1. Wprowadzenie jak się tworzy projekt?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie jak się tworzy projekt?"

Transkrypt

1 PIOTR NIEMOJEWSKI * SZKIELET PLATFORMY WEB WSPOMAGAJĄCEJ PRACĘ JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ A FRAMEWORK FOR WEB-BASED PLATFORM SUPPORTING EDUCATIONAL PROCESS MANAGEMENT STRESZCZENIE: W artykule zawarte są: Przedstawienie kolejnych etapów realizacji portalu od chwili otrzymania zlecenia do gotowego produktu podane zostaną wskazówki dla osób realizujących podobny projekt. Wyjaśnienie zastosowanej technologii, nowatorskie rozwiązania oraz przedstawienie istotnych elementów programistycznych. Wymienienie napotkanych trudności i problemów w procesie tworzenia i scalania produktu. Wyjaśnienie kwestii bezpieczeństwa, autoryzacji oraz prawidłowej instalacji systemu. Prezentacja na żywo (w miarę możliwości czasowych) przedstawiony zostanie szkielet platformy WEB wspomagającej pracę zakładu katedry uczelni. ABSTRACT: The paper includes following content: We will show every single step of our education platform creation process from design to ready project authors of Web based platform will present some tips considering important steps that are to be taken while implementing similar project. Information about new technology and some of our programming secrets. We will explain which problems are very common during project evaluation. Description of security and authorization problems. Live presentation (depending on time given for speech) showing the framework of ASPort education platform. 1. Wprowadzenie jak się tworzy projekt? Rozwiązanie zadania stworzenia portalu z dynamicznie tworzoną treścią wymaga przeprowadzenia wielu analiz przed właściwym rozpoczęciem prac. Pierwszym krokiem jest dobór zespołu ludzi o odpowiednich kwalifikacjach do realizacji zadania. W celu wykonania projektu, zostały stworzone grupy o następujących funkcjach: Kierownik projektu osoba odpowiedzialna za całościowe zarządzanie projektem Jakość osoby odpowiedzialne za merytoryczną analizę dokumentów, tworzenie standardów, systemu obiegu informacji, zapewniające zachowanie spójności projektu * Politechnika Warszawska 158

2 Dokumentacja zespół odpowiedzialny za tworzenie, aktualizację i scalenie dokumentacji projektowej, użytkownika, administracyjnej, zapis polityki bezpieczeństwa. Grafika osoby odpowiedzialne za projekt szaty graficznej projektu, elementów DTP w dokumentacji oraz tworzenie prezentacji multimedialnych, jeśli jest taka potrzeba. Analitycy najważniejszy trzon zespołu, to od tej grupy zależy, w jaki sposób będzie wyglądał produkt, oraz czy spełni on założenia postawione na etapie zlecenia. Najlepiej, aby byli oni też dobrymi programistami. Programiści osoby odpowiedzialne za zrealizowanie kodowania projektu i jego uruchomienie Specjaliści od baz osoby odpowiedzialne za implementację bazy danych i tworzenie interfejsów do kodu źródłowego dla programistów. Testerzy osoby weryfikujące błędy zarówno widoczne, ze strony użytkownika, jak również te mniej widoczne po stronie kodu. Administrator osoba odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz bezpieczeństwem Utworzenie tych grup, jest bardzo istotne, ponieważ większość projektów dyplomowych lub międzywydziałowych jest realizowana jedynie przez programistów. Ilość osób, potrzebnych do tworzenia portalu została ustalona w naszym przypadku na dwanaście jest to wystarczająca ilość do sprawnego stworzenia portalu (w innym przypadku więcej czasu mogłoby zostać stracone na konserwację, poprawki, wdrożenie i udokumentowanie systemu). Drugim etapem jest przydział zadań dla członków zespołu. Równolegle można zlecić dwa zadania przeprowadzenie analizy projektu przez analityków oraz opracowanie szablonów dokumentów oraz standardów przez jakość. Tuż po zakończeniu analizy projektu można rozpocząć projekt układu szaty graficznej GUI. Teraz następuje właściwy początek realizacji portalu jednoczesne prowadzone kodowanie i tworzenie bazy danych. Po pewnym założonym wstępnie przez kierownika okresie czasu następuje pierwszy punkt kontrolny żargonowo nazywany checkpoint weryfikujący czy projekt jest tworzony w odpowiedni sposób. W tym momencie może nastąpić pierwsze scalenie projektu przez programistów (każdy tworzy jedynie elementarny moduł dla portalu). Analitycy mogą w tym momencie zweryfikować czy jest zgodność pomiędzy założeniami projektowymi a realizacją. Przeprowadzane są kolejne testy i poprawki. Na koniec jest zatwierdzana dokumentacja produktu i jego prezentacja oraz wdrożenie. Bardziej optymalne wyniki można by uzyskać stosując podejście szybkiego tworzenia projektu tzw. extreme Programming. XP pozwala ulepszyć projekt w czterech zasadniczych wymiarach: komunikacja, prostota, sprzężenie/informacje zwrotne oraz pewność działania. Programiści XP komunikują się ze swoimi klientami, jak też z innymi programistami. Utrzymują swój projekt prosty i przejrzysty. Otrzymują informacje zwrotne, rozpoczynając testowanie swojego oprogramowania już od pierwszego dnia. Dostarczają klientom system tak wcześnie, jak to możliwe i wprowadzają sugerowane zmiany. Bazując na takich, fundamentach programiści XP mogą z pewnością i zdecydowaniem reagować na zmieniające się wymagania i technologię. My użyliśmy klasycznej metodologii programowania oraz część elementów XP, przez co ilość roboczogodzin na osobę była umiarkowana. 159

3 2. Technologia Serwer stron Internet Information Services z obsługą ASP Baza danych MS SQL 2000.NET C#.NET Framework Do zarządzania procesem projektowania stosowanych było wiele różnorodnych aplikacji, między innymi MS SharePoint. Zdefiniowany został szablon dla programistów i standard kodowania (między innymi nazwy zmiennych, skróty, język). Ponieważ portal ma aktywnie tworzoną treść w środowisku ASP.NET, zastosowane zostało środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2003 (język C#) z obsługą.net Framework 1.1. Windows 2003 lub XP Baza danych SQL 2000 Skompilowne interfejsy oraz kod portalu obsługiwane przez Framework 1.1 Serwer IIS ASP.NET Przeglądarka WWW Internet Explorer, Firefox Firewall + IDS Logi i alerty Rys. 1. Uproszczona struktura systemu Jako podstawowy system bazodanowy wykorzystano Microsoft SQL Serwer 2000 pracujący pod systemami Windows / XP. Głównym elementem integrującym wszystkie usługi i udostępniającym strony jest typowy serwer WWW - Microsoft Internet Information Services w wersji 5 / 6 wbudowany w system operacyjny Windows. W projekcie zastosowano User Web Controls czyli technologię, która pozwala programującym w.net na wielokrotne wykorzystywanie raz napisanego kodu bez potrzeby jego ponownego kopiowania dodatkowo kod po stronie serwera jest w postaci plików C# z rozszerzeniami ASCX, które są w projekcie dynamicznie ładowane ze strony bazowej ASPX. 160

4 Portal jest tak zaprojektowany, że wszystkie przyciski menu widoczne po lewej stronie ekranu portalu są tworzone w sposób dynamiczny w zależności od kontekstu wywołania. Uprawnienia osoby, logującej się do portalu decydują jak jest wyświetlana ta sama strona bazowa z inną zawartością, a nie jak to ma miejsce w przypadku innych portali inny plik html lub aspx. Dla użytkownika mniej uprzywilejowanego gościa jest wyświetlana lista przycisków umożliwiających wyłącznie operacje przeglądania ogólnie dostępnych informacji. Strona bazowa ASPX Podstrona (kontrolka) ASCX Podstrona (kontrolka) ASCX Rys. 2. System wywoływania kontrolek ze strony bazowej. Baza danych nie jest bezpośrednio dostępna dla programisty. Do komunikacji z bazą stosujemy specjalnie stworzone interfejsy, które pozwalają na prostą implementację dostępu, modyfikację oraz pobieranie danych Kontrolki ASCX SQL Procedury składowane Interfejsy w C# strony używające b.d. na przykład: szukanie pracowników Rys. 3. Sposób udostępniania informacji przechowywanych w bazie danych W praktyce wygląda to tak: baza danych SQL zawiera procedury składowane wykonują parametryczne zapytania, do procedur są stworzone odpowiednie interfejsy napisane w języku C#, które z kolei są używane w kontrolkach (elementach funkcjonalnych serwisu). 161

5 3. Napotkane problemy Podczas realizacji tak dużego projektu sporo trudności sprawiło rozwiązanie problemów wynikających z pewnych ograniczeń języka C# a w szczególności zaawansowanego użycia kontrolek User Web Controls. Okazało się, że nie do końca wyjaśnione w dokumentacji MSDN zostały przypadki wywoływania kontrolek przez kolejne kontrolki są problemy z przekazywaniem parametrów oraz gubieniem informacji o stanie elementów sterujących mimo próby ich przechowania w typowy sposób. Kolejny problem to prawidłowa konfiguracja serwera IIS i bazy, przy pierwszym testowym uruchomieniu systemu on-line czas potrzebny na włamanie do serwera przez port 80 wyniósł niecałe 10 minut! Typowym problemem ze strony realizacji jest dotrzymywanie terminów wyznaczonych na sprawdzenia w punktach kontrolnych, które z założenia są nieprzekraczalne. Niezwykle istotne jest prawidłowe stworzenie szablonów dokumentów. W bieżącej wersji ASPort, system nie jest jeszcze skalowalny, należałoby stworzyć specyfikację dodatkową między innymi interfejsów oraz standardy komunikacji między innymi portalami. Nie ustalono też limitów połączeń, może to w praktyce doprowadzić do zablokowania funkcjonalności portalu przy bardzo dużej liczbie aktywnych użytkowników lub przy próbach ataków typu DDoS (rozproszone ataki odmówienia usługi). W celu rozwiązania w/w problemów należałoby wprowadzić moduł zarządzania połączeniami oraz na przykład klasteryzację lub inne rozwiązanie. Testowanie odbywało się w kilku etapach. Pierwsze przeprowadzane było już na etapie tworzenia kodu przez samych programistów. Kolejnym etapem była weryfikacja scalonego projektu, oraz jego kolejnej poprawionej wersji. Na samym końcu przeprowadzono testy bezpieczeństwa. 4. Niebezpieczeństwo Ten fragment artykułu można by rozwinąć do postaci wielotomowej książki a mimo wszystko nie da się przewidzieć wszystkich możliwych prób włamania lub ataku na serwis przez nas publikowany. Podstawowy problem stanowi to, że usługa ASP.NET jest uruchomiona na bardzo dobrze znanym wszystkim serwerze Microsoft IIS. Oprogramowanie to jest niezwykle podatne na różne rodzaje włamań i prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu. Podczas pierwszego uruchomienia i instalacji komponentów należy bezwzględnie odłączyć serwer od sieci LAN. W przeciwnym wypadku z dużym prawdopodobieństwem nie uda się dokończyć tej procedury, gdyż system zostanie zainfekowany wirusem lub zainstaluje się jakiś RootKit (aplikacja dająca uprawnienia administracyjne hakerom). Po uruchomieniu IIS, o ile nie są potrzebne należy blokować wszystkie nieużywane usługi (FTP, SMTP, itp.). Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu w bezpieczny sposób IIS, należy bezwzględnie ściągnąć wszystkie aktualizacje do tego systemu (najlepiej na innej stacji roboczej i nagrać je na nośnik CD / DVD). Sugerowana jest instalacja przez administratora odpowiednich filtrów w serwerze, które usuwają niedozwolone zapytania mogące bardzo zagrozić dalszemu funkcjonowaniu serwera. Następnym krokiem w naszym przypadku było odpowiednie zabezpieczenie dostępu ze strony zarówno bazy danych jak i aplikacji portalowej. We wszystkich możliwych miejscach, gdzie użytkownik ma styczność z wprowadzaniem danych postanowiono użyć tak zwanych walidatorów treści, są to wbudowane 162

6 w język C# specjalne formuły filtrująco-sprawdzające poprawność wprowadzanych treści. W ten sposób sprawdzane mogą być dynamicznie typy danych, rozmiar danych i inne parametry. Dzięki temu można znacznie ograniczyć próby użycia niedozwolonych treści jak i uodpornić system na przypadkowe błędy ze strony użytkownika. 5. Dodatkowe rozwiązania Rys. 4. Zaawansowana struktura bazy danych W tym momencie należy wspomnieć o bardzo rozbudowanym systemie uprawnień. W naszym portalu można definiować grupy użytkowników o różnych (wspólnych) uprawnieniach, w projekcie przewidziana jest opcja chwilowego przekazywania uprawnień między użytkownikami (aktualnie jeszcze nie zrealizowana). Baza danych przechowuje informacje o użytkownikach, rolach, uprawnieniach. Na rysunku 4 przedstawiono następujące elementy odpowiedzialne za wspomniane funkcje: RoleRights, Role, UserRole, User, Right, User- Rights Jak już wcześniej wspomniano portal jest tak zaprojektowany, że wszystkie przyciski menu widoczne po lewej stronie ekranu portalu są tworzone w sposób dynamiczny. Jest to bardzo praktyczne podejście, które ułatwia rozbudowę portalu o nowe treści i funkcje bez konieczności zmiany kodu strony w celu dodania nowych składników. Kolejnym elementem zrealizowanym w naszym projekcie jest wsparcie dla szyfrowania połączenia za pomocą SSL. Wystarczy zaimportować do serwera IIS specjalnie przygo- 163

7 towany certyfikat dla portalu ASPort, aby wszystkie połączenia z serwerem były szyfrowane 128 bitowym kluczem. Dodatkowym zabezpieczeniem wbudowanym w ASPort jest możliwość weryfikacji na każdym etapie wykonywanych operacji czy użytkownik posiada do niej uprawnienie, zabezpiecza to przed niedozwolonym wykorzystaniem kontrolek (podstron) przez zwykłe podmienienie ich adresu i nazw z poziomu przeglądarki. Nie zaimplementowany został moduł szyfrowania haseł w bazie danych, ale można w łatwy sposób podłączyć dostępne mechanizmy szyfrowania danych z.net (np. CryptoAPI). 6. Funkcje portalu Portal edukacyjny jako aplikacja trójwarstwowa z możliwością przyszłej rozbudowy i integracji z innymi systemami (standard bazy danych portalu zgodny ze SCORM) Rys. 5. Wygląd strony głównej Obsługa prac dyplomowych (zautomatyzowane określanie i wybór tematów prac, a także ich ocenianie, przypisywanie dyplomantów do prac; Możliwość odciążenia pracowników dydaktycznych od zajęć administracyjnych (poprzez możliwość przekazywania ich części pracownikom administracji); Promocji realizowanych zadań dydaktycznych i zapewnianiu informacji o zakładzie w formie portalu internetowego; Ułatwienia oceny pracy dydaktycznej zakładu poprzez statystyki 164

8 Tabela 1 Prezentacja funkcjonalności systemu Rola użytkownika Kontekst wywołania Możliwości Gość Lista pracowników Wybór zakładu/katedry, Imienia, Nazwiska. Sekretarka Administrator Nauczyciel Przedmioty Kalendarium Lista ogłoszeń Prace dyplomowe Dziedziczy uprawnienia gościa Statystyki szczegółowe Statystyki prowadzącego Wyznaczanie terminu Ocena pracy dyplomowej Dodanie/Edycja/Usuwanie wydarzenia Dziedziczy uprawnienia gościa Tworzenie/Edycja/Usuwanie użytkownika Przypisywanie/Usuwanie uprawnień dla grup Zmiana haseł Dodawanie/Edycja nowych uprawnień Dziedziczy uprawnienia gościa Zarządzenie pracami dyplomowymi Nowa konsultacja Usuwanie nieaktualnych konsultacji Edycja własnych danych Tworzenie nowych prac Nazwa, prowadzący, gmach, typ zajęć, kierunek Wyświetlanie kalendarium Wyświetlanie listy ogłoszeń Kierunek, typ pracy, stan, słowa kluczowe Posiada wszystkie uprawnienia gościa Informacje jak dla statystyk ogólnych tylko dodatkowo informacje o latach ubiegłych Ilość prac u danego prowadzącego, dodatkowo informacje o latach ubiegłych Przypisanie terminu obrony dla konkretnej pracy Przypisanie oceny do konkretnej pracy Dodanie/edycja/usuwanie wydarzenia w portalu Posiada wszystkie uprawnienia gościa Dodawanie/edycja/usuwanie użytkownika oraz przypisanie mu roli Możliwość przypisania/usuwania nowych uprawnień na przykład: nauczycielowi Możliwość edycji haseł Dodawanie/Edycja nowych uprawnień, które można następnie przypisać innym użytkownikom Posiada wszystkie uprawnienia gościa Edycja, zamknięcie pracy, przypisanie studentów Wyznaczanie terminu konsultacji dla danego kierunku/specjalności/przedmiotu Możliwość usuwania nieaktualnych terminów konsultacji Edycja danych kontaktowych widocznych dla studentów Dodawanie nowych prac 165

9 7. Podsumowanie System zaprojektowano jako aplikację trójwarstwową składającą się z bazy danych, warstwy logicznej i warstwy prezentacji. Warstwę logiki stanowił komponent ASPortLibrary zbiór interfejsów bazy danych umożliwiający dostęp do danych dydaktycznych poprzez bezpośrednie wywołania, poprzez system wyszukiwania i poprzez moduł generujący statystyki. Warstwa prezentacji oparła się na pojedynczej stronie bazowej, którą system kształtował w zależności od: aktualnie wykonywanej operacji statusu (autoryzacji i autentykacji) użytkownika wydarzeń w życiu jednostki administracji uczelni wyższej Dzięki możliwości obsługi prac dyplomowych i przeglądania informacji bieżących możne on znacznie ułatwić dostęp do wymaganych informacji dla różnych grup użytkowników o różnych uprawnieniach. Szkielet portalu ASPort, który został przez nas zrealizowany jest prawie całkowicie funkcjonalny, większość funkcji można rozbudować lub zintegrować z innymi istniejącymi systemami i portalami uczelnianymi. System można przetestować on-line wchodząc na stronę https://asport.dyndns.org (są jednak wprowadzone ograniczenia czasowe), w razie chęci zalogowania się jako uprzywilejowany użytkownik, proszę wysłać na adres: z prośbą o udostępnienie loginu i hasła do systemu. 8. Literatura Michael Howard, David LeBlanc. 2001: Bezpieczny kod. Promise, Warszawa. P. Niemojewski, A. Ambroziewicz, K. Kalenik. 2005: Dokumentacja systemu. ASPort T. Miszkiel. 2002: Visual C#.NET encyklopedia. Helion, Gliwice. 166

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Paweł Brzeziński Kamil Czyżnielewski

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

System do uzgadniania terminów spotkań

System do uzgadniania terminów spotkań Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Wrzeszcz Nr albumu: 209308 System do uzgadniania terminów spotkań Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Strona 2 Spis treści 2 Co sprawia, że aplikacje WWW są narażone na ataki? 3 Przykłady typowych

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo