Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy"

Transkrypt

1 S20 MLS pl Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy Ważne informacje dla: montera; elektryka; użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą instrukcję. S20 Becker-Antriebe GmbH Sinn/Germany

2 Instrukcja montażu i obsługi Spis treści Spis treści... 2 Informacje ogólne... 3 Gwarancja... 3 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem... 4 Stosowane skróty... 5 Montaż sterownika... 5 Podłączenie do sieci elektrycznej... 5 Tryb nastawczy... 6 Elementy obsługowe... 6 Kontrola kierunku przesuwu... 7 Podłączenie i działanie zewnętrznych urządzeń sterujących oraz układów bezpieczeństwa... 7 Ustawianie przełączników DIP...10 Wskaźniki LED...10 Co robić, gdy...?...11 Dane techniczne...11 Ogólny schemat połączeń

3 Informacje ogólne Urządzenie S20 MLS jest produktem wysokiej jakości o licznych właściwościach i zaletach: łatwe i wygodne podłączenie prosta obsługa przy wysokiej uniwersalności nadaje się do wszystkich typowych rodzajów listew bezpieczeństwa (optycznych, elektrycznych i pneumatycznych) Wskazówka Niniejsza instrukcja montażu i obsługi odnosi się do sterownika bramy S20 MLS, przeznaczonego do sterowania napędami z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym. Podczas instalacji i ustawiania urządzenia należy przestrzegać niniejszej instrukcji montażu i obsługi. Gwarancja Zmiany konstrukcyjne oraz niewłaściwy montaż niezgodny z niniejszą instrukcją i innymi naszymi wskazówkami mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała i uszczerbku na zdrowiu użytkownika, jak np. zmiażdżeń, dlatego też zmiany konstrukcyjne mogą być przeprowadzane jedynie po uzgodnieniu z nami i za naszą zgodą, a nasze wskazówki, zwłaszcza zamieszczone w niniejszej instrukcji montażu i obsługi, muszą być bezwzględnie przestrzegane. Dalsze przetwarzanie produktów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest niedozwolone. Producent produktu końcowego oraz instalator mają obowiązek zwracać uwagę, aby podczas stosowania naszych produktów przestrzegane były i dotrzymywane wszystkie zwłaszcza w zakresie produkcji produktu końcowego, instalacji i doradztwa przepisy prawne i administracyjne, w tym zwłaszcza odnośne aktualne przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. Wskazówki bezpieczeństwa Poniższe wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia służą do zapobiegania zagrożeniom oraz unikania obrażeń ciała i szkód materialnych. Niniejszą instrukcję należy zachować. Zachować ostrożność Uwaga Wskazówka Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację. W przypadku zlekceważenia skutkiem mogą być obrażenia ciała. Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację. W przypadku zlekceważenia skutkiem może być uszkodzenie produktu lub przedmiotów znajdujących się w jego pobliżu. Oznacza wskazówki dotyczące eksploatacji oraz inne użyteczne informacje. 3

4 Instrukcja montażu i obsługi Zachować ostrożność Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w obrębie urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i bezwzględnie przestrzegać jej treści oraz zawartych w niej wskazówek bezpieczeństwa. Podczas otwierania sterownika napięcie elektryczne wewnątrz urządzenia wynosi do 400 V. Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Prace na układach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. Sterownik należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem! Pod żadnym pozorem nie należy demontować ani blokować układów bezpieczeństwa. Nie należy uruchamiać urządzenia, gdy układy bezpieczeństwa są uszkodzone. Usterki może usuwać wyłącznie autoryzowany personel specjalistyczny. W przypadku awarii należy wyłączyć urządzenie i jak najszybciej usunąć jej przyczynę. Urządzenie może być wówczas uruchamiane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Należy przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów (w zakresie bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom) oraz zawartych w nich wskazówek bezpieczeństwa, w szczególności przepisów stowarzyszeń zawodowych (BGR 232, wcześniej ZH 1/494), normy EN Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem oraz odpowiednich obowiązujących norm VDE. Użytkownik ma obowiązek zadbać, aby urządzenie było użytkowane wyłącznie w nienagannym stanie technicznym, a jego układy bezpieczeństwa były regularnie poddawane kontroli działania przez eksperta (przed pierwszym uruchomieniem i w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku; w przypadku stosowania fotokomórek bez funkcji samotestowania co najmniej raz na pół roku). Wymagane kontrole należy udokumentować w formie protokołu kontrolnego. Protokół kontrolny należy umieścić w książce kontrolnej. Sterownik posiada żywotność pozwalającą na cykli roboczych. Napędy z przewodem przyłączeniowym PCV mogą być używane wyłącznie w pomieszczeniach. W przypadku zastosowania urządzenia na zewnątrz, przewód przyłączeniowy musi zostać umieszczony w rurze ochronnej. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Sterownik S20 MLS należy stosować zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem, tj. do sterowania napędami bram rolowanych i segmentowych z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym firmy Becker. 4

5 IMP LS MLS SKS Test DW EL OSE NA Stosowane skróty Przycisk impulsowy Fotokomórki Mechanical Limit Switch - Mechaniczny wyłącznik krańcowy Krawędziowa listwa bezpieczeństwa Test czujnika ciśnieniowego Listwa elektryczna Optyczny układ bezpieczeństwa Wyłącznik awaryjny Montaż sterownika S20 Otworzyć pokrywę sterownika. Wyjąć wtyczkę klawiatury foliowej ze sterownika i ostrożnie zdjąć pokrywę. Usunąć odpowiednie elementy wyłamywane z dolnej części obudowy. Wskazówka Aby elementy wyłamywane dały się łatwiej usunąć, należy naciąć ich krawędzie. Za pomocą dołączonych tekturowych szablonów wywiercić otwory do zamocowania obudowy w ścianie. Podłączenie do sieci elektrycznej Zachować ostrożność Podłączenia sterownika do sieci elektrycznej może dokonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk! Należy przestrzegać obowiązujących norm VDE! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych urządzenie powinno zostać skutecznie odłączone od zasilania! Podczas podłączania należy przestrzegać danych technicznych urządzenia S20 MLS. Nie należy przekraczać podanych wartości maksymalnych! Instalacja przyłącza sieciowego Napięcie robocze sterownika S20 MLS wynosi 3 x 400 V AC, 50/60 Hz (L1, L2, L3, N, PE). W celu podłączenia do sieci zasilającej, w bezpośredniej bliskości sterownika należy zainstalować przewód przyłączeniowy z wtyczką CEE 16A/6h o długości ok. 1,2 m oraz gniazdo CEE 16A/6h, tak aby zapewnić łatwy dostęp do wtyczki, lub podłączyć sterownik poprzez zainstalowany na stałe przewód instalacyjny (patrz rozmieszczenie zacisków i schemat połączeń). 5

6 Instrukcja montażu i obsługi Uwaga W przypadku instalacji na stałe, w bezpośredniej bliskości sterownika należy zainstalować wyłącznik główny podłączony do przewodu zasilającego lub bezpośrednio do sterownika S20 MLS. Przewód zasilający dla sterownika należy zabezpieczyć za pomocą 3-biegunowego trójfazowego bezpiecznika samoczynnego o wartości 3 x 10 A. Podłączenie napędu do sterownika Do podłączania napędu bram segmentowych firmy Becker do sterownika S20 MLS dostępne są kable przyłączeniowe o różnej długości. Na obu końcach przewodu przyłączeniowego znajduje się wtyczka podłączeniowa. Podłączenie odbywa się poprzez wtyczkę 4-biegunową (M-silnik) oraz 8-biegunową (E-wyłącznik krańcowy). Żółto-zielona żyła przewodu ochronnego musi zostać podłączona do zacisku przewodu ochronnego PE ( ). Tryb nastawczy Poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków GÓRA, DÓŁ i STOP przez ok. 3 sekundy następuje przełączenie do trybu nastawczego. W trybie nastawczym przesuw w górę/ dół możliwy jest jedynie bez podtrzymania. Tryb nastawczy sygnalizowany jest miganiem wskaźnika LED. Funkcje wejść sterowania dla przycisku impulsowego (IMP), fotokomórek (LS/LB) oraz listwy bezpieczeństwa nie są wykonywane w trybie nastawczym, jednakże funkcja listwy bezpieczeństwa i wyłącznika przedkrańcowego wskazywana jest w celu kontroli na wskaźnikach LED. Aby wyjść z trybu nastawczego należy ponownie wcisnąć równocześnie przyciski GÓRA, DÓŁ i STOP przez ok. 3 sekundy. Normalny tryb pracy sygnalizowany jest stałym świeceniem wskaźnika LED. Elementy obsługowe Przycisk GÓRA Wciśnięcie przycisku GÓRA powoduje otwarcie bramy w trybie samopodtrzymania. Po osiągnięciu górnego położenia krańcowego lub zadziałaniu funkcji bezpieczeństwa brama automatycznie zatrzymuje się. Jeżeli w trakcie zamykania bramy zostaje wciśnięty przycisk GÓRA, przesuw bramy zostaje natychmiast zatrzymany, po czym po upływie 0,5 s brama przesuwa się z powrotem w górne położenie krańcowe. Przycisk STOP Wciśnięcie przycisku STOP powoduje zatrzymanie bramy. Przycisk DÓŁ Wciśnięcie przycisku DÓŁ przy zastosowaniu listwy bezpieczeństwa powoduje zamknięcie bramy w trybie samopodtrzymania. Jeżeli nie podłączono listwy bezpieczeństwa, możliwa jest wyłącznie praca w trybie bez podtrzymania (obsługa impulsowa). Po zadziałaniu krawędziowej listwy bezpieczeństwa lub fotokomórek brama zostaje zatrzymana (listwa bezpieczeństwa: czas zatrzymania 0,3 s, fotokomórki: czas zatrzymania 0,5 s) i odsuwa się od przeszkody (czas wycofania 2 s). 6

7 Kontrola kierunku przesuwu Otworzyć pokrywę S20 MLS odkręcając cztery śruby i nałożyć ją ponownie od góry. Kierunek obrotów napędu zależny jest od podłączenia 3 faz do sterownika i musi zostać poddany kontroli. Należy postępować w następujący sposób: Przesunąć bramę za pomocą awaryjnego uruchamiania ręcznego do pozycji na wpół otwartej. Podłączyć wtyczkę CEE do gniazdka CEE, wzgl. włączyć wyłącznik główny. Skontrolować, czy sterownik znajduje się w trybie nastawczym. Za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ sprawdzić, czy kierunek przesuwu bramy odpowiada wciskanemu przyciskowi. Jeżeli kierunek przesuwu bramy nie odpowiada wskazaniom na przyciskach należy wykonać następujące czynności: Całkowicie odłączyć sterownik S20 MLS od zasilania. Zamienić dwie fazy przy zaciskach zasilania, np. kable przy zaciskach L1 i L3 (patrz Ogólny schemat połączeń). Ponownie sprawdzić kierunek przesuwu. Podłączenie i działanie zewnętrznych urządzeń sterujących oraz układów bezpieczeństwa Wskazówka Przed podłączeniem zewnętrznych urządzeń starujących należy najpierw skontrolować kierunek przesuwu bramy i ustawić położenia krańcowe napędu. Wyłącznik awaryjny Do zacisków NA/ES można podłączyć zewnętrzny wyłącznik awaryjny. Po wciśnięciu wyłącznika awaryjnego napęd zostaje odłączony. Brama zostaje trwale zatrzymana. Dalszy przesuw bramy jest możliwy dopiero po odblokowaniu wyłącznika awaryjnego. Zewnętrzny wyłącznik potrójny Do zacisków 2,3, 4 i 5 (STOP ) można podłączyć zewnętrzny wyłącznik potrójny. Działa on identycznie jak przycisk potrójny umieszczony w przedniej części sterownika. Podczas instalacji zewnętrznego wyłącznika potrójnego należy usunąć mostek drutowy umieszczony pomiędzy zaciskami 2 i 4. Wyłącznik drzwi wyjściowych / Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny Do zacisków 2 i 4 można podłączyć dodatkowo wyłącznik drzwi wyjściowych i/lub zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny (ew. szeregowo do przycisku STOP zewnętrznego wyłącznika potrójnego). Podczas instalacji wyłącznika drzwi wyjściowych oraz/lub zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny należy usunąć mostek drutowy umieszczony pomiędzy zaciskami 2 i 4. 7

8 Instrukcja montażu i obsługi Pętla indukcyjna Do zacisków 2 i 3 można podłączyć dodatkowo pętlę indukcyjną do automatycznego otwierania bramy (ew. równolegle do przycisku GÓRA zewnętrznego wyłącznika potrójnego). Pętla indukcyjna powinna w miarę możliwości zostać ustawiona tak, by wydawała STAŁE POLECENIE GÓRA. Wyłącznik zwisu liny Do zacisków 12 i 13 (zwis liny/slack rope) można podłączyć wyłącznik zwisu lin. Podczas instalacji należy usunąć mostek drutowy umieszczony pomiędzy zaciskami 12 i 13. Wejście to jest zabezpieczone przeciwzakłóceniowo poprzez wewnętrzny człon czasowy ok. 0,1 s. Jeżeli wyłącznik zwisu liny zareaguje w tym czasie, brama zostaje zatrzymana w danej pozycji. Podczas uruchomienia niemożliwy jest jakikolwiek dalszy przesuw bramy. Zachować ostrożność Wejście Wyłącznik zwisu liny nie posiada dostatecznej kontroli przeciwzakłóceniowej. W przypadku stosowania kombinowanego wyłącznika zwisu liny/chwytaka, należy podłączyć go do zacisków awaryjnych NA/ES. Zabezpieczenie przed wciągnięciem Do zacisków NA/ES (WYŁ. AW.) można podłączyć wyłącznik bezpieczeństwa jako zabezpieczenie przed wciągnięciem. Podczas instalacji należy usunąć mostek drutowy umieszczony pomiędzy zaciskami NA/ES. Zewnętrzny wyłącznik pojedynczy Do zacisków 1 i 2 (IMP) można podłączyć pojedynczy wyłącznik zewnętrzny. Polecenia przycisku zostają kolejno przetworzone w sekwencję poleceń GÓRA - STOP - DÓŁ - STOP. W przypadku usterki, polecenia przycisku zostają kolejno przetworzone w sekwencję poleceń GÓRA - STOP - GÓRA. Fotokomórki Do zacisków 10 i 11 (LS) można podłączyć fotokomórki. Podczas instalacji należy usunąć mostek drutowy umieszczony pomiędzy zaciskami 10 i 11. Jeżeli fotokomórki zareagują podczas przesuwu w kierunku DÓŁ, brama zostaje natychmiast zatrzymana. Po upływie ustalonego wewnętrznie czasu 0,5 s S20 MLS ponownie uruchamia bramę. 8

9 Listwa bezpieczeństwa Do sterownika S20 MLS można podłączać bezpośrednio następujące typy listew bezpieczeństwa: listwy pneumatyczne (DW), listwy elektryczne (EL), optyczne układy bezpieczeństwa (OSE). Niezbędny układ reagujący zintegrowany jest w sterowniku (samokontrolujący układ reagujący zg. z EN 12453). Pneumatyczna lub elektryczna listwa bezpieczeństwa podłączana jest do zacisków 8 i 9 (EL/DW) i kontrolowana przez rezystor terminujący. Musi on zostać podłączony do styku DW lub końca listwy elektrycznej zgodnie ze schematem połączeń S20 MLS. Elektryczne listwy bezpieczeństwa montowane fabrycznie należy skontrolować pod kątem rezystancji terminalnej. Istnieje możliwość zastosowania listew bezpieczeństwa z rezystorem terminującym 1,2 kω lub 8,2 kω. Optoelektroniczna listwa bezpieczeństwa OSE firmy Vitector (Fraba) podłączana jest, bezpośrednio i bez rezystora terminującego, do zacisków 6, 7 i 8 (OSE) (6 - żyła biała, 7 - żyła zielona, 8 - żyła brązowa). W celu dostrojenia sterownika do danej listwy bezpieczeństwa należy ustawić przełączniki DIP 1, 2 i 3 zgodnie z poniższą tabelą. Typ listwy bezpieczeństwa DIP 1 DIP 2 DIP 3 Pneumatyczna listwa bezpieczeństwa 1,2 kohm OFF ON ON Pneumatyczna listwa bezpieczeństwa 8,2 kohm OFF ON OFF Elektryczna listwa bezpieczeństwa 1,2 kohm OFF OFF ON Elektryczna listwa bezpieczeństwa 8,2 kohm OFF OFF OFF Optoelektroniczna listwa bezpieczeństwa OSE ON OFF OFF Zachować ostrożność! W przypadku stosowania pneumatycznej listwy bezpieczeństwa, wyłącznik DIP 2 musi koniecznie znajdować się w pozycji ON, ponieważ w przeciwnym wypadku działanie pneumatycznej listwy bezpieczeństwa nie jest prawidłowo kontrolowane. W urządzeniach w stanie fabrycznym układy bezpieczeństwa mogą być zmostkowane. Przed uruchomieniem należy upewnić się, że nie są zainstalowane żadne niepotrzebne mostki. Jeżeli listwa bezpieczeństwa zareaguje podczas przesuwu w kierunku DÓŁ, sterownik S20 MLS natychmiast zatrzymuje bramę. Po upływie ustalonego wewnętrznie czasu 0,3 s S20 MLS ponownie uruchamia bramę. 9

10 Instrukcja montażu i obsługi Ustawianie przełączników DIP Przełącznik DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 Pozycja Rysunek Działanie OFF ON ON OFF ON OFF ON OFF Podłączono elektryczną lub pneumatyczną listwę bezpieczeństwa Podłączono optoelektroniczną listwę bezpieczeństwa (OSE) Podłączono pneumatyczną listwę bezpieczeństwa (DW), testowanie DW jest aktywne Podłączono elektryczną listwę bezpieczeństwa Rezystor terminujący listwy bezpieczeństwa = 1,2 kohm Rezystor terminujący listwy bezpieczeństwa = 8,2 kohm Przesuw w dół w trybie samopodtrzymania (wyłącznie z listwą bezpieczeństwa) Przesuw w dół w trybie bez podtrzymania Wskaźniki LED Wskaźniki LED znajdują się na klawiaturze foliowej pokrywy. LED Wskazanie Znaczenie świeci Tryb normalny miga ciągle Tryb nastawczy świeci Włączona, wzgl. uszkodzona SKS miga ciągle Włączona LS miga 1x Otwarty wyłącznik zwisu liny lub obwód bezpieczeństwa miga 2x Przekroczenie czasu pracy (czas pracy 90 s) miga 3x Negatywny wynik testu DW miga 4x Zbyt wysokie ustawienie wyłącznika przedkrańcowego (czas testu 5 s) miga 5x Brak zabezpieczenia nadmiarowego 10

11 Co robić, gdy...? Zachować ostrożność Usterki może usuwać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Błąd Brak reakcji na wciśnięcie przycisku, wskaźnik LED nie świeci Możliwa przyczyna i usuwanie błędów Skontrolować napięcie zasilania (zaciski L3/ L2/L1/N (SIEĆ)). Brak reakcji na wciśnięcie przycisku, wskaźnik LED świeci Skontrolować obwód bezpieczeństwa napędu (korba ręczna/łańcuch uruchomienia awaryjnego, temperaturę napędu, wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa (S1F/S2F, żółte krzywki styczne)). Skontrolować zaciski 2/4 (STOP), 10/11 (ZS/ LB) oraz 12/13 (zwis liny/slack rope). Jeżeli te pary zacisków są wolne, należy je połączyć. Skontrolować wyłącznik (obwód) awaryjny (zaciski NA/ES (WYŁ. AW.)). Dane techniczne Typ S20 MLS Zasilanie sieciowe 3N~ 400 V 50/60 Hz Moc znamionowa silnika maks. 1,8 kw Napięcie sterujące 24 V DC Prąd sterujący maks. 125 ma Wymiary obudowy 155 x 130 x 50 mm (S x W x G) Masa ok. 0,5 kg (bez przewodu przyłączeniowego) Stopień ochrony IP54 Temperatura eksploatacji 0 C C Bezpieczniki (montaż po str. klienta) 3 x 10 A 11

12 Instrukcja montażu i obsługi Ogólny schemat połączeń Napęd S1F - Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa OTWIERANIE S2F - Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa ZAMYKANIE S3F - Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa Awaryjne uruchamianie ręczne S4F - Wyłącznik termiczny S5 - Wyłącznik krańcowy roboczy OTWIERANIE S6 - Wyłącznik krańcowy roboczy ZAMYKANIE S7 - Wyłącznik przedkrańcowy Test S8 - brak funkcji Transformator Klawiatura foliowa Wtyczka systemowa EL / DW EL - elektryczna listwa bezpieczeństwa lub DW - pneumatyczna listwa bezpieczeństwa R = 1k2 lub 8k2 Zasilanie sieciowe 3 x 400 V AC OSE FRABA Wyłącznik chwytaka IMP STOP DW EL LS Zwis liny OSE (Fraba) optyczny układ bezpieczeństwa S = pilot E = odbiornik Przyłącze: białe = 6 zielone = 7 brązowe = 8 Zewnętrzny wyłącznik awaryjny Drzwi wyjściowe/ Zab.p.pęknięciem sprężyny Zewn. wyłącznik potrójny 12

13 13

14 Instrukcja montażu i obsługi 14

15 15

16 /11

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD Dane techniczne Napędy typu BD przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych lub bram rolowanych. Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu silnik wyczuwając opór na swojej

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe bez sprężyn

Bramy segmentowe bez sprężyn Informacje Bramy 9 10 1 3 8 4 5 7 7 6 6 Napęd ze sterowaniem zewnętrznym 1 Napęd Sterowanie 3 Przewody 4 Wtyczka CEE lub Schuko 5 Przewód spiralny z puszką 6 Fotoczujniki, np. typ M 7 Fotokomórka, np.

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Centronic TimeControl TC42

Centronic TimeControl TC42 Centronic TimeControl TC42 pl Instrukcja montażu i obsługi Zegar sterujący Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Axroll NS radiowy sterownik przeznaczony do obsługi bram rolowanych. Napędy ~230V muszą mieć wbudowane wyłączniki krańcowe. Możliwość współpracy z pilotami serii Keytis (GDO) lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X ODBIORNIK JEDNANAŁOWY GAMMA X Dane Techniczne / Możliwość podłączenia jednego napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500W / Możliwość podłączenia fotokomórki / Zasilanie fotokomórki: 12V DC / Zasięg

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 R

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 R www.sukcesgroup.pl Dane techniczne Napędy typu R to napędy z odbiornikiem radiowym, które umożliwiają bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota. Przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet i bram rolowanych.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do rolet, markiz lub innych osłon przeciwsłonecznych, wyłącznik przeciążeniowy, dowolnie ustalana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe NIE TAK Altus RTS pasuje

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren Invio-868 Instrukcja użytkownika Instrukcję użytkownika należy utrzymywać w dobrym stanie! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309304 00 Nr. 18

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA 1 Opis Centrala PRG303 jest urządzeniem elektronicznym dla sterowania systemami automatycznego otwierania i zamykania. Do podstawowych zalet centrali należy zaliczyć:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do zaworów grzejnikowych

Siłowniki do zaworów grzejnikowych Siłowniki do zaworów grzejnikowych o skoku nominalnym 2,5 mm 4 893 SSA31... SSA81... 80130 80117 SSA... bez przełącznika pomocniczego SSA...1 z przełącznikiem pomocniczym Siłowniki elektromechaniczne do

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi Napędy bram segmentowych

Instrukcja montażu i obsługi Napędy bram segmentowych A100 pl Instrukcja montażu i obsługi Napędy bram segmentowych Ważne informacje dla: montera elektryka użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować oryginalną instrukcję.

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja instalacji i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + V Fire Therm. J J + V J + V +V D+ D T J Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

GYSTART E 724E T

GYSTART E 724E T OPIS OGÓLNY Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Zaprojektowaliśmy je z najwyższą starannością. W celu pełnego wykorzystania możliwości urządzenia należy zapoznać się z poniższą instrukcją i przechowywać

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca Nr zamówieniowy Instrukcja obsługi i montażu. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 2 Budowa urządzenia.

Stacja dokująca Nr zamówieniowy Instrukcja obsługi i montażu. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 2 Budowa urządzenia. Stacja dokująca Nr zamówieniowy 2883.. Instrukcja obsługi i montażu 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wbudowanie i montaż urządzeń elektronicznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający Instrukcja obsługi Aktor przełączający 1289 00 Spis treści 2 Opis urządzenia... 3 Elementy obsługi i wskazania... 4 Zaciski przyłączeniowe... 7 Montaż... 8 Ustawianie trybu pracy... 9 Przełączanie trybu

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Razem droga staje się łatwiejsza. Automatyzacja i sterowanie bram: z firmą BECKER. Razem łatwiej.

Razem droga staje się łatwiejsza. Automatyzacja i sterowanie bram: z firmą BECKER. Razem łatwiej. Razem droga staje się łatwiejsza. Automatyzacja i sterowanie bram: z firmą BECKER. Razem łatwiej. Łatwiej otworzyć sobie drogę... Napęd Becker Jasne, logiczne, zrozumiałe to właśnie te cechy oraz hasło

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Poznań 2017 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Głośnik do zabudowy

Instrukcja montażu i obsługi. Głośnik do zabudowy Instrukcja montażu i obsługi Głośnik do zabudowy 1258 00 Opis urządzenia Głośnik do zabudowy umożliwia integrację systemu komunikacji domofonowej Gira w skrzynkach pocztowych, szczelinach rozmównych, bocznych

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Control 22 / 23. Instrukcja uruchomienia i schemat połączeń

Control 22 / 23. Instrukcja uruchomienia i schemat połączeń Control 22 / 23 Instrukcja uruchomienia i schemat połączeń Rysunki dla układu sterowania Control 22 / 23 C B D A A B C D E Klawiatura foliowa Przyłącza układu sterowania w motoreduktorze Wyłącznik krańcowy

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRFD24 (-O) Siłownik Zamknij/Otwórz z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 1,6 Nm Napięcie znamionowe AC / DC 24 V Sterowanie:

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika bramy AS 210 B

Instrukcja obsługi sterownika bramy AS 210 B Instrukcja obsługi sterownika bramy AS 210 B PL Sterownik bram AS 210 B / Rev. 1.1 1 1. Spis treści 3. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa 1. Spis treści 2 2. Objaśnienie symboli 2 3. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris Uno W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris Uno, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi REGAN - 0 - BW Opis techniczny Instrukcja obsługi Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle stosować do jej treści! Wydanie pierwsze Kraków 2005

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Sterownik ECON. Instrukcja obsługi i montażu

Sterownik ECON. Instrukcja obsługi i montażu Sterownik ECON Instrukcja obsługi i montażu Opis regulatora i systemu Przy odbiorze, stanowiącym integralną część dostawy, należy uważnie sprawdzić poprawność wszystkich elementów. Części oznaczone na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY RUROWE TUSSO PRACUJĄ W CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz ORAZ NAPIĘCIU 230 V/50 Hz

NAPĘDY RUROWE TUSSO PRACUJĄ W CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz ORAZ NAPIĘCIU 230 V/50 Hz OZ NPIĘCIU 0 V/50 Hz MOTOS NPĘD UOWY MEDI E - Z WUDOWNYM ODIONIKIEM DIOWYM,ELEKTONICZNYMI KŃCÓWKMI, FUNKCJĄ ŁGODNEGO ZTZYMNI, DODTKOWĄ POZYCJĄ KOMFOT OZ MECHNIZMEM PZECIĄŻENIOWYM INSTUKCJ MONTŻU, OSŁUGI

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, 2001r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14W

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/ 2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/1500051 Instalacja i obsługa Przechowywać starannie! Wydanie I012/02/02/5PL Spis treści! Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem! Ważne informacje Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OGRZEWANIE DLA BUDYNKÓW INWENTARSKICH SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Nr 05000260/4 Sterowanie automatyczne dla promienników podczerwieni typ FA XLA firmy SBM. Wyłącznie dla budynków inwentarskich.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01 SYSTEMY I URZĄDZENIA STERUJĄCE STEROWNIKI I CENTRALE MIKROPROCESOROWE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE PRODUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

inet Box Instrukcja montażu

inet Box Instrukcja montażu Instrukcja montażu Strona 2 Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Przeznaczenie... 2 Zakres dostawy... 2 Wymiary... 3 Przyłącza i elementy obsługi... 3 Wskazania...

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Siłownikami AMV 655, 658 i 659 mogą sterować regulatory elektroniczne z 3-punktowym sygnałem wyjściowym.

Siłownikami AMV 655, 658 i 659 mogą sterować regulatory elektroniczne z 3-punktowym sygnałem wyjściowym. Siłowniki sterowane sygnałem -punktowym bez funkcji bezpieczeństwa SU, SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry/w dół) SD z funkcją bezpieczeństwa certyfikowaną zgodnie z normą EN 4597 (sprężyna w

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy Karta katalogowa NR23A-S Siłownik obrotowy do zaworów kulowych (regulacyjnych) 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy Nm Napięcie znamionowe... 24 VAC Sterowanie: Zamknij/otwórz lub 3-punktowe Wbudowany Dane

Bardziej szczegółowo