INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień r.)"

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień r.) I. W skład majątku gminy wchodzą nieruchomości stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni ha, w tym: a) otrzymane decyzjami Wojewody, Wójta o łącznej powierzchni 55,7668 ha b) nabyte w drodze cywilno prawnej o łącznej powierzchni 8,4110 ha c) przejęte mienie Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 3,0461 ha (składniki majątkowe szkół podstawowych) Poza tym gmina jest właścicielem następujących obiektów: - budynki użytkowe 3, - budynek użytkowo-mieszkalny 1, - budynki użytkowo-oświatowy 1, - budynki wiejskie 2, - budynki szkolne 5, - remizy OSP 3, - budynek ośrodka zdrowia 1, - budynek LKS CHEŁM 1. Wartość mienia komunalnego: a/ gruntów ,11 zł. b/ budynków ,44 zł. 1. Sposób zagospodarowania gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, o łącznej powierzchni ha: a/ grunty szkolne o powierzchni - 3,1986 ha, b/ grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni - 5,0992 ha, c/ grunty wydzierżawione o powierzchni - 0,7423 ha, d/ grunty przekazane o powierzchni - 4,1092 ha, e/ grunty pozostałe o powierzchni - 54,0746 ha, w tym: - lasy - 6,0772 ha, - drogi - 36,3786 ha, - pod zabudowaniami, place, boiska, dojazdy do obiektów oraz pozostałe grunty - 11,6188 ha. ad a) Grunty o łącznej powierzchni ha zostały przekazane w trwały zarząd Dyrekcjom Szkół, tj. Szkoły Podstawowej w Stroniu, Stryszowie, Dąbrówce, Łękawicy, Gimnazjum w Zakrzowie, Przedszkole Samorządowe w Stroniu i Stryszowie, GZEAS w Stryszowie z/s w Stroniu w tym: Stronie ha, Stryszów ha, Dąbrówka ha,

2 Łękawica Zakrzów ha, ha. ad b) W użytkowanie wieczyste przekazano: Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Chełm w Stryszowie grunty o pow ha położone w Zakrzowie, ZHP Komendzie Hufca w Wadowicach grunt o pow ha położone w Stryszowie na rzecz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział w Świerklanach grunt o pow ha pod drogę dojazdową do stacji redukcyjnej gazu w Stryszowie. ad c) Grunty wydzierżawiono: rolnikom indywidualnym w Łękawicy i Zakrzowie pod budynek handlowy w Dąbrówce pod kiosk spożywczy w Zakrzowie ad d) Grunty przekazano: w użytkowanie Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stryszowie w bezpłatne użyczenie OSP w Zakrzowie w bezpłatne użyczenie OSP w Stryszowie w bezpłatne użyczenie OSP w Łękawicy w bezpłatne użyczenie LKS Żarek w Stroniu w bezpłatne użyczenie LKS CHEŁM w Stryszowie - o powierzchni ha, - o powierzchni 0,0733 ha, - o powierzchni ha, - o powierzchni ha, - o powierzchni 0,1347 ha, - o powierzchni 0,0185 ha, - o powierzchni 0,1342 ha, - o powierzchni ha, - o powierzchni 0,8500 ha. 2. Grunty nabyte w drodze cywilno-prawnej zostały przeznaczone na następujące cele: - teren wokół Domu Wiejskiego w Stroniu ha, - budowy boiska sportowego dla wsi Stronie ha, - regulacja stanu prawnego terenu szkolnego w Stroniu ha, - poszerzenie terenu szkolnego w Zakrzowie ha, - poszerzenie drogi gminnej Zakrzów-Bugaj ha, - regulacja stanu prawnego budynku szkolnego w Zakrzowie-Bugaju ha, - zabezpieczenie przejazdu drogowego w Zakrzowie ha, - poszerzenie terenu szkolnego w Dąbrówce ha, - regulacja stanu prawnego terenu zabudowanego budynkiem Urzędu Gminy ha, - budowa boiska treningowego w Stryszowie ha, - przejęcie gruntu pod drogę w trybie przepisów o gospodarce nieruchomościami ha, - budowy mostu w ciągu drogi Do Kacików w Stryszowie ha, - regulacja stanu prawnego terenu szkolnego (Dom Wiejski w Leśnicy) ha, - budowy drogi dojazdowej do zabudowań w terenie zalewowym rzeki Stryszówka w Stryszowie ha, - przejęcie terenu zabudowanego budynkiem ośrodka zdrowia w Stryszowie ha, - przejęcie drogi dojazdowej w Stryszowie ha, - nabycie gruntu pod rozbudowę Szkoły Podstawowej

3 w Dąbrówce ha, - przejęcie odcinka drogi gminnej Stryszowie (Stryszów-Łęgi) ha, - nabycie gruntu pod parking koło Urzędu Gminy ha, - nabycie gruntu pod drogę gminną w Stryszowie ha, - nabycie gruntu pod ujęcie wody w Łękawicy ha, - nabycie gruntu pod pompownię w Łękawicy ha, - nabycie gruntu pod zbiornik wyrównawczy w Łękawicy ha, - przejęcie gruntu pod drogę gminną w Dąbrówce ha - nabycie gruntu pod ujęcie wody w Stryszowie ha - przejęcie gruntu pod drogę w Stroniu ha - nabycie gruntu pod ujęcie wody w Łękawicy ha - przejęcie gruntu pod drogę gminną w Łękawicy ha - nabycie gruntu pod ujęcie wody w Łękawicy ha - przejęcie gruntu pod drogę gminną w Łękawicy ha - przejęcie gruntu pod drogę gminną w Łękawicy ha - nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce ha - przejęcie gruntu pod drogę w Stryszowie ha - przejęcie gruntu pod drogę w Stryszowie 0,0522 ha - przejęcie gruntu pod drogę w Dąbrówce Ostałowa 0,3819 ha - nabycie gruntu pod budowę urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę w m. Stryszów 0,0033 ha - nabycie gruntu pod ujęcie wody w Zakrzowie ha - nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce ha - nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce ha - nabycie gruntu pod urządzenia wodociągowe w Stryszowie ha - uregulowano stan prawny nieruchomości zajętych pod budynkiem OSP Stryszów, 0,0139 ha - przejęcie gruntu pod drogę gminną w Łękawicy ha - przejęcie gruntu pod drogę gminną w Leśnicy 0,1519 ha - sprzedaż działki w miejscowości Stryszów 0,0120 ha - nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce ha - nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Łękawicy ha - nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce ha - nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Dąbrówce ha - przejęcie gruntu pod drogę w Zakrzowie 0,0625 ha - nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Łękawicy ha - nabycie gruntu pod pompownię ścieków w Łękawicy ha II. Gmina Stryszów oprócz własnego majątku komunalnego posiada następujące prawa majątkowe: - umowa użyczenia nieruchomości o powierzchni 0,7990 ha w Stryszowie, zajętej pod drogę gminną Łękawica-Dąbrówka-Rdzawka, - umowa użyczenia nieruchomości o powierzchni 0,3671 ha w Dąbrówce, zajętej pod drogę gminną Pagórek, Gryglówka, - umowa dzierżawy gruntu o powierzchni 0,1480 ha w Stryszowie, zajętej pod drogę gminną Łękawica-Dąbrówka-Rdzawka, - umowa dzierżawy gruntu o powierzchni 0,0255 ha w Stryszowie, związana z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Stryszów, - udziały w spółce: Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Środowisko w Stryszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał w wysokości ,57 zł,

4 - umowa najmu lokalu na cele Klubu Abstynenta i prowadzenia działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. III. Od dnia złożenia poprzedniej informacji dokonane zostały niżej wymienione zmiany w stanie posiadania majątku komunalnego: - nabyto grunt o powierzchni ha w miejscowości Dąbrówka dla realizacji celu publicznego grunt zajęty pod pompownie ścieków, - nabyto grunt o powierzchni ha w miejscowości Stryszów dla realizacji celu publicznego grunt zajęty urządzenia wodociągowe, - uregulowano stan prawny nieruchomości zajętych pod budynek OSP Stryszów, - przejęto budynek LKS CHEŁM Stryszów, - przejęto grunt o łącznej powierzchni ha w miejscowości Łękawicy, realizacja celu publicznego droga Podgórki, - przejęto grunt o łącznej powierzchni ha w miejscowości Leśnicy, realizacja celu publicznego droga Do Swachty, - sprzedano działkę nr 6444/9 pow ha w miejscowości Stryszów, - nabyto grunt o powierzchni ha w miejscowości Dąbrówka dla realizacji celu publicznego grunt zajęty pod pompownie ścieków, - nabyto grunt o powierzchni ha w miejscowości Łękawicy dla realizacji celu publicznego grunt zajęty pod pompownie ścieków, - nabyto grunt o powierzchni ha w miejscowości Dąbrówka dla realizacji celu publicznego grunt zajęty pod pompownie ścieków, - przejęto grunt o powierzchni ha w miejscowości Zakrzowie, realizacja celu publicznego poszerzenie drogi Pułkówki, - nabyto grunt o powierzchni ha w miejscowości Dąbrówka dla realizacji celu publicznego grunt zajęty pod pompownie ścieków, - przejęto grunt o łącznej powierzchni ha w miejscowości Leśnicy, realizacja celu publicznego droga Do Swachty, - nabyto grunt o powierzchni ha w miejscowości Łękawicy dla realizacji celu publicznego grunt zajęty pod pompownie ścieków, - nabyto grunt o powierzchni ha w miejscowości Łękawicy dla realizacji celu publicznego grunt zajęty pod pompownie ścieków, - uregulowano stan prawny nieruchomości (przejęcie z mocy prawa) o łącznej powierzchni 0,5656 ha w miejscowości Dąbrówka, Łękawica i Zakrzów. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW WEDŁUG SOŁECTW Sołectwo Dąbrówka Leśnica Łękawica Stronie Stryszów Zakrzów Ogólna pow ha ha ha ha ha ha 67,2239 ha

5 IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania Rodzaj dochodów Uzyskane w: IV kwartał 2009 r r. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste + zarząd 4 055,49 Wpływy za najem lokali mieszkalnych 1 272, ,70, Wpływy za najem lokali użytkowych 9 111, ,19 Wpływy z dzierżawy gruntów 801, ,21 Wpływy za sprzedaż nieruchomości 976, ,86 ŁĄCZNIE , ,45 V. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. W załączniku Nr 1 do niniejszego opracowania ujęto: - wykaz nieruchomości Gminy Stryszów według poszczególnych sołectw, łącznie z informacją o sposobie zagospodarowania i użytkowania nieruchomości. W załączniku Nr 2 do niniejszego opracowania ujęto: - mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne. W załączniku Nr 3 do niniejszego opracowania ujęto: - formę dysponowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego. W załączniku Nr 4 do niniejszego opracowania ujęto: - zestawienie ilościowe majątku stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego (infrastrukturę komunalną).

6 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY STRYSZÓW WG POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW L.p. Sołectwo Nr działek Pow. w ha Sposób zagospodarowania użytkowania nieruchomości 1. Dąbrówka / Grunty zajęte pod pętlę autobusową Grunty zajęte pod pętlę autobusową 752/ Nieruchomość zabudowana budynkiem piętrowym o pow. zabudowy 243 m 2 (w ½ części parter przekazany w najem sklep spożywczo-przemysłowy) (w ½ części piętro na potrzeby sołectwa) 752/32 752/50 752/35 752/ /5 1184/7 1189/5 1189/6 1189/8 1188/1 1190/7 1242/4 1249/9 1250/4 1251/3 1267/1 1260/5 1265/6 1252/4 1249/ /9 1259/

7 1268/ /3 1265/4 1260/8 1266/2 1268/ /1 1189/ /4 1190/7 819/7 819/10 819/9 819/17 817/19 200/2 199/1 782/5 597/ /4 2539/ Nieruchomość zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej przekazana w trwały zarząd Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce - grunt otrzymany decyzją Wojewody - grunt nabyty pod rozbudowę szkoły - grunt nabyty pod rozbudowę szkoły - grunt nabyty pod rozbudowę szkoły - grunt nabyty pod rozbudowę szkoły - grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków - grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków - grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków - grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków - grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków - grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków 2. Leśnica 629/ Grunt leśny (w ewidencji gruntów grzebowisko zwierząt )

8 240/13 240/14 729/2 730/2 733/2 735/2 766/1 1377/2 732/2 1374/2 726/1 1375/1 764/2 765/ Nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Wiejskiego w ½ części budynku lokal mieszkalny przekazany w najem 3. Łękawica 366/ /3 318/17 320/6 321/1 2382/7 318/13 318/15 320/4 322/3 322/5 2382/2 2382/4 2382/5 2388/2 325/3 368/ ,0049 0,0176 0,0055 0,0079 0,0039 0,0006 0,0071 0,0010 0,0149 0,0019 0,0008 0,0008 0,0118 0,0073 0,0054 0,0121 0,0058 0,0040

9 /4 286/ / /4 366/9 322/4 322/6 2379/1 2381/1 2381/3 2381/5 2381/8 2381/9 2381/ / / /4 2381/ /1 1076/ /3 159/ / / / /169 0,0004 0,0003 0,0089 0,0370 0,0057 0,0085 0,0051 0,0137 0,0111 0,0187 0,0092 0,0052 0,0117 0,0059 0,0171 0,0085 0,0056 0,0068 0,0174 0, Działka stanowiąca zasób gruntów niezagospodarowana Nieruchomość zabudowana budynkiem remizy OSP + magazyn (w tym pomieszczenia o pow. 55,4 m 2 przekazane w użyczenie SGZOZ w Stryszowie) Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej Tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej

10 159/ / / / / / / / / / / / / , 98/1 213/ Nieruchomość zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej otrzymana decyzją Wojewody przekazana w trwały zarząd Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Łękawicy. Nieruchomość przeznaczona pod budowę ujęcia wody dla zaopatrzenia w wodę wsi 1184/4 142/ /80 213/ /1 1074/7 1057/6 1035/ /1 2721/1 1978/ , Nieruchomość przeznaczona pod budowę przepompowni dla zaopatrzenia w wodę wsi Nieruch. przeznaczona pod budowę zbiornika wyrównawczego dla zaopat. w wodę wsi Nieruchomość przeznaczona pod budowę ujęcia wody dla zaopatrzenia w wodę wsi Nieruchomość przeznaczona pod budowę ujęcia wody dla zaopatrzenia w wodę wsi Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej Przejęcie gruntu pod poszerzenie drogi gminnej Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków Grunt nabyty pod budowę pompowni ścieków 4. Stronie Użytki leśne Użytki leśne Drogi gminne

11 3288 0, /2 816/4 816/13 816/16 816/17 816/ pb pb /1 197/ pb.77/ pb.77/ ,0124 0,0472 0,0129 0, Teren przyległy do drogi powiatowej, w tym: - częściowo zajęty pod chodnik dla pieszych i plac - grunt rolno-budowlany stanowiący zasób gruntów - grunt rolno-budowlany stanowiący zasób gruntów - grunt rolno-budowlany stanowiący zasób gruntów - grunt rolno-budowlany stanowiący zasób gruntów Nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Wiejskiego wymagającym remontu (w centrum wsi) użytkowany przez KGW (w trakcie przekazywania) 843/ Grunt rolno-budowlany stanowiący zasób gruntów 313/1 313/2 313/3 313/4 314/ / Nieruchomość zabudowana budynkami: Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe (przekazano w trwały zarząd), GOK w tym: grunty nabyte poprzez regulację stanu prawnego w drodze cywilno-prawnej ( ha) 5. Stryszów 6428/1 1384/4 1362/3 5209/ /1 1008/6 1008/ Drogi gminne (w tym oddane w użytkowanie wieczyste GOZG) Nieruchomość zabudowana budynkiem Urzędu Gminy w tym: - grunt otrzymany decyzją Wojewody - grunt nabyty przez regulację stanu prawnego Biura Urzędu Gminy, część pomieszczeń przekazana:

12 2998/9 2998/ w użyczenie na cele Biblioteki Publicznej o pow. 78 m 2, - w najem usługi bankowe o pow. 23 m 2 Nieruchomość zabudowana budynkiem Agronomówki - część budynku wynajęta przez Zakład telekomunikacji - część budynku na lokal mieszkalny (najem) Grunt nad Agronomówką Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym wynajmowanym Bank Spółdzielczy /1 3015/2 3013/1 3009/ /2 3001/3 3001/ /6 4115/2 3019/1 5682/1 5683/1 5684/1 5682/2 5683/2 5684/ Nieruchomość zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia przekazana w użyczenie SGZOZ w Stryszowie, część budynku przekazana w najem na lokal użytkowy Poczty Polskiej Teren w centrum wsi, w tym: - plac obok mostu i przed budynkiem biurowym, przystanek autobusowy Grunt rolno-leśny (niezagospodarowany) Grunt rolny (niezagospodarowany) Boisko sportowe w Stryszowie, w tym: - grunt otrzymany decyzją Wojewody, - grunt o pow ha nabyty 5778/ Grunt leśny oddany w użytkowanie wieczyste ZHP

13 3004/6 3004/ Grunt odpłatnie przejęty pod drogę w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Grunt nabyty na cele budowy mostu Do Kacików 3152/ Grunt nabyty na cele budowy drogi dojazdowej w terenie zalewowym rzeki Stryszówka Grunt (droga) przejęta nieodpłatnie od RSP Chełm 3013/4 3013/5 3013/6 3013/7 3013/ /5 2252/2 2253/1 1362/3 1384/4 2157/ / / ,0718 0,0664 0,0482 0,0031 0, Nieruchomość zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej - otrzymana decyzją Wojewody. Przekazano w trwały zarząd Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Stryszowie oraz Dyrekcji Przedszkola Samorządowego Przejęcie odcinka drogi Stryszów Łęgi Nieruchomość przeznaczona pod budowę ujęcia wody dla zaopatrzenia w wodę wsi Nieruchomość przeznaczona pod budowę ujęcia wody dla zaopatrzenia w wodę wsi Nieruchomość przejęta pod drogę Nieruchomość przejęta pod drogę Nieruchomość gruntowa zakupiona pod budowę i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę Nieruchomość zajęta pod OSP w Stryszowie

14 6. Zakrzów Drogi gminne 19 działek Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (teren wokół dworu Senator ) 817/7 817/ pb /1 1208/2 2002/3 1797/ / / / / / / / / /8 1885/ / / / / /5 1881/ /3 2001/ Użytki leśne Użytki leśne Nieruchomość zabudowana remizą OSP Pozostały teren stanowi plac wokół remizy, przystanek autobusowy oraz grunt o pow. 92 m 2 wydzierżawiony pod kiosk spożywczy Teren nabyty pod budowę boiska sportowego dla wsi Stronie ( ha) Grunt przejęty (darowizna) na poszerzenie drogi Zakrzów Bugaj ( ha) Grunt nabyty na zabezpieczenie przejazdu dróg k/senatora Nieruchomość zabudowana budynkiem szkolnym w Zakrzowie-Bugaju przejęta poprzez regulację stanu prawnego (sądownie) ( ha) Nieruchomość szkolna ( ha), w tym: - grunt o pow ha otrzymany decyzją Wojewody - grunt o pow ha otrzymany decyzją Wojewody

15 2002/1 2002/6 2002/7 2005/3 2005/ / / /5 1985/6 1985/7 1213/ ,5140 0, grunt o pow ha nabyty pod rozbudowę szkoły w tym: - zabudowana budynkiem Gimnazjum o pow ha przekazana w trwały zarząd Dyrekcji Gimnazjum w Zakrzowie - poza terenem szkolnym (obok tartaku) - Nieruchomość gruntowa przejęta pod budowę ujęć wodnych i urządzeń wodociągowych zaopatrzenia w wodę przejęcie nieruchomości pod drogę Pułkówka

16 Zał. Nr 2 MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Grunty Wartość księgowa Razem Forma pow. wartość Budynki Inne Pozostałe dysponowania i budowle środki aktywa trwałe m 2 zł tyś. zł tyś. zł Tyś. zł tyś. zł Uwagi 1 Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe i GZEAS w Stroniu trwały zarząd 2 Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe w Stryszowie trwały zarząd 3 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce trwały zarząd 4 Szkoła Podstawowa w Łękawicy trwały zarząd 5 Gimnazjum w Zakrzowie trwały zarząd 6 Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryszowie użyczenie

17 Zał. Nr 3 FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Forma dysponowania nieruchomościami Powierzchnia (m 2 ) Uzyskana kwota (PLN) Sprzedaż nieruchomości ,00 Oddanie nieruchomości w dzierżawę ,98 Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste ,61 Oddanie nieruchomości w użytkowanie Oddanie nieruchomości w trwały zarząd ,88 Oddanie nieruchomości w użyczenie Zamiana nieruchomości Nabycie nieruchomości Sprzedaż lokali (z udziałem w działce) --- raty 3 810,86

18 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA) Zał. Nr 4 Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość Drogi Km 169 Długość linii tramwajowych Km --- Długość kanalizacji opadowej oraz cieki wodne Km --- Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej Km 32,5 Długość sieci ciepłowniczej Km --- Długość sieci wodociągowej Km 27,2 Zieleń Km Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień Lokale mieszkalne 4 Lokale użytkowe 7 Lokale ogółem 11 Lokale: - lokal mieszkalny w budynku Szkoły Podstawowej w Łękawicy - lokal mieszkalny w budynku Gimnazjum w Zakrzowie - lokal mieszkalny w budynku nr 48 w Leśnicy - lokal mieszkalny w budynku nr 478 w Stryszowie - lokal użytkowy w Pawilonie Handlowym w Dąbrówce - lokal użytkowy w przyziemiu budynku Urzędu Gminy Stryszów - lokal użytkowy w budynku nr 557 w Stryszowie na cele Poczty Polskiej - lokal użytkowy w budynku nr 478 w Stryszowie na cele Telekomunikacji Polskiej - 2 lokale użytkowe w budynku nr 553 w Stryszowie na cele Banku Spółdzielczego i klubu AA - lokal użytkowy w budynku nr 260 w Stroniu na cele Poczty Polskiej

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 179 ha + 44 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. na dzień 30 września 2007r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. na dzień 30 września 2007r. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego na dzień 30 września 2007r. Nowy Sącz, 12 listopada 2007roku Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 69 ha + 4 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna. Krempna r.

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna. Krempna r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 23 marca 2011 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna Krempna 31.12.2010 r. Gmina Krempna, na dzień 31.12.2010 r. jest właścicielem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień rok

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr I/293/2006 Wójta Gminy Mircze z dnia 10.11.2006 r. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31-10-2006 rok Stan mienia komunalnego na dzień 31-10-2006 rok przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2010 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2010 r. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2010 r. Część I Nieruchomości niezabudowane i zabudowane Lp. Nazwa nieruchomości Położenie Pow. w ha Forma własności Sposób zagospodarowania mienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 22/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2017 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PLATERÓWKA Platerówka nr 20, pow.: Lubań Śl.; woj.: dolnośląskie

URZĄD GMINY PLATERÓWKA Platerówka nr 20, pow.: Lubań Śl.; woj.: dolnośląskie Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR 0050/134/14 Wójta Gminy Platerówka z dnia 24 marca 2014 r. URZĄD GMINY PLATERÓWKA 59-816 Platerówka nr 20, pow.: Lubań Śl.; woj.: dolnośląskie INFORMACJA O STANIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 203r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 05r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/12

ZARZĄDZENIE NR 95/12 ZARZĄDZENIE NR 95/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień r.

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień r. 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień 15.11.2006 r. I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności Na ogólną powierzchnię gminy Iława wynoszącą 42 355 ha,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005. Stan mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki w roku 2005 przedstawia się następująco: Stan gruntów ogółem w gminie wynosi - 114,0

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł. Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r.

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Gminy Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego: I. Grunty komunalne: 1. Grunty rolne:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.18.2012 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.18.2012 Wójta Łaziska z dnia 28 marca 2012 roku Informacja o stanie mienia Łaziska I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2015r. 1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi: - 411,7477 ha a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 17 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 lipca 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r.

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r. Reńska Wieś 18.03.2014 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień 31.12.2013 r. Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Zał.Nr 13 Przemków, 10 marca 2011 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz innych nieruchomości stanowiących własność GMINY PRZEMKÓW w imieniu,

Bardziej szczegółowo

1. Grunty Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Marciszów, w tym:

1. Grunty Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Marciszów, w tym: Gmina Marciszów jest właścicielem nieruchomości nabytych na podstawie: 1. z mocy prawa tj.: - na podstawie art. 5 ust.1, ust. 4 ustawy z dnia 19 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kleszczewo na dzień r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kleszczewo na dzień r. Załącznik Nr 6 do zarządzenia nr 37/2004 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 listopada 2004r. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kleszczewo na dzień 26.10.2004 r. Lp. Wykaz mienia Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM I N F O R M A C J A Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 32.2016 z dnia 29 marca 2016 r. o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2017 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO ZARZĄDZENIE NR 93.2012 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok oraz w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 62/12 Wójta Gminy Wizna z dnia 27 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. I. Grunty Informacje o stanie mienia gminy Wizna

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XII /2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 24.03.2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 rok. I N F O R M A C J A

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego

ZARZĄDZENIE NR 22 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego ZARZĄDZENIE NR 22 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.13.2013 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/13/2013 Wójta Łaziska z dnia 22 marca 2013 roku I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchomości Informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86 I N F O R M A C J A dot. stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2015 r. Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek ( mienia komunalnego) wynosi 3 128 466 m 2. Stan ten : a/ zwiększył

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011 Wójta Gminy Wólka z dnia 20 grudnia 2011r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POPIELÓW I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2014 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

W 2011 roku nabyto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych zał. Nr 6

W 2011 roku nabyto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych zał. Nr 6 Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm. ) przeprowadzona została komunalizacja mienia Skarbu Państwa.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2004r.

Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2004r. Mienie komunalne Gminy Żabno według stanu na dzień 30 września 2004r. I. Informacje o stanie mienia komunalnego Ogólna wartość majątku Gminy Żabno na dzień 30.09.2004 r. wynosi: 63.864.175,58 zł. w tym:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.13.2013 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/13/2013 Wójta Łaziska z dnia 22 marca 2013 roku I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchomości Informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + )

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + ) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łagiewniki - 1 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminie Łagiewniki do niżej wymienionego stanu mienia komunalnego przysługuje prawo własności (art. 180

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/228/2016 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2016 I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2015 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY lp MIENIE GMINNE - AKTYWA TRWAŁE Stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Burmistrza Pruchnika Nr 22/2011 z dnia 25.03.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Urząd Miejski Pruchnik Stan na dzień 31.12. 2010 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.13.2014 I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchomości Powierzchnia działek Informacja o stanie mienia Łaziska Zabudowana czy nie Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/13/2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE GMINY LUBISZYN NA DZIEŃ 30.11.2014 po kadencji 2010-2014

RAPORT O STANIE GMINY LUBISZYN NA DZIEŃ 30.11.2014 po kadencji 2010-2014 RAPORT O STANIE GMINY LUBISZYN NA DZIEŃ 30.11.2014 po kadencji 2010-2014 Tadeusz Karwasz Wójt Gminy Lubiszyn str. 1 SPIS TREŚCI 1. Środki na rachunkach bankowych na dzień 30.11.2014 r. 2. Stan zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Wartość mienia należącego do Powiatu Gostyńskiego wynosi 570 959 861 zł. W stosunku do 30 września 2009 r. wartość mienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 5/2015 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 23 marca 2015 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Grunty i lasy Stan gruntów skomunalizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Tarnów, dnia 30 października 2007 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Wójt Gminy Tarnów działając na podstawie art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2010r. posiada mienie komunalne o wartości brutto 34 880 411,63 zł, które

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 65/2016 Wójta Gminy w Przewozie z dnia 09 marca 2016 r. INORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Ogólne dane dotyczące Gminy Przewóz Liczba ludności - 3.201, Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Formularz gminnej oferty inwestycyjnej

Formularz gminnej oferty inwestycyjnej w ewidencji gruntów KW wieczyste Przeznaczenie wg planu Formularz gminnej oferty inwestycyjnej Sportowa ogólna: 1,8863 ha poszczególnych działek od 767 m 2 do 1574 m 2 działki nr 18/6, 18/7, 18/8, 18/9,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S K Ą P E

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S K Ą P E I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S K Ą P E na dzień 31 grudnia 2011 r. Skąpe, 26 marca 2012 r. Spis treści: 1. Wstęp 4 2. Dane o majątku komunalnym Gminy Skąpe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA GMINY SUSZEC WÓJT GMINY SUSZEC O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

INFORMACJA GMINY SUSZEC WÓJT GMINY SUSZEC O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Suszec nr FIN 0050.011.2012 z dnia 29 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUSZEC wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku WÓJT GMINY SUSZEC

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok 1 Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej. ZARZĄDZENIE Nr GPK.0050.189.2014 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 grudnia 2014 r.. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Warka na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do budżetu na 2005 rok w zakresie dochodów według poszczególnych źródeł

OBJAŚNIENIA do budżetu na 2005 rok w zakresie dochodów według poszczególnych źródeł OBJAŚNIENIA do budżetu na 2005 rok w zakresie dochodów według poszczególnych źródeł 0310- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w planowanych stawkach podatku od nieruchomości na 2005 rok zastosowano

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADZIEMICE

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADZIEMICE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADZIEMICE NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2014 R. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ r. 0 Grunty ,38 - Grunty orne ,22 -

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ r. 0 Grunty ,38 - Grunty orne ,22 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r. I. Wykaz składników majątkowych na dzień 31.12.2015 URZĄD GMINY Grupa Nazwa Wartość ewidencyjna środka trwałego Amortyzacja 0 Grunty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym. Informacje wstępne Miasto Luboń prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Grzegorzew Nr 11/2011 z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada następujące mienie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY CHODZIEŻ. bezprzetargowej (lokale mieszkalne); przetargu (działka rolna, działki przeznaczone pod zabudowę);

WÓJT GMINY CHODZIEŻ. bezprzetargowej (lokale mieszkalne); przetargu (działka rolna, działki przeznaczone pod zabudowę); podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2010 r. wywieszone zostały na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży, ul. Notecka 28 wykazy nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m²

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m² Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Na podstawie art. 30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Ł A G Ó W, woj. lubuskie na dzień 31 grudnia 2013 r.

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Ł A G Ó W, woj. lubuskie na dzień 31 grudnia 2013 r. I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Ł A G Ó W, woj. lubuskie na dzień 31 grudnia 2013 r. Łagów, marzec 2014. W S T Ę P Gmina Łagów, powiat świebodziński, województwo

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 28/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 10 listopada 2006 r.

Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 28/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 10 listopada 2006 r. Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 28/2006 Burmistrza Ujścia z dnia 10 listopada 2006 r. I. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona za okres od 1.10.2005 do 30.09.2006 roku na zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki i lokale, budowle, kotłownie, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 141/2013 Wójta Dobrzyniewo Duże z dnia 7 listopada 2013 r.

Zarządzenie Nr 141/2013 Wójta Dobrzyniewo Duże z dnia 7 listopada 2013 r. Zarządzenie Nr 141/2013 Wójta Dobrzyniewo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Dobrzyniewo na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK DZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przygotowała Bożena Bartkiewicz Wewnętrzna struktura organizacyjna Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bożena Bartkiewicz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 255/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA. z dnia 16 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 255/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA. z dnia 16 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 255/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Część opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Łubowo w okresie od dnia r. do dnia r.

Część opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Łubowo w okresie od dnia r. do dnia r. Część opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Łubowo w okresie od dnia 16.11.2005 r. do dnia 30.09.2006 r. Gmina Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego: 1. Grunty komunalne: - grunty rolne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2013 r. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Wójt Gminy Wizna Nr 160 / 14 z dnia 24 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za r. Wizna, marzec 2014 r. 1 2 I Grunty Informacja o stanie mienia gminy Wizna

Bardziej szczegółowo

KOMUNALIZACJA MIENIA GMINY POLKOWICE. Gmina Polkowice jako jedna z pierwszych w województwie legnickim zakończyła proces komunalizacji.

KOMUNALIZACJA MIENIA GMINY POLKOWICE. Gmina Polkowice jako jedna z pierwszych w województwie legnickim zakończyła proces komunalizacji. KOMUNALIZACJA MIENIA GMINY POLKOWICE Gmina Polkowice jako jedna z pierwszych w województwie legnickim zakończyła proces komunalizacji. 1. W pierwszym etapie komunalizacji przejęto mienie, które z mocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Łyse z dnia 24 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Łyse z dnia 24 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Łyse z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo