IBM LUW DBA Integrated Tools

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBM LUW DBA Integrated Tools"

Transkrypt

1 IBM LUW DBA Integrated Tools Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 2: IBM Optim Database Administrator PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK Autor: Paweł Kwieciński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Strona 1

2 Spis treści 1Wstęp do narzędzia Optim Database Administrator Interfejs użytkownika Tworzenie nowego połączenia z bazą danych...5 2Tworzenie oraz usuwanie baz Tworzenie nowej bazy danych Łączenie się z utworzoną bazą Usuwanie bazy danych Zarządzanie bazą danych START/STOP/RESTART bazy danych Sprawdzanie aktywnych połączeń z bazą oraz rozłączanie wybranych aplikacji Polecenia Quiesce oraz Unquiesce Backup oraz przywracanie danych Wykonanie pełnego backupy bazy SAMPLE Przywracanie bazy danych Zmiana parametrów konfiguracyjnych Edycja konfiguracji bazy danych oraz instancji Zmiana parametrów logowania Zarządzanie użytkownikami Stworzenie nowego użytkownika oraz przypisanie mu praw Modyfikacja praw dostępu użytkownika Usunięcie użytkownika Eksportowanie oraz importowanie danych z tabel Eksportowanie danych z tabeli Import z pliku do tabeli...34 Zanim zaczniesz: Przed rozpoczęciem pracy uruchom dostarczoną razem z tym ćwiczeniem maszynę wirtualną, a następnie zaloguj się na konto użytkownika db2inst1//password. Strona 2

3 1 Wstęp do narzędzia Optim Database Administrator Optim Database Administrator, dawniej oferowany pod nazwą Data Studio Administrator, wchodzi w skład rodziny produktów Optim wspomagających zarządzanie danymi w środowiskach heterogenicznych. 1.1 Interfejs użytkownika Narzędzie Optim Database Administrator stworzone zostało w oparciu o środowisko Eclipse. Jeżeli wcześniej pracowałeś w tym środowisku, to natychmiast poznasz znajomy interfejs. 1 Uruchom narzędzie Optim Database Administrator. Za paska zadań wejdź w Applications -> IBM Optim -> IBM Optim Database Administrator W trakcie uruchamiania narzędzia zostaniesz poproszony o wybranie miejsca w którym przechowywane będą projekty z którymi pracujesz. Zostaw w polu wartość domyślną, czyli: /home/db2inst1/ibm/rationalsdp/workspace. Potwierdź wybór klikając "OK". Strona 3

4 3 Po załadowaniu narzędzia zostanie wyświetlony jego główny ekran. Najważniejsze elementy to: Data Source Explorer - pozwala poruszania się po strukturze bazy danych za pomocą rozwijanego drzewa. Data Project Explorer - przedstawia zawartość projektu nad którym aktualnie pracujemy. Zakładka SQL Results - zawiera informacje dotyczące poleceń wykonanych na bazie danych. Perspektywy - za pomocą perspektyw można dostosować interfejs do aktualnie wykonywanych czynności. Strona 4

5 1.2 Tworzenie nowego połączenia z bazą danych. Utworzysz teraz połączenie z przykładową bazą danych SAMPLE, która została już wcześniej utworzona i działa lokalnie na maszynie wirtualnej. Z połączenia tego będziesz korzystać w dalszej części tego ćwiczenia. 1 W oknie Data Source Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy na element Database Connections. Następnie wybierz opcję New Zostanie uruchomiony kreator połączenia z bazą danych. Po lewej stronie z listy Select a database manager wybierz DB2 for Linux, UNIX, and Windows. Pola Database, Host oraz Port number powinny zostać wypełniona automatycznie. Jeśli tak nie jest, to wprowadź dane umieszczone na zrzucie poniżej. Musisz jeszcze podać użytkownika oraz hasło: db2inst1//password. Zaznacz również opcję Save password. Strona 5

6 3 Kliknij na Finish. Po chwili połączenie powinno zostać utworzone. Jeśli operacja zakończyła się pomyślnie, to w panelu Data Source Explorer pojawi się element reprezentujący nowo utworzone połączenie. 4 Rozwiń element reprezentujący połączenie z bazą SAMPLE klikając na strzałkę po lewej stronie. Rozejrzyj się po strukturze bazy oraz zobacz do jakich elementów masz dostęp. Oprócz dostępu do bazy masz również możliwość dostępu do instancji w której pracuje. Instancję reprezentuje element Instance. Spróbuj odnaleźć tabelę EMPLOYEE. Strona 6

7 2 Tworzenie oraz usuwanie baz. Częstym zadaniem administratora jest tworzenie nowych baz danych oraz usuwanie już istniejących. Zobaczysz teraz jak wykonać te czynności za pomocą Optim Database Administrator. 2.1 Tworzenie nowej bazy danych W tym zadani utworzysz nową bazę danych wykorzystując do tego graficzny kreator, który wygeneruje skrypt tworzący bazę z wybranymi przez ciebie ustawieniami. 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na element Instance w połączeniu SAMPLE. Z listy wybierz opcję Create Database Zostanie uruchomiony kreator tworzenia nowej bazy. Możesz kliknąć dwukrotnie na panel Create Database w celu rozszerzenia go na cały ekran. Strona 7

8 3 Następnie wybierz nazwę dla bazy. Wpisz ją w pole Database name. Rozejrzyj się po opcjach dostępnych w kreatorze. Zobacz jakie parametry możesz zmienić. Kliknij na przycisk Preview Command w celu przejrzenia skryptu jaki został wygenerowany. Jak będziesz gotów kliknij na przycisk Run. 4 Rozpocznie się proces tworzenia bazy który może potrwać do kliku minut. W dolnej części okna można monitorować przebieg wykonywanego skryptu. 5 Po pomyślnym zakończeniu wykonywania skryptu w zakładce SQL Results. Dostępny będzie raport z wykonania skryptu w którym można znaleźć informacje na temat ewentualny błędów lub ostrzeżeń jak i całkowity czas wykonania skryptu. Status Succeeded oznacza, że skrypt wykonał się bez błędów i ostrzeżeń. 6 Zamknij panel Create Database. Strona 8

9 2.2 Łączenie się z utworzoną bazą. Profil połączenia z bazą utworzoną za pomocą kreatora jest automatycznie dodawany do panelu Data Source Explorer. Nie ma potrzeby manualnej konfiguracji połączenia tak jak w przypadku bazy SAMPLE. 1 Aby połączyć się z utworzoną przed chwilą bazą kliknij prawym przyciskiem myszy na element reprezentujący tą bazę, a następnie wybierz opcję Connect. 2 Rozejrzyj się po bazie. Sprawdź jakie elementy zawiera pusta, nowo utworzona baza. Strona 9

10 2.3 Usuwanie bazy danych. W tej części zadania usuniesz bazę którą utworzyłeś w punkcie Przed rozpoczęciem upewnij się, że jesteś połączony z bazą. 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na elemencie reprezentującym bazę którą chcesz usunąć. Z listy wybierz opcję Drop Analogicznie do opcji Create Database zostaje otwarty podobny panel. Tak samo jak poprzednio możemy podejrzeć skrypt. Wciśnij przycisk Run i poczekaj na wykonanie skryptu. Warto wspomnieć, że wygenerowany skrypt automatycznie rozłącza wszystkie aktywne połączenia przed wykonaniem operacji usunięcia bazy. W przeciwnym razie usunięcie nie powidło by się. 3 Zauważ, że po usunięciu bazy profil połączenia w panelu Data Source Explorer został automatycznie usunięty. Strona 10

11 3 Zarządzanie bazą danych. W tej części przedstawione sposoby wykonywania różnych podstawowych czynności administracyjnych w środowisku Optim Database Administrator. 3.1 START/STOP/RESTART bazy danych. Przed rozpoczęciem upewnij się, że jesteś połączony z bazą SAMPLE. 1 Kliknij prawym przyciskiem na element symbolizujący połączenie z bazą SAMPLE w panelu Data Source Explorer. Następnie z listy wybierz opcję Stop Otwarty zostanie panel w którym możesz podglądnąć skrypt oraz uruchomić go. Kliknij Run w celu rozpoczęcia zatrzymywania bazy. 3 Sprawdź czy wykonywanie polecenia powioło się w panelu SQL Results. Strona 11

12 4 Aby ponownie uruchomić bazę postępuj analogicznie jak przy zatrzymywaniu, tylko tym razem po kliknięciu prawym przyciskiem na połączenie z bazą wybierz opcję Start Dalsze kroki wykonuj analogicznie do procesu uruchamiania bazy. Po wykonaniu polecenia sprawdź czy się powiodło w panelu Sql Results. 6 Możesz również wykonać restart bazy. Czynność ta jest równie prosta jak dwie poprzednie. Wykonuje się je w ten sam sposób, ale wybierając z listy opcję Restart Sprawdzanie aktywnych połączeń z bazą oraz rozłączanie wybranych aplikacji. Nierzadko zdarza się, że administrator chce dowiedzieć się ile oraz jakie aplikacja połączone Strona 12

13 są z daną bazą. Może również pojawić się potrzeba ich rozłączenia. W tej części zapoznasz się z narzędziem służącym właśnie do tych celów. 1 W obrębie panelu Data Source Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy na elemencie reprezentującym bazę SAMPLE. Następnie z listy wybierz opcję List or Force Applications.... Strona 13

14 2 W otwartym panelu możesz przejrzeć listę aplikacji aktualnie posiadających połączenie z daną bazą. Możesz kliknąć na Refresh, aby odświeżyć listę. 3 Aby wybrać aplikację którą chcesz rozłączyć zaznaczyć ją na liście klikając na nią lewym przyciskiem myszy. Możesz wybrać więcej niż jedną aplikację trzymając klawisz CTRL. Jeśli chcesz rozłączyć wszystkie aplikacji z listy możesz użyć przycisku Select All. Strona 14

15 4 Podobnie jak poprzednio możesz podglądnąć wygenerowany skrypt. Następnie kiknij przycisk Run. 5 Wynik działania polecenia podobnie jak poprzednio możesz sprawdzić w panelu SQL Results. Strona 15

16 3.3 Polecenia Quiesce oraz Unquiesce. Polecenie Quiesce służy do rozłączenia wszystkich użytkowników oraz zablokowania wszystkich przychodzących połączeń. Polecenie Unquiesce znosi blokadę założoną przez Quiesce. 1 Klinkij na element reprezentujący bazę danych SAMPLE. Następnie z listy wybierz opcję Quiesce W nowym panelu możesz podglądnąć skrypt który zostanie wykonany. Wciśnij przycisk Run. Strona 16

17 3 W panelu SQL Results sprawdź rezultat. 4 Zauważ, że po wykonaniu polecenia Quiesce połączenie z bazą danych zostało utracone. Połącz się ponownie z bazą SAMPLE. 5 Wykonaj teraz polecenie Unqiesce postępując podobnie jak w przypadku poprzednim. Tym razem musisz z listy poleceń wybrać Unqiesce Sprawdź powodzenie rozkazu w panelu SQL Results. Jeśli zakończyło się powodzeniem, to z bazą mogą ponownie łączyć się inni użytkownicy. Strona 17

18 4 Backup oraz przywracanie danych. Utrata danych to najgorsza rzecz jaka może się przydarzyć podczas pracy z bazą. Dlatego bardzo ważnym zadaniem administratora jest dbanie o regularne backupy oraz w razie potrzeby korzystanie z nich. Optim Development Studio pozwala w prosty sposób wykonywać te operację. 4.1 Wykonanie pełnego backupy bazy SAMPLE. 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na element reprezentujący bazę SAMPLE w panelu Data Source Explorer. Z listy wybierz opcję Backup W panelu kreatora backupu przejdź do punktu 2. Image, a następnie wybierz miejsce w jakim chcesz zapisać backup bazy. Strona 18

19 3 Jeśli chcesz sprawdź z jakich dodatkowych opcji możesz skorzystać. Możesz to zrobić przechodząc do punktu 3. Options. Możesz również podglądnąć wygenerowany skrypt klikając na Preview Command. Następnie kliknij przycisk Run. 4 Sprawdź rezultat w panelu Sql Results. Strona 19

20 4.2 Przywracanie bazy danych. W tym zadaniu skorzystasz z narzędzia pozwalającego przywrócić bazę danych z istniejącego backupu. 1 W panelu Data Source Explorer prawym przyciskiem myszy kliknij na element reprezentujący bazę SAMPLE. Z listy wybierz opcję Restore.... Strona 20

21 2 W nowym oknie przedjź do 2. Avaliable Images. W sekcji Backup Image Selection wybierz z list backup stworzony przed chwilą. Możesz również rozejrzeć się po dostępnych opcjach lub podglądnąć zawartość skryptu. Następnie naciśnij przycisk Run. 3 Sprawdź czy skrypt wykonał się pomyślnie korzystając z panel SQL Results. Strona 21

22 5 Zmiana parametrów konfiguracyjnych. Za pomocą narzędzia Optim Development Studio można również szybko zmieniać różne parametry konfiguracyjne bazy danych oraz instancji. 5.1 Edycja konfiguracji bazy danych oraz instancji. 1 W panelu Data Source Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy na element reprezentujący bazę danych SAMPLE po czym wybierz opcję Configure... Strona 22

23 2 Otwarte zostanie okno edytora konfiguracji. Możesz za jego pomocą przeglądać dostępne parametry oraz ich wartości. Trzymając kursor myszki nad parametrem uzyskasz krótką informację na jego temat. Zmień wartość określającą maksymalną ilość aplikacji które mogą być połączone w tym samym czasie do bazy. Odszukaj parametr o nazwie MAXAPPLS, kliknij dwa razy w pole New Value oraz wpisz nową wartość. Jeśli chcesz zobaczyć wygenerowany skrypt kliknij na Preview Command, następnie kliknij Run. 3 Tak jak zawsze w panelu SQL Results możesz sprawdzić status skryptu. 4 Przejdź teraz do zakładki Instance. W tym miejscu możesz zmieniać parametry konfiguracyjne dotyczące całej instancji. Przejrzyj listę i zobacz do jakich parametrów masz dostęp. Strona 23

24 5.2 Zmiana parametrów logowania. 1 W panelu Data Source Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy na element reprezentujący bazę danych SAMPLE po czym wybierz opcję Configure Database Logging.... Strona 24

25 2 W oknie konfiguracji logowania można zmieniać parametry w trzech kategoriach Type, Size oraz Log Path. Przejdź do kategorii Size oraz zmień ilość plików przechowujących logi bazy danych. Jeśli chcesz zobaczyć wygenerowany skrypt kliknij na Preview Command. Możesz również sprawdzić jakie inne opcje logowania można zmienić. Następnie kliknij Run. 3 Sprawdź czy zmiana powiodła się korzystając z panelu Sql Results. Strona 25

26 6 Zarządzanie użytkownikami Optim Database Administrator oferuje również możliwość tworzenia nowych użytkowników, usuwania ich oraz edycji ich uprawnień. 6.1 Stworzenie nowego użytkownika oraz przypisanie mu praw. 1 Za pomocą panelu Data Source Explorer rozwiń odszukaj w bazie danych elementu Users, następnie na kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz Create -> User. 2 Zostaniesz zapytany z jakiego edytora chcesz skorzystać. Wybierz Data Object Editor. 3 W polu Name podaj nazwę użytkownika. Strona 26

27 4 Przejdź do zakładki Priviliges. Tutaj możesz nadawać różne prawa do różnych elementów bazy danych. Domyślnie nowy użytkownik ma prawo CONNECT na bazie w której go tworzymy. Dodaj użytkownikowi prawo do odczytywania danych z widoku VEMP w schemacie DB2INST1. Z listy elementów wybierz View. Następnie kliknij na ikonkę Grant New Privilige. Przy pomocy przycisku Browse odszukaj widok VEMP w schemacie DB2INST1 i wybierz go. Następnie zaznacz opcję Grant przy prawie SELECT. Strona 27

28 5 Kliknij OK, a następnie Run DDL. 6 Sprawdź rezultat w panelu SQL Results. Ponadto sprawdź czy nowy użytkownik jest widoczny w Data Source Explorer. Strona 28

29 6.2 Modyfikacja praw dostępu użytkownika. Upewnij się że przed rozpoczęciem zamknąłeś wszystkie panele otwarte w poprzednich zadaniach. 1 Za pomocą panelu Data Source Explorer rozwiń odszukaj w bazie danych elementu Users, następnie na kliknij prawym przyciskiem myszy na użytkownika utworzonego w poprzednim zadaniu i wybierz opcję Alter. 2 Zostaniesz zapytany z jakiego edytora chcesz skorzystać. Wybierz Data Object Editor. 3 Interfejs edycji uprawnień jest identyczny do tego używanego przy tworzeniu użytkownika. Odbierz użytkownikowi uprawnienia nadane w poprzednim zadaniu. Odszukaj element View tak jak w poprzednio. Następnie zaznacz uprawnienie, a potem kliknij na Revoke Selected Priviliges. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie decyzji. Kliknij OK. 4 Jeśli chcesz możesz podejrzeć skrypt klikając na Preview DDL Następnie kliknij na Run DDL. Strona 29

30 5 Sprawdź w panelu SQL Results czy operacja zakończyła się sukcesem. Strona 30

31 6.3 Usunięcie użytkownika. 1 Za pomocą panelu Data Source Explorer rozwiń odszukaj w bazie danych elementu Users, następnie na kliknij prawym przyciskiem myszy na użytkownika utworzonego w poprzednim zadaniu i wybierz opcję Drop. 2 Zostaniesz zapytany z jakiego edytora chcesz skorzystać. Wybierz Data Object Editor. 3 Zostanie wyświetlona list elementu które w jakiś sposób zależą od usuwanego obiektu. W tym przypadku usuwany użytkownik nie wpłynie negatywnie na bazę danych, ponieważ nie jest w powiązany z żadnym elementem. Kliknij OK aby potwierdzić decyzję. 4 Sprawdź panel SQL Results. Operacja powinna zakończyć się sukcesem. Strona 31

32 7 Eksportowanie oraz importowanie danych z tabel. Optim Database Administrator pozwala na eksportowanie danych z tabeli do kilku różnych formatów. Dane te mogą być następnie użyte do wypełniania innych tabel lub załadowania danych na nowo jeśli zajdzie taka potrzeba. 7.1 Eksportowanie danych z tabeli. 1 Za pomocą panelu Data Source Explorer odnajdź tabelę EMPLOYEE w bazie SAMPLE (SAMPLE -> Schemas -> DB2INST1 -> Tables -> EPLOYEE). Kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Export Table.... Strona 32

33 2 W otwartym oknie w polu Output File podaj ścieżkę pliku do którego chcesz wyeksportować dane z tabeli (plik nie musi istnieć). Możesz również zmienić format pliku. Jeśli chcesz przeglądnij inne dostępne opcje lub zobacz jak wygląda wygenerowany skrypt klikając na Preview Command. Następnie wciśnij przycisk Run. 3 Sprawdź w panelu SQL Results czy polecenie wykonało się bez błędów. Strona 33

34 7.2 Import z pliku do tabeli. 1 Przed importowaniem danych utwórz tabelę do której będziesz importować wcześniej wyeksportowane dane. Aby to zrobić kliknij na ikonę New SQL Script w panelu Data Source Explorer. Następnie zaznacz bazę SAMPLE i kliknij Finish. W edytorze zapytań wpisz następujące polecenie: "CREATE TABLE DEPARTMENT_COPY LIKE DEPARTMENT". Następnie z menu wybierz Run -> Run SQL. Polecenie to stworzy tabelę o takich samych kolumnach jak tabela wzorcowa, ale nie skopiuje z niej danych. 2 Sprawdź za pomocą panelu SQL Results czy tabela została pomyślnie utworzona. 3 Korzystając z panelu Data Source Explorer odszukaj utworzoną przed chwilą tabelę DEPARTMENT_COPY, kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Import Table.... Strona 34

35 4 W otwartym kreatorze w polu Import File podaj ścieżkę do pliku zawierającego dane wyeksportowane w poprzednim zadaniu. Upewnij się, że typu plików się zgadzają. Możesz również przeglądnąć inne opcje jak i przyjrzeć się wygenerowanemu skryptowi klikając na Preview Command. Następnie kliknij na Run. 5 Sprawdź czy polecenie wykonało się pomyślnie zaglądając do panelu SQL Results. 6 Odszukaj tabelę DEPARTMENT_COPY w panelu Data Source Explorer. Kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz: Data -> Return All Rows. Wyświetlona zostanie zawartość tabeli w panelu Result. Powinna ona być identyczna z zawartością tabeli DEPARTMENT. Oznacza to, że operacja importu powiodła się. Strona 35

36 Strona 36

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów Dokumentacja Użytkownika i Administratora aplikacji Biblioteka zasobów aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 57 Spis Treści Wstęp... 6 Minimalne wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Toad for SQL Server. Nowa funkcjonalność w wersji 6.6

Toad for SQL Server. Nowa funkcjonalność w wersji 6.6 Toad for SQL Server Toad dla baz danych SQL Server pozwala zarówno programistom jak i administratorom na sprawne i intuicyjne zarządzanie bazą danych MS SQL Server. Niezależnie od poziomu zaawansowania

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem Joomla 2.5. mgr inż. Piotr Kowalski 31 maja 2012

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem Joomla 2.5. mgr inż. Piotr Kowalski 31 maja 2012 Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem Joomla 2.5 mgr inż. Piotr Kowalski 31 maja 2012 1 Streszczenie Celem niniejszego kursu jest wprowadzenie do szybkiego tworzenia stron internetowych z zarządzaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

IBM Rational TestManager

IBM Rational TestManager IBM Rational TestManager przygotował: Marcin Czajkowski Streszczenie: Przedstawienie podstawowych możliwości narzędzia IBM Rational TestManager. 1. Wprowadzenie Rational TestManager to centrum zarządzania

Bardziej szczegółowo

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie Przewodnik po instalacji aplikacji IUCLID 5 Samodzielna aplikacja Instalator dla Microsoft Windows grudzień 2011 r. Informacja prawna Ani Europejska Agencja Chemikaliów, ani

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Connected Components: Podstawy programowania Micro800

Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Spis treści SPIS TREŚCI 3 ZANIM ZACZNIESZ 4 O ĆWICZENIU (75 MINUT) 4 MATERIAŁY DO WYKONANIA ĆWICZENIA 4 KONWENCJA OZNACZEŃ 6 ĆWICZENIE 1: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

System Backup 2010. Podręcznik użytkownika

System Backup 2010. Podręcznik użytkownika System Backup 2010 Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Składniki produktu...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...4 W jaki sposób System Backup chroni komputer?...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika BitDefender Business Client Podręcznik użytkownika Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może

Bardziej szczegółowo