Inwestycje Gminy Bardo. Aktywność mieszkańców. Podsumowanie VI kadencji. Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje Gminy Bardo. Aktywność mieszkańców. Podsumowanie VI kadencji. Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo"

Transkrypt

1 Koniecznie przeczytaj Podsumowanie VI kadencji Lata ( 6 ) PAŹDZIERNIK 2014 Nakład: 1500 sztuk r Egzemplarz bezpłatny Strony 2-27 Inwestycje Gminy Bardo Strony 4-13 Aktywność mieszkańców Strony Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo Strona 26 Przewodnik po wyborach samorządowych 2014 Strona 28

2 Od Burmistrza Spis treści INFORMACJE BURMISTRZA Słowo od Burmistrza...2 INWESTYCJE GMINY BARDO Bardo w liczbach...3 Inwestycje ekologiczne Inwestycje oświatowe Rewitalizacje Inwestycje w sołectwach Inwestycje komunikacyjne AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW Oferta kulturalna i rekreacyjna...14 Gmina Bardo kulturalnie...15 Organizacje społeczne Sport i rekreacja...18 Place zabaw i miejsca rekreacji...19 Turystyka Rozwój gospodarczy...22 Inicjatywy mieszkańców...23 Seniorzy Gminy Bardo...24 Poprawa bezpieczeństwa...25 Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo...26 Gmina Bardo wśród najlepszych...27 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Przewodnik po wyborach samorządowych...28 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Bardo! Od 2006 roku pełnię funkcję burmistrza gminy Bardo. Koniec kadencji zawsze jest dobrą okazją do zdania relacji ze zrealizowanych zadań. Trudno jest jednak oceniać ostatnią kadencję w oderwaniu od pierwszej, ponieważ wiele zadań przygotowywanych w pierwszej kadencji było finalizowanych w drugiej. Nie sposób wyliczyć zadań tych większych i mniejszych, zrealizowanych przez ostatnich 8 lat, czy to ze środków unijnych, czy z własnych, czy tych prowadzonych systemem gospodarczym. Wykonane zadania wpisują się w konsekwentną realizację trzech wyznaczonych kierunków: podniesienia standardów gminnej oświaty, poprawy jakości naszego otoczenia i środowiska naturalnego, oraz rozwój społeczny o tym szerzej na kolejnych stronach biuletynu. Szczególną radością i satysfakcją napawają mnie: nowy budynek gimnazjum, wyremontowane elewacje kamienic, nowo urządzony rynek, czy zagospodarowane przestrzenie publiczne, skwery, place, parkingi w Bardzie i na wioskach to duże projekty, ale w ciągu ostatnich lat stanęliśmy przed wieloma drobniejszymi choć równie trudnymi wyzwaniami. Od lipca 2013 roku wprowadzone zostały nowe zasady gospodarki odpadami, zorganizowaliśmy punkt selektywnej zbiórki odpadów, nowe wiaty na pojemniki, odbiór wielkogabarytowych odpadów z całej gminy 2 razy w roku... udało się zrekultywować składowisko odpadów problem nabrzmiały od wielu lat! Na realizację wielu zadań o wartości prawie 47 mln złotych pozyskaliśmy znaczące środki z funduszy unijnych i innych zewnętrznych w kwocie ponad 28 mln złotych. Wkład własny Gminy to 5 mln złotych i 13,5 mln kredytów z czego prawie 6 mln złotych jest już spłacone. Nie pozyskując środków zewnętrznych mielibyśmy na koncie ponad 11 mln złotych zysku, brak zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Ale nie byłoby również wybudowanej kanalizacji, nowego gimnazjum, świetlic wiejskich, placów zabaw, parków rekreacyjnych w sołectwach, parkingów i wielu innych. Tylko czy o to chodzi? A Gmina, mimo zaciągniętych zobowiązań, jest w dobrej kondycji finansowej. Gospodarujemy rozważnie i odpowiedzialnie. Mam nadzieję, że zrealizowane projekty cieszą również Państwa Mieszkańców naszej Gminy. Podsumowując kadencję nie sposób nie myśleć o przyszłości. Naszym kolejnym wyzwaniem jest zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w strefie aktywności gospodarczej, tak aby powstały na nich nowe zakłady i nowe miejsca pracy, aby przyniosły dodatkowe dochody do budżetu gminy. W moich wyobrażeniach widzę Bardo jako małą, chętnie odwiedzaną miejscowość turystyczną, ze szlakami rowerowymi, pieszymi, pontonami, kajakami, zielonymi skwerkami i kafejkami, z wyremontowanymi kamienicami, hotelikami, donicami pełnymi kwiatów... Nasza mała Gmina, bez surowców naturalnych, bez większych zakładów pracy, na 2500 gmin w Polsce zajmuje czołowe miejsca w rankingach ogólnopolskich, burmistrz Barda znalazł się w gronie laureatów w rankingu Gazety Wrocławskiej na najlepszego burmistrza Dolnego Śląska, wartość wykonanych inwestycji czterokrotnie przewyższyła dochody bieżące nasze małe cuda! 2 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

3 Podsumowanie kadencji Bardo w liczbach Kadencja w liczbach: Ilość pozyskanych dotacji w latach Wartość inwestycji Ilość pozyskanych środków zewnętrznych na jednego mieszkańca 28,3 mln zł 46,8 mln zł 5,3 tys. zł Ilość zatrudnionych stażystów 45 Ilość zatrudnionych osób w ramach robót publicznych 113 Ilość zatrudnionych osób w ramach prac interwencyjnych 18 Ilość turystów odwiedzających Bardo 265 tys. Ilość projektów, które otrzymały dofinansowanie 65 Ilość mieszkańców 5350 Ilość urodzeń ( ) 185 Ilość zgonów ( ) 250 Ilość dzieci uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum 329 Ilość miejsc w przedszkolu 160 Ilość zawartych małżeństw ( ) 135 Ilość par obchodzących 50 lecie małżeństwa 30 Ilość par obchodzących 60 lecie małżeństwa 9 Ilość osób, które uzyskały pełnoletniość 230 Procent osób zbierających selektywnie odpady 97% < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 3

4 Inwestycje ekologiczne Podsumowanie kadencji Otwarcie oczyszczalni ścieków w Przyłęku Gospodarka ściekowa w Gminie Bardo jest od roku 2006 sukcesywnie porządkowana. Gmina wykonała szereg inwestycji w celu podniesienia bezpieczeństwa ekologicznego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. W 2006 roku poziom skanalizowania gminy kształtował się na poziomie około 35%, pod koniec roku 2014 roku osiągnie ponad 90%. W tym czasie wykonano ponad 10 kilometrów sieci kanalizacyjnej w Bardzie i Przyłęku, wybudowana została oczyszczalnia ścieków w Przyłęku, a także zamontowano ponad 300 przydomowych oczyszczalni ścieków w Dzbanowie, Opolnicy, Dębowinie, Janowcu, Laskówce, Grochowej, Brzeźnicy i Potworowie. Łączna wartość projektów z zakresu infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową w Gminie Bardo to około 20 mln złotych przy dofinansowaniu pozyskanym z zewnątrz o wielkości ponad 15 mln złotych. Sieć wodociągowa: na terenie nowego osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Chabrowej i Wiosennej w Bardzie wykonano około 600 metrów wodociągu i 3,39 kilometra instalacji kanalizacyjnej. W Laskówce w 2010 roku wybudowano ponad 5 kilometrów sieci wodociągowej za kwotę ponad 2 mln 800 tys. zł, przy dofinansowaniu 1 mln 800 tys. zł. Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Potworowie była zadaniem, które po wielu latach doczekało się skutecznego rozwiązania, inwestycja była możliwa dzięki pozyskaniu dotacji ze środków UE. Od 2011 roku w Gminie Bardo prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, w tym roku powstał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest w Bardzie, przy oczyszczalni ścieków. Pod koniec 2013 roku zawiązano Gminną Spółkę Wodną. Na dzień dzisiejszy do spółki przystąpiło 12 rolników oraz Gmina. W pierwszym roku działalności Spółki konserwacji poddano mb rowów koszt konserwacji 90% był pokryty z dotacji zewnętrznych. 4 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

5 Podsumowanie kadencji Inwestycje w ekologię Konserwacja rowów melioracyjnych Jedna z przydomowych oczyszczalnia ścieków w Potworowie Selektywna zbiórka śmieci Rozdział kanalizacji w Bardzie Regulacja potoku Studew w Brzeźnicy Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 5

6 Podsumowanie kadencji Inwestycje oświatowe Pierwszoklasiści ze szkoły w Bardzie Jeszcze w 2006 roku największym problemem gminnej oświaty było funkcjonowanie dwóch odrębnych placówek oświatowych: szkoły podstawowej i gimnazjum w jednym budynku szkolnym. Przedszkola mieściły się w starych i wymagających gruntownego remontu budynkach. Podjęta reorganizacja oświaty oraz pozyskanie ponad 3,7 mln złotych na budowę nowego gimnazjum sprawiły, że od roku szkolnego 2010/2011 gimnazjaliści uczą się w nowoczesnym w pełni skomputeryzowanym i wyposażonym w najnowsze pomoce naukowe budynku. Nowy budynek pozwolił na utrzymanie w Przyłęku dwóch oddziałów przedszkolnych. Obok szkoły powstał kompleks boisk: ze sztuczną murawą, wielofunkcyjne i do siatkówki, a także plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Na ten cel udało się pozyskać ponad pół miliona złotych. W bardzkiej podstawówce na potrzeby przedszkola zaadaptowano parter dzięki temu w przytulnych klasach uczy się ponad 100 przedszkolaków. Szkoła zyskała nowe pracownie informatyczne, świetlicę, szafki uczniowskie, doposażono kuchnię, a przy szkole powstało oświetlone boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Wokół szkoły przygotowano nowe miejsca parkingowe oraz wyremontowano chodniki. Na zadania związane z oświatą pozyskano łącznie ponad 4,5 mln złotych. 6 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

7 Podsumowanie kadencji Inwestycje oświatowe Nowa sala komputerowa Średniaki w bardzkim przedszkolu Plac zabaw przy przedszkolu w Bardzie r r.i w Przyłęku Bezpieczne odblaski dla najmłodszych Wyremontowana sala biblioteki szkolnej w Bardzie < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 7

8 Podsumowanie kadencji Rewitalizacje Bardzki Rynek po remoncie Rewitalizacja Barda przebiega w wielu płaszczyznach mieszkańcy remontują dachy i elewacje swoich kamienic. Przy współpracy wspólnot mieszkaniowych i Gminy Bardo udało się na ten cel pozyskać prawie 1 mln złotych. W projekcie Rewitalizacja bardzkiej starówki wzięło udział 10 wspólnot, a liderem projektu była Gmina. Dzięki staraniom redemptorystów, funduszom unijnym oraz wsparciu gminy mogły zostać wyremontowane dachy Bazyliki i klasztoru stanowiące znaczący element w wizerunku miasta. Pięknieje bardzki Rynek w listopadzie zostanie zakończony jego remont nowy blask i nowe funkcje zyska dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ponad 300 tys. złotych. Mamy nadzieję, że stanie się lubianym miejscem spotkań zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Po zmianie wizerunku wjazdu do Barda od strony Ząbkowic Śląskich, gdzie w miejscu starego przystanku powstała nowa przeszklona wiata, stylizowane ogrodzenie, oraz zagospodarowane przestrzenie zielone, przyszedł czas na uporządkowanie i nowe zagospodarowanie kolejnych miejsc: ul. 1-go Maja, ul. Polnej (osiedle), ul. Słonecznej, czy cmentarza. Prace polegały na zagospodarowaniu zieleni, remoncie i budowie chodników i jezdni, wymianie lamp oświetleniowych. Szczególnym projektem rewitalizacyjnym był remont bardzkich organów, który pozwolił na rozbudowanie oferty kulturalnej Barda o koncerty organowe. 8 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

9 Podsumowanie kadencji Rewitalizacje Zrewitalizowany budynek przy ulicy Głównej 6 Wyremontowana wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Głównej 24 Nowy wizerunek osiedla przy ulicy Polnej Odremontowany budynek dawnego hotelu Deutsches Haus Plac Wolności w nowej odsłonie Zajazd pod Złotym Gryfem po remoncie < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 9

10 Inwestycje w sołectwach Podsumowanie kadencji Nowa świetlica wiejska w Janowcu wraz z zagospodarowanym placem zabaw Ponad połowa mieszkańców naszej Gminy to mieszkańcy wiosek, stąd szereg inwestycji zostało skierowanych do sołectw, były one odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i pozwoliły mieszkańcom wsi realizować szereg aktywności i własnych inicjatyw. Wybudowano dwie nowe świetlice w Janowcu i Dębowinie. Zagospodarowano teren wokół nich: gmina zamontowała place zabaw, mieszkańcy urządzili tereny zielone. W Przyłęku, Brzeźnicy, Grochowej, Potworowie Laskówce i Dzbanowie wykonano remonty istniejących świetlic, a przy wsparciu środków z programu LEADER zakupiono wyposażenie: stoły, krzesła, naczynia, sprzęt kuchenny, nagłośnieniowy i RTV. W Przyłęku i Brzeźnicy powstały zadaszone sceny. Zupełnie nowy wizerunek zyskało centrum Brzeźnicy, przy wiejskim parku, zagospodarowanym na nowo przez mieszkańców i projekty gminne (plac zabaw, miejsce grillowe, nowa płyta taneczna ) powstał parking na ponad 16 miejsc wraz z ławkami i oświetleniem, na podniesienie estetyki miejscowości wpłynęło urządzone rondo oraz wyremontowane koryto potoku. W sołectwach zamontowano łącznie 8 nowych wiat przystankowych oraz zagospodarowano przyległy teren, do końca roku planowane jest w ten sam sposób zagospodarować kolejne dwa miejsca w Potworowie i Brzeźnicy. 10 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

11 Podsumowanie kadencji Inwestycje w sołectwach Nowe wiaty przystankowe (Janowiec) Park w Brzeźnicy Po remoncie w świetlicy wiejskiej w Dzbanowie Świetlica wiejska w Grochowej Miejsce grillowania w Dębowinie Miejsce rekreacji w Grochowej < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 11

12 Inwestycje komunikacyjne Podsumowanie kadencji Nowe chodniki na osiedlu przy ulicy Polnej Od 2007 roku w całej gminie wykonano ponad 2,5 km chodników oraz około 15 km dróg transportu rolnego. Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odnowiono chodniki i ul. Cmentarną w Bardzie, zamontowano 24 nowe lampy oraz wykonano 16 miejsc postojowych. Dzięki pracownikom interwencyjnym (publicznym) położono 650 mb nowych alejek cmentarnych. Również nowe osiedle domków jednorodzinnych przy ulicy Polnej, Chabrowej i Wiosennej w 2013 roku doczekało się 260 mb nowej drogi. Przybyło parkingów: w ramach wspólnego projektu 25ciu gmin z terenu województw dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego i małopolskiego wybudowane zostały dwa parkingi dla turystów wraz z bezpłatnymi szaletami, przy ul. Noworudzkiej i przy drodze krajowej nr 8. Na ten cel pozyskano ponad 1 mln 300 tys. zł. Nowe miejsca parkingowe powstały także na wyremontowanym rynku. Łącznie w gminie urządzono 10 nowych wiat przystankowych, wymieniono ponad 400 opraw oświetleniowych. Nowe punkty oświetleniowe powstały przy ulicy Polnej i Słonecznej oraz 1 Maja - łącznie 34 sztuki. 12 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

13 Podsumowanie kadencji Inwestycje komunikacyjne Droga rolna w Przyłęku Parking przy DK 8 Parking przy ulicy Polnej Nowa droga wraz z zatoką postojową przy cmentarzu Parking w Brzeźnicy Parking przy świetlicy w Potworowie < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 13

14 Podsumowanie kadencji Oferta kulturalna i rekreacyjna Występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Bardzie Coraz bogatsza jest oferta kulturalna i rekreacyjna naszej gminy. Do lubianych i licznie odwiedzanych wydarzeń, które wpisały się już w tradycję gminy należą Jarmark Wielkanocny, Noc Świętojańska, Święto Plonów. W kalendarzu imprez pojawiły się nowe wydarzenia rekreacyjne, które przyciągają wielu gości z zewnątrz już po raz piaty odbył się Spływ na Bele Czym i Maraton MTB Jesień w Mieście Cudów. Niezmienną popularnością cieszy się Ogólnopolski Spływ Kajakowy Nysa Kłodzka wpisany do Grand Prix PZK. Co rocznie odbywają się koncerty w ramach prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, a oferta muzyczna dzięki wyremontowanym organom została uzupełniona o koncerty organowe (Bardzkie Lato Organowe) oraz występy znanych zespołów i solistów, min. niezapomniany koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Muzyki, czy występ solistów Monachijskiej Opery Narodowej. Dzięki swojemu położeniu na Szlaku Cysterskim Gmina Bardo gościła Ogólnopolskie Forum Cysterskie, w którym wzięli udział przedstawiciele obiektów cysterskich i pocysterskich z całej Polski. W ciągu trzech dni konferencji uczestniczyło w niej ponad 300 osób. Ważnym elementem życia każdej społeczności jest pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych. Co roku z okazji świąt narodowych i państwowych pod tablicą upamiętniająca męczeństwo narodu polskiego składane są kwiaty. Uroczystości obchodzone są razem z Kołem Sybiraków i kombatantami, często z oprawą artystyczną zapewnianą przez szkoły czy grupy działające przy CKiP. 14 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

15 Podsumowanie kadencji Gmina Bardo kulturalnie Jarmark Wielkanocny w Bardzie Międzynarodowe Forum Cysterskie Koncert w ramach Festiwalu Wratislavia Cantans MTB Jesień w Mieście Cudów parada tweedowa Zrewitalizowane organy w bardzkiej bazylice Poświęcenie organów przez kard. Joachima Maisnera z Kolonii < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 15

16 Organizacje społeczne Podsumowanie kadencji Zespół Wiolinek w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Ostatnie lata Gminy Bardo to także okres rozkwitu działalności społecznej mieszkańców i organizacji pozarządowych. Jeszcze kilka lat temu w Gminie działały zaledwie cztery stowarzyszenia kultury fizycznej oraz OSP. Dziś funkcjonuje ponad 20 formalnych i nieformalnych organizacji: KS Unia Bardo, KS Piasek Potworów, KS Cis Brzeźnica, Red Dragon, Black Skorpion, Kusy, Zespół Wiolinek, FO Salamandra, Viktoria, związek Maryjny, Caritas, koło emerytów, koło Sybiraków, KGW Brzeźnica, KGW Potworów, Stowarzyszenie Aktywnych Brzeźniczan, Grupy Odnowy Wsi, OSP: Bardo, Przyłęk, Brzeźnica i Dzbanów. Stowarzyszenia otrzymują dofinansowanie i dotacje z budżetu Gminy, z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień, a także granty z dostępnych programów zewnętrznych jak LEADER, czy programy Urzędu Marszałkowskiego. Działalność organizacji w sposób znaczący uzupełnia ofertę instytucji gminnych, pozwala realizować i rozwijać aktywność i zainteresowania mieszkańców gminy. Z tego miejsca warto zauważyć lokalnych liderów, którzy nie szczędząc czasu i zaangażowania podejmują się tych ważnych funkcji społecznych. Podpisanie umów na dotacje Spotkanie organizacji pozarządowych 16 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

17 Podsumowanie kadencji Organizacje społeczne Rowerzyści z Fundacji Oświatowej Salamandra UKS Kusy Odznaczeni Sybiracy z Koła Sybiraków w Bardzie Siłacze z MKS Red Dragon Występ Chóru Parafialnego w Bardzie Wizyta reprezentanta Polski w piłce nożnej Piotra Zielińskiego na bardzkim boisku < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 17

18 Podsumowanie kadencji Sport i rekreacja Zmodernizowany stadion sportowy przy ulicy Polnej W Gminie działają trzy kluby piłkarskie: Klub Sportowy Unia Bardo, który w 2014 roku awansował do Ligii Okręgowej, Klub Sportowy Cis Brzeźnica oraz Klub Sportowy Piasek Potworów grające w B klasie. Prężnie działa Klub Sportowy Black Skorpion zrzeszający w swoich szeregach sportowców uprawiających armwrestling i odnoszący sukcesy zarówno na mistrzostwach polskich jak i międzynarodowych. Jest także Red Dragon, który oprócz treningów indywidualnych, szczególnie aktywnie włącza się w przygotowanie sportowych imprez dla dzieci i mieszkańców. UKS Kusy z Przyłęku w kolejnych sezonach zdobywa coraz wyższe miejsca na podium w trakcie zawodów rowerowych MTB w dorobku klubu są mistrzowskie tytuły juniorów Dolnego Śląska w MTB. W ślady Kusego przebojem idzie Salamandra, która odniosła swoje pierwsze sukcesy w wojewódzkich zawodach rowerowych. Od kilku lat w ramach Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Nysa Kłodzka odbywają są zawody o Grand Prix Polskiego Związku Kajakowego. Spływ organizuje KTK Ptasi Uskok. Przez Bardo przebiegają trasy maratonów rowerowych MTB Sudety Challenge i Bike Marathon, a także trasy biegów górskich. Od 2007 roku sukcesywnie rozbudowywana jest baza boiska sportowego w Bardzie począwszy od budowy szatni z zapleczem sanitarnym, na piłkochwytach i trybunach w 2014 roku kończąc. Ogólnopolski spływ Kajakowy Nysa Kłodzka Maratony rowerowe MTB w Bardzie 18 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

19 Podsumowanie kadencji Place zabaw i miejsca rekreacji Park Potworów Przybywa miejsc, gdzie mieszkańcy mogą spędzić wspólnie swój wolny czas. Dla najmłodszych urządzono łącznie 12 placów zabaw w Bardzie i sołectwach. Przy ul. 1-Maja urządzono teren zielony z ławkami i siłownią zewnętrzną dla młodszych i starszych oraz mini-tyrolkę i ściankę wspinaczkową. Do dyspozycji czynnie uprawiających sport oddano boisko wielofunkcyjne przy ulicy Polnej w Bardzie oraz kompleks Orlik przy gimnazjum w Przyłęku, trwa makroniwelacja terenu pod budowę boiska w Grochowej. Aktywny wypoczynek to także spotkania na wolnym powietrzu w gronie sąsiadów i znajomych. W tym celu przygotowano miejsca do grillowania w Grochowej, Opolnicy, Brzeźnicy, Dębowinie i Potworowie. Zamontowano tam również ławostoły i ławki. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców na nowo urządzono park wiejski w Brzeźnicy oraz Park Potworów w Potworowie. Plac zabaw i miejsce grillowania w Opolnicy Ścieżka zdrowia w Bardzie < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 19

20 Podsumowanie kadencji Turystyka Przystań wodna z przenioską w Opolnicy Bardo konsekwentnie rozwija swój turystyczny potencjał. Niepodważalnym wyróżnikiem naszego miasta obok kilkusetletnich tradycji pielgrzymkowych (30-40 tys. odwiedzających rocznie) jest szlak kajakowy Nysy Kłodzkiej, którego zagospodarowanie umożliwiło rozwój nowego produktu turystycznego: Spływy pontonowe Przełomem Bardzkim i imprezy wodniackie, przyciągają w sezonie ponad 30 tysięcy turystów. Dzięki szerokiej promocji prowadzonej przez firmy z branży turystycznej, Gminę Bardo i parafię, w Internecie, na targach turystycznych, poprzez gry terenowe oraz w folderach i ulotkach promocyjnych Bardo w ciągu roku odwiedza ponad 70 tys. turystów i pielgrzymów. Powstają nowe miejsca noclegowe, przystanie wodne, nowe szlaki rowerowe, plany zagospodarowania brzegów Nysy Kłodzkiej, infrastruktura turystyczna, dobiega końca budowa nowego obiektu: hotelu i spa, które dadzą początek utworzeniu ośrodka turystyki rowerowej na terenach inwestycyjnych powyżej Jutrzenki. Dla potrzeb turystów 7 dni w tygodniu otwarty jest Punkt Informacji Turystycznej, miasto jest oznakowane przyjaznymi dla turystów drogowskazami i tablicami. Nadleśnictwo Bardo Śląskie dla poprawy bezpieczeństwa odwiedzających zmodernizowało punkt widokowy Obryw Skalny, wykonało nową platformę widokową, odnowiono barierki. Start Maratonu MTB Jesień w Mieście Cudów Punkt Informacji Turystycznej w Bardzie 20 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

21 Podsumowanie kadencji Turystyka Odremontowany punkt widokowy Obryw Skalny Drogowskazy dla turystów Szlaki rowerowe Spływ pontonowy Nysą Kłodzką Informacja o atrakcjach Barda dla zmotoryzowanych Nowy hotel Bardo < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 21

22 Podsumowanie kadencji Rozwój gospodarczy Tereny inwestycyjne w Gminie Bardo Gmina Bardo jest przyjazna i otwarta dla przedsiębiorców. Powstają nowe podmioty gospodarcze dające miejsca pracy mieszkańcom Gminy. Prowadzone są rozmowy o współpracy z nowymi potencjalnymi inwestorami między innymi z Włoch i Niemiec. Na ukończeniu jest dokumentacja na budowę drogi zjazdowej z drogi krajowej nr 8, która poprawi dostępność do terenów inwestycyjnych w strefie aktywności gospodarczej. Podjęto prace nad wydzieleniem i włączeniem gruntów do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W celu uzyskania wsparcia dla rozwoju gospodarczego Gmina Bardo prowadzi rozmowy i organizuje spotkania z władzami i samorządowcami województwa dolnośląskiego. Spotkanie z włoskimi inwestorami Na budowie nowego hotelu z marszałkiem Jerzy Tutajem 22 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

23 Podsumowanie kadencji Inicjatywy mieszkańców Noc Świętojańska w Janowcu Dzięki inwestycjom w obiekty użyteczności publicznej na wioskach stworzone zostały warunki do realizacji inicjatyw mieszkańców, w świetlicach i parkach odbywają się spotkania i imprezy okolicznościowe Mikołajki, dożynki, zabawy karnawałowe, noce świętojańskie, obchody Dnia Dziecka, czy Dnia Seniora, również spotkania z ciekawymi ludźmi. Mieszkańcy w zorganizowani w Radach Sołeckich, czy Grupach Odnowy Wsi upiększają swoje miejscowości, kultywują tradycje wykonując dożynkowe wieńce, czy przygotowując wielkanocne stoły Stół wielkanocny Korowód dożynkowy < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 23

24 Seniorzy Gminy Bardo Podsumowanie kadencji Tradycją od 2008 roku są odwiedziny u Jubilatów, którzy kończą dziewięćdziesiąt i więcej lat. Tradycją jest również organizacja Światowego Dnia Seniora oraz Złotych i Diamentowych Godów. Złoci i Diamentowi Jubilaci z 2013 roku Międzynarodowy Dzień Seniora Najstarszy mieszkaniec Gminy Bardo Rudolf Weber 101 lat Najstarsza mieszkanka Gminy Bardo Bronisława Zarzycka 100 lat 24 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

25 Podsumowanie kadencji Poprawa bezpieczeństwa Nowy samochód strażacki OSP Przyłęk Dwa nowe auta strażackie zakupiono w ostatnich latach, dla poprawy wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Bardo (OSP Bardo i OSP Przyłęk), które są zgłoszone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do jednostek OSP trafiły także dwa średnie samochody ratowniczo- -gaśnicze marki Mercedes z napędem jezdnym 4x4 wraz z wyposażeniem i tym samym przyczyni się to do poprawy życia mieszkańców. Dobiega końca instalacja światłowodów na terenie miasta Bardo. Instalacja wykonywana jest przez zewnętrzną firmę. Światłowody dadzą możliwość instalacji monitoringu w kilkunastu punktach miasta, co znacząco przyczyni się do ochrony osób i mienia. Dodatkowym atutem dla mieszkańców będzie możliwość podłączenia się do szybkiego (do 100 mb/s) szerokopasmowego Internetu! Pokaz ratownictwa drogowego OSP Bardo Szybki Internet < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 25

26 Podsumowanie kadencji Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo Rozwój infrastruktury na poziomie lokalnym napotyka wiele trudności, z których najważniejsze to pozyskiwanie środków finansowych oraz wybór właściwych priorytetów inwestycyjnych. Liczba i zakres prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych na terenie naszej Gminy jest uzależniona od możliwości pozyskania odpowiedniej wielkości nakładów finansowych niezbędnych do ich realizacji. W okresie dwóch ostatnich kadencji Rady (lata ) Gmina Bardo zrealizowała szereg inwestycji o łącznej wartości prawie 47 mln zł. Wydatki w poszczególnych latach pokazano na wykresie. Zrealizowano inwestycje uzupełniające lukę infrastrukturalną w postaci budowy infrastruktury wodno-ściekowej, oczyszczalni ścieków, budowy i modernizacji dróg. Ponadto zrealizowano zadania rozwoju infrastruktury oświatowej i sportowej. Niestety gminne środki budżetowe nie są w stanie pokryć tych wydatków. Dlatego stale rosnące potrzeby zmuszają władze Gminy do sięgania po alternatywne sposoby finansowania tych przedsięwzięć. Istnieją możliwości pokrywania gminnych wydatków inwestycyjnych poprzez: środki własne pochodzące z dochodów bieżących oraz z majątku komunalnego, dotacje ze środków publicznych pochodzenia polskiego (dotacje z budżetu państwa, z funduszy celowych, budżety innych jednostek samorządowych głównie wojewódzkich), środki zwrotne (pożyczki o charakterze preferencyjnym, kredyty komercyjne zaciągane w bankach, obligacje komunalne), środki pomocowe pochodzące przede wszystkim z Unii Europejskiej. I właśnie z takich źródeł Gmina Bardo sfinansowała zrealizowane w okresie ostatnich 8 latach, a przedstawione w niniejszym biuletynie zadania inwestycyjne. Dane liczbowe przedstawiono w poniższej tabeli. Wydatki inwestycyjne w latach Środki unijne Inne środki dotacyjne Środki własne budżetu 46,8 mln zł 26,1 mln zł 2,2 mln zł 5 mln zł Środki własne Gminy Kredyty, pożyczki i inne środki zwrotne 13,5 mln zł Spłacone do Pozostałe do spłacenia 5,8 mln zł 7,7 mln zł Analizując wybrane inwestycje w Gminie Bardo należy zaznaczyć, że bez środków dotacyjnych niemożliwa byłaby ich realizacja. W podanym okresie z takich środków sfinansowano inwestycje w ponad 60%. Jak wykazano w tabeli na realizacje inwestycji Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 18,5 mln zł, z tego 13,5 mln pochodziła z kredytów i pożyczek, z których do dnia roku zostało spłacone w wysokości 5,8 mln zł. Skala potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej Gminy jest nadal bardzo duża, zaś ich realizacja wymaga okresu najbliższych kilkunastu lat. Bardzo ważne jest więc dalsze pozyskiwanie wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej, co wiąże się z koniecznością opracowania szczegółowych wniosków, spełniających wymagania dla poszczególnych programów, ale też udziału środków własnych Gminy pochodzących z dochodów, ale i też ze zwrotnych źródeł pożyczkowych. Zasada: im więcej środków własnych Gminy to większe środki unijne wzrost inwestycji i większy rozwój Gminy. 26 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

27 Podsumowanie kadencji Gmina Bardo wśród najlepszych Dolnośląski Klucz Sukcesu Gmina Bardo w rankingach pozyskiwania środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz w rankingach zmian w potencjale finansowym od wielu lat niezmiennie plasuje się w pierwszej piątce gmin o podobnym profilu w Polsce, a na miejscu pierwszym w województwie dolnośląskim. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański został wyróżniony drugim miejscem w plebiscycie na Najlepszego Burmistrza Dolnego Śląska organizowanym przez Gazetę Wrocławską. W 2011 roku Gmina została również wyróżniona prestiżowa nagrodą Dolnośląski Klucz Sukcesu Drugie miejsca Burmistrza Miasta i Gminy Bardo Krzysztofa Żegańskiego w konkursie Gazety Wrocławskiej Rankingi Gazety Wspólnota < INFORMACJE I WYDARZENIA PAŹDZIERNIK 2014 < 27

28 Wybory samorządowe 2014 Adresy lokali wyborczych w gminie Bardo: 1. Bardo, Kolejowa 12 - Centrum Kultury i Promocji w Bardzie dostępny dla osób niepełnosprawnych 2. Bardo, Rynek 2 Urząd Miasta i Gminy w Bardzie dostępny dla osób niepełnosprawnych 3. Przyłęk ul. Fabryczna 7 - Gimnazjum Publiczne dostępny dla osób niepełnosprawnych 4. Brzeźnica 46 Wiejski Dom Kultury w Brzeźnicy Lokale czynne będą 16 listopada 2014 od godziny 7.00 do godziny Każdy głosujący otrzyma cztery kartki do głosowania. Aby głosowanie było ważne - na każdej należy postawić jeden krzyżyk. Warunkiem otrzymania kart do głosowania jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Okręg wyborczy nr 14: Sołectwo: Brzeźnica i Okręg wyborczy nr 15: Sołectwo: Grochowa Rada Powiatu: karta do głosowania w kolorze żółtym Gmina Bardo Okręg wyborczy nr 1. Głosujemy na jednego radnego, z okręgu wybranych zostanie 3 radnych Sejmik Województwa Dolnośląskiego: karta do głosowania w kolorze niebieskim Okręg wyborczy nr 3 Głosujemy na jednego radnego, z okręgu zostanie wybranych 8 radnych Burmistrz Miasta i Gminy: karta do głosowania w kolorze różowym Głosujemy na jednego kandydata stawiając krzyżyk przy jego nazwisku. Rada Miejska karta do głosowania w kolorze białym Wybieramy 15 radnych w jednomandatowych okręgach Okręg wyborczy nr 1: Bardo ulice: Polna 3-11 nieparzyste, 12-15F, 25, Słoneczna Okręg wyborczy nr 2: Bardo ulice: Chabrowa, Ogrodowa, Grunwaldzka, Kolejowa, Plac Kasztelański, Polna 1-2, 4-10 parzyste od 16 do końca Okręg wyborczy nr 3: Bardo ulice: Krakowska, Skalna, Główna 2-24 Okręg wyborczy nr 4: Bardo ulice: Główna 25-59, Plac Wolności, Noworudzka Okręg wyborczy nr 5: Bardo ulice: Rynek, 1 Maja, Męki Pańskiej, Kwiatowa, Spacerowa, Zielona Okręg wyborczy nr 6: Bardo ulice: Główna od 60 do końca, Adama Mickiewicza, Jagiellońska 1-8, Fabryczna Okręg wyborczy nr 7: Bardo ulice: Cmentarna, Leśna, Jagiellońska od 9 do końca, Tadeusza Kościuszki Okręg wyborczy nr 8: Sołectwa: Dębowina i Opolnica Okręg wyborczy nr 9: Sołectwa: Janowiec, Przyłęk ulice: Fabryczna, Główna 1-33 i nieparzyste Okręg wyborczy nr 10: Sołectwo Przyłęk ulice: Główna parzyste i 51 do końca, Kamieniecka Okręg wyborczy nr 11: Sołectwa: Dzbanów i Laskówka Okręg wyborczy nr 12: Sołectwo: Potworów Okręg wyborczy nr 13: Sołectwo: Brzeźnica 1-47, 50a, 103 do końca Wydawnca: URZĄD MIASTA I GMINY BARDO Rynek Bardo tel. 74/ fax 74/ Zespół redakcyjny: Pracownicy UMiG Bardo Koordynacja: M. Ptasińska, fot. N. Kochanek, J. Ptasiński, UMiG Bardo Projekt, łamanie, druk: Pikgroup Świdnica Nakład: 1500 sztuk 28 > PAŹDZIERNIK 2014 INFORMACJE I WYDARZENIA >

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014

PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014 Szanowni Państwo, Dobiega końca kolejna kadencja samorządu gminnego. Ostatnie cztery lata przyniosły

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Polska od niemal 10 lat należy do Unii Europejskiej, ale czy tak naprawdę wiemy czym ona jest i co nam daje? Historia integracji europejskiej

WSTĘP Polska od niemal 10 lat należy do Unii Europejskiej, ale czy tak naprawdę wiemy czym ona jest i co nam daje? Historia integracji europejskiej 1 WSTĘP Polska od niemal 10 lat należy do Unii Europejskiej, ale czy tak naprawdę wiemy czym ona jest i co nam daje? Historia integracji europejskiej zaczęła się w 1951 roku, od porozumienia Francji, Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI ISSN 2299-0577 www.fundusze.malopolska.pl Nr 2 (10) sierpień 2014 Rowerem przez Małopolskę str. 3 Nasze produkty najlepsze! str. 10 str. 15 Renesansowa perła Fundusze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji 2010 2014

Podsumowanie kadencji 2010 2014 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY WRĘCZYCA WIELKA ISSN 1879-7294 Nr 31/2014 Październik 2014r. Egzemplarz bezpłatny Podsumowanie kadencji 2010 2014 VI kadencja Wójta i Rady Gminy Wręczyca Wielka, przypadająca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

Ciechanów wysoko w rankingu Rzeczpospolitej

Ciechanów wysoko w rankingu Rzeczpospolitej NUMER SPECJALNY LISTOPAD 2006 Ciechanów wysoko w rankingu Rzeczpospolitej W ogłoszonym po raz drugi przez dziennik Rzeczpospolita Rankingu Samorządów 2006 Ciechanów zajął wysokie 27 miejsce w kategorii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje!

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 35, 25.02.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 11.03.2014 r. STRZEGOM Była dyskusja o ul. Olszowej Bardzo ważną inwestycją była przebudowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo