Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski"

Transkrypt

1 Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Matematyka; matematyka dyskretna 1. Podstawowe działania na macierzach. 2. Przestrzeń wektorowa: definicja, przykłady, odwzorowania liniowe 3. Układy równań liniowych: definicje, metody rozwiązywania 4. Funkcje: składanie, odwracanie. Funkcje częściowe i całkowite. 5. Właściwości funkcji ciągłych 6. Właściwości funkcji różniczkowalnych 7. Całka Riemanna: definicja, właściwości, twierdzenie Newtona-Leibniza 8. Zbiory i relacje. Działania na nich i zastosowania w informatyce. 9. Formuły logiczne jako narzędzie do wyrażania faktów informatycznych. 10. Relacje równoważności i porządku oraz ich rola w informatyce. 11. Podstawowe własności grafów. Typy grafów ważne w informatyce. 12. Rola rekurencji przy definiowaniu pojęć informatycznych i indukcji przy dowodzeniu poprawności programów. 13. Zmienna losowa i jej podstawowe charakterystyki. 14. Kombinatoryczne techniki zliczania. Programowanie pojęcia podstawowe 15. Struktura programów w Javie lub C Klasyfikacja zmiennych w Javie lub C Deklarowanie i definiowanie funkcji w Javie lub C Metody przekazywania parametrów 19. Pojęcie wskaźnika i operacje na wskaźnikach; podstawowe zastosowania wskaźników 20. Podstawowe cechy obiektów dynamicznych 21. Zasady hermetyzacji w Javie lub C Problematyka dziedziczenia w Javie lub C Istota polimorfizmu Metody programowania 24. Narzędzia wspomagające budowanie aplikacji w Javie na przykładzie programu ant 25. Testowanie jednostkowe w Javie na przykładzie JUnit 26. Dostęp do relacyjnych baz danych w Javie na przykładzie JDBC 27. Koncepcja Inversion of Control na przykładzie frameworka Spring 28. Główne cechy programowania strukturalnego (proceduralnego) i obiektowego

2 Algorytmy i struktury danych Bazy danych 29. Metoda dziel i zwyciężaj: przykłady. 30. Organizacja dostępu do zbiorów skończonych, m.in.: stosy, kolejki; Metody reprezentacji i złożoność podstawowych operacji. 31. Pesymistyczna, optymistyczna i średnia złożoność obliczeniowa algorytmów; przykłady. 32. Algorytmy sortowania; przykładowe algorytmy i ich złożoność. 33. Metody wyszukiwania informacji, m.in.: w tablicach i drzewach binarnych. 34. Dynamiczne struktury danych, m.in.: listy i drzewa; metody reprezentacji i złożoność podstawowych operacji. 35. Słowniki i ich implementacje. 36. Algorytmy z powrotami. 37. Podstawowe algorytmy grafowe. 38. Podstawowe cechy relacyjnych baz danych 39. Znaczenie zależności funkcyjnych i postaci normalnych przy projektowaniu schematu bazy danych. 40. Podstawowe elementy i znaczenie diagramów związków encji przy projektowaniu schematu bazy danych. 41. Podstawowe konstrukcje języka SQL. 42. Redundancja w bazach danych, znaczenie zależności funkcyjnych i postaci normalnych przy projektowaniu schematu bazy danych. 43. Co to jest i do czego służy ODBC? 44. Elementy programistyczne w bazie danych, procedury wyzwalane, definicje, przykłady zastosowań. 45. Reguły integralności w bazie danych, przykłady występowania, sposoby realizacji w języku SQL 46. Dwu- i wielo-warstwowa architektura aplikacji bazodanowych 47. Podstawowe zasady optymalizacji zapytań, w tym rodzaje i znaczenie indeksów w bazie danych 48. Problemy współbieżnego dostępu do baz danych, rozwiązania tych problemów (transakcje, blokady). 49. Bezpieczeństwo w bazach danych, rodzaje uprawnień, sposoby zarządzania uprawnieniami.

3 Hurtownie danych (specjalizacyjny). 50. Podstawowe schematy bazy w hurtowniach danych i ich charakterystyka 51. Cele tworzenia i wdrażania hurtowni danych. 52. Modele logiczne hurtowni danych. 53. Wyjaśnienie i kształt procesu ETL 54. Porównanie systemów OLTP i OLAP 55. Mechanizmy zwiększenia wydajności hurtowni danych. 56. Raportowanie w hurtowniach danych. Inżynieria oprogramowania. 57. Przedmiot i działania inżynierii wymagań 58. Proces i produkty obiektowej analizy wymagań. 59. Zakres i produkty projektowania systemu. 60. Modele UML w analizie i projektowaniu oprogramowania 61. Cykle życia oprogramowania; kształt, cechy, przydatność 62. Dla zadanego przykładu dobierz i uzasadnij strategię wytworzenia oprogramowania 63. Wzorce analizy i projektowania; wykorzystanie wzorców 64. Cele i zakres prac w Fazie Przedprojektowej 65. Dla zadanego przykładu zaproponuj Wstępny Plan Projektu (lub: Określ zawartość dokumentu WPP). 66. Testowanie i walidacja oprogramowania; poziomy testowania 67. Pielęgnacja i ewolucja oprogramowania 68. Pojecie jakości oprogramowania; zapewnianie jakości Społeczne aspekty informatyki 69. Pojęcie i obszary problemowe etyki komputerowej. 70. Profesjonalizm zawodowy inżyniera informatyka. 71. Motywacje prowadzenia i kształt procesu analizy rozszerzonej. 72. Wyjaśnij pojęcie ryzyka projektu (daj przykłady zagrożeń) i wskaż podstawowe sposoby postępowania z ryzykiem. 73. Wyjaśnij na przykładzie, na czym polega analiza rozszerzona projektu. Systemy i sieci komputerowe 74. Struktura blokowa i działanie współczesnego komputera. 75. Organizacja i cechy mikroprocesora. 76. Organizacja pamięci i mechanizmy adresowania komputera 77. Cechy architekturalne procesorów typu RISC/CISC. 78. Klasyfikacje sieci komputerowych; standardy

4 79. Protokół TCP a UDP - podobieństwa, różnice, budowa, zastosowanie 80. Konfiguracja i testowanie sieci LAN z wykorzystaniem routera (na dowolnym przykładzie. 81. Technologie sieciowe przewodowe i bezprzewodowe LAN - standarty, parametry 82. Protokoły warstwy warstwy III m. OSI, ich funkcje, przeznaczenie, metody testowania. 83. Protokoły rozgłoszeniowe a protokoły multicast - przykłady, zasada działania i wykorzystanie 84. Problemy bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych Systemy i sieci komputerowe; bezpieczeństwo (specjalizacyjne) 85. Kryptografia symetryczna i asymetryczna - na czym polegają, różnice, wady, zalety i zastosowania każdej z nich. 86. Omów główne typy zagrożeń bezpieczeństwa informacji i sposoby przeciwdziałania im. 87. Omów zasadę działania systemu detekcji intruzów z uwzględnieniem podziału na systemy wykrywające anomalie (nadużycia) i wykrywające sygnatury. 88. Na czym polega identyfikacja i uwierzytelnianie? Wymień i omów techniki identyfikacji i uwierzytelniania. 89. Sposoby wykorzystania technologii VLAN w małych i dużych firmach 90. Metody zabezpieczenia protokołów routingu 91. Funkcja protokołu STP, PVST+ w hierarchicznej strukturze sieci LAN. Omów na przykładach Systemy operacyjne 92. Szeregowanie procesów w systemach operacyjnych komputerów. 93. Metody synchronizacji procesów w programach komputerowych. 94. Adresy logiczne i fizyczne w systemach komputerowych, mechanizmy tłumaczenia adresów. 95. Blokada (zakleszczenie) w programie: geneza, wykrywanie i zapobieganie. 96. Pamięć wirtualna, strategie wymiany informacji w pamięci operacyjnej 97. Strategie przydziału segmentów pamięci w systemach operacyjnych. 98. Fragmentacja zewnętrzna i wewnętrzna w programach komputerowych. 99. Podsystemy wejścia wyjścia w systemach cyfrowych System plików i jego realizacja w systemie komputerowym.

5 Grafika i multimedia 101. Pojecie i etapy renderowania grafiki trójwymiarowej 102. Cele i zasady teksturowania obrazów Krzywa Beziera - zasady tworzenia, wykorzystanie Algorytm śledzenia promieni (Raytracing) 105. Podstawowe macierze transformacji 2D Modele cieniowania w grafice 3D Zasady kodowania perceptualnego dźwięku/obrazu 108. Metody kompresji zastosowane w standardach MPEG Metody syntezy dźwięku Modele barw w grafice komputerowej Wybrane metody analizy obrazów (plików graficznych) Podstawy elektroniki, techniki cyfrowej i systemów wbudowanych 112. Porównanie właściwości techniki analogowej i cyfrowej Właściwości i zastosowanie typowych elementów/przyrządów półprzewodnikowych Scharakteryzuj fazy procesu pomiarowego na przykładzie pomiaru rezystancji lub mocy metodą bezpośrednią i pośrednią Podstawowe klasyfikacje i właściwości układów scalonych oraz współczesne trendy ich rozwoju Filtracja sygnałów i jej zastosowania Metody redukcji poboru mocy współczesnych procesorów Programistyczne przyspieszanie pracy systemów wbudowanych Wymagania stawiane systemom czasu rzeczywistego. Technologie internetowe 120. Charakterystyka protokołu HTTP Charakterystyka języka JavaScript ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów obiektowych Charakterystyka języka HTML Kaskadowe arkusze stylów CSS selektory, reguły, kaskada, pozycjonowanie elementów, definiowanie układu strony Obiektowy model dokumentu (DOM) selekcja i modyfikowanie elementów za pomocą DOM API języka JavaScript Metodologia AJAX zasada działania, programowanie po stronie klienta (JavaScript) oraz serwera, JSON Metodologia Comet zasada działania, sposoby realizowania komunikacji Technologie Java EE warstwy webowej (JavaServlets, JSP, framework JSF) 128. Warstwy w typowej webowej aplikacji Java EE z dostępem do bazy danych

6 Sztuczna inteligencja 129. Pojęcie przestrzeni stanów i jego zastosowanie w rozwiązywaniu problemów 130. Wnioskowanie logiczne jako narzędzie rozwiązywania problemów 131. Wykorzystanie koncepcji sieci neuronowych w sztucznej inteligencji Metody konstrukcji drzew decyzyjnych Podstawowy algorytm genetyczny i jego zastosowanie w problemie poszukiwania optymalnej wartości Podstawy biznesu 134. Modelowanie procesów biznesowych podejścia i metody Techniki generowania pomysłów w pracy zespołowej Struktury i procesy w organizacji gospodarczej Analiza SWOT w planowaniu strategicznym rozwoju przedsiębiorstwa Metoda QFD w doskonaleniu jakości rozwiązań informatycznych. Systemy informatyczne zarządzania (specjalizacyjny) 139. Omów pojęcia dane informacje wiedza 140. Omów trzy poziomy zarządzania organizacją 141. Omów składowe systemu informacyjnego organizacji 142. Podaj definicję procesu biznesowego oraz omów różne typy procesów 143. Omów podstawy strategii CRM 144. Scharakteryzuj CRM operacyjny, CRM analityczny, CRM komunikacyjny 145. Podaj definicję systemu ERP, omów działania, jakie może wspierać system ERP w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi 146. Omów poszczególne etapy wdrożenia systemu ERP 147. Podaj definicję systemu Workflow 148. Omów komponenty systemu WFM

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Podręcznik Informatyka ekonomiczna może być wykorzystany w dydaktyce akademickiej na kierunkach informatycznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH Prowadzący: dr inż. Marcin BEDNAREK FD - W30, P15 Sem. 9, rok akademicki: 2009/2010 Liczba studentów: bez ograniczeń Bezpieczeństwo danych w

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wprowadzenie Powodzenie współczesnego biznesu jest zdeterminowane dostępnością i odpowiednim przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI. Studium podyplomowe Technologie Internetowe i Mobilne

INSTYTUT INFORMATYKI. Studium podyplomowe Technologie Internetowe i Mobilne Adres: Instytut Informatyki Politechnika ul. Piotrowo 2 60-965 Poznań Kierownik studium: dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP tel.: (61) 665 23 69, (61) 852 85 03 w. 274 e-mail: Joanna.Jozefowska@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2013 S t r o n a 1 Grupa szkoleń podstawowych Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 5 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Śląski certyfikowany programista aplikacji mobilnych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Śląski certyfikowany programista aplikacji mobilnych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

Proponowane szkolenie lub prośba o wyjaśnienie w tym zakresie

Proponowane szkolenie lub prośba o wyjaśnienie w tym zakresie Załącznik nr 2 do Wyjaśnień nr 2 treści SIWZ i zmiany nr 5 treści SIWZ 1 2 3 4 5 6 7 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa Szkolenia RH 124 Red Hat System Administration RH 134 Red Hat System Administration RH 135

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Polskiej Akademii Nauk

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Polskiej Akademii Nauk Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk Mgr inż. Paweł Buchwald Symulacja informacyjno decyzyjnych systemów zarządzania Autoreferat rozprawy doktorskiej Promotor Dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo