Bazy danych NoSQL. Szymon Francuzik Poznań,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych NoSQL. Szymon Francuzik szymon.francuzik@cs.put.poznan.pl. Poznań, 29.10.2012"

Transkrypt

1 Bazy danych NoSQL Szymon Francuzik Poznań, Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

2 Plan prezentacji 1 Definicja 2 Motywacje 3 Klasyfikacja NoSQL 4 Amazon Dynamo Przeznaczenie Realizacja 5 Cassandra Przeznaczenie Rozpraszanie API 6 RavenDB Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

3 RDBMS Relacyjne systemy zarządzania bazami danych: relacyjny model danych Edgar Codd (IBM) 1970 język SQL transakcje ACID Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

4 Model relacyjny Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

5 ACID Atomicity (atomowość) Consistency (spójność) Isolation (izolacja) Durability (trwałość) Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

6 Definicja NoSQL Wikipedia: NoSQL jest klasą systemów zarządzania bazą danych nie pasujących do powszechnie stosowanego modelu relacyjnych baz danych: brak języka SQL (w szczególności brak operacji JOIN) nierelacyjny model danych nie musi zapewniać ACID rozproszona, odporna na awarie architektura Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

7 Wydajność atomowość spójność izolacja trwałość Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

8 Skalowalność Możliwość zwiększania wydajności systemu wraz z rosnącym zapotrzebowaniem. skalowanie wertykalne (ang. scale up) skalowanie horyzontalne (ang. scale out) sharding (partycjonowanie poziome) partycjonowanie pionowe repliki do odczytu Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

9 CAP Theorem (Brewer s conjecture) Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

10 PACELC Partition yes no Availability Consistency Latency Consistency Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

11 Alternatywa dla ACID BASE: Basically Available Soft-state Eventual consistency Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

12 Model danych relacyjny model danych nie zawsze wygodny normalizacja vs. efektywność brakujące dane trudności przy zmianie schematu danych Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

13 Motywacje Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

14 Podział ze względu na reprezentację danych klucz-wartość hierarchiczna struktura klucz-wartość ( BigTable-like ) dokumentowe grafowe Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

15 Bazy klucz-wartość przechowują pary klucz-wartość dostęp do danych jedynie po kluczu przykłady: Berkeley DB Riak Dynamo Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

16 Bazy z hierarchiczną strukturą klucz-wartość wzorowane na BigTable (Google) każdy wiersz może mieć przyporządkowany inny zestaw kolumn częściowo ustrukturalizowane przykłady: HBase Cassandra SimpleDB row-key1 columnfamily1 supercolumn1 supercolumn2 col1 col2 col1 col3... val1 val2 val3 val4... row-key2 supercolumn1 supercolumn2 columnfamily row1 supercolumn1 row2 column1 column2 supercolumn2 column3 Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

17 Bazy z hierarchiczną strukturą klucz-wartość Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

18 Dokumentowe bazy danych przechowuje dokumenty zamiast wierszy/rekordów dokument: wpis w bazie składający się z pól (nazwa-wartość) możliwość odwoływania się po polach nie będących kluczem podstawowym przykłady: CouchDB MongoDB ThruDB { imie: "Jan", nazwisko: "Kowalski", nr_indeksu: 98765, oceny: [5, 4.5, 3, 4] dzienny: true } db.students.find({nazwisko: "Kowalski"}) Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

19 Grafowe bazy danych węzły, krawędzie (łuki), własności szybki dostęp do powiązanych danych przykłady: HyperGraphDB Neo4J Trinity Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

20 Amazon Dynamo baza typu klucz-wartość stworzona do zarządzania stanem usług oferowanych przez Amazon: koszyk zakupów: dziesiątki milionów zapytań, do 3 mln transakcji zakupu dziennie sesje klientów: setki tysięcy równoległych sesji inne usługi: katalog produktów, system rekomendacji rozproszona architektura serwery rozproszone po całym świecie spójność ostateczna Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

21 Cele niezawodność (dostępność) nawet kosztem spójności skalowalność pozioma commodity hardware SLA ograniczenia na czas odpowiedzi Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

22 Dlaczego nie RDBMS dostęp do danych poprzez klucz podstawowy nie potrzeba modelu relacyjnego brak operacji odwołujących się do kilku elementów nie potrzeba transakcji RDBMS wymaga specjalistów i drogiego sprzętu ograniczona dostępność w przypadku awarii słaba skalowalność pozioma brak wsparcia dla automatycznego partycjonowania Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

23 Interfejs komunikacja po HTTP operacje: get(key) odsyła wartość oraz kontekst put(key, context, value) Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

24 Partycjonowanie danych consistent hashing (MD5 128b) Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

25 Replikacja konfigurowalna liczba replik lista preferencji sloppy quorum Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

26 Uspójnianie stanu uspójnianie przy odczycie anti-entropy hinted handoff Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

27 Wielowersyjność obiektów wersja obiektu opisywana przez zegar wektorowy: TS 1 : {(S 1,3), (S 2,5), (S 3,1)} TS 2 : {(S 1,3), (S 2,4), (S 3,2)} TS 3 : {(S 1,3), (S 2,6), (S 3,2)} przechowywanie wersji powstałych współbieżnie do czasu uspójnienia przez klienta przy odczycie klient otrzymuje wszystkie dostępne wersje obiektu zymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

28 Cassandra hierarchiczna struktura klucz wartość Facebook indeksowanie na potrzeby przeszukiwania skrzynki użytkownika setki milionów użytkowników 600+ rdzeni rozmiar indeksu: 120+ TB open source Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

29 Struktura danych przestrzeń kluczy (keyspace) rodzina kolumn (column family) zdefiniowane statycznie super kolumny (super columns) kolumny (columns) wiersz (row) pojedynczy element z przypisanymi kolumnami/super-kolumnami row-key columnfamily1 columnfamily1 supercolumn1 supercolumn2 col21 col22 col1 col2 col1 col3... val5 val6 val1 val2 val3 val4... Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

30 Reprezentacja danych klucz i wartość reprezentowana jako tablica bajtów kolumny i super-kolumny posortowane po nazwach lub czasie modyfikacji indeksowanie kluczy Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

31 Indeksowanie Adam index_by_users_interactions Marek Kasia... m100 m252 m124 m511 m Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

32 Partycjonowanie danych consistent hashing dynamiczne równoważenie obciążenia dwie strategie podziału: random partitioner order preserving partitioner Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

33 Replikacja możliwość konfigurowania liczby replik strategia rozmieszczania replik: przydział prosty świadoma topologi sieci: rack aware, datacenter aware Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

34 Kontrola poziomu spójności Zapisy: any one quorum local_quorum each_quorum all Odczyty: one quorum local_quorum each_quorum all Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

35 Uspójnianie replik uspójnianie przy odczycie anti-entropy hinted handoff Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

36 Interfejs Thrift RPC framework for cross-language service development wspierane języki: C++, Java, Python, PHP, Ruby, Erlang, Perl, Haskell, C#, Cocoa, JavaScript, Node.js, Smalltalk, OCaml gotowe biblioteki dla wybranych języków programowania Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

37 Example Code v a r c l i e n t F a c t o r y = new K e y e d C a s s a n d r a C l i e n t F a c t o r y ( new C a s s a n d r a C l i e n t P o o l F a c t o r y ( ). C r e a t e ( ), new K e y e d C a s s a n d r a C l i e n t F a c t o r y. C o n f i g ( ) ) ; v a r c l i e n t = c l i e n t F a c t o r y. Make ( new Endpoint ( " l o c a l h o s t ", ) ) ; v a r k e y s p a c e = c l i e n t. GetKeyspace ( " Keyspace1 " ) ; v a r path = new ColumnPath ( " Standard1 ", n u l l, " g r e e t i n g " ) ; k e y s p a c e. I n s e r t ( "0", path, " H e l l o World! " ) ; Column column = k e y s p a c e. GetColumn ( "0", path ) ; C o n s o l e. W r i t e L i n e ( column. Value ) ; Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

38 RavenDB dokumentowa JSON schema-less transakcje Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

39 Skalowalność replikacja sharding Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

40 Interfejs.NET Client HTTP RESTful API Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

41 .NET Client Example BlogPost p o s t = new BlogPost ( ) { T i t l e = " H e l l o RavenDB", C a t e g o r y = "RavenDB", Content = " This i s a b l o g about RavenDB", Comments = new BlogComment [ ] { new BlogComment ( ) { T i t l e=" U n r e a l i s t i c ", Content=" example1 " }, new BlogComment ( ) { T i t l e=" Nice ", Content=" example2 "}} } ; s e s s i o n. S t o r e ( p o s t ) ; s e s s i o n. SaveChanges ( ) ; Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

42 RESTful Example PUT / docs / B l o g P o s t s /1 HTTP/ 1. 1 Accept Encoding : d e f l a t e, g z i p Content Type : a p p l i c a t i o n / j s o n ; c h a r s e t=u t f 8 Host : : Content Length : 378 { " T i t l e " : " H e l l o RavenDB", " C a t e g o r y " : "RavenDB", " Content " : " This i s a b l o g about RavenDB", "Comments" : [ {" T i t l e " : " U n r e a l i s t i c ", " Content " : " This example i s u n r e a l i s t i c " }, {" T i t l e " : " Nice ", " Content " : " This example i s n i c e "} ] } Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

43 Bibliografia Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

44 Bibliografia Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

45 Bibliografia Szymon Francuzik Bazy () danych NoSQL Poznań, / 45

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYBRANYCH BAZ NOSQL. Sławomir Dadas 30.01.2012

PRZEGLĄD WYBRANYCH BAZ NOSQL. Sławomir Dadas 30.01.2012 PRZEGLĄD WYBRANYCH BAZ NOSQL Sławomir Dadas 30.01.2012 PLAN PREZENTACJI Bazy dokumentowe (document store): MONGODB ORIENTDB Bazy klucz-wartośd (key-value store): REDIS ORACLE NOSQL DATABASE Bazy grafowe

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem technologii NoSQL na przykładzie serwisu Serp24

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem technologii NoSQL na przykładzie serwisu Serp24 Przetwarzanie danych z wykorzystaniem technologii NoSQL na przykładzie serwisu Serp24 Agenda Serp24 NoSQL Integracja z CMS Drupal Przetwarzanie danych Podsumowanie Serp24 Darmowe narzędzie Ułatwia planowanie

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej roman.ptak@pwr.edu.pl

Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej roman.ptak@pwr.edu.pl Bazy Danych dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej roman.ptak@pwr.edu.pl Plan wykładu 12 i 13. Systemy baz danych: MySQL, SQLite, PostgreSQL Hurtownie danych Cele i techniki replikacji i fragmentacji

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych. Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD

Systemy baz danych. Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD Bazy rozproszone Maria Dems Systemy baz danych Komponenty SBD: Platforma sprzętowo-operacyjna SO Baza danych BD Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD Warstwy Systemu baz

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Podsumowanie Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. XIII Jesień 2011 1 / 35 Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python DBM, SQL 10 listopada 2011 Rodzaje baz danych Trwałe słowniki Klient-serwer SQL Bekreley DB Gnu dbm (n)dbm Firebird Sqlite Oracle MySQL PostgeSQL DB/2 Plan wykładu 1 Bazy danych DBM 2 3 4 Grafowe bazy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i trendy Big Data

Narzędzia i trendy Big Data Narzędzia i trendy Big Data 1 Zamiast wstępu Model relacyjny 1970: podwaliny teoretyczne modelu 1980: SQL hype 1990: upowszechnienie standardu i narzędzi Model map-reduce 1995: koncepcja przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids Michał PUDEŁKO 1, Waldemar SKOMUDEK 2 CROSS sp. z o.o., 45-061 Opole, ul. Katowicka 39 (1) Politechnika Opolska, Katedra Zarządzania Projektami, 45-067 Opole, ul. Ozimska 75 (2) Zastosowanie otwartych

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej

Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Mateusz Pustułka Nr albumu 12050 Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

LDAP. Cezary Sobaniec

LDAP. Cezary Sobaniec LDAP Cezary Sobaniec 1 X.500 Globalna usługa katalogowa Przechowuje dane zorganizowane jako atrybuty obiektów Obiekty identyfikowane przez nazwy wyróżnione (ang. distinguished name DN) Pobieranie informacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do problematyki baz danych

Wprowadzenie do problematyki baz danych Wprowadzenie do problematyki baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 1 (1) Niniejszy cykl 13 wykładów będzie poświęcony bazom danych. 1 Plan wykładu Podstawowa terminologia Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rosnąca dostępność i popularność chmur obliczeniowych

Rosnąca dostępność i popularność chmur obliczeniowych Zrób to w chmurze Porównanie możliwości tworzenia aplikacji dla platformy Amazon EC2 i Google App Engine Studenci Katedry Informatyki AGH pokażą Ci, w jaki sposób patrzeć na chmury z rozjaśnioną twarzą

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Wykład 10 Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Spis treści: 1. Ogólne definicje i problemy realizacyjne 2. Architektura systemów rozproszonych 3. Komunikacja w systemach rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA ZAPYTAŃ W ŚRODOWISKU SFEDEROWANEGO SYSTEMU IBM DB2

WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA ZAPYTAŃ W ŚRODOWISKU SFEDEROWANEGO SYSTEMU IBM DB2 STUDIA INFORMATICA 2010 Volume 31 Number 2B (90) Aleksandra WERNER Politechnika Śląska, Instytut Informatyki WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA ZAPYTAŃ W ŚRODOWISKU SFEDEROWANEGO SYSTEMU IBM DB2 Streszczenie. Jedną

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase

Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase Iwona Poźniak-Koszałka Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase Modelowanie, projektowanie, aplikacje Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzenci Włodzimierz STANISŁAWSKI Aleksander

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy

BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy BAZY DANYCH I SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ INFORMATYKI W POLSCE Witold Andrzejewski, Zbyszko Królikowski, Tadeusz Morzy Instytut Informatyki Politechnika Poznańska e-mail: witold.andrzejewski@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Licencja Microsoft Windows SQL Server Standard 2012 (nie OEM) lub w pełni równoważny oraz licencja umożliwiająca dostęp do Microsoft Windows SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia PO MODYFIKACJI W DNIU 6 SIERPNIA 2014 r. 1. Plany Kontekst wdrożenia Załącznik nr 1 do SIWZ Prowadzone postępowanie przetargowe jest częścią

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo