Certified Professional Category Analyst (CPCA)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Certified Professional Category Analyst (CPCA)"

Transkrypt

1 Program szkoleniowy Certified Professional Category Analyst pozwala utrwalić zdobytą już wiedzę z zakresu zarządzania kategorią, a poprzez silne zaakcentowanie informacji z danej kategorii, jej historii i podstawowej analizy danych stanowi podstawę do osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie. Program CPCA rozwija umiejętności i kompetencje branżowe analityków kategorii, pozwalając im swobodnie funkcjonować jako pierwsza linia kontaktu dla partnerów handlowych. Dodatkowo, na tym poziomie uczestnicy szkolenia pracują z danymi rynkowymi i danymi z POS, zajmują się analizą cen, akcji promocyjnych i asortymentu oraz szkolą się w korzystaniu z oprogramowania dedykowanego do zarządzania powierzchnią i relacyjnymi bazami danych. Adresaci szkolenia: wszyscy pracownicy współpracujący z klientami, włączając pracowników działu sprzedaży, dyrektorów handlowych i ich asystentów, menedżerów ds. rozwoju biznesu / kategorii, menedżerów ds. zarządzania kontaktami z klientem oraz analityków handlowych. Certified Professional Category Analyst (CPCA) CPCA Nr kursu Nazwa modułu Opis modułu Czas trwania 1 CPCA_101 Podstawowa wiedza branżowa Basic Industry Knowledge 2 CPCA_102 Historia i procesy związane z Zarządzaniem Kategorią Category Management History and Process Zrozumienie funkcjonowania handlu detalicznego oraz dynamiki rynku i kluczowych trendów wpływających na wyniki danej kategorii, z uwzględnieniem zrozumienia typowych skrótowców (akronimów) i ich znaczeń, aktualnej dynamiki kanałów sprzedaży i trendów, sytuacji na rynku handlu detalicznego dla danej kategorii (tj. najwięksi gracze na rynku, kanały, itp.) Zrozumienie historii, źródeł i najlepszych praktyk stosowanych w Zarządzaniu Kategorią. Moduł umożliwia poznanie najważniejszych etapów procesów związanych z Zarządzaniem Kategorią, a poprzez przegląd praktycznych przykładów także możliwości ich zastosowania w praktyce. 3 CPCA_103 Analiza cenowa Pricing Analysis 4 CPCA_104 Analiza promocji Promotion Analysis 5 CPCA_105 Analiza asortymentu (podstawy) Assortment Analysis (Basic) Zrozumienie kluczowych zasad ustalania cen (tj. ceny niepromocyjne, promocyjne, średnie, itp.) oraz wykształcenie umiejętności oceny poziomu cen konkretnych detalistów w odniesieniu do cen rynkowych. Rozwinięcie umiejętności oceny efektywności promocji podejmowanych w danej kategorii. Na tym poziomie analityk wykształca zdolność identyfikowania najlepszych i najgorszych tygodni promocyjnych oraz poziomu efektywności promocji (tj. wzrost sprzedaży, zasięg, głębokość i wsparcie). Zdobycie podstawowych umiejętności związanych z analizą asortymentu. Na tym poziomie analityk zdobywa wiedzę na temat podstawowych metod tworzenia rekomendacji asortymentowych w oparciu o analizę danych. April 2011RetailManager s Guide to the Acosta Retail CollegePage 1 of 6

2 6 CPCA_106 Praca z arkuszami kalkulacyjnymi (podstawy) Spreadsheet Development (Basic) 7 CPCA_107 Praca z prezentacjami (podstawy) Presentation Development (Basic) 8 CPCA_108 Sprzedażowe dane scanningowe (podstawy) Syndicated Scanner Data (Basic) 9 CPCA_109 Panel gospodarstw domowych (podstawy) Syndicated Panel Data (Basic) 10 CPCA_110 Analiza danych z POS (podstawy) Retailer POS Data Analysis (Basic) Zdobycie podstawowych umiejętności potrzebnych do korzystania z oprogramowania dedykowanego do pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, typu Microsoft Excel, włączając: tworzenie, modyfikowanie, formatowanie i drukowanie arkuszy, przygotowywanie kalkulacji. Dodatkowo w tym module poruszane są kwestie bardziej zaawansowanych kompetencji polegających na zastosowaniu formuł, kalkulacji między arkuszami, organizowaniu arkuszy i tabel, tworzeniu wykresów. Zapewnienie funkcjonalnej biegłości w pracy z oprogramowaniem dedykowanym do przygotowywania prezentacji, takim jak Microsoft PowerPoint, uwzględniając tworzenie, nawigację i edytowanie prezentacji o wysokiej jakości wizualnej. Zdobycie podstawowych umiejętności wykorzystywania oprogramowania do pracy z danymi transakcyjnymi pozyskiwanymi w sklepach, takim jak Nielsen czy IRI. Analitycy na tym poziomie uczą się identyfikować dane na poziomie klienta czy rynku, wymagane do wykonania zadań stawianych im w codziennej pracy. Wykorzystanie danych panelu gospodarstw domowych do definiowania przyzwyczajeń zakupowych klientów i korzystania z produktów kluczowych marek i kategorii. Menedżerowie zyskują możliwość przekazania detalistom informacji o podstawowych zachowaniach ich klientów i kupujących. Zapewnienie umiejętności dotarcia do danych na poziomie sklepu i ich wykorzystania do ewaluacji wyników kategorii i wdrożenia w sklepie. Dodatkowo, analitycy uczą się wykorzystywać klastry sklepów do określania wyników kategorii (sklepy kontrolne / testowe) i integrować dane z POS z pozostałymi danymi rynkowymi dla celów analitycznych. 50 min Program szkoleń Certified Professional Category Manager pozwala wykształcić umiejętność tworzenia kompleksowych raportów dla danej kategorii w oparciu o dane z POS i dane pozyskiwane z panelu gospodarstw domowych, co z kolei umożliwia identyfikację i ustawienie priorytetów działań podejmowanych przez detalistów. Po ukończeniu tego programu menedżerowie reprezentują zaawansowany poziom tychże kompetencji oraz rozumieją etyczne założenia i skutki prawne związane z Zarządzaniem Kategorią. Ponadto zdobywają oni doświadczenie w pracy z danymi geodemograficznymi i behawioralnymi oraz potrafią identyfikować wartościowe informacje dla celów decyzyjnych. W trakcie kursu uczestnicy dokonują przeglądu kategorii, poznają analizy przyczyn źródłowych problemów (RCA), zachowania konsumenckie, ekonomikę handlu detalicznego i łańcuch dostaw. Adresaci szkolenia: wszyscy pracownicy współpracujący z klientami, z uwzględnieniem menedżerów sprzedaży, dyrektorów handlowych, menedżerów ds. rozwoju biznesu / kategorii, menedżerów ds. zarządzania kontaktami z klientem oraz menedżerów ds. sprzedaży detalicznej i analizy zachowań konsumenckich i sprzedaży.

3 Przebieg kursu Certified Professional Category Manager (CPCM) CPCM Nr kursu Nazwa modułu Opis modułu Czas trwania 1 CPCM_201 Analiza asortymentu (poziom Assortment Analysis -(Advanced) 2 CPCM_202 Praca z arkuszami kalkulacyjnymi (poziom Spreadsheet Development -(Advanced) 3 CPCM_203 Praca z prezentacjami (poziom Presentation Development -(Advanced) 4 CPCM_204 Sprzedażowe dane scanningowe (poziom Syndicated Scanner Data -(Advanced) 5 CPCM_205 Panel gospodarstw domowych (poziom Syndicated Panel Data - (Advanced) 6 CPCM_206 Dane handlowe z POS (poziom Retailer POS Data -(Advanced) 7 CPCM_207 Zarządzanie powierzchnią Space Management 8 CPCM_208 Dane z poziomu sklepu (poziom Store Level Data Advanced Moduł wykształca zdolność integrowania danych i oprogramowania w celu stworzenia odpowiednich rekomendacji asortymentowych; obejmuje to wykorzystanie oprogramowania do tworzenia planogramów w celu stworzenia wielu scenariuszy biznesowych w analizie typu "What- if. Moduł zapewnia zdobycie zaawansowanych umiejętności tworzenia tabel przestawnych, usprawnienia procesów, współpracy przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych, ograniczania dostępu do arkuszy, śledzenia odwołań komórek, importowania danych i łączenia wielu arkuszy kalkulacyjnych Zapewnia biegłość w posługiwaniu się zaawansowanymi funkcjami oprogramowania do tworzenia prezentacji, typu Microsoft PowerPoint, włączając: tworzenie własnych projektów slajdów, użycie grafiki, clipartów i wykorzystanie animacji. Na tym poziomie menedżerowie powinni sprawnie posługiwać się animacją, multimediami i wykorzystywać inne narzędzia pakietu Office. Wykształcenie umiejętności korzystania z oprogramowania do danych transakcyjnych pozysikwanych w sklepach, takich jak Nielsen czy IRI i zastosowania zaawansowanych technik, takich jak filtrowanie, skryptowanie i agregacja. Rozpoznawanie odpowiednich danych z poziomu sklepu i tworzenie różnych zestawów danych w celu przygotowania dogłębnych analiz. Zdobycie zaawansowanych umiejętności wykorzystania danych z panelu gospodarstw domowych, co zwiększa biegłość w operowaniu tymi danymi w celu ustalenia aktualnego zachowania konsumentów i możliwości wzrostu. Zdobyta wiedza jest pogłębiana w trakcie analizy kluczowych koncepcji typu współczynnik konwersji, odpływ klientów czy wskaźnik share of wallet (udział w portfelu). Wykorzystanie danych sprzedażowych z POS w połączeniu z danymi rynkowymi uzyskiwanymi na poziomie sklepu do oceny wyników kategorii oraz wdrożenia w sklepie. Tworzenie klastrów sklepów i pomiarów wyników przed / po. Strategiczne zarządzanie powierzchnią półki i tworzenie efektywnych rekomendacji do celów optymalizacji wydajności powierzchni. Zrozumienie kluczowych standardów wykorzystywanych do pomiarów produktywności półki oraz wartości granicznych zapasów. Zapewnienie umiejętności wykorzystania danych ze sklepu do oceny wydajności kategorii i wdrożeń w sklepie. Tworzenie klastrów sklepów oraz pomiar wyników przed / po (tj. sklepy kontrolne / testowe).

4 9 CPCM_209 Dane geodemograficzne i behawioralne Syndicated Geodemographic and Behavioral Data 10 CPCM_210 Identyfikacja możliwości dla celów podejmowania właściwych decyzji Opportunity Identification for Actionable Insights 11 CPCM_211 Analiza przyczyn źródłowych problemów Root Cause Analytics 12 CPCM_212 Kompleksowy przegląd kategorii Comprehensive Category Reviews 13 CPCM_213 Zrozumienie zachowań kupujących w danej kategorii Understanding Category Shopper Behavior 14 CPCM_214 Wykorzystanie danych do podstawowych rozwiązań biznesowych Leveraging Data for Basic Business Solutions 15 CPCM_215 Ekonomika handlu detalicznego i łańcuch dostaw (podstawy) Retailer Economics and Supply Chain (Basic) Zdobycie kluczowych umiejętności do efektywnego wykorzystania danych geodemograficznych / behawioralnych (tj.spectra). Uwzględnienie w analizie profili demograficznych wg produktów i detalistów oraz identyfikacja popytu na dany produkt wg sklepu i kodu pocztowego. Rozpoznawanie dodatkowych usług dla wybranych grup docelowych. Poznanie kompleksowych procesów i kluczowych umiejętności dla celów identyfikacji i określenia sytuacji biznesowych; podstawa do rozwiązywania problemów biznesowych w oparciu o rekomendacje wydane w oparciu o rzeczywiste informacje. Wykształcenie kluczowych zdolności analitycznych do celów poznania sił napędowych wzrostu lub spadku sprzedaży oraz ustalenie poziomu fair share i możliwości kategorii. Przygotowywanie całościowych przeglądów kategorii w oparciu o dane rynkowe i dane uzyskiwane z panelu gospodarstw domowych w celu identyfikacji i wyznaczania najważniejszych szans dla detalistów. Wykorzystywanie danych konsumenckich takich jak dane panelu gospodarstw domowych w celu zrozumienia zachowań konsumentów i kupujących w obrębie danej kategorii, a przez to identyfikowanie możliwości poprawy wydajności danej kategorii. Wykorzystanie danych rynkowych (scanningowych) oraz danych z panelu gospodarstw domowych, Spectra i innych badań (dot. czynników decyzyjnych kupujących) do opracowania podstawowych rozwiązań detalicznych na poziomie sklepu (tj. dystrybucja, ustawienie regałów, sposób sprzedaży, ustalanie cen itd.) Zrozumienie kluczowych mechanizmów ekonomicznych dla danej kategorii i ich wpływu na decyzje podejmowane pomiędzy producentami a detalistami. 50 min

5 Doradcy strategiczni, Certified Professional Strategic Advisors (CPSA), to osoby posiadające zaawansowane umiejętności w zarządzaniu relacjami z klientem. Mają oni doświadczenie w planowaniu biznesowym połączonym z tworzeniem wartości. Osoby posiadające certyfikat CPSA są ekspertami w partnerstwie opartym na współpracy oraz sprzedaży konsultacyjnej. Jako znawcy segmentacji kupujących i ich zachowań są specjalistami w wykorzystywaniu danych do zaawansowanego pozycjonowania artykułów na półce i rozwiązań asortymentowych, a także potrafią tworzyć zaawansowane analizy promocji i cen. Adresaci szkolenia: menedżerowie wyższego szczebla tj. dyrektorzy, wiceprezesi i pierwsi wiceprezesi. Przebieg kursu Certified Professional Strategic Advisor (CPSA) CPSA Nr kursu Nazwa modułu Opis modułu Czas trwania 1 CPSA_301 Ekonomika handlu detalicznego i łańcuch dostaw (poziom Retailer Economics and Supply Chain (Advanced) 2 CPSA_302 Wspólne planowanie biznesowe i tworzenie wartości Joint Business Planning and Value Creation 3 CPSA_303 Współpraca oparta na partnerstwie Collaborative Partnerships 4 CPSA_304 Komunikacja doradcza w Zarządzaniu Kategorią Consultative Category Management Communication Zdobycie wiedzy o ważnych zaawansowanych wskaźnikach wykorzystywanych przez detalistów, żeby zrozumieć ekonomię i wzorce wydajności w przedsiębiorstwach. Moduł obejmuje omówienie najbardziej powszechnych metod pomiaru min. kalkulacji i interpretacji wyników w różnych scenariuszach biznesowych. Omówienie łańcucha dostaw / systemu dystrybucji od producenta do konsumenta. Omawiane obszary tematyczne obejmują różnice w handlu detalicznym (wady i zalety) w różnych formach handlu (sklepy spożywcze, sklepy typu convenience, drogerie, sklepy z art. przemysłowymi, e-commerce) i różne systemy dystrybucji (bezpośrednia, DSD, trzystopniowa, itp). Dostosowanie tego modułu do potrzeb odbiorcy poprzez odniesienie do branży uczestnika kursu. Ten moduł poświęcony jest tworzeniu planów biznesowych prowadzących do długotrwałych zrównoważonych rezultatów i tworzenia wartości. Omawiane tematy obejmują zrozumienie dynamiki biznesu, identyfikację celów i priorytetów, stawianie strategicznych i taktycznych celów, komunikację, realizację, wskaźniki / benchmark(ing) Ten moduł koncentruje się na procesie tworzenia relacji biznesowych opartych na współpracy i budowaniu zaufania. Omawiane tematy obejmują identyfikowanie wspólnych interesów i priorytetów, interakcje i komunikowanie z klientem, budowanie zaufania, tworzenie silnych więzi w obrębie organizacji. Zapoznanie z podejściem doradczym w procesie sprzedaży w handlu detalicznym w jaki sposób uwzględniać, analizować i oferować rekomendacje i rozwiązania korzystne dla obu stron - także dla klientów detalistów. Zapoznanie z badaniem wad i zalet kwestii biznesowych z wielorakich perspektyw klientów, odbiorców i danej organizacji; w jaki sposób uwzględnić myślenie strategiczne i taktyczne w rozwiązaniach korzystnych dla obu stron detalistów i organizacji.

6 5 CPSA_305 Zrozumienie zachowania kupujących poza wybraną kategorią Understanding Shopper Behavior Beyond the Category Badanie aktualnych trendów konsumenckich i najważniejszych informacji z perspektywy makro i sposobu ich wykorzystania przy ustalaniu strategicznego kierunku innowacji w ramach danej organizacji. Omówienie interakcji pomiędzy i wewnątrz kategorii oraz ich wykorzystania w kształtowaniu i rozwoju planu biznesowego. 6 CPSA_306 Segmentacja kupujących Retailer Shopper Segmentation 7 CPSA_307 Wykorzystanie danych do zaawansowanych rozwiązań na półce Leveraging Data for Advanced Shelving Solutions 8 CPSA_308 Wykorzystanie danych do zaawansowanych rozwiązań asortymentowych Leveraging Data for Advanced Assortment Solutions Ten moduł omawia różne grupy kupujących najczęściej spotykane na współczesnym rynku handlu detalicznego. Przedstawienie specyficznych metodologii ustalania segmentacji kupujących wraz z najczęściej spotykanymi i wykorzystywanymi segmentacjami w rozwoju planów biznesowych danej kategorii. Zapoznanie z najlepszymi praktykami ustalania praktycznych zaleceń ułożenia artykułów na półce, które upraszczają zakupy i optymalizują sprzedaż kategorii oraz produktywność półki. Menedżerowie zdobędą na tym poziomie zaawansowane umiejętności programowania wykorzystujące automatyzację zarządzania powierzchnią. Zdobycie umiejętności do oceny wydajności asortymentu i zaleceń prowadzących do maksymalizacji wydajności danej kategorii. Doradca strategiczny rozumie na tym poziomie zaawansowane koncepcje takie jak kanibalizacja, źródło wzrostu wolumenu sprzedaży czy udziału produktów. Zapraszamy do kontaktu z nami ul. Swoboda Poznań Tel.: (48) Fax: (48)

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PŁAC 2014. Sprzedaż i Marketing. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl

PRZEGLĄD PŁAC 2014. Sprzedaż i Marketing. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl PRZEGLĄD PŁAC 2014 Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl sprawdzone rozwiązania rekrutacyjne Zadzwoń teraz i dowiedz się więcej! 022 323 89 00 www.monsterpolska.pl Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Przegląd Płac. Sprzedaż i Marketing. Polska 2013

Przegląd Płac. Sprzedaż i Marketing. Polska 2013 Przegląd Płac Sprzedaż i Marketing Polska 2013 Łatwiej niż sądzisz, Szybciej niż myślisz, Skuteczniej niż się spodziewasz, Więcej niż planujesz, Pewniej niż zakładasz. Więcej pod numerem infolinii: 0 800

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu. analizy biznesowej. by Twój projekt był Twoim sukcesem

Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu. analizy biznesowej. by Twój projekt był Twoim sukcesem Program rozwoju kompetencji i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej by Twój projekt był Twoim sukcesem SPIS TREŚCI 3-16 4-5 6-15 6 8 10 12 14 16 Analiza biznesowa Certyfikacja George Washington University

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Produkcja i Łańcuch Dostaw. Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage.

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Produkcja i Łańcuch Dostaw. Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage. PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Produkcja i Łańcuch Dostaw Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami

Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Jan Beliczyƒski Katedra Procesu Zarzàdzania Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami 1. Uwagi wst pne CRM (Customer Relationship Management)

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badania. Opracowanie: Ewelina Jednaka-Dąbrowska. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie listopad 2012 r.

RAPORT. z badania. Opracowanie: Ewelina Jednaka-Dąbrowska. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie listopad 2012 r. RAPORT z badania polegającego na opracowaniu modelowych profili kompetencyjnych pracowników instytucji sektora Venture Capital, w tym funduszy kapitału zalążkowego oraz określenia ich potrzeb szkoleniowych.

Bardziej szczegółowo

Specjalista analizy i rozwoju rynku (243105)

Specjalista analizy i rozwoju rynku (243105) Specjalista analizy i rozwoju rynku (243105) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE: Praktyczny i zorientowany na wyniki program dla działów marketingu B2B ICAN TOTAL MARKETING B2B Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY Zintegrowane podejście

Bardziej szczegółowo

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) CRM Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) Wstęp Kim jest typowy klient? Co czy kto? Lata 60-te i 70-te XX wieku klasyczne techniki marketingowe: reklamy telewizyjne masowe

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie relacji partnerskich zintegrowanych sieci handlowych

Kształtowanie relacji partnerskich zintegrowanych sieci handlowych Edward Maleszyk * Kształtowanie relacji partnerskich zintegrowanych sieci handlowych Wstęp Zaostrzenie konkurencji na rynku polskim dokonuje się przede wszystkim poprzez redukcję poziomu cen, przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a i n f o r m a t o r danych c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a kursy analizy Cieszę się, iż mogę przekazać w Państwa ręce kolejny Informator Centrum Szkoleniowego SPSS Polska.

Bardziej szczegółowo

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo