NR 3/2004 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 3/2004 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ"

Transkrypt

1 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2004 ISSN WARSZAWA 2004

2 Spis treści 2 Od Redakcji...4 Wykaz skrótów stosowanych w opisach bibliograficznych oraz indeksach tematycznych i ich rozwinięcia.. 5 Wykaz dokumentowanych czasopism...5 CZĘŚĆ A R T Y K U Ł Y...8 Badania pożarnicze...8 BHP...13 Budownictwo...14 Historia...15 Katastrofy i klęski żywiołowe/zagrożenia nadzwyczajne/sytuacje kryzysowe/zarządzanie kryzysowe...15 Materiały niebezpieczne...19 Normalizacja/Certyfikacja...21 Obrona cywilna/ochrona ludności...22 Ochrona środowiska...23 Organizacja straży pożarnych...24 Popularyzacja...26 Prognozowanie zagrożeń/rozpoznawanie zagrożeń/ocena i analiza ryzyka...28 Przyczyny pożarów lub (i) wybuchów/dochodzenie popożarowe lub (i) powybuchowe...34 Psychologia/Socjologia...35 Ratownictwo...35 Straty popożarowe/statystyka...42 Szkolenie...44 Środki gaśnicze i neutralizujące...45 Technika pożarnicza...46 Współpraca międzynarodowa...51 Zagadnienia operacyjne...53 Zagadnienia prawne...59 Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/ochrona przeciwpożarowa...60 Indeks autorski...71 CZĘŚĆ WYDAWNICTWA ZWARTE...74 Badania pożarnicze...74 Budownictwo...74 Historia...74 Inne...75 Katastrofy i klęski żywiołowe/zagrożenia nadzwyczajne/sytuacje kryzysowe/zarządzanie kryzysowe...79 Ochrona środowiska...80 Organizacja straży pożarnych...81 Popularyzacja...81 Psychologia/Socjologia...81 Ratownictwo...82 Straty popożarowe/statystyka...83 Szkolenie...83 Technika pożarnicza...84 Współpraca międzynarodowa...86 Zagadnienia operacyjne...87 Zagadnienia prawne...87 Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/ochrona przeciwpożarowa...88 Część Informacje z

3 Opracowanie dokumentacyjne (Cz.1 i 2): z języka polskiego: mł. bryg. mgr Magdalena Pieńkowska z języka angielskiego, niemieckiego: mgr inż. Joanna N. Szczepańska z języka francuskiego: st. bryg. prof. nadzw. dr hab. inż. Mieczysław Dobrzański 3 Wprowadzanie do bazy danych Cz.1. "Artykuły" oraz indeksowanie wszystkich rekordów w Cz.1. i Cz.2.: Magdalena Pieńkowska Wprowadzanie do bazy danych Cz.2. "Wydawnictwa zwarte": Teresa Kostka Opracowanie Cz. 3 "Informacje z WWW": Joanna N. Szczepańska Operacje w formularzach bazy danych oraz formularzach wydruku: kpt. mgr inż. Przemysław Wysoczyński Korekta: mł. bryg. mgr Magdalena Pieńkowska, mgr Aleksandra Minor Przygotowanie wydania: Magdalena Pieńkowska Copyright by SGSP Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielona i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, Warszawa tel , fax

4 4 Od Redakcji Bieżący numer Przeglądu Dokumentacyjnego Ochrony Przeciwpożarowej składa się z trzech części: - Cz. 1 - ARTYKUŁY - zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism polskich i zagranicznych oraz indeksy: tematyczny (słów kluczowych) oraz autorski. - Cz. 2 - WYDAWNICTWA ZWARTE - zestawienie bibliograficzne książek, podręczników, skryptów, przewodników i in. oraz indeksy: tematyczny i autorski. - Cz. 3 - INFORMACJE z WWW wykaz adresów internetowych stron WWW. Materiały zagraniczne (książki, artykuły z czasopism oraz inne opracowania w językach obcych) dostępne są w Bibliotece Głównej w języku oryginału. Elementy opisu bibliograficznego artykułu z czasopisma: Tytuł czasopisma.- miejsce wydania: wydawnictwo, rok.- numer.- tytuł artykułu w języku oryginału. Tłumaczenie tytułu artykułu/ Autor lub autorzy.- strony, na których zamieszczono artykuł, materiały ilustracyjne, bibliografia słowa kluczowe: [analiza dokumentacyjna] Elementy opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego: Tytuł oryginału wydawnictwa zwartego. Tłumaczenie tytułu oryginału / autor (lub autorzy).- miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.- liczba stron, materiały ilustracyjne słowa kluczowe: [analiza dokumentacyjna] sygnatura wydawnictwa zwartego Elementy opisu bibliograficznego normy: Tytuł oryginału normy. Numer normy = [tłumaczenie tytułu oryginału] miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.- liczba stron, materiały ilustracyjne słowa kluczowe: numer normy

5 5 Wykaz skrótów stosowanych w opisach bibliograficznych oraz indeksach tematycznych i ich rozwinięcia C N B O P [Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej] C T I F [Comité Technique International de Prevention et d Extinction du Feu] F P A [Fire Protection Association] I N S A R A G [International Search and Rescue Advisory Group] J R G [Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze] K C K R i O L [Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności] K G P S P [Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej] K S R G [Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy] N F P A [National Fire Protection Association] O E C D [Organisation for Economic Co-operation and Development] O S P [Ochotnicza Straż Pożarna] P S P [Państwowa Straż Pożarna] S G S P [Szkoła Główna Służby Pożarniczej] S I T P [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa] Wykaz dokumentowanych czasopism Czasopisma polskie 1. Atest Ochrona Pracy mies. 2. Biuletyn Informacyjny KG PSP dwutyg. 3. Biuletyn Informacyjny Instytutu Transportu Samoch. mies. 4. Dziennik Urzędowy KG PSP niereg. 5. Dziennik Urzędowy MSWiA niereg. 6. Dziennik Ustaw RP niereg. 7. Elektroinstalator mies. 8. Inżynieria i Budownictwo mies. 9. Miesięczny Biuletyn Prasowy KG PSP mies. 10. Monitor Polski niereg. 11. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów dwumies. 12. Ochrona Przeciwpożarowa - kwart. 13. Prawo i Środowisko kwart. 14. Przegląd Obrony Cywilnej mies. 15. Przegląd Pożarniczy mies. 16. Rynek Gazowy (dawniej Gaz Płynny LPG) - mies. 17. Samochody Specjalne - dwumies. 18. Strażak mies. 19. Systemy alarmowe kwart. 20. Środowisko dwutyg. 21. W akcji kwart. 22. Wiedza Obronna kwart. 23. Zabezpieczenia dwumies. 24. Zeszyty Naukowe AON kwart. 25. Zeszyty Naukowe SGSP - niereg.

6 Czasopisma zagraniczne Australia 1. Australian Journal of Emergency Management - mies. Francja 2. Préventique Sécurité dwumies. Holandia 3. Fire Safety Journal [8 numerów w roku] 4. Journal of Hazardous Materials mies. Kanada 5. Construction Innovation kwart. Niemcy 6. Bevölkerungsschutz. Magazin für Zivil und Katastrophenschutz kwart. 7. Brandschutz mies. 8. FFZ Feuerwehr Fachzeitschrift ( dawniej: 112 Magazine der Feuerwehr) mies. Republika Południowej Afryki 9. Safety Management. Occupational Safety Szwajcaria 10. Schweizerische Feuerwehr Zeitung mies. U S A 11. Advanced Rescue Technology dwumies. 12. Emergency Medical Services. Rescue Technology mies. 13. Fire Chief mies. 14. Fire Engineering mies. 15. Fire Technology kwart. 16. Journal of Fire Science dwumies. 17. NFPA Journal dwumies. Wielka Brytania 18. Disaster Prevention and Management dwumies. 19. Fire mies. + suplement Fire Europe 20. Fire and Materials dwumies. 21. Fire Engineers Journal mies.[od 2002 r. połaczony z Fire Prevention] 22. Fire Prevention/Fire Engineers Journal mies. 23. Fire Safety Engineering dwumies. 6

7 7 Informacja dla zainteresowanych odbitkami kserograficznymi: Przyjmujemy wyłącznie zamówienia na odbitki artykułów z czasopism polskich i obcojęzycznych oraz fragmentów (rozdziałów) pozycji książkowych polskich i obcojęzycznych. Nie wykonujemy odbitek z norm i patentów oraz dzienników urzędowych (np. Monitor Polski, Dziennik Ustaw) Przy zamówieniu na odbitki ksero należy podać: 1. W przypadku artykułów z czasopisma autora i tytuł artykułu w języku oryginału, tytuł czasopisma, rok, numer, strony, na których artykuł jest zamieszczony. 2. W przypadku pozycji książkowej autora i tytuł publikacji oraz sygnaturę (np. I-..., W -..., P -..., IBC -..., B -...). Dla ułatwienia wyszukania dokumentu prosimy podawać numer Przeglądu oraz numer pozycji bibliograficznej. Cena 1 egz. odbitki ksero wynosi 0,30 zł. Wszystkie materiały dostępne są w Bibliotece Głównej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki są czynne: od poniedziałku do piątku w godz soboty w godz Telefon: (Kierownik); (Ośrodek Informacji Naukowo - Technicznej); , , (Dział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów) Z A M Ó W I E N I E Zamawiamy Przegląd Dokumentacyjny Ochrony Przeciwpożarowej - dyskietka egz.... Kwotę... + koszty przesyłki wpłacimy przelewem na konto SGSP: Adresat:... imię i nazwisko zamawiającego lub nazwa instytucji oraz dokładny adres Konto SGSP: Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Warszawie Filia Nr Płatność w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury (Główny Księgowy) (Dyrektor)

8 8 CZĘŚĆ 1 A R T Y K U Ł Y Badania pożarnicze 1. Schweizerische Feuerwehr-Zeitung. - Bern : Schweizerischer Feuerwehrverband. - Nr 6/ Häufig verwechselt - BACKDRAFT und FLASHOVER. Często mylone zjawiska backdraft i flashover. / M. Bernard. - s , rys., tabl., bibliogr. 5 poz. słowa kluczowe: zjawisko backdraft, zjawisko flashover [Przedstawiono definicje dwóch zjawisk pożarowych: backdraft i flashover. Podobieństwa i różnice w ich występowaniu i rozwoju.] 2. Inżynieria i Budownictwo. - Warszawa : Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo", Nr 7/ Modelowanie przebiegu pożaru w ocenie nośności pożarowej elementów konstrukcji budowlanej. / M. Maślak. - s , rys., bibliogr. 8 poz. słowa kluczowe: modelowanie, pożar-rozwój, odporność ogniowa, konstrukcje budowlane [W artykule omówiono modelowanie przebiegu rzeczywistych pożarów na podstawie zaproponowanego w przepisach europejskich opisu pożaru parametrycznego, uwzględniającego charakterystykę płonącego budynku, obiektywne warunki rozprzestrzeniania się ognia.] 3. Fire Engineering. - : PennWell Publishing Co., Vol.157 Nr 6. - Flashover risk management. Zarządzanie zjawiskiem rozgorzenia. / S.T. Burnette. - s słowa kluczowe: zjawisko flashover [Przedstawiono metody kontroli zjawiska flashover: kontrola jego rozwoju i gaszenia.] 4. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 6/ Z komputerem do pożaru. Nowoczesne narzędzie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. / M. Konecki. - s , rys., bibliogr. 4 poz. słowa kluczowe: modelowanie, warunki pożarowe, badania pożarnicze [Przedstawiono problem konstruowania modeli symulujących środowisko pożaru. Omówiono możliwości zastosowań modeli oraz przykłady modelowania fundamentalnych procesów pożaru.] 5. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 22 Nr 4. - The effect of water mist on burning rates of pool fire. Wpływ mgły wodnej na szybkość spalania rozlewisk cieczy palnych w czasie pożaru. / S.C. Kim, H.S. Ryou. - s , rys., tab., bibliogr. 14 poz. słowa kluczowe: mgła wodna, technika gaszenia pożarów, pożary, ciecze, badania pożarnicze

9 9 [Wyniki badań interakcji między mgłą wodną a pożarami i wpływu mgły wodnej na szybkość spalania. Badania prowadzono dla różnej wielkości źródeł pożaru i różnej szybkości podawania mgły. Stwierdzono, że szybkość spalania paliwa jest zależna od szybkości podawania mgły wodnej i reakcji między mgłą a pożarem. Zależność tę badano przy pomocy symulatora dynamiki pożaru (Fire Dynamic Simulator Ver. 3.0).] 6. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 22 Nr 4. - Experimental analysis on false alarms of fire detectors by cooking fumes. Eksperymentalna analiza fałszywych alarmów z czujek pożarowych, spowodowanych dymem powstałym w pomieszczeniach kuchennych. / X. Qiyuan, Y. Hongyong, G. Huiliang. - s , rys., tab., bibliogr. 13 poz. słowa kluczowe: alarmy fałszywe, czujki, dymy, gospodarstwo domowe [Przeprowadzone badania miały na celu zanalizować zadziałanie czujek jonizacyjnych i fotoelektrycznych na dwa typy dymu wydobywającego się z chińskich kuchni. Wykorzystano symulator pożaru (Fire Emulator-FE) i symulator czujki (Detector Evaluate - DE). Sygnały z symulatorów porównywano z sygnalizatorami dymu wydobywającego się rzeczywiście z pomieszczeń kuchennych w Chinach. Przedstawiono wyniki stężeń CO2, CO, szybkość reakcji czujek.] 7. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol. 40 Nr 3 : Fire Technology. - On radiant network models of thermocouple error in pre and post flashover compartment fires. Sieciowy model radiacyjny błędu pary termicznej w fazie pre i post flashover w pomieszczeniu pożarowym. / J. Francis, T.M. Yau. - s , rys., tab., bibliogr. 20 poz. słowa kluczowe: modelowanie, badania pożarnicze [Pary termiczne są często wykorzystywane do pomiaru temperatury gazu w pomieszczeniach pożarowych. Takie pomiary skupiają się na termicznym opóźnieniu podczas wzrostu pożaru, ale głównym problemem jest stały błąd pojawiający się przy przenoszeniu ciepła promieniowania w przestrzeni pary termicznej. Ten błąd jest wrażliwy na parametry termiczne płomienia, powierzchnię pomieszczenia, powierzchnię pary termicznej i produkty spalania a także na wpływ rozmiaru i pozycji płomienia i par termicznych. Przedstawiono wyniki badań wykorzystujące różne rozmiary pary termicznej i model porównawczy. Taki prosty model pozwala określić większe błędy stosowane przy pomiarach gazów pożarowych.] 8. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol. 40 Nr 3 : Fire Technology. - Should smoke yield be regulated for wall, celling and floor linings? Czy poziom dymu powinien być regulowany podczas pożarów pomieszczeń (ściany, sufit, wykończenie podłogi)? / M.A. Delichatsios, J. Blackmore, X. Liu. - s , rys., bibliogr. 16 poz. słowa kluczowe: pożary wewnętrzne, dymy, materiały wykończeniowe [Większość pożarowych regulacji prawnych odnosi się do określania własności dymotwórczych materiałów wykończeniowych wnętrz. Dym charakteryzuje się dwoma wielkościami: objętością i stężeniem. Omówiono dwa modele strefowe i zanalizowano poziom tworzącego się dymu wg. czterech scenariuszy pożaru.]

10 10 9. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol. 40 Nr 3 : Fire Technology. - Small and large scale fire experiments with electric cables under wellventilated and vitiated conditions. Wykorzystanie małej i dużej skali pożarów do badania kabli elektrycznych w warunkach dobrej i ograniczonej wentylacji. / P. Andersson, L. Rosell, M. Simonson, V. Emanuelsson. - s , rys., tab., bibliogr. 18 poz. słowa kluczowe: kable, instalacja elektryczna, wentylacja, badania pożarnicze [Badania kabli elektrycznych wg. normy DIN (piec rurowy) i dużej skali eksperymentu wg. JEC Kable PCW miały zróżnicowaną izolację i powłoki. Otrzymane dane eksperymentalne były danymi wyjściowymi do modelu Fire LCA (Life Cycle Assessment) modelującym czas pracy kabli przy dużej mocy i przeznaczonych do pracy w budynkach z agresywnym środowiskiem.] 10. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol. 40 Nr 3 : Fire Technology. - Burning rate of liquid fuel on carpet (porous media). Szybkość spalania paliw ciekłych na dywanie (medium porowate). / T. Ma, S.M. Olenick, M.S. Klassen, R.J. Roby, J.L. Torero. - s , rys., tab., bibliogr. 24 poz. słowa kluczowe: paliwa, spalanie, badania palności, materiały wyposażeniowe [Spalanie paliw na dywanie jest badaniem jeszcze mało powszechnym, ale spalanie paliw na mediach porowatych (piasek, szkło) jest lepiej rozpracowane eksperymentalnie i teoretycznie. Opisano teorię spalania cieczy na dywanie i eksperymentalną weryfikację teorii. Stwierdzono, że szybkość spalania paliwa może być większa lub mniejsza w zależności od typu podłoża i właściwości fizycznych paliwa (m.in. parowanie). Wyniki badań umożliwiają lepsze rozpracowanie podpaleń dywanów i pomogą w rekonstruowaniu wczesnego rozwoju zapalenia.] 11. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 39 Nr 5. - Contribution of soot particles on global radiative heat transfer in a two-compartment fire. Udział cząsteczek sadzy w procesie transferu ciepła na drodze promieniowania. / S.C.P. Cheung, R.K.K. Yuen, G.H. Yeoh, G.W.Y. Cheng. - s , rys., tab., bibliogr. 32 poz. słowa kluczowe: warunki pożarowe, modelowanie, badania pożarnicze [Opis trzech modeli transferu ciepła w warunkach pożarowych przy uwzględnieniu wpływu sadzy na wielkość strumienia ciepła promieniowania. Analiza porównawcza strumienia ciepła promieniowania z płomienia "dymiącego" i o małej zdolności dymotwórczej.] 12. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 39 Nr 5. - Chemical flame heights. Chemiczne wysokości płomienia. / J.S. Newman, C.J. Wieczorek. - s , rys., tab., bibliogr. 11 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, płomień [Pod pojęciem chemicznej wysokości płomienia rozumie się stosunek stężenia CO/CO2. Omówiono zmianę stosunku CO/CO2 dla dwóch płomieni: propanu i acetylenu przy założeniu liczby Frouda od 1 do Stwierdzono korelację między szybkością wydzielania ciepła Q i chemiczną wysokością płomienia a wysokością dyfuzyjnego płomienia.]

11 Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 39 Nr 5. - Smoke distributions from fire plumes in uniform downdraft from ceiling. Dystrybucja dymu w czasie pożarów przy jednolitym strumieniu powietrza odbitym od sufitu. / G. Heskestad. - s , rys., tab., bibliogr. 9 poz. słowa kluczowe: pożary wewnętrzne, dymy, produkty spalania [Artykuł opisuje badania zanieczyszczenia dymem przestrzeni istniejącej wokół pożaru, w pomieszczeniu, gdzie normalnie dym przepływa pionowo z jednolitą szybkością od sufitu do podłogi. Zanieczyszczenie przestrzeni objętej pożarem oszacowano na podstawie stężenia CO2. Dystrybucja dwutlenku węgla tworzyła chmurę o kształcie parasola wokół pożaru. Opis ruchu dymu.] 14. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 39 Nr 5. - Behaviour of small composite steel frame structure in a "long-cool" and a short-hot" fire. Zachowanie się małych warstwowych konstrukcji stalowych (ramowych) w warunkach pożarów, przy szybkim grzaniu i długim chłodzeniu konstrukcji. / S. Lamont, A.S. Usmani, M. Gillie. - s , rys., tab., bibliogr. 19 poz. słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, warunki pożarowe, badania pożarnicze [Wyniki badań zachowania się ramowych warstwowych konstrukcji stalowych i z lekkiego betonu. W badaniach wykorzystano scenariusze pożarowe zakładając szybkość wzrostu temperatury pożaru w funkcji czasu jego trwania wg. krzywych Petterssona. Analiza przebiegu dwóch pożarów i ich wpływ na zachowanie się kolumn i belek w pożarze.] 15. Journal of Hazardous Materials. - : Elsevier Science B.V., Vol. 109 Nr Measurement and numerical analysis of flammability limits of halogenated hydrocarbons. Pomiary i obliczenia granic zapalności schlorowanych węglowodorów. / S. Kondo, K. Takizawa, A. Takahashi, K. Tokuhashi. - s , tab., bibliogr. 35 poz. słowa kluczowe: substancje chemiczne, badania pożarnicze [Omówiono przyczyny różnic występujących między danymi literaturowymi granic zapalności a wyznaczonymi eksperymentalnie. Przedstawiono metody obliczeniowe granic zapalności.] 16. Journal of Hazardous Materials. - : Elsevier Science B.V., Vol. 112 Nr 3. - Investigations of the formation of explosive mixtures in dryers for coatings. Szybkość tworzenia się mieszanin wybuchowych w suszarniach. / F. Stolpe, H. Förster. - s , rys., bibliogr. 6 poz. słowa kluczowe: materiały palne, zagrożenie wybuchowe, badania pożarnicze [Podczas procesu suszenia istnieje zagrożenie spowodowane farbami (malarnie) i rozpuszczalnikami (lakiernie). Omówiono europejską normę EN 1539: 2000 dotyczący suszarni, w których suszy się powierzchnie malowane łatwo zapalnymi farbami i emaliami. Przedstawiono specjalne osłony wentylacyjne. Omówiono wyniki badań laboratoryjnych.] 17. Ochrona przeciwpożarowa. Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. - : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Nr 3/ Deflagracja z upustem mieszanin gazowych. / J. Głowiński, T. Baczyńska. - s , tab., rys., bibliogr. 14 poz.

12 12 słowa kluczowe: zapobieganie wybuchom, badania pożarnicze [Przedstawiono wzory wiążące zredukowane ciśnienie z ważnymi parametrami procesu deflagracji gazów z upustem, w tym z powierzchnią urządzeń upustowych.] 18. FP & FEJ [Fire Prevention & Fire Engineers Journal] July. - Plume comparisons. Porównanie różnych typów kolumny konwekcyjnej ognia. / H. Morgan, T. Mason. - s , rys., bibliogr. 5 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze [Szczegółowa analiza zależności Zukosky'ego opisującej szybkość wciągania powietrza do kolumny konwekcyjnej i szybkość mieszania gazów w odniesieniu do różnych scenariuszy pożarowych. Graficznie przedstawiono szybkość przepływu masy w warunkach pożarowych w funkcji konwekcyjnego strumienia ciepła.] 19. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 2002/ Vol. 11 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 1. - Compartment fires: a simple mathematical model. Pożary pomieszczeń: prosty model matematyczny. / A.K. Gupta, R. Kumar, S. Kumar. - s , tab., rys., wykr., bibliogr. 29 poz. słowa kluczowe: pożary wewnętrzne, modelowanie, badania pożarnicze [Opisano prosty, dwuwarstwowy model matematyczny rozwoju pożaru. Model nazwano CALTREE (CALculate Temperatures for Risk Estimation in Enclosures.).] 20. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 2002/ Vol. 11 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 1. - Factors affecting tunnel fire size. Czynniki wpływające na wielkość pożaru w tunelu. / A.N. Beard, R.O. Carvel, P.W. Jowitt. - s , tab., rys., bibliogr. 8 poz. słowa kluczowe: dymy, pożary, tunele, badania pożarnicze [Szybkość wydzielania ciepła (HRR) jest podstawowym czynnikiem decydującym o szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i generacji dymu w tunelach. Na HRR wpływa rodzaj palących się materiałów, geometria tunelu i wentylacja. Podano wyniki badań.] 21. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 2002/ Vol. 11 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 1. - Full scale burning tests on heat release rate of gasoline fire with water mist. Wpływ mgły wodnej na szybkość generacji ciepła podczas spalania gazoliny. / W.K. Chow, Y. Gao, H. Dong, G. Zou, L. Meng. - s , rys., wykr., bibliogr. 16 poz. słowa kluczowe: mgła wodna, kalorymetr stożkowy, badania pożarnicze [Wyniki badań skuteczności gaśniczej mgły wodnej podawanej z niskociśnieniowej instalacji gaśniczej na ograniczenie szybkości wydzielania ciepła (HRR) podczas pożarów gazoliny. Przedmiotem obserwacji był również mechanizm działania mgły wodnej. Do badań użyto kalorymetru stożkowego. Część wyników badań przedstawiono w formie graficznej.]

13 13 BHP 22. Fire Safety, Technology & Management incorporating the Journal of the Fire Service College [zmiana tytułu od roku 2002 z: Fire Research & Management]. - : The Fire Service College, Moreton-in-Marsh, England, Vol. 8 Nr 1, Spring. - The effects of fluid loss on firefighters. Skutki straty płynów w organizmie strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. / A. Davies. - s , tab., bibliogr. 33 poz. słowa kluczowe: BHP, akcja ratowniczo-gaśnicza, fizjologia, ochrona zdrowia [Omówiono zachowanie się organizmu strażaka podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Głównie chodzi o termoregulację i utrzymywanie odpowiedniego poziomu płynów w organizmie. Badano wpływ aktywności fizycznej strażaka na fizjologię jego organizmu.] 23. Fire Engineering. - : PennWell Publishing Co., Vol.157 Nr 6. - Expanding "Time to exit" for firefighters. Rozwinięcie teorii "czas wyjścia" dla strażaków. / D. Bernzweig. - s , 66-68, tab. słowa kluczowe: wypadki strażaków, aparaty oddechowe, sprzęt ochrony dróg oddechowych, BHP [Przyczyną większości śmiertelnych wypadków strażaków jest brak powietrza w aparatach oddechowych lub zatrucie ołowiem. Przedstawiono problematykę teorii "czas wyjścia" i odpowiednie dysponowanie powietrzem w aparatach oraz odpowiednie korzystanie z aparatów.] 24. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol. 40 Nr 4 : Fire Technology. - Calculated risk. Ryzyko skalkulowane. / D. Colletti, L. Davis. - s , 52, 54 słowa kluczowe: szkolenie, BHP [Znaczenie szkoleń dla strażaków. Szkolenia mają na celu zwiększenie sprawności strażaków podczas akcji oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa. Nowa wersja przepisu NFPA 1403 dotycząca szkolenia i bezpieczeństwa strażaków.] 25. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol. 40 Nr 4 : Fire Technology. - The new normal. Nowości w zakresie sprzętu ochrony osobistej strażaka. / M. McKenna. - s , 66, 68 słowa kluczowe: ochrony osobiste, odzież ochronna, aparaty oddechowe [Omówiono sprzęt ochrony osobistej strażaka: ubrania, aparaty oddechowe i maski.] 26. Advanced Rescue Technology. - : Summer Communications, Inc., Vol. 6 Nr 6. - Personal protective equipment. Part 2: Choosing an exposure suit for water operations. Sprzęt ochrony osobistej. Cz.2.: Wybór odpowiedniego ubrania do działań operacyjnych na wodzie. / A. Zaferes, Hendrick W. "Butch". - s , fot. słowa kluczowe: ratownictwo wodne, odzież ochronna [Przedstawiono ubrania ochronne stosowane podczas działań ratowniczych w wodzie i na lodzie.]

14 W akcji. - : ELAMED, Nr 5/ Po 11 września - odzież ochronna dla cywilnych zespołów ratowniczych - [raport Richarda Mountforda]. - s , fot. słowa kluczowe: odzież ochronna, zagrożenie biologiczne, zagrożenie chemiczne [Opisano przykłady zdarzeń oraz rodzaje ubrań ochronnych stosowanych podczas działań ratowniczych.] Budownictwo 28. ATEST-Ochrona Pracy. - : Wydawnictwo Książek i Czasopism Technicznych SIGMA NOT sp. z o.o., Nr 6/ Regulowanie wentylacji budynków. / Z. Szpil. - s słowa kluczowe: wentylacja, budynki mieszkalne [Stosowane w budynkach wielorodzinnych systemy wyciągowe, nie pozwalają na indywidualną regulację ilości powietrza i są zaprojektowane w celu zapewnienia wentylacji zgodnej z normami. Omówiono systemy z regulacją indywidualną, indywidualne aparaty nawiewne oraz agregaty nawiewno-wyciągowe z odzyskiem ciepła.] 29. Ochrona przeciwpożarowa. Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. - : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Nr 2/ Bezpieczeństwo pożarowe. Kilka spraw, o których warto pamiętać. / M. Kosiorek. - s słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, budownictwo [Omówiono zasady bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie (obciążenie ogniowe, strefy pożarowe).] 30. Ochrona przeciwpożarowa. Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. - : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Nr 3/ Odbiory obiektów przez PSP- w świetle art. 56 Prawa budowlanego. / Z. Kiedio, A. Biczycki. - s. 2-5 słowa kluczowe: prawo, przepisy, budownictwo [Omówiono zmiany w ustawie - Prawo budowlane. Przedstawiono czynności odbiorowe w ujęciu prawnym i w praktyce, zaprezentowano procedury postępowania.] 31. W akcji. - : ELAMED, Nr 4/ Niebezpieczne kratownice. / K. Łangowski. - s , 40-41, rys., fot., bibliogr. 8 poz. słowa kluczowe: konstrukcje budowlane, konstrukcje stalowe, katastrofy budowlane, warunki pożarowe, warunki termiczne [Przedstawiono budowle o konstrukcji nośnej i szkieletowej ze stali i żelbetu. Konstrukcje takie podczas pożaru zagrażają zawaleniem. Omówiono wytrzymałość tych konstrukcji w warunkach normalnych i w wysokich temperaturach, zagrożenia oraz podano przykłady katastrof takich obiektów budowlanych.]

15 15 Historia 32. Strażak. - Warszawa : Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Nr 8/ Walczyłem w plutonie 259. / A. Szempliński. - s. 2-4, fot. słowa kluczowe: historia [Relacja uczestnika Powstania Warszawskiego 1944 roku (1 sierpnia-2 października). Udział strażaków w szeregach AK i walkach na warszawskim Żoliborzu (m.in. budynek obecnej SGSP przy ul. J.Słowackiego)] 33. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 7/ Z miłości do dni minionych. / J. Linder. - s słowa kluczowe: muzea, historia [Artykuł o Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach (obecnie filia CMP w Mysłowicach). Muzeum obchodzi swoje trzydziestolecie.] 34. Advanced Rescue Technology. - : Summer Communications, Inc., Vol.7 Nr 1. - Southern California goes from fire to flood. Płd. Kalifornia - od pożaru do powodzi. / J. Segerstrom. - s słowa kluczowe: klęski żywiołowe, pożary [Historia pożarów i powodzi w płd. Kalifornii.] Katastrofy i klęski żywiołowe/zagrożenia nadzwyczajne/sytuacje kryzysowe/zarządzanie kryzysowe 35. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 72/ L'Argus des accidents technologiques. Juillet et ao t Argus wypadków technologicznych. Lipiec i sierpień 2003 r. / E. Brayard. - s słowa kluczowe: awarie techniczne, skażenie środowiska [W lipcu i sierpniu 2003 r. wprowadzono do bazy danych ARIA, zarządzanej przez dyrekcję prewencji skażeń i ryzyka francuskiego ministerstwa ekologii 417 wypadków. Wiele z nich związanych było z okresem wakacyjnym. W sierpniu, w sektorze rolniczym zanotowano stratę prawie 5 mln. drobiu. Pojawiły się problemy z klimatyzacją i z dostępem do źródeł wody, wysoka temperatura była przyczyną pożarów i wybuchów.] 36. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 72/ Communication de crise: savoir ou savoir vivre? Komunikacja kryzysowa: wiedzieć czy umieć żyć? / G. Guerin-Talpin. - s słowa kluczowe: sytuacje kryzysowe [Omówiono podstawowe zasady komunikacji w stanie kryzysu, rolę informacji, znaczenie dostosowania informacji do cech indywidualnych jej odbiorców, wagę stosowania metod

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2005 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2005 Spis treści 2 Od Redakcji...4

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2000 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2002 ISSN

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat.

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Zagrożenia, warunki powstawania zagrożeń, rodzaje, typy i identyfikacja zagrożeń. 3. Stan prawny w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA SECURITY THEORY AND PRACTICE number 4 (XIII) Krakow 2013 Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA numer 4 (XIII)

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Departament Transportu i Komunikacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu KIEDY

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY STOSOWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2014 r. Copyright International Labour Organization 2013

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE... KOMENDA POWIIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOWIIE S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w 2014r. Wołów, marzec 2015r. 1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. Posiadane Certyfikaty... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 14 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9 Nr 72, marzec 2015 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E Granty w Wodociągach Krakowskich

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA ZORIENTOWANE NA CELE JAKO INSTRUMENT SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WYNIKAJĄCYM ZE ZJAWISK EKSTREMALNYCH

UZGODNIENIA ZORIENTOWANE NA CELE JAKO INSTRUMENT SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WYNIKAJĄCYM ZE ZJAWISK EKSTREMALNYCH by Wydawnictwo CNBOP-PIB BiTP Vol. 29 Issue 1, 2013, pp. 75-86 Dr.-Ing. Sylvia PRATZLER-WANCZURA 1 UZGODNIENIA ZORIENTOWANE NA CELE JAKO INSTRUMENT SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WYNIKAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM SPIS TREŚCI POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I. Organizacja ochrony przeciwpożarowej. 3 1. System organizacyjny ochrony przeciwpożarowej. 3 2.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

10/2011. W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X

10/2011. W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X 10/2011 W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI PKN to miesięcznik elektroniczny publikowany cyklicznie na stronie internetowej PKN www.pkn.pl od numeru 9/2011. ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja. ITS w centralnej administracji drogowej

Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja. ITS w centralnej administracji drogowej Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów numer 3 marzec 2008 Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja ITS w centralnej administracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW W PROGRAMIE BIEŻĄCEJ EDYCJI M.IN.:

WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW W PROGRAMIE BIEŻĄCEJ EDYCJI M.IN.: WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW W PROGRAMIE BIEŻĄCEJ EDYCJI M.IN.: Specjalistyczne wykłady dla projektantów i instalatorów, wskazanie dobrych praktyk projektowych, omówienie zmian w przepisach i ich interpretacji,

Bardziej szczegółowo