NR 1/2006 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 1/2006 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ"

Transkrypt

1 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 1/2006 ISSN WARSZAWA 2006

2 Spis treści 2 Od Redakcji...5 Wykaz skrótów stosowanych w opisach bibliograficznych oraz indeksach tematycznych i ich rozwinięcia..6 Wykaz dokumentowanych czasopism...6 CZĘŚĆ A R T Y K U Ł Y...9 Badania pożarnicze...9 BHP...16 Budownictwo...17 Historia...21 Inne...21 Katastrofy i klęski żywiołowe/terroryzm/sytuacje kryzysowe/zarządzanie kryzysowe...21 Materiały niebezpieczne...24 Normalizacja/Certyfikacja...26 Obrona cywilna/ochrona ludności...26 Organizacja straży pożarnych...27 Popularyzacja...28 Prognozowanie zagrożeń/rozpoznawanie zagrożeń/ocena i analiza ryzyka...29 Przyczyny pożarów lub (i) wybuchów/dochodzenie popożarowe lub (i) powybuchowe...36 Psychologia/Socjologia...37 Ratownictwo...38 Straty popożarowe/statystyka...42 Szkolenie...43 Środki gaśnicze i neutralizujące...44 Technika pożarnicza...44 Współpraca międzynarodowa...47 Zagadnienia operacyjne...48 Zagadnienia prawne...51 Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/ochrona przeciwpożarowa...55 Indeks tematyczny (słów kluczowych)...59 Indeks autorski...64 CZĘŚĆ WYDAWNICTWA ZWARTE...66 BHP...66 Budownictwo...66 Historia...67 Informatyka...68 Inne...69 Katastrofy i klęski żywiołowe/terroryzm/sytuacje kryzysowe/zarządzanie kryzysowe...79 Materiały niebezpieczne...81 Normalizacja/Certyfikacja...82 Obrona cywilna/ochrona ludności...82 Organizacja straży pożarnych...84 Popularyzacja...84 Prognozowanie zagrożeń/rozpoznawanie zagrożeń/ocena i analiza ryzyka...84 Przyczyny pożarów lub (i) wybuchów/...86 Dochodzenie popożarowe lub (i) powybuchowe...86 Psychologia/Socjologia...87 Ratownictwo...88 Straty popożarowe/statystyka...90 Szkolenie...90 Technika pożarnicza...91 Zagadnienia operacyjne...91 Zagadnienia prawne...92 Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/ochrona przeciwpożarowa...93 Indeks tematyczny (słów kluczowych)...94 Indeks autorski...97 CZĘŚĆ INFORMACJE Z

3 3 Opracowanie dokumentacyjne (Cz.1 i 2): z języka polskiego: mł. bryg. mgr Magdalena Pieńkowska z języka angielskiego, niemieckiego: mgr inż. Joanna N. Szczepańska z języka francuskiego: st. bryg. prof. nadzw. dr hab. inż. Mieczysław Dobrzański Wprowadzanie do bazy danych Cz.1. "Artykuły" oraz indeksowanie wszystkich rekordów w Cz.1. i Cz.2.: Magdalena Pieńkowska Wprowadzanie do bazy danych Cz.2. "Wydawnictwa zwarte": Teresa Kostka Opracowanie Cz. 3 "Informacje z WWW": Joanna N. Szczepańska Operacje w formularzach bazy danych oraz formularzach wydruku: kpt. mgr inż. Przemysław Wysoczyński Korekta: mł. bryg. mgr Magdalena Pieńkowska, mgr Aleksandra Minor Przygotowanie wydania: Magdalena Pieńkowska Copyright by SGSP Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielona i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, Warszawa tel , fax

4 4 Od Redakcji Bieżący numer Przeglądu Dokumentacyjnego Ochrony Przeciwpożarowej składa się z trzech części: - Cz. 1 - ARTYKUŁY - zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism polskich i zagranicznych oraz indeksy: tematyczny (słów kluczowych) oraz autorski. - Cz. 2 - WYDAWNICTWA ZWARTE - zestawienie bibliograficzne książek, podręczników, skryptów, przewodników i in. oraz indeksy: tematyczny i autorski. - Cz. 3 - INFORMACJE z WWW wykaz adresów internetowych stron WWW. Materiały zagraniczne (książki, artykuły z czasopism oraz inne opracowania w językach obcych) dostępne są w Bibliotece Głównej w języku oryginału. Elementy opisu bibliograficznego artykułu z czasopisma: Tytuł czasopisma.- miejsce wydania: wydawnictwo, rok.- numer.- Tytuł artykułu w języku oryginału. Tłumaczenie tytułu artykułu/ Autor lub autorzy.- strony, na których zamieszczono artykuł, materiały ilustracyjne, bibliografia słowa kluczowe: [Analiza dokumentacyjna] Elementy opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego: Tytuł oryginału wydawnictwa zwartego. Tłumaczenie tytułu oryginału / Autor (lub autorzy).- miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.- liczba stron, materiały ilustracyjne słowa kluczowe: [Analiza dokumentacyjna] Sygnatura wydawnictwa zwartego Elementy opisu bibliograficznego normy: Tytuł oryginału normy. Numer normy = [Tłumaczenie tytułu oryginału] Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.- liczba stron, materiały ilustracyjne słowa kluczowe: Numer normy

5 5 Wykaz skrótów stosowanych w opisach bibliograficznych oraz indeksach tematycznych i ich rozwinięcia C N B O P [Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej] C T I F [Comité Technique International de Prevention et d Extinction du Feu] F P A [Fire Protection Association] I N S A R A G [International Search and Rescue Advisory Group] J R G [Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze] K C K R i O L [Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności] K G P S P [Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej] K S R G [Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy] N F P A [National Fire Protection Association] O E C D [Organisation for Economic Co-operation and Development] O S P [Ochotnicza Straż Pożarna] P S P [Państwowa Straż Pożarna] S G S P [Szkoła Główna Służby Pożarniczej] S I T P [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa] Wykaz dokumentowanych czasopism Czasopisma polskie 1. Atest Ochrona Pracy mies. 2. Biuletyn Informacyjny KG PSP dwutyg. 3. Biuletyn Informacyjny Instytutu Transportu Samoch. mies. 4. Dziennik Urzędowy KG PSP niereg. 5. Dziennik Urzędowy MSWiA niereg. 6. Dziennik Ustaw RP niereg. 7. Elektroinstalator mies. 8. Ekologia i Technika dwumies. 9. Gdański Informator OC - kwart. 10. Inteligentny Budynek buduj i mieszkaj wygodnie mies. 11. Inteligentny Dom integracja systemów mies. 12. Inżynieria i Budownictwo mies. 13. Izolacje mies. 14. Miesięczny Biuletyn Prasowy KG PSP mies. 15. Monitor Polski niereg. 16. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów dwumies. 17. Ochrona Przeciwpożarowa - kwart. 18. Prawo i Środowisko kwart. 19. Przegląd Obrony Cywilnej mies. 20. Przegląd Pożarniczy mies. 21. Ratownictwo Polskie kwart. 22. Rynek Gazowy (dawniej Gaz Płynny LPG) - mies. 23. Rynek Instalacyjny - 10 numerów 24. Strażak mies. 25. Samochody Specjalne - dwumies. 26. Systemy alarmowe kwart. 27. Środowisko dwutyg. 28. W akcji kwart. 29. Wiedza Obronna kwart. 30. Zabezpieczenia dwumies. 31. Zagrożenia dwumies 32. Zeszyty Naukowe AON kwart. 33. Zeszyty Naukowe SGSP - niereg.

6 6 Czasopisma zagraniczne Francja 1. Préventique Sécurité dwumies. Holandia 2. Fire Safety Journal [8 numerów w roku] 3. Journal of Hazardous Materials mies. Kanada 4. Construction Innovation kwart. Niemcy 5. Bevölkerungsschutz. Magazin für Zivil und Katastrophenschutz kwart. 6. Brandschutz mies. 7. FFZ Feuerwehr Fachzeitschrift ( dawniej: 112 Magazine der Feuerwehr) mies. Republika Południowej Afryki 8. Safety Management. Occupational Safety Szwajcaria 9. Schweizerische Feuerwehr Zeitung mies. U S A 10. Advanced Rescue Technology dwumies. 11. Emergency Medical Services. Rescue Technology mies. 12. Fire Chief mies. 13. Fire Engineering mies. 14. Fire Technology kwart. 15. Journal of Fire Protection Engineering - kwart. 16. Journal of Fire Science dwumies. 17. NFPA Journal dwumies. Wielka Brytania 18. Disaster Prevention and Management dwumies. 19. Fire mies. + suplement Fire Europe 20. Fire and Materials dwumies. 21. Fire Engineers Journal mies.[ 22. Fire International (10 x w roku) 23. Fire Prevention [od 2002 r. połączony z Fire Engineers Journal] - nazwa stosowana w Przegl. Dokum. - FP&FEJ] 24. Fire Research News kwart. 25. Fire Safety Engineering dwumies.

7 7 Informacja dla zainteresowanych odbitkami kserograficznymi: Przyjmujemy wyłącznie zamówienia na odbitki artykułów z czasopism polskich i obcojęzycznych oraz fragmentów (rozdziałów) pozycji książkowych polskich i obcojęzycznych. Nie wykonujemy odbitek z norm i patentów oraz dzienników urzędowych (np. Monitor Polski, Dziennik Ustaw) Przy zamówieniu na odbitki ksero należy podać: 1. W przypadku artykułów z czasopisma autora i tytuł artykułu w języku oryginału, tytuł czasopisma, rok, numer, strony, na których artykuł jest zamieszczony. 2. W przypadku pozycji książkowej autora i tytuł publikacji oraz sygnaturę (np. I-..., W -..., P -..., IBC -..., B -...). Dla ułatwienia wyszukania dokumentu prosimy podawać numer Przeglądu oraz numer pozycji bibliograficznej. Cena 1 egz. odbitki ksero wynosi 0,20 zł. Wszystkie materiały dostępne są w Bibliotece Głównej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki są czynne: w roku akademickim: od poniedziałku do piątku w godz soboty w godz w okresie wakacyjnym: od poniedziałku do piątku w godz Telefony: (022) Kierownik Biblioteki (022) Ośrodek Informacji Naukowo - Technicznej (022) , (022) Dział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów

8 8 CZĘŚĆ 1 A R T Y K U Ł Y Badania pożarnicze 1. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 2002/ Vol. 11 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 4. - Smoke toxicity assessment of burning video compact dise boxes by a cone calorimeter. Wykorzystanie kalorymetru stożkowego do szacowania toksyczności dymu generowanego w czasie spalania się opakowań płyt kompaktowych. / C.L. Chow, S.S. Han, W.K. Chow. - s , rys., tab., bibliogr. 16 poz. słowa kluczowe: spalanie, tworzywa sztuczne, kalorymetr stożkowy, badania palności, toksyczność produktów spalania, dymy [Płyty kompaktowe video (VCD) są zwykle magazynowane w dużych opakowaniach z tworzyw sztucznych. W artykule opisano wielkości stężeń tlenku i dwutlenku węgla tworzących się w dymie w czasie spalania takich opakowań. Toksyczność określono w rzeczywistej skali pożaru stosując do badań kalorymetr stożkowy.] 2. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 2002/ Vol. 11 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 4. - Flammable vapor ignition by engine exhaust systems. Zapalność par od systemów wyciągowych silników. / G.J. Haussmann, L.M. Matt. - s , tab., rys., bibliogr. 5 poz. słowa kluczowe: paliwa, zbiorniki, samozapłon [Wyciek paliwa ze zbiorników zapasowych stwarza często bardzo duże zagrożenie pożarowe. Omówiono możliwość samozapłonu paliwa od nagrzanych do wysokiej temperatury części silnika. Stwierdzono, że samozapłon par wyciekającego paliwa może nastąpić tylko w warunkach konwekcyjnego ruchu strumienia par (w górę) w stosunku do elementu grzewczego.] 3. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 2002/ Vol. 11 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 4. - Effects of latex paint on smoke hazard in fires. Wpływ farb lateksowych na wzrost zagrożenia dymem w środowisku pożarowym. / F. Wenxing, Y. Lizhong, F. Tingyong, F. Weicheng. - s , rys., tab., bibliogr. 12 poz. słowa kluczowe: pożary, dymy, substancje chemiczne [Opisano interakcje między farbami lateksowymi wykorzystywanymi do malowania ścian pomieszczeń w budynkach a wysoką temperaturą dymu tworzącego się w czasie pożarów przy założeniu różnych scenariuszy pożarowych.]

9 9 4. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 2002/ Vol. 11 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 4. - Nonlinear thin shell finite element for steel and concrete structures subjected to fire: theoretical development. Teoretyczne rozważania na temat zachowania się konstrukcji stalowych i betonowych w ekspozycjach pożarowych. / D. Talamona, J.-M. Franssen. - s , rys., bibliogr. 24 poz. słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, konstrukcje stalowe, odporność ogniowa, badania palności [Opis wykorzystania programu SAFIR do badań stalowych i betonowych elementów budowlanych. W oparciu o rozważania teoretyczne i wyniki badań zanalizowano zmiany strukturalne elementów w temperaturach pożarowych.] 5. Journal of Fire Protection Engineering. - Maryland USA, London UK : SAGE Publications, Vol. 15 Nr 4. - Characterization of candle flames. Charakterystyka płomieni świecy. / A. Hamins, M. Bundy, S.E. Dillon. - s , rys., tab., bibliogr. 28 poz. słowa kluczowe: badania palności, spalanie, płomień [Niskoenergetyczne płomieniowe źródła ciepła są często przyczyną pożarów. Opisano wyniki badań spalania się świec różnego typu, różnej wielkości i różnym składzie (wosk, parafina). Badano szybkość spalania świec, zmiany wysokości płomienia i gęstość tworzącego się strumienia ciepła.] 6. Journal of Fire Protection Engineering. - Maryland USA, London UK : SAGE Publications, Vol. 15 Nr 4. - A quadrangular shell finite element for concrete and steel structures subjected to fire. Model do badania podatności na pożar kostrukcji stalowych i betonowych. / D. Talamona, J.M. Franssen. - s , rys., tab., bibliogr. 26 poz. słowa kluczowe: programy komputerowe, konstrukcje betonowe, konstrukcje stalowe, badania pożarnicze [SAFIR jest końcowym elementem programu komputerowego do analizy termicznej i mechanicznej konstrukcji budowlanych wystawionych na działanie pożaru. Przedstawiono wyniki badań.] 7. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, Vol. 12 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 1. - Effect of severe fire on performance of steel columns. Wpływ dużych pożarów na zachowanie się kolumn stalowych. / F. Ali, J. McDonagh, A. Nadjai, D. Talamona. - s , rys., tab., bibliogr. 13 poz. słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, badania palności, odporność ogniowa [Opisano wyniki badań odporności ogniowej kolumn stalowych w czasie pożaru metodą B5476 lub przy silniejszych strumieniach ciepła w porównaniu z normą BS 476. Analiza porównawcza wyników otrzymanych metodą BS 476 (ISO 834) i BS 5959.]

10 10 8. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, Vol. 12 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 1. - Assessing the clean agent heptafluoropropane by the cup burner test. Szacowanie stężeń siedmiofluoropropanu przy wykorzystaniu testu palnikowego. / W.M. Choy, W.K. Chow, N.K. Fong. - s , rys., tab., bibliogr. 21 poz. słowa kluczowe: środki gaśnicze i neutralizujące, badania pożarnicze [Siedmiofluoropropan jest jednym z substytutów halonów stosowanych do zabezpieczania instalacji, w których przerabia się gazy. Opisano metodę badań stężeń.] 9. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, Vol. 12 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 2. - Assessing flame spread over combustible materials with smaller-scale tests. Oszacowanie rozprzestrzeniania się płomienia nad materiałami palnymi w mniejszej skali badań. / C.W. Leung, W.K. Chow. - s , tab., rys., bibliogr. 22 poz. słowa kluczowe: materiały palne, badania pożarnicze [Rozwój płomienia nad materiałami palnymi takimi jak drewno i polimery jest jednym z czynników pozwalającym określić szybkość wydzielania ciepła (HRR) i rozmiar pożaru w pomieszczeniu. Przedstawiono nowe strategie pozwalające na oszacowanie rozwoju pożaru nad materiałami palnymi. Wyniki badań.] 10. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 23 Nr 6. - Fire size and fire spread in Tunnels with longitudinal ventilation systems. Wielkość i rozprzestrzenianie się pożaru w tunelach ze wzdłużną wentylacją. / R.O. Carvel, A.N. Beard, P.W. Jpwitt. - s , rys., tab., bibliogr. 31 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, tunele, wentylacja, pożar-rozprzestrzenianie się [Podano wyniki badań trzech projektów badawczych, mających na celu określenie wpływu szybkości wentylacji wzdłużnej na zasięg pożaru. Omówiono model umożliwiający badanie wpływu kinetyki generacji ciepła i wzrostu szybkości wentylacji na zmniejszenie szybkości rozprzestrzeniania się pożaru.] 11. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 23 Nr 6. - Experimental investigation on smoke propagation in a transversely ventilated tunnel. Eksperymentalne badania rozprzestrzeniania się dymu w tunelach z poprzeczną wentylacją. / J.S. Choi, M.B. Kim, D.H. Choi. - s , rys., tab., bibliogr. 13 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, tunele, wentylacja, dymy [Prowadzono badania szybkości rozprzestrzeniania się dymu w tunelu. Omówiono charakterystykę dymów. Do badań wielkości pożaru i wielkości wentylacji wykorzystano analizę bezwymiarową.]

11 Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 23 Nr 1. - Effect of red phosphorus and melamine polyphosphate on the fire behavior of HIPS. Wpływ czerwonego fosforu i polifosfatu melaniny na zachowanie się w czasie pożaru polistyrenu wysokoudarowego (HIPS). / U. Braun, B. Schartel. - s. 5-30, rys., tab., bibliogr. 31 poz. słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, rozkład termiczny, badania palności, kalorymetr stożkowy [Omówiono rozkład termiczny HIPS w warunkach termooksydacyjnych i beztlenowych przy wykorzystaniu metod termograwimetrii, podczerwieni i spektrometrii masowej. Palność HIPS w ekspozycjach cieplnych symulujących środowisko pożarowe badano metodą kalorymetru stożkowego.] 13. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 23 Nr 1. - Flame-retardant mechanism resulting from an intumescent system. Mechanizm działania antypirenów w zastosowaniu do zabezpieczających warstw pęczniejących. / J. Wang, Y. Chen. - s , rys., tab., bibliogr. 27 poz. słowa kluczowe: środki ognioochronne, badania palności [Omówiono wyniki badań mechanizmu oddziaływania ognioochronnego kompleksowego systemu PU/APP/Carbonific. Przeprowadzono również analizę porównawczą oddziaływania ognioochronnych poszczególnych składników systemu.] 14. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 23 Nr 1. - Flame retardancy of nanocomposites - from research to technical products. Wyniki badań produktów technicznych. / G. Beyer. - s , rys., tab., bibliogr. 17 poz. słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, badania pożarnicze, środki ognioochronne [Wyniki badań termograwimetrycznych pokazują, że nanokompozyty modyfikowane warstwą silikatową mają bardzo dużą termostabilność. Badane nanokompozyty wykorzystano do zabezpieczeń przeciwpożarowych kabli.] 15. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 29 Nr 6. - Real fire performance of partition assemblies. Rzeczywiste własności pożarowe warstwowych oddzieleń przeciwpożarowych. / S.L. Manzello, R.G. Gann, S.R. Kukuck, K. Prasad, W.W. Jones. - s , rys., bibliogr. 21 poz. słowa kluczowe: oddzielenia przeciwpożarowe, badania palności [Omówiono wyniki badań palności w pełnej skali oddzieleń przeciwpożarowych w postaci ścian gipsowych eksponowanych na strumień ciepła generowany w fazie porozgorzeniowej.] 16. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 29 Nr 6. - Hydrogen chloride from the heating of poly(vinyl chloride) compounds. Tworzenie się chlorowodoru w czasie ogrzewania polichlorków winylu. / M.M. Hirschler. - s , rys., tab., bibliogr. 16 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, rozkład termiczny, tworzywa sztuczne [Wyniki badań rozkładu termicznego polichlorków winylu w zakresie temp. 60 o C-120 o C

12 12 w okresie 1 roku. W badaniach wykorzystano metody chromatografii jonowej, termograwimetrii i atomowej absorpcji. Podano również wyniki badań szybkości reakcji dehydrochlorowania PCW.] 17. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 29 Nr 6. - Uncerteinty analysis of heat release rate measurement from oxygen consumption calorimetry. Analiza dokładności pomiarów szybkości wydzielania ciepła przy pomocy kalorymetru stożkowego. / S. Brohez. - s , tab., rys., bibliogr. 24 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, kalorymetr stożkowy [Zanalizowano szczegółowo błędy w obliczeniach stężenia tlenku węgla i sadzy przy wykorzystaniu metody kalorymetru stożkowego.] 18. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 29 Nr 6. - Comparison of flame spread of textiles and burn injury prediction with a manikin. Porównanie rozprzestrzeniania się płomienia po materiałach włókienniczych i przewidywane skutki ich spalania się na manekinach. / R.M. Rossi, G. Bruggmann, R. Stämpfli. - s , rys., tab., bibliogr. 20 poz. słowa kluczowe: badania palności, materiały włókiennicze, spalanie [Omówiono wyniki badań szybkości rozprzestrzeniania się płomienia po 94 włóknach naturalnych i syntetycznych wykorzystywanych w przemyśle. Wykorzystano manekiny ubrane w odzież wykonaną z tych włókien. Badania wykazały, że wszystkie badane włókna spowodowałyby w krótkim czasie oparzenia I i II stopnia.] 19. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 23 Nr 2. - Applied zone model to evaluate the smoke management in an underground structure. Zastosowanie modelu strefowego do szacowania kierunku rozprzestrzeniania się dymu w obiektach podziemnych. / K.-C. Chung, H.-S. Tung, Y.-L. Wu. - s , rys., tab., bibliogr. 15 poz. słowa kluczowe: dymy, modelowanie, oddymianie [Ewakuacja ludzi z obiektów podziemnych podczas pożaru jest bardzo trudna. Dlatego instalacje oddymiające są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa pożarowego. Opisano model strefowy oraz uproszczone modele matematyczne umożliwiające badanie temperatury dymu i efektów zadymienia w długich obiektach podziemnych.] 20. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 23 Nr 2. - An experimental study of the effect of the aspect ratio on the critical velocity in longitudinal ventilation tunnel fires. Eksperymentalne badania wpływu kształtu i stosunku wysokości do szerokości tunelu na krytyczną szybkość wentylacji wzdłużnej podczas pożarów w tunelach. / S.R. Lee, H.S. Ryou. - s , rys., tab., bibliogr. 30 poz. słowa kluczowe: wentylacja, tunele, pożary [Stosując etanol jako paliwo, zbadano wpływ parametrów technicznych tunelu na krytyczną szybkość wentylacji wzdłużnej umożliwiającej ewakuację ludzi przy maksymalnie zredukowanym zadymieniu.]

13 Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 23 Nr 2. - Closed-cup flash points and flammability properties of selected chemical compounds. Temperatury zapłonu badane metodą tygla zamkniętego i palność wybranych związków chemicznych. / T.T. Hshieh, F.-Y. Hshieh. - s , rys., tab., bibliogr. 18 poz. słowa kluczowe: zapłon, substancje chemiczne, badania pożarnicze [Wyniki badania temperatur zapłonu dziewięciu różnych związków chemicznych. Temperatury zapłonu mierzono metodą Setaflash, najlepszą metodą pomiaru temperatury zapłonu związków o wysokiej lepkości.] 22. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 23 Nr 3. - Flammability of polymer-clay and polymer-silica nanocomposites. Palność glinki polimerowej i nanokompozytów polimerowo-krzemianowych. - s , rys., tab., bibliogr. 28 poz. słowa kluczowe: badania palności, tworzywa sztuczne, kalorymetr stożkowy [Omówiono palność nanokompozytów organicznych i nieorganicznych przy wykorzystaniu różnych metod testowych: kalorymetru stożkowego i indeksu tlenowego oraz metody UL94. Wyniki badań pokazały, że zastosowanie glinki polimerowej oraz polimerów z dodatkami krzemu powoduje zmniejszenie palności badanych nanokompozytów. W teście UL94 palność była uzależniona od konfiguracji "nanokompozyt-źródło ciepła".] 23. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 23 Nr 3. - GC/MS identification of pyrolysis products from fire-retardant brominated epoxy resin. Identyfikacja produktów pirolizy modyfikowanej związkami bromu żywicy epoksydowej przy pomocy chromatografii gazowej (GC) i spektrometrii masowej (CMS). / A.I. Balabanovich, M.P. Luda, L. Operti. - s , rys., tab., bibliogr. 29 poz. słowa kluczowe: piroliza, tworzywa sztuczne, rozkład termiczny [Wyniki badań pokazują, że bromowane żywice epoksydowe są termicznie mniej stabilne niż niebromowane. Szczegółowo zanalizowano produkty rozkładu termicznego w atmosferze helu i powietrza. Omówiono technikę badań oraz wyniki wraz z interpretacją.] 24. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 23 Nr 3. - Backdraft in descensionally ventilated mine fire. Możliwość zaistnienia zjawiska backdraft podczas pożaru w słabo wentylowanej kopalni. / F. Zhou, D. Wang. - s , rys., bibliogr. 15 poz. słowa kluczowe: zjawisko backdraft, pożary, kopalnie [Omówiono zjawisko backdraft w szybie kopalni, wykorzystując eksperymentalną symulację pożaru kopalni. Wyniki badań wskazują, że zjawisko backdraft w kopalni różni się od takiego zjawiska w pomieszczeniu. Omówiono te różnice.]

14 Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 23 Nr 4. - A simplified model for smoke filling time calculation with sprinkler effects. Uproszczony model umożliwiający obliczenie czasów rozprzestrzeniania się dymu w warunkach zastosowania instalacji tryskaczowej. / K.-C. Chung, H.-S. Tung. - s , rys., tab., bibliogr. 20 poz. słowa kluczowe: dymy, czujki dymu, tryskacze [Omówiono metodę obliczania czasu przenikania dymu i wysokości warstwy dymu w pomieszczeniu w czasie pożaru w warunkach zadziałania instalacji tryskaczowej. Wyniki eksperymentalne potwierdzono analizą teoretyczną. Pokazują one, że w przypadku zadziałania instalacji tryskaczowej czas rozprzestrzeniania się dymu można skrócić. Omówiono nowy typ czujki dymu.] 26. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol. 41 nr 4 : Fire Technology. - Fire spread between vehicles in tunnels: effects of tunnel size, longitudinel ventilation and vehicle spacing. Rozprzestrzenianie się pożaru między pojazdami w tunelach: wpływ wielkości (rozmiaru) tunelu, wentylacji wzdłużnej i przestrzeni między pojazdami. / R.O. Carrel, A.N. Beard, P.W. Jowitt. - s , tab., rys., wykr., bibliogr. 29 poz. słowa kluczowe: pożar-rozprzestrzenianie się, tunele, samochody [Analiza pożarów w tunelach wykazuje, że pożar może rozprzestrzenić się na kilkaset metrów poprzez samochody. Zanalizowano pięć możliwych przyczyn rozprzestrzeniania się pożarów w tunelu przy uwzględnieniu różnych typów pojazdów.] 27. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol. 41 nr 4 : Fire Technology. - Species transport from post-flashover fires. Transport gazów pożarowych w fazie porozgorzeniowej pożaru. / B.Y. Lattimer, U. Vandsburger, R.J. Roby. - s , tab., wykr., bibliogr. 22 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, produkty spalania, gazy pożarowe [Podano wyniki badań stężeń CO i CO2 tworzących się w fazie porozgorzeniowej pożarów w pomieszczeniu. Mierzono szybkość dopływu powietrza, skład gazów, masową szybkość przepływu gazów pożarowych i stężenie dymu. Określono stężenia produktów spalania w różnych okresach fazy porozgorzeniowej.] 28. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol. 41 nr 4 : Fire Technology. - Smoke detector response and the use of antistatic materials: an empirical study. Czujka dymowa i wykorzystanie materiałów antystatycznych: badanie empiryczne. / III J.R. Qualey, S. Penney. - s , tab., wykr., bibliogr. 1 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, czujki dymu [Podano wyniki testów pożarowych mających na celu badanie szybkości zadziałania czujek dymowych w zależności od wykorzystania materiałów antystatycznych. Graficznie przedstawiono wyniki badań.]

15 Zeszyty Naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 33/ Badanie szczelności pomieszczeń za pomocą wentylatorów umieszczonych w drzwiach. / P. Kubica. - s , rys., tab., bibliogr. 10 poz. słowa kluczowe: wentylacja, badania pożarnicze, modelowanie [Przedstawiono uproszczony model fizyczny wypływu gazu przez nieszczelności w obudowie pomieszczenia. Wyniki modelu zostały potwierdzone serią badań w warunkach rzeczywistych. Model wykorzystano do określenia ekwiwalentnej powierzchni nieszczelności. Wnioski z badań.] 30. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 82/ Evaluation des conséquences d'un incendie d'entrepôt. Szacowanie konsekwencji pożaru magazynu. / S. Duplantier, L. Fourier. - s słowa kluczowe: magazyny, pożary, obiekty przemysłowe, badania pożarnicze [Przedstawiono wyniki badań wielkich pożarów magazynów przemysłowych. Zdaniem autora dotychczas stosowane metody szacowania konsekwencji wielkich pożarów przemysłowych już nie mają zastosowania w przypadku dużych magazynów. Omówiono 5 etapów, które należy uwzględnić przy ocenie skutku pożaru oraz doświadczenia prowadzone w tunelu spalania będącego modelem dużego magazynu.] 31. Journal of Hazardous Materials. - : Elsevier Science B.V., Vol. 127 Nr The assessment of risk caused by domino effect in quantitative area risk analysis. Oszacowanie ryzyka wskutek efektu domina w ilościowej analizie ryzyka (QRA). / V. Cozzani, G. Gubinelli, G. Antonioni, G. Spadoni, S. Zanelli. - s , rys., tab., bibliogr. 32 poz. słowa kluczowe: ocena ryzyka, badania [Rozwinięto systematyczną procedurę ilościowej analizy ryzyka (QRA) spowodowaną efektem domina. Dokładnie oszacowano konsekwencje efektu domina. Przy pomocy specyficznych procedur badań, dzięki programowi komputerowemu można było przeprowadzić wszystkie możliwe kombinacje wg pierwszego scenariusza. Wyniki badań.] BHP 32. NFPA Journal. - : National Fire Protection Association, Vol. 99 Nr 6. - Firefighter injuries for Wypadki strażaków w 2004 r. / M.J. Jr. Karter. - s , rys., tab. słowa kluczowe: wypadki strażaków, statystyka [W USA w 2004 r. śmierć poniosło 103 strażaków. Przyczyny śmierci były różne i w różnych sytuacjach. Przedstawiono statystykę wypadków strażaków oraz konieczność udoskonalenia i zwiększenia bezpieczeństwa strażaków podczas działań ratowniczych.]

16 Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - : Intertec Publishing A Primedia Company, Vol. 49 Nr Detective story. Opowieść detektywistyczna. / G.J. Routley. - s słowa kluczowe: wypadki strażaków, BHP [Badanie przyczyn śmierci, zranień i innych zdarzeń stanowi podstawę do szacowania i zwiększenia bezpieczeństwa strażaków. Przedstawiono metody przeprowadzania badań oraz współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi.] 34. Civique. Le magazine du ministére de l'intérieur. - : Service de l'information et des ralations publiques du ministére de l'intérieur, Nr 147, Juin Sapeurspompiers. Sauver sans périr. Strażacy. Ratować nie umierać. / J. Bertrand. - s słowa kluczowe: BHP, organizacja straży pożarnych [Strażacy są często uważani za funkcjonariuszy mający obowiązek podjęcia każdego ryzyka związanego z ratowaniem. Dotychczas wiązano ten zawód z ogromnym niebezpieczeństwem utraty życia przez strażaka. Od pewnego czasu opinia ta uległa zmianie dzięki wprowadzeniu specjalistycznego sprzętu zapewniającego zwiększone bezpieczeństwo. Omówiono tę kwestię.] 35. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 1/ Taka robota... Ryzyko a wypadkowość. / K. Łangowski. - s , rys., tab. słowa kluczowe: ocena ryzyka, wypadki strażaków, BHP, prognozowanie zagrożeń [Strażacy bywają często w sytuacjach niebezpiecznych, które mogą przyczynić się do powstania urazów fizycznych i psychicznych, prowadzących nawet do trwałej niesprawności lub do śmierci. Omówiono rodzaje ryzyka w służbie strażaka oraz wypadki strażaków.] Budownictwo 36. Inżynieria i Budownictwo. - Warszawa : Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo", Nr 12/ Ocena odporności ogniowej stalowych słupów ściskanych osiowo - podstawy teoretyczne. / M. Maślak. - s , rys., bibliogr. 18 poz. słowa kluczowe: budownictwo, odporność ogniowa, konstrukcje stalowe, badania pożarnicze [W artykule porównano trzy metody szacowania odporności ogniowej słupów ściskanych osiowo. Wielkość ta jest identyfikowana z czasem, który upłynie od chwili rozgorzenia pożaru do momentu wyczerpania się nośności elementu. Opisane w artykule metody nie są wzajemnie kompatybilne. Przedstawione metody nie są jedynymi, stosowanymi w projektowaniu.]

17 Ochrona przeciwpożarowa. Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. - : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Nr 4/ Ewakuacja i ochrona dróg ewakuacyjnych. Rozwiązania techniczne ochrony przeciwpożarowej w nowoczesnej architekturze. / A. Piekarski. - s , fot. słowa kluczowe: ewakuacja, drogi ewakuacyjne, budynki, projektowanie [Omówiono problemy projektowania w sposób zgodny z wymaganiami przepisów technicznobudowlanych i z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej, a przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi.] 38. Ochrona przeciwpożarowa. Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. - : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Nr 4/ Szybkość rozwoju i projektowa moc pożaru - podstawowe parametry oceny zagrożenia pożarowego. / M. Skaźnik. - s. 8-11, tab., bibliogr. 17 poz. słowa kluczowe: projektowanie budynki, zagrożenie pożarowe, zabezpieczenie przeciwpożarowe, [Zastosowanie metod zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas projektowania budynków, w aspekcie szybkości rozwoju pożaru i jego rozprzestrzeniania się.] 39. Ochrona przeciwpożarowa. Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. - : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Nr 4/ Gwarantowana ochrona przed pożarem. - s. 6-7, fot., tab. słowa kluczowe: przeciwpożarowe, szkło budownictwo, zabezpieczenie przeciwpożarowe, oddzielenia [Artykuł na temat szyb ogniochronnych mających certyfikaty polskie i zagraniczne. Szyby Pyrobel i Pyrobelite produkowane są przez firmę Glaverbel.] 40. Ochrona przeciwpożarowa. Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. - : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Nr 4/ Możliwości stosowania przeszkleń ogniochronnych klasy E w aspekcie zagrożenia promieniowaniem cieplnym. / G. Dzień. - s. 2-4, rys., bibliogr. 7 poz. słowa kluczowe: zabezpieczenie przeciwpożarowe, odporność ogniowa, szkło, budynki [Budynki muszą spełniać wymagania podstawowe, w tym wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Stosuje się m. in. przegrody przeszklone. Omówiono charakterystykę zachowań szkła w warunkach pożaru.] 41. Ochrona przeciwpożarowa. Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. - : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Nr 4/ Bezpieczeństwo pożarowe przebudowanych obiektów konferencja w Kielcach. - s. 56 słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, budynki [Tematyka konferencji ukierunkowana była przede wszystkim na potrzeby architektów,

18 18 projektantów, instalatorów biur projektowych, pracowników wydziałów architektury i nadzoru budowlanego oraz gospodarki komunalnej, urzędów administracji państwowej i samorządowej (aspekty prawne, dokumentacja techniczna, drogi pożarowe, systemy wentylacji).] 42. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, Vol. 12 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 1. - Fire safety provisions for ultra highrise buildings consequent to the World Trade Center incident. Bezpieczeństwa pożarowe wysokościowców jako konsekwencja ataku terrorystycznego na WTC. / W.Y. Hung, W.K. Chow. - s , bibliogr. 36 poz. słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, konstrukcje betonowe, katastrofy budowlane, budynki wysokie, bezpieczeństwo pożarowe [Analiza wytrzymałości konstrukcji stalowych i betonowych wieżowców z uwzględnieniem wniosków płynących z zawalenia się wież WTC. Opisano bezpieczeństwo pożarowe wieżowców, strukturalną stabilność w warunkach pożaru o dużej mocy, problemy ewakuacji oraz instalacje gaśnicze i zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym w takich budynkach.] 43. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, Vol. 12 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 1. - Building planning evaluation for emergency evacuation. Projektowanie budynków pod względem bezpieczeństwa ewakuacji ludzi. / T.-S. Shen. - s. 1-22, rys., tab., zał., bibliogr. 3 poz. słowa kluczowe: projektowanie, budynki, ewakuacja, modelowanie [Opisano model ESM (Evacuation Simulation Model). Jest to model symulujący ewakuację w różnych stanach budynku, tzn. z uwzględnieniem blokad dróg ewakuacyjnych. Model umożliwia identyfikację potencjalnego ryzyka w budynku w stanach zagrożenia i projektowanie bezpiecznego systemu dróg ewakuacyjnych.] 44. Fire Safety Engineering. - : Miller Freeman UK Ltd., Vol. 12 Nr Suspended belief. Znaczenie podwieszonego sufitu w ochronie przeciwpożarowej. / R. Gardiner. - s , rys. słowa kluczowe: elementy budowlane, odporność ogniowa, budynki, zabezpieczenie przeciwpożarowe [Sufity podwieszane mogą skutecznie zapobiegać rozwój pożaru w budynku. Ważna jest jednak ich odporność ogniowa. Przedstawiono znaczenie sufitów powieszanych i problemy związane z przeciwpożarowym ich zabezpieczeniem.] 45. FP & FEJ [Fire Prevention & Fire Engineers Journal] January. - All the mod cons. Wszystko w nowoczesnej konstrukcji. / M. Gale, P. Brierley. - s słowa kluczowe: konstrukcje budowlane, projektowanie, bezpieczeństwo pożarowe [Przedstawiono wymagania niezbędne do projektowania nowoczesnych konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego. Duży nacisk położono na wysoką jakość materiałów i nowoczesną technologię MMC (modern methods of construction).]

19 FP & FEJ [Fire Prevention & Fire Engineers Journal] January. - Control panels. Kontrola paneli. / D. Beardmore. - s , rys. słowa kluczowe: odporność ogniowa, budynki, obiekty przemysłowe [Objaśniono wysoką odporność ogniową systemu panelowego i jego bezpieczeństwo w budynkach zakładów przemysłowych, w każdej sytuacji pożarowej. 47. Elektroinstalator. - Warszawa : Instalator Polski sp. z o.o., Nr 2/ Inteligentny budynek - technologie, wyzwania i obietnice. / M. Bromirski. - s , rys. słowa kluczowe: budynki inteligentne [Omówiono rosnącą popularność koncepcji inteligentnych budynków, które dzięki wykorzystaniu nowych możliwości oferują komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańcom i użytkownikom.] 48. Fire Engineering. - : PennWell Publishing Co., Vol. 158 Nr Lightweight steel construction. Lekkie konstruckje stalowe. / G. Havel. - s , 72-78, rys., bibliogr. 13 poz. słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, zabezpieczenie przeciwpożarowe [Przedstawiono cechy i właściwości lekkich konstrukcji stalowych oraz ich zastosowanie w budownictwie. Ochrona przeciwpożarowa lekkich konstrukcji stalowych.] 49. NFPA Journal. - : National Fire Protection Association, Vol. 99 Nr 1. - On the rise. Na wysokości. / C.F. Baldassarra. - s słowa kluczowe: budynki wysokie, wieżowce, budownictwo, przepisy [W Chicago wprowadzono nowe przepisy dotyczące wieżowców, m.in. w zakresie napraw o niskim nakładzie finansowym. Zmiany przepisów dotyczą planów ewakuacyjnych, systemów ostrzegawczych i łączności, urządzeń gaśniczych (tryskaczy).] 50. BrandSchutz. Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - Stuttgart : W. Kohlhammer GmbH, Nr 11/ Neuer Entwurf der Muster-Hochhaus-Richtlinie (MHHR). Nowe koncepcje dotyczące dyrektywy wzorcowego wieżowca (MHHR). / R. Ross. - s , rys. słowa kluczowe: budynki wysokie, wieżowce, bezpieczeństwo pożarowe [Omówiono nowe zasady bezpieczeństwa pożarowego wieżowców. przedstawiono proponowane zmiany dyrektywy MHHR z uwzględnieniem systemu sygnalizacyjnego, wentylacyjnego i ewakuacji.]

20 20 Historia 51. W akcji. - : ELAMED, Nr 1/ Drabiny samochodowe Metza w polskiej straży pożarnej cz.i. / M. Pisarek. - s , fot. słowa kluczowe: drabiny, historia [Zaprezentowano historię drabin firmy Metz, istniejącej już 160 lat. Drabiny tej firmy były również w wyposażeniu polskiej straży pożarnej.] Inne 52. W akcji. - : ELAMED, Nr 2/ Prace podwodne - wybrane zagadnienia. / P. Dyba. - s , fot. słowa kluczowe: nurkowanie [Przedstawiono różne rodzaje prac podwodnych: podnoszenie obiektów z dna, wydobywanie obiektów niepływających za pomocą dźwigów, za pomocą pontonów miękkich, wydobywanie zatopionych jednostek pływających metodą odtwarzania ich pływalności. Omówiono zasady bezpieczeństwa przy podnoszeniu konstrukcji z dna. Opisano stosowane narzędzia nurkowe, pneumatyczne i elektryczne.] Katastrofy i klęski żywiołowe/terroryzm/sytuacje kryzysowe/ Zarządzanie kryzysowe 53. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 79/ Les incendies/explosions imprévus et inexpliqués. Pożary/eksplozje nieprzewidziane i niewytłumaczone. / B. des Clers. - s słowa kluczowe: wybuchy, pożary [Na przykładzie wybuchu Boeninga 747 TWA w przestrzeni powietrznej Nowego Jorku przedstawiono aktualnie stosowane metody redukcji ryzyka i zmniejszenia niebezpieczeństwa. Katastrofy tego typu są nieprzewidywalne a ich przyczyny są na ogół nieznane.] 54. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 79/ L'Argus des accidents technologiques. Septembre et octobre Argus wypadków technologicznych. Wrzesień i październik 2004 r. / P. Enjorlas. - s słowa kluczowe: zagrożenie środowiska, awarie technologiczne, materiały niebezpieczne, zdarzenia niebezpieczne [We wrześniu i październiku 2004 r. zarejestrowano w bazie danych ARIA 401 wypadków z czego 371 miało miejsce we Francji. Opisano 23 wybrane wypadki oznaczone graficznie wg norm europejskich dotyczących ilości materiałów niebezpiecznych, konsekwencji ludzkich i społecznych oraz ekologicznych i ekonomicznych.]

21 Fire and Rescue Bulletin: Maryland Fire and Rescue. - Maryland : Institute University of Maryland, Nr Hurricane Katrina - what really happened? Huragan Katrina - co się naprawdę wydarzyło? / A.-M. Knegt, B. Inglis. - s. 5-7, rys. słowa kluczowe: huragany, klęski żywiołowe, działania interwencyjne, akcja ratownicza [Skutki huraganu Katrina są uważane za najpoważniejsze w USA w 2005 r. Przedstawiono działania kanadyjskiej ekipy ratowniczej (z Vancouver) oraz opisano sytuację zaraz po przejściu huraganu.] 56. Crisis Response Journal. - : Cava Media Ltd., vol.2 nr 1. - Australian counter terrorism. Australijska interwencja w przypadku ataku terrorystycznego. / E. Tyrie. - s , rys. słowa kluczowe: bezpieczeństwo cywilne, terroryzm, działania interwencyjne [Mimo geograficznej izolacji Australia jest bardzo dobrze przygotowana na atak terrorystyczny. Przedstawiono priorytety bezpieczeństwa cywilnego w Australii.] 57. Crisis Response Journal. - : Cava Media Ltd., vol.2 nr 1. - Quake lays waste to South Asia. Skutki trzęsienia ziemi w Płd. Azji. / J. Holland. - s , rys. słowa kluczowe: trzęsienie ziemi, katastrofy budowlane, akcja ratownicza, budynki wysokie [Przedstawiono działania ratownicze przy dwóch zawalonych wieżowcach po trzęsieniu ziemi w (Pakistan).] 58. Przegląd Informacyjno - Dokumentacyjny. - : Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej, Nr 4. - System zarządzania kryzysowego w dobie zagrożenia terrorystycznego. / B. Szlachcic. - s , rys. słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, terroryzm, zagrożenia nadzwyczajne [Omówiono zagrożenia terroryzmem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono strukturę organizacyjną systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Opisano zadania służb zaangażowanych w przeciwdziałaniu terroryzmowi (ABW, Agencja Wywiadu, Policja, Straż Graniczna, WSI, Żandarmeria Wojskowa, PSP). Wnioski z analizy problemu.] 59. Fire Engineering. - : PennWell Publishing Co., Vol. 158 Nr Tsunamis: A wakeup call for the U.S., Part.2. Tsunami: przebudzenie dla USA. / L. Collins. - s , 92, 94 słowa kluczowe: klęski żywiołowe, tsunami, trzęsienie ziemi, zapobieganie wypadkom, systemy wczesnego ostrzegania [Metody zapobiegania ofiarom w ludziach podczas tsunami. M.in. specjalne ostrzeganie przed zdarzeniem, ewakuacja ludności, działania interwencyjne straży pożarnej, nadbrzeżnej i innych służb ratowniczych.]

22 Zeszyty Naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 33/ Fińskie Centra Reagowania i rozwiązania systemów teleinformatycznych. / H. Turski. - s , bibliogr. 10 poz. słowa kluczowe: CPR, zdarzenia niebezpieczne, zagrożenia nadzwyczajne, działania interwencyjne [W artykule skupiono się na przedstawieniu fińskich rozwiązań w zakresie budowy Centrów Reagowania na Zdarzenia Niebezpieczne oraz zintegrowanych systemów wspomagania decyzji.] 61. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 82/ L'inventaire des accidents technologiques de la période Wykaz wypadków technicznych w okresie r. - s słowa kluczowe: awarie technologiczne, statystyka [Zaprezentowano dane statystyczne dotyczące wypadków technologicznych, jakie miały miejsce we Francji w latach Przedstawiono typy awarii, ich przyczyny i konsekwencje.] 62. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 82/ L'Argus des accidents technologiques. Mars et avril Argus wypadków technologicznych. Marzec i kwiecień 2005 r. / V. Pasquet. - s słowa kluczowe: awarie technologiczne, materiały niebezpieczne [W omawianym okresie zarejestrowano w bazie danych ARIA 356 wypadków z czego 27 opisano. Wypadkiem najbardziej znaczącym była eksplozja w rafinerii w USA. Jeszcze poważniejszą okazała się być katastrofa w Saint-Just-Saint-Rambert ze względu na ilość materiałów niebezpiecznych zmagazynowanych do produkcji detergentu.] 63. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 81/ L'Argus des accidents technologiques. Janvier et février Argus wypadków technologicznych. Styczeń i luty 2005 r. / S. Jousserand. - s słowa kluczowe: awarie technologiczne, wypadki kolejowe [Poddano analizie 31 wypadków wybranych spośród 372 zarejestrowanych w bazie danych ARIA. Najpoważniejsze konsekwencje społeczne pociągnęło za sobą zderzenie dwóch pociągów w USA, jeden z nich przewoził chlor. Osiem osób zginęło, 200 zostało rannych a 5400 ewakuowano w promieniu 1,5 km od miejsca katastrofy.]

23 Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Nr 80/ L'Argus des accidents technologiques. Novembre et decembre Argus wypadków technologicznych. Listopad i grudzień 2004 r. / E. Brayard. - s słowa kluczowe: awarie technologiczne, katastrofy [Przedstawiono 354 charakterystyczne wypadki jakie miały miejsce na świecie w omawianym okresie, z czego uwzględniono 321 wypadków jakie miały miejsce we Francji. Opisano najbardziej charakterystyczne korzystając z bazy danych BARPI. Analizę wypadków opisano również graficznym kodem UE.] 65. Fire Engineering. - : PennWell Publishing Co., Vol. 158 Nr Terrorism and security issues when responding to industrial facilities. Terroryzm a bezpieczeństwo w czasie ratowania obiektów przemysłowych. / C. Shelley, A. Cole. - s , słowa kluczowe: terroryzm, przemysł chemiczny, działania interwencyjne, akcja ratownicza, obiekty przemysłowe [Często celem ataków terrorystycznych są obiekty przemysłowe. Największe zagrożenie stwarzają w takim przypadku obiekty przemysłu chemicznego. Przedstawiono metody przeciwdziałania atakom terrorystycznym na obiekty przemysłu chemicznego oraz procedury ratownicze w razie takiego ataku.] 66. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 2/ Kraj w żałobie. - s. 3, fot. słowa kluczowe: katastrofy, katastrofy budowlane, akcja poszukiwawcza, akcja ratownicza [Krótki artykuł o przebiegu akcji poszukiwawczo-ratowniczej po zawaleniu się dachu hali Międzynarodowych Targów Katowickich 28 stycznia 2006 r. o godz ] Materiały niebezpieczne 67. W akcji. - : ELAMED, Nr 1/ Magazynowanie i obrót materiałami pirotechnicznymi. / R. Żuczek. - s , 44, 46-48, 50, rys., tab. słowa kluczowe: materiały palne, materiały wybuchowe, materiały niebezpieczne, pirotechnika, zagrożenie pożarowe, zagrożenie wybuchowe [Artykuł przybliża tematykę bezpieczeństwa pożarowo-wybuchowego na etapie magazynowania i dystrybucji materiałów pirotechnicznych w obliczu nowych aktów prawnych. Omówiono magazynowanie i obrót tymi materiałami jako najbardziej zagrożonych pożarem i wybuchem czynności.]

24 Ochrona przeciwpożarowa. Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. - : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Nr 4/ Wyroby pirotechniki widowiskowej-warunki bezpiecznego magazynowania, obrotu oraz zasady stosowania. / P. Lesiak. - s , bibliogr. 7 poz. słowa kluczowe: zapobieganie wybuchom, materiały niebezpieczne, materiały palne, materiały wybuchowe, pirotechnika [Przedstawiono warunki (w tym przepisy i normy) dotyczące bezpieczeństwa związanego z materiałami pirotechnicznymi.] 69. Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - : PPHU Moritz Publishing, Zespół Doradców ds. Bezpieczeństwa, Zeszyt Specjalny ADR/ Przepisy dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych. Wskazówki do spełnienia wymagań wg rozdziału 1.10 ADR/RID/ADNR. / F. Huster. - s , fot., tab. słowa kluczowe: materiały niebezpieczne, transport, przepisy [Przedstawiono zmiany w przepisach ADR dotyczących bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych w krajowym transporcie drogowym, kolejowym i żegludze śródlądowej.] 70. Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - : PPHU Moritz Publishing, Zespół Doradców ds. Bezpieczeństwa, Zeszyt Specjalny ADR/ ADR Przegląd najważniejszych zmian. / F. Huster. - s słowa kluczowe: materiały niebezpieczne, transport, przepisy [Z dniem r. weszły w życie zmiany ADR. Dotyczą one przepisów regulujących międzynarodowe zasady transportu towarów niebezpiecznych. Omówiono najważniejsze zmiany.] 71. Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - : PPHU Moritz Publishing, Zespół Doradców ds. Bezpieczeństwa, Zeszyt Specjalny ADR/ Niebezpieczny ładunek - z gwarantowaną pewnością. Transport materiałów niebezpiecznych w komunikacji lotniczej - zmiany / M. Kassman. - s , fot. słowa kluczowe: transport, transport lotniczy, materiały niebezpieczne, przepisy [Omówiono problem przewozu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą. Zmiany w przepisach ADR w 2005 r. dotyczą również tej kwestii.] 72. Przegląd Obrony Cywilnej. - Warszawa : Urząd Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Nr 1/ Pociski na ulicy. / W. Kaleta. - s. 7, fot. słowa kluczowe: materiały niebezpieczne, materiały wybuchowe, wypadki drogowe, działania interwencyjne, policja, wojsko [Opisano przebieg działań policji i wojska po wywróceniu się ciężarówki wiozącej amunicję czołgową. Zdarzenie miało miejsce w Warszawie, na Pradze 10 stycznia 2006 r.]

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2005 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2005 Spis treści 2 Od Redakcji...4

Bardziej szczegółowo

NR 2/2003 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 2/2003 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 2/2003 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2003 Opracowanie dokumentacyjne

Bardziej szczegółowo

NR 3/2004 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 3/2004 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2004 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2004 Spis treści 2 Od Redakcji...4

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 2/2002 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 1/2001 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 1/2000 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2002 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2000 ISSN

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.*

ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.* mgr inż. Tomasz SOWA Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.* The analysis of fire extinguish systems part

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Inżynieria pożarowa

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Inżynieria pożarowa KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Inżynieria pożarowa Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Inżynieria pożarowa 7 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Departament Transportu i Komunikacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu KIEDY

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61520-31-3

ISBN 978-83-61520-31-3 ISBN 978-83-61520-31-3 ISBN 978-83-61520-31-3 ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA OGÓLNE OGÓLNE Z ZAKRESU ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYZYKIEM I ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRYZYSOWEGO ANALIZA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat.

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Zagrożenia, warunki powstawania zagrożeń, rodzaje, typy i identyfikacja zagrożeń. 3. Stan prawny w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ROZWOJU POŻARU W MIESZKANIACH PRZY UŻYCIU PROGRAMU CFAST

MODELOWANIE ROZWOJU POŻARU W MIESZKANIACH PRZY UŻYCIU PROGRAMU CFAST st. kpt. dr inż. Norbert TUŚNIO Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Katedra Podstaw Rozwoju i Gaszenia Pożarów, Zakład Badania Przyczyn Pożarów st. kpt. mgr inż. Damian SALETA Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza BiTP Vol. 30 Issue 2, 2013 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Safety & Fire Technique Kwartalnik CNBOP-PIB Quarterly of the CNBOP-PIB Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im.

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS

Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS str. 4 Maciej Jaskulski, Agnieszka Stołecka, Grzegorz Kierner,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA SECURITY THEORY AND PRACTICE number 4 (XIII) Krakow 2013 Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA numer 4 (XIII)

Bardziej szczegółowo

WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW W PROGRAMIE BIEŻĄCEJ EDYCJI M.IN.:

WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW W PROGRAMIE BIEŻĄCEJ EDYCJI M.IN.: WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW W PROGRAMIE BIEŻĄCEJ EDYCJI M.IN.: Specjalistyczne wykłady dla projektantów i instalatorów, wskazanie dobrych praktyk projektowych, omówienie zmian w przepisach i ich interpretacji,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w roku 2012. Spis treści

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w roku 2012. Spis treści MR.5541.4.2013 Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w 2012 roku Koszalin, 20 lutego 2013r. Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA, INFORMATYKA, INśYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

TECHNIKA, INFORMATYKA, INśYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie SCIENTIFIC ISSUES Jan Długosz University in Częstochowa TECHNIKA, INFORMATYKA, INśYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (Wcześniej EDUKACJA TECHNICZNA I INFORMATYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO dr inż. Marian Żuber Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała T. Kościuszki we Wrocławiu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie marian.zuber@poczta.fm INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY STOSOWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2014 r. Copyright International Labour Organization 2013

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1.1. Podstawy prawne opracowania.. 4 1.2. Zakres obowiązywania i stosowania instrukcji. 4 1.3. Podstawowe definicje...

1. Postanowienia ogólne. 1.1. Podstawy prawne opracowania.. 4 1.2. Zakres obowiązywania i stosowania instrukcji. 4 1.3. Podstawowe definicje... 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Podstawy prawne opracowania.. 4 1.2. Zakres obowiązywania i stosowania instrukcji. 4 1.3. Podstawowe definicje..... 4 2.Warunki ochrony przeciwpożarowej. 2.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

10/2011. W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X

10/2011. W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X 10/2011 W numerze: l Światowy Dzień Normalizacji - 14 X SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI PKN to miesięcznik elektroniczny publikowany cyklicznie na stronie internetowej PKN www.pkn.pl od numeru 9/2011. ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo