Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Żyj i daj żyć oraz pracy Zarządu w roku 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Żyj i daj żyć oraz pracy Zarządu w roku 2010"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ADAPTACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN DO SPOŁECZEŃSTWA Żyj i daj żyć - Organizacja Pożytku Publicznego ul. Pawliczka 16, Zabrze tel./fax (032) , kom NIP REGON KRS KONTO BANKOWE: Bank PKO BPSA I/Oddział Zabrze, Plac Warszawski 10, Nr Spis treści Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Żyj i daj żyć oraz pracy Zarządu w roku Tematy zadań realizowanych na rzecz gminy i otrzymane na te cele dotacje z Urzędu Miasta Realizacja zadań dla gminy w roku Działalność na rzecz osób uzależnionych i pochodzących ze słabej strefy społecznej Z prac władz Stowarzyszenia: skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Liczba członków Stowarzyszenia. Terminy Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia. Pozostałe sprawy Dochód uzyskany z 1% podatku przesłany na rzecz Stowarzyszenia Żyj i daj żyć jako Organizacji Pożytku Publicznego Udział w ofertach konkursowych Współpraca lokalna Adaptacja budynku siedziby Stowarzyszenia W roku 2010 Stowarzyszenie Żyj i daj żyć kontynuowało działalność na rzecz osób uzależnionych oraz rekrutujących się ze słabej strefy społecznej. 1. Tematy zadań realizowanych na rzecz gminy i otrzymane na te cele dotacje z Urzędu Miasta W grudniu 2009 Stowarzyszenie Żyj i daj żyć opracowało oferty konkursowe do Urzędu Miasta w celu otrzymania dotacji na działalność statutową w roku 2010: Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich w zakresie profilaktyki i pracy z grupami ryzyka, rehabilitacja osób uzależnionych i ich rodzin, służące rozwiązywaniu problemów uzależnień - III i IV stopień wychodzenia z bezdomności do społeczeństwa i adaptacja tych osób do nowego życia. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób bezdomnych Prowadzenie Domu POKORA dla osób bezdomnych - IV stopień wychodzenia z bezdomności. Wspieranie, organizacja i pozyskiwanie pomocy żywnościowej dla najbiedniejszych mieszkańców miasta - Punkty wydawania posiłków KROMKA CHLEBA w mieście i jego dzielnicach Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób i rodzin dotkniętych niepełnosprawnością lub długotrwałą chorobą - IV stopień wychodzenia z bezdomności do społeczeństwa i adaptacja osób niepełnosprawnych. Spośród powyższych trzy pierwsze zostały rozpatrzone pozytywnie i zostały zrealizowane jako zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz Gminy, na realizację czwartego nie zostały przyznane środki

2 CEL Dotacja na działalność statutową Stowarzyszenia (ZADANIE I) Dotacja na prowadzenie Domu POKORA (ZADANIE II) Dotacja na działalność punktów wydawania posiłków śniadaniowych KROMKA CHLEBA (ZADANIE III) TREŚĆ ZADANIA Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich w zakresie profilaktyki i pracy z grupami ryzyka, rehabilitacja osób uzależnionych i ich rodzin, służące rozwiązywaniu problemów uzależnień - III i IV stopień wychodzenia z bezdomności do społeczeństwa i adaptacja tych osób do nowego życia. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób bezdomnych Dom POKORA dla osób bezdomnych - IV stopień wychodzenia z bezdomności Wspieranie organizowania i pozyskiwania pomocy żywnościowej dla najbiedniejszych mieszkańców miasta - punkty wydawania posiłków Kromka Chleba w mieście i jego dzielnicach oraz innych miejscach zapotrzebowania. suma Zasadnicze zadanie, określone w ofercie oraz realizacja tego zadania, zgoda z ustaleniami, jest określona w treści umowy i wynika z otrzymanej w tym celu kwoty dotacji finansowej. 2. Realizacja zadań dla gminy w roku Działalność na rzecz osób uzależnionych i pochodzących ze słabej strefy społecznej. a) INTEGRACJA ŚRODOWISK ABSTYNENCKICH, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WPROWADZENIA DO SPOŁECZEŃSTWA OSÓB WYCHODZĄCYCH Z UZALEŻNIENIA Zorganizowano oraz współorganizowano spotkania edukacyjne, wyjazdy integracyjne, festyny, rajdy, weekendy trzeźwości, szkolenia i wyjazdy rehabilitacyjne, i tak: w dniu w siedzibie Stowarzyszenia Żyj i daj żyć odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne w ramach spotkań cyklicznych, organizowanych przez konsultanta MOPR d/s uzależnień, przedstawiciele Stowarzyszenia Żyj i daj żyć uczestniczyli również w pozostałych otwartych spotkaniach cyklicznych, organizowanych co miesiąc (w drugi lub trzeci wtorek miesiąca o godz ) w różnych instytucjach w mieście, zajmujących się problemem alkoholowym, więcej o spotkaniach opisano w punkcie dotyczącym współpracy lokalnej, dnia odbył się wyjazd 15 osób ze Stowarzyszenia i klientów MOPR na kolejny - IX Dzień Pokutny do Koszęcina, dnia odbyło się tradycyjne spotkanie w siedzibie i filii Stowarzyszenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, odbyły się również wykłady w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia uzależnień, dzień ten był obchodzony wspólnie z Klubem Abstynentów Nowe Życie, a uczestniczyło w nim 45 osób, zorganizowano uroczyste śniadanie Wielkanocne, współsponsorowane przez Restaurację POINT, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, członkowie Stowarzyszenia, pracownicy wraz z rodzinami i podopieczni Stowarzyszenia - mieszkańcy i byli mieszkańcy Domu POKORA, beneficjenci punktu wydawania posiłków śniadaniowych KROMKA CHLEBA, w dniach odbył się kolejny wspólny wyjazd członków Stowarzyszenia i klientów MOPR do Zagórza Śląskiego k/wałbrzycha na XI Wałbrzyski Rodzinny Weekend Trzeźwości, w którym uczestniczyło około 35 osób. Stowarzyszenie było głównym organizatorem tego wyjazdu, już po raz czwarty, uczestniczyli też członkowie Stowarzyszenia Klub Abstynentów Nowe życie w Zabrzu. Wszystkich osób z Zabrza było 50, w dniu odbył się IV Rajd Górski Górami ku Normalności - Kamesznica. Uczestniczyło w nim też 9 członków Stowarzyszenia. Rajd był zorganizowany przez koło - 2 -

3 Abstynenckie DROMADER przy PTTK Zabrze, dnia w Zabrzu Biskupicach przy sali gimnastycznej SP nr 22 przy ul. Wojciecha odbył się festyn dla mieszkańców miasta - Dzień Sąsiada, współfinansowany przez Stowarzyszenie Żyj i daj żyć w dniach odbył się kolejny wyjazd do Częstochowy na XXII Jasnogórskie Spotkania Anonimowych Alkoholików pod hasłem Z pokorą i nadzieją tworzymy jedność. W wyjeździe uczestniczyło 10 osób ze Stowarzyszenia, przedstawicieli Stowarzyszenia Żyj i daj żyć brało udział w koncercie galowym VI Zabrzańskiego Festiwalu Orkiestr im. Edwarda E. Czernego, również w dniu w ramach Programu Aktywności Lokalnej Szansa dla Biskupic, na terenie dzielnicy Biskupice w ramach projektu systemowego Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno zawodowej w gminie Zabrze odbył się Festyn Okolicznościowy, uczestniczyło w nim ok. 500 mieszkańców dzielnicy z rodzinami, Stowarzyszenie miało swoje stoisko informacyjno-promocyjne, a uczestników z jego ramienia było 15, od czasu rozpoczęcia Programu Aktywności Lokalnej raz w miesiącu dyżury konsultacyjne pełni w nim prezes Zarządu Stowarzyszenia Żyj i daj żyć i Konsultant MOPR d/s rozwiązywania problemów uzależnień Kazimierz Speczyk, dnia osób wyjechało do Krakowa na Ogólnopolski Zjazd Kół Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta ECCE HOMO. Organizatorem wyjazdu było Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło w Zabrzu, VIII Zlot Radości Regionu AA Katowice, połączony z XV rocznicą biuletynu Karlik odbył się w Pokrzywnej w dniach przedstawiciele Stowarzyszenia Żyj i daj żyć zostali zaproszeni do udziału w gali rozdania nagród im. św Kamila i uczestnictwa w uroczystej mszy świętej z tej okazji, która odbyła się 11.07, przez sierpień 2010 trwały obchody Tradycyjnego Miesiąca Trzeźwości, w ramach którego zorganizowano: wyjazd rodzinny dla 20 osób ze Stowarzyszenia na XVIII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Lichenia Starego w dniach , odbyło się uroczyste spotkanie inauguracyjne społeczności członków stowarzyszenia wraz z rodzinami oraz władzami miasta, uroczysty mityng pod hasłem Radość z nowego życia bez alkoholu , społeczność członków Klubu w Dzielnicowym Punkcie Klubu Abstynentów NOWE ŻYCIE, ich rodzin oraz zaproszonych gości , uroczystą społeczność członków i sympatyków Klubu, ich rodzin w Dzielnicowym Punkcie Klubu Abstynentów NOWE ŻYCIE oraz , V Turystyczny Złaz Radości - STECÓWKA organizowany przez Abstynenckie Koło DROMADER przy PTTK Zabrze w ramach integracji rodzin dotkniętych uzależnieniami i niepełnosprawnych (12 osób ze Stowarzyszenia), główną uroczystość obchodów w Miejskim Ośrodku Kultury GWAREK Tradycyjnego Miesiąca Trzeźwości SIERPIEŃ 2010 wraz z mszą św. w kościele św. Barbary i częścią taneczną (120 osób), uroczyste spotkanie, biesiada i refleksje społeczności abstynenckiej z członkami Stowarzyszenia Żyj i daj żyć, mieszkańcami Domu POKORA, władzami miasta w siedzibie Stowarzyszenia Żyj i daj żyć wraz z mszą św. w kościele św. Wojciecha w Zabrzu (160 osób). odbył się wyjazd rehabilitacyjno-szkoleniowy do Zakopanego w dniach , w którym uczestniczyli klienci MOPR i beneficjenci Stowarzyszenia (23 osoby), w programie odbyło się 5 wycieczek w góry (m.in. Nosal, Giewont, Gubałówka), zorganizowano spotkanie opłatkowe w filii Stowarzyszenia Żyj i daj żyć, odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe w siedzibie Stowarzyszenia z udziałem partnerów instytucjonalnych, osób współpracujących z organizacją, wspierających ją oraz członków, pracowników i beneficjentów, a dnia uroczysta wieczerza wigilijna w Domu POKORA, współfinansowana przez Restaurację POINT, w - 3 -

4 której uczestniczyli podopieczni Stowarzyszenia - mieszkańcy i byli mieszkańcy Domu POKORA, członkowie Stowarzyszenia i pracownicy, odbyły się także uroczyste spotkania z okazji rocznic abstynencji, które miały charakter integracyjny i promujący styl życia bez alkoholu (m.in. XVIII rocznica trzeźwości prezesa Zarządu Stowarzyszenia Kazimierza Speczyka). b) ADAPTACJA I RESOCJALIZACJA OSÓB BEZDOMNYCH OBSADA PLACÓWKI Działalność Domu POKORA Na początku roku 2010 w placówce mieszkało 10 osób 9 mężczyzn i 1 kobieta, a osób 9 mężczyzn i 2 kobiety. Od początku roku 2010 kontynuowano pracę z mieszkańcami Domu POKORA, zamieszkującymi w jednoosobowych pokojach, tzw. mieszkaniach readaptacyjnych (kontraktowych). Na dzień dzisiejszy 11 pokoi w Domu POKORA jest zamieszkanych, jeden służy przyjęciom interwencyjnym w okresie zimowym. W roku 2010 pięć osób usamodzielniło się, trzy wyprowadziły się do lokali socjalnych (5.02, 1.07 i ), dwie osoby opuściły placówkę na własne żądanie ( i ), pozostając jednak w kontakcie z Domem POKORA i realizując program aktywizacji zawodowej (roboty publiczne subsydiowane przez PUP). Rotacja w roku 2010, na dzień r. to 10 osób, które opuściły palcówkę i 11 osób przyjętych. (Dwa nowe pokoje zostały oddane do użytku pod koniec stycznia 2010). PRACA Z MIESZKAŃCAMI DOMU POKORA Z mieszkańcami Domu POKORA organizowane są zebrania społeczności Domu, a było ich w sumie 22, (w tym 3 spotkania społeczności gospodarczej i 3 nadzwyczajne spotkanie wielkanocne (6 kwietnia), spotkanie z mieszkańcami po Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia (17 marca) oraz Wigilia w Domu POKORA (21 grudnia). Na spotkaniach tych omawiano bieżące sprawy terapeutyczne, formalne i problemy nurtujące mieszkańców oraz personel Domu, a wszystkie zebrania dokumentowane były notatką streszczającą. Prowadzone są spotkania społeczności gospodarczej, na których omawia się kwestie organizacyjne i dotyczące dyżurów porządkowych w placówce, kwestie związane z samoobsługą i adaptacją mieszkańców do wykonywania codziennych czynności. Mieszkańcy Domu uczestniczyli również w spotkaniach organizowanych w soboty w godzinach , o których więcej w części dotyczącej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i działalność Stowarzyszenia na rzecz minimalizacji bezrobocia. W Domu POKORA prowadzona jest praca socjalna i terapeutyczna w celu wspomagania readaptacji mieszkańców do społeczeństwa, zgodnie z Indywidualnym Planem Readaptacji Mieszkańca (IPRM), który prowadzą p.o. kierownika Domu i psychoterapeuta. Mieszkańcy Domu POKORA korzystają ze spotkań integracyjnych, wspólnych wyjazdów, imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Żyj i daj żyć, a także Stowarzyszenie Klub Abstynentów Nowe Życie w Zabrzu. Mieszkańcy byli w okresie sprawozdawczym motywowani do powrotu na rynek pracy, ale także podejmowane były profesjonalne działania polegające na przygotowaniu osób bezdomnych do udziału w lokalnym rynku pracy (w tym prace społecznie użyteczne i roboty publiczne). Sześciu mieszkańców Domu POKORA od początku roku 2010 wykonywało prace społecznie użyteczne gospodarcze i budowlane w budynku przy ul. Pawliczka 16 oraz przy realizacji projektów MPiPS - Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego dla gminy - zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych i Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności. Od początku roku czterech mieszkańców - Zbigniew Rogala, Bogdan Marczak, Marek Jantoń i Eugeniusz Dziuba - wykonywało roboty publiczne na podstawie umowy o pracę ze Stowarzyszeniem Żyj i daj żyć na pełnym etacie, jako kontynuację aktywizacji zawodowej, po wdrożeniu w ramach prac społecznie użytecznych (40 godz. w miesiącu). Z powodu naruszenia regulaminu placówkę opuściły 3 osoby, jednej odmówiono przyjęcia ze względu na stawienie się do przyjęcia pod wpływem alkoholu

5 PERSONEL DOMU POKORA W skład personelu, który prowadzi Dom POKORA od początku roku 2010 weszli: mgr Anna Kowalczyk-Hasterok (psycholog), p.o. kierownika Domu POKORA, zatrudniona w pełnym wymiarze godzin od maja 2010, współprowadziła zebrania społeczności mieszkańców Domu (współpracująca od maja 2009); mgr Artur Mych, psychoterapeuta, który świadczył usługi psychoterapeutyczne dla mieszkańców Domu i beneficjentów Stowarzyszenia na podstawie umowy cywilnoprawnej w liczbie 32 godzin miesięcznie oraz współprowadził zebrania społeczności mieszkańców Domu, (współpracujący od sierpnia 2008); księgowa Stowarzyszenia mgr Iwona Buksińska, a od Barbara Bryś; pracownik administracyjno-księgowy Łucja Zulczyk. Z ramienia Stowarzyszenia, jako wolontariusze działalność placówki nadzorują prezes Zarządu Kazimierz Speczyk oraz wiceprezes Zarządu Mariusz Choiński. REKRUTACJA BENEFICJENTÓW W okresie sprawozdawczym wniosek do Zarządu Stowarzyszenia o przyjęcie złożyło 15 osób, na liczbę ok. 20 osób, z którymi przeprowadzono rozmowy i wywiady odnośnie przyjęcia. W celu pozyskania kandydatów na przyszłych mieszkańców Domu POKORA Stowarzyszenie współpracuje z Towarzystwem im. św. Brata Alberta Przytuliskiem dla mężczyzn oraz Schroniskiem dla kobiet z dziećmi, a także z Domem Noclegowym prowadzonym przez MOPR przy ul. Trocera 63 w Zabrzu. Organizowane są wspólne spotkania integracyjne, wzajemne uczestnictwo w zebraniach społeczności mieszkańców i indywidualne rozmowy z osobami chętnymi do zamieszkania w Domu POKORA. Działalność na rzecz readaptacji osób bezdomnych do społeczeństwa W trakcie roku 2010 lokale socjalne do remontu, w ramach programu realizowanego przez Stowarzyszenie Żyj i daj żyć i Wydział Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabrzu, otrzymał jeden mieszkaniec Domu POKORA. Dwoje mieszkańców wyprowadziło się do wyremontowanych z pomocą Stowarzyszenia lokali socjalnych (ul. Ligonia 8 i ul. Ogórka 5), pozostając w kontakcie z placówką. Dwie osoby otrzymały przydział na nowopowstałe lokale socjalne przy ul. Bytomskiej 92, remontowane przy współudziale Stowarzyszenia i usamodzielniły się na przełomie roku 2010/2011, a kolejnych dwóch mieszkańców ma możliwość zasiedlenia lokali przy ul. Bytomskiej 92 w roku We współpracy z gminą Pyskowice lokal komunalny otrzymał także przy ul. Kopernika 6 w Pyskowicach, przebywający w placówce od , który podpisał umowę najmu w dniu i z dniem 1.07, po ukończeniu remontu, opuścił placówkę, usamodzielniając się. c) POMOC W ZASPOKAJANIU PODSTAWOWYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH OSOBOM BIEDNYM, BEZDOMNYM I NIEZARADNYM - PROWADZENIE PUNKTÓW WYDAWANIA POSIŁKÓW ŚNIADANIOWYCH KROMKA CHLEBA Prowadzenie punktów KROMKA CHLEBA i wydawanie żywności Punkty KROMKA CHLEBA to miejsce pierwszego kontaktu osób ze słabej strefy społecznej z pomocą, nie tylko rzeczową, ale także socjalną oraz prawidłowymi wzorcami zachowania. Klienci punktów to osoby zatracone, zmarginalizowane, wymagające rzeczywistej pracy u podstaw. W punktach realizowane było zadanie Wspieranie, organizacja i pozyskiwanie pomocy żywnościowej dla najbiedniejszych mieszkańców miasta, jednak jest to jedynie część ich działalności

6 W placówce przy ul. Pawliczka 16 w okresie r. zostało wydanych 9125 porcji, a spośród klientów punktu mężczyźni stanowili , kobiety 926. W filii przy ul. Kossaka 23 w roku 2010 wydano 2118 porcji, z których skorzystało 1629 mężczyzn, 460 kobiet i 29 dzieci. Liczba klientów punktów rośnie z roku na rok, i tak: w roku 2004 wydanych zostało 7312 posiłków, w , w , w , w , w , a w okresie sprawozdawczym oba punkty obsłużyły osoby, co oznacza, że na jeden posiłek przeznaczono 0,71 zł z dotacji (o 2 grosze mniej niż w roku 2009) ogółem mężczyzn kobiet dzieci Liczba klientów punktów wydawania posiłków śniadaniowych KROMKACHLEBA na przestrzeni ostatnich 6 lat Przez sześć lat funkcjonowania punktów wydawania posiłków śniadaniowych KROMKA CHLEBA nakarmiono osób potrzebujących. Punkt wydawania posiłków śniadaniowych przy ul. Pawliczka 16 funkcjonował codziennie od poniedziałku do piątku od do 12.30, a placówka przy ul.: Kossaka 23 działała przez cztery dni tygodnia, oprócz czwartków, w godzinach W roku 2010 punkty KROMKA CHLEBA były dodatkowo czynne z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w Poniedziałek Wielkanocny oraz z okazji Tygodnia Miłosierdzia przez cały tydzień, także w sobotę i niedzielę. Punkty obsługiwane były przez 5 osób wykonujących prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia Urzędu Miejskiego, MOPR, PUP i 6 wolontariuszy Stowarzyszenia Żyj i daj żyć. Od początku roku 2010 w pomieszczeniach punktu KROMKA CHLEBA przy ul. Pawliczka 16 w każdą drugą niedzielę miesiąca odbywały się spotkania grupy AL-ANON dla osób współuzależnionych i ich rodzin, w trzecią sobotę miesiąca spotkania Wieczór Refleksji - wyświetlania filmów, dyskusje, itp. dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin, klientów MOPR i wszystkich osób zainteresowanych, a w każdy wtorek mityng Grupy Samopomocowej AA KROMKA CHLEBA. W filii Stowarzyszenia w Biskupicach w każdy poniedziałek miała swoje spotkanie Grupa AA BISKUPICE. Przy współpracy z właścicielem Restauracji u Urbana w Biskupicach, Januszem Urbanem, od początku kadencji do wytypowane osoby korzystały raz w tygodniu z bezpłatnych posiłków obiadowych w tej restauracji, w roku 2010 wydanych zostało 49 obiadów

7 W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie świadczyło swoim beneficjentom pomoc w zaspokajaniu podstawowych środków do życia poprzez pomoc rzeczową, w tym przekazywanie odzieży pochodzącej z darów, żywności, pochodzącej ze zbiórek oraz wydawanie posiłków śniadaniowych. Stowarzyszenie prowadzi także łaźnię i pralnię, z których mogą skorzystać osoby potrzebujące, pod warunkiem pozostawania w abstynencji przez przynajmniej 24 godziny. Ważnym elementem pracy punktów jest działalność informacyjna, kierowanie beneficjentów zarówno do punktu konsultacyjnego MOPR, pracowników socjalnych, OPiLU, terapeutów uzależnień, jak i innych źródeł pomocy (np. miejskiego projektu aktywizacji zawodowej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS Temida i Psyche trafiają w dychę ). Pozyskiwanie żywności Punkty wydawania posiłków śniadaniowych zakupowały wydawaną potrzebującym żywność oraz pozyskiwały ją po cenach symbolicznych z piekarni CHLEBUŚ w Gliwicach (pieczywo ze zwrotów ze sprzedaży), deputatu z zakładów wędliniarskich A.A. MOJ (ok. 4 kg wędlin tygodniowo otrzymywane nieodpłatnie, ponadto zakup powyżej deputatu) oraz ze zbiórek żywności, organizowanych z Bankiem Żywności. W dniach , oraz odbyła się zbiórka żywności zorganizowana wspólnie z Chrześcijańską Służbą Charytatywną i supermarketem Biedronka przy ul. Gdańskiej w Zabrzu, za każdym razem zebrano ponad 400 kg żywności, która jest wydawana potrzebującym. Od punkty były kontrolowane przez stację SANEPID, zostały uznane za placówki spełniające wymagane normy żywienia zbiorowego oraz wydawania żywności w fabrycznych opakowaniach jednostkowych. d) AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MINIMALIZACJI BEZROBOCIA - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE I ROBOTY PUBLICZNE. WSPÓŁPRACA Z PUP. PROMOCJA WOLONTARIATU. SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA. Od 4.01 do w Stowarzyszeniu prace społecznie użyteczne, gospodarcze i budowlane wykonywała ekipa osób bezrobotnych. W roku 2010 w Stowarzyszeniu prace społecznie użyteczne gospodarcze wykonywało 5 osób bezrobotnych, a 8-10 osób wykonywało prace budowlane. Zatrudniono 7 pracowników w ramach robót publicznych, w tym pracownika administracyjno-księgowego, Łucję Zulczyk. W sumie 21 osób bezrobotnych adaptowało się do wejścia na rynek pracy, zdobywało doświadczenie i umiejętności zawodowe, a pracownicy budowlani mieli możliwość nauki rzemiosła na przygotowanym froncie robót w siedzibie Stowarzyszenia na początku roku i w ramach dwóch projektów MPiPS Prace społecznie użyteczne i roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego zwiększanie zasobu lokali socjalnych od przy remoncie piętra przy ul. Bytomskiej 92, adaptowanego na trzy lokale socjalne oraz zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności - remont i ocieplenie elewacji budynku przy ul. Pawliczka 16 wraz z realizacją programu aktywizującego społecznie i zawodowo. Odbyło się 45 cyklicznych spotkań roboczych (w soboty) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul: Pawliczka 16, na których omawiane były bieżące sprawy, dotyczące prac społecznie użytecznych i robót publicznych oraz postępu robót, z udziałem mieszkańców Domu POKORA. W spotkaniach uczestniczył zespół - inspektor nadzoru budowlanego - Ryszard Konczelski, mieszkańcy Domu POKORA, w tym wykonujący powyższe prace, przedstawiciele firm, wykonujących prace specjalistyczne, (m.in. Wojciech Matuszczyk) i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Żyj i daj żyć Kazimierz Speczyk. Półroczny staż odbyła w Stowarzyszeniu osoba bezrobotna -, która rozpoczęła go w roku W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie korzystało z pracy wolontariuszy na podstawie porozumienia, pracę wolontarystyczną świadczyło 9 osób, w tym także członkowie Zarządu. Od września 2009 do końca roku 2010 Stowarzyszenie przygotowało osób bezrobotnych do pracy w przyszłej spółdzielni socjalnej

8 3. Z prac władz Stowarzyszenia: skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Liczba członków Stowarzyszenia. Terminy Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia. Pozostałe sprawy W rocznym okresie sprawozdawczym odbyło się Walne Zebranie Członków r., na którym zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i sprawozdanie finansowe za 2009 rok oraz udzielono absolutorium Zarządowi za rok Zarząd Stowarzyszenia w składzie niezmienionym kontynuował realizację zadań rozpoczętych w roku poprzednim, jak również podejmował nowe, wynikające z działalności statutowej Stowarzyszenia Żyj i daj żyć. Zarząd Stowarzyszenia Żyj i daj żyć : Kazimierz SPECZYK - Prezes Zarządu, Mariusz CHOIŃSKI - Wiceprezes Zarządu, Artur SURLEJ - Skarbnik Zarządu, Maria WITTEK - Sekretarz Zarządu, Adam CHYLEŃSKI - Członek Zarządu, Edward SKORUPA - Członek Zarządu. Komisja Rewizyjna: Beata HAREMSKA - Przewodnicząca Jan PUZIK - Członek Komisji Waldemar WASIUTA - Członek Komisji Stowarzyszenie na koniec roku 2010 liczyło 33 członków zwyczajnych i 2 wspierających. W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w sześcioosobowym składzie i podjął 79 uchwał, spotkał się 14 razy w roku Dochód uzyskany z 1% podatku przesłany na rzecz Stowarzyszenia Żyj i daj żyć jako Organizacji Pożytku Publicznego W rocznym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenia otrzymało 2778,94 zł wpłat z tytułu 1 % podatku. Stowarzyszenie Żyj i daj żyć jako OPP składa każdego roku sprawozdania merytoryczne i finansowe w Sądzie Rejonowym, wydział KRS w Gliwicach. Także sprawozdanie finansowe z wysokości otrzymanych w danym roku dotacji oraz wysokość kwoty otrzymanej z tytułu 1% podatku z US są wysyłane do Ministerstwa Finansów - Dział Pożytku Publicznego. 5. Udział w ofertach konkursowych Program Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego zwiększanie gminnego zasobu lokali socjalnych, zadanie z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rozpoczęto w październiku Od zaczęło się praktyczne wykonywanie prac remontowych trzech mieszkań socjalnych dla gminy Zabrze w pomieszczeniach na I piętrze budynku przy ul. Bytomskiej 92. Ekipa prowadząca powyższe prace została skompletowana do z 10 osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne (na podstawie aneksu do umowy CRU/3017/2009) i 3 zatrudnionych na robotach publicznych. Ekipa ta uczyła się rzemiosła budowlanego, a każdego dnia pracy prowadzona była z jej członkami bieżąca praca socjalna. Prace specjalistyczne wykonywał nadzorujący pracę ekipy budowlanej Wojciech Matuszczyk. Prezes Zarządu Stowarzyszenia przeprowadza regularne kontrole w remontowanych pomieszczeniach, przeprowadza je również Aleksandra Kaleta z Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Realizacja projektu Ministerstwa, którego głównym podmiotem jest Gmina Zabrze, to dla Stowarzyszenia nie tylko pole do aktywizacji zawodowej beneficjentów, lecz także możliwość zacieśnienia współpracy z władzami miasta. Przedstawiciele Urzędu Miasta wspierają prace, zarówno w istotnych kwestiach merytorycznych, jak i drobnych sprawach, bez których prace nie mogłyby postępować, np. problem dostarczenia energii elektrycznej, wody, instalacji gazowej, sprawy wykonania dodatkowych prac readaptacji remontowanych pomieszczeń, itp. Prace zostały odebrane i tym samym zasiliły zasób lokali socjalnych w gminie Zabrze o - 8 -

9 3 nowopowstałe mieszkania dla 6 osób lub 3 rodzin, każde składające się z dwóch pokoi, kuchni oraz wc z łazienką. Opracowano ponadto dwie oferty do konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego (Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) w dziedzinie polityki społecznej w temacie KROMKA DLA GŁODNYCH na dofinansowanie działania punktów wydawania posiłków śniadaniowych (złożona ) oraz w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w temacie MOŻNA INACZEJ na wyjazd szkoleniowy (w zakresie doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz poszerzenia wiedzy dotyczącej przeciwdziałania przemocy) rodzin z dziećmi, będącymi uczestnikami świetlicy środowiskowej przy MOPR w Zabrzu. Rozstrzygnięcie ofert miało miejsce Pierwsza z ofert została odrzucona z przyczyn formalnych, natomiast druga nie została dofinansowana z powodu braku środków. W lipce złożono ofertę na realizację zadania w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Konkurs rozstrzygnięto pod koniec września i Stowarzyszenie podpisało umowę na realizację programu. Celem głównym projektu było zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego ok. 20 mieszkańców woj. śląskiego poprzez przeciwdziałanie degradacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających w sytuacji kryzysowej z powodu bezdomności, bezrobocia, uzależnienia od alkoholu, ubóstwa, wyuczonej bezradności; zapobieganie ich izolacji, aktywizacja społeczna i zawodowa. Szczegółowym celem projektu była poprawa standardu pobytu mieszkańców Domu POKORA. Cele projektu zrealizowane zostały w całości. Przy ociepleniu budynku przy ul. Pawliczka 16 pracowało 6 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym mieszkańcy Domu POKORA. Beneficjenci zostali przeszkoleni, mieli możliwość spotykania się z psychologiem i doradcą zawodowym, byli aktywizowani społecznie i zawodowo, przez 3 miesiące pracując pod nadzorem firmy Autotherm, przy remoncie elewacji i jej ociepleniu. W naszej witrynie internetowej publikujemy dokumentację fotograficzną przebiegu programu w zakładce projekt MPiPS Współpraca lokalna Raz w miesiącu (w drugi lub trzeci wtorek miesiąca o godz ), z inicjatywy Konsultanta MOPR d/s rozwiązywania problemów uzależnień organizowane są przez MOPR otwarte spotkania cykliczne, w różnych instytucjach w mieście, zajmujących się problemem alkoholowym. Forma spotkań to rodzaj seminariów lub debat, które prowadzi Konsultant MOPR d/s rozwiązywania problemów uzależnień Kazimierz Speczyk. W praktyce są one cennym źródłem informacji na temat potrzeb osób korzystających z pomocy, nie tylko w zakresie problemów uzależnień, ale także innych problemów społecznych, nierozdzielnie związanych z dysfunkcyjnym funkcjonowaniem osób ze słabej strefy społecznej (bezdomności i zagrożenia nią, bezrobocia, przemocy domowej, zaburzeń psychicznych, przestępczości, czy przestrzennej koncentracji ludności dotkniętej patologiami) oraz podwaliną do współpracy między instytucjami udzielającymi pomocy. W spotkaniach uczestniczą osoby udzielające pomocy, pracownicy socjalni, beneficjenci pomocy, osoby leczące uzależnienia, a także przedstawiciele służb bezpieczeństwa, władz miasta, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inni. Od mają 2009 Stowarzyszenie współpracuje w realizacji Programu Aktywności Lokalnej w temacie Reintegracja, Praca, Aktywność - projekt URBACT II. Projekt został opracowany przez pracowników DPPS Biskupice i realizowany jest przy współpracy z Urzędem Miasta oraz odbyły się spotkania w ramach realizacji Programu - projekt URBACT II CoNet, w którym udział wziął prezes Zarządu Stowarzyszenia Żyj i daj żyć. We wrześniu 2009 Stowarzyszenie Żyj i daj żyć zawarło porozumienie o współpracy ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego z siedzibą w Zabrzu, z którą współpracowało w roku bieżącym obchodzono 10 rocznicę działalności Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, w której uczestniczył m.in. prezes Stowarzyszenie Żyj i daj żyć. Dnia Stowarzyszenie Żyj i daj żyć podpisało kolejne porozumienie o współpracy z Chrześcijańską Służbą Charytatywną, reprezentowaną przez Jana Brzusia

10 W ramach współpracy z Centrum Pracy A4e, ustalono, że, w ramach współpracy Stowarzyszenia Żyj i daj żyć z A4e, niektórzy beneficjenci Stowarzyszenia, pracownicy prac społecznie użytecznych zostaną objęci pomocą Centrum (m.in. zostaną dla nich zakupione bilety miesięczne na dojazd do miejsca wykonywania prac oraz opłacone badania lekarskie). Przedstawiciele Stowarzyszenia Żyj i daj żyć - prezes Zarządu Kazimierz Speczyk i p.o. kierownik Domu POKORA Anna Kowalczyk-Hasterok uczestniczyli w warsztatach w ramach opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zabrze na lata , i W ramach badań prowadzonych przez Katedrę stosowanych nauk społecznych Politechniki Śląskiej przeprowadzono w Stowarzyszeniu badania dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym w kwietniu i lipcu W związku z opracowywaniem oferty na realizację projektu programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, zacieśniono współpracę z PUP i MOPR Zabrze oraz Kołem Zabrzańskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (z którymi Stowarzyszenie Żyj i daj żyć stale współpracuje) poprzez podpisanie nowych Porozumień na rzecz walki z wykluczeniem społecznym oraz nawiązano współpracę z jednostką miejską Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego i podpisano z Centrum identyczne Porozumienie. Współpracowaliśmy również ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej z Chorzowa. W ramach współpracy zostały zorganizowane 3 szkolenia z zakresu spółdzielczości socjalnej dla ok. 20 osób w miesiącach styczeń i grudzień Ze środków SWR (w ramach EFS) został stworzony przez TV Katowice materiał promujący działalność Stowarzyszenia Żyj i daj żyć 1. Inne publikacje w mediach o organizacji w roku 2010 to Dom bezdomnych - materiał w TV Silesia z 25.08, materiał z Remont siedziby stowarzyszenia "Żyj i daj żyć" w TV Zabrze (GTV), dotyczący realizacji projektu Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności MPiPS, materiał z Podopieczni Stowarzyszenia "Żyj i daj żyć" wyremontowali mieszkania w TV Zabrze na temat projektu Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego",. 7. Adaptacja budynku siedziby Stowarzyszenia Od końca roku 2007 Zarząd czynił starania o uzyskanie zezwolenia na budowę wejścia przeciwpożarowego do piwnicy budynku Stowarzyszenia ul. Pawliczka 16 na ulicę oraz przebudowę zjazdu z drogi publicznej ul. Pawliczka 16. Po wykonaniu i załatwieniu spraw formalnych, instytucjonalnych i prawnych w końcu została wydana decyzja nr 699/2009 z dnia , zatwierdzająca projekt budowlany i oddzielnie pozwolenie na budowę wyjścia awaryjnego przeciwpożarowego z pomieszczenia piwnicy budynku zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Pawliczka 16 oraz przebudowę zjazdu z drogi publicznej (działka nr 1301/24) na parcelę nr 3026/13 oraz budowę miejsc parkingowych i dojazdu do nich. Prac jeszcze nie rozpoczęto z powodu braku środków finansowych w Stowarzyszeniu na ich realizację zgodnie z w/w projektem. W sierpniu 2010, po wydarzeniach związanych z zamknięciem się mieszkańca Domu POKORA w pokoju po przedawkowaniu leków, wprowadzono w budynku system klucza generalnego, tzw. MASTER-KEY. W miesiącach lipiec-wrzesień zostały opracowane kosztorysy i inne dokumenty w celu wykonania prac ociepleniowych w budynku przy ul. Pawliczka 16 od strony północnej i wschodniej. Środki na wykonanie prac zostały pozyskane z programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności. 1 materiał jest publikowany w Internecie pod adresem lub Strona główna» Katowice» gospodarcze, publicystyczne» Rynek jest dla wszystkich» 26 kwietnia

11 W roku 2011 planowane jest pozyskanie środków na restaurację elewacji południowej w jej pierwotnym kształcie oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek przy ul. Pawliczka 16 użyczony umową Nr CRU/3043/2010 z dnia z dnia , jest nadal adaptowany do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w 85% kapitalnie wyremontowany. Zarząd Stowarzyszenia Żyj i daj żyć - Organizacja Pożytku Publicznego w Zabrzu serdecznie dziękuje członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom, Prezydent i Radzie Miasta, Urzędowi Miejskiemu, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkowi Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, instytucjom, stowarzyszeniom, sponsorom, darczyńcom i osobom prywatnym oraz wszystkim, którzy oferowali pomoc i wsparcie w działalności Stowarzyszenia w roku 2010, prosząc jednocześnie o dalszą współpracę i wsparcie w roku 2011 w realizacji celów statutowych. Za Zarząd

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Centra Integracji Społecznej

Centra Integracji Społecznej 2 Podmioty Ekonomii Społecznej Centra Integracji Społecznej Jolanta Koral Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Co to jest Centrum Integracji Społecznej? 2 > > Kim są uczestnicy Centrum

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo