Informacje o Zamawiającym:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o Zamawiającym:"

Transkrypt

1 Znak sprawy: 03/06/BB/EM Zapytanie ofertowe Zabrze, 10 wrzesień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania B2B niezbędnego do realizacji procesów biznesowych w ramach projektu pt.:,,automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności budownictwa dzięki wdrożeniu systemu B2B współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Działanie Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B oraz przez Budżet Państwa. (numer umowy:.) (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana1) Informacje o Zamawiającym: EM-BUD Studio 2000 Emil Musiał ul. Rataja 24, Zabrze NIP: PL , Regon: Ogólne warunki przeprowadzenia postępowania ofertowego: Zamawiający zwraca się o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej nabycia oprogramowania B2B, niezbędnego do realizacji procesów biznesowych w ramach projektu pt.:,,automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności budownictwa dzięki wdrożeniu systemu B2B PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i wdrożenie systemu B2B w oparciu o analizę przygotowawczą (Załącznik nr 2). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt. Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności budownictwa dzięki wdrożeniu systemu B2B współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Działanie Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B oraz przez Budżet Państwa.

2 Opis modułów: I. Moduł zamówień Moduł zamówień do procesu integracji zamówień Wnioskodawcy z systemem zamówień Partnera, którego szczegółowa specyfikacja funkcjonalna (opis procesu) znajduje się w analizie przygotowawczej (załącznik nr 2), znacząco usprawni kwestie związane z przyjmowaniem zleceń przez Wnioskodawcę. W związku z tym, że moduły stanowią integralną część tego samego system B2B technologia informatyczna niezbędna do wytworzenia oprogramowania jest taka sama we wszystkich modułach. Moduł ten będzie składał się z: partnerami. Panel administracyjny - podgląd, generowanie raportów - technologia Python GTK lub Strony internetowej (technologia PHP/Python/Javascript) Moduł będzie automatyzował następujące elementy procesu: składanie przez Wnioskodawcę w trybie online zamówienia na produkty oferty Partnera. Takie zamówienie zawierać będzie m.in. termin realizacji zamówienia, ilość sztuk zakupionego produktu itp. Zamówienie będzie składane przez system EDI lub przez interfejs WWW, odbywać się to będzie za pomocą szablonów. Proces ten opierać się będzie na Elektronicznej Wymianie Danych w standardzie EDI. II. Moduł zarządzania Moduł zarządzania projektami do procesu integracji bieżących informacji o postępach prac nad projektami budowlanymi Wnioskodawcy oraz Partnera, którego szczegółowa specyfikacja funkcjonalna (opis procesu) znajduje się analizie przygotowawczej (Załącznik nr 2), znacząco usprawni kwestie związane z procesem transakcyjnym oraz odciąży pracowników Wnioskodawcy. W związku z tym, że moduły stanowią integralną część tego samego system B2B technologia informatyczna niezbędna do wytworzenia oprogramowania jest taka sama we wszystkich modułach. Moduł ten będzie składał się z:

3 partnerami. Panel administracyjny - podgląd, generowanie raportów - technologia Python GTK lub Strony internetowej (technologia PHPlPython/Javascript) Moduł będzie automatyzował następujące elementy procesu: a. automatyczne śledzenie zmian w realizacji projektów (dostęp zarówno dla Wnioskodawcy jak i Partnera) b. automatyczne zmiany w projekcie (dostęp zarówno dla Wnioskodawcy jak i w systemie elektronicznym Partnera) Proces ten opierać się będzie na Elektronicznej Wymianie Danych w standardzie EDI. III. Moduł księgowości Moduł księgowości, do integracji procesu fakturowania Wnioskodawcy z procesem odbioru faktur w systemie Partnera, usprawni integrację procesu fakturowania Wnioskodawcy z procesem odbioru faktur w systemie Partnera. Dzięki zautomatyzowaniu tego procesu Wnioskodawca zapewni konkurencyjną jakość usług. Taka sytuacja jest odzwierciedleniem definicji innowacyjności procesowej tj. zmiany związanej z modyfikacja metod świadczenia usług. W związku z tym, że moduły stanowią integralną część tego samego system B2B technologia informatyczna niezbędna do wytworzenia oprogramowania jest taka sama we wszystkich modułach. Moduł ten będzie składał się z: partnerami. Panel administracyjny - podgląd, generowanie raportów technologia Python GTK lub Strony internetowej (technologia PHP/Python/Javascript) Moduł będzie automatyzował następujące elementy procesu: a. Automatyczne przesyłanie faktur. Moduł zawierać będzie możliwość pełnego księgowania i wystawianych faktur w systemie księgowym Wnioskodawcy. b. Automatyczne wysyłanie faktur do Partnera. Będzie to realizowane poprzez wymianę danych w standardzie EDI Proces ten opierać się będzie na Elektronicznej Wymianie Danych W standardzie EDI.

4 IV. Moduł testowy Moduł testowy - wersja beta systemu B2B. Moduł ten jest niezbędny do sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania systemu B2B. Zgodnie z opisem w analizie przygotowawczej (załącznik nr 2) będzie wdrożony w ostatnim etapie realizacji projektu. Moduł ten będzie wersją beta systemu odpowiedzialny za testy nowopowstałego systemu B2B w zakresie integracji poszczególnych modułów systemu u Wnioskodawcy jak i w szeroko pojętych testach integracji systemów pomiędzy Wnioskodawcą, a Partnerami. Moduł testowy ma zawierać testy jednostkowe systemu, a jego celem jest powtarzalne przetestowanie systemu i zapewnienie jego stabilności w czasie dalszego rozwoju. Testowanie będzie obejmować metody: unit testing black-box testing white-box testing incremental testing top-down lub bottom-up testing Zakres testów będzie obejmował: testy funkcjonalności testy wartości granicznych testy interfejsów testy wydajnościowe testy bezpieczeństwa testy instalacji i uruchomienia Technologia testowania będzie obejmować: technologię opartą na serializacji danych (YAML lub podobną) technologię skryptową (Python lub podobną) procedury testowania i walidacji alfa-testy beta-testy lambda-testy W związku z tym, ze moduły stanowią integralną część tego samego system B2B, technologia informatyczna niezbędna do wytworzenia oprogramowania jest taka sama we wszystkich modułach. W związku z tym moduł ten będzie składał się z:

5 partnerami, Panel administracyjny - podgląd, generowanie raportów - technologia Python GTK lub Strony internetowej (technologia PHP/Python/Javascript) Należy podkreślić, iż moduł ten będzie odpowiadał za integrację z systemami Partnerów. Bez odpowiednich testów sprawdzających działanie poprawności integracji nie da się wdrożyć kompleksowo systemu B2B. Ponadto, moduł ten będzie użytkowany przez cały okres korzystania z systemu B2B przez Wnioskodawcę (testy periodyczne). Moduł będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie dodatkowych testów związanych z zastosowaniem systemu wymiany danych w standardzie EDI oraz podpisu elektronicznego ( raport próby przesłania niekompletnych danych, nieudanych potwierdzeń za pomocą podpisu elektronicznego) oraz przy ewentualnych aktualizacjach, modyfikacjach już po realizacji projektu (n+3, n+4, n+...). Ograniczenia i informacje dodatkowe: Zamawiający chciałby podkreślić, iż system B2B będzie stanowił całość. Tym samym, wszystkie elementy składowe systemu B2B (trzy moduły podstawowe + moduł testowy (wersja beta) będą składać się z identycznych baz danych, silnika aplikacyjnego itp. W przeciwnym razie, różnorodność rozwiązań (np. wybór zupełnie różnych baz danych) może doprowadzić do wielu problemów już na etapie testów. Niepotrzebne komplikacje i utrudnienia mogą narazić Zleceniodawcę nie tylko na zwiększone koszty, ale również mogą podważyć sens wdrażania kompleksowego systemu B2B. Zamawiający planuje wykorzystanie głównie technologii bazujących na otwartym oprogramowaniu. Zapewni to maksymalną elastyczność systemu. Tak więc nie będzie żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o protokoły wymiany informacji oraz formaty przesyłanych danych ograniczenia systemu B2B będą w większości wynikać z kwestii technologicznych. Ograniczenia, które zostaną zniwelowane poprzez użycie systemu open sourcowego, a które występują przy użyciu standardowych rozwiązań to: maksymalna ilość danych przesyłana rzecz system B2B: 5Mb/s - ograniczenie wynika z szybkości łącza zlecającego maksymalna ilość jednocześnie wykonywanych operacji B2B: wynika z szybkości procesora serwera, na których będzie działał system B2B. Zamawiający zaprojektował w ramach wdrożenia systemu B2B moduł do testowania w celu wyeliminowanie wszelkich problemów w związku z integracją wielu systemów informatycznych. Zamawiający ma świadomość, że mogą wystąpić takie problemy, dlatego też wybrał oprogramowanie

6 open source, aby zminimalizować prace związane z integracją systemów. Cały planowany do wdrażania system B2B powinien mieć otwarty kod źródłowy, a nie tylko bazę open source. Zleceniodawca powinien otrzymać cały kod źródłowy oprogramowania B2B oraz prawo do jego dowolnej zmiany. Niespełnienie któregokolwiek wymagania skutkować będzie odrzucenie oferty bez jej rozpatrzenia. Harmonogram wdrożenia systemu B2B Etap Moduł Rozpoczęcie Wdrożenie 1 Zamówień 30 września grudnia Projektów 31 stycznia czerwca Księgowości 31 lipca grudnia Testowy 31 stycznia czerwca 2015 Miejsce składania ofert: Oferty należy przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres siedziby firmy EM-BUD Studio 2000 Emil Musiał ul. Rataja 24, Zabrze; Termin składania ofert: r. godz. 10:00 Okres ważności oferty: 30 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert lub do dnia wyboru Oferty. Data i miejsce otwarcia ofert r. o godzinie 12:00 w siedzibie firmy EM-BUD Studio 2000 Emil Musiał Zabrze, ul. Rataja 24. Termin rozpoczęcia prac: Do 30 września 2013 r. Kryteria oceny oferty Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium 0 pkt 1 pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt Cena co najmniej mniej niż mniej niż mniej niż mniej niż (netto) zł zł zł zł zł. mniej niż zł. Kryterium 0 pkt 1 pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt Gwarancja brak 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat

7 Kryterium 0 pkt 1 pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt Wsparcie brak 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Kryterium 0 pkt 1 pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt Utrzymanie brak 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Kryterium 0 pkt 20 pkt Przekazanie kompletnych kodów źródłowych nie tak Gdzie: Cena to cena netto za wykonanie wszystkich elementów systemu B2B zgodnie z zapytaniem ofertowym i analizą przygotowawczą (załącznik nr 2). Gwarancja, obejmuje naprawę wszystkich funkcji systemu, które nie są zgodne z zapytaniem ofertowym i analizą przygotowawczą (załącznik nr 2). Wsparcie techniczne obejmuje 8 godzinny dyżur telefoniczny w dni robocze w godzinach wskazanych przez Zamawiającego, obejmujący zgłoszenie awarii oraz pomoc w obsłudze systemu. Utrzymanie systemu, obejmuje wprowadzanie podstawowych zmian i poprawek w systemie w okresie wskazanym przez oferenta. W szczególności aktualizację systemu w przypadku zmian przepisów prawnych (aktualizacja musi być wprowadzona przed wejściem przedmiotowych przepisów w życie), zmiany logotypu i innych znaków graficznych zamawiającego, itp. Przekazanie kodów źródłowych, obejmuje nieodpłatne przekazywanie wszystkich elementów potrzebnych do prawidłowego wdrożenia systemu B2B w szczególności kodów źródłowych i programów wykonywalnych, programów narzędziowych, serwerów, baz danych itp. Dostępność kodów źródłowych w wersji elektronicznej jest wymagana na bieżąco od momentu rozpoczęcia prac przez wykonawcę. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana na podstawie ilości otrzymanych punktów, będących sumą: ceny (wartość netto), okresu gwarancji, wsparcia technicznego, długości utrzymania systemu oraz udostępnienia lub nie kodów źródłowych systemu. W wyniku dokonanej analizy otrzymanych propozycji Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 40 pkt. Jeśli dwie lub więcej ofert, otrzyma taką samą ilość punktów, Zamawiający zaprosi oferentów do złożenia ofert uzupełniających.

8 Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianom za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Cenę oferty w formularzu oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U nr 95 poz. 798)). UWAGA: W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W trakcie analizy ofert Beneficjent może zwrócić się do oferentów o dodatkowe informacje lub spotkanie w siedzibie firmy celem wyjaśnienia ewentualnych niejasności dotyczących zaoferowanych rozwiązań. PYTANIA, ODPOWIEDZI, UDZIELANE WYJAŚNIEŃ Termin składania pytań oraz udzielania odpowiedzi i wyjaśnień, upływa z wyznaczonym dniem składania ofert. Osoby upoważnione ze strony EM-BUD Studio 2000 Emil Musiał do kontaktów z Oferentami: 1. Bartosz Zaręba ul. Rataja 24, Zabrze Telefon: Numer faksu: Załączniki: 1. Wzór formularza oferty 2. Analiza przygotowawcza systemu B2B... Podpis osoby upoważnionej

9 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Znak sprawy: 03/06/BB/EM,..... Pieczęć Wykonawcy Zamawiający: EM-BUD Studio 2000 Emil Musiał ul. Rataja 24, Zabrze NIP: PL , Regon: FORMULARZ OFERTOWY (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana 1 ) Nawiązując do Zapytania Ofertowego na dostawę oprogramowania B2B niezbędnego do realizacji procesów biznesowych w ramach projektu pt.: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności budownictwa dzięki wdrożeniu systemu B2B współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Działanie Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B oraz przez Budżet Państwa, składam niniejszą ofertę jak poniżej w tabeli: PEŁNA NAZWA OFERENTA SIEDZIBA OFERENTA, NIP, REGON, TELEFON, 1 Niepotrzebne skreślić.

10 Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, za cenę: Wartość netto w PLN VAT Wartość brutto w PLN Oferuję realizację zamówienia w kwocie: Termin związania ofertą (a) (b) (c)= a+b 30 dni od terminu składania ofert Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym i poniższymi kryteriami: Gwarancja Wsparcie Utrzymanie Przekazanie kompletnych kodów źródłowych *Niepotrzebne skreślić TAK/NIE* Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. Powyższa cena zawiera koszt dostawy przedmiotu oferty do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i wdrożenie systemu B2B w oparciu o analizę przygotowawczą (Załącznik nr 2). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt. Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności budownictwa dzięki wdrożeniu systemu B2B współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Działanie Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B oraz przez Budżet Państwa. Opis modułów: I. Moduł zamówień Moduł zamówień do procesu integracji zamówień Wnioskodawcy z systemem zamówień Partnera, którego szczegółowa specyfikacja funkcjonalna (opis procesu) znajduje się w analizie przygotowawczej (załącznik nr 2), znacząco usprawni kwestie związane z przyjmowaniem zleceń przez Wnioskodawcę. W związku z tym, że moduły stanowią integralną część tego samego system

11 B2B technologia informatyczna niezbędna do wytworzenia oprogramowania jest taka sama we wszystkich modułach. Moduł ten będzie składał się z: partnerami. Panel administracyjny - podgląd, generowanie raportów - technologia Python GTK lub Strony internetowej (technologia PHP/Python/Javascript) Moduł będzie automatyzował następujące elementy procesu: składanie przez Wnioskodawcę w trybie online zamówienia na produkty oferty Partnera. Takie zamówienie zawierać będzie m.in. termin realizacji zamówienia, ilość sztuk zakupionego produktu itp. Zamówienie będzie składane przez system EDI lub przez interfejs WWW, odbywać się to będzie za pomocą szablonów. Proces ten opierać się będzie na Elektronicznej Wymianie Danych w standardzie EDI. II. Moduł zarządzania Moduł zarządzania projektami do procesu integracji bieżących informacji o postępach prac nad projektami budowlanymi Wnioskodawcy oraz Partnera, którego szczegółowa specyfikacja funkcjonalna (opis procesu) znajduje się analizie przygotowawczej (Załącznik nr 2), znacząco usprawni kwestie związane z procesem transakcyjnym oraz odciąży pracowników Wnioskodawcy. W związku z tym, że moduły stanowią integralną część tego samego system B2B technologia informatyczna niezbędna do wytworzenia oprogramowania jest taka sama we wszystkich modułach. Moduł ten będzie składał się z: partnerami. Panel administracyjny - podgląd, generowanie raportów - technologia Python GTK lub Strony internetowej (technologia PHPlPython/Javascript)

12 Moduł będzie automatyzował następujące elementy procesu: c. automatyczne śledzenie zmian w realizacji projektów (dostęp zarówno dla Wnioskodawcy jak i Partnera) d. automatyczne zmiany w projekcie (dostęp zarówno dla Wnioskodawcy jak i w systemie elektronicznym Partnera) Proces ten opierać się będzie na Elektronicznej Wymianie Danych w standardzie EDI. III. Moduł księgowości Moduł księgowości, do integracji procesu fakturowania Wnioskodawcy z procesem odbioru faktur w systemie Partnera, usprawni integrację procesu fakturowania Wnioskodawcy z procesem odbioru faktur w systemie Partnera. Dzięki zautomatyzowaniu tego procesu Wnioskodawca zapewni konkurencyjną jakość usług. Taka sytuacja jest odzwierciedleniem definicji innowacyjności procesowej tj. zmiany związanej z modyfikacja metod świadczenia usług. W związku z tym, że moduły stanowią integralną część tego samego system B2B technologia informatyczna niezbędna do wytworzenia oprogramowania jest taka sama we wszystkich modułach. Moduł ten będzie składał się z: partnerami. Panel administracyjny - podgląd, generowanie raportów technologia Python GTK lub Strony internetowej (technologia PHP/Python/Javascript) Moduł będzie automatyzował następujące elementy procesu: c. Automatyczne przesyłanie faktur. Moduł zawierać będzie możliwość pełnego księgowania i wystawianych faktur w systemie księgowym Wnioskodawcy. d. Automatyczne wysyłanie faktur do Partnera. Będzie to realizowane poprzez wymianę danych w standardzie EDI Proces ten opierać się będzie na Elektronicznej Wymianie Danych W standardzie EDI. IV. Moduł testowy

13 Moduł testowy - wersja beta systemu B2B. Moduł ten jest niezbędny do sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania systemu B2B. Zgodnie z opisem w analizie przygotowawczej (załącznik nr 2) będzie wdrożony w ostatnim etapie realizacji projektu. Moduł ten będzie wersją beta systemu odpowiedzialny za testy nowopowstałego systemu B2B w zakresie integracji poszczególnych modułów systemu u Wnioskodawcy jak i w szeroko pojętych testach integracji systemów pomiędzy Wnioskodawcą, a Partnerami. Moduł testowy ma zawierać testy jednostkowe systemu, a jego celem jest powtarzalne przetestowanie systemu i zapewnienie jego stabilności w czasie dalszego rozwoju. Testowanie będzie obejmować metody: unit testing black-box testing white-box testing incremental testing top-down lub bottom-up testing Zakres testów będzie obejmował: testy funkcjonalności testy wartości granicznych testy interfejsów testy wydajnościowe testy bezpieczeństwa testy instalacji i uruchomienia Technologia testowania będzie obejmować: technologię opartą na serializacji danych (YAML lub podobną) technologię skryptową (Python lub podobną) procedury testowania i walidacji alfa-testy beta-testy lambda-testy

14 W związku z tym, ze moduły stanowią integralną część tego samego system B2B, technologia informatyczna niezbędna do wytworzenia oprogramowania jest taka sama we wszystkich modułach. W związku z tym moduł ten będzie składał się z: partnerami, Panel administracyjny - podgląd, generowanie raportów - technologia Python GTK lub Strony internetowej (technologia PHP/Python/Javascript) Należy podkreślić, iż moduł ten będzie odpowiadał za integrację z systemami Partnerów. Bez odpowiednich testów sprawdzających działanie poprawności integracji nie da się wdrożyć kompleksowo systemu B2B. Ponadto, moduł ten będzie użytkowany przez cały okres korzystania z systemu B2B przez Wnioskodawcę (testy periodyczne). Moduł będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie dodatkowych testów związanych z zastosowaniem systemu wymiany danych w standardzie EDI oraz podpisu elektronicznego ( raport próby przesłania niekompletnych danych, nieudanych potwierdzeń za pomocą podpisu elektronicznego) oraz przy ewentualnych aktualizacjach, modyfikacjach już po realizacji projektu (n+3, n+4, n+...). Ograniczenia i informacje dodatkowe: Zamawiający chciałby podkreślić, iż system B2B będzie stanowił całość. Tym samym, wszystkie elementy składowe systemu B2B (trzy moduły podstawowe + moduł testowy (wersja beta) będą składać się z identycznych baz danych, silnika aplikacyjnego itp. W przeciwnym razie, różnorodność rozwiązań (np. wybór zupełnie różnych baz danych) może doprowadzić do wielu problemów już na etapie testów. Niepotrzebne komplikacje i utrudnienia mogą narazić Zleceniodawcę nie tylko na zwiększone koszty, ale również mogą podważyć sens wdrażania kompleksowego systemu B2B. Zamawiający planuje wykorzystanie głównie technologii bazujących na otwartym oprogramowaniu. Zapewni to maksymalną elastyczność systemu. Tak więc nie będzie żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o protokoły wymiany informacji oraz formaty przesyłanych danych ograniczenia systemu B2B będą w większości wynikać z kwestii technologicznych. Ograniczenia, które zostaną zniwelowane poprzez użycie systemu open sourcowego, a które występują przy użyciu standardowych rozwiązań to: maksymalna ilość danych przesyłana rzecz system B2B: 5Mb/s - ograniczenie wynika z szybkości łącza zlecającego

15 maksymalna ilość jednocześnie wykonywanych operacji B2B: wynika z szybkości procesora serwera, na których będzie działał system B2B. Zamawiający zaprojektował w ramach wdrożenia systemu B2B moduł do testowania w celu wyeliminowanie wszelkich problemów w związku z integracją wielu systemów informatycznych. Zamawiający ma świadomość, że mogą wystąpić takie problemy, dlatego też wybrał oprogramowanie open source, aby zminimalizować prace związane z integracją systemów. Cały planowany do wdrażania system B2B ma mieć otwarty kod źródłowy, a nie tylko bazę open source. Zleceniodawca powinien otrzymać cały kod źródłowy oprogramowania B2B oraz prawo do jego dowolnej zmiany. Harmonogram wdrożenia systemu B2B Etap Moduł Rozpoczęcie Wdrożenie 1 Zamówień 30 września grudnia Projektów 31 stycznia czerwca Księgowości 31 lipca grudnia Testowy 31 stycznia czerwca 2015 Oświadczam, że : a. zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń; b. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert; c. ceny oferty zawierają wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia oraz są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy; d. oferta spełnia wszystkie wymagania bezwzględnie zawarte w zapytaniu ofertowym; e. pozyskałem wszelkie informacje i materiały niezbędne do sporządzenia oferty. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.) Oferta zawiera...stron kolejno ponumerowanych i podpisanych...., dnia podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Informacje o Zamawiającym:

Informacje o Zamawiającym: Znak sprawy: 02/06/BB/EM Zapytanie ofertowe Zabrze, 10 wrzesień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń i oprogramowania niezbędnych do realizacji procesów biznesowych w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 12-02-2014 Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. ul. Zgoda 13, 00-012 Warszawa NIP 1180014960 REGON 010543282 Firma Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Firma Ewa Karpiel Aromado Serwis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Blizne Łaszczyńskiego, 10-02-2014 r. berolina Polska Sp. z o. o. Mała 3,05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP: 5213035120 ; REGON:016102159 Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

Milatrans Sp z o.o. Białystok 2013-01-15 Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142

Milatrans Sp z o.o. Białystok 2013-01-15 Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142 Milatrans Sp z o.o. Białystok 2013-01-15 Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142 Firma Milatrans Sp z o.o pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 18-01-2013 Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Firma Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wołomin, dn. 5.08.2013 Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. ul. Żółkiewskiego 8 05-200 Wołomin NIP 1250011502, REGON 012066975 Firma Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. pragnie

Bardziej szczegółowo

MONOLIT IT SP Z O.O. Gdynia 2013-01-10 ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia NIP 9581559385 REGON - 220431534

MONOLIT IT SP Z O.O. Gdynia 2013-01-10 ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia NIP 9581559385 REGON - 220431534 MONOLIT IT SP Z O.O. Gdynia 2013-01-10 ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia NIP 9581559385 REGON - 220431534 Firma MONOLIT IT SP Z O.O pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Polchip Sp. z o. o. ul. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON 011133557 Warszawa, 10-02-2014 Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606 REGON - 130320824 Płońsk, 4.02.2014 Firma Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Kompleksowe wdrożenie systemu B2B o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 Firma PLECIONA.PL pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Strona 1

Dotacje na innowacje Strona 1 Rzeszów, 03.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) prace wdrożeniowe w ramach realizacji projektu Integracja systemów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności doradztwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 Wrocław 2014.02.05 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 W związku z planowanym zakupem i wdrożeniem Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnie KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., w

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2015-07-07

Warszawa dn. 2015-07-07 Warszawa dn. 2015-07-07 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo