Kluczowe elementy naszej drogi: animatorzy i proces RPWR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kluczowe elementy naszej drogi: animatorzy i proces RPWR"

Transkrypt

1 PROJECTS PROJETS PROYECTOS Nr 149, Lipiec 2011 Oryginał w jęz. angielskim CHRISTIAN LIFE COMMUNITY COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA Łącze między Radą Wykonawczą a Światową Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego Kluczowe elementy naszej drogi: animatorzy i proces RPWR Drodzy Przyjaciele, Pozdrawiamy Was i Wasze rodziny! W tym numerze Projects chcemy nawiązać do dwóch ważnych aspektów stylu życia WŻCh: kwestii animatorów wspólnot oraz dynamiki procesu RPWR (rozeznawanie posyłanie wspieranie rewizja). W listach skierowanych do wspólnot narodowych (listopad 2009, październik 2010), Prezydent poprosiła o opinie dotyczące tych dwóch dziedzin. Dziękując tym, którzy odpowiedzieli, prosimy innych o przesłanie swoich odpowiedzi, nawet na tak późnym etapie. Zebranie jak najpełniejszych i najbardziej aktualnych informacji jest pomocne, a nawet konieczne, po to, byśmy wzrastali jako jedna wspólnota światowa. A. Animatorzy List Prezydenta z listopada 2009 roku podkreślił kluczową rolę animatora w życiu WŻCh. Wspólnoty zostały zaproszone by podzielić się tym, jak wygląda ich sytuacja odnośnie liczby animatorów, postrzegania ich funkcji, formacji animatorów oraz dostępności odpowiednich materiałów formacyjnych. Odpisało dwadzieścia wspólnot narodowych. Poniżej podsumowujemy te odpowiedzi i proponujemy plan działania. 1. Liczba animatorówa Jest podnoszące na duchu, że coraz szerzej korzystamy z posługi animatorów, a także staramy się przygotować więcej osób do jej pełnienia. Pomimo, że w dalszym ciągu wielu animatorów to jezuici lub inne osoby duchowne, daje się dostrzec dążenie, by włączać w tę posługę więcej osób świeckich. Kolejną pozytywną cechą jest dbałość o to, by przynajmniej nowe grupy, mogły mieć osobę regularnie towarzyszącą im na drodze WŻCh. Odnotowując te godne pochwały zmiany, należy podkreślić, że liczba animatorów jest wciąż zbyt mała w stosunku do istniejących potrzeb. Obecni animatorzy służą wspólnocie 1

2 z wielką hojnością, ale są wykorzystywani ponad optymalne możliwości. W miarę jak wzrasta tożsamość apostolska Wspólnoty, konieczne staje się zapewnienie jej członkom towarzyszenia na różnorodne, nowe sposoby, a tym samym konieczne jest powołanie większej grupy dobrze uformowanych animatorów. 2. Funkcja animatora Panuje jednomyślność co do tego, że animator odgrywa kluczową rolę w życiu grupy WŻCh. Wspiera on osobisty i duchowy wzrost jej członków, gwarantuje grupie zachowanie procesu ignacjańskiego, prowadzi rozeznawanie wspólnotowe, utrzymuje grupę w jej dynamice rozwoju i towarzyszy członkom w podejmowaniu przymierza czasowego i stałego. Zauważamy, że rola animatora nie jest statyczna, ale ewoluuje w miarę dojrzewania grupy. Ogólnie uważa się, że animator powinien bardziej dyrektywny na początkowych etapach życia grupy, a w miarę jak ta dojrzewa, animator, choć nadal odgrywa kluczową rolę, to jednak powinien czynić to w sposób bardziej dyskretny. W niektórych wspólnotach narodowych animator jest członkiem grupy, której towarzyszy, natomiast inne wspólnoty wymagają, aby animator był spoza grupy. W niektórych wspólnotach, gdzie brakuje odpowiednich osób, animator przyjmuje na siebie również rolę koordynatora planując działania grupy i będąc jej łącznikiem ze wspólnotą narodową. 3. Formacja animatorów Doświadczeni członkowie wspólnoty są zaproszeni, aby rozeznać, czy mogą podjąć się prowadzenia formacji animatorów. Programy formacyjne dla animatorów mogą być prowadzone w cyklach weekendowych, w formie wieczornych sesji, lub na intensywnych, kilkudniowych spotkaniach. Wsparcie w ramach grupy animatorów jest możliwe w formie okolicznościowych spotkań, podczas których animatorzy mogą wymieniać się między sobą doświadczeniami i dobrymi praktykami. Wygląda na to, że na skutek niedostatku odpowiednich programów formacyjnych, WŻCh dysponuje mniejszą liczbą animatorów niż byśmy chcieli. Na szczęście niektóre wspólnoty narodowe wypracowały kompleksowe plany formacyjne, które dają dobre rezultaty. Sekretariat Wspólnoty Światowej będzie wspierał wymianę pomysłów i materiałów, tak, aby więcej z nas mogło korzystać z dostępnych zasobów. 4. Wyzwania przed nami Ważnym zadaniem jest znajdywanie, motywowanie i formowanie nowych animatorów. Wielu członków przejawia niechęć do zaoferowania siebie do tej posługi. Wynika ona albo z powodu ograniczeń czasowych albo z mylnego rozumienia, że rola animatora jest 2

3 zarezerwowana dla księży i osób zakonnych. Wiele ze wspólnot narodowych musi opracować i wdrożyć odpowiedni program formacji animatorów. Niektóre z nich borykają się z ograniczeniami finansowymi i problemem dużych odległości. Dla tych, którzy już wprowadzili programy formacyjne, wyzwaniem jest aktualizacja ich treści i dostosowanie ich bardziej konkretnie do procesu RPWR. Plan działania Gorąco zachęcamy wszystkie narodowe zespoły formacyjne, aby uczyniły formację animatorów jednym ze swoich priorytetów. Jest to szczególnie pilne w przypadku wspólnot, w których brakuje programu formacji. Prosimy o jak najszybsze wprowadzenie planu szkolenia animatorów, dostosowanego do potrzeb wspólnot lokalnych i opartego o wytyczne z różnych naszych dokumentów. W szukaniu osób, które mogłyby zostać animatorami, organizowaniu im formacji, posyłaniu ich ku tej misji i wspieraniu w niej, wspólnoty mogą w owocny sposób wykorzystać dynamikę procesu RPWR. Zachęcamy was do przeczytania Progressio Supplement nr 64 "Proces wzrostu w WŻCh: Wskazówki do formacji", ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 5.1 "Różne funkcje we Wspólnocie". Dokument jest dostępny na naszej stronie internetowej Sekretariat Wspólnoty Światowej zbierze razem zestaw wytycznych na temat funkcji animatora wraz z tematami, które mogą być przydatne w formacji animatorów. Zostanie to zamieszczone na stronie internetowej w październiku 2011 r. Na łamach Progressio planujemy umożliwić animatorom dzielenie się osobistymi doświadczeniami tej posługi. Wspólnocie Światowej potrzebne jest lepsze dzielenie się materiałami formacyjnymi oraz doświadczeniami. Nasz Sekretariat zwróci się do niektórych wspólnot narodowych z prośbą o udostępnienie ich materiałów. Zachęcamy jednak, by nie czekać na prośbę z sekretariatu. Jeżeli sądzicie, że możecie zaoferować coś wartościowego, dajcie nam znać. B. Dynamika procesu RPWR W październiku 2010 roku, nasza pani Prezydent zaprosiła wspólnoty narodowe do refleksji nad sposobem rozumienia oraz stosowaniem procesu rozeznawanie posyłanie wspieranie rewizja (RPWR, ang. DSSE; Discerning Sending Supporting Evaluating). Otrzymaliśmy odzew od trzydziestu dziewięciu wspólnot narodowych. Ten znaczący wzrost liczby odpowiedzi jest zachęcającą oznaką naszego rozwoju jako wspólnoty światowej. Podsumowanie odpowiedzi znajduje się poniżej. 3

4 1. Praktyka procesu RPWR W całej Wspólnocie Światowej proces RPWR pozostaje we wczesnym stadium rozwoju. Warto jednak odnotować, że wszystkim wspólnotom, które odpowiedziały na list pani Prezydent udało się, przynajmniej raz, zastosować proces RPWR. W większości przypadków doświadczenie tego procesu miało miejsce podczas spotkań na szczeblu krajowym oraz w pracy krajowych Rad Wykonawczych. W przypadku kilku wspólnot, proces RPWR wszedł do słownika WŻCh i do ich sposobu myślenia. Wiele innych wspólnot czuje, że ma w tej sprawie jeszcze wiele do zrobienia. Ogólnie można powiedzieć, że WŻCh uchwyciła dynamikę procesu RPWR, ale potrzebuje jeszcze odpowiednio go zintegrować, jako praktykę wspólnotową stosowaną na wszystkich poziomach życia. 2. Formacja wspierająca proces RPWR Przygotowano i rozesłano dużo materiałów dotyczących procesu RPWR. Członkowie Wspólnoty otrzymywali informacje o procesie i jego etapach jak również częste przypomnienia o jego znaczeniu dla naszego stylu życia. Spotkania wspólnot lokalnych/narodowych przygotowywane są zgodnie z etapami tego procesu. Członkom wspólnot, a w szczególności animatorom, zaoferowano specjalne programy formacyjne. W niektórych przypadkach zostały stworzone doraźne zespoły mające pogłębiać i wspierać proces. Z drugiej strony, trwająca formacja ignacjańska wprowadza do głębszego zrozumienia procesu RPWR. Wiele osób odwołuje się do Ćwiczeń Duchowych jako klucza, w którym należy go odczytywać i przyswajać. Zachęcamy członków Wspólnoty do modlitewnej refleksji nad czterema etapami procesu oraz do dzielenia się i wzajemnego wspierania w jego stosowaniu. 3. Nasze doświadczenia w stosowaniu czterech elementów procesu RPWR Rozeznawnie i rewizja są dwoma lepiej rozumianymi i powszechniej stosowanymi etapami procesu. Członkowie Wspólnoty są już zaznajomieni z tymi pojęciami i stosują je od dłuższego czasu. Posyłanie bywa praktykowane przy ustanawianiu nowych zespołów roboczych na szczeblu krajowym lub regionalnym. Czasami stosuje się też posyłanie do wspólnej misji podejmowanej na szczeblu krajowym. Powodem zasygnalizowania przez wspólnoty trudności z etapem posyłania jest fakt, że posyłanie nie jest jeszcze integralną częścią naszego sposobu postępowania. Brakuje również jasności, co do tego, kto i na jakim szczeblu władz wspólnotowych ma dokonywać posyłania. Najsłabszym punktem procesu RPWR jest wspieranie. Na ogół jest ono praktykowane w formie modlitwy za osoby posłane. Większość wspólnot zdaje sobie sprawę, że 4

5 wspieranie oznacza coś więcej, ale nie jest dla nich oczywiste jak można wyrażać wsparcie w konkretny sposób. 4. Wyzwania przed nami Największym wyzwaniem stojącym przed nami jest osiągniecie lepszego rozumienia oraz doświadczenia tego, co oznacza bycie ciałem apostolskim w Kościele i w świecie. Dopiero w tym kontekście proces RPWR nabiera swojej pełnej wagi. Kolejne wyzwanie to przyswojenie przez członków wspólnoty Ćwiczeń Duchowych oraz życie nimi, a także pogłębianie praktyki rozeznawania osobistego. Plan postępowania Zapraszamy wszystkich do dokładnego, refleksyjnego przeczytania Projects 125 (październik 2003). Usilnie zalecamy, aby członkowie wspólnoty regularnie pogłębiali swoje doświadczenie Ćwiczeń Duchowych, gdyż to one ożywiają nas i umacniają jako ciało apostolskie. Zapraszamy wspólnoty do dzielenia się na łamach Progressio doświadczeniami związanymi z procesem RPWR. Taką wymianę można potraktować jako jedną z form "wspierania" innych w życiu dynamiką procesu. Sekretariat pomoże wymieniać się materiałami formacyjnymi poprzez stronę internetową. Rada Wykonawcza Wspólnoty Światowej pracuje nad dokumentem traktującym o WŻCh jako o świeckim ciele apostolskim. Pozwoli to na głębszą refleksję nad naszą tożsamością, z odnowioną świadomością procesu RPWR jako środka służącego budowie ciała apostolskiego (dokument ze Zgromadzenia w Fatimie, pkt 3.2). Wyrażamy w tym miejscu naszą wdzięczność wszystkim, którzy poświęcają czas, talenty i energię jako animatorzy lub inicjatorzy działalności apostolskiej. Bóg zapłać za Waszą hojność. Życzymy Wam wszystkim radosnego święta w dzień św. Ignacego. Niech jego wstawiennictwo i przykład będzie dla nas inspiracją, by bardziej poznawać, kochać i naśladować Chrystusa. Z Panem Bogiem, Chris Micallef Rita El Ramy Luke Rodrigues SJ Wiceprezydent Doradca Wiceasystent kościelny 5

z Bogiem Duchowa u nas na Świecie rekolekcje BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO lipiec-wrzesień 2oo9 WSPÓLNOTA W MISJI 1

z Bogiem Duchowa u nas na Świecie rekolekcje BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO lipiec-wrzesień 2oo9 WSPÓLNOTA W MISJI 1 BIULETYN WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO Nr 85 lipiec-wrzesień 2009 Aby byli Jedno Świadectwa z Zakopanego Duchowa odnowa DOkument końcowy z Alicante Jezuici na Świecie Relacja z INDII Wakacje z Bogiem

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić w życie ocenianie włączające

Jak wprowadzić w życie ocenianie włączające Jak wprowadzić w życie ocenianie włączające Pierwszy etap realizacji projektu Agencji poświęconego ocenianiu w placówkach włączających zakończył się dyskusją nad ideą oceniania włączającego a następnie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy 1 Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy Zespół Stowarzyszenia Szkoła Liderów realizujący Programu Liderzy: Katarzyna Czayka-Chełmińska Daniel Lichota

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2013

Sprawozdanie roczne 2013 ISSN 1831-0583 Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europejski Inspektor ochrony danych Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Teologia. Praktyczna. Tom 13 2012

Teologia. Praktyczna. Tom 13 2012 Teologia Praktyczna Tom 13 2012 mmmmmmmm Teologia Praktyczna Tom 13 2012 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIA TEOLOGICZNY RADA WYDAWNICZA DOROTA DRZEWIECKA-NOWAK, JACEK HADRYŚ, BOGUSŁAW

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic

Partnerstwo bez granic Partnerstwo bez granic 1 Autorzy: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja: Hanna Kądziela, Beata Rybicka-Dominiak, Katarzyna Tyczko Zespół redakcyjny: Ewa Wosik, Tomasz Mrożek Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Podręcznika ds. PR oraz pokrewne materiały zawierają głębszą dyskusję na temat Tradycji w odniesieniu do służby PR.

Rozdział 2 Podręcznika ds. PR oraz pokrewne materiały zawierają głębszą dyskusję na temat Tradycji w odniesieniu do służby PR. Zasady Duchowe PR w działaniu Zasady duchowe, które poznajemy podczas pracy nad krokami, wdrażanie koncepcji i tradycji do naszego życia a także wysiłek włożony przez nas w pełnienie służb, znajdują zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Ty ś nicki Wrocław 2008

Ryszard Ty ś nicki Wrocław 2008 Ryszard Tyśnicki Wrocław 2008 2 1 Przedmowa Prawie całe moje świadome chrześcijaństwo jest związane z małymi grupami. Od 1975 roku prowadzę tego rodzaju grupy. Przez te grupy przewinęło się wielu wspaniałych

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH

KATECHEZA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH 84 HALINA IWANIUK USJK PERSPECTIVA T T Legnickie Studia Teologiczno-Hi sto rycz ne Rok IV 2005 Nr 1 HALINA IWANIUK USJK KATECHEZA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH Wśród istotnych warunków skuteczności

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży PODRĘCZNIK WYMIANY MŁODZIEŻY [[ Niniejsze tłumaczenie podręcznika wymiany młodzieży opracowano na podstawie wersji angielskiej Youth Exchange Handbook (746-EN) z roku 2008. Informacje zawarte w publikacji

Bardziej szczegółowo

Programy Apostolskie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego

Programy Apostolskie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5, 16) Programy Apostolskie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego Materiał zebrany

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻECZKA GRUPY Poradnik do prowadzenia mityngów Anonimowych Narkomanów NA

KSIĄŻECZKA GRUPY Poradnik do prowadzenia mityngów Anonimowych Narkomanów NA Książeczka grupy -1- KSIĄŻECZKA GRUPY Poradnik do prowadzenia mityngów Anonimowych Narkomanów NA -2- Książeczka grupy TRADYCJA DRUGA JEDYNYM I NAJWYŻSZYM AUTORYTETEM W NASZEJ GRUPIE JEST MIŁUJĄCY BÓG,

Bardziej szczegółowo

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości Jak wspierać ekonomię społeczną na poziomie lokalnym? Partycypacja w Polsce i Europie Kwestia senioralna wyzwaniem dla animacji publicznej Community arts sztuka (dla) społeczności W stronę obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Nr projektu 502647-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Produkt Nr: 4 Lipiec 2011 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADKI. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka. atelstwo nękanie edukacja o prawach człowieka wrogość toler

ZAKŁADKI. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka. atelstwo nękanie edukacja o prawach człowieka wrogość toler ZAKŁADKI Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka atelstwo nękanie edukacja o prawach człowieka wrogość toler romofobia solidarność ksenofobia sprawiedliwość przestępstwo

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo