Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Żyj i daj żyć oraz pracy Zarządu w roku 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Żyj i daj żyć oraz pracy Zarządu w roku 2010"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ADAPTACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN DO SPOŁECZEŃSTWA Żyj i daj żyć - Organizacja Pożytku Publicznego ul. Pawliczka 16, Zabrze tel./fax (032) , kom NIP REGON KRS KONTO BANKOWE: Bank PKO BPSA I/Oddział Zabrze, Plac Warszawski 10, Nr Spis treści Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Żyj i daj żyć oraz pracy Zarządu w roku Tematy zadań realizowanych na rzecz gminy i otrzymane na te cele dotacje z Urzędu Miasta Realizacja zadań dla gminy w roku Działalność na rzecz osób uzależnionych i pochodzących ze słabej strefy społecznej Z prac władz Stowarzyszenia: skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Liczba członków Stowarzyszenia. Terminy Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia. Pozostałe sprawy Dochód uzyskany z 1% podatku przesłany na rzecz Stowarzyszenia Żyj i daj żyć jako Organizacji Pożytku Publicznego Udział w ofertach konkursowych Współpraca lokalna Adaptacja budynku siedziby Stowarzyszenia W roku 2010 Stowarzyszenie Żyj i daj żyć kontynuowało działalność na rzecz osób uzależnionych oraz rekrutujących się ze słabej strefy społecznej. 1. Tematy zadań realizowanych na rzecz gminy i otrzymane na te cele dotacje z Urzędu Miasta W grudniu 2009 Stowarzyszenie Żyj i daj żyć opracowało oferty konkursowe do Urzędu Miasta w celu otrzymania dotacji na działalność statutową w roku 2010: Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich w zakresie profilaktyki i pracy z grupami ryzyka, rehabilitacja osób uzależnionych i ich rodzin, służące rozwiązywaniu problemów uzależnień - III i IV stopień wychodzenia z bezdomności do społeczeństwa i adaptacja tych osób do nowego życia. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób bezdomnych Prowadzenie Domu POKORA dla osób bezdomnych - IV stopień wychodzenia z bezdomności. Wspieranie, organizacja i pozyskiwanie pomocy żywnościowej dla najbiedniejszych mieszkańców miasta - Punkty wydawania posiłków KROMKA CHLEBA w mieście i jego dzielnicach Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób i rodzin dotkniętych niepełnosprawnością lub długotrwałą chorobą - IV stopień wychodzenia z bezdomności do społeczeństwa i adaptacja osób niepełnosprawnych. Spośród powyższych trzy pierwsze zostały rozpatrzone pozytywnie i zostały zrealizowane jako zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz Gminy, na realizację czwartego nie zostały przyznane środki

2 CEL Dotacja na działalność statutową Stowarzyszenia (ZADANIE I) Dotacja na prowadzenie Domu POKORA (ZADANIE II) Dotacja na działalność punktów wydawania posiłków śniadaniowych KROMKA CHLEBA (ZADANIE III) TREŚĆ ZADANIA Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich w zakresie profilaktyki i pracy z grupami ryzyka, rehabilitacja osób uzależnionych i ich rodzin, służące rozwiązywaniu problemów uzależnień - III i IV stopień wychodzenia z bezdomności do społeczeństwa i adaptacja tych osób do nowego życia. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób bezdomnych Dom POKORA dla osób bezdomnych - IV stopień wychodzenia z bezdomności Wspieranie organizowania i pozyskiwania pomocy żywnościowej dla najbiedniejszych mieszkańców miasta - punkty wydawania posiłków Kromka Chleba w mieście i jego dzielnicach oraz innych miejscach zapotrzebowania. suma Zasadnicze zadanie, określone w ofercie oraz realizacja tego zadania, zgoda z ustaleniami, jest określona w treści umowy i wynika z otrzymanej w tym celu kwoty dotacji finansowej. 2. Realizacja zadań dla gminy w roku Działalność na rzecz osób uzależnionych i pochodzących ze słabej strefy społecznej. a) INTEGRACJA ŚRODOWISK ABSTYNENCKICH, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WPROWADZENIA DO SPOŁECZEŃSTWA OSÓB WYCHODZĄCYCH Z UZALEŻNIENIA Zorganizowano oraz współorganizowano spotkania edukacyjne, wyjazdy integracyjne, festyny, rajdy, weekendy trzeźwości, szkolenia i wyjazdy rehabilitacyjne, i tak: w dniu w siedzibie Stowarzyszenia Żyj i daj żyć odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne w ramach spotkań cyklicznych, organizowanych przez konsultanta MOPR d/s uzależnień, przedstawiciele Stowarzyszenia Żyj i daj żyć uczestniczyli również w pozostałych otwartych spotkaniach cyklicznych, organizowanych co miesiąc (w drugi lub trzeci wtorek miesiąca o godz ) w różnych instytucjach w mieście, zajmujących się problemem alkoholowym, więcej o spotkaniach opisano w punkcie dotyczącym współpracy lokalnej, dnia odbył się wyjazd 15 osób ze Stowarzyszenia i klientów MOPR na kolejny - IX Dzień Pokutny do Koszęcina, dnia odbyło się tradycyjne spotkanie w siedzibie i filii Stowarzyszenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, odbyły się również wykłady w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia uzależnień, dzień ten był obchodzony wspólnie z Klubem Abstynentów Nowe Życie, a uczestniczyło w nim 45 osób, zorganizowano uroczyste śniadanie Wielkanocne, współsponsorowane przez Restaurację POINT, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, członkowie Stowarzyszenia, pracownicy wraz z rodzinami i podopieczni Stowarzyszenia - mieszkańcy i byli mieszkańcy Domu POKORA, beneficjenci punktu wydawania posiłków śniadaniowych KROMKA CHLEBA, w dniach odbył się kolejny wspólny wyjazd członków Stowarzyszenia i klientów MOPR do Zagórza Śląskiego k/wałbrzycha na XI Wałbrzyski Rodzinny Weekend Trzeźwości, w którym uczestniczyło około 35 osób. Stowarzyszenie było głównym organizatorem tego wyjazdu, już po raz czwarty, uczestniczyli też członkowie Stowarzyszenia Klub Abstynentów Nowe życie w Zabrzu. Wszystkich osób z Zabrza było 50, w dniu odbył się IV Rajd Górski Górami ku Normalności - Kamesznica. Uczestniczyło w nim też 9 członków Stowarzyszenia. Rajd był zorganizowany przez koło - 2 -

3 Abstynenckie DROMADER przy PTTK Zabrze, dnia w Zabrzu Biskupicach przy sali gimnastycznej SP nr 22 przy ul. Wojciecha odbył się festyn dla mieszkańców miasta - Dzień Sąsiada, współfinansowany przez Stowarzyszenie Żyj i daj żyć w dniach odbył się kolejny wyjazd do Częstochowy na XXII Jasnogórskie Spotkania Anonimowych Alkoholików pod hasłem Z pokorą i nadzieją tworzymy jedność. W wyjeździe uczestniczyło 10 osób ze Stowarzyszenia, przedstawicieli Stowarzyszenia Żyj i daj żyć brało udział w koncercie galowym VI Zabrzańskiego Festiwalu Orkiestr im. Edwarda E. Czernego, również w dniu w ramach Programu Aktywności Lokalnej Szansa dla Biskupic, na terenie dzielnicy Biskupice w ramach projektu systemowego Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno zawodowej w gminie Zabrze odbył się Festyn Okolicznościowy, uczestniczyło w nim ok. 500 mieszkańców dzielnicy z rodzinami, Stowarzyszenie miało swoje stoisko informacyjno-promocyjne, a uczestników z jego ramienia było 15, od czasu rozpoczęcia Programu Aktywności Lokalnej raz w miesiącu dyżury konsultacyjne pełni w nim prezes Zarządu Stowarzyszenia Żyj i daj żyć i Konsultant MOPR d/s rozwiązywania problemów uzależnień Kazimierz Speczyk, dnia osób wyjechało do Krakowa na Ogólnopolski Zjazd Kół Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta ECCE HOMO. Organizatorem wyjazdu było Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło w Zabrzu, VIII Zlot Radości Regionu AA Katowice, połączony z XV rocznicą biuletynu Karlik odbył się w Pokrzywnej w dniach przedstawiciele Stowarzyszenia Żyj i daj żyć zostali zaproszeni do udziału w gali rozdania nagród im. św Kamila i uczestnictwa w uroczystej mszy świętej z tej okazji, która odbyła się 11.07, przez sierpień 2010 trwały obchody Tradycyjnego Miesiąca Trzeźwości, w ramach którego zorganizowano: wyjazd rodzinny dla 20 osób ze Stowarzyszenia na XVIII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Lichenia Starego w dniach , odbyło się uroczyste spotkanie inauguracyjne społeczności członków stowarzyszenia wraz z rodzinami oraz władzami miasta, uroczysty mityng pod hasłem Radość z nowego życia bez alkoholu , społeczność członków Klubu w Dzielnicowym Punkcie Klubu Abstynentów NOWE ŻYCIE, ich rodzin oraz zaproszonych gości , uroczystą społeczność członków i sympatyków Klubu, ich rodzin w Dzielnicowym Punkcie Klubu Abstynentów NOWE ŻYCIE oraz , V Turystyczny Złaz Radości - STECÓWKA organizowany przez Abstynenckie Koło DROMADER przy PTTK Zabrze w ramach integracji rodzin dotkniętych uzależnieniami i niepełnosprawnych (12 osób ze Stowarzyszenia), główną uroczystość obchodów w Miejskim Ośrodku Kultury GWAREK Tradycyjnego Miesiąca Trzeźwości SIERPIEŃ 2010 wraz z mszą św. w kościele św. Barbary i częścią taneczną (120 osób), uroczyste spotkanie, biesiada i refleksje społeczności abstynenckiej z członkami Stowarzyszenia Żyj i daj żyć, mieszkańcami Domu POKORA, władzami miasta w siedzibie Stowarzyszenia Żyj i daj żyć wraz z mszą św. w kościele św. Wojciecha w Zabrzu (160 osób). odbył się wyjazd rehabilitacyjno-szkoleniowy do Zakopanego w dniach , w którym uczestniczyli klienci MOPR i beneficjenci Stowarzyszenia (23 osoby), w programie odbyło się 5 wycieczek w góry (m.in. Nosal, Giewont, Gubałówka), zorganizowano spotkanie opłatkowe w filii Stowarzyszenia Żyj i daj żyć, odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe w siedzibie Stowarzyszenia z udziałem partnerów instytucjonalnych, osób współpracujących z organizacją, wspierających ją oraz członków, pracowników i beneficjentów, a dnia uroczysta wieczerza wigilijna w Domu POKORA, współfinansowana przez Restaurację POINT, w - 3 -

4 której uczestniczyli podopieczni Stowarzyszenia - mieszkańcy i byli mieszkańcy Domu POKORA, członkowie Stowarzyszenia i pracownicy, odbyły się także uroczyste spotkania z okazji rocznic abstynencji, które miały charakter integracyjny i promujący styl życia bez alkoholu (m.in. XVIII rocznica trzeźwości prezesa Zarządu Stowarzyszenia Kazimierza Speczyka). b) ADAPTACJA I RESOCJALIZACJA OSÓB BEZDOMNYCH OBSADA PLACÓWKI Działalność Domu POKORA Na początku roku 2010 w placówce mieszkało 10 osób 9 mężczyzn i 1 kobieta, a osób 9 mężczyzn i 2 kobiety. Od początku roku 2010 kontynuowano pracę z mieszkańcami Domu POKORA, zamieszkującymi w jednoosobowych pokojach, tzw. mieszkaniach readaptacyjnych (kontraktowych). Na dzień dzisiejszy 11 pokoi w Domu POKORA jest zamieszkanych, jeden służy przyjęciom interwencyjnym w okresie zimowym. W roku 2010 pięć osób usamodzielniło się, trzy wyprowadziły się do lokali socjalnych (5.02, 1.07 i ), dwie osoby opuściły placówkę na własne żądanie ( i ), pozostając jednak w kontakcie z Domem POKORA i realizując program aktywizacji zawodowej (roboty publiczne subsydiowane przez PUP). Rotacja w roku 2010, na dzień r. to 10 osób, które opuściły palcówkę i 11 osób przyjętych. (Dwa nowe pokoje zostały oddane do użytku pod koniec stycznia 2010). PRACA Z MIESZKAŃCAMI DOMU POKORA Z mieszkańcami Domu POKORA organizowane są zebrania społeczności Domu, a było ich w sumie 22, (w tym 3 spotkania społeczności gospodarczej i 3 nadzwyczajne spotkanie wielkanocne (6 kwietnia), spotkanie z mieszkańcami po Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia (17 marca) oraz Wigilia w Domu POKORA (21 grudnia). Na spotkaniach tych omawiano bieżące sprawy terapeutyczne, formalne i problemy nurtujące mieszkańców oraz personel Domu, a wszystkie zebrania dokumentowane były notatką streszczającą. Prowadzone są spotkania społeczności gospodarczej, na których omawia się kwestie organizacyjne i dotyczące dyżurów porządkowych w placówce, kwestie związane z samoobsługą i adaptacją mieszkańców do wykonywania codziennych czynności. Mieszkańcy Domu uczestniczyli również w spotkaniach organizowanych w soboty w godzinach , o których więcej w części dotyczącej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i działalność Stowarzyszenia na rzecz minimalizacji bezrobocia. W Domu POKORA prowadzona jest praca socjalna i terapeutyczna w celu wspomagania readaptacji mieszkańców do społeczeństwa, zgodnie z Indywidualnym Planem Readaptacji Mieszkańca (IPRM), który prowadzą p.o. kierownika Domu i psychoterapeuta. Mieszkańcy Domu POKORA korzystają ze spotkań integracyjnych, wspólnych wyjazdów, imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Żyj i daj żyć, a także Stowarzyszenie Klub Abstynentów Nowe Życie w Zabrzu. Mieszkańcy byli w okresie sprawozdawczym motywowani do powrotu na rynek pracy, ale także podejmowane były profesjonalne działania polegające na przygotowaniu osób bezdomnych do udziału w lokalnym rynku pracy (w tym prace społecznie użyteczne i roboty publiczne). Sześciu mieszkańców Domu POKORA od początku roku 2010 wykonywało prace społecznie użyteczne gospodarcze i budowlane w budynku przy ul. Pawliczka 16 oraz przy realizacji projektów MPiPS - Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego dla gminy - zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych i Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności. Od początku roku czterech mieszkańców - Zbigniew Rogala, Bogdan Marczak, Marek Jantoń i Eugeniusz Dziuba - wykonywało roboty publiczne na podstawie umowy o pracę ze Stowarzyszeniem Żyj i daj żyć na pełnym etacie, jako kontynuację aktywizacji zawodowej, po wdrożeniu w ramach prac społecznie użytecznych (40 godz. w miesiącu). Z powodu naruszenia regulaminu placówkę opuściły 3 osoby, jednej odmówiono przyjęcia ze względu na stawienie się do przyjęcia pod wpływem alkoholu

5 PERSONEL DOMU POKORA W skład personelu, który prowadzi Dom POKORA od początku roku 2010 weszli: mgr Anna Kowalczyk-Hasterok (psycholog), p.o. kierownika Domu POKORA, zatrudniona w pełnym wymiarze godzin od maja 2010, współprowadziła zebrania społeczności mieszkańców Domu (współpracująca od maja 2009); mgr Artur Mych, psychoterapeuta, który świadczył usługi psychoterapeutyczne dla mieszkańców Domu i beneficjentów Stowarzyszenia na podstawie umowy cywilnoprawnej w liczbie 32 godzin miesięcznie oraz współprowadził zebrania społeczności mieszkańców Domu, (współpracujący od sierpnia 2008); księgowa Stowarzyszenia mgr Iwona Buksińska, a od Barbara Bryś; pracownik administracyjno-księgowy Łucja Zulczyk. Z ramienia Stowarzyszenia, jako wolontariusze działalność placówki nadzorują prezes Zarządu Kazimierz Speczyk oraz wiceprezes Zarządu Mariusz Choiński. REKRUTACJA BENEFICJENTÓW W okresie sprawozdawczym wniosek do Zarządu Stowarzyszenia o przyjęcie złożyło 15 osób, na liczbę ok. 20 osób, z którymi przeprowadzono rozmowy i wywiady odnośnie przyjęcia. W celu pozyskania kandydatów na przyszłych mieszkańców Domu POKORA Stowarzyszenie współpracuje z Towarzystwem im. św. Brata Alberta Przytuliskiem dla mężczyzn oraz Schroniskiem dla kobiet z dziećmi, a także z Domem Noclegowym prowadzonym przez MOPR przy ul. Trocera 63 w Zabrzu. Organizowane są wspólne spotkania integracyjne, wzajemne uczestnictwo w zebraniach społeczności mieszkańców i indywidualne rozmowy z osobami chętnymi do zamieszkania w Domu POKORA. Działalność na rzecz readaptacji osób bezdomnych do społeczeństwa W trakcie roku 2010 lokale socjalne do remontu, w ramach programu realizowanego przez Stowarzyszenie Żyj i daj żyć i Wydział Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabrzu, otrzymał jeden mieszkaniec Domu POKORA. Dwoje mieszkańców wyprowadziło się do wyremontowanych z pomocą Stowarzyszenia lokali socjalnych (ul. Ligonia 8 i ul. Ogórka 5), pozostając w kontakcie z placówką. Dwie osoby otrzymały przydział na nowopowstałe lokale socjalne przy ul. Bytomskiej 92, remontowane przy współudziale Stowarzyszenia i usamodzielniły się na przełomie roku 2010/2011, a kolejnych dwóch mieszkańców ma możliwość zasiedlenia lokali przy ul. Bytomskiej 92 w roku We współpracy z gminą Pyskowice lokal komunalny otrzymał także przy ul. Kopernika 6 w Pyskowicach, przebywający w placówce od , który podpisał umowę najmu w dniu i z dniem 1.07, po ukończeniu remontu, opuścił placówkę, usamodzielniając się. c) POMOC W ZASPOKAJANIU PODSTAWOWYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH OSOBOM BIEDNYM, BEZDOMNYM I NIEZARADNYM - PROWADZENIE PUNKTÓW WYDAWANIA POSIŁKÓW ŚNIADANIOWYCH KROMKA CHLEBA Prowadzenie punktów KROMKA CHLEBA i wydawanie żywności Punkty KROMKA CHLEBA to miejsce pierwszego kontaktu osób ze słabej strefy społecznej z pomocą, nie tylko rzeczową, ale także socjalną oraz prawidłowymi wzorcami zachowania. Klienci punktów to osoby zatracone, zmarginalizowane, wymagające rzeczywistej pracy u podstaw. W punktach realizowane było zadanie Wspieranie, organizacja i pozyskiwanie pomocy żywnościowej dla najbiedniejszych mieszkańców miasta, jednak jest to jedynie część ich działalności

6 W placówce przy ul. Pawliczka 16 w okresie r. zostało wydanych 9125 porcji, a spośród klientów punktu mężczyźni stanowili , kobiety 926. W filii przy ul. Kossaka 23 w roku 2010 wydano 2118 porcji, z których skorzystało 1629 mężczyzn, 460 kobiet i 29 dzieci. Liczba klientów punktów rośnie z roku na rok, i tak: w roku 2004 wydanych zostało 7312 posiłków, w , w , w , w , w , a w okresie sprawozdawczym oba punkty obsłużyły osoby, co oznacza, że na jeden posiłek przeznaczono 0,71 zł z dotacji (o 2 grosze mniej niż w roku 2009) ogółem mężczyzn kobiet dzieci Liczba klientów punktów wydawania posiłków śniadaniowych KROMKACHLEBA na przestrzeni ostatnich 6 lat Przez sześć lat funkcjonowania punktów wydawania posiłków śniadaniowych KROMKA CHLEBA nakarmiono osób potrzebujących. Punkt wydawania posiłków śniadaniowych przy ul. Pawliczka 16 funkcjonował codziennie od poniedziałku do piątku od do 12.30, a placówka przy ul.: Kossaka 23 działała przez cztery dni tygodnia, oprócz czwartków, w godzinach W roku 2010 punkty KROMKA CHLEBA były dodatkowo czynne z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w Poniedziałek Wielkanocny oraz z okazji Tygodnia Miłosierdzia przez cały tydzień, także w sobotę i niedzielę. Punkty obsługiwane były przez 5 osób wykonujących prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia Urzędu Miejskiego, MOPR, PUP i 6 wolontariuszy Stowarzyszenia Żyj i daj żyć. Od początku roku 2010 w pomieszczeniach punktu KROMKA CHLEBA przy ul. Pawliczka 16 w każdą drugą niedzielę miesiąca odbywały się spotkania grupy AL-ANON dla osób współuzależnionych i ich rodzin, w trzecią sobotę miesiąca spotkania Wieczór Refleksji - wyświetlania filmów, dyskusje, itp. dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin, klientów MOPR i wszystkich osób zainteresowanych, a w każdy wtorek mityng Grupy Samopomocowej AA KROMKA CHLEBA. W filii Stowarzyszenia w Biskupicach w każdy poniedziałek miała swoje spotkanie Grupa AA BISKUPICE. Przy współpracy z właścicielem Restauracji u Urbana w Biskupicach, Januszem Urbanem, od początku kadencji do wytypowane osoby korzystały raz w tygodniu z bezpłatnych posiłków obiadowych w tej restauracji, w roku 2010 wydanych zostało 49 obiadów

7 W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie świadczyło swoim beneficjentom pomoc w zaspokajaniu podstawowych środków do życia poprzez pomoc rzeczową, w tym przekazywanie odzieży pochodzącej z darów, żywności, pochodzącej ze zbiórek oraz wydawanie posiłków śniadaniowych. Stowarzyszenie prowadzi także łaźnię i pralnię, z których mogą skorzystać osoby potrzebujące, pod warunkiem pozostawania w abstynencji przez przynajmniej 24 godziny. Ważnym elementem pracy punktów jest działalność informacyjna, kierowanie beneficjentów zarówno do punktu konsultacyjnego MOPR, pracowników socjalnych, OPiLU, terapeutów uzależnień, jak i innych źródeł pomocy (np. miejskiego projektu aktywizacji zawodowej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS Temida i Psyche trafiają w dychę ). Pozyskiwanie żywności Punkty wydawania posiłków śniadaniowych zakupowały wydawaną potrzebującym żywność oraz pozyskiwały ją po cenach symbolicznych z piekarni CHLEBUŚ w Gliwicach (pieczywo ze zwrotów ze sprzedaży), deputatu z zakładów wędliniarskich A.A. MOJ (ok. 4 kg wędlin tygodniowo otrzymywane nieodpłatnie, ponadto zakup powyżej deputatu) oraz ze zbiórek żywności, organizowanych z Bankiem Żywności. W dniach , oraz odbyła się zbiórka żywności zorganizowana wspólnie z Chrześcijańską Służbą Charytatywną i supermarketem Biedronka przy ul. Gdańskiej w Zabrzu, za każdym razem zebrano ponad 400 kg żywności, która jest wydawana potrzebującym. Od punkty były kontrolowane przez stację SANEPID, zostały uznane za placówki spełniające wymagane normy żywienia zbiorowego oraz wydawania żywności w fabrycznych opakowaniach jednostkowych. d) AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MINIMALIZACJI BEZROBOCIA - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE I ROBOTY PUBLICZNE. WSPÓŁPRACA Z PUP. PROMOCJA WOLONTARIATU. SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA. Od 4.01 do w Stowarzyszeniu prace społecznie użyteczne, gospodarcze i budowlane wykonywała ekipa osób bezrobotnych. W roku 2010 w Stowarzyszeniu prace społecznie użyteczne gospodarcze wykonywało 5 osób bezrobotnych, a 8-10 osób wykonywało prace budowlane. Zatrudniono 7 pracowników w ramach robót publicznych, w tym pracownika administracyjno-księgowego, Łucję Zulczyk. W sumie 21 osób bezrobotnych adaptowało się do wejścia na rynek pracy, zdobywało doświadczenie i umiejętności zawodowe, a pracownicy budowlani mieli możliwość nauki rzemiosła na przygotowanym froncie robót w siedzibie Stowarzyszenia na początku roku i w ramach dwóch projektów MPiPS Prace społecznie użyteczne i roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego zwiększanie zasobu lokali socjalnych od przy remoncie piętra przy ul. Bytomskiej 92, adaptowanego na trzy lokale socjalne oraz zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności - remont i ocieplenie elewacji budynku przy ul. Pawliczka 16 wraz z realizacją programu aktywizującego społecznie i zawodowo. Odbyło się 45 cyklicznych spotkań roboczych (w soboty) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul: Pawliczka 16, na których omawiane były bieżące sprawy, dotyczące prac społecznie użytecznych i robót publicznych oraz postępu robót, z udziałem mieszkańców Domu POKORA. W spotkaniach uczestniczył zespół - inspektor nadzoru budowlanego - Ryszard Konczelski, mieszkańcy Domu POKORA, w tym wykonujący powyższe prace, przedstawiciele firm, wykonujących prace specjalistyczne, (m.in. Wojciech Matuszczyk) i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Żyj i daj żyć Kazimierz Speczyk. Półroczny staż odbyła w Stowarzyszeniu osoba bezrobotna -, która rozpoczęła go w roku W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie korzystało z pracy wolontariuszy na podstawie porozumienia, pracę wolontarystyczną świadczyło 9 osób, w tym także członkowie Zarządu. Od września 2009 do końca roku 2010 Stowarzyszenie przygotowało osób bezrobotnych do pracy w przyszłej spółdzielni socjalnej

8 3. Z prac władz Stowarzyszenia: skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Liczba członków Stowarzyszenia. Terminy Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia. Pozostałe sprawy W rocznym okresie sprawozdawczym odbyło się Walne Zebranie Członków r., na którym zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i sprawozdanie finansowe za 2009 rok oraz udzielono absolutorium Zarządowi za rok Zarząd Stowarzyszenia w składzie niezmienionym kontynuował realizację zadań rozpoczętych w roku poprzednim, jak również podejmował nowe, wynikające z działalności statutowej Stowarzyszenia Żyj i daj żyć. Zarząd Stowarzyszenia Żyj i daj żyć : Kazimierz SPECZYK - Prezes Zarządu, Mariusz CHOIŃSKI - Wiceprezes Zarządu, Artur SURLEJ - Skarbnik Zarządu, Maria WITTEK - Sekretarz Zarządu, Adam CHYLEŃSKI - Członek Zarządu, Edward SKORUPA - Członek Zarządu. Komisja Rewizyjna: Beata HAREMSKA - Przewodnicząca Jan PUZIK - Członek Komisji Waldemar WASIUTA - Członek Komisji Stowarzyszenie na koniec roku 2010 liczyło 33 członków zwyczajnych i 2 wspierających. W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w sześcioosobowym składzie i podjął 79 uchwał, spotkał się 14 razy w roku Dochód uzyskany z 1% podatku przesłany na rzecz Stowarzyszenia Żyj i daj żyć jako Organizacji Pożytku Publicznego W rocznym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenia otrzymało 2778,94 zł wpłat z tytułu 1 % podatku. Stowarzyszenie Żyj i daj żyć jako OPP składa każdego roku sprawozdania merytoryczne i finansowe w Sądzie Rejonowym, wydział KRS w Gliwicach. Także sprawozdanie finansowe z wysokości otrzymanych w danym roku dotacji oraz wysokość kwoty otrzymanej z tytułu 1% podatku z US są wysyłane do Ministerstwa Finansów - Dział Pożytku Publicznego. 5. Udział w ofertach konkursowych Program Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego zwiększanie gminnego zasobu lokali socjalnych, zadanie z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rozpoczęto w październiku Od zaczęło się praktyczne wykonywanie prac remontowych trzech mieszkań socjalnych dla gminy Zabrze w pomieszczeniach na I piętrze budynku przy ul. Bytomskiej 92. Ekipa prowadząca powyższe prace została skompletowana do z 10 osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne (na podstawie aneksu do umowy CRU/3017/2009) i 3 zatrudnionych na robotach publicznych. Ekipa ta uczyła się rzemiosła budowlanego, a każdego dnia pracy prowadzona była z jej członkami bieżąca praca socjalna. Prace specjalistyczne wykonywał nadzorujący pracę ekipy budowlanej Wojciech Matuszczyk. Prezes Zarządu Stowarzyszenia przeprowadza regularne kontrole w remontowanych pomieszczeniach, przeprowadza je również Aleksandra Kaleta z Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Realizacja projektu Ministerstwa, którego głównym podmiotem jest Gmina Zabrze, to dla Stowarzyszenia nie tylko pole do aktywizacji zawodowej beneficjentów, lecz także możliwość zacieśnienia współpracy z władzami miasta. Przedstawiciele Urzędu Miasta wspierają prace, zarówno w istotnych kwestiach merytorycznych, jak i drobnych sprawach, bez których prace nie mogłyby postępować, np. problem dostarczenia energii elektrycznej, wody, instalacji gazowej, sprawy wykonania dodatkowych prac readaptacji remontowanych pomieszczeń, itp. Prace zostały odebrane i tym samym zasiliły zasób lokali socjalnych w gminie Zabrze o - 8 -

9 3 nowopowstałe mieszkania dla 6 osób lub 3 rodzin, każde składające się z dwóch pokoi, kuchni oraz wc z łazienką. Opracowano ponadto dwie oferty do konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego (Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) w dziedzinie polityki społecznej w temacie KROMKA DLA GŁODNYCH na dofinansowanie działania punktów wydawania posiłków śniadaniowych (złożona ) oraz w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w temacie MOŻNA INACZEJ na wyjazd szkoleniowy (w zakresie doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz poszerzenia wiedzy dotyczącej przeciwdziałania przemocy) rodzin z dziećmi, będącymi uczestnikami świetlicy środowiskowej przy MOPR w Zabrzu. Rozstrzygnięcie ofert miało miejsce Pierwsza z ofert została odrzucona z przyczyn formalnych, natomiast druga nie została dofinansowana z powodu braku środków. W lipce złożono ofertę na realizację zadania w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Konkurs rozstrzygnięto pod koniec września i Stowarzyszenie podpisało umowę na realizację programu. Celem głównym projektu było zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego ok. 20 mieszkańców woj. śląskiego poprzez przeciwdziałanie degradacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających w sytuacji kryzysowej z powodu bezdomności, bezrobocia, uzależnienia od alkoholu, ubóstwa, wyuczonej bezradności; zapobieganie ich izolacji, aktywizacja społeczna i zawodowa. Szczegółowym celem projektu była poprawa standardu pobytu mieszkańców Domu POKORA. Cele projektu zrealizowane zostały w całości. Przy ociepleniu budynku przy ul. Pawliczka 16 pracowało 6 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym mieszkańcy Domu POKORA. Beneficjenci zostali przeszkoleni, mieli możliwość spotykania się z psychologiem i doradcą zawodowym, byli aktywizowani społecznie i zawodowo, przez 3 miesiące pracując pod nadzorem firmy Autotherm, przy remoncie elewacji i jej ociepleniu. W naszej witrynie internetowej publikujemy dokumentację fotograficzną przebiegu programu w zakładce projekt MPiPS Współpraca lokalna Raz w miesiącu (w drugi lub trzeci wtorek miesiąca o godz ), z inicjatywy Konsultanta MOPR d/s rozwiązywania problemów uzależnień organizowane są przez MOPR otwarte spotkania cykliczne, w różnych instytucjach w mieście, zajmujących się problemem alkoholowym. Forma spotkań to rodzaj seminariów lub debat, które prowadzi Konsultant MOPR d/s rozwiązywania problemów uzależnień Kazimierz Speczyk. W praktyce są one cennym źródłem informacji na temat potrzeb osób korzystających z pomocy, nie tylko w zakresie problemów uzależnień, ale także innych problemów społecznych, nierozdzielnie związanych z dysfunkcyjnym funkcjonowaniem osób ze słabej strefy społecznej (bezdomności i zagrożenia nią, bezrobocia, przemocy domowej, zaburzeń psychicznych, przestępczości, czy przestrzennej koncentracji ludności dotkniętej patologiami) oraz podwaliną do współpracy między instytucjami udzielającymi pomocy. W spotkaniach uczestniczą osoby udzielające pomocy, pracownicy socjalni, beneficjenci pomocy, osoby leczące uzależnienia, a także przedstawiciele służb bezpieczeństwa, władz miasta, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inni. Od mają 2009 Stowarzyszenie współpracuje w realizacji Programu Aktywności Lokalnej w temacie Reintegracja, Praca, Aktywność - projekt URBACT II. Projekt został opracowany przez pracowników DPPS Biskupice i realizowany jest przy współpracy z Urzędem Miasta oraz odbyły się spotkania w ramach realizacji Programu - projekt URBACT II CoNet, w którym udział wziął prezes Zarządu Stowarzyszenia Żyj i daj żyć. We wrześniu 2009 Stowarzyszenie Żyj i daj żyć zawarło porozumienie o współpracy ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego z siedzibą w Zabrzu, z którą współpracowało w roku bieżącym obchodzono 10 rocznicę działalności Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, w której uczestniczył m.in. prezes Stowarzyszenie Żyj i daj żyć. Dnia Stowarzyszenie Żyj i daj żyć podpisało kolejne porozumienie o współpracy z Chrześcijańską Służbą Charytatywną, reprezentowaną przez Jana Brzusia

10 W ramach współpracy z Centrum Pracy A4e, ustalono, że, w ramach współpracy Stowarzyszenia Żyj i daj żyć z A4e, niektórzy beneficjenci Stowarzyszenia, pracownicy prac społecznie użytecznych zostaną objęci pomocą Centrum (m.in. zostaną dla nich zakupione bilety miesięczne na dojazd do miejsca wykonywania prac oraz opłacone badania lekarskie). Przedstawiciele Stowarzyszenia Żyj i daj żyć - prezes Zarządu Kazimierz Speczyk i p.o. kierownik Domu POKORA Anna Kowalczyk-Hasterok uczestniczyli w warsztatach w ramach opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zabrze na lata , i W ramach badań prowadzonych przez Katedrę stosowanych nauk społecznych Politechniki Śląskiej przeprowadzono w Stowarzyszeniu badania dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym w kwietniu i lipcu W związku z opracowywaniem oferty na realizację projektu programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, zacieśniono współpracę z PUP i MOPR Zabrze oraz Kołem Zabrzańskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (z którymi Stowarzyszenie Żyj i daj żyć stale współpracuje) poprzez podpisanie nowych Porozumień na rzecz walki z wykluczeniem społecznym oraz nawiązano współpracę z jednostką miejską Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego i podpisano z Centrum identyczne Porozumienie. Współpracowaliśmy również ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej z Chorzowa. W ramach współpracy zostały zorganizowane 3 szkolenia z zakresu spółdzielczości socjalnej dla ok. 20 osób w miesiącach styczeń i grudzień Ze środków SWR (w ramach EFS) został stworzony przez TV Katowice materiał promujący działalność Stowarzyszenia Żyj i daj żyć 1. Inne publikacje w mediach o organizacji w roku 2010 to Dom bezdomnych - materiał w TV Silesia z 25.08, materiał z Remont siedziby stowarzyszenia "Żyj i daj żyć" w TV Zabrze (GTV), dotyczący realizacji projektu Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności MPiPS, materiał z Podopieczni Stowarzyszenia "Żyj i daj żyć" wyremontowali mieszkania w TV Zabrze na temat projektu Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego",. 7. Adaptacja budynku siedziby Stowarzyszenia Od końca roku 2007 Zarząd czynił starania o uzyskanie zezwolenia na budowę wejścia przeciwpożarowego do piwnicy budynku Stowarzyszenia ul. Pawliczka 16 na ulicę oraz przebudowę zjazdu z drogi publicznej ul. Pawliczka 16. Po wykonaniu i załatwieniu spraw formalnych, instytucjonalnych i prawnych w końcu została wydana decyzja nr 699/2009 z dnia , zatwierdzająca projekt budowlany i oddzielnie pozwolenie na budowę wyjścia awaryjnego przeciwpożarowego z pomieszczenia piwnicy budynku zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Pawliczka 16 oraz przebudowę zjazdu z drogi publicznej (działka nr 1301/24) na parcelę nr 3026/13 oraz budowę miejsc parkingowych i dojazdu do nich. Prac jeszcze nie rozpoczęto z powodu braku środków finansowych w Stowarzyszeniu na ich realizację zgodnie z w/w projektem. W sierpniu 2010, po wydarzeniach związanych z zamknięciem się mieszkańca Domu POKORA w pokoju po przedawkowaniu leków, wprowadzono w budynku system klucza generalnego, tzw. MASTER-KEY. W miesiącach lipiec-wrzesień zostały opracowane kosztorysy i inne dokumenty w celu wykonania prac ociepleniowych w budynku przy ul. Pawliczka 16 od strony północnej i wschodniej. Środki na wykonanie prac zostały pozyskane z programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności. 1 materiał jest publikowany w Internecie pod adresem lub Strona główna» Katowice» gospodarcze, publicystyczne» Rynek jest dla wszystkich» 26 kwietnia

11 W roku 2011 planowane jest pozyskanie środków na restaurację elewacji południowej w jej pierwotnym kształcie oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek przy ul. Pawliczka 16 użyczony umową Nr CRU/3043/2010 z dnia z dnia , jest nadal adaptowany do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w 85% kapitalnie wyremontowany. Zarząd Stowarzyszenia Żyj i daj żyć - Organizacja Pożytku Publicznego w Zabrzu serdecznie dziękuje członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom, Prezydent i Radzie Miasta, Urzędowi Miejskiemu, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkowi Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, instytucjom, stowarzyszeniom, sponsorom, darczyńcom i osobom prywatnym oraz wszystkim, którzy oferowali pomoc i wsparcie w działalności Stowarzyszenia w roku 2010, prosząc jednocześnie o dalszą współpracę i wsparcie w roku 2011 w realizacji celów statutowych. Za Zarząd

Działalność Fundacji a zamówienia publiczne z klauzulą społeczną

Działalność Fundacji a zamówienia publiczne z klauzulą społeczną Działalność Fundacji a zamówienia publiczne z klauzulą społeczną Kilka słów historii Fundacja Chrześcijańska Adullam powołana została do życia aktem notarialnym w dniu 06 września 1993 roku w Częstochowie.

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu Abstynenta PROMIEŃ w 2007 roku.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu Abstynenta PROMIEŃ w 2007 roku. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu Abstynenta PROMIEŃ w 2007 roku. Nazwa Stowarzyszenia - Klub Abstynenta PROMIEŃ Adres - 87-800 Włocławek ul. Gałczyńskiego 9 Data wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację Wsparcie obejmuje zadania w następujących zakresach:

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację Wsparcie obejmuje zadania w następujących zakresach: ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Ogniwo" za okres 02.01.2014-31.12.2014 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Ogniwo za okres 02.01.2014-31.12.2014 rok Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "OGNIWO" 41-400 Mysłowice ul. Katowicka 18 tel.: 886493980 Urząd Miasta Mysłowice Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25 05-462 Wiązowna tel /fax (22) 780 46 59 tel /fax (22) 610 45 53 e-mail: gops@wa.home.pl Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Klub Integracji Społecznej w Trzebini działa w Zespole Profilaktyki i Terapii Rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest otwarty

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Uchwała Nr 425/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Na podstawie art.4¹ ust. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres 01.01.2011-31.12.2011 1)Nazwa organizacji: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/248/2014 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2014 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.. w roku 2012. Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.. w roku 2012. Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013 Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie. w roku 2012 Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013 UWAGI: 1. Informacje z tabel dotyczą okresu sprawozdawczego:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku.

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Definicje: 1. Partnerstwa 2. Pakty 3. Synergia Lokalna Partnerstwa Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. WSTĘP Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2014 stanowi realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / / 2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr / / 2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia... 2015 r. projekt UCHWAŁA Nr / / 2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia... 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/253/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 stycznia 2009r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA 2009 r. RYN 2009 r. WSTĘP Przeciwdziałanie narkomanii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 2.02.204 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 204 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 08.203 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zmieniamy dla siebie

Zmieniamy dla siebie Projekt rewitalizacji zdegradowanych budynków mieszkalnych prowadzonej z zaangażowaniem mieszkańców danej dzielnicy miasta Stargard Szczeciński pod roboczą nazwą Zmieniamy dla siebie Gmina Miasto Stargard

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku Miasto Radomsko współpracowało z organizacjami pozarządowymi na płaszczyźnie finansowej oraz płaszczyźnie pozafinansowej.

W 2013 roku Miasto Radomsko współpracowało z organizacjami pozarządowymi na płaszczyźnie finansowej oraz płaszczyźnie pozafinansowej. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 rok. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych jest opracowywany na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Śrem, 5 maja 2007 roku SPRAWOZDA Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Środowiskowy program reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych Znajdź swoje miejsce realizowany był w miesiącu kwietniu

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł.

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł. PSK-II.523.3.2015 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria organizacji przez Urząd Miejski w Gdańsku konkursów na programy profilaktyczne

Zasady i kryteria organizacji przez Urząd Miejski w Gdańsku konkursów na programy profilaktyczne Wydział Rozwoju Społecznego Zasady i kryteria organizacji przez Urząd Miejski w Gdańsku konkursów na programy profilaktyczne Debata - organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień 08 maja 2015 r. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY PRZEBUDZENIE ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY PRZEBUDZENIE ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY PRZEBUDZENIE ZA ROK 2006 1. Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY PRZEBUDZENIE 2. Siedziba i adres: KOL. PIASZCZYCE 1 97-545 GOMUNICE woj.: ŁÓDZKIE tel 44 682 47

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r.

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

Całkowity koszt zadania (w zł)

Całkowity koszt zadania (w zł) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1117/54/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.06.2015 r. Lista rankingowa ocenionych merytorycznie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 2014. Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS 1 DPS-IV-52-IR/2015

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 2014. Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS 1 DPS-IV-52-IR/2015 Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 204 Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS DPS-IV-52-IR/205 UWAGI:. Informacje z tabel dotyczą okresu sprawozdawczego:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XXXII/197/06. Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego. z dnia 29 marca 2006 r.

U C H W A Ł A nr XXXII/197/06. Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego. z dnia 29 marca 2006 r. U C H W A Ł A nr XXXII/197/06 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa organizacji: Caritas Archidiecezji Warszawskiej KRS: 0000225750

Pełna nazwa organizacji: Caritas Archidiecezji Warszawskiej KRS: 0000225750 Pełna nazwa organizacji: Caritas Archidiecezji Warszawskiej KRS: 0000225750 Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: ks. dr Zbigniew Zembrzuski Dyrektor Caritas AW Zakres działalności ( klienci,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/05 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO PROJEKT z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 92/XV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 92/XV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 92/XV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Podstawy prawne Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Ustawa o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Projekt Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok WSTĘP Zgodnie z art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 11 października 2010 r. UCHWAŁA NR LIX/778/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Załącznik do Uchwały Nr XIX/110/2009 z dnia 26 marca 2009r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Podstawowym celem programu jest: 1. 1. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku Stowarzyszenie PROJEKT DZIESIĄTKA w Jastrzębiu Zdroju Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku Adres: Stowarzyszenie PROJEKT DZIESIĄTKA ul. Szkolna 1 44-335

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015

PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015 PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015 A. Wprowadzenie 1. Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZOPIENICACH

PROGRAM CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZOPIENICACH PROGRAM CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZOPIENICACH Sprawozdanie z realizacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej za okres od stycznia do grudnia 2012r. PROGRAM PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XX/418/12 z dnia 28

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/277/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLV/277/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XLV/277/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla na 2013 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W REALIZACJI KONTRAKTÓW SOCJALNYCH

KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W REALIZACJI KONTRAKTÓW SOCJALNYCH MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo