Wybrane aspekty stosowania czujek w ESB z nadzorem informatycznym przeznaczone dla obiektów transportowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane aspekty stosowania czujek w ESB z nadzorem informatycznym przeznaczone dla obiektów transportowych"

Transkrypt

1 SZULC Waldemar 1 ROSIŃSKI Adam 2 Wybrane aspekty stosowania czujek w ESB z nadzorem informatycznym przeznaczone dla obiektów transportowych WSTĘP Zastosowanie odpowiednich i odpowiedzialnych czujek w obiektach transportowych zarówno stacjonarnych jak i ruchomych to poważne wyzwanie. Autorzy takie badania wykonali zbierając ważne doświadczenia przez wiele lat. Zabezpieczenie obiektów transportowych ze względu na dosyć kapryśne warunki zmienno-klimatyczne wymaga więc sporej wiedzy i doświadczenia aby uniknąć fałszywych alarmów. Ważny jest więc właściwy dobór czujek pod kątem zabezpieczenia określonych obiektów transportowych oraz ludzi przebywających w tych obiektach. Warto więc przedstawić wybrane możliwości stosowania różnych typów czujek [1] w elektronicznych systemach bezpieczeństwa (ESB) z przeznaczeniem dla obiektów transportowych., które współpracują z Elektronicznymi Systemami Bezpieczeństwa (Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu [2], Systemy Kontroli Dostępu, Systemy p.pożarowe, Systemy Monitoringu Wizyjnego oraz Systemy zintegrowane), są dołączone do mikroprocesorowych jednostek wprost lub za pośrednictwem modułów. Wszystkie te urządzenia stanowią ESB (Elektroniczne Systemy Bezpieczeństwa), które są nadzorowane informatycznie wewnętrznie lub zewnętrznie. Szczególnie problem właściwego doboru czujek dotyczy ruchomych lub stacjonarnych środków transportowych, w których bezpieczeństwo jest celem nadrzędnym. Istotą każdego systemu alarmowego, o których mowa powyżej, jest wywołanie alarmu i przekazanie go dalej np. do sygnalizatorów akustycznych, optycznych lub alarmowego centrum odbiorczego [9,15]. Takie kryterium mogą wywołać czujki, które współpracują z liniami wejściowymi (dozorowymi) central alarmowych [12,13]. Dlatego też istotne staje się opisanie najczęściej spotykanych czujek wraz z ich podziałami. Jest to dość duże wyzwanie zważywszy na bardzo dużą ilość typów czujek oraz ich zasadę działania, budowę, sposoby mocowania i współpracę z liniami dozorowymi. Tematyka jest więc bardzo obszerna i wymagająca kilku artykułów. zwykle współpracują z wejściami central lub modułami zwykle 8-wejściowymi. Są to drogi transmisyjne przewodowe lub bezprzewodowe [14]. Warto nadmienić, ze w przypadku Kontroli Dostępu, czujki mają inny charakter. Zwykle są, to karty magnetyczne, czytniki PIN-kodów lub czytniki biometryczne. W przypadkach systemów p.pożarowych stosowane są specjalne czujki, zależne od potrzeb, zaś w przypadkach monitoringu wizyjnego, stosowane są czujki w postaci kamer telewizyjnych z dobranymi obiektywami (jasność i ogniskowe). Autorzy, którzy od wielu lat zajmują się problematyką badań eksploatacyjno niezawodnościowych zarówno w warunkach pracy rzeczywistej (a więc w obiektach) jak i w warunkach laboratoryjnych systemów alarmowych [11,16,17]. Autorzy są twórcami unikalnego i bardzo dużego Zespołu Laboratoriów Systemów Alarmowych na Wydziale Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Autorzy postarają się przybliżyć główne zagadnienia związane z zastosowaniem różnych typów czujek współpracujących z ESB, posiadających informatyczny nadzór. Ze względu na ograniczone możliwości, zostaną w niniejszym artykule przedstawione tylko wybrane zagadnienia stosowania czujek z przeznaczeniem między innymi dla obiektów transportowych. 1 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa, Polska, Warszawa, ul. Kawęczyńska 36, tel , 2 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa, Polska, Warszawa, ul. Kawęczyńska 36, e mail: 6145

2 1. PODZIAŁ CZUJEK STOSOWANYCH W SYSTEMACH SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU W niniejszym rozdziale artykułu zostaną przedstawione najczęściej spotykane podziały czujek. Podział czujek ze względu na zastosowanie: wewnętrzne, zewnętrzne. Podział czujek ze względu na zasilanie: bateryjne, akumulatorowe (doładowywane z zewnętrznego źródła napięcia; najczęściej jest to ekologiczna energia odnawialna, np. panel słoneczny, czy prądnica połączona z wiatrakiem), U Z = 12V DC 3, U Z = 230V AC 4. Podział czujek ze względu na media transmisyjne łączące z centralą alarmową lub modułem: przewodowe: dwużyłowe czterożyłowe, sześciożyłowe, bezprzewodowe: f = 433 MHz 5, f = 866 MHz, f = 900 MHz, f = 1800 MHz. Podział czujek ze względu na komunikację z centralą alarmową lub modułem: analogowe: NC 6 (normalnie zwarte), NO 7 (normalnie otwarte), EOL 8 /NC (parametryczne NC), EOL/NO (parametryczne NO), 2EOL/NC (dwuparametryczne NC), 2EOL/NO (dwuparametryczne NO), cyfrowe: adresowalne, magistralowe [10]. Podział czujek ze względu na zastosowane rezystory parametryczne: zewnętrzne, wewnętrzne (wbudowane). Podział czujek ze względu na wykorzystywane zjawisko fizyczne: Magnetyczne [7], pasywne podczerwieni [3], aktywne podczerwieni, ultradźwiękowe, mikrofalowe [4], wibracyjne, mikrofonowe [8], radarowe, 3 DC prąd stały (ang. direct current) 4 AC prąd przemienny (ang. alternating current) 5 Hz Herc, jednostka miary częstotliwości 6 NC normalnie zamknięte (ang. normal closed) 7 NO normalnie otwarte (ang. normal open) 8 EOL typ linii alarmowej (ang. end-of-line) 6146

3 infradźwiękowe, gazów: tlenku węgla (czadu), gazu zimnego (metanu), gazu LPG 9 (propanu-butanu), gazów usypiających (np. oparów chloroformu), rezystancje, przewodność elektryczna, optyczne, temperatury, wizyjne. Podział czujek ze względu na liczbę analizowanych zjawisk fizycznych: pojedyncze, dualne [5,6], potrójne (triplex). Podział czujek ze względu na sposób konfigurowania: lokalne (zazwyczaj manualne), zdalne. Podział czujek ze względu na spełnianą funkcję: realizujące cele stosowania systemów bezpieczeństwa, realizujące cele stosowania systemów bezpieczeństwa oraz dodatkowo inne funkcje (np. oświetlenie, sygnalizacja). Podział czujek ze względu na montaż: stałe, przenośne, mobilne. Podział czujek ze względu na umiejscowienie: naścienne, sufitowe. Podział czujek ze względu na zastosowane zabezpieczenia przed zmianą zasięgu: bez antymaskingu, z antymaskingiem. Analizując proponowane powyższe podziały można stwierdzić, iż wiele czujek stosowanych w elektronicznych systemach bezpieczeństwa (a szczególności w Systemach Sygnalizacji Włamania i Napadu) wymaga w zastosowaniach praktycznych znajomości ich budowy pod kątem konstrukcyjnym, sposobem mocowania, transmisji sygnałów oraz działania i funkcjonalności. Zatem przy projektowaniu SSWiN trzeba mieć dużą wiedzę i doświadczenie ze szczególnym uwzględnieniem propozycji zastosowania określonych czujek w ściśle określonych sytuacjach występujących w chronionym obiekcie (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych). Źle dobrane czujki oraz ich lokalizacje w elektronicznym systemie bezpieczeństwa mogą spowodować wystąpienie fałszywych alarmów lub też w skrajnych przypadkach alarmów w przypadku wystąpienia zagrożenia. Dodatkowo dochodzą problemy zakłóceń wynikających z kompatybilności elektromagnetycznej. Badania dotyczące wpływu zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilność elektromagnetyczna) oraz badania eksploatacyjno-niezawodnościowe były wykonywane przez autorów niniejszego opracowania Na rysunku 1 przedstawiono uproszczony podział najczęściej spotykanych czujek, współpracujących z liniami wejściowymi central alarmowych lub modułów. Podział czujek przedstawionych na rysunku 1 powstał w wyniku analizy wszystkich spotykanych rozwiązań Systemów Sygnalizacji Napadu i Włamania. 9 LPG mieszanina gazów propanu i butanu (ang. Liquefied Petroleum Gas) 6147

4 magnetyczne Podczerwień pasywna Bariery aktywne podczerwieni ultradźwiękowe mikrofalowe wibracyjne Bariery mikrofalowe inne C Z U J K I i I C H P O D Z I A Ł radarowe stłuczenia szkła Przyciski napadowe infradźwiękowe temperatury gazów zalania dualne wszystkie typy Rys. 1. Uproszczony podział spotykanych czujek współpracujących z elektronicznymi systemami bezpieczeństwa [źródło: opracowanie własne] Podsumowując przedstawione podziały można wyróżnić następujące czujki: magnetyczne, pasywne podczerwieni, aktywne podczerwieni, ultradźwiękowe, mikrofalowe, Bariery mikrofalowe, wibracyjne (w tym sejsmiczne), radarowe, stłuczenia szkła, dualne, zalania, gazów, temperatury, infradźwiękowe, Przyciski napadowe, Inne. Powyższy podział czujek jest najczęściej stosowany przez producentów i dystrybutorów tych urządzeń. Są one również stosowane przez konstruktorów i projektantów elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Należy nadmienić, ze czujki przedstawione na rysunku 1 są stosowane w ESB przeznaczonych dla potrzeb transportu. Jak już wspominano, dobór czujek dla ESB przeznaczonych dla stacjonarnych bądź ruchomych środków transportowych wymaga dużej wiedzy związanej z doborem czujek i pozostałej części systemów, które są nadzorowane przez systemy informatyczne. Autorzy będą się starali przybliżyć Czytelnikom wszystkie przedstawione rozwiązania czujek oraz zasady ich doboru i montażu. Ze względu na trudne warunki eksploatacyjne ESB dla ochrony systemów transportowych, autorzy niniejszego opracowania sugerują, że właściwy dobór tych urządzeń ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa takich obiektów jak również unikanie fałszywych alarmów. Dokonano analizy wielu urządzeń ESB w tym stosowanych czujek. Niestety niska cena urządzeń a w tym czujek nie idzie w parze z podniesieniem bezpieczeństwa. Na rysunku 2 przedstawiono czujkę wewnętrzną typu PIR o wielokrotnej detekcji, która w wyniku badań, zapewnia skuteczną ochronę obiektów transportowych w trudnych warunkach eksploatacyjnych. 6148

5 Rys. 2. Dookólna wewnętrzna czujka PIR o wielokrotnej detekcji [źródło: materiały firmy RISCO] Czujka przedstawiona na rysunku 2 to czujka PIR o wielokrotnej detekcji i o kącie bryłowym Π. Jest to czujka sufitowa znakomicie nadająca się do ochrony magazynów np. kolejowych oraz innych obiektów o dużym ruchomym gradiencie temperaturowym. Na rysunku 3 przedstawiono zewnętrzną czujkę PIR o wielokrotnej detekcji z możliwością współpracy z centralą alarmową z wykorzystaniem magistrali transmisyjnej. Rys. 3. Wielosekcyjna zewnętrzna czujka PIR z opcją wielodetekcyjną [źródło: materiały firmy RISCO] Na rysunku 4 przedstawiono stanowisko badawczo-dydaktyczne dotyczące programowania i nadzoru informatycznego ESB z możliwością zastosowania do systemów transportowych z widoczną dualna czujka wewnętrzną. Widoczna wizualizacja obiektu transportowego na ekranie monitora. 6149

6 Rys. 4. Stanowisko dydaktyczno-badawcze ESB z nadzorem informatycznym. Widoczna czujka wewnętrzna dualna (SATEL) [źródło: materiały własne] Przedstawiony na rysunku 4 ESB umożliwia podłączenie 128 linii dozorowych a więc 128 czujek. chroniące obiekty transportowe, mogą być dołączone wg rysunku 1. Na rysunku 5 przedstawiono najprostsze typy czujek magnetycznych, które mogą być zastosowane w oknach oraz drzwiach drewnianych i metalowych (specjalna opcja). Są to czujki przewodowe. Rys. 5. Wybrane trzy typu czujek magnetycznych przewodowych [źródło: materiały własne] magnetyczne przedstawione na rysunku 5 to czujki bierne, które nie wymagają zasilania. Znajdują zastosowanie we wszystkich systemach ESB w tym i w systemach Kontroli Dostępu. To najprostsza forma zabezpieczenia otworów okiennych jak i drzwiowych. 6150

7 Na rysunku 6 przedstawiono przykładowy (ale rzeczywisty) obiekt, w którym w wyniku dokładnej analizy zdarzeń, zaproponowano układ ESB. Zastosowano dużą ilość różnych czujek zastosowanych w obiekcie. Warto zwrócić uwagę na pomieszczenie mające charakter specjalny. Całość ESB jest programowana i nadzorowana informatycznie z pomieszczenia ochrony. System ESB zawiera czujki także p.pożarowe oraz czytniki związane z Kontrolą Dostępu. System zawiera również czujki specjalne w postaci kamer telewizyjnych z rejestracja obrazu na HDD. Przedstawiony system ESB to mikroprocesorowa jednostka firmy SATEL o 128 liniach dozorowych przewodowych. Wszystkie zdarzenia są rejestrowane potrójnie a mianowicie: na drukarce systemowej, na wewnętrznej pamięci ESB oraz na dysku HDD komputera. W pomieszczeniu ochrony znajduje się komputer nadzoru ze specjalnym oprogramowaniem. Tu odbywa się rejestracja wszystkich zdarzeń zarówno na drukarce systemowej jak i na dysku HDD. Wizualizacja zdarzeń widoczna jest na ekranie monitora. W pomieszczeni ochrony zlokalizowano również multiplekser nadzoru wizyjnego oraz dwa monitory. Zdarzenia z kamer (swoisty rodzaj czujek) są widoczne na obu monitorach i rejestrowane na dyskach HDD multipleksera. Tam również znajduje się pulpit sterowniczy kamer. Niewidoczny na rysunku 6 jest także zainstalowany system radiokomunikacyjny (stacjonarny i ruchomy). Rys. 6. Układ ESB dla obiektu transportowego w pełnej konfiguracji. Widocznych jest wiele czujek różnych typów [źródło: materiały własne] W tabeli 1 przedstawiono zestawienie czterech wybranych typów czujek najczęściej stosowanych do ochrony obiektów np. stacjonarnych obiektów transportowych, uwzględniając odporność lub odporności na zakłócenia zewnętrzne. 6151

8 Tabela 1 powstała w wyniku wieloletnich badań autorów ESB, w których zastosowano wybrane różne typy czujek. Badania były prowadzone świadomie w trudnych warunkach eksploatacyjnych (zima i lato) do jakich należy zaliczyć ruchome i stacjonarne obiekty transportowe. Brano również pod uwagę zakłócenia radioelektryczne jakie powstają w wyniku pracy nadajników oraz zakłóceń trakcyjnych. Tab. 1. Porównanie czujek [źródło: materiały własne] Lp Zakłócenia środowiskowe i inne zakłócenia ultradźwięki Wpływ zakłóceń na działanie czujek przestrzennych (wybranych) pasywna podczerwień mikrofale czujki dualne 1 drgania nieznaczny bardzo mały może być dominujący nieznaczny 2 wpływ zmian temp. na zasięg nieznaczny dostrzegalny 3 wpływ wilgotności na zasięg dostrzegalny 4 tylko jeżeli są duże metalowe powierzchnie bardzo może być dobrze w polu widzenia mały dominujący wypolerowane 5 6 redukcja zasięgu przez dywany ruch podnoszonych drzwi np. garażu 7 małe zwierzęta max do 20kG ruch wody w plastykowych rynnach oraz rurach kanalizacyjnych hałas uszkodzonych zaworów ruch za szybami lub cienkimi ścianami 11 przeciągi, ruch powietrza słońce, światła samochodów, inne refleksy światła szumy i hałasy ultradźwiękowe dostrzegalny małych odległościach bardzo mały małych odległościach może być dominujący małych odległościach może wystąpić przy małych odległościach istnieje przy dużym gradiencie temp. bardzo rzadki 14 Grzejniki i ich typy bardzo rzadki urządzenia ruchome, wentylatory, maszyny wirujące zakłócenia radiowe i zakłócenia w sieci energetycznej. Trakcja istnieje przy bardzo dużym gradiencie temperatury może być istotny istnieje przy dużym natężeniu 17 zakłócenia radarowe 18 zmiana pola widzenia (np. przestawienie mebli, ścian, itp.) bardzo mały dużym natężeniu bardzo rzadki (elektronika czujki) dużym natężeniu dużym natężeniu bardzo mały dużym natężeniu rzadki (elektronika czujki) bardzo rzadki bardzo rzadki 6152

9 WNIOSKI Przedstawione dane o czujkach ESB zawierają tylko informacje dotyczące Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu. Jak wspomniano w części wstępnej to jedynie cząstka informacji o czujkach. Ze względu na obszerność tematyki nie przedstawiono informacji o dużej ilości czujek pożarowych, Kontroli Dostępu, czujek stosowanych w ruchomych środkach transportowych i monitoringu wizyjnym. Warto również wspomnieć o integracji ESB. Namiastką jest układ przedstawiony na rysunku 6. Brak jest informacji o ogromnej liczbie czujek, które są stosowane w Systemach Inteligentnych (poza bezpieczeństwem). Do nich należy: nadzór nad oświetleniem, ogrzewaniem, energetyką, ogrodem, oświetleniem itp. To potężne wyzwanie. Każdy z przytoczonych systemów wymaga odpowiednich czujek, o których w niniejszym artykule nie wspomniano. Nasuwają się jednak wnioski a mianowicie: projektowane ESB w obiektach transportowych muszą być poprzedzone głęboką analizą zagrożeń, dobrany sprzęt dot. ESB musi odbywać się z zachowaniem dużej staranności oraz wiedzy w zakresie systemów bezpieczeństwa, nie zawsze niska cena ESB a w tym czujki to dobry pomysł, szczególnie w przetargach, dobór czujek w systemie ESB to podstawa bezpieczeństwa ludzi i obiektów szczególnie transportowych. analiza czujek dotyczyła tylko SSWiN a rzeczywiście ilość czujek w innych pozostałych ESB jest ogromna. Streszczenie W artykule zostały przedstawione wybrane aspekty stosowania czujek ESB przeznaczonych dla obiektów transportowych. Zostały przedstawione tylko czujki stosowane w Systemach Sygnalizacji Włamania i Napadu i przeznaczone do ochrony obiektów trudnych logistycznie. Do takich należą obiekty transportowe. Przedstawiony został rzeczywisty obiekt transportowy średniej wielkości, w którym zastosowano wszystkie możliwe ESB oraz dokonano syntetycznego opisu. The use of ESB sensors supervised by computers designed for transport - selected aspects Abstract The selected aspects of the use of ESB sensors for transport facilities are presented in this article. Under consideration are only those sensors used in intrusion and hold-up systems and designed to protect object logically difficult i.e. transport facilities. The real transport facility of medium size with all types of ESB is described in a synthetic way. BIBLIOGRAFIA 1. Instrukcje techniczne firm oraz czujki tych firm: SATEL, DSC, RISCO, JABLOTRON, BOSCH, NA-DE, OPTEX, CROW, GALAXY, ELMES, Texecom, PARADOX, AAT, Schrack-Seconet Polska, SIEMENS, DOM POLSKA, GDE, ACO. 2. PN-EN : Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe. 3. PN-EN : Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-2: sygnalizacji włamania - Pasywne czujki podczerwieni. 4. PN-EN : Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych. 5. PN-EN : Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych. 6. PN-EN : Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych. 6153

10 7. PN-EN : Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-6: stykowe (magnetyczne). 8. PN-IEC : Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania pasywnych czujek stłuczenia szyby. 9. Rosiński A., Rozproszone systemy sygnalizacji włamania i napadu w bazach logistycznych. Czasopismo Logistyka nr 2/2010, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Rosiński A., Możliwości stosowania czujek magistralowych w bazach logistycznych. Czasopismo Logistyka nr 4/2012, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Szulc W., Rosiński A., Wybrane zagadnienia z miernictwa i elektroniki dla informatyków (część I analogowa). Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa Szulc W., Rosiński A., Systemy sygnalizacji włamania. Część 1 Konfiguracje central alarmowych. Zabezpieczenia Nr 2(66)/2009, wyd. AAT, Warszawa Szulc W., Rosiński A., Systemy sygnalizacji włamania. Część 2 Linie dozorowe. Zabezpieczenia Nr 3(67)/2009, wyd. AAT, Warszawa Szulc W., Rosiński A., Systemy sygnalizacji włamania. Część 3 Magistrale transmisyjne i metody transmisji danych. Zabezpieczenia Nr 4(68)/2009, wyd. AAT, Warszawa Szulc W., Rosiński A., Systemy sygnalizacji włamania. Część 4 Linie wyjściowe. Zabezpieczenia Nr 5(69)/2009, wyd. AAT, Warszawa Szulc W., Rosiński A., Badania własne wykonane w Laboratoriach Miernictwa i Elektroniki, w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na Wydziale Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa, Warszawa Szulc W., Rosiński A., Badania własne wykonane w Laboratoriach Systemów Alarmowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na Wydziale Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa, Warszawa

Czujki w systemach sygnalizacji włamania i napadu dla potrzeb transportu

Czujki w systemach sygnalizacji włamania i napadu dla potrzeb transportu SZULC Waldemar 1 ROSIŃSKI Adam 2 Czujki w systemach sygnalizacji włamania i napadu dla potrzeb transportu Systemy bezpieczeństwa, Czujki, Transport Streszczenie W artykule przedstawiono zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Problematyka zasilania systemów sygnalizacji włamania i napadu

Problematyka zasilania systemów sygnalizacji włamania i napadu SIERGIEJCZYK Mirosław 1 ROSIŃSKI Adam 2 Problematyka zasilania systemów sygnalizacji włamania i napadu WSTĘP Systemem sygnalizacji zagrożeń to zespół środków technicznych i zasad taktycznych mających na

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ESBwT. Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu

LABORATORIUM ESBwT. Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ESBwT INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA nr 2 Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU Spis treści Częśd opisowa... 2 Przedmiot zamówienia... 2 Przedmiot opracowania... 2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego... 2 Ogólne właściwości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU W BAZACH LOGISTYCZNYCH

ROZPROSZONE SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU W BAZACH LOGISTYCZNYCH LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Adam ROSIŃSKI 1 Systemy bezpieczeństwa Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu stosowane w obiektach transportowych wykorzystujące technologie chmury

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu stosowane w obiektach transportowych wykorzystujące technologie chmury SZULC Waldemar 1 ROSIŃSKI Adam 2 Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu stosowane w obiektach transportowych wykorzystujące technologie chmury WSTĘP Norma europejska EN 50131-1:2006 Alarm systems Intrusion

Bardziej szczegółowo

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 01. System nr 1, system sygnalizacji włamań i napadu oraz system telewizji dozorowej, a. centrala Galaxy Dimension

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB NA BEZPIECZNE ŻYCIE

SPOSÓB NA BEZPIECZNE ŻYCIE SPOSÓB NA BEZPIECZNE ŻYCIE 1 Firma DSC zajmuje bezsprzecznie wysoką pozycję rynkową w branży projektowania i produkcji przewodowych i bezprzewodowych systemów alarmowych, wśród nich central, czujek, klawiatur,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. System alarmowe i powiadamiania D1_14

KARTA PRZEDMIOTU. System alarmowe i powiadamiania D1_14 KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia elektronicznego w poniższych obiektach Akademii Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DZP/2/11/2007 Załącznik do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dostawa i montaż urządzeń wspomagających ochronę

Znak sprawy: DZP/2/11/2007 Załącznik do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dostawa i montaż urządzeń wspomagających ochronę Znak sprawy: DZP/2/11/2007 Załącznik do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dostawa i montaż urządzeń wspomagających ochronę I. OBIEKT budowlany nr 1 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawa i montaż systemu

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Sprawa Nr 073/14 Załącznik nr 1 do umowy ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Lp. 1. 2. Wewnętrzne systemy alarmowe Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU WYKORZYSTUJĄCE CZYTNIKI BIOMETRYCZNE

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU WYKORZYSTUJĄCE CZYTNIKI BIOMETRYCZNE Politechnika Warszawska Wydział Transportu Zakład Telekomunikacji w Transporcie dr inż. Adam Rosiński SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU WYKORZYSTUJĄCE CZYTNIKI BIOMETRYCZNE Warszawa, 09.12.2011 Wzrastające zagrożenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartość 3. Opis techniczny 4. Rysunki - systemu sygnalizacji włamania 4.1 Rzut parteru 4.2 Rzut I piętra

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartość 3. Opis techniczny 4. Rysunki - systemu sygnalizacji włamania 4.1 Rzut parteru 4.2 Rzut I piętra PROJEKTOWANIE Instalacji systemów SSWiN Instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru Instalacji systemów telewizji Użytkowej PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT: Budynek Powiatowego Urzędu Pracy ul.wolności 29A 63-400

Bardziej szczegółowo

RunnerTM... 3-5 Centrale przewodowe i bezprzewodowe z funkcjami kontroli dostępu Akcesoria RunnerTM... 6 Serenity... 7-8 Profesjonalny sprzęt

RunnerTM... 3-5 Centrale przewodowe i bezprzewodowe z funkcjami kontroli dostępu Akcesoria RunnerTM... 6 Serenity... 7-8 Profesjonalny sprzęt RunnerTM... 3-5 Centrale przewodowe i bezprzewodowe z funkcjami kontroli dostępu Akcesoria RunnerTM... 6 Serenity... 7-8 Profesjonalny sprzęt bezprzewodowy Akcesoria Serenity... 9-10 Merlin ProTM Series...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Firma. System SSWiN, SKDiCP, CCTV. Bezpieczna Firma SSWiN, SKDiCP, CCTV Strona 1/6

Bezpieczna Firma. System SSWiN, SKDiCP, CCTV. Bezpieczna Firma SSWiN, SKDiCP, CCTV Strona 1/6 Bezpieczna Firma System SSWiN, SKDiCP, CCTV Bezpieczna Firma SSWiN, SKDiCP, CCTV Strona 1/6 Wstęp Zastosowanie najnowszych technologii informatycznych w połączeniu z certyfikowanymi produktami pozwala

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA OPTIMAL SPIS TREŚCI 1. ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI - SYTUACJE, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ... 4 2. OTWORY MONTAŻOWE... 5 3. CHARAKTERYSTYKA POLA DETEKCJI... 5 4. OKABLOWANIE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku "C" Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku C Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Link Link Sp. z o. o. ul. Lubowska 73, 60-454 Poznań tel. 062 842 04 70, fax. 061 842 04 69 e-mail: biuro@link.poznan.pl, www.link.poznan.pl Projekt Wykonawczy Obiekt: Lokalizacja: Zamawiający: Skrzydło

Bardziej szczegółowo

UKŁADY ZASILAJĄCE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA DLA POTRZEB TRANSPORTU

UKŁADY ZASILAJĄCE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA DLA POTRZEB TRANSPORTU Waldemar SZULC 1 Układy zasilające, Systemy bezpieczeństwa, Transport UKŁADY ZASILAJĄCE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA DLA POTRZEB TRANSPORTU W niniejszym artykule zostały przedstawione wymagania stosowania układów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

ABC Systemu alarmowego

ABC Systemu alarmowego ABC Systemu alarmowego Zapewne zetknęli się Państwo z sytuacją, w której barierą dla komunikacji było dość hermetyczne słownictwo używane przez specjalistów. Dotyczy to wielu dziedzin życia. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. System monitoringu i kontroli dostępu

Oferta handlowa. System monitoringu i kontroli dostępu Oferta handlowa System monitoringu i kontroli dostępu Opis systemu System monitorowania pomieszczeń pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa chronionego obiektu. Kontrola dostępu może odbywać się przez karty

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015 SYSTEMY ALARMOWE > centrale alarmowe > Versa > Model : - Producent : Satel przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów. Umożliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko badawczo-dydaktyczne bezprzewodowego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu

Stanowisko badawczo-dydaktyczne bezprzewodowego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu PAŚ Jacek 1 ROSIŃSKI Adam 2 WIŚNIOS Michał 3 Stanowisko badawczo-dydaktyczne bezprzewodowego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu WSTĘP Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz

Załącznik nr 2 do siwz CIOR 6/112/09 Sposób obliczenia ceny Załącznik nr 2 do siwz Lp. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę* Jm. Ilość 1 Wartość netto (kol.4xkol.5) Stawka VAT w

Bardziej szczegółowo

Systemy sygnalizacji włamania i napadu AMAX Podstawowe informacje

Systemy sygnalizacji włamania i napadu AMAX Podstawowe informacje Obsługa i programowanie Rozszerzenia Alarm A-Link (oprogramowanie) Klawiatury 8-wejściowy moduł rozszerzeń * Moduł wyjść Komunikacja przewodowa IP/GPRS Komunikator IP Centrum monitoringu (odbiornik/brama

Bardziej szczegółowo

OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ OCHRONA, CZUJKI SERII LC OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ AAT Holding sp. z o.o. Precyzyjna cyfrowa technologia opracowana przez firmę DSC pozwala wykryć intruza, redukując tym

Bardziej szczegółowo

CYFROWE CZUJKI Z SERII LC

CYFROWE CZUJKI Z SERII LC CYFROWE CZUJKI Z SERII LC SERIA CZUJEK LC LC-100 100-PI CYFROWA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI ODPORNA NA OBECNOŚĆ ZWIERZĄT LC-100 100-PI - Charakterystyka Opis Czujka LC-100-PI to połączenie jakości i konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Lokalizacja - KPP Brodnica ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica 1. W pomieszczeniach: nr 16a

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al Piastów PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 00- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 000- Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA N A Z W A I N W E S T Y C J I : BUDOWA CENTRUM REKREACJI I BALNEOLOGII NA BAZIE WÓD GEOTERMALNYCH W PORĘBIE WIELKIEJ ETAP I :BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO -(PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU)

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T. Przebudowa Collegium Majus. Data: Budowa: Montaż urządzeń SSW Kody CPV:

P R Z E D M I A R R O B Ó T. Przebudowa Collegium Majus. Data: Budowa: Montaż urządzeń SSW Kody CPV: P R Z E D M I A R R O B Ó T Przebudowa Collegium Majus Data: 2009-03-12 Budowa: Montaż urządzeń SSW Kody CPV: 45312200-9 Zamawiający: UAM Kosztorys opracowali: Gulczyński,... Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW:

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW: ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI UWAGA: Akumulator Ni-Cd. Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Zakres akredytacji dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr AB 171 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny do 16 maja 2018 r. Badane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH data publikacji styczeń 2014 Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Schemat podłączenia i konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015 Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015 Sugerowane ceny detaliczne netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1 KC. Z dniem wejścia w życie tego cennika, unieważnia się cennik występujący

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANE PRZEZ VENO

ZARZĄDZANE PRZEZ VENO obiekty ZINTEGROWANE ZARZĄDZANE PRZEZ VENO OPROGRAMOWANIE DO WIZUALIZACJI i integracji systemów zabezpieczenia mienia Rozwiązanie dla osiedli mieszkaniowych Rozwiązanie dla osiedli mieszkaniowych www.venois.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/UR/163/2012 Załącznik nr 1.1. do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa monitorowania wraz z reakcją patroli interwencyjnych i konserwacją systemów włamania i napadu (SWiN) w obiektach Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

System bezpieczeństwa MC 1200

System bezpieczeństwa MC 1200 System bezpieczeństwa MC 1200 BEZPIECZEŃSTWO W EUROPIE System bezpieczeństwa MC 1200 używany w Europie System MC 1200 spełnia wszystkie wymagania dla nowoczesnego systemu sygnalizacji włamania i kontroli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALA ALARMOWA TCS-2 INSTRUKCJA INSTALACJI Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 1. Wstęp Centrala alarmowa TCS-2 jest zintegrowanym systemem zawierającym większość elementów tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TECHNICZNO - UŻYTKOWY

PROGRAM TECHNICZNO - UŻYTKOWY 1 PROGRAM TECHNICZNO - UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert INFORMACJA O STANIE TECHNICZNYM SYSTEMÓW CCTV, SSP, SSWiN W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU,76-200 Słupsk ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia Sp. z o.o. KURS

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia Sp. z o.o. KURS Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia Sp. z o.o. Al. Wyzwolenia 12, 00-570 Warszawa tel. (22) 625-34-00, fax (22) 625-26-75 www.techom.com techom@techom.com Wpis do KRS Nr 0000164572 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU OK24

PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU OK24 PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU woda energia bezpiecz led termostat klimat zużycia zużycia energii elektr. monitoring kamerowy oświetlenia zużycia energii cieplnej ochrona obwodowa oświetleniem termostat ciepła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TECHNICZNO - UŻYTKOWY

PROGRAM TECHNICZNO - UŻYTKOWY 1 Załącznik Nr 3 do zaproszenia do składania ofert PROGRAM TECHNICZNO - UŻYTKOWY INFORMACJA O STANIE TECHNICZNYM SYSTEMÓW CCTV, SSP, SSWiN W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU,76-200 Słupsk ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

Analiza dydaktycznych stanowisk Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa nadzorowanych i zarządzanych informatycznie

Analiza dydaktycznych stanowisk Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa nadzorowanych i zarządzanych informatycznie Zezwala się na korzystanie z artykułu na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 NAUKA Analiza dydaktycznych stanowisk Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa nadzorowanych i zarządzanych

Bardziej szczegółowo

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami typu relay

Bardziej szczegółowo

S ystem zabezpieczeń obiektów na osiedlu Nowiec

S ystem zabezpieczeń obiektów na osiedlu Nowiec S ystem zabezpieczeń obiektów na osiedlu Nowiec Agencja Ochrony Mienia TAURUS Ul. Marynarki Polskiej 77 80-868 Gdańsk Tel/Fax 058 322 5 72 www.taurusochrona.pl e-mail:biuro@taurusochrona.pl Dlaczego warto

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

System synoptyki WEKTA. PulPor- zarządzanie osiedlem. MiniBMS

System synoptyki WEKTA. PulPor- zarządzanie osiedlem. MiniBMS System synoptyki WEKTA PulPor- zarządzanie osiedlem Zarządzanie parkingami i garażami MiniBMS Czym jest sieć RS? 1. RS 485 to popularny w automatyce standard transmisji danych przeznaczony do wielopunktowych

Bardziej szczegółowo

EMITER Sp. z o.o. Katowice. DIVUS DOMUS, Teletask i Sienna w automatyce budynkowej. Wrocław 28-29.05.2009

EMITER Sp. z o.o. Katowice. DIVUS DOMUS, Teletask i Sienna w automatyce budynkowej. Wrocław 28-29.05.2009 EMITER Sp. z o.o. Katowice Rozwiązania DIVUS DOMUS, Teletask i Sienna w automatyce budynkowej Wrocław 28-29.05.2009 DIVUS Domus. system automatyki budynkowej DIVUS Domus to innowacyjny komputer PC do automatyki

Bardziej szczegółowo

wykonawca instalacji elektrycznych i teletechnicznych

wykonawca instalacji elektrycznych i teletechnicznych wykonawca instalacji elektrycznych i teletechnicznych Profil działalności System monitoringu przemysłowego (CCTV) System sygnalizacji włamań i napadu (SSWiN) SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA System sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Zakres akredytacji laboratorium AB 045

Zakres akredytacji laboratorium AB 045 Systemy alarmowe Centrale alarmowe Pasywne czujki podczerwieni Aktywne czujki podczerwieni Ultradźwiękowe czujki Mikrofalowe czujki Czujki magnetyczne Pasywne czujki stłuczenia Sygnalizatory Systemy transmisji

Bardziej szczegółowo

Czujki pożarowe- korzyści z ich stosowania.

Czujki pożarowe- korzyści z ich stosowania. Czujki pożarowe- korzyści z ich stosowania. Wielu z nas decyduje się na zabezpieczenie swojego mienia przed zagrożeniami związanymi z pożarem. Wcześniej informowaliśmy o korzyściach płynących z posiadania

Bardziej szczegółowo

POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2)

POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2) POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2) Przełomowa koncepcja ochrony przeciwpożarowej obiektów Mariusz Radoszewski W numerze 2/2014 Zabezpieczeń omówiona została ogólna koncepcja budowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017

OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017 ZP/UR/.../2014 Dodatek nr. do siwz OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017 na usługę monitorowania wraz z reakcją patroli interwencyjnych i konserwację systemów włamania i napadu ( SWiN) w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

2. szt szt. 12. CIOR 6/112/09 Sposób obliczenia ceny - zmodyfikowany Załącznik nr 2 do siwz. Centrala alarmowa SATEL CA 10 lub równowaŝna

2. szt szt. 12. CIOR 6/112/09 Sposób obliczenia ceny - zmodyfikowany Załącznik nr 2 do siwz. Centrala alarmowa SATEL CA 10 lub równowaŝna CIOR 6/112/09 Sposób obliczenia ceny - zmodyfikowany Załącznik nr 2 do siwz Lp. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę* Jm. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych 2 Centrala alarmowa Easy Series Prosta i niezawodna ochrona Podnieś wartość swojej nieruchomości Luksusowe apartamentowce,

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 09.

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 09. PRZEDMIAR INSTALACJI SSWiN Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312200-9 Instalowanie alarmów włamaniowych 45314200-3 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka elektronicznych systemów bezpieczeństwa

Diagnostyka elektronicznych systemów bezpieczeństwa Bi u l e t y n WAT Vo l. LIX, Nr 4, 2010 Diagnostyka elektronicznych systemów bezpieczeństwa Adam Rosiński Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji w Transporcie, 00-662 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

SETEBOS. Centralka kontrolno-pomiarowa. Funkcjonalność

SETEBOS. Centralka kontrolno-pomiarowa. Funkcjonalność Centralka kontrolno-pomiarowa Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami typu relay contact, opcjonalnie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA AC-101 WERSJA 1.0 AC-101 Instrukcja instalacji AC-101 Mikrofonowa czujka zbicia szyby Czujka AC-101 jest nowoczesną mikrofonową czujką zbicia szyby. Dzięki zastosowaniu układów

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 Nr katalogowy CNVU-485-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 Nr katalogowy CNVU-485-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 Nr katalogowy CNVU-485-01 data publikacji luty 2010 Strona 2 z 9 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Schemat podłączenia i konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

DAGTECH Spółka z o.o. PROJEKTY ELEKTRYCZNE SZAFY STEROWNICZE ZESTAWY ZASILAJĄCE URZĄDZENIA KONTROLNO-POMIAROWE URZĄDZENIA ROZDZIELCZE

DAGTECH Spółka z o.o. PROJEKTY ELEKTRYCZNE SZAFY STEROWNICZE ZESTAWY ZASILAJĄCE URZĄDZENIA KONTROLNO-POMIAROWE URZĄDZENIA ROZDZIELCZE DAGTECH Spółka z o.o. PROJEKTY ELEKTRYCZNE SZAFY STEROWNICZE ZESTAWY ZASILAJĄCE URZĄDZENIA KONTROLNO-POMIAROWE URZĄDZENIA ROZDZIELCZE AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS Głogówko 25 67-240 Kotla tel.: 76 831

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL. BIELSKA 47a.

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL. BIELSKA 47a. PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL. BIELSKA 47a. ADRES INWESTYCJI: IZBA CELNA W KATOWICACH UL. BIELSKA 47a, CIESZYN

Bardziej szczegółowo

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe VERSA uniwersalne centrale alarmowe VERSA to seria nowoczesnych central alarmowych, dedykowanych dla systemów zabezpieczeń małych obiektów biurowych i handlowych, domów i mieszkań. To, co wyróżnia je spośród

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych

Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych AMBM M.Kłoniecki, A.Słowik s.c. 01-866 Warszawa ul.podczaszyńskiego 31/7 tel./fax (22) 834-00-24, tel. (22) 864-23-46 www.ambm.pl e-mail:ambm@ambm.pl

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN. squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp.j. ul. Jana III Sobieskiego 1 85-060 Bydgoszcz tel: +48 525852221 fax: +48 525524996 web: www.squaretec.pl e-mail: biuro@squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 045

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 045 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 045 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 1 września 2016 r. Nazwa i adres AB 045 Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego (antywłamaniowego) w ramach zadania Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku

Bardziej szczegółowo

Wykaz systemów i wykaz urządzeń w systemach dla części 1

Wykaz systemów i wykaz urządzeń w systemach dla części 1 Wykaz systemów i wykaz urządzeń w systemach dla części 1 01. System nr 1, systemy sygnalizacji włamań i napadu, systemy telewizji dozorowej a. centrala Satel INTEGRA 128 1 szt. b. moduł CA-64PP 5 szt.

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

System bezpieczeństwa MC 1500

System bezpieczeństwa MC 1500 System bezpieczeństwa MC 1500 BEZPIECZEŃSTWO W EUROPIE System bezpieczeństwa MC 1500 wykorzystywany w całej Europie System MC 1500 spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnemu systemowi sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Plan spotkania. 1. Kilka zasad

Plan spotkania. 1. Kilka zasad Plan spotkania 1. Kilka zasad Do której będzie spotkanie Co z przerwami Telefony 2. Wprowadzenie do systemu 3. Porównanie do innych systemów 4. Korzyści z posiadania Inteligentnego Budynku 5. Jak przekonać

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAOSKA

POLITECHNIKA GDAOSKA POLITECHNIKA GDAOSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Sterowniki do urządzeń chłodniczych: budowa + cechy techniczne + funkcje użytkowe. Gdańsk 2008 Wykonał Korpalski Radosław

Bardziej szczegółowo

bezprzewodowy system alarmowy

bezprzewodowy system alarmowy bezprzewodowy system alarmowy niezawodna ochrona dla małych obiektów System MICRA jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie potrzebny jest prosty i niezawodny system alarmowy z komunikatorem GSM.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 75/SPPW/2016

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 75/SPPW/2016 Wzór Formularza Oferty (pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy) OF ERTA Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz NIP: 864-00-07-587, REGON:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY SYSTEM DO STRZELAŃ SYTUACYJNYCH typ USS- 1 6 z obrotnicami tarcz typu WP (WRÓG- PRZYJACIEL WP i WP-O) sterownikiem komputerowym i

UNIWERSALNY SYSTEM DO STRZELAŃ SYTUACYJNYCH typ USS- 1 6 z obrotnicami tarcz typu WP (WRÓG- PRZYJACIEL WP i WP-O) sterownikiem komputerowym i UNIWERSALNY SYSTEM DO STRZELAŃ SYTUACYJNYCH typ USS- 1 6 z obrotnicami tarcz typu WP (WRÓG- PRZYJACIEL WP i WP-O) sterownikiem komputerowym i pulpitem ręcznym, wersja 04.10.03 Karta informacyjna ( w aktualizacji)

Bardziej szczegółowo

cennik detaliczny ważny od 20,03,2017 RABATY Instalatorom i Firmom Handlowym. Pomoc techniczna i szkolenia - zapraszamy do kontaktu.

cennik detaliczny ważny od 20,03,2017 RABATY Instalatorom i Firmom Handlowym. Pomoc techniczna i szkolenia - zapraszamy do kontaktu. ZESTAWY ALARMOWE - PROMOCJA INSTALATOROM PRiMA12SET Zestaw PRiMA 12 + LCD WH-WH 459,00 PLN centrala PRiMA 12, manipulator PRiMA 12 LCD - bufor 250 zdarzeo, PRiMA6SET Zestaw PRiMA 6 GSM + LCD WH-WH 699,00

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo