Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor"

Transkrypt

1 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois Tel , Fax , Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor Support Staff: Mr. Mathews Vellurattil, Deacon Sr. Michaeline Kwit, C.S.F.N., Office Manager Ms. Patricia Szymaszek, Bulletin Editor/Secretary Mr. Marek Rutkowski, Webmaster Mrs. Laurie Becker, Youth Minister Twenty-third in Ordinary Time September 7, 2014 Parish School and Office Telephone Fax: Ms. Catherine Scotkovsky, Principal Mrs. Patricia McAleer, Assistant Principal Mrs. Darlene Connelly, Administrative Assistant Religious Education Telephone Olga Kalata, Coordinator of Religious Education

2 An historic moment will happen on September 8th in our parish. Our Pastor, Fr. Marek Janowski SJ, will pronounce his final vows in the Society of Jesus. What are these vows about? Firstly, I want to explain the difference between religious vows and ordina ons which people o en confuse. Ordination (diaconate, presbyterate or episcopate) is a sacrament and is something that is received by a person, through which one can celebrate Mass, hear confessions, anoint the sick, bless marriages and so on. Through ordina on a man becomes a priest. Religious vows are something that a man gives - special promises devoted to God in a par cular form. In the Church's tradi on there are three vows: poverty, chas ty and obedience. One may take vows, but not be ordained (such as religious brothers). Religious vows are connected with belonging to a particular religious order. This is why there is a vow of obedience, where one follows God's will expressed through superiors within a religious order. In this le er, it is worth men oning that one may be ordained without professing any vows, as happens with diocesan priests. They, for example, do not promise to live in poverty and share their property with the religious community. However, they promise celibacy or obedience to the bishop. The vows taken by Jesuits are different from vows taken by the members of other communi es. We do not take temporary vows. From the beginning of forma on, a er 2 years of the novi ate, we have perpetual vows ( although they are called simple vows.) These simple vows oblige the taker of these vows, but, they have no consequences for the Society of Jesus. Because of that, in the formula it is said: I promise that I will enter this same Society to spend my life in it forever, even though one lives fully as a Jesuit before and a er those simple vows. A er a long forma on (usually about 20 years) the Jesuit takes his solemn profession (vows) and from that moment, he is fully immersed into the Society of Jesus. That is why this profession is also called final vows. Some of the Jesuits, especially those who have progressed the most in their service to the Lord, are invited to take a fourth vow - obedience to the pope in the ma er of missions. This does not mean that the rest are freed from such obedience. But, for those taking the fourth vow, it is the expression of greater readiness to help the pope. Another characteris c of Jesuits' vows is that they are pronounced ad Hos am (in front of the Host), not at the hand of the Superior. This is a reason why the vows are taken before Holy Communion (right a er Lamb of God) when the Host is raised, and not a er the homily. Final vows end the institutional formation of the Jesuit, but they do not close the personal forma on that lasts for one s whole life. This is why we are encouraged to accompany Fr. Marek in his religious and priestly life with our prayers. I invite all of you to pray together on Monday, Sept. 8th at the 7p.m. Mass. Fr. Damian, SJ. Associate Pastor 8 września w naszej parafii będziemy świadkami historycznego wydarzenia. Nasz Proboszcz, o. Marek Janowski SJ złoży ostatnie śluby w Towarzystwie Jezusowym. O co chodzi z tymi ślubami? Najpierw warto wyjaśnić różnicę między ślubami a święceniami. Święcenia (diakonat, prezbiterat, biskupstwo) są sakramentem i jest to coś co człowiek otrzymuje, dzięki czemu może odprawiać Mszę Świętą, słuchać spowiedzi, namaszczać chorych, błogosławić małżeństwa itd. Przez święcenia człowiek staje się potocznie nazywanym księdzem. Śluby natomiast są czymś co człowiek daje, składaszczególne przyrzeczenie oddania się Bogu w bardzo konkretnej formie. W tradycji Kościoła składa się trzy śluby: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Można więc złożyć śluby, a nie przyjąć święceń (tak np. czynią bracia zakonni). Śluby zazwyczaj wiążą się z przynależnością do jakiegoś zgromadzenia lub zakonu, stąd ślub posłuszeństwa- słuchania Boga działającego poprzez konkretnych przełożonych we wspólnocie zakonnej. Warto nadmienić też, że można przyjąć święcenia, a nie składać przy tym ślubów. Tak dzieje się w przypadku księży diecezjalnych, którzy nie ślubują np. ubóstwa, choć przyrzekają celibat (bezżenność). Śluby jezuitów różnią się od ślubów w innych zakonach tym, że jezuici nie składają ślubów czasowych. Od razu, po 2- letnim nowicjacie, jezuita składa śluby wieczyste, choć są to tzw. śluby proste. Specyficzne dla nich jest to, że zobowiązują w całości składającego, ale nie nakładają żadnych konsekwencji na zakon. Dlatego w formule pierwszych ślubów jest takie zdanie: i przyrzekam wstąpić do tegoż Towarzystwa, które o. Marek wypowiedział w 1999, choć i przed tymi ślubami jak i po nich żył w pełni ślubami, jak każdy jezuita w strukturach zakonnych. Po wielu latach formacji (średnio ok. 20 lat o wstąpienia) jezuita składa uroczystą profesję (czyli śluby) i wtedy dopiero jest w pełni włączony do zakonu. Stąd też inna nazwa tego wydarzenia: ostatnie śluby. Niektórzy jezuici, szczególnie ci którzy bardziej odznaczają się w służbie Bożej, są zaproszeni by złożyć dodatkowo tzw. czwarty ślub - posłuszeństwa papieżowi w sprawach misji. Nie oznacza to jakoby inni mogli być nieposłuszni względem papieża, ale my jako jezuici powinniśmy być bardziej gotowi na pomoc papieżowi niż ktokolwiek inny. Tych, którzy składają czwarty ślub, nazywamy w zakonie profesami. Inną charakterystyczną cechą dla ślubów jezuitów jest to, że składane są one ad hos am (czyli na Hos e), a nie na ręce przełożonego, jak dzieje się to w innych zakonach. Stąd też inny moment składania ślubów czasie Mszy: nie po homilii, lecz tuż przed przyjęciem Komunii św., po odśpiewaniu Baranku Boży. Ostatnie śluby kończą instytucjonalną formację zakonnika, choć nie kończy się formacja indywidualna, bo ta trwa całe życie. Stąd i o. Markowi warto w jego życiu kapłańskim i zakonnym towarzyszyć modlitwą. Zapraszam więc do wspólnej modlitwy z o.markiem i za niego jutro na 7 pm. o. Damian sj, wikary

3 Mass Intentions MONDAY, September 8 - Nativity of the BVM 8:15 - Most Forgotten Soul in Purgatory - A. Mravec - Safety & protection of all unborn babies - A. Mravec 7:00PM - Health & God s Blessings for Fr. Marek Janowski, SJ - St. Ladislaus Parishioners TUESDAY, September 9 - St. Peter Claver 8:15 - Safety & protection of all unborn babies - A. Mravec 7:00PM - Father s Day Spiritual Bouquet Intentions WEDNESDAY, September 10 - Weekday 8:15 - Blessings for Benefactors of St. Ladislaus Parish - Safety & protection of all unborn babies - A. Mravec 7:00PM - O błogosławieństwo dla dobroczyńców naszej parafii THURSDAY, September 11 - Weekday 8:15 - +Jimmy Kochanski (10 year anniversary) - Cousin Tom - Safety & protection of all unborn babies - A. Mravec 7:00PM - For many holy vocations to the priesthood & religious life; Blessings for those called Please pray for all our sick parishioners, family members, friends and loved ones, especially: Bach, Elaine Behnke, Mildred Cobitz, Kay Doherty, Joan Dmuchowski, Edna Gorski, Grace Kreczmer, Ron Marconi, Kiona Nida, Wanda Orama, Ramina Pekala, Helen Raptis, Mary Ann Serwinski-Santoro, Irene Wietrzak, Frank Wietrzak, Maria Wnek, Elaine Please call the parish office if you would like a name listed. (You must be a member of the immediate family.) This week the Votive Candles in front of Our Lady of Czestochowa burn for Victims of Terror, War & Persecution FRIDAY, September 12 - Weekday 8:15 - Safety & protection of all unborn babies - A. Mravec - +Stephen Valent - Family 7:00PM - For poor souls in purgatory Marriage Banns I & II - Marzena Bugaj & Damian Tworzydło SATURDAY, September 13 - St. John Chrysostom 8:15 - +Jennifer Zaremba - Mom & Dad - Safety & protection of all unborn babies - A. Mravec 5:00PM - +John Zuber - Family - +Christina Korzenski (3rd year anniversary) Edward & Irene Korzenski SUNDAY, September 14 - Exaltation of the Holy Cross 7:30 - O powrót do zdrowia i opiekę Matki Bozej dla Stefanii Kapłon 9:00 - Safety & protection of all unborn babies - A. Mravec 10:30 - +Marian Długosz - +Michał Mielnik - Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej prosząc o zdrowie i Dary Ducha Świętego dla członków Kółek Żywego Różańca, całej wspólnoty zakonnej i ich rodzin oraz całej parafii. 12:00 - For parishioners 1:30PM - +Iwona Madej - Teresa Madej - +Stanisław Taraska (12th ann.) Michele, Emilie & Steve Tarchala - Darów ducha św. Blogosławienstwo Boze i opiekę Matki Przenajswietszej dla Kalili z okazji 10 urodzin - M. Dawood 7:00PM - Weekly Events: SUNDAY, September 7 - Second Collection - 100th Jubilee Renovation Fund MONDAY, September 8 - Fr. Marek Janowski makes Final Vows within Society of Jesus, 7:00 p.m. Mass--Followed by reception in Church Hall - School Parent Association Mtg, School Library - 6:30pm TUESDAY, September 9 - Eucharistic Adoration SUNDAY, September 14 - Second Collection - Church Door Fund Weekend Collection Taca Niedzielna August 31, $4, THANK YOU! - BÓG ZAPŁAĆ! Please remember St. Ladislaus Parish in your will. Proszę pamiętaj o Parafii św Władysława w swoim testamencie.

4 Principal s Corner I am personally inviting every parent of a current St. Ladislaus student to join me at the next Parent Association Meeting on Monday, September 8th at 6:30 p.m. in the School Library. This will be an opportunity for our school parents to gather, sharing their ideas and talents as we work as a school community to promote our school and plan activities for the new school year. It is our time to Shout from the Roof Top and let the Portage Park Community know that we are a: Proud, Strong School...Educating Tomorrow s Leaders Thank you for all of your Market Day orders this month! We re looking forward to seeing you when you pick up your Market Day order on Monday, September 8, between 4:30 and 5:30 p.m. You can find us in the school library (enter from the parking lot). Thank you for your continued support. Knights of Columbus, Tonti Council #1567 is sponsoring its 18th Annual Art in the Park Arts, Crafts & Collectible Fair Saturday and September 20 & 21, 2014 at Portage Park, Irving & Central God s loving arms are round about me, God s precious wisdom guides me, God s sheltering love protects me, God alone governs man and every situation. Religious Education for Grades 1-8 Will Start September 13th We will have registration on Saturday, September 13th from 9 a.m. to Noon in the Lockwood Ave. school building (enter from parking lot). If this is your first time registering at our parish, please bring a copy of your child s baptismal certificate. Tuition is $160 per child which includes a $30 book fee. Classes are held on Saturday mornings from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. If you have any questions or need additional information please call Ms. Olga Kalata, Coordinator of Religious Education at WELCOME A warm welcome to all who celebrate with us, whether visitors, long-time parishioners, or newly arrived in the parish. If you are not registered at St. Ladislaus, or are registered and need to make changes, please fill out the form below and place it in the collection basket or mail it to the parish office. (If you are a new parishioner, you will be contacted for additional information.) NAME: PHONE: ADDRESS: CITY/ZIP: ( ) New Parishioner ( ) New Address ( ) New Phone Number ( ) Moving, please remove from parish membership

5 Society of St. Vincent de Paul - Bringing Christ to the Poor On September 27, we celebrate the feast of St. Vincent de Paul. In 1833 Blessed Frederic Ozanam started an organization called the Society of St. Vincent de Paul, modeled on its patron who dedicated his life to helping the poor. Today the Society, through local conferences, continues to carry out St. Vincent's mission of bringing Christ to the poor through good works and prayer. Please continue to pray for the members of the Society so they can continue this essential work of mercy. If you are interested in learning more about the Society of St. Vincent de Paul and how you can become a member, volunteer or make a donation, please call (312) or visit Church Door Fund In your September/October envelope packets you will find a light blue envelope with the wording Church Door Fund. As you ve probably noticed, the outer doors of our church are in very bad condition. These are the original church doors from the 1950 s and the Chicago weather has taken its toll. Beginning next weekend, September 13th/14th and the second weekend of each month thereafter, we will have a second collection for the purpose of covering the cost of replacing these doors. We are currently waiting for the final cost estimates for the new doors. As soon as we know the actual costs involved, we will let you know. For many, 9/11 is shorthand for a date, September 11, That day, 19 men hijacked four commercial airplanes. They intentionally flew three of the planes into buildings: the Twin Towers at the World Trade Center in New York City and the Pentagon, the headquarters for the armed forces of the United States, located just outside Washington, D.C. The Twin Towers ultimately collapsed because of damage from the impact of the hijacked planes. Hijackers turned the fourth plane off course and headed to Washington, D.C., likely to be crashed into the U.S. Capitol building. The passengers and crew aboard that plane fought back, and the plane instead crashed into an empty field in western Pennsylvania. Nearly 3,000 people were killed as a result of the 9/11 attacks, including people from more than 90 nations. Since 2001, individuals and organizations have responded to 9/11 with service and volunteer efforts, many supporting the philanthropic wishes and interests of those killed on 9/11. In 2009, this work was formally acknowledged and supported with the establishment of the September 11 National Day of Service and Remembrance. May the lives remembered, the deeds recognized, and the spirit reawakened be eternal beacons, which reaffirm respect for life, strengthen our resolve to preserve freedom, and inspire an end to hatred, ignorance and intolerance. On Monday September 8th, at the 7:00 p.m. Mass, our pastor, Father Marek, will make his final Religious Vows within the Community of the Society of Jesus. Father Marek, we wish you God s grace, the power of the Holy Spirit, the care of Our Lady, and the health and strength to continue the work of your predecessors and fulfill the mission intended by providence. EUCHARISTIC ADORATION For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Take time to visit Jesus in Eucharistic Adoration. Eucharistic Adoration takes place in our parish every Tuesday beginning after the 8:15 a.m. English Mass. Benediction is at 6:45 p.m. followed by a 7:00 p.m. Mass in Polish. Adoration also takes place every First Friday of the Month from 6 p.m. to 7 p.m.. Questions For Prayer And Reflection Before the Eucharist God Bless You Father Marek Following the Mass, our Polish Club invites everyone to the church hall for refreshments where you will have an opportunity to personally offer your best wishes to Father Marek. What issues affecting your community and the world today weigh deeply on your heart? Spend some time bringing these concerns before the Blessed Sacrament. During your time before Christ in the Eucharist, can you sense his compassion? Love? Desire to transform all that opposes human life and dignity? What gifts has God the Father given you? How might He be asking you to use these gifts in the service of others? Update on Cardinal George Cardinal George has agreed to participate in a clinical research trial at University of Chicago Medicine. The trial is testing a new drug, which may work by activating cells of the immune system enabling them to attack cancer cells. This approach differs from that of traditional chemotherapy, which uses drugs designed to be toxic to cancer cells. A preliminary trial of this new drug has shown promising results for patients who have the same type of cancer as Cardinal George. The current study seeks to confirm these results in a larger number of patients. The Cardinal is grateful to those who are praying for him and requests that everyone continue to remember him in their thoughts and prayers.

6 Parish Information: Parish Office Hours : Monday to Friday : 9:00a.m. - 5:00p.,m; Saturday 9 a.m. - Noon Masses : Monday - Friday: 8:15a.m. English; 7:00p.m. Polish Saturday : 8:15 a.m. Bi-lingual (Polish/English) 5:00p.m. (Vigil Mass) English, : 7:30a.m. Polish, 9:00a.m. English, 10:30a.m. Polish 12:00p.m. English, 1:30p.m. Polish, 7:00p.m. Polish Holy Days: 7:00a.m. Polish, 8:15a.m. English, 7:00p.m. Polish, Vigil Mass (Anticipated) on previous day: 5 p.m. English Sacrament of Reconciliation: : Before each Mass Monday - Friday: Before 8:15 a.m.mass; and 6:30 p.m. before 7:00p.m.Mass Saturday: Before 8:15 a.m. Mass and 4:30 p.m. before 5:00p.m. Mass Baptism: First of the Month - Polish, after the 1:30 p.m. Mass Second of the Month - English, after the Noon Mass First time parents should arrange to attend a preparation session prior to the celebration of the sacrament. Sessions are held in the school at 7:30 PM every 1st Wednesday of the Month in English and every 3rd Wednesday of the Month in Polish. Chicago s Got Sisters! Retreat Chicago, IL Oct , 2014 Pray and share with Sisters from different religious communities in the Chicago area as you discern your vocation. This weekend is a great opportunity to serve and be a part of community life, while asking questions about discernment and getting answers in real time. Sponsored by the Office for Religious/Chicago Archdiocesan Vocation Association. For more information, contact Sister Theresa Sullivan, D.C., at or Visit to register. Marriage: Arrangements must be made at least four months in advance. Please make an appointment with one of the priests to begin the process. Sick Calls: In all cases of serious illness or accident the priest should be called at once. Holy Communion will be brought to the sick upon request. Adoration: Every Tuesday following the 8:15 a.m. Mass. Benediction at 6:45 p.m. followed by Polish Mass at 7p.m. Every First Friday of the month from 6 to 7 p.m. Divine Mercy Chaplet - Tuesdays at 6:45 p.m. Our Lady of Perpetual Help Novena - Wednesdays at 6:45 p.m Liturgical Schedule for Saturday and, September 13th and September 14th Saturday 5:00 p.m. 7:30 a.m. 9:00 a.m. 10:30 a.m. 12:00 p.m. 1:30 p.m. 7:00 p.m. Lector Commentator M. Kreczmer K. Burnside A. Wilczek R. Bazan A. Baros C. Setlak J. Kubas Youth Mass Polska Szkoła M. Kulik A. Kulik Eucharistic Ministers L. Michno Z. Czarny X. Chiriboga L. Lagos M. Kulik Altar Servers P. Fedczuk J. Kosinski N. Czarny, M. Leszman, A. Maslanka P..Puciaty K. Dawood K. Jablonski A. Kosek

7 8 września, we wspomnienie Urodzin Najświętszej Maryi Panny, podczas mszy św. o godz. 7pm, o. Proboszcz Marek Janowski, złoży swoje ostatnie śluby zakonne w Towarzystwie Jezusowym. Z okazji Uroczystej Profesji Zakonnej, Ojcu Proboszczowi Markowi Janowskiemu, życzymy wielu łask Bożych, mocy Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, oraz zdrowia i sił w kontynuacji dzieła swoich poprzedników i wypełnienia misji przeznaczonej przez Opatrzność Szczęść Ci Boże Ojcze Marku! Po uroczystej mszy świętej Klub Polski zaprasza wszystkich na poczęstunek do sali parafialnej, gdzie każdy osobiście będzie mógł złożyć życzenia Ojcu Proboszczowi. Program edukacji religijnej Rejestracja na program edukacji religijnej na rok szkolny 2014/2015 w szkole św. Władysława odbędzie się w sobotę, 13 września o godzinie 9 rano w budynku szkoły przy Lockwood Avenue (wejście od parkingu). Jeśli rejestrujesz swoje dziecko (dzieci), po raz pierwszy, należy przedstawić kopię świadectwa chrztu dziecka. Ponadto, jeśli dziecko (dzieci) uczęszczało na lekcje religii w innej parafii, prosimy o dostarczenie świadectwa ich ukończenia w tej parafii. Począwszy od 13 września, zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę od 9:30 do 11:30 w budynku szkoły. Dzieci są przygotowane do przyjęcia sakramentów Pojednania i Komunii Świętej w klasie 2 i sakramentu bierzmowania w klasie 8 lub 7. Studenci muszą uczęszczać na zajęcia wychowania religijnego rok przed, jak i rok po przyjęciu sakramentu. Zalecamy aby dzieci uczęszczały przez wszystkie 8 lat. Czesne wynosi $160 (w tym $30 opłaty za książki) za dziecko. Jeśli więcej niż 2 dzieci z tej samej rodziny, czesne dla trzeciego i kolejnych dzieci będzie $100 za dziecko. Istnieją dodatkowe opłaty: Pierwsza Komunia - $100; Bieżmowanie - $100. Klasy prowadzone są w języku angielskim. Fundacja Strong Family przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago zaprasza małżonków na weekend we dwoje pod nazwą: Spotkania Małżeńskie Celem jest umocnienie sakramentalnego związku i naprawa małżeństwa od wewnątrz. Pary małżonków, bez dzieci, mogą się zapisywać na najbliższy weekend do 15 września. Odbędzie się on w Mundelein, w dniach od 14 do 16 listopada. Poprowadzą go ksiądz jezuita i goście z Polski. Zgłoszenia przyjmuje Olga tel oraz Krzysztof, tel Więcej informacji o tej formie umocnienia, uratowania i naprawy małżeństwa (jeśli jest taka potrzeba) na stronie Grupa modlitewna Ruchu Rodzin Nazaretańskich przy parafii sw. Władysława w Chicago informuje, że z dniem 15 września wznawia swoje po wakacyjne spotkania, na które wszystkich chętnych zapraszamy. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek po Mszy sw o godzinie siódmej wieczorem. Kontakt: Ksiadz proboszcz - Ojciec Marek Janowski, SJ - opiekun grupy Lub z animatorami: Anna Leśniak, telefon (773) Helena Bzura, telefon (847) Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje bezpłatne kursy, przygotowujące do egzaminu na obywatelstwo. Kursy rozpoczną się w sierpniu i we wrześniu. Zajęcia odbywać się będą w tygodniu wieczorami oraz w soboty i niedziele na północy i południu Chicago. W celu zapisania się proszę dzwonić na numer

8 Fundusz na Drzwi Kościoła W swoich pakietów kopert wrzesień / październik znajdziesz jasnoniebieski kopertę z treścią Church Door Fund. Jak już zapewne zauważyliście, zewnętrzne drzwi naszego kościoła są w bardzo złym stanie. Są to oryginalne drzwi kościoła z 1950 roku i warunki atmosferyczne w Chicago zebrały swoje żniwo. Począwszy od przeszłego weekendu, 13 i 14 września w każdy drugi weekend miesiąca, będziemy mieć drugą kolektę na cel pokrycia kosztów wymiany tych drzwi. Jesteśmy w trakcie oczekiwania na ostateczny kosztorys nowych drzwi. Tak szybko, jak się tylko dowiemy jakie są koszty poinformujemy was o tym. Dziękujemy za wszystkie swoje zamówienia Market Day w tym miesiącu! Czekamy na spotkanie z Państwem podczas odbioru zamówień w poniedziałek, 8 września, między 4:30 a 5:30 pm. Znajdziecie nas w bibliotece szkolnej (wejście od strony parkingu). Dziękujemy za nieustające wsparcie. Towarzystwo Świętego Wincentego de Paul Przynosząc Chrystusa ubogim W dniu 27 września, obchodzimy święto św Wincentego de Paul. W 1833 Błogosławiony Fryderyk Ozanam rozpoczął organizację o nazwie Towarzystwo Świętego Wincentego de Paul, na wzór swego patrona, który poświęcił swoje życie, by pomagać biednym. Dziś społeczeństwo, poprzez lokalne konferencje, nadal wykonuje misję św Wincentego niesienia Chrystusa do ubogich poprzez dobre uczynki i modlitwy. Jeśli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat Towarzystwa Świętego Wincentego de Paul oraz w jaki sposób można zostać członkiem, wolontariuszem lub dokonać wpłaty, zadzwoń (312) lub odwiedź nas na stronie Adoracja Najświętszego Sakramentu Adoracja odbywa się w każdy wtorek - początek po mszy angielskiej o godz. 8:15 am., aż do błogosławieństwa o godz. 6:45 pm., po którym następuje Msza w języku polskim o godz. 7:00 pm. Zamach z 11 września 2001 seria czterech ataków terrorystycznych, przeprowadzonych rano we wtorek 11 września 2001 roku na terytorium Stanów Zjednoczonych za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich. Dokonało go 19 porywaczy, którzy kupili bilety na 4 loty krajowe amerykańskich linii lotniczych. Po przejęciu kontroli nad samolotami skierowali je na znane obiekty na terenie USA. Oficjalnie przyjmuje się, iż wieże uległy zawaleniu na skutek naruszenia stalowej konstrukcji nośnej budynków, częściowo wskutek uderzenia samolotów, a następnie w wyniku intensywnych pożarów zainicjowanych przez eksplodujące paliwo lotnicze. W zamachu zginęły 2973 osoby (w tym 6 Polaków). Winą za zamachy obarczono organizację al-kaida dowodzoną przez Osamę bin Ladena. 29 października 2004 roku arabska telewizja satelitarna Al-Dżazira nadała wystąpienie Osamy bin Ladena, w którym wziął on na siebie odpowiedzialność za zamachy z 11 września 2001 roku i zagroził ich powtórzeniem. Oświadczył, że ataki terrorystyczne na USA to przejaw walki o wolność. WITAMY Serdecznie witamy wszystkich, którzy uczęszczają do naszego kościoła, zarówno gości jak i długoletnich parafian, oraz nowoprzybyłych do naszej parafii. Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany w parafii św. Władysława, lub jesteś zarejestrowany ale potrzebujesz wprowadzić jakieś zmiany, prosimy o wypełnienie poniższej formy i wrzucenie jej do koszyka lub wsyłanie listownie do biura parafialnego. (Jeżeli jesteś nowym parafianinem skontaktujemy się z tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji.) IMIĘ: TEL: ADRES: MIASTO/KOD ( ) Nowy parafianin ( ) Nowy adres ( ) Nowy numer telefonu ( ) Przeprowadzka, proszę o skreślenie z listy

9 Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła - 7 września 2014 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje Wspólnota zebrana w Chrystusie potrzebuje przywódców. Czy On zaprasza ciebie, abyś rozważył powołanie do kapłaństwa lub do życia zakonnego? Aby uzyskać więcej informacji na temat kapłaństwa skontaktuj się z księdzem Francisem Bittermanem pod numerem: lub drogą elektroniczną: Aby uzyskać informacje dotyczące życia zakonnego skontaktuj się z Biurem ds. Życia Zakonnego (Office for Religious/CAVA): (312) Po informacje związane z diakonatem stałym skontaktuj się z diakonem Bobem Puhalą pod numerem: lub drogą elektroniczną: ŚMIECHNIJ SIĘ Pani na lekcji religii mówi jak ważne jest szczęście w małżeństwie. Pyta się klasy: -Czy znacie jakieś sławne szczęśliwe małżeństwa?? -Ja znam nawet najszczęśliwsze na świecie!!- odpowiada uczeń. -Tak?? - pyta pani bardzo zdziwiona i z lekkim niedowierzaniem - a więc słuchamy -Adam i Ewa. -A czemu akurat oni?? -No, bo Ewa nie porównywała się do innych kobiet, że tamte są chudsze, ładniejsze itp. A Adam nie mógł narzekać, że jego matka lepiej gotuje. Informacje parafialne: Godziny pracy biura parafialnego: Od poniedziałku do piątku: 9:00 am - 5:00 pm, sobota od 9 am do 12pm Msze Święte: Od poniedziałku do piątku: 8:15 am - angielska, 7:00 pm - polska Sobota: 8:15 am. dwujęzyczna (angielsko / polska), 5:00 pm angielska, Niedziela: 7:30 am polska, 9:00 am angielska, 10:30 am polska; 12:00 pm angielska, 1:30 pm polska, 7:00 pm polska Dni świąteczne: 7:00 a.m. polska; 8:15 a.m. angielska; 7:00 p.m. polska Msza z dnia poprzedniego: 5:00 pm angielska Sakrament Pojednania: Niedziela: Przed każdą mszą Poniedziałek - piątek: przed mszą o 8:15 am. i o 6:30 przed mszą o godz 7:00 pm. Sobota: przed mszą o 8:15 am. oraz o godz. 4:30 pm. przed mszą o godz. 5:00 pm. Chrzest: Pierwsza niedziela miesiąca - po mszy o godz Polski. Druga niedziela miesiąca - po mszy o godz Angielski. Rodzice, dla których jest to pierwsze dziecko, powinni uczestniczyć w spotkaniu przygotowawczym. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt z biurem parafialnym: Koronka do Miłosierdzia Bożego - we wtorki o 6:45 pm. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - w środy o godz.6:45 pm. Sakrament Małżeństwa: Ustalenia muszą być dokonane co najmniej na cztery miesiące przed. Proszę umówić się na spotkanie z jednym z kapłanów, aby rozpocząć proces. Odwiedziny chorych: W każdym przypadku poważnej choroby lub wypadku należy wezwać księdza. Komunia Święta zostanie przyniesiona do chorych na żądanie. Koronka do Miłosierdzia Bożego - wtorki o 6:45 pm Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - środy 6:45 pm

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor 1914 2014 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 Email: stladislauschurch@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Fifth Sunday of Easter May 18, 2014

Fifth Sunday of Easter May 18, 2014 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 Email: stladislauschurch@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor 1914 2014 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 Email: stladislauschurch@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor School: 3330 N. Lockwood Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois

Bardziej szczegółowo

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor

Parish Rectory and Office Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 Email: stladislauschurch@gmail.com

Bardziej szczegółowo

The Nativity of St. John the Baptist June 24, 2012

The Nativity of St. John the Baptist June 24, 2012 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 School: 3330 N. Lockwood

Bardziej szczegółowo

Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time September 26, 2010

Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time September 26, 2010 Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641 Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641 School: 3330 N. Lockwood

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com Page Two Holy Trinity Sunday June 15, 2014 Mass Intentions MONDAY June 16, 2014 8:00 Mass in English 12:00 PM (Noon) Mass in English 7:00 PM Mass in Polish TUESDAY June 17, 2014

Bardziej szczegółowo

* Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly

* Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly * Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE: w j. polskim: sobota - 19:00; niedziela - 7:30; 10:15; 11:30, 13:00 (dzieci), 20:00 w j. angielskim: sobota - 17:30; niedziela -

Bardziej szczegółowo

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 APRIL 7, 2013 SECOND SUNDAY OF EASTER DIVINE MERCY SUNDAY Photo by Romuald Gluch Page Two Divine Mercy Sunday April 7,

Bardziej szczegółowo

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JULY 31, 2011 THE SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME Photo by Romuald Gluch Page Two 19th Ordinary Sunday July 31, 2011

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com Page Two 18th Ordinary Sunday August 3, 2014 Mass Intentions MONDAY August 4 Memorial of St. John Vianney 8:00 Phyllis Tomas 12:00 PM (Noon) Offering Mass to the soul of Lydia

Bardziej szczegółowo

Fifth Sunday in Ordinary Time February 8, 2015

Fifth Sunday in Ordinary Time February 8, 2015 Fifth Sunday in Ordinary Time February 8, 2015 Rev. Thaddeus Dzieszko Pastor - Ext. 20 Rev. Robert Fraczek Associate Pastor - Ext. 33 Rev. James Heyd Resident - Ext. 31 Mrs. Eva Panczyk School Principal

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com Page Two Fourteen Ordinary Sunday July 6, 2014 Mass Intentions The sanctuary lamps this week are lit for: Alex Ladisa Blessing for Magdalena and Peter Kaczor Family MONDAY July

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com Page Two SS. Peter & Paul Sunday June 29, 2014 Mass Intentions MONDAY June 30, 2014 8:00 Florence Mullins rq. Daughter 12:00 PM (Noon) Thanksgiving Duran Family 7:00 PM Mass in

Bardziej szczegółowo

ST. STANISLAUS KOSTKA ROMAN CATHOLIC PARISH MASS INTENTIONS/INTENCJE MSZALNE

ST. STANISLAUS KOSTKA ROMAN CATHOLIC PARISH MASS INTENTIONS/INTENCJE MSZALNE 2 SEPTEMBER 26, 2010 ST. STANISLAUS KOSTKA ROMAN CATHOLIC PARISH Parafia jest prowadzona przez Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo Our parish is staffed by the Vincentian Fathers Rev. Marek Sobczak

Bardziej szczegółowo

Fifth Sunday of Easter May 22, 2011

Fifth Sunday of Easter May 22, 2011 6725 W. Devon Ave. Chicago, IL. 60631 Fifth Sunday of Easter May 22, 2011 Mass Schedule: Saturday Vigil: 5:00 p.m. Sunday: 8:00 a.m., 9:30 a.m., 11:00 a.m., 12:30 p.m. (Mass in Polish) Monday through Saturday:

Bardziej szczegółowo

SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JULY 21, 2013

SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JULY 21, 2013 ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JULY 21, 2013 SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME Photo by Romuald Gluch WWW.STFERDINANDCHURCH.COM Page Two 16th Ordinary

Bardziej szczegółowo

www.stferdinandchurch.com

www.stferdinandchurch.com www.stferdinandchurch.com At some point, Christ will question me: What have you done with my people? Are they holier because of your ministry? Are they more generous, more loving toward others? In short,

Bardziej szczegółowo

Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium

Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium Mission Statement Saint Joseph Parish is committed to proclaim the gospel message of Jesus Christ as a Catholic community of faith, by promoting a sense

Bardziej szczegółowo

Eighteenth Sunday in Ordinary Time

Eighteenth Sunday in Ordinary Time Eighteenth Sunday in Ordinary Time August 9, 2015 Rev. Thaddeus Dzieszko Pastor - Ext. 20 Rev. Robert Fraczek Associate Pastor - Ext. 33 Rev. Mariusz Manka Associate Pastor Ex. 36 Rev. James Heyd Resident

Bardziej szczegółowo

Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium

Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium Mission Statement Saint Joseph Parish is committed to proclaim the gospel message of Jesus Christ as a Catholic community of faith, by promoting a sense

Bardziej szczegółowo

Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium

Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium Mission Statement Saint Joseph Parish is committed to proclaim the gospel message of Jesus Christ as a Catholic community of faith, by promoting a sense

Bardziej szczegółowo

Eighteenth Sunday in Ordinary Time

Eighteenth Sunday in Ordinary Time Eighteenth Sunday in Ordinary Time August 2, 2015 Rev. Thaddeus Dzieszko Pastor - Ext. 20 Rev. Robert Fraczek Associate Pastor - Ext. 33 Rev. Mariusz Manka Associate Pastor Ex. 36 Rev. James Heyd Resident

Bardziej szczegółowo

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JUNE 13, 2010 ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME Photo by Romuald Gluch Page Two 11th Ordinary Sunday June 13, 2010 Mass

Bardziej szczegółowo

Blessed Mother Pray For Us! Krolowo Polski Modl Sie Za Nami! Saint Francis Borgia Church

Blessed Mother Pray For Us! Krolowo Polski Modl Sie Za Nami! Saint Francis Borgia Church Saint Francis Borgia Church 8033 W. Addison St. Chicago,IL 60634 773-625-1118 www.saintfrancisborgiachicago.com Fifth Sunday of Easter May 3, 2015 Mass Schedule Monday - Friday: 7:15 & 8:30am in Chapel

Bardziej szczegółowo

XVIII Niedziela Zwykła, Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba 2315 W. Augusta Blvd., Chicago, IL 60622 zstępuje i życie daje

XVIII Niedziela Zwykła, Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba 2315 W. Augusta Blvd., Chicago, IL 60622 zstępuje i życie daje XVIII Niedziela Zwykła, 2 sierpień, 2015 2315 W. Augusta Blvd., Chicago, IL 60622 Phone (773) 235-3575; Fax (773) 235-3810 sthelen@archchicago.org www.sthelenparish.net Albowiem chlebem Bożym jest Ten,

Bardziej szczegółowo

Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium

Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium Saint Joseph Basilica Parish of the Third Millennium Mission Statement Saint Joseph Parish is committed to proclaim the gospel message of Jesus Christ as a Catholic community of faith, by promoting a sense

Bardziej szczegółowo

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900

ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 ST. FERDINAND CHURCH RECTORY: 5900 W. BARRY AVENUE CHICAGO, IL 60634 (773) 622-5900 JULY 15, 2012 FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME Photo by Romuald Gluch Page Two 15 Ordinary Sunday July 15, 2012 Mass

Bardziej szczegółowo

* Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly

* Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly * Patron * Saint Stanislaus Kostka Parish Weekly MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE: w j. polskim: sobota - 19:00; niedziela - 7:30; 10:15; 11:30, 13:00 (dzieci), 20:00 w j. angielskim: sobota - 17:30; niedziela -

Bardziej szczegółowo