Nr 56 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH. Analizy i Opinie. Korepetycje szara strefa edukacji. Analyses & Opinions. Elżbieta Putkiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 56 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH. Analizy i Opinie. Korepetycje szara strefa edukacji. Analyses & Opinions. Elżbieta Putkiewicz"

Transkrypt

1 Nr 56 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH T H E I N S T I T U T E O F P U B L I C A F F A I R S Analizy i Opinie Analyses & Opinions Korepetycje szara strefa edukacji Elżbieta Putkiewicz

2 2 Korepetycje szara strefa edukacji Korepetycje szara strefa edukacji Elżbieta Putkiewicz Powszechne w szkole korepetycje tworzą szarą strefę edukacji, która może świadczyć o porażce polityki oświatowej państwa. Zjawisko korepetycji jest złożone i nie podlega jednoznacznej ocenie ma swoje dobre strony, np. na ogół wysoką skuteczność dydaktyczną, oraz szereg negatywnych konsekwencji pedagogicznych, społecznych, etycznych i ekonomicznych. Istnieje potrzeba zainicjowania dyskusji i systematycznego monitorowania zjawiska korepetycji oraz uwzględnienia problemu korepetycji w kształceniu nauczycieli. Powszechność zjawiska Korepetycje definiowane są jako płatne lekcje z przedmiotów nauczanych w szkołach. Do korepetycji zaliczamy więc: lekcje indywidualne, grupowe, zajęcia w (szczególnie popularnych na Dalekim Wschodzie) szkołach korepetycyjnych oraz kursy przygotowawcze na uczelnie. Z badań zainicjowanych w 2004 r. przez Open Society Institute wśród studentów pierwszego roku studiów wynika, że z samych tylko lekcji prywatnych prowadzonych przez nauczyciela indywidualnie lub z grupą uczniów korzystało w klasie maturalnej: 92% uczniów w Azerbejdżanie, 76% w Gruzji, prawie 70% w Mongolii i na Ukrainie, 60% młodzieży na Litwie, 50% w Polsce, 35% na Słowacji, 31% w Bośni i Hercegowinie oraz 28% w Chorwacji. Z różnych form korepetycji coraz częściej korzysta się w krajach, w których zawsze były one popularne, czyli w Japonii, Singapurze, Korei Południowej, ale także w Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Korepetycje są zjawiskiem złożonym, nie poddają się więc jednoznacznej ocenie. Z jednej strony pozwalają na poszerzanie Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 56

3 Korepetycje szara strefa edukacji 3 umiejętności uczniów, z drugiej zaś przyczyniają się do pogłębiania nierówności w dostępie do edukacji, a wymuszane przez szkoły są formą korupcji, która utrudnia budowanie demokracji w szkole i jej środowisku. Ponieważ korepetytorzy nierzadko nie płacą podatków, zjawisko korepetycji powoduje również rozszerzanie się szarej strefy gospodarki. Korepetycje biorą nie tylko maturzyści, którzy przygotowują się do egzaminów wstępnych na uczelnie. W Polsce coraz częściej decydują się na nie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Ci pierwsi aby otrzymać wysokie wyniki podczas sprawdzianu po szkole podstawowej i dostać się do dobrych gimnazjów, drudzy by uzyskać dobre wyniki sprawdzianu po gimnazjum i zostać uczniem dobrego liceum. Wśród bezpośrednich przyczyn skłaniających do korzystania z korepetycji uczniowie, rodzice, a nawet co interesujące sami nauczyciele wymieniają fakt, że szkoły wymagają, a nie uczą, ograniczając swoje funkcje do certyfikacji wiedzy uczniów. Korepetycje przestały być domeną uczniów słabych. Z wywiadów z korepetytorami wynika, że wśród ich klientów jest wielu bardzo dobrych uczniów, należących do górnej ćwiartki osiągnięć. Stwierdzenie: Tylko słabi uczniowie pobierają korepetycje odrzuciło 92% biorących udział w badaniach polskich studentów pierwszego roku i ponad 80% studentów z pozostałych ośmiu krajów. Popytowi na korepetycje odpowiada ich podaż. Z deklaracji badanych studentów wynika, że w ich środowiskach nie jest trudno znaleźć korepetytora, funkcjonuje także prężny rynek kursów przygotowawczych do egzaminów na wyższe uczelnie. Powszechność zjawiska korepetycji świadczy być może o porażce oświatowej polityki państwa. Zdaniem socjologa Krzysztofa Koseły, państwo ze swoją pretensją do organizowania oświaty, a przynajmniej regulowania równego dostępu i wyznaczania wzorców jakości nauczania stoi teraz przed koniecznością rozwiązania problemu, którego pojawienia nie przewidywano, wprowadzając powszechny obowiązek szkolny. Widać, jak opór uczniowskiej materii i chęć rozegrania sytuacji na własną korzyść przez nauczycieli zrodziły zjawisko, nad którym już trudno jest zapanować. Korepetycje a równość dostępu do edukacji Zdecydowana większość, średnio ponad 80% studentów z dziewięciu krajów biorących udział w badaniach zainicjowanych przez Open Society Institute uważa, że lekcje prywatne, na które uczęszczali w klasie maturalnej, pomogły lub bardzo pomogły im w przygotowaniu do matury i egzaminów wstępnych. Z analiz danych otrzymanych z badań przeprowadzonych w dziewięciu krajach postkomunistycznych, a także w krajach dalekowschodnich oraz w Wielkiej Brytanii wynika, że poziom wykształcenia rodziców oraz ocena warunków ekonomicznych rodziny ucznia są podstawowymi zmiennymi, wpływającymi na Analizy i Opinie, 56 Instytut Spraw Publicznych

4 4 Korepetycje szara strefa edukacji podjęcie decyzji o korzystaniu z lekcji prywatnych. Z badań Instytutu Spraw Publicznych wynika, że o ile z lekcji prywatnych korzystało prawie dwie trzecie badanych, którzy określali warunki ekonomiczne swojej rodziny jako ogólnie dobre, to wśród tych, którzy określali je jako ogólnie złe jedna trzecia. Warto sobie uzmysłowić, że dwie godziny lekcji prywatnych w tygodniu przez cały rok szkolny kosztuje rodziców polskiego ucznia średnio około trzech tysięcy złotych. Podobnie, z korepetycji korzystało prawie 60% uczniów pochodzących z rodzin o wysokim statusie ekonomiczno-społecznym i 35% z rodzin o niskim statusie ekonomiczno-społecznym. Ciemne strony zjawiska korepetycji Badania ISP dostarczyły dowodów, że korepetycje stanowią źródło patologii relacji szkolnych. Zdaniem biorących udział w badaniach uczniów, rodziców i samych nauczycieli, niejednokrotnie sama szkoła bezpośrednio lub pośrednio wymusza branie korepetycji, podczas których nauczyciele nauczają lepiej i staranniej niż na zajęciach szkolnych. Korepetycje tego typu osłabiają standardy moralne środowiska szkolnego, zaburzają funkcję socjalizacyjną szkoły, niszczą także spójność zespołów klasowych. I w tym wypadku sytuacja szkoły polskiej nie jest odosobniona tak zwane korupcyjne korepetycje występują we wszystkich krajach uczestniczących w międzynarodowych badaniach zainicjowanych przez Open Society Institute. Z charakteru pracy korepetytorów (samozatrudnienie) wynika fakt utrudnionej kontroli płacenia przez nich podatków. Z tego prawdopodobnie powodu niewielu nauczycieli biorących udział w badaniach deklarowało płacenie podatków. Oprócz swoistości zatrudnienia korepetytorów niepłaceniu podatków sprzyja także brak dyskusji społecznej o zjawisku korepetycji. Pomijane zwykle milczeniem, nie stanowią materialnego zjawiska, a trudno płacić podatki za działalność, która nie istnieje. Potrzeba publicznej dyskusji o zjawisku korepetycji Konieczne jest zainicjowanie publicznej dyskusji o korepetycjach i kursach przygotowawczych do egzaminów: do nowej matury, sprawdzianu gimnazjalnego i sprawdzianu po szkole podstawowej, ale także do ewentualnych testów kompetencyjnych na uczelnie. Przed organizatorami debaty stoją dwa zadania. Pierwszym jest mobilizacja środowisk Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 56

5 Korepetycje szara strefa edukacji 5 oświatowych, uczniów i rodziców oraz przełamanie tabu ciążącego na tym zjawisku. Drugie zadanie to rzeczowa dyskusja o problemach związanych z korepetycjamii, w której winny zabrać głos przede wszystkim środowiska pedagogiczne, rodzice, uczniowie i twórcy polityki oświatowej. Potrzebna jest rzeczowa wymiana opinii z udziałem zarówno przeciwników korepetycji, jak również ich zwolenników. Jest szansa, że jej efektem będzie zmiana relacji między światem władzy i lokalnym środowiskiem edukacyjnym szkół. Po pierwszej bowiem próbie przełamania milczenia wokół szkoły i jej problemów, która zaowocowała powstaniem oświaty niepublicznej, ponownie cierpimy na brak autentycznych inicjatyw obywatelskich, spontanicznych form organizacyjnych, przejawów oddolnej mobilizacji wokół problemów edukacji. Znikł pośredni poziom aktywności społecznej między światem polityki a światem prywatnym rodziny, najbliższych przyjaciół. Nie funkcjonują lub funkcjonują niezwykle słabo stowarzyszenia rodziców i nauczycieli. W takiej sytuacji prawa rodziców ograniczają się do dostępu do informacji o wymaganiach szkoły i...wyboru korepetytora. Pierwszym tematem debaty powinna stać się naprawa funkcji dydaktycznej szkoły. Należy się zastanowić, jakie są powody, że szkoła wymaga, a nie pomaga. Jakie działania należy podjąć, aby funkcja certyfikacyjna szkoły przestała być dominująca. Drugim, równie ważnym tematem jest naprawa funkcji socjalizacyjnej szkoły. Ucierpiała ona z powodu nauczycieli, którzy wykazują swoje zaangażowanie dopiero na lekcjach prywatnych. Badacze z siedmiu spośród dziewięciu krajów biorących udział w badaniach z inicjatywy Open Society Institute są zwolennikami prawnego zakazu udzielania korepetycji przez nauczycieli swoim uczniom. Zdaniem ekspertów ISP, istnieje wiele argumentów przeciwko całkowitej prohibicji w tym zakresie. Wydaje się, że wzorem kodeksu zawodu lekarza należałoby wprowadzić kodeks zawodu nauczyciela, w którym znalazłby się zapis zakazujący nauczycielom uczenia na płatnych lekcjach swoich szkolnych uczniów. Trzecim tematem są nierówności społeczne, będące konsekwencją korepetycji. Z badań ISP wynika, że korepetycje są drogie nawet dla tych respondentów, którzy określali warunki ekonomiczne swojej rodziny jako średnie. Lekcje dodatkowe, za które trzeba płacić, powodują ograniczenie równego dostępu do edukacji. Wygrywają uczniowie, których rodziny mają większe możliwości finansowe. Analizy i Opinie, 56 Instytut Spraw Publicznych

6 6 Korepetycje szara strefa edukacji Monitorowanie zmian w systemie edukacji i kształcenia nauczycieli Równolegle z dyskusją społeczną o zjawisku korepetycji należałoby prowadzić monitorowanie zmian zachodzących w systemie edukacji. Ich celem byłoby tworzenie programów przeciwdziałania instytucjonalnej niewydolności szkoły, której symptomem jest m.in. plaga korepetycji. Szczególnie ważną rolę mogą odegrać ogólnopolskie, lokalne i szkolne barometry korepetycji. Niektóre samorządy lokalne i organizacje pozarządowe w Polsce prowadzą monitorowanie zjawiska korepetycji. Wyniki tych badań winny stać się podstawą do opracowania lokalnych i centralnych programów interwencyjnych, przeciwdziałających pladze korepetycji, takich jak np. prezentowane i szczegółowo omawiane podczas Global Forum on Education w Santiago de Chile (OECD, październik 2005) szkoły przedłużonego dnia, które proponują uczniom szereg zajęć kompensacyjnych i rozwijających uzdolnienia. Dydaktyczne i etyczne problemy związane ze zjawiskiem korepetycji powinny się stać jednym z najważniejszych zagadnień kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Do programów kształcenia i doskonalenia nauczycieli należy włączyć informacje o różnych systemach szkolnych. W szczególności dotyczy to rezultatów międzynarodowych badań osiągnięć szkolnych. Wynika z nich np., że są kraje, jak Finlandia, w których liczba korepetycji jest znacznie mniejsza niż w Polsce, a osiągnięcia uczniów zdecydowanie wyższe i mniej zróżnicowane, i takie, w których, jak w Hongkongu, nie zdarzają się korupcjogenne korepetycje udzielane własnym uczniom, ponieważ zakaz prawny dotyczący ich udzielania jest całkowicie uwewnętrzniony i stał się normą moralną. *** Tekst powstał na podstawie badań Instytutu Spraw Publicznych, przeprowadzonych na przełomie 2004/2005 w ramach międzynarodowego projektu Monitoring Private Tutoring zainicjowanego przez Open Society Institute. Rezultatem projektu jest publikacja autorstwa Elżbiety Putkiewicz pt. Korepetycje szara strefa edukacji (ISP, Warszawa 2005). Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 56

7 Prof. dr hab. Elżbieta Putkiewicz jest pracownikiem naukowym na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspertem Instytutu Spraw Publicznych zajmującym się monitorowaniem zmian w oświacie. Analizy i Opinie Nr 56, grudzień 2005 Redagują: dr Jacek Kucharczyk, Mateusz Fałkowski, Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Projekt graficzny: Andrzej Jasiocha Instytut Spraw Publicznych Adres: ul.szpitalna 5 lok Warszawa, Polska

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej

Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej Agata Ligęza, Justyna Franczak Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej W roku szkolnym 2011/12 połowa szkół, w których odbyła się ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Formy kooperacji między nauczycielami a uczniami w doskonaleniu procesów edukacyjnych. Analiza spełnienia kryterium

Formy kooperacji między nauczycielami a uczniami w doskonaleniu procesów edukacyjnych. Analiza spełnienia kryterium Anna Kostrubała-Brak Formy kooperacji między nauczycielami a uczniami w doskonaleniu procesów edukacyjnych. Analiza spełnienia kryterium Wstęp Realizowany obecnie Program Wzmocnienia Efektywności Systemu

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

VIII. Kapitał społeczny

VIII. Kapitał społeczny VIII. Kapitał społeczny 270 Wersja robocza Wprowadzenie Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę dla

Bardziej szczegółowo

Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji)

Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji) Tomasz Rachwał Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO

DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO - 1 - - 2 - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO W OBSZARZE: PROGRAMÓW I METOD NAUCZANIA, METOD POTWIERDZANIA

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana w angielskiej szkole

Edukacyjna wartość dodana w angielskiej szkole XIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno 2013 dr Maria Krystyna Szmigel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instytut Badań Edukacyjnych Edukacyjna wartość dodana w angielskiej szkole Wstęp

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Adaptacja przedszkolna dziecka z autyzmem

Adaptacja przedszkolna dziecka z autyzmem DZIECI 5 EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 13 Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ 30 DO MATURY BEZ KOREPETYCJI Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie Nr 02 [07] 05 2011 ISSN1896-2521 16 Wszystkie dzieci mają

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół Andrzej Pery na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODOLOGIA I REALIZACJA BADANIA JAKOŚCIOWEGO 1. Informacje ogólne o badaniu jakościowym Badanie to przeprowadzono jesienią 2010 roku. Jest to moduł jakościowy, w ramach którego badaniem objęto 30 szkół

Bardziej szczegółowo