IMPORT EXPRESS ONLINE PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMPORT EXPRESS ONLINE PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 IMPORT EXPRESS ONLINE PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA importexpressonline.dhl.com IMPORT EXPRESS ONLINE: - SZYBKO I PRAWIDŁOWO PRZYGOTUJESZ PRZESYŁKI - BĘDZIESZ NIMI SPRAWNIE ZARZĄDZAŁ - TWOJE KONTO JEST ZABEZPIECZONE, A PRZESYŁKA BEZ PRZERWY WIDOCZNA Usługa Import Express Online została zaprojektowana, by sprawnie koordynować przepływ informacji między nadawcami i importerami bezpośrednio przez Internet, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Importerom daje pełną kontrolę, nadawcom pozwala przygotowywać przesyłki i nimi zarządzać. Korzyści: KORZYŚCI: Wystarczy kilka kliknięć, by online przygotować przesyłkę importową, łącznie z przygotowaniem owych dyspozycji dla nadawcy, listów przewozowych, faktur i z umówieniem warunków odbioru. Podczas wysyłania dyspozycji do kontrahentów zachowasz w tajemnicy swój numer konta Import Express oraz nie ujawniasz innych danych dotyczących konta. Przejrzysta komunikacja, a numery przesyłek i wszelkie związane z nimi dane są dostępne dla wszystkich zaangażowanych stron. Sprawdzasz status doręczenia w dowolnym momencie całego procesu. Proces wysyłania jest zautomatyzowany papierkową robotę sprowadzasz do minimum. Przygotowujesz przesyłki i zarządzasz nimi online, przez 24 godziny na dobę.

2 DOSTĘP I REJESTRACJA Import Express Online usługa całkowicie bezpłatna, nie wymaga instalacji oprogramowania. Jedyny wymóg to posiadanie przez importera konta Import Express Online. Nadawcy nie potrzebują konta, by rejestrować się i korzystać z aplikacji. Skorzystaj z DHL Import Express Online. Kliknij poniższy link: LUB importexpressonline.dhl.com znajdź odpowiednią zakładkę na stronie Po dokonaniu rejestracji, wpisz swój i hasło. Wskazówka Zaznacz pole poniżej pola logowania, by system zapamiętał Twój ID. ROZPOCZĘCIE Logowanie Jeśli jesteś importerem i pierwszy raz używasz tej aplikacji, musisz się najpierw zarejestrować. Kliknij przycisk Rejestracja poniżej przycisku Logowanie. Upewnij się, że masz przy sobie lub pamiętasz swój numer konta Import Express. Rejestracja Wskazówka Importer będzie mógł podać wiele numerów kont Import Express; zarówno podczas rejestracji jak też później, edytując profil użytkownika. Nadawca może się zarejestrować w Import Express Online i korzystać z profilu użytkownika bez konieczności posiadania numeru konta.

3 IMPORTERZY PRZYGOTOWANIE DYSPOZYCJI WYSYŁKOWEJ: SZCZEGÓŁY ADRESU Szczegóły adresu Importerzy mogą zarówno przygotować dyspozycje wysyłkowe i wysłać je do nadawców jak też wypełnić dokumenty w imieniu nadawców. Importerzy mogą zezwolić nadawcom na jednokrotne (jednorazowa dyspozycja wysyłkowa) lub wielokrotne (stałe upoważnienie)* korzystanie z ich numeru konta Import Express. Wprowadź i zapisz dane nadawcy oraz odbiorcy, dodaj ważne szczegóły dotyczące przesyłki i stwórz dyspozycję wysyłkową. Przeglądaj wprowadzone informacje i rozpocznij śledzenie losów przesyłek. Znajdź nadawcę lub odbiorcę Krok 1A: Dyspozycję wysyłkową można przygotować szybko, wybierając wprowadzone uprzednio informacje dotyczące nadawcy i odbiorcy w menu Nadaj z/nadaj do. Kliknij Dalej, by kontynuować. LUB Jeśli te dane nie były ostatnio używane lub potrzebujesz wpisać nowy adres, kliknij Otwórz książkę adresową lub Utwórz nowego nadawcę linki te znajdują się pod polem Nadaj z. Prosto i szybko wypełnij dokumenty Krok 1B: Aby prosto i szybko wypełnić dokumenty, wybierz język nadawcy z odpowiedniego menu i upoważnij nadawcę do wprowadzenia zmiany miejsca odbioru przesyłki. Jeśli jest to nowy adres, zaznacz pole, by zachować go w książce adresowej. Pamiętaj Jeśli nie zaznaczysz pola upoważniającego nadawcę do zmiany miejsca odbioru, nadawca nie będzie mógł edytować tego pola i innych z nim związanych. Dostępna w pierwszym kwartale 2011

4 PRZYGOTOWANIE DYSPOZYCJI WYSYŁKOWEJ: SZCZEGÓŁY PRZESYŁKI Szczegóły przesyłki Krok 2A: Okno Szczegóły przesyłki umożliwia importerowi: Wpisanie wiadomości dla nadawcy, takich jak wykaz elementów, numer zamówienia i sposób obchodzenia się z przesyłką. Dodatkowo możesz załączyć plik, który stanowi zlecenie zakupu lub inny podobny dokument. W miarę potrzeby rozliczanie frachtunku i opłat celnych z odrębnych kont. Rozwiń menu i wybierz właściwy numer konta Import Express, który chcesz obciążyć. Wskaż czy i jak często chcesz korzystać z owego powiadomienia o przesyłce, a także ustal preferencje przy korzystaniu z powiadomienia, gdy nadawca nie podjął przez pewien czas działań zgodnie z dyspozycją. Szczegóły przesyłki (przygotuj przesyłkę w imieniu nadawcy) Krok 2B: Uzupełnienie informacji podanych powyżej w opisie kroku 2A. Jeśli importer przygotowuje przesyłkę w imieniu nadawcy, może: Wybrać rodzaj opakowania, wpisać elementy i wagę oraz umieścić opis zawartości i status celny, (podlegająca ocleniu niedokumentowa i niepodlegająca dokumentowa ); może też zdecydować, czy wystawić online fakturę handlową. Wybrać produkt z listy wyświetlonych; aplikacja pokaże jedynie te produkty, których właściwości są zgodne z wpisanym wcześniej przez importera opisem przesyłki. Jeśli wybrany produkt nie jest dostępny podczas realizacji wysyłki, wskaż inną najszybszą lub najtańszą wersję produktu. Pamiętaj Przewidywana data doręczenia opiera się na założeniu, że wysyłka zostanie wysłana natychmiast. Data może ulec zmianie, zależnie od momentu wysłania.

5 PRZYGOTOWANIE DYSPOZYCJI WYSYŁKOWEJ: PODGLĄD I PRZESYŁANIE DYSPOZYCJI Podgląd szczegółów przesyłki Krok 3A: Import Express Online daje importerowi możliwość podglądu wszystkich wpisanych informacji przed wysłaniem ich do nadawcy. Wystaw nadawcy jednorazowe lub stałe upoważnienie* do korzystania z Twojego numeru konta Import Express. Zaznacz pole, by nadawca mógł zobaczyć cennik. Wskazówka Aby dokonać zmian, kliknij u dołu strony Wróć lub Przerwij. Kliknij Wyślij dyspozycję, by wysłać ją em do wybranego nadawcy. *Dostępna w pierwszym kwartale 2011

6 ZARZĄDZANIE UPOWAŻNIENIAMI Krok 3B: Utwórz dla nadawcy stałe upoważnienie* do wielokrotnego korzystania z konta i zapisz je, używając funkcji Zarządzaj upoważnieniami. Wprowadź szczegóły dotyczące nadawcy ( Z ) i odbiorcy ( Do ), wybierając ostatnio używane kontakty z menu lub użyj przycisku Otwórz książkę adresową, by zobaczyć zapamiętanych w niej innych nadawców. Możesz także kliknąć Utwórz nowego nadawcę/odbiorcę, jeśli chcesz wprowadzić dane dotyczące nowych kontrahentów. Kliknij na numer konta, które ma zostać obciążone. Sprawdź adres i szczegóły konta, by wybrać konto do rozliczeń frachtowych lub celnych. Kliknij Przyznano stałe upoważnienie u dołu strony. Link udostępniony nadawcy umożliwi mu bezpośredni dostęp do aplikacji Import Express Online. Wskazówka Informacja o wystawieniu przez Importera stałego upoważnienia* dla nadawcy zostanie wysłana do nadawcy wiadomością . Wiadomość będzie zawierać adres importera, link umożliwiający nadawcy dostęp do aplikacji oraz hasło. HISTORIA PRZESYŁKI I ŚLEDZENIE JEJ LOSÓW Przeglądaj historię przesyłek i śledź ich losy Krok 4: Aby zobaczyć przesyłkę i śledzić jej losy, kliknij przycisk Historia/Śledzenie. Kliknij nagłówek kolumny, by posortować dane według numeru ID, ostatnio zaktualizowanych, nazwiska nadawcy, kraju, ID, numeru listu przewozowego oraz statusu. LUB Rozpocznij śledzenie gotowej przesyłki, klikając Śledzenie w kolumnie Status. *Dostępna w pierwszym kwartale 2011 Możesz także zmienić/zatwierdzić i odrzucić dyspozycję wysyłkową lub przygotować nową stosownie do potrzeb.

7 INNE LINKI I OKNA IMPORTERA Mój profil Ekran Mój profil zawiera informacje, które zostały wprowadzone podczas rejestracji. Możesz je przeglądać i zmienić w dowolnym momencie. Odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu użycia danego okna znajdziesz, klikając Pomoc w panelu nawigacyjnym lub obok pól formularza. Okno Książka adresowa to doskonały sposób, by zachować wszystkie dane kontaktowe nadawcy i odbiorcy. Aby utworzyć nowego nadawcę i odbiorcę, kliknij odpowiedni przycisk i wypełnij wymagane pola. Książka adresowa Aby importować lub eksportować książki adresowe, kliknij odpowiednie przyciski na dole ekranu. Wybierz, książkę którą chcesz importować lub eksportować (nadawcy czy odbiorcy). Zaznacz, czy przesyłany plik ma nagłówki, wczytaj plik i kliknij Rozpocznij import/eksport. Dopasuj nazwy pól aplikacji Import Express Online do nazw pliku CSV, który ma być importowany bądź eksportowany. Kliknij Importuj/Eksportuj. Potwierdzenie operacji otrzymasz em.

8 NADAWCY Wprowadź i zachowaj adresy nadawców i odbiorców oraz wpisz ważne szczegóły przesyłki, umożliwiające utworzenie dyspozycji wysyłkowej, przeglądaj dane i śledź losy przesyłek. Nadawcy mają dostęp do Import Express Online Poprzez proaktywne potwierdzenie , wysłane przez importera lub Używając linku importexpressonline.dhl.com i danych do logowania, uzyskanych po rejestracji. Landing Page link w postaci adresu URL Krok 1: Nadawcy uzyskują dostęp do Import Express Online w następujący sposób: Klikając link, zawarty w proaktywnym potwierdzeniu , wysłanym przez importera. LUB Bezpośrednio poprzez link importexpressonline.dhl.com Pamiętaj Logując się po raz pierwszy do Import Express Online za pomocą linku, nadawca używa tymczasowego hasła, przesłanego w proaktywnym potwierdzeniu . Hasło to należy zastąpić nowym hasłem, które będzie obowiązywać przy wszystkich następnych przesyłkach. Landing Page link bezpośredni Zarejestrowani nadawcy zobaczą stronę podzieloną na dwie części: Przygotuj nową przesyłkę (przesyłka na żądanie nadawcy): dla nadawców przygotowujących przesyłkę, przy której wymagane jest posiadanie numeru konta DHL; opłatami zostanie obciążony posiadacz konta DHL, jeśli zatwierdzi prośbę. Zarządzaj przesyłkami: pokazuje dyspozycje wysyłkowe od importera.

9 ZLECENIE PRZESYŁKI: PODSUMOWANIE PRZESYŁKI Podsumowanie przesyłki Krok 2: Kiedy nadawca uzyska dostęp do programu za pomocą adresu wysłanego em, zobaczy podsumowanie dyspozycji wysyłkowych, przygotowanych przez importera. Kliknij Akceptuję, by zatwierdzić zlecenie importera. LUB Jeśli chcesz przyjąć zlecenie przesyłki, ale zmienił się adres odbioru, kliknij Zmień adres odbioru i zatwierdź. LUB Odrzuć zlecenie przesyłki i opisz przyczyny w polu Powód odrzucenia. Kliknij Odrzuć. Pamiętaj ZLECENIE PRZESYŁKI: OPCJE PRZESYŁKI Pole Zmień adres odbioru będzie dostępne dla nadawcy tylko wówczas, jeśli wcześniej importer zaznaczył, że nadawca ma prawo do zmiany tych danych. Szczegóły przesyłki Krok 3A: Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, wprowadź dodatkowe informacje, takie jak rodzaj opakowania, liczba elementów, waga całkowita, opis zawartości i wartość deklarowana (jeśli podlega ocleniu). Jeśli importer przygotował szczegóły przesyłki w imieniu nadawcy, nadawca powinien je tylko zweryfikować i skorygować, jeśli jest taka potrzeba. Krok 3B: Rozwiń menu i wybierz Odbiór, by wskazać żądane działanie. Dodatkowe dyspozycje mogą zostać wpisane w polu Specjalne instrukcje. Terminy odbioru mogą zostać ustalone z wyprzedzeniem, zależnie od kraju. Wskazówki Import Express Online potrafi nawet pomóc w rozstrzygnięciu, czy przesyłka powinna być określona jako niedokumentowa czy dokumentowa. Kliknij Pomóż mi zdecydować (link po prawej stronie pola Status przesyłki ). Nadawcy z USA wysyłający przesyłki podlegające ocleniu zostaną poproszeni o wpisanie ważnego zwolnienia ITN lub wybranie z menu zwolnienia FTR EXEMPTION.

10 Informacje dotyczące cła Krok 4: Wybierz pole Faktura handlowa lub Faktura Proforma z ekranu Typ faktury, zależnie od tego, co zamierzasz wysyłać. Wybierz typ eksportu z menu. Wprowadź informacje o towarze, wypełniając formularz i klikając Dodaj. Powtarzaj tę procedurę, aż wszystkie informacje o towarach zostaną wprowadzone. Wskazówki Dodatkowe informacje, nie wymagane w oknie dotyczącym faktury, to: podanie numeru faktury, warunków wymiany międzynarodowej, Inne uwagi i Inne opłaty. Może zostać wprowadzona więcej niż jedna lista informacji o towarach. Dodaj opis przesyłki, kraj pochodzenia, ilość, jednostkę miary i walutę. Kliknij Dodaj, by dodać każdą z list. Po wprowadzeniu wszystkich danych do faktury można dodać fakturę do szablonów klikając pole na dole i wpisując nazwę dla nowego szablonu. Opcje usługi Krok 5: W oknie Opcje usługi wyświetlają się dostępne produkty i usługi stosownie do wprowadzonych danych: miejsca wysyłki i przeznaczenia oraz szczegółów przesyłki. Widoczna jest też informacja o możliwym terminie odbioru przesyłki w kraju nadawcy. Jeśli importer zatwierdzi taką możliwość, nadawca będzie mógł zobaczyć ceny, widniejące przy każdym opisie produktu. Wybierz produkt DHL, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Jeśli importer już dokonał wyboru, sprawdź dostępność usługi i kontynuuj na ekranie Potwierdź przesyłkę.

11 ZLECENIE PRZESYŁKI: POTWIERDZENIE PRZESYŁKI Potwierdź przesyłkę Krok 6: Jeśli chcesz zmienić dane, możesz kliknąć Wróć w oknie Potwierdź przesyłkę. Kiedy dane zostaną zweryfikowane, zaakceptuj warunki korzystania. Kliknij Potwierdź przesyłkę, by kontynuować. Wskazówka Dyspozycja wysyłkowa może zostać anulowana w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku Przerwij. ZLECENIE PRZESYŁKI: DRUKUJ DOKUMENTY Drukuj dokumenty Krok 7: Wybierz opcje drukowania i liczbę kopii dokumentu, który chcesz wydrukować. Kliknij Podgląd wydruku, by zobaczyć dokument przed wydrukiem (podsumowanie przesyłki, list przewozowy, faktura), potem kliknij Drukuj.

12 PRZESYŁKA NA ŻĄDANIE NADAWCY Nadawca może przygotować i wysłać dyspozycję wysyłkową do importera. Importer musi zaakceptować takie żądanie, aby nadawca mógł kontynuować. Kosztami wysyłki zostanie obciążony importer. Dyspozycja wysyłkowa Krok 1A nadawca: Nadawca loguje się do Import Express Online. Wybiera odbiorcę z książki adresowej. Wprowadza szczegóły przesyłki, rozwija menu i wybiera importera z listy (jeśli wcześniej nie ustalone zostały zasady współpracy pomiędzy importerem i nadawcą, nadawca musi wprowadzić adres importera). Wybiera produkt. Zatwierdza wniosek. Importer otrzymuje powiadomienie . Szczegóły dotyczące nadawcy/odbiorcy Krok 1B importer: Importer otrzymuje powiadomienie i loguje się do Import Express Online. Sprawdza wniosek o przesyłkę. Jeśli to konieczne, aktualizuje wiadomość do nadawcy i informacje o opłatach. Zatwierdza lub odrzuca wniosek o przesyłkę. Nadawca otrzymuje powiadomienie . Krok 1C nadawca: Nadawca otrzymuje powiadomienie i loguje się do Import Express Online. Przegląda dyspozycję wysyłkową wraz z zaktualizowaną informacją importera. Drukuje dokumenty przesyłki i planuje jej odbiór.

13 Zamów kuriera Jeżeli nie posiadasz stałego zlecenia odbioru przesyłek przez kuriera, możesz wybrać dzień odbioru, używając zakładki Zamów kuriera. W tym samym terminie może zostać odebranych kilka przesyłek. Wniosek o upoważnienie/podgląd upoważnień Przechowuje informacje na temat wszystkich stałych upoważnień* wystawionych przez importera. Upoważnienie stałe* Wniosek o stałe upoważnienie* wystawiony przez importera umożliwia regularne wysyłanie przesyłek. Wprowadź ID importera. Wybierz odbiorcę. Zastosuj tę samą procedurę, jak przy przesyłce na żądanie nadawcy. *Dostępna w pierwszym kwartale 2011

14 INNE LINKI I OKNA NADAWCY Mój profil Ekran Mój profil zawiera informacje wprowadzone przez importera. Nadawca może je przeglądać i zmieniać w dowolnym momencie. Aby to zrobić, należy wprowadzić nowe lub zaktualizowane dane i kliknąć Opublikuj. Odpowiedzi na pytania odnośnie funkcjonowania okna znajdziesz, klikając Pomoc w panelu nawigacyjnym. Wskazówka Dodatkową pomoc znajdziesz na formularzach wysyłkowych, klikając linki poświęcone pomocy, umieszczone po prawej stronie niektórych pól formularza. Faktura handlowa/proforma Po wprowadzeniu wszystkich danych do faktury można dodać fakturę do szablonów klikając pole na dole i wpisując nazwę dla nowego szablonu. Książka adresowa Książka adresowa zawiera wszystkie informacje o odbiorcach, umożliwiając przygotowywanie przesyłek bez konieczności ponownego wpisywania tych samych danych kontaktowych. Użyj pola Znajdź, aby przeszukać wpisane kontakty lub zobacz je, używając wielu opcji sortowania, dostępnych w rozwijanej liście Zawarte w kolumnie.

15 DHL Express 12/10

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

UPS CampusShip Podręczny przewodnik Lipiec 2010 r.

UPS CampusShip Podręczny przewodnik Lipiec 2010 r. 2010 United Parcel Service of America, Inc. UPS, znak marki UPS i brązowy kolor są znakami handlowymi United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. UPS CampusShip Podręczny przewodnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE SPIS TREŚCI 0 WSTĘP 1 LOGOWANIE I REJESTRACJA 2 UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA 3 AKTYWACJA KONTA: KOMUNIKATY 4 5 PANEL KLIENTA:

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI aplikacji IntraShip na przykładzie przesyłki do UE

INSTRUKCJA OBSŁUGI aplikacji IntraShip na przykładzie przesyłki do UE INSTRUKCJA OBSŁUGI aplikacji IntraShip na przykładzie przesyłki do UE Aplikację uruchamiamy na stronie: www.intrashipeu.dhl.com W oknie głównym podajemy login, hasło i wybieramy język. Po lewej stronie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia pomocne w wysyłce przesyłek oszczędzasz czas i pieniądze

Narzędzia pomocne w wysyłce przesyłek oszczędzasz czas i pieniądze Narzędzia pomocne w wysyłce przesyłek oszczędzasz czas i pieniądze Łatwe w obsłudze. Mnóstwo przydatnych funkcji. Nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Zapraszamy do krótkiego przewodnika po narzędziach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie

Bardziej szczegółowo

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce dla sprzedawców internetowych, w tym kontrahentów sprzedających poprzez platformę Allegro 1 Spis treści 1. Nadanie Paczki

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Program Partnerski Junkers Platforma

Program Partnerski Junkers Platforma Program Partnerski Junkers Platforma www.junkers-program.pl Jedna z nagród - jazda Lamborghini Gallardo 1. Rejestruj zainstalowane urządzenia 2. Zbieraj punkty 3. Wybieraj nagrody Skok ze spadochronem

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki...

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki... ł ł ść ś ł ę Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp... 4 2. Rejestracja... 5 3. Logowanie... 7 4. Wyszukiwanie przesyłki... 9 5. Lista przesyłek... 12 6. Szczegóły przesyłki...

Bardziej szczegółowo

korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu

korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu KROK 1 Wybierz pozycję Moje Strona Moje zamówienia zakupu umożliwia: 1) Zarządzanie zamówieniami zakupu przesłanymi do systemu Tungsten Network przez Twojego klienta. Kliknij pozycję Moje KROK 2 Nowe 2)

Bardziej szczegółowo

Obsługa. Portalu Dostawcy

Obsługa. Portalu Dostawcy Obsługa Portalu Dostawcy Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy LDO Funkcje Portalu Dostawcy w układzie merytorycznym Strona główna Ustawienia Profil Zmiana hasła Powrót do strony głównej z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Witaj w Instrukcji Obsługi mytnt

Witaj w Instrukcji Obsługi mytnt Witaj w Instrukcji Obsługi mytnt Instrukcja ta ma za zadanie zapoznać Cię z mytnt. Wskaże Ci podstawowe kroki, które musisz wykonać, aby wysłać przesyłkę oraz kilka zalet, które sprawiają, że mytnt jest

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A.

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. 1. Rejestracja Uzyskanie dostępu do serwisu następuje po zarejestrowaniu konta na stronie rma3.blackpoint.pl. Proces rejestracji rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco:

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco: Podręcznik użytkownika Spis treści: 1. E-rejestracja o Rejestracja w systemie o Zapisywanie się na wizytę o Sprawdzanie czasu oczekiwania 2. E-Recepty E-Rejestracja 1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign Spis treści 1. SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign... 2 2. Otrzymywanie wiadomości e-mail z powiadomieniem... 2 3. Podpisywanie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Zatwierdzenia menedżera... 2 2. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK

DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK 1. Wejdź na https://webklient.dpd.com.pl i zaloguj się: Klient: 137157 Login: ce2 Hasło: Szkole2ce Preferowane przeglądarka Firefox. UWAGA! Aplikacja WEBKLIENT służy wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA I OBSŁUGA WEBAPI DHL PARCEL W IAI SHOP

KONFIGURACJA I OBSŁUGA WEBAPI DHL PARCEL W IAI SHOP KONFIGURACJA I OBSŁUGA WEBAPI DHL PARCEL W IAI SHOP Nr/wersja: Integracje/WI-012/1 1 > KONFIGURACJA 1. POŁĄCZENIE Z DHL24 DHL i IAI Shop przygotowały nową metodę integracji poprzez moduł DHL24 WebAPI.

Bardziej szczegółowo

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender?

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Jak zamówić zdjęcia

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

FedEx Ship Manager na fedex.com

FedEx Ship Manager na fedex.com FedEx Ship Manager na fedex.com Rejestracja Nadawanie przesyłek za pomocą aplikacji FedEx Ship Manager wymaga: 1 9-cyfrowego numeru konta FedEx. 2 Identyfikatora użytkownika i hasła. Aby dokonać rejestracji,

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami:

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem na naszą Infolinię, samodzielnie, za pomocą Internetu, załatwić następujące sprawy: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw, Zapoznać się oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO PGG SP. Z O.O.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO PGG SP. Z O.O. POLSKA GRUPA GÓRNICZA sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO PGG SP. Z O.O. Katowice, Lipiec 2016 Wersja 1.0 Spis treści 1. Wstęp strona główna i strona sklepu... 3 2. Rejestracja... 5

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku on-line - konkurs grantowy Na dobry początek!

Instrukcja wypełniania wniosku on-line - konkurs grantowy Na dobry początek! Instrukcja wypełniania wniosku on-line - konkurs grantowy Na dobry początek! 1. ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE Wejdź na stronę https://dotacje.fundacjabgk.pl Aby rozpocząć pracę z systemem należy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

DHL24 INSTRUKCJA. Warszawa, maj DHL Parcel

DHL24 INSTRUKCJA. Warszawa, maj DHL Parcel DHL24 INSTRUKCJA Warszawa, maj 2016 DHL Parcel Spis treści 1. Rejestracja / logowanie str. 3 2. Zmiana numeru konta klienta str. 4 3. Tworzenie nowej przesyłki krajowej str. 5 4. Zapisane przesyłki str.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Instrukcja Korzystania z systemu rezerwacji kremacji i pogrzebów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Wersja 1.1 Zawartość Zakładanie konta użytkownika...3 Logowanie się do serwisu...5 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU wersja 1.0 Uwagi ogólne: Aplikacja była testowana i działa poprawnie na przeglądarkach: Chrome Desktop 16+ Firefox Desktop 15+ Safari Desktop 5+ Opera Desktop 10+ Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwisu VoiceContact

Instrukcja obsługi serwisu VoiceContact Instrukcja obsługi serwisu VoiceContact 1. Nowa wiadomość głosowa...1 2. Kampanie oczekujące na wysłanie...3 3. Kampanie zakończone i realizowane...3 4. Importowanie wiadomości głosowych...4 5. Pliki dźwiękowe...5

Bardziej szczegółowo

Grundfos Extranet. Instrukcja użytkownika

Grundfos Extranet. Instrukcja użytkownika Grundfos Extranet Instrukcja użytkownika Wprowadzenie do sieci Grundfos Extranet Kilka słów na temat 2 Niniejsza instrukcja stanowi wprowadzenie do sieci Grundfos Extranet. Grundfos Extranet jest ciągle

Bardziej szczegółowo

HRS GROUP Online Invoice Portal

HRS GROUP Online Invoice Portal HRS GROUP Online Invoice Portal Instrukcja obsługi i Najczęściej Zadawane Pytania Szanowni Państwo, HRS GROUP Online Invoice Portal został przygotowany przez HRS GROUP z myślą o Was. Teraz możecie Państwo

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla

Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-pgg.coig.biz/

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Integracja GlobKurier.pl BestSeller Instrukcja wdrożenia i konfiguracji

Integracja GlobKurier.pl BestSeller Instrukcja wdrożenia i konfiguracji Integracja GlobKurier.pl BestSeller Instrukcja wdrożenia i konfiguracji str. 1 SPIS TREŚCI Opis modułu... 3 Wdrażanie modułu Globkurier.pl do e-sklepu na platformie BestSeller... 4 Ustawienie sposobu dostawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu Niniejszy dokument stanowi instrukcję obsługi Systemu TVP KLIPER. Instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników platformy posiadających konto z uprawnieniami Administratora firmy (główne konto firmy) oraz

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Cofanie upoważnień dostępu do bazy danych SIO Wersja 1.0, wrzesień 2012 2 Spis treści Wstęp... 3 Cofanie upoważnień w systemie

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20

Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20 Instrukcja obsługi aplikacji Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20 Dział Nowych Projektów, 2012 Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA... 4 3 PANEL GŁÓWNY... 5 3.1 IMPORT PLIKU CSV...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

FedEx Ship Manager at fedex.com

FedEx Ship Manager at fedex.com FedEx Ship Manager at fedex.com 1 REJESTRACJA Zanim możliwe będzie używanie FedEx Ship Manager a do przeprowadzania wysyłek, trzeba zarejestrować się na stronie FedEx, aby otrzymać identyfikator użytkownika

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online

INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online INSTRUKCJA OBSŁUGI Platforma druku CAD online Niniejsza instrukcja dotyczy obsługi zakładki Platforma druku CAD online. Zakładka umożliwia automatyczne składanie i śledzenie stanu realizacji zamówień.

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Odbieranie zamówień przez Wykonawcę i Dyrektora szkoły

Odbieranie zamówień przez Wykonawcę i Dyrektora szkoły Odbieranie zamówień przez Wykonawcę i Dyrektora szkoły wersja 1.1 2 Spis treści Wstęp... 3 Wyszukiwarka zamówień Wykonawca... 3 Status zamówienia - Wykonawca... 4 Potwierdzenie odbioru zamówienia Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania Awruk E-sklep

Instrukcja działania Awruk E-sklep Instrukcja działania Awruk E-sklep Niniejsza instrukcja opisuje sposób użytkowania aplikacji udostępnianej przez firmę Awruk. W niektórych przypadkach przedstawiony jest pewien schemat postępowania, który

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Autorejestracja Wykonawców

Autorejestracja Wykonawców Autorejestracja Wykonawców 1) W celu zarejestrowania się na platformie zakupowej PWSTE należy wybrać odnośnik "Zaloguj" (znajdujący się w prawym, górnym rogu ekranu), następnie w oknie logowania należy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie

Bardziej szczegółowo