3. DESCRIPTION OF THINGS 3. OPISYWANIE PRZEDMIOTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. DESCRIPTION OF THINGS 3. OPISYWANIE PRZEDMIOTÓW"

Transkrypt

1 PRZEDMOWA UWAGI DLA KORZYSTAJĄCYCH ZE SŁOWNIKA 1. QUANTITY 1. OKREŚLENIA DOTYCZĄCE ILOŚCI 1.1. Quantity 1.1. Ilość 1.2. Numbers & Counting 1.2. Liczby & Liczenie 1.3. Measures & weights 1.3. Miary i wagi 2. TIME 2. POJĘCIA DOTYCZĄCE CZASU 2.1. Moment / time 2.1. Moment / pora 2.2. Time 2.2. Czas 2.3. Calendar 2.3. Kalendarz 2.4. Time sequence 2.4. Kolejność czasowa 2.5. Frequency 2.5. Częstotliwość 3. DESCRIPTION OF THINGS 3. OPISYWANIE PRZEDMIOTÓW 3.1. Length Shape 3.1. Długość Kształt 3.2. Colours 3.2. Kolory 3.3. Materials 3.3. Materiały 3.4. Comparison Estimation 3.4. Porównania Ocenianie 3.5. Location 3.5. Lokalizacja 3.6. Movement Direction 3.6. Ruch Kierunek 3.7. Speed 3.7. Prędkość 4. LANGUAGE COMMUNICATION 4. KOMUNIKACJA JĘZYKOWA 4.1. Speech. General terms 4.1. Mowa. Pojęcia ogólne 4.2. Estimating 4.2. Ocenianie 4.3. Comparison 4.3. Porównanie 4.4. Arguing 4.4. Argumentowanie 4.5. To pay attention 4.5. Zwracać uwagę 4.6. Sorrow 4.6. śal 4.7. Excusing 4.7. Przepraszanie 4.8. Greetings 4.8. Pozdrowienia 4.9. Introducing 4.9. Przedstawianie się Farewell PoŜegnanie 4.11 Doubts Wątpliwości Making phone calls Telefonowanie Fixing time Ustalenie terminu 5. WORLD OF COMPUTERS 5. ŚWIAT KOMPUTERÓW 5.1. Computer. General terms 5.1. Komputer. Pojęcia ogólne 5.2. Printing 5.2. Drukowanie ing 5.3. Wysyłanie a 5.4. Internet 5.4. Internet 5.5. Computer Hardware 5.5. Komputer Sprzęt komputerowy 5.6. Computer. Commands 5.6. Komputer. Polecenia

2 6. MEDIA 6. ŚRODKI PRZEKAZU 6.1. Radio Television 6.1. Radio Telewizja Radio Radio Television Telewizja 6.2. Advertisement 6.2. Reklama 6.3. Press 6.3. Prasa 7. FINE ART 7. SZTUKI PIĘKNE 7.1. Literature Books. General terms 7.1. Literatura KsiąŜki. Pojęcia ogólne Kinds of books Rodzaje ksiąŝek In a library W bibliotece Book sale Handel ksiąŝką 7.2. Cinema Theatre. General terms 7.2. Kino Teatr. Pojęcia ogólne Cinema Kino Theatre Teatr 7.3. Music 7.3. Muzyka 7.4. Fine arts 7.4. Sztuki plastyczne 7.5. Photography 7.5. Fotografia 7.6. Acknowledgement Critique 7.6. Uznanie Krytyka 8. MAN 8. CZŁOWIEK 8.1. Look. General terms 8.1. Wygląd. Pojęcia ogólne 8.2. Appearance 8.2. Wygląd 8.3. Good points 8.3. Pozytywne cechy charakteru 8.4. Bad points 8.4. Negatywne cechy charakteru 8.5. Behaviour 8.5. Zachowanie 8.6. Man in a society 8.6. Człowiek w społeczeństwie 9. FEELINGS EMOTIONS 9. UCZUCIA EMOCJE 9.1. Feelings Emotions Uczucia Emocje. General terms Pojęcia ogólne 9.2. Happiness Joy 9.2. Szczęście Radość 9.3. Unhappiness Sadness 9.3. Nieszczęście Smutek 9.4. Sympathy Antipathy 9.4. Sympatia Niechęć 9.5. Love Jealousy 9.5. Miłość Zazdrość 9.6. Quarrel Anger 9.6. Kłótnia Złość 9.7. Danger Fear 9.7. Niebezpieczeństwo Strach 9.8. Courage 9.8. Odwaga 10. FAMILY FAMILY LIFE 10. RODZINA śycie RODZINNE Family. General terms Rodzina. Pojęcia ogólne Family members Członkowie rodziny Marriage. General terms MałŜeństwo. Pojęcia ogólne Engagement Zaręczyny Wedding Ślub Separation Divorce Rozstanie Rozwód Parents Children Rodzice Dzieci Growing up Maturity Dorastanie Wiek dorosły Family celebrations Uroczystości rodzinne

3 11. WEEK DAY 11. DZIEŃ POWSZEDNI In the morning Rano Housework Czynności domowe In the evening Wieczorem Other activities Inne czynności 12. MEDICINE HEALTH 12. MEDYCYNA ZDROWIE Illness. General terms Choroba. Pojęcia ogólne Diseases Choroby (Schorzenia) Illness symptoms Objawy choroby Medical treatment Opieka lekarska Doctors specialists Lekarze specjaliści At the doctor s U lekarza Test Badanie Accident Wypadek In a hospital. Wards W szpitalu. Oddziały At the dentist s U dentysty Body parts Części ciała Senses Zmysły Transplantation Transplantacje Genetics Genetyka AIDS AIDS Sickness insurance Ubezpieczenie zdrowotne Nursery house Dom Seniora Healthy way of life Diet Zdrowy styl Ŝycia Dieta Stress fighting Zwalczanie stresu Positive / negative thinking Pozytywne / negatywne myślenie Disability Niepełnosprawność Drug problem Problem narkomanii Smoking Palenie papierosów Alcohol abuse NaduŜywanie alkoholu Shopaholism Nałóg kupowania Sexuality Seksualność Body care Ways of body care Pielęgnacja ciała Środki pielęgnacji Life death śycie Śmierć Funeral Pogrzeb Euthanasia Eutanazja 13. WELFARE 13. SPRAWY SOCJALNE Welfare Poverty Świadczenia socjalne Ubóstwo Homelessness Bezdomność Unemployment Bezrobocie Richness Bogactwo 14. RELIGION PHILOSOPHY OF LIFE 14. RELIGIA ŚWIATOPOGLĄD Religion. General terms Religia. Pojęcia ogólne God Bóg Faith Ethics Wiara Etyka Christianity Chrześcijaństwo Church Religious customs Kościół Obrzędy religijne Church holidays Święta kościelne

4 Easter Wielkanoc Leant Adwent Christmas BoŜe Narodzenie Sects Sekty 15. FREE TIME HOBBY 15. CZAS WOLNY HOBBY Organising free time. General terms Organizacja wolnego czasu. Pojęcia ogólne Hobby Hobby Outdoor activities Zajęcia na świeŝym powietrzu Other hobbies Inne hobby To play Bawić się Celebration of holiday Obchodzenie świąt. Pojęcia ogólne General terms Traditional holidays Tradycyjne święta Entertaining guests Przyjmowanie gości Birthday party Przyjęcie urodzinowe Ceremonial meals Uroczyste posiłki 16. SPORTS ACTIVITY 16. AKTYWNOŚĆ SPORTOWA Sport. General terms Sport. Pojęcia ogólne 16.2.Sport disciplines Sport equipment Dyscypliny sportowe Sprzęt sportowy Football Piłka noŝna Skiing Narciarstwo Water sports Sporty wodne Extreme Sports Sporty ekstremalne Olympic games Olimpiada 17. TRAVEL 17. PODRÓś Travel. General terms PodróŜ. Pojęcia ogólne Travel preparations Przygotowanie do podróŝy At the travel agency W biurze podróŝy Accommodation Zakwaterowanie Holiday apartment Mieszkanie na urlop Camping Kemping Travelling by train PodróŜ pociągiem Travelling by plane PodróŜ samolotem Voyage PodróŜ statkiem Travel abroad PodróŜ zagraniczna Customs inspection Kontrola celna Holiday in a city Wakacje w mieście Taxi Taksówka At the seaside Nad morzem In a swimming pool Na pływalni Summer holiday in the mountains Letni urlop w górach Winter holiday Zimowy urlop 18. HOUSE FLAT 18. DOM MIESZKANIE To live. General terms Mieszkać. Pojęcia ogólne Residential building Budownictwo mieszkaniowe Residential house Budynek mieszkalny

5 18.4. Location PołoŜenie Looking for a flat Moving Poszukiwanie mieszkania Przeprowadzka To let a flat / house Wynajmować mieszkanie / dom Detached house Dom jednorodzinny Flat Mieszkanie Flat arrangement Urządzenie mieszkania Room Pokój Living room Pokój dzienny Dining room Jadalnia Study Pokój do pracy Bedroom Sypialnia Children s room Pokój dziecięcy Kitchen Kuchnia Bathroom / Toilet Łazienka / ubikacja Other rooms Inne pomieszczenia Lighting Heating Oświetlenie Ogrzewanie Garden Ogród To live in a big city Mieszkać w duŝym mieście To live in a town Mieszkać w małym mieście To live in a country Mieszkać na wsi 19. CITY 19. MIASTO City. General terms Miasto. Pojęcia ogólne Public buildings Budynki uŝyteczności publicznej Asking the way Pytanie o drogę City transport Komunikacja miejska City sightseeing Zwiedzanie miasta Architecture Architektura 20. FOOD DRINKS 20. JEDZENIE PICIE Food. General terms Jedzenie. Pojęcia ogólne Meals Drinks Posiłki Napoje Meals Posiłki Drinks Napoje Non-alcoholic drinks Napoje bezalkoholowe Alcoholic drinks Napoje alkoholowe Bread Chleb Pieczywo Meat Meat meals Mięso Potrawy mięsne Poultry Drób Fish Seafood Ryby Owoce morza Fish Ryby Seafood Owoce morza Fruit Vegetables Owoce Warzywa Mushrooms Grzyby Preparation of meals Przygotowanie posiłków Herbs Seasons Zioła Przyprawy Meals. General terms Potrawy. Pojęcia ogólne Desert Sweets Desery Słodycze In a restaurant W restauracji In a café W kawiarni In the kitchen W kuchni

6 Healthy eating Diet Zdrowe odŝywianie Dieta 21. SHOPPING 21. ZAKUPY Shopping. General terms Zakupy. Pojęcia ogólne Clothes. General terms OdzieŜ. Pojęcia ogólne Fashion Moda Shoes Obuwie Clothes Ubrania Jewellery BiŜuteria Underwear Bielizna Materials Materiały Line shops Sklepy specjalistyczne 22. SERVICE 22. USŁUGI Service. General terms Usługi. Pojęcia ogólne At the post office W urzędzie pocztowym At the watchmaker s U zegarmistrza At the optician s U optyka At the photographer s U fotografa At the hair dresser s U fryzjera At the beautician s U kosmetyczki Dry cleaner s Pralnia chemiczna At the shoemaker s U szewca At the tailor's U krawca Pawnshop Lombard 23. EDUCATION 23. WYKSZTAŁCENIE Nursery Wychowanie przedszkolne Types of schools Rodzaje szkół About school O szkole School subjects Przedmioty szkolne Certificate Marks Świadectwo Oceny School area Teren szkolny School library Biblioteka szkolna School equipment WyposaŜenie szkoły Pomoce Pupil s equipment WyposaŜenie ucznia School life śycie szkoły Student Uczeń Teacher Nauczyciel Lesson in progress Przebieg lekcji Instructions Questions Polecenia Pytania Test Praca kontrolna Praise Pochwała Reprimand Nagana To excuse oneself Usprawiedliwiać się At the university W szkole wyŝszej Studies Studia Examination Egzamin Student s life śycie studenckie Correspondence learning Nauka korespondencyjna

7 24. SCIENCE KNOWLEDGE 24. NAUKA WIEDZA Science Knowledge. General terms Nauka Wiedza. Pojęcia ogólne Mathematics Matematyka Physics Fizyka History. General terms Historia. Pojęcia ogólne Pre-history Prehistoria Ancient times StaroŜytność Middle Ages Średniowiecze th - 16 th century XV-XVI wiek Reformation Reformacja th - 18 th century XVII-XVIII wiek th century XIX wiek th century XX wiek 25. WORLD OF WORK 25. ŚWIAT PRACY Choice of profession Wybór zawodu Positions Professions Stanowiska pracy Zawody Job Praca Looking for a job Poszukiwanie pracy Curriculum vitae śyciorys Personal details Dane osobowe Success Failure Sukces Niepowodzenie Workaholism Pracoholizm Office equipment WyposaŜenie biurowe 26. ECONOMIC LIFE 26. śycie GOSPODARCZE Economy. General terms Gospodarka. Pojęcia ogólne Production Technique Tools Produkcja Technika Narzędzia Raw materials Materials Surowce Materiały Energy Energia Trade Handel Retail Handel detaliczny Wholesale Handel hurtowy Import and Export Import i eksport Trade fair Targi 27. TRADE AND SALE 27. HANDEL I SPRZEDAś Business correspondence Korespondencja handlowa. Pojęcia General terms. ogólne Request Prośba Inquiry Zapytanie ofertowe Offer Oferta Order Zamówienie Zlecenie Package Delivery Opakowanie Dostawa Payment Price Płatności Cena Claims Excuses ZaŜalenia Usprawiedliwienia Buying contract Umowa kupna Reminder Upomnienie

8 28. MONEY BANKING 28. PIENIĄDZE BANKOWOŚĆ Money. General terms Pieniądze. Pojęcia ogólne In a bank W banku Account Konto Cheque Credit card Czek Karta kredytowa Credit Loan Kredyt PoŜyczka To exchange money Wymieniać pieniądze Taxes Podatki 29. STOCK-MARKET 29. GIEŁDA Stock-market Giełda Stock-market tone Tendencja na giełdzie 30. CUSTOMS DUTY 30. CŁO Customs duty. General terms Cło. Pojęcia ogólne Customs clearance Odprawa celna Types of duties Rodzaje cła 31. INSURANCE 31. UBEZPIECZENIA Insurance Ubezpieczenia Damage statement Stwierdzenie szkody Social insurance Ubezpieczenie społeczne 32. TRANSPORT COMMUNICATION 32. TRANSPORT KOMUNIKACJA Transport. General terms Transport. Pojęcia ogólne Truck transport Transport cięŝarowy Railway transport Transport szynowy Air transport Transport lotniczy Water transportation Transport wodny Traffic. General terms Ruch uliczny. Pojęcia ogólne Means of public transport Środki komunikacji publicznej Driving a car Prowadzenie samochodu On a motorway /highway Na autostradzie In a traffic jam W korku ulicznym Parking Parkowanie At the petrol station Na stacji benzynowej Safety on the road Bezpieczeństwo na drodze To hitch-hike Jechać autostopem Buying a car Kupno samochodu Car rent Wynajem samochodu In a service station W warsztacie samochodowym Car parts Części samochodowe 33. OFFICE AUTHORITY 33. URZĘDY WŁADZA Office Authority Urzędy Władza Democracy Dictatorship Demokracja Dyktatura 34. JUDICIARY 34. SĄDOWNICTWO Criminality Przestępczość At the police station Na posterunku policji Legal procedure Punishment Postępowanie sądowe Karanie Family law Prawo rodzinne

9 35. COUNTRIES NATIONS 35. KRAJE NARODY Continents Countries Kontynenty Kraje Languages Języki Population Ludność 36. POLITICS GOVERNMENT 36. POLITYKA RZĄD Country Państwo Types of ruling Political Ideology Formy rządów Ideologia polityczna Parliament Parlament Political life śycie polityczne 37. INTERNATIONAL RELATIONS 37. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE European Community Unia Europejska International relations Stosunki międzynarodowe 38. WAR PEACE 38. WOJNA POKÓJ War and peace. General terms Wojna i pokój. Pojęcia ogólne Army Wojsko Weapons Broń Parade Defilada 39. NATURE ENVIRONMENT 39. PRZYRODA ŚRODOWISKO NATURALNE Nature Przyroda Environment protection Ochrona środowiska Environment pollution Zanieczyszczenie środowiska Noise Hałas Air pollution Zanieczyszczenie powietrza Water pollution Zanieczyszczenie wody Energy Energia Future of the Earth Przyszłość Ziemi Climate and weather Klimat i pogoda Universe Space exploration Wszechświat Badanie Kosmosu Astronomy / planets, stars Astronomia / Planety, gwiazdy Star signs Znaki Zodiaku Sea Morze Rivers and lakes Rzeki i jeziora Mountains and lowlands Góry i niziny Seasons of the year Pory roku Geography. General terms Geografia. Pojęcia ogólne Earth threats. General terms ZagroŜenia dla Ziemi. Pojęcia ogólne Flood Powódź Avalanche Lawiny Fire PoŜar Earthquake Trzęsienie ziemi Volcanic eruption Wybuch wulkanu 40. WORLD OF ANIMALS AND PLANTS 40. ŚWIAT ZWIERZĄT I ROŚLIN World of animals. General terms Świat zwierząt. Pojęcia ogólne Reptiles and amphibians Gady i płazy Birds Ptaki

10 Fish Ryby Insects Owady Wild animals Dzikie zwierzęta Domestic animals Zwierzęta domowe Domestic birds Ptactwo domowe Pets Małe zwierzęta domowe World of plants Świat roślin Garden plants. General terms Rośliny ogrodowe. Pojęcia ogólne Flowers Kwiaty Bushes Krzewy Fruit trees Drzewa owocowe

11 TTRRAADDEE AANNDD SSAALLEE HHAANNDDEELL II I SSPPRRZZEEDDAAśś Inquiry Zapytanie ofertowe inquiry letter pismo z zapytaniem ofertowym inquiry zapytanie ofertowe to address sb an ~ skierować do kogoś ~ to be interested in an ~ być zainteresowanym zapytaniem ofertowym to send round inquiries rozesłać zapytania ofertowe to ask about the price pytać o cenę to inform sb about prices and discounts poinformować kogoś o cenach i rabatach to send a price list of sth przesłać cennik czegoś to ask about the quality pytać o jakość towaru Offer Oferta offer oferta to present an ~ przedłoŝyć ofertę to make an ~ zrobić ofertę to send an ~ wysłać ofertę to send an ~ of sth przysłać ofertę czegoś to offer oferować! to send a sample! wysłać próbkę! to send a pattern! wysłać wzór quantity of commodities / goods ilość towaru mark, signs oznakowanie number of order numer zamówienia Order Zamówienie Zlecenie order zamówienie / zlecenie to confirm an ~ potwierdzić ~ to make an ~ wykonać ~ to cross out an ~ skreślić ~ employer zamawiający / zleceniodawca contractor zleceniobiorca number of orders liczba zamówień order form formularz zamówienia! date of order! data zamówienia! number of order! numer zamówienia! confirmation of order! potwierdzenie zamówienia to cancel due to exceeding time anulować z powodu przekroczenia terminu with no reasons bez podania przyczyn in favour of a customer na korzyść klienta to satisfy a customer ku zadowoleniu klienta 360

12 44... LLANGUAGE COMMUNICATTI ION KOMUNIKACJJA JJĘZZYKKOWA 44 talking mówienie, rozmowa! there is no ~! nie ma mowy! to start ~! rozpocząć rozmowę to talk to someone mówić do kogoś, rozmawiać z kimś to talk over omówić coś, przedyskutować to say (sth to someone) mówić, powiedzieć, rzec (coś do kogoś)! don t say so!! nie mów tak!! not to say a single word! nie powiedzieć ani słowa to tell (sb sth) powiedzieć, opowiadać (coś komuś) ~ lies kłamać ~ the truth mówić prawdę ~ a story opowiadać historię conversation rozmowa, konwersacja to converse rozmawiać, konwersować to discuss dyskutować, rozprawiać, omawiać ~ details omawiać szczegóły! discussion! dyskusja to take part in ~ wziąć udział w dyskusji ~ about, on sth dyskusja o czymś subject of ~ temat dyskusji to chat pogadać, pogawędzić to maintain, to claim twierdzić, utrzymywać! theory! twierdzenie, teoria opinion zdanie, opinia to express an ~ wyrazić zdanie, opinię news (Pl.) wiadomość! two pieces of ~ dwie wiadomości! to receive good ~! otrzymać dobrą wiadomość information (sing. only) informacja! some ~! jakaś ~, jakieś informacje! to give information! udzielać informacji to tell opowiedzieć to inform someone about sth poinformować kogoś o czymś donieść komuś o czymś, zawiadomić report sprawozdanie, doniesienie, relacja, raport to report, to give a ~ złoŝyć ~ reportage reportaŝ to describe opisać to ~ in details szczegółowo ~! description! opis to foretell, to forecast, to predict przepowiadać, prognozować word słowo to spell sylabizować, literować spelling pisownia, ortografia to pronounce wymawiać! pronunciation! wymowa to call za/wołać! call! rozmowa telefoniczna, wołanie, wizyta 34

13 33... DESCRIBBI IING TTHI INGS necessary special ripe luxurious precious specific too expensive OPISSYWANI IE PRZZEEDMI IOTTÓW 33 konieczny szczególny dojrzały luksusowy drogocenny specyficzny zbyt drogi 3.5. Location 3.5. Lokalizacja location position place seat area in the ~ territory, land area the ~ of sth room side 30 lokalizacja, połoŝenie połoŝenie miejsce siedziba obszar na obszarze teren powierzchnia ~ czegoś pomieszczenie strona! on this ~! po tej stronie! on the other ~! po drugiej stronie! on both sides! po obu stronach nowhere nearby near on the island on the river bank on the top (of a page, of a wall) upstairs (in the house) on the bottom (of a fridge) downstairs (in the house) on the right on the left outside inside on over under in front of behind in the middle (of sth)/ in the centre (of sth) in the corner between nigdzie w pobliŝu blisko na wyspie na brzegu (rzeki) na górze (strony, ściany) na górze (w domu) na dole (lodówki) na dole (w domu) po prawej stronie po lewej stronie na zewnątrz wewnątrz na nad pod przed, z przodu za, z tyłu w środku (czegoś) w rogu, w naroŝniku, w kącie pomiędzy (dwoma rzeczami)

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo

Zbiór słownictwa ogólnego

Zbiór słownictwa ogólnego Zbiór słownictwa ogólnego z poziomu B1 i B2 język angielski Konin, dn. 23.09.2010 r. SPIS TREŚCI POZIOM B1 i B1 E mgr Agnieszka Mirecka-Katulska 1. Autoprezentacja, nawiązywanie kontaktów 4 mgr Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

SUT Silesian University of Technology PL GLIWICE01. Guide for International Students

SUT Silesian University of Technology PL GLIWICE01. Guide for International Students SUT Silesian University of Technology PL GLIWICE01 Guide for International Students Contents About the university... 4 Information for exchange students... 4 Admission procedures... 5 Academic calendar...

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy:

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy: Greetings and saying goodbye powitania: Good morning. / Good afternoon. / Good evening. Hello. / Hi. How are you? - I'm fine, thank you, and you? - I'm fine, thanks. przedstawianie się My name's Peter

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

TEST 1 MATURA. Practice Tests

TEST 1 MATURA. Practice Tests TEST 1 MATURA Practice Tests 1 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU CD3 1 CD3 2 ZADANIE 1. (5 punktów) Zapoznaj się z poniższymi tematami. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób dotyczące relacji międzyludzkich.

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY TEST PRZYKŁADOWY SZKOŁA What s your favourite school subject? Tell me about your earliest memory from school. Do you think there should be more art lessons in school? / Are you for or against school uniforms?

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Mariusz Ławro Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

ZJEZYKA ANGIELSKIEGO NOWE WYDANIE. Monika Emanowicz Agnieszka Szyrwiñska Grzegorz Przybylski Mitchell. Helen

ZJEZYKA ANGIELSKIEGO NOWE WYDANIE. Monika Emanowicz Agnieszka Szyrwiñska Grzegorz Przybylski Mitchell. Helen Matura to niewfttpliwie jeden z najwaniejszych egzaminów w yciu kazdego miodego czlowieka, a przygotowanie sic do niego zawsze wi4zalo z systematycznym i gruntownym powtarzaniem materialu. Przed nami nowa

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK AVALON DIRECT ENGLISH BOOK 1

SŁOWNIK AVALON DIRECT ENGLISH BOOK 1 SŁOWNICZEK OZNACZENIE CZĘŚCI MOWY: NOUN N. RZECZOWNIK ADJ. ADJECTIVE PRZYMIOTNIK V. -VERB CZASOWNIK ADV. ADVERB - PRZYSŁÓWEK PREP. PREPOSITION PRZYIMEK PRON. PRONOUN- ZAIMEK ART. - ARTICLE- PRZEDIMEK UNIT

Bardziej szczegółowo

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory!

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory! c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #53 / f r e e WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK / SEPEMBER-OCTOBER Paszport, pieniążek, aparat i niewiele więcej! s.6 Wiadomości 2B s.4 Kop do zwyciestwa! s.10 Wieczna młodość

Bardziej szczegółowo

SpiS treści. Wstęp Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego Strategie egzaminacyjne

SpiS treści. Wstęp Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego Strategie egzaminacyjne 978052127999_strategie.qxp:REPETYTORIUM 11-05-10 11:21 Page 2 SpiS treści Wstęp Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego Strategie egzaminacyjne Rozdział 1 Człowiek Życie rodzinne i towarzyskie Słownictwo

Bardziej szczegółowo

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow PROBLEM WORDS LESSON 1 lend - borrow Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: So how did Aristotle Onassis start his career? Well, when he was 16 years old, he borrowed some money from a friend

Bardziej szczegółowo

#49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010

#49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010 c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e / f r e e m a g a z i n e #49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010 Kids Don t Whine It s Dzieci nie marudzą Christmas Time! TEMAT NUMERUCzas na święta! s. 6 Polskie akcenty p. 7

Bardziej szczegółowo

Where are we now? Raporty i analizy

Where are we now? Raporty i analizy Where are we now? Raporty i analizy Reports and Analyses 6 /2014 www.csm.org.pl Reports and Analyses Niniejszy raport powstał w ramach projektu Where are we now, współfinansowanego ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie

Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie Can you show me the way to? Czy mógłby mi Pan wskazać drogę do/na? Sorry to keep you waiting

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Welcome to Bracknell Forest Witamy w Bracknell Forest

Welcome to Bracknell Forest Witamy w Bracknell Forest Welcome to Forest Witamy w Forest A guide for families from overseas Przewodnik dla rodzin z zagranicy English/Polish 1 CONTENTS Spis treści Page 1. About Forest... O Forest... 3 2. Leisure... Wolny czas...

Bardziej szczegółowo

The year is 2020 and this hotel has just been finished, a space hotel in orbit, some 450 km above the surface of the earth

The year is 2020 and this hotel has just been finished, a space hotel in orbit, some 450 km above the surface of the earth LESSON 1 THE UNIVERSE We re talking about the Big Bang theory and the origin of the universe. Scientists say that the universe started between 10 20 billion years ago with the Big Bang. At the time of

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo