1. Charakterystyka programu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Charakterystyka programu"

Transkrypt

1 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia programowe oraz ilość godzin języka niemieckiego w tygodniowym planie zajęć uczniowie ci mogą rozwijać swoje umiejętności językowe na zajęciach pozalekcyjnych, w postaci kół zainteresowań. Starałam się dopasować odpowiednią partię materiału do ich zainteresowań. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z obszarem życia codziennego: dom, rodzina,życie rodzinne i towarzyskie, praca hobby, szkoła, miłość, kraje niemieckojęzyczne. Zawarłam również wiele zagadnień gramatycznych oraz leksykalnych potrzebnych do swobodnego posługiwania się językiem niemieckim w życiu codziennym. Ponadto uczniowie mogą przygotować się do udziału w konkursach, olimpiadach czy też teatrzykach językowych. Program ten ma umożliwić kształtowanie wszystkich sprawności językowych, zarówno receptywnych jak i produktywnych. Stąd też zadania oraz ćwiczenia wybrane na zajęcia dotyczą słuchania, czytania, pisania oraz mówienia. Program skupia się na potrzebach ucznia, tak by jego język był komunikatywny, nie tylko jako uczony w klasie ale też używany poza nią. Ponadto urozmaiciłam formy pracy: praca w plenum, w grupach,doskonale wpływającana motywację ucznia, praca indywidualna. Na zajęciach tworzonych jest wiele sytuacji do porozumiewania się, tak by uczeń był aktywny i używał języka jako środka do wyrażenia wartości, opinii, poglądów. Cele kształcące obejmują także rozwijnie umiejętności wykorzystania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji, a także efektywne samodzielne uczenie się poprzez zastosowanie różnorodnych technik, techniki posługiwania się słownikiem. Dzięki wprowadzeniu autentycznych materiałów, uczeń będzie miał możliwość rozszerzenia repertuaru funkcji językowych Tworząc ten program starałam się, by elementy w nim zawarte działały na uczniów motywująco i zachęcały do dalszej pracy nad językiem niemieckim. 3

2 2. Cele ogólne programu Uczeń powinien opanować cztery sprawności językowe umożliwiające swobodne posługiwanie się językiem w życiu codziennym Rozwój krytycznego, twórczego i logicznego myślenia Gromadzenie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł Wykształcenie w uczniach samodzielnego zdobywania wiedzy i wykorzystywania jej w sposób twórczy Poszerzenie i uzupełnienie wiedzy gramatyczno leksykalnej zdobytej na zajęciach Rozwijanie w uczniach ciekawości i tolerancji do innych kultur i języka poprzez przekazywanie informacji realioznawczych obejmujących obszar krajów niemieckojęzycznych Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach 3. Cele szczegółowe programu 3.1.W zakresie sprawności słuchania uczeń powinien: ü identyfikować osoby, miejsce i czas z usłyszanego materiału ü rozumieć prezentowany tekst selektywnie, globalnie, szczegółóowo ü rozumieć proste wypowiedzi wypowiadane przez rodzimych użytkowników języka ü umieć rozróżniać w zadaniach do tekstu wypowiedzi prawdziwe i niezgodne z prawdą ü na podstawie usłyszanego materiału audialnego wyselekcjonować słowa stanowiace logiczną całość z tekstem z lukami 3.2.W zakresie mówienia uczeń powinien: ü zadawać proste pytania i udzielać na nie odpowiedzi ü formułuje krótkie i płynne wypowidzi na dany temat ü bierze udział w dyskusji, potrafi zareagować na poruszane zagadnienia 4

3 3.3.W zakresie pisania uczeń powinien: ü rozpoznawać różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu i poprawnie zapisywać usłyszane słowa ü wypełnić różnego rodzaju formularze, ankiety ü napisać krótki list, ogłoszenie, zaproszenie ü notować usłyszane informacje 3.4.W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń powinien: ü przeczytać ze zrozumieniem dłuższy tekst ü rozumieć głobalnie dłuższe fragmenty z prasy młodzieżowej ü domyślać się sensu na podstawie ilustracji, kontekstu, śródtytułów ü potrafi zrozumieć proste artykuły prasowe, opis aktualnych wydarzeń 3.5.Wiedza o krajach niemieckiego obzaru językowego. Uczeń: umie określić położenie geograficzne krajów niemieckojęzycznych zna stolice, największe miasta, rzeki, góry, jeziora, itp. zna podział administracyjny krajów niemieckojęzycznych zna zwyczaje,tradycje potrafi nazwać najwazniejsze postaci z dziedziny kultury, sztuki, polityki, itp. 4. Tematyka zajęć Zakres leksykalno komunikacyjny o dom o rodzina o wakacje w górach, nad morzem, w mieście o zabytki, zwiedzanie stolic europejskich o prasa o zakupy o czas wolny o wymiana szkolna o przyjaźń 5

4 o zainteresowania o szkoła w Polsce i Niemczech o ulubione potrawy współczesnej młodzieży o sport o na dworcu, w pociągu, informacji o party o zwyczaje i tradycje w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce o kurs językowy o komputer 4.2. Zakres gramatyczny o czas przeszły złożony Perfekt o szyk wyrazów w zdaniu o deklinacja rzeczownika o koniugacja czasowników mocnych, regularnych, nieregularnych, rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych, zwrotnych o liczebniki główne i porządkowe o przyimki z III i IV przypadkiem o liczebniki główne i porządkowe o zaimek osobowy w III i IV przypadku o zdania podrzędnie złożone ze spójnikiem weil, dass, ob, wenn o czas przeszły prosty Imperfekt o rekcja czasownika, rekcja przymiotnika o rzeczowniki odczasownikowe o bezokoliczniki z zu i ohne zu o odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika o stopniowanie przymiotnika o czas przyszły Futur 6

5 5. Metody pracy Na zajęciach koła zainteresowań z języka niemieckiego realizowane będą następujące formy pracy: ü wizualizacja, demonstracja ü imitacja (związana z prawidłową wymową) ü samodzielne dochodzenie do reguł i ich praktyczne zastosowanie ü ograniczenie udzialu języka ojczystego ü samodzielne konstruowanie wypowiedzi ü ograniczenie roli nauczyciela 6. Formy pracy Na zajęciach proponowane będa następujące formy pracy: - plenum - praca indywidualna - praca w parach - praca w grupach 7. Przewidywane osiągnięcia uczniów Głównym celem programu jest systematyczne i szczegółowe przygotowanie uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego. Róznorodność zagadnień zawarta w tym programie pozwala na przyswojenie materiału z wielu dziedzin języka niemieckiego. Ponadto zastosowanie materiałów autentycznych umożliwia łatwiejsze zapamiętywanie, gromadzenie i wykorzystywanie informacji. Ważne będzie opanowanie założonych w programie celów oraz umiejętność ich twórczego wykorzystania, możliwość łatwego komunikowania się w języku niemieckim oraz prezentowania wiedzy dotyczącej krajów niemieckojęzycznych na innych przedmiotach szkolnych, np. geografii. 7

6 8. Ewaluacja programu Celem ewaluacji jest usprawnienie metod pracy oraz określenie stopnia realizacji przyjętych celów. Metody ewaluacji: -ankieta przeprowadzona wśród uczniów -testy gramatyczno leksykalne ANKIETA DLA UCZNIÓW Ankieta jest anonimowa. Należy zaznaczyć prawdziwą odpowiedź. 1. Czy chętnie uczestniczyłeś w zajęciach? o Tak Nie 2. Czy zajęcia prowadzone były w sposób jasny i przejrzysty? o Tak Nie 3. Czy spodziewane efekty były przez Ciebie osiągnięte? o Tak Nie 4. Czy chciałbyś brać udział częściej w takich zajęciach? o Tak Nie 5. Co sprawiło Ci największe trudności? Oceń zajęcia w skali od 1 do Dziękuję 8

7 9. Uwagi końcowe Program ten powstał z myślą o uczniach zdających egzamin z języka niemieckiego. Oprócz przygotowania ich do tego egzaminu ma również na celu ukierunkować uczniów do brania udziału w różnego rodzaju konkursach językowych, olimpiadach czy teatrzykach. Z myślą o tym została dobrana odpowiednia tematyka zajęć oraz sposoby jej realizacji. Ważne jest by uczeń pogłębił swoje zainteresowania, by chętnie brał udział w zajęciach oraz porozumiewał się swobodnie w języku obcym. Zagwarantować mu to mają ciekawe tematy zajęć. Program ten wpływa zatem również w pewnym stopniu na podniesienie jakości pracy szkoły. 9

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych.

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Wizja nowoczesnej szkoły w świetle założeń nowej podstawy

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo