Inwestycje Gminy Bardo. Aktywność mieszkańców. Podsumowanie VI kadencji. Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje Gminy Bardo. Aktywność mieszkańców. Podsumowanie VI kadencji. Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo"

Transkrypt

1 Koniecznie przeczytaj Podsumowanie VI kadencji Lata ( 6 ) PAŹDZIERNIK 2014 Nakład: 1500 sztuk r Egzemplarz bezpłatny Strony 2-27 Inwestycje Gminy Bardo Strony 4-13 Aktywność mieszkańców Strony Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo Strona 26 Przewodnik po wyborach samorządowych 2014 Strona 28

2 Od Burmistrza Spis treści INFORMACJE BURMISTRZA Słowo od Burmistrza...2 INWESTYCJE GMINY BARDO Bardo w liczbach...3 Inwestycje ekologiczne Inwestycje oświatowe Rewitalizacje Inwestycje w sołectwach Inwestycje komunikacyjne AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW Oferta kulturalna i rekreacyjna...14 Gmina Bardo kulturalnie...15 Organizacje społeczne Sport i rekreacja...18 Place zabaw i miejsca rekreacji...19 Turystyka Rozwój gospodarczy...22 Inicjatywy mieszkańców...23 Seniorzy Gminy Bardo...24 Poprawa bezpieczeństwa...25 Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo...26 Gmina Bardo wśród najlepszych...27 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Przewodnik po wyborach samorządowych...28 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Bardo! Od 2006 roku pełnię funkcję burmistrza gminy Bardo. Koniec kadencji zawsze jest dobrą okazją do zdania relacji ze zrealizowanych zadań. Trudno jest jednak oceniać ostatnią kadencję w oderwaniu od pierwszej, ponieważ wiele zadań przygotowywanych w pierwszej kadencji było finalizowanych w drugiej. Nie sposób wyliczyć zadań tych większych i mniejszych, zrealizowanych przez ostatnich 8 lat, czy to ze środków unijnych, czy z własnych, czy tych prowadzonych systemem gospodarczym. Wykonane zadania wpisują się w konsekwentną realizację trzech wyznaczonych kierunków: podniesienia standardów gminnej oświaty, poprawy jakości naszego otoczenia i środowiska naturalnego, oraz rozwój społeczny o tym szerzej na kolejnych stronach biuletynu. Szczególną radością i satysfakcją napawają mnie: nowy budynek gimnazjum, wyremontowane elewacje kamienic, nowo urządzony rynek, czy zagospodarowane przestrzenie publiczne, skwery, place, parkingi w Bardzie i na wioskach to duże projekty, ale w ciągu ostatnich lat stanęliśmy przed wieloma drobniejszymi choć równie trudnymi wyzwaniami. Od lipca 2013 roku wprowadzone zostały nowe zasady gospodarki odpadami, zorganizowaliśmy punkt selektywnej zbiórki odpadów, nowe wiaty na pojemniki, odbiór wielkogabarytowych odpadów z całej gminy 2 razy w roku... udało się zrekultywować składowisko odpadów problem nabrzmiały od wielu lat! Na realizację wielu zadań o wartości prawie 47 mln złotych pozyskaliśmy znaczące środki z funduszy unijnych i innych zewnętrznych w kwocie ponad 28 mln złotych. Wkład własny Gminy to 5 mln złotych i 13,5 mln kredytów z czego prawie 6 mln złotych jest już spłacone. Nie pozyskując środków zewnętrznych mielibyśmy na koncie ponad 11 mln złotych zysku, brak zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Ale nie byłoby również wybudowanej kanalizacji, nowego gimnazjum, świetlic wiejskich, placów zabaw, parków rekreacyjnych w sołectwach, parkingów i wielu innych. Tylko czy o to chodzi? A Gmina, mimo zaciągniętych zobowiązań, jest w dobrej kondycji finansowej. Gospodarujemy rozważnie i odpowiedzialnie. Mam nadzieję, że zrealizowane projekty cieszą również Państwa Mieszkańców naszej Gminy. Podsumowując kadencję nie sposób nie myśleć o przyszłości. Naszym kolejnym wyzwaniem jest zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w strefie aktywności gospodarczej, tak aby powstały na nich nowe zakłady i nowe miejsca pracy, aby przyniosły dodatkowe dochody do budżetu gminy. W moich wyobrażeniach widzę Bardo jako małą, chętnie odwiedzaną miejscowość turystyczną, ze szlakami rowerowymi, pieszymi, pontonami, kajakami, zielonymi skwerkami i kafejkami, z wyremontowanymi kamienicami, hotelikami, donicami pełnymi kwiatów... Nasza mała Gmina, bez surowców naturalnych, bez większych zakładów pracy, na 2500 gmin w Polsce zajmuje czołowe miejsca w rankingach ogólnopolskich, burmistrz Barda znalazł się w gronie laureatów w rankingu Gazety Wrocławskiej na najlepszego burmistrza Dolnego Śląska, wartość wykonanych inwestycji czterokrotnie przewyższyła dochody bieżące nasze małe cuda! 2 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

3 Podsumowanie kadencji Bardo w liczbach Kadencja w liczbach: Ilość pozyskanych dotacji w latach Wartość inwestycji Ilość pozyskanych środków zewnętrznych na jednego mieszkańca 28,3 mln zł 46,8 mln zł 5,3 tys. zł Ilość zatrudnionych stażystów 45 Ilość zatrudnionych osób w ramach robót publicznych 113 Ilość zatrudnionych osób w ramach prac interwencyjnych 18 Ilość turystów odwiedzających Bardo 265 tys. Ilość projektów, które otrzymały dofinansowanie 65 Ilość mieszkańców 5350 Ilość urodzeń ( ) 185 Ilość zgonów ( ) 250 Ilość dzieci uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum 329 Ilość miejsc w przedszkolu 160 Ilość zawartych małżeństw ( ) 135 Ilość par obchodzących 50 lecie małżeństwa 30 Ilość par obchodzących 60 lecie małżeństwa 9 Ilość osób, które uzyskały pełnoletniość 230 Procent osób zbierających selektywnie odpady 97% < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 3

4 Inwestycje ekologiczne Podsumowanie kadencji Otwarcie oczyszczalni ścieków w Przyłęku Gospodarka ściekowa w Gminie Bardo jest od roku 2006 sukcesywnie porządkowana. Gmina wykonała szereg inwestycji w celu podniesienia bezpieczeństwa ekologicznego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. W 2006 roku poziom skanalizowania gminy kształtował się na poziomie około 35%, pod koniec roku 2014 roku osiągnie ponad 90%. W tym czasie wykonano ponad 10 kilometrów sieci kanalizacyjnej w Bardzie i Przyłęku, wybudowana została oczyszczalnia ścieków w Przyłęku, a także zamontowano ponad 300 przydomowych oczyszczalni ścieków w Dzbanowie, Opolnicy, Dębowinie, Janowcu, Laskówce, Grochowej, Brzeźnicy i Potworowie. Łączna wartość projektów z zakresu infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową w Gminie Bardo to około 20 mln złotych przy dofinansowaniu pozyskanym z zewnątrz o wielkości ponad 15 mln złotych. Sieć wodociągowa: na terenie nowego osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Chabrowej i Wiosennej w Bardzie wykonano około 600 metrów wodociągu i 3,39 kilometra instalacji kanalizacyjnej. W Laskówce w 2010 roku wybudowano ponad 5 kilometrów sieci wodociągowej za kwotę ponad 2 mln 800 tys. zł, przy dofinansowaniu 1 mln 800 tys. zł. Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Potworowie była zadaniem, które po wielu latach doczekało się skutecznego rozwiązania, inwestycja była możliwa dzięki pozyskaniu dotacji ze środków UE. Od 2011 roku w Gminie Bardo prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, w tym roku powstał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest w Bardzie, przy oczyszczalni ścieków. Pod koniec 2013 roku zawiązano Gminną Spółkę Wodną. Na dzień dzisiejszy do spółki przystąpiło 12 rolników oraz Gmina. W pierwszym roku działalności Spółki konserwacji poddano mb rowów koszt konserwacji 90% był pokryty z dotacji zewnętrznych. 4 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

5 Podsumowanie kadencji Inwestycje w ekologię Konserwacja rowów melioracyjnych Jedna z przydomowych oczyszczalnia ścieków w Potworowie Selektywna zbiórka śmieci Rozdział kanalizacji w Bardzie Regulacja potoku Studew w Brzeźnicy Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 5

6 Podsumowanie kadencji Inwestycje oświatowe Pierwszoklasiści ze szkoły w Bardzie Jeszcze w 2006 roku największym problemem gminnej oświaty było funkcjonowanie dwóch odrębnych placówek oświatowych: szkoły podstawowej i gimnazjum w jednym budynku szkolnym. Przedszkola mieściły się w starych i wymagających gruntownego remontu budynkach. Podjęta reorganizacja oświaty oraz pozyskanie ponad 3,7 mln złotych na budowę nowego gimnazjum sprawiły, że od roku szkolnego 2010/2011 gimnazjaliści uczą się w nowoczesnym w pełni skomputeryzowanym i wyposażonym w najnowsze pomoce naukowe budynku. Nowy budynek pozwolił na utrzymanie w Przyłęku dwóch oddziałów przedszkolnych. Obok szkoły powstał kompleks boisk: ze sztuczną murawą, wielofunkcyjne i do siatkówki, a także plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Na ten cel udało się pozyskać ponad pół miliona złotych. W bardzkiej podstawówce na potrzeby przedszkola zaadaptowano parter dzięki temu w przytulnych klasach uczy się ponad 100 przedszkolaków. Szkoła zyskała nowe pracownie informatyczne, świetlicę, szafki uczniowskie, doposażono kuchnię, a przy szkole powstało oświetlone boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Wokół szkoły przygotowano nowe miejsca parkingowe oraz wyremontowano chodniki. Na zadania związane z oświatą pozyskano łącznie ponad 4,5 mln złotych. 6 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

7 Podsumowanie kadencji Inwestycje oświatowe Nowa sala komputerowa Średniaki w bardzkim przedszkolu Plac zabaw przy przedszkolu w Bardzie r r.i w Przyłęku Bezpieczne odblaski dla najmłodszych Wyremontowana sala biblioteki szkolnej w Bardzie < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 7

8 Podsumowanie kadencji Rewitalizacje Bardzki Rynek po remoncie Rewitalizacja Barda przebiega w wielu płaszczyznach mieszkańcy remontują dachy i elewacje swoich kamienic. Przy współpracy wspólnot mieszkaniowych i Gminy Bardo udało się na ten cel pozyskać prawie 1 mln złotych. W projekcie Rewitalizacja bardzkiej starówki wzięło udział 10 wspólnot, a liderem projektu była Gmina. Dzięki staraniom redemptorystów, funduszom unijnym oraz wsparciu gminy mogły zostać wyremontowane dachy Bazyliki i klasztoru stanowiące znaczący element w wizerunku miasta. Pięknieje bardzki Rynek w listopadzie zostanie zakończony jego remont nowy blask i nowe funkcje zyska dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ponad 300 tys. złotych. Mamy nadzieję, że stanie się lubianym miejscem spotkań zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Po zmianie wizerunku wjazdu do Barda od strony Ząbkowic Śląskich, gdzie w miejscu starego przystanku powstała nowa przeszklona wiata, stylizowane ogrodzenie, oraz zagospodarowane przestrzenie zielone, przyszedł czas na uporządkowanie i nowe zagospodarowanie kolejnych miejsc: ul. 1-go Maja, ul. Polnej (osiedle), ul. Słonecznej, czy cmentarza. Prace polegały na zagospodarowaniu zieleni, remoncie i budowie chodników i jezdni, wymianie lamp oświetleniowych. Szczególnym projektem rewitalizacyjnym był remont bardzkich organów, który pozwolił na rozbudowanie oferty kulturalnej Barda o koncerty organowe. 8 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

9 Podsumowanie kadencji Rewitalizacje Zrewitalizowany budynek przy ulicy Głównej 6 Wyremontowana wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Głównej 24 Nowy wizerunek osiedla przy ulicy Polnej Odremontowany budynek dawnego hotelu Deutsches Haus Plac Wolności w nowej odsłonie Zajazd pod Złotym Gryfem po remoncie < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 9

10 Inwestycje w sołectwach Podsumowanie kadencji Nowa świetlica wiejska w Janowcu wraz z zagospodarowanym placem zabaw Ponad połowa mieszkańców naszej Gminy to mieszkańcy wiosek, stąd szereg inwestycji zostało skierowanych do sołectw, były one odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i pozwoliły mieszkańcom wsi realizować szereg aktywności i własnych inicjatyw. Wybudowano dwie nowe świetlice w Janowcu i Dębowinie. Zagospodarowano teren wokół nich: gmina zamontowała place zabaw, mieszkańcy urządzili tereny zielone. W Przyłęku, Brzeźnicy, Grochowej, Potworowie Laskówce i Dzbanowie wykonano remonty istniejących świetlic, a przy wsparciu środków z programu LEADER zakupiono wyposażenie: stoły, krzesła, naczynia, sprzęt kuchenny, nagłośnieniowy i RTV. W Przyłęku i Brzeźnicy powstały zadaszone sceny. Zupełnie nowy wizerunek zyskało centrum Brzeźnicy, przy wiejskim parku, zagospodarowanym na nowo przez mieszkańców i projekty gminne (plac zabaw, miejsce grillowe, nowa płyta taneczna ) powstał parking na ponad 16 miejsc wraz z ławkami i oświetleniem, na podniesienie estetyki miejscowości wpłynęło urządzone rondo oraz wyremontowane koryto potoku. W sołectwach zamontowano łącznie 8 nowych wiat przystankowych oraz zagospodarowano przyległy teren, do końca roku planowane jest w ten sam sposób zagospodarować kolejne dwa miejsca w Potworowie i Brzeźnicy. 10 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

11 Podsumowanie kadencji Inwestycje w sołectwach Nowe wiaty przystankowe (Janowiec) Park w Brzeźnicy Po remoncie w świetlicy wiejskiej w Dzbanowie Świetlica wiejska w Grochowej Miejsce grillowania w Dębowinie Miejsce rekreacji w Grochowej < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 11

12 Inwestycje komunikacyjne Podsumowanie kadencji Nowe chodniki na osiedlu przy ulicy Polnej Od 2007 roku w całej gminie wykonano ponad 2,5 km chodników oraz około 15 km dróg transportu rolnego. Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odnowiono chodniki i ul. Cmentarną w Bardzie, zamontowano 24 nowe lampy oraz wykonano 16 miejsc postojowych. Dzięki pracownikom interwencyjnym (publicznym) położono 650 mb nowych alejek cmentarnych. Również nowe osiedle domków jednorodzinnych przy ulicy Polnej, Chabrowej i Wiosennej w 2013 roku doczekało się 260 mb nowej drogi. Przybyło parkingów: w ramach wspólnego projektu 25ciu gmin z terenu województw dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego i małopolskiego wybudowane zostały dwa parkingi dla turystów wraz z bezpłatnymi szaletami, przy ul. Noworudzkiej i przy drodze krajowej nr 8. Na ten cel pozyskano ponad 1 mln 300 tys. zł. Nowe miejsca parkingowe powstały także na wyremontowanym rynku. Łącznie w gminie urządzono 10 nowych wiat przystankowych, wymieniono ponad 400 opraw oświetleniowych. Nowe punkty oświetleniowe powstały przy ulicy Polnej i Słonecznej oraz 1 Maja - łącznie 34 sztuki. 12 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

13 Podsumowanie kadencji Inwestycje komunikacyjne Droga rolna w Przyłęku Parking przy DK 8 Parking przy ulicy Polnej Nowa droga wraz z zatoką postojową przy cmentarzu Parking w Brzeźnicy Parking przy świetlicy w Potworowie < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 13

14 Podsumowanie kadencji Oferta kulturalna i rekreacyjna Występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Bardzie Coraz bogatsza jest oferta kulturalna i rekreacyjna naszej gminy. Do lubianych i licznie odwiedzanych wydarzeń, które wpisały się już w tradycję gminy należą Jarmark Wielkanocny, Noc Świętojańska, Święto Plonów. W kalendarzu imprez pojawiły się nowe wydarzenia rekreacyjne, które przyciągają wielu gości z zewnątrz już po raz piaty odbył się Spływ na Bele Czym i Maraton MTB Jesień w Mieście Cudów. Niezmienną popularnością cieszy się Ogólnopolski Spływ Kajakowy Nysa Kłodzka wpisany do Grand Prix PZK. Co rocznie odbywają się koncerty w ramach prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, a oferta muzyczna dzięki wyremontowanym organom została uzupełniona o koncerty organowe (Bardzkie Lato Organowe) oraz występy znanych zespołów i solistów, min. niezapomniany koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Muzyki, czy występ solistów Monachijskiej Opery Narodowej. Dzięki swojemu położeniu na Szlaku Cysterskim Gmina Bardo gościła Ogólnopolskie Forum Cysterskie, w którym wzięli udział przedstawiciele obiektów cysterskich i pocysterskich z całej Polski. W ciągu trzech dni konferencji uczestniczyło w niej ponad 300 osób. Ważnym elementem życia każdej społeczności jest pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych. Co roku z okazji świąt narodowych i państwowych pod tablicą upamiętniająca męczeństwo narodu polskiego składane są kwiaty. Uroczystości obchodzone są razem z Kołem Sybiraków i kombatantami, często z oprawą artystyczną zapewnianą przez szkoły czy grupy działające przy CKiP. 14 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

15 Podsumowanie kadencji Gmina Bardo kulturalnie Jarmark Wielkanocny w Bardzie Międzynarodowe Forum Cysterskie Koncert w ramach Festiwalu Wratislavia Cantans MTB Jesień w Mieście Cudów parada tweedowa Zrewitalizowane organy w bardzkiej bazylice Poświęcenie organów przez kard. Joachima Maisnera z Kolonii < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 15

16 Organizacje społeczne Podsumowanie kadencji Zespół Wiolinek w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Ostatnie lata Gminy Bardo to także okres rozkwitu działalności społecznej mieszkańców i organizacji pozarządowych. Jeszcze kilka lat temu w Gminie działały zaledwie cztery stowarzyszenia kultury fizycznej oraz OSP. Dziś funkcjonuje ponad 20 formalnych i nieformalnych organizacji: KS Unia Bardo, KS Piasek Potworów, KS Cis Brzeźnica, Red Dragon, Black Skorpion, Kusy, Zespół Wiolinek, FO Salamandra, Viktoria, związek Maryjny, Caritas, koło emerytów, koło Sybiraków, KGW Brzeźnica, KGW Potworów, Stowarzyszenie Aktywnych Brzeźniczan, Grupy Odnowy Wsi, OSP: Bardo, Przyłęk, Brzeźnica i Dzbanów. Stowarzyszenia otrzymują dofinansowanie i dotacje z budżetu Gminy, z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień, a także granty z dostępnych programów zewnętrznych jak LEADER, czy programy Urzędu Marszałkowskiego. Działalność organizacji w sposób znaczący uzupełnia ofertę instytucji gminnych, pozwala realizować i rozwijać aktywność i zainteresowania mieszkańców gminy. Z tego miejsca warto zauważyć lokalnych liderów, którzy nie szczędząc czasu i zaangażowania podejmują się tych ważnych funkcji społecznych. Podpisanie umów na dotacje Spotkanie organizacji pozarządowych 16 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

17 Podsumowanie kadencji Organizacje społeczne Rowerzyści z Fundacji Oświatowej Salamandra UKS Kusy Odznaczeni Sybiracy z Koła Sybiraków w Bardzie Siłacze z MKS Red Dragon Występ Chóru Parafialnego w Bardzie Wizyta reprezentanta Polski w piłce nożnej Piotra Zielińskiego na bardzkim boisku < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 17

18 Podsumowanie kadencji Sport i rekreacja Zmodernizowany stadion sportowy przy ulicy Polnej W Gminie działają trzy kluby piłkarskie: Klub Sportowy Unia Bardo, który w 2014 roku awansował do Ligii Okręgowej, Klub Sportowy Cis Brzeźnica oraz Klub Sportowy Piasek Potworów grające w B klasie. Prężnie działa Klub Sportowy Black Skorpion zrzeszający w swoich szeregach sportowców uprawiających armwrestling i odnoszący sukcesy zarówno na mistrzostwach polskich jak i międzynarodowych. Jest także Red Dragon, który oprócz treningów indywidualnych, szczególnie aktywnie włącza się w przygotowanie sportowych imprez dla dzieci i mieszkańców. UKS Kusy z Przyłęku w kolejnych sezonach zdobywa coraz wyższe miejsca na podium w trakcie zawodów rowerowych MTB w dorobku klubu są mistrzowskie tytuły juniorów Dolnego Śląska w MTB. W ślady Kusego przebojem idzie Salamandra, która odniosła swoje pierwsze sukcesy w wojewódzkich zawodach rowerowych. Od kilku lat w ramach Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Nysa Kłodzka odbywają są zawody o Grand Prix Polskiego Związku Kajakowego. Spływ organizuje KTK Ptasi Uskok. Przez Bardo przebiegają trasy maratonów rowerowych MTB Sudety Challenge i Bike Marathon, a także trasy biegów górskich. Od 2007 roku sukcesywnie rozbudowywana jest baza boiska sportowego w Bardzie począwszy od budowy szatni z zapleczem sanitarnym, na piłkochwytach i trybunach w 2014 roku kończąc. Ogólnopolski spływ Kajakowy Nysa Kłodzka Maratony rowerowe MTB w Bardzie 18 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

19 Podsumowanie kadencji Place zabaw i miejsca rekreacji Park Potworów Przybywa miejsc, gdzie mieszkańcy mogą spędzić wspólnie swój wolny czas. Dla najmłodszych urządzono łącznie 12 placów zabaw w Bardzie i sołectwach. Przy ul. 1-Maja urządzono teren zielony z ławkami i siłownią zewnętrzną dla młodszych i starszych oraz mini-tyrolkę i ściankę wspinaczkową. Do dyspozycji czynnie uprawiających sport oddano boisko wielofunkcyjne przy ulicy Polnej w Bardzie oraz kompleks Orlik przy gimnazjum w Przyłęku, trwa makroniwelacja terenu pod budowę boiska w Grochowej. Aktywny wypoczynek to także spotkania na wolnym powietrzu w gronie sąsiadów i znajomych. W tym celu przygotowano miejsca do grillowania w Grochowej, Opolnicy, Brzeźnicy, Dębowinie i Potworowie. Zamontowano tam również ławostoły i ławki. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców na nowo urządzono park wiejski w Brzeźnicy oraz Park Potworów w Potworowie. Plac zabaw i miejsce grillowania w Opolnicy Ścieżka zdrowia w Bardzie < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 19

20 Podsumowanie kadencji Turystyka Przystań wodna z przenioską w Opolnicy Bardo konsekwentnie rozwija swój turystyczny potencjał. Niepodważalnym wyróżnikiem naszego miasta obok kilkusetletnich tradycji pielgrzymkowych (30-40 tys. odwiedzających rocznie) jest szlak kajakowy Nysy Kłodzkiej, którego zagospodarowanie umożliwiło rozwój nowego produktu turystycznego: Spływy pontonowe Przełomem Bardzkim i imprezy wodniackie, przyciągają w sezonie ponad 30 tysięcy turystów. Dzięki szerokiej promocji prowadzonej przez firmy z branży turystycznej, Gminę Bardo i parafię, w Internecie, na targach turystycznych, poprzez gry terenowe oraz w folderach i ulotkach promocyjnych Bardo w ciągu roku odwiedza ponad 70 tys. turystów i pielgrzymów. Powstają nowe miejsca noclegowe, przystanie wodne, nowe szlaki rowerowe, plany zagospodarowania brzegów Nysy Kłodzkiej, infrastruktura turystyczna, dobiega końca budowa nowego obiektu: hotelu i spa, które dadzą początek utworzeniu ośrodka turystyki rowerowej na terenach inwestycyjnych powyżej Jutrzenki. Dla potrzeb turystów 7 dni w tygodniu otwarty jest Punkt Informacji Turystycznej, miasto jest oznakowane przyjaznymi dla turystów drogowskazami i tablicami. Nadleśnictwo Bardo Śląskie dla poprawy bezpieczeństwa odwiedzających zmodernizowało punkt widokowy Obryw Skalny, wykonało nową platformę widokową, odnowiono barierki. Start Maratonu MTB Jesień w Mieście Cudów Punkt Informacji Turystycznej w Bardzie 20 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

21 Podsumowanie kadencji Turystyka Odremontowany punkt widokowy Obryw Skalny Drogowskazy dla turystów Szlaki rowerowe Spływ pontonowy Nysą Kłodzką Informacja o atrakcjach Barda dla zmotoryzowanych Nowy hotel Bardo < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 21

22 Podsumowanie kadencji Rozwój gospodarczy Tereny inwestycyjne w Gminie Bardo Gmina Bardo jest przyjazna i otwarta dla przedsiębiorców. Powstają nowe podmioty gospodarcze dające miejsca pracy mieszkańcom Gminy. Prowadzone są rozmowy o współpracy z nowymi potencjalnymi inwestorami między innymi z Włoch i Niemiec. Na ukończeniu jest dokumentacja na budowę drogi zjazdowej z drogi krajowej nr 8, która poprawi dostępność do terenów inwestycyjnych w strefie aktywności gospodarczej. Podjęto prace nad wydzieleniem i włączeniem gruntów do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W celu uzyskania wsparcia dla rozwoju gospodarczego Gmina Bardo prowadzi rozmowy i organizuje spotkania z władzami i samorządowcami województwa dolnośląskiego. Spotkanie z włoskimi inwestorami Na budowie nowego hotelu z marszałkiem Jerzy Tutajem 22 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

23 Podsumowanie kadencji Inicjatywy mieszkańców Noc Świętojańska w Janowcu Dzięki inwestycjom w obiekty użyteczności publicznej na wioskach stworzone zostały warunki do realizacji inicjatyw mieszkańców, w świetlicach i parkach odbywają się spotkania i imprezy okolicznościowe Mikołajki, dożynki, zabawy karnawałowe, noce świętojańskie, obchody Dnia Dziecka, czy Dnia Seniora, również spotkania z ciekawymi ludźmi. Mieszkańcy w zorganizowani w Radach Sołeckich, czy Grupach Odnowy Wsi upiększają swoje miejscowości, kultywują tradycje wykonując dożynkowe wieńce, czy przygotowując wielkanocne stoły Stół wielkanocny Korowód dożynkowy < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 23

24 Seniorzy Gminy Bardo Podsumowanie kadencji Tradycją od 2008 roku są odwiedziny u Jubilatów, którzy kończą dziewięćdziesiąt i więcej lat. Tradycją jest również organizacja Światowego Dnia Seniora oraz Złotych i Diamentowych Godów. Złoci i Diamentowi Jubilaci z 2013 roku Międzynarodowy Dzień Seniora Najstarszy mieszkaniec Gminy Bardo Rudolf Weber 101 lat Najstarsza mieszkanka Gminy Bardo Bronisława Zarzycka 100 lat 24 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

25 Podsumowanie kadencji Poprawa bezpieczeństwa Nowy samochód strażacki OSP Przyłęk Dwa nowe auta strażackie zakupiono w ostatnich latach, dla poprawy wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Bardo (OSP Bardo i OSP Przyłęk), które są zgłoszone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do jednostek OSP trafiły także dwa średnie samochody ratowniczo- -gaśnicze marki Mercedes z napędem jezdnym 4x4 wraz z wyposażeniem i tym samym przyczyni się to do poprawy życia mieszkańców. Dobiega końca instalacja światłowodów na terenie miasta Bardo. Instalacja wykonywana jest przez zewnętrzną firmę. Światłowody dadzą możliwość instalacji monitoringu w kilkunastu punktach miasta, co znacząco przyczyni się do ochrony osób i mienia. Dodatkowym atutem dla mieszkańców będzie możliwość podłączenia się do szybkiego (do 100 mb/s) szerokopasmowego Internetu! Pokaz ratownictwa drogowego OSP Bardo Szybki Internet < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 25

26 Podsumowanie kadencji Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo Rozwój infrastruktury na poziomie lokalnym napotyka wiele trudności, z których najważniejsze to pozyskiwanie środków finansowych oraz wybór właściwych priorytetów inwestycyjnych. Liczba i zakres prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych na terenie naszej Gminy jest uzależniona od możliwości pozyskania odpowiedniej wielkości nakładów finansowych niezbędnych do ich realizacji. W okresie dwóch ostatnich kadencji Rady (lata ) Gmina Bardo zrealizowała szereg inwestycji o łącznej wartości prawie 47 mln zł. Wydatki w poszczególnych latach pokazano na wykresie. Zrealizowano inwestycje uzupełniające lukę infrastrukturalną w postaci budowy infrastruktury wodno-ściekowej, oczyszczalni ścieków, budowy i modernizacji dróg. Ponadto zrealizowano zadania rozwoju infrastruktury oświatowej i sportowej. Niestety gminne środki budżetowe nie są w stanie pokryć tych wydatków. Dlatego stale rosnące potrzeby zmuszają władze Gminy do sięgania po alternatywne sposoby finansowania tych przedsięwzięć. Istnieją możliwości pokrywania gminnych wydatków inwestycyjnych poprzez: środki własne pochodzące z dochodów bieżących oraz z majątku komunalnego, dotacje ze środków publicznych pochodzenia polskiego (dotacje z budżetu państwa, z funduszy celowych, budżety innych jednostek samorządowych głównie wojewódzkich), środki zwrotne (pożyczki o charakterze preferencyjnym, kredyty komercyjne zaciągane w bankach, obligacje komunalne), środki pomocowe pochodzące przede wszystkim z Unii Europejskiej. I właśnie z takich źródeł Gmina Bardo sfinansowała zrealizowane w okresie ostatnich 8 latach, a przedstawione w niniejszym biuletynie zadania inwestycyjne. Dane liczbowe przedstawiono w poniższej tabeli. Wydatki inwestycyjne w latach Środki unijne Inne środki dotacyjne Środki własne budżetu 46,8 mln zł 26,1 mln zł 2,2 mln zł 5 mln zł Środki własne Gminy Kredyty, pożyczki i inne środki zwrotne 13,5 mln zł Spłacone do Pozostałe do spłacenia 5,8 mln zł 7,7 mln zł Analizując wybrane inwestycje w Gminie Bardo należy zaznaczyć, że bez środków dotacyjnych niemożliwa byłaby ich realizacja. W podanym okresie z takich środków sfinansowano inwestycje w ponad 60%. Jak wykazano w tabeli na realizacje inwestycji Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 18,5 mln zł, z tego 13,5 mln pochodziła z kredytów i pożyczek, z których do dnia roku zostało spłacone w wysokości 5,8 mln zł. Skala potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej Gminy jest nadal bardzo duża, zaś ich realizacja wymaga okresu najbliższych kilkunastu lat. Bardzo ważne jest więc dalsze pozyskiwanie wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej, co wiąże się z koniecznością opracowania szczegółowych wniosków, spełniających wymagania dla poszczególnych programów, ale też udziału środków własnych Gminy pochodzących z dochodów, ale i też ze zwrotnych źródeł pożyczkowych. Zasada: im więcej środków własnych Gminy to większe środki unijne wzrost inwestycji i większy rozwój Gminy. 26 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

27 Podsumowanie kadencji Gmina Bardo wśród najlepszych Dolnośląski Klucz Sukcesu Gmina Bardo w rankingach pozyskiwania środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz w rankingach zmian w potencjale finansowym od wielu lat niezmiennie plasuje się w pierwszej piątce gmin o podobnym profilu w Polsce, a na miejscu pierwszym w województwie dolnośląskim. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański został wyróżniony drugim miejscem w plebiscycie na Najlepszego Burmistrza Dolnego Śląska organizowanym przez Gazetę Wrocławską. W 2011 roku Gmina została również wyróżniona prestiżowa nagrodą Dolnośląski Klucz Sukcesu Drugie miejsca Burmistrza Miasta i Gminy Bardo Krzysztofa Żegańskiego w konkursie Gazety Wrocławskiej Rankingi Gazety Wspólnota < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 27

28 Wybory samorządowe 2014 Adresy lokali wyborczych w gminie Bardo: 1. Bardo, Kolejowa 12 - Centrum Kultury i Promocji w Bardzie dostępny dla osób niepełnosprawnych 2. Bardo, Rynek 2 Urząd Miasta i Gminy w Bardzie dostępny dla osób niepełnosprawnych 3. Przyłęk ul. Fabryczna 7 - Gimnazjum Publiczne dostępny dla osób niepełnosprawnych 4. Brzeźnica 46 Wiejski Dom Kultury w Brzeźnicy Lokale czynne będą 16 listopada 2014 od godziny 7.00 do godziny Każdy głosujący otrzyma cztery kartki do głosowania. Aby głosowanie było ważne - na każdej należy postawić jeden krzyżyk. Warunkiem otrzymania kart do głosowania jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Okręg wyborczy nr 14: Sołectwo: Brzeźnica i Okręg wyborczy nr 15: Sołectwo: Grochowa Rada Powiatu: karta do głosowania w kolorze żółtym Gmina Bardo Okręg wyborczy nr 1. Głosujemy na jednego radnego, z okręgu wybranych zostanie 3 radnych Sejmik Województwa Dolnośląskiego: karta do głosowania w kolorze niebieskim Okręg wyborczy nr 3 Głosujemy na jednego radnego, z okręgu zostanie wybranych 8 radnych Burmistrz Miasta i Gminy: karta do głosowania w kolorze różowym Głosujemy na jednego kandydata stawiając krzyżyk przy jego nazwisku. Rada Miejska karta do głosowania w kolorze białym Wybieramy 15 radnych w jednomandatowych okręgach Okręg wyborczy nr 1: Bardo ulice: Polna 3-11 nieparzyste, 12-15F, 25, Słoneczna Okręg wyborczy nr 2: Bardo ulice: Chabrowa, Ogrodowa, Grunwaldzka, Kolejowa, Plac Kasztelański, Polna 1-2, 4-10 parzyste od 16 do końca Okręg wyborczy nr 3: Bardo ulice: Krakowska, Skalna, Główna 2-24 Okręg wyborczy nr 4: Bardo ulice: Główna 25-59, Plac Wolności, Noworudzka Okręg wyborczy nr 5: Bardo ulice: Rynek, 1 Maja, Męki Pańskiej, Kwiatowa, Spacerowa, Zielona Okręg wyborczy nr 6: Bardo ulice: Główna od 60 do końca, Adama Mickiewicza, Jagiellońska 1-8, Fabryczna Okręg wyborczy nr 7: Bardo ulice: Cmentarna, Leśna, Jagiellońska od 9 do końca, Tadeusza Kościuszki Okręg wyborczy nr 8: Sołectwa: Dębowina i Opolnica Okręg wyborczy nr 9: Sołectwa: Janowiec, Przyłęk ulice: Fabryczna, Główna 1-33 i nieparzyste Okręg wyborczy nr 10: Sołectwo Przyłęk ulice: Główna parzyste i 51 do końca, Kamieniecka Okręg wyborczy nr 11: Sołectwa: Dzbanów i Laskówka Okręg wyborczy nr 12: Sołectwo: Potworów Okręg wyborczy nr 13: Sołectwo: Brzeźnica 1-47, 50a, 103 do końca Wydawnca: URZĄD MIASTA I GMINY BARDO Rynek Bardo tel. 74/ fax 74/ Zespół redakcyjny: Pracownicy UMiG Bardo Koordynacja: M. Ptasińska, fot. N. Kochanek, J. Ptasiński, UMiG Bardo Projekt, łamanie, druk: Pikgroup Świdnica Nakład: 1500 sztuk 28 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok UCHWAŁA Nr PROJEKT z dnia... 213 roku w sprawie zmian budżetu na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r. poz. 594 ) i art. 211,

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe w 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r. Tabela Nr 3 UCHWAŁA NR XXIV/239/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 16 maja 2012 r. Wydatki majątkowe w 2012 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski wyniki głosowania

Budżet Obywatelski wyniki głosowania 1 Liczba głosów na wybrane małe projekty 100 1281 1200 1000 800 600 589 52 516 00 286 22 2 216 1 18 10 100 8 80 200 0 0 10 8 2 Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt 1 Budowa wiaty przy boisku sportowym

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz. 7605

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz. 7605 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz. 7605 UCHWAŁA Nr 360/09 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie 2008-2015 Lp Przedsięwzięcie Koszt Źródła finansowania 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi we wsi Huta-Chojno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Plan wydatków majątkowych 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach 2011-2014 Rok 2011 1. Przebudowa chodnika przy ulicy Warszawskiej (od ul. Mickiewicza do ul. Poprzecznej) oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY SARNAKI

INWESTYCJE GMINY SARNAKI INWESTYCJE GMINY SARNAKI 2010-2014 1. Inwestycje realizowane przez Gminę Sarnaki z współfinansowaniem ze środków zewnętrznych. 1) Nazwa Projektu: Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej z wyznaczeniem świetlicy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok 1 Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA

INFRASTRUKTURA DROGOWA 1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 2 Od początku kadencji do października 2010 r. wyremontowano 12.527 m 2 dróg gminnych za łączną sumę 1.413.077 zł. Dla porównania w kadencji 2002 2006 wykonano 3.900 m 2. 3 Utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 listopada 216 r. Poz. 3723 UCHWAŁA NR XXIII/29/216 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 17 października 216 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. Lp. Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota /zł/ Kwo ta wyd atkó w 1 2 3 4 5 6 7 1. Remont

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK

BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 DOCHODY 22 185 000 zł WYDATKI 23 130 000 zł DEFICYT - 945 000 zł INWESTYCJE 5 104 000 zł REZERWA - 260 000 zł WYBRANE WYDATKI W 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W Gminie Chełmiec w 2006 roku było zarejestrowanych 17 organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 8 lat przybyło ich 30 i w chwili obecnej na terenie gminy jest 47 organizacji pozarządowych. Tak duża

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie gmina miejsko-wiejska siedzibą gminy jest miasto

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i Zadania Miasta i Gminy Wiązów Przygotowane i Realizowane w latach Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie

Inwestycje i Zadania Miasta i Gminy Wiązów Przygotowane i Realizowane w latach Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie Inwestycje i Zadania Miasta i Gminy Wiązów Przygotowane i Realizowane w latach 2007 2008 Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie Koszt inwestycji 6 476 594,46 zł. Wniosek w trybie złożony w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

NIEZDARA STR. 56. ul. Gen, Zawadzkiego. ul. Krzyżowa. ul. Górna. nowa droga

NIEZDARA STR. 56. ul. Gen, Zawadzkiego. ul. Krzyżowa. ul. Górna. nowa droga STR. 56 NIEZDARA ul. Gen, Zawadzkiego ul. Krzyżowa nowa droga ul. Górna Wydzielono geodezyjnie nową drogę pomiędzy ulicami Górną i Zawadzkiego od ul. Krzyżowej. STR. 57 NIEZDARA OSP PL.FLORIANA BOISKO

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sportu i Turystki Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Status projektu. Kwota dofinansowania. Lp. Nazwa Programu Nazwa Projektu/zadania

Ministerstwo Sportu i Turystki Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Status projektu. Kwota dofinansowania. Lp. Nazwa Programu Nazwa Projektu/zadania Ministerstwo Sportu i Turystki Fundusz 1. Fundusz celowy Fundusz Budowa boiska wielofunkcyjnego 2. Fundusz celowy Fundusz 3. Fundusz celowy Fundusz 4. Fundusz celowy Fundusz 5. Fundusz celowy Fundusz 6.

Bardziej szczegółowo

5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje

5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje 5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje 2016-2017 Podsumowanie 2016 roku Budżet inwestycyjny na 2016 r. Fundusz sołecki 69 549,97 zł Budżet 3 804 140,53 zł Dofinansowanie zewnętrzne 783 423,93 zł Pozyskane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza!

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! Sypialnia dobrze czy źle o mieście? Stereotyp dotyczący miast na obrzeżach aglomeracji Sypialnia bez kompleksów: Najprzyjemniejsze miejsce

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w z dnia 27 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia... r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia... r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia...... r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015 INWESTYCJE Zaopatrzenie w wodę pitną 1. mieszkańców gminy Barlinek - Spółka Wodna wg. planu rozwoju sieci Spólki PŁONIA 2004 2011 Wodnej "Płonia". Budowa i przebudowa dróg 2. łączących północną część Miasta

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/405./10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2010 r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Rok Inwestycje gminne w Nakłady do rozpoczęcia 2010, w tym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo