Konkursy cyklicznie ogłaszane przez Komisję Europejską, w tym: 7PR, programy pozaramowe w tym: LIFE+, CIP-ECO-INNOVATION, Marco Polo, TEN-T, TEN-E,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkursy cyklicznie ogłaszane przez Komisję Europejską, w tym: 7PR, programy pozaramowe w tym: LIFE+, CIP-ECO-INNOVATION, Marco Polo, TEN-T, TEN-E,"

Transkrypt

1 Konkursy cyklicznie ogłaszane przez Komisję Europejską, w tym: 7PR, programy pozaramowe w tym: LIFE+, CIP-ECO-INNOVATION, Marco Polo, TEN-T, TEN-E, Eureka, Eurostars

2 Program konferencji 9:00-9:30 Rejestracja/kawa Dotacje z Brukseli czyli, co powinieneś wiedzieć o efektywnym pozyskiwaniu dotacji z programów wspólnotowych Konkursy cyklicznie ogłaszane przez Komisję Europejską, w tym: 7PR, programy pozaramowe w tym: LIFE+, CIP-ECO-INNOVATION, Marco Polo, TEN-T, TEN-E, Eureka, Eurostars 9:30-9:35 Otwarcie konferencji - Moderator 9:35-9:45 Powitanie uczestników i wprowadzenie - Tomasz J. Hoffmann, Managing Partner PNO CEE, Prezes PNO Consultants 9:45-10:00 Reprezentant instytucji państwowej - rola w stymulowaniu współpracy sfery nauki oraz biznesu 10:00-10:15 Reprezentant Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce - Ewelina Jelenkowska-Luca, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa. 10:15-11:00 Innowacyjność jako element strategii przedsiębiorstw. Fundusze brukselskie instrumentem poprawy poziomu innowacyjności polskich firm - Michiel van Hattem, Government Affairs Advisor PNO 11:00-11:20 Reprezentant Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - Beneficjent 11:20-11:40 Przerwa kawowa 11:40-12:20 Wprowadzenie w tematykę funduszy brukselskich - Vincent van den Bosch, Managing Partner PNO CEE 12:20-12:45 Wykorzystanie programów badawczych i wdrożeniowych UE na rzecz energetyki odnawialnej - Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej 12:45-13:00 Podsumowanie sesji przedpołudniowej, pytania i odpowiedzi - Moderator 13:00-14:00 Lunch TRANSPORT BADANIA I ROZWÓJ SALA Bałtyk I 14:00-14:45 Dotacje wspomagające zmniejszenie przeciążenia ruchu drogowego - Vincent van den Bosch, Managing Partner PNO CEE 14:50-15:35 Czynniki warunkujące przygotowanie efektywnego wniosku o wsparcie na przykładzie Programu Marco Polo - Vincent van den Bosch, Managing Partner PNO CEE Warsztaty - SALA Bałtyk I i II Przerwa na zmianę sal dla uczestników 15:35-16:00 Przerwa kawowa EKOLOGIA I ŚRODOWISKO KONSORCJUM MIĘDZYNARODOWE SALA Bałtyk II 14:00-14:45 Dotacje na inwestycje pro-ekologiczne - Roy Pennings, EU Core Team Manager PNO 14:50-15:35 Jak przygotować wniosek na przykładzie Programu Life+ i Eco-Innovation - Roy Pennings, EU Core Team Manager PNO 16:00-16:45 Dotacje na prace badawczo - rozwojowe - PNO - ekspert zagraniczny 16:00-16:45 Budowanie konsorcjum jako element współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw - PNO ekspert zagraniczny lub Paul van Kooperen, Managing Partner PNO CEE 16:45 Podsumowanie konferencji, odpowiedzi na ewentualne pytania Zarezerwuj miejsce na

3 Prelegenci Mick van Hattem, Government Affairs Advisor PNO Mick van Hattem, jest ekspertem w tworzeniu konsorcjów z udziałem wielu partnerów w sektorze publiczno-prywatnym (PPP), skoncentrowanym na głównych kwestiach będących przedmiotem zainteresowania publicznego, takich jak innowacja i zrównoważony rozwój. W oparciu o bogate doświadczenie uzyskane dzięki zaangażowaniu w tworzenie innowacyjnych strategii dla holenderskiej branży lotniczej, transportowej, opieki zdrowotnej i budowlanej świadczy usługi zarówno dla rządu, jak i spółek w zakresie wydawania opinii, rozwoju i oceny strategii. Od ponad dziesięciu lat Mick pracuje w holenderskim rządzie i jest również ekspertem ds. ewaluacji kilku programów Komisji Europejskiej. Wcześniej przez pięć lat pełnił kilka funkcji w korporacyjnych działach badań i rozwoju. Zajmując się obecnie złożonymi projektami publiczno-państwowymi dla klientów korporacyjnych m.in. Climate KIC i funduszy inwestycyjnych, Mick van Hattem gwarantuje efektywne biznesowe rozwiązania. Vincent van den Bosch, Managing Partner PNO CEE Vincent van den Bosch, posiada kompleksowe doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy UE, szczególnie w sektorze transportowym. Podczas swojej dziewiętnastoletniej kariery zawodowej zdobył obszerną wiedzę w zakresie programów UE z Brukseli. Oto przykłady realizacji brukselskich projektów: FP6 Cooperation, FP6 Marie Curie (mobilność badaczy), FP7 Cooperation, FP7 People, LIFE i LIFE do chwili obecnej, Marco Polo i poprzednik PACT 1997 do chwili obecnej (40 propozycji), TEN-T i TEN-E, INTERREG IIIB. Paul van Kooperen, Managing Partner PNO CEE Paul van Kooperen, jest doświadczonym ekspertem ds. rozwoju biznesu z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w różnych dziedzinach. W ciągu minionych dwunastu lat obszarem jego zainteresowań były fundusze publiczne na innowację w obszarze IT i Telekomunikacji w Holandii oraz dla inwestycji korporacyjnych w Europie Środkowej. Od roku 2004 kieruje rozwojem biznesu w PNO Group. Jego funkcja jako partnera zarządzającego obejmuje rozwój strategii, finanse oraz inwestycje. Jego wizją, jako jednego z inicjatorów wykupu menedżerskiego PNO CEE z PNO Group jest utworzenie w regionie Europy Środkowej biznesu związanego z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, szybko rozwijającymi się małymi spółkami i zrównoważonymi inwestycjami, poprzez powiązanie praktycznego doradztwa w zakresie realizacji inwestycji, finansów korporacyjnych połączonych z funduszami publiczno-państwowymi (PPP).

4 Prelegenci Roy Pennings, Managing Consultant w PNO Consultants Roy Pennings, pracuje jako Managing Consultant w PNO Consultants, gdzie odpowiada za tworzenie i prowadzenie dużych międzynarodowych projektów badawczych i inwestycyjnych finansowanych przez UE. Ponadto odpowiada za działania związane z networkingiem i lobbingiem w imieniu klientów PNO w Komisji Europejskiej, a także reprezentuje te organizacje w różnych stowarzyszeniach w Brukseli. Roy Pennings regularnie zabiera głos na konferencjach i seminariach na temat rozwoju europejskiej polityki i finansowania z UE. Choć świadczy on usługi w zakresie finansowania z UE we wszystkich dziedzinach przemysłu i badań naukowych, w obszarze jego osobistych zainteresowań leżą europejska polityka energetyczna, bezpieczeństwa i tzw. nowe materiały. Jednym z jego ostatnich osiągnięć było skuteczne wykorzystanie ponad 1 miliarda euro w europejskim sektorze energetycznym w ramach Europejskiego programu naprawy gospodarczej (European Programme for Economic Recovery). Obecnie jest zaangażowany w negocjacje dotyczące finansowania w ramach inicjatywy NER300 za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Przed rozpoczęciem pracy w PNO Consultants Roy Pennings posiadał własną firmę świadczącą usługi w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pracował dla kilku posłów do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, jak również działał jako polityk na szczeblu regionalnym. Tomasz J. Hoffmann, Managing Partner PNO CEE, Prezes Zarządu PNO Consultants Tomasz J. Hoffmann, pełni w PNO Consultants funkcję Partnera Zarządzającego. Dysponuje 20-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym na stanowiskach kierowniczych oraz zarządczych. Jego kariera związana jest z wieloma profilami działalności, także o charakterze międzynarodowym, co pozwala mu doskonale rozumieć potrzeby różnych organizacji. Tomasz J. Hoffmann od 2001 roku zajmuje się konsultingiem, a od 2005 jest osobą obsługującą klientów w zakresie doradztwa dotyczącego dotacji unijnych we wszystkich Programach Operacyjnych - w zakresie POKL, POIG oraz POIŚ. Osobiście pełnił funkcję kierownika sześciu projektów POKL o charakterze ogólnopolskim i regionalnym były to zarówno projekty zamknięte jak i otwarte. Ponadto odpowiadał za zarządzanie, audyty oraz kontrole instytucji wdrażających sześć innych projektów o dużej skali. Doświadczenia te, idące w parze z jego wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi oraz umiejętnościami analitycznymi czynią go bardzo doświadczonym doradcą w obsłudze rozliczeń oraz audytów projektów objętych pomocą publiczną. Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski (ur. 1963), absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek mechanika (1987) oraz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek organizacja i zarządzanie (1989) oraz stypendysta kilku zagranicznych uniwersytetów i instytutów (Wielka Brytania, Włochy, Szwajcaria, Stany Zjednoczone). Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (od 2001 r.), dyrektor ( ) Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC), przewodniczący zespołu doradców Ministra Środowiska ds. energetyki (2003/2004) współautor Strategii rozwoju energetyki odnawialnej (2000) i szeregu ekspertyz dla Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki. Przygotowywał dla Ministerstwa Gospodarki założenia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie odnawialnych źródeł energii. Posiada znaczące doświadczenie w zarządzaniu projektami o charakterze naukowym i wdrożeniowym oraz projektami inwestycyjnymi z zakresu energetyki odnawialnej. Był kierownikiem pakietów zadaniowych projektów badawczych międzynarodowych realizowanych w ramach 5-go i 6-go i 7-go Programów Ramowych Badań i Rozwoju UE, koordynatorem dwu projektów finansowanych przez UNDP/ONZ oraz kierownikiem dwu krajowych projektów badawczych. W latach 2008/2009 był przewodniczącym Grupy Refleksyjnej Komisji Europejskiej ds. Energetyki Zrównoważonej Środowiskowo (MERG). Od 2010 roku jest członkiem grupy roboczej do spraw energetyki przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Jest autorem lub współautorem 3 patentów, 5 publikacji książkowych nt. energetyki odnawialnej i autorem vponad 100 artykułów i referatów naukowych z tego obszaru. Specjalizuje się w energetyce słonecznej, wiatrowej i biogazie oraz systemowych, prawnych i ekonomicznych problemach wykorzystania odnawialnych zasobów energii.

5 O Firmie PNO PNO jest największą europejską firmą doradztwa dotacyjnego obecą na rynku europejskim od ponad 25 lat. W ramach naszej sieci biur pracuje ok. 500 specjalistów. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich, krajowych i regionalnych. Roczna kwota pozyskana: około 140 milionów euro dotacji i zachęt inwestycyjnych. Zarządzamy kompleksowym procesem pozyskiwania funduszy, wspierając naszych Klientów na każdym etapie tego procesu. Oznacza to współpracę w zakresie: analizy i wyszukania dotacji i innych form pomocy publicznej, budowy konsorcjum, optymalizacji finansowej, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, rozliczenia przyznanej dotacji. DOŚWIADCZENIE PNO W POLSCE Specjaliści PNO w Polsce posiadają ponad 12 letnie doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom w skutecznym pozyskiwaniu funduszy z unijnych i krajowych źródeł publicznych oraz wspieraniu inwestorów w optymalnym wykorzystywaniu ulg podatkowych w SSE. Początkowo działaliśmy w obszarze programów przedakcesyjnych, obecnie wspieramy Klientów przede wszystkim w zakresie funduszy strukturalnych, programów unijnych (w tym LIFE+, Marco Polo, 6. Program Ramowy, a od 2007 roku także 7. Program Ramowy i CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme), jak i innych programów europejskich (w tym narodowe projekty transportowe, kredyty węglowe, Partners for Water). W Polsce od 2007 do 2010 roku pozyskaliśmy dla naszych klientów 919 mln zł. Zapewniamy kompleksowe wsparcie firm w zakresie uzyskiwania ulg podatkowych w SSE (w tym w procesie lokowania inwestorów w SSE i uzyskiwania zezwolenia na działalność w SSE), ulg tytułem inwestycji w nowoczesne technologie i prace badawczo rozwojowe oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości. Współpracujemy także z instytucjami finansowymi (z bankami komercyjnymi oraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym), aby zapewnić dodatkowe źródła finansowania projektów. Świadczymy usługi na rzecz dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, administracji publicznej, uniwersytetów i instytutów badawczych oraz organizacji pozarządowych. Zajmujemy czołowe miejsca we wszystkich liczących się krajowych rankingach.

6 Dane uczestnika: Nazwa firmy / instytucji: Adres: Zgłoszenie udziału w Konferencji, 11 października 2011 r. (wtorek), Hotel Marriott, Sala Bałtyk, Al. Jerozolimskie 65/69, Warszawa Nazwa miejscowości: Dane osoby I: Imię: Nazwisko: Stanowisko: Dział: Adres Nr telefonu Kod pocztowy: Dane osoby II: Imię: Nazwisko: Stanowisko: Dział: Adres Nr telefonu: Dane do faktury: Osoba koordynująca zgłoszenie: Udział w warsztatach proszę zaznaczyć A lub B: Warsztaty A Sala Bałtyk I Dotacje wspomagające zmniejszenie przeciążenia ruchu drogowego Czynniki warunkujące przygotowanie efektywnego wniosku o wsparcie na przykładzie Programu Marco Polo Dotacje na prace badawczo-rozwojowe Warsztaty B Sala Bałtyk II Dotacje na inwestycje pro-ekologiczne Jak przygotować wniosek na przykładzie Programu Life+ i Eco-Innovation Budowanie konsorcjum jako element współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Organizator zapewnia bezpłatny udział w konferencji i warsztatach, komplet materiałów konferencyjnych, tłumaczenie symultaniczne i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie formularza zgłoszeniowego faxem lub mailem i otrzymanie maila potwierdzającego. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej do Organizatora. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Jeżeli uczestnik zrezygnuje nie powiadamiając pisemnie organizatora do dn r zostanie obciążony kosztami organizacyjnymi w wysokości 1000 zł. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez PNO danych osobowych w celach marketingowych działalności prowadzonej przez PNO i partnerów konferencji. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody. Data zgłoszenia, Miejscowość Podpis

Dotacje z Brukseli. Warsztaty - SALA Bałtyk I i II. Przerwa na zmianę sal dla uczestników. 15:50-16:50 Przerwa kawowa

Dotacje z Brukseli. Warsztaty - SALA Bałtyk I i II. Przerwa na zmianę sal dla uczestników. 15:50-16:50 Przerwa kawowa Program konferencji 9:00-9:30 Rejestracja/kawa Dotacje z Brukseli czyli, co powinieneś wiedzieć o efektywnym pozyskiwaniu dotacji z programów wspólnotowych Konkursy cyklicznie ogłaszane przez Komisję Europejską,

Bardziej szczegółowo

Jak napisać wygrywającą aplikację? ABC pisania wniosków o dofinansowanie unijne na przykładzie programu HORIZON 2020

Jak napisać wygrywającą aplikację? ABC pisania wniosków o dofinansowanie unijne na przykładzie programu HORIZON 2020 Jak napisać wygrywającą aplikację? ABC pisania wniosków o dofinansowanie unijne na przykładzie programu HORIZON 2020 Terminy: 20-21 marca 2014 r. Miejsce: Warszawa, ul. Trębacka 4 ZAPRASZAMY NA AUTORSKIE

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma?

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? 82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? Badania opinii publicznej prowadzone przez jednostki administracji unijnej wskazują, że wiele firm uważa, że pieniądze z Unii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

Cooper Financial Summit 2009

Cooper Financial Summit 2009 Wyzwania stojące przed spółkami w dobie spowolnienia gospodarczego Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem Cooper Financial Summit 2009 I Forum Dyrektorów Finansowych 13-14 października 2009 Hilton

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Inwestycje w energetyce. Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym 18-19 czerwca 2015

Warsztaty Inwestycje w energetyce. Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym 18-19 czerwca 2015 Warsztaty Inwestycje w energetyce Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym 18-19 czerwca 2015 W programie kluczowe aspekty zarządzania inwestycjami: OTOCZENIE PRAWNE Polityka Energetyczna

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w praktyce

Zarządzanie ryzykiem w praktyce Jedyna na polskim rynku konferencja w sposób tak praktyczny omawiająca zintegrowane zarządzanie portfelem ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw Partner Konferencji Zarządzanie ryzykiem w praktyce 11 3

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference. 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa

PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference. 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa ORGANIZATORZY: PARTNERZY MERYTORYCZNI: PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa 08.00 09.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Distribution & Logistics for Pharma

Distribution & Logistics for Pharma DOŚWIADCZENIA I INSPIRACJE: PATRONI MEDIALNI: 8-9 maja 2013, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa Distribution & Logistics for Pharma ŁĄCZYĆ SCALAĆ ZBLIŻAĆ Dystrybucja pozytywnych zmian w łańcuchu dostaw!

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

R &D For um 2 015. Komercjalizacja innowacji najlepsze praktyki 14-15 kwietnia Warszawa

R &D For um 2 015. Komercjalizacja innowacji najlepsze praktyki 14-15 kwietnia Warszawa R &D For um 2 015 Komercjalizacja innowacji najlepsze praktyki 14-15 kwietnia Warszawa Pierwsza w Polsce platforma wymiany doświadczeń praktyków z obszaru badań i rozwoju W gronie prelegentów przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INSTYTUTU POLIGRAFII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ zaprasza na XXX POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE Patronat Honorowy DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 Mikro-, średnie i małe

Bardziej szczegółowo

Distribution & Logistics for Pharma

Distribution & Logistics for Pharma DOŚWIADCZENIA I INSPIRACJE: GŁÓWNY PARTNER: 8-9 maja 2013, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa Distribution & Logistics for Pharma PARTNERZY: ŁĄCZYĆ SCALAĆ ZBLIŻAĆ Dystrybucja pozytywnych zmian w łańcuchu

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

Regiony i miasta przyjazne MŚP

Regiony i miasta przyjazne MŚP Regiony i miasta przyjazne MŚP Badanie przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych UE Witold Krochmal, sprawozdawca zapowiadanej opinii KR-u w sprawie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka zrównoważonego rozwoju WARSZTATY 5 6 października Warszawa Polityka zrównoważonego rozwoju optymalizacja energetyczna i środowiskowa Najlepsze praktyki w nowym otoczeniu prawno-biznesowym CASE STUDIES: Polpharma SA, General

Bardziej szczegółowo