MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA"

Transkrypt

1 KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój kod numer szkoły, klasa i numer z dziennika. 3. Czytaj uważnie wszystkie polecenia do zadań. 4. Odpowiedzi zapisuj długopisem lub piórem w wyznaczonych miejscach. 5. Pisz czytelnie, nie używaj korektora. 6. W pytaniach 15. do 25. są podane trzy odpowiedzi. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zakreśl krzyżykiem. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz krzyżykiem inną odpowiedź. 7. Czas rozwiązywania testu 60 minut. POWODZENIA! 1

2 1. Korzystając z poniższej mapki i własnych wiadomości odpowiedz na pytania poniżej: a) województwo w którym znajduje się twoja miejscowość- b) miasto w którym mieszkasz- c) sąsiednie województwa-.... d) region historyczny-.... /4 2. Do dokładniejszego określenia upływającego czasu przyczyniły się : a) kontakty z obcymi cywilizacjami. b) podróże do nieznanych, odległych cywilizacji. c) obserwacje przyrody oraz ruchu Słońca i Księżyca. d) wiedza zgromadzona e księgach dawnych mędrców. /1 3. Wpisz w tabelę wymienione poniżej jednostki czasu. Sekunda, tydzień, rok, dzień, minuta, kwartał, godzina, kwadrans, miesiąc ZEGAR JEDNOSTKI CZASU KALENDARZ /4 2

3 4. Zaznacz na osi czasu:../2 5. Jeżeli mówimy o wydarzeniach z X-XII wieku, to znaczy, że miały one miejsce (podkreśl prawidłową odpowiedź): a) od 1100 do 800 lat temu. b) od 1000 do 800 lat temu. c) od 1100 do 900 lat temu. d) od 1200 do 900 lat temu. 6. Spośród podanych niżej zdań podkreśl te, które dotyczą stylu gotyckiego../1 Mury budynków miały 1,5-2 metry grubości. Okna zwieńczone były ostrym łukiem. Budowle miały niewielkie otwory okienne. Budynki wznoszono z kamienia, nadając im zawsze obronny charakter. Jednym z ozdobnych elementów były okna zdobione kolorowym szkłem zwane witrażami. W budowlach dominował typ sklepienia zwany księżycowym../3 7. Wskaż dzieła renesansowe, zakreślając litery pod odpowiednimi rysunkami..../3 3

4 8. Poniższy tekst znany jako Dagome iudex jest opisem kraju Mieszka I. Po przeczytaniu go wykonaj następujące polecenia. a) Zaznaczone na mapie obszary siedzib plemiennych przyporządkuj głównym plemionom polskim. Obok nazw plemion wpisz litery, którymi oznaczono na mapie tereny zamieszkałe przez te plemiona. - Polanie - Ślężanie - Wiślanie../3 b) Posługując się mapą i wykorzystując znajdujące się na niej dane, sporządź opis przebiegu granic państwa Mieszka I c) Podaj nazw głównych miast, które zostały oznaczone na mapie cyframi /4 /3 4

5 9. Wykonaj polecenia dotyczące igrzysk sportowych rozgrywanych w starożytności w Olimpii. a) Napisz, kto był patronem tych igrzysk.... b) Podpisz ilustracje poniżej przedstawiające konkurencje rozgrywane podczas igrzysk, używając określeń z ramki. bieg krótki, rzut oszczepem, zapasy, rzut dyskiem, skok w dal dal c) Napisz, czym nagradzano zwycięzców / Przeczytaj uważnie tekst źródłowy, a następnie wypisz dwa zobowiązania Jagiełły, które złożył zawierając unię w Krewie. My, Jagiełło z łaski Bożej Wielki Książę Litwy i Rusi (...) z wszystkimi braćmi swymi jeszcze nieochrzczonymi,, Kościoła przyjąć zamierza, pragnie i życzy sobie. (...) Dla sprawy tej utwierdzenia, dla pewności i ubezpieczenia tenże Jagiełło Wielki Książę Litewski przyrzeka wszystkie skarby swe złożyć i wydać na odzyskanie strat państw obojga, tak Polski, jak i Litwy. (...) Również tenże Jagiełło Wielki Książę przyrzeka i zobowiązuje się wszelkie ziemie zagrabione i straty Królestwa Polskiego, oderwane przez czyje bądź ręce i zajęte, odzyskać własnymi zachodami i kosztami. (...) Następnie wymieniany tu książę Jagiełło przyrzeka także kraje swoje Litwy i Rusi wieczyście wcielić do korony Królestwa Polskiego. Dan w Krewie, we wtorek w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Chwalebnej, roku Pańskiego a)... b)....../ Wśród cyferek znajdujących się w tabeli odszukaj te, które zapisane w odpowiedniej kolejności są datami wskazanych wydarzeń. Pokoloruj te daty tak aby były wyraźnie widoczne, a następnie wpisz je do odpowiedniej rubryki obok podanych wydarzeń.../3 5

6 12. Uzupełnij tekst, wstawiając w miejsce kropek odpowiednie wyrazy: W roku.. wybuchło powstanie kościuszkowskie, zwane też. Na jego czele stanął.. Główne bitwy powstania rozegrały się pod. i.., a ostatnia bitwa powstania pod... Po upadku powstania większość jego uczestników udała się na, a wśród nich byli Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki oraz Tadeusz Połącz przedstawione na ilustracjach sylwetki z opisami dotyczącymi ich życia i dokonań (wpisz literę, którą oznaczona jest ilustracja, obok pasującego do przedstawionej na ilustracji postaci opisu).../4 I. - - Bratanek ostatniego króla Polski. Żołnierz i dowódca w zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Zieleńcami. Pierwszy z oznaczonych orderem Virtuti Militari. II. - -Duchowny z zakonu pijarów. Założyciel pierwszej nowoczesnej szkoły dla młodzieży szlacheckiej Collegium Nobilium. III. - - Jeden z przywódców stronnictwa patriotycznego podczas Sejmu Wielkiego. Wybrany został marszałkiem Izby Poselskiej Senatu. Jeden z twórców Konstytucji 3 maja. IV. - - ksiądz, członek stronnictwa patriotycznego. Autor dzieła Do Stanisława Małachowskiego Anonima listów kilka wzywającego do reformy ustroju państwa. 14. Przy podanych niżej informacjach napisz imię i nazwisko postaci, której one dotyczą. a) Twórca Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, wybitny przedstawiciel polskiej dyplomacji, uczestnik konferencji wersalskiej... b) Dowódca Armii Polskiej we Francji, w 1920 roku dokonał zaślubin Polski z morzem./4...../2 6

7 15. Decyzje w Atenach zapadały: a) na Akropolu b) na zgromadzeniu ludowym c) w senacie /1 16. W Atenach panował ustrój: a) republikański b) demokratyczny c) despotyczny../1 17. Teatr narodził się: a) w Grecji b) w Rzymie c) w Egipcie./1 18. Źródłem teatru były: a) olimpiady b) Dionizje c) dramaty./1 19. Hołd pruski miał miejsce w roku: a) 1505 b) 1555 c)1525../1 20.Polski renesans zwany złotym wiekiem kultury polskiej łączymy z postaciami: a) Bony Sforzy, Zygmunta II Augusta, Zygmunta III Wazy. b) Zygmunta II Augusta, Zygmunta I Starego, Bony Sforzy. c) Zygmunta I Starego, Anny Jagiellonki, Bony Sforzy../1 21. Monarchia stanowa to forma ustroju, w którym: a) władza należy tylko do króla. b) król dzieli się władzą z przedstawicielami stanów. c) stany nie maja wpływu na losy państwa../1 22. Reformacja to: a) reforma waluty b)wielki ruch religijny w XVI wieku c)reforma rolna /1 23. Religie, utworzone w XVI wieku nazywano: a) muzułmańskimi b) protestanckimi c) buddyjskimi /1 24. Które z państw nie wzięło udziału w odkryciach geograficznych: a) Hiszpania b) Niemcy c) Portugalia /1 25. Które z działań podjętych przez patriotyczną część szlachty i magnaterii miało największe znaczenie dla ratowania Rzeczypospolitej w XVIII wieku: a) założenie Kolegium Nobilium. b) założenie Szkoły Rycerskiej. c) powołanie Komisji Edukacji Narodowej.../1 7

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. kod ucznia KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP II (Rejonowy) Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1 26).

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MWO-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120

Bardziej szczegółowo

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów ETAP REJONOWY Rok szkolny 2013/2014 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM HISTORIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM HISTORIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD 2014 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 180 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 28

Bardziej szczegółowo

Warszawa. miasto ludzi wolnych

Warszawa. miasto ludzi wolnych Warszawa miasto ludzi wolnych Spis treści Historyczne obiekty i miejsca zaznaczone na mapie 2...Wstęp POCZĄTKI WARSZAWY 3...Narodziny miasta 4...Demokracja szlachecka ZŁOTA WOLNOŚĆ 5...Konfederacja warszawska

Bardziej szczegółowo

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Zadania kształtujące umiejętności zapisane 94JĘZYK POLSKI Mali i

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta 1. Początki miasta W zalesionej, otoczonej łąkami i polami, a od strony Wieprza szeregiem stawów okolicy powstało w XVI wieku miasto. Było to prawie w połowie drogi z Lublina do Kocka, będącej wówczas

Bardziej szczegółowo

Dukaty Decjusza Od pieniądza pierwotnego do pieniądza elektronicznego

Dukaty Decjusza Od pieniądza pierwotnego do pieniądza elektronicznego Dukaty Decjusza to projekt popularyzujący wiedzę o ekonomii w perspektywie historycznej i współczesnej, obejmujący historię i rolę pieniądza, politykę monetarną i numizmatykę. Adresowany jest do uczniów

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488.

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo Wschodniej XLVII PL ISSN 1230 5057 Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Omawiana

Bardziej szczegółowo

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 30, czerwiec 2013 r

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 30, czerwiec 2013 r GAZETKA Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 30, czerwiec 2013 r Nakład 150 egz. Magazyn bezpłatny ISSN 2084-6355 Od lewej; przew. regionu Mazowsze PO - Andrzej Halicki, poseł Alicja Olechowska i

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia

Instrukcja dla ucznia KOD UZNIA WPISUJE UZEŃ DATA URODZENIA UZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄY EGZAMIN PO GIMNAZJUM Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN PO GIMNAZJUM ZĘŚĆ MATEMATYZNO PRZYRODNIZA Instrukcja

Bardziej szczegółowo