Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika Wersja 1.6

2 Wstęp... 3 Logowanie i strona główna... 3 Menu... 6 Agencje... 7 Typy użytkowników... 8 Poziom uprawnień Użytkownicy Bazy odbiorców Atrybuty Atrybuty deklaratywne Atrybuty behawioralne Zarządzanie odbiorcami Generowanie formularza zapisu Import danych Eksport danych Statystyki bazy Filtry Kampanie Nowa kampania i jej typy Capping Porównanie kampanii Wysyłki Mailingi Mailing standardowe Mailing typu testy A/B Statystyki Triggery Wysyłki cykliczne Szablony kreacji Kalendarz wysyłek Raporty

3 Wstęp Choć Be jest system do marketingu to jego główną zaletą jest to, że oprócz standardowych funkcji systemu mailingowego dostarcza użytkownikom możliwości zaawansowanego zarządzania bazami odbiorców, filtrowania danych oraz pełnego śledzenia zachowań zakupowych. Dzięki zaawansowanemu rozwiązaniu atrybutów behawioralnych użytkownik ma możliwość śledzenia akcji odbiorcy wychodzących poza standardowe akcje mailingowe, takiej jak klikniecie w link czy otworzenie wiadomości. Pełna automatyzacja oraz system triggerów pozwalają na realizowanie wieloetapowych kampanii sprzedażowych oraz dostosowania treści wiadomości do oczekiwań odbiorców. Be pomoże Państwu nawiązać kontakt klientem oraz prowadzić z nim dialog wychodząc naprzeciw jego oczekiwaniom. Dzięki temu akcje mailingowe będą miały większą skuteczność, a Państwo będą w stanie ocenić ich efekty sprzedażowe. System pomoże Państwu zmienić podejście do akcji mailingowych! Logowanie i strona główna System Be jest system dostępnym przez WWW. Zatem wystarczy mieć dostęp do Internetu, aby móc z niego korzystać. Pracę z system rozpoczynamy od logowania na stronie

4 Dane dostępowe dla pierwszego użytkownika w firmie są nadawane przez administratorów systemu. Następnie, w zależności od uprawnień, kolejni użytkownicy mogą być dodawani przez Państwa lub także przez administratorów systemu Be . Liczba użytkowników założonych w ramach jednej firmy nie jest ograniczona. Po zalogowaniu do systemu, użytkownik znajduje się na stronie głównej. Została ona podzielona na trzy główne sekcje: statystyki sześciu ostatnich wysyłek mailingowych i triggerów: Dzięki temu mogą Państwo już na pierwszej stronie systemu śledzić zachowania odbiorców i skuteczność wysyłek zrealizowanych w ostatnim czasie.

5 kalendarz wysyłek: Kalendarz pozwoli Państwu zobaczyć wysyłki zaplanowane i zrealizowane w danym miesiącu. Wybierając dany dzień miesiąca i wysyłkę można zobaczyć jej dane ogólne oraz przejść do jej realizacji lub podglądu statystyk. aktualności:

6 W sekcja z aktualnościami będą mogli Państwa znaleźć newsy ze świat marketingu, informacje o nowych funkcjonalnościach czy też informacje o planowanych przerwach technicznych. Menu Nawigację po systemie usprawnia czytelne menu. Z każdego miejsca w systemie i z każdej podstrony możemy w prosty sposób przenieść się do jednej z głównych sekcji:

7 Menu zostało zorganizowane w sekcje tematycznie. Jak widać na powyższych zrzutach ekranu praca w systemie ogranicza się do pięciu obszarów: Agencje - zarządzanie użytkownikami Użytkownicy - zarządzanie bazą użytkowników Wysyłki - zarządzanie różnymi typami mailingów oraz podgląd raportów z ich realizacji Bazy odbiorców - zarządzanie bazami Państwa subskrybentów Raporty - podgląd raportów dot. zachowania odbiorców Kampanie - zarządzanie kampaniami Agencje Wybierając z menu głównego opcję Agencje zostaną Państwo przeniesieni do sekcji zarządzania użytkownikami. Agencją nazywamy użytkownika o najwyższych (poza Administratorem) uprawnieniach, który może realizować wysyłki dla wielu klientów, czy też nawet agencji. Aby łatwo zobaczyć hierarchię i zależności poszczególnych użytkowników jest to przedstawione w sposób graficzny:

8 Typy użytkowników Operując ikonkami akcji przy każdym użytkowniku mogą Państwo dodawać trzy typy użytkowników: Agencja Traffic Klient Użytkownik typu Agencja może dodawać innych użytkowników typu Agencja oraz podległych mu użytkowników typu Traffic i Klient. Użytkownik typu Traffic może dodawać nowych użytkowników typu Klient oraz innych użytkowników typu Traffic. Użytkownik typu Klient jest najniższym poziomem użytkownika i nie może dodawać żadnych nowych użytkowników systemu. Aby dodać użytkownika, należy wybrać odpowiednią akcję z listy ikon akcji: dodaj agencję dodaj traffica dodaj klienta

9 Następnie należy uzupełnić formularz: Pola wymagane do założenia nowego użytkownika zostały oczadzone znakiem *. Aby przejść do edycji użytkownika już istniejącego należy wybrać ikonę edycji. Dodając nowego użytkownika nadaje się mu także prawa do poszczególnych funkcji systemu. Ich parametryzacja jest dowolna, jednak należy pamiętać, że można podrzędnemu użytkownikowi nadać co najwyżej takie same prawa jak ma użytkownik nadrzędny. System nie zezwoli na danie praw wyższych niż ma dany użytkownik.

10 Poziom uprawnień Poziomu uprawnień w systemie Be jest bardzo rozwinięty i zaawansowany. Mimo to zarządzanie uprawnieniami użytkowników jest bardzo proste, ze względu na sposób realizacji tej funkcjonalności wystarczy zaznaczyć checkboxy przy danej funkcji, aby użytkownik mógł z tego korzystać. Ustawienia poziomu uprawnień rozpoczyna się od wyboru opcji realizacji wysyłki: użytkownik, musi najpierw wysłać wysyłkę testową (opcja domyślna) lub użytkownik, może od razu wysłać do grupy docelowej: Drugim elementem jest określenie statusu użytkownika: Aktywny (opcja domyślna) użytkownik może się logować i korzystać z systemu Niekatywny użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z systemu.

11 Pozostały system uprawnień dotyczący funkcjonalności systemu, podobnie jak menu, został zorganizowany w sekcje: Strona główna Pierwsza sekcja, widoczna powyżej, dotyczy dostępu do strony głównej. Zaznaczenie każdej z sekcji uprawnień powoduje automatycznie pojawienie się jej w menu głównym. Należy zatem pamiętać, ze wygląd menu dla różnych użytkowników będzie wyglądał inaczej, w zależności od ich uprawnień. Użytkownicy W tej sekcji można określi prawa dostępu dot. zarządzania listą użytkowników systemu.

12 Baza odbiorców

13 Poziom uprawnień do zarządzania bazami odbiorców jest bardzo rozbudowany: Dotyczy on m.in. następujących elementów: - dodawanie / usuwanie / edycja baz odbiorców - dodawanie / usuwanie / edycja odbiorców - zarządzanie atrybutami deklaratywnymi - zarządzanie atrybutami behawioralnymi - import / eksport - raportowanie - generowanie formularza zapisu

14 Filtry Filtry umożliwiają zakładania ograniczeń na realizowane wysyłki. Dzięki nim wysyłki mogą być bardziej trafne i mogę być realizowane tylko do wybranej grupy subskrybentów. Także jeśli zależy Państwu, aby użytkownicy systemu mieli taką opcję, należy włączyć im te uprawnienia. Agencje Kolejna sekcja uprawnień dot. możliwości zarządzania agencjami. Obejmuje także możliwość dodawania użytkowników widocznych w drzewie agencji.

15 Kampanie W celu uzyskania uprawnień dot. możliwości korzystania z kampanii należy zaznaczyć poniże elementy w systemie uprawnień: Wysyłki Wysyłki są kluczowym elementem systemu. Także poziom ich stosowania i wykorzystania może być regulowany poziomem uprawnień:

16 Formularz definiowania użytkownika oraz uprawnień zakończony jest przyciskami opcji: Dzięki nim możemy w prosty sposób powrócić do listy użytkowników (Powrót formularz nie zostaje zapisany, Zapisz formularz zostaje zapisany) lub przejść do dodania kolejnego rekordu. Użytkownicy Drugim miejscem w systemie, którego poziomu można zarządzać użytkownikami jest sekcja Użytkownicy. Po wybraniu opcji przeglądaj zostaje wyświetlona lista wszystkich użytkowników: Dzięki tej liście, w szybki sposób można ocenić, którzy użytkownicy są aktywni oraz obecnie zalogowani w systemie. UWAGA! W danej chwili, dany użytkownik może być zalogowany tylko jedne raz.

17 Także z tego poziomu można dodać nowego użytkownika. Przy każdej liście w systemie został umieszczony przycisk, który umożliwia dodanie nowego elementu Dodany w tym miejscu użytkownik może być użytkownikiem nadrzędnych w stosunku do pozostałych. Może mieć dostęp taki sam jak np. wszyscy zdefiniowani trafficy łącznie. Bazy odbiorców Bardzo rozbudowanym modułem systemu jest zarządzenie bazami odbiorców. Wybierając opcje Lista baz zostaje wyświetlona lista zdefiniowanych baz odbiorców: W celu dodania nowej grupy, bądź edycji istniejącej należy wypełnić następujący formularz:

18 Wymagane jest podanie nazwy grupy oraz podobnie jak przy wysyłce określenie campingu. W tym przypadku ograniczenie liczby wysłanych wiadomości dotyczy odbiorców w danej grupie i jest niezależne od kampanii w ramach których realizowane są te wysyłki. UWAGA! Należy pamiętać, że capping ustawiony na bazę odbiorców jest nadrzędny w stosunku do campingu ustawionego na kampanię. Dodatkowo można określić czy dana grupa jest testowa. Zaznaczenie tej opcji oznacza, ze do danej grupy będą mogły być realizowane jedynie wysyłki testowe. Na formularzu widoczne jest także pole Klucz API, które jest polem jedynie do odczytu. Każdej grupie przypisywany jest unikalny klucz w momencie dodawania nowej grupy i ma on postać: Klucz ten jest wykorzystywany do autoryzacji metod przy synchronizacji online z wykorzystaniem zaimplementowanego API. W celu uzyskania dostępu do tych funkcji musi zostać do Państwa systemu dołączona klasa: require_once('be api.php'); Następnie należy utworzyć obiekt klasy Be API: $Be API = new Be API($api_key); Gdzie zmienna $api_key jest API kluczem do bazy, która będzie aktualizowana ( dodawane / usuwane / aktualizowane rekordy odbiorców ).

19 W klasie zostały zaimplementowane następujące metody: Dodawanie/aktualizowanie odbiorcy W celu dodania/zaktualizowania odbiory trzeba przygotować przypisanie jego danych do tablicy asocjacyjnej, według wzoru: $data = array( 'fields' => array( 'nazwa_atrybutu_klucza' => 'wartosc_atrybutu_klucza', 'inny_atrybut' => 'wartosc_innego_atrybutu', (...) ), 'key' => 'nazwa_atrybutu_klucza' ); Gdzie: key- nazwa atrybutu klucza z danej grupy. fields- zawiera tablicę z atrybutów, gdzie kluczem jest nazwa atrybutu a wartością jest wartość tego atrybutu. W przypadku atrybutu typu lista (LIST) wartości powinny być oddzielone znakiem " ". Przykład: $data = array( 'fields' => array( ' ' => 'imie' => 'Piotr', 'wojewodztwo' => 'śląskie', 'zainteresowania' => 'Moda Piłka nożna Informatyka Matematyka' ), 'key' => ' ' );

20 Kolejnym krokiem jest wywołanie funkcji dodawania/aktualizowania odbiorców i przechwycenie wyniku: $result = $Be API->addReceiver($data); Usuwanie odbiorcy W celu usunięcia odbiorcy trzeba przygotować przypisanie jego danych do tablicy asocjacyjnej, według wzoru: $data = array( 'fields' => array( 'nazwa_atrybutu_klucza' => 'wartosc_atrybutu_klucza' ), 'key' => 'nazwa_atrybutu_klucza' ); Gdzie: - key nazwa atrybuty klucza z danej bazy odbiorców - fields- zawiera jednoelementową tablicę o kluczu z nazwą atrybutu klucza i jej wartością. Przykład: $data = array( 'fields' => array( ' ' => ), 'key' => ' ' ); Kolejnym krokiem jest wywołanie funkcji usuwania odbiorców i przechwycenie wyniku: $result = $Be API->deleteReceiver($data);

21 Operacje dodania/ aktualizacji lub usunięcia odbiorcy mogą zakończyć się różnym rezultatem. W celu go odczytania należy wywołać sekwencję: $xml = simplexml_load_string($result); echo $xml->result; Gdzie pod zmienną result podany kod wynikowy operacji. Obecnie zwracane mogą być następujące kody: 200 operacja została zakończona sukcesem 201 operacja została zakończona sukcesem, jednak bez przeładowania w Solr (natychmiastowego wczytania zmian) 401 błąd brak klucza api_key 402 błąd niepoprawny klucz api_key, brak grupy z takim kluczem 403 błąd baza odbiorców została usunięta 404 błąd brak atrybutów użytkownika w podanych danych 405 błąd nie został określony atrybut będący kluczem 406 błąd brak atrybutu klucza w podanych danych 407 błąd atrybut zdefiniowany jako klucz, różni się od zdefiniowanego w bazie danych 408 błąd brak użytkownika w bazie o podanym atrybucie kluczu 500 błąd błąd podczas wykonywania operacji Dodatkowo dla każdej bazy odbiorców mamy dostępy szereg akcji dostępnych z poziomu listy baz: edytuj usuń lista atrybutów lista odbiorców dodaj odbiorcę

22 import eksport dodaj do archiwum raportowanie atrybutów behawioralnych generowanie formularza zapisu statystyki grupy dostępy Akcje te zostaną omówione w sposób szczegółowy w poniższych rozdziałach. Atrybuty Pierwszym krokiem po dodaniu bazy powinno być zdefiniowanie atrybutów, jakie będą opisywały odbiorców do niej przypisanych. W tym celu należy przejść do listy atrybutów: UWAGA! Atrybut jest atrybutem predefiniowanym i jest dodawany automatycznie do każdej nowo dodawanej bazy odbiorców.

23 W systemie Be obowiązują dwa typy atrybutów: deklaratywne i behawioralne. Każdy z typów jest prezentowany na odrębnej liście. W przypadku dużej liczby atrybutów można skorzystać z zaawansowanego formularza wyszukiwania (aktywuje się on bo wybraniu opcji ) Atrybuty deklaratywne Atrybutami deklaratywnymi nazywamy atrybuty, które opisują odbiorcę cechami przez niego podanymi np. data urodzenia, imię czy też zainteresowania. System Be jest przystosowany do przechowywania nieograniczonej listy atrybutów.

24 W celu dodania atrybutu, użytkownik jest przełączany do dynamicznego formularza: W pierwszej kolejności użytkownik podaje nazwę atrybutu a następnie określa jego typ. Zdefiniowane są następujące typy atrybutów deklaratywnych: TEXT atrybut tekstowy TEXTAREA atrybut długi tekst CHECKBOX atrybuty o wartościach Tak/ NIE np. newslleter może być przechowywany w ten sposób niosąc informację, którym użytkownikom w bazie należy rozsyłać newsletter RADIO atrybut o jednej spośród zdefiniowanych wartości np. województwo LIST- atrybutu o wielu spośród zdefiniowanych wartości np. zainteresowani DATE atrybut typu data. Wymusza podanie daty w określonym formacie (YYYY-MM-DD) atrybut typu Atrybut o takim typie może być tylko jeden w danej grupie i może być unikalny. Unikalnym atrybutem nazywamy atrybut, który jednoznacznie wskazuje odbiorcę w danej bazie, czyli nie może się powtarzać.

25 Atrybut unikalny określa się z poziomu listy atrybutów poprzez wybranie atrybutu w kolumnie Unikalny: GSM atrybut typu GSM, czyli przechowujący informację o numerze telefonu NUMBER atrybut o wartościach liczbowych UWAGA! Nazwy atrybutów nie mogą zawierać spacji oraz polskich znaków. Dodatkowo istnieje możliwość określenia kolejności atrybutu na liście atrybutów. Jeśli kolejność nie zostanie określona atrybuty są wyświetlane zgodnie z kolejnością dodawania. Po zdefiniowaniu atrybutów typu RADIO lub LIST należy określić listę dopuszczalnych wartości. W tym celu należy wybrać opcję Lista wartości ( wprowadzania wartości: )przy takich atrybutach. Następnie pojawia się prosty formularz do

26 Po zapisaniu otrzymujemy kompletna listę wartości, którą można zarządzać z tego poziomu (dodawać lub usuwać kolejne wartości): Przy dodaniu atrybutów do nowo powstałej grupy zostały zaimplementowane dwie pomocnie funkcje. Pierwszą z nich jej opcja dodania atrybutów z szablonu:

27 Wystarczy zaznaczyć checkboxem potrzebne atrybuty i po wybraniu przycisku Zapisz zostają dodane do bazy odbiorców. W przypadku atrybutów typy RADIO i LISY przenoszone są także zdefiniowane wartości. Drugą funkcją pomocniczą stanowi opcja kopiowania atrybutów ze wskazanej grup odbiorców: Po wybraniu grupy, wyświetlone zostają wszystkie atrybuty w niej zdefiniowane. Tutaj także wystarczy zaznaczyć checkbox przy wybranych atrybutach i po wybraniu opcji Zapisz dodawane są do grupy. Atrybuty behawioralne Drugim typem atrybutów są atrybuty behawioralne. Umożliwiają one śledzenie zachowań użytkownika już poza wysłana wiadomości , czyli na powiązanych stronach WWW.

28 Na chwilę obecną zostały predefiniowane dwa takie atrybuty: Informacja jak z nich korzystać jest dostępna z poziomu akcji widocznych na bazie odbiorców. Po wybraniu opcji Raportowanie atrybutów behawioralnych mają dostępny Państwo skrypt, który należy umieścić na stronach lub podstronach WWW oraz krótką instrukcję postępowania: UWAGA! Kod skryptu jest możliwy do skopiowania z poziomu aplikacji.

29 Dzięki temu prostemu skryptowi system Be jest w stanie połączyć informacje na temat wysyłki maila i zachowania klienta na stronie docelowej. Dzięki takie rozwiązaniu Państwa komunikacja z klientem może być trafna jak nigdy dotąd. Oprócz dwóch predefiniowanych atrybutów mają Państwo możliwość dodawania kolejnych. W tym celu należy uzupełnić jedynie informację o nazwie atrybutu: Po powrocie do listy atrybutów behawioralnych, przy nowo dodanych atrybucie, pojawia się ikona akcji Kod zbierania atrybutu:

30 Po jej wybraniu użytkownikowi zostaje wyświetlony kod JavaScript, który musi umieścić na stronie WWW, która ma dostarczyć informacji do zdefiniowanego atrybutu: UWAGA! Kod skryptu możliwy jest do skopiowania z poziomu aplikacji i jest inny dla każdego atrybutu. Zarządzanie odbiorcami W momencie, gdy już są zdefiniowane bazy odbiorców oraz atrybuty można przejść do właściwego dodawania rekordów odbiorców.

31 Listę odbiorców przypisanych do danej grupy można obejrzeć z poziomu akcji widocznych na liście baz odbiorców: Z poziomu listy odbiorców można także przejść do importu danych z plików.

32 W celu dodania odbiorcy z poziomu aplikacji należy wypełnić formularz: W pierwszym kroku należy określić status odbiorcy spośród wartości: Aktywny- tylko do odbiorców z takim statusem realizowane są mailingi Zapisany, niepotwierdzony odbiorca, który jeszcze nie potwierdził zapisania do danej bazy trafia do niej właśnie z takim statusem. Kliknięcie w link aktywacyjny powoduje zmianę statusu na Aktywny Wypisany przez administratora przy zmianie statusu na wypisany z poziomu aplikacji można mu ustawić status na Wypisany przez administratora Wypisany z importu jeśli odbiorca został wypisany w wyniku operacji synchronizacji bazy danych otrzyma status Wypisany z importu Wypisany z mailingu- jeśli odbiorca wypisał się z bazy poprzez kliknięcie linku specjalnego umieszczonego w stopce maila otrzyma status Wypisany z mailingu

33 UWAGA! Domyślnie wybrany jest status Aktywny przy dodawaniu odbiorcy z poziomu aplikacji. Dodatkowo na formularzu widoczne są wszystkie zdefiniowane atrybuty zgodnie z podanymi typami oraz ze zdefiniowanymi wartościami. Bardzo przypadną funkcją przy dodawaniu większej liczby odbiorców jest Zapisz i dodaj następny. Przy zapisywaniu rekordu, formularz jest poddawany walidacji: Sprawdzana jest wymagalność atrybutów oznaczonych * oraz poprawność podanych wartości z określonymi typami atrybutów. Generowanie formularza zapisu Jednak administrowanie bazą odbiorców z poziomu aplikacji dodawanie i wypisywania użytkowników może być zadaniem bardzo skomplikowanym i czasochłonnym, a w przypadku bardzo dużych baz wręcz niewykonalnym. Chcąc umożliwić Państwu zbieranie baz danych w systemie Be została udostępniona funkcja umożliwiająca wygenerowania formularz zapisu, który mogą Państwo umieścić na stronie WWW. Aby rozpocząć proces przygotowania takiego formularza należy z poziomu listy baz odbiorców wybrać akcję Generowania formularza zapisu.

34 W pierwszym etapie określa się typ formularza oraz jakie atrybuty powinny być uwzględniane przy jego tworzeniu: Dodatkowo dla każdego z atrybutów można określić czy ma być wymagalny. Natomiast kolejność atrybutów w formularzu reguluje się poprzez przeciąganie i ustawianie w odpowiedniej kolejności całej sekcji dot. atrybutu (technologia drag & drop klikają na Zmień kolejność).

35 W kolejnym kroku projektuje się stronę z podziękowaniem za zapisanie do bazy odbiorców: Można na niej także umieścić dodatkowe informacja dla odbiorców tj. informacja o częstotliwości wysyłania newsletterów czy też opcji wypisania z bazy. Tak skonfigurowany formularza zapisu może zostać wykorzystany do zapisu w modelu Single Opt-In użytkownik od razu zostaje zapisany jako Aktywny. Jednak w systemie jest jeszcze opcja skonfigurowania formularza zapisu w model Double Opt-In. Jest to rodzaj zapisania, który wymaga potwierdzenia. Wówczas użytkownik zostaje zapisany do bazy ze statusem zapisany, niepotwierdzony i dopiero w momencie potwierdzenia zapisania zostaje zmieniony na Aktywny.

36 W tym celu należy zaznaczyć checkbox Wymuś potwierdzenie poprzez W związku z tym, że potwierdzenie odbywa się drogą mailową niezbędne jest zdefiniowanie szablonu maila tytuł oraz treść. W treści maila należy umieścić ciąg znaków: XXLINKXX. System wysyłający zamieni ten ciąg w odpowiedni link, umożliwiający potwierdzenie zapisu.

37 Dodatkowo należy określić miejsce, do którego ma zostać przeniesiony użytkownik w momencie dokonania potwierdzenia: W kolejnym kroki definiuje się już wygląd formularza poprzez określenie jego szerokości oraz określenie styli jak ma być prezentowany: Po zdefiniowaniu tych parametrów prezentowany jest podgląd przygotowanego formularza:

38 W ostatnim kroku, jeśli formularz jest zgodny z Państwa oczekiwaniami, należy wybrac opcję Akceptuj:

39 Po jej wykonaniu zostaje wygenerowany skrypt formularza, który mogą Państwo umieścić na własnym serwisie. Wykorzystanie go do rejestracji subskrybentów, zapewni spływanie informacji o nich w trybie onlie, do systemu Be . UWAGA! Kod skryptu formularza możliwy jest do skopiowania z poziomu aplikacji i jest inny dla każdej bazy odbiorców Przy tej metodzie zalecane jest wykorzystanie predefiniowanego linku do wypisaniu z bazy subskrybentów, który powinien być umieszczony w kreacji, przy każdej realizowanej wysyłce ##wypisz z newslettera##

40 Link ten może zostać dodany z poziomu formularza HTML po wybraniu ikony ( ):. Import danych Trzecim sposobem na uzupełnienie zawartości bazy danych jest import odbiorców z pliku. Import rekordów w systemie Be może być dokonywany z pliku XML lub pliku csv. Plik XML musi być przygotowany zgodnie z poniższą specyfikacją. Przykładowy plik może mieć postać: <synchronization> <table> <columns> <column name=" " key="true"/>

41 <column name="data_urodzenia"/> <column name="wojewodztwo"/> </columns> <rows> <row operation="update" data_urodzenia=" " wojewodztwo="pomorskie"/> <row operation="update" data_urodzenia=" " wojewodztwo="podlaskie"/> <row operation="update" data_urodzenia=" " wojewodztwo="slaskie"/> </rows> </table> </synchronization> W polach <column> w sekcji <columns> podawane są atrybuty bazy odbiorców, do której będzie realizowany import. Powinny być wymienione wszystkie możliwe atrybuty. Dodatkowo atrybut unikalny musi zostać oznaczony jako klucz (key="true"). Sekcja <rows>, a w niej <row> to rekord każdego z dodawanych odbiorców. Dodatkowo operation może przyjąć dwie wartości: update dodanie lub edycja użytkownika delete usunięcie użytkownika Obowiązkowo przy każdym odbiorcy musi zostać podane pole klucz. Następnie podawane są kolejne atrybuty odbiorcy.

42 W pliku CSV, w pierwszym wierszu należy umieścić nazwy importowanych atrybutów, a następnie każdy rekord w osobnym wierszu np. [key];imie;wojewodztwo UWAGA! Atrybut będący kluczem musi zostać oznaczony jako [key]. Po zapisaniu importu zdefiniowanego jako import z pliku csv prezentowany jest ekran z informacją, jaki plik powinien być przygotowany:

43 Podgląd pierwszych zaczytanych rekordów wygląda następująco: Po weryfikacji czy dane prezentują się prawidłowo można przejsć do realizacji importu poprzez wybranie opcji Tak, lub też wybierając opcję Nie, można powrócić do poprzedniego kroku definiowania importu i wczytywania danych.

44 W samym systemie Be zostały udostępnione trzy tryby importu: import z pliku Jest to jednorazowy import odpowiednio przegotowanego pliku. Wystarczy wybrać grupę, do której mają być importowane rekordy oraz określić zasady postępowania z duplikatami (można ignorować wpisy dot. danego odbiorcy jeśli już znajduje się bazie lub nadpisywać rekord z bazy danym z pliku). Tak zapisane zadanie importu zostaje przekazane do realizacji. Początkowo pozostaje w statusie oczekuje, kiedy można je jeszcze usunąć z listy. Następnie odbywa się weryfikacja pliku i zadanie importu przechodzi do statusu w trakcie. Po zakończeniu weryfikacji zostaną Państwo poinformowani albo o wystąpieniu błędów (ich szczegóły można znaleźć wybierają akcję Wyświetl błędy), albo o pomyślnym zakończeniu operacji. import z serwera Przełączając się na import z pliku na import z serwera formularz zmienienia swój wygląd i wymaga doprecyzowania dodatkowych kwestii tj.

45 Dodatkowo określą się w jakich dniach tygodnia ma być synchronizowana baza danych odbiorców. Dzięki temu mogą Państwo zdefiniować mechanizm, który zapewni aktualność Państwa bazy odbiorców w systemie . Oczywiście opcja importu z serwera można być także wykorzystana do jednorazowej akcji importu bazy danych (należy wówczas opcję Wybrane dni tygodnia pozostawić niezaznaczoną). import ze schowka Dzięki tej funkcji można importować dane, które ma się aktualnie skopiowane.

46 Wystarczy wkleić je do pola tekstowego widocznego w następnym kroku:

47 Postępu każdego zadanie importu są monitorowane i widoczne na bieżąco z poziomu listy zdefiniowanych zadań: Wybierając opcję Historia oznaczoną jako, można prześledzić szczegóły każdej operacji: Eksport danych Zadaniem odwrotnym do importu jest eksport danych. Lista wszystkich poleceń eksportu jest dostępna w postaci listy i w każdej chwili można pobrać dane z systemu jako wynik wykonanego zadania eksportu:

48 W celu zdefiniowania eksportu nowych danych należy uzupełnić formularz. Jednym z kluczowych elementów jest format pliku, ponieważ bezpośrednio wpływa on na inne dane. Jednym z dostępnych formatów jest csv (plik tekstowy):

49 Przy deklaracji, że dane mają być eksportowane do tego właśnie formatu niezbędne jest określenie separatora (znak rozdzielający poszczególne wartości atrybutów opisujących rekord) oraz kwalifikatora (znak otaczający pojedynczą wartość atrybutu np. ). Drugim dostępnym formatem jest XML: W tym przypadku nie ma konieczności określenia separatora i kwalifikatora. Dane są eksportowane do formatu XML zgodnie ze specyfikacją systemu Be . Uzyskany w ten sposób plik jest zgodny z formatem pliku wymaganym do importu. Przy obu typach eksportu niezbędne jest określenie bazy odbiorców, z której dane mają być pobierane. Mają Państwo możliwość wskazania, który status odbiorców Państwa interesuje oraz wartości, których ze zdefiniowanych atrybutów powinny zostać wyeksportowane.

50 Po zdefiniowaniu zadania zadanie w przechodzi w stan oczekiwania na realizacji. Oczekuje w kolejce, aż specjalny skrypt zrealizuje polecenie i wystawi dane. Wówczas status zadania zmienia się na zakończone i użytkownik systemu ma możliwość pobrania pliku z wynikiem. Statystyki bazy Z poziomu listy baz odbiorców można przejść do Statystyki bazy. Raporty, które można w tej sposób uzyskać są opisane w rozdziale Raporty. Filtry Kolejnym bardzo funkcjonalnym modułem, ale także bardzo rozbudowanym są tzw. filtry. Jest to funkcjonalność która umożliwia zawężenie grupy odbiorców do odbiorców szczególnie interesujących ze względu na cechy deklaratywne lub behawioralne. Definiowania filtra rozpoczyna się od uzupełniania danych tj. jego nazwa oraz wybór bazy odbiorców, na którą zakładany jest dany filtr:

51 UWAGA! Nazwa filtru jest elementem używanym przy zakładaniu zadań eksportu oraz mailingów, zatem powinna być unikalna na poziomie bazy odbiorców. Wybór bazy jest niezbędny, ponieważ to on determinuje dostępne atrybuty. Po jej wybraniu, zarówno w polu atrybuty behawioralne, jak i Inne atrybuty (deklaratywne) pojawiają się nazwy atrybutów zdefiniowanych w danej grupie.

52 Wystarczy typ warunku przeciągnąć pojedynczy warunek na wyszarzane pole oznaczone Warunek i w udostępnionych polach typu combobox wybrać odpowiednie wartości: Poszczególne warunki można łączyć operatorami logicznymi i (AND) lub (OR) Dodatkowo można używać nawiasów przy warunkach bardziej skomplikowanych, aby wymusić kolejność działań (zasady budowania reguł filtru zgodne z zasadami logiki matematycznej). Przy określonych typach atrybutów zdefiniowane zostały różne funkcji umożliwiające porównywanie wartości: = zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu równa podanej wartości z uwzględnieniem wielkości liter!= zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu jest różna od podanej wartości z uwzględnieniem wielkości liter < zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu jest mniejsza od podanej wartości z uwzględnieniem wielkości liter

53 > zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu jest większa od podanej wartości z uwzględnieniem wielkości liter <= zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu jest mniejsza bądź równa od podanej wartości z uwzględnieniem wielkości liter >= zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu jest większa bądź równa od podanej wartości z uwzględnieniem wielkości liter Zawiera zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu zawiera podaną frazę z uwzględnieniem wielkości liter Rozpoczyna się zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu rozpoczyna się od podanej frazy z uwzględnieniem wielkości liter Kończy się zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu kończy się podaną frazą z uwzględnieniem wielkości liter Nie zawiera zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu nie zawiera podanej frazę z uwzględnieniem wielkości liter Nie rozpoczyna się zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu nie rozpoczyna się od podanej frazy z uwzględnieniem wielkości liter Nie kończy się zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu nie kończy się podaną frazą z uwzględnieniem wielkości liter = (ignoruje wielkość liter) zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu równa podanej wartości bez uwzględnienia wielkości liter!= (ignoruje wielkość liter) zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu jest różna od podanej wartości bez uwzględnienia wielkości liter Zawiera (ignoruje wielkość liter) zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu zawiera podaną frazę bez uwzględnienia wielkości liter Rozpoczyna się (ignoruje wielkość liter) zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu rozpoczyna się od podanej frazy bez uwzględnienia wielkości liter Kończy się (ignoruje wielkość liter) wartość true jeśli wartość atrybutu kończy się podaną frazą bez uwzględnienia wielkości liter Nie zawiera (ignoruje wielkość liter) zwraca wartość true jeśli wartość atrybutu nie zawiera podanej frazę bez uwzględnienia wielkości liter

54 Nie rozpoczyna się (ignoruje wielkość liter) wartość true jeśli wartość atrybutu nie rozpoczyna się od podanej frazy bez uwzględnienia wielkości liter Nie kończy się (ignoruje wielkość liter) wartość true jeśli wartość atrybutu nie kończy się podaną frazą bez uwzględnienia wielkości liter Powyższy przykład opisuje zasadny postępowania z atrybutami deklaratywnymi (atrybut data zapisania jest atrybutem predefiniowanym). Jednak drugim obszernym polem jest wykorzystanie atrybutów deklaratywnych. W tym są dostępne do dyspozycji wszystkie atrybuty związane bezpośrednio z wysyłką: Kliknięcie Otwarcie Wysyłka Każda z tych akcji może dotyczyć każdej wysyłki zrealizowanej wysyłki do danej bazy odbiorców oraz każdego z linków w niej umieszczonych:

55 Oprócz akcji mailingowych mają Państwo do dyspozycji wartości pozyskane w wyniku działania skryptów do atrybutów behawioralnych - np. zamówione produkty: UWAGA! Przy atrybutach behawioralnych niezbędne jest określenie przedziału czasowego, który ma być brany pod uwagę przy wybieraniu odbiorców zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami. Obecnie w systemie Be zostały predefiniowane następujące przedziały czasowe: Ostatni dzień Ostatni tydzień Ostatni miesiąc Ostatnie 3 miesiące Ostatnie 6 miesięcy Cały okres

56 Po zapisaniu filtru, użytkownik zostaje przeniesiony na listę wszystkich filtrów: Od razu otrzymuje informację ile odbiorców spełnia warunki określone przez niego w filtrze. Na liście umieszczona została, oprócz nazwy filtru i grupy, informacja czy filtr określane na podstawie analizy składni. Dostępne są także akcje tj.: jest prawidłowy jest to edytuj usuń sprawdź ilu odbiorców spełnia warunki filtru eksport grupy z filtrem określ dostępy Kampanie Kolejnym elementem systemu są Kampanie. Kampanie są agregatem wysyłek podobnych tematycznie lub dotyczących jednej akcji np. kampania może być reklamowa lub newsletter.

57 Po wybraniu opcji Lista kampanii zostaje wyświetlona lista wszystkich kampanii zdefiniowanych w systemie: Z poziomu powyższej listy można wykonać na kampanii akcje tj. jej edycja, usunięcie lub też przyznanie praw dostępu ( ). Każdemu użytkownikowi można przyznać prawa dostępu do danego elementu. Tylko wtedy będzie on widoczny na jego profilu. Daje to Państwu możliwość dowolnego parametryzowania uprawnień. Np. dany traffic może

58 mieć dostęp i może realizować wysyłki tylko w ramach jednej kampanii, do jednej bazy odbiorców i dla jednego klienta. Użytkownik dodający nowy element jest automatycznie uprawniony do zarządzania tym elementem. Nowa kampania i jej typy Przy dodawaniu nowej kampanii lub jej edycji niezbędne jest wypełnienie poniższego formularza: Standardowo, pola wymagane są oznaczone znakiem *. W pierwszym kroku należy podać nazwę kampanii. Powinna być ona dla nas jednoznaczna, ponieważ przy definiowaniu wysyłek czy raportach jest ona jej identyfikatorem. Kolejnym krokiem jest określenie typu kampanii. Na chwilę obecną w systemie zdefiniowane są trzy typy: Newsletter tym typem kampanii mogą / powinny być łączone wysyłki newsletterowe, czyli te posiadające charakter informacyjnye, a nie reklamowy Trigger z założenia typem kampanii Trigger, powinny być łączone wysyłki triggerowe/ wyzwalacze, czyli te które następuje w skutek zajścia określonej akcji np. w dniu urodzin jeśli przechowujemy informację o dacie urodzin odbiorcy Mailing kampania typu mailing łączy wszystkie wysyłki podobne tematycznie np. komercyjne.

59 W systemie Be zostały zdefiniowane powyższe typy ponieważ wysyłki do nich przypisane najczęściej różnią się charakterem i częstotliwością. Capping Kolejnym elementem, który należy zdefiniować przy dodawaniu kampanii jest określenie tzw. cappingu wysyłek: Capping - określenie związane z reklamą internetową, oznaczające nałożenie limitu wyświetleń reklamy na unikalnego użytkownika (jednego adresowi IP), a więc liczby kontaktów z reklamą. Capping wyraża się w cyfrach, które są odpowiednikami ilości wyświetleń danej reklamy jednemu odbiorcy. Jednak obecnie capping stosuje się nie tylko w reklamach internetowych, ale także istnieje potrzeba jego wykorzystania przy wysyłkach mailingowych. Został zaimplementowany w systemie Be , właśnie po to aby umożliwić Państwu opcję ograniczenia ilość maili wysłanych do jednego użytkownika w ramach danej kampanii. Przedziały czasowe, którymi można się posługiwać to: jeden dzień jeden tydzień jeden miesiąc W polu tekstowym należy wpisać liczę dopuszczonych wysyłek (maili) w wybranym przedziale czasowym.

60 UWAGA! Jeśli przy kampanii nie chcą Państwo wykorzystywać ograniczania liczy maili wysłanych do użytkownika należy wybrać przedział jeden dzień i podać wysoką wartość liczbową np Porównanie kampanii Z poziomu listy wysyłek jest jeszcze dostępna opcja porównania wysyłek: Wystarczy zaznaczyć kilka wysyłek (minimum dwie) i wybrać, aktywującą się wówczas, widoczną pod listą opcję Porównaj kampanie. Zostaje wówczas wygenerowany raport porównujący wybrane kampanie, a co za tym idzie wysyłki w ich ramach zrealizowane. W pierwszej sekcja raportu widoczne jest podsumowanie porównywanych kampanii: Znajdą tam Państwo informacje o: wysyłkach zrealizowanych w ramach kampanii wadze wysłanych wiadomości (waga jednego maila) bazach odbiorców, do których były zrealizowane wysyłki

61 liczbie wysłanych wiadomości liczbowej i procentowej wartości ilości wysyłek dostarczonych wiadomości liczbowej i procentowej wartości zwrotów, także w rozróżnieniu na zwroty miękkie i zwroty twarde. Poniżej znajdują się informacje szczegółowe o poszczególnych operacjach: otwarcia: Znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat akcji otwarcia wiadomości: Liczba ilość otwartych wiadomości OTR wysłane wartość procentowa informująca o ilości otwartych wiadomości w odniesieniu do wszystkich wysłanych wiadomości OTR dostarczone wartość procentowa informująca o ilości otwartych wiadomości w odniesieniu do wszystkich dostarczonych wiadomości Otwarcia unikalne ilość unikalnych otwarć wiadomości. Można to porównać do liczy użytkowników, którzy otworzyli daną wiadomość. Jeśli jeden użytkownik (jeden adres ) otworzy jedną wiadomość 5 razy to w liczbie wszystkich otwarć zostanie to zliczone jako 5 akcji, natomiast w Unikalnych otwarciach zostanie uwzględnione tylko raz. UOTR wysłane wartość procentowa informująca o ilości unikalnie otwartych wiadomości w odniesieniu do wszystkich wysłanych wiadomości UOTR dostarczone wartość procentowa informująca o ilości unikalnie otwartych wiadomości w odniesieniu do wszystkich dostarczonych wiadomości

62 kliknięcia: Szczegółowe informacje o kliknięciach zawierają następujące dane: Liczba- suma wszystkich kliknięć zliczonych w ramach danej kampanii CTR wysłane stosunek liczby kliknięć do liczby wysłanych wiadomość (wartość procentowa) CTR dostarczone stosunek liczby kliknięć do liczby dostarczonych wiadomość (wartość procentowa) CTR otworzone stosunek liczby kliknięć do liczby otworzonych wiadomość (wartość procentowa) Kliknięcia unikalne liczba unikalnych kliknięć (unikalne kliknięcia stanowią analogię do unikalnych otwarć) UCTR wysłane stosunek liczby unikalnych kliknięć do liczby wysłanych wiadomość (wartość procentowa) UCTR dostarczone stosunek liczby unikalnych kliknięć do liczby dostarczonych wiadomość (wartość procentowa) UCTR otworzone stosunek liczby unikalnych kliknięć do liczby otworzonych wiadomość (wartość procentowa) wypisania: W kolejnej sekcji znajduję się informacja o liczbie użytkowników wypisanych w wyniku kliknięcia linku specjalnego umieszczanego w stopce maila. Odbiorca wypisany w ten sposób otrzymuje status wypisany (z mailingu).

63 Uzupełnienie powyższych danych opisowych stanowią wykresy, które przedstawią dane dotyczące otwarć i kliknięcie w rozbiciu na przedziały czasowe: Na wykresach przedstawione są porównywane kampanie (bez rozbicia na poszczególne wysyłki). Jednak dla czytelności, każda w nich jest przedstawiona innym kolorem. Umożliwia to proste i naprawdę czytelne porównywanie kampanii.

64 Analogicznie przedstawione są wykresy do unikalnych otwarć i kliknięć. Domyślnie wybranym przedziałem jest zakres godzinowy: Jednak użytkownik ma także do dyspozycji zakres dniowy i miesięczny. Wysyłki Główną funkcjonalnością systemu pozostaje jednak opcja realizacji wysyłek. W systemie Be zostało zdefiniowanych kilka typu, jednak dla wszystkich z nich ogólne zasady postępowania pozostają niezmienione. Mailingi Mailing standardowe Najbardziej popularnym i chyba najprostszym typem są standardowe wysyłki, czyli zdefiniowana kreacja jest wysyłana do wskazanych baz. Do tej funkcji można przejść wybierać z menu opcję Lista mailingów i następnie jedną z dwóch dostępnych operacji:

65 Proces definiowania nowej wysyłki rozpoczyna się od uzupełnienia formularza z danymi podstawowymi tj. te widoczne poniżej: Na tym ekranie można przypisać wysyłkę do danej kampanii jednak nie jest to obligatoryjne. Przy takim typie wysyłki należy też w polu Typ wysyłki pozostawić wartość w polu Typ wysyłki Mailing zwykły. W następnej sekcji następuje uzupełnienie danych dotyczących nadawcy. Odrębnie wpisywania jest nazwa nadawcy i jego adres . Dodatkowo w tej sekcji można uzupełnić adres powrotu wiadomości (w przypadku wysyłania odpowiedzi) w polu Adres replyto. UWAGA! Jeśli to pole pozostanie puste zostanie w nie wstawiony adres nadawcy. Kolejny elementem pojawiającym się na formularzu jest możliwość wyboru opcji Deduplikacji baz. Procesem tym nazywamy sprawdzenie bazy danych przed wysyłką i usunięcie zwielokrotnionych adresów z danej wysyłki. W przypadku, gdy wysyłka ma być realizowana w terminie innym niż natychmiast po akceptacji, można ustawić jej datę startu.

66 Wystarczy kliknąć widoczne pole z datą a zostanie Państwu udostępniony kalendarz następującej postaci: W sposób wizualny pozwala na dokładne określenie terminu startu wysyłki. Po uzupełnieniu wszystkich danych z pierwszego formularza wybraniu opcji Dalej (w tym momencie zostaje już zapisana wysyłka, którą w każdej chwili mogą Państwo kontynuować lub edytować) zostaną Państwo przeniesieni do formularza definiowania Odbiorców: Z rozwijanego pola należy wybrać grupę lub bazę odbiorców, do której ma być realizowana wysyłka i następnie dodać ją do listy grup poprzez wybranie akcji Dodaj grupę. Jednak wysyłka może zostać wysłana do wielu grup. Dla każdej z nich można wybrać zdefiniowany wcześniej filtr zawężający listę odbiorców.

67 UWAGA! Z tej listy można także usuwać grupy docelowe. Kolejnym krokiem w procesie tworzenia mailingu jest definiowanie kreacji, czyli treści maila który Państwa odbiorcy znajdą w swoich skrzynkach pocztowych. To także można wykonać na kilka sposobów poprzez wybór typu dodawania kreacji z paska nagłówkowego: Dostępne są następujące opcje: nowa kreacja nowa kreacja jest tworzona od podstaw w systemie w specjalnych edytorze HTML

68 Lub może być także wczytana do tego edytora z zewnętrznego pliku: Jako kreacje mogą być wczytywane pliki HTML lub plik zip z obrazkami (indeks.html ) W edytorze została zdefiniowana ikona specjalna systemu Be personalizacji lub linków specjalnych:, która ułatwi Państwu wykorzystanie

69 Personalizacją nazwany jest mechanizm pozwalający umieszczać w treści maila wartości atrybutów odbiorców. Dzięki temu każdy mail wygląda indywidualnie i daje odbiorcy poczucie, że został stworzony specjalnie dla niego. Poprzez dwukrotne kliknięcie atrybutu zostaje on wstawiony do kreacji w odpowiedni miejscu. Linkiem specjalnym w tym momencie jest link do wypisania się z bazy newsletterów, który powinien być umieszczony w każdym mailingu (##UNSUBSCRIBE:link##). Na pierwszej stronie definiowania wysyłki można podać adres strony WWW, na którą ma zostać przeniesiony użytkownik po wypisaniu się z bazy odbiorców. Jeśli nie zostanie to zdefiniowane to użytkownik będzie przenoszony na standardowe strony systemu Be w zależności o wyniku operacji wypisania się : - sukces: - błąd:

70 UWAGA! Mogą Państwo wykorzystywać własne mechanizmy do zarządzania bazą odbiorców umożliwiające im wypisanie się z baz odbiorców. Należy wówczas jedynie zadbać o synchronizację bazy. Dodatkowo można podać dodatkową listę parametrów, które mają być doklejone do każdego z linków np. na potrzeby Google Analytics: Do każdej kreacji można dodać listę plików, które mają być wysyłane z wiadomości: Należy jednak pamiętać, ze wysyłane w ten sposób pliki mogą w znaczący sposób wpłynąć na wagę maila, a co za tym idzie na koszt realizacji takiej wysyłki. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku załączenia obrazków w wiadomości. Kiedy obrazki są załączone wiadomość waży zdecydowania więcej, jednak mają Państwo pewność że cały kontent zostanie wyświetlony odbiorcy. W przypadku pobierania obrazków z serwera decyzja czy obrazki mają zostać pobrane jest tylko i wyłącznie w rękach Państwa odbiorców.

71 Kreacja z szablonu kreacja jest pobierana ze zdefiniowane wcześniej szablonu. Kreacja jest wczytywana do tego edytora HTML i zawsze wiąże się z usunięciem jego bieżącej zawartości. Następnie wybierana jest kreacja: Po wczytania jej do edytora HTML można ją poddać dalszej edycji.

72 Kopia kreacji kreacja jest pobierana spośród kreacji już zdefiniowanych. Proces ten przebiega identycznie jak wybór kreacji z szablonu opisany powyżej. Kreacja z urla a kreacja jest pobierana ze wskazanego adresu URL Kreacja jest pobierana ze wskazanego adresu http i także jest wczytywana do edytora HTML.

73 Po zapisaniu danych dotyczących kreacji wysyłka jest uznawana za zdefiniowaną i w końcowym kroku zostanie Państwu przedstawione jej podsumowanie: Bezpośrednio pod nazwą wykorzystanej kreacji zawarta jest informacja, czy w kreacji wykorzystywane są elementy personalizacji. W przypadku nieprawidłowości w kreacji np. w strukturze HTML jest umieszczona informacja czy HTML jest poprawny. Jeśli nie można podejrzeć szczegóły w sekcji Poprawność HTML wybierając opcję

74 Przykładowy rezultat wygląda następująco: Drugą przypadną informacją jest informacja o spamie (tak/nie). Niezależnie od wyniku można podejrzeć ocenę kreacji przez system antyspamowy:

75 Dodatkowo w tego poziomu istnieje możliwość zdefiniowania tagów do linków przy wykorzystanych kreacjach. W tym celu należy wybrać ikonkę w kolumnie Linki i tagi: W powyższym oknie prezentowana jest lista wszystkich linków. Są one także oznaczone numerkami, aby nie było wątpliwości który link jest aktualnie oznaczany. Każdy link może zostać oznaczony dowolną liczba tagów, tak jak jest widoczne powyżej. Tagi zdefiniowane w tym miejscu mogą być wykorzystywane w filtrach poprzez wybranie akcji Kliknięcie w link z tagiem. Jeśli uznają Państwo kreacje za zdefiniowaną można przejść do etapu realizacji wysyłki. Można tego dokonać zarówno z poziomu podsumowania wysyłki (Wyślij) lub także z poziomu listy mailingów.

76 W zależności od uprawnień użytkownika realizującego wysyłkę może się pojawić informacja o konieczności wysłania mailingu do grupy testowej: W takim przypadku trzeba wybrać opcję Wyślij do grupy testowej i wskazać te grupy spośród przedstawionej listy:

77 Po wykonaniu tego kroku zostaną Państwo przeniesieni do listy Malingów, gdzie zaakceptowana wysyłka znajdzie w statusie wysyłki lub oczekiwania na nią: Status wysyłki jednoznacznie determinuje akcje, które mogą być dla niej podjęte, ale w ogólnym zestawieniu mogą to być: Edytuj możliwość edycji wysyłki istnieje do momentu wysyłki testu i polega ona na przejściu całego formularza tworzenia wysyłki krok po kroku. Zmiany można wprowadzać na każdym poziomie. Statystyki wygenerowania raportu dot. realizacji mailingu i jego skuteczności określ dostępy Wyślij oznacza wysyłkę testu Podgląd podgląd projektu kreacji (html) Odrzuć jeśli test nie wypadł poprawnie należy odrzucić wysyłkę, aby móc ją edytować Akceptuj jeśli test wypadł poprawnie należy zaakceptować wysyłkę, aby został zrealizowana do baz docelowych Zatrzymaj opcja zatrzymania wysyłki będącej w trakcie realizacji

78 Bezpośrednio pod listą wysyłek aktywnych znajduje się lista 10 ostatnich wysyłek archiwalnych: Mailing typu testy A/B Wysyłką typy testy A/B nazywamy wysyłkę kiedy wysyłamy kilka wysyłek testowanych do procentowej próbki bazy. Następnie, po określeniu kryterium oraz czasu badania wyniku, to najlepsza kreacja może być wysłana do pozostałych odbiorców. Dzięki tej funkcjonalności możemy z kilku kreacji wybrać tą najbardziej skuteczną i to właśnie ją rozdystrybuować dalej.

79 Sam proces definiowania takiej wysyłki różnie się nieznacznie w porównaniu do definiowania wysyłki standardowej. W pierwszym kroku należy uzupełnić dokładnie te same dane i jako Typ wysyłki wybrać Mailing test A/B: W kroku drugim zostaną Państwo przeniesieni do uzupełnienia informacji o bazach odbiorców:

80 Dopiero przy następnym kroku, czyli definiowaniu kreacji następują pewne zmiany. W przypadku wysyłki tego typu mogą Państwo zdefiniować wiele kreacji, w zależności od tego ile próbnych mailingów chcą Państwo zrealizować: Każdą kolejną kreacje dodaje się poprzez dodanie właściwego typu kreacji w polu:

81

82 W powyższym przykładzie zostały zdefiniowane trzy kreacje co będzie wymuszało wysłanie trzech kreacji do losowo wybranych próbek. W kolejny kroku przejdą Państwo do właściwego parametryzowania wysyłek testowych: W krótki podsumowaniu zostaje wyświetlona lista kreacji objętych wysyłką testową. Poniżej, za pomocą suwaka należy określić procentową wielkość grupy testowej. Ta grupa testowa zostanie podzielona na równe podgrupy (w tym przypadku 3) i do każdej z nich zostanie wysłany inny wariant kreacji. Dodatkowo w tym miejscu określa się ile czasu ma trwać test i co ma być kryterium decydującym przy wyborze kreacji docelowej: Otwarcia maila Kliknięcia w mailu Ręczna decyzja

83 Po zakończeniu ustawień testu A/B wysyłka jest uznawana za zdefiniowaną: Można przystąpić do jej realizacji zgodnie z zasadami opisanymi w poprzednim punkcie. UWAGA! W systemie oprócz standardowej listy mailingów obowiązuje Archiwum mailingów. Automatycznie zostają do niego przenoszone wysyłki po 3 miesiącach od daty utworzenia wysyłki.

84 Statystyki Dla każdej zrealizowane wysyłki dostępny jest raport z jej przebiegu. W celu jego wygenerowania należy jedynie wybrać opcję przy danej wysyłce z poziomu listy wysyłek. W pierwszej sekcji raportu znajduje się krótkie podsumowanie: Znajduje się tutaj informacja o dacie wysyłki, o odbiorcach do jakich została zrealizowana oraz też podsumowanie dotyczące ilości wysłanych, dostarczonych oraz odbitych wiadomości. Następnie wszystkie główne akcje mailingowe: otwarcia, kliknięcia oraz wypisania zostają przedstawione w sposób bardziej szczegółowy:

85 Bezpośrednio pod statystykami dotyczącymi liczby otwarć istnieje możliwość pobrania list odbiorców, którzy: Analogicznie, przy statystykach dotyczących kliknięć istnieje możliwość: Przy kliknięciach istnieje możliwość podglądu kreacji i wizualnej oceny jej skuteczności: Każdy link jest odrębnie śledzony i przedstawiona jest dla niego, w sposób graficzny, ilość kliknięć oraz klinięć unikalnych. Wszystkie linki w kreacji są szczegółowo rozpisane po wybraniu opcji nowe okno ze statystykami poszczególnych linków: - wówczas wyświetlane jest

86 Wszystkie linki mogą zostać posortowane po liczbie kliknięcie. Dzięki temu w prostu sposób można uzyskać ranking najbardziej popularnych linków w całej kreacji. Kolejna sekcja prezentuje dane na temat liczy odbiorców rezygnujących z subskrypcji z poziomu zrealizowanej wysyłki: Ostatni element tego typu w sekcji e-commerce przedstawia dane dotyczące przychodów w powiązanym sklepie internetowym: Istnieje możliwość pobrania transakcji post mailingowych oraz produktów.

87 W kolejnym kroku mogą Państwo obejrzeć już wykresy podsumowujące zaobserwowane akcje. Standardowo, jako zakres czasowy wybrany jest zakres godzinowy. Rozpoczyna się od momentu uruchomienia wysyłki. Jednak można go zmianie i dostępne są zdefiniowane przedziały czasowe tj. zakres dniowy zakres godzinowy Wyżej wymienione zakresy są dostępne dla wszystkich zbieranych statystyk. Pierwsze dwa wykresy przedstawią informację na temat otwarć oraz unikalnych otwarć:

88 Da następne dotyczą kliknięć oraz unikalnych kliknięć:

89 Przemieszczając się wzdłuż wykresu widoczne są podpisy dotyczące ilość zliczonych akcji, a skala wykresu oczywiście dostosowuje się do liczby tych akcji. Ostanie dwa wykresy dotyczą akcji typu e-commerce, czyli wyznaczających wartości zrealizowanych operacji oraz konwersje:

90 Oraz UWAGA! Raporty można wyeksportować do pliku Excel z poziomu nagłówka raportu: Triggery Kolejnym typem wysyłek, które mogą być realizowane w systemie Be są tzw. triggery. Triggery są to wysyłki wyzwolone w skutek odnotowania jakiejś akcji. Akcją może być np. dodanie jakiegoś produkty do koszyka (musi istnieć powiązany z daną akcja atrybut behawioralny) lub np. dzień urodzin odbiorcy (musi istnieć atrybut typu data, który będzie przechowywał o tym informację).

91 Definiowanie takiej wysyłki rozpoczyna się podobnie jak zdefiniowanie standardowej wysyłki: Jedyna różnica polega na tym, ze oprócz daty startu podaje się datę końca. Tak zdefiniowana wysyłka triggerowa będzie działa w tle dopóki nie osiągnie zdefiniowanego daty końca. Wystarczy, że atrybut typu data na który jest założona wysyłka spełni określony warunek a do odbiorcy zostanie wyzwolona wysyłka pojedynczego maila.

92 Budowanie warunków triggera jest bardzo zbliżone do budowania filtru: Dodatkowo określa się opóźnienie wysyłki maila w stosunku do wykrycia akcji (może być 0 dni). Różnica polega także na tym, że atrybuty zostają rozróżnione na atrybuty typu data oraz na pozostałe atrybuty. Jest to istotne z tego względu, gdyż wysyłka musi wyzwalać się w określonym przedziale czasowym od zaistnienia jakiejś akcji zatem musi istnieć punkt odniesienia. Oczywiście w warunkach można używać także atrybutów deklaratywnych:

93 W następnym kroku zostaną Państwo przeniesieni do tworzenia kreacji. Krok ten nie odbiega niczym w porównaniu do standardowej kreacji:

94 Następnie prezentowane jest podsumowanie: Również dla trierów istnieje możliwość otamowania linków. Także jak dla zwykłej wysyłki następuje moment wysyłki testowej. Po takiej wysyłce i zaakceptowaniu triggera przechodzi on do statusu aktywnego i realizuje wysyłki do odbiorców zgodnie z ustawionymi warunkami.

95 Wszystkie triggery są prezentowane na specjalnej liście triggerów: Bezpośrednio pod listą wysyłek aktywnych, została umieszczona lista wysyłek archiwalnych. Zawiera ona 10 ostatnich elementów. Z tego miejsca istnieje także możliwość przejścia do wszystkich wysyłek archiwalnych. Wysyłki cykliczne Ostatnim typem wysyłek zdefiniowanym w systemie Be są tak zwane wysyłki cykliczne. W odróżnieniu od wysyłek standardowych można je sparametryzować tak, jak sama nazwa wskazuje, aby wysyłały się częściej niż tylko raz, czyli cyklicznie. W tym celu, na pierwszym ekranie definiowania wysyłki dodatkowo określa się jej powtarzalność zaczynając od daty startu i godziny wysyłki:

96 Następnym elementem niezbędnym do uzupełnienia jest określenie dni tygodnia, w których ma się odbywać wysyłka: Dodatkowo można także doprecyzować dni miesiąca: Oraz same już miesiące: Wszystkie pozostałe kroki definiowania i wysyłki mailingu przebiegają standardowo. Szablony kreacji W celu ułatwienia procesu tworzenia kreacji została zaimplementowana funkcjonalność tworzenia szablonów kreacji.

97 Wszystkie zdefiniowane szablony są widoczne na liście zadań: Z tego poziomu, standardowo, podlegają edycji lub można je usunąć. Jednak aby dodać nowy szablon należy wybrać opcję Dodaj szablon i następnie uzupełnić poniższy formularz: Proces dodawania nowego szablonu jest naprawdę bardzo prosty. Wystarczy podać nazwę oraz wprowadzić szablon w formacie HTML bezpośrednio do edytora osadzonego w aplikacji lub też wgrać szablon z pliku. Tak przygotowany szablon można następnie bez problemu wykorzystać już przy definiowaniu wysyłki. Szablony mogą być także edytowane z poziomu listy szablonów.

98 Kalendarz wysyłek W systemie znajduje się także kalendarz wysyłek. Można na nim w sposób obrazowy zobaczy i ocenić planowane akcje marketingowe:

99 Na kalendarzu przedstawione są wszystkie rodzaje mailingów: Standardowe Test A/B Triggery zaznaczony cały okres obowiązywania Wysyłki cykliczne zaznaczone wszystkie wystąpienia przez cały okres obowiązywania Po wybraniu jakiekolwiek wysyłki z poziomu kalendarza (kliknięcie na jej nazwę) zostaną Państwo przeniesieni na listę wysyłek jednak w wyszukaną ta konkretną wysyłką: Z tego poziomu już bardzo prosto można przejść do jej edycji, statystyk w jej realizacji bądź też dopiero rozpocząć jej realizację.

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

Z poradnika dowiesz się jak zautomatyzować kampanie email marketingowe za pomocą narzędzi i różnego typu autoresponderów dostępnych w GetResponse.

Z poradnika dowiesz się jak zautomatyzować kampanie email marketingowe za pomocą narzędzi i różnego typu autoresponderów dostępnych w GetResponse. Autorespondery 2.0 Poradnik zawiera Z poradnika dowiesz się jak zautomatyzować kampanie email marketingowe za pomocą narzędzi i różnego typu autoresponderów dostępnych w GetResponse. Spis treści: Stwórz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców W tym dokumencie dowiesz się jak Wyszukiwać Odbiorców, korzystać z niemal nieorganicznych możliwości zaawansowanej segmentacji oraz segmentów, aby zwiększyć efektywność

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych.

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Główną funkcjonalnością wielokrotnego autorespondera Pername Mail Marketer jest możliwość prowadzenia kampanii mailowych. Mówiąc prościej jest to masowe wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.1.173 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Marketing. Skutecznie. Przewodnik. Testy A/B/X. Przewodnik - Testy A/B/X

Marketing. Skutecznie. Przewodnik. Testy A/B/X. Przewodnik - Testy A/B/X Przewodnik Testy A/B/X 1 Z poradnika dowiesz się jak wykorzystać funkcję Testów A/B/X w poszczególnych elementach kampanii, aby zwiększyć wskaźnik konwersji. Spis treści Tworzenie testów A/B/X Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Zbieranie kontaktów.

Zbieranie kontaktów. Zbieranie kontaktów. Autor: Roman Przydatek Silvanet Hanna Kumpicka Polskie prawo zabrania wysyłania ofert handlowych na adresy e-mail, których właściciele nie wyrazili na to jednoznacznie zgody. W celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Kampania E-MAIL. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie danych nadawcy. Personalizacja. Szablony. Profesjonalne kreacje graficzne

Kampania E-MAIL. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie danych nadawcy. Personalizacja. Szablony. Profesjonalne kreacje graficzne -1- Kampania E-MAIL REDLINK to przyjazny i intuicyjny system, stworzony dla tych, którzy pragną zrealizować wysyłkę wiadomości E-MAIL do licznej grupy odbiorców i cieszyć się jej efektami. Nasz system

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Ekran główny lista formularzy

Ekran główny lista formularzy Administracja modułem formularzy dynamicznych Konfigurator formularzy dynamicznych Funkcjonalność konfiguratora formularzy dynamicznych pozwala administratorowi systemu na stworzenie formularza, w którym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Newsletter

Tworzenie wiadomości Newsletter Tworzenie wiadomości Newsletter W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć atrakcyjne wiadomości Newlsetter, wybierać grupy docelowe do wysyłki oraz publikować wiadomości na profilach w portalach społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z portletu Seminaria

Instrukcja korzystania z portletu Seminaria Instrukcja korzystania z portletu Seminaria Krzysztof Rutkowski nr albumu: 219828 Toruń 2010 1 Spis treści Wstęp... 3 1.Czym jest portlet Seminaria... 3 2.Wymagania...3 Tryb przeglądania... 4 1.Wygląd

Bardziej szczegółowo

Definiowanie filtrów IP

Definiowanie filtrów IP Definiowanie filtrów IP Spis treści 1. Klienci korporacyjni... 3 1.1. def3000/ceb... 3 2. Klienci detaliczni... 6 2.1. def2500/reb... 6 2 1. Klienci korporacyjni 1.1. def3000/ceb Dla każdego Klienta korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Follow up

Tworzenie wiadomości Follow up Tworzenie wiadomości Follow up W tym przewodniku dowiesz się jak Stworzyć ciekawe wiadomości follow up, które z pewnością przykują uwagę Twoich Odbiorców. Tworzenie wiadomości Follow up 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Spis treści

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Spis treści Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.3.195 Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja i uruchomienie... 2 3. Proces automatycznej analizy strony... 3 4. Opcje zaawansowane... 6 4.1

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia

Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć kampanie w Twoim koncie GetResponse oraz skutecznie nimi zarządzać. Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wybrać Sparkmailing? SPARK MEDIA Advertising & New Media info@sparkmedia.pl tel. 81 440 22 02 fax 81 440 25 02

Dlaczego warto wybrać Sparkmailing? SPARK MEDIA Advertising & New Media info@sparkmedia.pl tel. 81 440 22 02 fax 81 440 25 02 Sparkmailing Dlaczego warto wybrać Sparkmailing? Intuicyjna obsługa Przyjazny użytkownikowi interfejs pozwala w szybki sposób przejść do najważniejszych modułów aplikacji. Tworzenie mailingów krok po kroku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Aplikacja WWW Booster. praktyczny poradnik uzupełnienia newslettera wysyłką SMS

Aplikacja WWW  Booster. praktyczny poradnik uzupełnienia newslettera  wysyłką SMS Aplikacja WWW E-mail Booster praktyczny poradnik uzupełnienia newslettera e-mail wysyłką SMS Aby rozpocząć korzystanie z narzędzia wspierającego mailing na platformie SMSAPI, należy uzyskać klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Jak ustawić pole Nadawca?

Przewodnik... Jak ustawić pole Nadawca? Przewodnik... Jak ustawić pole Nadawca? W tym dokumencie dowiesz się jak Ustawiać, weryfikować i zmieniać pole Nadawca dla Twoich wiadomości oraz wykorzystywać je do otrzymywania raportów i wiadomości

Bardziej szczegółowo

Jak zaimportować bazę do system SARE

Jak zaimportować bazę do system SARE Jak zaimportować bazę do system SARE Jeżeli przed importem bazy nie mamy stworzonej odpowiedniej grupy, możemy ją dodać z poziomu Adresy -> przeglądaj grupy, klikając w przycisk dodaj grupę (elementy zaznaczone

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA ODBIORCZA... 5 3.1. SKRZYNKA ODBIORCZA - Objaśnienie kolumn:...

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja REST API v 3.0

Dokumentacja REST API v 3.0 Dokumentacja REST API v 3.0 Kraków, 16 kwietnia 2012 FreshMail, ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków tel. +48 12 617 61 40, info@freshmail.pl, freshmail.pl Spis treści Opis API... 3 Uwierzytelnienie... 3 Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie https://budzet.krakow.pl Opracowane przez: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.01 Strona 1 Zawartość 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Klient SMS v.1.0

Instrukcja obsługi programu Klient SMS v.1.0 Instrukcja obsługi programu Klient SMS v.1.0 Rozpoczęcie pracy z programem Aby rozpocząć pracę z aplikacją kliencką należy uruchomić dowolną przeglądarkę internetową i wpisać adres: lub http://

Bardziej szczegółowo

Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl

Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl email: swistak@swistak.pl Spis treści 1. Wstęp...2 2. Import oferty...2 3. Plik CSV...3 4. Przykład pliku...7 5. Aktualizacja oferty...7

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo