Poczucie więzi. w rodzinie Bidvest KILKA SŁÓW OD PREZESA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poczucie więzi. w rodzinie Bidvest KILKA SŁÓW OD PREZESA"

Transkrypt

1 KILKA SŁÓW OD PREZESA Poczucie więzi w rodzinie Bidvest Temat poczucia więzi rzadko pojawia się w publikacjach biznesowych. Pojęcie to nie jest także używane w prezentacjach dla inwestorów. To dziwne, bo przecież poczucie więzi to kwestia różnicy między efektywnymi działaniami generującymi zysk a dysfunkcyjnymi operacjami, które pochłaniają zbyt wiele kapitału i generują nadmierne koszty. Ludzie, którzy pracują razem, tworzą znacznie więcej niż ludzie, którzy nie działają zespołowo lub nie umieją tego robić. W Bidvest pracownicy mają poczucie więzi już od lat. Więzi te są spoiwem sprzyjającym rozwojowi grupy Bidvest w RPA i na świecie. Strategię wdrożenia nowych osób do pracy w Bidvest z kolegami o długim stażu nazywamy integracją. Jest ona dziś priorytetem w wielu naszych przedsiębiorstwach. W dziedzinie integracji czeka nas sporo pracy. W ubiegłym roku w RPA przejęliśmy dwa duże przedsiębiorstwa: Mvelaserve i House of Living Brands. Dokonaliśmy też kilku innych zakupów zarówno w kraju, jak i za granicą. Staliśmy się więksi, ale potrzebujemy także spójności, pracy zespołowej i synergii. Nasi nowi koledzy już zaczęli wnosić pozytywny wkład w działalność fi rmy. W ciągu sześciu miesięcy do grudnia 2013 roku Bidvest odnotował wzrost sprzedaży o 18,9%, do 89,6 mld randów. Zysk z działalności handlowej wzrósł o 19,2% do 4,2 mld randów. Kwota wygenerowanych środków pieniężnych wzrosła o 17% do 5,2 mld randów. Wkład nowo przejętych fi rm w powyższy wzrost wyniósł 1,8 mld randów. Nowe fi rmy zaznaczyły swoją obecność w poszczególnych działach i na wielu rynkach, ale dobrym odzwierciedleniem ich potencjału są półroczne wyniki Bidvest Services. Dział ten skorzystał na dwumiesięcznej obecności fi rm z grupy Mvelaserve: Total Facilities Management Company, RoyalMnandi, Royalserve Cleaning, SA Water i Velocity. Dzięki nowym członkom rodziny Bidvest przychody i zyski działu usług zwiększyły się odpowiednio o 65% i 63%. Zespoły z House of Living Brands stworzyły zupełnie nowy dział artykułów powszechnego użytku i w ciągu sześciu miesięcy od 30 czerwca również odnotowały pozytywny wynik. Każdy pracownik każdego zespołu, niezależnie od stażu, może być dumny z wyników osiąganych w pierwszej połowie 2014 roku. W niektórych regionach, w tym w Europie, obserwujemy oznaki poprawy koniunktury. W innych częściach świata, w tym w RPA, sytuacja wciąż jest trudna. Jednak w Bidvest nie szukamy wymówek skupiamy się na postępie i rozwoju. Niezależnie od tego, czy wyzwanie polegało na umiejętności maksymalnego wykorzystania nowych możliwości, czy na konieczności sprostania rosnącej presji, nasi pracownicy stawali na wysokości zadania i solidnie wykonywali swoją pracę. Dziękuję Wam za to. Będziemy nadal inwestować w przyszłość. W pierwszej połowie bieżącego roku przeznaczyliśmy 1,9 mld randów na nowe inwestycje. Dla podtrzymania tempa wzrostu zaciągnęliśmy także trochę nowych kredytów. Czas na podsumowanie korzyści z inwestycji i nowo przejętych fi rm. Jak już wspomniałem, jednym z elementów tej strategii jest pełniejsza i sprawniejsza integracja. Poczyniliśmy już duże postępy, ale to ciągły proces, w którym nie wystarczają doraźne rozwiązania. Musimy więc wciąż nad tym pracować. Nasi nowi koledzy przedstawią nam nowe możliwości. Jednocześnie dotychczasowe zespoły oraz sprawdzone metody biznesowe stosowane przez Bidvest pomogą im w realizacji nowych celów. Silniejsze poczucie więzi oznacza większe szanse na sukces. Razem możemy osiągnąć synergię i poprawić efektywność, co otworzy nam drogę do dalszego wzrostu i pomoże w rozbudowie i rozszerzaniu zasięgu grupy Bidvest. Jak zwykle będziemy wyznaczać ambitne cele na resztę roku i późniejsze okresy. Jestem pewien, że uda nam się je zrealizować. Trzymajmy się razem, a nic nas nie powstrzyma. Brian Joffe

2 HIGHLIGHTS Results & highlights Revenue grew 18,9% to R89,6 billion (2012: R75,4 billion) EBITDA up 19,1% to R5,4 billion EBITDA interest 10,9 times (2012: 12,9 times) Headline earnings up 16,7% to R2,6 billion Revenue Headline earnings per share NAV per share Distribution per share* R89,6 billion +18,9% 842,3 cents +16,2% 9 350,0 cents +23,8% 398,1 cents +22,9% *Includes capitalisation issues at market value Bidvest is now Adcock s biggest shareholder Adcock Ingram manufactures, markets and distributes a wide range of healthcare products. Household self-medication names include Panado, Citro Soda, Myprodol, Bioplus, Compral, Corenza C and Vitathion. Adcock also offers a specialised therapies product range, a comprehensive range of affordable generic products and are the leading supplier of critical care products. Welcome to the family! Bidvest wins Deal of the Year award Bidvest wins Deal of the Year award for the Adcock Ingram transaction at the DealMakers awards ceremony in February 2014.

3 Witamy w Nasz zespół powiększył się dziś o ponad nowych członków, z zadowoleniem i dumą rozpoczynających pracę dla Bidvest. Dołączyli oni do nas w związku z przejęciem przez Bidvest działającej w RPA grupy fi rm Mvelaserve, zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych. Firmy te trzeba było zintegrować z poszczególnymi działami Bidvest. Integracja zajęła ponad dwa miesiące. Proces przebiegł wyjątkowo płynnie, dzięki wytężonej pracy oraz entuzjazmowi nowych i dotychczasowych pracowników i ich przełożonych. Dziękujemy wszystkim członkom szeroko pojętej rodziny Bidvest za dodatkowy wysiłek, wprowadzenie niezbędnych korekt oraz przekształcenie projektu w spektakularny sukces. Oto krótka prezentacja nowych podmiotów w grupie Bidvest... PROTEA COIN GROUP DOSKONAŁA OBSŁUGA W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH ROZWIĄZAŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA W 2007 roku Mvelaphanda Holdings utworzyła Protea Coin Group poprzez zastąpienie jej spółek zależnych Protea Security i Coin Securitypod jedną marką. PCG dostarcza zindywidualizowane rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa klientom z takich sektorów, jak przedsiębiorstwa państwowe, przemysł, handel detaliczny, fi nanse, górnictwo oraz budownictwo biurowe i mieszkaniowe w RPA, niektórych innych krajach afrykańskich oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kompleksowa oferta fi rmy obejmuje zarządzanie środkami fi nansowymi, w tym konwojowanie ich przewozu oraz dostarczanie zaawansowanych urządzeń do przyjmowania gotówki, bezpieczeństwo techniczne, ogradzanie i ochronę, prowadzenie dochodzeń, konsultacje w zakresie ochrony i ryzyka, a także bezpośrednie reagowanie na zagrożenia. Dysponująca imponującą infrastrukturą i szerokim zasięgiem działania fi rma zatrudnia osób i ma 136 oddziałów w kraju oraz szereg przedstawicielstw za granicą. PCG zajęła pierwsze miejsce w sektorze bezpieczeństwa i ochrony w 2014 roku w rankingu 500 najlepiej zarządzanych fi rm z RPA. Supernowoczesna i należąca do najlepszych w branży fi rmowa akademia szkoleniowa Gijima jest dumą PCG i świadczy o jej zaangażowaniu w doskonalenie poziomu obsługi. Akademia kształci personel pod kątem oferowania najwyższego poziomu obsługi niezależnie od kwalifi kacji w górnictwie, budynkach biurowych, obiektach przemysłowych, punktach ważnych dla bezpieczeństwa kraju czy w osiedlach mieszkaniowych. W 2010 roku PCG sprzedała swój dział ochrony budynków mieszkalnych i uzbrojonych sił reagowania fi rmie ADT Security oraz zakupiła podmioty SACO Systems i Terrisano Access Control Technologies, poszerzając zakres fi rmowych kompetencji o rozwiązania w dziedzinie zabezpieczenia technicznego. Zakupiono także fi rmę Siyaya Fencing, oferującą unikatowe rozwiązania w zakresie ogrodzeń zabezpieczających chronione obiekty. PCG ma następujące certyfi katy zapewnienia jakości: SABS, ISO 9001:2008, oraz jest afi liowana przy Private Security Industry Regulatory Authority (Urzędzie ds. Regulacji Branży Prywatnej Ochrony). Firma jest członkiem SIA, SASA, SAIDSA, SASEA i SSEO. ROYALSERVE CLEANING Nasze podejście do pracy w branży sprzątania jest proste: Jeżeli brakuje Ci zaangażowania, nie ma sensu, byś z nami pracował. RoyalServe Cleaning, teraz jako część Bidvest Managed Solutions, to ciesząca się ugruntowaną pozycją i renomą fi rma sprzątająca, obecna w całej RPA, a także w Lesotho i Namibii. Zatrudniamy ponad profesjonalnych i wyszkolonych pracowników oraz możemy się pochwalić ponad 30 latami doświadczenia w branży sprzątania. Oferujemy wysokiej klasy rozwiązania w tym zakresie dla różnych segmentów rynku. RoyalServe Cleaning, jako fi rma z tradycjami i wiarygodnymi referencjami, jest jednym z największych podmiotów na południowoafrykańskim rynku usług sprzątania. Nasze zaangażowanie i stawianie jakości usług na pierwszym miejscu zapewniły nam pozycję jednego z najchętniej wybieranych usługodawców w kraju. W RoyalServe Cleaning uważamy, że nie ma czegoś takiego, jak typowy kontrakt na sprzątanie. Każdy klient wymaga wyjątkowej strategii, a nasi ludzie dysponują wiedzą i doświadczeniem pozwalającym dopilnować spełnienia wszystkich jego potrzeb. Doskonalimy nasz poziom szkoleń, pracy zespołowej i komunikacji, a także staramy się wykonać każde zlecenie w taki sposób, aby nie dać klientowi powodu do reklamacji. Najbardziej liczy się dla nas obsługa na poziomie przewyższającym oczekiwania. Mamy nadzieję, że jako część Bidvest Managed Solutions będziemy mogli jeszcze bardziej rozszerzyć ofertę usług dla naszych klientów. NAJWIĘKSZA FIRMA Z BRANŻY ZARZĄDZANIA OBIEKTAMI jest teraz członkiem rodziny Bidvest Największa fi rma z branży zarządzania obiektami w Afryce weszła do rodziny Bidvest. Total Facilities Management Company (TFMC) została przejęta przez Bidvest pod koniec 2013 roku w ramach zakupu Mvelaserve, czołowego przedsiębiorstwa świadczącego usługi zewnętrzne dla fi rm w całej RPA, powstałego dzięki programowi wspierania przedsiębiorczości czarnoskórych obywateli.

4 rodzinie Jako jeden z największych południowoafrykańskich dostawców zintegrowanych rozwiązań w zakresie obsługi i strategii zarządzania obiektami TFMC pomaga swoim klientom optymalnie wykorzystać posiadane obiekty, nie odwracając przy tym ich uwagi od głównej domeny prowadzonej działalności. Pomagamy klientom ograniczać koszty, współpracując z nimi przy zarządzaniu ich fizycznymi zasobami, takimi jak nieruchomości, zakłady produkcyjne i budynki. Dzięki temu mogą oni nadal poświęcać się przede wszystkim swojej podstawowej działalności i związanym z nią procesom wyjaśnia prezes zarządu TFMC, Bruce Spence. Wspólnie z klientami opracowujemy unikatowe rozwiązania w zakresie zarządzania obiektami, wspierając ich główną działalność zaawansowanymi technologiami i obsługą na najwyższym poziomie. To z kolei umożliwia im zwiększanie zadowolenia i budowanie lojalności własnych klientów, zadowolenia pracowników oraz wydajności produkcji dodaje Spence. W ramach zintegrowanych rozwiązań w zakresie zarządzania obiektami TFMC oferuje telefoniczne centra obsługi, zdalny monitoring, zarządzanie projektami, zarządzanie zaopatrzeniem w media, zarządzanie energią, konserwacje, przeglądy, dostawy generatorów i paliwa, rozwiązania technicznokonserwacyjne, szkolenia, konsultacje w zakresie zarządzania obiektami, standardowe procedury operacyjne, kontrolę zgodności z przepisami i ocenę ryzyka, proekologiczne rozwiązania do budynków, konsultacje i projektowanie budynków. Od kwietnia 2010 r. prezesem zarządu TFMC jest Bruce Spence menedżer, który od ponad 20 lat zasiada w zarządach i zajmuje stanowiska kierownicze w spółkach giełdowych. Na tle konkurencji TFMC wyróżnia się autorskimi systemami, zasobami własności intelektualnej, własnymi zasobami i środkami świadczenia usług, ogólnokrajowym zasięgiem, ustalonymi procesami i procedurami, zgodnością z normami ISO oraz przynależnością do organizacji branżowych, Akademią TFMC, 24 godzinną telefoniczną linią pomocy dla klientów, doświadczeniem, systemem pracy opartym na upełnomocnieniu pracowników oraz lojalnością klientów. Z usług TFMC korzystają między innymi Telkom, Standard Bank, Kumba Iron Ore i BMW. Firma świadczy obecnie zintegrowane usługi zarządzania obiektami w około 6500 budynków o łącznej powierzchni około 3,1 miliona metrów kwadratowych, w około 3300 lokalizacji, a jej roczne obroty przekraczają 1,4 mld randów. Jako podmiot z poziomu 2 programu aktywizacji gospodarczej czarnoskórych obywateli (BBBEE) TFMC zatrudnia 1488 osób i posiada 39 oddziałów oraz 475 pojazdów w całej RPA. BIDVEST TMS GROUP wita trzy nowe firmy Po transakcji nabycia Mvelaserve do zespołu grupy Bidvest TMS dołączają także firmy Velocity, SA Water RoyalMnandi. Witamy wszystkich pracowników tych podmiotów cd. na nast. stronie

5 Witamy w rodzinie (cd.) Velocity Velocity jest czołowym globalnym wykonawcą szybkich i skutecznych remontów dróg. Firma dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do napraw nawierzchni na świecie. Technologia napraw stosowana przez Velocity jest rozwijana od 1985 roku jako szybka i ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych metod napraw nawierzchni. SA Water SA Water jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań w zakresie uzdatniania wody. Oferta fi rmy obejmuje pełen zakres usług, począwszy od realizacji pod klucz małych i średnich projektów, aż po specjalistyczne rozwiązania techniczne dla różnych sektorów. SA Water specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, instalowaniu i uruchamianiu stacji uzdatniania wody. Obecnie fi rma współpracuje z czterema głównymi sektorami i oferuje zróżnicowane rozwiązania dla każdego z nich. Dla sektora państwowego SA Water realizuje rozwiązania w zakresie uzdatniania wody pitnej, w tym duże projekty dla przedsiębiorstw komunalnych, dostarcza kontenerowe oczyszczalnie i stacje uzdatniania wody oraz wykonuje modernizacje i remonty istniejących urządzeń. Klientom z sektora górniczego SA Water dostarcza zindywidualizowane rozwiązania w zakresie gospodarowania zasobami wody, opracowywane pod kątem wydajności, zgodności z przepisami o ochronie środowiska oraz opłacalności eksploatacji w długim okresie. Wszystkie rozwiązania oferowane przez SA Water charakteryzują się elastycznością pod względem adaptacji, łatwą obsługą i krótkim czasem oczekiwania na realizację zamówienia. RoyalMnandi RoyalMnandi to specjalistyczna fi rma cateringowa, obsługująca podmioty komercyjne, placówki służby zdrowia, kopalnie i sektor publiczny. Przedsiębiorstwo dysponuje oddziałami we wszystkich większych miastach południowej Afryki, a poprzez podmioty typu joint-venture działa także w krajach ościennych. Podstawą rozwiązań cateringowych oferowanych przez RoyalMnandi jest zasada dostarczania wyjątkowej wartości w smacznej formie wszystkim zainteresowanym odbiorcom. KHUSETI HOLDINGS Khuseti Holdings powstała w wyniku połączenia fi rm King Pie i BMO. Khuseti produkuje ciasta w nowoczesnej fabryce w Midrand i dostarcza je do wybranych placówek detalicznych. Crockery not included. kingpiebrand DOUBLE THE DEAL kingpiebrand Offer valid from 10 Feb - 23 March TAKE 2 * for R20.00 *Original Pies only King Pie Marka King Pie jest jedną z ulubionych marek ciast w RPA. Sprzedawane w ponad 300 punktach w całym kraju, produkty King Pie słyną z jakości, smaku, wartości odżywczych i atrakcyjnej ceny. 6 milionów ciast produkowanych miesięcznie przechodzi 35 punktów kontroli jakości na etapie produkcji. Przed ich dopuszczeniem do spożycia każda partia królewskich wypieków jest testowana przez czterech degustatorów. Technologia produkcji ma certyfi kat zgodności z HACCP. Oferta fi rmy jest stale dopasowywana do zmieniających się upodobań współczesnego konsumenta poprzez dodawanie nowych, atrakcyjnych smaków i wariantów. Planowane jest przekształcenie wizji King Pie w wielomarkową franczyzę, z ramach której zróżnicowane produkty spożywcze będą atrakcyjne dla wielu klientów. Reklama oferty King Pie z pudełkiem na lunch:

6 BMO Food Services BMO produkuje około ciast miesięcznie. Zakłady należące do fi rmy produkują także inne wyroby dla odbiorców franczyzowych i detalicznych. BMO może pochwalić się wieloma atestami potwierdzającymi bezpieczeństwo produkowanej przez fi rmę żywności, a także dbałością o jakość i innowacyjność wyrobów. BMO nie tylko zaopatruje King Pie od 20 lat, ale także jest doskonale przygotowana do obsługi całego rynku. STAMFORD SALES Stamford Sales jest jednym z czołowych przedsiębiorstw z branży handlu hurtowego i dystrybucji w RPA. Kompleksowa oferta fi rmy obejmuje ponad 2500 linii produktów. Firma Stamford, założona w 1991 roku, dostarcza opakowania, składniki oraz rozwiązania w zakresie higieny dla branży przetwórstwa spożywczego. Świadczone usługi obejmują zaopatrzenie, magazynowanie, sprzedaż i dystrybucję oraz są dostosowywane pod kątem integracji z łańcuchami dostaw klientów. Firma obejmuje swoim zasięgiem znaczną część terytorium kraju i codziennie świadczy usługi w takich miastach, jak Durban, Kapsztad, Port Elizabeth i Johannesburg. Oddziały zaspakajają potrzeby zróżnicowanego spektrum rynków, a strategicznie rozlokowane magazyny gwarantują dostępność produktów. ZONKE MONITORING SYSTEMS wyrównywanie szans W hazardzie ryzyko zawsze jest rozłożone nierówno. Zonke Monitoring Systems wyrównuje szanse w branży automatów do gry o niskich wygranych, zapewniając ich operatorom technologię monitorowania wypłat. Centralny Elektroniczny System Monitorowania (CEMS) został utworzony przez Krajową Radę ds. Gier Hazardowych w celu ochrony graczy korzystających z automatów niskich wygranych w RPA. W 2001 roku władze zleciły fi rmie Zonke opracowanie, obsługę i utrzymanie CEMS jako systemu zarządzania automatami niskich wygranych i monitorowania ich eksploatacji. Monitoring zaczął funkcjonować w czerwcu 2003 roku, początkowo w prowincji Mpumalanga. Obecnie wszystkie prowincje, z wyjątkiem Prowincji Przylądkowej Północnej, są podłączone do CEMS, który kontroluje pracę ponad 9000 maszyn. Każdy automat niskich wygranych w RPA jest podłączony co centralnego systemu, który pilnuje, aby operatorzy działali uczciwie, a gracze otrzymywali należne im wygrane. System obsługiwany przez Zonke gwarantuje, że branża funkcjonuje zgodnie z przepisami i jest monitorowana. Każdy nieautoryzowany dostęp do maszyny może być sygnalizowany, a wszystkie operacje są rejestrowane w czasie rzeczywistym. Większość automatów jest ustawiona na wypłatę ponad 80% przyjętych pieniędzy i zatrzymanie reszty. Zonke czuwa, by gra była uczciwa.

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Od Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej W ostatnich latach polsko-chińskie stosunki polityczno-gospodarcze przechodzą ogromne zmiany. Wizyta Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Firma nie może istnieć sama dla siebie...

Firma nie może istnieć sama dla siebie... DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 5 (109) 30 maja 2008 r. Firma nie może istnieć sama dla siebie... Rozmawiamy ze Zbigniewem Raconiem prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 Grupa Eurocash Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 SPIS TREŚCI część A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROCASH S.A. część B. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE część C.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie procesy pod kontrolą. Rozwiązania S&T dla poszczególnych branż

Wszystkie procesy pod kontrolą. Rozwiązania S&T dla poszczególnych branż Numer 01/2009 Międzynarodowy magazyn klientów Grupy S&T Najlepsze rozwiązania dla branży motoryzacyjnej Liderzy przyszłości Specjalność przemysłu mięsnego Wszystkie procesy pod kontrolą Rozwiązania S&T

Bardziej szczegółowo

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl Czasopismo dla Klientów Raben Group Grudzień 2013 4STRona Ludzie są naszym największym atutem 6STRona Nowy wymiar logistyki produktów spożywczych 13 STRona

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze Ogólnopolskie Badanie Rynku 2012 Outsourcingu analizy wnioski komentarze Randstad Payroll Solutions Rozliczanie wynagrodzeń Prowadzenie teczek osobowych Specjaliści o wysokich kwalifikacjach Randstad Payroll

Bardziej szczegółowo

Wszystko o ERP. S&T pokonuje granice precyzyjnymi rozwiązaniami. Właściwy wybór dla zakładów użyteczności publicznej

Wszystko o ERP. S&T pokonuje granice precyzyjnymi rozwiązaniami. Właściwy wybór dla zakładów użyteczności publicznej Wydanie 01/2008 Międzynarodowy Magazyn Klientów Grupy S&T Właściwy wybór dla zakładów użyteczności publicznej Najlepsze rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego Wszystko o ERP S&T pokonuje granice precyzyjnymi

Bardziej szczegółowo

2 2 0 Raport roczny 2013 0132

2 2 0 Raport roczny 2013 0132 2 2 0 1 3 Raport roczny 2013 SPIS TREŚCI Spis treści 2 2 0 1 3 List Prezesa Zarządu NEUCA SA 9 Nasza misja 10 Nasza strategia 12 Kluczowe wartości 14 Strategia personalna 15 Struktura organizacyjna Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2]

Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2] RAPORT DOTYCZĄCY RYNKU OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO W USA STANDARDY, OPODA ATKOWANIE, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, WYMAGANIA LICENCYJNE, POWOŁYWANIE AMERYKAŃSKICHH AGENTÓW SPRZED DAŻY, ZAKŁAD DANIE BIUR 2011

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

biznes Logistyka branży FMCG Kosztowne błędy przy kontroli czasu pracy kierowców

biznes Logistyka branży FMCG Kosztowne błędy przy kontroli czasu pracy kierowców kwiecień 4/2013 (35) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży FMCG Transport drogowy narodowa specjalność

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Najważniejsze informacje o Emitencie 1.1. Specyfika działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014. NEUCA sa

Raport roczny 2014. NEUCA sa Raport roczny 2014 2014 NEUCA sa Raport roczny 2014 Raport roczny 2014 NEUCA sa 4 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu NEUCA SA... 10 Nasza misja... 12 Nasza strategia... 14 Kluczowe wartości...16 Strategia

Bardziej szczegółowo

Jubileusz na Ukrainie / 3

Jubileusz na Ukrainie / 3 www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl www.raben-sea-air.com Czasopismo dla Klientów Raben Group Maj 2013 Nasz rozwój w Europie Zachodniej Jubileusz na Ukrainie / 3 edytorial Być gotowym na zmiany

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Orange Polska

Raport Roczny Orange Polska Raport Roczny Orange 0 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Spis treści: podstawowe informacje o Orange osiągnięcia i 0 historyczne dane list Prezesa Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

str. 3 Dar Natury str. 5 Zanam - Legmet str. 7

str. 3 Dar Natury str. 5 Zanam - Legmet str. 7 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY www.biznesraport.com Dodatek Informacyjno-Promocyjny Biznes Raport środa 31 grudnia 2008 nr 12 (37) 1 nr 12 (37) środa 31 grudnia 2008 www.biznesraport.com Partner Programu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku. Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road. Podsumowanie roku. Podsumowanie roku

Podsumowanie roku. Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road. Podsumowanie roku. Podsumowanie roku Podsumowanie roku Podsumowanie roku Podsumowanie roku Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road To był kolejny rok wyzwań dla transportu drogowego. Naszej polskiej spółce DSV Road udało się utrzymać trend

Bardziej szczegółowo

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy List od Dyrektora generalnego...3 O firmie...4 Nasze produkty Coca-Cola w Polsce to Łańcuch wartości dodanej Historia obecności Coca-Coli w Polsce Ład korporacyjny i zarządzanie firmą...10 Nasze wartości

Bardziej szczegółowo

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str.

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str. ACRON 100 Na dziś i na przyszłość VENEZ 30 Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. 28 str. 36 str. 40 str. 73 Złoty sponsor targów Spis

Bardziej szczegółowo

Od złożoności do orientacji na klienta

Od złożoności do orientacji na klienta IBM Global Business Services Executive report Od złożoności do orientacji na klienta Dzięki prostym, inteligentnym usługom Bankowość IBM Institute for Business Value IBM Global Business Services, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo