W stosunku do pakietu nr 2 Zleceniodawca wniósł zastrzeżenie w szczegółowych warunkach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W stosunku do pakietu nr 2 Zleceniodawca wniósł zastrzeżenie w szczegółowych warunkach"

Transkrypt

1 Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Sw. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Rzeszów ul. Lwowska 60 Tel. 17/ Rzeszów, dnia r. Szanowni Państwo Oferenci Uczestnicy konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki mikrobiologicznej i patomorfologii. Dotyczy rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki mikrobiologicznej i patomorfologii. Udzielający zamówienia uprzejmie informuje, że w w/w postępowaniu następujące oferty spełniają warunki określone w 8 Rozporządzenia Ministra zdrowia i Opieki społecznej z dnia 13 lipca r w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz U Nr 93 poz. 592 ) oraz odpowiadają kryterium określonym w Szczegółowych warunkach konkursu Ofert. Oferta Nr 1 Pakiety Nr 1, 3, 6 Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. W stosunku do pakietu nr 2 Zleceniodawca wniósł zastrzeżenie w szczegółowych warunkach konkursu ofert zgodnie, z którym nie przewidywał możliwości transportowania pacjentów, dojazdu pacjentów celem pobrania materiału do badań w siedzibie Oferenta. Zgodnie z informacją zamieszczoną w formularzu cenowym Załącznik Nr 2 - Zleceniobiorca oferuje wykonanie badań będących przedmiotem pakietu nr 2 w Laboratorium we Wrocławiu co jest sprzeczne z zapisami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Zgodnie z wniesionym zastrzeżeniem oferta nr 1 w pakiecie nr 2 ulega odrzuceniu. Oferta Nr 2 Pakiety Nr. 1, 3, 6, 8, 13, 17, 18, 23 Zamawiający poprawia omyłkę oczywistą pakiet nr 1 pozycja nr 19, rubryka wartość -. wyniku mnożenia 5 x 20,00 wpisano 40,00 zamiast prawidłowego 100 zł. W stosunku do pakietu nr 2 Zleceniodawca wniósł zastrzeżenie w szczegółowych warunkach konkursu ofert zgodnie, z którym nie przewidywał możliwości transportowania pacjentów, dojazdu pacjentów celem pobrania materiału do badań w siedzibie Oferenta. Zleceniobiorca oferuje wykonanie badań będących przedmiotem pakietu nr 2 w Laboratorium w Lublinie czy Warszawie co jest sprzeczne z zapisami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Zgodnie z wniesionym zastrzeżeniem oferta nr 2 w pakiecie nr 2 ulega odrzuceniu. W pakiecie nr 5 nie podano czasu oczekiwania na wynik, który jest parametrem ocenianym. Oferta nr 2 ulega odrzuceniu w pakiecie nr 5. W pakiecie nr 22 Zleceniodawca wymienił badanie Amanityna, którego czas wykonania

2 w Ofercie nr 2 określono jako 4 dni, co czyni to wynik tego badania otrzymany w 5 lub 6 dobie od momentu spożycia grzybów wątpliwie przydatnym. Fakt iż badanie to jest tak ważne dla Zleceniodawcy zawarto w szczegółowych warunkach konkursu ofert: II. Wymagania wstępne dla oferentów w celu świadczenia zdrowotnego z zakresu badań specjalistycznych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości transportu materiału do badań poza Rzeszów w dniu pobrania za wyjątkiem oznaczeń amanityny w moczu, badań w kierunku porfirii. Oznacza to, iż jedynie w przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe grzybami muchomorem sromotnikowym w uzasadnionych przypadkach Zleceniodawca decyduje się na podjęcie trudu transportu i kosztów dla ratowania życia ludzkiego niezależnie od dnia tygodnia i pory doby. Oferta Nr 2 w pakiecie nr 22 ulega odrzuceniu. Oferta Nr 3 Pakiety Nr 11, 22. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Kraków ; ul. Wielicka 265 tel. centr. 12/ fax. 12/ W stosunku do pakietu nr 19 Zleceniodawca wniósł zastrzeżenie w Szczegółowych warunkach konkursu ofert zgodnie, z którym nie przewidywał możliwości transportowania materiału do badań poza Rzeszów w dniu pobrania za wyjątkiem oznaczeń amanityny w moczu, badań w kierunku profirii. II. Wymagania wstępne dla oferentów w celu świadczenia zdrowotnego z zakresu badań specjalistycznych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości transportu materiału do badań poza Rzeszów w dniu pobrania za wyjątkiem oznaczeń amanityny w moczu, badań w kierunku porfirii. Zgodnie z zastrzeżeniem oferta Nr 3 w pakiecie nr 19 ulega odrzuceniu. Oferta Nr 4 Pakiety ważne Nr: brak REX Company Sp. z o.o. ul. Robotnicza 32; Wrocław tel. 71/ fax. 71/ Złożono ofertę w pakietach nr 3, nr 5, nr 12 nr 18 Nie podano okresu stałości cen, który jest parametrem ocenianym. Oferta nr 4 ulega odrzuceniu. Oferta Nr 5 Pakiet Nr 19 SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, Rzeszów ul. Czackiego 2 tel. 17/ sekretariat 17/ Oferta Nr 6 Pakiety Nr 9, 15 tel. 22/ fax. 22/ Oferta nr 7 Pakiet Nr : 3, 4, 10, 17 Al. Dzieci Polskich 20; Warszawa tel. 22/ fax. 22 / Ad pakiet nr 17 pozycja 2 Zleceniodawca poprawia oczywistą omyłkę rachunkową iloczynu 10 x 1000 na zamiast 1000.

3 Oferta nr 8 Pakiet Nr 18 Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Rzeszów ul. Rycerska 2, tel. 17/ fax. 17/ Oferta Nr 9 Pakiet Nr 23 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im, F. Chopina w Rzeszowie ul. Chopina 2; Rzeszów, tel. 17/ fax. 17/ Oferta Nr 10 Pakiet Nr 1 Dr n med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne ul. Mikołowska 53, Katowice tel. / fax. 32/ do 52 Oferta nr 11 Pakiety Nr 11, 12, 15, 21 tel. 22/ Oferta nr 12 Pakiety Nr 1, 2 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie Rzeszów ul, Warzywna 3 tel. 17/ fax. 17 / Udzielający zamówienia uprzejmie informuje, że w w/w postępowaniu zgodnie z 13 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U. Nr 03 poz. 592 ) wybiera najkorzystniejszą ofertę: Pakiet Nr 1 Oferta Nr 1 Pakiet Nr 2 Oferta Nr 12 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie Rzeszów ul, Warzywna 3 ; tel. 17/ fax. 17 / Pakiet Nr 3 Oferta Nr 1 Pakiet Nr 4 Oferta Nr 7 Al. Dzieci Polskich 20; Warszawa; tel. 22/ fax. 22 / Pakiet Nr 6 Oferta Nr 1

4 Pakiet Nr 8 Oferta Nr 2 Pakiet Nr 9 Oferta Nr 6 tel. 22/ fax. 22/ Pakiet Nr 10 Oferta Nr 7 Al. Dzieci Polskich 20; Warszawa; tel. 22/ fax. 22 / Pakiet Nr 11 Oferta Nr 11 Pakiet Nr 12 Oferta Nr 11 Pakiet Nr 13 Oferta Nr 2 Pakiet Nr 15 Oferta Nr 6 tel. 22/ fax. 22/ Pakiet Nr 17 Oferta Nr 2 Pakiet Nr 18 Oferta Nr 8 Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Rzeszów ul. Rycerska 2, tel. 17/ fax. 17/ Pakiet Nr 19 Oferta Nr 5 SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, Rzeszów ul. Czackiego 2 tel. 17/ sekretariat 17/ Pakiet Nr 21 Oferta Nr 11

5 Pakiet Nr 22 Oferta Nr 3 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Kraków ; ul. Wielicka 265 tel. centr. 12/ fax. 12/ Pakiet Nr 23 Oferta Nr 9 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im, F. Chopina w Rzeszowie ul. Chopina 2; Rzeszów, tel. 17/ fax. 17/ Udzielający zamówienia umarza postępowanie w pakietach Nr : 5, 7, 14, 16, 20, 24, 25, 26, 27. Udzielający zamówienia przypomina, że na podstawie 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U. Nr 95 poz. 592 ) Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o którym mowa w 15. Udzielający zamówienia informuje, że niezwłocznie po zakończeniu aktualnego konkursu ofert ogłosi ponownie konkurs w pakietach umorzonych w aktualnym postępowaniu. Z poważaniem Dyrektor Janusz Solarz

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie. al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, tel. 0 22 673 58 35/fax. 022 673 51 93 nr. Sprawy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych

OGŁOSZENIE W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych OGŁOSZENIE W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych Szpital Kliniczny im. ks. A. Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowa

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY STRZEGOM

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY STRZEGOM GMINA STRZEGOM 58-150 Strzegom, Rynek 38 o g ł a s z a na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Kraków, dnia 01.03.2012 r. Specyfikacja warunków zamówienia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4 05-505 Prażmów tel. / faks 22 756 73 82 Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie. Zawiadomienie

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/ZP-26/U/6/15 Warszawa dn. 13.05.2015 r. www.attis.com.pl Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych wzięciem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11 Warszawa, dn. 28.11.2011 r. IGICHP/K-1/PAT/11 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej wykonywanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU

I. PRZEDMIOT KONKURSU Rabka - Zdrój, dnia 29.11.2011 r. Oznaczenie sprawy: Rehabilitant fizjoterapeuta Specyfikacja zamówienia do konkursu ofert na: Pełnienie funkcji Rehabilitanta fizjoterapeuty w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 30 kwietnia 2015 r. DTE.2431.1.2015.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 12 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WYKONYWANEJ NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W GOŁDAPI

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego świadczenia usług z zakresu medycyny pracy, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo