Komentarz technik hotelarstwa 341[04] Czerwiec 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz technik hotelarstwa 341[04] Czerwiec 2011"

Transkrypt

1 Strona 1 z 44

2 Strona 2 z 44

3 Strona 3 z 44

4 Strona 4 z 44

5 Strona 5 z 44

6 Komentarz W zawodzie technik hotelarstwa rozwiązanie zadania egzaminacyjnego polegało na opracowaniu projektu realizacji prac związanych z obsługą uczestników polowania w hotelu Dworek Myśliwski *** w Mylinie w okresie od 15 do 17 lipca 2011 roku oraz na sporządzeniu dokumentów związanych z przyjęciem zamówienia, zameldowaniem i rozliczeniem pobytu gości z uwzględnieniem rodzaju usług. Zdający, aby opracować projekt musieli zapoznać się z treścią zadania oraz dołączonymi załącznikami, którymi były: Zamówienie na usługi hotelarskie złożone przez Koło Łowieckie Basior Oferta hotelu Dworek Myśliwski *** Ustalenia dotyczące listu powitalnego w języku obcym Stawki podatku VAT dla usług podstawowych i fakultatywnych Niezbędne do rozwiązania projektu dokumenty i formularze znajdowały się w Karcie Pracy Egzaminacyjnej. Należały do nich: Grafik rezerwacji pokoi Potwierdzenie rezerwacji Fragment księgi meldunkowej Karta pobytu Harmonogram czynności poszczególnych działów hotelu w dniu polowania Faktura VAT Druk firmowy hotelu do napisania listu powitalnego w języku obcym dla zagranicznych uczestników polowania (na ostatniej stronie) W pracy egzaminacyjnej oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania i dokumentacji. III. Wykaz działań hotelu związanych z obsługą uczestników polowania. IV. Propozycja procedury check in i check out. V. Komplet dokumentów związanych z realizacją zamówienia, przyjęciem gości do hotelu i rozliczeniem ich pobytu. Strona 6 z 44

7 VI. VII. VIII. Harmonogram czynności poszczególnych działów hotelu w dniu polowania. List powitalny dla zagranicznych uczestników polowania sporządzony w języku obcym. Praca egzaminacyjna jako całość. Ad. I Tytuł pracy egzaminacyjnej. Prawidłowo sformułowany tytuł pracy egzaminacyjnej powinien odzwierciedlać zawartość projektu, a więc zawierać informacje o obsłudze gości hotelowych, określać ich rodzaj, nazwę hotelu i miejscowości, w której się znajduje oraz wskazywać termin pobytu gości. Zdecydowana większość zdających formułowała tytuł poprawnie. W części prac egzaminacyjnych zdający pomijali informacje na temat rodzaju gości (uczestnicy polowania / członkowie i goście Koła Łowieckiego Basior ). W niewielu pracach brakowało informacji dotyczącej nazwy czy lokalizacji hotelu. Niestety część zdających nieprawidłowo odmieniała miejscowość, w której hotel się znajduje i zamiast nazwy własnej Mylin pojawiało się Mylno. Zdarzały się prace, w których brakowało terminu pobytu gości. Tylko nieliczni zdający nie zawarli w tytule żadnego z wymaganych elementów. Przykłady prawidłowo sformułowanych tytułów prac egzaminacyjnych. Przykład 1. Przykład 2. Strona 7 z 44

8 Przykład 3. Ad. II Założenia wynikające z treści zadania i dokumentacji. W tej części pracy egzaminacyjnej zdający mieli za zadanie wypisać z treści zadania i załączników niezbędne informacje konieczne do wykonania projektu. Poprawnie sformułowane założenia w większości prac egzaminacyjnych uwzględniały pogrupowane tematycznie oraz uporządkowane informacje dotyczące danych: identyfikacyjnych hotelu, identyfikacyjnych zamawiającego usługę, gości hotelowych, na temat ilości i rodzaju zamówionych usług, na temat cen zamówionych usług. W większości prac uczniowie starali się wyodrębniać poszczególne założenia wypisując je w punktach lub logicznie uporządkowanych grupach danych. Przykłady prawidłowo opracowanych założeń na temat hotelu. Przykład 1. Strona 8 z 44

9 Przykład 2. W tej grupie danych uczniowie nie mieli problemu z wypisaniem informacji niezbędnych do wykonania zadania. Przykłady prawidłowo opracowanych założeń na temat składającego zamówienie. Przykład 1. Strona 9 z 44

10 Przykład 2. Opracowanie założeń na temat osoby i reprezentowanej przez nią instytucji, która złożyła zamówienie na usługę hotelarską nie sprawiały większych trudności uczniom. Prawie wszyscy zamieszczali tu informacje, które potrzebne były do rozwiązania projektu. Zdarzały się jednak prace, w których brakowało imienia i nazwiska prezesa lub nazwy, adresu czy NIP-u Koła Łowieckiego Basior. Przykłady prawidłowo opracowanych założeń dotyczących gości hotelu. Przykład 1. Strona 10 z 44

11 Przykład 2. Największa część uczniów miała problemy z wymienieniem wszystkich informacji, które powinny się znaleźć w tej grupie danych. Powinny one być ujęte w formie danych ogólnych określających liczebność grupy, strukturę z uwzględnieniem gości z zagranicy i Polski oraz powinny zawierać dane szczegółowe Prezesa, niezbędne do jego zameldowania. Przykłady prawidłowo opracowanych założeń na temat zamówionych usług. Przykład 1. Strona 11 z 44

12 Strona 12 z 44

13 Przykład 2. Część zdających pomijała w tej grupie założeń, niektóre z wymaganych danych, takie jak: ilość zamówionych usług, rodzaj zamawianych usług (zdający nie wymieniali wszystkich usług zamówionych dla gości i uczestników polowania tj. dotyczących noclegu, wyżywienia, wynajmu sali konferencyjnej. Strona 13 z 44

14 Przykłady prawidłowo opracowanych założeń na temat cen zamówionych usług, czyli oferty hotelu. Przykład 1. Przykład 2. W tej grupie danych uczniowie mieli problem z podaniem informacji na temat cen pokoi hotelowych z uwzględnieniem 20 % rabatu. Część zdających nie podawała wszystkich cen jednostkowych usług, które zostały zamówione dla gości-uczestników polowania. Najczęściej pomijano informacje na temat kosztów wynajęcia sali konferencyjnej i ceny pakietu ogniskowego. Strona 14 z 44

15 Zdarzały się również prace egzaminacyjne, w których zdający nie opracowywali założeń lub przepisywali zamówienie lub ofertę hotelu, wykazując brak umiejętności wyodrębniania poszczególnych danych niezbędnych do wykonania projektu. Ad. III Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą uczestników polowania. W tej części pracy egzaminacyjnej uczniowie powinni prawidłowo nazwać poszczególne działania wykonywane przez pracowników hotelu składające się na profesjonalną i kompleksową obsługę grupy uczestników polowania, w tym gości hotelowych, a w szczególności: czynności pracowników hotelu związane z przygotowaniem pobytu gości, czynności recepcjonisty związane z przyjęciem gości w dniu ich przyjazdu do hotelu, czynności pracowników hotelu wykonywane w trakcie pobytu gości, czynności recepcjonisty wykonywane w dniu wyjazdu gości z hotelu. Większość zdających prawidłowo wymieniała standardowe czynności pracowników hotelu związane z obsługą grupy gości, ale pomijała te, które wynikały z treści zadania i zamówienia na usługę hotelarską, w tej określonej w zadaniu egzaminacyjnym sytuacji. a) Działania pracowników hotelu związane z przygotowaniem pobytu gości. W grupie czynności związanych z przyjęciem zamówienia duża część zdających uwzględniła następujące elementy: sprawdzenie obłożenia w hotelu i wpisanie rezerwacji w grafik, sporządzenie i wysłanie potwierdzenia rezerwacji. Niektórzy uczniowie zapominali o sporządzeniu i tylko wysyłali potwierdzenie rezerwacji lub na odwrót. Niestety tylko nieliczni zdający ujęli w tej grupie: wypełnienie formularza rezerwacyjnego, sporządzenie listu powitalnego w języku obcym i umieszczenie go w pokojach gości zagranicznych przed ich przyjazdem, zarezerwowanie sali konferencyjnej, Strona 15 z 44

16 zarezerwowanie usług dodatkowych takich jak: uroczysta kolacja, pakiety ogniskowe, miejsce obok hotelu na zakończenie polowania. Przykłady prawidłowo opracowanych działań hotelu związanych z przygotowaniem pobytu gości. Przykład 1. Strona 16 z 44

17 Przykład 2. b) Działania recepcjonisty związane z przyjęciem gości w dniu ich przyjazdu do hotelu. W ramach działań składających się na pełną obsługę przez pracowników hotelu uczestników polowania w dniu ich przyjazdu zdecydowana większość zdających wymieniała następujące czynności: sprawdzenie rezerwacji, zameldowanie gości, wydanie kluczy i kart pobytu. Część zdających przekazywała gościom klucz i kartę pobytu, nie pamiętając, że gośćmi była grupa, a nie jedna osoba, a więc recepcjonista powinien wydać klucze i karty pobytu. Podobnie w przypadku zameldowania, często zdający używając liczby pojedynczej meldowali nie wszystkich, a tylko jednego gościa. W tej grupie czynności nie uwzględniano najczęściej: poinformowania gości o usługach świadczonych przez hotel, otwarcia rachunku. Strona 17 z 44

18 Przykłady prawidłowo opracowanych działań recepcjonisty związanych z przyjęciem gości w dniu ich przyjazdu do hotelu. Przykład 1. Przykład 2. Strona 18 z 44

19 c) Działania pracowników hotelu wykonywane w trakcie pobytu gości. W ramach wymaganych czynności związanych z obsługą uczestników polowania, czyli grupy gości w trakcie ich pobytu w hotelu uczniowie najczęściej wymieniali działania związane z realizacją: usług zamówionych, życzeń dodatkowych gości. Część uczniów bardzo szczegółowo określała rodzaj świadczonych usług zarówno tych wynikających z zamówienia, jak i tych które standardowo wykonywane są w obiektach hotelarskich. W tej grupie zdający pomijali albo działania związane ze spełnianiem usług zamówionych albo z realizacją usług, które nie wynikały z zamówienia. Przykłady prawidłowo opracowanych działań pracowników hotelu związanych z obsługą gości w trakcie ich pobytu. Przykład 1. Strona 19 z 44

20 Przykład 2. d) Działania recepcjonisty związane z wyjazdem gości z hotelu. W działaniach realizowanych w dniu wyjazdu gości z hotelu zdający opisywali czynności związane z: odebraniem kluczy od pokoi, wystawieniem faktury VAT, przekazaniem faktury VAT panu Zenobiuszowi Jaworskiemu. Część zdających wysyłała fakturę VAT, a nie wręczała jej Panu Jaworskiemu, co nie było zgodne z poleceniem zawartym w treści zadania. Niestety również i w tym zakresie czynności zdający posługując się liczbą pojedynczą w stosowanych sformułowaniach odbierali tylko jeden klucz od jednego gościa. Uczniowie w ramach tych czynności najczęściej pomijali: ustalenie zakresu usług, z których korzystali goście, zamknięcie rachunku. W części prac egzaminacyjnych wykaz działań był mylony z procedurami check - in i check out. Jeżeli był wzbogacony o elementy procedur, a one występowały oddzielnie, to wówczas poszczególne działania pracowników recepcji stawały się czynnościami wykonywanymi przez nich w dniu przyjęcia i wyjazdu gości z obiektu i podlegały ocenie. Zdarzały się również prace, w których wykaz działań jako odrębny element nie występował. Strona 20 z 44

21 Przykłady prawidłowo opracowanych działań pracowników recepcji związanych z wyjazdem gości z hotelu. Przykład 1. Przykład 2. Strona 21 z 44

22 Przykład 3. Ad IV. Propozycja procedury check in i check out. Procedury check- in i check-out to szczegółowo określony sposób postępowania pracowników recepcji związany z zameldowaniem i wymeldowaniem gościa lub gości w zależności od jego rodzaju i sytuacji w jakiej są wykonywane. Procedury obejmują zarówno wyznaczone działania, jak i zachowania, z uwzględnieniem zwrotów grzecznościowych. W projekcie realizacji prac należało sporządzić propozycję procedury przyjęcia i wymeldowania gości uczestników polowania w hotelu Dworek Myśliwski***. Procedura check- in Prawidłowo opisana procedura check-in powinna zawierać w kolejności co najmniej następujące elementy: uprzejme powitanie gości, zapytanie, czy była dokonana rezerwacja, sprawdzenie rezerwacji, pobranie od gości dokumentów potrzebnych do ich zameldowania, zameldowanie gości, przekazanie gościom informacji na temat usług świadczonych przez hotel, przekazanie gościom kluczy i kart pobytu, wskazanie drogi do pokoi, Strona 22 z 44

23 zaproponowanie pomocy przy bagażu, życzenie gościom miłego pobytu. Niewielka liczba zdających wymieniła w prawidłowej kolejności wszystkie wymagane informacje. Przykłady prawidłowej procedury przyjęcia gości do hotelu. Przykład 1. Przykład 2. Strona 23 z 44

24 Przykład 3. Do najczęściej pomijanych elementów procedury check in należą: sprawdzenie rezerwacji, pobranie dokumentów potrzebnych do zameldowania, zameldowanie gości, wydanie gościom kart pobytu i kluczy. Strona 24 z 44

25 Procedura check- out Poprawnie skonstruowana procedura check-out, dostosowana do specyfiki obsługi grupy gości powinna obejmować co najmniej: uprzejme powitanie gości, zapytanie gości, czy są zadowoleni z pobytu w hotelu, ustalenie zakresu usług, z których korzystali goście w trakcie pobytu, przedstawienie wstępnego rachunku do akceptacji, odebranie kluczy od gości, wystawienia faktury VAT i wręczenie jej Panu Zenobiuszowi Jaworskiemu, pożegnanie gości i zaproszenie ich do ponownego odwiedzenia hotelu. Przykłady prawidłowej procedury wymeldowania gości z hotelu Przykład 1. Strona 25 z 44

26 Przykład 2. Przykład 3. Strona 26 z 44

27 W tym przypadku, podobnie jak i w procedurze check-in w większości prac egzaminacyjnych zdający pomijali jeden lub więcej jej elementów. Często nie uwzględniano: ustalenia zakresu usług, z których korzystali goście, odebrania kluczy, wystawienia i wręczenia faktury VAT płatnikowi. Część zdających nie potrafiła wymienić nawet najistotniejszych elementów zarówno procedury check in jak i check out lub sporządzała go dla gościa indywidualnego i niestety ten element projektu nie mógł zostać zaliczony jako poprawny. Ad V. Komplet dokumentów związanych z realizacją zamówienia: grafik rezerwacji, potwierdzenie rezerwacji; przyjęciem gości do hotelu: karta pobytu, wyciąg z księgi meldunkowej i rozliczeniem ich pobytu: faktura VAT. Opracowanie tej części projektu egzaminacyjnego polegało na poprawnym wypełnieniu i sporządzeniu dokumentów związanych z: przyjęciem rezerwacji: grafiku rezerwacji, potwierdzenia rezerwacji, przyjęciem gości do hotelu: karty pobytu, wyciągu z księgi meldunkowej, rozliczeniem pobytu: faktury VAT. Na ogół zdający wykazywali się umiejętnością prawidłowego wypełniania poszczególnych dokumentów. Gorzej radzili sobie z samodzielnym napisaniem potwierdzenia rezerwacji. Grafik rezerwacji. Prawidłowo wypełniony grafik rezerwacji polegał na wpisaniu przez zdającego liter RK (zgodnie z legendą rezerwacja dla koła łowieckiego) w kolumnach i w wierszach 102 sgl, 103 dbl, 107 dbl, 108 dbl, 109 dbl, 202 dbl, 203 dbl, 204 dbl, 205 dbl. Zdecydowana większość zdających nie miała problemu z poprawnym wypełnieniem tego dokumentu. W części prac zdający nieprawidłowo zaznaczali rezerwację wybierając wariant Strona 27 z 44

28 łamania doby hotelowej w dniu przyjazdu i wyjazdu gości, co nie było możliwe do zaakceptowania, ponieważ w dniu wyjazdu jeden pokój był zgodnie z legendą już zarezerwowany. Przykład prawidłowo wypełnionego grafiku rezerwacji. Strona 28 z 44

29 Potwierdzenie rezerwacji. Ten dokument powinien zostać sporządzony samodzielnie z zachowaniem formy właściwej dla oficjalnego pisma. Powinien zawierać wkomponowane w całość co najmniej następujące poprawne informacje: dane zamawiającego tj. nazwę i pełny adres zleceniodawcy w miejscu przeznaczonym dla adresata pisma, miejscowość i datę sporządzenia pisma, podpis osoby sporządzającej potwierdzenie rezerwacji, datę przyjazdu i wyjazdu gości, rodzaj i liczbę zamówionych pokoi, liczbę i rodzaj rezerwowanych usług: 17 x obiad, 17 x kolacja, 40 x uroczysta kolacja, 50 x pakiety ogniskowe, 2 godz. wynajmu sali konferencyjnej, ceny jednostkowe lub wartość usługi noclegowej z uwzględnieniem rabatu, ceny jednostkowe lub wartość zarezerwowanych poszczególnych usług dodatkowych, formę i termin płatności. Większość zdających napisała potwierdzenie rezerwacji, popełniając mniej lub więcej błędów. Do najczęściej spotykanych należało pomijanie informacji na temat potwierdzenia zamówionych usług z ich wyszczególnieniem i podaniem ilości oraz cen. Uczniowie nie wymieniali szczegółowo zamówionych pokoi, nie informowali o przydzielonym rabacie, nie podawali również sposobu i terminu zapłaty. Ponadto duża część zdających jako adresata podawała tylko Pana Zenobiusza Jaworskiego i nie umieszczała danych Koła Łowieckiego, które on reprezentował. Większość uczniów pomijała lub błędnie podawała miejscowość i datę sporządzenia pisma. Najczęściej zamiast miejscowości Mylin pojawiały się Wronki. Zdarzały się również inne błędy, które występowały sporadycznie. Tylko nieliczni sporządzili to pismo poprawnie. Strona 29 z 44

30 Przykład prawidłowo sporządzonego potwierdzenia rezerwacji. Przykład 1. Strona 30 z 44

31 Księga meldunkowa. Wyciąg z księgi meldunkowej, podobnie jak karta pobytu zgodnie z poleceniem powinien zostać wypełniony dla prezesa Koła Łowieckiego Basior Pana Zenobiusza Jaworskiego. Ten dokument, przez większość zdających był wypełniany poprawnie, a przy tym czytelnie i estetycznie. Stosunkowo niewielu uczniów popełniało błędy, nie wpisując miejsca urodzenia gościa lub nie określając zamierzonego czasu pobytu. Przykłady prawidłowo wypełnionej księgi meldunkowej. Przykład 1. Strona 31 z 44

32 Strona 32 z 44

33 Przykład 2. Strona 33 z 44

34 Karta pobytu Karta pobytu to kolejny dokument, który był wypełniany przez zdecydowaną większość zdających prawidłowo i czytelnie. Bardzo rzadko uczniowie pomijali jedną z wymaganych danych. Przykłady prawidłowo wypełnionej karty pobytu Przykład 1. Przykład 2. Strona 34 z 44

35 Faktura VAT Prawidłowość sporządzenia tego dokumentu zależała w dużej mierze od poprawności opracowanych założeń na temat zamówionych usług oraz przyporządkowania im cen jednostkowych brutto. Zdający musieli wykazać się umiejętnością prawidłowego wypełniania dokumentu, w tym powinni poprawnie uzupełnić: dane sprzedawcy, dane nabywcy, datę i miejsce wystawienia faktury, nazwy poszczególnych usług oraz przyporządkować im właściwą ilość oraz odpowiednie stawki podatku VAT, nr rachunku bankowego, formę i termin płatności. Ponadto uczniowie powinni się wykazać umiejętnością prawidłowego liczenia, w tym wartości usług z podatkiem, wartości usług bez podatku i kwoty podatku. Po poprawnym podliczeniu wszystkich wartości powinni również wypełnić pozycję Razem: wartość brutto, kwotę podatku i wartość netto oraz wpisać liczbowo i słownie kwotę zapłaty. Część zdających prawidłowo obliczyła poszczególne wartości i dobrze wypełniła dokument. Wśród rozwiązań zdarzały się prace, w których uczniowie nie znali zasad sporządzania faktury lub też nie potrafili prawidłowo obliczyć poszczególnych pozycji, przede wszystkim wartości usług bez podatku i kwoty podatku VAT według stawek podatkowych. Ponadto w wielu przypadkach poza błędami arytmetycznymi faktury były wypełnione niekompletnie. Najczęściej pomijano lub wypełniano błędnie: miejsce wystawienia faktury, nazwę i adres nabywcy, numer konta bankowego, sumowanie pozycji w wierszu Razem. Strona 35 z 44

36 Przykłady prawidłowo sporządzonych faktur VAT Przykład 1. Strona 36 z 44

37 Przykład 2. Strona 37 z 44

38 Ad. VI polowania. Harmonogram czynności poszczególnych działów hotelu w dniu Prawidłowo wypełniony harmonogram czynności poszczególnych działów hotelu w dniu polowania polegał na poprawnym nazwaniu i wpisaniu w tabelę poszczególnych czynności wykonywanych przez pracowników czterech działów: recepcji, służby pięter, gastronomii i działu technicznego oraz przyporządkowaniu do nich odpowiednich godzin realizacji zamierzonych działań. Większość zdających miała problem z poprawnym wypełnieniem harmonogramu. Wszystkie czynności wynikały z realizacji zamówienia na usługi hotelarskie. Uczniowie nie potrafili jednak umiejętnie wykorzystać zawartych w zamówieniu informacji i część z nich zostawiła tabelę nie wypełnioną. Przykłady prawidłowo sporządzonego harmonogramu. Przykład 1. Strona 38 z 44

39 Przykład 2. Ad. VII List powitalny dla zagranicznych uczestników polowania sporządzony w języku obcym. Informacje do napisania listu powitalnego w języku obcym zostały umieszczone w arkuszu egzaminacyjnym w brzmieniu następującym: List powitalny powinien zachować formę listu i zawierać w treści: powitanie skierowane ogólnie do gościa w imieniu hotelu i koła łowieckiego, informacje dotyczące oferty hotelu (min. 2 usługi), zaproszenie do korzystania z usług hotelu, krótka informację o atrakcjach przygotowanych dla gości tzn. o prelekcji na temat przyszłości łowiectwa w Unii Europejskiej w dniu 15 lipca 2011 roku po obiedzie oraz o polowaniu, które zakończy się obok hotelu i uroczystej kolacji w dniu 16 lipca 2011 roku. Ta część projektu powinna zostać sporządzona w wybranym przez zdającego języku obcym: angielskim, niemieckim, rosyjskim lub francuskim na ostatniej stronie Karty Pracy Egzaminacyjnej. Oceniana była zarówno poprawność językowa, jak i forma oraz treść listu. Część zdających napisała list powitalny poprawnie. Większość zdających wykonała tą część zadania egzaminacyjnego, popełniając mniejsze lub większe błędy. Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości należało: Strona 39 z 44

40 niewymienienie w treści niezbędnych informacji, niezachowanie właściwej oficjalnej formy dokumentu, liczne powtórzenia, słownictwo mało urozmaicone, błędy zakłócające przekazywane informacje. Niestety część zdających nie podjęła się próby sporządzenia listu powitalnego. Przykład listu powitalnego w wersji angielskiej. Przykład 1. Strona 40 z 44

41 Przykład 2. Strona 41 z 44

42 Przykład listu powitalnego w wersji niemieckiej. Strona 42 z 44

43 Przykład listu powitalnego w wersji rosyjskiej. Strona 43 z 44

44 Ad. VIII Praca egzaminacyjna jako całość (przejrzystość struktury, czytelność i estetyka pracy, poprawność merytoryczna). Zdecydowana większość prac egzaminacyjnych charakteryzowała się logicznym uporządkowaniem poszczególnych elementów projektu i przejrzystą strukturą. Zdarzały się jednak prace, które nie podzielone były na wyodrębnione opisane nagłówkiem części, napisane były w formie wypracowania, gdzie trudno było odnaleźć poszczególne elementy projektu. Część zdających chaotycznie wypisała poszczególne elementy mieszając je ze sobą. W większości prac egzaminacyjnych zastosowano właściwą, poprawną dla zawodu technik hotelarstwa terminologię. Prace najczęściej były sporządzone starannie i czytelnie. Strona 44 z 44

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik hotelarstwa 341[04]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik hotelarstwa 341[04] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik hotelarstwa 341[04] 1 2 3 4 5 6 Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik hotelarstwa polegało na opracowaniu projektu realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą gości indywidualnych

Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą gości indywidualnych Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą gości indywidualnych Czynności recepcjonisty związane z przyjęciem zamówienia przyjecie zamówienia i zapoznanie się z jego treścią wpisanie danych

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik obsługi turystycznej 341[05]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik obsługi turystycznej 341[05]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 28 Strona 2 z 28 Strona 3 z 28 Strona 4 z 28 Strona 5 z 28 Strona 6 z 28 Strona 7 z 28 Strona 8 z 28 Strona 9 z 28 Strona 10 z 28 Strona 11 z 28 Zadanie egzaminacyjne polegało na opracowaniu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy zawodu: 341[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[04]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe część. praktyczna. mgr Arkadiusz Butor

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe część. praktyczna. mgr Arkadiusz Butor Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe część praktyczna mgr Arkadiusz Butor Przykładowa treść zadania egzaminacyjnego Pan Michał Zawadzki z Łodzi złoŝyłz pisemne zamówienie na usługi ugi hotelu URAN***

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik hotelarstwa 341[04]-01 Czerwiec 2009 Zadanie egzaminacyjne

Komentarz Technik hotelarstwa 341[04]-01 Czerwiec 2009 Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Pan Janusz Małecki z Warszawy złożył pisemne zamówienie na usługi Hotelu Saturn *** w Polanicy - Zdroju w terminie od 21 do 23 lipca 2009 roku, dla gościa specjalnego VIP-a George

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik handlowiec 341[03]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik handlowiec 341[03]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 28 Strona 2 z 28 Strona 3 z 28 Strona 4 z 28 Strona 5 z 28 Strona 6 z 28 Strona 7 z 28 Strona 8 z 28 Strona 9 z 28 Zadanie egzaminacyjne polegało na opracowaniu projektu realizacji prac związanych

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik hotelarstwa 341[04] Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik hotelarstwa 341[04] Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik hotelarstwa 341[04] Zadanie egzaminacyjne Pan Andrzej Stachowiak z Warszawy złożył pisemne zamówienie na usługi Hotelu DAWID ***

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik prac biurowych 419[01] Czerwiec Zadanie egzaminacyjne nr 1. Strona 1 z 30

Komentarz technik prac biurowych 419[01] Czerwiec Zadanie egzaminacyjne nr 1. Strona 1 z 30 Zadanie egzaminacyjne nr 1 Strona 1 z 30 Strona 2 z 30 Strona 3 z 30 Zadanie egzaminacyjne nr 2 Strona 4 z 30 Strona 5 z 30 Strona 6 z 30 Strona 7 z 30 Zadanie egzaminacyjne nr 3 Strona 8 z 30 Strona 9

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18 342[02]-01-122 Strona 1 z 18 Strona 2 z 18 Strona 3 z 18 Załączniki umieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej Strona 4 z 18 Strona 5 z 18 W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy: I.

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik agrobiznesu 341[01] Czerwiec [01] Strona 1 z 17

Komentarz Technik agrobiznesu 341[01] Czerwiec [01] Strona 1 z 17 341[01]-01-122 Strona 1 z 17 Strona 2 z 17 Strona 3 z 17 Strona 4 z 17 Załączniki umieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej Strona 5 z 17 Strona 6 z 17 Strona 7 z 17 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 2 3 4 5 6 7 W pracy egzaminacyjnej oceniane były

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik rachunkowości 412[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik rachunkowości 412[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik rachunkowości 412[01] 1 2 3 4 5 6 7 8 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy: 412[01] Numer zadania: 2 9 10 11 12 13 14 15

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik rolnik 321[05] Czerwiec [05] Strona 1 z 13

Komentarz Technik rolnik 321[05] Czerwiec [05] Strona 1 z 13 321[05]-01-122 Strona 1 z 13 Strona 2 z 13 Strona 3 z 13 Strona 4 z 13 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia, czyli dane niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik księgarstwa 522[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik księgarstwa 522[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Strona 3 z 15 Strona 4 z 15 Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia. III. Wykaz działań związanych z zakupem

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik prac biurowych 419[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik prac biurowych 419[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik prac biurowych 419[01] 1 2 3 1. Przykładowe rozwiązania zadania egzaminacyjnego wraz z komentarzem Oceniane były następujące elementy

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechanizacji rolnictwa 321[22] (zadanie 9) 1. Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechanizacji rolnictwa 321[22] (zadanie 9) 1. Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechanizacji rolnictwa 321[22] (zadanie 9) 1. Zadanie egzaminacyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2. Oceniane elementy prac egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa gościa VIP-a a w hotelu. Wioletta Lis

Kompleksowa obsługa gościa VIP-a a w hotelu. Wioletta Lis Kompleksowa obsługa gościa VIP-a a w hotelu Wioletta Lis VIP (ang. A Very Important Person - bardzo ważna osoba) osoba o specjalnym statusie związanym zanym z wykonywaną funkcją lub posiadanym majątkiem,

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik drogownictwa 311[45]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik drogownictwa 311[45]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Strona 3 z 15 Strona 4 z 15 Strona 5 z 15 Strona 6 z 15 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik logistyk 342[04]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik logistyk 342[04] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik logistyk 342[04] 1 2 3 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego polegało na opracowaniu projektu realizacji prac logistycznych w zakładzie

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik rachunkowości 412[01] Czerwiec 2009

Komentarz technik rachunkowości 412[01] Czerwiec 2009 Strona 1 z 22 Strona 2 z 22 Strona 3 z 22 Strona 4 z 22 Strona 5 z 22 Strona 6 z 22 Strona 7 z 22 Strona 8 z 22 Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Komentarz opiekun w domu pomocy społecznej 346[04] Czerwiec 2009

Komentarz opiekun w domu pomocy społecznej 346[04] Czerwiec 2009 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Strona 3 z 15 Strona 4 z 15 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł. II. Założenia. III. Rozpoznanie problemów i potrzeb podopiecznej na podstawie analizy opisu przypadku

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik logistyk 342[04]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik logistyk 342[04]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 16 Strona 2 z 16 Strona 3 z 16 W rozwiązaniu zadania ocenie podlegały następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania. II. Założenia wynikające z treści zadania

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] 1 2 3 4 5 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie pod względem następujących

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE

ZADANIE EGZAMINACYJNE ZADANIE EGZAMINACYJNE Jerzy Górski z Zakopanego złożył pisemne zamówienie na usługi w hotelu Neptun *** w Sopocie w terminie 05-11.05.2012. Dokonał rezerwacji dla dwóch osób dorosłych i dziecka (6lat).

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik pożarnictwa 315[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik pożarnictwa 315[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik pożarnictwa 315[02] 1 2 3 4 5 1. W pracach egzaminacyjnych oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Terapeuta zajęciowy 322[15]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Terapeuta zajęciowy 322[15] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Terapeuta zajęciowy 322[15] 1 2 3 W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegało osiem następujących elementów: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechanizacji rolnictwa 321[22] (zadanie 1) 1. Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechanizacji rolnictwa 321[22] (zadanie 1) 1. Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechanizacji rolnictwa 321[22] (zadanie 1) 1. Zadanie egzaminacyjne 2 3 4 2. Oceniane elementy prac egzaminacyjnych W pracach

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03] 1 2 3 1. W pracach egzaminacyjnych oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia,

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik urządzeń sanitarnych 311[39]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik urządzeń sanitarnych 311[39] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik urządzeń sanitarnych 311[39] 1 2 3 4 1. W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł projektu II. Założenia

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Zadanie egzaminacyjne 1 2 3 4 1. W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik geodeta311[10] Treść zadania

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik geodeta311[10] Treść zadania Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik geodeta311[10] Treść zadania Firma GEOSTART wyznaczyła i utrwaliła w terenie punkty od 1 do 8 oraz wykonała pomiar różnic wysokości

Bardziej szczegółowo

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik logistyk 342[04] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją.

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik logistyk 342[04] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją. Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik logistyk 342[04] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją. Wydział Egzaminów Zawodowych OKE Jaworzno 1 Wydział Egzaminów Zawodowych OKE

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Kelner 512[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Kelner 512[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Kelner 512[01] Strona 1 z 17 Strona 2 z 17 Strona 3 z 17 Strona 4 z 17 Strona 5 z 17 Strona 6 z 17 Strona 7 z 17 Zadanie egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 27 Strona 2 z 27 Strona 3 z 27 Strona 4 z 27 Strona 5 z 27 Strona 6 z 27 Strona 7 z 27 Strona 8 z 27 Strona 9 z 27 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystent operatora dźwięku 313[06] Zadanie egzaminacyjne 1.

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystent operatora dźwięku 313[06] Zadanie egzaminacyjne 1. Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystent operatora dźwięku 313[06] Zadanie egzaminacyjne 1. Strona 1 z 30 Strona 2 z 30 Strona 3 z 30 Strona 4 z 30 Strona 5 z 30 Strona

Bardziej szczegółowo

Komentarz. Sesja letnia zawód: Technik usług pocztowych i finansowych 421[02] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami.

Komentarz. Sesja letnia zawód: Technik usług pocztowych i finansowych 421[02] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami. Komentarz Sesja letnia zawód: Technik usług pocztowych i finansowych 421[02] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami. Zadanie egzaminacyjne w sesji letniej 2012 r. dotyczyło opracowania

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik geodeta 311[10]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik geodeta 311[10] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik geodeta 311[10] 1 2 3 4 W pracy oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do projektu,

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik elektryk 311[08]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik elektryk 311[08] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik elektryk 311[08] 1 2 3 4 5 I. Zdecydowana większość zdających sformułowała tytuł swojej pracy, który odnosił się do zawartości

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik agrobiznesu 341[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik agrobiznesu 341[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik agrobiznesu 341[01] 1 Projekt realizacji prac powinien zawierać: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia, czyli dane niezbędne

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechanik okrętowy 314[03] Treść zadania nr 1

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechanik okrętowy 314[03] Treść zadania nr 1 Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechanik okrętowy 314[03] Treść zadania nr 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Treść zadania nr 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Treść zadania nr

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik organizacji reklamy 342[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik organizacji reklamy 342[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik organizacji reklamy 342[01] 2 3 4 1. W pracach egzaminacyjnych oceniane były: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia. III.

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik rolnik 321[05]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik rolnik 321[05]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 Strona 3 z 20 Strona 4 z 20 Strona 5 z 20 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia. III. Wykaz prac, terminy

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik spedytor 342[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik spedytor 342[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 13 Strona 2 z 13 Strona 3 z 13 Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania. II. Założenia do projektu realizacji prac,

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik księgarstwa 522[02] 1. Treść zadania egzaminacyjnego.

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik księgarstwa 522[02] 1. Treść zadania egzaminacyjnego. Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik księgarstwa 522[02] 1. Treść zadania egzaminacyjnego. 1 2 3 2. Informacje ogólne Zdający egzamin z zakresu zawodu technik księgarstwa

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Opiekun w domu pomocy społecznej 346[04]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Opiekun w domu pomocy społecznej 346[04] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Opiekun w domu pomocy społecznej 346[04] 1 2 3 4 Zdający egzamin w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej wykonali zadanie praktyczne

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik pożarnictwa 315[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik pożarnictwa 315[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik pożarnictwa 315[02] 1 2 3 Technik pożarnictwa 315[02] 1. W pracach egzaminacyjnych oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik agrobiznesu 341[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik agrobiznesu 341[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik agrobiznesu 341[01] 1 2 3 4 Zadanie egzaminacyjne polegało na opracowaniu projektu realizacji prac związanych z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik farmaceutyczny 322[10]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik farmaceutyczny 322[10]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 Strona 3 z 20 Strona 4 z 20 Strona 5 z 20 Strona 6 z 20 Strona 7 z 20 Strona 8 z 20 Strona 9 z 20 W pracy egzaminacyjnej oceniane były następujące elementy: Ad. I I. Tytuł.

Bardziej szczegółowo

Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] 1. Treść zadania z załącznikami. Strona 1 z 20

Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] 1. Treść zadania z załącznikami. Strona 1 z 20 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] 1. Treść zadania z załącznikami Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 Strona 3 z 20 Strona 4 z 20 Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: 1. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj:

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj: Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik administracji 343[01] Zadanie egzaminacyjne Do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów zgłosił

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] Czerwiec Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży KOMENTARZ DO PRAC EGZAMINACYJNYCH

Komentarz Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] Czerwiec Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży KOMENTARZ DO PRAC EGZAMINACYJNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży KOMENTARZ DO PRAC EGZAMINACYJNYCH w zawodzie: Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] ETAP PRAKTYCZNY SESJA LETNIA 2012 Łomża, lipiec 2012 r. Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

Komentarz Dietetyk 322[20] Czerwiec 2012. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży KOMENTARZ DO PRAC EGZAMINACYJNYCH. w zawodzie: Dietetyk 322[20]

Komentarz Dietetyk 322[20] Czerwiec 2012. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży KOMENTARZ DO PRAC EGZAMINACYJNYCH. w zawodzie: Dietetyk 322[20] Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży KOMENTARZ DO PRAC EGZAMINACYJNYCH w zawodzie: Dietetyk 322[20] ETAP PRAKTYCZNY SESJA LETNIA 2012 Łomża, lipiec 2012 r. Strona 1 z 35 1. Treść zadania z załącznikami:

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami: ratownik medyczny 322 [06] ZADANIE NR 1

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami: ratownik medyczny 322 [06] ZADANIE NR 1 Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami: ratownik medyczny 322 [06] ZADANIE NR 1 1 Karta wyjazdowa-zadanie 1. 2 ZADANIE NR 2 3 4 Karta wyjazdowa-zadanie 2. 5 ZADANIE NR 3 6 7

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik elektroniki medycznej 322 [18]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik elektroniki medycznej 322 [18] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik elektroniki medycznej 322 [18] W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu

Bardziej szczegółowo

Ad. IV. Projekt zaproszeń w języku polskim i obcym dla kierowników filii.

Ad. IV. Projekt zaproszeń w języku polskim i obcym dla kierowników filii. Ad. IV. Projekt zaproszeń w języku polskim i obcym dla kierowników filii. Projekt zaproszenia w języku polskim nie był problemem dla zdecydowanej większości zdających.: Przykład rozwiązania 18 Przykład

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego PAJACYK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, to średniej

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik budownictwa wodnego 311[49]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik budownictwa wodnego 311[49] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik budownictwa wodnego 311[49] 2 3 4 5 6 2. W pracach egzaminacyjnych oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II.

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik obuwnik 311[25]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik obuwnik 311[25] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik obuwnik 311[25] 1 2 3 W pracach egzaminacyjnych oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do opracowania

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik dentystyczny 322 [09]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik dentystyczny 322 [09] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik dentystyczny 322 [09] 1 2 3 4 1.W pracach egzaminacyjnych oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia,

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ekonomista 341[02] Czerwiec Zadanie nr 2. Strona 1 z 79

Komentarz technik ekonomista 341[02] Czerwiec Zadanie nr 2. Strona 1 z 79 Zadanie nr 2 Strona 1 z 79 Strona 2 z 79 Strona 3 z 79 Strona 4 z 79 Strona 5 z 79 Strona 6 z 79 Zadanie nr 3 Strona 7 z 79 Strona 8 z 79 Strona 9 z 79 Strona 10 z 79 Strona 11 z 79 Strona 12 z 79 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz Sesja letnia zawód: zawód: technik elektronik 311 [07] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami.

Komentarz Sesja letnia zawód: zawód: technik elektronik 311 [07] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami. Komentarz Sesja letnia zawód: zawód: technik elektronik 311 [07] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami. 1 2 3 4 5 6 1. Przykładowe rozwiązania zadania egzaminacyjnego wraz z komentarzem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa II MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik usług fryzjerskich 512[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik usług fryzjerskich 512[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 16 Strona 2 z 16 Strona 3 z 16 Strona 4 z 16 Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia. III. Rysunki poglądowe. IV. Plan wykonania

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA.

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA. PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA. EGZAMIN PRZEPROWADZONO W KLASACH CZWARTYCH ( HA GR., HB GR.) STYCZEŃ EWALUACJA (ocena przez prowadzącego przydatności

Bardziej szczegółowo

Komentarz kelner 512[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz kelner 512[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 16 Strona 2 z 16 Strona 3 z 16 Strona 4 z 16 Strona 5 z 16 Strona 6 z 16 Strona 7 z 16 W pracach egzaminacyjnych oceniane były: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik technologii wyrobów skórzanych 311[35]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik technologii wyrobów skórzanych 311[35] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik technologii wyrobów skórzanych 311[35] 1 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego zawierało następujące elementy podlegające ocenie:

Bardziej szczegółowo

MAŁY PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA.

MAŁY PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA. MAŁY PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA. EGZAMIN PRZEPROWADZONO W KLASACH TRZECICH ( HA GR., HB GR. GR., HC GR.) opracowała, przeprowadziła i oceniła: Maria

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik architektury krajobrazu 321[07]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik architektury krajobrazu 321[07] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik architektury krajobrazu 321[07] Załączniki do zadania 2 3 2. Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej W pracach egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Opiekunka dziecięca 513[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Opiekunka dziecięca 513[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Opiekunka dziecięca 513[01] 1 2 3 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do projektu realizacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne Impreza integracyjna Auto Magazyn

Zadanie egzaminacyjne Impreza integracyjna Auto Magazyn Konsultacja 15.11.12 (czwartek) godz. 14.10 List powitalny proszę przynieść na osobnej kartce. Zadanie egzaminacyjne Impreza integracyjna Auto Magazyn Redaktor naczelny tygodnika Auto Magazyn, pan Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] Zadanie egzaminacyjne 1 Informacje dotyczące bazy firmy spedycyjno-transportowej Załącznik 1 Firma spedycyjno-transportowa

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik elektroradiolog 322[19]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik elektroradiolog 322[19] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik elektroradiolog 322[19] 1 2 3 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego w zawodzie technik elektroradiolog polegało na opracowaniu projektu

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] 1 2 3 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego polegało na opracowaniu projektu prac realizowanych przez firmę transportowo

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Spółka Elektra w Opolu prowadzi handel hurtowy silnikami elektrycznymi. Sprzedaż towarów

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 Strona 3 z 20 Ocenie przez egzaminatorów podlegały na stępujące elementy projektu realizacji prac: 1. Tytuł. 2. Założenia. 3. Zapotrzebowanie żywnościowe na surowce i półprodukty

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik poligraf 311[28]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik poligraf 311[28] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik poligraf 311[28] 1 2 3 4 5 Załącznik 4 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne W celu aktualizacji mapy zasadniczej należy założyć w terenie osnowę pomiarową sytuacyjno-wysokościową jako ciąg dwustronnie nawiązany. Współrzędne punktów nawiązania zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik mechatronik 311[50] (zadanie 3) ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik mechatronik 311[50] (zadanie 3) ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik mechatronik 311[50] (zadanie 3) ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 2 3 4 5 6 7 8 1. W pracy egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Komentarz asystent operatora dźwięku 313[06]-01-02 Czerwiec 2009. Zadanie nr. 1. Strona 1 z 11

Komentarz asystent operatora dźwięku 313[06]-01-02 Czerwiec 2009. Zadanie nr. 1. Strona 1 z 11 Zadanie nr. 1 Strona 1 z 11 Strona 2 z 11 Strona 3 z 11 Zadanie nr. 2 Strona 4 z 11 Strona 5 z 11 Strona 6 z 11 Rozwiązanie zadania 1 i zadania 2 obejmowało opracowanie projektu realizacji prac związanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2008

SPRAWOZDANIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2008 SPRAWOZDANIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2008 Źródła informacji o wynikach egzaminu zawodowego w 2008 roku Informacje przekazane bezpośrednio do szkół Internet - strona www.oke.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik hotelarstwa 341[04]

I.1.1. Technik hotelarstwa 341[04] I.1.1. Technik hotelarstwa 341[04] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 8 078 Przystąpiło łącznie: 7 644 przystąpiło: 7 250 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 6 766 (93,3%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług fryzjerskich 514[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług fryzjerskich 514[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług fryzjerskich 514[02] 1 2 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I tytuł pracy egzaminacyjnej odnoszący się do zakresu

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik mechanik okrętowy 314[03] Czerwiec Zadanie Nr 1. Strona 1 z 49

Komentarz technik mechanik okrętowy 314[03] Czerwiec Zadanie Nr 1. Strona 1 z 49 Zadanie Nr 1 Strona 1 z 49 Strona 2 z 49 Strona 3 z 49 Strona 4 z 49 Strona 5 z 49 Strona 6 z 49 Strona 7 z 49 Strona 8 z 49 Strona 9 z 49 Strona 10 z 49 Zadanie Nr 2 Strona 11 z 49 Strona 12 z 49 Strona

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik budownictwa 311[04]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik budownictwa 311[04] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik budownictwa 311[04] 1 2 3 Ad. I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Zdecydowana większość zdających sformułowała tytuł pracy prawidłowo,

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik budownictwa 311[04]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik budownictwa 311[04]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były następujące elementy: I. Tytuł odnoszący się do zakresu opracowania. II. Dane wynikające z treści

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik cyfrowych procesów graficznych 311[45]-01 Czerwiec 2011

Komentarz technik cyfrowych procesów graficznych 311[45]-01 Czerwiec 2011 Treść zadania egzaminacyjnego (wersja 1) strona 1/14 strona 2/14 Treść zadania egzaminacyjnego (wersja 2) strona 3/14 strona 4/14 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie następujące elementy: I. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311[46]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311[46] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311[46] 1 2 3 4 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie następujące elementy: I II III IV

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik ortopeda 322[13]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik ortopeda 322[13] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik ortopeda 322[13] 1 2 3 4 5 6 Ocenie rozwiązania zadania egzaminacyjnego podlegały następujące elementy pracy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik elektryk 311[08]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik elektryk 311[08]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 Strona 3 z 20 Strona 4 z 20 Strona 5 z 20 Strona 6 z 20 Strona 7 z 20 Rozwiązując zadanie egzaminacyjne, należało opracować projekt realizacji prac związanych z lokalizacją

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechatronik 311[50]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechatronik 311[50] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechatronik 311[50] 1 2 3 4 5 6 Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik mechatronik polegało na opracowaniu projektu realizacji

Bardziej szczegółowo

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Rok szkolny 2012/2013

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Rok szkolny 2012/2013 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Rok szkolny 2012/2013 Lp. Klasa Liczba uczniów w klasie przystąpiło Etap pisemny % klasy 1 4 A 24 23 96 2 4 B 28 24 86 3 4 C 19 17 84 Razem 71 64 90 Etap pisemny

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik mechanizacji rolnictwa 321[22]-02 Czerwiec 2009

Komentarz technik mechanizacji rolnictwa 321[22]-02 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 W pracach egzaminacyjnych oceniane były elementy: I. Tytuł wynikający z treści zadania II. Założenia do projektu realizacji prac III.

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik elektroradiolog 322[19]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik elektroradiolog 322[19]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 12 Strona 2 z 12 Strona 3 z 12 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego polegało na opracowaniu projektu realizacji prac związanych z wykonaniem kompletu zdjęć radiologicznych na podstawie skierowania,

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik urządzeń sanitarnych 311[39]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik urządzeń sanitarnych 311[39]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 17 Strona 2 z 17 Strona 3 z 17 Strona 4 z 17 Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystentka stomatologiczna 322[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystentka stomatologiczna 322[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystentka stomatologiczna 322[01] 1 2 1. W pracach egzaminacyjnych oceniane były elementy: I Tytuł pracy egzaminacyjnej odnoszący się

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] Zadanie egzaminacyjne 1 2 3 4 Opis zadania egzaminacyjnego Zdający egzamin z zakresu zawodu asystent

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02]

Przykłady wybranych prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] Przykłady wybranych prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystent osoby niepełnosprawnej 346[02] 1 2 3 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej odnoszący się do zakresu opracowania.

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik transportu kolejowego 311[38]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik transportu kolejowego 311[38] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik transportu kolejowego 311[38] 1 2 3 Oceniane były następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II.

Bardziej szczegółowo