II KONGRES. Bezpieczeństwo żywności zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II KONGRES. Bezpieczeństwo żywności zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw. 16-17 marca 2015 r."

Transkrypt

1 II KONGRES Bezpieczeństwo żywności zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw marca 2015 r. Aula Kryształowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, ul. Nowoursynowska 166 ORGANIZATORZY PARTNERZY SPONSORZY PATRONATY PATRONI MEDIALNI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

2 Szanowni Państwo, Pojawiają się zasadnicze zmiany w organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych łańcuchów i sieci spożywczych. Globalne zależności i powiązania w jednym z największych sektorów gospodarczych mają ogromne znaczenie dla podstawowych potrzeb człowieka i jego postaw w najróżniejszych środowiskach kulturalnych, społecznych, ekonomicznych, prawnych i fizycznych. Są wyzwaniem dla badań i współpracy naukowej. Aby sprostać różnorodnym wyzwaniom, jakie stoją przed nami, jednostronne podejście skoncentrowane na klasycznych badaniach nie jest już wystarczające. Wymagane jest podejście multidyscyplinarne, łączące kwestie ekonomiczne, społeczne i prawne, a także dyscypliny nauk technicznych, środowiskowych i przyrodniczych. Kongres Bezpieczeństwo żywności zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw jest organizowany przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, Klaster Innowacji w Agrobiznesie i Biuro Promocji Jakości, we współpracy z Międzynarodowym Centrum Łańcucha Żywnościowego (FoodNetCenter Bonn) Uniwersytetu w Bonn oraz interdyscyplinarnymi przedsiębiorstwami. Stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa żywności, nowych technologii, dostępu do rynku, globalnej logistyki, zależności i kooperacji między wielonarodowymi i małymi producentami, standardów prywatnych i publicznych oraz zrównoważonego rozwoju. Kongres jest skierowany do przedstawicieli nauki, handlu detalicznego i hurtowego, jednostek certyfikujących, urzędowej kontroli oraz producentów i przetwórców żywności. prof. dr hab. Henryk Runowski Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW Tadeusz Wojciechowski Prezes Zarządu Biura Promocji Jakości dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW Stworzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie projekt pt. Klaster Innowacji w Agrobiznesie służy transferowi wiedzy do szeroko pojętego biznesu (science to business S2B) oraz zwiększeniu efektywności transferu technologii i wymianie informacji pomiędzy uczestnikami Klastra. Dzięki projektowi na Mazowszu powstają kooperacyjne powiązania, które przyspieszą rozwój przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętym agrobiznesem. Efektem tej współpracy będzie internetowa platforma, która stanie się źródłem informacji o innowacjach w agrobiznesie w ramach dwóch modułów: Food Safety i Food Professional. BPJ Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o. jest liderem na rynku szkoleniowym i wydawniczym. Naszą misją jest dążenie do osiągania najlepszych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa żywności. Temu celowi służy nasza działalność szkoleniowa i wydawnicza promująca najlepsze firmy na polskim rynku. BPJ organizuje wiodące konferencje i seminaria tematyczne. Stały się one forum porozumienia między wszystkimi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem żywności. Motto naszych działań brzmi: Integrujemy branżę żywnościową. Biuro Promocji Jakości wydaje prasę fachową. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności to tytuł o ugruntowanej pozycji. Stanowi on platformę porozumienia między podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności, czytany przez przedstawicieli przemysłu spożywczego, inspektorów urzędowej kontroli żywności i środowisko naukowe. IFS (International Featured Standards) to grupa standardów opracowywana przez specjalistów z różnych krajów. Należy do trzech największych federacji handlu detalicznego w Europie (niemieckiej HDE, francuskiej FCD i włoskiej). Najważniejszym standardem jest IFS Food 6 dedykowany firmom przetwórstwa spożywczego. Został uznany przez GFSI. Pozostałe standardy to: IFS Logistics, IFS Broker, IFS PackSecure, HPC, IFS Cash&Carry, IFS Global Tool, IFS Food Store służące weryfikacji systemów zapewnienia jakości u uczestników łańcucha obrotu towarowego i wybranych grup producentów. Uzyskiwane certyfikaty IFS wymagane są przez wiele wiodących sieci handlowych w Europie oraz importerów będących dostawcami nowoczesnego handlu hurtowego i detalicznego. Najważniejsze korzyści dla firm z wdrożenia IFS: zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości produktów, wzrost zaufania klientów i wzrost konkurencyjności na rynku. Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Spożywczy powstała 5 kwietnia 2003 roku w Warszawie. Jej utworzenie zainspirowane zostało przez członków Polskiego Stowarzyszenia Napojowego, które od kilku lat zajmowało się problematyką dostosowania polskiego prawa żywnościowego do regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Izba zrzesza firmy zajmujące się produkcją żywności i jej dystrybucją, a także firmy pracujące dla gospodarki żywnościowej, dzięki czemu jest organizacją wielobranżową. Aby służyć swoim członkom pomocą i wsparciem, KIG PSiO utrzymuje stały kontakt z: Komisjami Parlamentarnymi, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Ministerstwem Zdrowia, Państwowym Zakładem Higieny, Instytutem Żywności i Żywienia, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Środowiska oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ul. Nowoursynowska 166, Warszawa, tel.: (22) , Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o. ul. Resorowa 10, Warszawa, tel.: (22) , fax: (22) ,

3 Bezpieczeństwo żywności zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw DZIEŃ I ( ) 9:00 Rejestracja uczestników 10:00 Rozpoczęcie pierwszego dnia Kongresu PROGRAM dr hab. Jarosław Gołębiewski prof. SGGW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański Rektor SGGW 10:15 Rola Klastra Innowacji w Agrobiznesie jako platformy spotkań nauki z biznesem prof. dr hab. Henryk Runowski Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw WNE SGGW / dr inż. Sebastian Jarzębowski Koordynator Klastra WNE SGGW 10:30 Zarządzanie jakością i ryzykiem w globalnych łańcuchach rolno-spożywczych prof. Brigitte Petersen Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Żywnościowych Łańcuchów Dostaw (FoodNetCenter), Uniwersytet w Bonn (Niemcy) 10:45 Nowe zadania i kompetencje IJHARS wynikające z ustawy o jakości żywności prof. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 11:00 Rola Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności Marek Pirsztuk Główny Lekarz Weterynarii 11:15 Traceability identyfikowalność i możliwość śledzenia produktu, podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku Iwona Zawinowska Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Żywności, Główny Inspektorat Weterynarii 11:30 Analiza i zarządzanie ryzykiem prof. dr Friedhelm Jaeger Główny Lekarz Weterynarii landu Nordrhein-Westfalen, Niemcy (Chief Veterinary Officer des Landes Nordrhein-Westfalen) 11:45 Panel dyskusyjny: Nadzór nad bezpieczeństwem żywności, podział kompetencji między odpowiedzialnymi jednostkami doświadczenia polskie i europejskie Moderator: Tadeusz Wojciechowski redaktor naczelny Bezpieczeństwa i Higieny Żywności prof. dr Friedhelm Jaeger, prof. Stanisław Kowalczyk, prof. Brigitte Petersen, Marek Pirsztuk 12:30 Przerwa kawowa 13:00 Od kwalifikacji personelu do poprawy efektywności przedsiębiorstw - podejście innowacyjne Carlos Guerra, Artur Helta - Glob Solution Sp. z o.o. 13:15 Europejska droga do bioekonomii - wyzwania i perspektywy Christian Patermann Uniwersytet w Bonn, b. Dyrektor programu Biotechnologia, rolnictwo, żywność, Dyrekcja ds. badań naukowych Komisji Europejskiej 13:30 Zarządzanie i komunikowanie ryzyka Justyna Golonko Polskie Radio 13:45 Panel dyskusyjny: Zarządzanie i komunikowanie ryzyka 14:30 Lunch Moderator: Marek Marzec Przedstawiciel IFS CEE Roman Jagieliński b. wicepremier minister rolnictwa, właściciel Grupy Producentów Owoców Roja, Christian Patermann, dr Czesław Siekierski b. wiceminister rolnictwa, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego,

4 15:30 Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej dr Paweł Wojciechowski Katedra Prawa Żywnościowego, Uniwersytet Warszawski 15:45 Rola Centrum Niemieckiego i Europejskiego Prawa Żywnościowego w doradzaniu polityce oraz uczestnikom łańcucha żywnościowego dr Katja Brzezinski Dyrektor Zarządzający Centrum Badań Prawa Żywnościowego, Uniwersytet w Bayreuth 16:00 Panel dyskusyjny: Prawo żywnościowe Moderator: Tadeusz Wojciechowski Prawnicy: dr Katja Brzezinski, r.pr. dr Michał Rudy b. kierownik Biura Prawnego Głównego Inspektoratu Weterynarii, Kancelaria Prawna Result, r.pr. Michał Walczak b. kierownik Biura Prawnego Głównego Inspektoratu Weterynarii, dr Paweł Wojciechowski 16:45 Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia Kongresu 17:00 Gala Liderzy Jakości Żywności redakcja Bezpieczeństwa i Higieny Żywności DZIEŃ II ( ) 9:30 Otwarcie drugiego dnia Kongresu 9:40 Globalne wyzwania związane z produkcją i eksportem żywności prof. Bogdan Klepacki Prorektor ds. Dydaktyki SGGW, Kierownik Zakładu Ekonomiki i Inżynierii Logistyki WNE SGGW 9:50 Aspekty ekonomiczne zagospodarowania odpadów opakowaniowych Tadeusz Pokrywka Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań 10:00 Rola centrów kompetencji w globalnych łańcuchach owoców i warzyw prof. Georg Noga Kierownik Instytutu Nauk Ogrodniczych Uniwersytetu w Bonn 10:30 Panel dyskusyjny: Ekonomia Moderator: prof. dr hab. Bogdan Klepacki prof. dr hab. Andrzej Kowalski Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, prof. Georg Noga, Tadeusz Pokrywka, Dariusz Sapiński - Prezes Zarządu Mlekovita, Adam Tański b. minister rolnictwa, Prezydent Izby Zbożowo-Paszowej 11:15 Przerwa kawowa 11:45 Standardy IFS narzędziem rozwoju biznesu Marek Marzec Przedstawiciel IFS CEE 12:00 Ścieżka kwalifikacji zawodowej Młodszy Menadżer Jakości dr Susanne Lehnert Uniwersytet w Bonn (Niemcy), dr Sebastian Jarzębowski Koordynator Klastra Innowacji w Agrobiznesie 12:15 Certyfikacja osób Danuta Orleańska Kierownik Ośrodka Doskonalenia Kompetencji Personelu w Polskim Centrum Badań i Akredytacji 12:30 Procesowe zarządzanie jakością Michał Kossowski - BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. 12:45 Panel dyskusyjny: Standardy jakości Moderator: Marek Marzec Maria Andrzej Faliński Dyrektor Genralny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, dr Sebastian Jarzębowski, dr Susanne Lehnert, Danuta Orleańska 13:30 Europejski standard pest control Tadeusz Wojciechowski Prezes Polskiej Federacji Pest Control 13:45 Pestycydy zagrożenie chemiczne Maciej Majewski FreshMazovia.com

5 14:00 Panel dyskusyjny: Mikrobiologia i higiena zagrożenia i ocena ryzyka dr Anna Bugajewska - Silliker Sp. z o.o., Maciej Majewski, Teresa Sosnowska Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych, Polski Komitet Normalizacyjny, Tadeusz Wojciechowski 14:45 Redukowanie strat żywności poprzez monitorowanie jakości w łańcuchu dostaw mięsa dr hab. Judith Kreyenschmidt Instytut Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet w Bonn (Niemcy) 15:15 Dyskusja i zakończenie Kongresu 16:00 Lunch CZŁONKOWIE KLASTRA MARSH CONSULT Firma EWA-BIS Sp. z o.o. została założona w 1987 roku. Zajmuje się eksportem polskiej żywności, w szczególności: - świeżych owoców i warzyw - mrożonych owoców i warzyw - koncentratów, puree oraz soków NFC z owoców i warzyw - musów owocowych Firma Logopak East Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem niemieckiego producenta systemów druku i naklejania etykiet Logopak Systeme na terenie Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Działa na rynku polskim od 1997 roku. Firma zapewnia kompleksową obsługę w zakresie projektów związanych z wykorzystaniem kodów kreskowych w magazynie, a jej oferta dla logistyki obejmuje: - systemy druku i naklejania etykiet, - oprogramowanie do zarządzania magazynem i śledzenia produkcji, - terminale radiowe oraz sieć radiową, - MEKITEC - detektory ciał obcych dla przemysłu spożywczego.

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe.

Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe. Akademia Audytora Miejsce: Warszawa Termin: 30.11.-01.12.2013 r. Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe.

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL

Bardziej szczegółowo

Wkrajach rozwiniętych gospodarczo coraz

Wkrajach rozwiniętych gospodarczo coraz Partnerstwo publiczno-prywatne Wspólnota Wiedzy i Innowacji Food4Future GOSPODARKA Tadeusz Trziszka Eugeniusz K. Chyłek W gospodarce globalnej wiedza jako nośnik postępu i kreowania innowacyjności, a przez

Bardziej szczegółowo

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 SEKRETARIAT PNJ Ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa Tel. Fax.: 22/ 630 96 63, 826 35 05 www.pnj, pnj@kig.pl KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONKURSU POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - wdrażanie białych certyfikatów Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał

Bardziej szczegółowo

Konferencje GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa.

Konferencje GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Konferencje Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał ustawę o efektywności energetycznej Nowa Ustawa

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii

Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii REJESTR POLSKI STATKÓW 19 36 Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii 3 marca 2008 roku w Tartous (Syria) odbyło się uroczyste spotkanie, na które na zaproszenie Polskiego Rejestru Statków przybyło

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011 Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce raport 2008-2011 Spis treści Wstęp str. 3 Rozdział I Odpowiedzialny pracodawca str. 25 Rozdział II PRODUKTY O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POZWALAJĄCE DOKONYWAĆ WŁAŚCIWYCH

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Doroczne spotkanie najlepszych ekspertów branży logistycznej 7-8 października 2014 r., Regent Warsaw Hotel XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 2014 2014 Szanowni Państwo, Już po raz 11. zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

OKNA&DRZWI. Nasze. Związkowy Biuletyn Informacyjny Numer 10 Wiosna 2015. www.poid.eu. VI Kongres Stolarki Polskiej: Biznes Kontakty Wiedza

OKNA&DRZWI. Nasze. Związkowy Biuletyn Informacyjny Numer 10 Wiosna 2015. www.poid.eu. VI Kongres Stolarki Polskiej: Biznes Kontakty Wiedza Nasze OKNA&DRZWI Związkowy Biuletyn Informacyjny Numer 10 Wiosna 2015 VI Kongres Stolarki Polskiej: Biznes Kontakty Wiedza PRZED NAMI CIEKAWY PROGRAM MERYTORYCZNY, A W NIM OTWARTE DYSKUSJE NA TEMAT NAJWAŻNIEJSZYCH

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 mgr Michał Klimek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa sclforum Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw nowe modele rozwiązania optymalizacja 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Next generation supply chain klient jako początek i koniec łańcucha

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo