3. DESCRIPTION OF THINGS 3. OPISYWANIE PRZEDMIOTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. DESCRIPTION OF THINGS 3. OPISYWANIE PRZEDMIOTÓW"

Transkrypt

1 PRZEDMOWA UWAGI DLA KORZYSTAJĄCYCH ZE SŁOWNIKA 1. QUANTITY 1. OKREŚLENIA DOTYCZĄCE ILOŚCI 1.1. Quantity 1.1. Ilość 1.2. Numbers & Counting 1.2. Liczby & Liczenie 1.3. Measures & weights 1.3. Miary i wagi 2. TIME 2. POJĘCIA DOTYCZĄCE CZASU 2.1. Moment / time 2.1. Moment / pora 2.2. Time 2.2. Czas 2.3. Calendar 2.3. Kalendarz 2.4. Time sequence 2.4. Kolejność czasowa 2.5. Frequency 2.5. Częstotliwość 3. DESCRIPTION OF THINGS 3. OPISYWANIE PRZEDMIOTÓW 3.1. Length Shape 3.1. Długość Kształt 3.2. Colours 3.2. Kolory 3.3. Materials 3.3. Materiały 3.4. Comparison Estimation 3.4. Porównania Ocenianie 3.5. Location 3.5. Lokalizacja 3.6. Movement Direction 3.6. Ruch Kierunek 3.7. Speed 3.7. Prędkość 4. LANGUAGE COMMUNICATION 4. KOMUNIKACJA JĘZYKOWA 4.1. Speech. General terms 4.1. Mowa. Pojęcia ogólne 4.2. Estimating 4.2. Ocenianie 4.3. Comparison 4.3. Porównanie 4.4. Arguing 4.4. Argumentowanie 4.5. To pay attention 4.5. Zwracać uwagę 4.6. Sorrow 4.6. śal 4.7. Excusing 4.7. Przepraszanie 4.8. Greetings 4.8. Pozdrowienia 4.9. Introducing 4.9. Przedstawianie się Farewell PoŜegnanie 4.11 Doubts Wątpliwości Making phone calls Telefonowanie Fixing time Ustalenie terminu 5. WORLD OF COMPUTERS 5. ŚWIAT KOMPUTERÓW 5.1. Computer. General terms 5.1. Komputer. Pojęcia ogólne 5.2. Printing 5.2. Drukowanie ing 5.3. Wysyłanie a 5.4. Internet 5.4. Internet 5.5. Computer Hardware 5.5. Komputer Sprzęt komputerowy 5.6. Computer. Commands 5.6. Komputer. Polecenia

2 6. MEDIA 6. ŚRODKI PRZEKAZU 6.1. Radio Television 6.1. Radio Telewizja Radio Radio Television Telewizja 6.2. Advertisement 6.2. Reklama 6.3. Press 6.3. Prasa 7. FINE ART 7. SZTUKI PIĘKNE 7.1. Literature Books. General terms 7.1. Literatura KsiąŜki. Pojęcia ogólne Kinds of books Rodzaje ksiąŝek In a library W bibliotece Book sale Handel ksiąŝką 7.2. Cinema Theatre. General terms 7.2. Kino Teatr. Pojęcia ogólne Cinema Kino Theatre Teatr 7.3. Music 7.3. Muzyka 7.4. Fine arts 7.4. Sztuki plastyczne 7.5. Photography 7.5. Fotografia 7.6. Acknowledgement Critique 7.6. Uznanie Krytyka 8. MAN 8. CZŁOWIEK 8.1. Look. General terms 8.1. Wygląd. Pojęcia ogólne 8.2. Appearance 8.2. Wygląd 8.3. Good points 8.3. Pozytywne cechy charakteru 8.4. Bad points 8.4. Negatywne cechy charakteru 8.5. Behaviour 8.5. Zachowanie 8.6. Man in a society 8.6. Człowiek w społeczeństwie 9. FEELINGS EMOTIONS 9. UCZUCIA EMOCJE 9.1. Feelings Emotions Uczucia Emocje. General terms Pojęcia ogólne 9.2. Happiness Joy 9.2. Szczęście Radość 9.3. Unhappiness Sadness 9.3. Nieszczęście Smutek 9.4. Sympathy Antipathy 9.4. Sympatia Niechęć 9.5. Love Jealousy 9.5. Miłość Zazdrość 9.6. Quarrel Anger 9.6. Kłótnia Złość 9.7. Danger Fear 9.7. Niebezpieczeństwo Strach 9.8. Courage 9.8. Odwaga 10. FAMILY FAMILY LIFE 10. RODZINA śycie RODZINNE Family. General terms Rodzina. Pojęcia ogólne Family members Członkowie rodziny Marriage. General terms MałŜeństwo. Pojęcia ogólne Engagement Zaręczyny Wedding Ślub Separation Divorce Rozstanie Rozwód Parents Children Rodzice Dzieci Growing up Maturity Dorastanie Wiek dorosły Family celebrations Uroczystości rodzinne

3 11. WEEK DAY 11. DZIEŃ POWSZEDNI In the morning Rano Housework Czynności domowe In the evening Wieczorem Other activities Inne czynności 12. MEDICINE HEALTH 12. MEDYCYNA ZDROWIE Illness. General terms Choroba. Pojęcia ogólne Diseases Choroby (Schorzenia) Illness symptoms Objawy choroby Medical treatment Opieka lekarska Doctors specialists Lekarze specjaliści At the doctor s U lekarza Test Badanie Accident Wypadek In a hospital. Wards W szpitalu. Oddziały At the dentist s U dentysty Body parts Części ciała Senses Zmysły Transplantation Transplantacje Genetics Genetyka AIDS AIDS Sickness insurance Ubezpieczenie zdrowotne Nursery house Dom Seniora Healthy way of life Diet Zdrowy styl Ŝycia Dieta Stress fighting Zwalczanie stresu Positive / negative thinking Pozytywne / negatywne myślenie Disability Niepełnosprawność Drug problem Problem narkomanii Smoking Palenie papierosów Alcohol abuse NaduŜywanie alkoholu Shopaholism Nałóg kupowania Sexuality Seksualność Body care Ways of body care Pielęgnacja ciała Środki pielęgnacji Life death śycie Śmierć Funeral Pogrzeb Euthanasia Eutanazja 13. WELFARE 13. SPRAWY SOCJALNE Welfare Poverty Świadczenia socjalne Ubóstwo Homelessness Bezdomność Unemployment Bezrobocie Richness Bogactwo 14. RELIGION PHILOSOPHY OF LIFE 14. RELIGIA ŚWIATOPOGLĄD Religion. General terms Religia. Pojęcia ogólne God Bóg Faith Ethics Wiara Etyka Christianity Chrześcijaństwo Church Religious customs Kościół Obrzędy religijne Church holidays Święta kościelne

4 Easter Wielkanoc Leant Adwent Christmas BoŜe Narodzenie Sects Sekty 15. FREE TIME HOBBY 15. CZAS WOLNY HOBBY Organising free time. General terms Organizacja wolnego czasu. Pojęcia ogólne Hobby Hobby Outdoor activities Zajęcia na świeŝym powietrzu Other hobbies Inne hobby To play Bawić się Celebration of holiday Obchodzenie świąt. Pojęcia ogólne General terms Traditional holidays Tradycyjne święta Entertaining guests Przyjmowanie gości Birthday party Przyjęcie urodzinowe Ceremonial meals Uroczyste posiłki 16. SPORTS ACTIVITY 16. AKTYWNOŚĆ SPORTOWA Sport. General terms Sport. Pojęcia ogólne 16.2.Sport disciplines Sport equipment Dyscypliny sportowe Sprzęt sportowy Football Piłka noŝna Skiing Narciarstwo Water sports Sporty wodne Extreme Sports Sporty ekstremalne Olympic games Olimpiada 17. TRAVEL 17. PODRÓś Travel. General terms PodróŜ. Pojęcia ogólne Travel preparations Przygotowanie do podróŝy At the travel agency W biurze podróŝy Accommodation Zakwaterowanie Holiday apartment Mieszkanie na urlop Camping Kemping Travelling by train PodróŜ pociągiem Travelling by plane PodróŜ samolotem Voyage PodróŜ statkiem Travel abroad PodróŜ zagraniczna Customs inspection Kontrola celna Holiday in a city Wakacje w mieście Taxi Taksówka At the seaside Nad morzem In a swimming pool Na pływalni Summer holiday in the mountains Letni urlop w górach Winter holiday Zimowy urlop 18. HOUSE FLAT 18. DOM MIESZKANIE To live. General terms Mieszkać. Pojęcia ogólne Residential building Budownictwo mieszkaniowe Residential house Budynek mieszkalny

5 18.4. Location PołoŜenie Looking for a flat Moving Poszukiwanie mieszkania Przeprowadzka To let a flat / house Wynajmować mieszkanie / dom Detached house Dom jednorodzinny Flat Mieszkanie Flat arrangement Urządzenie mieszkania Room Pokój Living room Pokój dzienny Dining room Jadalnia Study Pokój do pracy Bedroom Sypialnia Children s room Pokój dziecięcy Kitchen Kuchnia Bathroom / Toilet Łazienka / ubikacja Other rooms Inne pomieszczenia Lighting Heating Oświetlenie Ogrzewanie Garden Ogród To live in a big city Mieszkać w duŝym mieście To live in a town Mieszkać w małym mieście To live in a country Mieszkać na wsi 19. CITY 19. MIASTO City. General terms Miasto. Pojęcia ogólne Public buildings Budynki uŝyteczności publicznej Asking the way Pytanie o drogę City transport Komunikacja miejska City sightseeing Zwiedzanie miasta Architecture Architektura 20. FOOD DRINKS 20. JEDZENIE PICIE Food. General terms Jedzenie. Pojęcia ogólne Meals Drinks Posiłki Napoje Meals Posiłki Drinks Napoje Non-alcoholic drinks Napoje bezalkoholowe Alcoholic drinks Napoje alkoholowe Bread Chleb Pieczywo Meat Meat meals Mięso Potrawy mięsne Poultry Drób Fish Seafood Ryby Owoce morza Fish Ryby Seafood Owoce morza Fruit Vegetables Owoce Warzywa Mushrooms Grzyby Preparation of meals Przygotowanie posiłków Herbs Seasons Zioła Przyprawy Meals. General terms Potrawy. Pojęcia ogólne Desert Sweets Desery Słodycze In a restaurant W restauracji In a café W kawiarni In the kitchen W kuchni

6 Healthy eating Diet Zdrowe odŝywianie Dieta 21. SHOPPING 21. ZAKUPY Shopping. General terms Zakupy. Pojęcia ogólne Clothes. General terms OdzieŜ. Pojęcia ogólne Fashion Moda Shoes Obuwie Clothes Ubrania Jewellery BiŜuteria Underwear Bielizna Materials Materiały Line shops Sklepy specjalistyczne 22. SERVICE 22. USŁUGI Service. General terms Usługi. Pojęcia ogólne At the post office W urzędzie pocztowym At the watchmaker s U zegarmistrza At the optician s U optyka At the photographer s U fotografa At the hair dresser s U fryzjera At the beautician s U kosmetyczki Dry cleaner s Pralnia chemiczna At the shoemaker s U szewca At the tailor's U krawca Pawnshop Lombard 23. EDUCATION 23. WYKSZTAŁCENIE Nursery Wychowanie przedszkolne Types of schools Rodzaje szkół About school O szkole School subjects Przedmioty szkolne Certificate Marks Świadectwo Oceny School area Teren szkolny School library Biblioteka szkolna School equipment WyposaŜenie szkoły Pomoce Pupil s equipment WyposaŜenie ucznia School life śycie szkoły Student Uczeń Teacher Nauczyciel Lesson in progress Przebieg lekcji Instructions Questions Polecenia Pytania Test Praca kontrolna Praise Pochwała Reprimand Nagana To excuse oneself Usprawiedliwiać się At the university W szkole wyŝszej Studies Studia Examination Egzamin Student s life śycie studenckie Correspondence learning Nauka korespondencyjna

7 24. SCIENCE KNOWLEDGE 24. NAUKA WIEDZA Science Knowledge. General terms Nauka Wiedza. Pojęcia ogólne Mathematics Matematyka Physics Fizyka History. General terms Historia. Pojęcia ogólne Pre-history Prehistoria Ancient times StaroŜytność Middle Ages Średniowiecze th - 16 th century XV-XVI wiek Reformation Reformacja th - 18 th century XVII-XVIII wiek th century XIX wiek th century XX wiek 25. WORLD OF WORK 25. ŚWIAT PRACY Choice of profession Wybór zawodu Positions Professions Stanowiska pracy Zawody Job Praca Looking for a job Poszukiwanie pracy Curriculum vitae śyciorys Personal details Dane osobowe Success Failure Sukces Niepowodzenie Workaholism Pracoholizm Office equipment WyposaŜenie biurowe 26. ECONOMIC LIFE 26. śycie GOSPODARCZE Economy. General terms Gospodarka. Pojęcia ogólne Production Technique Tools Produkcja Technika Narzędzia Raw materials Materials Surowce Materiały Energy Energia Trade Handel Retail Handel detaliczny Wholesale Handel hurtowy Import and Export Import i eksport Trade fair Targi 27. TRADE AND SALE 27. HANDEL I SPRZEDAś Business correspondence Korespondencja handlowa. Pojęcia General terms. ogólne Request Prośba Inquiry Zapytanie ofertowe Offer Oferta Order Zamówienie Zlecenie Package Delivery Opakowanie Dostawa Payment Price Płatności Cena Claims Excuses ZaŜalenia Usprawiedliwienia Buying contract Umowa kupna Reminder Upomnienie

8 28. MONEY BANKING 28. PIENIĄDZE BANKOWOŚĆ Money. General terms Pieniądze. Pojęcia ogólne In a bank W banku Account Konto Cheque Credit card Czek Karta kredytowa Credit Loan Kredyt PoŜyczka To exchange money Wymieniać pieniądze Taxes Podatki 29. STOCK-MARKET 29. GIEŁDA Stock-market Giełda Stock-market tone Tendencja na giełdzie 30. CUSTOMS DUTY 30. CŁO Customs duty. General terms Cło. Pojęcia ogólne Customs clearance Odprawa celna Types of duties Rodzaje cła 31. INSURANCE 31. UBEZPIECZENIA Insurance Ubezpieczenia Damage statement Stwierdzenie szkody Social insurance Ubezpieczenie społeczne 32. TRANSPORT COMMUNICATION 32. TRANSPORT KOMUNIKACJA Transport. General terms Transport. Pojęcia ogólne Truck transport Transport cięŝarowy Railway transport Transport szynowy Air transport Transport lotniczy Water transportation Transport wodny Traffic. General terms Ruch uliczny. Pojęcia ogólne Means of public transport Środki komunikacji publicznej Driving a car Prowadzenie samochodu On a motorway /highway Na autostradzie In a traffic jam W korku ulicznym Parking Parkowanie At the petrol station Na stacji benzynowej Safety on the road Bezpieczeństwo na drodze To hitch-hike Jechać autostopem Buying a car Kupno samochodu Car rent Wynajem samochodu In a service station W warsztacie samochodowym Car parts Części samochodowe 33. OFFICE AUTHORITY 33. URZĘDY WŁADZA Office Authority Urzędy Władza Democracy Dictatorship Demokracja Dyktatura 34. JUDICIARY 34. SĄDOWNICTWO Criminality Przestępczość At the police station Na posterunku policji Legal procedure Punishment Postępowanie sądowe Karanie Family law Prawo rodzinne

9 35. COUNTRIES NATIONS 35. KRAJE NARODY Continents Countries Kontynenty Kraje Languages Języki Population Ludność 36. POLITICS GOVERNMENT 36. POLITYKA RZĄD Country Państwo Types of ruling Political Ideology Formy rządów Ideologia polityczna Parliament Parlament Political life śycie polityczne 37. INTERNATIONAL RELATIONS 37. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE European Community Unia Europejska International relations Stosunki międzynarodowe 38. WAR PEACE 38. WOJNA POKÓJ War and peace. General terms Wojna i pokój. Pojęcia ogólne Army Wojsko Weapons Broń Parade Defilada 39. NATURE ENVIRONMENT 39. PRZYRODA ŚRODOWISKO NATURALNE Nature Przyroda Environment protection Ochrona środowiska Environment pollution Zanieczyszczenie środowiska Noise Hałas Air pollution Zanieczyszczenie powietrza Water pollution Zanieczyszczenie wody Energy Energia Future of the Earth Przyszłość Ziemi Climate and weather Klimat i pogoda Universe Space exploration Wszechświat Badanie Kosmosu Astronomy / planets, stars Astronomia / Planety, gwiazdy Star signs Znaki Zodiaku Sea Morze Rivers and lakes Rzeki i jeziora Mountains and lowlands Góry i niziny Seasons of the year Pory roku Geography. General terms Geografia. Pojęcia ogólne Earth threats. General terms ZagroŜenia dla Ziemi. Pojęcia ogólne Flood Powódź Avalanche Lawiny Fire PoŜar Earthquake Trzęsienie ziemi Volcanic eruption Wybuch wulkanu 40. WORLD OF ANIMALS AND PLANTS 40. ŚWIAT ZWIERZĄT I ROŚLIN World of animals. General terms Świat zwierząt. Pojęcia ogólne Reptiles and amphibians Gady i płazy Birds Ptaki

10 Fish Ryby Insects Owady Wild animals Dzikie zwierzęta Domestic animals Zwierzęta domowe Domestic birds Ptactwo domowe Pets Małe zwierzęta domowe World of plants Świat roślin Garden plants. General terms Rośliny ogrodowe. Pojęcia ogólne Flowers Kwiaty Bushes Krzewy Fruit trees Drzewa owocowe

11 TTRRAADDEE AANNDD SSAALLEE HHAANNDDEELL II I SSPPRRZZEEDDAAśś Inquiry Zapytanie ofertowe inquiry letter pismo z zapytaniem ofertowym inquiry zapytanie ofertowe to address sb an ~ skierować do kogoś ~ to be interested in an ~ być zainteresowanym zapytaniem ofertowym to send round inquiries rozesłać zapytania ofertowe to ask about the price pytać o cenę to inform sb about prices and discounts poinformować kogoś o cenach i rabatach to send a price list of sth przesłać cennik czegoś to ask about the quality pytać o jakość towaru Offer Oferta offer oferta to present an ~ przedłoŝyć ofertę to make an ~ zrobić ofertę to send an ~ wysłać ofertę to send an ~ of sth przysłać ofertę czegoś to offer oferować! to send a sample! wysłać próbkę! to send a pattern! wysłać wzór quantity of commodities / goods ilość towaru mark, signs oznakowanie number of order numer zamówienia Order Zamówienie Zlecenie order zamówienie / zlecenie to confirm an ~ potwierdzić ~ to make an ~ wykonać ~ to cross out an ~ skreślić ~ employer zamawiający / zleceniodawca contractor zleceniobiorca number of orders liczba zamówień order form formularz zamówienia! date of order! data zamówienia! number of order! numer zamówienia! confirmation of order! potwierdzenie zamówienia to cancel due to exceeding time anulować z powodu przekroczenia terminu with no reasons bez podania przyczyn in favour of a customer na korzyść klienta to satisfy a customer ku zadowoleniu klienta 360

12 44... LLANGUAGE COMMUNICATTI ION KOMUNIKACJJA JJĘZZYKKOWA 44 talking mówienie, rozmowa! there is no ~! nie ma mowy! to start ~! rozpocząć rozmowę to talk to someone mówić do kogoś, rozmawiać z kimś to talk over omówić coś, przedyskutować to say (sth to someone) mówić, powiedzieć, rzec (coś do kogoś)! don t say so!! nie mów tak!! not to say a single word! nie powiedzieć ani słowa to tell (sb sth) powiedzieć, opowiadać (coś komuś) ~ lies kłamać ~ the truth mówić prawdę ~ a story opowiadać historię conversation rozmowa, konwersacja to converse rozmawiać, konwersować to discuss dyskutować, rozprawiać, omawiać ~ details omawiać szczegóły! discussion! dyskusja to take part in ~ wziąć udział w dyskusji ~ about, on sth dyskusja o czymś subject of ~ temat dyskusji to chat pogadać, pogawędzić to maintain, to claim twierdzić, utrzymywać! theory! twierdzenie, teoria opinion zdanie, opinia to express an ~ wyrazić zdanie, opinię news (Pl.) wiadomość! two pieces of ~ dwie wiadomości! to receive good ~! otrzymać dobrą wiadomość information (sing. only) informacja! some ~! jakaś ~, jakieś informacje! to give information! udzielać informacji to tell opowiedzieć to inform someone about sth poinformować kogoś o czymś donieść komuś o czymś, zawiadomić report sprawozdanie, doniesienie, relacja, raport to report, to give a ~ złoŝyć ~ reportage reportaŝ to describe opisać to ~ in details szczegółowo ~! description! opis to foretell, to forecast, to predict przepowiadać, prognozować word słowo to spell sylabizować, literować spelling pisownia, ortografia to pronounce wymawiać! pronunciation! wymowa to call za/wołać! call! rozmowa telefoniczna, wołanie, wizyta 34

13 33... DESCRIBBI IING TTHI INGS necessary special ripe luxurious precious specific too expensive OPISSYWANI IE PRZZEEDMI IOTTÓW 33 konieczny szczególny dojrzały luksusowy drogocenny specyficzny zbyt drogi 3.5. Location 3.5. Lokalizacja location position place seat area in the ~ territory, land area the ~ of sth room side 30 lokalizacja, połoŝenie połoŝenie miejsce siedziba obszar na obszarze teren powierzchnia ~ czegoś pomieszczenie strona! on this ~! po tej stronie! on the other ~! po drugiej stronie! on both sides! po obu stronach nowhere nearby near on the island on the river bank on the top (of a page, of a wall) upstairs (in the house) on the bottom (of a fridge) downstairs (in the house) on the right on the left outside inside on over under in front of behind in the middle (of sth)/ in the centre (of sth) in the corner between nigdzie w pobliŝu blisko na wyspie na brzegu (rzeki) na górze (strony, ściany) na górze (w domu) na dole (lodówki) na dole (w domu) po prawej stronie po lewej stronie na zewnątrz wewnątrz na nad pod przed, z przodu za, z tyłu w środku (czegoś) w rogu, w naroŝniku, w kącie pomiędzy (dwoma rzeczami)

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO Analiza porównawcza Na podstawie materiałów próbnych opublikowanych przez AQA (wrzesień 2016) Specyfikacja nauczanie od września 2017 pierwsze

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy Język angielski*

HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy Język angielski* Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek życie rodzinne i towarzyskie kultura W czasie pobytu za granicą uczestniczysz w kursie języka angielskiego. Jesteś na pierwszych zajęciach. Przedstaw się koledze/koleżance

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III Master of English.

Regulamin Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III Master of English. Regulamin Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III Master of English. 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie, przy ulicy Lokajskiego

Bardziej szczegółowo

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 A SURPRISE Umiejętności Nazywa pomieszczenia w domu, tj.: bathroom, bedroom, dining room, garage, hall,

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE I. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Wysłuchaj nagrania i wybierz prawidłową odpowiedź. (5 punktów) 1. Who is speaking? a) Sarah b) Suzie 2. Does she like English?

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L TABL 109 STUDIÓW O G Ó E M T O T A L on the first 2000/01 81565 45100 24189 11888 8032 2004/05 103637 58698 27031 19654 12951 105015 60194 26636 R A Z E M 2000/01 Administracja Administration Archeologia

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

opracowanie oryginalne, łączące metodę komunikacyjną z elementami metody bezpośredniej

opracowanie oryginalne, łączące metodę komunikacyjną z elementami metody bezpośredniej opracowanie oryginalne, łączące metodę komunikacyjną z elementami metody bezpośredniej TASK 3A (Jesteś recepcjonist(k)ą w ABC Publishing. Ktoś dzwoni.) Powiedz, Ŝeby poczekał. Łączysz. Powiedz, Ŝe numer

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Zasady wymowy i rys gramatyki jêzyka hiszpañskiego.. 11

SPIS TREŒCI. Zasady wymowy i rys gramatyki jêzyka hiszpañskiego.. 11 Wstêp Seria Wydawnictwa KRAM jest adresowana do polskich turystów i biznesmenów, ale te do wszystkich, którzy zajmuj¹ siê jêzykiem hiszpañskim, szczególnie do studentów iberystyki, poniewa opracowano w

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. Regulamin

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. Regulamin Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Cele konkursu: - rozwijanie u uczniów zainteresowania nauką języka angielskiego - kształtowanie umiejętności językowych uczniów klas

Bardziej szczegółowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo 02.08.2017 16.08.2017 MYC ROGOWO Details: - date of: 2.08.2017-16.08.2017 - accommodation: room for 3 people with bathroom in Agatka building - 3 meals a day

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation - Renting Polish Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something Korean pokoju (mianownik: pokój) mieszkania (mianownik: mieszkanie) kawalerki (mianownik: kawalerka) domu (mianownik: dom)

Bardziej szczegółowo

propozycje najbardziej odpowiednich kreacji dobór dodatków i akcesoriów przygotowania przed weselem propozycja wspólnych zakupów

propozycje najbardziej odpowiednich kreacji dobór dodatków i akcesoriów przygotowania przed weselem propozycja wspólnych zakupów Zestaw 1 wersja dla egzaminatora Kolega/Koleżanka wybiera się na wesele i prosi Cię o poradę dotyczącą stroju. Poniżej podane są cztery kwestie, które musisz omówić z egzaminującym. propozycje najbardziej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADZIMY WSPÓLNE DRZEWKO - JABŁONKĘ

ZASADZIMY WSPÓLNE DRZEWKO - JABŁONKĘ Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymienianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego

Bardziej szczegółowo

Teacher s Notes Unit 4

Teacher s Notes Unit 4 Poniższe ćwiczenia leksykalne mogą zostać wprowadzone w trakcie pracy nad rozdziałem lub po jej zakończeniu w zależności od potrzeb nauczyciela. Celem ćwiczeń i gier jest powtórzenie i utrwalenie materiału

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 nauczyciel: mgr Romana Danak PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Cele konkursu: 1. Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych, 2. Wzbogacenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015 nd ClimMani EU COST Action Meeting, oland 8-30 September, 015 Venue HOTEL MERCURE**** - OZNAŃ Address: ul. Roosvelta 0, 60-89, oland Tel. +48 61 855 80 00 e-mail: H3393@accor.com mercure-poznan-centrum.com

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Zajęcia realizowane w ramach Operacji: "Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Budziszewice - szkolenia z języka angielskiego oraz

Zajęcia realizowane w ramach Operacji: Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Budziszewice - szkolenia z języka angielskiego oraz Zajęcia realizowane w ramach Operacji: "Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Budziszewice - szkolenia z języka angielskiego oraz szkolenia z obsługi komputera i internetu" z zakresu małych

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI SUBJECT: Holidays and celebrations revision. (Święta i uroczystości powtórzenie.) Realizowane punkty programu nauczania: - zebranie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Część pisemna poziom podstawowy Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część pisemna

Bardziej szczegółowo

WZÓR KODU PRZEDMIOTU DLA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH, STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

WZÓR KODU PRZEDMIOTU DLA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH, STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA Załącznik nr 1 WZÓR KODU PRZEDMIOTU DLA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH, STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA Kod przedmiotu 1 składa się z następujących wyróżników oddzielonych od siebie

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJE STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA W SEM. LETNIM ROKU 2009 / godzin

PROGRAM NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJE STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA W SEM. LETNIM ROKU 2009 / godzin Dotyczy następujących wydziałów PW: Fizyka, InŜynieria Materiałowa, MiNI, SiMR, Transport, WAiNS PROGRAM NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJE STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA W SEM. LETNIM ROKU 2009

Bardziej szczegółowo

Total English Pre-Intermediate

Total English Pre-Intermediate ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Pre-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 1

Our Discovery Island 1 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF pre-a1 Rozdział 1 My birthday na Rozpoznaje dźwięki /p/ i /b/. Nazwy przedmioty i ich kolory, np. It's a flower. It's blue. Powtarza

Bardziej szczegółowo

Władysław Miodunka. CZEŚĆ, JAK SIĘ MASZ? SPOTKAMY SIĘ W POLSCE. Tom I Podręcznik do nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy A1

Władysław Miodunka. CZEŚĆ, JAK SIĘ MASZ? SPOTKAMY SIĘ W POLSCE. Tom I Podręcznik do nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy A1 CONTENTS Introduction Lekcja 0 Introduction to Polish pronunciation and spelling Lekcja 1 1.1. Agnieszka, Robert i Michel Warto zapamiętać te słowa! - CZŁOWIEK 1.2. Gramatyka jest ważna. Grammatical commentary

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH WERSJA ZDAJĄCEGO TEMATY: DOM KULTURA ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE

PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH WERSJA ZDAJĄCEGO TEMATY: DOM KULTURA ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH WERSJA ZDAJĄCEGO TEMATY: DOM KULTURA ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE ZADANIE 1 3 MINUTY Twoja kuzynka z Kalifornii właśnie rozpoczyna studia w Polsce. Chwilowo mieszka

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture AiU semestr 1 (stopień I) stacjonarne Lp. Nazwa przedmiotu w jęz. polskim (polish) Nazwa przedmiotu w jęz. angielskim (english) Historia architektury powszechnej History of General Architecture Teoria

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Travel Accommodations

Travel Accommodations - Finding Where can I find? Asking for directions to accommodation Gdzie znajdę?... a room to rent?... pokój do wynajęcia?... a hostel?... hostel?... a hotel?... hotel?... a bed and breakfast?... pensjonat

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego Żarki 2012/2013 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Imię i nazwisko Szkoła /75 p. Zadanie 1 Przeczytaj poniższe

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females TABL. 20/105/. STUDENCI WEDŁUG SZKÓŁ I GRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a studia O G Ó Ł E M... 2000/01 b 119361 66140 57304 62057 18535 T O T A L 2006/07 141554 77449

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego I Wstęp 1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową we Wziąchowie Wielkim.

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa V KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo