INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO"

Transkrypt

1 Tarnów, dnia 30 października 2007 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Wójt Gminy Tarnów działając na podstawie art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz z późn.zm) przedkłada informację o stanie mienia komunalnego. Informacja obejmuje okres od 26 października 2006 r. do 30 października 2007 r. i jest spójna z materiałami z inwentaryzacji i wymogami wynikającymi z w/w artykułów, to jest prawa własności inne niż prawo własności, prawa majątkowe, w tym ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, udziały spółkach, wierzytelności, akcje. Zawiera dane skorygowane do wartości księgowych. Obrót nieruchomościami sprzedaż, bądź to zamianę każdorazowo poprzedza wykonanie wyceny przez rzeczoznawców majątkowych, a następnie wartości te wprowadzone są do ksiąg inwentarzowych -celem przeszacowania. Ponadto, opracowanie niniejsze podaje dla nieruchomości nabywanych, cel ich nabycia przez Gminę oraz podstawę nabycia ; umowy cywilno-prawne (akty notarialne - umowy nabycia, umowy darowizny, decyzje administracyjne w tym decyzje komunalizacyjne, decyzje wydane w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) decyzje zatwierdzające podziały geodezyjne - art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z poźn.zm). Informacja ta uwzględnia również nieruchomości odłączane z Ksiąg Wieczystych stanowiących własność Gminy Tarnów w związku z uchyleniami decyzji komunalizacyjnych, dokonanymi w na skutek prowadzonych postępowań administracyjnych czy sądowych zł. Zgodnie z poniżej załączonym zestawieniem Gmina posiada łącznie 227,62 ha gruntów o wartości Stan gruntów Lp Miejscowość pow.[ha] wartośc [zł] 1 Biała 5, Błonie 13, Jodłówka Wałki 14, Koszyce Małe 13, Koszyce Wielkie 17, Łękawka 16, Nowodworze 8, Poręba Radlna 6, Radlna 10, Tarnowiec 25, Wola Rzędzińska 31, Zawada 10, Zbylitowska Góra 36, Zgłobice 17, Tarnów Miasto 0, Żdżary 1, Razem 227,

2 - 2 - Sprzedaż nieruchomości W wymienionym na wstępie przedziale czasowym sprzedano: 1) Aktem notarialnym Rep.A numer 1871/2007 r. z dnia 26 lutego 2007 r. na podstawie umowy sprzedaży sprzedano działkę nr 356/2 o pow.100 m 2 położoną w Łękawce za cenę 1470 zł. 2) Aktem notarialnym Rep.A numer 320/2007r. z dnia 10 stycznia 2007 r. na podstawie umowy przenoszącej własność sprzedano działkę nr 33/192 o pow m 2 położoną w Tarnowcu za cenę zł uzyskaną w przetargu. 3) Aktem notarialnym Rep.A numer 1057/2007 r. z dnia 14 czerwca 2007 r. na podstawie umowy sprzedaży sprzedano działkę nr 33/233 o pow. 255 m 2 położoną w Tarnowcu za kwotę zł. Użytkowanie wieczyste Liczba użytkowników wieczystych nie zmieniła się. Wpływy do budżetu Gminy z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste określa się na kwotę zł netto. W bieżącym roku Gmina przystąpiła do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w związku z powyższym część użytkowników (osób fizycznych) podejmie starania o nabycie prawa własności nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, co spowoduje zmniejszenie w roku 2008 liczby użytkowników, natomiast zwiększeniu ulegną wpływy do budżetu, których wartość określona zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego, a następnie pomniejszona o dokonane wpłaty. Nabywanie nieruchomości I. Nabywanie nieruchomości w trybie decyzji administracyjnych : a) Na podstawie decyzji komunalizacyjnej - ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191) Gmina Tarnów nabyła nieodpłatnie, prawo własności nieruchomości (gruntu) Skarbu Państwa, położonych w obrębie Wola Rzędzińska, gm. Tarnów oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr: 2790 o pow. 0,06 ha, 2791o pow. 0,01 ha, 2772/17 o pow. 0,05 ha, 2772/18 o pow. 0,05 ha objętej KW prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Tarnowie o łącznej wartości zł. b) w trybie art.98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz z późn.zm ) na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Gminy z dniem uprawomocnienia się decyzji : łączna powierzchnia nabytych działek wynosi 0.96 ha, za kwotę 227,62 zł. Zestawienie przejętych pod drogi nieruchomości podaje tabela załącznik nr 12.

3 - 3 - II. Nabywanie nieruchomości na cele publiczne na podstawie umów cywilno-prawnych - aktów notarialnych : 1) Aktem notarialnym Rep.A numer 8823/2007 r. z dnia 18 października 2007 r. na podstawie umowy darowizny Gmina nabyła działki nr 1476/8 o pow. 268 m 2 nr 1476/10 o pow.760 m 2 położone w Woli Rzędzińskiej o wartości zł, z przeznaczeniem pod budowę centrum wsi 2) Aktem notarialnym Rep.A numer 3347/2007 z dnia 07 sierpnia 2007r. na podstawie sprzedaży warunkowej Gmina nabyła działkę nr 113/1 o pow m 2, położoną w Łękawce za cenę zł z przeznaczeniem na cele publiczne. 3) Aktem notarialnym Rep.A numer 2280/2007 r. z dnia 06 lipca 2007 r. na podstawie umowy sprzedaży warunkowej Gmina nabyła udział 5/6 w prawie własności działek numer 1561, 2789 i 2781/2 o łącznej pow m 2, położonych w Woli Rzędzińskiej o wartości zł, z przeznaczeniem pod budowę przedszkola i obiektów sportowych. 4) Aktem notarialnym Rep.A numer 3779/2007 z dnia 19 kwietnia 2007r. - na podstawie sprzedaży warunkowej Gmina nabyła prawo własności nieruchomości działki numer 604/6 i 604/7 o pow.600 m 2 położonej w Koszycach Małych,o wartości 2784 zł stanowiące poszerzenie drogi. 5) Aktem notarialnym Rep.A numer 1310/2007 r. z dnia 19 czerwca 2007 r. na podstawie umowy sprzedaży Gmina nabyła udział wynoszący 2/6 w prawie własności działki nr 390 o pow m 2 położoną w Woli Rzędzińskiej za cenę zł 6) Aktem notarialnym Rep.A numer 3771/2007 r. z dnia 19 kwietnia 2007 r. na podstawie umowy darowizny Gmina nabyła działkę nr 750/2 o pow m 2 oraz działkę nr 750/8 o pow. 400 m 2 w Jodówce -Wałki o łącznej wartości 2900 zł. 7) Aktem notarialnym Rep.A numer 3089/2007 z dnia 30 marca 2007 r. - na podstawie umowy sprzedaży Gmina nabyła prawo własności nieruchomości działki numer 311/27 o pow m 2 położonej w Zgłobicach za kwotę zł 8) Aktem notarialnym Rep.A numer 2324/2007 z dnia 9 marca 2007 r. - na podstawie umowy sprzedaży Gmina nabyła udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości działki numer 493/1 o pow.400 m 2 położonej w Koszycach Małych, za cenę 1000 zł. 9) Aktem notarialnym Rep.A numer 1063/2007 r. z dnia 14 czerwca 2007 r. na podstawie umowy przenoszącej własność Gmina nabyła działki numer 604/7, 604/6 o łącznej pow. 600 m 2, położone w Koszycach Małych o łącznej wartości 2 784zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi. 10) Aktem notarialnym Rep.A numer 1433/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. - na podstawie umowy sprzedaży warunkowej Gmina nabyła prawo własności nieruchomości działki numer 2813 o pow.100m 2 położonej w Woli Rzędzińskiej za cenę 950 zł. z przeznaczeniem pod cel publiczny. 11) Aktem notarialnym Rep.A numer 3047/2007 z dnia 29 marca 2007 r. - na podstawie umowy przenoszącej własność Gmina nabyła prawo własności nieruchomości działki numer 2813 o pow.100m 2 położonej w Woli Rzędzińskiej za kwotę 950 zł. z przeznaczeniem pod cel publiczny. 12) Aktem notarialnym Rep.A numer 9074/2007 z dnia 22 października 2007 r. - na podstawie umowy

4 - 4 - sprzedaży i sprzedaży warunkowej Gmina nabyła prawo własności nieruchomości działki numer 603/1 i 603/2 o pow.300 m 2 położonej w Koszycach Małych stanowiące drogę i w celu utworzenia zatoki nawrotowej 13) Aktem notarialnym Rep.A numer 7393/2007 r. z dnia 02 października 2007 r. na podstawie umowy przenoszącej własność Gmina nabyła udział 5/6 w prawie własności działek numer 1561, 2789 i 2781/2 o pow.4600 m 2 położonych w Woli Rzędzińskiej o wartości zł 14) Aktem notarialnym Rep.A numer 7934/2007 z dnia 09 października 2007r. na podstawie umowy przenoszącej własność Gmina nabyła działkę nr 113/1 o pow m 2, położoną w Łękawce za kwotę zł z przeznaczeniem na cele publiczne. 15) Aktem notarialnym Rep.A numer 9818/2007 r. z dnia 29 października 2007 r. - na podstawie umowy zamiany Gmina nabyła działkę 312/3 o pow m 2 położoną w Zgłobicach o wartości zł, oddając w zamian działkę 362/91 o pow ha o wartości zł. Opieka zdrowotna Świadczenie usług medycznych dla mieszkańców Gminy Tarnów pozostaje na dotychczasowych warunkach; we wschodniej części gminy usługi realizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicum w Woli Rzędzińskiej., w zachodniej części gminy usługi te realizuje CenterMed placówka w Zgłobicach i w Koszycach Małych. Dla terenu południowej części mieszkańców gminy usługi w tym zakresie realizuje nadal istniejący Ośrodek Zdrowia w Nowodworzu, którego rolę przejmie nowo wznoszony obiekt, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie. Udziały Gminy Tarnów w spółkach (zał. nr 7) I - Spółka S.A. Tarnowski Klaster Przemysłowy Plastikowa Dolina udziały Gminy Tarnów w tej spółce nie zmieniły się w stosunku do roku ubiegłego i wynoszą 0,21%. II - Spółka z o.o. Tarnowskie Wodociągi - stan udziałów (wg stanu nadzień 1 stycznia 2007 r.) Gminy Tarnów w Spółce Tarnowskie Wodociągi ze stanu sztuk po 500 zł co stanowiło zł wzrósł po wniesieniu aportu (obiekt przepompowni w Zbylitowskiej Górze o wartości ,81 zł -Uchwała Rady Gminy Nr II/13/02 z 27 listopada 2002 oraz wszystkie środki trwałe o wartości ,76 zł - Uchwała Rady Gminy Nr VIII/48/2007 z dnia 30 marca 2007 r.) i aktualnie wynosi o wartości ,00 zł co stanowi 24,23 % w całości kapitału podstawowego (załącznik - tabela Nr 11). Ponadto w okresie wymienionym we wstępie oddano sieć kanalizacyjną o wartości zł ( tabela nr 7).

5 Wpływy do budżetu gminy roku bieżącego z tytułu: - 5- a) sprzedaży działek i lokali mieszkalnych zł b) czynszów dzierżawnych i najmu zł w tym dzierżawy na cele użytkowe (garaże, wiaty, parkingi itp.) i mieszkaniowe, na cele upraw rolnych c) opłat rocznych gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste zł ================================== Razem z Informacja dodatkowa. 1) Nieruchomości położona w Koszycach Małych - działka nr 490 ze względu na atrakcyjne położenie - centrum wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 488 wykazanej do zbycia w przetargu 15 X bieżącego roku, może być przedmiotem przetargu w następnym 2008 roku. Ponadto, wzdłuż obu tych działek istniej część nie eksploatowanej drogi powiatowej, którą Gmina zamierza przejąć na podstawie decyzji komunalizacyjnej, by następnie stworzyć kompleks- zagospodarować wspólnie z w/w działkami. Planowane dochody w 2008 r. W 2008 roku Gmina Tarnów planuje osiągnąć z tytułu gospodarowania gminnymi zasobami nieruchomości niżej wymienione dochody: a) ze sprzedaży nieruchomości : w t r y b i e p r z e t a r g u nieograniczonego pod budownictwo mieszkaniowe działka położona we wsi Zbylitowska Góra nr 707/7 o pow ha - o wartości zł t r y b b e z p r z e t a r g o w y poprawa warunków zagospodarowania działki położone we wsi Jodłówka -Wałki działka nr 270/15 o pow.0.03 ha - o wartości zł działka nr 270/16 o pow.0.03 ha - o wartości zł Razem ze sprzedaży zł Wartości poddane zostaną zweryfikowane uaktualnione na czas sprzedaży wykonana zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego wycena tych nieruchomości. b) dzierżaw nieruchomości zł c) opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zł d) najmu lokali mieszkalnych zł e) najmu lokali użytkowych zł ==================================== Razem zł

6 Przewidywane wydatki w 2008 r ) Nabywanie gruntów zł w tym: koszt elaboratów szacunkowych, ogłoszenia o przetargach, opłaty aktów notarialnych, wypisy z ewidencji gruntów 2) nabywane nieruchomości w tym przejmowane w trybie art 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - odszkodowania ( t.j Dz.U. Nr 261 poz 2603 ze zm.) zł ============================================================= Razem zł Sprawy, które przewiduje się załatwić w 2008 roku W toku postępowania są sprawy przejęcia przez Gminę w trybie decyzji administracyjnych wydanej przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) dla nieruchomości zajętych pod drogi : działka nr 456/1 o pow.0.08.ha położona w Błoniu ; związku z odwołaniem kuratora od decyzji Wojewody Małopolskiego przyznającej Gminie Tarnów prawo własności tej nieruchomości uprawomocnienie decyzji uległo opóźnieniu, ale ze względu na uznanie tego odwołania za niezasadne decyzja ta wkrótce się uprawomocni, działka nr 456/2 o pow ha położona w Błoniu ; ze względu na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzącego sprawę o nabycie spadku po Stanisławie Żurowskiej, z uwagi na adres jej ostatniego zamieszkania, wyrok przyznający Gminie Tarnów prawo własności tej nieruchomości wydany zostanie po upływie pół roku od daty umieszczenia w prasie informacji o poszukiwaniu spadkobierców. Sprawa uregulowania przez Gminę stanu prawnego nieruchomości stanowiących niegdyś własność Zofii Marszałkowicz, przejęty na Skarb Państwa na mocy art.2 ust.1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. (Dz.U.Nr 3 poz.13 z 1945 r.) ; w bieżącym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Wójta Gminy na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2007 r. znak: Gzrn /06, w której stwierdził, iż majątek ziemski Zgłobice, jako przekraczający przepisane dekretom normy obszarowe, został przejęty na cele reformy rolnej. Tym samym Gmina pozbawiona została działek, na których usytuowane są obiekty użyteczności publicznej: - Szkoła Podstawowa - działka 228/2 o pow ha, - Remiza OSP - działka nr 297 o pow.0.08ha, - Ośrodek Zdrowia - działka nr 261 o pow.0.33ha,.

7 - 7 - Celem stworzenia zaplecza na prowadzenie działalności gospodarczej dla przyszłych inwestorów rozważa się również możliwość objęcia opracowaniem urbanistycznym : Tarnowiec teren byłych ogródków działkowych, Wola Rzędzińska teren o powierzchni około 3 ha łączący drogę powiatową z drogą na Jodłówkę- Wałki. Ponadto, Gmina prowadzi postępowanie zmierzające do nabycia spadku w trybie art kodeksu cywilnego (gminie ostatniego miejsca zamieszkania) nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej - również z zamiarem zaoferowania inwestorom. Na podobnych zasadach czynione są starania nabycia zabudowanej nieruchomości składającej się z trzech działek (w tym jednej zabudowanej) położonych w Zbylitowskiej Górze. Planuje się nabycie nieruchomości : pod budowę przedszkola i obiektów sportowych w Woli Rzędzińskiej o łącznej powierzchni 0.56 ha, w tym : około 0.40 ha stanowiących p. Kozioła (część działki nr ha i działka nr 2788 o pow.0.03 ha) oraz nieruchomści o łącznej powierzchni 0.16 ha stanowiących własność p.lepy (działki nr 1563/2 o pow ha i nr 1563/5 o pow ha), które objęte zostały planem przestrzennego zagospodarowania, co w sytuacji braku możliwości negocjacji daje podstawę do wywłaszczenia. W załączeniu przekazuje się również tabelaryczne zestawienia wg wzorów określonych w załącznikach: - Mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne - załącznik nr 1 - Forma dysponowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego - załącznik nr 2 - Majątek jednostki samorządu terytorialnego - dynamika - załącznik nr 3 dokument wewnętrzny - Majątek jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie zbiorcze - załącznik nr 4 dokument wewnętrzny - Aktywa długoterminowe jednostki samorządu terytorialnego - załącznik nr 5 dokument wewnętrzny - Wielkość udziałów / akcji w jednoosobowych spółkach jednostki samorządu terytorialnego - załącznik nr 6 - nie dotyczy - Wielkość udziałów / akcji / spółek z udziałem jednostki samorządu terytorialnego - załącznik nr 7 - nie dotyczy - Majątek oddany w leasing finansowy, majątek przejęty przez jednostkę w ramach leasingu finansowego - załącznik nr 8 - nie dotyczy

8 Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego ( infrastruktura komunalna ) - załącznik nr 9. - Zestawienie nieruchomości sprzedanych i nabytych w okresie od 25 października 2006 r. do 30 października 2007 r. załącznik nr Zestawienie wartości księgowej i długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonanej od listopada 2006 r. załącznik nr 11 - Zestawienie działek przejętych pod drogi na podstawie decyzji administracyjnych załącznik nr 12

9 załącznik nr 6 WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lp. Nazwa spółki Wartość księgowa udziałów i akcji 2007 r r. Razem

10 załącznik nr 8 MAJĄTEK ODDANY W LEASING FINANSOWY Lp Nazwa jednostki Wartość majątku Kwota do zapłaty na koniec 2007 r Razem MAJĄTEK PRZYJĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ W RAMACH LEASINGU FINANSOWEGO Lp Nazwa jednostki Wartość majątku Kwota do zapłaty na koniec 2007 r Razem

11 załącznik nr 7 Wielkość udziałów (akcji) spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lp nazwa spółki Udziały [ %] w 2006 r r r. 1 Spółka z o.o. Tarnowskie Wodociągi Spółka S.A. Tarnowski Klaster Przemysłowy Plastikowa Dolina

12 Załącznik nr 9 Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego (infrastruktura komunalna) Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość Drogi km 195,20 Długości linii tramwajowych i autobusowych km - Długość kanalizacji opadowej km 6.00 Długość sieci wodociągowej Przyłącza km Długość sieci kanalizacyjnej km 0,50 Długość sieci ciepłowniczej km - Zieleń km 2 - Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 25.X r. lokale mieszkalne m Lokale użytkowe m budynki ogółem szt 27

13 Załącznik nr 2 FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Forma dysponowania nieruchomościami Powierzchnia ( m.kw.) Uzyskana kwota (PLN) Sprzedaż nieruchomości Oddanie nieruchomości w dzierżawę Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Oddanie nieruchomości w użytkowanie bezpłatnie klub sportowy Oddanie nieruchomości w trwały zarząd bezpłatnie szkoły Oddanie nieruchomości w użyczenie bezpłatnie klub sportowy Zamiana nieruchomości * - nabyta - oddana w zamian Nabycie nieruchomości Sprzedaż lokali - -

14 Zestawienie działek przejętych pod drogi na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości Miejscowość Nr działki Wartość[zł] Powierzchnia [m 2 ] Zbylitowska Góra 1019/ /2 1085, Błonie 317/ Zawada Koszyce Wielkie 42/ / /5, 42/7 760,96 760,96 713/8 928 Tarnowiec 69/20, 69/22,69/ Zgłobice 750/1, 750/2 311/ Nowodworze 257/19 134,56 29 Łękawka 464/2 501,12 465/4 626,4 515/4 3688,8 472/ /8 531,28 375/9 986,46 Koszyce Małe 333/4 1526,56 398/2 918,72 493/1 udział 1/ /3, 493/5, 493/6, 208/ Wola Rzędzińska 1423/ Jodłówka Wałki 445/

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gmina posiada łącznie 227,58 ha gruntów o wartości ,62 zł. Lp. miejscowość pow. [ha] wartość [zł.] liczba działek 1 Biała 5, ,00

Gmina posiada łącznie 227,58 ha gruntów o wartości ,62 zł. Lp. miejscowość pow. [ha] wartość [zł.] liczba działek 1 Biała 5, ,00 INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINY TARNÓW Wójt Gminy Tarnów działając na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Zał.Nr 13 Przemków, 10 marca 2011 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz innych nieruchomości stanowiących własność GMINY PRZEMKÓW w imieniu,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 17 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 179 ha + 44 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/ 59 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 29 KWIETNIA 2014

ZARZĄDZENIE NR VI/ 59 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ZARZĄDZENIE NR VI/ 59 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 w sprawie : zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. Miasto Zamość, do dnia 31 grudnia 2011 r., nabywało nieodpłatnie nieruchomości głównie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/12

ZARZĄDZENIE NR 95/12 ZARZĄDZENIE NR 95/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK DZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przygotowała Bożena Bartkiewicz Wewnętrzna struktura organizacyjna Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bożena Bartkiewicz

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Grodziskiego. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3) ustawy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata Załącznik do Zarządzenia Nr LIX/2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata 2016-2018 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2015r. 1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi: - 411,7477 ha a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 69 ha + 4 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień 31.12.2010 r.) I. W skład majątku gminy wchodzą nieruchomości stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni 67.2239 ha, w tym: a)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku) Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011 Wójta Gminy Wólka z dnia 20 grudnia 2011r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.341.2011 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej. ZARZĄDZENIE Nr GPK.0050.189.2014 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 grudnia 2014 r.. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Warka na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2007. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO. (na dzień r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO. (na dzień r.) Załącznik nr 1g do Zarządzenia Nr 8/VII/2016 Wójta Gminy Braniewo z dnia 29 lutego 2016 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2015r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XII /2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 24.03.2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 rok. I N F O R M A C J A

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz uzyskanych z tego tytułu dochodów i poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. na dzień 30 września 2007r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. na dzień 30 września 2007r. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego na dzień 30 września 2007r. Nowy Sącz, 12 listopada 2007roku Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... RADA GMINY MIEDŹNA uchwala

Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... RADA GMINY MIEDŹNA uchwala Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... Projekt! E w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gminy Miedźna w zakresie nabywania, zbywania nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2017 2019 GMINA KRAJENKA URZĄD GMINY I MIASTA W KRAJENCE 16 marca 2017 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r.

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Zielona Góra. Na podstawie art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r.

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r. Reńska Wieś 18.03.2014 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień 31.12.2013 r. Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2017 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Gaszowice na lata 2017-2019. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA

Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA Ogólna powierzchnia Miasta 17,448,0 ha 17,448,0 ha w tym: grunty własności Skarbu Państwa 8.976,0 ha 8.796,0 ha grunty prywatne

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata Załącznik do Uchwały nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 września 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata 2017-2019 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNALIZACJA MIENIA GMINY POLKOWICE. Gmina Polkowice jako jedna z pierwszych w województwie legnickim zakończyła proces komunalizacji.

KOMUNALIZACJA MIENIA GMINY POLKOWICE. Gmina Polkowice jako jedna z pierwszych w województwie legnickim zakończyła proces komunalizacji. KOMUNALIZACJA MIENIA GMINY POLKOWICE Gmina Polkowice jako jedna z pierwszych w województwie legnickim zakończyła proces komunalizacji. 1. W pierwszym etapie komunalizacji przejęto mienie, które z mocy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO RADOM, LISTOPAD 2009 Informacja o stanie mienia komunalnego ( spis treści ) 1. Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty ) 2. Zestawienie porównawcze gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Tczew w 2009r. oraz planowany dochód z mienia w 2010r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Tczew w 2009r. oraz planowany dochód z mienia w 2010r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Tczew w 2009r. oraz planowany dochód z mienia w 2010r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 113/2009 Wójta Gminy Tczew z dnia 10 listopada 2009r. Gmina Tczew obejmuje

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł

Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków pochodzących z Unii

Bardziej szczegółowo

Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Wizna na lata

Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Wizna na lata Załącznik do Zarządzenia Nr 6/15 Wójta Gminy Wizna z dnia 23 stycznia 2015 r. Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Wizna na lata 2015 2017 Podstawę prawną sporządzonego Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz. 2210 UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r

Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r w sprawie : przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października r. do 31 grudnia r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 138

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia na lata 2017-2019 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV.0050.115.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku AKTUALIZACJA Planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 5375 UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr X /50/ Rady Miejskiej w Stawiszynie. z dnia r.

U C H W A Ł A Nr X /50/ Rady Miejskiej w Stawiszynie. z dnia r. U C H W A Ł A Nr X /50/ 2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22.07.2011r. w sprawie gminnego planu wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2013 Na podstawie art.25,w

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania testowe

Część I. Pytania testowe Część I. Pytania testowe Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 1. 384 Według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, pojęcie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD ROKU DO ROKU

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD ROKU DO ROKU Załącznik do Zarządzenie Nr F.3023.1.2014.I Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 marca 2014 roku I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się w oparciu o przepisy: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2008 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej wartości ewidencyjnej:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz. 4286 UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień roku.

NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień roku. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 41/2016 z dnia 15marca 2016 roku NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień 31.12.2015 roku. Na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/293/2017 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 31 marca 2017 roku

Kraków, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/293/2017 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 31 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 2702 UCHWAŁA NR XXVII/293/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 509/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 31 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 509/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 31 marca 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 509/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres

Bardziej szczegółowo

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m²

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m² Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Na podstawie art. 30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia..

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia.. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia.. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008. Rady Miasta Siedlce. z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008. Rady Miasta Siedlce. z dnia 26 września 2008 r. identyfikator XXXIII/435/2008/1 UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Miasta Siedlce oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 16 Ostróda, dnia 15 października 005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego 1. Mienie Gminy Miejskiej Ostródy: powierzchnia gruntów stanowiących własność: 3 ha, mienie zakładów i jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 lipca 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Łomży. Wniosek

Rada Miejska Łomży. Wniosek GNL.0201 103/09 Łomża 30.11.2009r. Rada Miejska Łomży Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

Starosta Bocheński. wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Starosta Bocheński. wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej Nasz znak: GG-RGN.6821.10.2.2015 Bochnia, dnia 01.04.2016 rok D e c y z j a Na podstawie art. 112, art. 113 ust.1, 5, 6 i 7, art. 118a, art. 119 i art. 123 ust.1, w związku z art. 6 pkt 9 oraz art. 128

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 387/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2007 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA Wykonanie: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Geodezji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym 1. Informacje wstępne Miasto Luboń prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje

Bardziej szczegółowo