SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE"

Transkrypt

1 SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE

2 Broszura została przygotowana w ramach projektu Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt był realizowany w partnerstwie 3 NGO: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL Partnerzy: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4, Opole Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (DWPN), ul. 1 Maja 13, Opole Okres realizacji projektu: 1 maja 2010r czerwca 2011r. Kierownik projektu: Korekta: Wydawca: Anna Wiesiołek Lidia Koss Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole Projekt okładki: Agencja Reklamowa LEADER Skład i druk: Agencja Reklamowa LEADER ul. Dwernickiego 4, Opole Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w niej zawartości merytoryczne. IELC Broszura bezpłatna - 2 -

3 Spis treści Wstęp 5 Spółdzielnie socjalne 8 Spółdzielczość socjalna w Polsce 8 Spółdzielczość w Europie 9 Prawo a spółdzielnie socjalne 11 Polityka Państwa wobec spółdzielczości socjalnej 14 Wsparcie spółdzielni socjalnych 15 Zasady spółdzielczości 17 Jak założyć spółdzielnię socjalną? 19 Sposoby finansowania spółdzielni socjalnych w Polsce 20 Powody, dla których warto założyć spółdzielnię socjalną - jesteśmy sobie potrzebni! 28 Dobre Praktyki Opolskiej Spółdzielczości Socjalnej

4 - 4 -

5 Drogi czytelniku, czytelniczko! Oddajemy do Państwa oceny broszurę promującą spółdzielczość socjalną, przygotowaną przez zespół Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Przygotowując materiał dotyczący promocji spółdzielczości socjalnej na Opolszczyźnie stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem. Trudność zadania z jednej strony polega na tym, że już od dobrych kilku lat na rynku wydawniczym pojawiają się publikacje, które mniej lub bardziej ściśle dotykają tematyki ekonomii społecznej. Kolokwialnie mówiąc ekonomia społeczna jest wszędzie, w pracy, w szkole, w urzędzie, na ulicy, w mediach, na plakatach itp. Z drugiej zaś strony z perspektywy praktyków, którzy na co dzień współpracują z podmiotami ekonomii społecznej zauważamy jak wiele jest jeszcze do zrobienia aby rozwijać pozytywne działania i innowacyjne podejście do problemów społecznych, na które odpowiadają między innymi stowarzyszenia, fundacje czy właśnie spółdzielnie socjalne. Opracowując poszczególne elementy broszury staraliśmy się czerpać z dostępnych źródeł jak również wykorzystywać doświadczenia własne. Mamy nadzieję, że nasza broszura dostarczy Państwu nowego spojrzenia na spółdzielnie socjalne. Stąd podział na część teoretyczną i praktyczną, które pozwolą Państwu na ugruntowanie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej a jednocześnie dobre przykłady z regionu opolskiego zainspirują do tworzenia nowych podmiotów wspierających osoby wykluczone społecznie w powrocie do pełnienia ról społecznych. Broszura ma na celu promowanie różnorodnych form spółdzielczości socjalnej z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań z terenu województwa opolskiego. Spółdzielnie socjalne jako wyraz praktycznego zastosowania filozofii ekonomii społecznej łączą cele gospodarcze oraz społeczne, przy czym cele społeczne mają znaczenie nadrzędne. Jak wiadomo spółdzielczość socjalna przy wsparciu - 5 -

6 pomocy publicznej państwa daje możliwość między innymi osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom niepełnosprawnym, tworzyć spółdzielnie socjalne przez co dochodzi do usamodzielnienia jednostki, zaspokajania potrzeb i rozwijania pozytywnych zachowań. Mamy świadomość, że materiał, który oddajemy w Państwa ręce nie wyczerpuje w całości katalogu tematów związanych ze spółdzielczością socjalną. Liczymy jednak, że wybrane przez nas zagadnienia teoretyczne pozwolą swobodnie zabierać głos w dyskusjach, podejmować działania zmierzające do tworzenia spółdzielni socjalnych. W części teoretycznej mamy nadzieję w przystępny sposób prezentujemy etiologię spółdzielczości socjalnej w Polsce, dodając tło innych krajów europejskich. Wskazujemy w dalszej części możliwe (wynikające z przepisów) sposoby finansowania spółdzielni socjalnych. Wreszcie rozliczamy się niejako z plusów i minusów funkcjonowania spółdzielni socjalnych, próbując odpowiedzieć na pytanie: dlaczego warto zakładać ten właśnie rodzaj podmiotów ekonomii społecznej. Broszura jest rezultatem współpracy w ramach projektu Rozwój ekonomii społecznej na Opolszczyźnie (finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego), który był realizowany przez następujące podmioty: - Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Lider) - Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Partner) - Dom Współpracy Polsko Niemieckiej (Partner). W tym miejscu w imieniu Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych chcemy podziękować partnerom za owocny czas współpracy i rozwijania partnerstwa lokalnego, co niewątpliwie przyczynia się do promocji ekonomii społecznej w naszym regionie. Zapewniamy, że jako organizacja wspierająca - 6 -

7 jesteśmy do dyspozycji osób, podmiotów i instytucji, które działają w obszarze ekonomii społecznej. Liczymy, że materiał który Państwo przeczytacie będzie motywacją do rozwijania wiedzy i umiejętności działania na rzecz lokalnych społeczności. Dzielimy się z Państwem naszą wiedzą, obserwacjami, wskazówkami ale również niepokojami. Wszystko to razem mamy nadzieję, będzie budować dialog obywatelski celem odpowiadania na ważne potrzeby społeczne w naszym regionie. Na koniec pragniemy przedstawić i jednocześnie podziękować zespołowi redakcyjnemu niniejszej broszury, w składzie: Gawinek Alicja Kosmala Tomasz Nowak Dorota Piechowicz Dorota Kontakt: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Damrota 4/35-36, Opole, tel , fax wew Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole Tel , fax Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej ul. 1 Maja 13/2, Opole Tel.: , fax:

8 Spółdzielnie socjalne Spółdzielnia socjalna jako jeden z podmiotów ekonomii społecznej jest ukierunkowana na realizację potrzeb osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym i mają trudności w znalezieniu pracy na otwartym rynku. Jest ona ważnym instrumentem aktywizacji społecznej i zawodowej, który ma za zadanie umożliwić swoim członkom powrót do uregulowanego życia społecznego i zawodowego. Spółdzielczość socjalna w Polsce Jednym z pionierów spółdzielczości na terenach Polski był Stanisław Staszic, który w 1816 roku założył w swoich dobrach Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze w celu udoskonalenia rolnictwa i przemysłu oraz wspólnego ratowania się w nieszczęściach jak pisał w ułożonym przez siebie statucie. Ruch spółdzielczy wywodzi się z okresu zaborów. W owych czasach był formą zrzeszania się i edukacji chłopów przez ziemiaństwo. Pozwalał wówczas na polepszenie lokalnego zaopatrzenia przez tworzenie prostego przetwórstwa rolnego i rzemiosła. Później powstawały w Polsce, na terenach zaboru pruskiego, spółdzielnie kredytowe Mieczysława Łyskowskiego, banki ludowe pod patronatem ks. Augustyna Szamarzewskiego czy ks. Piotra Wawrzyniaka i spółdzielnie kredytowe Maksymiliana Jackowskiego. Natomiast na terenach zaboru austriackiego zaczęły powstawać kasy Stefczyka, które nazwane tak zostały od nazwiska ich założyciela i patrona. W latach dwudziestych XX w. kasy Stefczyka zaczęły rozprzestrzeniać się poza obszary Galicji, a w okresie międzywojennym należało do nich już półtora miliona ludzi. Jedną z najstarszych w Polsce spółdzielni mieszkaniowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik w Toruniu. Została założona 4 października 1902 jako Stowarzyszenie Urzędników dla Budowy Domów i Mieszkań w Toruniu. Pierwszym domem, który wybudowała, była - 8 -

9 kamienica przy ul. Konopnickiej na Bydgoskim Przedmieściu. Działa do dzisiaj. Łącznie wybudowała już ponad 17 tysięcy mieszkań w Toruniu. Druga wojna światowa przerwała ich rozwój, ale spółdzielnie odrodziły się w Polsce po 1989 roku. Doskonalone w kolejnych latach obowiązują nadal i Franciszek Stefczyk jest dziś patronem ruchu SKOK, a największa kasa w naszym kraju to właśnie SKOK Stefczyka. Polska posiada wieloletnie doświadczenie w spółdzielniach inwalidów i niewidomych, jednak po roku 1989 spółdzielnie te dopadł kryzys ( ) uznano je za relikt PRL i pozbawiono wielu dotychczasowych doświadczeń. Dlatego też potrzebne były nowe rozwiązania nadające nowy ton rozwiązaniom spółdzielczym, a jednocześnie odwołujące się do naszych krajowych doświadczeń (Juszczyk, Mierzejewski, Ołdak, 2009: s. 5). Spółdzielczość w Europie Spółdzielnie socjalne od wielu lat funkcjonują w Unii Europejskiej, a jednym z najlepszych przykładów jakie należy tu przytoczyć są Włochy. Włochy Spółdzielczość socjalna wywodzi się z Włoch. To tam na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych szukano rozwiązań umożliwiających osobom niepełnosprawnym znalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Organizacje świadczące usługi społeczne związane były głównie z kościołem i istniało tylko kilka fundacji. Włoski system zabezpieczenia społecznego nie potrafił skutecznie rozwiązywać problemów ludzi cierpiących na choroby umysłowe, bezdomność czy długotrwałe bezrobocie. Wynikiem ówczesnego kryzysu włoskiej polityki społecznej było powstanie współczesnego sektora organizacji pozarządowych. Rozwój organizacji pozarządowych napotykał na poważne bariery prawne - stowarzyszenia nie mogły prowadzić żadnej działalności mającej wymiar ekonomiczny - ani wytwórczej ani usługowej

10 W oczywisty sposób uderzało to w te podmioty, których celem działania jest reintegracja społeczno - zawodowa. Jedną z koncepcji na ominięcie tych barier stały się spółdzielnie socjalne. W roku 1981 rozpoczęto dyskusje nad regulacją prawną o spółdzielniach socjalnych, która 8 lipca 1991 roku zakończyła się uchwaleniem ustawy o spółdzielniach socjalnych (Juszczyk, Mierzejewski, Ołdak, 2009: s. 4). I jak czytamy dalej: Ustawa wskazała wówczas odrębność włoskich spółdzielni od tradycyjnych spółdzielni pracy, w związku z tym iż działają one w celu zapewnienia wspólnych korzyści swoim członkom, podczas gdy spółdzielnie socjalne działają także na rzecz miejscowego środowiska. Już od roku 1993 można zauważyć dynamiczny rozwój tych spółdzielni, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa. W 2001 roku we Włoszech działało już 5600 spółdzielni socjalnych (taki model spółdzielni proponuje polska ustawa o promocji zatrudnienia). Zostały wyodrębnione dwa typy spółdzielni socjalnych. 1 typ A który zorientowany jest na świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej (m.in.: opieka nad osobami starszymi, edukacja, ochrona zdrowia); i 2 typ B nastawione na zatrudnianie osób wykluczonych/dyskryminowanych na otwartym rynku pracy (m.in. osobom niepełnosprawnym umysłowo, fizycznie, pacjentom szpitali psychiatrycznych czy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków. Hiszpania W Hiszpanii przyjęto model przejściowego zatrudnienia, który umożliwia integrację osób niepełnosprawnych i wykluczonych na otwartym rynku pracy. Nie są tworzone miejsca pracy chronionej, ale wspierana jest aktywność osób w dostosowywaniu się do rynku pracy. Niemcy W Niemczech najczęściej spotykaną forma są przedsiębiorstwa społeczne

11 ukierunkowane na tworzenie miejsc pracy dla osób nieaktywnych zawodowo. Przedsiębiorstwa te korzystają z tymczasowej pomocy publicznej. Szwecja Tradycje spółdzielczości socjalnej sięgają lat 70 tych ubiegłego wieku. Tu dość silnie spółdzielczość wspierana jest przez władze lokalne. Pomoc dotyczy lokali, szkoleń, doradztwa, zdarza się także, że gmina finansuje pracę opiekunów spółdzielni zajmujących się biznesową stroną funkcjonowania przedsięwzięcia. Belgia W Belgii każda spółdzielnia posiada doradcę mającego duże doświadczenie biznesowe. Lokalne władze pokrywają przez pierwszy rok 100%, potem 50% a następnie wraz z usamodzielnianiem się spółdzielni 25% jego wynagrodzenia. Prawo a spółdzielnie socjalne Ideę spółdzielczości próbowały realizować stowarzyszenia i fundacje, jednak z uwagi na specyfikę przedsiębiorstw społecznych nie prowadziło to do usamodzielnienia się odbiorców tych działań. Uchwalenie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, gdzie zalegalizowano pojęcie wykluczenia społecznego (art.1), reintegracji społecznej (art.2 ust. 4) oraz możliwość powołania centrów integracji społecznej, w których jednym z zadań było wspieranie działalności spółdzielczej można uznać za początki tworzenia ram instytucjonalnych dla spółdzielczości socjalnej. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nowelizująca ustawę z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2003, Nr 188, poz z późn. zm.) wprowadziła pojęcie spółdzielni socjalnej do porządku prawnego (Sobol, 2009: s. 11). Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność spółdzielni socjalnych w Polsce jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych wraz z nowelizacją z dnia 7 maja 2009 r

12 Ustawa ta wprowadziła korzystne zmiany dotyczące funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Zmiany te dotyczą m.in. poszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej. Wśród uprawnionych wymieniono organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne. Ich liczba nie może jednak przekraczać 50% ogólnej liczby założycieli (wcześniej było 20 %). Członkowstwo w spółdzielni socjalnej mogą nabywać także inne osoby jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają inne osoby (ich liczba nie może również stanowić więcej niż 50 %) ogólnej liczy członków spółdzielni. Ustawa o spółdzielniach reguluje m.in.: - kto może zostać założycielem spółdzielni, - co jest przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej, - zasady funkcjonowania, - kwestie związane z połączeniem, podziałem lub likwidacją spółdzielni. Ustawa o spółdzielniach socjalnych określa również co jest przedmiotem działalności spółdzielni: Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków oraz cel działania: Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: 1) społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, 2) zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy - a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej

13 3) Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowokulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,z późn. zm.). Pozostałe akty prawne regulujące działalność spółdzielni socjalnych: Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie osób bezrobotnych (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz z późn. zm.), nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 grudnia 2010r. Wśród wielu zaktualizowanych przepisów znajdują się dwa mające istotny wpływ na proces zakładania spółdzielni socjalnych oraz na możliwości ich dofinansowania. Pierwszy z nich to art. 33 do którego dodano ustęp 4e o brzmieniu starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego, który został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, w związku z uwzględnieniem przez starostę jego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do dnia następnego po dniu otrzymania tych środków. Znowelizowano również zapis mówiący o możliwościach finansowania ze środków Funduszu Pracy wsparcia, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Oznacza to, że obecnie art. 108 pkt. 41 jednoznacznie wskazuje na to, że z Funduszu Pracy można refundować składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z ustawy o spółdzielniach socjalnych. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r., Nr 122, poz z późn. zm),

14 Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), znowelizowana ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 12 marca 2010r. Polityka Państwa wobec spółdzielczości socjalnej Spółdzielczość socjalna jest wyraźnie wykazana w dokumentach programowych rządu. Opiera się ona na trzech filarach: - działaniach programowych, - regulacjach prawnych, - instrumentach finansowych. W najważniejszym dokumencie rządowym, Strategia Rozwoju Kraju , Priorytet 4, którego celem jest budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa wskazano, iż promowana będzie integracja i aktywizacja społeczna, w szczególności rozwój instytucji zatrudnienia socjalnego, spółdzielczości socjalnej, budownictwa socjalnego, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jak też rozwój kontraktów socjalnych i innych instrumentów aktywizujących, stosowanych przez służby społeczne. Strategia Polityki Społecznej , tu jako jeden z celów przewidziano rozwój form ekonomii społecznej, na rzecz pobudzenia aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten powinien być realizowany poprzez: - rozwój ruchu spółdzielni socjalnych oraz spółdzielni inwalidzkich,

15 - promowanie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a ośrodkami pomocy społecznej w zakresie spółdzielczości socjalnej, - tworzenie lokalnych form zatrudnienia, mających na celu realizację gminnych usług o charakterze socjalnym i opiekuńczym, - stworzenie systemu wsparcia dla powstających instytucji finansowych udzielających pomocy podmiotom ekonomii społecznej, - włączenie samorządu terytorialnego (ze szczególnym uwzględnieniem gmin) w tworzenie systemu poręczeń i gwarancji dla powstających spółdzielni socjalnych i innych inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. Wsparcie spółdzielni socjalnych Od 2005 roku są realizowane programy przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które polegają na wyłonieniu w trybie konkursowym podmiotów, których zadaniem jest udzielanie wszechstronnego wsparcia osobom zainteresowanym założeniem spółdzielni socjalnej, a także spółdzielniom już istniejącym. W 2005 roku powstały cztery regionalne Fundusze Ekonomii Społecznej, dzięki którym założono około 20 spółdzielni socjalnych. Od roku 2006 corocznie ogłaszany jest konkurs na Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej (OWSS). Zadaniem tych Ośrodków jest udzielanie wsparcia w trzech obszarach: - usługi doradcze najczęściej doradztwo to jest związane z założeniem spółdzielni, przygotowaniem podstawowych dokumentów, jak np. statut, uchwały, - usługi edukacyjne kierowane przede wszystkim do grup inicjatywnych chcących założyć taki podmiot. Przybierają one formę warsztatów czy spotkań konsultacyjnych z już istniejącymi spółdzielniami socjalnymi. Pracownicy OWSS również zachęcają osoby uprawnione do zakładania własnych spółdzielni socjalnych, - usługi finansowe poznawanie grantów na pierwsze wyposażenie spółdzielni w sprzęt techniczny

16 Wykaz Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej funkcjonujących w 2009r. Lp. Województwo Organizacja/podmiot prowadzący OWSS 1 Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych - Poznań 2 Kujawsko pomorskie Centrum Integracji Społecznej CISTOR w Toruniu 3 Lubelskie Stowarzyszenie Nowa Szansa z Zamościa 4 Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Poznań 5 Łódzkie Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych w Warszawie 6 Małopolskie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Agencja Rozwoju Spółdzielczości w Krakowie 7 Mazowieckie Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych w Warszawie 8 Opolskie Urząd Miejski w Byczynie 9 Podkarpackie Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 10 Pomorskie Stowarzyszenie Wama Coop z Olsztyna 11 Podlaskie Stowarzyszenie Wama Coop z Olsztyna, Stowarzyszenie Nowa Szansaz Zamościa, Urząd Miasta Byczyna (dla powiatu łomżyńskiego) 12 Śląskie Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej 13 Świętokrzyskie CARITAS Kielce 14 Warmińsko mazurskie Stowarzyszenie Wama Coop z Olsztyna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 15 Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu

17 Zasady spółdzielczości Spółdzielnie socjalne należą do podmiotów społeczno gospodarczych i przez wzgląd na swój charakter często są obserwowane przez środowisko w którym funkcjonują. W takiej sytuacji kierowanie się jasnymi zasadami moralno etycznymi nabiera szczególnego znaczenia. Zgodnie z Deklaracją Spółdzielczej Tożsamości Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jest niezależnym stowarzyszeniem, które zrzesza, reprezentuje i asystuje spółdzielniom z całego świata). Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokajania swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadanie i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo, dlatego też Międzynarodowy Ruch Spółdzielczy wypracował międzynarodowe zasady, za pomocą których spółdzielnie wprowadzają swoje wartości do praktyki. 1. Zasada dobrowolnego i otwartego członkowstwa Spółdzielnie są organizacjami, otwartymi dla wszystkich osób, które są zdolne do korzystania z ich usług, są zdolne do ponoszenia odpowiedzialności związanej z członkowstwem bez jakiejkolwiek dyskryminacji z powodu różnicy płci, społecznej, rasowej, politycznej czy religijnej. 2. Zasada demokratycznej kontroli członkowskiej Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami, które kontrolowane są przez swoich członków. Członkowie spółdzielni aktywnie uczestniczą w kreowaniu jej polityki oraz zarządzaniu obowiązuje zasada jeden członek jeden głos. 3. Zasada ekonomicznego uczestnictwa członków Członkowie uczestniczą w sposób sprawiedliwy w tworzeniu kapitału swojej spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Co najmniej część tego kapitału jest zazwyczaj wspólną własnością spółdzielni. Jeżeli członkowie otrzymują jakąś

18 rekompensatę od kapitału wniesionego jako warunek członkostwa, jest ona zazwyczaj ograniczona. Członkowie przeznaczają nadwyżki na jeden lub wszystkie spośród następujących celów: na rozwój swojej spółdzielni, jeśli to możliwe przez stworzenie funduszu rezerwowego, z którego przynajmniej część powinna być niepodzielna; na korzyści dla członków proporcjonalne do ich transakcji ze spółdzielnią; na wspieranie innych dziedzin działalności zaaprobowanych przez członków. 4. Zasada autonomii i niezależności Spółdzielnie są autonomicznymi organizacjami wzajemnej pomocy kontrolowanymi przez swoich członków. Jeśli zawierają porozumienia z innymi organizacjami, włączając w to rządy lub pozyskują swój kapitał ze źródeł zewnętrznych, to czynią to tylko na warunkach zapewniających demokratyczną kontrolę swoich członków oraz zachowanie swojej spółdzielczej autonomii. 5. Zasada kształcenia, szkolenia, informacji Spółdzielnie zapewniają możliwość kształcenia i szkolenia swoim członkom, osobom pełniącym funkcje przedstawicielskie z wyboru, menedżerom i pracownikom tak, aby mogli oni efektywnie przyczyniać się do rozwoju swoich spółdzielni. Informują one ogół społeczeństwa a zwłaszcza młodzież i osoby kształtujące opinię społeczną o istocie spółdzielczości i korzyściach z nią związanych. 6. Zasada współpracy miedzy spółdzielniami Spółdzielnie w najbardziej efektywny sposób służą swoim członkom i umacniają ruch spółdzielczy poprzez współpracę w ramach struktur lokalnych, krajowych, regionalnych i międzynarodowych. 7. Zasada troski a społeczność lokalna Spółdzielnie pracują na rzecz właściwego rozwoju społeczności lokalnych, w których działają poprzez prowadzenie polityki zaaprobowanej przez swoich członków

19 Jak założyć spółdzielnię socjalną? Krok 1 Decyzja Ustalenie charakteru spółdzielni (produkcyjna? usługowa?) i pomysłu na działalność. Później napisanie biznesplanu i określenie strategii działania; Krok 2 Przygotowanie statutu Statut to podstawowy akt prawny spółdzielni. Określa jej charakter, prawa i obowiązki członków, kompetencje poszczególnych organów, tryb podejmowania decyzji itd.; Krok 3 Rejestracja Spółdzielnia socjalna musi zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Oprócz złożenia wymaganych dokumentów (m.in. wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, protokołu z walnego zebrania i podjętych na nim uchwał). Tak jak w przypadku rejestracji działalności gospodarczej trzeba zdobyć REGON, NIP i pójść do ZUS. Sposoby finansowania spółdzielni socjalnych w Polsce Zanim zaczniemy działać (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. nr 94, poz.651 z późn. zm.). Jeszcze na etapie tworzenia spółdzielni socjalnych pojawiają się pierwsze wzmianki o funduszach. Dokładnie mówiąc chodzi o fundusz zasobowy spółdzielni, który nie podlega podziałowi miedzy członków spółdzielni a w chwili likwidacji spółdzielni jest przeznaczony na cele, do realizacji których została utworzona spółdzielnia lub na cele społeczne. Jeżeli w wyniku działalności spółdzielni wystąpią straty, to w pierwszej kolejności są one pokrywane z funduszu zasobowego, a dopiero jeśli środki te są

20 niewystarczające sięga się do funduszu udziałowego, który opisany będzie w dalszej części. W statucie spółdzielni socjalnej należy określić wysokość wpisowego, które każdy członek ma obowiązek wpłacić w momencie przystąpienia do spółdzielni. Wpisowe rzecz jasna nie podlega zwrotowi. Co do wysokości wpisowego, ustalają go członkowie założyciele spółdzielni socjalnej. Podsumowując fundusz zasobowy spółdzielni socjalnej powstaje z: wpłat wpisowych dokonanych przez członków spółdzielni socjalnej, z części nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego), darowizn, spadków, zapisów dokonanych na rzecz spółdzielni i innych źródeł. Drugim rodzajem funduszu, jest fundusz udziałowy spółdzielni, który powstaje tylko i wyłącznie z wpłat udziałów zadeklarowanych przez członków spółdzielni. Udziały określają poziom, na którym członek spółdzielni uczestniczy w zyskach lub w ewentualnym pokrywaniu strat spółdzielni. To statut powinien określać minimalną i maksymalną liczbę udziałów. Członek spółdzielni nie może żądać zwrotu udziałów przed ustaniem jego członkowstwa. W statucie powinien się również znaleźć zapis o możliwości wnoszenia przez członków wkładów na własność spółdzielni. Wkład ten oznacza ruchomość lub nieruchomość o pewnej wartości albo kwotę pieniędzy, która jest przekazywana przez członka jako część majątku spółdzielni. Środki na podjecie działalności gospodarczej przyznawane z Funduszu Pracy przekazywane są spółdzielni socjalnej przez osobę ubiegającą się o nie w formie wkładu. W statucie należy również określić tryb i sposób wnoszenia wkładów, zasady wyceny itp. Wsparcie finansowe dla spółdzielczości socjalnej (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy). Ustawa o spółdzielniach socjalnych stworzyła możliwość pozyskania pierwszych środków finansowych przez założycieli z Funduszu Pracy. W związku z tym należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania bądź pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek

21 o przyznanie środków z Funduszu Pracy na działalność w formie spółdzielni socjalnej. W myśl art. 46 ust. 3 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy osobom, które zamierzają utworzyć spółdzielnię socjalną przysługują dwie podstawowe formy wsparcia: - wsparcie do 300% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby bezrobotnej na założenie spółdzielni socjalnej; - wsparcie do 200% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby bezrobotnej na przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Fundusze, o których mowa mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych, wyposażenia, towaru, maszyn itp. Natomiast środki te nie mogą być przeznaczone na udziały w spółkach, na działalność sezonową i zakup ziemi i innych nieruchomości, zakup, remont czy adaptacje lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. Środki ze wsparcia nie mogą być również przeznaczone na opłaty leasingowe, przejęcie działalności gospodarczej wykonywanej przez inną osobę, pokrywanie kosztów dzierżawy, danin publicznych, szkoleniowych i innych opłat administracyjnych. Po złożeniu w danym Urzędzie Skarbowym rozliczenia wydatkowania środków, musi nastąpić zarejestrowanie działalności gospodarczej, przy czym nie może przekroczyć to okresu 2 miesięcy od podpisania umowy. Dodatkowo w ramach udzielanego dofinansowania osoba bezrobotna musi nieprzerwanie prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy. Po spełnieniu kryterium czasowego (12 miesięcy) i nieprzerwalnego prowadzenia działalności gospodarczej należy przedłożyć zaświadczenie z organów rejestrowych potwierdzające ten stan rzeczy. W przypadku nie dotrzymania warunków umowy (dokładniej mówiąc w przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej ponad 12 miesięcy bądź nie rozliczenia w wyznaczonym terminie środków zgodnie z celem, na jaki zostały udzielone), beneficjent zobowiązany jest zwrócić środki wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 30 dni

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 23 listopada 2012r. KRAKÓW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Kamila

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW projekt realizowany przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYM STAWIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program

Bardziej szczegółowo

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. Art. 2. 1) 2) Art. 3. Art. 4. 1) 2) 3) Art. 5.

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. Art. 2. 1) 2) Art. 3. Art. 4. 1) 2) 3) Art. 5. Ustawa o spółdzielniach socjalnych 1 z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna krok po kroku

Spółdzielnia socjalna krok po kroku Spółdzielnia socjalna krok po kroku Materiał opracowany przez Ewę Kwiesielewicz-Szyszkę Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa Podmioty ekonomii społecznej Spółdzielnie socjalne

Przedsiębiorstwa Podmioty ekonomii społecznej Spółdzielnie socjalne Przedsiębiorstwa Podmioty ekonomii społecznej Spółdzielnie socjalne Reintegracja Przedsiębiorstwa zawodowa działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie... zdolności do samodzielnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH ORAZ PRZYSTĘPOWANIA DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Podstawowe akty prawne: 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Nazwa spółdzielni zawiera oznaczenie "Spółdzielnia Socjalna".

Art. 3. Nazwa spółdzielni zawiera oznaczenie Spółdzielnia Socjalna. Dz.U.2006.94.6512009.07.16 zm. Dz.U.2009.91.742 art. 1 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne to specjalny rodzaj spółdzielni, tworzonych przez określone grupy osób, które mogą liczyć na wsparcie i specjalne uprawnienia w prowadzeniu działalności. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.) Dz.U.06.94.651 2009.07.16 zm. Dz.U.2009.91.742 art. 1 2010.03.12 zm. Dz.U.2010.28.146 art. 17 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych LexPolonica nr 67718. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2006.94.651 (U) Spółdzielnie socjalne zmiany: 2009-07-16 Dz.U.2009.91.742 art. 1 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 17 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o spółdzielniach socjalnych

Ustawa z dnia... o spółdzielniach socjalnych Ustawa z dnia... o spółdzielniach socjalnych Projekt Art.1.1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742. Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r.

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) (zm. Dz.U Nr 205, poz. 1211, Dz.U Nr 28, poz. 146, Dz.U Nr 91, poz.

z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) (zm. Dz.U Nr 205, poz. 1211, Dz.U Nr 28, poz. 146, Dz.U Nr 91, poz. Ustawa o spółdzielniach socjalnych 1) z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) (zm. Dz.U. 2011 Nr 205, poz. 1211, Dz.U. 2010 Nr 28, poz. 146, Dz.U. 2009 Nr 91, poz. 742) Art. 1 [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych

Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 2 kwietnia Sejm przyjął nowelizację ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych. 26 maja

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

27.11.2014. Przyszłość spółdzielczości socjalnej kierunki rozwojowe

27.11.2014. Przyszłość spółdzielczości socjalnej kierunki rozwojowe Przyszłość spółdzielczości socjalnej kierunki rozwojowe Spółdzielnie socjalne 2009-2013 1 Stan rejestrowy październik 2014 62 43 64 137 76 66 36 85 95 119 48 W Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1 Spółdzielnie socjalne. Dz.U.2006.94.651 z dnia 2006.06.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 24 października 2015 r. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1 Art. 1. [Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna jako alternatywa dla osób bezrobotnych. Rafał Jaworski

Spółdzielnia socjalna jako alternatywa dla osób bezrobotnych. Rafał Jaworski Spółdzielnia socjalna jako alternatywa dla osób bezrobotnych Rafał Jaworski Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna - określenie działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne.

Bardziej szczegółowo

Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizatorami projektu są Fundacja Barka oraz Centrum PISOP Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Fundusz współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP Partner Wiodący:, Ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań, Partner:, Ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo, Projekt pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Proponowane rozwiązania ustawowe Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Poniżej przedstawiamy wersję roboczą propozycji uregulowania opracowaną przez grupę prawną Zespołu. Projekt ten opiera się na projekcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r.

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r.

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku KROK 1 - PODJĘCIE DECYZJI Jakże prosty, a ważny krok. Osoby mogące założyć spółdzielnię socjalną należą do specyficznej kategorii osób wykluczonych społecznie.

Bardziej szczegółowo

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku KROK 1 - PODJĘCIE DECYZJI Jakże prosty, a ważny krok. Osoby mogące założyć spółdzielnię socjalną należą do specyficznej kategorii osób wykluczonych społecznie.

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN. z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY TELATYN z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie Socjalne

Spółdzielnie Socjalne Spółdzielnie Socjalne 1 Istota i znaczenie ekonomii społecznej Pojęcie ekonomii społecznej O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Ekonomia społeczna jest częścią ekonomii w ogóle.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE DOT. WSPARCIA FINANSOWEGO

DEFINICJE DOT. WSPARCIA FINANSOWEGO Strona1 WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ CO TO JEST PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE? KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJĘ WOES? KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE WOES? DEFINICJE DOT. WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

co to jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku

co to jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku co to jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia pracy i spółdzielnia socjalna

Spółdzielnia pracy i spółdzielnia socjalna Spółdzielnia pracy i spółdzielnia socjalna Prezentacja powstała na bazie,, Ustawy z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze i wszelkie informacje w niej zawarte są bezpośrednim lub pośrednim przytoczeniem

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 stycznia 2015 Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Działalność odpłatna a gospodarcza. Mity, szanse,zagrożenia

Działalność odpłatna a gospodarcza. Mity, szanse,zagrożenia Działalność odpłatna a gospodarcza Mity, szanse,zagrożenia Zakres prezentacji 1. Mity i fakty co wiemy a czego nie wiemy? 2. Rodzaje działalności w NGO a) działalność statutowa: - działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. z dnia 7 grudnia 2000 r.

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. z dnia 7 grudnia 2000 r. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z dnia 7 grudnia 2000 r. Spółdzielczość Na czym polega idea spółdzielczości? Czy jest na nią miejsce we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zmiany w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zmiany w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY NOWELIZACJI USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Sfery pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo