WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Ćwiczenie Laboratoryjne z przedmiotu INŻYNIERIA WYTWARZANIA Temat: Operacje kształtowania otworów metodami obróbki skrawaniem

2 Spis treści I. Cel i zakres ćwiczenia... 3 II. Wprowadzenie WIERCENIE i POWIERCANIE ROZWIERCANIE POGŁĘBIANIE NAWIERCANIE GWINTOWANIE III. Parametry technologiczne i geometryczne wiercenia, pogłębiania i rozwiercania IV. Praktyczne uwagi odnośnie wiercenia V. Aparatura i użyte materiały VI. Przebieg ćwiczenia VII. Opracowanie wyników VIII. Pytania kontrolne IX. Literatura

3 I. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z operacjami kształtowania otworów, budową i zasadą działania urządzeń do prowadzenia tych operacji oraz z narzędziami i oprzyrządowaniem służącym do obróbki otworów. Przedstawione rodzaje operacji dotyczą w większości technologii maszyn, tzn. kształtowania otworów w metalach. W instrukcji zawarte są również odniesienia do obróbki innych materiałów drewno, beton, kamień. Dodatkowym celem jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zasadami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznej i efektywnej pracy z wiertarką. II. Wprowadzenie Skrawanie jest to rodzaj odróbki, w której przy użyciu energii mechanicznej z przedmiotu obrabianego usuwana jest warstwa materiału i przekształcana w wiór odkształcony plastycznie w całej swej objętości. Wykorzystuje się do tego narzędzia o ostrzu w kształcie klina. Usuwana objętość materiału jest stosunkowo mała w odniesieniu do objętości całego obrabianego przedmiotu. Obróbkę skrawaniem można podzielić według następującego schematu (rys.1): OBRÓBKA SKRAWANIEM WIÓROWA ŚCIERNA Narzędziami spojonymi Narzędziami nasypowymi Luźnymi ziarnami ściernymi toczenie wytaczanie szlifowanie płótnami ściernymi docieranie struganie dłutowanie wiercenie powiercanie rozwiercanie pogłębianie nawiercanie gładzenie dogładzanie papierami ściernymi polerowanie obróbka strumieniowościerna gwintowanie frezowanie przeciąganie Rys. 1. Klasyfikacja metod obróbki skrawaniem [1] obróbka udarowościerna (ultradźwiekowa) obróbka magnetościerna 3

4 Operacje kształtowania otworów rozpatrywane w niniejszym ćwiczeniu zalicza się do obróbki skrawaniem. We wszystkich tych operacjach ruch główny (obrotowy), a także ruch posuwowy, wykonuje narzędzie (z wyjątkiem obróbki na tokarkach, gdzie ruch główny realizuje przedmiot obrabiany, a ruch posuwowy - narzędzie), jednak zawsze otwór i narzędzie mają wspólną oś. Otwory są wykonywane na wiertarkach, frezarkach i tokarkach (w tym ostatnim przypadku są to zazwyczaj otwory, których oś pokrywa się z osią przedmiotu obrabianego). 2.1 WIERCENIE i POWIERCANIE Wiercenie jest operacją obróbki skrawaniem, której celem jest wykonanie otworów w pełnym materiale. Jest ono zaliczane do obróbki zgrubnej i kształtującej. Wiercenie można prowadzić na gotowo lub wstępnie z naddatkiem na dalszą obróbkę. Wywiercone otwory są mało dokładne (IT10 IT14), często charakteryzują się dużym rozbiciem, wysoką chropowatością powierzchni (większą niż 5μm) a uzyskanie wyższej dokładności (wymiaru, kształtu, położenia, stanu geometrycznego powierzchni) wymaga dalszej obróbki inną metodą, np. za pomocą rozwiercania. Średnice wierconych otworów wynoszą od setnych części milimetra do setek milimetrów. Otwory można podzielić, ze względu na głębokość, na otwory krótkie o długości l < 3d oraz na otwory długie, o długości l > (5-10) d. Wiercenie w porównaniu z innymi metodami obróbki skrawaniem przebiega w dość trudnych warunkach, ponieważ: krawędzie skrawające są bardzo obciążone, wiertła są podatne na skręcanie i zginanie, prędkość skrawania podczas wiercenia zmienia się od największej na zewnętrznej średnicy do zera w osi wiertła, odprowadzenie wiórów jest trudne, szczególnie z głębokich otworów, dostęp cieczy chłodząco-smarującej do strefy skrawania jest bardzo utrudniony. Wiertła Ze względu na konstrukcję wyróżnia się wiertła kręte, piórowe, do głębokich otworów, koronowe (trepanacyjne) i inne. Istnieje również podział na wiertła jedno lub wieloostrzowe. Najczęściej stosowanymi są monolityczne wiertła kręte o części chwytowej walcowej lub stożkowej (rys.1), o dwóch ostrzach roboczych i dwóch rowkach służących do transportu wiórów z obszaru skrawania. Służą one do wiercenia otworów o długości nieprzekraczającej 5-10d, gdzie średnica d zawiera się w granicach od 0,1 do 100mm. Krawędzie skrawające powstają w wyniku przecinania się śrubowych powierzchni natarcia oraz powierzchni przyłożenia. Położenie krawędzi skrawających określa kąt wierzchołkowy, którego wartość wynosi najczęściej 2κ = 118 (do obróbki miękkich stopów miedzi i aluminium oraz stali wysokostopowych o dużej wytrzymałości i ciągliwości 2κ = 140, do obróbki materiałów twardych i kruchych kąt wierzchołkowy może osiągnąć wartość 2κ = 90 ). Na wierzchołku wiertła znajduje się ścin poprzeczna krawędź skrawająca będąca 4

5 wynikiem przecinania się dwóch powierzchni przyłożenia. Prowadzenie wiertła dwuostrzowego w otworze zapewniają dwie łysinki rozmieszczone śrubowo na walcowej części roboczej. Rys.1. Budowa wiertła krętego, a) z chwytem stożkowym, b) z chwytem walcowym Chwyt walcowy posiadają wiertła o małych średnicach, gdzie moment jest przenoszony przez tarcie na styku ze szczękami uchwytu wiertarskiego. Stożek Morse a wraz z płetwą występuje w przypadku wierteł o większych średnicach przenoszących duże momenty obrotowe. Za pomocą wierteł wykonuje się otwory walcowe na gotowo, otwory pod rozwiercanie lub pogłębianie, oraz wstępne otwory pod gwinty. Popularne wiertła kręte monolityczne są najczęściej wykonane w całości ze stali szybkotnących (HSS). Dodatkowo można zwiększyć ich trwałości stosując pokrycia (TiC, TiN, Al 2 O 3, AlON, TiCN). Do produkcji wierteł stosuje się również spiekane węgliki metali trudnotopliwych, a także cermetale. Materiały te umożliwiają obróbkę z kilkakrotnie większymi prędkościami skrawania. Dodatkowo takie wiertła mają znacznie dłuższą żywotność od tych ze stali szybkotnącej, zaś wiercone otwory charakteryzują się wyższą dokładnością. Niestety wiertła te są wrażliwe na wyboczenie i łatwo ulegają zniszczeniu z powodu niskiej wytrzymałości materiału na zginanie. Oprócz monolitycznych stosowane są również wiertła kręte z ostrzami z węglików spiekanych (lutowane lub składane). Z racji większych wymiarów służą one do obróbki otworów o średnicach powyżej 16mm. Tego typu narzędzia posiadają wewnętrzne kanały doprowadzające pod ciśnieniem ciecz chłodząco-smarującą, która dodatkowo ułatwia odprowadzanie wiórów ze strefy skrawania. Wydajność takich wierteł jest wysoka, zaś zużyte ostrza można wymienić. Wiertła do głębokich otworów zwane inaczej wiertłami lufowymi są przeznaczone do wiercenia otworów o długości 15d-100d i więcej. Wiertło składa się z części roboczej wykonanej ze stali szybkotnącej lub węglika spiekanego, rury cienkościennej ze stali 5

6 stopowej oraz części chwytowej wykonanej ze stali niestopowej. Kanały wzdłuż wiertła doprowadzające pod wysokim ciśnieniem ciecz chłodząco-smarującą do strefy skrawania pozwalają na ciągłą pracę wiertła. Przykłady wierteł lufowych zamieszczono na rys.2. Rys.2. Przykłady wierteł lufowych [asco.pl] Głębokie otwory można wykonywać również za pomocą wierteł działowych. Ze względu na możliwość zakleszczenia się, wiertło pracuje z małym posuwem. Wydajność jest tym samym niewielka. Narzędzie te stosuje się do wykonywania otworów nawet o średnicach poniżej 0,1mm. Budowa wiertła działowego przedstawiona jest na rys.3. Rys.3. Budowa wiertła działowego W odróżnieniu do wyżej wymienionych wierteł, zasada pracy wiertła trepanacyjnego jest inna. W wiertłach krętych, piórowych, lufowych, całość materiału pochodząca z otworu usuwana jest w postaci wiórów. Podczas wiercenia trepanacyjnego rdzeń nie jest skrawany, usuwany jest jedynie materiał na obwodzie otworu. Zapotrzebowanie na moc jest mniejsze niż w przypadku wiercenia pełnego. Ten rodzaj wiercenia jest wykorzystywany do różnego rodzaju wierceń przelotowych wykonywanych m.in. za pomocą mobilnych wiertnic. Gorzej jest w przypadku otworów nieprzelotowych, gdzie problem stanowi usunięcie pozostałego rdzenia. Wiertła trepanacyjne są powszechnie zwane koronami (wiertłami koronowymi). Na rys. 4 zamieszczono przykład wiertła trepanacyjnego. 6

7 Rys. 4. Wiertło trepanacyjne koronowe [profitechnik.pl] Powiercanie jest to szczególny przypadek wiercenia i ma na celu powiększenie średnicy istniejącego otworu za pomocą wiertła. Przyjęło się, że otwory o średnicy powyżej mm wykonuje się w dwóch operacjach: wiercenie wstępne i powiercanie. Wiercenie większego otworu na gotowo wiąże się ze wzrostem oporów skrawania i ze spadkiem jego dokładności. 2.2 ROZWIERCANIE W celu zwiększenia dokładności wymiarowej i geometrycznej oraz uzyskania mniejszej chropowatości powierzchni otworów, po wstępnym wierceniu należy zastosować rozwiercanie. Zabieg ten podobny jest do powiercania, jednak występuje w nim dużo mniejsza głębokości skrawania i większy posuw na obrót. Naddatek na rozwiercanie wynosi 0,1 0,3mm. Dokładności osiągane podczas rozwiercania to IT11 - IT9 dla rozwiercania wstępnego i IT8 - IT6 dla rozwiercania wykańczającego, zaś chropowatość powierzchni wynosi odpowiednio, wstępne Ra=2,5-10μm, wykańczające Ra=0,32-1,25 μm. Rozwiertaki to narzędzia wieloostrzowe; można je podzielić na wstępne (zdzieraki) (rys.5) i wykańczające (wykańczaki) (rys. 6). Rys. 5. Rozwiertaki zdzieraki: a)krótki ze stożkiem Morse a, b) długi z uchwytem walcowym Rozwiertaki dzieli się także ze względu na: kształt walcowe i stożkowe, sposób montażu - trzpieniowe i nasadzane, budowa stałe, rozprężne i nastawne, napęd ręczne i maszynowe. 7

8 Rys. 6. Rozwiertaki wykańczające: a) długi ze stożkiem Morse a, b) krótki ze stożkiem Morse a, c) ręczny Rozwiertaki zdzieraki mają najczęściej 3 lub 4 ułożone śrubowo ostrza. Usuwają one 70-85% naddatku przewidzianego na rozwiercanie. Przy skrawaniu większej warstwy materiału korzystne są dodatnie kąty natarcia ostrzy. Zdzieraki występują tylko w wersji maszynowej. Rozwiertaki wykańczaki mają wiele ostrzy ułożonych prosto lub śrubowo. Naddatek na rozwiercanie wykańczające to 15-30% całego naddatku (cienkie warstwy), dlatego kąty natarcia ostrzy są zerowe lub ujemne. Większa ilość ostrzy pozwala uzyskać mniejszą chropowatość powierzchni. Wykańczaki występują w wersji maszynowej lub ręcznej. Nierównomierna podziałka zmniejsza ryzyko powstania drgań samowzbudnych. Oprócz omówionych wyżej symetrycznych rozwiertaków wieloostrzowych, stosuje się również asymetryczne rozwiertaki jednoostrzowe. Podobnie jak w przypadku wierteł składanych ostrza są wykonane ze stopów twardych i węglików spiekanych. 2.3 POGŁĘBIANIE Pogłębianie jest to kształtowanie powierzchni walcowej na części długości wcześniej wykonanego otworu lub obróbka powierzchni czołowej płaskiej (tzw. nadlewki). Kinematyka pogłębiania jest identyczna jak powiercania, inne są narzędzia, które odpowiadają kształtem wykonywanym otworom. Pogłębienia wykonuje się w celu otrzymania otworów stopniowych, aby ukryć łeb śruby lub wkręta, podkładkę lub uszczelkę. Rys. 7. Pogłębiacz walcowo-czołowy 8

9 Pogłębiacze są narzędziami z wieloma lub z jednym ostrzem. Na rys. 7 przedstawiono pogłębiacz walcowo-czołowy. Składa się on z części prowadzącej (tzw. pilota) o średnicy pogłębianego otworu, oraz części roboczej. Na rys. 8 zamieszczono przykładowe konstrukcje pogłębiaczy wraz z ich zastosowaniami. Rys. 8. Pogłębiacze i ich zastosowania 2.4 NAWIERCANIE Operacją łączącą wiercenie z pogłębianiem jest nawiercanie. Służy ono do wykonania nakiełków, które umożliwiają zamocowania w kłach wałków podczas operacji toczenia lub szlifowania. Na rys. 9 zamieszczone są 3 rodzaje nakiełków. Nakiełki wykorzystuje się również, jako wstępne otwory przed operacją wiercenia, w celu wyeliminowania tzw. uciekania wiertła. Rys. 9. Rodzaje nakiełków znormalizowanych: a) zwykły, b) chroniony, c) promieniowy 9

10 Nakiełki wykonuje się za pomocą nawiertaków. Są to narzędzia monolityczne, dwuostrzowe, wykonane ze stali szybkotnącej, maja budowę dwustronną. Składają się z walcowej części chwytowej i części roboczej, której kształt zależy od typu nakiełka. Na rys. 10 przedstawione są różne konstrukcje nawiertaków. Rys. 10. Nawiertaki: a) zwykły, b) chroniony, c) promieniowy 2.5 GWINTOWANIE W technologii maszyn nieodzownym elementem są otwory gwintowane będące częścią połączenia śrubowego. Gwintowanie jest to operacja, w której przy użyciu gwintownika (rys. 11) we wstępnie wywierconym otworze wykonywany jest gwint. Gwint można nacinać ręcznie lub maszynowo. Za pomocą gwintowników można wykonać m.in. gwinty metryczne od M0,25 do M68, trapezowe od Tr8 do Tr85. Gwinty o większej średnicy oraz te o stosunkowo niewielkiej głębokości wykonuje się operacją toczenia, za pomocą głowic gwinciarskich, przez walcowanie i wygniatanie. Rys. 11. Gwintownik ręczny: a) nakrój, b) część wykańczająca, c) część chwytowa Gwintownik składa się z części chwytowej i roboczej, w której można wyróżnić część skrawającą nakrój i część wykańczającą będącą jednocześnie częścią prowadzącą. 10

11 Geometria zębów gwintownika bywa różna, zęby są proste (jak na rys.11) lub ułożone po linii śrubowej. W pierwszym przypadku mamy ułatwione ostrzenie, jednak utrudnione jest odprowadzanie wiórów podczas gwintowania głębokich i nieprzelotowych otworów. Śrubowo ułożone ostrza ułatwiają odprowadzanie wiórów. Duża liczba ostrzy skrawających i długa krawędź skrawająca powoduje występowanie dużych momentów skręcających, co powoduje wysoką podatność gwintowników na skręcanie. W celu zmniejszenia obciążeń stosuje się komplety narzędzi go gwintowania, co powoduje podział naddatku na poszczególne narzędzia z kompletu. W skład kompletu gwintowników metrycznych drobnozwojnych najczęściej wchodzą dwa gwintowniki: Nr 1 zdzierak i Nr 3 wykańczak, zaś komplet gwintowników metrycznych zwykłych składa się z: Nr 1 zdzierak, Nr 2 - pośredni i Nr 3 wykańczak. Na rys. 12 przedstawiono przykładowy przybliżony podział naddatku na nacinanie gwintu przy wykorzystaniu kompletu 3 gwintowników. Rys. 12. Przykładowy podział naddatku przy nacinaniu gwintu: 1 zdzierak, 2 pośredni, 3 - wykańczak Zdzierak (Nr 1) posiada nakrój od 5 do 8 zwojów i kąt nakroju 5. Długi nakrój ułatwia rozpoczęcie nacinania gwintu. Gwintownik pośredni (Nr 2) posiada od 3 do 5 zwojów nakroju, zaś kąt wynosi 10. Wykańczak (Nr 3) ma nakrój od 2 do 3 zwojów i kąt nakroju 20. Rozłożenie naddatku na 3 narzędzia nie tylko zmniejsza obciążenia podczas gwintowania, ale pozwala uzyskać powierzchnię gwintu o mniejszej chropowatości, co sprzyja płynnej pracy połączenia gwintowego. Poprawna praca gwintownika wymaga synchronizacji ruchu głównego (obrotowego) i posuwowego. Na jeden obrót narzędzi przesuwa się wzdłuż osi o jeden obrót. Posuw wymuszany jest tylko w początkowej fazie pracy narzędzia, później synchronizacja ta jest realizowana przez samoprowadzenie gwintownika w gwintowanym otworze. Z tego powodu gwintownik powinien mieć możliwość swobodnego poruszania się wzdłuż jego osi. Przy sztywnym zamocowaniu gwintownika we wrzecionie, błędy ruchu posuwowego obrabiarki i ograniczona sztywność zamocowania powodują powstawanie błędów zarysu i skoku gwintu. Sztywne zamocowanie gwintownika możliwe jest w specjalnych obrabiarkach (centrach obróbkowych) z pełną synchronizacją gwintowania. Istotną rolę podczas gwintowania pełnią ciecze chłodząco-smarujące, których właściwości smarne zmniejszają moment skrawania i chropowatość obrabianej powierzchni. Dodatkowo właściwości chłodzące zmniejszają intensywność zużywania się ostrzy, zaś 11

12 podanie cieczy kanałami wewnętrznymi narzędzi (w złożonych gwintownikach) pod wysokim ciśnieniem do strefy skrawania skutecznie wspomaga usuwanie wiórów. W Tabeli 1 zamieszczono średnicę otworów, jakie należy wywiercić przed rozpoczęciem nacinania gwintu. Tabela 1. Wymiary wierconych otworów pod gwinty metryczne Wymiar gwintu Średnica wiertła [mm] Gwint metryczny (M) Wymiar gwintu Średnica wiertła [mm] Wymiar gwintu Średnica wiertła [mm] M 1 0,75 M 5 4,2 M 24 21,0 M 1,2 0,95 M 6 5,0 M 30 26,5 M 1,6 1,25 M 8 6,8 M 36 32,0 M 2 1,6 M 10 8,5 M 42 37,5 M 2,5 2,05 M 12 10,2 M 48 43,0 M 3 2,5 M 16 14,0 M 56 50,5 M 4 3,3 M 20 17,5 M 64 58,0 III. Parametry technologiczne i geometryczne wiercenia, pogłębiania i rozwiercania Rys. 13. Parametry technologiczne i geometryczne procesów obróbki otworów Rys. 13 przedstawia parametry technologiczne oraz geometryczne procesów obróbki otworów. Poniżej zamieszczono krótką charakterystykę poszczególnych wielkości: a) Prędkość obrotowa narzędzia n [obr/min], b) Prędkość skrawania V c [m/min] jest to prędkość obwodowa punktu na krawędzi ostrza narzędzia, znajdującego się w największej odległości od osi. Prędkość skrawania jest funkcją średnicy oraz prędkości obrotowej narzędzia n. W każdym punkcie krawędzi skrawającej prędkość skrawania jest inna, od V c =0 w osi narzędzia do V c =max na jego obwodzie. Powoduje to nierównomierne zużycie narzędzia. Prędkość skrawania w punkcie położonym na średnicy d, przy prędkości obrotowej n wynosi: 12

13 nd m V c 1000, (1) min c) Posuw na obrót p [mm/obr] przemieszczenie narzędzia o wartość posuwu [mm] przypadające na jeden obrót narzędzia, d) Posuw na minutę p t [mm/min] przemieszczenie narzędzia w ciągu jednej minuty. Można go wyrazić zależnością: mm p t p n min, (2) e) Posuw na ostrze (ząb) p z [mm/ostrze] przemieszczenie narzędzia przypadające na jedno ostrze narzędzia, opisuje je zależność: gdzie z jest ilością ostrzy narzędzia. pt p mm pz zn z z, (3) f) Głębokość skrawania a p [mm] jest uzależniona od rodzaju obróbki. Podczas wiercenia, czyli wykonywania otworu w pełnym materiale, głębokość skrawania równa jest połowie średnicy. W pozostałych trzech przypadkach głębokość skrawania wynosi połowę różnicy otworu wykonywanego i otworu pierwotnego.: d d1 a p mm, (4) 2 g) Dobieg narzędzia a f [mm] parametr określa drogę, jaką musi przebyć narzędzie od momentu wejścia w kontakt z materiałem obrabianym do momentu, w którym cała krawędź skrawająca bierze udział w obróbce. h) Parametry geometryczne warstwy skrawanej jest to szerokość b D, wysokość h D i pole powierzchni warstwy skrawanej A D : h D A b D a p mm, (5) sin κ p sin mm, (6) z 2 D bd hd mm, (7) Do parametrów technologicznych zalicza się siłę, moment i moc skrawania. Dla przykładu zostaną przedstawione wzory dla operacji wiercenia. i) Siłę skrawania F c oblicza się z zależności: gdzie: A D pole powierzchni warstwy skrawanej [mm 2 ], z liczba ostrzy, najczęściej z=2 dla wiertła krętego, k c siła właściwa skrawania [N/mm 2 ], c D c z p c N F A z k p a z k, (8) 13

14 p z posuw na ząb [mm/ząb], a p głębokość skrawania [mm], j) Moment skrawania M c oblicza się z zależności: d d a p k a 1 Nm sr p c p M F c c, (9) d gdzie: d sr średnia średnica [mm], mierzona w połowie głębokości skrawania. Dla wiercenia jest to połowa średnicy otworu, d średnica wierconego otworu [mm], p posuw na obrót [mm/obr], k) Moc skrawania P c ma postać: FcV c sr a p p kc a p 1 kw P c, (10) d gdzie: V c sr prędkość skrawania dla średnicy d sr Właściwą siłę skrawania k c można w przybliżeniu określić dla poszczególnych grup materiałów obrabianych. Według Poradnika Obróbki Skrawaniem Sandvik Coromat : a) Aluminium - k c = [N/mm 2 ] b) Stal - k c = [N/mm 2 ] c) Stal nierdzewna - k c = [N/mm 2 ] d) Żeliwo - k c = [N/mm 2 ] e) Stopy żaroodporne - k c = [N/mm 2 ] f) Stal hartowana - k c = [N/mm 2 ] PRZYKŁAD Przykład liczbowy obliczania siły, momentu i mocy skrawania został przedstawiony dla wiercenia otworu Ø16mm w stali (nieulepszanej cieplnie o średniej wytrzymałości) z prędkością skrawania V c = 12 m/min, posuw na ząb p z = 0,18mm. Wielkości do wyznaczenia to F c, M c, P c. Głębokość warstwy skrawanej jest równa połowie średnicy otworu (wiertła), a p = 16mm/2 = 8mm. Liczba ostrzy dla wiertła krętego z = 2. Właściwa siła skrawania dla danej stali przyjęto k c = 2300 N/mm 2. Korzystając z zależności (8) otrzymujemy: F c 0, N 14

15 Materiał Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] Twardość Rockwella Prędkość skrawania [m/min] Do obliczenia momentu skrawania korzystamy ze wzoru (9). Parametr d sr przyjmujemy połowę średnicy wiertła d sr = 8mm, F c 0, ,496 Nm Aby obliczyć moc skrawania należy wyznaczyć średnią prędkość skrawania (przyłożoną na średnicy średniej). Z przekształcenia zależności (1) otrzymujemy: 1000V n d c , obr min Prędkość średnia jest równa: V c sr 3, nd m min Natomiast moc skrawania wynosi: P c ,66 kw Powyższe obliczenia pozwalają dobrać moc obrabiarki do wykonania danego otworu. Na koniec tego rozdziału w tabeli zostały zebrane parametry wiercenia zalecane przez producenta wierteł, firmę Bosch. Tabela 2. Parametry dla wiercenia wg firmy Bosch Średnica wiertła [mm] Stal budowlana niestopowa Stal budowlana niestopowa Prędkość obrotowa [1/min] HRB HRC Blacha stalowa HRC Stal narzędziowa niestopowa Stal narzędziowa stopowa Stal narzędziowa stopowa HRC HRC HRC

16 Materiał Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] Twardość Rockwella Prędkość skrawania [m/min] Średnica wiertła [mm] Prędkość obrotowa [1/min] Stale nierdzewne HRB Stale nierdzewne HRC Stale ognioodporne HRC Stal sprężynowa HRC Żeliwo szare HRC Żeliwo ciągliwe HRB Staliwo HRC Staliwo HRC Aluminium niestopowe Aluminium stopowe IV. Praktyczne uwagi odnośnie wiercenia Z uwagi na fakt, że prawdopodobnie prawie każdy miał do czynienia z wiertarką ręczną, poniżej zostały zebrane ogólne zasady prawidłowego użytkowania takich urządzeń. Słowem wiertarka potocznie można nazwać całą rodzinę narzędzi począwszy od małych elektronarzędzi o mocy W aż po duże o mocy ponad 5kW. Większość tych urządzeń posiada regulację obrotów oraz momentu obrotowego. Można nimi wkręcać śruby i wkręty, a używając dodatkowego osprzętu takiego jak szczotki druciane do czyszczenia, ściernice do szlifowanie, polerki polerowanie, mieszadła do mieszania itp. można znacznie poszerzyć możliwości jej zastosowania. Ręczne elektronarzędzia do wiercenia można podzielić na: a) Uniwersalne wiertarki udarowe, do wiercenia w metalach, tworzywach sztucznych i w drewnie, a także po włączeniu funkcji udaru (ruch obrotowy połączony z ruchem posuwisto-zwrotnym wiertła) można wiercić otwory w materiałach budowlanych takich jak beton, cegła, kamień. b) Wiertarko-wkrętarki, to urządzenia najczęściej zasilane akumulatorowo, które ostatnimi czasy bardzo zyskały na popularności ze względu na rozwój trwałych 16

17 i lekkich ogniw litowo-jonowych. Wyposażone w sprzęgło o wielu nastawach momentu obrotowego oraz hamulec wrzeciona, pozwalają na precyzyjne wkręcanie śrub i wkrętów. Zastosowanie trwałej przekładni planetarnej zapewnia wysoki moment obrotowy ze stosunkowo niewielkiego silnika. Dostępne są również wiertarko-wkrętarki z funkcją udaru. c) Młoty udarowo-obrotowe, jest to większa wersja wiertarki udarowej. Urządzenia te przeznaczone są do wiercenia otworów o dużych średnicach w twardych materiałach budowlanych. Wiertła do takiego wiercenia mają ostrza zakończone płytkami z węglików spiekanych i są potocznie nazywane wiertłami widiowymi. Udar w małych uniwersalnych wiertarkach jest generowany mechanicznie poprzez tarcie o siebie dwóch powierzchni zębatych. W młotach udarowo-obrotowych, napędzany przez silnik tłok, cyklicznie generuje poduszkę powietrzną, która przekazuje ruch udarowy na wrzeciono z wiertłem. Energia takiego udaru jest znacznie wyższa w porównaniu z uniwersalnymi wiertarkami o tej samej mocy. Wymusza to zastosowanie specjalnych uchwytów wiertarskich (SDS Plus, SDS Max) dla zwiększenia trwałości i efektywności wierteł. d) Wiertnice koronowe to urządzenia posiadające wysoki moment obrotowy służące do wykonywania otworów o dużych średnicach za pomocą diamentowych wierteł trepanacyjnych (koronowych). Wiertnice pracują bez udaru, ponieważ usuwanie materiału odbywa się poprzez skrawanie ostrzami z nasypem diamentowym. Duża średnica wiertła koronowego powoduje występowanie wysokich prędkości skrawania, dlatego podczas takiego wiercenia konieczne jest chłodzenie wiertła. Wiercenie wiertarkami ręcznymi jest bezpieczne i pozwala uzyskać zadawalające wyniki przy zachowaniu podstawowych zasad prawidłowego użytkowania: Należy prawidłowo dobierać prędkość i moment obrotowy w zależności od wykonywanej operacji i obrabianego materiału. Jeżeli wiertarka posiada przekładnię dwubiegową, to pierwszego biegu należy używać przy wierceniu z udarem, wkręcaniu śrub i wkrętów, wiercenia otworów tzw. otwornicami (wiertłami trepanacyjnymi) lub używaniu mieszadła. Operacje te wymagają większego momentu obrotowego. Jeżeli wiercimy otwory w drewnie lub metalu niewielkimi wiertłami krętymi, ewentualnie szlifujemy, należy używać drugiego biegu dla uzyskania większych obrotów, Prawidłowy dobór momentu obrotowego do wykonywanych operacji, a także nie przekraczanie zalecanych średnic wierteł, uchroni urządzenie przed przegrzaniem i uszkodzeniem silnika. Należy pamiętać, aby nie zatykać otworów wentylacyjnych urządzenia, gdyż może to doprowadzić do przegrzania silnika. Również długotrwała praca na niskich obrotach powoduje rozgrzanie silnika, dlatego co pewien czas należy ochłodzić urządzenie włączając je bez obciążenia na najwyższych obrotach, 17

18 Rys. 14. Warunki wiercenia sprzyjające powstawaniu błędów wymiaru, kształtu i położenia otworów. Aby wiercone otwory były pozbawione błędów wymiaru, kształtu i położenia, a także wysokiej chropowatości należy unikać sytuacji przedstawionych na Rys. 14. Rys. 14a przedstawia nieprostopadłość osi wiertła do powierzchni czołowej wierconego otworu, niewspółosiowość wiertła i otwory wstępnego lub nakiełka są przyczyną błędów położenia osi otworu względem bazy (rys. 14b). Rys. 14c przedstawia przypadek przenikania wierconego otworu z wcześniej wykonanym otworem, zaś Rys. 14d przedstawia przypadek zbyt bliskiego położenia otworu od krawędzi przedmiotu. Takie sytuacje powodują rozbicie i nieokrągłość wierconych otworów, Podczas wiercenia otworów przelotowych, zwłaszcza wiertarkami ręcznymi, należy pamiętać, aby podłożyć od strony spodniej obrabianego przedmiotu, kawałek miękkiego materiału np. drewna, w celu uniknięcia wyrwania (wykruszenia) przedmiotu lub urwaniu wiertła przy jego wychodzeniu z materiału. Takie niebezpieczeństwo jest spowodowane nagłym wzrostem momentu skrawania, który występuje przy spadku siły odporowej pochodzącej od ścina (znajdującego się już poza materiałem), Jeżeli jest to możliwe należy stosować chłodziwo (ciecze chłodząco-smarujące); dotyczy to oczywiście wszystkich operacji kształtowania otworów. Ich zadaniem jest odprowadzenie ciepła ze strefy skrawania, a tym samym obniżenie temperatury wiertła (lub innych narzędzi) i zwiększenie ich trwałości. Jeden z producentów podaje, że zastosowanie odpowiedniego chłodziwa, zwiększa nawet 6-krotnie trwałość ich wierteł. Smarujące właściwości tych cieczy wpływają na zmniejszenie oporów skrawania, co powoduje mniejsze zapotrzebowanie na moc obrabiarki i daje powierzchnię obrobiona o lepszej jakości (mniejsza chropowatość). V. Aparatura i użyte materiały a) Wiertarka stołowa, b) Imadło, uchwyt trójszczękowy, c) Narzędzia do obróbki otworów: wiertła, rozwiertaki, pogłębiacze, gwintowniki, d) Narzędzia pomiarowe do oceny dokładności wykonanych otworów, e) Tablice z danymi potrzebnymi do wyznaczenia parametrów obróbki. 18

19 VI. Przebieg ćwiczenia a) Sprawdzić przygotowanie teoretyczne studentów do ćwiczenia laboratoryjnego, b) Omówić zasady BHP obowiązujące podczas prac na wiertarkach, c) Omówić budowę wiertarki oraz innych urządzeń służących do obróbki otworów, d) Omówić i zapoznać się z dostępnym oprzyrządowaniem (uchwyt wiertarski, imadło, pryzma, uchwyt trójszczękowy) i narzędziami (wiertła, rozwiertaki, pogłębiacze, nawiertaki, gwintowniki), e) Wybrane przez prowadzącego detale zamocować i ustalić za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania (imadło, uchwyt trójszczękowy, pryzma), f) Operacje obróbki otworów prowadzić z wykorzystaniem oraz bez udziału cieczy chłodząco-smarującej, g) Zamocować w uchwycie wiertarskim wiertarki wskazane przez prowadzącego wiertła oraz ustalić parametry obróbki, np. prędkość obrotową wrzeciona, w zależności od obrabianego materiału, h) Wywiercić serię otworów przy różnych parametrach wiercenia. Ocenić, jaki wpływ na wygląd wykonanych otworów miały zmiany parametrów obróbki. Liczba otworów musi być wystarczająca do przeprowadzenia kolejnych operacji, i) Na kilku wcześniej wykonanych otworach przeprowadzić operację powiercania, a następnie ocenić jakość otrzymanych otworów, j) Następnie należy przeprowadzić operację rozwiercania. W pierwszej kolejności należy wywiercić otwór (ewentualnie powiercać), a następnie po zamocowaniu we wrzecionie obrabiarki rozwiertaków rozwiercić otwory. Ocenić jakość otrzymanych otworów, k) Przy użyciu pogłębiaczy wykonać pogłębienia pod łby śrub (wkrętów) w przygotowanych wcześniej otworach. Sprawdzić czy pogłębienia spełniają swoje zadanie, l) Korzystając z gwintowników naciąć gwinty w przygotowanych otworach. Sprawdzić poprawność wykonania gwintów za pomocą odpowiednich wzorców, m) Dokonać omówienia przeprowadzonych operacji, dokonać pomiarów i oceny jakościowej dokładności i jakość powierzchni wykonanych otworów. Jaki wpływ miało zastosowanie cieczy chłodząco-smarującej? Uzyskane pomiary, spostrzeżenia i uwagi zebrać w formie protokołu z ćwiczenia laboratoryjnego. VII. Opracowanie wyników Sprawozdanie powinno zawierać krótki wstęp teoretyczny z opisanym celem ćwiczenia i omówieniem przeprowadzonych operacji obróbki otworów. Należy także zamieścić tabelę z wynikami pomiarów, a także rysunki techniczne z naniesionymi wymiarami. Dla wybranej operacji wskazanej przez prowadzącego należy obliczyć parametry technologiczne (siła, moment, moc). Wnioski mają zawierać spostrzeżenia i uwagi na temat przeprowadzonych operacji kształtowani otworów, uzyskanych dokładności, jakości powierzchni itp. 19

20 VIII. Pytania kontrolne 1. Wymienić operacje kształtowania otworów. 2. Czym się różni wiercenie od powiercania? 3. Jakimi metodami (narzędziami) wykonuje się długie otwory (>15-20d)? 4. Omówić zasadę działania wiertła trepanacyjnego. 5. Co to jest pogłębianie? 6. W jakim celu stosuje się rozwiercanie? 7. Do czego służy nawiertak? 8. Wymienić rodzaje nakiełków. 9. Jak wykonuje się otwór gwintowany? 10. W jakim celu stosuje się komplety gwintowników? 11. Wymienić znane parametry technologiczne i geometryczne operacji wiercenia. IX. Literatura 1. W. Olszak, Obróbka skrawaniem, WNT, Warszawa 2009, 2. S. Kapiński, P. Skawiński, J. Sobieszczański, J.Z. Sobolewski, Projektowanie technologii maszyn. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002, 3. M. Korzyński, Podstawy technologii maszyn, Oficyna wydawnicza PRz, Rzeszów 2008, 4. K. Pluciński, Mechaniczna technologia metali. Obróbka, narzędzia, obrabiarki skrawające, WAT, Warszawa 1970, 5. Sandvik, CoroKey poradnik, Sandvik Polska Sp. z o.o., 6. Joachim Potrykus (tłumaczenia), Poradnik Mechanika, wydawnictwo REA, Warszawa 2009, 7. Praca zbiorowa, Mały Poradnik Mechanika, tom I i II, WNT, Warszawa 1994, 8. R. Wołk, Normowanie czasu pracy na obrabiarkach do obróbki skrawaniem, WNT, Warszawa 1972, 20

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie, gwintowanie Nr ćwiczenia : 5 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WIRCNI ak dobrać odpowiednie wiertło ak dobrać odpowiednie wiertło 1 Określenie średnicy i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 9

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 9 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Ostrzenie narzędzi skrawających. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 9 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA DO BETONU I PRZECINAKI KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC

WIERTŁA DO BETONU I PRZECINAKI KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC WIERTŁA DO BETONU I PRZECINAKI KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC Wiertło udarowe SDS-plus Dzięki wzmocnionemu rdzeniowi najwyższa trwałość i możliwość przeniesienia maksimum energii z wiertarki udarowej

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC.

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Sporządził mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Frezowanie i metody frezowania Frezowanie jest jedną z obróbek skrawaniem mającej

Bardziej szczegółowo

OTWORNICE. profiline

OTWORNICE. profiline OTWORNICE profiline z węglika spiekanego, skrawanie płaskie Otwornica uniwersalna z węglika spiekanego bimetal HSS / HSS Co 8 RUKO z węglika spiekanego mogą być stosowane w wiertarkach ręcznych i stojakowych.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA DO DREWNA WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA SUPER WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA STANDARD

WIERTŁA DO DREWNA WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA SUPER WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA STANDARD SPIRALNE SUPER l Wiertło spiralne do drewna z dwoma krajakami bocznymi l Wykonane z odpornej na ścieranie stali chromowo-wanadowej (CV) l Wiertło posiada podwójny grzbiet spirali prowadzącej l Zapobiega

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WIRCNI ak dobrać odpowiednie wiertło ak dobrać odpowiednie wiertło 1 Określenie średnicy i

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA Techniki Wytwarzania Ć1: Budowa narzędzi tokarskich

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki.

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki ubytkowej 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/ semestr 3 5.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Komputerowy dobór narzędzi i parametrów obróbki w procesie toczenia Nr

Bardziej szczegółowo

Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śrubowej Czas obróbki. fn = vf (mm/obr.) n. fn: Posuw na obrót (mm/obr.) vf : Posuw na minutę (mm/min)

Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śrubowej Czas obróbki. fn = vf (mm/obr.) n. fn: Posuw na obrót (mm/obr.) vf : Posuw na minutę (mm/min) Główne wzory w odniesieniu do wiercenia Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śruowej Czas oróki vc = π D n (m/min) 000 vc : Prędkość skrawania (m/min) n : Oroty na minutę (min - ) π : icza Pi (.) Md = KD²

Bardziej szczegółowo

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ BAHCO

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ BAHCO WIERTŁ HO 733 HO WIERTŁ obór wierteł Materiał w którym chcesz wiercić oraz rodzaj otworu określa rodzaj wiertła, który powinieneś użyć. Kilka wskazówek na temat doboru wierteł. Wiertła piórkowe Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Obróbka ręczna Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie podstawowych operacji wykonywanych ręcznie,

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwizenie nr 5 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA opraowała: dr inż. Joanna Kossakowska PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI,

Bardziej szczegółowo

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 5 Rozwiertaki i pogłębiacze Gwintowniki HSS Gwint 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów Płytki do toczenia gwintów 8 Narzędzia tokarskie

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

Poradnik GARANT OBRÓBKA SKRAWANIEM wiercenie gwintowanie pogłębianie rozwiercanie dokładne cięcie frezowanie toczenie mocowanie

Poradnik GARANT OBRÓBKA SKRAWANIEM wiercenie gwintowanie pogłębianie rozwiercanie dokładne cięcie frezowanie toczenie mocowanie Poradnik OBRÓBKA SKRAWANIEM ROZWIERCANIE DOKŁADNE POGŁĘBIANIE GWINTOWANIE WIERCENIE PODSTAWY MATERIAŁY wiercenie gwintowanie pogłębianie rozwiercanie dokładne cięcie frezowanie toczenie mocowanie INFO

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone w praktyce wiertło spiralne z ostrzem centrującym i dwoma ostrzami odsadzonymi. Średnica: 3,0-30,0 mm, 6,0-20,0 mm przedłużone.

Sprawdzone w praktyce wiertło spiralne z ostrzem centrującym i dwoma ostrzami odsadzonymi. Średnica: 3,0-30,0 mm, 6,0-20,0 mm przedłużone. 1 Profesjonalna jakość dla rzemiosła: wiertła do drewna firmy HAWERA 1. Wiertło do drewna SUPER: Wiertło spiralne do drewna twardego i miękkiego z ostrzem centrującym i 2 krajakami bocznymi, do precyzyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do toczenia poprzecznego

Narzędzia do toczenia poprzecznego Dragonskin 1335 / HCN1345 - toczenie stali 1335 i HCN1345 to nowe rodzaje powłok Dragonskin, jakie WNT wprowadza na rynek. Powłoka 1335 różni się od konkurencji nie tylko optycznie. Także jej wydajność

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY. profiline

WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY. profiline WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY profiline Charakterystyka produktu W przypadku wysokowydajnych wierteł łuszczeniowych do blachy RUKO rowek wiórowy śrubowy jest szlifowany metodą CBN w zahartowanym materiale.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rzedmiotowy System Oceniania ok szkolny 2010/2011 rzedmiot Technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki Szkoła/zawód: Technikum Mechaniczne przy Zespole Szkół im.gen. J.ustronia w Lubaczowie/ technik mechanik

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY Charakterystyka produktu W przypadku wysokowydajnych wierteł łuszczeniowych do blachy RUKO rowek wiórowy śrubowy jest szlifowany metodą CBN

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

1. Właściwy dobór taśmy

1. Właściwy dobór taśmy 1. Właściwy dobór taśmy 1. 1. Długość taśmy Wymiary taśmy są ściśle związane z rodzajem używanej przecinarki. Informacje na ten temat można przeczytać w DTR-ce maszyny. 1. 2. Szerokość taśmy W przecinarkach

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu I. Część pierwsza. Proces skrawania. Rozdział I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz. Rozdział II Materiały narzędziowe

Spis treści tomu I. Część pierwsza. Proces skrawania. Rozdział I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz. Rozdział II Materiały narzędziowe Spis treści tomu I Część pierwsza Proces skrawania I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz Górski 1. Podział obróbki skrawaniem 1 2. Kinematyka skrawania 3 3. Geometria ostrza 5 Literatura 18

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz tabel - parametry technologiczne dla pogłębiania. GARANT Poradnik obróbki skrawaniem Pogłębianie.

Spis treści. Wykaz tabel - parametry technologiczne dla pogłębiania. GARANT Poradnik obróbki skrawaniem Pogłębianie. GARANT Poradnik obróbki skrawaniem Pogłębianie Spis treści Wykaz tabel - parametry technologiczne dla pogłębiania 334 Podział narzędzi do pogłębiania 335 1 2 3 4 5 Wymiary warstwy skrawanej przy pogłębianiu

Bardziej szczegółowo

Seria AQUA Drill EX FLAT Nowa technologia wiercenia

Seria AQUA Drill EX FLAT Nowa technologia wiercenia Seria AQUA Drill EX FAT Nowa technologia wiercenia 1 Poszerzenie oferty do typów w rozmiarach Zwiększone obszary zastosowania dzięki wprowadzeniu wierteł z otworami chłodzącymi oraz z długimi chwytami

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

METAL. Nowa technika wiercenia do szybkiej i elastycznej pracy. FEIN KBH 25 pierwsza na świecie ręczna wiertarka rdzeniowa do metalu

METAL. Nowa technika wiercenia do szybkiej i elastycznej pracy. FEIN KBH 25 pierwsza na świecie ręczna wiertarka rdzeniowa do metalu METAL Nowa technika wiercenia do szybkiej i elastycznej pracy. FEIN KBH 25 pierwsza na świecie ręczna wiertarka rdzeniowa do metalu FEIN KBH 25 nowy wymiar wiercenia rdzeniowego. Pierwsza na świecie ręczna

Bardziej szczegółowo

6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 6.1 Cel ćwiczenia. 6.2 Wprowadzenie

6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 6.1 Cel ćwiczenia. 6.2 Wprowadzenie 6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 6.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się studentów z metodami badań trwałości narzędzi skrawających. Uwaga: W opracowaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE GWINTOWANIE WYTACZANIE ROZWIERCANIE ADAPTERY DO ZASTOSOWAŃ OBROTOWYCH

Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE GWINTOWANIE WYTACZANIE ROZWIERCANIE ADAPTERY DO ZASTOSOWAŃ OBROTOWYCH ARZĘDZIA SRAWAJĄCE FIRY SADVI CRAT arzędzia obrotowe FREZWAIE WIERCEIE GWITWAIE WYTACZAIE RZWIERCAIE ADATERY D ZASTSWAŃ BRTWYCH 2015 RT arzędzia do frezowania czołowego rzegląd narzędzi Coroill 210 Strona

Bardziej szczegółowo

dla zapewnienia najwyższej elastyczności.

dla zapewnienia najwyższej elastyczności. Kompetencje w zakresie produktów _ KOMPETENCJA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Frezowanie ConeFit TM dla zapewnienia najwyższej elastyczności. WALTER PROTOTYP ConeFit modułowy system do frezowania SYSTEM NARZĘDZIOWY

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA I FREZY WIOSENNE NOWOŚCI. Nowe asortymenty Nowe geometrie Nowe materiały Nowe możliwości obróbcze. YG-1 Poland

WIERTŁA I FREZY WIOSENNE NOWOŚCI. Nowe asortymenty Nowe geometrie Nowe materiały Nowe możliwości obróbcze. YG-1 Poland YG-1 Poland WIOSENNE NOWOŚCI WIERTŁA I FREZY Nowe asortymenty Nowe geometrie Nowe materiały Nowe możliwości obróbcze Nasza firma przygotowała dla Państwa bardzo atrakcyjną ofertę na zakup NOWEGO asortymentu

Bardziej szczegółowo

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514.

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514. Schemat obróbki nożami tokarskimi Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost ISO 243 Nóż ISO 514 PN / M-58352 DIN F GOST (PN / M-58355) ISO 1 NNZa-b 4971 301 2100 Nóż prosty ISO 2 NNZc-d 4972

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel PRELIMINARY BROCHURE CORRAX A stainless precipitation hardening steel Ogólne dane Właściwości W porównaniu do konwencjonalnych narzędziowych odpornych na korozję, CORRAX posiada następujące zalety: Szeroki

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 2 Temat zajęć: Określenie klasy konstrukcyjno-technologicznej przedmiotu. Dobór postaci i metody wykonania

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza rysunku wykonawczego pozwoli dobrać prawidłowy plan obróbki detalu, zastosowane narzędzia i parametry ich

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE Materiały zebrał: i opracował : A. Szydłowski Przy opracowaniu wykorzystano materiały z Informatora CKE oraz ze strony: www.oke.lomza.com/informacje_o_egz/egz_zawodowy/zadania_technikum/pliki/tech.mech_rozw.pdf

Bardziej szczegółowo

Historia Avanti-Tools

Historia Avanti-Tools POZNAŃ 2012 Historia Avanti-Tools 1988 Założenie firmy AVANTI Sp. z o.o. 1991 AVANTI zostaje wyłącznym dystrybutorem w Polsce narzędzi firmy HERTEL. 1994 Po sprzedaży firmy HERTEL amerykańskiej firmie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124. Obróbka skrawaniem

Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124. Obróbka skrawaniem Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Obróbka skrawaniem Obróbka skrawaniem Polega na oddzieleniu z obrabianej bryły za pomocą narzędzia

Bardziej szczegółowo

13 Frezy VHM 13 14 15. Wiertła HSS. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS

13 Frezy VHM 13 14 15. Wiertła HSS. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi Frez kształtowy ćwierć okrągły VHM, norma zakładowa Strona 27 4 Rozwiertaki i pogłębiacze 5 Gwintowniki HSS System głowic wymiennych

Bardziej szczegółowo

Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych

Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych AKTUALNOŚCI 2014.01 B076P Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych Doskonałe połączenie odporności na ścieranie i pękanie dzięki zastosowaniu wysokowydajnej technologii spiekania. Nowe

Bardziej szczegółowo

3 Mocowanie. Uchwyty narzędziowe i akcesoria 3/35. Stożkowe uchwyty zaciskowe Weldon

3 Mocowanie. Uchwyty narzędziowe i akcesoria 3/35. Stożkowe uchwyty zaciskowe Weldon Stożkowe uchwyty zaciskowe Weldon Wykonanie: 69781, kształt D/B ze stali stopowej i wytrzymałości rdzenia na rozciąganie 950 N/mm 2 oraz głębokości hartowania min. 0,5 mm. Stożek według 254. Form 69871

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA GWINTÓW Pracę wykonał Mateusz Szatkowski 1h.

GEOMETRIA GWINTÓW Pracę wykonał Mateusz Szatkowski 1h. GEOMETRIA GWINTÓW Pracę wykonał Mateusz Szatkowski 1h. Gwint to śrubowe nacięcie na powierzchni walcowej lub stożkowej, zewnętrznej lub wewnętrznej. Komplementarne gwinty wewnętrzny i zewnętrzny mają tak

Bardziej szczegółowo

More power. no limits.

More power. no limits. More power. no limits. NOWA GENERACJA URZADZEN AKUMULATOROWYCH BERNER More Power. No limits. MORE POWER. NO LIMITS. NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH BERNER Silnik bezszczotkowy MORE POWER BEZSZCZOTKOWY

Bardziej szczegółowo

PL 216311 B1. Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL 216311 B1. Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL PL 216311 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216311 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392273 (51) Int.Cl. B23P 15/14 (2006.01) B21D 53/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Obróbka zgrubna. Obróbka wykańczająca/ kształtowa. Aluminium. Wskazówki odnośnie wykorzystania. FREZOWANIE CoroMill dla każdego zastosowania

Obróbka zgrubna. Obróbka wykańczająca/ kształtowa. Aluminium. Wskazówki odnośnie wykorzystania. FREZOWANIE CoroMill dla każdego zastosowania FREZOWAIE Coroill dla każdego zastosowania Wskazówki odnośnie wykorzystania Coroill 245 Coroill 200 Obróbka zgrubna Coroill 390 Coroill 245 Obróbka wykańczająca/ kształtowa Coroill 210 Coroill 300 Coroill

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁA HARD CARBON

DOSKONAŁA HARD CARBON TiN na bazie AICrN 2300 3200 0,4 0,35-2,5 600 1100 złoty jasno-szary Uniwersalna powłoka Bardzo wysoka utlenianie. twardość na gorąco *zależy od zastosowania i warunków przeprowadzenia testów NOWOŚĆ! ALDURA

Bardziej szczegółowo

Narzędzia z węglika spiekanego

Narzędzia z węglika spiekanego Wiercenie Frezowanie Kompetencje MAPAL-a Narzędzia z węglika spiekanego Narzędzia z węglika spiekanego Spis treści Wstęp 4 Innowacyjne narzędzia VHM (z węglika spiekanego) MAPAL oferuje obecnie w swoim

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE

INNOWACJE NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE INNOWACJE NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE Od chwili założenia w 1938 roku firma Kennametal wie jak zwiększać wydajność produkcyjną i poprawiać wyniki finansowe Państwa firm poprzez wprowadzanie niezrównanej jakości

Bardziej szczegółowo

Do najbardziej rozpowszechnionych metod dynamicznych należą:

Do najbardziej rozpowszechnionych metod dynamicznych należą: Twardość metali 6.1. Wstęp Twardość jest jedną z cech mechanicznych materiału równie ważną z konstrukcyjnego i technologicznego punktu widzenia, jak wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, przewężenie,

Bardziej szczegółowo

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPA-700P

Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPA-700P przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna i wykańczająca

Bardziej szczegółowo

narzędzia diamentowe w płytkach ceramicznych i podłogowych (np. w gresie) Zastosowanie: szlifierki kątowe Ø [mm] Cena netto JZ [szt.

narzędzia diamentowe w płytkach ceramicznych i podłogowych (np. w gresie) Zastosowanie: szlifierki kątowe Ø [mm] Cena netto JZ [szt. EASY CERAMICS DO PRACY NA SUCHO NOWOŚĆ! l Samochłodzące wiertła diamentowe do pracy na sucho w płytkach ceramicznych i podłogowych (np. w gresie) l Precyzyjne otwory pod kołki w płytkach ceramicznych i

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPC-900PA

Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPC-900PA przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

Wyraźnie inne, z pewnością wiodące

Wyraźnie inne, z pewnością wiodące _ DC 170: WIERCENIE MA TERAZ NOWE OBLICZE Wyraźnie inne, z pewnością wiodące Innowacyjne produkty Wiercenie DC 170 IKONA WIERCENIA FASCYNACJA NIEDOŚCIGNIONYM ROZWIĄZANIEM DC 170 IKONA WIERCENIA Pionierski

Bardziej szczegółowo

Śruby i nakrętki trapezowe

Śruby i nakrętki trapezowe Strona Informacje o produkcie.2 śruby i nakrętki trapezowe Śruby ze stali czarnej.4 Śruby ze stali nierdzewnej.6 Nakrętki trapezowe stalowe.7 Nakrętki trapezowe brązowe.8 Nakrętki trapezowe 6-kątne.9 stalowe

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji

Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji _ KOMPETENCJA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji Rozwiązania narzędziowe Wytaczanie zgrubne i dokładne Walter

Bardziej szczegółowo

TC3-200 CNC TC3-250 CNC

TC3-200 CNC TC3-250 CNC TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-2 BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-2 BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-2 Temat: BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ Opracował: mgr inż. St. Sucharzewski Zatwierdził: prof.

Bardziej szczegółowo

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu Wiertła szlifowane HSS-G do metalu 135 o SZLIFOWANE WIERTŁO HSS DIN 338 HQ STOPOWA ŻELIWO NORMA JAKOŚĆ szt. szt. MN-60-210* 1,0 35 20 200 267589 MN-60-215* 1,5 40 20 200 267596 MN-60-220* 2,0 50 20 200

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Dział Utrzymania Ruchu przyjął wewnętrzne zlecenie na wykonanie naprawy zespołu napędowego wchodzącego w skład sprężarki pracującej w wydziale produkcyjnym zakładu. W czasie eksploatacji,

Bardziej szczegółowo

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ MECHANICZNY W SUWAŁKACH

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ MECHANICZNY W SUWAŁKACH Politechnika Białostocka ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ MECHANICZNY W SUWAŁKACH INSTRUKCJA DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Badanie wpływu parametrów skrawania na stan obrabianej powierzchni. Numer ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Obróbka ubytkowa i spajanie 1

Obróbka ubytkowa i spajanie 1 Procesy obróbki ubytkowej Obróbka ubytkowa to taki sposób nadawania kształtów i wymiarów przedmiotu, w wyniku którego usunięty zostaje nadmiar materiału w postaci tzw. naddatku. rodzaje: - obróbka skrawaniem,

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Technologia elementów optycznych

Technologia elementów optycznych Technologia elementów optycznych dr inż. Michał Józwik pokój 507a jozwik@mchtr.pw.edu.pl Część 1 Treść wykładu Specyfika wymagań i technologii elementów optycznych. Ogólna struktura procesów technologicznych.

Bardziej szczegółowo

World s favorite hole saw system

World s favorite hole saw system World s favorite hole saw system Otwornice i akcesoria dla profesjonalistów Innowacyjny system Click & Drill Łatwe usuwanie urobku Powiększanie istniejącego już odwiertu Szybka zmiana otwornic Odwierty

Bardziej szczegółowo

1 Wiertła HSS. 2 Wiertła VHM. 3 Wiertła z płytkami wymiennymi. 4 Rozwiertaki i pogłębiacze. 5 Gwintowniki HSS. 7 Płytki do toczenia gwintów 7

1 Wiertła HSS. 2 Wiertła VHM. 3 Wiertła z płytkami wymiennymi. 4 Rozwiertaki i pogłębiacze. 5 Gwintowniki HSS. 7 Płytki do toczenia gwintów 7 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 Wiertła VHM 3 Wiertła z płytkami wymiennymi 4 Rozwiertaki i pogłębiacze 5 Gwintowniki HSS Gwintowanie 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów 8 Narzędzia tokarskie Toczenie 9 EcoCut 10

Bardziej szczegółowo

Jak dobrać odpowiednie wiertło?

Jak dobrać odpowiednie wiertło? Wiercenie Back 60 Wiercenie Informacje Osprzęt Bosch 11/12 Jak dobrać odpowiednie wiertło? Informacje zawarte na następnych stronach powinny stanowić pomoc dla użytkownika. Chodzi o dobór właściwego elektronarzędzia

Bardziej szczegółowo

Materiały kompozytowe

Materiały kompozytowe Materiały kompozytowe Rozwiązania narzędziowe We współpracy z firmą Obróbka skrawaniem kompozytów Program produkcyjny dla poprawy konkurencyjności i osiągów Sandvik Coromant i Precorp to firmy zapewniające

Bardziej szczegółowo

PL 213921 B1. Sposób odzyskowego toczenia odpadowych wałków metalowych i zestaw noży tnących do realizacji tego sposobu. WYSOCKI RYSZARD, Rogoźno, PL

PL 213921 B1. Sposób odzyskowego toczenia odpadowych wałków metalowych i zestaw noży tnących do realizacji tego sposobu. WYSOCKI RYSZARD, Rogoźno, PL PL 213921 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213921 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386269 (51) Int.Cl. B23B 1/00 (2006.01) B23B 27/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Piły otwornice Bosch: zawsze właściwy wybór

Piły otwornice Bosch: zawsze właściwy wybór Piły otwornice Back 208 Piły otwornice Informacje Osprzęt Bosch 11/12 Piły otwornice Bosch: zawsze właściwy wybór Progressor z adapterem Power Change Strona 212 Sheet Metal z adapterem Power Change Strona

Bardziej szczegółowo

Wiertło udarowe SDS plus

Wiertło udarowe SDS plus Wiertło udarowe SDS plus Wiertło udarowe SDS plus Wykonanie: Udarowe wiertło, z chwytem SDS plus i ze specjalną krawędzią skrawającą do bardzo szybkiego wiercenia. Komputerowo obliczony profil skręcenia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze nowości narzędziowe w ofercie Sandvik Coromant

Najważniejsze nowości narzędziowe w ofercie Sandvik Coromant Najważniejsze nowości narzędziowe w ofercie Sandvik Coromant Nowe geometrie ISO S - toczenie materiałów HRSA i tytanu Dzięki prostym wytycznym dotyczącym doboru narzędzia względem wszystkich wymagań związanych

Bardziej szczegółowo

CoroMill QD. Wysoka niezawodność frezowania rowków

CoroMill QD. Wysoka niezawodność frezowania rowków CoroMill QD Wysoka niezawodność frezowania rowków Głównym wyzwaniem przy frezowaniu rowków jest zwykle odprowadzanie wiórów, zwłaszcza podczas obróbki rowków głębokich i wąskich. CoroMill QD jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO Jakościowe porównanie głównych własności stali Tabela daje jedynie wskazówki, by ułatwić dobór stali. Nie uwzględniono tu charakteru obciążenia narzędzia wynikającego

Bardziej szczegółowo

katalog wkładek gwintowych

katalog wkładek gwintowych katalog wkładek gwintowych 06 narzędzia OFERTA KATALOGOWA Oprócz narzędzi prezentowanych w niniejszym katalogu przedstawiamy państwu pełny program narzędziowy w katalogach tematycznych: A katalog 0 - Gwintowniki

Bardziej szczegółowo

Ceramiczne materiały narzędziowe. Inteligentna i produktywna obróbka superstopów

Ceramiczne materiały narzędziowe. Inteligentna i produktywna obróbka superstopów Ceramiczne materiały narzędziowe Inteligentna i produktywna obróbka superstopów Skrawanie ostrzami ceramicznymi Zastosowania Ceramiczne gatunki płytek wieloostrzowych mogą być stosowane w szerokim zakresie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA YATO WIELOFUNKCYJNE I AKCESORIA NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO QUICK RELEASE S Y S T E M S Y S T E M

NARZĘDZIA YATO WIELOFUNKCYJNE I AKCESORIA NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO QUICK RELEASE S Y S T E M S Y S T E M E N J Y C A L Y C S O NARZĘDZIA E N J Y C K N U F O L E I W I AKCESORIA YATO WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO Wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne są najbardziej uniwersalnymi narzędziami na rynku.

Bardziej szczegółowo

Przejrzysta struktura: program brzeszczotów do pił szablastych firmy Bosch.

Przejrzysta struktura: program brzeszczotów do pił szablastych firmy Bosch. Wyrzynarki i piły szablaste Informacje 487 Przejrzysta struktura: program brzeszczotów do pił szablastych firmy Bosch. Właściwy wybór brzeszczotu do piły szablastej w znaczącym stopniu decyduje o rezultacie

Bardziej szczegółowo

Str. 3 Str. 4 Str. 5+6 Str. 7 13+14 20+21. Str. 13 Str. 20 Str. 24 DIN 69871 MAS-BT DIN 69893. Str. 17+18. Str. 26 Str. 27 Str. 26

Str. 3 Str. 4 Str. 5+6 Str. 7 13+14 20+21. Str. 13 Str. 20 Str. 24 DIN 69871 MAS-BT DIN 69893. Str. 17+18. Str. 26 Str. 27 Str. 26 Spis treści Oprawki IN 69871 SK 40 Str. 3 Str. 4 Str. 5+6 Str. 7 Str. 8 Oprawki MS BT 40 Str. 11 Str. 12 Str. 13+14 Str. 15 Str. 16 Oprawki IN 69893 HSK- 63 Str. 19 Str. 20 Str. 20+21 Str. 22 Str. 23 Oprawki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz.i KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn 1.

Bardziej szczegółowo