ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM"

Transkrypt

1 ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM Kościół wie, że ostateczną normą życia zakonnego jest naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii (DZ 2), dlatego, przypominając o zadaniach i miejscu zakonów, zgromadzeń, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, postrzega te formy duchowego życia, kierujące się doskonałą drogą rad ewangelicznych, jako znamienity znak królestwa niebieskiego (DZ 1). Wszystkie instytuty świeckie mające kościelne potwierdzenie oraz stowarzyszenia życia apostolskiego są zrzeszone w Światowej Konferencji Instytutów Świeckich podlegającej Stolicy Apostolskiej, a w Polsce Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich. I. ZASADA ZNAJOMOŚCI SPECYFIKI ŻYCIA KONSEKROWANEGO Koniecznym warunkiem zachowania oraz dalszego rozwijania jak najlepszych wzajemnych relacji między duchowieństwem diecezjalnym a osobami zakonnymi jest dobra znajomość nauki Kościoła na temat życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia apostolskiego. Niezbędną pomocą w zdobyciu tej podstawowej wiedzy są następujące dokumenty: dwa dekrety Soboru Watykańskiego II: Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus (33-35); Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis; Kodeks prawa kanonicznego (kan ); Adhortacja apostolska Jana Pawła II o życiu konsekrowanym w Kościele i w świecie Vita consecrata; Instrukcja Mutuae relationes wydana przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Kongregację Biskupów. Znajomość nauki Kościoła zawartej w tych dokumentach pozwala nie 352

2 *** Zasady współpracy osób konsekrowanych z duchowieństwem diecezjalnym *** tylko całkowicie uniknąć nieporozumień, ale jasno ukazuje drogę współpracy w duchu jedności oraz wspólnoty ku zbudowaniu wiernych, co przyczynia się do większej gorliwości w służbie Kościoła. Istnieje zatem potrzeba szerszej i pogłębionej wiedzy w tych dziedzinach nauki teologicznej, podawanej przez wykładowców w środowiskach zakonnych i diecezjalnych. Dobrą praktyką jest zapraszanie kompetentnych prelegentów na wykłady i prelekcje o charyzmatach założycieli zakonów. Na seminariach naukowych czy na wykładach dla katolików świeckich, zwłaszcza dla katechetów, dobra edukacja o istocie, duchowości i charyzmacie poszczególnych zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego pomoże w budowie właściwych relacji między osobami konsekrowanymi a prezbiterami i katolikami świeckimi, co na pewno przełoży się na jakość posługi sprawowanej zwłaszcza w kierownictwie duchowym i konfesjonale. II. ZASADA WSPÓLNEJ TROSKI O POWOŁANYCH Szczególną wspólną troską duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego są powołania. Wykładowcy teologii, ojcowie duchowni, przełożeni seminarium, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, jak również katecheci, proboszczowie, wikariusze, kierownicy duchowni i spowiednicy pomagają rozeznać charyzmat kandydata powołanego do szczególnej służby w Kościele. Szacunek do charyzmatów i wdzięczność Bogu za łaskę powołania, jakie stają się udziałem powołanych, muszą być nie tylko zauważalne, ale przede wszystkim wsparte świadectwem osób już uczestniczących w tajemnicy Bożego powołania realizującego się w Kościele. Obowiązkiem duchownych diecezjalnych i zakonnych jest popieranie różnych form życia konsekrowanego, rzetelne informowanie o zakonach, instytutach świeckich, stowarzyszeniach życia apostolskiego i równie chętna pomoc kandydatowi zgłaszającemu się zarówno do seminarium diecezjalnego, jak i zakonnego. W parafiach pochodzenia sióstr czy braci zakonnych należy informować o złożeniu ślubów zakonnych. Można zaprosić siostrę lub brata zakonnego do przedstawienia się i wyjaśnienia znaczenia ślubów i charyzmatu. W parafii, w której są wspólnoty zakonne czy stowarzyszenia życia apostolskiego, proboszcz powinien ogłaszać święta ich patronów i założycieli. Powinien również publicznie doceniać wkład modlitwy, pokuty 353

3 *** PROGRAM ODNOWY RELIGIJNO-MORALNEJ *** oraz dzieł miłosierdzia osób życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Wzajemne poszanowanie i dowartościowanie, także w wypowiedziach i ocenach, budzi nowe powołania, kształtuje postawę szacunku do zakonnic i zakonników wśród wiernych chrześcijan. Stale trzeba podkreślać ogromną wagę modlitwy za siebie nawzajem. We wspólnocie parafialnej oraz we wspólnotach zakonnych modlitewne intencje za chorych, zmarłych czy też z innych okazji budują jedność serc, także wśród świeckich wiernych. Dobrą praktyką jest zapraszanie sióstr zakonnych, przedstawicieli zakonów męskich oraz członków stowarzyszeń życia apostolskiego na katechezę, rekolekcje czy inne formy spotkań formacyjnych, do zaprezentowania charyzmatu i duchowości. Najbardziej uroczystą formą troski o powołania do odważnego wejścia w życie zakonne jest wspólna modlitwa i spotkanie w święto Ofiarowania Pańskiego, kiedy osoby życia konsekrowanego, zgromadzone wokół swojego biskupa, nie tylko odnawiają swoje ślubowania, ale nadto manifestują całej wspólnocie diecezjalnej niezbywalną wartość życia uświęconego przez profesję rad ewangelicznych (DZ 1). III. ZASADA HARMONIJNEJ WSPÓŁPRACY Konieczna jest otwartość i wzajemna akceptacja duchownych diecezjalnych i osób życia konsekrowanego. Zakonni pracownicy w duszpasterstwie, w parafii, w katechizacji dostosowują się do pastoralnego rytmu pracy diecezji, realizują zadania i program duszpasterski diecezji. Ich inicjatywy zakonne nie mogą kolidować z konkretną realizacją ważnych założeń programowych podawanych przez Wydział Duszpasterski Legnickiej Kurii Biskupiej, a opublikowanych w diecezjalnym Kalendarium duszpasterskim. Osoby życia konsekrowanego oraz księża diecezjalni powinni także chętnie spotykać się dla wzajemnego duchowego ubogacenia się. Przejęta od poprzednich pokoleń i kultywowana tradycja wzajemnych kontaktów księży diecezjalnych i zakonnych, wspólnej modlitwy, spotkań z okazji imienin, prymicji, rocznic, jubileuszów, pogrzebów, odpustów i innych okazji, buduje jedność Kościoła i sprzyja wymianie doświadczeń duchowych i duszpastersko-apostolskich. Szczególną miłość wzajemną należy okazywać poprzez modlitwę za zmarłych, którzy pracowali w poszczególnych parafiach diecezji. 354

4 *** Zasady współpracy osób konsekrowanych z duchowieństwem diecezjalnym *** Zakonnicy, ceniąc wartość harmonijnej współpracy, kierując się swoim charyzmatem, niech pojmują realizację swojego zakonnego powołania jako zobowiązujące obdarowanie, wezwanie do życia w pokorze, posłuszeństwie i do gorliwszej służby Kościołowi. Wspólnoty zakonne niech będą gościnnym domem dla poszukujących Boga, czasu refleksji, otuchy, ukojenia, modlitwy we wspólnocie. Niech wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom duszpasterskim diecezji. Nawet jeśli bracia czy siostry zakonne z reguły nie domagają się umów o pracę ani ich niejednokrotnie nie oczekują, to jednak proboszczowie parafii niech zawierają z nimi umowy zgodnie z prawem kościelnym i cywilnym. Takie umowy powinny zapewniać jeden dzień wolny w tygodniu, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za dodatkowe prace zlecone. Zakonnice i zakonnicy powinni chętnie podejmować proponowane im zadania w diecezji czy dekanacie, brać czynny udział w spotkaniach, w radzie parafialnej. Jeśli zakonnicy sami nie prowadzą parafii, powinni gorliwie włączać się w diecezjalny program duszpasterski. Niech podejmują służbę w duszpasterstwie specjalistycznym, jeśli są do tego przygotowani. IV. ZASADA PROMOCJI STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO Więcej uwagi trzeba poświęcić stowarzyszeniom życia apostolskiego i wypracować skuteczniejsze formy ich promocji w parafiach i całej diecezji. Dokumenty Kościoła przynaglają, by docenić tych świeckich, którzy w pełni chcą się zaangażować w stowarzyszenia, jak również i tych, którzy czerpiąc z charyzmatu danego zakonu bądź stowarzyszenia, pragną jedynie rozpoznać swoje miejsce i zadanie w Kościele. Zwłaszcza tym ostatnim niech duchowni umożliwią włączenie się do wspólnot i stowarzyszeń w parafii. Wielu spośród wiernych świeckich odczuwa w sobie takie powołanie. W każdej parafii powinny istnieć możliwości włączenia się świeckich w różne stowarzyszenia życia apostolskiego. Jeśli w danej parafii nie ma takiego stowarzyszenia, to proboszcz niech o ich istnieniu chętnie i kompetentnie informuje. Jednocześnie niech proboszcz te osoby czynnie angażuje w służbę na rzecz swojej parafii. Każdy proboszcz niech się czuje promotorem stowarzyszeń życia apostolskiego w swojej parafii i dlatego niech zapewnia im właściwą formację. Należy ochraniać i umacniać specyfikę tej formy życia, która w ciągu minionych stuleci wydała tak wiele owoców świętości i apostolstwa, 355

5 *** PROGRAM ODNOWY RELIGIJNO-MORALNEJ *** zwłaszcza na polu działalności charytatywnej i misyjnego szerzenia Ewangelii (VC 11). Osoby należące do stowarzyszeń życia apostolskiego mają dobrze znać naukę Kościoła o posłuszeństwie biskupowi diecezjalnemu, o duszpasterskiej współpracy, o przykładnym dla wszystkich chrześcijan utożsamianiu się z tym, co obowiązuje w diecezji. Nadto członkowie stowarzyszeń życia apostolskiego powinni ochotnie i pilne podejmować się zadań apostolskich aktualizowanych w Kościele lokalnym i wykonywać je w duchu swego charyzmatu. 356

STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE

STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE Rozdział I HISTORIA 1. Obrzęd konsekracji dziewic należy do najcenniejszych skarbów liturgii rzymskiej. Już w początkach

Bardziej szczegółowo

I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000

I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000 I SYNOD ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2000 Wydano z polecenia J.E. Ks. Arcybiskupa Stanisława SZYMECKIEGO, Metropolity Białostockiego Białystok, dnia 18 maja 2000 r., w 80-lecie urodzin Ojca Świętego

Bardziej szczegółowo

IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY

IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY RADOŚĆ EWANGELII ŹRÓDŁEM MISYJNEGO ZAPAŁU Konferencje dla poszczególnych grup wiernych Scenariusze katechez dla dzieci, młodzieży i dorosłych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Życie konsekrowane 1. Cel narodzin w Kościele.

Życie konsekrowane 1. Cel narodzin w Kościele. Życie konsekrowane Życie konsekrowane jak to nam powiedział Sobór Watykański II, należy w sposób organiczny do życia i świętości Kościoła. Chociaż więc stan, który wyrasta z profesji rad ewangelicznych,

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH

KATECHEZA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH 84 HALINA IWANIUK USJK PERSPECTIVA T T Legnickie Studia Teologiczno-Hi sto rycz ne Rok IV 2005 Nr 1 HALINA IWANIUK USJK KATECHEZA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH Wśród istotnych warunków skuteczności

Bardziej szczegółowo

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna Droga Neokatechumenalna Statut ZATWIERDZENIE DEFINITYWNE 11 maja 2008 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Nota do wydania polskiego Dla zachowania jednolitości tekstów zawartych w książce, tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

Teologia. Praktyczna. Tom 13 2012

Teologia. Praktyczna. Tom 13 2012 Teologia Praktyczna Tom 13 2012 mmmmmmmm Teologia Praktyczna Tom 13 2012 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIA TEOLOGICZNY RADA WYDAWNICZA DOROTA DRZEWIECKA-NOWAK, JACEK HADRYŚ, BOGUSŁAW

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ARCHIDICEZJALNEGO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I. Zasady ogólne

S T A T U T ARCHIDICEZJALNEGO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I. Zasady ogólne S T A T U T ARCHIDICEZJALNEGO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Zasady ogólne 1 1. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku ( AWSD) w myśl nauki Kościoła - jest instytucją

Bardziej szczegółowo

numer bezpłatny ISSN 1426 1804 ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow.

numer bezpłatny ISSN 1426 1804 ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow. ISSN 1426 1804 numer bezpłatny ZNAK ASKI Pismo Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie numer 1 (69) styczeń - marzec 2013 r. www.wsd.rzeszow.pl 20 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie Z MINIONYCH

Bardziej szczegółowo

The Holy See. Świadkowie radości. List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

The Holy See. Świadkowie radości. List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego The Holy See Świadkowie radości List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego [Multimedia] Drogie Konsekrowane, drodzy Konsekrowani! Piszę do was

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duszpasterzy, dotycząca małżeństwa konkordatowego W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DO SPRAW NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DOKUMENT SPRAWOZDAWCZY

KOMISJA DO SPRAW NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DOKUMENT SPRAWOZDAWCZY KOMISJA DO SPRAW NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DOKUMENT SPRAWOZDAWCZY Nowa sytuacja kulturowo-społeczna, w której aktualizuje się nauczycielska funkcja Kościoła, także sytuacja Kościoła lokalnego, jakim

Bardziej szczegółowo

P R O W I N C J A K R A K O W S K A

P R O W I N C J A K R A K O W S K A Chodziliśmy różnymi drogami, ale złączyło nas jedno pragnienie. Podejmujemy różne wyzwania, ale czerpiemy z jednego źródła. Mamy wiele twarzy, ale patrzymy w jednym kierunku. P R O W I N C J A K R A K

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012 Ks. dr Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice tel./fax (032) 251 88 20, e-mail: sekretariat@oaza.pl kom. +48 696 254 488, e-mail: A.Wodarczyk@oaza.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

Dziedziniec Dialogu str. 2. 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła. 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski

Dziedziniec Dialogu str. 2. 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła. 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski 3 Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski 16 Kard. Ravasi: także ateiści potrzebują Kościoła 27 W obecności Franciszka można rozmawiać o wszystkim www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 (1123) niedziela,

Bardziej szczegółowo

Konsekracja kościoła w Nowym Glinniku DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Rok XXIV nr 12 (513) 16-30 czerwca 2015 r.

Konsekracja kościoła w Nowym Glinniku DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Rok XXIV nr 12 (513) 16-30 czerwca 2015 r. DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXIV nr 12 (513) 16-30 czerwca 2015 r. Konsekracja kościoła w Nowym Glinniku Fot. Krzysztof Stępkowski Laudato si ekologiczna encyklika Ojca Świętego

Bardziej szczegółowo

Pojednanie i przebaczenie we wspólnocie

Pojednanie i przebaczenie we wspólnocie SIOSTRY ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA PROWINCJA WROCŁAW BIULETYN PROWINCJALNY Nr 4 (35) 2014 październik - grudzień Spotkania formacyjne Pojednanie i przebaczenie we wspólnocie W dniach 10 12 i 16 19 października

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W DUSZPASTERSTWIE

INSTRUKCJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W DUSZPASTERSTWIE INSTRUKCJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W DUSZPASTERSTWIE Chrystusowy nakaz misyjny (zob. Mt 28,19) obowiązuje do końca świata nieustannie głosić Ewangelię.

Bardziej szczegółowo

NOWA EWANGELIZACJA DLA PRZEKAZU WIARY CHRZESCIJANSKIEJ INSTRUMENTUM LABORIS

NOWA EWANGELIZACJA DLA PRZEKAZU WIARY CHRZESCIJANSKIEJ INSTRUMENTUM LABORIS S Y N O D B I S K U P Ó W X I I I Z W Y C Z A J N E Z G R O M A D Z E N I E O G Ó L N E NOWA EWANGELIZACJA DLA PRZEKAZU WIARY CHRZESCIJANSKIEJ INSTRUMENTUM LABORIS WATYKAN 2012 Niniejszy tekst Instrumentum

Bardziej szczegółowo

2014/2015. Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej. Warszawskiej. dla katechetów. Wydawnictwo Archidiecezji

2014/2015. Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej. Warszawskiej. dla katechetów. Wydawnictwo Archidiecezji 2014/2015 Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej dla katechetów Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY KURII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989)

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989) Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989) Część I - Kanoniczno-duszpasterskie przygotowanie narzeczonych do małŝeństwa WPROWADZENIE TEOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

Komunia święta pod dwiema postaciami

Komunia święta pod dwiema postaciami 70 Komunia święta pod dwiema postaciami Komentarz do wypowiedzi Kongregacji Na mocy Konstytucji o Liturgii Soboru Watykańskiego II została przywrócona w Kościele łacińskim Komunia św. wiernych pod dwiema

Bardziej szczegółowo

K A T E C H I Z M K O Ś C I O Ł A K A T O L I C K I E G O Konstytucja Apostolska FIDEI DEPOSITUM ogłoszona z okazji publikacji KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO opracowanego po Soborze Powszechnym Watykańskim

Bardziej szczegółowo

EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS

EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS Teologia w Polsce 1,1 (2007), s. 87-98 Ks. Robert Ptak SCJ UKSW, Warszawa EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Z p o p r a w k a m i K A T E C H I Z M K A T O L I C K I E G O

Z p o p r a w k a m i K A T E C H I Z M K A T O L I C K I E G O Z p o p r a w k a m i K A T E C H I Z M K O Ś C I O Ł A K A T O L I C K I E G O Konstytucja Apostolska FIDEI DEPOSITUM ogłoszona z okazji publikacji KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO opracowanego po Soborze

Bardziej szczegółowo

K A T E C H I Z M K A T O L I C K I E G O

K A T E C H I Z M K A T O L I C K I E G O K A T E C H I Z M K O Ś C I O Ł A K A T O L I C K I E G O Konstytucja Apostolska FIDEI DEPOSITUM ogłoszona z okazji publikacji KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO opracowanego po Soborze Powszechnym Watykańskim

Bardziej szczegółowo

Programy Apostolskie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego

Programy Apostolskie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5, 16) Programy Apostolskie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego Materiał zebrany

Bardziej szczegółowo

K A T E C H I Z M K O Ś C I O Ł A K A T O L I C K I E G O

K A T E C H I Z M K O Ś C I O Ł A K A T O L I C K I E G O K A T E C H I Z M K O Ś C I O Ł A K A T O L I C K I E G O Konstytucja Apostolska FIDEI DEPOSITUM ogłoszona z okazji publikacji KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO opracowanego po Soborze Powszechnym Watykańskim

Bardziej szczegółowo

NIC NAM NIE ODBIERZE RADOŚCI GŁOSZENIA ANDRZEJ SIONEK

NIC NAM NIE ODBIERZE RADOŚCI GŁOSZENIA ANDRZEJ SIONEK NIC NAM NIE ODBIERZE RADOŚCI GŁOSZENIA ANDRZEJ SIONEK Spis treści Przedmowa Wstęp Misyjne Przeobrażenie W kryzysie zaangażowania Wspólnotowego Wezwania Pokusy Głoszenie Ewangelii Homilia- Ewangelizacja

Bardziej szczegółowo