Krzysztof Kulski ALSTOM GRID. Wybrane nowości w zabezpieczeniach MICOM ALSTOM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krzysztof Kulski ALSTOM GRID. Wybrane nowości w zabezpieczeniach MICOM ALSTOM"

Transkrypt

1 Krzysztof Kulski ALSTOM GRID Wybrane nowości w zabezpieczeniach MICOM ALSTOM

2

3 WYBRANE NOWOŚCI W ZABEZPIECZENIACH MICOM ALSTOM Krzysztof Kulski Dyrektor ALSTOM GRID oddział Automatyki i Systemów tel. kontaktowy: W referacie zwrócono uwagę na najnowsze kierunki rozwoju i tendencje wykorzystane w zabezpieczeniach MiCOM ALSTOM ALSTOM GRID jest jedną z niewielu firm, które szczególnie dbają o zaspokojenie wymagań stawianych przed nowoczesnymi rozwiązaniami. Oznacza to, że oferowane produkty podlegają ciągłemu procesowi udoskonalania i modernizacji. Ostatnią znaczącą zmianą w organizacji Alstom Grid jest rozproszenie Działów rozwoju, oraz rekrutacja specjalistów, na całym świecie bez konieczności ich realokacji. Dzięki rozproszonej organizacji działów rozwoju Alstom Grid ma możliwość wsłuchania się bezpośrednio w wymagania z każdego zakątka świata, co przekłada się na różnorodność funkcji zabezpieczeniowych zaimplementowanych w zabezpieczeniach MiCOM. Rys1. Rozproszone Działy Rozwoju pozwalają na rekrutację najlepszych specjalistów z całego świata i dostosowanie urządzenia MiCOM ALSTOM do najbardziej wygórowanych wymagań klientów II Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej Skawina II Ko n f e r e n c j a Wy t w ó r c ó w En e r g i i El e k t r y c z n e j Sk a w i n a

4 Dział rozwoju przykłada bardzo dużo uwagi do tego aby nowe elementy nie zmieniały funkcjonowania grup zabezpieczeniowych już znanych i stosowanych. Najczęściej cel ten osiąga się poprzez wprowadzanie parametrów, których wartości domyślne odpowiadają poprzedniej funkcjonalności urządzenia tzn. sprzed zmiany. Celowość wprowadzenia każdej zmiany jest głęboko analizowana. Oczywisty jest fakt, że użytkownicy nie lubią być zaskakiwani nowymi elementami w znanych wcześniej funkcjach. Zmieniają się jednak technologie, wdrażane nowe algorytmy, obserwowany jest bardzo szybki rozwój technologii komputerowej a to umożliwia wdrażanie nowych rozwiązań. Najszybciej rozwija się sfera komunikacyjna urządzeń. Operujemy już terminem IED (Inteligent Electrical Device) zamiast po prostu zespół zabezpieczeń. Szybko rozwijająca się technologia sieciowa, standard IEC pozwala na pozyskanie coraz większej ilości informacji z urządzeń ale pociąga za sobą pewne ryzyko. Coraz częściej spotykamy się z określeniem terroryzmu sieciowego, który powoli stanowi zagrożenie również dla urządzeń IED jako tych poprzez które można zachwiać stabilnością systemu elektroenergetycznego a co za tym idzie nawet gospodarką całego Państwa. Wielkość zagrożenia w przypadku ataku na którąś z infrastruktur sieciowych w których pracują urządzenia IED zwiększa fakt, że są one w jakimś stopniu wzajemnie uzależnione od siebie, dlatego atak na jedną z tych infrastruktur mógłby rozszerzyć się na inne. Dążenie do realizacji aktualnych tendencji, znajduje odbicie między innymi w opublikowanej w ostatnich latach dużej liczbie, ponad 20, norm międzynarodowych dotyczących budowy i zabezpieczenia sieci teleinformatycznych stosowanych w elektroenergetyce. Wymienione normy są w Polsce znane słabo lub w ogóle. Zwiększenie bezpieczeństwa sieciowego - zgodność MiCOM ALSTOM z normami NERC Odpowiedzią na powyższą tendencję jest zastosowanie w urządzeniach MiCOM ALSTOM najnowszych standardów NERC (North American Electric Reliability Corporation), które w praktyce sprowadzają się do zastosowania dodatkowych poziomów haseł w urządzeniach MiCOM ALSTOM, wyłączania nieaktywnych portów komunikacyjnych czy też stosowania firewall w urządzeniach IED. Nowy typ urządzenia: MiCOM ALSTOM P847 PMU - Phasor Measurement Units ALSTOM GRID wprowadza na rynek moduł pomiaru przesunięcia kątowego: PMU. Aktualnie urządzenie to występujące jako element systemu SmardGrid (Sieci Inteligentnych), które wraz z koncentratorem S800 oraz wizualizacją i narzędziem dyspozytorskim e-terra Energy Management System pozwala na nieustanną kontrolę i wczesne ostrzeganie z 15 wybranych punków systemu energetycznego. Kontrolowanie przepływów mocy (czynnej, biernej), prognozowanie obciążeń, przedstawienie faktycznej sytuacji w systemie w czasie rzeczywistym z modułami synchronizacji każdego przebiegu analogowego. Dzięki zastosowaniu modułów PMU w wykonaniu MiCOM P847 istnieje możliwość dokonania swoistej inwentaryzacji aktualnej sieci elektroenergetycznej i na tej podstawie identyfikacji słabych punktów systemu, kontroli przepływu tak II Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej Skawina II Ko n f e r e n c j a Wy t w ó r c ó w En e r g i i El e k t r y c z n e j Sk a w i n a 2011

5 niepożądanej mocy biernej oraz planowania inwestycji w celu poprawienia stabilności i poprawnego rozpływu mocy systemu. Urządzenia PMU (MiCOM P847) pozwalają na wczesne diagnozowanie zagrożeń w systemie oraz planowanie inwestycji poprawiających rozpływy mocy Dziś dzięki wykorzystaniu komunikacji i szkieletowej sieci SDH, PDH pojawiają się nowe możliwości integrowania urządzeń PMU. Z drugiej strony urządzenia PMU nie ingerują w pozostałe urządzenia na stacji i mogą stanowić zupełnie oddzielne źródło informacji Pierwszy dostępny komercyjnie MiCOM ALSTOM współpracujący bezpośrednio z szyną procesową wg standardu IEC Pierwszy dostępny MiCOM ALSTOM umożliwiający bezpośrednie połączenie z szyną procesową IEC został wyprodukowany 7 Października 2010 roku. Modelem inauguracyjnym został zespół zabezpieczeń odległościowych MiCOM ALSTOM P444. Aktualnie prowadzone są prace nad implementacją tej funkcji do całej rodziny MiCOM ASTOM. Standard IEC jest już znanym sloganem w środowisku energetycznym. Bardzo często można spotkać zapis o IEC jako standardowe wymaganie w II Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej Skawina II Ko n f e r e n c j a Wy t w ó r c ó w En e r g i i El e k t r y c z n e j Sk a w i n a

6 przetargach dotyczących dostawy urządzeń IED. Jednak zalety tego standardu są wciąż niewykorzystywane i dlatego niedostrzegane. IEC jest w Polsce traktowany jako ekstrawagancja, moda. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy nikt nie może się pochwalić że eksploatuje stację w pełni wykorzystującą zalety standardu IEC Nie jest to możliwe z różnych względów: dlatego że producenci urządzeń są na różnych poziomach implementacji tego standardu, dlatego że sam standard jest wciąż w fazie rozwoju (czego dowodem jest rozszerzanie go na obszar między stacjami co pierwotnie było nie do pomyślenia), ale przede wszystkim dlatego że użytkownicy obawiają się zaufać funkcjonalności IEC Nie przekonują certyfikaty KEMA, nie przekonują zapewnienia producentów. Pokutuje zasada że wierzymy w to co widzimy (czyli wiązki przewodów w obwodach okrężnych). Tymczasem IEC daje nam możliwości daleko idących oszczędności a pomiary analogowe opisane w normie IEC są już tego najlepszym przykładem. Prąd i napięcie od samego źródła w postaci cyfrowej bez spadków napięć, bez obciążenia przekładników prądowych, dla wielu urządzeń jednocześnie, z tą samą dokładnością pomiaru, w tym samym czasie. To już nie jest tylko marzenie ta technologia jest już w naszym zasięgu. Zastosowanie IEC pozwala w pełni wykorzystać zalety tego standardu i znacząco zmniejszyć koszty inwestycji II Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej Skawina II Ko n f e r e n c j a Wy t w ó r c ó w En e r g i i El e k t r y c z n e j Sk a w i n a 2011

7 Najnowsze opatentowane algorytmy wykrywające nasycenie przekładników prądowych zastosowane w zabezpieczeniach różnicowych transformatora MiCOM ALSTOM P64x Nowe typy zabezpieczeń różnicowych transformatora MiCOM ALSTOM P642, P643 i P645, należące do słynnej 40-tkowej rodziny zabezpieczeń, są przeznaczone do ochrony transformatorów mocy dla dystrybucji energii. Najnowszą wersję zabezpieczeń P642/3/5 chroniących transformatory wyróżniają się następującymi cechami: opatentowany system wykrywania nasycenia przekładników prądowych, który potrafi odróżnić prąd magnesowania przy rozruchu z nasyconych przebiegów. Co pozwala na obniżenie wymagań dla przekładników prądowych, obniżając koszty projektu. funkcja zabezpieczenia wysoko impedancyjnego ograniczonego ziemnozwarciowego nisko impedancyjne ograniczone ziemnozwarciowe dla autotransformatorów; ulepszony algorytm wykrywania uszkodzeń wyłącznika nawet przy długich czasach rozładowywania przekładników prądowych. Możliwość dodania dodatkowego wejścia napięciowego dla P642, co pozwala na wykorzystanie funkcji kierunkowych i składowych przeciwnych; Selektywne wejścia prądowe umożliwiają użycie ich do zabezpieczeń nadprądowych Możliwość zdefiniowania 32 alarmów i przypisania im nazw (bez konieczności korzystania z edytora menu); Implementacja standardu IEC61850; Zabezpieczenie różnicowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe, ograniczone ziemnozwarciowe, temperaturowe, starzeniowe i synchronizujące oraz o wiele więcej... Graficznie edytowalna logika programowania, pozwalająca na śledzenie każdego węzła logicznego; Urządzenia oferują szeroki zakres protokołów komunikacyjnych w tym K-BUS Courier, MODBUS, DNP 3.0 oraz IEC i IEC II Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej Skawina II Ko n f e r e n c j a Wy t w ó r c ó w En e r g i i El e k t r y c z n e j Sk a w i n a

8 Wybrane nowości w zabezpieczeniach MICOM ALSTOM Opatentowany algorytm wykrywający nasycenie przekładników, dodatkowe wejścia napięciowe Zupełnie nowe zabezpieczenie bloku generator transformator MiCOM ALSTOM P346 Zupełnie nowy typ urządzenia zabezpieczającego blok: generator+ transformator. Jako ekonomiczne jednak bardzo funkcjonalne urządzenie spełniające najnowsze standardy bezpieczeństwa NERC, z zastosowanymi funkcjami zabezpieczenia generatorowego oraz najnowszych implementacji: Rozszerzonego nadzoru bloku generator transformator, z kontrolą temperatury oleju transformatora oraz zaimplementowanym modelem chłodzenia transformatora; Czterech stopni zabezpieczenia df/dt dla zaawansowanych funkcji zrzutu obciążenia oraz utraty synchronizmu; Funkcja odpytywania szczegółowego (Generic Service) w protokole IEC co sprowadza się do pełnej obsługi tego urządzenia włączając pełen dostęp do nastaw; Dodatkowe 10 przycisków funkcjonalnych z trójkolorowymi diodami; 90 II Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej Skawina 2011 II Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej Skawina

9 Dostępne przeróżne standardy komunikacyjne erstp, SNMP, praca w redundantnych pętlach światłowodowych oraz już niedługo wdrożenie standardu PRP; Narzędzie ALSTOM GRID sugerujące odpowiednie zabezpieczenie generatora w stosunku do wymaganych funkcji zabezpieczeniowych Zupełnie nowe zespoły zabezpieczeń rodziny MiCOM: MiCOM P14N/P14D/P14V ALSTOM GRID ma przyjemność przedstawić zupełnie nowe urządzenia dedykowane dla zastosowań w obiektach elektroenergetycznych średniego napięcia oraz jako zabezpieczenia rezerwowe na obiektach wysokiego napięcia. Zgodnie z najnowszymi standardami położono specjalny nacisk na bezpieczeństwo, funkcjonalność oraz łatwość eksploatacji. MiCOM P14x AGILE wykorzystuje doświadczenie i sprawdzone algorytmy zabezpieczeniowe znanej platformy P40 oraz zupełnie nową platformę sprzętową oparta na najnowszych procesorach, wewnętrznym systemie operacyjnym i standardzie Ethernet z IEC MiCOM AGILE jest szybki, pewny i łatwy w obsłudze. II Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej Skawina II Ko n f e r e n c j a Wy t w ó r c ó w En e r g i i El e k t r y c z n e j Sk a w i n a

10 (jakieś zdjęcie) Nowości w zabezpieczeniach nadprądowych MiCOM P14x Literatura: ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008, Zdzisław Żurakowski. Najnowsze urządzenie od ALSTOM GRID: MiCOM AGILE, nowe, szybkie, uniwersalne bezpiecznie i łatwe w obsłudze W artykule zostały przedstawione tylko wybrane nowości koncernu ALSTOM GRID. Szczegółowe informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej II Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej Skawina II Ko n f e r e n c j a Wy t w ó r c ó w En e r g i i El e k t r y c z n e j Sk a w i n a 2011

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4 direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 SYSTEM KLASY MES WSPIERA PRODUKCJĘ W WAGO / 22 STACJE ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ Wago / 9 wago na kolejowym szlaku / 4 KOPALNIA POD SPECJALNYM NADZOREM

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Andover Continuum Katalog produktów

Andover Continuum Katalog produktów Katalog produktów Wydanie: Sierpień 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne...informacje ogólne 3 Charakterystyka systemu...charakterystyka systemu 7 Oprogramowanie...Oprogramowanie 11 Wprowadzenie...Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości direct energetyka czerwiec 2014 GRID SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości STEROWNIK DO TELETECHNIKI W WIRTUALNEJ ELEKTROWNI / str. 12 750 XTR EXTREMALNIE WYTRZYMAŁY

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo

CSI 6500 Machinery Health Monitor

CSI 6500 Machinery Health Monitor System Ciągłego Monitoringu Stanu Maszyn Karta katalogowa produktu Kwiecień 2012 CSI 6500 Machinery Health Monitor n Rozszerzenie architektury PlantWeb o funkcję zabezpieczeń maszyn zgodnie z normą API

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Siemens dla przemysłu

Siemens dla przemysłu Siemens dla przemysłu Nr 1 (2) 2015 Industry 4.0 Cyfrowa fabryka Symulator zamiast kosztownych szkoleń Wywiad z Dariuszem Germankiem z DF Automotive Siemens Szanowni Państwo! Koncepcja Industry 4.0 wprowadza

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 12 14 czerwca 2013 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

tec News25 Integrated Industry Jak produkty będą sterować produkcją w przyszłości. Robert Harting "To sprawa umysłu"

tec News25 Integrated Industry Jak produkty będą sterować produkcją w przyszłości. Robert Harting To sprawa umysłu tec News25 HARTING's Technology Newsletter Artykuł gościnny: Prof. Dr. Nils Aschenbruck Bezpieczeństwo i ochrona w Industry 4.0 Wywiad: Robert Harting "To sprawa umysłu" Artykuł gościnny: Stefan Hoppe

Bardziej szczegółowo

Jak ALSTOM Power zwiększył efektywność wykorzystania parku maszynowego?

Jak ALSTOM Power zwiększył efektywność wykorzystania parku maszynowego? Nr 83 1/ 2015 ISSN: 1507 3890 biuletyn.astor.com.pl Jak ALSTOM Power zwiększył efektywność wykorzystania parku maszynowego? (s. 26) Comodis otwarty i bezprzewodowy system BMS. Wywiad ze Stefanem Życzkowskim

Bardziej szczegółowo

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Michał Wróbel Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek Wydział

Bardziej szczegółowo

MOST. Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze. wzbogaca ofertę firmy GE Fanuc strona 12

MOST. Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze. wzbogaca ofertę firmy GE Fanuc strona 12 Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze strona 20 MOST wzbogaca ofertę firmy GE Fanuc strona 12 Platforma Systemowa Wonderware dla małych i średnich aplikacji strona 18 Aktualności Szanowni Państwo, skończyły

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

PCD3 Wide Area Controller

PCD3 Wide Area Controller BIULETYN INFORMACYJNY FIRMY SABUR ISSN 1898-522X www.sabur.com.pl nr1[43]/2009 PCD3 Wide Area Controller str. 5 Nowy, kompaktowy sterownik PCD3 z komunikacją GSM/GPRS Ekonomiczny system zdalnego odczytu

Bardziej szczegółowo

ASTOR z i i l ki przemysł

ASTOR z i i l ki przemysł ASTOR z i i l ki przemysł strona 8 Produkty firmy KEB w ofercie ASTOR strony 7, 10 Wonderware Historian w monitoringu maszyn strona 22 Dobrze napisany program charakteryzuje się cymi komentarzami utworzonymi

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI ROZWIĄZANIE: Oprogramowanie Wonderware. Lepsze narzędzia pozwalają zwiększyć produkcję i efektywność średnio o 35%* Czy Twoje obecne narzędzia informatyczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa inżynierska System Service Desk w oparciu o ITIL Piotr Kalański Ocena:

Bardziej szczegółowo