Poczucie więzi. w rodzinie Bidvest KILKA SŁÓW OD PREZESA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poczucie więzi. w rodzinie Bidvest KILKA SŁÓW OD PREZESA"

Transkrypt

1 KILKA SŁÓW OD PREZESA Poczucie więzi w rodzinie Bidvest Temat poczucia więzi rzadko pojawia się w publikacjach biznesowych. Pojęcie to nie jest także używane w prezentacjach dla inwestorów. To dziwne, bo przecież poczucie więzi to kwestia różnicy między efektywnymi działaniami generującymi zysk a dysfunkcyjnymi operacjami, które pochłaniają zbyt wiele kapitału i generują nadmierne koszty. Ludzie, którzy pracują razem, tworzą znacznie więcej niż ludzie, którzy nie działają zespołowo lub nie umieją tego robić. W Bidvest pracownicy mają poczucie więzi już od lat. Więzi te są spoiwem sprzyjającym rozwojowi grupy Bidvest w RPA i na świecie. Strategię wdrożenia nowych osób do pracy w Bidvest z kolegami o długim stażu nazywamy integracją. Jest ona dziś priorytetem w wielu naszych przedsiębiorstwach. W dziedzinie integracji czeka nas sporo pracy. W ubiegłym roku w RPA przejęliśmy dwa duże przedsiębiorstwa: Mvelaserve i House of Living Brands. Dokonaliśmy też kilku innych zakupów zarówno w kraju, jak i za granicą. Staliśmy się więksi, ale potrzebujemy także spójności, pracy zespołowej i synergii. Nasi nowi koledzy już zaczęli wnosić pozytywny wkład w działalność fi rmy. W ciągu sześciu miesięcy do grudnia 2013 roku Bidvest odnotował wzrost sprzedaży o 18,9%, do 89,6 mld randów. Zysk z działalności handlowej wzrósł o 19,2% do 4,2 mld randów. Kwota wygenerowanych środków pieniężnych wzrosła o 17% do 5,2 mld randów. Wkład nowo przejętych fi rm w powyższy wzrost wyniósł 1,8 mld randów. Nowe fi rmy zaznaczyły swoją obecność w poszczególnych działach i na wielu rynkach, ale dobrym odzwierciedleniem ich potencjału są półroczne wyniki Bidvest Services. Dział ten skorzystał na dwumiesięcznej obecności fi rm z grupy Mvelaserve: Total Facilities Management Company, RoyalMnandi, Royalserve Cleaning, SA Water i Velocity. Dzięki nowym członkom rodziny Bidvest przychody i zyski działu usług zwiększyły się odpowiednio o 65% i 63%. Zespoły z House of Living Brands stworzyły zupełnie nowy dział artykułów powszechnego użytku i w ciągu sześciu miesięcy od 30 czerwca również odnotowały pozytywny wynik. Każdy pracownik każdego zespołu, niezależnie od stażu, może być dumny z wyników osiąganych w pierwszej połowie 2014 roku. W niektórych regionach, w tym w Europie, obserwujemy oznaki poprawy koniunktury. W innych częściach świata, w tym w RPA, sytuacja wciąż jest trudna. Jednak w Bidvest nie szukamy wymówek skupiamy się na postępie i rozwoju. Niezależnie od tego, czy wyzwanie polegało na umiejętności maksymalnego wykorzystania nowych możliwości, czy na konieczności sprostania rosnącej presji, nasi pracownicy stawali na wysokości zadania i solidnie wykonywali swoją pracę. Dziękuję Wam za to. Będziemy nadal inwestować w przyszłość. W pierwszej połowie bieżącego roku przeznaczyliśmy 1,9 mld randów na nowe inwestycje. Dla podtrzymania tempa wzrostu zaciągnęliśmy także trochę nowych kredytów. Czas na podsumowanie korzyści z inwestycji i nowo przejętych fi rm. Jak już wspomniałem, jednym z elementów tej strategii jest pełniejsza i sprawniejsza integracja. Poczyniliśmy już duże postępy, ale to ciągły proces, w którym nie wystarczają doraźne rozwiązania. Musimy więc wciąż nad tym pracować. Nasi nowi koledzy przedstawią nam nowe możliwości. Jednocześnie dotychczasowe zespoły oraz sprawdzone metody biznesowe stosowane przez Bidvest pomogą im w realizacji nowych celów. Silniejsze poczucie więzi oznacza większe szanse na sukces. Razem możemy osiągnąć synergię i poprawić efektywność, co otworzy nam drogę do dalszego wzrostu i pomoże w rozbudowie i rozszerzaniu zasięgu grupy Bidvest. Jak zwykle będziemy wyznaczać ambitne cele na resztę roku i późniejsze okresy. Jestem pewien, że uda nam się je zrealizować. Trzymajmy się razem, a nic nas nie powstrzyma. Brian Joffe

2 HIGHLIGHTS Results & highlights Revenue grew 18,9% to R89,6 billion (2012: R75,4 billion) EBITDA up 19,1% to R5,4 billion EBITDA interest 10,9 times (2012: 12,9 times) Headline earnings up 16,7% to R2,6 billion Revenue Headline earnings per share NAV per share Distribution per share* R89,6 billion +18,9% 842,3 cents +16,2% 9 350,0 cents +23,8% 398,1 cents +22,9% *Includes capitalisation issues at market value Bidvest is now Adcock s biggest shareholder Adcock Ingram manufactures, markets and distributes a wide range of healthcare products. Household self-medication names include Panado, Citro Soda, Myprodol, Bioplus, Compral, Corenza C and Vitathion. Adcock also offers a specialised therapies product range, a comprehensive range of affordable generic products and are the leading supplier of critical care products. Welcome to the family! Bidvest wins Deal of the Year award Bidvest wins Deal of the Year award for the Adcock Ingram transaction at the DealMakers awards ceremony in February 2014.

3 Witamy w Nasz zespół powiększył się dziś o ponad nowych członków, z zadowoleniem i dumą rozpoczynających pracę dla Bidvest. Dołączyli oni do nas w związku z przejęciem przez Bidvest działającej w RPA grupy fi rm Mvelaserve, zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych. Firmy te trzeba było zintegrować z poszczególnymi działami Bidvest. Integracja zajęła ponad dwa miesiące. Proces przebiegł wyjątkowo płynnie, dzięki wytężonej pracy oraz entuzjazmowi nowych i dotychczasowych pracowników i ich przełożonych. Dziękujemy wszystkim członkom szeroko pojętej rodziny Bidvest za dodatkowy wysiłek, wprowadzenie niezbędnych korekt oraz przekształcenie projektu w spektakularny sukces. Oto krótka prezentacja nowych podmiotów w grupie Bidvest... PROTEA COIN GROUP DOSKONAŁA OBSŁUGA W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH ROZWIĄZAŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA W 2007 roku Mvelaphanda Holdings utworzyła Protea Coin Group poprzez zastąpienie jej spółek zależnych Protea Security i Coin Securitypod jedną marką. PCG dostarcza zindywidualizowane rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa klientom z takich sektorów, jak przedsiębiorstwa państwowe, przemysł, handel detaliczny, fi nanse, górnictwo oraz budownictwo biurowe i mieszkaniowe w RPA, niektórych innych krajach afrykańskich oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kompleksowa oferta fi rmy obejmuje zarządzanie środkami fi nansowymi, w tym konwojowanie ich przewozu oraz dostarczanie zaawansowanych urządzeń do przyjmowania gotówki, bezpieczeństwo techniczne, ogradzanie i ochronę, prowadzenie dochodzeń, konsultacje w zakresie ochrony i ryzyka, a także bezpośrednie reagowanie na zagrożenia. Dysponująca imponującą infrastrukturą i szerokim zasięgiem działania fi rma zatrudnia osób i ma 136 oddziałów w kraju oraz szereg przedstawicielstw za granicą. PCG zajęła pierwsze miejsce w sektorze bezpieczeństwa i ochrony w 2014 roku w rankingu 500 najlepiej zarządzanych fi rm z RPA. Supernowoczesna i należąca do najlepszych w branży fi rmowa akademia szkoleniowa Gijima jest dumą PCG i świadczy o jej zaangażowaniu w doskonalenie poziomu obsługi. Akademia kształci personel pod kątem oferowania najwyższego poziomu obsługi niezależnie od kwalifi kacji w górnictwie, budynkach biurowych, obiektach przemysłowych, punktach ważnych dla bezpieczeństwa kraju czy w osiedlach mieszkaniowych. W 2010 roku PCG sprzedała swój dział ochrony budynków mieszkalnych i uzbrojonych sił reagowania fi rmie ADT Security oraz zakupiła podmioty SACO Systems i Terrisano Access Control Technologies, poszerzając zakres fi rmowych kompetencji o rozwiązania w dziedzinie zabezpieczenia technicznego. Zakupiono także fi rmę Siyaya Fencing, oferującą unikatowe rozwiązania w zakresie ogrodzeń zabezpieczających chronione obiekty. PCG ma następujące certyfi katy zapewnienia jakości: SABS, ISO 9001:2008, oraz jest afi liowana przy Private Security Industry Regulatory Authority (Urzędzie ds. Regulacji Branży Prywatnej Ochrony). Firma jest członkiem SIA, SASA, SAIDSA, SASEA i SSEO. ROYALSERVE CLEANING Nasze podejście do pracy w branży sprzątania jest proste: Jeżeli brakuje Ci zaangażowania, nie ma sensu, byś z nami pracował. RoyalServe Cleaning, teraz jako część Bidvest Managed Solutions, to ciesząca się ugruntowaną pozycją i renomą fi rma sprzątająca, obecna w całej RPA, a także w Lesotho i Namibii. Zatrudniamy ponad profesjonalnych i wyszkolonych pracowników oraz możemy się pochwalić ponad 30 latami doświadczenia w branży sprzątania. Oferujemy wysokiej klasy rozwiązania w tym zakresie dla różnych segmentów rynku. RoyalServe Cleaning, jako fi rma z tradycjami i wiarygodnymi referencjami, jest jednym z największych podmiotów na południowoafrykańskim rynku usług sprzątania. Nasze zaangażowanie i stawianie jakości usług na pierwszym miejscu zapewniły nam pozycję jednego z najchętniej wybieranych usługodawców w kraju. W RoyalServe Cleaning uważamy, że nie ma czegoś takiego, jak typowy kontrakt na sprzątanie. Każdy klient wymaga wyjątkowej strategii, a nasi ludzie dysponują wiedzą i doświadczeniem pozwalającym dopilnować spełnienia wszystkich jego potrzeb. Doskonalimy nasz poziom szkoleń, pracy zespołowej i komunikacji, a także staramy się wykonać każde zlecenie w taki sposób, aby nie dać klientowi powodu do reklamacji. Najbardziej liczy się dla nas obsługa na poziomie przewyższającym oczekiwania. Mamy nadzieję, że jako część Bidvest Managed Solutions będziemy mogli jeszcze bardziej rozszerzyć ofertę usług dla naszych klientów. NAJWIĘKSZA FIRMA Z BRANŻY ZARZĄDZANIA OBIEKTAMI jest teraz członkiem rodziny Bidvest Największa fi rma z branży zarządzania obiektami w Afryce weszła do rodziny Bidvest. Total Facilities Management Company (TFMC) została przejęta przez Bidvest pod koniec 2013 roku w ramach zakupu Mvelaserve, czołowego przedsiębiorstwa świadczącego usługi zewnętrzne dla fi rm w całej RPA, powstałego dzięki programowi wspierania przedsiębiorczości czarnoskórych obywateli.

4 rodzinie Jako jeden z największych południowoafrykańskich dostawców zintegrowanych rozwiązań w zakresie obsługi i strategii zarządzania obiektami TFMC pomaga swoim klientom optymalnie wykorzystać posiadane obiekty, nie odwracając przy tym ich uwagi od głównej domeny prowadzonej działalności. Pomagamy klientom ograniczać koszty, współpracując z nimi przy zarządzaniu ich fizycznymi zasobami, takimi jak nieruchomości, zakłady produkcyjne i budynki. Dzięki temu mogą oni nadal poświęcać się przede wszystkim swojej podstawowej działalności i związanym z nią procesom wyjaśnia prezes zarządu TFMC, Bruce Spence. Wspólnie z klientami opracowujemy unikatowe rozwiązania w zakresie zarządzania obiektami, wspierając ich główną działalność zaawansowanymi technologiami i obsługą na najwyższym poziomie. To z kolei umożliwia im zwiększanie zadowolenia i budowanie lojalności własnych klientów, zadowolenia pracowników oraz wydajności produkcji dodaje Spence. W ramach zintegrowanych rozwiązań w zakresie zarządzania obiektami TFMC oferuje telefoniczne centra obsługi, zdalny monitoring, zarządzanie projektami, zarządzanie zaopatrzeniem w media, zarządzanie energią, konserwacje, przeglądy, dostawy generatorów i paliwa, rozwiązania technicznokonserwacyjne, szkolenia, konsultacje w zakresie zarządzania obiektami, standardowe procedury operacyjne, kontrolę zgodności z przepisami i ocenę ryzyka, proekologiczne rozwiązania do budynków, konsultacje i projektowanie budynków. Od kwietnia 2010 r. prezesem zarządu TFMC jest Bruce Spence menedżer, który od ponad 20 lat zasiada w zarządach i zajmuje stanowiska kierownicze w spółkach giełdowych. Na tle konkurencji TFMC wyróżnia się autorskimi systemami, zasobami własności intelektualnej, własnymi zasobami i środkami świadczenia usług, ogólnokrajowym zasięgiem, ustalonymi procesami i procedurami, zgodnością z normami ISO oraz przynależnością do organizacji branżowych, Akademią TFMC, 24 godzinną telefoniczną linią pomocy dla klientów, doświadczeniem, systemem pracy opartym na upełnomocnieniu pracowników oraz lojalnością klientów. Z usług TFMC korzystają między innymi Telkom, Standard Bank, Kumba Iron Ore i BMW. Firma świadczy obecnie zintegrowane usługi zarządzania obiektami w około 6500 budynków o łącznej powierzchni około 3,1 miliona metrów kwadratowych, w około 3300 lokalizacji, a jej roczne obroty przekraczają 1,4 mld randów. Jako podmiot z poziomu 2 programu aktywizacji gospodarczej czarnoskórych obywateli (BBBEE) TFMC zatrudnia 1488 osób i posiada 39 oddziałów oraz 475 pojazdów w całej RPA. BIDVEST TMS GROUP wita trzy nowe firmy Po transakcji nabycia Mvelaserve do zespołu grupy Bidvest TMS dołączają także firmy Velocity, SA Water RoyalMnandi. Witamy wszystkich pracowników tych podmiotów cd. na nast. stronie

5 Witamy w rodzinie (cd.) Velocity Velocity jest czołowym globalnym wykonawcą szybkich i skutecznych remontów dróg. Firma dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do napraw nawierzchni na świecie. Technologia napraw stosowana przez Velocity jest rozwijana od 1985 roku jako szybka i ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych metod napraw nawierzchni. SA Water SA Water jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań w zakresie uzdatniania wody. Oferta fi rmy obejmuje pełen zakres usług, począwszy od realizacji pod klucz małych i średnich projektów, aż po specjalistyczne rozwiązania techniczne dla różnych sektorów. SA Water specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, instalowaniu i uruchamianiu stacji uzdatniania wody. Obecnie fi rma współpracuje z czterema głównymi sektorami i oferuje zróżnicowane rozwiązania dla każdego z nich. Dla sektora państwowego SA Water realizuje rozwiązania w zakresie uzdatniania wody pitnej, w tym duże projekty dla przedsiębiorstw komunalnych, dostarcza kontenerowe oczyszczalnie i stacje uzdatniania wody oraz wykonuje modernizacje i remonty istniejących urządzeń. Klientom z sektora górniczego SA Water dostarcza zindywidualizowane rozwiązania w zakresie gospodarowania zasobami wody, opracowywane pod kątem wydajności, zgodności z przepisami o ochronie środowiska oraz opłacalności eksploatacji w długim okresie. Wszystkie rozwiązania oferowane przez SA Water charakteryzują się elastycznością pod względem adaptacji, łatwą obsługą i krótkim czasem oczekiwania na realizację zamówienia. RoyalMnandi RoyalMnandi to specjalistyczna fi rma cateringowa, obsługująca podmioty komercyjne, placówki służby zdrowia, kopalnie i sektor publiczny. Przedsiębiorstwo dysponuje oddziałami we wszystkich większych miastach południowej Afryki, a poprzez podmioty typu joint-venture działa także w krajach ościennych. Podstawą rozwiązań cateringowych oferowanych przez RoyalMnandi jest zasada dostarczania wyjątkowej wartości w smacznej formie wszystkim zainteresowanym odbiorcom. KHUSETI HOLDINGS Khuseti Holdings powstała w wyniku połączenia fi rm King Pie i BMO. Khuseti produkuje ciasta w nowoczesnej fabryce w Midrand i dostarcza je do wybranych placówek detalicznych. Crockery not included. kingpiebrand DOUBLE THE DEAL kingpiebrand Offer valid from 10 Feb - 23 March TAKE 2 * for R20.00 *Original Pies only King Pie Marka King Pie jest jedną z ulubionych marek ciast w RPA. Sprzedawane w ponad 300 punktach w całym kraju, produkty King Pie słyną z jakości, smaku, wartości odżywczych i atrakcyjnej ceny. 6 milionów ciast produkowanych miesięcznie przechodzi 35 punktów kontroli jakości na etapie produkcji. Przed ich dopuszczeniem do spożycia każda partia królewskich wypieków jest testowana przez czterech degustatorów. Technologia produkcji ma certyfi kat zgodności z HACCP. Oferta fi rmy jest stale dopasowywana do zmieniających się upodobań współczesnego konsumenta poprzez dodawanie nowych, atrakcyjnych smaków i wariantów. Planowane jest przekształcenie wizji King Pie w wielomarkową franczyzę, z ramach której zróżnicowane produkty spożywcze będą atrakcyjne dla wielu klientów. Reklama oferty King Pie z pudełkiem na lunch:

6 BMO Food Services BMO produkuje około ciast miesięcznie. Zakłady należące do fi rmy produkują także inne wyroby dla odbiorców franczyzowych i detalicznych. BMO może pochwalić się wieloma atestami potwierdzającymi bezpieczeństwo produkowanej przez fi rmę żywności, a także dbałością o jakość i innowacyjność wyrobów. BMO nie tylko zaopatruje King Pie od 20 lat, ale także jest doskonale przygotowana do obsługi całego rynku. STAMFORD SALES Stamford Sales jest jednym z czołowych przedsiębiorstw z branży handlu hurtowego i dystrybucji w RPA. Kompleksowa oferta fi rmy obejmuje ponad 2500 linii produktów. Firma Stamford, założona w 1991 roku, dostarcza opakowania, składniki oraz rozwiązania w zakresie higieny dla branży przetwórstwa spożywczego. Świadczone usługi obejmują zaopatrzenie, magazynowanie, sprzedaż i dystrybucję oraz są dostosowywane pod kątem integracji z łańcuchami dostaw klientów. Firma obejmuje swoim zasięgiem znaczną część terytorium kraju i codziennie świadczy usługi w takich miastach, jak Durban, Kapsztad, Port Elizabeth i Johannesburg. Oddziały zaspakajają potrzeby zróżnicowanego spektrum rynków, a strategicznie rozlokowane magazyny gwarantują dostępność produktów. ZONKE MONITORING SYSTEMS wyrównywanie szans W hazardzie ryzyko zawsze jest rozłożone nierówno. Zonke Monitoring Systems wyrównuje szanse w branży automatów do gry o niskich wygranych, zapewniając ich operatorom technologię monitorowania wypłat. Centralny Elektroniczny System Monitorowania (CEMS) został utworzony przez Krajową Radę ds. Gier Hazardowych w celu ochrony graczy korzystających z automatów niskich wygranych w RPA. W 2001 roku władze zleciły fi rmie Zonke opracowanie, obsługę i utrzymanie CEMS jako systemu zarządzania automatami niskich wygranych i monitorowania ich eksploatacji. Monitoring zaczął funkcjonować w czerwcu 2003 roku, początkowo w prowincji Mpumalanga. Obecnie wszystkie prowincje, z wyjątkiem Prowincji Przylądkowej Północnej, są podłączone do CEMS, który kontroluje pracę ponad 9000 maszyn. Każdy automat niskich wygranych w RPA jest podłączony co centralnego systemu, który pilnuje, aby operatorzy działali uczciwie, a gracze otrzymywali należne im wygrane. System obsługiwany przez Zonke gwarantuje, że branża funkcjonuje zgodnie z przepisami i jest monitorowana. Każdy nieautoryzowany dostęp do maszyny może być sygnalizowany, a wszystkie operacje są rejestrowane w czasie rzeczywistym. Większość automatów jest ustawiona na wypłatę ponad 80% przyjętych pieniędzy i zatrzymanie reszty. Zonke czuwa, by gra była uczciwa.

Precyzyjne drukowanie kolorów marek

Precyzyjne drukowanie kolorów marek Precyzyjne drukowanie kolorów marek Druk z rozszerzonym gamutem stanowi alternatywę dla druku kolorów dodatkowych bez niepotrzebnych nakładów produkcyjnych. przy użyciu stałego zestawu farb Wyzwanie biznesowe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Polska

informacje o firmie Knight Frank Polska informacje o firmie Knight Frank Polska Informacje o firmie 1. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca. PÓŁNOC Nieruchomości S.A. spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca. PÓŁNOC Nieruchomości S.A. spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie

Twój partner w biznesie Twój partner w biznesie O firmie CREATIO INDUSTRY jest fi rmą handlową specjalizującą się w najnowszych technologiach dla przemysłu. Nasz główny produkt system wykrywania pożaru działający w oparciu o

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

D.B.B. GREEN ENERGY S.A.

D.B.B. GREEN ENERGY S.A. D.B.B. GREEN ENERGY S.A. D.B.B. Green Energy S.A. to spółka zajmująca się innowacyjnymi projektami ekologicznymi. D.B.B. Green Energy S.A. jest zaangażowana w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA ARKANA

KANCELARIA PRAWNA ARKANA KANCELARIA PRAWNA ARKANA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU ARKANA TO PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE DLA FIRM ARKANA oznacza tajniki kunsztu mistrzów danej dziedziny wiedzy. Stąd nazwa naszej Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15 Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15 2 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Południowej Afryki to przede wszystkim domena Brytyjczyków i Amerykanów. Coraz mocniejszą pozycję zdobywają Chiny.

Bardziej szczegółowo

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house 2012 Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house Sławomir Pawłowski Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 O firmie Profil działania Asseco Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy tam, gdzie się buduje

Jesteśmy tam, gdzie się buduje Jesteśmy tam, gdzie się buduje WKT to wiodący dystrybutor specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych wysokiej jakości produkty sygnowane markami światowych producentów ogólnopolska sieć sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH. Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888.

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH. Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888. kancelaria@legalista.pl, www.legalista.pl OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888. Informacje o Kancelarii Strona 2 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej.

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej. Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej www.caps-group.com 2 CO ROBIMY? Grupa CAPS oferuje innowacyjne i skuteczne rozwiązania dla kompleksowego wyposażenia powierzchni handlowych, edukacyjnych, biurowych,

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów Elastyczny system Każde rozwiązanie systemowe jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb danej apteki. Takie podejście umożliwia optymalną lokalizację, która zapewni najlepszą efektywność. Przy tym nie

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności systemu motywowania menedżerów w Fortis Bank Polska SA

Ocena skuteczności systemu motywowania menedżerów w Fortis Bank Polska SA Agnieszka Rzenno 23 luty 2007 1 Ocena skuteczności systemu motywowania menedżerów w Fortis Bank Polska SA Konferencja Wynagradzanie menedżerów 21 March 2007 Designator author 1 Agnieszka Rzenno 23 luty

Bardziej szczegółowo

DAF MULTISUPPORT więcej niż

DAF MULTISUPPORT więcej niż DAF MULTISUPPORT więcej niż tylko naprawy i przeglądy DAF MULTISUPPORT TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM Usługi wspierające najlepszą ofertę biznesową Kompleksowa obsługa klienta W branży transportowej

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa,

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa, PREZENTACJA FIRMY O FIRMIE KERD Firma KERD Sp. z o.o. od początku swojej działalności w 2011 roku rozwija się i odnosi sukcesy na rynku budowlanym na terenie całej Polski. Naszą nadrzędną strategią jest

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim 12.05. 2016 r. CZY POLSKA BRANŻA MEBLARSKA MA POTENCJAŁ? 25 tysięcy podmiotów deklaruje produkcję mebli duże; 100; 0,4%

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense.

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense. Moduł szkoleniowy I Podstawy EPC Projekt Transparense PRZEGLĄD MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I. Podstawy EPC II. EPC Od identyfikacji projektu do przetargu III. EPC Od kontraktu do gwarantowanych oszczędności

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Commit Polska Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Sprawdź nas! www.commit.pl +48 17 850 74 00 Retail Management NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA DZIAŁANIAMI CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów Historia Strategia Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu zatrudniającego kilka osób staliśmy się znaczącym zakładem produkcyjnym zaopatrującym w swoje wyroby europejskich jak i azjatyckich

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Home intelligence. FIBARO dla deweloperów

Home intelligence. FIBARO dla deweloperów Home intelligence FIBARO dla deweloperów Gdzie jesteśmy? Home intelligence 2 TUTAJ MOŻNA NAS ZNALEŹĆ O firmie Firma Fibar Group sp. z o.o jest innowacyjnym przedsiębiorstwem powstałym w Poznaniu pod koniec

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Innowacje jako Strategia Wspierająca KGHM Polska Miedź S.A. Piotr Spaliński Departament Badań i Innowacji KGHM Polska Miedź S.A.

Pokłady możliwości. Innowacje jako Strategia Wspierająca KGHM Polska Miedź S.A. Piotr Spaliński Departament Badań i Innowacji KGHM Polska Miedź S.A. Pokłady możliwości Innowacje jako Strategia Wspierająca KGHM Polska Miedź S.A. Strategia Innowacji w KGHM Polska Miedź S.A. Wyodrębnienie Strategii Innowacji W związku z systematycznym zwiększaniem działalności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R.

Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R. Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R. AGENDA Cel strategiczny Kierunki długoterminowego rozwoju Rozwój marek zarządzanych przez Sfinks

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER ZAPRASZAMY DO ŚWIATA TECNOFER Polityka naszej firmy odzwierciedla pewne wartości takie jak odwaga i intelektualna dociekliwość, które są inspiracją dla egzystencji oraz

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Portal Produkcyjny. ANT Factory Portal System nadzoru fabryki produkującej folie. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss.

Portal Produkcyjny. ANT Factory Portal System nadzoru fabryki produkującej folie. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss. Analiza pracy maszyn, czas przestojów maszyn, zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, nadzór pracy pracowników, moduł produktów, rozliczanie wydajności pracy maszyn, wydruk zleceń produkcyjnych, planowanie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto?

Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto? Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto? Warszawa, 6 marzec 2014r. BOŻENA HERBUŚ - Lider Koalicji NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI tel. +48 (34) 370 75 06 e-mail: bherbus@czestochowa.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl Twój partner w gastronomii! www.mmgastro.pl FIRMA M&M Gastro to lider sprzedaży profesjonalnego sprzętu dla gastronomii, firma gwarantująca każdemu klientowi profesjonalną i kompleksową obsługę od projektu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Profile głównych duńskich firm branży spożwczej i żywności pakowanej - TULIP 2012-11-20 14:34:34

Profile głównych duńskich firm branży spożwczej i żywności pakowanej - TULIP 2012-11-20 14:34:34 Profile głównych duńskich firm branży spożwczej i żywności pakowanej - TULIP 2012-11-20 14:34:34 2 Tulip Food Co jest relatywnie silną i niezależną filią duńskiego koncernu Korona (Danish Crown Group).

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive

DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive Logistics DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive Arkadiusz Marczyk Head of Vertical Market - Automotive DB Schenker Key Account Management DB Schenker na globalnym rynku TSL Transport lądowy Transport

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup.

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup. KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży i outsourcingu w Polsce i za granicą. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Z nami zawsze po drodze do sukcesu 02 Serdecznie zapraszamy na www.dopak.pl O FIRMIE Z NAMI ZAWSZE PO DRODZE DO SUKCESU DOPAK to ambitna firma działająca

Bardziej szczegółowo

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016 Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016 1. Grupa BORYSZEW 2. Wyniki za rok 2016 3. Segmenty działalności 4. Prognoza wyników i plany na rok 2017 GRUPA BORYSZEW Jesteśmy jedną z największych grup przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

System franczyzy. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia.

System franczyzy. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia. System franczyzy Franczyzobiorca marki Mąż i Żona do wynajęcia jest indywidualnym i niezależnym przedsiębiorcą, wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania i nowe funkcjonalności w CSB-System

Innowacyjne rozwiązania i nowe funkcjonalności w CSB-System 28 marca 2014 r. we Wrocławiu Workshop dla klientów CSB-System Innowacyjne rozwiązania i nowe funkcjonalności w CSB-System 19-20 marca 2015 r. we Wrocławiu Programmiert für Ihren Erfolg Zaprogramowany

Bardziej szczegółowo

Ovostar Union N.V. Profil spółki

Ovostar Union N.V. Profil spółki Ovostar Union N.V. Profil spółki Czerwiec 2013 Ovostar Union N.V. spółka holdingowa, zarejestrowana zgodnie z ustawodawstwem Niderlandów, która konsoliduje spółki z aktywami produkcyjnymi, znajdującymi

Bardziej szczegółowo

w drodze na NewConnect 27 września 2012 r.

w drodze na NewConnect 27 września 2012 r. w drodze na NewConnect 27 września 2012 r. Systemy motywacji i aktywizacji sprzedaży Programy lojalnościowe Programy badawczorozwojowe Produkty i usługi zwiększające sprzedaż oraz motywację zespołów biznesowych.

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo