Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia jednolite magisterskie WFMiI rok akad. 2010/11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia jednolite magisterskie WFMiI rok akad. 2010/11"

Transkrypt

1 Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia jednolite magisterskie WFMiI rok akad. 2010/11 Lp PRZEDMIOT PYTANIE Jakie jest główne zastosowanie mechanizmu Samba? Proszę omówić możliwości ochrony serwerów i stacji roboczych poprzez utworzenie zapory sieciowej. Proszę omówić sposób wykorzystywania usług i serwerów DNS w sieci Internet? Proszę wymienić polecenia Linuksa, które są najczęściej stosowane do rozwiązywania problemów w sieci 5 Algorytmy i struktury danych Techniki projektowania algorytmów 6 Algorytmy i struktury danych Złożoność obliczeniowa algorytmów 7 Algorytmy i struktury danych 8 Architektura Komputerów 9 Bazy danych 10 Bazy danych 11 Bazy danych 12 Bazy danych Podaj podstawowe struktury danych i krótko je scharakteryzuj? Omówić procesory, których zasada działania opiera się na modelu Johna von Neumanna Czym są i do czego służą wyzwalacze? Omów rodzaje wyzwalaczy Omów cechy transakcji oraz ich przetwarzania Mechanizm kursora - sposób użycia kursora, rodzaje, atrybuty kursora. Przybliż problemy dotyczące normalizacji baz danych 13 Geometria obliczeniowa Podaj definicję simpleksu.

2 14 Geometria obliczeniowa 15 Geometria obliczeniowa Co to są współrzędne barycentryczne punktu? Podaj definicję triangularyzacji Delaunay a. 16 Geometria obliczeniowa Co to są wielokąty Voronoi? 17 Grafika Komputerowa Modele barw stosowane w grafice komputerowej 18 Grafika Komputerowa Formaty plików graficznych 19 Inf. przeds. Omów znaczenie systemów ERP i CRM w procesach biznesowych Proszę określić cel i zadania realizowane przez algorytmy eksploracji danych. Proszę omówić algorytm grupowania danych: algorytm k-średnich (k-means). Na czym polega metoda grupowania oparta na zachowaniach mrówek? Proszę omówić algorytm klasyfikacji danych: algorytm najbliższego sąsiada. 24 Inżynieria oprogramowania 25 Inżynieria oprogramowania Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe 29 J.znaczników Przedstaw założenia UML. Opisz znane Ci diagramy struktury i dynamiki systemu go Omów znane cykle życia oprogramowania opraz opisz ich wpływ na ekonomikę tworzenia oprogramowania Metody reprezentacji wiedzy. Narzędzia do tworzenia systemów ekspertowych. Architektura systemu ekspertowego. Podaj cechy języków znaczników. Jaką postać ma typowy element XHTML. Wymień kilka znaczników umożliwiających tworzenie dynamicznych stron WWW.

3 30 J.znaczników Do czego jest wykorzystywany język PHP. Co to są skrypty CGI. PHP może pracować jako skrypt CGI lub jako moduł serwera WWW, która z metod jest lepsza i dlaczego. 31 J.znaczników Podaj dlaczego należy stosować Kaskadowe Arkusz 32 Języki formalne i automaty Co to oznacza, że dany język jest generowany przez daną gramatykę? 33 Języki formalne i automaty Jakie muszą być spełnione warunki, aby dany język był akceptowany przez dany automat skończony? 34 Języki formalne i automaty Jakie są wzajemne powiązania pomiędzy gramatyką generującą dany język, automatem skończonym akceptującym go, a reprezentującym go wyrażeniem regularnym? Omówić kilka wybranych przekształceń bezkontekstowych. Typy i charakterystyka filtrów cyfrowych. Operacje morfologiczne. Kompresja przykład kompresji stratnej i bezstratnej. 39 Matematyka dyskretna Omów algorytmy przeszukiwania drzew 40 Metody numeryczne Co to są zbiory rozmyte i funkcje przynależności? Opisz podstawowe operacje na zbiorach rozmytych. Do czego służy metoda elementów skończonych? Co to są funkcje kształtu? 43 Wymienić części programu metody elementów skończonych i ich funkcje. 44 Co to jest macierz sztywności? 45 Metody sztucznej inteligencji Systemy ekspertowe 46 Metody sztucznej inteligencji Kryteria sztucznej inteligencji 47 Metody sztucznej inteligencji Zasada działania prostego algorytmu genetycznego 48 Mikroproc. i arch. komputerów Podstawowe tryby adresowania mikroprocesorów

4 49 Mikroproc. i arch. komputerów 50 Mikroproc. i arch. komputerów 51 Mikroproc. i arch. komputerów Modelowanie procesów Modelowanie procesów Cykl rozkazowy i maszynowy mikrokontrolera - budowa cyklu maszynowego Schemat funkcjonalny mikrokomputera (np. MCS-8051) Porównaj ogólną budowę mikroprocesora i mikrokontrolera Przedstawić ideę wybranego algorytmu metaheurystycznego i jego zastosowanie w optymalizacji procesów. Znaczenie funkcji dolnego ograniczenia w przeglądzie zbioru rozwiązań, opartym na metodzie podziału i ograniczeń. 54 Modelowanie procesów Podać definicję sieci Petriego i objaśnić znaczenie elementów sieci w modelowaniu procesów. Przedstawić w terminach czasowych 55 Modelowanie procesów sieci Petriego synchronizację procesów w dostępie do wspólnego zasobu. 56 Modelowanie przestrzenne Omów reprezentacje obiektów 3D 57 Obliczenia wysokiej wydajności: 58 Obliczenia wysokiej wydajności: 59 Obliczenia wysokiej wydajności: 60 Programowanie obiektowe 61 Programowanie obiektowe Scharakteryzuj czynniki wpływające na wydajność programów sekwencyjnych. Scharakteryzuj czynniki wpływające na wydajność programów równoległych. Jakie problemy pojawiają się przy realizacji równoległych procedur numerycznej algebry liniowej? Podaj przykład realizacji wybranej procedury. Omów podstawowe cechy oprogramowania obiektowego: obudowywanie (encapsulation), dziedziczenie (inheritance) i polimorfizm (polymorphism) Podaj przykład definicji klasy w języku C++lub Java, PhP

5 62 Przetwarzanie równoległe i rozproszone Porównaj przetwarzanie współbieżne, przetwarzanie rozproszone i przetwarzane równoległe, jakie są podstawowe własności i cele tych rodzajów przetwarzania. Jakie najważniejsze problemy pojawiają się przy ich realizacji 63 Sieci komput. Omów znane topologie fizyczne sieci komputerowych 64 Sieci komput. Omów model ISO OSI 65 Sieci komputerowe 1. Model referencyjny OSI, warstwa łącza danych. 66 Sieci komputerowe 2. Funkcje protokołu TCP/IP. 67 Sieci komputerowe 3. Dostęp do medium transmisyjnego na przykładzie protokołu CSMA/CD. 68 Sieci komputerowe 4. Cechy standardu transmisji danych FDDI. 69 Sieci neuronowe Budowa sztucznego neuronu. 70 Sieci neuronowe Algorytmy wstecznej propagacji błędu w uczeniu sieci wielowarstwowych. 71 Sieci neuronowe Budowa i działanie sieci radialnych. 72 Sieci neuronowe Sieci rekurencyjne Hopfielda. 73 Systemy czasu rzeczywistego Architektura systemów czasu rzeczywistego 74 Systemy czasu rzeczywistego Efektywne algorytmy szeregowania zadań w systemach czasu rzeczywistego. 75 Systemy czasu rzeczywistego Standard POSIX dla systemów czasu rzeczywistego. 76 Systemy operacyjne 77 Systemy operacyjne 78 Systemy operacyjne Podaj definicję - omów zadania i podstawowe cele systemu operacyjnego Przybliż pojęcia: proces, wątek - omów zarządzanie procesami (współbieżność procesów, synchronizacja oraz komunikacja międzyprocesowa) Omów i porównaj znane Ci systemy plików

6 79 Systemy rozproszone: 80 Systemy rozproszone: 81 Systemy rozproszone: 82 Technika cyfrowa 83 Techniki obiektowe 84 Techniki obiektowe 85 Techniki obiektowe 86 Techniki obiektowe Przedstaw jak rozwiązuje się podstawowe problemy przetwarzania rozproszonego: wyszukiwanie usługodawcy (serwera) i realizację wymiany komunikatów w ramach następujących środowisk: gniazda, RPC, CORBA, WebServices. Jak w systemach rozproszonych rozwiązuje się problem braku czasu globalnego w przypadku, kiedy konieczna jest synchronizacja procesów? Kiedy w systemach rozproszonych pojawia się potrzeba uzgadniania działań lub wartości zmiennych i jak rozwiązuje się to zagadnienie? Sygnał cyfrowy i analogowy, techniki ich przesyłania Proszę podać klasyfikację wzorców projektowych, a następnie podać po jednym przykładzie wzorca z każdej z podanych kategorii (z wyjątkiem singletona). Proszę krótko scharakteryzować każdy z podanych przykładów. Jakie rodzaje wzorców wyróżnia się w inżynierii oprogramowania? Czym różnią się wzorce architektoniczne od wzorców projektowych? Do czego wykorzystuje się wzorce projektowe w inżynierii oprogramowania? Jakie cele pozwalają one osiągnąć w przypadku ręcznego implementowania oprogramowania? Jakie są zalety podejścia MDD (Model- Driven Development) nad innymi. Proszę podać dwa scenariusze MDA (Model- Driven Architecture) i omówić sposób ich praktycznego wykorzystania. 87 Omów fazy zarządzania projektem i zidentyfikuj niezbędne zasoby.

7 Przedstaw hierarchię w zespole realizującym projekt i opisz zadania menadżera projektu. Na czym polega planowanie szczegółowe i harmonogram czasowy w procesie zarządzania projektem? Przedstaw metodę ścieżki krytycznej (CPM) dla prostych i złożonych projektów informatycznych. Typy projektów informatycznych i podstawowe aspekty (fazy) ich realizacji. Zatwierdzono:

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Matematyka; matematyka dyskretna 1. Podstawowe działania na macierzach. 2. Przestrzeń wektorowa: definicja, przykłady, odwzorowania liniowe 3. Układy równań

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki i Mechatroniki. Lista zagadnień-pytań pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego kierunek: INFORMATYKA

Instytut Informatyki i Mechatroniki. Lista zagadnień-pytań pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego kierunek: INFORMATYKA Instytut Informatyki i Mechatroniki Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Lista zagadnień-pytań pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego kierunek: INFORMATYKA Bydgoszcz 2012 Pytania KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Podręcznik Informatyka ekonomiczna może być wykorzystany w dydaktyce akademickiej na kierunkach informatycznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski. obowiązujące studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna

Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski. obowiązujące studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski obowiązujące studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna Pytania ogólne z przedmiotów zawartych w standardach

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY 2001 DEFINICJE W. Turski: Informatyka nauka o przetwarzaniu informacji przy użyciu środków technicznych. INFORMACJA ŚRODKI I PRZETWARZANIE TECHNICZNE INFORmacja + automatyka

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany *

Zał. nr 4 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany * Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Zaawansowana grafika komputerowa Nazwa w języku angielskim: Advanced Computer Graphics Kierunek

Bardziej szczegółowo

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Człowiek najlepsza inwestycja Informatyka + ponadregionalny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] Dziennik Ustaw Nr 154 11873 Poz. 1033 Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Inżynieria Administracji Gospodarczej Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

Platforma COMOS. Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym. www.siemens.

Platforma COMOS. Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym. www.siemens. Platforma COMOS Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym www.siemens.com/comos COMOS Platforma COMOS podstawa efektywnego zarządzania zakładami przemysłowymi.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI ZARZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Administrowanie serwerami Linux Nazwa w języku angielskim Administering Linux Servers Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Pracownia Systemów Komputerowych

Rozkład materiału z przedmiotu: Pracownia Systemów Komputerowych Rozkład materiału z przedmiotu: Pracownia Systemów Komputerowych Dla klasy 3 i 4 technikum 1. Klasa 3 34 tyg. x 3 godz. = 102 godz. Szczegółowy rozkład materiału: I. Badanie sterownika mikroprocesorowego:

Bardziej szczegółowo