Dotacje z Brukseli. Warsztaty - SALA Bałtyk I i II. Przerwa na zmianę sal dla uczestników. 15:50-16:50 Przerwa kawowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje z Brukseli. Warsztaty - SALA Bałtyk I i II. Przerwa na zmianę sal dla uczestników. 15:50-16:50 Przerwa kawowa"

Transkrypt

1

2 Program konferencji 9:00-9:30 Rejestracja/kawa Dotacje z Brukseli czyli, co powinieneś wiedzieć o efektywnym pozyskiwaniu dotacji z programów wspólnotowych Konkursy cyklicznie ogłaszane przez Komisję Europejską, w tym: 7PR, programy pozaramowe w tym: LIFE+, CIP-ECO-INNOVATION, Marco Polo, TEN-T, TEN-E, Eureka, Eurostars 9:30-9:35 Otwarcie konferencji - Paweł Oksanowicz, Moderator 9:35-9:45 Powitanie uczestników i wprowadzenie - Tomasz J. Hoffmann, Managing Partner PNO CEE, Prezes PNO Consultants 9:45-10:00 Dotacje brukselskie drogą do umiędzynarodowienia polskiego biznesu i wsparcia polskiej gospodarki - Andrzej Halicki, Poseł RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych 10:00-10:15 Przyszłość badań i innowacji: nowe Wieloletnie Ramy Finansowe i Horyzont Ewelina Jelenkowska-Luca, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 10:15-10:30 Uczestnictwo Polski w 7. Programie Ramowym - Anna Dziubczyńska Pytko, Zastępca Dyrektora, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. 10:30-11:15 Innowacyjność jako element strategii przedsiębiorstw. Fundusze brukselskie instrumentem poprawy poziomu innowacyjności polskich firm - Mick van Hattem, Government Affairs Specialist and Evaluator/Technical Expert to the European Commission 11:15-11:35 Zwiększenie innowacyjności firmy i regionu poprzez udział w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej - dr Jacek Kuciński, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 11:35-11:55 Przerwa kawowa 11:55-12:35 Wprowadzenie w tematykę funduszy brukselskich - Vincent van den Bosch, Managing Partner PNO CEE 12:35-13:00 Wykorzystanie programów badawczych i wdrożeniowych UE na rzecz energetyki odnawialnej - Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej 13:00-13:15 Podsumowanie sesji przedpołudniowej, pytania i odpowiedzi - Paweł Oksanowicz, Moderator 13:15-14:15 Lunch TRANSPORT BADANIA I ROZWÓJ SALA Bałtyk I 14:15-15:00 Dotacje wspomagające zmniejszenie przeciążenia ruchu drogowego - Vincent van den Bosch, Managing Partner PNO CEE 15:05-15:50 Czynniki warunkujące przygotowanie efektywnego wniosku o wsparcie na przykładzie Programu Marco Polo - Vincent van den Bosch, Managing Partner PNO CEE Warsztaty - SALA Bałtyk I i II Przerwa na zmianę sal dla uczestników 16:05-16:50 Dotacje na prace badawczo - rozwojowe - Roy Pennings, EU Core Team Manager PNO 15:50-16:50 Przerwa kawowa EKOLOGIA I ŚRODOWISKO KONSORCJUM MIĘDZYNARODOWE SALA Bałtyk II 14:15-15:00 Dotacje na inwestycje pro-ekologiczne - Roy Pennings, EU Core Team Manager PNO 15:05-15:50 Jak przygotować wniosek na przykładzie Programu Life+ i Eco-Innovation - Roy Pennings, EU Core Team Manager PNO 16:05-16:50 Budowanie konsorcjum jako element współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw - Paul van Kooperen, Managing Partner PNO CEE 16:50 Podsumowanie konferencji, pytania i odpowiedzi Zarezerwuj miejsce na

3 Prelegenci Mick van Hattem, Government Affairs Specialist and Evaluator/Technical Expert to the European Commission Jest ekspertem w tworzeniu konsorcjów z udziałem wielu partnerów w sektorze publicznoprywatnym (PPP), skoncentrowanym na głównych kwestiach będących przedmiotem zainteresowania publicznego, takich jak innowacja i zrównoważony rozwój. W oparciu o bogate doświadczenie uzyskane dzięki zaangażowaniu w tworzenie innowacyjnych strategii dla holenderskiej branży lotniczej, transportowej, opieki zdrowotnej i budowlanej. Świadczy usługi zarówno dla rządu, jak i spółek w zakresie wydawania opinii, rozwoju i oceny strategii. Od ponad dziesięciu lat Mick pracuje w holenderskim rządzie i jest również ekspertem ds. ewaluacji programów Komisji Europejskiej w tym EraNet, Eurostars oraz Eureka. Wcześniej przez pięć lat pełnił kilka funkcji w korporacyjnych działach badań i rozwoju. Zajmując się obecnie złożonymi projektami publiczno-państwowymi dla klientów korporacyjnych m.in. Climate KIC i funduszy inwestycyjnych, Mick van Hattem gwarantuje efektywne biznesowe rozwiązania. Vincent van den Bosch, Managing Partner PNO CEE Vincent van den Bosch, posiada kompleksowe doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy UE, szczególnie w sektorze transportowym. Podczas swojej dziewiętnastoletniej kariery zawodowej zdobył obszerną wiedzę w zakresie programów UE z Brukseli. Oto przykłady realizacji brukselskich projektów: FP6 Cooperation, FP6 Marie Curie (mobilność badaczy), FP7 Cooperation, FP7 People, LIFE i LIFE do chwili obecnej, Marco Polo i poprzednik PACT 1997 do chwili obecnej (40 propozycji), TEN-T i TEN-E, INTERREG IIIB. Paul van Kooperen, Managing Partner PNO CEE Paul van Kooperen, jest doświadczonym ekspertem ds. rozwoju biznesu z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w różnych dziedzinach. W ciągu minionych dwunastu lat obszarem jego zainteresowań były fundusze publiczne na innowację w obszarze IT i Telekomunikacji w Holandii oraz dla inwestycji korporacyjnych w Europie Środkowej. Od roku 2004 kieruje rozwojem biznesu w PNO Group. Jego funkcja jako partnera zarządzającego obejmuje rozwój strategii, finanse oraz inwestycje. Jego wizją, jako jednego z inicjatorów wykupu menedżerskiego PNO CEE z PNO Group jest utworzenie w regionie Europy Środkowej biznesu związanego z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, szybko rozwijającymi się małymi spółkami i zrównoważonymi inwestycjami, poprzez powiązanie praktycznego doradztwa w zakresie realizacji inwestycji, finansów korporacyjnych połączonych z funduszami publiczno-państwowymi (PPP).

4 Prelegenci Roy Pennings, EU Core Team Manager PNO Roy Pennings, pracuje jako Managing Consultant w PNO Consultants, gdzie odpowiada za tworzenie i prowadzenie dużych międzynarodowych projektów badawczych i inwestycyjnych finansowanych przez UE. Ponadto odpowiada za działania związane z networkingiem i lobbingiem w imieniu klientów PNO w Komisji Europejskiej, a także reprezentuje te organizacje w różnych stowarzyszeniach w Brukseli. Roy Pennings regularnie zabiera głos na konferencjach i seminariach na temat rozwoju europejskiej polityki i finansowania z UE. Choć świadczy on usługi w zakresie finansowania z UE we wszystkich dziedzinach przemysłu i badań naukowych, w obszarze jego osobistych zainteresowań leżą europejska polityka energetyczna, bezpieczeństwa i tzw. nowe materiały. Jednym z jego ostatnich osiągnięć było skuteczne wykorzystanie ponad 1 miliarda euro w europejskim sektorze energetycznym w ramach Europejskiego programu naprawy gospodarczej (European Programme for Economic Recovery). Obecnie jest zaangażowany w negocjacje dotyczące finansowania w ramach inicjatywy NER300 za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Przed rozpoczęciem pracy w PNO Consultants Roy Pennings posiadał własną firmę świadczącą usługi w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pracował dla kilku posłów do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, jak również działał jako polityk na szczeblu regionalnym. Tomasz J. Hoffmann, Managing Partner PNO CEE, Prezes Zarządu PNO Consultants Tomasz J. Hoffmann, pełni w PNO Consultants funkcję Partnera Zarządzającego. Dysponuje 20-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym na stanowiskach kierowniczych oraz zarządczych. Jego kariera związana jest z wieloma profilami działalności, także o charakterze międzynarodowym, co pozwala mu doskonale rozumieć potrzeby różnych organizacji. Tomasz J. Hoffmann od 2001 roku zajmuje się konsultingiem, a od 2005 jest osobą obsługującą klientów w zakresie doradztwa dotyczącego dotacji unijnych we wszystkich Programach Operacyjnych - w zakresie POKL, POIG oraz POIŚ. Osobiście pełnił funkcję kierownika sześciu projektów POKL o charakterze ogólnopolskim i regionalnym były to zarówno projekty zamknięte jak i otwarte. Ponadto odpowiadał za zarządzanie, audyty oraz kontrole instytucji wdrażających sześć innych projektów o dużej skali. Doświadczenia te, idące w parze z jego wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi oraz umiejętnościami analitycznymi czynią go bardzo doświadczonym doradcą w obsłudze rozliczeń oraz audytów projektów objętych pomocą publiczną. Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski, absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek mechanika (1987) oraz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek organizacja i zarządzanie (1989) oraz stypendysta kilku zagranicznych uniwersytetów i instytutów (Wielka Brytania, Włochy, Szwajcaria, Stany Zjednoczone). Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (od 2001 r.), dyrektor ( ) Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC), przewodniczący zespołu doradców Ministra Środowiska ds. energetyki (2003/2004) współautor Strategii rozwoju energetyki odnawialnej (2000) i szeregu ekspertyz dla Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki. Przygotowywał dla Ministerstwa Gospodarki założenia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie odnawialnych źródeł energii. Posiada znaczące doświadczenie w zarządzaniu projektami o charakterze naukowym i wdrożeniowym oraz projektami inwestycyjnymi z zakresu energetyki odnawialnej. Był kierownikiem pakietów zadaniowych projektów badawczych międzynarodowych realizowanych w ramach 5-go i 6-go i 7-go Programów Ramowych Badań i Rozwoju UE, koordynatorem dwu projektów finansowanych przez UNDP/ONZ oraz kierownikiem dwu krajowych projektów badawczych. W latach 2008/2009 był przewodniczącym Grupy Refleksyjnej Komisji Europejskiej ds. Energetyki Zrównoważonej Środowiskowo (MERG). Od 2010 roku jest członkiem grupy roboczej do spraw energetyki przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Jest autorem lub współautorem 3 patentów, 5 publikacji książkowych nt. energetyki odnawialnej i autorem vponad 100 artykułów i referatów naukowych z tego obszaru. Specjalizuje się w energetyce słonecznej, wiatrowej i biogazie oraz systemowych, prawnych i ekonomicznych problemach wykorzystania odnawialnych zasobów energii.

5 Prelegenci Ewelina Jelenkowska-Luca, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewelina Jelenkowska-Luca od czerwca 2011 pełni funkcję zastępcy dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i szefa sekcji analiz politycznych i protokołu. Adwokat izby lubelskiej, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1998 r.), Kolegium Europejskiego w Natolinie ze specjalizacją w prawie europejskim (1999 r.) i Wydziału Prawa Uniwersytetu "Tor Vergata" w Rzymie (2002 r.). Od 2003 r. pracuje w instytucjach europejskich. Od 1 maja 2004 r. jest urzędnikiem - początkowo w Trybunale Sprawiedliwości, a od 2008 r. w Komisji Europejskiej początkowo w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji jako prawnik, a obecnie w Przedstawicielstwie Komisji w Polsce. Andrzej Halicki, Poseł RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Andrzej Halicki, Poseł RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz członek komisji Kultury i Środków Przekazu. Na początku lat dziewięćdziesiątych był szefem działu spraw publicznych, a następnie dyrektorem w amerykańskiej agencji Burson-Marsteller. W 1993 pełnił funkcję doradcy ministra przekształceń własnościowych, a rok później był rzecznikiem Programu Powszechnej Prywatyzacji. Od1996 r. prowadził agencję GGK Public Relations (działającą w ramach międzynarodowej agencji Lowe GGK, należącej do największej światowej sieci reklamowej InterPublic Group of Companies). W 2007 roku został posłem zawodowym. Od maja 2010 roku jest Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej na Mazowszu, a od października 2010 członkiem władz krajowych PO. Anna Dziubczyńska-Pytko, Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej Anna Dziubczyńska-Pytko, Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Bada wczych Unii Europejskiej (od 2002 r.), obecnie d/s Programu Współpraca 7PR i Euratom Fission. Członek redakcji biuletynu informacyjnego "Wiadomości KPK Granty Europejskie" od 2000 r. Członek Komitetów Programowych delegacji rządowych (w 7PR): Zdrowie, KBBE, Cooperation. Od 1999 r. pracuje na rzecz Programów Ramowych w Polsce i na forum europejskim. Do 2011 r. koordynator 1 projektu europejskiego (FP6) i partner w 8 projektach. Prowadzi szkolenia, warsztaty, doradztwo, współpracuje z siecią Regionalnych i Lokalnych (szczególnie medycznych) Punktów Kontaktowych. Od 2003 r. członek ScanBalt'u organizacji krajów Morza Bałtyckiego promującej rozwój regionalny w zakresie edukacji, badań i innowacji w obszarze nauk o życiu (przede wszystkim zdrowia) i nauk społecznych. Dr Jacek Kuciński, Pracownik Naukowy Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Dr Jacek Kuciński, pracownik naukowy Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (od 2000 r.), Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A, Członek Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A., założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów i Administratorów Projektów Europejskich POLMA, dyrektor Ośrodka Foresightu Zaawansowanych Technologii w Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w Warszawie. Od 2000 roku działa w zakresie foresightu technologicznego przy realizacji wielu projektów. Współautor i redaktor wielu opracowań z dziedziny foresight, wiodący ekspert w projektach z zakresu transferu technologii. Konsultant Urzędów Marszałkowskich w Warszawie, Toruniu, Lublinie, Szczecinie i Poznaniu. Wykładowca w zakresie metodyki foresight na studiach podyplomowych w Collegium Civitas w Warszawie, Lubelskiej Szkole Biznesu Sp. z o.o. i Fundacji Rozwoju KUL w Lublinie oraz na Studiach Doktoranckich IPPT PAN w Warszawie. Z wykształcenia fizyk jądrowy (Uniwersytet Jagielloński) i doktor nauk technicznych (Politechnika Warszawska).

6 O Firmie PNO PNO jest największą europejską firmą doradztwa dotacyjnego obecą na rynku europejskim od ponad 25 lat. W ramach naszej sieci biur pracuje ok. 500 specjalistów. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich, krajowych i regionalnych. Roczna kwota pozyskana: około 140 milionów euro dotacji i zachęt inwestycyjnych. Zarządzamy kompleksowym procesem pozyskiwania funduszy, wspierając naszych Klientów na każdym etapie tego procesu. Oznacza to współpracę w zakresie: analizy i wyszukania dotacji i innych form pomocy publicznej, budowy konsorcjum, optymalizacji finansowej, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, rozliczenia przyznanej dotacji. DOŚWIADCZENIE PNO W POLSCE Specjaliści PNO w Polsce posiadają ponad 12 letnie doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom w skutecznym pozyskiwaniu funduszy z unijnych i krajowych źródeł publicznych oraz wspieraniu inwestorów w optymalnym wykorzystywaniu ulg podatkowych w SSE. Początkowo działaliśmy w obszarze programów przedakcesyjnych, obecnie wspieramy Klientów przede wszystkim w zakresie funduszy strukturalnych, programów unijnych (w tym LIFE+, Marco Polo, 6. Program Ramowy, a od 2007 roku także 7. Program Ramowy i CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme), jak i innych programów europejskich (w tym narodowe projekty transportowe, kredyty węglowe, Partners for Water). W Polsce od 2007 do 2010 roku pozyskaliśmy dla naszych klientów 919 mln zł. Zapewniamy kompleksowe wsparcie firm w zakresie uzyskiwania ulg podatkowych w SSE (w tym w procesie lokowania inwestorów w SSE i uzyskiwania zezwolenia na działalność w SSE), ulg tytułem inwestycji w nowoczesne technologie i prace badawczo rozwojowe oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości. Współpracujemy także z instytucjami finansowymi (z bankami komercyjnymi oraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym), aby zapewnić dodatkowe źródła finansowania projektów. Świadczymy usługi na rzecz dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, administracji publicznej, uniwersytetów i instytutów badawczych oraz organizacji pozarządowych. Zajmujemy czołowe miejsca we wszystkich liczących się krajowych rankingach.

7 Dane uczestnika: Nazwa firmy / instytucji: Adres: Zgłoszenie udziału w Konferencji, 11 października 2011 r. (wtorek), Hotel Marriott, Sala Bałtyk, Al. Jerozolimskie 65/69, Warszawa Nazwa miejscowości: Dane osoby I: Imię: Nazwisko: Stanowisko: Dział: Adres Nr telefonu Kod pocztowy: Dane osoby II: Imię: Nazwisko: Stanowisko: Dział: Adres Nr telefonu: Dane do faktury: Osoba koordynująca zgłoszenie: Udział w warsztatach proszę zaznaczyć A lub B: Warsztaty A Sala Bałtyk I Dotacje wspomagające zmniejszenie przeciążenia ruchu drogowego Czynniki warunkujące przygotowanie efektywnego wniosku o wsparcie na przykładzie Programu Marco Polo Dotacje na prace badawczo-rozwojowe Warsztaty B Sala Bałtyk II Dotacje na inwestycje pro-ekologiczne Jak przygotować wniosek na przykładzie Programu Life+ i Eco-Innovation Budowanie konsorcjum jako element współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Organizator zapewnia bezpłatny udział w konferencji i warsztatach, komplet materiałów konferencyjnych, tłumaczenie symultaniczne i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie formularza zgłoszeniowego faxem lub mailem i otrzymanie maila potwierdzającego. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej do Organizatora. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Jeżeli uczestnik zrezygnuje nie powiadamiając pisemnie organizatora do dn r zostanie obciążony kosztami organizacyjnymi w wysokości 1000 zł. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez PNO danych osobowych w celach marketingowych działalności prowadzonej przez PNO i partnerów konferencji. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody. Data zgłoszenia, Miejscowość Podpis