NR 2/2003 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 2/2003 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ"

Transkrypt

1 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 2/2003 ISSN WARSZAWA 2003

2

3 Opracowanie dokumentacyjne (Cz.1 i 2): z języka polskiego: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska z języka angielskiego, niemieckiego: mgr inż. Joanna N. Szczepańska z języka francuskiego: st. bryg. prof. nadzw. dr hab. inż. Mieczysław Dobrzański Wprowadzanie do bazy danych Cz.1. "Artykuły" oraz indeksowanie wszystkich rekordów w Cz.1. i Cz.2.: Magdalena Pieńkowska Wprowadzanie do bazy danych Cz.1. "Artykuły": sekc. Renata Gorzelana-Pluta Wprowadzanie do bazy danych Cz.2. "Wydawnictwa zwarte": Teresa Kostka Opracowanie Cz. 3 "Informacje z WWW": Joanna N. Szczepańska Wprowadzanie do bazy danych oraz indeksowanie rekordów Cz.4. Normy: mł. kpt. mgr Małgorzata Wawrzyńska Operacje w formularzach bazy danych oraz formularzach wydruku: kpt. mgr inż. Przemysław Wysoczyński Korekta: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska, mgr Aleksandra Minor Przygotowanie wydania: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska Copyright by SGSP Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, Warszawa tel , fax Spis treści

4 2 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ...1 NR 2/ Wykaz niektórych skrótów nazw stosowanych w opisach bibliograficznych oraz indeksach tematycznych i ich rozwinięcia...5 Wykaz dokumentowanych czasopism...5 CZĘŚĆ A R T Y K U Ł Y...8 Badania pożarnicze...8 B H P...12 Budownictwo...12 Historia...14 Inne...14 Katastrofy i klęski żywiołowe / Zagrożenia nadzwyczajne / Sytuacje kryzysowe / Zarządzanie kryzysowe...15 Materiały niebezpieczne...21 Normalizacja / Certyfikacja...22 Obrona cywilna / Ochrona ludności...22 Ochrona środowiska...23 Organizacja straży pożarnych...24 Popularyzacja...25 Prognozowanie zagrożeń / Rozpoznawanie zagrożeń / Ocena i analiza ryzyka...26 Przyczyny pożarów lub (i) wybuchów / Dochodzenie popożarowe lub (i) powybuchowe...30 Psychologia / Socjologia...30 Ratownictwo...32 Straty popożarowe / Statystyka...36 Szkolenie...38 Środki gaśnicze i neutralizujące...40 Technika pożarnicza...40 Współpraca międzynarodowa...44 Zagadnienia operacyjne...45 Zagadnienia prawne...51 Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom / Ochrona przeciwpożarowa Indeks tematyczny (słów kluczowych)...58 Indeks autorski...62 CZĘŚĆ WYDAWNICTWA ZWARTE...65 Budownictwo...65 Historia...66 Informatyka...66 Inne...67 Katastrofy i klęski żywiołowe / Zagrożenia nadzwyczajne / Sytuacje kryzysowe / Zarządzanie kryzysowe...69 Materiały niebezpieczne...70 Ochrona środowiska...71 Organizacja straży pożarnych...71 Prognozowanie zagrożeń / Rozpoznawanie zagrożeń / Ocena i analiza ryzyka...72 Psychologia / Socjologia...72 Ratownictwo...73 Szkolenie...74 Technika pożarnicza...74 Współpraca międzynarodowa...74 Zagadnienia operacyjne...77 Zagadnienia prawne...77 Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom / Ochrona przeciwpożarowa Indeks tematyczny (słów kluczowych)...78 Indeks autorski...80 CZĘŚĆ INFORMACJE Z CZĘŚĆ N O R M Y...89

5 Indeks tematyczny (słów kluczowych)...95 Indeks numerów norm...96

6 Od Redakcji Bieżący numer Przeglądu Dokumentacyjnego Ochrony Przeciwpożarowej składa się z czterech części: - Cz. 1 - ARTYKUŁY - zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism polskich i zagranicznych oraz indeksy: tematyczny (słów kluczowych) oraz autorski. - Cz. 2 - WYDAWNICTWA ZWARTE - zestawienie bibliograficzne książek, podręczników, skryptów, przewodników i in. oraz indeksy: tematyczny i autorski. - Cz. 3 - INFORMACJE z WWW wykaz adresów internetowych stron WWW. - Cz. 4 - NORMY - zestawienie bibliograficzne norm oraz indeksy: tematyczny i wg numerów norm. Materiały zagraniczne (książki, artykuły z czasopism oraz inne opracowania w językach obcych) dostępne są w Bibliotece Głównej w języku oryginału. Elementy opisu bibliograficznego artykułu z czasopisma: Tytuł czasopisma.- miejsce wydania: wydawnictwo, rok.- numer.- Tytuł artykułu w języku oryginału. Tłumaczenie tytułu artykułu/ Autor lub autorzy.- strony, na których zamieszczono artykuł, materiały ilustracyjne, bibliografia słowa kluczowe: [Analiza dokumentacyjna] Elementy opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego: Tytuł oryginału wydawnictwa zwartego. Tłumaczenie tytułu oryginału / Autor (lub autorzy).- miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.- liczba stron, materiały ilustracyjne słowa kluczowe: [Analiza dokumentacyjna] Sygnatura wydawnictwa zwartego Elementy opisu bibliograficznego normy: Tytuł oryginału normy. Numer normy = [Tłumaczenie tytułu oryginału] Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.- liczba stron, materiały ilustracyjne słowa kluczowe: Numer normy

7 Wykaz niektórych skrótów nazw stosowanych w opisach bibliograficznych oraz indeksach tematycznych i ich rozwinięcia C N B O P [Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej] C T I F [Comité Technique International de Prevention et d Extinction du Feu] F P A [Fire Protection Association] I N S A R A G [International Search and Rescue Advisory Group] J R G [Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze] K C K R i O L [Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności] K G P S P [Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej] K S R G [Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy] N F P A [National Fire Protection Association] O E C D [Organisation for Economic Co-operation and Development] O S P [Ochotnicza Straż Pożarna] P S P [Państwowa Straż Pożarna] S G S P [Szkoła Główna Służby Pożarniczej] S I T P [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa] Wykaz dokumentowanych czasopism Czasopisma polskie 1. Atest Ochrona Pracy mies. 2. Biuletyn Informacyjny KG PSP dwutyg. 3. Biuletyn Informacyjny Instytutu Transportu Samoch. mies. 4. Dziennik Urzędowy KG PSP niereg. 5. Dziennik Urzędowy MSWiA niereg. 6. Dziennik Ustaw RP niereg. 7. Elektroinstalator mies. 8. Ekologia i Technika dwumies. 9. Inteligentny Budynek buduj i mieszkaj wygodnie mies. 10. Inteligentny Dom integracja systemów mies. 11. Inżynieria i Budownictwo mies. 12. Miesięczny Biuletyn Prasowy KG PSP mies. 13. Monitor Polski niereg. 14. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów dwumies. 15. Prawo i Środowisko kwart. 16. Przegląd Obrony Cywilnej mies. 17. Przegląd Pożarniczy mies. 18. Ratownictwo Polskie kwart. 19. Rynek Gazowy (dawniej Gaz Płynny LPG) - mies. 20. Rynek Instalacyjny. Miesięcznik Informacyjno-Techniczny 21. Samochody Specjalne - dwumies. 22. Strażak mies. 23. Systemy alarmowe kwart. 24. Środowisko dwutyg. 25. W akcji kwart. 26. Wiedza Obronna kwart. 27. Zabezpieczenia dwumies. 28. Zagrożenia dwumies 29. Zeszyty Naukowe AON kwart. 30. Zeszyty Naukowe SGSP - niereg. Czasopisma zagraniczne

8 Australia 1. Australian Journal of Emergency Management - mies. Francja 2. Civique. Le Magazine du Ministere de Linterieur dwumies. 3. Préventique Sécurité dwumies. Holandia 4. Fire Safety Journal [8 numerów w roku] 5. Journal of Hazardous Materials mies. Kanada 6. Construction Innovation kwart. Niemcy 7. Bevölkerungsschutz. Magazin für Zivil und Katastrophenschutz kwart. 8. Brandschutz mies. 9. FFZ Feuerwehr Fachzeitschrift ( dawniej: 112 Magazine der Feuerwehr) mies. Republika Południowej Afryki 10. Safety Management. Occupational Safety Szwajcaria 11. Schweizerische Feuerwehr Zeitung mies. U S A 12. Advanced Rescue Technology dwumies. 13. Emergency Medical Services. Rescue Technology mies. 14. Fire Chief mies. 15. Fire Engineering mies. 16. Fire Technology kwart. 17. Journal of Fire Science dwumies. 18. NFPA Journal dwumies. Wielka Brytania 19. Civil Protection kwart. 20. Disaster Prevention and Management dwumies. 21. Fire mies. + suplement Fire Europe 22. Fire and Materials dwumies. 23. Fire Engineers Journal mies.[od 2002 r. połaczony z Fire Prevention] 24. Fire Focus. The European Journal for Firefighting and Fire Prevention kwart. 25. Fire International (10 x w roku) 26. Fire Prevention mies. 27. Fire Protection Yearbook rocznik 28. Fire Research News kwart. 29. Fire Safety Engineering dwumies. 30. Structures and Buildings (5 x w roku) Informacja dla zainteresowanych odbitkami kserograficznymi:

9 Przyjmujemy wyłącznie zamówienia na odbitki artykułów z czasopism polskich i obcojęzycznych oraz fragmentów (rozdziałów) pozycji książkowych polskich i obcojęzycznych. Nie wykonujemy odbitek z norm i patentów oraz dzienników urzędowych (np. Monitor Polski, Dziennik Ustaw) Przy zamówieniu na odbitki ksero należy podać: 1. W przypadku artykułów z czasopisma autora i tytuł artykułu w języku oryginału, tytuł czasopisma, rok, numer, strony, na których artykuł jest zamieszczony. 2. W przypadku pozycji książkowej autora i tytuł publikacji oraz sygnaturę (np. I-..., W -..., P -..., IBC -..., B -...). Dla ułatwienia wyszukania dokumentu prosimy podawać numer Przeglądu oraz numer pozycji bibliograficznej. Cena 1 egz. odbitki ksero wynosi 0,30 zł. Wszystkie materiały dostępne są w Bibliotece Głównej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki są czynne: od poniedziałku do piątku w godz soboty w godz Telefon: (Kierownik); (Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej); , , (Dział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów) Z A M Ó W I E N I E Zamawiamy Przegląd Dokumentacyjny Ochrony Przeciwpożarowej - dyskietka egz.... Kwotę... + koszty przesyłki wpłacimy przelewem na konto SGSP: Adresat:... imię i nazwisko zamawiającego lub nazwa instytucji oraz dokładny adres Konto SGSP: Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Warszawie Filia Nr Płatność w ciągu 14 dni po otrzymaniu rachunku (Główny Księgowy) (Dyrektor)

10 CZĘŚĆ 1 A R T Y K U Ł Y Badania pożarnicze 1. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 26 Nr Toxic gaseous products of thermal decomposition and combustion of natural and synthetic fabrics with and without flame retardant. Toksyczność produktów termicznego rozkładu i spalania, zabezpieczonych ognioochronnie i niezabezpieczonych naturalnych i syntetycznych włókien. / D. Wesołek, R. Kozłowski. - s , rys., tab., bibliogr. 46 poz. słowa kluczowe: włókna, tworzywa sztuczne, toksyczność produktów spalania, rozkład termiczny [Podano wyniki badań toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania siedmiu włókien. Toksyczność badano zgodnie z normą PN-88/B Analizowano związki toksyczne: CaCO2, (NO)x, HCN, H2S i SO2.] 2. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 26 Nr Use of cone calorimetry to quantify the burning hazard of apparel fabrics. Wykorzystanie kalorymetru stożkowego do oceny palności włókien odzieżowych. / S. Nazare, B. Kandola, R.A. Horrocks. - s , rys., tab., bibliogr. 28 poz. słowa kluczowe: włókna, badania palności, kalorymetr stożkowy [Brytyjskie statystyki podają, że rocznie od 60 do 80 ubrań spalając się na ciele człowieka powoduje jego śmierć. Dotychczas istniejące testy pożarowe, wg których bada się niebezpieczeństwo zapalenia się ubrań nie dawały ilościowych wyników, co uniemożliwiało porównawczą ocenę palności różnych ubrań. Opisano wyniki badań palności ubrań przy pomocy kalorymetru stożkowego. Podano wskaźniki palności.] 3. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 26 Nr Evaluation of the flammability of cotton bales. Badanie i ocena zapalności beli bawełnianych. / P.J. Wakelyn, S.E. Hughs. - s , tab., bibliogr. 23 poz. słowa kluczowe: palność, badania palności, bawełna, przepisy [Na podstawie badań przeprowadzonych różnymi metodami mierzącymi zdolność do samonagrzewania i spontanicznego zapalenia beli bawełnianych, stwierdzono, że bele bawełny nie są materiałami łatwo-zapalnymi i nie wymagają specjalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. W oparciu o przeprowadzone badania opracowano przepis, że bele bawełny muszą mieć gęstość 360 kg/m3, co zapobiega łatwemu zapaleniu się beli.] 4. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 26 Nr Enhancing polymer flame retardancy by reaction with phosphorylated polyols. Part. 2. Cellulose treated with a phosphonium salt urea condensate (Proban CC r) flame retardant. Zmniejszenie własności palnych polimerów przez wprowadzenie do nich polioli fosforopochodnych organicznych. Cz.2. Wykorzystanie kondensatu mocznika z solami

11 fosfoniowymi (Proban CC r) jako modyfikatorów spalania. / A.R. Horrocks, S. Zhang. - s , rys., tab., fot., bibliogr. 10 poz. słowa kluczowe: badania palności, tworzywa sztuczne, polimery [Opis wyników badań (TGA) i szybkości zwęglania modyfikowanych przeciwogniowo włókien celulozowych. Wyniki przedstawiono w formie graficznej i fotograficznej.] 5. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 26 Nr Heat resistance and flammability of high performance fibres: a review. Ciepłoodporne i ognioodporne włókna: przegląd. / S. Bourbigot, X. Flambard. - s , rys., tab., bibliogr. 95 poz. słowa kluczowe: włókna, tworzywa sztuczne, badania palności [Przegląd wyników badań palności włókien ciepło- i ognioodpornych. Analizowano strukturę włókien w warunkach wysokoenergetycznych wykorzystując metodę TGA/DSC i cechy pożarowe pięciu heterocyklicznych polimerów.] 6. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 26 Nr Polyurethane/clay and polyurethane/poss nanocomposites as flame retarded coating for polyester and cotton fabrics. Nanokompozyty poliuretanowo-glinowe i polimetanowo- POSS jako pokryciowe warstwy zmniejszające palność włókien poliestrowych i bawełnianych. / E. Devaux, M. Rochery, S. Bourbigot. - s , rys., tab., bibliogr. 14 poz. słowa kluczowe: włókna, tworzywa sztuczne, badania palności [Opis zmiany technologii otrzymania ulepszonych pod względem palności włókien poliuretanowych stosowanych w produkcji ubrań ochronnych. Omówiono wyniki badań termograwimetrycznych i termokinetycznych nanokompozytów poliuretanowo/glinowych i poliuretanowo/poss (Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes)] 7. Ochrona przeciwpożarowa. Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. - : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Nr 1/ Wybrane problemy palności kabli elektrycznych. / M. Pofit- Szczepańska. - s , 13-14, tab., rys., bibliogr. 23 poz. słowa kluczowe: palność, kable, badania palności [Zaprezentowano metody badań właściwości palnych i cech pożarowych dziesięciu materiałów powłokowo-izolacyjnych. Właściwości palne badane były normatywnymi metodami obowiązującymi w Polsce, cechy pożarowe - normą ISO Wyniki badań.] 8. Fire Safety Engineering. - : Miller Freeman UK Ltd., Vol.10 Nr 2. - Steel framed buildings - design investigation. Budynki o konstrukcji stalowej - badania projektowe. / T. Lennon. - s , fot., wykr. słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, budynki, badania pożarnicze [Raport przedstawiający wyniki testu przeprowadzonego na konstrukcjach stalowych w pełnej skali pożaru.]

12 9. Journal of Hazardous Materials. - : Elsevier Science B.V., Vol. 98 Nr Prediction of reactive hazards based on molecular structures. Określenie reakcji wybuchowej opartej na strukturze cząsteczkowej. / S.R. Saraf, W.J. Rogers, M.S. Mannan. - s , tab., rys., bibliogr. 26 poz. słowa kluczowe: wybuchy, badania pożarnicze [W artykule przedstawiono teoretyczne techniki oszacowania wybuchowości oparte na metodzie ASTM CHETAH i oceny adiabatycznej temperatury reakcji (CART). Przeprowadzając testy wykorzystano technikę QSPR, kalorymetrię skanningową (DSC) i właściwości cząsteczkowe 19 wybranych związków nitrowych.] 10. BrandSchutz. Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - Stuttgart : W. Kohlhammer GmbH, Nr 4/ Der Zimmerbrand - das unbekannte Wesen. Pożar pomieszczenia - zjawisko nieznane. / M. Pulm. - s , fot., rys., bibliogr. 3 poz. słowa kluczowe: pożary wewnętrzne, budynki mieszkalne, zjawisko flashover, zjawisko backdraft [Definicje i objaśnienia zjawisk flashover i backdraft.] 11. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 38 Nr 1. - On numerical comparison of enclosure fire in a multicompartment building. Wykorzystanie numerycznych metod do porównywania pożarów wielopomieszczeniowych (wielopokojowych) budynków. / G.H. Yeoh, R.K.K. Yeun, S.M. Lo, D.H. Chen. - s , rys., bibliogr. 17 poz. słowa kluczowe: symulacja komputerowa, budynki, pożar-rozwój, pożary wewnętrzne [Wykorzystanie symulacji CFD do opisu pożaru rozwijającego się na określonej kondygnacji w budynku wielokondygnacyjnym. Badaniami objęto przepływy laminarne fazy lotnej, promieniowanie cieplne oraz mechanizm przemian tworzącej się sadzy tzn. procesy nukleacji, koagulacji, wzrostu powierzchni i utleniania sadzy.] 12. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 38 Nr 1. - A discrete dynamical model for flame spread over combustible flat solid surfaces subject to pyrolysis with charring - an application example to upward flame spread. Dynamiczny model rozprzestrzeniania się płomienia po powierzchni stałych materiałów palnych, ulegających pirolizie z wytworzeniem warstwy węgla - przykład zastosowania. / D. Baroudi. - s , rys., tab., bibliogr. 87 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, materiały palne, ciała stałe, modelowanie [Omówiono modelowanie wczesnej fazy rozprzestrzeniania się płomienia po pirolizującej powierzchni materiału stałego.] 13. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 38 Nr 1. - Smoke alarms and residential fire mortality in the United States: an ecologic study. Alarmy dymowe a wypadki śmierci w pożarach mieszkań w USA: badania. / M.R. Stevenson, A.H. Lee. - s , tab., bibliogr. 18 poz.

13 słowa kluczowe: badania, budynki mieszkalne, pożary, przyczyny pożaru, ofiary w ludziach [Zanalizowano wpływ sygnalizacji pożarowej w budynkach mieszkalnych na efektywność ewakuacji. Badania wykazały, że 77% wszystkich wypadków śmiertelnych i 50% obrażeń powstało w domach bez czujek dymowych.] 14. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol.39 Nr 1 : Fire Technology. - Fire tests and calculation methods for circular concrete columns. Testy pożarowe i metody obliczeniowe dla kolumn betonowych o poprzecznym przekroju koła. / J.M. Franssen, J.-C. Dotreppe. - s , rys., fot., tab., bibliogr. 10 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, konstrukcje budowlane, odporność ogniowa [Opis eksperymentów i wyniki badań wytrzymałości na pękanie kolumn betonowych o różnym przekroju poprzecznym. Uproszczone metody obliczeniowe odporności ogniowej kolumn. Analiza porównawcza uzyskanych danych eksperymentalnych z wynikami obliczeń odpornościowych.] 15. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol.39 Nr 1 : Fire Technology. - Fire endurance of high strength concrete columns. Zachowanie się kolumn betonowych o wysokiej wytrzymałości w warunkach pożarowych. / V. Kodur, R. McGrath. - s , rys., tab., bibliogr. 17 poz. słowa kluczowe: konstrukcje budowlane, warunki pożarowe, badania pożarnicze, warunki termiczne [Podano wyniki badań kolumn wykonanych z betonu o wysokiej wytrzymałości na temperaturę, w warunkach pożarowych. Badano odporność ogniową w różnych układach eksploatacyjnych.] 16. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol.39 Nr 1 : Fire Technology. - Flexural and split cylinder strengths of HSC at elevated temperatures. Wpływ podwyższonych temperatur na wytrzymałość na zginanie i pękanie betonów o wysokiej wytrzymałości. / R.V. Balendran, A. Nadeem, T. Maqsood, H.Y. Leung. - s , fot., rys., tab., bibliogr. 27 poz. słowa kluczowe: materiały budowlane, badania pożarnicze, warunki termiczne [Wyniki badań wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość na zginanie i na pękanie cylindrów betonowych.] 17. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol.39 Nr 1 : Fire Technology. - Effects of high temperature on the pore structure and trength of plain and polypropylene fiber reinforced cement pastes. Wpływ wysokiej temperatury na strukturę porowatą i wytrzymałość tradycyjnych past cementowych i past wzmocnionych włóknem polipropylenowym. / J. Komonen, V. Penttala. - s , fot., rys., bibliogr. 15 poz. słowa kluczowe: materiały budowlane, tworzywa sztuczne, warunki termiczne, badania pożarnicze [Wyniki badań wytrzymałości past z cementu portlandzkiego i past modyfikowanych włóknem PP na wysoką temperaturę.]

14 18. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol.39 Nr 1 : Fire Technology. - Behavior of concrete members at elevated temperatures considering inelastic deformation. Rozważania na temat nieelastycznych deformacji elementów betonowych w podwyższonej temperaturze. / S.W. Kang, S.-G. Hong. - s. 9-22, rys., bibliogr. 22 poz. słowa kluczowe: materiały budowlane, warunki termiczne, badania [Opis modelu zachowania się betonu w podwyższonej temperaturze. Opisano i zanalizowano zmianę termicznych naprężeń pełzających w betonie w warunkach niestacjonarności i stacjonarności termicznej, zmianę naprężeń w wyniku dyfuzji wilgoci i parowania. Weryfikacja eksperymentalna modelu oraz przykłady zastosowania.] 19. FP & FEJ [Fire Prevention & Fire Engineers Journal] April. - Taking cover. Nowa metoda FSEC. - s , fot. słowa kluczowe: badania pożarnicze, ocena ryzyka [Omówiono nową metodę badawczą Fire Service Emergency Cover (FSEC), stosowaną do oceny ryzyka.] B H P 20. ATEST-Ochrona Pracy. - : Wydawnictwo Książek i Czasopism Technicznych SIGMA NOT sp. z o.o., Nr 5/ Odzież ochrona dla ratowników. / R. Mountford. - s , fot. słowa kluczowe: odzież ochronna, bioterroryzm, zagrożenie biologiczne, zagrożenie chemiczne, zagrożenie promieniotwórcze, terroryzm [Raport na temat nowych materiałów wykorzystywanych w produkcji odzieży ochronnej przeznaczonej do stosowania na wypadek ataku terrorystycznego z użyciem broni ABC (atomowej, biologicznej, chemicznej).] Budownictwo 21. Przegląd Budowlany. - : Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Nr 3/ Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli. [Konferencja]. - s. 54, fot. słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, budownictwo, budynki, konstrukcje budowlane, zabezpieczenie przeciwpożarowe [W dniach 2-3 października 2002 r. w Częstochowie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja pt. "Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli". Organizatorem Konferencji była Szkoła Główna Służby Pożarniczej, a współorganizatorami: Komenda Główna PSP, CNBOP, Instytut Techniki Budowlanej i SITP. Konferencja przebiegała w trzech sesjach tematycznych: I. Oddziaływanie pożaru i bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych, II. Urządzenia i systemy

15 przeciwpożarowe, III. Działania ratownicze podczas pożarów i katastrof budowlanych. W konferencji brali udział naukowcy z Litwy, Czech, Szwecji i Danii.] 22. BrandSchutz. Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - Stuttgart : W. Kohlhammer GmbH, Nr 3/ Mainzer Neustadt: Einsturz eines Dachstuhles. Mainzer Neustadt: Zawalenie się wiązania dachowego. / R. Wachtel, N. Singer. - s , rys., fot., tab. słowa kluczowe: budynki, dachy, katastrofy budowlane [W maju 2002 r. w Mainzer Neustadt mieszkańcy kompleksu budowlanego usłyszeli trzask na dachu. Po zaalarmowaniu straży pożarnej i ewakuacji mieszkańców część dachu zawaliła się. Przedstawiono przebieg akcji.] 23. Rynek instalacyjny. Miesięcznik informacyjno-techniczny. - Warszawa : Dom Wydawniczy Medium, Nr 3/ Wentylacja i klimatyzacja w nowych "Warunkach technicznych". / E. Nowakowski. - s , bibliogr. 12 poz. słowa kluczowe: budynki, przepisy, warunki techniczne, klimatyzacja, wentylacja, bezpieczeństwo pożarowe [Artykuł ma na celu szybsze zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w nowych "Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". (Dz. U. Nr 75 poz. 690). Rozpatrzono ważniejsze zagadnienia dotyczące wentylacji i klimatyzacji.] 24. Rynek instalacyjny. Miesięcznik informacyjno-techniczny. - Warszawa : Dom Wydawniczy Medium, Nr 3/ Wentylacja grawitacyjna w budynkach mieszkalnych. / J. Sowa. - s , rys., fot., bibliogr. 7 poz. słowa kluczowe: wentylacja, budynki mieszkalne, przepisy, normalizacja [Artykuł przybliża zagadnienia związane z wymaganiami zawartymi w normach i przepisach dotyczących znaczenia prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej wentylacji w mieszkaniach. Omówiono znaczenie elementów składowych systemów wentylacji grawitacyjnej oraz określono zakres i znaczenie badań instalacji.] 25. Rynek instalacyjny. Miesięcznik informacyjno-techniczny. - Warszawa : Dom Wydawniczy Medium, Nr 3/ Wentylacja mechaniczna w budynkach mieszkalnych. - s słowa kluczowe: wentylacja, budynki mieszkalne [Omówiono mechaniczną wentylację budynku mieszkalnego. Oczyszcza ona budynek z nadmiaru wilgoci i szkodliwych substancji (dwutlenek węgla, radon itp.) oraz dostarcza świeże powietrze.]

16 26. NFPA Journal. - : National Fire Protection Association, Vol. 97 : NFPA Journal. - 2/ Fire-resistance-rated construction within NFPA Konstrukcje ognioodporne ustanowione normą NFPA / J. Wooldridge. - s. 28, 93 słowa kluczowe: konstrukcje budowlane, odporność ogniowa, normalizacja [Analiza normy NFPA Building Construction and Safety Code.] 27. Inżynieria i Budownictwo. - Warszawa : Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo", Nr 4/ Modelowanie procesu degradacji betonu w wysokich temperaturach. / D. Gawin, F. Pesavento, C.E. Majorana, B.A. Schrefler. - s , bibliogr. 16 poz. słowa kluczowe: materiały budowlane, tunele, badania palności, badania pożarnicze, modelowanie, symulacja komputerowa, wytrzymałość materiałów [W artykule omówiono zmodyfikowany model zniszczenia betonu. Dodatkowo uwzględnia on wpływ termo-chemicznej degradacji materiału. Przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych, które umożliwiły wyznaczenie parametrów tego modelu, a także rezultaty symulacji komputerowych dotyczących cieplno-wilgotnościowego zachowania się i degradacji właściwości wytrzymałościowych ściany i kolumny betonowej podczas pożaru.] Historia 28. BrandSchutz. Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - Stuttgart : W. Kohlhammer GmbH, Nr 5/ Das Feuerwehrwessen in Baden-Württemberg. Straż pożarna w Badenii- Wirtembergii. / U. Kortt. - s , fot., rys. słowa kluczowe: organizacja straży pożarnych, historia [Historia i organizacja straży pożarnej w Badenii-Wirttembergii.] Inne 29. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 65/ Assurances et indemnisation sur long terme. Ubezpieczenia a odszkodowanie długoterminowe. / F. Malaval. - s słowa kluczowe: ubezpieczenia, finanse, ekonomia, prawo [Koszty finansowe wielkich katastrof ostatnich dwóch lat uczuliły zakłady ubezpieczeniowe i reasekuracyjne na możliwość ponoszenia bardzo dużych strat tytułem odszkodowań. Wprowadzono nową politykę, między innymi odmowę ubezpieczania ryzyka medycznego, pewnego ryzyka chemicznego itp. Atak na WTC kosztował zakłady ubezpieczeniowe ok. 50 mld USD. Tym niemniej odszkodowania za utratę zdrowia na skutek kontaktu z azbestem wyniosły 120 mld USD a za skażenie środowiska 50 mld USD. Przedstawiono aspekty ekonomiczne i prawne tej problematyki.]

17 Katastrofy i klęski żywiołowe / Zagrożenia nadzwyczajne / Sytuacje kryzysowe / Zarządzanie kryzysowe 30. Feuerwehr Fachzeitschrift. - Erlensee : EFB-Verlagsgesellschaft mbh, Nr 3/ Flutkatastrophe 2002 in Sachsen: Gesamtbewertung und Vorschläge. (Kirchbach-Bericht 2. Teil und Schluss). Katastrofalna powódź w 2002 r. w Saksonii. Ogólna ocena i wnioski z akcji ratowniczej (Notatki Kirchbacha. Cz.2 i ostatnia). - s , , fot. słowa kluczowe: powódź, klęski żywiołowe [Analiza przeprowadzonych akcji ratowniczych podczas powodzi w Saksonii, w 2002 r. Wnioski na przyszłość.] 31. The Australian Journal of Emergency Management. - : Australian Emergency Management Institute, Vol. 17 Nr 3 November. - Flood warning reviews in North America and Europe: statements and silence. Przegląd systemów ostrzegania przed powodzią w Płn. Ameryce i Europie: komunikat i cisza. / J. Handmer. - s , fot., bibliogr. 26 poz. słowa kluczowe: powódź, klęski żywiołowe, systemy wczesnego ostrzegania, zabezpieczenie przeciwpowodziowe [Analiza systemów ostrzegawczych przed powodzią w Ameryce Północnej i Europie. Sukcesy i porażki w walce z tą klęską żywiołową.] 32. The Australian Journal of Emergency Management. - : Australian Emergency Management Institute, Vol. 17 Nr 3 November. - Perceived change in risk of natural disasters caused by global warming. Spostrzegane zmiany ryzyka katastrof naturalnych spowodowanych ocieplaniem się klimatu. / C.R. de Freitas. - s , fot., tab., bibliogr. 39 poz. słowa kluczowe: klęski żywiołowe, klimat, ocena ryzyka [Argumenty dotyczące ocieplenia klimatu. Ocieplenie to jest najprawdopodobniej przyczyną wzrostu katastrof naturalnych na świecie.] 33. The Australian Journal of Emergency Management. - : Australian Emergency Management Institute, Vol. 17 Nr 3 November. - The politics of emergency response and recovery: preliminary observations on Taiwan's 921 Earthquake. Polityka postępowania na wypadek zdarzenia niebezpiecznego i powrót do normalnej sytuacji. Wstępne obserwacje dotyczące trzęsienia ziemi 921 na Tajwanie. / C. Prater, J.-Y. Wu. - s , fot., tab., bibliogr. 22 poz. słowa kluczowe: zdarzenia niebezpieczne, trzęsienie ziemi, klęski żywiołowe, likwidacja skutków katastrof [Opisano trzęsienie ziemi, które nawiedziło Tajwan we wrześniu 1999 r. Epicentrum osiągnęło ok. 8 km. Straty oceniono na 14 bilionów dolarów. Omówiono wyniki badań National Science Foundation.]

18 34. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 3/ Gaz pokonał ratowników na Dubrowce. / O. Płukis. - s , fot. słowa kluczowe: terroryzm, zdarzenia niebezpieczne, akcja ratownicza, obiekty użyteczności publicznej, teatry [W dniach października 2002 r. doszło do ataku terrorystycznego na moskiewski teatr na Dubrowce. Przedstawiono przebieg zdarzenia i akcji ratowniczej. Omówiono skutki nieprawidłowo przeprowadzonej akcji ratowniczej i ewakuacji ofiar ataku.] 35. Przegląd Obrony Cywilnej. - Warszawa : Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Nr 3/ Po pięciu miesiącach - analiza eksperta. Dubrowka teatr śmierci. / O. Płukis. - s , fot. słowa kluczowe: terroryzm, obiekty użyteczności publicznej, teatry, zdarzenia niebezpieczne, akcja ratownicza [W dniach października 2002 r. miał miejsce atak terrorystyczny na moskiewski teatr na Dubrowce. Zginęli wszyscy czeczeńscy terroryści i, jak podały władze Moskwy zakładników. W artykule opisano przebieg wydarzeń oraz akcję ratowniczą, którą przeprowadzono źle, nieprofesjonalnie i niezgodnie z zasadami działań podczas takich zdarzeń.] 36. Disaster Prevention and Management. An International Journal. - Bradford : MCB University Press, Vol. 12 Nr 1. - A review of disaster and crisis. Przegląd katastrof i sytuacji kryzysowych. / I.M. Shaluf, F. Ahmadun, A.M. Said. - s , tab., rys., bibliogr. 43 poz. słowa kluczowe: katastrofy, zdarzenia niebezpieczne, sytuacje kryzysowe [Analiza pojęć "katastrofa" i "sytuacja kryzysowa". Omówiono kryteria tych pojęć, ich charakterystykę.] 37. Disaster Prevention and Management. An International Journal. - Bradford : MCB University Press, Vol. 12 Nr 1. - Disaster management and the role of the intelligence and security services. Zarządzanie katastrofą a rola służb wywiadowczych i służb bezpieczeństwa. / P.R.J. Trim. - s. 6-15, bibliogr. 42 poz. słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, terroryzm, współdziałanie służb [Omówiono organizację ORCRIMINTER, jej strukturę i zakres działań oraz współpracę ze służbami wywiadowczymi.] 38. Fire. The Voice of Firefighting and Fire Prevention Since : DMG Business Media Ltd, Vol. 96 Nr 1172, February. - Managing terrorism. Zarządzanie terroryzmem. / D. MacOwan. - s. 11, fot. słowa kluczowe: seminaria, terroryzm

19 [Omówiono tematykę seminarium poświęconego terroryzmowi.] 39. Feuerwehr Fachzeitschrift. - Erlensee : EFB-Verlagsgesellschaft mbh, Nr 5/ Sachsen: Abschlussbericht zur Hochwasser-katastrophe Saksonia: Sprawozdanie z katastrofalnej powodzi w roku s , , rys. słowa kluczowe: klęski żywiołowe, katastrofy, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, powódź [Raport z powodzi w Saksonii w 2002 r. Zamieszczono wnioski ze zdarzenia oraz metody ochrony przed powodzią. Przedstawiono problem współdziałania służb podczas powodzi, łączności, szkolenia.] 40. Advanced Rescue Technology. - : Summer Communications, Inc., Vol. 5 Nr /11 report. Raport z 11 września. / J. Erich. - s. 12, 14, fot. słowa kluczowe: terroryzm, zdarzenia nadzwyczajne, zdarzenia niebezpieczne [Przedstawiono raport McKinsey'a dotyczący zdarzeń z 11 września 2001 r. Analiza błędów organizacyjnych.] 41. The Australian Journal of Emergency Management. - : Australian Emergency Management Institute, Vol. 18 Nr 1, February. - Bringing "complex terrorism" and "corporate malfeasance" into a classification schema for disasters. Przenoszenie pojęć "kompleks terroryzmu" i "zbiorowe przestępstwo" do schematu klasyfikacji katastrof. / A.J.W. Taylor. - s , rys., tab., bibliogr. 45 poz. słowa kluczowe: katastrofy, zarządzanie kryzysowe, terroryzm [Artykuł przedstawia efektywność systemu zarządzania sytuacją kryzysową. Klasyfikacja katastrof i innych pojęć związanych z katastrofami.] 42. The Australian Journal of Emergency Management. - : Australian Emergency Management Institute, Vol. 18 Nr 1, February. - Effects of disclosure of flood - liability on residential property values. Skutki zniszczeń popowodziowych w budynkach mieszkalnych. / S. Yeo. - s , fot., bibliogr. 43 poz. słowa kluczowe: powódź, klęski żywiołowe, budynki mieszkalne, straty materialne [Przedstawiono skutki zniszczeń budynków mieszkalnych po powodziach w USA, Kanadzie, Nowej Zelandii i Australii. Przeprowadzono analizę porównawczą strat.] 43. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 4/ Wołomińska przykładność. Zespoły reagowania kryzysowego. / Z.C. Michalski. - s , fot. słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, katastrofy, klęski żywiołowe, ratownictwo, akcja ratownicza [Omówiono cele i zasady działania "zespołu reagowania kryzysowego" na podstawie zespołu w powiecie Wołomińskim na Mazowszu. Celem działalności zespołu reagowania kryzysowego

20 jest: podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu oraz minimalizacji zagrożeń życia i zdrowia oraz mienia i środowiska, monitorowanie i prognozowanie rozwoju sytuacji, kierowanie akcją ratowniczą i odbudową zniszczeń na obszarze województwa jako następstw katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działalności człowieka.] 44. Przegląd Obrony Cywilnej. - Warszawa : Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Nr 4/ Broń "B". Wirusy w aerozolu. - s , fot. słowa kluczowe: terroryzm, zagrożenie biologiczne, ochrona ludności, konferencje [Przedstawiono tematykę i przebieg konferencji poświęconej roli i zadaniom systemu wykrywania skażeń. Szczególną uwagę zwrócono na broń biologiczną zagrażającą głównie ludności cywilnej.] 45. Przegląd Obrony Cywilnej. - Warszawa : Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Nr 4/ Terror masowej zagłady. / A. Goławski. - s , fot. słowa kluczowe: terroryzm, zagrożenie biologiczne, zagrożenie chemiczne [Artykuł na temat form terroryzmu i zagrożeniach atakami terrorystycznymi z użyciem broni biologicznej lub/i chemicznej.] 46. Przegląd Obrony Cywilnej. - Warszawa : Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Nr 4/ Gotowość wciąż podwyższona. - s. 4-5, fot. słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, planowanie kryzysowe, zagrożenie biologiczne, zagrożenie chemiczne [Wojna w Iraku w zasadzie się skończyła, ale polskie służby kryzysowe pozostają w ciągłej gotowości. Szczególną ochroną objęto ujęcia wody pitnej, sieć energetyczną, systemy łączności. Sprawdzono skuteczność powiadamiania alarmowego. Przeprowadzono szkolenia i kontrole. Istnieją także gotowe plany postępowania awaryjnego.] 47. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 65/ L'inventaire des accidents technologiques de l'année Inwentaryzacja wypadków technologicznych roku s słowa kluczowe: awarie techniczne, awarie przemysłowe, statystyka [Przedstawiono dane statystyczne ARIA wypadków technologicznych, które miały miejsce w 2001r. we Francji, porównano je z danymi z roku Są to dane globalne dotyczące 17 krajów (rodzaje wydarzeń, przyczyny wypadków, skutki, przyczyny wypadków śmiertelnych we Francji).] 48. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 65/ Inondation méridionales. Powodzie południowe. / L. Coste, J. Aliaga. - s słowa kluczowe: powódź, klęski żywiołowe, systemy alarmowe, systemy wczesnego ostrzegania [Na przykładzie powodzi jaka nawiedziła szereg miejscowości południowej Francji w ostatnich latach, przedstawiono sytuację dwóch miejscowości: Sommieres i le Vidourle. Dokonano porównania ze skutkami wielkiej powodzi w 1958 r. oraz złożono hołd inżynierom Cesarstwa

21 Rzymskiego za solidną konstrukcję mostów, które przetrwały do naszych czasów. Omówiono problemy związane z natychmiastowym powiadamianiem władz lokalnych o nadchodzącej fali powodziowej, gotowość jednostek ratowniczych i żandarmerii, której zadaniem jest ochrona dóbr mieszkańców. Istotną rolę odgrywa również informacja o przejezdności zalanych dróg.] 49. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 65/ Argus des accidents technologiques, mais-juin Argus wypadków technologicznych, maj-czerwiec 2002 r. / P. Enjolras. - s słowa kluczowe: awarie przemysłowe, awarie techniczne, zarządzanie ryzykiem [W bazie danych ARIA w maju i czerwcu 2002 r. zarejestrowano 238 wypadków z tego 23 zaprezentowano w bieżącym Argusie. We Francji połowa wypadków była spowodowana zawodnością systemów technicznych a druga zawodnością działania człowieka. Problemem jest zarządzanie ryzykiem w fazie eksploatacji systemów i przedsiębiorstw. Systemy technicznego zabezpieczania obiektów przeciwko intruzom i sabotażystom na ogół działają prawidłowo lecz brak dobrze działających służb ochrony i grup interwencyjnych jest powodem nieprzewidzianych wydarzeń.] 50. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 66/ L'explosion de Toulouse, les causses insaisissables. Eksplozja w Tuluzie, przyczyny nieuchwytne. / H. Seillan. - s słowa kluczowe: obiekty przemysłowe, wybuchy, awarie przemysłowe, katastrofy, przyczyny wybuchu, zarządzanie ryzykiem [Wybuch jaki miał miejsce w zakładach chemicznych w Tuluzie (wrzesień 2001 r.), skłonił opinię publiczną do poczytania go za następny (po WTC) atak terrorystyczny. Tymczasem w godzinę po katastrofie prokurator Republiki wydał oświadczenie, że z prawdopodobieństwem 99% był to wypadek. W 15 miesięcy później, żadna z hipotez na temat przyczyny wybuchu nie okazała się prawdziwa. Szczegółowej analizie poddano przebieg wydarzeń, podano hipotetyczne przyczyny wybuchu oraz wykazano rażące błędy w zarządzaniu ryzykiem w strefie przemysłowej.] 51. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 66/ La note interne de la SNPE. Objaśnienie wewnętrzne SNPE. / J.-J. Gautier. - s słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, katastrofy, awarie przemysłowe [Przedstawiono objaśnienie z dnia 25 października 2002 r. dotyczące eksplozji w zakładach AZF 221 w dniu 21 września 2001r. Nota jest napisana w stylu urzędniczym z nadmiernym powoływaniem się na inne dokumenty. Naiwne jest cytowanie znanej od XVII w. definicji ryzyka technologicznego wg. Pascala. Konkluzją jest, że katastrofa była wynikiem błędu w zarządzaniu.] 52. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 66/ Argus des accidents technologiques, juillet-ao t Argus wypadków technologicznych, lipiec-sierpień / L. Crouzet. - s słowa kluczowe: awarie techniczne, awarie przemysłowe [W bazie danych ARIA zarejestrowano 245 wypadków z czego 203 miały miejsce we Francji. Typologia zarejestrowanych wypadków nie odbiega od typologii ostatniego dziesięciolecia. Pożary

22 reprezentują ponad 60% zdarzeń, niebezpieczne skażenia atmosfery i wody prawie 30% a wybuchy około 5% zdarzeń. Opisano 30 wypadków.] 53. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 67/ L'Argus des accidents technologiques. Septembre et octobre Argus wypadków technologicznych. Wrzesień i październik / V. Pasquet. - s słowa kluczowe: awarie przemysłowe, awarie techniczne, katastrofy [Przedstawiono 31 wypadków jakie miały miejsce na świecie we wrześniu i październiku Wyboru dokonano z bazy danych ARIA Biura Analizy Ryzyka i Skażeń Środowiska, w której zarejestrowano i opisano szczegółowo 313 wypadków. Okres ten charakteryzuje się licznymi wypadkami śmiertelnymi (245 ofiar). Często wypadki związane były z wybuchami.] 54. Fire. The Voice of Firefighting and Fire Prevention Since : DMG Business Media Ltd, Vol. 96 Nr 1174, April. - After the Bali bombing. Po ataku terrorystycznym na Bali. / M. Suprapto. - s , fot. słowa kluczowe: terroryzm, wybuchy [Opisano zniszczenia wyspy Bali po ataku terrorystycznym w 2002 r. Wnioski wynikające z istniejącego zagrożenia.] 55. Fire. The Voice of Firefighting and Fire Prevention Since : DMG Business Media Ltd, Vol. 96 Nr 1174, April. - Emergency risk management planning. Planowanie zarządzania ryzykiem na wypadek nagłych zdarzeń. / L. Howell. - s słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, zdarzenia nadzwyczajne [Przedstawiono strukturę zarządzania ryzykiem wprowadzoną do Royal Berkshire Fire and Rescue Service.] 56. Wojsko i wychowanie: pismo społeczne WP. - : Dom Wydawniczy Bellona, Nr 2. - Obrona zakładów przemysłowych przed atakiem terrorystycznym. / C. Marcinkowski. - s słowa kluczowe: terroryzm, obiekty przemysłowe [Przedstawiono rodzaje i cele ataków terrorystycznych. Omówiono podłoże ataków terrorystycznych oraz zagrożenie obiektów przemysłowych (gospodarczych), a także działania prewencyjno-stabilizacyjne zapobiegające występowaniu zewnętrznym i wewnętrznym zagrożeniom.] 57. Wojsko i wychowanie: pismo społeczne WP. - : Dom Wydawniczy Bellona, Nr 2. - Medycyna katastrof. / R. Ziemba. - s , bibliogr. 8 poz. słowa kluczowe: medycyna katastrof, likwidacja skutków katastrof, katastrofy [Omówiono pojęcie "medycyna katastrof". Ogólnym celem medycyny katastrof i stanów nagłych jest zmniejszanie śmiertelności, kalectw, następstw urazów we wszystkich stanach katastrofalnych, w których występują masowe straty sanitarne. Podano klasyfikację katastrof wg.

23 stopnia angażowania zasobów medycznych i logistycznych (3 stopnie) oraz fazy postępowania: aktywizacji, wdrożenia, powrotu do stanu poprzedniego.] 58. Feuerwehr Fachzeitschrift. - Erlensee : EFB-Verlagsgesellschaft mbh, Nr 6/ Hochwasser 2002 Sachsen - Anhalt: Auswertung des Katastrophenschutzmanagements (1 Teil). Powódź 2002 r. w Saksonii-Anhalt: Ocena zarządzania ochroną przed katastrofami. Cz.1. - s , rys. słowa kluczowe: powódź, klęski żywiołowe, zabezpieczenie przeciwpowodziowe [Przedstawiono środki zaradcze zastosowane przez niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych oraz inne organizacje podczas katastrofy powodzi w 2002r.] Materiały niebezpieczne 59. The Australian Journal of Emergency Management. - : Australian Emergency Management Institute, Vol. 17 Nr 3 November. - Perception by Counter Disaster Personnel of the risks of bulk transport of dangerous goods along the Brisbane- Gladstone transport corridor. Spostrzeżenia personelu Counter Disaster dotyczące ryzyka transportu materiałów niebezpiecznych trasą nadbrzeżną Brisbane-Gladstone. / I.R.W. Childs, P.A. Hastings, N. Powell. - s , fot., rys., tab., bibliogr. 9 poz. słowa kluczowe: materiały niebezpieczne, transport drogowy, transport [Raport ekipy badawczej Southeast Queensland z zakresu wypadków drogowych podczas transportu materiałów niebezpiecznych. Przedstawiono scenariusz zdarzeń i działania ratownicze.] 60. Fire Engineering. - : PennWell Publishing Co., Vol. 156 Nr 2. - Initial response to chemical incidents. Początkowa interwencja podczas zdarzeń z udziałem materiałów niebezpiecznych. / C. Brennan. - s. 16, 18 słowa kluczowe: substancje chemiczne, materiały niebezpieczne, ratownictwo [Omówiono zasady postępowania w momencie pierwszego kontaktu z materiałami chemicznymi podczas zdarzeń z udziałem takich materiałów. Przedstawiono kolejne kroki w działaniach ratowniczych: izolowanie zagrożonej strefy, rozpoznanie substancji, minimalizowanie skutków zdarzenia.] 61. Fire. The Voice of Firefighting and Fire Prevention Since : DMG Business Media Ltd, Vol. 96 Nr 1174, April. - Management of Hazmat incidents. Zarządzanie zdarzeniami z udziałem materiałów niebezpiecznych. / J. Chan. - s. 26 słowa kluczowe: materiały niebezpieczne, zdarzenia niebezpieczne, ratownictwo, sytuacje kryzysowe [Omówiono akcje ratownicze podczas zdarzeń z udziałem materiałów niebezpiecznych. Przedstawiono plan zarządzania sytuacją kryzysową w Hong-Kongu.]

24 Normalizacja / Certyfikacja 62. Ochrona przeciwpożarowa. Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. - : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Nr 1/ Zasady projektowania systemów usuwania ciepła i dymu z budynków w oparciu o amerykański standard NFPA 204-ed. 2002, cz.2. / M. Skaźnik. - s , 34, rys., tab. słowa kluczowe: normalizacja, projektowanie, urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła [Przedstawiono procedury projektowe opisane w normie NFPA 204.] 63. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 3/ Tłumaczenie na cenzurowanym. / M. Pofit-Szczepańska, M. Półka. - s , bibliogr. 7 poz. słowa kluczowe: zagrożenie pożarowe, tworzywa sztuczne, normalizacja [Omówiono niektóre polskie opracowania normatywne dotyczące sposobów oceny zagrożeń powstałych w czasie eksploatacji materiałów (m.in. tworzyw sztucznych), a będące jednocześnie implantacją norm europejskich na teren Polski.] 64. FP & FEJ [Fire Prevention & Fire Engineers Journal] March. - Residential revisions. Rewizja norm dotyczących instalacji urządzeń tryskaczowych w budynkach mieszkalnych. / G. Pigot. - s , fot. słowa kluczowe: budynki mieszkalne, normalizacja, tryskacze [Omówiono projekt nowej normy brytyjskiej opisującej wymagania dla tryskaczy instalowanych w obiektach mieszkalnych.] Obrona cywilna / Ochrona ludności 65. Schweizerische Feuerwehr-Zeitung. - Bern : Schweizerischer Feuerwehrverband, Nr 2/ Zusammenschluss von Feuerwehr und Zivilschutz. Ostatecznie razem: straż pożarna i obrona cywilna. / U. Ludescher. - s , fot. słowa kluczowe: obrona cywilna, organizacja straży pożarnych [Prezentacja i struktura organizacyjna ODEMA obrony cywilnej w Danii.] 66. Wiedza Obronna. - Warszawa : Czasopisma Wojskowe, Nr 1/ Planowanie gotowości cywilnej. / J. Gołębiewski. - s , rys. słowa kluczowe: gotowość cywilna, planowanie cywilne, zarządzanie kryzysowe [Omówiono poszczególne fazy planowania gotowości cywilnej, założenia do planu, przygotowanie planu gotowości kryzysowej. Przedstawiono charakterystykę dobrego planu.]

25 67. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 3/ Potrzeba zespołowego zaangażowania. Z prac nad ustawami regulującymi sferę bezpieczeństwa. / S. Gacek. - s. 22, 24, 26 słowa kluczowe: przepisy, bezpieczeństwo cywilne, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, ochrona ludności [Informacje dotyczące projektowanych aktów prawnych oraz konsekwencji związanych z ich wdrożeniem.] 68. Przegląd Obrony Cywilnej. - Warszawa : Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Nr 3/ Prostsze rozwiązanie. / Z.C. Michalski. - s , fot. słowa kluczowe: obrona cywilna [Artykuł przedstawia pogląd autora i jego opinię dotyczące miejsca i rangi OC w systemie ochrony ludności i ratownictwa.] 69. Przegląd Obrony Cywilnej. - Warszawa : Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Nr 3/ Informacje z pierwszej ręki. Baza danych sił i środków ratowniczych szefa obrony cywilnej. / P. Strugarek. - s. 20 słowa kluczowe: bazy danych, obrona cywilna [Zaprezentowano bazę danych będącą własnością Ośrodka Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.] 70. Feuerwehr Fachzeitschrift. - Erlensee : EFB-Verlagsgesellschaft mbh, Nr 4/ Zivil - und Katastrophenschutz: Anpassung an die realen Bedrohnungen. Ochrona cywilna i ochrona przed katastrofami: zagrożenia rzeczywiste. - s słowa kluczowe: obrona cywilna, zdarzenia niebezpieczne, ochrona ludności [Pytania i odpowiedzi z zakresu zasad postępowania w przypadku zagrożenia.] Ochrona środowiska 71. Schweizerische Feuerwehr-Zeitung. - Bern : Schweizerischer Feuerwehrverband, Nr 3/ Deponiebrand zeigt ungelöste Feuerwehrproblematik auf. Pożar wysypiska śmieci - nierozwiązany problem straży pożarnej. / I. Stader. - s , 33-35, fot. słowa kluczowe: pożary, odpady komunalne, zagrożenie środowiska [Wysypiska śmieci składają się z różnych odpadów: komunalnych i przemysłowych. Zawierają często substancje niebezpieczne, groźne dla środowiska. Przedstawiono problem pożarów wysypisk oraz działania profilaktyczne straży pożarnej.]

NR 3/2004 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 3/2004 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2004 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2004 Spis treści 2 Od Redakcji...4

Bardziej szczegółowo

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2005 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2005 Spis treści 2 Od Redakcji...4

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 2/2002 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 1/2000 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2000 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2002 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61520-31-3

ISBN 978-83-61520-31-3 ISBN 978-83-61520-31-3 ISBN 978-83-61520-31-3 ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA OGÓLNE OGÓLNE Z ZAKRESU ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYZYKIEM I ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRYZYSOWEGO ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA SECURITY THEORY AND PRACTICE number 4 (XIII) Krakow 2013 Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA numer 4 (XIII)

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat.

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Zagrożenia, warunki powstawania zagrożeń, rodzaje, typy i identyfikacja zagrożeń. 3. Stan prawny w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA NAUKOWA

I KONFERENCJA NAUKOWA I KONFERENCJA NAUKOWA ABSTRAKTY WARSZAWA - 8 listopada 2011 r. KOMITET NAUKOWY gen. dyw. dr inż. Romuald RATAJCZAK Rektor-Komendant AON w Warszawie nadbryg. Ryszard DĄBROWA Rektor-Komendant SGSP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY STOSOWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2014 r. Copyright International Labour Organization 2013

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

2/2012. Bezpieczeństwo łańcucha dostaw. W numerze: l o normalizacji geosyntetyków. Fotolia.com - Mikael Damkier

2/2012. Bezpieczeństwo łańcucha dostaw. W numerze: l o normalizacji geosyntetyków. Fotolia.com - Mikael Damkier 2/2012 Bezpieczeństwo łańcucha dostaw Fotolia.com - Mikael Damkier W numerze: l o normalizacji geosyntetyków SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI PKN to miesięcznik elektroniczny publikowany cyklicznie na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Działalność 2008 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Kierownictwo ITB Rada Naukowa Nagrody i wyróżnienia

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA ZORIENTOWANE NA CELE JAKO INSTRUMENT SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WYNIKAJĄCYM ZE ZJAWISK EKSTREMALNYCH

UZGODNIENIA ZORIENTOWANE NA CELE JAKO INSTRUMENT SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WYNIKAJĄCYM ZE ZJAWISK EKSTREMALNYCH by Wydawnictwo CNBOP-PIB BiTP Vol. 29 Issue 1, 2013, pp. 75-86 Dr.-Ing. Sylvia PRATZLER-WANCZURA 1 UZGODNIENIA ZORIENTOWANE NA CELE JAKO INSTRUMENT SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WYNIKAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej

Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej Centrum Prawa Ekologicznego Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej Uwarunkowania organizacyjne i prawne Opracował zespół autorów: Jerzy Jendrośka

Bardziej szczegółowo

Franciszek R. Krynojewski Można mieć nadzieję, że nic się nie wydarzy, ale mimo to lepiej być przygotowanym

Franciszek R. Krynojewski Można mieć nadzieję, że nic się nie wydarzy, ale mimo to lepiej być przygotowanym Franciszek R. Krynojewski Można mieć nadzieję, że nic się nie wydarzy, ale mimo to lepiej być przygotowanym PLANY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Noe zbudował Arkę przed powodzią Bezpieczeństwo - to jedna z podstawowych

Bardziej szczegółowo

10/2011. W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X

10/2011. W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X 10/2011 W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI PKN to miesięcznik elektroniczny publikowany cyklicznie na stronie internetowej PKN www.pkn.pl od numeru 9/2011. ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO dr inż. Marian Żuber Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała T. Kościuszki we Wrocławiu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie marian.zuber@poczta.fm INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO

Bardziej szczegółowo

Fotografia na stronie tytułowej. Kęs wysoko wzbogaconego uranu, który został uzyskany z wypalonego paliwa w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego 12 Y.

Fotografia na stronie tytułowej. Kęs wysoko wzbogaconego uranu, który został uzyskany z wypalonego paliwa w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego 12 Y. NR 2/1 LIPIEC SIERPIEŃ 2011 MAGAZYN POPULARNONAUKOWY PALIWO I ODPADY JĄDROWE 1.000.000 (milion) lat zagrożenia? NUSCALE POWER NOWY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA EJ Fotografia na stronie tytułowej. Kęs wysoko wzbogaconego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 WYDZIAŁ ANALIZ BIULETYN KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja. ITS w centralnej administracji drogowej

Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja. ITS w centralnej administracji drogowej Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów numer 3 marzec 2008 Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja ITS w centralnej administracji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.*

ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.* mgr inż. Tomasz SOWA Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.* The analysis of fire extinguish systems part

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Dr hab. inż. Edward Kołodziński prof. UWM Katedra Informatyki Stosowanej WNT Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl/kis ekolodzinski@wp.pl WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku Wroc³aw 2009 SPIS TREŚCI Departament Prezydenta... 9 Departament Finansów Publicznych... 69 Departament Obsługi i Administracji... 81

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w roku 2012. Spis treści

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w roku 2012. Spis treści MR.5541.4.2013 Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w 2012 roku Koszalin, 20 lutego 2013r. Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo