komentarz Technik turystyki wiejskiej 341[08] czerwiec 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "komentarz Technik turystyki wiejskiej 341[08] czerwiec 2012"

Transkrypt

1 Zadanie egzaminacyjne Marian Tomczak prowadzi gospodarstwo w miejscowości Zielonka na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Zajmuje się hodowlą kóz i prowadzeniem sadu owocowego. W pobliskim lesie organizuje imprezy paintballowe. W swoim gospodarstwie posiada staw rybny i prowadzi małe Muzeum Sztuki Rolniczej. Z przeprowadzonych badań przez gminę wynika, że na tym terenie chętnie przebywają turyści z dużych aglomeracji. Wędrując tutejszymi szlakami mają okazję doświadczyć niezwykłych wrażeń widokowych. Bogactwo naturalne terenu, doceniane ze względu na rzadko spotykane gatunki roślin oraz ptaków sprawia, iż obszar ten pozostaje celem stałych wypraw i obserwacji poszukiwaczy przyrodniczych osobliwości. Liczne jeziora i rezerwaty florystyczne stanowią wyjątkową scenerię do odbywania spacerów. Widząc zainteresowanie tym terenem przez turystów Marian Tomczak uruchomił na terenie swojego gospodarstwa działalność związaną z turystyką wiejską. Opracuj projekt realizacji prac związanych ze zorganizowaniem pobytu grupy pracowników z firmy Mega tech z Poznania w gospodarstwie agroturystycznym Mariana Tomczaka zgodnie z zamówieniem. Projekt realizacji prac powinien zawierać: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia wynikające z treści zadania i dokumentacji. 3. Wykaz prac związanych z przygotowaniem gospodarstwa agroturystycznego do przyjęcia grupy na podstawie zamówienia. 4. Wykaz rekreacyjnych i krajoznawczych form wypoczynku możliwych do zaoferowania przez Mariana Tomczaka swoim potencjalnym gościom. 5. Szczegółowy program imprezy motywacyjnej z uwzględnieniem życzeń zawartych w zamówieniu. 6. Kalkulację kosztów pobytu grupy z obliczeniem ceny na jednego uczestnika. 7. Projekt ulotki reklamującej ofertę gospodarstwa agroturystycznego Mariana Tomczaka przygotowaną w języku obcym. Do wykonania zadania wykorzystaj: Załącznik 1. Dane organizatora Załącznik 2. Zamówienie imprezy motywacyjnej w gospodarstwie agroturystycznym Załącznik 3. Cennik usług w gospodarstwie agroturystycznym Załącznik 4. Mapa turystyczno-krajoznawcza Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

2 Załącznik 5. Opis Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Załącznik 6. Informacje do sporządzenia ulotki reklamującej ofertę gospodarstwa agroturystycznego w języku obcym Do sporządzenia ulotki reklamującej ofertę gospodarstwa agroturystycznego w wybranym języku obcym wykorzystaj ostatnią stronę KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. Załącznik 1. Gospodarstwo Agroturystyczne Marian Tomczak ul. Leśna 9, Zielonka Dane organizatora tel , fax , NIP Strona 2 z 27

3 Załącznik 2. Zamówienie imprezy motywacyjnej w gospodarstwie agroturystycznym Poznań, 19 marca 2012 r. Mega-tech sp. z o.o. ul. T. Kościuszki Poznań NIP Gospodarstwo Agroturystyczne Marian Tomczak ul. Leśna 9, Zielonka Zwracam się z prośbą o zorganizowanie 3-dniowej imprezy motywacyjnej dla naszych pracowników w terminie od 6 do 8 lipca 2012 r. W imprezie weźmie udział 8 osób (4 mężczyzn: w tym 2 obcokrajowców i 4 kobiety). Proszę o zapewnienie grupie dwóch noclegów w pokojach 2-osobowych oraz wyżywienia 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacja. Pierwsze świadczenie obiadokolacja 6 lipca, a ostatnie śniadanie 8 lipca. Grupa dojedzie do Państwa gospodarstwa własnymi samochodami. Planowany przyjazd grupy 6 lipca 2012 r. godzina 15 00, wyjazd 8 lipca 2012 r. godzina W programie imprezy proszę między innymi zaplanować w drugim dniu całodniowy pobyt w lesie połączony z zabawą w paintball. Proszę przygotować również wieczorek integracyjny oraz prelekcję dotyczącą walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i sztuki rolniczej. Proszę o przedstawienie atrakcyjnego programu imprezy motywacyjnej w gospodarstwie agroturystycznym, uwzględniającego nasze sugestie oraz kalkulacji kosztów z podaniem ceny na jednego uczestnika. Z poważaniem Dyrektor Tomasz Szymczak Strona 3 z 27

4 Cennik usług w gospodarstwie agroturystycznym Załącznik 3. - nocleg w pokoju 2-osbowym 45 zł/os., - śniadanie 15 zł/os., - obiadokolacja 30 zł/os., - dzień pracy przewodnika po Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka 200 zł, - wypożyczenie rowerów 20 zł/dzień/os. - łowienie ryb w stawie 5 zł/godzina/os, - zwiedzanie Muzeum Sztuki Rolniczej 5 zł/os., - impreza paintballowa (czas trwania 4 godziny) 65 zł/os., - organizacja wieczorka integracyjnego przy muzyce na żywo 15 zł/os., - przejażdżka bryczką po Puszczy 30 zł/godzina/grupa do 10 osób, - jazda na kucu 15 zł/godz., - przygotowanie ogniska 100 zł/grupa, - prelekcja walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i sztuki rolniczej 80 zł/grupa, - parking bezpłatny. Podane ceny są cenami brutto. Doba hotelowa zaczyna się o a kończy o Strona 4 z 27

5 Załącznik 4. Mapa turystyczno-krajoznawcza Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka Źródło: Strona 5 z 27

6 Opis Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka Załącznik 5. Specyficzną cechą Parku jest bardzo wysoki udział terenów leśnych 78,4% jego powierzchni. Lasy charakteryzują się dobrze zachowanymi i urozmaiconymi zbiorowiskami leśnymi. Można tu wyróżnić aż 12 typów siedliskowych lasu. Przeważają siedliska boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego, gdzie dominuje sosna i dąb. Przez tereny Parku przebiegają wschodnie granice naturalnego występowania buka, klonu, jaworu i brekinii. Bogate i zróżnicowane jest także podszycie lasów, które tworzą m. innymi: leszczyna, kalina, tarnina, głóg, kruszyna, bez czarny, dereń oraz występujący na kilku stanowiskach wawrzynek wilczełyko. Z osobliwości florystycznych występujących na terenie Parku wymienić należy m. innymi: reliktowy żywiec dziewięciolistny, lilię złotogłów, kokorycz pustą, przylaszczkę pospolitą, sasankę łąkową, pełnika europejskiego i czerniec gronkowy. Z rzadkich roślin wodnych i torfowiskowych występują tu m.in. grzybienie białe, grążel żółty, rosiczki, jaskier wielki, kruszczyk błotny i kłoć wiechowata. W parku rośnie około 200 szt. drzew pomnikowych, w tym - 4 grupowe pomniki przyrody. Są to przede wszystkim stare dęby i sosny, ale także graby, kasztanowce, wiązy i buki. Jedyny głaz o pomnikowych rozmiarach pełni dziś funkcję pomnika w Zielonce. Z fauny Parku najlepiej rozpoznaną grupą są kręgowce. Znaczne powierzchnie lasów sprzyjają bytowaniu jeleni, danieli, saren, dzików i licznej populacji lisów. Spotyka się tu również zające, borsuki, kuny, a także będące pod ochroną wydry i bobry. Stwierdzono występowanie 13 gatunków nietoperzy, w tym borowiaczka jednego z najrzadziej spotykanych w kraju nietoperzy. Tereny Parku odznaczają się również dużymi walorami ornitologicznymi. Stwierdzono występowanie 134 lęgowych gatunków ptaków. Na uwagę zasługuje m.in. fakt gnieżdżenia się błotniaka stawowego, bociana czarnego, kani rudej, zimorodka i stosunkowo duża liczebność dzięcioła średniego, dzięciołka, siniaka, lerki oraz rzadkiej dla Wielkopolski muchołówki małej. Z ptaków wodno-błotnych gnieździ się żuraw, bąk i inne. W przypadku bezkręgowców, stosunkowo dobrze poznaną grupą systematyczną są motyle większe. Stwierdzono występowanie 541 gatunków motyli należących do 21 rodzin z tej grupy. W granicach parku utworzonych jest 5 rezerwatów przyrody: Jezioro Pławno, Jezioro Czarne, Klasztorne Modrzewie koła Dąbrówki Kościelnej, Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko i Żywiec dziewięciolistny i 2 użytki ekologiczne: "Dolina Trojanki między Głęboczkiem a Głębockiem" i Mokradła nad Jeziorem Kamińskim. Wyznaczone są także 4 ścieżki edukacyjne: Dziewcza Góra na Dziewiczej Górze, Zbiorowiska roślinne wokół Jeziora Zielonka w Zielonce, Walory przyrodnicze okolic Kiszkowa oraz we Wronczynie Ścieżka edukacyjna im. Maksymiliana Jackowskiego. Główne szlaki komunikacyjne przebiegają poza Strona 6 z 27

7 terenami Parku. Na jego obszarze zachował się natomiast układ dawnych traktów komunikacyjnych, w większości o nawierzchni gruntowej, łączących znajdujące się tu miejscowości, a będących częścią historycznych szlaków handlowych. Są to trakty: poznański, annowski, bednarski, zielonkowski i pławiński. Duża różnorodność terenu i ciekawa przyroda sprawiają, że obszar Parku i jego otuliny wyjątkowo dobrze nadaje się na wycieczki piesze i rowerowe. Ich odbywanie ułatwia gęsta sieć znakowanych szlaków przebiegających przez tereny parku i otuliny: szlaki piesze czarny, czerwony, zielony, niebieski i żółty, oraz wyznaczona sieć szlaków rowerowych, których łączna długość wynosi 224 km. Szlakami tymi można dotrzeć do wszystkich najciekawszych miejsc Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i otuliny. Przez tereny parku przebiega również: Cysterski Szlak Rowerowy (CSR) prowadzący z Poznania do Wągrowca, Tarnowa Pałuckiego i Łekna, liczący 142 km, odcinek historycznego szlaku pielgrzymkowego - Wielkopolska Droga Św. Jakuba, na trasie Gniezno Poznań, oznaczona w terenie muszlą św. Jakuba, oraz Wilczy Szlak - szlak konny prowadzący ze Stęszewka (otulina Parku) do Lubniewic na Ziemi Lubuskiej o łącznej długości 250 km. Strona 7 z 27

8 Załącznik 6. Informacje do sporządzenia ulotki reklamującej ofertę gospodarstwa agroturystycznego w języku obcym. Sporządzona ulotka reklamująca ofertę gospodarstwa agroturystycznego powinna zawierać: opis położenia gospodarstwa agroturystycznego, opis fauny i flory Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka:, informacje o formach wypoczynku: dwóch turystycznych i dwóch krajoznawczych. Strona 8 z 27

9 W zawodzie technik turystyki wiejskiej zadanie egzaminacyjne polegało na opracowaniu projektu realizacji prac związanych ze zorganizowaniem pobytu grupy pracowników z firmy Mega-tech z Poznania w gospodarstwie agroturystycznym zgodnie z zamówieniem. Zdający, aby opracować projekt, musieli zapoznać się z załącznikami dołączonymi do treści zadania. W pracy egzaminacyjnej oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania i dokumentacji. III. Wykaz prac związanych z przygotowaniem gospodarstwa agroturystycznego do przyjęcia grupy na podstawie zamówienia. IV. Wykaz rekreacyjnych i krajoznawczych form wypoczynku możliwych do zaoferowania przez Mariana Tomczaka swoim potencjalnym gościom. V. Szczegółowy program imprezy motywacyjnej z uwzględnieniem życzeń zawartych w zamówieniu. VI. Kalkulację kosztów pobytu grupy z obliczeniem ceny na jednego uczestnika. VII. Projekt ulotki reklamującej ofertę gospodarstwa agroturystycznego Mariana Tomczaka przygotowaną w języku obcym. Ad. I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. Tytuł pracy egzaminacyjnej powinien określać informacje dotyczące zorganizowania pobytu dla gości z firmy Mega-tech z Poznania w gospodarstwie agroturystycznym Mariana Tomczaka. Wszyscy zdający prawidłowo sformułowali tytuł pracy uwzględniając wymagane informacje. Przykład prawidłowo sformułowanego tytułu pracy egzaminacyjnej Ad. II. Założenia wynikające z treści zadania i dokumentacji. W tym obszarze zdający wymienia dane na podstawie załączonych materiałów, tj. zamówienia klienta, opisu sytuacji zadaniowej i innych załączników. Poprawnie sformułowane założenia niezbędne do rozwiązania zadania uwzględniają: termin imprezy, dane gospodarstwa agroturystycznego, dane klienta, liczbę uczestników, Strona 9 z 27

10 wyżywienie, noclegi, rodzaj zamówionych usług, ceny zamówionych usług. Zdający starali się wypunktować lub w inny sposób wyodrębniać poszczególne założenia. Przykład prawidłowo opracowanych założeń Strona 10 z 27

11 Strona 11 z 27

12 Część zdających pomijała w założeniach niektóre z wymaganych danych, takie jak: dane usługodawcy, dane usługobiorcy, zamówionych usług. Zdarzały się również prace egzaminacyjne, w których zdający przepisali treść załączników, wykazując brak umiejętności wyodrębniania poszczególnych danych niezbędnych do wykonania projektu. Ad. III. Wykaz prac związanych z przygotowaniem gospodarstwa agroturystycznego do przyjęcia grupy na podstawie zamówienia. W tej części pracy egzaminacyjnej zdający powinni prawidłowo nazwać prace związane z przygotowaniem gospodarstwa agroturystycznego do pobytu gości a także wykazać się umiejętnością planowania działalności w zakresie świadczenia usług agroturystycznych. Wykaz prac powinien uwzględniać: opracowanie programu imprezy motywacyjnej, opracowanie kalkulacji kosztów pobytu gości, przygotowanie gospodarstwa agroturystycznego pod względem usług, noclegowych, żywieniowych, przygotowanie parkingu i otoczenia, Strona 12 z 27

13 zorganizowanie wieczorku integracyjnego pierwszego dnia, zorganizowanie imprezy paintballowej w lesie, przygotowanie prelekcji na temat walorów przyrodniczych okolicy, sporządzenie ulotki reklamującej gospodarstwo agroturystyczne w języku obcym. Przykład prawidłowego wykazu prac związanych z przygotowaniem gospodarstwa agroturystycznego do przyjęcia grupy na podstawie zamówienia Niestety niewielu zdających potrafiło uwzględnić wszystkie prace. Zdający najczęściej w swoich rozwiązaniach pomijali następujące czynności: opracowanie programu imprezy motywacyjnej, skalkulowanie kosztów pobytu gości, sporządzenie ulotki reklamującej ofertę gospodarstwa agroturystycznego Mariana Tomczaka przygotowaną w języku obcym. Strona 13 z 27

14 Ad. IV. Wykaz rekreacyjnych i krajoznawczych form wypoczynku możliwych do zaoferowania przez Mariana Tomczaka swoim potencjalnym gościom. W tej części projektu zdający powinien sporządzić wykaz rekreacyjnych i turystycznych formy wypoczynku, zawierający w szczególności: 7 form rekreacyjnych: ognisko, wieczorek integracyjny, jazda rowerami, łowienie ryb, zabawa w paintball, przejażdżka bryczką, jazda na kucu, oraz 3 formy turystyczne: zwiedzanie Muzeum Sztuki Rolniczej, piesza wycieczka krajoznawcza, poznanie walorów przyrodniczych Puszczy Zielonki. Część zdających wymieniła wszystkie formy wypoczynku możliwe do zaproponowania potencjalnym gościom podczas imprezy motywacyjnej. Strona 14 z 27

15 Przykład prawidłowo sporządzonego wykazu rekreacyjnych i krajoznawczych form wypoczynku możliwych do zaoferowania przez Mariana Tomczaka swoim potencjalnym gościom Strona 15 z 27

16 W części prac egzaminacyjnych zabrakło form wypoczynku możliwych do zaoferowania gościom. Ad. V. Szczegółowy program imprezy motywacyjnej z uwzględnieniem życzeń zawartych w zamówieniu. Opracowanie tej części projektu potwierdza umiejętność programowania imprezy turystycznej oraz racjonalnego zaplanowania pobytu gości w gospodarstwie agroturystycznym. Zdający powinni ująć w harmonogramie świadczenia zawarte w zamówieniu klienta: 2 noclegi, wyżywienie od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania trzeciego dnia ( 2 śniadania, 2 obiadokolacje), pobyt w lesie z zabawą w paintball, prelekcję dotyczącą walorów przyrodniczych okolicy, wieczorek integracyjny, dodatkowe świadczenia uatrakcyjniające program wynikające z załączników. Większość zdających wykazała się umiejętnością programowania imprezy motywacyjnej. Właściwie wykorzystując i interpretując materiał źródłowy zaproponowano ciekawe programy imprezy motywacyjnej. Strona 16 z 27

17 Przykład prawidłowo opracowanego programu imprezy motywacyjnej z uwzględnieniem życzeń zawartych w zamówieniu Strona 17 z 27

18 Ad. VI. Kalkulacja kosztów pobytu grupy z obliczeniem ceny na jednego uczestnika. W tej części projektu zdający powinni obliczyć koszty poszczególnych świadczeń dla grupy 8 osób. Poprawnie sporządzona kalkulacja zawiera koszty: 2 noclegów, wyżywienia ( 2 śniadania, 2 obiadokolacje), wieczorku integracyjnego, zabawy w paintball, prelekcji, dodatkowych atrakcji zgodnie z programem. Strona 18 z 27

19 Zdający powinien obliczyć koszty pobytu grupy i cenę na jednego uczestnika imprezy. Strona 19 z 27

20 Przykład prawidłowo sporządzonej kalkulacji kosztów pobytu grupy z obliczeniem ceny na jednego uczestnika Część zdających poprawnie wykonała kalkulację. Zdarzały się opracowania świadczące o tym, iż zdający nie uwzględnili w kalkulacji kosztów dodatkowych atrakcji, tym samym nieprawidłowo obliczyli sumę kosztów dla grupy i cenę na jednego uczestnika. Strona 20 z 27

21 Ad. VII. Projekt ulotki reklamującej ofertę gospodarstwa agroturystycznego Mariana Tomczaka przygotowana w języku obcym. Informację dotyczącą napisania ulotki reklamującej ofertę gospodarstwa agroturystycznego Mariana Tomczaka w języku obcym umieszczono w arkuszu egzaminacyjnym. Na egzaminie zdający sporządza ulotkę na przygotowanej stronie w Karcie pracy w wybranym języku obcym: angielskim, niemieckim, francuskim lub rosyjskim. Prawidłowość sporządzenia tego dokumentu zależała w głównej mierze od: poprawności pod względem gramatycznym i językowym, treści, która zawierać powinna dane wynikające z treści zadania: opis gospodarstwa agroturystycznego, opis walorów przyrodniczych otoczenia, propozycje form wypoczynku, właściwej struktury ulotki. Część zdających sporządziła projekt ulotki reklamującej ofertę gospodarstwa agroturystycznego Mariana Tomczaka w języku obcym. Strona 21 z 27

22 Strona 22 z 27

23 Przykład zaproszenia w wersji angielskiej Strona 23 z 27

24 Strona 24 z 27

25 Przykład zaproszenia w wersji niemieckiej W części prac zauważono brak umiejętności ułożenia treści pod względem gramatycznym i językowym. Strona 25 z 27

26 Strona w Karcie pracy przeznaczona na część projektu sporządzaną w języku obcym Zdarzały się prace, w których zdający nie podjęli próby sporządzenia tej części projektu egzaminacyjnego. Ad. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. Strona 26 z 27

27 Każda praca była oceniana pod względem przejrzystości struktury, logicznego uporządkowania, staranności wykonania, poprawności merytorycznej i terminologicznej w części sporządzonej w języku polskim. Zdecydowana większość prac egzaminacyjnych została sporządzona prawidłowo i starannie. Charakteryzowała się przejrzystą strukturą i logicznym uporządkowaniem poszczególnych elementów. W większości prac zastosowano właściwą, poprawną dla zawodu technika turystyki wiejskiej terminologię. Rozwiązania niewielkiej części prac egzaminacyjnych miały charakter opisowy. Strona 27 z 27

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

GMINA SORKWITY PROGRAM

GMINA SORKWITY PROGRAM GMINA SORKWITY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1 Podstawa prawna...4 1.2 Metoda opracowania...4 1.3 Cele opracowania Programu...5 1.4 Okres obowiązywania Programu...6 2 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI

GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI I. INFORMACJE PODSTAWOWE Tytuł projektu: Gminy Wiejskie Województwa Lubelskiego sukces gospodarczy, różne drogi Nazwa Programu Operacyjnego:

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOMORSKIM DO 2015 ROKU OPRACOWANIE DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO oraz DEPARTAMENT TURYSTYKI w MINISTERSTWIE

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie opracowanie powstało w ramach projektu TURYSTYKA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PODKARPACKIEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SPIS TREŚCI ZESZYT I RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - OPIS 1. WSTĘP 4 1.1. Podstawa formalna i prawna sporządzenia raportu 4 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 4 1.3. Źródła informacji 4 2.

Bardziej szczegółowo

STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ

STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ PROF. DR ARCH. SZCZEPAN BAUM DR HAB. MARIUSZ KISTOWSKI STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ Raport opracowany

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I STAN POLSKIEJ AGROTURYSTYKI

ROZWÓJ I STAN POLSKIEJ AGROTURYSTYKI prof. dr hab. Cezary Marcinkiewicz Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ROZWÓJ I STAN POLSKIEJ AGROTURYSTYKI Streszczenie: Jednym z głównych trendów charakteryzujących współczesną turystykę jest rozwój turystyki

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i inicjatorzy rewitalizacji Pomorskiej Drogi św. Jakuba

1. Potrzeba i inicjatorzy rewitalizacji Pomorskiej Drogi św. Jakuba Ryszard Wenta przewodniczący Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba Rewitalizacja Pomorskiej Drogi św. Jakuba przebieg, stan obecny i potrzeby Referat na konferencję Między Gdańskiem a Santiago 14 marca

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Chcemy mieć szlaki rowerowe jak to zrobić

Chcemy mieć szlaki rowerowe jak to zrobić Karolina Kiwior Krzysztof Plamowski Chcemy mieć szlaki rowerowe jak to zrobić Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów oferuje profesjonalne usługi dotyczące organizacji imprez rowerowych amatorskich, zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 ROLA KOŚCIOŁÓW TYPU STAVE W ROZWOJU TURYSTYKI W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Jedlińsk, 2009 r. 1. WPROWADZENIE... 4 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU... 5 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Zielona Góra, 30 listopada 2010 r. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 KLIMONTÓW-KIELCE 2007-1 - SPIS TREŚCI Wstęp 1. Miejsce i rola turystyki w polityce Gminy Klimontów. 2. Uwarunkowania rozwoju turystyki w Gminie Klimontów

Bardziej szczegółowo

Inny wymiar promocji, czyli o fenomenie wizerunkowym Białowieży

Inny wymiar promocji, czyli o fenomenie wizerunkowym Białowieży Inny wymiar promocji, czyli o fenomenie wizerunkowym Białowieży Nie ma oficjalnej strategii marketingowej, systemu identyfikacji wizualnej, ani promocyjnego logo. Jednak właśnie to miejsce odwiedził książę

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Stargard Szczeciński 2006 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do dokumentu Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Stargard Szczeciński...3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Woda podstawa życia PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA. szkoła podstawowa, klasy 1 3

Woda podstawa życia PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA. szkoła podstawowa, klasy 1 3 PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA szkoła podstawowa, klasy 1 3 Partnerzy PROGRAMU: Spis treści treści: P Wstęp 1 Konspekty lekcji 3 3 Lekcja 1: Woda wokół nas 3 4 Lekcja 2: Kto mieszka nad wodą? 3 7 Lekcja 3:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo