IBM LUW DBA Integrated Tools

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBM LUW DBA Integrated Tools"

Transkrypt

1 IBM LUW DBA Integrated Tools Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 2: IBM Optim Database Administrator PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK Autor: Paweł Kwieciński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Strona 1

2 Spis treści 1Wstęp do narzędzia Optim Database Administrator Interfejs użytkownika Tworzenie nowego połączenia z bazą danych...5 2Tworzenie oraz usuwanie baz Tworzenie nowej bazy danych Łączenie się z utworzoną bazą Usuwanie bazy danych Zarządzanie bazą danych START/STOP/RESTART bazy danych Sprawdzanie aktywnych połączeń z bazą oraz rozłączanie wybranych aplikacji Polecenia Quiesce oraz Unquiesce Backup oraz przywracanie danych Wykonanie pełnego backupy bazy SAMPLE Przywracanie bazy danych Zmiana parametrów konfiguracyjnych Edycja konfiguracji bazy danych oraz instancji Zmiana parametrów logowania Zarządzanie użytkownikami Stworzenie nowego użytkownika oraz przypisanie mu praw Modyfikacja praw dostępu użytkownika Usunięcie użytkownika Eksportowanie oraz importowanie danych z tabel Eksportowanie danych z tabeli Import z pliku do tabeli...34 Zanim zaczniesz: Przed rozpoczęciem pracy uruchom dostarczoną razem z tym ćwiczeniem maszynę wirtualną, a następnie zaloguj się na konto użytkownika db2inst1//password. Strona 2

3 1 Wstęp do narzędzia Optim Database Administrator Optim Database Administrator, dawniej oferowany pod nazwą Data Studio Administrator, wchodzi w skład rodziny produktów Optim wspomagających zarządzanie danymi w środowiskach heterogenicznych. 1.1 Interfejs użytkownika Narzędzie Optim Database Administrator stworzone zostało w oparciu o środowisko Eclipse. Jeżeli wcześniej pracowałeś w tym środowisku, to natychmiast poznasz znajomy interfejs. 1 Uruchom narzędzie Optim Database Administrator. Za paska zadań wejdź w Applications -> IBM Optim -> IBM Optim Database Administrator W trakcie uruchamiania narzędzia zostaniesz poproszony o wybranie miejsca w którym przechowywane będą projekty z którymi pracujesz. Zostaw w polu wartość domyślną, czyli: /home/db2inst1/ibm/rationalsdp/workspace. Potwierdź wybór klikając "OK". Strona 3

4 3 Po załadowaniu narzędzia zostanie wyświetlony jego główny ekran. Najważniejsze elementy to: Data Source Explorer - pozwala poruszania się po strukturze bazy danych za pomocą rozwijanego drzewa. Data Project Explorer - przedstawia zawartość projektu nad którym aktualnie pracujemy. Zakładka SQL Results - zawiera informacje dotyczące poleceń wykonanych na bazie danych. Perspektywy - za pomocą perspektyw można dostosować interfejs do aktualnie wykonywanych czynności. Strona 4

5 1.2 Tworzenie nowego połączenia z bazą danych. Utworzysz teraz połączenie z przykładową bazą danych SAMPLE, która została już wcześniej utworzona i działa lokalnie na maszynie wirtualnej. Z połączenia tego będziesz korzystać w dalszej części tego ćwiczenia. 1 W oknie Data Source Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy na element Database Connections. Następnie wybierz opcję New Zostanie uruchomiony kreator połączenia z bazą danych. Po lewej stronie z listy Select a database manager wybierz DB2 for Linux, UNIX, and Windows. Pola Database, Host oraz Port number powinny zostać wypełniona automatycznie. Jeśli tak nie jest, to wprowadź dane umieszczone na zrzucie poniżej. Musisz jeszcze podać użytkownika oraz hasło: db2inst1//password. Zaznacz również opcję Save password. Strona 5

6 3 Kliknij na Finish. Po chwili połączenie powinno zostać utworzone. Jeśli operacja zakończyła się pomyślnie, to w panelu Data Source Explorer pojawi się element reprezentujący nowo utworzone połączenie. 4 Rozwiń element reprezentujący połączenie z bazą SAMPLE klikając na strzałkę po lewej stronie. Rozejrzyj się po strukturze bazy oraz zobacz do jakich elementów masz dostęp. Oprócz dostępu do bazy masz również możliwość dostępu do instancji w której pracuje. Instancję reprezentuje element Instance. Spróbuj odnaleźć tabelę EMPLOYEE. Strona 6

7 2 Tworzenie oraz usuwanie baz. Częstym zadaniem administratora jest tworzenie nowych baz danych oraz usuwanie już istniejących. Zobaczysz teraz jak wykonać te czynności za pomocą Optim Database Administrator. 2.1 Tworzenie nowej bazy danych W tym zadani utworzysz nową bazę danych wykorzystując do tego graficzny kreator, który wygeneruje skrypt tworzący bazę z wybranymi przez ciebie ustawieniami. 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na element Instance w połączeniu SAMPLE. Z listy wybierz opcję Create Database Zostanie uruchomiony kreator tworzenia nowej bazy. Możesz kliknąć dwukrotnie na panel Create Database w celu rozszerzenia go na cały ekran. Strona 7

8 3 Następnie wybierz nazwę dla bazy. Wpisz ją w pole Database name. Rozejrzyj się po opcjach dostępnych w kreatorze. Zobacz jakie parametry możesz zmienić. Kliknij na przycisk Preview Command w celu przejrzenia skryptu jaki został wygenerowany. Jak będziesz gotów kliknij na przycisk Run. 4 Rozpocznie się proces tworzenia bazy który może potrwać do kliku minut. W dolnej części okna można monitorować przebieg wykonywanego skryptu. 5 Po pomyślnym zakończeniu wykonywania skryptu w zakładce SQL Results. Dostępny będzie raport z wykonania skryptu w którym można znaleźć informacje na temat ewentualny błędów lub ostrzeżeń jak i całkowity czas wykonania skryptu. Status Succeeded oznacza, że skrypt wykonał się bez błędów i ostrzeżeń. 6 Zamknij panel Create Database. Strona 8

9 2.2 Łączenie się z utworzoną bazą. Profil połączenia z bazą utworzoną za pomocą kreatora jest automatycznie dodawany do panelu Data Source Explorer. Nie ma potrzeby manualnej konfiguracji połączenia tak jak w przypadku bazy SAMPLE. 1 Aby połączyć się z utworzoną przed chwilą bazą kliknij prawym przyciskiem myszy na element reprezentujący tą bazę, a następnie wybierz opcję Connect. 2 Rozejrzyj się po bazie. Sprawdź jakie elementy zawiera pusta, nowo utworzona baza. Strona 9

10 2.3 Usuwanie bazy danych. W tej części zadania usuniesz bazę którą utworzyłeś w punkcie Przed rozpoczęciem upewnij się, że jesteś połączony z bazą. 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na elemencie reprezentującym bazę którą chcesz usunąć. Z listy wybierz opcję Drop Analogicznie do opcji Create Database zostaje otwarty podobny panel. Tak samo jak poprzednio możemy podejrzeć skrypt. Wciśnij przycisk Run i poczekaj na wykonanie skryptu. Warto wspomnieć, że wygenerowany skrypt automatycznie rozłącza wszystkie aktywne połączenia przed wykonaniem operacji usunięcia bazy. W przeciwnym razie usunięcie nie powidło by się. 3 Zauważ, że po usunięciu bazy profil połączenia w panelu Data Source Explorer został automatycznie usunięty. Strona 10

11 3 Zarządzanie bazą danych. W tej części przedstawione sposoby wykonywania różnych podstawowych czynności administracyjnych w środowisku Optim Database Administrator. 3.1 START/STOP/RESTART bazy danych. Przed rozpoczęciem upewnij się, że jesteś połączony z bazą SAMPLE. 1 Kliknij prawym przyciskiem na element symbolizujący połączenie z bazą SAMPLE w panelu Data Source Explorer. Następnie z listy wybierz opcję Stop Otwarty zostanie panel w którym możesz podglądnąć skrypt oraz uruchomić go. Kliknij Run w celu rozpoczęcia zatrzymywania bazy. 3 Sprawdź czy wykonywanie polecenia powioło się w panelu SQL Results. Strona 11

12 4 Aby ponownie uruchomić bazę postępuj analogicznie jak przy zatrzymywaniu, tylko tym razem po kliknięciu prawym przyciskiem na połączenie z bazą wybierz opcję Start Dalsze kroki wykonuj analogicznie do procesu uruchamiania bazy. Po wykonaniu polecenia sprawdź czy się powiodło w panelu Sql Results. 6 Możesz również wykonać restart bazy. Czynność ta jest równie prosta jak dwie poprzednie. Wykonuje się je w ten sam sposób, ale wybierając z listy opcję Restart Sprawdzanie aktywnych połączeń z bazą oraz rozłączanie wybranych aplikacji. Nierzadko zdarza się, że administrator chce dowiedzieć się ile oraz jakie aplikacja połączone Strona 12

13 są z daną bazą. Może również pojawić się potrzeba ich rozłączenia. W tej części zapoznasz się z narzędziem służącym właśnie do tych celów. 1 W obrębie panelu Data Source Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy na elemencie reprezentującym bazę SAMPLE. Następnie z listy wybierz opcję List or Force Applications.... Strona 13

14 2 W otwartym panelu możesz przejrzeć listę aplikacji aktualnie posiadających połączenie z daną bazą. Możesz kliknąć na Refresh, aby odświeżyć listę. 3 Aby wybrać aplikację którą chcesz rozłączyć zaznaczyć ją na liście klikając na nią lewym przyciskiem myszy. Możesz wybrać więcej niż jedną aplikację trzymając klawisz CTRL. Jeśli chcesz rozłączyć wszystkie aplikacji z listy możesz użyć przycisku Select All. Strona 14

15 4 Podobnie jak poprzednio możesz podglądnąć wygenerowany skrypt. Następnie kiknij przycisk Run. 5 Wynik działania polecenia podobnie jak poprzednio możesz sprawdzić w panelu SQL Results. Strona 15

16 3.3 Polecenia Quiesce oraz Unquiesce. Polecenie Quiesce służy do rozłączenia wszystkich użytkowników oraz zablokowania wszystkich przychodzących połączeń. Polecenie Unquiesce znosi blokadę założoną przez Quiesce. 1 Klinkij na element reprezentujący bazę danych SAMPLE. Następnie z listy wybierz opcję Quiesce W nowym panelu możesz podglądnąć skrypt który zostanie wykonany. Wciśnij przycisk Run. Strona 16

17 3 W panelu SQL Results sprawdź rezultat. 4 Zauważ, że po wykonaniu polecenia Quiesce połączenie z bazą danych zostało utracone. Połącz się ponownie z bazą SAMPLE. 5 Wykonaj teraz polecenie Unqiesce postępując podobnie jak w przypadku poprzednim. Tym razem musisz z listy poleceń wybrać Unqiesce Sprawdź powodzenie rozkazu w panelu SQL Results. Jeśli zakończyło się powodzeniem, to z bazą mogą ponownie łączyć się inni użytkownicy. Strona 17

18 4 Backup oraz przywracanie danych. Utrata danych to najgorsza rzecz jaka może się przydarzyć podczas pracy z bazą. Dlatego bardzo ważnym zadaniem administratora jest dbanie o regularne backupy oraz w razie potrzeby korzystanie z nich. Optim Development Studio pozwala w prosty sposób wykonywać te operację. 4.1 Wykonanie pełnego backupy bazy SAMPLE. 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na element reprezentujący bazę SAMPLE w panelu Data Source Explorer. Z listy wybierz opcję Backup W panelu kreatora backupu przejdź do punktu 2. Image, a następnie wybierz miejsce w jakim chcesz zapisać backup bazy. Strona 18

19 3 Jeśli chcesz sprawdź z jakich dodatkowych opcji możesz skorzystać. Możesz to zrobić przechodząc do punktu 3. Options. Możesz również podglądnąć wygenerowany skrypt klikając na Preview Command. Następnie kliknij przycisk Run. 4 Sprawdź rezultat w panelu Sql Results. Strona 19

20 4.2 Przywracanie bazy danych. W tym zadaniu skorzystasz z narzędzia pozwalającego przywrócić bazę danych z istniejącego backupu. 1 W panelu Data Source Explorer prawym przyciskiem myszy kliknij na element reprezentujący bazę SAMPLE. Z listy wybierz opcję Restore.... Strona 20

21 2 W nowym oknie przedjź do 2. Avaliable Images. W sekcji Backup Image Selection wybierz z list backup stworzony przed chwilą. Możesz również rozejrzeć się po dostępnych opcjach lub podglądnąć zawartość skryptu. Następnie naciśnij przycisk Run. 3 Sprawdź czy skrypt wykonał się pomyślnie korzystając z panel SQL Results. Strona 21

22 5 Zmiana parametrów konfiguracyjnych. Za pomocą narzędzia Optim Development Studio można również szybko zmieniać różne parametry konfiguracyjne bazy danych oraz instancji. 5.1 Edycja konfiguracji bazy danych oraz instancji. 1 W panelu Data Source Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy na element reprezentujący bazę danych SAMPLE po czym wybierz opcję Configure... Strona 22

23 2 Otwarte zostanie okno edytora konfiguracji. Możesz za jego pomocą przeglądać dostępne parametry oraz ich wartości. Trzymając kursor myszki nad parametrem uzyskasz krótką informację na jego temat. Zmień wartość określającą maksymalną ilość aplikacji które mogą być połączone w tym samym czasie do bazy. Odszukaj parametr o nazwie MAXAPPLS, kliknij dwa razy w pole New Value oraz wpisz nową wartość. Jeśli chcesz zobaczyć wygenerowany skrypt kliknij na Preview Command, następnie kliknij Run. 3 Tak jak zawsze w panelu SQL Results możesz sprawdzić status skryptu. 4 Przejdź teraz do zakładki Instance. W tym miejscu możesz zmieniać parametry konfiguracyjne dotyczące całej instancji. Przejrzyj listę i zobacz do jakich parametrów masz dostęp. Strona 23

24 5.2 Zmiana parametrów logowania. 1 W panelu Data Source Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy na element reprezentujący bazę danych SAMPLE po czym wybierz opcję Configure Database Logging.... Strona 24

25 2 W oknie konfiguracji logowania można zmieniać parametry w trzech kategoriach Type, Size oraz Log Path. Przejdź do kategorii Size oraz zmień ilość plików przechowujących logi bazy danych. Jeśli chcesz zobaczyć wygenerowany skrypt kliknij na Preview Command. Możesz również sprawdzić jakie inne opcje logowania można zmienić. Następnie kliknij Run. 3 Sprawdź czy zmiana powiodła się korzystając z panelu Sql Results. Strona 25

26 6 Zarządzanie użytkownikami Optim Database Administrator oferuje również możliwość tworzenia nowych użytkowników, usuwania ich oraz edycji ich uprawnień. 6.1 Stworzenie nowego użytkownika oraz przypisanie mu praw. 1 Za pomocą panelu Data Source Explorer rozwiń odszukaj w bazie danych elementu Users, następnie na kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz Create -> User. 2 Zostaniesz zapytany z jakiego edytora chcesz skorzystać. Wybierz Data Object Editor. 3 W polu Name podaj nazwę użytkownika. Strona 26

27 4 Przejdź do zakładki Priviliges. Tutaj możesz nadawać różne prawa do różnych elementów bazy danych. Domyślnie nowy użytkownik ma prawo CONNECT na bazie w której go tworzymy. Dodaj użytkownikowi prawo do odczytywania danych z widoku VEMP w schemacie DB2INST1. Z listy elementów wybierz View. Następnie kliknij na ikonkę Grant New Privilige. Przy pomocy przycisku Browse odszukaj widok VEMP w schemacie DB2INST1 i wybierz go. Następnie zaznacz opcję Grant przy prawie SELECT. Strona 27

28 5 Kliknij OK, a następnie Run DDL. 6 Sprawdź rezultat w panelu SQL Results. Ponadto sprawdź czy nowy użytkownik jest widoczny w Data Source Explorer. Strona 28

29 6.2 Modyfikacja praw dostępu użytkownika. Upewnij się że przed rozpoczęciem zamknąłeś wszystkie panele otwarte w poprzednich zadaniach. 1 Za pomocą panelu Data Source Explorer rozwiń odszukaj w bazie danych elementu Users, następnie na kliknij prawym przyciskiem myszy na użytkownika utworzonego w poprzednim zadaniu i wybierz opcję Alter. 2 Zostaniesz zapytany z jakiego edytora chcesz skorzystać. Wybierz Data Object Editor. 3 Interfejs edycji uprawnień jest identyczny do tego używanego przy tworzeniu użytkownika. Odbierz użytkownikowi uprawnienia nadane w poprzednim zadaniu. Odszukaj element View tak jak w poprzednio. Następnie zaznacz uprawnienie, a potem kliknij na Revoke Selected Priviliges. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie decyzji. Kliknij OK. 4 Jeśli chcesz możesz podejrzeć skrypt klikając na Preview DDL Następnie kliknij na Run DDL. Strona 29

30 5 Sprawdź w panelu SQL Results czy operacja zakończyła się sukcesem. Strona 30

31 6.3 Usunięcie użytkownika. 1 Za pomocą panelu Data Source Explorer rozwiń odszukaj w bazie danych elementu Users, następnie na kliknij prawym przyciskiem myszy na użytkownika utworzonego w poprzednim zadaniu i wybierz opcję Drop. 2 Zostaniesz zapytany z jakiego edytora chcesz skorzystać. Wybierz Data Object Editor. 3 Zostanie wyświetlona list elementu które w jakiś sposób zależą od usuwanego obiektu. W tym przypadku usuwany użytkownik nie wpłynie negatywnie na bazę danych, ponieważ nie jest w powiązany z żadnym elementem. Kliknij OK aby potwierdzić decyzję. 4 Sprawdź panel SQL Results. Operacja powinna zakończyć się sukcesem. Strona 31

32 7 Eksportowanie oraz importowanie danych z tabel. Optim Database Administrator pozwala na eksportowanie danych z tabeli do kilku różnych formatów. Dane te mogą być następnie użyte do wypełniania innych tabel lub załadowania danych na nowo jeśli zajdzie taka potrzeba. 7.1 Eksportowanie danych z tabeli. 1 Za pomocą panelu Data Source Explorer odnajdź tabelę EMPLOYEE w bazie SAMPLE (SAMPLE -> Schemas -> DB2INST1 -> Tables -> EPLOYEE). Kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Export Table.... Strona 32

33 2 W otwartym oknie w polu Output File podaj ścieżkę pliku do którego chcesz wyeksportować dane z tabeli (plik nie musi istnieć). Możesz również zmienić format pliku. Jeśli chcesz przeglądnij inne dostępne opcje lub zobacz jak wygląda wygenerowany skrypt klikając na Preview Command. Następnie wciśnij przycisk Run. 3 Sprawdź w panelu SQL Results czy polecenie wykonało się bez błędów. Strona 33

34 7.2 Import z pliku do tabeli. 1 Przed importowaniem danych utwórz tabelę do której będziesz importować wcześniej wyeksportowane dane. Aby to zrobić kliknij na ikonę New SQL Script w panelu Data Source Explorer. Następnie zaznacz bazę SAMPLE i kliknij Finish. W edytorze zapytań wpisz następujące polecenie: "CREATE TABLE DEPARTMENT_COPY LIKE DEPARTMENT". Następnie z menu wybierz Run -> Run SQL. Polecenie to stworzy tabelę o takich samych kolumnach jak tabela wzorcowa, ale nie skopiuje z niej danych. 2 Sprawdź za pomocą panelu SQL Results czy tabela została pomyślnie utworzona. 3 Korzystając z panelu Data Source Explorer odszukaj utworzoną przed chwilą tabelę DEPARTMENT_COPY, kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Import Table.... Strona 34

35 4 W otwartym kreatorze w polu Import File podaj ścieżkę do pliku zawierającego dane wyeksportowane w poprzednim zadaniu. Upewnij się, że typu plików się zgadzają. Możesz również przeglądnąć inne opcje jak i przyjrzeć się wygenerowanemu skryptowi klikając na Preview Command. Następnie kliknij na Run. 5 Sprawdź czy polecenie wykonało się pomyślnie zaglądając do panelu SQL Results. 6 Odszukaj tabelę DEPARTMENT_COPY w panelu Data Source Explorer. Kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz: Data -> Return All Rows. Wyświetlona zostanie zawartość tabeli w panelu Result. Powinna ona być identyczna z zawartością tabeli DEPARTMENT. Oznacza to, że operacja importu powiodła się. Strona 35

36 Strona 36

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników

Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników W tym zadaniu utworzymy wiele kont użytkowników przy użyciu zautomatyzowanych metod. Do wykonania ćwiczeń w tym zadaniu potrzebne nam będą następujące

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer?

Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer? Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer? Uwaga: przed przystąpieniem do dalszych czynności pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji, a następnie wykonaj kopię zapasową bazy danych. W tym celu

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Użytkownicy

Ćwiczenie 4. Użytkownicy Ćwiczenie 4. Użytkownicy 1. Uruchomienie/sprawdzenie środowiska do ćwiczeń Czas trwania: 10 minut Dwiczenie będzie realizowane na wirtualnej maszynie, na której został zainstalowany system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

AZACO Eksporter. Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych. Przygotowanie środowiska...2. Konfiguracja zadań eksportu danych...

AZACO Eksporter. Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych. Przygotowanie środowiska...2. Konfiguracja zadań eksportu danych... AZACO Eksporter Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych Spis treści Przygotowanie środowiska...2 Konfiguracja zadań eksportu danych...2 Ręczny eksport danych...5 Automatyczny eksport

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer

Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5. Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer Przykłady i kursy Wersja 7 Wydanie 5 Przykładowy kurs rekrutacji dla produktu IBM Process Designer ii Hiring Sample Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Har a m r o m nogr g a r m a m za z d a ań a

Temat lekcji: Har a m r o m nogr g a r m a m za z d a ań a Temat lekcji: Harmonogram zadań Harmonogram zadań Harmonogram zadań to narzędzie do tworzenia harmonogramów, które pozwala na zautomatyzowanie tych zadań, które powinny być uruchamiane regularnie. W folderze

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja instalacji aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI 1. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie z poziomu Web Center Control

Zarządzanie z poziomu Web Center Control Zarządzanie z poziomu Web Center Control Pierwsze logowanie administratora Pierwsze logowanie administratora wymuszenie zmiany hasła Panel administracyjny W tym panelu administrator może dodawać, edytować

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Kostki OLAP i język MDX

Kostki OLAP i język MDX Kostki OLAP i język MDX 24 kwietnia 2015 r. Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie składały różne rodzaje zadań,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Konfiguracja skrytki na platformie epuap dla potrzeb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

INSTRUKCJA. Konfiguracja skrytki na platformie epuap dla potrzeb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim INSTRUKCJA Konfiguracja skrytki na platformie epuap dla potrzeb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim Każdy użytkownik, w momencie zakładania swojego konta epuap, otrzyma domyślnie skonfigurowaną

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES Laboratorium systemów MES Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES 1 Informacje ogólne... 3 Uruchomienie Oracle VirtualBox... 3 Pierwsze zajęcia laboratoryjne...

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania

5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania 5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu stworzysz punkt przywracania i przywrócisz swój komputer do tego punktu. Zalecany sprzęt Do tego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Informator Techniczny nr 115 24-09-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Pakiet ActiveFactory zawiera zestaw programów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_04/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Automatyczne zakładanie kont (D1) Zadanie 1 Zakładanie 40 kont dla nowej grupy

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Problemy techniczne SQL Server Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Do zarządzania bazami danych na serwerze SQL służy narzędzie Microsoft SQL Server Management Studio. W poradzie tej pokażemy, jak:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Temat: Aplikacje w Data Studio 1. Projekty Tworzenie procedur, UDF, trygerów zaczynamy od utworzenia projektu File -> New -> Project wybieramy Data Development Project.

Bardziej szczegółowo

Integracja z Subiekt GT

Integracja z Subiekt GT ` Integracja z Subiekt GT Zawartość Zakładanie podmiotu... 3 Aktywacja konta, InfoSfera... 5 Kontrola NIP... 7 Instalacja i konfiguracja oscgt... 9 Edycja kategorii w oscgt... 16 SubiektGT - Atrybuty...

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Windows Server Active Directory

Windows Server Active Directory Windows Server 2012 - Active Directory Active Directory (AD) To usługa katalogowa a inaczej mówiąc hierarchiczna baza danych, która przynajmniej częściowo musi być ściśle związana z obiektową bazą danych.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

Toad for SQL Server. Nowa funkcjonalność w wersji 6.6

Toad for SQL Server. Nowa funkcjonalność w wersji 6.6 Toad for SQL Server Toad dla baz danych SQL Server pozwala zarówno programistom jak i administratorom na sprawne i intuicyjne zarządzanie bazą danych MS SQL Server. Niezależnie od poziomu zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja obejmuje instalację krok po kroku narzędzi potrzebnych do uruchomienia aplikacji ERS pod systemem Windows. Ze względu na uniwersalność użytych rozwiązań możliwe

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie zamówienia za pomocą metody przesyłania plików PL

Potwierdzenie zamówienia za pomocą metody przesyłania plików PL Pomoc stanowiskowa Potwierdzenie zamówienia za pomocą metody przesyłania plików PL Użyj tego działania portalu dostawcy do potwierdzenia zamówień poprzez przesłanie pliku w programie Excel. Step 1. Po

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo