarejestrowania się na stronie aby móc śledzić najnowsze wydania naszej aplikacji. Rejestracja umożliwi również dostęp do dodatkowych materiałów na temat platformy Datapolis oraz do naszych witryn demonstracyjnych, gdzie możliwe jest przetestowanie Datapolis Process System on-line. Dziękujemy za wybór Datapolis Process System Mamy nadzieję, że nasz produkt okaże się dla Państwa użyteczny. Jeżeli mają do niego Państwo jakiekolwiek komentarze lub pytania, prosimy o kontakt kanałami wyszczególnonymi w sekcji Rozwiązywanie problemów. Prosimy o poświęcenie kilkunastu minut na przeczytanie niniejszej instrukcji oraz zapoznanie się z przewodnikiem Szybki start, który ułatwi Państwu pełne wykorzystanie funkcjonalności naszego produktu. Przewodnik znajduje się w tym samym katalogu, co niniejsza instrukcja. W strefie klienta na witrynie w Moje produkty jest sekcja Datapolis Process System, w której znajduje się link Stwórz licencję demonstracyjną Datapolis Process System. Wykorzystaj przycisk do wygenerowania 30-dniowej licencji demonstracyjnej, jeżeli numer twojej zainstalowanej wersji produktu jest większy lub równy 4.2.x.x. Dla Datapolis Process System lub Workbox w wersji mniejszej niż 4.2.x.x 30-dniowa licencja demonstracyjna jest domyślnie aktywna od chwili instalacji produktu. Licencję demonstracyjną możesz wygenerować tylko jeden raz i użyć ją można też tylko na jednym środowisku. Aby móc używać aplikacji po okresie 30 dni należy zakupić i aktywować nową licencję. Wersja próbna posiada wszystkie funkcjonalności wersji Enterprise, jest jednak ograniczona czasowo do trzydziestu dni od momentu instalacji. Aby móc używać produkt po upływie tego okresu, należy zakupić licencję na stronie Więcej informacji o licencjonowaniu znajduje się w dalszej części tego przewodnika: część Instalacja, rozdział Licencjonowanie. Strona 2 z 26

3 1 Wymagania systemowe 1.1 Serwer Windows Server 2008 R2 SP1 / Windows Server 2012 SharePoint Foundation 2013/SharePoint Server 2013.NET Klient Przeglądarka WWW z dodatkiem Silverlight Instalator 2.1 Migrowanie z Workboksa 2.3 Uwaga: SharePoint 2013 jest stale rozwijany i mogą pojawiać się w nim istotne zmiany. W związku z tym przed rozpoczęciem migracji prosimy o kontakt z naszym wsparciem technicznym na adres abyśmy mogli udzielić pomocy oraz dostarczyć najnowsze procedury migracji. Prosimy nie rozpoczynać migracji bez konsultacji ze wsparciem technicznym Datapolis.com. Jeśli aktualizujesz farmę SharePoint do wersji 2013, wykonaj poniższe kroki aby przystosować swoje środowisko do korzystania z Datapolis Process System. 1. Na środowisku SharePoint Zainstaluj Workboksa w wersji jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Tylko z tej wersji możesz przejść na wersję Wykonaj kopię zapasową bazy danych Workboksa (jej nazwa ma postać: DP_DB_GuidTwojejFarmy ) 1.3. Uruchom WorkboxSP2013MigratorSource.exe Aplikacja utworzy plik tekstowy o nazwie WorkboxSP2013Migration.txt. Zawiera on informację o identyfikatorach (GUID) farmy i aplikacji. Zachowaj plik do dalszych etapów migracji Odinstaluj Workboksa oraz SharePoint Column Protector (jeśli jest zainstalowany). Jest to niezbędne ze względu na dużą ilość zmian jakie zaszły w nowej wersji. 2. Utwórz nową farmę SharePoint 2013 i dokonaj migracji swojego środowiska zgodnie z zaleceniami Microsoftu. 3. Na środowisku SharePoint Zaimportuj bazę danych Workboksa do SQL Server. Nazwa bazy powinna zostać niezmieniona. Strona 3 z 26

4 3.2. Skopiuj plik WorkboxSP2013Migration.txt do katalogu z plikami instalacyjnymi Workboksa (powinien znajdować się w tym samym folderze co plik WorkboxSP2013MigratorTarget.exe W przypadku standardowej migracji Sharepointa adresy URL twoich aplikacji nie ulegną zmianie. Jeśli dokonujesz tego typu migracji proszę pomiń ten punkt. Możesz jednak zaimportować swoje środowisko aby działało pod innymi portami niż obecnie (w tym przypadku zmienią się adresy URL aplikacji). Jeśli chcesz przeprowadzić ten typ migracji wykonaj proszę poniższą intrukcję. Zweryfikuj poprawność pliku WorkboxSP2013Migration.txt wszystkie wymienione w nim aplikacje powinny mieć adresy URL odpowiadające adresom aplikacji na farmie. Pamiętaj, aby w razie ręcznej modyfikacji zachować formę w jakiej są zapisane, tj. Poniżej przykład kroków jakie powinieneś wykonać aby poprawnie przeprowadzić migrację. Załóżmy, że po wykonaniu kroku 1.3 utworzony plik tekstowy posiada następującą zawartość: DP_DB_ b-4d83-a2c8-0a3ca1068f7d fb3-ffdd-412d-bb91-1fbe6e119ddf a6914cc fa-b2d c W kolejności mamy tutaj: nazwę bazy danych, adres i GUID aplikacji na której znajduje się centralna administracja oraz adres i GUID aplikacji z kolekcją witryn. Podczas migracji SharePoint może zmodyfikować adresy do tych aplikacji, na przykład: W takim wypadku, musisz zastąpić stare adresy nowymi. Plik WorkboxSP2013Migration.txt będzie wyglądał następująco: DP_DB_ b-4d83-a2c8-0a3ca1068f7d CentralnaAdministracja:3200/ 82608fb3-ffdd-412d-bb91-1fbe6e119ddf PrzykladowaKolekcjaWitryn:81/ a6914cc fa-b2d c 3.4. Jeśli modyfikowałeś plik tekstowy powinieneś teraz zapisać zmiany. Upewnij się, że znajduje się on w jednym katalogu z aplikacją WorkboxSP213MigratorTarget.exe Jeśli tak, przejdź do następnego kroku Uruchom WorkboxSP2013MigratorTarget.exe. Jeśli wykona operacje bez błędów, przejdź do następnego kroku Zainstaluj Datapolis Process System 3.7. Aktywuj nową licencję dla Datapolis Process System 3.8. Jeżeli posiadasz własne funkcje lub aktywności napisane przy użyciu SDK Workboksa 2010 musisz przygotować nowe wersje działające z SharePointem Instalacja Aby zainstalować Datapolis Process System, należy uruchomić dostarczony plik instalatora (InstallationPackage.exe) na serwerze hostującym aplikację Centralnej Administracji farmy Strona 4 z 26

5 SharePointa. Instalator rozpakuje pliki instalacyjne do podanego folderu, a następnie zostanie zainicjowana właściwa instalacja. Instalator konfiguruje Workboksa na wszystkich serwerach farmy, dlatego nie jest konieczne uruchamianie instalatora na każdym z serwerów. Wymagania wstępne: Na czas instalacji proszę odblokować na każdym serwerze port 445 dla połączeń TCP. Jest to wymagane dla poprawnej kontroli pracy usługi SharePoint Timer. Należy dodać uprawnienia do bazy dla Farm Administratora. Można to zrobić w następujący sposób. Odpal jako administrator SharePoint PowerShell i wpisz następującą komendę: Get-SPDatabase?{$_.Name -eq "DP_DB_7cf e7-97ff-dba3c237e1ca"} Add- SPShellAdmin -Username tg\loginadministratora Uwaga: Aby zainstalować DPS, musisz posiadać uprawnienia administratorskie do serwera i portalu. 1. Otwórz plik InstallationPackage.msi, aby uruchomić kreatora rozpakowywania. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Next. 2. Wybierz katalog, do którego mają zostać rozpakowane pliki instalatora Datapolis Process System. Pliki te są niezbędne do przeprowadzenia instalacji programu. Po zakończeniu instalacji można je usunąć, zalecamy jednak pozostawienie ich, ponieważ za ich pomocą można dokonać ewentualnej późniejszej naprawy aplikacji bądź ją odinstalować. Kliknij Next. Strona 5 z 26

6 3. Po zakończeniu rozpakowania plików kliknij przycisk Finish. 4. Po uruchomieniu instalatora, na ekranie powitalnym wybierz przycisk Next. Strona 6 z 26

7 5. Następnie zostaną sprawdzone ustawienia konfiguracyjne serwera wymagane do instalacji Workboksa. Należy zaczekać, aż wszystkie punkty zostaną sprawdzone. Wszystkie pomarańczowe ikony powinny się zmienić na zielone. Strona 7 z 26

8 6. Jeśli wyszystkie wymagania są spełnione, należy kliknąć przycisk Next. Strona 8 z 26

9 7. Jeżeli wystąpią błędy, należy je naprawić (uruchomić odpowiednie usługi, zainstalować odpowiednie aplikacje). Konieczne będzie zamknięcie kreatora instalacji (przyciskiem Abort ) ponowne jego uruchomienie po rozwiązaniu wszelkich kwestii. Pomoc dotycząca błędów instalacji została opisana w rozdziale Rozwiązywanie problemów. Jeżeli Datapolis Process System jest już zainstalowany na serwerze, zostanie wyświetlony ekran z opcjami naprawy/aktulizacji bądź usunięcia instalacji. W takim przypadku należy zapoznać się z treścią podrozdziału Naprawa/usuwanie w rozdziale Instalacja. 8. Konieczne jest zapoznanie się za umową użytkownika końcowego EULA (ang. End User License Agreement) i jej akceptacja. Akceptacji dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, znajdującej się pod tekstem umowy. Następnie należy kliknąć przycisk Next. Polska wersja umowy EULA znajduje się w katalogu Resources plików instalatora. Brak akceptacji umowy uniemożliwi kontynuowanie instalacji. Strona 9 z 26

10 9. Na kolejnym ekranie należy wybrać aplikację sieciową SharePointa, na której chcemy wdrożyć Datapolis Process System. Można wybrać więcej niż jedną aplikację. 10. Jak wspomniano wcześniej, Datapolis Process System instalowany jest jako funkcja witryny, konieczne jest zatem włączenie tej funkcji na każdej witrynie oddzielnie. Instalator umożliwia włączenie funkcji na wszystkich witrynach w wybranych aplikacjach należy w tym celu zaznaczyć opcję Activate Workbox on all sites on all site collections on selected web applications. UWAGA: Jeżeli w aplikacjach znajduje się duża liczba witryn, włączanie funkcji może zająć dużo czasu i dużą część zasobów procesora. 11. Po zaznaczeniu wybranych aplikacji sieciowych należy kliknąć przycisk Next. Strona 10 z 26

11 12. Nastpny krok informuje jakie komponenty zostaną zainstalowane lub zmodyfikowane. Kliknij Next aby kontynuować. Strona 11 z 26

12 13. Kolejny ekran wyświetla pasek postępu instalacji. Instalacja, w zależności od konfiguracji farmy, może potrwać od ok. 30 sekund do 15 minut. Po jej zakończeniu należy kliknąć przycisk Next. Strona 12 z 26

13 14. Na ostatnim ekranie instalatora wyświetlony zostanie raport instalacji, zawierający szczegóły dotyczące zainstalowanego rozwiązania i funkcji, które zostały aktywowane na aplikacji sieciowej i zbiorze witryn. Kliknięcie przycisku Close kończy isntalację. Po udanej instalacji można korzystać z Datapolis Process System w aplikacjach sieciowych, na których został wdrożony, w witrynach, na których został aktywowany. Informacje na temat korzystania z Workboksa można znaleźć w dokumencie Szybki start. 2.3 Ustawienia IIS DPS do poprawnego działania wymaga, aby na serwerze IIS aplikacja SharePointa posiadała przynajmniej jeden wpis w nagłówkach hosta dla domyślnego adresu IP oraz pustą wartość nagłówka hosta. Uwaga: DPS nie będzie wdrażał przepływów pracy na aplikacji, która nie posiada pustej wartości nagłówka hosta. Aby upewnić się, że ustawienia serwera są poprawne: 1. Otwórz menu Start i wybierz Uruchom (lub bezpośrednio z klawiatury skrótem Windows + R) 2. Wpisz inetmgr i kliknij OK. Strona 13 z 26

14 3. W konsoli zarządzania IIS znajdź aplikację, pod którą pracuje SharePoint, zaznacz ją, a z prawego paska zadań wybierz Bindings. 4. W oknie Site Bindings sprawdź, czy istnieje wpis z domyślnym adresem IP oraz pustą wartością nagłówka hosta. Strona 14 z 26

15 5. Jeżeli nie ma tam pustego wpisu dla nagłówka hosta z domyślnym adresem IP, należy go dodać. W tym celu należy kliknąć przycisk ADD. W oknie dodawania nowego wpisu należy wprowadzić wybrany numer portu. Pozostałe ustawienia powinny pozostać niezmienione. Na koniec należy kliknąć OK. 6. Powyższe czynności należy powtórzyć dla wszystkich aplikacji sieci Web dla SharePointa, na których ma pracować DPS. 2.4 Licencjonowanie W strefie klienta na witrynie w Moje produkty jest sekcja Datapolis Process System, w której znajduje się link Stwórz licencję demonstracyjną Datapolis Process System. Wykorzystaj przycisk do wygenerowania 30-dniowej licencji demonstracyjnej, jeżeli numer twojej zainstalowanej wersji produktu jest większy lub równy 4.2.x.x. Dla Datapolis Process System lub Workbox w wersji mniejszej niż 4.2.x.x 30-dniowa licencja demonstracyjna jest domyślnie aktywna od chwili instalacji produktu. Strona 15 z 26

16 Licencję demonstracyjną możesz wygenerować tylko jeden raz i użyć ją można też tylko na jednym środowisku. Aby móc używać aplikacji po okresie 30 dni należy zakupić i aktywować nową licencję. Wersja próbna zawiera pełną funkcjonalność licencji Enterprise. Uwaga: Zakupienie i aktywowanie licencji (Standard, Standard Plus i Enterprise) jest wystarczające; przeinstalowywanie i rekonfigurowanie DPS nie jest konieczne. Aby aktywować licencję na farmie SharePoint należy: 1. Zakupić licencję w Dziale Sprzedaży. 2. Po zakupie licencji jest ona widoczna na stronie Moje produkty na Portalu partnerskim. Należy udać się na stronę zarządzania licencjami na serwerze SharePoint (SharePoint Central Administration -> System Settings -> License management for Datapolis products). Uwaga: Datapolis Process System jest licencjonowany na serwer i na użytkowników farmy SharePoint. Po wprowadzeniu klucza produktu na stronach Datapolis niemożliwe jest przeniesienie licencji na inną farmę. a. Udaj się do Administracji Centralnej SharePointa. b. Z menu wybierz opcję Datapolis Process System. Strona 16 z 26

17 c. Na stronie Datapolis Process System wybierz Zarządzanie licencjami Datapolis ( License management for Datapolis products ). 3. Jeżeli Twój serwer ma połączenie z Internetem, możesz aktywować licencję automatycznie. Jeśli nie ma takiego połączenia, udaj się do punktu 4. a. Kliknij link Activate license automatically. Strona 17 z 26

18 a. Teraz zaloguj się na stronę https://partner.datapolis.com/pl/klient/strony/mojeprodukty.aspx i otwórz sekcję licencji DPS. Skopiuj klucz produktu, a następnie wróć na License Management for Datapolis Products i wklej go w pole Product key. Następnie kliknij Check licenses. Poczekaj aż pole Licese Id wypełni się automatycznie. Teraz kliknij Activate. b. Po wykonaniu powyższych upewnij się, że bieżąca wersja Datapolis Process System posiada ważną licencję. Aby DPS działał na witrynach należy wybrać go z drop downa i klikną + z prawej strony. Uwaga: Jeżeli automatyczna aktywacja zakończyła się pomyślnie, można opuścić punkty 4, 5 i Pobierz klucz produktu twojej instalacji DPS. a. Kliknij link Get Farm Key. Strona 18 z 26

19 b. Rozpocznie się pobieranie pliku. Zapisz go na dysku w dogodnej lokalizacji. Uwaga: Jeżeli pobieranie nie rozpocznie się, sprawdź, czy nie został on zablokowany przez przeglądarkę. 5. Teraz należy wygenerować klucz licencyjny. a. Udaj się na stronę https://partner.datapolis.com/pl/klient/strony/mojeprodukty.aspx. Otwórz sekcję licencji DPS, kliknij Browse i wgraj tam pobrany w poprzednim kroku klucz produktu. b. Po wgraniu klucza produktu kliknij link Pobierz klucz licencji i zapisz go na dysku. 6. Aktywuj produkt z użyciem klucza licencji. a. Wróć do License Management for Datapolis Products i kliknij link Upload License Key. Następnie kliknij Browse i wskaż zapisany w poprzednim punkcie klucz licencji, po czym kliknij przycisk Upload. Strona 19 z 26

20 b. Po wykonaniu powyższych czynności bieżąca kopia Datapolis Process System upewnij się, że bieżąca wersja Datapolis Process System posiada ważną licencję. Aby Datapolis Process System działał na witrynach należy wybrać go z drop downa i klikną + z prawej strony. Spowoduje to przypięcie DPSa. Aby go odpiąć wystarczy klikąć x z prawej strony. Uwaga: Jeżeli zajdą problemy ze startowaniem przepływów, odpalaniem akcji lub wdrażaniem przepływów należy poczekać kilka minut. c. Jeżeli klucz licencji nie jest poprawny na przykład został wygenerowany na podstawie klucza produktu z innej farmy lub minął się okres użytkowania status licencji będzie koloru czerwonego. Uwaga: Jeżeli status jest koloru czerwonego to nie można wdrażać przepływów pracy/aplikacji/solucji, a instancje przepływów już wdrożonych nie będą uruchamiane Ograniczenia licencji Licencje, w zależności od rodzaju, mogą być ograniczone pod względem: 1. liczby użytkowników, którzy mogą korzystać z Datapolis Process System (Client Access Licence, CAL); 2. liczby serwerów pracujących w farmie SharePoint. Poniżej przedstawiono szczegółową charakterystykę obu obiektów licencjonowania. Prosimy o zapoznanie się z nimi, gdyż pozwolą one lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania licencji Client Access Licence 1. Każda osoba wykonująca akcję przepływu Datapolis Workflow to jeden CAL. 2. Po przekroczeniu liczby CAL-i dopuszczonych przez posiadaną licencję do administratora farmy wysyłany jest z informacją o zdarzeniu. 3. DPS dopuszcza możliwość zaistnienia sytuacji, kiedy konieczne jest tymczasowe dopuszczenie większej liczby osób do obsługi procesu i umożliwia przekroczenie maksymalnej liczby CAL-i Strona 20 z 26

21 o 5. Prosimy o rozważne korzystanie z tej możliwości, jako że pomyślana jest ona dla sytuacji awaryjnych. 4. Szósta osoba przekraczająca limit CAL-i przy próbie wykonania akcji przepływu Datapolis Workflow otrzyma informację o przekroczeniu dopuszczalnej liczby CAL-i. Możliwość wykonania akcji dla tej osoby zostanie zablokowana. 5. Administrator farmy może raz na dobę usunąć do dwóch użytkowników z listy osób korzystających z Datapolis Process System, zwalniając tym CAL-e. Operację tę przeprowadzić można na stronie licencjonowania produktów Datapolis w Administracji centralnej SharePointa. Możliwość ta przewidziana została na wypadek usunięcia tymczasowych osób (wspomnianych w pkt. 3) z procesu, bądź gdy z różnych względów (np. kadrowych) zmienili się użytkownicy. Strona 21 z 26

22 Serwery 1. Serwer jest fizyczną lub wirtualną maszyną wchodzącą w skład farmy sharepointowej, w której działa Datapolis Process System. 2. Rzeczywista liczba serwerów w farmie musi zgadzać się z liczbą serwerów przewidzianą w licencji Datapolis Process System, w przeciwnym wypadku DPS nie będzie działał, zwracając bład o nieważnej licencji. Prosimy zauważyć, że tyczy się to również przypadku, gdy liczba serwerów w farmie jest mniejsza od liczby przewidzianej w licencji. Strona 22 z 26

23 2.5 Aktywacja funkcji UWAGA: Jeżeli funkcja Workboksa nie zostanie włączona na witrynie, użytkownicy nie będą mogli uruchamiać akcji ani definiować przepływów, zaś istniejące przepływy nie będą uruchamiane. Jeżeli podczas instalacji zaznaczono opcję Activate Datapolis Process System on all sites, DPS jako funkcja witryny staje się aktywuje się automatycznie dla wszystkich witryn wybranych aplikacji sieciowych i jest gotowy do użycia. Uwaga: Jeśli reinstalujesz DPS używając opcji Repair, stany funkcji na poszczególnych witrynach są zachowywane: aktywowane funkcje będą aktywne, dezaktywowane będą nieaktywne. Jeżeli funkcja była dezaktywowana lub instalator nie był w stanie jej aktywować, przed rozpoczęciem pracy z DPS należy ją aktywować manualnie. Jeżeli link do administracji DPS w menu Ustawienia listy nie jest widoczny, prawdopodobnie konieczne jest aktywowanie funkcji w zbiorze witryn, na którym znajduje się dana lista. Uwaga: Do aktywacji funkcji DPS musisz mieć uprawnienia do zarządzania witryną. Aktywacja funkcji: 1. Należy przejść do strony administracyjnej witryny: na witrynie, na której funkcja ma być aktywowana, należy wybrać Ustawienia witryny z menu Akcje witryny, umieszczonego w lewym górnym rogu. Strona 23 z 26

24 2. Na stronie ustawień witryny należy wybrać opcję Funkcje witryny z kolumny Administracja witryną. 3. Należy sprawdzić, czy funkcja Datapolis Process System jest aktywna. 4. Jeżeli funkcja Datapolis Process System jest nieaktywna, należy użyć przycisku Uaktywnij. Strona 24 z 26

25 2.6 Naprawa i usuwanie Datapolis Process System Jeżeli z jakiś powodów (usunięcie plików, modernizacja wersji lub nieprawidłowe działanie) chcesz naprawić instalację DPS, uruchom instalator według instrukcji opisanej w rozdziale Instalacja, zaczynając od punktu 5. Domyślnie instalator znajduje się w katalogu c:\program files\datapolis\datapolis Process System. 1. Jeżeli DPS jest już zainstalowany i wszystkie wymagania konfiguracyjne są spełnione (punkt 8 w rozdziale poświęconym instalacji), pokaże się ekran Repair or Remove. 2. Aby naprawić Datapolis Process System, wybierz opcję Repair i kliknij przycisk Next. DPS zostanie odinstalowany i zainstalowany ponownie. Żadne dane konfiguracyjne nie zostaną utracone. Uwaga: W szczególnych przypadkach może się zdarzyć, że funkcja Workboksa zostanie dezaktywowana. Jeżeli tak się stanie, można aktywować funkcję ręcznie dla każdej witryny w zbiorze witryn (zobacz rozdział Aktywacja funkcji ). 3. Aby usunąć DPS z farmy SharePointowej, wybierz opcję Remove, a następnie kliknij przycisk Next. DPS zostanie odinstalowany. Możesz go zainstalować później. Uwaga: Pliki instalacyjne Workboksa dla list nie zostaną usunięte. Należy usunąć ręcznie pliki XML z każdego katalogu listy, używając do tego celu np. programu SharePoint Designer. Podczas deinstalacji nie zostanie także usunięta baza danych utworzona podczas instalacji DPS. Jeżeli jesteś pewien, że już nigdy nie będziesz korzystał z DPS oraz innych produktów Datapolis, usuń ręcznie tę bazę danych. Strona 25 z 26

26 2.7 Ustawienia SharePoint Do poprawnego działania, Datapolis Process System może wymagać odpowiednich ustawień środowiska SharePoint, które opisane są w poniższych sekcjach Historia przepływu Standardowo Microsoft SharePoint Foundation 2013 codziennie uruchamia zadanie czasomierza "Workflow Auto Cleanup" trwale usuwające instancje przepływów oraz powiązane zadania istniejące dłużej niż 60 dni od zakończenia lub anulowania przepływu. Wpisy historii przepływu nie są usuwane, natomiast odnośniki to strony statusu danej instancji przepływu nie będą dostępne. W celu wyłączenia tego standardowego zachowania należy: 1. W centralnej administracji, otworzyć zakładkę "Monitoring", a następnie wybrać opcję "Review job definitions". 2. Na wyświetlonej liście definicji zadań czasomierza odnaleźć wpis o nazwie "Workflow Auto Cleanup" i otworzyć jego szczegóły. 3. Na stronie szczegółów zadania "Workflow Auto Cleanup" wybrać przycisk "Disable". 4. Aplikacja przeniesie użytkownika na listę definicja zadań czasomierza, na której należy zweryfikować, czy zadanie o nazwie "Workflow Auto Cleanup" w kolumnie "Schedule Type" ma wpisany status "Disabled". 3 Rozwiązywanie problemów W przypadku wystąpienia błędów lub pojawienia się problemów w działaniu naszej aplikacji, prosimy odwiedzić blog zespołu technicznego, na którym znajduje się pełna lista znanych błędów i sposobów ich rozwiązania bądź ominięcia. Znajdują się tam ponadto informacje dotyczące rozwoju produktu. Blog znajduje się pod adresem W pilnych sprawach lub w przypadku wystąpienia błędu nie uwzględnionego na liście, prosimy o kontakt na adres Datapolis Process System nieustannie się rozwija. Podczas gdy jego podstawowe funkcjonalności są już gotowe i działają poprawnie, to z każdą nową wersją dodajemy nowe, bardziej atrakcyjne funkcje. Zapraszamy do zarejestrowania się na stronie aby móc śledzić najnowsze wydania naszej aplikacji. Rejestracja umożliwi również dostęp do dodatkowych materiałów na temat platformy Datapolis oraz do naszych witryn demonstracyjnych, gdzie możliwe jest przetestowanie DPS online. 3.1 Znane błędy Najbardziej aktualna lista znanych błędów oraz sposobów ich rozwiązania znajduje się na stronie Strona 26 z 26

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19 Datapolis.com ltd., ul. Wiktorska 63, 02-2587 Warsaw, Poland tel. (+48) 022 398 37 45; fax. (+48) 022 398 37 93, office@datapolis.com INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SharePoint Column Protector v 1.2.6.14

INSTRUKCJA INSTALACJI SharePoint Column Protector v 1.2.6.14 Datapolis.com ltd., ul. Wiktorska 63, 02-2587 Warsaw, Poland tel. (+48) 022 398 37 45; fax. (+48) 022 398 37 93, office@datapolis.com INSTRUKCJA INSTALACJI SharePoint Column Protector v 1.2.6.14 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych IBM SPSS Statistics Wersja 22 Przewodnik administratora licencji wielokrotnych Spis treści Przewodnik administratora....... 1 Zanim rozpoczniesz............. 1 Tworzenie kopii zapasowych oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja: 2015.1 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach 1 / 40 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 5 1.1. Problemy z usługą KS-OmniPharm... 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Antivirus 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus for Mac PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 2 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Aritech. Oprogramowanie kontroli dostępu. Podręcznik instalatora. dla systemu MS Windows

Aritech. Oprogramowanie kontroli dostępu. Podręcznik instalatora. dla systemu MS Windows Aritech Oprogramowanie kontroli dostępu Podręcznik instalatora dla systemu MS Windows LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE FIRMY ARITECH WAŻNE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: Umowa licencyjna firmy Aritech stanowi prawną

Bardziej szczegółowo