Języki i metody programowania. Algorytmy i struktury danych. Wstęp do systemu UNIX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Języki i metody programowania. Algorytmy i struktury danych. Wstęp do systemu UNIX"

Transkrypt

1 Treści programowe i literatura do przedmiotów wybranych na Egzamin kierunkowy i sprawdzian kwalifikacyjny na II stopień studiów stacjonarnych dla kierunku Informatyka Języki i metody programowania Typy stałych i zmiennych. Instrukcje sterujące. Tablice. Funkcje. Wskaźniki. Struktury i unie. Operacje na bitach. Definiowanie typów. Operatory. Preprocesor. Klasy pamięci. Dynamiczna alokacja pamięci. Biblioteka standardowa. Referencje w języku C++, elementy składowe klas. Kompozycja i dziedziczenie, dziedziczenie wielobazowe, polimorfizm. Konstruktory i destruktory. Przeciążanie funkcji i operatorów. Kopiowanie obiektów klas alokujących pamięć. Operatory rzutowania w C++. Mechanizmy RTTI. Wyjątki. Kontenery, lista i wektor. Wielokrotne użycie kodu kontenera. Iteratory. Szablony funkcji i klas. Szablony kontenerów i iteratorów. Kopiowanie kontenerów, hierarchie obiektów umieszczanych w kontenerze. Biblioteka STL. Podstawowe szablony i iteratory (string, vector, list, map). Algorytmy STL. Biblioteka strumieni w C++. [1] Kernighan B., Ritchie D.: Język C, WNT, Warszawa [2] Stroustrup B.: Język C++, WNT, Warszawa [3] Eckel B.: Thinking in C++, Helion, Gliwice [4] Grębosz J.: Symfonia C++, Oficyna Kallimach, Kraków [5] Grębosz J.: Pasja C++, Oficyna Kallimach, Kraków Algorytmy i struktury danych Algorytm i strategie konstruowania algorytmów. Złożoność obliczeniowa algorytmów. Podstawowe struktury danych: tablice, listy, kolejki, stosy, inne. Rekurencja i usuwanie rekurencji. Tablice z haszowaniem. Podstawowe algorytmy sortowania wewnętrznego oraz szybkie algorytmy sortowania. Sortowanie zewnętrzne. Drzewa, metody przeszukiwania drzew, problem wyważania drzew, drzewa BST, drzewa AVL, drzewa czerwono-czarne, inne rodzaje drzew. Złożone struktury danych, kopce. Przeszukiwanie grafów, przegląd algorytmów grafowych. Wyszukiwanie wzorców tekstowych. [1] Aho A.V., Hopcroft, J.E., Ullman J.D.: Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, PWN, Warszawa [2] Banachowski L., Diks K., Rytter W.: Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa [3] Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L.: Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa Wstęp do systemu UNIX Uwierzytelnianie użytkowników w systemie typu Unix. Mechanizmy konfiguracji powłoki Uniksowej. Uniksowe prawa dostępu. Komunikacja międzyprocesowa w systemie Unix. Zarządzanie systemem plików w Uniksie. Sekwencja startowa systemu typu Unix. Podsystem procesów w systemie Unix. Podstawowe algorytmy szyfrujące. Architektura systemu Unix. Podstawowe elementy budowy jądra Unix. Zarządzanie plikami w Uniksie. System monitorowania i rejestrowania zdarzeń w Uniksie. Podstawy tworzenia skryptów Sh. [1] Bach M. J.: Budowa systemu operacyjnego Unix, WNT, [2] Welsh M., et al.: Linux, O Reilly/RM, [3] Siever E.: Linux podręcznik użytkownika, O Reilly/RM,

2 Programowanie obiektowe Paradygmat programowania obiektowego w języku Java. Platforma Java. Maszyna wirtualna. Obiekty i referencje. Przydział pamięci i mechanizm automatycznego usuwania niepotrzebnych obiektów. Składnia języka. Tablice. Klasy i ich składowe: pola, metody, metody statyczne. Polimorfizm w języku Java. Konstruktory, klonowanie obiektów. Interfejsy i klasy abstrakcyjne. Zastosowania klas wewnętrznych i klas zagnieżdżonych. Stosowanie wyjątków. Wątki, synchronizacja i wzajemne wykluczanie, monitory. Podstawowe kontenery w języku Java. Biblioteka AWT, hierarchie komponentów. Zarządzanie układem komponentów. Obsługa zdarzeń operacje graficzne. Animacja. Biblioteka Swing: elementy składowe. [1] Eckel B.: Thinking in Java, Helion, Gliwice [2] Horstmann C., Cornell G.: Java 2 Podstawy, Helion, Gliwice [3] Podstawy elektroniki cyfrowej Układy cyfrowe małej i średniej skali integracji TTL oraz CMOS bramki, przerzutniki, rejestry, liczniki, multipleksery, dekodery, przerzutniki monostabilne, pętla PLL. Uruchamianie i testowanie układów cyfrowych standard JTAG. Programowalne układy logiczne. Język opisu sprzętu VHDL. Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów. Konwersja analogowocyfrowa i cyfrowo-analogowa. Mikrokontroler Tryby pracy procesora 486. [1] Kulka Z., Libura A., Nadachowski M.: Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, WKiŁ, Warszawa, [2] Łuba T., Jasiński K., Zbierzchowski B.: Specjalizowane układy cyfrowe w strukturach PLD i FPGA, WKŁ, Warszawa, [3] Pieńkoś J., Turczyński J.: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych, WKiŁ, Warszawa, [4] Rydzewski A.: Mikrokomputery jednoukładowe rodziny MCS-51, WNT, Warszawa, [5] Turczyński M., Goczyński R.: Mikroprocesory 80286, i i486, KOW Help, Warszawa, [6] Wrona W.: VHDL język opisu i projektowania układów cyfrowych, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice, Architektury komputerów Historia rozwoju komputerów. Hierarchiczna struktura komputerów. Architektura von Neumanna. Reprezentacja danych w systemie komputerowym: system dwójkowy, ósemkowy, szestnastkowy, kod uzupełnień do dwóch przeliczanie, zapis liczb zmiennoprzecinkowych. Podstawy budowy i organizacji procesora. Architektura zbioru rozkazów. Przetwarzanie rozkazów. Organizacja pamięci i adresowanie. Pojęcie przerwania. Język asembler. Analiza i pomiar wydajności komputera. [1] Null L., Lobur J.: Struktura organizacyjna i architektura komputerów, Helion 2004 [2] Tanenbaum A.S.: Strukturalna organizacja systemów komputerowych, Helion 2006 Podstawy grafiki komputerowej Obszary zastosowań grafiki komputerowej i ich charakterystyka. Psychologia widzenia i percepcji obrazu, kształtu i ruchu dla człowieka i porównawczo dla zwierząt. Sprzęt komputerowy niezbędny dla realizacji zaawansowanej grafiki komputerowej (zaawansowane urządzenia I/O: skanery 3D, spacemouse, dataglove itd.). Konstrukcja systemów Virtual Reality i ich zastosowanie. Procesory graficzne koncepcja przetwarzania (graphics pipeline), architektury procesorów graficznych (GPU) i wielopotokowych kart graficznych, konstrukcje stacji roboczych i super systemów dla potrzeb grafiki komputerowej. Algorytmy i metody zrównoleglania obliczeń w grafice komputerowej. Reprezentacja obiektów geometrycznych stosowanych w grafice komputerowej stosowane w profesjonalnych systemach prymitywy graficzne i ich reprezentacja matematyczna (obiekty prosto- i krzywokreślne krzywe Hermite a Bezier,a, NURBS), modele obliczeniowe złożonych obiektów, ciecze, gazy, modele hierarchiczne w grafice komputerowej 3D, zasady konstrukcji sceny. Transformacje geometryczne. Trudności obliczeniowe transformacji. Obliczanie wizualizacji obiektów i scen graficznych w układzie 2D i 3D. Modele oświetlenia, koloru, przeźroczystości i przedstawienia powierzchni. Tekstury konstruowanie tekstur. Animacja 2

3 (grafika 4D) problemy i stosowane metody przedstawiania dynamiki obiektów, modelowanie i liczenie dynamiki (szkielety i pokrycia), definiowanie środowisk, edytory animacji. Modelowanie złożonych obiektów, systemów obiektów i struktur (np. twarz ludzka). Fraktale. Przegląd i analiza porównawcza profesjonalnych systemów do tworzenie grafiki komputerowej. Najważniejsze konferencje i ośrodki zajmujące się grafiką komputerowa w Polsce i na Świecie. [1] Hearn D., Baker M. P.: Computer Graphics with OpenGL. 3/e, Pearson/Prentice Hall, Metody numeryczne Podstawowe pojęcia i informacje dotyczące obliczeń numerycznych. Źródła błędów obliczeń numerycznych, uwarunkowanie zadania i sposoby jego oceny, stabilność numeryczna algorytmów, poprawność numeryczna algorytmów, złożoność obliczeniowa. Interpolacja wielomianowa: wielomian interpolacyjny Lagrange a, postać Newtona wielomianu interpolacyjnego, błąd interpolacji, efekt Runge go, interpolacja Hermite a, i oszacowanie jej błędu. Interpolacja funkcjami sklejanymi wraz z oszacowaniem błędu. Aproksymacja: aproksymacja średniokwadratowa, aproksymacja jednostajna. Całkowanie numeryczne: pojęcie kwadratury liniowej, kwadratury interpolacyjne (Lagrange a i Hermite a), kwadratury Newtona - Cotesa, rząd kwadratury, błędy, zbieżność ciągu kwadratur, przyspieszenie zbieżności. Metody ekstrapolacyjne metoda Romberga, procedury automatycznego całkowania. Rozwiązywanie równań i układów równań nieliniowych: charakterystyka metod iteracyjnych stacjonarnych i niestacjonarnych, metoda Newtona, metoda siecznych i jej modyfikacje, problem zbieżności. Rozwiązywanie układów równań liniowych: rozkład LDU, metoda eliminacji Gaussa i jej warianty, obliczanie wyznacznika i odwracanie macierzy, metody iteracyjne Jacobiego, Gaussa-Seidla. Wyznaczanie wartości i wektorów własnych macierzy. Równania różniczkowe zwyczajne: zagadnienie początkowe Cauchy ego, metody jednokrokowe, metody wielokrokowe. Obliczenia symboliczne. Pakiety matematyczne: MATHCAD, MATHEMATICA, MATLAB. [1] Kincaid D., Cheney W.: Analiza numeryczna, WNT, Warszawa [2] Björck A., Dahlquist G.: Metody numeryczne, PWN, Warszawa Algorytmy decyzyjne i teoria złożoności Proces podejmowania decyzji. Model matematyczny procesu decyzyjnego. Programowanie liniowe i całkowitoliczbowe. Proces wieloetapowy. Programowanie dynamiczne. Schemat podziału i ograniczeń oraz algorytmy oparte na tym schemacie. Problem komiwojażera. Problemy grafowe (kolorowanie grafu, maksymalna klika, izomorfizm). Planowanie przedsięwzięć. Metoda ścieżki krytycznej. Problemy szeregowania zadań, ich klasyfikacja i wybrane algorytmy. Heurystyczne metody rozwiązania problemów. Algorytmy przeszukiwania sąsiedztwa. Algorytmy ewolucyjne. Teoria gier i decyzji. Symulowane wyżarzanie. Podstawowe pojęcia związane ze złożonością obliczeniową. Klasy złożoności problemów decyzyjnych. Modele obliczeń. Techniki dowodzenia NP-zupełności i NP-trudności problemów. [1] Jarosław Arabas: Wykłady z algorytmów ewolucyjnych. WNT Warszawa [2] Tadeusz Sawik: Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania. Wydaw. AGH, Kraków [3] Bolesław Mikołajczak, Janusz Stokłosa: Złożoność obliczeniowa algorytmów. Wydaw. PP, Poznań Sieci komputerowe Transmisja szeregowa i równoległa. Transmisja modemowa, proste protokoły modemowe. Topologia sieci komputerowych, model warstwowy OSI/ISO. Metody dostępu do warstwy fizycznej (MAC). Zasady działania i konfigurowania sieci Ethernet. Sieci rozległe, modemy, ISDN, warstwa sieciowa w sieciach rozległych X.25 i Frame Relay. Protokoły rodziny TCP/IP. Protokół IP: adresy IP. Protokół UDP i protokół TCP. Warstwa aplikacji protokoły BOOTP, DHCP, DNS, Telnet, FTP, RPC, NFS, SMTP, SNMP. Protokół DNS, PPP. Hierarchiczna organizacja serwerów nazw. Internet, intranet. Organizacja sieci w systemie operacyjnym Windows. Programowanie transmisji w sieciach: gniazda, przegródki (mailslots), potoki (pipes). Urządzenia i protokoły do współpracy międzysieciowej: mosty, bramy itd. Konfigurowanie routerów. Bezpieczeństwo w sieciach, szyfrowanie z kluczem publicznym, ściany ogniowe. Transmisja satelitarna. Protokoły bezprzewodowe WAP. [1] J.F.Kurose, K.W.Ross: Sieci komputerowe, wydanie 3-cie, Helion, Gliwice [2] A.Tanenbaum: Sieci komputerowe, Helion, Gliwice

4 Techniki internetowe i multimedialne Podstawowe informacje o sieci Internet: IP (TCP, UDP, ICMP); DNS usługi sieciowe; adresy w sieci; Universal Naming Convention, Uniform; resource Locator, Uniform Resource Identifier. Protokół HTTP. Przeglądarki WWW: współpraca przeglądarki z serwerem; wyszukiwarki i wyszukiwanie informacji. Projektowanie stron WWW: koncepcja, struktura logiczna, tekst, grafika, tło, kolory. Język XHTML: znaczniki i polecenia.; formatowanie tekstu; grafika; odnośniki; tworzenie map odnośników; tabele; przyciski i formularze. Arkusze stylów, język CSS. Programowanie aplikacji internetowych: programowanie po stronie klienta (język JavaScript); programowanie po stronie serwera (język PHP); walidacja formularzy; przetwarzanie danych z formularzy. Metajęzyki SGML, XML, i ich zastosowania: różnice pomiędzy HTML, a XHTML; stylizacja dokumentów XML; walidacja. Przesyłanie wiadomości protokół SMTP. Multimedia w Internecie: techniki kompresji i przesyłania obrazów, dźwięku i sekwencji wideo; multimedia na stronach WWW. [1] Schultz D., Cook C.: HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW. Helion, Gliwice [2] White E., Eisenhamer, J.D.: PHP 5 w praktyce. Helion, Gliwice [3] Tanenbaum A.S.: Sieci komputerowe. Helion, Gliwice Przetwarzanie obrazów cyfrowych Budowa narządu wzroku człowieka; elementy sztucznego systemu wizyjnego. Pozyskiwanie obrazów cyfrowych urządzenia; próbkowanie; kwantyzacja. Podstawowe metody przetwarzania obrazów cyfrowych: poprawa jakości obrazu; operacje arytmetyczne; filtracja i usuwanie zakłóceń; detekcja krawędzi. Operacje na obrazach binarnych; etykietowanie; operacje logiczne. Metody morfologiczne. Analiza obrazów cyfrowych: segmentacja; analiza obrazów barwnych; wyznaczanie parametrów obiektów; współczynniki kształtu; niezmienniki momentowe; metody rozpoznawania obiektów; analiza sceny. Transformacja Hougha. Przetwarzanie obrazów w dziedzinie częstotliwościowej; transformaty DCT i Fouriera, kompresja obrazów. Przykłady zastosowań metod przetwarzania obrazów. [1] Tadeusiewicz R.: Systemy wizyjne robotów przemysłowych, WNT, Warszawa [2] Tadeusiewicz R., Korohoda P.: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazu, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków [3] Tadeusiewicz R., Ogiela M.: Medical Image Understanding Technology, Series: Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol.156, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania specyfika podejścia inżynierskiego do procesu wytwarzania oprogramowania. Model CMM i jego znaczenie. Cykle życie oprogramowania, przegląd. Technologie strukturalne a obiektowe. Analiza i projektowanie strukturalne wg. Yourdona, metodyka Warda-Mellora. Podejście obiektowe na przykładzie języka UML, znaczenie języka, koncepcja MDA. Podstawowe diagramy języka UML: diagramy przypadków użycia, struktura statyczna, modelowanie dynamiki, diagramy implementacji. Inne zagadnienia inżynierii oprogramowania: szacowanie oprogramowania, analiza i zarządzanie ryzykiem, studium wykonalności. [1] Górski J.(red.): Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. Wydawnictwo MIKOM 2002 [2] Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Wydawnictwo Helion [3] Martin J., Odell J. J.: Podstawy metod obiektowych. WNT, Warszawa [4] Yourdon E.: Współczesna Analiza Strukturalna. WNT, Warszawa [5] Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML przewodnik użytkownika. WNT, Warszawa [6] Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: The Unified Modeling Language Reference Manual, Addison-Wesley [7] Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: The Unified Software Development Process. Addison-Wesley [8] Flower M. Scott K.: UML w kropelce. Oficyna Wydawnicza LTP, Warszawa

5 Programowanie współbieżne i rozproszone Języki Ada i Erlang: składnia, komunikacja, typy danych, wyjątki, elementy obiektowości, podstawowe funkcje obsługujące typy danych. Algorytmy w systemach rozproszonych (sekcja krytyczna, elekcja, map-reduce). [1] Cesarini F., Thompson S.: Erlang Programming, O Reilly, [2] Huzar Z.: Ada 95, Helion, Gliwice [3] Milner R.: Communication and concurrency, Prentice Hall, Systemy operacyjne Rola i zadania systemu operacyjnego, klasyfikacja systemów operacyjnych, ogólna zasada działania systemu operacyjnego (sposób przekazywania sterowania do programu jądra), koncepcja procesu, zasobu i wątku. Obsługa procesów tworzenie procesów, uruchamianie programów (fork, exec, exit, wait), Obsługi wątków tworzenie i synchronizacja wątków. Planowanie przydziału procesora, ogólna koncepcja planowania. Algorytmy planowania z wywłaszczaniem i bez wywłaszczeń oraz kryteria ich oceny. Zagadnienia zarządzania pamięcią. Podział pamięci, przydział pamięci oraz transformacja adresów. Zjawisko fragmentacji wewnętrznej i zewnętrznej, problem ochrony oraz współdzielenia pamięci. Tworzeniu obrazu procesu w pamięci. Realizacja pamięci wirtualnej. Błąd strony, jego obsługa i podstawowe problemy z tym związane. Zarządzanie systemem plików. Ujęcia systemu plików od strony logicznej: pojęcie pliku, pojęcie struktury i typu pliku, organizacja logiczna systemu plików (strefy, katalogi), metody dostępu do pliku oraz interfejs operacji plikowych. Fizyczna organizacja systemu plików: przydział bloków dyskowych, zarządzanie wolną przestrzenią oraz implementację katalogu. Omówienie wybranych systemów plików FAT32, NTFS, Linux. Zagadnienia przetwarzania współbieżnego i synchronizacji procesów. Pojęcie instrukcji atomowej oraz przeplotu, istota synchronizacji oraz poprawność programów współbieżnych. Mechanizmy synchronizacji wspierane przez system operacyjny lub język programowania wysokiego poziomu: semafory ich klasyfikacja i implementacja oraz rygle i zmienne współdzielone. Mechanizm komunikacji IPC (międzyprocesowej): kolejki komunikatów, pamięć współdzielona, sygnały, komunikacja strumieniowa za pośrednictwem łączy tworzenie potoków i zasady ich użycia w komunikacji między procesami (pipe) Zakleszczenie: istota zjawiska, metody przeciwdziałania. Warunki konieczne zakleszczenia w kontekście zasobów odzyskiwalnych i nieodzyskiwalnych, definicja zakleszczenia, opis stanu systemu na potrzeby analizy zakleszczenia graf przydziału i graf oczekiwania oraz ich specyficzne własności. Przeciwdziałanie: zapobieganie zakleszczeniom, unikanie zakleszczeń (w tym algorytm bankiera), detekcja stanu zakleszczenia i zasady usuwania. [1] Silberschatz A., Peterson J.L., Gagne G.: Podstawy systemów operacyjnych. WNT, Warszawa [2] Stallings W.: Systemy operacyjne. Robomatic, Wrocław [3] Stevens W.R.: Programowania w środowisku systemu UNIX. WNT, Warszawa [4] Rochkind M.J.: Programowanie w systemie Unix dla zaawansowanych. WNT, Warszawa [5] Guźlewski Z., Weiss T.: Programowanie współbieżne i rozproszone w przykładach i zadaniach. WNT, Warszawa Bazy danych Relacyjny model danych. Algebra relacji. Zależności funkcyjne i postacie normalne. Normalizacja. System zarządzania bazą danych PostgreSQL. Instrukcja select: kryteria wyszukiwania, wyrażenia regularne, złączenia tabel, agregacja i grupowanie danych, łączenie zapytań, podzapytania skorelowane i nieskorelowane. Tworzenie tabel. Typy danych. Związki między tabelami. Sekwencje, widoki, domeny, ograniczenia. Instrukcje DML: insert, update, delete. Administracja bazą danych: grant, revoke. Wyzwalacze, funkcje, reguły. Podstawy przetwarzania transakcyjnego. [1] Stones R., Matthew N.: Bazy danych i PostgreSQL, Wydawnictwo Helion, Gliwice, [2] Ullman J.D., Widom J.: Podstawowy wykład z baz danych, WNT, Warszawa, [3] strona zawiera między innymi dokumentację w formacie pdf i html. Języki formalne i kompilatory Język a metajęzyk, podział języków, budowa języka. Gramatyka generacyjna, klasyfikacja Chomsky ego. Metody rozbioru gramatycznego. Automat deterministyczny i niedeterministyczny, optymalizacja automatu. Wyrażenia regularne. Translator, 5

6 kompilator, interpreter, budowa i zasady działania. Analiza leksykalna i składniowa, generowanie kodu wynikowego, wydobywanie się z błędów. Gramatyki i analizatory LL(k), zasady działania i własności. Inne sposoby parsingu. Generatory parserów. [1] Gries D.: Konstrukcja translatorów dla maszyn cyfrowych, WNT, Warszawa [2] Aho A.V, Sethi R., Ullman J.D.: Kompilatory: reguły, metody i narzędzia, WNT, Warszawa [3] Hopcroft J., Ullman J.: Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, PWN, Warszawa Metody optymalizacji Operacje jednorodne, liniowe, ograniczone. Funkcje wklęsłe i wypukłe. Ekstrema lokalne i globalne z ograniczeniami lub bez dla funkcji wielu zmiennych. Warunki istnienia rozwiązania optymalnego w zagadnieniach z ograniczeniami lub bez ograniczeń. Warunki stopu stosowane w iteracyjnych metodach poszukiwania minimum. Zbieżność iteracyjnych metod poszukiwania minimum. Metody zewnętrznej i wewnętrznej funkcji kary dla ograniczeń równościowych i nierównościowych. Przypadek zbioru dopuszczalnego o pustym wnętrzu. Metody Powella poszukiwania minimum bez ograniczeń. Kierunki sprzężone względem macierzy. Degeneracja bazy kierunków poszukiwań. Algorytmy genetyczne i wykorzystywane w nich operacje. Zadania optymalizacji wielokryterialnej. Metoda skalaryzacji. Programowanie liniowe. Postać kanoniczna zadania programowania liniowego. Zrewidowana metoda symplex. Metoda dwu faz. Graficzna poszukiwanie rozwiązania. [1] Korytowski A., Ziółko M.: Metody optymalizacji z ćwiczeniami laboratoryjnymi, Wydawnictwo AGH, Kraków [2] Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A.: Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, PWN, Warszawa [3] Stachurski A., Wierzbicki A.P.: Podstawy optymalizacji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa [4] Brdyś M., Ruszczyński A.: Metody optymalizacji w zadaniach, WNT, Warszawa SOA w projektowaniu i implementacji oprogramowania Pojęcie usługi i architektury zorientowanej na usługi, cechy usług, podział usług, orkiestracja i choregorafia usług. Usługi SOAP i REST, WSDL, SOAP, UDDI. Podstawowe wzorce projektowe SOA, pojecię szyny danych (ESB) oraz integracja systemów w oparciu o ESB. Architektura Java EE, komponenty EJB: rodzaje i cechy, asynchroniczny wzorzec komunikacji, Java Messaging Service, Java Persistence API. [1] Erl T.: SOA Principles of Service Design, Prentice Hall Service-Oriented Computing Series, 2007 [2] Erl T.: SOA Design Patterns, Prentice Hall Service-Oriented Computing Series, 2008 [3] Jendrock E., Evans I., Gollapudi D., Haase K., Srivathsa C.: The Java EE 6 Tutorial: v. 1: Basic Concepts (Java Series), Addison-Wesley, 2010 [4] Jendrock E., Evans I., Gollapudi D., Haase K., Srivathsa C.: The Java EE 6 Tutorial: v. 2: Advanced Topics, Addison- Wesley, 2010 Zarzadzanie projektami Metodologie prowadzenia projektu, metodologie lekkie, tradycyjne, best practices. Zespoły projektowe, role w zespole, zarządzanie zespołem, kontrola prac i stanu projektu. Komunikacja w projekcie, interesariusze (stakeholders), outsourcing. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Zarządzanie jakością i kontrola jakości. [1] Berkun S.: Sztuka zarządzania projektami, Helion, Gliwice [2] Gibbs D.: Project Management with the IBM Rational Unified Process, IBM Press [3] Yourdon E.: Marsz ku klęsce, WNT, Warszawa Przewodniczący Komisji ds. Egzaminu Kierunkowego dr hab. Andrzej Bielecki, prof. n. 6

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka

Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka Dla studentów studiów dziennych Należy wybrać dwie grupy pytań. Na egzaminie zadane zostaną 3 pytania, każde z innego przedmiotu, pochodzącego

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Matematyka; matematyka dyskretna 1. Podstawowe działania na macierzach. 2. Przestrzeń wektorowa: definicja, przykłady, odwzorowania liniowe 3. Układy równań

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA InŜynieria oprogramowania: 1. Wymień i krótko scharakteryzuj modele cyklu zycia oprogramowania. 2. Omów typy diagramów UML oraz ich zastosowania. 3. Podaj i krótko scharakteryzuj rodzaje testów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

6. Algorytmy ochrony przed zagłodzeniem dla systemów Linux i Windows NT.

6. Algorytmy ochrony przed zagłodzeniem dla systemów Linux i Windows NT. WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INFORMATYKA STOSOWANA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH INŻYNIERSKICH. Matematyka dyskretna, algorytmy i struktury danych, sztuczna inteligencja

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH INŻYNIERSKICH. Matematyka dyskretna, algorytmy i struktury danych, sztuczna inteligencja Kierunek Informatyka Rok akademicki 2016/2017 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH INŻYNIERSKICH Technika cyfrowa i architektura komputerów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia jednolite magisterskie WFMiI rok akad. 2010/11

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia jednolite magisterskie WFMiI rok akad. 2010/11 Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia jednolite magisterskie WFMiI rok akad. 2010/11 Lp PRZEDMIOT PYTANIE 1 2 3 4 Jakie jest główne zastosowanie mechanizmu Samba? Proszę omówić możliwości ochrony serwerów

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki i

Bardziej szczegółowo

Języki programowania II - opis przedmiotu

Języki programowania II - opis przedmiotu Języki programowania II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Języki programowania II Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-33_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria biomedyczna Profil

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym

Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym opracowany na podstawie podręcznika, MIGRA 2013 Autor: Grażyna Koba W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 204/5 Nazwa Bazy danych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki UMCS

Instytut Informatyki UMCS Instytut Informatyki UMCS Pytania na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2016/2017 1. Podstawowe układy systemu mikroprocesorowego i sposób wymiany informacji pomiędzy nimi. 2. Cykle: zegarowy, maszynowy

Bardziej szczegółowo

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język Java i technologie Web Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-JiTW Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne KARTA KURSU (realizowanego w module ) Administracja systemami informatycznymi (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Metody numeryczne Numerical methods Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Kazimierz Rajchel Zespół

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Sieci komputerowe - opis przedmiotu Sieci komputerowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-SK-L-S14_pNadGenWRNH5 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne i architektura komputerów Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy Typ

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia dla modułu

Opisy efektów kształcenia dla modułu Karta modułu - Metodyki i techniki programowania 1 / 5 Nazwa modułu: Metodyki i techniki programowania Rocznik: 2012/2013 Kod: RIA-1-103-s Punkty ECTS: 7 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Poziom

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu kształcenia Programowanie 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Kod modułu

Nazwa modułu kształcenia Programowanie 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Kod modułu Nazwa modułu kształcenia Programowanie 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki Kod modułu WMI.II- P2-OL Język kształcenia Polski Symbol Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Egzamin inżynierski. Grupy zagadnień na kierunku Informatyka

Egzamin inżynierski. Grupy zagadnień na kierunku Informatyka Egzamin inżynierski Grupy zagadnień na kierunku Informatyka Należy wybrać dwie grupy pytań Na egzaminie zadane zostaną trzy pytania z wybranego zakresu tematycznego Grupa 1 1. Język Java 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Programowanie komputerów 2 Nazwa modułu w języku angielskim Computer programming

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Projektowanie i użytkowanie systemów operacyjnych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EAR-2-324-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: IEL s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: IEL s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2014/2015 Kod: IEL-1-408-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej - opis przedmiotu

Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej - opis przedmiotu Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej Kod przedmiotu 06.5-WE-AiRP-PTCiM Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

E5 potrafi zaprojektować i zaimplementować prosty model

E5 potrafi zaprojektować i zaimplementować prosty model Nazwa modułu kształcenia Programowanie 1 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki Kod modułu WMI.II. P1-OL Język kształcenia Polski Symbol Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EIT s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EIT s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy elektroniki cyfrowej Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EIT-1-304-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL dla każdego / Marcin Lis. Wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści

PHP i MySQL dla każdego / Marcin Lis. Wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści PHP i MySQL dla każdego / Marcin Lis. Wyd. 3. Gliwice, cop. 2017 Spis treści Wstęp 11 Część I Skrypty PHP dynamiczne generowanie stron internetowych 15 Rozdział 1. Podstawy 17 Czym jest PHP? 17 Krótka

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE SYLABUS A. Informacje ogólne

SYSTEMY OPERACYJNE SYLABUS A. Informacje ogólne SYSTEMY OPERACYJNE SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Matematyka; matematyka dyskretna 1. Podstawowe działania na macierzach. 2. Przestrzeń wektorowa: definicja, przykłady, odwzorowania liniowe 3. Układy równań

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

IZ2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne

IZ2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Metodyki i techniki programowania

Metodyki i techniki programowania Metodyki i techniki programowania dr inż. Maciej Kusy Katedra Podstaw Elektroniki Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Rzeszowska Elektronika i Telekomunikacja, sem. 2 Plan wykładu Sprawy

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu Podstawy modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: EAR s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: EAR s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technika mikroprocesorowa Rok akademicki: 2016/2017 Kod: EAR-1-496-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

K1A_W11, K1A_W18. Egzamin. wykonanie ćwiczenia lab., sprawdzian po zakończeniu ćwiczeń, egzamin, K1A_W11, K1A_W18 KARTA PRZEDMIOTU

K1A_W11, K1A_W18. Egzamin. wykonanie ćwiczenia lab., sprawdzian po zakończeniu ćwiczeń, egzamin, K1A_W11, K1A_W18 KARTA PRZEDMIOTU (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia 5. Forma

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Techniczny Kierunek studiów: Informatyka Kod kierunku: 11.3 Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Nazwa w języku angielskim: INFORMATION TECHNOLOGY Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE ROZPROSZONE I RÓWNOLEGŁE Distributed and parallel programming Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy wbudowane Nazwa modułu: Metodyki projektowania i modelowania systemów I Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IET-2-211-SW-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Założenia programu InfoTrick

Założenia programu InfoTrick Założenia programu Rozwój społeczny i gospodarczy w społeczeństwie informacyjnym pozostaje w ścisłym związku z dostępnością zasobów informacyjnych oraz możliwościami twórczego ich wykorzystywania przez

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik informatyk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01]

Podstawa programowa Technik informatyk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami operacyjnymi;

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania.

Podstawy programowania. Kod przedmiotu: PPR Podstawy programowania. Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Profil:

Bardziej szczegółowo

Języki Programowania Obiektowego

Języki Programowania Obiektowego Języki Programowania Obiektowego Kod przedmiotu: JPO Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy. Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do techniki cyfrowej, podstawowe prawa algebry boolowskiej,

1. Wprowadzenie do techniki cyfrowej, podstawowe prawa algebry boolowskiej, WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INFORMATYKA STOSOWANA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Sieci komputerowe.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Metody uczenia się i studiowania. 1 15 1 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/013 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Kierunek studiów: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych.

Algorytmy i struktury danych. Kod przedmiotu: ASD Rodzaj przedmiotu: Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Algorytmy i struktury danych. kierunkowy ; obowiązkowy Poziom studiów: pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunku podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Obliczenia Naukowe. Wykład 12: Zagadnienia na egzamin. Bartek Wilczyński

Obliczenia Naukowe. Wykład 12: Zagadnienia na egzamin. Bartek Wilczyński Obliczenia Naukowe Wykład 12: Zagadnienia na egzamin Bartek Wilczyński 6.6.2016 Tematy do powtórki Arytmetyka komputerów Jak wygląda reprezentacja liczb w arytmetyce komputerowej w zapisie cecha+mantysa

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: INFORMATYKA W SYSTEMACH AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Algorytmy i struktury danych 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r. Część wspólna dla kierunku 1 IMS1.01 Obiektowe projektowanie SI 2 2 E 3 60 3 2 IMS1.02 Teleinformatyka 2 2 E 4 60 4 3 IMS2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 2 2 E 3 60 3 4 IMS2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Prorektor ds. dydaktyki i wychowania S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko wykładowcy: dr hab.,

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) Nazwa modułu/ przedmiotu Tworzenie aplikacji i eksploatacja oprogramowania Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Matematyki Przedmioty:

Bardziej szczegółowo

Inteligentne wydobywanie informacji z internetowych serwisów społecznościowych

Inteligentne wydobywanie informacji z internetowych serwisów społecznościowych Inteligentne wydobywanie informacji z internetowych serwisów społecznościowych AUTOMATYKA INFORMATYKA Technologie Informacyjne Sieć Semantyczna Przetwarzanie Języka Naturalnego Internet Edytor Serii: Zdzisław

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo