WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Ćwiczenie Laboratoryjne z przedmiotu INŻYNIERIA WYTWARZANIA Temat: Operacje kształtowania otworów metodami obróbki skrawaniem

2 Spis treści I. Cel i zakres ćwiczenia... 3 II. Wprowadzenie WIERCENIE i POWIERCANIE ROZWIERCANIE POGŁĘBIANIE NAWIERCANIE GWINTOWANIE III. Parametry technologiczne i geometryczne wiercenia, pogłębiania i rozwiercania IV. Praktyczne uwagi odnośnie wiercenia V. Aparatura i użyte materiały VI. Przebieg ćwiczenia VII. Opracowanie wyników VIII. Pytania kontrolne IX. Literatura

3 I. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z operacjami kształtowania otworów, budową i zasadą działania urządzeń do prowadzenia tych operacji oraz z narzędziami i oprzyrządowaniem służącym do obróbki otworów. Przedstawione rodzaje operacji dotyczą w większości technologii maszyn, tzn. kształtowania otworów w metalach. W instrukcji zawarte są również odniesienia do obróbki innych materiałów drewno, beton, kamień. Dodatkowym celem jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zasadami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznej i efektywnej pracy z wiertarką. II. Wprowadzenie Skrawanie jest to rodzaj odróbki, w której przy użyciu energii mechanicznej z przedmiotu obrabianego usuwana jest warstwa materiału i przekształcana w wiór odkształcony plastycznie w całej swej objętości. Wykorzystuje się do tego narzędzia o ostrzu w kształcie klina. Usuwana objętość materiału jest stosunkowo mała w odniesieniu do objętości całego obrabianego przedmiotu. Obróbkę skrawaniem można podzielić według następującego schematu (rys.1): OBRÓBKA SKRAWANIEM WIÓROWA ŚCIERNA Narzędziami spojonymi Narzędziami nasypowymi Luźnymi ziarnami ściernymi toczenie wytaczanie szlifowanie płótnami ściernymi docieranie struganie dłutowanie wiercenie powiercanie rozwiercanie pogłębianie nawiercanie gładzenie dogładzanie papierami ściernymi polerowanie obróbka strumieniowościerna gwintowanie frezowanie przeciąganie Rys. 1. Klasyfikacja metod obróbki skrawaniem [1] obróbka udarowościerna (ultradźwiekowa) obróbka magnetościerna 3

4 Operacje kształtowania otworów rozpatrywane w niniejszym ćwiczeniu zalicza się do obróbki skrawaniem. We wszystkich tych operacjach ruch główny (obrotowy), a także ruch posuwowy, wykonuje narzędzie (z wyjątkiem obróbki na tokarkach, gdzie ruch główny realizuje przedmiot obrabiany, a ruch posuwowy - narzędzie), jednak zawsze otwór i narzędzie mają wspólną oś. Otwory są wykonywane na wiertarkach, frezarkach i tokarkach (w tym ostatnim przypadku są to zazwyczaj otwory, których oś pokrywa się z osią przedmiotu obrabianego). 2.1 WIERCENIE i POWIERCANIE Wiercenie jest operacją obróbki skrawaniem, której celem jest wykonanie otworów w pełnym materiale. Jest ono zaliczane do obróbki zgrubnej i kształtującej. Wiercenie można prowadzić na gotowo lub wstępnie z naddatkiem na dalszą obróbkę. Wywiercone otwory są mało dokładne (IT10 IT14), często charakteryzują się dużym rozbiciem, wysoką chropowatością powierzchni (większą niż 5μm) a uzyskanie wyższej dokładności (wymiaru, kształtu, położenia, stanu geometrycznego powierzchni) wymaga dalszej obróbki inną metodą, np. za pomocą rozwiercania. Średnice wierconych otworów wynoszą od setnych części milimetra do setek milimetrów. Otwory można podzielić, ze względu na głębokość, na otwory krótkie o długości l < 3d oraz na otwory długie, o długości l > (5-10) d. Wiercenie w porównaniu z innymi metodami obróbki skrawaniem przebiega w dość trudnych warunkach, ponieważ: krawędzie skrawające są bardzo obciążone, wiertła są podatne na skręcanie i zginanie, prędkość skrawania podczas wiercenia zmienia się od największej na zewnętrznej średnicy do zera w osi wiertła, odprowadzenie wiórów jest trudne, szczególnie z głębokich otworów, dostęp cieczy chłodząco-smarującej do strefy skrawania jest bardzo utrudniony. Wiertła Ze względu na konstrukcję wyróżnia się wiertła kręte, piórowe, do głębokich otworów, koronowe (trepanacyjne) i inne. Istnieje również podział na wiertła jedno lub wieloostrzowe. Najczęściej stosowanymi są monolityczne wiertła kręte o części chwytowej walcowej lub stożkowej (rys.1), o dwóch ostrzach roboczych i dwóch rowkach służących do transportu wiórów z obszaru skrawania. Służą one do wiercenia otworów o długości nieprzekraczającej 5-10d, gdzie średnica d zawiera się w granicach od 0,1 do 100mm. Krawędzie skrawające powstają w wyniku przecinania się śrubowych powierzchni natarcia oraz powierzchni przyłożenia. Położenie krawędzi skrawających określa kąt wierzchołkowy, którego wartość wynosi najczęściej 2κ = 118 (do obróbki miękkich stopów miedzi i aluminium oraz stali wysokostopowych o dużej wytrzymałości i ciągliwości 2κ = 140, do obróbki materiałów twardych i kruchych kąt wierzchołkowy może osiągnąć wartość 2κ = 90 ). Na wierzchołku wiertła znajduje się ścin poprzeczna krawędź skrawająca będąca 4

5 wynikiem przecinania się dwóch powierzchni przyłożenia. Prowadzenie wiertła dwuostrzowego w otworze zapewniają dwie łysinki rozmieszczone śrubowo na walcowej części roboczej. Rys.1. Budowa wiertła krętego, a) z chwytem stożkowym, b) z chwytem walcowym Chwyt walcowy posiadają wiertła o małych średnicach, gdzie moment jest przenoszony przez tarcie na styku ze szczękami uchwytu wiertarskiego. Stożek Morse a wraz z płetwą występuje w przypadku wierteł o większych średnicach przenoszących duże momenty obrotowe. Za pomocą wierteł wykonuje się otwory walcowe na gotowo, otwory pod rozwiercanie lub pogłębianie, oraz wstępne otwory pod gwinty. Popularne wiertła kręte monolityczne są najczęściej wykonane w całości ze stali szybkotnących (HSS). Dodatkowo można zwiększyć ich trwałości stosując pokrycia (TiC, TiN, Al 2 O 3, AlON, TiCN). Do produkcji wierteł stosuje się również spiekane węgliki metali trudnotopliwych, a także cermetale. Materiały te umożliwiają obróbkę z kilkakrotnie większymi prędkościami skrawania. Dodatkowo takie wiertła mają znacznie dłuższą żywotność od tych ze stali szybkotnącej, zaś wiercone otwory charakteryzują się wyższą dokładnością. Niestety wiertła te są wrażliwe na wyboczenie i łatwo ulegają zniszczeniu z powodu niskiej wytrzymałości materiału na zginanie. Oprócz monolitycznych stosowane są również wiertła kręte z ostrzami z węglików spiekanych (lutowane lub składane). Z racji większych wymiarów służą one do obróbki otworów o średnicach powyżej 16mm. Tego typu narzędzia posiadają wewnętrzne kanały doprowadzające pod ciśnieniem ciecz chłodząco-smarującą, która dodatkowo ułatwia odprowadzanie wiórów ze strefy skrawania. Wydajność takich wierteł jest wysoka, zaś zużyte ostrza można wymienić. Wiertła do głębokich otworów zwane inaczej wiertłami lufowymi są przeznaczone do wiercenia otworów o długości 15d-100d i więcej. Wiertło składa się z części roboczej wykonanej ze stali szybkotnącej lub węglika spiekanego, rury cienkościennej ze stali 5

6 stopowej oraz części chwytowej wykonanej ze stali niestopowej. Kanały wzdłuż wiertła doprowadzające pod wysokim ciśnieniem ciecz chłodząco-smarującą do strefy skrawania pozwalają na ciągłą pracę wiertła. Przykłady wierteł lufowych zamieszczono na rys.2. Rys.2. Przykłady wierteł lufowych [asco.pl] Głębokie otwory można wykonywać również za pomocą wierteł działowych. Ze względu na możliwość zakleszczenia się, wiertło pracuje z małym posuwem. Wydajność jest tym samym niewielka. Narzędzie te stosuje się do wykonywania otworów nawet o średnicach poniżej 0,1mm. Budowa wiertła działowego przedstawiona jest na rys.3. Rys.3. Budowa wiertła działowego W odróżnieniu do wyżej wymienionych wierteł, zasada pracy wiertła trepanacyjnego jest inna. W wiertłach krętych, piórowych, lufowych, całość materiału pochodząca z otworu usuwana jest w postaci wiórów. Podczas wiercenia trepanacyjnego rdzeń nie jest skrawany, usuwany jest jedynie materiał na obwodzie otworu. Zapotrzebowanie na moc jest mniejsze niż w przypadku wiercenia pełnego. Ten rodzaj wiercenia jest wykorzystywany do różnego rodzaju wierceń przelotowych wykonywanych m.in. za pomocą mobilnych wiertnic. Gorzej jest w przypadku otworów nieprzelotowych, gdzie problem stanowi usunięcie pozostałego rdzenia. Wiertła trepanacyjne są powszechnie zwane koronami (wiertłami koronowymi). Na rys. 4 zamieszczono przykład wiertła trepanacyjnego. 6

7 Rys. 4. Wiertło trepanacyjne koronowe [profitechnik.pl] Powiercanie jest to szczególny przypadek wiercenia i ma na celu powiększenie średnicy istniejącego otworu za pomocą wiertła. Przyjęło się, że otwory o średnicy powyżej mm wykonuje się w dwóch operacjach: wiercenie wstępne i powiercanie. Wiercenie większego otworu na gotowo wiąże się ze wzrostem oporów skrawania i ze spadkiem jego dokładności. 2.2 ROZWIERCANIE W celu zwiększenia dokładności wymiarowej i geometrycznej oraz uzyskania mniejszej chropowatości powierzchni otworów, po wstępnym wierceniu należy zastosować rozwiercanie. Zabieg ten podobny jest do powiercania, jednak występuje w nim dużo mniejsza głębokości skrawania i większy posuw na obrót. Naddatek na rozwiercanie wynosi 0,1 0,3mm. Dokładności osiągane podczas rozwiercania to IT11 - IT9 dla rozwiercania wstępnego i IT8 - IT6 dla rozwiercania wykańczającego, zaś chropowatość powierzchni wynosi odpowiednio, wstępne Ra=2,5-10μm, wykańczające Ra=0,32-1,25 μm. Rozwiertaki to narzędzia wieloostrzowe; można je podzielić na wstępne (zdzieraki) (rys.5) i wykańczające (wykańczaki) (rys. 6). Rys. 5. Rozwiertaki zdzieraki: a)krótki ze stożkiem Morse a, b) długi z uchwytem walcowym Rozwiertaki dzieli się także ze względu na: kształt walcowe i stożkowe, sposób montażu - trzpieniowe i nasadzane, budowa stałe, rozprężne i nastawne, napęd ręczne i maszynowe. 7

8 Rys. 6. Rozwiertaki wykańczające: a) długi ze stożkiem Morse a, b) krótki ze stożkiem Morse a, c) ręczny Rozwiertaki zdzieraki mają najczęściej 3 lub 4 ułożone śrubowo ostrza. Usuwają one 70-85% naddatku przewidzianego na rozwiercanie. Przy skrawaniu większej warstwy materiału korzystne są dodatnie kąty natarcia ostrzy. Zdzieraki występują tylko w wersji maszynowej. Rozwiertaki wykańczaki mają wiele ostrzy ułożonych prosto lub śrubowo. Naddatek na rozwiercanie wykańczające to 15-30% całego naddatku (cienkie warstwy), dlatego kąty natarcia ostrzy są zerowe lub ujemne. Większa ilość ostrzy pozwala uzyskać mniejszą chropowatość powierzchni. Wykańczaki występują w wersji maszynowej lub ręcznej. Nierównomierna podziałka zmniejsza ryzyko powstania drgań samowzbudnych. Oprócz omówionych wyżej symetrycznych rozwiertaków wieloostrzowych, stosuje się również asymetryczne rozwiertaki jednoostrzowe. Podobnie jak w przypadku wierteł składanych ostrza są wykonane ze stopów twardych i węglików spiekanych. 2.3 POGŁĘBIANIE Pogłębianie jest to kształtowanie powierzchni walcowej na części długości wcześniej wykonanego otworu lub obróbka powierzchni czołowej płaskiej (tzw. nadlewki). Kinematyka pogłębiania jest identyczna jak powiercania, inne są narzędzia, które odpowiadają kształtem wykonywanym otworom. Pogłębienia wykonuje się w celu otrzymania otworów stopniowych, aby ukryć łeb śruby lub wkręta, podkładkę lub uszczelkę. Rys. 7. Pogłębiacz walcowo-czołowy 8

9 Pogłębiacze są narzędziami z wieloma lub z jednym ostrzem. Na rys. 7 przedstawiono pogłębiacz walcowo-czołowy. Składa się on z części prowadzącej (tzw. pilota) o średnicy pogłębianego otworu, oraz części roboczej. Na rys. 8 zamieszczono przykładowe konstrukcje pogłębiaczy wraz z ich zastosowaniami. Rys. 8. Pogłębiacze i ich zastosowania 2.4 NAWIERCANIE Operacją łączącą wiercenie z pogłębianiem jest nawiercanie. Służy ono do wykonania nakiełków, które umożliwiają zamocowania w kłach wałków podczas operacji toczenia lub szlifowania. Na rys. 9 zamieszczone są 3 rodzaje nakiełków. Nakiełki wykorzystuje się również, jako wstępne otwory przed operacją wiercenia, w celu wyeliminowania tzw. uciekania wiertła. Rys. 9. Rodzaje nakiełków znormalizowanych: a) zwykły, b) chroniony, c) promieniowy 9

10 Nakiełki wykonuje się za pomocą nawiertaków. Są to narzędzia monolityczne, dwuostrzowe, wykonane ze stali szybkotnącej, maja budowę dwustronną. Składają się z walcowej części chwytowej i części roboczej, której kształt zależy od typu nakiełka. Na rys. 10 przedstawione są różne konstrukcje nawiertaków. Rys. 10. Nawiertaki: a) zwykły, b) chroniony, c) promieniowy 2.5 GWINTOWANIE W technologii maszyn nieodzownym elementem są otwory gwintowane będące częścią połączenia śrubowego. Gwintowanie jest to operacja, w której przy użyciu gwintownika (rys. 11) we wstępnie wywierconym otworze wykonywany jest gwint. Gwint można nacinać ręcznie lub maszynowo. Za pomocą gwintowników można wykonać m.in. gwinty metryczne od M0,25 do M68, trapezowe od Tr8 do Tr85. Gwinty o większej średnicy oraz te o stosunkowo niewielkiej głębokości wykonuje się operacją toczenia, za pomocą głowic gwinciarskich, przez walcowanie i wygniatanie. Rys. 11. Gwintownik ręczny: a) nakrój, b) część wykańczająca, c) część chwytowa Gwintownik składa się z części chwytowej i roboczej, w której można wyróżnić część skrawającą nakrój i część wykańczającą będącą jednocześnie częścią prowadzącą. 10

11 Geometria zębów gwintownika bywa różna, zęby są proste (jak na rys.11) lub ułożone po linii śrubowej. W pierwszym przypadku mamy ułatwione ostrzenie, jednak utrudnione jest odprowadzanie wiórów podczas gwintowania głębokich i nieprzelotowych otworów. Śrubowo ułożone ostrza ułatwiają odprowadzanie wiórów. Duża liczba ostrzy skrawających i długa krawędź skrawająca powoduje występowanie dużych momentów skręcających, co powoduje wysoką podatność gwintowników na skręcanie. W celu zmniejszenia obciążeń stosuje się komplety narzędzi go gwintowania, co powoduje podział naddatku na poszczególne narzędzia z kompletu. W skład kompletu gwintowników metrycznych drobnozwojnych najczęściej wchodzą dwa gwintowniki: Nr 1 zdzierak i Nr 3 wykańczak, zaś komplet gwintowników metrycznych zwykłych składa się z: Nr 1 zdzierak, Nr 2 - pośredni i Nr 3 wykańczak. Na rys. 12 przedstawiono przykładowy przybliżony podział naddatku na nacinanie gwintu przy wykorzystaniu kompletu 3 gwintowników. Rys. 12. Przykładowy podział naddatku przy nacinaniu gwintu: 1 zdzierak, 2 pośredni, 3 - wykańczak Zdzierak (Nr 1) posiada nakrój od 5 do 8 zwojów i kąt nakroju 5. Długi nakrój ułatwia rozpoczęcie nacinania gwintu. Gwintownik pośredni (Nr 2) posiada od 3 do 5 zwojów nakroju, zaś kąt wynosi 10. Wykańczak (Nr 3) ma nakrój od 2 do 3 zwojów i kąt nakroju 20. Rozłożenie naddatku na 3 narzędzia nie tylko zmniejsza obciążenia podczas gwintowania, ale pozwala uzyskać powierzchnię gwintu o mniejszej chropowatości, co sprzyja płynnej pracy połączenia gwintowego. Poprawna praca gwintownika wymaga synchronizacji ruchu głównego (obrotowego) i posuwowego. Na jeden obrót narzędzi przesuwa się wzdłuż osi o jeden obrót. Posuw wymuszany jest tylko w początkowej fazie pracy narzędzia, później synchronizacja ta jest realizowana przez samoprowadzenie gwintownika w gwintowanym otworze. Z tego powodu gwintownik powinien mieć możliwość swobodnego poruszania się wzdłuż jego osi. Przy sztywnym zamocowaniu gwintownika we wrzecionie, błędy ruchu posuwowego obrabiarki i ograniczona sztywność zamocowania powodują powstawanie błędów zarysu i skoku gwintu. Sztywne zamocowanie gwintownika możliwe jest w specjalnych obrabiarkach (centrach obróbkowych) z pełną synchronizacją gwintowania. Istotną rolę podczas gwintowania pełnią ciecze chłodząco-smarujące, których właściwości smarne zmniejszają moment skrawania i chropowatość obrabianej powierzchni. Dodatkowo właściwości chłodzące zmniejszają intensywność zużywania się ostrzy, zaś 11

12 podanie cieczy kanałami wewnętrznymi narzędzi (w złożonych gwintownikach) pod wysokim ciśnieniem do strefy skrawania skutecznie wspomaga usuwanie wiórów. W Tabeli 1 zamieszczono średnicę otworów, jakie należy wywiercić przed rozpoczęciem nacinania gwintu. Tabela 1. Wymiary wierconych otworów pod gwinty metryczne Wymiar gwintu Średnica wiertła [mm] Gwint metryczny (M) Wymiar gwintu Średnica wiertła [mm] Wymiar gwintu Średnica wiertła [mm] M 1 0,75 M 5 4,2 M 24 21,0 M 1,2 0,95 M 6 5,0 M 30 26,5 M 1,6 1,25 M 8 6,8 M 36 32,0 M 2 1,6 M 10 8,5 M 42 37,5 M 2,5 2,05 M 12 10,2 M 48 43,0 M 3 2,5 M 16 14,0 M 56 50,5 M 4 3,3 M 20 17,5 M 64 58,0 III. Parametry technologiczne i geometryczne wiercenia, pogłębiania i rozwiercania Rys. 13. Parametry technologiczne i geometryczne procesów obróbki otworów Rys. 13 przedstawia parametry technologiczne oraz geometryczne procesów obróbki otworów. Poniżej zamieszczono krótką charakterystykę poszczególnych wielkości: a) Prędkość obrotowa narzędzia n [obr/min], b) Prędkość skrawania V c [m/min] jest to prędkość obwodowa punktu na krawędzi ostrza narzędzia, znajdującego się w największej odległości od osi. Prędkość skrawania jest funkcją średnicy oraz prędkości obrotowej narzędzia n. W każdym punkcie krawędzi skrawającej prędkość skrawania jest inna, od V c =0 w osi narzędzia do V c =max na jego obwodzie. Powoduje to nierównomierne zużycie narzędzia. Prędkość skrawania w punkcie położonym na średnicy d, przy prędkości obrotowej n wynosi: 12

13 nd m V c 1000, (1) min c) Posuw na obrót p [mm/obr] przemieszczenie narzędzia o wartość posuwu [mm] przypadające na jeden obrót narzędzia, d) Posuw na minutę p t [mm/min] przemieszczenie narzędzia w ciągu jednej minuty. Można go wyrazić zależnością: mm p t p n min, (2) e) Posuw na ostrze (ząb) p z [mm/ostrze] przemieszczenie narzędzia przypadające na jedno ostrze narzędzia, opisuje je zależność: gdzie z jest ilością ostrzy narzędzia. pt p mm pz zn z z, (3) f) Głębokość skrawania a p [mm] jest uzależniona od rodzaju obróbki. Podczas wiercenia, czyli wykonywania otworu w pełnym materiale, głębokość skrawania równa jest połowie średnicy. W pozostałych trzech przypadkach głębokość skrawania wynosi połowę różnicy otworu wykonywanego i otworu pierwotnego.: d d1 a p mm, (4) 2 g) Dobieg narzędzia a f [mm] parametr określa drogę, jaką musi przebyć narzędzie od momentu wejścia w kontakt z materiałem obrabianym do momentu, w którym cała krawędź skrawająca bierze udział w obróbce. h) Parametry geometryczne warstwy skrawanej jest to szerokość b D, wysokość h D i pole powierzchni warstwy skrawanej A D : h D A b D a p mm, (5) sin κ p sin mm, (6) z 2 D bd hd mm, (7) Do parametrów technologicznych zalicza się siłę, moment i moc skrawania. Dla przykładu zostaną przedstawione wzory dla operacji wiercenia. i) Siłę skrawania F c oblicza się z zależności: gdzie: A D pole powierzchni warstwy skrawanej [mm 2 ], z liczba ostrzy, najczęściej z=2 dla wiertła krętego, k c siła właściwa skrawania [N/mm 2 ], c D c z p c N F A z k p a z k, (8) 13

14 p z posuw na ząb [mm/ząb], a p głębokość skrawania [mm], j) Moment skrawania M c oblicza się z zależności: d d a p k a 1 Nm sr p c p M F c c, (9) d gdzie: d sr średnia średnica [mm], mierzona w połowie głębokości skrawania. Dla wiercenia jest to połowa średnicy otworu, d średnica wierconego otworu [mm], p posuw na obrót [mm/obr], k) Moc skrawania P c ma postać: FcV c sr a p p kc a p 1 kw P c, (10) d gdzie: V c sr prędkość skrawania dla średnicy d sr Właściwą siłę skrawania k c można w przybliżeniu określić dla poszczególnych grup materiałów obrabianych. Według Poradnika Obróbki Skrawaniem Sandvik Coromat : a) Aluminium - k c = [N/mm 2 ] b) Stal - k c = [N/mm 2 ] c) Stal nierdzewna - k c = [N/mm 2 ] d) Żeliwo - k c = [N/mm 2 ] e) Stopy żaroodporne - k c = [N/mm 2 ] f) Stal hartowana - k c = [N/mm 2 ] PRZYKŁAD Przykład liczbowy obliczania siły, momentu i mocy skrawania został przedstawiony dla wiercenia otworu Ø16mm w stali (nieulepszanej cieplnie o średniej wytrzymałości) z prędkością skrawania V c = 12 m/min, posuw na ząb p z = 0,18mm. Wielkości do wyznaczenia to F c, M c, P c. Głębokość warstwy skrawanej jest równa połowie średnicy otworu (wiertła), a p = 16mm/2 = 8mm. Liczba ostrzy dla wiertła krętego z = 2. Właściwa siła skrawania dla danej stali przyjęto k c = 2300 N/mm 2. Korzystając z zależności (8) otrzymujemy: F c 0, N 14

15 Materiał Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] Twardość Rockwella Prędkość skrawania [m/min] Do obliczenia momentu skrawania korzystamy ze wzoru (9). Parametr d sr przyjmujemy połowę średnicy wiertła d sr = 8mm, F c 0, ,496 Nm Aby obliczyć moc skrawania należy wyznaczyć średnią prędkość skrawania (przyłożoną na średnicy średniej). Z przekształcenia zależności (1) otrzymujemy: 1000V n d c , obr min Prędkość średnia jest równa: V c sr 3, nd m min Natomiast moc skrawania wynosi: P c ,66 kw Powyższe obliczenia pozwalają dobrać moc obrabiarki do wykonania danego otworu. Na koniec tego rozdziału w tabeli zostały zebrane parametry wiercenia zalecane przez producenta wierteł, firmę Bosch. Tabela 2. Parametry dla wiercenia wg firmy Bosch Średnica wiertła [mm] Stal budowlana niestopowa Stal budowlana niestopowa Prędkość obrotowa [1/min] HRB HRC Blacha stalowa HRC Stal narzędziowa niestopowa Stal narzędziowa stopowa Stal narzędziowa stopowa HRC HRC HRC

16 Materiał Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] Twardość Rockwella Prędkość skrawania [m/min] Średnica wiertła [mm] Prędkość obrotowa [1/min] Stale nierdzewne HRB Stale nierdzewne HRC Stale ognioodporne HRC Stal sprężynowa HRC Żeliwo szare HRC Żeliwo ciągliwe HRB Staliwo HRC Staliwo HRC Aluminium niestopowe Aluminium stopowe IV. Praktyczne uwagi odnośnie wiercenia Z uwagi na fakt, że prawdopodobnie prawie każdy miał do czynienia z wiertarką ręczną, poniżej zostały zebrane ogólne zasady prawidłowego użytkowania takich urządzeń. Słowem wiertarka potocznie można nazwać całą rodzinę narzędzi począwszy od małych elektronarzędzi o mocy W aż po duże o mocy ponad 5kW. Większość tych urządzeń posiada regulację obrotów oraz momentu obrotowego. Można nimi wkręcać śruby i wkręty, a używając dodatkowego osprzętu takiego jak szczotki druciane do czyszczenia, ściernice do szlifowanie, polerki polerowanie, mieszadła do mieszania itp. można znacznie poszerzyć możliwości jej zastosowania. Ręczne elektronarzędzia do wiercenia można podzielić na: a) Uniwersalne wiertarki udarowe, do wiercenia w metalach, tworzywach sztucznych i w drewnie, a także po włączeniu funkcji udaru (ruch obrotowy połączony z ruchem posuwisto-zwrotnym wiertła) można wiercić otwory w materiałach budowlanych takich jak beton, cegła, kamień. b) Wiertarko-wkrętarki, to urządzenia najczęściej zasilane akumulatorowo, które ostatnimi czasy bardzo zyskały na popularności ze względu na rozwój trwałych 16

17 i lekkich ogniw litowo-jonowych. Wyposażone w sprzęgło o wielu nastawach momentu obrotowego oraz hamulec wrzeciona, pozwalają na precyzyjne wkręcanie śrub i wkrętów. Zastosowanie trwałej przekładni planetarnej zapewnia wysoki moment obrotowy ze stosunkowo niewielkiego silnika. Dostępne są również wiertarko-wkrętarki z funkcją udaru. c) Młoty udarowo-obrotowe, jest to większa wersja wiertarki udarowej. Urządzenia te przeznaczone są do wiercenia otworów o dużych średnicach w twardych materiałach budowlanych. Wiertła do takiego wiercenia mają ostrza zakończone płytkami z węglików spiekanych i są potocznie nazywane wiertłami widiowymi. Udar w małych uniwersalnych wiertarkach jest generowany mechanicznie poprzez tarcie o siebie dwóch powierzchni zębatych. W młotach udarowo-obrotowych, napędzany przez silnik tłok, cyklicznie generuje poduszkę powietrzną, która przekazuje ruch udarowy na wrzeciono z wiertłem. Energia takiego udaru jest znacznie wyższa w porównaniu z uniwersalnymi wiertarkami o tej samej mocy. Wymusza to zastosowanie specjalnych uchwytów wiertarskich (SDS Plus, SDS Max) dla zwiększenia trwałości i efektywności wierteł. d) Wiertnice koronowe to urządzenia posiadające wysoki moment obrotowy służące do wykonywania otworów o dużych średnicach za pomocą diamentowych wierteł trepanacyjnych (koronowych). Wiertnice pracują bez udaru, ponieważ usuwanie materiału odbywa się poprzez skrawanie ostrzami z nasypem diamentowym. Duża średnica wiertła koronowego powoduje występowanie wysokich prędkości skrawania, dlatego podczas takiego wiercenia konieczne jest chłodzenie wiertła. Wiercenie wiertarkami ręcznymi jest bezpieczne i pozwala uzyskać zadawalające wyniki przy zachowaniu podstawowych zasad prawidłowego użytkowania: Należy prawidłowo dobierać prędkość i moment obrotowy w zależności od wykonywanej operacji i obrabianego materiału. Jeżeli wiertarka posiada przekładnię dwubiegową, to pierwszego biegu należy używać przy wierceniu z udarem, wkręcaniu śrub i wkrętów, wiercenia otworów tzw. otwornicami (wiertłami trepanacyjnymi) lub używaniu mieszadła. Operacje te wymagają większego momentu obrotowego. Jeżeli wiercimy otwory w drewnie lub metalu niewielkimi wiertłami krętymi, ewentualnie szlifujemy, należy używać drugiego biegu dla uzyskania większych obrotów, Prawidłowy dobór momentu obrotowego do wykonywanych operacji, a także nie przekraczanie zalecanych średnic wierteł, uchroni urządzenie przed przegrzaniem i uszkodzeniem silnika. Należy pamiętać, aby nie zatykać otworów wentylacyjnych urządzenia, gdyż może to doprowadzić do przegrzania silnika. Również długotrwała praca na niskich obrotach powoduje rozgrzanie silnika, dlatego co pewien czas należy ochłodzić urządzenie włączając je bez obciążenia na najwyższych obrotach, 17

18 Rys. 14. Warunki wiercenia sprzyjające powstawaniu błędów wymiaru, kształtu i położenia otworów. Aby wiercone otwory były pozbawione błędów wymiaru, kształtu i położenia, a także wysokiej chropowatości należy unikać sytuacji przedstawionych na Rys. 14. Rys. 14a przedstawia nieprostopadłość osi wiertła do powierzchni czołowej wierconego otworu, niewspółosiowość wiertła i otwory wstępnego lub nakiełka są przyczyną błędów położenia osi otworu względem bazy (rys. 14b). Rys. 14c przedstawia przypadek przenikania wierconego otworu z wcześniej wykonanym otworem, zaś Rys. 14d przedstawia przypadek zbyt bliskiego położenia otworu od krawędzi przedmiotu. Takie sytuacje powodują rozbicie i nieokrągłość wierconych otworów, Podczas wiercenia otworów przelotowych, zwłaszcza wiertarkami ręcznymi, należy pamiętać, aby podłożyć od strony spodniej obrabianego przedmiotu, kawałek miękkiego materiału np. drewna, w celu uniknięcia wyrwania (wykruszenia) przedmiotu lub urwaniu wiertła przy jego wychodzeniu z materiału. Takie niebezpieczeństwo jest spowodowane nagłym wzrostem momentu skrawania, który występuje przy spadku siły odporowej pochodzącej od ścina (znajdującego się już poza materiałem), Jeżeli jest to możliwe należy stosować chłodziwo (ciecze chłodząco-smarujące); dotyczy to oczywiście wszystkich operacji kształtowania otworów. Ich zadaniem jest odprowadzenie ciepła ze strefy skrawania, a tym samym obniżenie temperatury wiertła (lub innych narzędzi) i zwiększenie ich trwałości. Jeden z producentów podaje, że zastosowanie odpowiedniego chłodziwa, zwiększa nawet 6-krotnie trwałość ich wierteł. Smarujące właściwości tych cieczy wpływają na zmniejszenie oporów skrawania, co powoduje mniejsze zapotrzebowanie na moc obrabiarki i daje powierzchnię obrobiona o lepszej jakości (mniejsza chropowatość). V. Aparatura i użyte materiały a) Wiertarka stołowa, b) Imadło, uchwyt trójszczękowy, c) Narzędzia do obróbki otworów: wiertła, rozwiertaki, pogłębiacze, gwintowniki, d) Narzędzia pomiarowe do oceny dokładności wykonanych otworów, e) Tablice z danymi potrzebnymi do wyznaczenia parametrów obróbki. 18

19 VI. Przebieg ćwiczenia a) Sprawdzić przygotowanie teoretyczne studentów do ćwiczenia laboratoryjnego, b) Omówić zasady BHP obowiązujące podczas prac na wiertarkach, c) Omówić budowę wiertarki oraz innych urządzeń służących do obróbki otworów, d) Omówić i zapoznać się z dostępnym oprzyrządowaniem (uchwyt wiertarski, imadło, pryzma, uchwyt trójszczękowy) i narzędziami (wiertła, rozwiertaki, pogłębiacze, nawiertaki, gwintowniki), e) Wybrane przez prowadzącego detale zamocować i ustalić za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania (imadło, uchwyt trójszczękowy, pryzma), f) Operacje obróbki otworów prowadzić z wykorzystaniem oraz bez udziału cieczy chłodząco-smarującej, g) Zamocować w uchwycie wiertarskim wiertarki wskazane przez prowadzącego wiertła oraz ustalić parametry obróbki, np. prędkość obrotową wrzeciona, w zależności od obrabianego materiału, h) Wywiercić serię otworów przy różnych parametrach wiercenia. Ocenić, jaki wpływ na wygląd wykonanych otworów miały zmiany parametrów obróbki. Liczba otworów musi być wystarczająca do przeprowadzenia kolejnych operacji, i) Na kilku wcześniej wykonanych otworach przeprowadzić operację powiercania, a następnie ocenić jakość otrzymanych otworów, j) Następnie należy przeprowadzić operację rozwiercania. W pierwszej kolejności należy wywiercić otwór (ewentualnie powiercać), a następnie po zamocowaniu we wrzecionie obrabiarki rozwiertaków rozwiercić otwory. Ocenić jakość otrzymanych otworów, k) Przy użyciu pogłębiaczy wykonać pogłębienia pod łby śrub (wkrętów) w przygotowanych wcześniej otworach. Sprawdzić czy pogłębienia spełniają swoje zadanie, l) Korzystając z gwintowników naciąć gwinty w przygotowanych otworach. Sprawdzić poprawność wykonania gwintów za pomocą odpowiednich wzorców, m) Dokonać omówienia przeprowadzonych operacji, dokonać pomiarów i oceny jakościowej dokładności i jakość powierzchni wykonanych otworów. Jaki wpływ miało zastosowanie cieczy chłodząco-smarującej? Uzyskane pomiary, spostrzeżenia i uwagi zebrać w formie protokołu z ćwiczenia laboratoryjnego. VII. Opracowanie wyników Sprawozdanie powinno zawierać krótki wstęp teoretyczny z opisanym celem ćwiczenia i omówieniem przeprowadzonych operacji obróbki otworów. Należy także zamieścić tabelę z wynikami pomiarów, a także rysunki techniczne z naniesionymi wymiarami. Dla wybranej operacji wskazanej przez prowadzącego należy obliczyć parametry technologiczne (siła, moment, moc). Wnioski mają zawierać spostrzeżenia i uwagi na temat przeprowadzonych operacji kształtowani otworów, uzyskanych dokładności, jakości powierzchni itp. 19

20 VIII. Pytania kontrolne 1. Wymienić operacje kształtowania otworów. 2. Czym się różni wiercenie od powiercania? 3. Jakimi metodami (narzędziami) wykonuje się długie otwory (>15-20d)? 4. Omówić zasadę działania wiertła trepanacyjnego. 5. Co to jest pogłębianie? 6. W jakim celu stosuje się rozwiercanie? 7. Do czego służy nawiertak? 8. Wymienić rodzaje nakiełków. 9. Jak wykonuje się otwór gwintowany? 10. W jakim celu stosuje się komplety gwintowników? 11. Wymienić znane parametry technologiczne i geometryczne operacji wiercenia. IX. Literatura 1. W. Olszak, Obróbka skrawaniem, WNT, Warszawa 2009, 2. S. Kapiński, P. Skawiński, J. Sobieszczański, J.Z. Sobolewski, Projektowanie technologii maszyn. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002, 3. M. Korzyński, Podstawy technologii maszyn, Oficyna wydawnicza PRz, Rzeszów 2008, 4. K. Pluciński, Mechaniczna technologia metali. Obróbka, narzędzia, obrabiarki skrawające, WAT, Warszawa 1970, 5. Sandvik, CoroKey poradnik, Sandvik Polska Sp. z o.o., 6. Joachim Potrykus (tłumaczenia), Poradnik Mechanika, wydawnictwo REA, Warszawa 2009, 7. Praca zbiorowa, Mały Poradnik Mechanika, tom I i II, WNT, Warszawa 1994, 8. R. Wołk, Normowanie czasu pracy na obrabiarkach do obróbki skrawaniem, WNT, Warszawa 1972, 20

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie, gwintowanie Nr ćwiczenia : 5 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WIRCNI ak dobrać odpowiednie wiertło ak dobrać odpowiednie wiertło 1 Określenie średnicy i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

1 Wiertła HSS 1. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów

1 Wiertła HSS 1. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów 1 Wiertła 1 Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 Rozwiertaki i pogłębiacze 5 Gwintowniki Gwint 6 rezy cyrkulacyjne do gwintów 7 8 Płytki do toczenia gwintów arzędzia tokarskie Toczenie

Bardziej szczegółowo

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016 Węglikowe pilniki obrotowe Asortyment rozszerzony 2016 1 WĘGLIKOWE PILNIKI OBROTOWE Asortyment rozszerzony 2016 WSTĘP Pilniki obrotowe Dormer to wysokiej jakości, uniwersalne narzędzia o różnej budowie

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Wiertła do metalu Wiertła SPiralNe HSS-tiN do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle met iertła al u Polecane do obróbki: Kasety z wiertłami

Wiertła do metalu Wiertła SPiralNe HSS-tiN do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle met iertła al u Polecane do obróbki: Kasety z wiertłami SPIRALNE HSS-TiN DIN 338 wiertło z uchwytem cylindrycznym, krótkie, prawotnące, typu N 30 l Do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle l Szlif dwuścinowy wg. DIN 1412 C, kąt wierzchołkowy 135 l

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA DO BETONU I PRZECINAKI KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC

WIERTŁA DO BETONU I PRZECINAKI KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC WIERTŁA DO BETONU I PRZECINAKI KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC Wiertło udarowe SDS-plus Dzięki wzmocnionemu rdzeniowi najwyższa trwałość i możliwość przeniesienia maksimum energii z wiertarki udarowej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 2 2. OBRÓBKA TARCZY NA TOKARCE 2.1. Zadanie technologiczne Dla zadanej rysunkiem wykonawczym tarczy wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUR-50. -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 9

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 9 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Ostrzenie narzędzi skrawających. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 9 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Obróbki Skrawaniem Wydział: BMiZ Studium: stacjonarne I st. Semestr: 1 Kierunek: MiBM Rok akad.: 2016/17 Liczba godzin: 15 LABORATORIUM OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

OTWORNICE. profiline

OTWORNICE. profiline OTWORNICE profiline z węglika spiekanego, skrawanie płaskie Otwornica uniwersalna z węglika spiekanego bimetal HSS / HSS Co 8 RUKO z węglika spiekanego mogą być stosowane w wiertarkach ręcznych i stojakowych.

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC.

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Sporządził mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Frezowanie i metody frezowania Frezowanie jest jedną z obróbek skrawaniem mającej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz. II KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Obróbka skrawaniem OBRÓBKA SKRAWANIEM

Obróbka skrawaniem OBRÓBKA SKRAWANIEM OBRÓBKA SKRAWANIEM 1/4 1/35 Wiertło od strony 1/5 od strony 1/6 od strony 1/10 1/37 1/51 Pogłębiacz od strony 1/38 od strony 1/39 od strony 1/39 1/52 1/53 Rozwiertaki od strony 1/52 od strony 1/52 od strony

Bardziej szczegółowo

Poradnik narzędziowca / Eugeniusz Górski. wyd. 5 popr. i uzup. - 2 dodr. Warszawa, Spis treści

Poradnik narzędziowca / Eugeniusz Górski. wyd. 5 popr. i uzup. - 2 dodr. Warszawa, Spis treści Poradnik narzędziowca / Eugeniusz Górski. wyd. 5 popr. i uzup. - 2 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Materiały i półfabrykaty stosowane na narzędzia skrawające 11 1. Materiały narzędziowe 11

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA STOPNIOWE. profiline

WIERTŁA STOPNIOWE. profiline WIERTŁA STOPNIOWE profiline Charakterystyka produktu W przypadku wierteł owych nowej generacji RUKO o wysokiej wydajności spiralny rowek wiórowy szlifowany jest w technologii CBN w materiale poddanym uprzednio

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA DO BETONU I PRZECINAKI. profiline

WIERTŁA DO BETONU I PRZECINAKI. profiline WIERTŁA DO BETONU I PRZECINAKI profiline Wiertło udarowe SDS-plus Dzięki wzmocnionemu rdzeniowi najwyższa trwałość i możliwość przeniesienia maksimum energii z wiertarki udarowej na ostrze. Wysoka odporność

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Obróbka ubytkowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM N 0 4-0_0 Język wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U

passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U Wiertło Supradrill U do obróbki stali i stali nierdzewnej Wiertło kręte Supradrill U to wytrzymałe narzędzie z węglika spiekanego zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Rajmund Rytlewski, dr inż.

Rajmund Rytlewski, dr inż. Rajmund Rytlewski, dr inż. starszy wykładowca Wydział Mechaniczny PG Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji p. 240A (bud. WM) Tel.: 58 3471379 rajryt@mech.pg.gda.pl http://www.rytlewski.republika.pl

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA DO DREWNA WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA SUPER WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA STANDARD

WIERTŁA DO DREWNA WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA SUPER WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA STANDARD SPIRALNE SUPER l Wiertło spiralne do drewna z dwoma krajakami bocznymi l Wykonane z odpornej na ścieranie stali chromowo-wanadowej (CV) l Wiertło posiada podwójny grzbiet spirali prowadzącej l Zapobiega

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Obróbki Mechanicznej

Laboratorium Obróbki Mechanicznej Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Wydział: BMiZ Studium: stacjonarne Semestr: II Kierunek: ZiIP Rok akad.:2016/17 Liczba godzin - 15 PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE Laboratorium Obróbki

Bardziej szczegółowo

Nowe produkty. Rozszerzenie programu. WTX UNI Upgrade. WTX Feed UNI WTX TB. WTX głowiczki wymienne. Film: WTX UNI Upgrade. Film: WTX Feed UNI

Nowe produkty. Rozszerzenie programu. WTX UNI Upgrade. WTX Feed UNI WTX TB. WTX głowiczki wymienne. Film: WTX UNI Upgrade. Film: WTX Feed UNI Nowe produkty WTX UNI Upgrade Nowe wiertlo WTX UNI z powłoką Dragonskin zarówno do małej produkcji, jak i produkcji seryjnej. Film: WTX UNI Upgrade www.wnt.com/vd-wtx-uni-drill WTX Feed UNI Nowe wiertło

Bardziej szczegółowo

Trzpieniowe 6.2. Informacje podstawowe

Trzpieniowe 6.2. Informacje podstawowe 6. Trzpieniowe Informacje podstawowe 6 Trzpieniowe Narzędzia trzpieniowe wykonywane w formie frezów z lutowanymi ostrzami HSS lub HM, głowic z wymienną płytką oraz frezów spiralnych, monolitycznych. Frezy

Bardziej szczegółowo

wiertła do drewna Polecane do obróbki: miękkiego i twardego drewna, płyt wiórowych powlekanych lub fornirowanych oraz płyt pilśniowych twardych

wiertła do drewna Polecane do obróbki: miękkiego i twardego drewna, płyt wiórowych powlekanych lub fornirowanych oraz płyt pilśniowych twardych wiertła do drewna SPIRALNE SUPER l Wiertło spiralne do drewna z dwoma krajakami bocznymi l Wykonane z odpornej na ścieranie stali chromowo-wanadowej (CV) l Wiertło posiada podwójny grzbiet spirali prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Gwintowniki i narzynki

Gwintowniki i narzynki Charakterystyka produktu do gwintownik maszynowy Gwintownik maszynowy z wysokostopowej stali szybkotnącej. Do gwintów przelotowych i nieprzelotowych w stalach zwykłych i niskostopowych o wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania obróbka otworów

Nowe rozwiązania obróbka otworów P K M N S H NARZĘDZIA DO FAZOWANIA Nowe rozwiązania obróbka otworów P M S H Możliwość zastosowania FREZY DO ZAOKRĄGLEŃ w wielu maszynach frezarki tokarki wiertarki P K M N S H P M POGŁĘBIACZE 4 W 1 NAWIERTAKI

Bardziej szczegółowo

Poradnik tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. wyd. 12 zm., 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści

Poradnik tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. wyd. 12 zm., 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści Poradnik tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. wyd. 12 zm., 1 dodr. (PWN). Warszawa, 2016 Spis treści PRZEDMOWA 13 Rozdział 1 PODSTAWY TOKARSTWA 15 1.1. Tolerancje i pasowania 15 1.2. Struktura geometryczna

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA Techniki Wytwarzania Ć1: Budowa narzędzi tokarskich

Bardziej szczegółowo

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX -POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ Dzięki użyciu nowoczesnego materiału mają one zastosowanie przy obróbce stali i żeliwa o podwyższonej twardości: q charakteryzują się wysoką żywotnością narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WIRCNI ak dobrać odpowiednie wiertło ak dobrać odpowiednie wiertło 1 Określenie średnicy i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki.

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki ubytkowej 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/ semestr 3 5.

Bardziej szczegółowo

Ikony. Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe. Aluminium i inne materiały nieżelazne. Stale hartowane i żeliwa utwardzone

Ikony. Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe. Aluminium i inne materiały nieżelazne. Stale hartowane i żeliwa utwardzone Ikony Wiercenie i frezowanie Stale, stale stopowe Stal nierdzewna Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe Aluminium i inne materiały nieżelazne Stopy specjalne Stale hartowane i żeliwa utwardzone

Bardziej szczegółowo

1 Znajdź zakresy średnic i głębokości wiercenia wierteł wymienionych w tabeli. 3 Większość wierteł jest oferowanych z różnego rodzaju chwytami.

1 Znajdź zakresy średnic i głębokości wiercenia wierteł wymienionych w tabeli. 3 Większość wierteł jest oferowanych z różnego rodzaju chwytami. pdrilling Content WIRCNI Jak dobrać odpowiednie wiertło Jak dobrać odpowiednie wiertło? Określenie średnicy i głębokości wiercenia 1 Znajdź zakresy średnic i głębokości wiercenia wierteł wymienionych w

Bardziej szczegółowo

POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60. Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań

POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60. Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań FREZY POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60 Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań - Lepsza odporność na zużycie - Lepsza żywotność narzędzi

Bardziej szczegółowo

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu TOOLS NEWS B228P Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu CERAMIC Seria frezów trzpieniowych Łatwa obróbka materiałów trudnoobrabialnych!

Bardziej szczegółowo

HSS SUPER HSS SPRINT. mm mm mm w opk. /szt. wiertła kręte przeznaczone w szczególności do wiertarek ręcznych z wysokogatunkowej stali szybkotnącej HSS

HSS SUPER HSS SPRINT. mm mm mm w opk. /szt. wiertła kręte przeznaczone w szczególności do wiertarek ręcznych z wysokogatunkowej stali szybkotnącej HSS Sugerowane ceny katalogowe netto w EUR HSS SPRINT HSS SUPER L Wiertła do metalu HSS Sprint wiertła kręte przeznaczone w szczególności do wiertarek ręcznych z wysokogatunkowej stali szybkotnącej HSS szlif

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE

INFORMACJE TECHNICZNE INFORMACJE TECHNICZNE PIŁY TARCZOWE Z WĘGLIKAMI SPIEKANYMI Kształt i geometrię stosowanych rodzajów uzębienia przedstawiono w poniższej tabeli. Nazwa Rysunek Oznaczenie Nazwa Rysunek Oznaczenie UWAGA:

Bardziej szczegółowo

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ BAHCO

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ BAHCO WIERTŁ HO 733 HO WIERTŁ obór wierteł Materiał w którym chcesz wiercić oraz rodzaj otworu określa rodzaj wiertła, który powinieneś użyć. Kilka wskazówek na temat doboru wierteł. Wiertła piórkowe Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWEGO.

PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWEGO. TEMAT: PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWEGO. Przebieg projektowania procesu technologicznego: 1. Analiza danych wejściowych 2. Dobór metod i sposobów obróbki 3. Ustalenie postaci i

Bardziej szczegółowo

Wiertła modułowe. System wierteł modułowych KenTIP. Zastosowanie podstawowe

Wiertła modułowe. System wierteł modułowych KenTIP. Zastosowanie podstawowe System wierteł modułowych KenTIP Zastosowanie podstawowe System wierteł składanych KenTIP zapewnia osiągi na poziomie monolitycznych wierteł węglikowych. Opatentowany mechanizm zacisku umożliwia wymianę

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Komputerowy dobór narzędzi i parametrów obróbki w procesie toczenia Nr

Bardziej szczegółowo

Wydajność w obszarze HSS

Wydajność w obszarze HSS New czerwiec 2017 Nowe produkty dla techników obróbki skrawaniem Wydajność w obszarze HSS Nowe wiertło HSS-E-PM UNI wypełnia lukę pomiędzy HSS a VHM TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwizenie nr 5 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA opraowała: dr inż. Joanna Kossakowska PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI,

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 5 Rozwiertaki i pogłębiacze Gwintowniki HSS Gwint 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów Płytki do toczenia gwintów 8 Narzędzia tokarskie

Bardziej szczegółowo

Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śrubowej Czas obróbki. fn = vf (mm/obr.) n. fn: Posuw na obrót (mm/obr.) vf : Posuw na minutę (mm/min)

Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śrubowej Czas obróbki. fn = vf (mm/obr.) n. fn: Posuw na obrót (mm/obr.) vf : Posuw na minutę (mm/min) Główne wzory w odniesieniu do wiercenia Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śruowej Czas oróki vc = π D n (m/min) 000 vc : Prędkość skrawania (m/min) n : Oroty na minutę (min - ) π : icza Pi (.) Md = KD²

Bardziej szczegółowo

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie 5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 5.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z formami zużywania się narzędzi skrawających oraz z wpływem warunków obróbki na przebieg zużycia. 5.2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Obróbka ręczna Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie podstawowych operacji wykonywanych ręcznie,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone w praktyce wiertło spiralne z ostrzem centrującym i dwoma ostrzami odsadzonymi. Średnica: 3,0-30,0 mm, 6,0-20,0 mm przedłużone.

Sprawdzone w praktyce wiertło spiralne z ostrzem centrującym i dwoma ostrzami odsadzonymi. Średnica: 3,0-30,0 mm, 6,0-20,0 mm przedłużone. 1 Profesjonalna jakość dla rzemiosła: wiertła do drewna firmy HAWERA 1. Wiertło do drewna SUPER: Wiertło spiralne do drewna twardego i miękkiego z ostrzem centrującym i 2 krajakami bocznymi, do precyzyjnego

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY. profiline

WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY. profiline WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY profiline Charakterystyka produktu W przypadku wysokowydajnych wierteł łuszczeniowych do blachy RUKO rowek wiórowy śrubowy jest szlifowany metodą CBN w zahartowanym materiale.

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY Charakterystyka produktu W przypadku wysokowydajnych wierteł łuszczeniowych do blachy RUKO rowek wiórowy śrubowy jest szlifowany metodą CBN

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ ĆWICZENIE NR 6. 6. OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ 6.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Poradnik GARANT OBRÓBKA SKRAWANIEM wiercenie gwintowanie pogłębianie rozwiercanie dokładne cięcie frezowanie toczenie mocowanie

Poradnik GARANT OBRÓBKA SKRAWANIEM wiercenie gwintowanie pogłębianie rozwiercanie dokładne cięcie frezowanie toczenie mocowanie Poradnik OBRÓBKA SKRAWANIEM ROZWIERCANIE DOKŁADNE POGŁĘBIANIE GWINTOWANIE WIERCENIE PODSTAWY MATERIAŁY wiercenie gwintowanie pogłębianie rozwiercanie dokładne cięcie frezowanie toczenie mocowanie INFO

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do toczenia poprzecznego

Narzędzia do toczenia poprzecznego Dragonskin 1335 / HCN1345 - toczenie stali 1335 i HCN1345 to nowe rodzaje powłok Dragonskin, jakie WNT wprowadza na rynek. Powłoka 1335 różni się od konkurencji nie tylko optycznie. Także jej wydajność

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

Bardziej szczegółowo

AJĄCE W SKRA NARZĘDZIA

AJĄCE W SKRA NARZĘDZIA Parametry skrawania - oznaczenia Vc - szybkość skrawania [m/min] fz - posuw na obrót [mm/obr.] * w przypadku freza jest to wartość przypadająca na jeden pełny obrót narzędzia da jednego zęba (w przypadku

Bardziej szczegółowo

PRZECIĄGACZE.

PRZECIĄGACZE. Wzrost produktywności Poprawa jakości Bezkonkurencyjność Przepychacze Przeciągacze śrubowe Przeciągacze okrągłe Przeciągacze wielowypustowe Przeciągacze wielowypustowe o zarysie ewolwentowym Przeciągacze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rzedmiotowy System Oceniania ok szkolny 2010/2011 rzedmiot Technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki Szkoła/zawód: Technikum Mechaniczne przy Zespole Szkół im.gen. J.ustronia w Lubaczowie/ technik mechanik

Bardziej szczegółowo

1. Właściwy dobór taśmy

1. Właściwy dobór taśmy 1. Właściwy dobór taśmy 1. 1. Długość taśmy Wymiary taśmy są ściśle związane z rodzajem używanej przecinarki. Informacje na ten temat można przeczytać w DTR-ce maszyny. 1. 2. Szerokość taśmy W przecinarkach

Bardziej szczegółowo

Produktywność i precyzja dla małych otworów to rozwiertaki Seco Nanofix

Produktywność i precyzja dla małych otworów to rozwiertaki Seco Nanofix Holemaking.book Page 229 Monday, April 19, 2010 7:13 AM Nanofix Produktywność i precyzja dla małych otworów to rozwiertaki Seco Nanofix Jakość Duża dokładność mocowania dzięki Quick-Fit. Możliwość uzyskania

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu I. Część pierwsza. Proces skrawania. Rozdział I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz. Rozdział II Materiały narzędziowe

Spis treści tomu I. Część pierwsza. Proces skrawania. Rozdział I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz. Rozdział II Materiały narzędziowe Spis treści tomu I Część pierwsza Proces skrawania I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz Górski 1. Podział obróbki skrawaniem 1 2. Kinematyka skrawania 3 3. Geometria ostrza 5 Literatura 18

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC WIERTŁA KRĘTE

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC WIERTŁA KRĘTE KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC WIERTŁA KRĘTE Wiertło kręte DIN 338 TL 3000 Uniwersalne wiertło do większych głębokości nadaje się szczególnie dobrze. Zastępuje w wielu zakresach typy N, H i W. Szlif ostrza:

Bardziej szczegółowo

5 : mm. Główna krawędź skrawająca

5 : mm. Główna krawędź skrawająca Informacja techniczna System oznaczeń PB A M 5 R/L M Power Buster Kąt przyłożenia I/C Średnica narz. Kierunek Liczba ostrzy A : 5 Z : 0 Typ trzpienia M : Metryczny I : Calowy 5 : 5.75mm ØD : mm R : Prawy

Bardziej szczegółowo

HSS. Stale do 62 HRC. Stale do 56 HRC

HSS. Stale do 62 HRC. Stale do 56 HRC Rozwiertaki ręczne Wykonanie: HSS, 206-B, ze spiralą lewoskrętna 7 i długą stożkową częścią wejściową (ok. 1/3 długości ostrza). Nierówna podziałka międzyostrzowa zapewnia kładność otwory i niweluje ryzyko

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki ul. Leśna 1a Podstawy Konstrukcji Maszyn Techniki Wytwarzania. Temat: Prace ślusarskie.

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki ul. Leśna 1a Podstawy Konstrukcji Maszyn Techniki Wytwarzania. Temat: Prace ślusarskie. Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki ul. Leśna 1a Podstawy Konstrukcji Maszyn Techniki Wytwarzania. Temat: Prace ślusarskie. 23.02.2016 Podstawy Konstrukcji Maszyn 1 PRZEBIEG LEKCJI: 1. Ślusarstwo.

Bardziej szczegółowo

6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 6.1 Cel ćwiczenia. 6.2 Wprowadzenie

6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 6.1 Cel ćwiczenia. 6.2 Wprowadzenie 6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 6.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się studentów z metodami badań trwałości narzędzi skrawających. Uwaga: W opracowaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wiertła ze stali szybkotnącej różnego typu do specjalnego zastosowania

Wiertła ze stali szybkotnącej różnego typu do specjalnego zastosowania Specjalistyczne narzędzia z HSS Wiertła ze stali szybkotnącej różnego typu do specjalnego zastosowania Specjalny program HSS F irma Gühring od ponad 100 lat jest specjalistą w dziedzinie narzędzi do wiercenia.

Bardziej szczegółowo

Materiał zawarty w poniższym konspekcie nie zawiera całego. materiału przedstawionego na wykładach z przedmiotu

Materiał zawarty w poniższym konspekcie nie zawiera całego. materiału przedstawionego na wykładach z przedmiotu UWAGA!!! Materiał zawarty w poniższym konspekcie nie zawiera całego materiału przedstawionego na wykładach z przedmiotu Inżynieria wytwarzania. 1 PODSTAWOWE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE PROCESU SKRAWANIA Obróbką

Bardziej szczegółowo

Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym

Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym New Nowe Lipiec 2016 produkty dla techników obróbki skrawaniem Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym Frezy trzpieniowe CircularLine skracają czas obróbki i wydłużają żywotność TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Seria AQUA Drill EX FLAT Nowa technologia wiercenia

Seria AQUA Drill EX FLAT Nowa technologia wiercenia Seria AQUA Drill EX FAT Nowa technologia wiercenia 1 Poszerzenie oferty do typów w rozmiarach Zwiększone obszary zastosowania dzięki wprowadzeniu wierteł z otworami chłodzącymi oraz z długimi chwytami

Bardziej szczegółowo

Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE GWINTOWANIE WYTACZANIE ROZWIERCANIE ADAPTERY DO ZASTOSOWAŃ OBROTOWYCH

Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE GWINTOWANIE WYTACZANIE ROZWIERCANIE ADAPTERY DO ZASTOSOWAŃ OBROTOWYCH ARZĘDZIA SRAWAJĄCE FIRY SADVI CRAT arzędzia obrotowe FREZWAIE WIERCEIE GWITWAIE WYTACZAIE RZWIERCAIE ADATERY D ZASTSWAŃ BRTWYCH 2015 RT arzędzia do frezowania czołowego rzegląd narzędzi Coroill 210 Strona

Bardziej szczegółowo

Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU.

Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU. Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU DEDYKOWANE NARZĘDZIA DO INCONELU TIZ IMPLEMENTS Seria frezów UFJ Połączenie ultra-drobnego węglika o wysokiej wytrzymałości,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz tabel - parametry technologiczne dla pogłębiania. GARANT Poradnik obróbki skrawaniem Pogłębianie.

Spis treści. Wykaz tabel - parametry technologiczne dla pogłębiania. GARANT Poradnik obróbki skrawaniem Pogłębianie. GARANT Poradnik obróbki skrawaniem Pogłębianie Spis treści Wykaz tabel - parametry technologiczne dla pogłębiania 334 Podział narzędzi do pogłębiania 335 1 2 3 4 5 Wymiary warstwy skrawanej przy pogłębianiu

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA I FREZY WIOSENNE NOWOŚCI. Nowe asortymenty Nowe geometrie Nowe materiały Nowe możliwości obróbcze. YG-1 Poland

WIERTŁA I FREZY WIOSENNE NOWOŚCI. Nowe asortymenty Nowe geometrie Nowe materiały Nowe możliwości obróbcze. YG-1 Poland YG-1 Poland WIOSENNE NOWOŚCI WIERTŁA I FREZY Nowe asortymenty Nowe geometrie Nowe materiały Nowe możliwości obróbcze Nasza firma przygotowała dla Państwa bardzo atrakcyjną ofertę na zakup NOWEGO asortymentu

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 2 Temat zajęć: Określenie klasy konstrukcyjno-technologicznej przedmiotu. Dobór postaci i metody wykonania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Mgr/2013 Badanie sił skrawania i chropowatości powierzchni podczas obróbki stopów niklu 002/I8/ Mgr /2013

Bardziej szczegółowo

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514.

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514. Schemat obróbki nożami tokarskimi Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost ISO 243 Nóż ISO 514 PN / M-58352 DIN F GOST (PN / M-58355) ISO 1 NNZa-b 4971 301 2100 Nóż prosty ISO 2 NNZc-d 4972

Bardziej szczegółowo

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi, zwłaszcza wałków drążonych. Przez pojecie wał drążony

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Max. długość obrabianego otworu 130000 Nm 80 ton

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

METAL. Nowa technika wiercenia do szybkiej i elastycznej pracy. FEIN KBH 25 pierwsza na świecie ręczna wiertarka rdzeniowa do metalu

METAL. Nowa technika wiercenia do szybkiej i elastycznej pracy. FEIN KBH 25 pierwsza na świecie ręczna wiertarka rdzeniowa do metalu METAL Nowa technika wiercenia do szybkiej i elastycznej pracy. FEIN KBH 25 pierwsza na świecie ręczna wiertarka rdzeniowa do metalu FEIN KBH 25 nowy wymiar wiercenia rdzeniowego. Pierwsza na świecie ręczna

Bardziej szczegółowo

dla zapewnienia najwyższej elastyczności.

dla zapewnienia najwyższej elastyczności. Kompetencje w zakresie produktów _ KOMPETENCJA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Frezowanie ConeFit TM dla zapewnienia najwyższej elastyczności. WALTER PROTOTYP ConeFit modułowy system do frezowania SYSTEM NARZĘDZIOWY

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. I Numer ćwiczenia: 2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie odmian toczenia,

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo