Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r."

Transkrypt

1 MODERNIZACJA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO SM PRZYLESIE W SOPOCIE Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r.

2 STAN OBECNY Lokalne kotłownie olejowe (c.o. + c.w.u.) zostały wybudowane w 1992 r. i przebudowane w 1999 r.

3 DANE EKSPLOATACYJNE ZA 2006 ROK /11 KOTŁOWNI/ Kotłownie Moc zainstalowana w MW ZuŜycie oleju w dm 3 Koszt oleju PLN netto Koszt oleju PLN brutto Wytworzone ciepło* w GJ 77C 91D 2, , * Zakładana sprawność kotłowni 82 %, wartość opałowa oleju 42,96 MJ/kg

4 DLACZEGO MODERNIZOWAĆ? WZROST KOSZTU ZAKUPU OLEJU OD GRUDNIA 2004 R. DO GRUDNIA 2006 R. CENY OLEJU WZROSŁY O 47% ZE 1,56 PLN BRUTTO DO 2,30 PLN BRUTTO STAN TECHNICZNY URZĄDZEŃ PO 15 LATACH INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI ELEMENTY WYPOSAśENIA TECHNOLOGICZNEGO ŹRÓDEŁ CIEPŁA WYKAZUJĄ ZNACZNY STOPIEŃ ZUśYCIA PODNIESIENIE SPRAWNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI PRACY URZĄDZEŃ ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI WYTWARZANIA CIEPŁA I PEWNOŚĆ DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ

5 JAK MODERNIZOWAĆ? WARIANT I GAZOWA KOTŁOWNIA OSIEDLOWA ZLOKALIZOWANA W BUDYNKU BYŁEJ KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ

6 JAK MODERNIZOWAĆ? WARIANT II PRZEBUDOWA LOKALNYCH KOTŁOWNI OLEJOWYCH NA GAZOWE OLEJ GAZ

7 JAK MODERNIZOWAĆ? WARIANT III EKSPLOATACJA KOTŁOWNI OLEJOWYCH KOTŁOWNIE OLEJOWE BYŁYBY WYPOSAśONE W NAJLEPSZĄ APARATURĘ KONTROLNO-POMIAROWĄ I AUTOMATYKĘ, WYMIENIONO BY RÓWNIEś NIEKTÓRE ZESTAWY POMPOWE. KOTŁOWNIE I PRZEWODY KOMINOWE BYŁYBY DOSTOSOWANE DO SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOśAROWYCH. ZBIORNIKI OLEJOWE OBECNIE NIE SPEŁNIAJĄ WYMOGÓW URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO.

8 ROZPOZNANIE MOśLIWOŚCI ZASTOSOWANIA GAZU POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ PISMEM ZNAK WZ-5560/3-3/2006 Z DNIA R. KOMENDANT WYDAŁ OPINIĘ, śe NIE WNOSI ZASTRZEśEŃ DO ZASTOSOWANIA INSTALACJI GAZOWEJ ZASILANEJ GAZEM ZIEMNYM W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI, GDZIE OBECNIE ZNAJDUJĄ SIĘ KOTŁOWNIE OLEJOWE POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH.

9 ROZPOZNANIE MOśLIWOŚCI ZASTOSOWANIA GAZU POMORSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ POMORSKI ZAKŁAD GAZOWNICZY W GDAŃSKU GAZOWNIA WYDAŁA WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ INSTALACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KOTŁOWNIACH SPÓŁDZIELNI. DLA KOTŁOWNI BUDYNKÓW PRZY UL. 23 MARCA 77C I 77E NALEśY WYKONAĆ PRZYŁĄCZA GAZU. DLA POZOSTAŁYCH 9 KOTŁOWNI GAZ BĘDZIE ODBIERANY Z ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY /KURKI GŁÓWNE ZLOKALIZOWANE NA ŚCIANACH BUDYNKÓW/.

10 KUREK GŁÓWNY NA ŚCIANIE BUDYNKU

11 WYBÓR WARIANTU DALEJ ROZWINIĘTO TYLKO WARIANT II, GDYś: POTWIERDZONO MOśLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA GAZU ZIEMNEGO W ISTNIEJĄCYCH KOTŁOWNIACH OSZACOWANY KOSZT WYTWARZANIA CIEPŁA W GAZOWEJ KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ JEST ZNACZNIE WYśSZY NIś W ZMODERNIZOWANYCH KOTŁOWNIACH LOKALNYCH

12 ZAKRES I KOSZT MODERNIZACJI WARIANT II

13 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY MODERNIZACJA KOTŁOWNI LOKALNEJ W BUDYNKACH SM PRZYLESIE

14 ZAKRES ROBÓT TECHNOLOGIA 1. Palniki gazowe modulowane ze ścieŝkami gazowymi 2. Pompa c.o. i cyrkulacyjna 3. Armatura 4. Automatyka kotłowni 5. Automatyka kotłów i obiegów grzewczych 6. Zdalne powiadamianie o stanach awaryjnych 7. Ultradźwiękowe liczniki ciepła c.o. i c.w.u. 8. Instalacja gazowa 9. Częściowy remont kotłów 10. Uzupełnienie izolacji termicznej rurociągów

15 ZAKRES ROBÓT ADAPTACJA BUDOWLANA 1. Wyczyszczenie, wyrównanie i malowanie ścian 2. Wyczyszczenie, wyrównanie i malowanie posadzki 3. ZałoŜenie izolacji ogniowej na stropie 4. Malowanie sufitu 5. Wymiana drzwi wejściowych do kotłowni 6. Obmurowanie i otynkowanie komina 7. Wyczyszczenie i malowanie okna 8. Przeróbka nawiewu i wywiewu w kotłowni

16 NAKŁADY NA MODERNIZACJĘ /11 KOTŁOWNI/ TECHNOLOGIA TYS. PLN ADAPTACJA BUDOWLANA 251 TYS. PLN RAZEM TYS. PLN /netto/ RAZEM TYS. PLN /brutto/

17 WSKAŹNIKI EKONOMICZNE KOSZT WYTWARZANIA CIEPŁA NA CELE C.O. I C.W.U. W 2006 R. WG DANYCH SM PRZYLESIE OLEJ TYS. PLN POZOSTAŁE 85 TYS. PLN RAZEM TYS. PLN /brutto/ CO PRZY WYLICZONEJ ILOŚCI WYTWORZONEGO CIEPŁA GJ DAJE WSKAŹNIK KOSZTU 1 GJ: 85,19 PLN/GJ /brutto/ 69,83 PLN/GJ /netto/

18 WSKAŹNIKI EKONOMICZNE KOSZT WYTWARZANIA TAKIEJ SAMEJ ILOŚCI CIEPŁA WG STAWKI TARYFOWEJ DALKII SOPOT WYNOSI: GJ x 58,09 PLN/GJ = PLN /netto/ TYS. PLN /brutto/ RÓśNICA W ROCZNYCH KOSZTACH WYTWARZANIA CIEPŁA PRZEZ SM PRZYLESIE I PRZEZ DALKIĘ SOPOT WYNOSI: = 292 TYS. PLN /brutto/

19 KOSZTY WYTWARZANIA CIEPŁA PRZEZ SM PRZYLESIE Z OLEJU OPAŁOWEGO SĄ O 20,2 % WYśSZE OD KOSZTÓW WYTWARZANIA CIEPŁA PRZEZ DALKIĘ SOPOT Z GAZU ZIEMNEGO

20 ZAANGAśOWANIE DALKIA SOPOT DALKIA SOPOT JEST GOTOWA PRZEPROWADZIĆ MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI I DOSTARCZAĆ ENERGIĘ CIEPLNĄ NA POTRZEBY SPÓŁDZIELNI. PO 11 LATACH ELEMENTY ZMODERNIZOWANYCH KOTŁOWNI PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI W PEŁNYM, WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM.

21 ZAANGAśOWANIE SM PRZYLESIE RÓWNOLEGLE Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI POWINNA BYĆ PRZEPROWADZONA MODERNIZACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. I C.W.U. W BUDYNKACH (PRZEBUDOWA INSTALACJI JEDNORUROWEJ NA DWURUROWĄ I USPRAWNIENIE CYRKULACJI C.W.U.). DZIAŁANIA TE ZAPEWNIĄ OPTYMALNĄ DOSTAWĘ CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY DO MIESZKAŃ, ZWIĘKSZĄ KOMFORT CIEPLNY MIESZKAŃCÓW A TAKśE OBNIśĄ KOSZTY OGRZEWANIA.

22 OPŁATY ZA DOSTARCZANE CIEPŁO OKRES PRZEJŚCIOWY FAZA 1 RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA EKSPLOATACJĘ KOTŁOWNI OLEJOWYCH I INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH C.O. W BUDYNKACH W WYSOKOŚCI: 700 PLN/M-C/KOTŁOWNIĘ /brutto/ SPÓŁDZIELNIA BĘDZIE PONOSIĆ KOSZTY OLEJU OPAŁOWEGO.

23 OPŁATY ZA DOSTARCZANE CIEPŁO OKRES PRZEJŚCIOWY FAZA 2 DOSTAWA CIEPŁA PO MODERNIZACJI ROZLICZANA BĘDZIE WG. WSKAZAŃ CIEPŁOMIERZY. STAWKI OPŁAT WYNIKAĆ BĘDĄ Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEJ TARYFY DALKII SOPOT JEDNAKOWEJ DLA WSZYSTKICH KOTŁOWNI GAZOWYCH W SOPOCIE.

24 OPŁATY ZA DOSTARCZANE CIEPŁO OKRES DOCELOWY STAWKI OPŁAT WEDŁUG TARYFY ZATWIERDZONEJ PRZEZ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI JEDNAKOWE DLA WSZYSTKICH ODBIORCÓW CIEPŁA W SOPOCIE ZGODNIE Z UDZIELONĄ KONCESJĄ NA WYTWARZANIE CIEPŁA.

25 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWIENIE PRZEZ DALKIĘ SOPOT PROPOZYCJI UMOWY W CIĄGU 14 DNI OD DECYZJI SM PRZYLESIE NEGOCJACJE I PODPISANIE UMOWY W CIĄGU 21 DNI OD ZŁOśENIA PROPOZYCJI UMOWY OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I UZYSKANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W CIĄGU 4 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEJĘCIE DO EKSPLOATACJI KOTŁOWNI OLEJOWYCH W TERMINIE UZGODNIONYM W TRAKCIE NEGOCJACJI UMOWY

26 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYKONANIE CAŁOŚCI MODERNIZACJI W CIĄGU 4 MIESIĘCY OD DNIA UPRAWOMOCNIENIA SIĘ POZWOLENIA NA BUDOWĘ

27 DLACZEGO DALKIA SOPOT? DALKIA SOPOT POSIADA POTENCJAŁ NIEZBĘDNY DO WYKONANIA MODERNIZACJI I DOSTAWY CIEPŁA ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ. SPÓŁKA KORZYSTA ZE WSPARCIA SWOICH WŁAŚCICIELI GPEC GDAŃSK I GMINY MIASTA SOPOT. DOSTAWA CIEPŁA Z KOTŁOWNI W STRASZYNIE PRZY UL. SPACEROWEJ 13 MOśE BYĆ PRZYKŁADEM WYSOKIEJ JAKOŚCI NASZYCH USŁUG.

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON ZATWIERDZAM... płk lek Piotr DZIĘGIELEWSKI Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Szef Służby Zdrowia WP PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej Kraków, sierpień 2013 Pod Patronatem: Partnerzy Programu: www.cieplodlakrakowa.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności

SPRAWOZDANIE z działalności SPRAWOZDANIE z działalności Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2007 Skierniewice, luty 2008 r. 2 W Y K O N A N I E Z A 2007 ROK I. OCENA TECHNICZNO EKSPLOATACYJNA

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu

Kluczowe elementy projektu MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 29.05.2012 r. Kluczowe elementy projektu Ustawa o odnawialnych źródłach energii 2 Ustawa określa: zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332 Gmina Jeleśnia Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Zespół wykonawczy:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Kraków, czerwiec 2012 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030 Semperum S.C. ul. Stara Kłodnicka 50 40-701 Katowice tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Kraków, maj 2013 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt 12.06.2014 r. wersja 1.16. U S T AWA z dnia o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

Przykłady inwestycji sfinansowanych przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO

Przykłady inwestycji sfinansowanych przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Wojciech Zygmunt Członek Zarządu, Dyrektor ds. technicznych POE ESCO Sp. z o.o. Przykłady inwestycji sfinansowanych przez Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Podstawowe informacje dotyczące formuły

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki i wymagania techniczne

Podstawowe warunki i wymagania techniczne Podstawowe warunki i wymagania techniczne Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Opis stanu aktualnego Miejski system ciepłowniczy w Sokołowie Podlaskim oparty jest na Kotłowni Miejskiej, z której wyprowadzona jest

Bardziej szczegółowo

2. Cele Zadania. 3. Ogólne warunki Zadania

2. Cele Zadania. 3. Ogólne warunki Zadania Regulamin dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach/Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Ciepłowniczy oscylator

Ciepłowniczy oscylator Ryszard Śnieżyk 1 Ciepłowniczy oscylator W artykule opisano sposób postępowania producenta i dystrybutora ciepła polegający na obchodzeniu prawa w celu maksymalizacji zysków. Na podstawie dostępnych informacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki dostarczania energii elektrycznej i ciepła, przyłączania do sieci, sprzedaŝy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Uchwała Nr XLIX/271/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 04 października 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Część ogólna

Uzasadnienie. Część ogólna Uzasadnienie Część ogólna Projektowana ustawa - Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obwiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY

MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2009 r. (MP z 2009r., Nr 31, poz. 448) MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY za okres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo