Seminarium Inauguracyjne projektu ŚWIDER pt. Współpraca Nauka - Firma: to działa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminarium Inauguracyjne projektu ŚWIDER pt. Współpraca Nauka - Firma: to działa"

Transkrypt

1 Seminarium Inauguracyjne projektu ŚWIDER pt. Współpraca Nauka - Firma: to działa Streszczenia wystąpień firm: BioImplant Sp. z o.o. Oleszno, ul. Szkolna Krasocin Wybrane zastosowania polimeru polilaktydowego w chirurgii ortopedycznej dr Krzysztof Ficek Chirurgia rekonstrukcyjna więzadeł stawu kolanowego opiera się na wgojeniu ścięgnistego przeszczepu zastępującego naturalne więzadło w kanałach kostnych. Wytworzone w czasie operacji kanały stanowią miejsce fiksacji przeszczepionego materiału oraz osadzenia mocujących implantów. Jakość połączenia zewnętrznej warstwy ścięgna z wewnętrzną ścianą kanału kostnego decyduje o stabilności przeszczepu. W celu poprawy biologicznego i mechanicznego połączenia środowiska miękkotkankowego z kością, zastosowano do wypełnienia kanałów bioroserbowalny polimer polilaktydowy nasączony uprzednio poprzez odwirowanie krwią autologiczną lub masą bogatopłytkową. Efekt leczenia w zwierzęcej grupie eksperymentalnej oceniono przy pomocy mikrotomografii, badań mechanicznych oraz histologii. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi ul. Wolności 345A Zabrze Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii od sztucznego serca do robotów medycznych dr Zbigniew Małota Fundacja została założona w 1991 r. z inicjatywy prof. Zbigniewa Religi. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca. Obecnie główne kierunki działalności naukowo-badawczej obejmują: - Badania nad protezami serca, w tym badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe komór wspomagania serca i pełnych protez serca, przedkliniczne badania laboratoryjne i na zwierzętach, eksperymentalne badania kliniczne,

2 - Badania nad konstrukcją i technologią wytwarzania biologicznych protez zastawek serca oraz przygotowanie materiału biologicznego przeznaczonego do celów leczniczych i przeszczepów, - Badania z dziedziny nowoczesnej biotechnologii, w tym badania nad hodowlami komórkowymi związanymi z pokrywaniem komórkami biorcy zastawek biologicznych oraz opracowywanie technologii namnażania komórek macierzystych. - Badania z dziedziny robotyki medycznej, symulacji komputerowych, testowania sztucznych narządów oraz modelowania fizycznego operacji chirurgicznych. Badania realizowane są w wyodrębnionym w Fundacji Instytucie Protez Serca oraz w ramach Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca ProCordis". Fundacja zainicjowała budowę robotów chirurgicznych w Polsce, pełniąc rolę pioniera w tym zakresie. Jest również miejscem promocji wiedzy, wymiany poglądów, doświadczeń oraz praktycznej nauki stosowania opracowywanych robotów i narzędzi mechatronicznych. Efektem prac prowadzonych od 2000 roku jest prototypowa rodzina robotów Robin Heart o strukturze segmentowej, umożliwiającej zestawienie sprzętu dla różnych typów operacji. Fundacja uczestniczy w międzynarodowym projekcie STIFFFLOP, którego celem jest stworzenie ramienia robota chirurgicznego o zmiennej, kontrolowanej sztywności i geometrii. Do współpracy, pod kierunkiem prof. Kaspara Althoefera z Kings College w Londynie, zaproszono naukowców z 7 krajów. W obszarze szkoleniowo-dydaktycznym fundacja promuje i wspiera transfer wiedzy z zakresu nowoczesnej kardiochirurgii oraz bioinżynierii i biotechnologii, realizuje program szkoleniowo-stypendialny, sprawuje opiekę dydaktyczną nad realizacją prac magisterskich i doktoranckich. Organizuje również własne konferencje (Roboty Kardiochirurgiczne, Bio-Med-Tech Silesia) oraz warsztaty chirurgiczne dla studentów medycyny, współfinansuje wydawnictwa naukowe. Medtronic Poland Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 101A Warszawa Wpływ badań klinicznych na rozwój urządzeń przeznaczonych do leczenia zaburzeń rytmu serca mgr inż. Bartłomiej Szwarc Badania kliniczne miały zawsze wszechstronny wpływ na rozwój nowoczesnych terapii leczenia zaburzeń rytmu serca. Wpływ wyników obserwacji klinicznych można zauważyć analizując zwiększającą się akceptację dla poszczególnych rodzajów terapii, poszerzające się wskazania do zastosowania różnych wszczepialnych urządzeń sercowych u coraz szerszej grupy pacjentów, oraz zmieniającą się strukturę funkcji i algorytmów dostępnych w tych urządzeniach. Jednocześnie, badania kliniczne dają nam wyraźną odpowiedź na pytanie, czy dany rodzaj terapii będzie mógł być bezpiecznie i efektywnie stosowany u pacjentów.

3 WASKO Spółka Akcyjna ul. Berbeckiego Gliwice WASKO S.A. Producent innowacyjnych rozwiązań dla ochrony danych i bezpieczeństwa informacji mgr inż. Łukasz Hoppe Narzędzia informatyczne, komputery, urządzenia elektroniczne to dzisiaj codzienność. Traktujemy je jak wodę, chleb, czy inne dobra pierwszej potrzeby. Dzisiejsza młodzież, a nawet dzieci, nie wyobrażają sobie życia bez komputerów, dostępu do portali społecznościowych i komunikacji on-line za pośrednictwem różnych narzędzi wymiany informacji. Ta informacja jest przekazywana z szybkością, która jeszcze kilkanaście lat temu była nieosiągalna. Dostęp do ogromnej wiedzy jest praktycznie nieograniczony. WASKO S.A. jest jednym z twórców nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Początkowe doświadczenia spółki koncentrowały się na tworzeniu systemów informatycznych wspomagających zbieranie informacji wytwarzanej przez systemy lub pracowników wewnątrz organizacji i wspomagały przetwarzanie tych informacji na potrzeby usprawniania realizowanych procesów wewnętrznych. Kolejne doświadczenia rozwiązania związane były z systemami monitorującymi pracę urządzeń oraz systemami do zarządzania zbieranymi informacjami. WASKO S.A. jest również wiodącym producentem oprogramowania z dziedziny bezpieczeństwa. Świadczy usługi audytu i oferuje kompleksowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo instytucji samorządowych, instytutów badawczych oraz przedsiębiorstw, dla których posiadany dorobek intelektualny i przetwarzane informacje stanowią najcenniejszą wartość. Sprawna komunikacja to podstawa zarządzania w każdej sytuacji, a w szczególności w sytuacji kryzysowej. Niedopuszczalny jest jej brak tak samo jak dopuszczenie do szumu informacyjnego. Dlatego niezwykle istotne jest w zarządzaniu sytuacją kryzysową zdefiniowanie ścisłego zespołu zarządczego i sposobów jego komunikacji. Dla zapewnienia niezaprzeczalności dla podejmowanych decyzji i wydawanych rozkazów wskazane byłoby zastosowanie narzędzi pozwalających na silne uwierzytelnienie osób będących członkami zespołu kryzysowego, jak również tych współpracujących z zespołem. Artykuł przedstawia rozwiązania informatyczne wychodzące naprzeciw takim potrzebom, przedstawia technologie służące identyfikacji. Przedstawia listę najczęściej wykorzystywanych technik biometrycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem biometrii układu naczyń krwionośnych palca, wyróżniającą się na tle pozostałych technologii. Mając na uwadze wrażliwość i często poufność przetwarzanych i przesyłanych informacji należy zastosować szczególne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że tylko osoby upoważnione będą miały do nich dostęp przy jednoczesnej ochronie przed nieautoryzowanym wyciekiem danych. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku ochrony pomieszczeń czy budynków. Ścisła kontrola dostępu osób jest warunkiem niezakłóconego przebiegu procesów biznesowych oraz bezpieczeństwa organizacji. WASKO S.A. oferuje rozwiązania z dziedziny ochrony danych, identyfikacji i autoryzacji osób do zasobów organizacji oraz do budynków, rozliczalności w procesie przetwarzania informacji, ale również narzędzi wspomagające szybki dostęp i sprawną ich obsługę.

4 k12 sp. z o.o. ul. Powstańców Katowice Cloud Computing możliwości i bezpieczeństwo" mgr Łukasz Smacki Prezentacja dotyczy idei chmury obliczeniowej (ang. cloudcomputing). Na wstępie zostaną przedstawione etapy ewolucji systemów IT od komputerów typu mainframe do cloudcomputing. Zostanie udzielona odpowiedź na pytanie, czym jest chmura obliczeniowa oraz omówione kluczowe aspekty teoretyczne tej technologii. Zostaną również scharakteryzowane modele chmur obliczeniowych (kolokacja, IaaS, PaaS, SaaS) oraz zostaną przedstawione przykładowe usługi działające w tej infrastrukturze (m.in. icloud, Dropbox). Dalsza część prezentacji dotyczyć będzie aspektów technicznych związanych z cloudcomputing. Poruszone zostaną kwestie centrów danych (ang. data center), które stanowią rdzeń infrastruktury chmury (składowanie i przetwarzanie danych) oraz omówiona będzie technologia wirtualizacji, będąca podstawą funkcjonowania współczesnych chmur obliczeniowych. Następnie zostaną przedstawione możliwości chmury w kontekście elastyczności i kosztu oferowanych w jej ramach usług, oraz kwestie bezpieczeństwa danych. Końcowa część prezentacji dotyczyć będzie serwisu matters24.com tworzonego przez firmę k12 sp. z o.o., jako przykładu innowacyjnej aplikacji typu SaaS pracującej w chmurze obliczeniowej. OPTA-TECH ul. Konstruktorska Warszawa Modułowe rozwiązania mikroskopowe OPTA-TECH w badania naukowych mgr inż. Paweł Ostrowski Wystąpienie ma na celu zaprezentowanie podejścia firmy OPTA-TECH do konfigurowania rozwiązań w oparciu o zgłaszane przez klientów potrzeby badawcze. Stale prowadzona przez firmę obserwacja rynku niestandardowych modułów przeznaczonych do obserwacji mikroskopowych, pozwala na tworzenie zestawów dopasowanych do aktualnych potrzeb i nietypowych projektów badawczych. Elastyczne podejście do konfiguracji urządzeń, łączenie modułów od różnych poddostawców i ścisła współpraca ze środowiskiem naukowym, ma w założeniach firmy owocować tworzeniem zestawów urządzeń, odpowiednio przystosowanych do najnowszych badań. Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie firmy, wzajemna współpraca nauki i biznesu jest konieczna dla opracowania rynkowo przydatnych rozwiązań. Dzięki kontaktom ze środowiskiem naukowym i wymianie informacji o kierunkach badań firma ma możliwość wyszukiwania i łączenia dostępnych technologii odpowiednich do tworzenia atrakcyjnych dla szerszego grona odbiorców rozwiązań. W czasie wystąpienia skrótowo zaprezentowane zostaną również moduły, których rozwojem i implementacją w badaniach naukowych firma jest zainteresowana obecnie.

5 Streszczenia wystąpień doktorantów: mgr Michał Gunia Metody Monte Carlo: od fizyki cząstek elementarnych do praktycznego zastosowania Metody Monte Carlo w połączeniu z nowoczesnymi komputerami umożliwiają rozwiązanie skomplikowanych zagadnień fizyki cząstek elementarnych, takich jak symulacje procesów fizycznych w zderzeniach, czy też opis zachowania samych detektorów. Przykładami takich aplikacji są generatory PHOKHARA, BHAGHEN-1PH, czy BABAYAGA dla niskich energii z parą e+e w stanie początkowym. Uzyskane za ich pomocą wyniki wykorzystywane są m.in. w eksperymentach: KLOE, BaBar czy BES III. Dzięki wymienionym generatorom Monte Carlo możliwe jest wyznaczenie np. świetlności dla akceleratorów w tych eksperymentach, czy określenia hadronowej części anomalnego momentu magnetycznego mionu. Ta ostatnia wielkość jest niezwykle istotna dla przeprowadzanych w laboratorium CERN badań nad cząstką Higgsa. Prowadzone w przeszłości eksperymenty oraz symulacje dla eksperymentów jądrowych i cząstek elementarnych w niskich energiach, pozwoliły na opracowanie metod wykorzystywanych w terapii nowotworów. Natomiast same metody Monte Carlo wykorzystywane są bardzo często w badaniach rynków finansowych, czy tez rozwiązywaniu problemów związanych z procesami produkcji w przemyśle. mgr inż. Michał Walczak Analiza odchyleń geometrycznych obrazu na podstawie polimeru perforowanego synchrotronowo W prezentacji zostaną przedstawione wyniki badań przeprowadzanych na polimerze perforowanych synchrotronowo. Opisana zostanie próbka, sposób jej pozyskania, oraz sposób określenia jej wymiarów geometrycznych. Następnie zostaną zaprezentowane dane dotyczące pomiarów na synchrotronie (University of Singapur) oraz mikrotomografie X-Radia (University of Manchester), stanowiące projekcje oraz dane wolumetryczne po rekonstrukcji. Dane stanowiące wynik pomiarów zrekonstruowanych, porównano do danych pochodzących z mikroskopu elektronowego pod względem średnicy perforacji dla danych pochodzących z synchrotronu, oraz średnicy perforacji i ich zmian na przestrzeni wielu przekrojów - dla danych pochodzących z X-Radia. Wnioski dotyczą źródła powstawania odchyleń obserwowanych w obu próbkach oraz dalszych badań. mgr inż. Jolanta Filipek Modelowanie szwów czaszkowych w kraniosynostozie Kraniosynostoza polega na przedwczesnym zrośnięciu szwów czaszkowych podczas okresu niemowlęcego. Skutkuje to deformacją kości czaszki oraz często nieprawidłowym rozwojem dziecka, który spowodowany jest przez uciśnięcie mózgu. Kraniosynostozę diagnozuje się za pomocą tomografii komputerowej, dzięki której możliwe jest utworzenie modelu trójwymiarowego, bazując na metodzie segmentacji obrazu. Planowany zakres badań obejmuje: obrazowanie mikrotomograficzne, badania właściwości materiałowych, obliczenia numeryczne oraz projektowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych do

6 zespoleń kości czaszki. Ideą planowanych działań jest zbadanie zjawisk powodujących deformację struktur kostnych u dzieci z kraniosynostozą. Pierwszy etap badań rozpoczął się od skanowania dwóch szwów czaszkowych (prawidłowego i nieprawidłowego) w mikrotomografie rentgenowskim oraz od stworzenia modelu przestrzennego. mgr inż. Łukasz Cyganik Badania numeryczne stentów wieńcowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych Metoda elementów skończonych (MES) jest powszechnie wykorzystywaną metodą numeryczną wielu w dziedzinach inżynierii (m.in.: w mechanice konstrukcji, termomechanice). W mechanice konstrukcji służy głównie wyznaczaniu przybliżonych rozkładów pól przemieszczeń, odkształceń lub naprężeń, powstających w konstrukcjach przy zadanym obciążeniu. Dzięki temu możliwa jest ocena wytężenia materiału i sprawdzenie, czy konstrukcja spełnia założone wymagania wytrzymałościowe. W inżynierii biomedycznej MES wykorzystuje się m.in. do analiz wytrzymałościowych stentów podczas rozprężania wewnątrz naczynia wieńcowego. Analizy wytrzymałościowe stentów wieńcowych służą m.in. optymalizacji kształtu samej konstrukcji stentu, identyfikacji miejsc szczególnie narażonych na powstanie defektu w stencie podczas rozprężania, a także oceny stanu wytężenia w tkance naczynia wieńcowego. Pozwala to na wyeliminowanie wad konstrukcyjnych stentów już na etapie projektowania, a także dobór odpowiednich ciśnień rozprężania stentów. mgr Joanna Śróbka Mikrotomografia komputerowa systemu korzeniowego roślin perspektywy i rozwój badań Korzenie odgrywają kluczową rolę w procesach wzrostu i rozwoju roślin - poprzez funkcje jakie odgrywają w pobieraniu wody i substancji odżywczych z gleby. Z tego powodu korzenie są najważniejszym organem przy nabywaniu odporności na stres niedoboru wody przez roślinę. Pomimo ich kluczowej roli dla życia roślin, korzenie ze względu na swoją wrażliwość na światło i nieprzezroczyste właściwości gleby oraz trudności w prowadzeniu badań w warunkach polowych, w dalszym ciągu są słabo poznane. Dlatego obecnie intensywnie prowadzone są badania nad opracowaniem optymalnego systemu hodowli i badania systemu korzeniowego roślin w ich naturalnym środowisku życia. Obiecującym kierunkiem badań jest mikrotomografia komputerowa systemu korzeniowego. W prezentacji zostaną przedstawione przykładowe metody i badania oparte na wykorzystaniu mikrotomografii komputerowej, prowadzone przez innych autorów, oraz planowane badania w ramach pracy doktorskiej i ich praktyczne wykorzystanie. Badania te są istotne ze względu na powiększający się obecnie problem wyżywienia świata spowodowany pustynnieniem obszarów rolnych, zwiększaniem się populacji ludzkiej oraz zmniejszaniem się ilości plonów z jednego hektara w wyniku wyjaławiania gleb.

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Platforma technologiczna polskich protez serca

Platforma technologiczna polskich protez serca Platforma technologiczna polskich protez serca Małgorzata Gonsior 1, Artur Kapis 1, Maciej Darłak 1, Roman Kustosz 1, Paweł Jurkowski 2, Zenon Narojek 2 1 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT)

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, tel. 12 26 16 163 spis treści Projekty LeanL z wykorzystaniem narzędzi L 22 26 Największe w Polsce centrum biotechnologii

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie e-infrastruktury dla nauki

Znaczenie e-infrastruktury dla nauki NAUKA 2/2008 57-94 MACIEJ STROIŃSKI*, JAN WĘGLARZ** Znaczenie e-infrastruktury dla nauki 1. Wstęp Współczesna nauka ma wymiar globalny, i o ile globalizacja w znaczeniu ogólnym może budzić kontrowersje,

Bardziej szczegółowo

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE etwork enterprise europe enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2013 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE SIEDZIBA REDAKCJI: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a i n f o r m a t o r danych c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a kursy analizy Cieszę się, iż mogę przekazać w Państwa ręce kolejny Informator Centrum Szkoleniowego SPSS Polska.

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII GIS WE WSPOMAGANIU DZIAŁAŃ SŁUŻB RATOWNICZYCH DUŻEGO ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII GIS WE WSPOMAGANIU DZIAŁAŃ SŁUŻB RATOWNICZYCH DUŻEGO ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII GIS WE WSPOMAGANIU DZIAŁAŃ SŁUŻB RATOWNICZYCH DUŻEGO ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO Łukasz DZIEMBA Streszczenie: Dynamika sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

[BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG

[BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG [BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG Katalog usług badawczo - rozwojowych oferowanych przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach w ramach programu Bon na Innowacje 2013. Spis treści SYSTEMY INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 PWNT Gdańsk STRESZCZENIA Rozdział 1. Narzędzia wspomagające generowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OBSŁUGI ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMATYCZNYM - STUDIUM PRZYPADKU

PROBLEMY OBSŁUGI ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMATYCZNYM - STUDIUM PRZYPADKU Remigiusz Kozłowski Zakład Logistyki, Uniwersytet Łódzki Marek Matejun Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka PROBLEMY OBSŁUGI ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMATYCZNYM - STUDIUM

Bardziej szczegółowo