1. WPROWADZENIE PRZEBADANE TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO BADAWCZE ZAPISYWANIE I ODCZYTYWANIE W OBRĘBIE JEDNEJ INSTANCJI...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WPROWADZENIE... 1 2. PRZEBADANE TECHNOLOGIE... 2 3. ŚRODOWISKO BADAWCZE... 3 4. ZAPISYWANIE I ODCZYTYWANIE W OBRĘBIE JEDNEJ INSTANCJI..."

Transkrypt

1 Tytuł dokumentu: Porównanie dokumentowych baz NoSQL na potrzeby sub- projektu agregacji danych Sygnatura projektu: POIG /11, Stworzenie innowacyjnych technologii i narzędzi do budowy portali ogłoszeniowych i aukcyjnych przez Sensi Soft sp. z o. o. Typ dokumentu: Autor: Konrad Szymański, Piotr Zientarski, Przemysław Kamiński, Tomasz Skórski Analityk/Architekt: Konrad Szymański Treść dokumentu: 1. WPROWADZENIE PRZEBADANE TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO BADAWCZE ZAPISYWANIE I ODCZYTYWANIE W OBRĘBIE JEDNEJ INSTANCJI... 4 RIAK... 4 RIAK ODCZYTYWANIE DOKUMENTÓW... 4 RIAK ZAPISYWANIE DOKUMENTÓW... 7 CASSANDRA... 8 CASSANDRA ODCZYT... 9 CASSANDRA ZAPIS Wprowadzenie Wraz z rozwojem technologii oraz drastycznym zmniejszaniem się ceny jednostkowej za gigabajt w ciągu ostatnich lat można zaobserwować znaczący rozwój rozwiązań oferujących koncepcję dokumentowego przechowywania treści, w strukturach nazywanych bazami dokumentowymi lub bardziej powszechnie bazami NoSQL.

2 Wykres 1 - Cena gigabajta na przestrzeni czasu od roku 1980 do 2010 (źródło: A History of Storage Cost, Matt Komorowski, per- gigabyte) Rozwiązania takie jak Cassandra, Riak, HBase, Amazon Dynamo, HyperTable, Voldemort, Scalaris, Apache CouchDB czy MonoDB coraz częściej stosowane są w rozwiązaniach, w których kwestie relacji pomiędzy dokumentami nie jest krytyczna, a ilość przechowywanych danych i możliwość ich odczytania ma pierwszorzędne znaczenie. Co więcej, powstające obecnie technologie charakteryzują się bardzo dobrą skalowalnością zarówno wertykalną jak i horyzontalną, co umożliwia dynamicznie dostosowanie ilości zapytań idących do takich baz do zapotrzebowań tworzonych produktów. Warto dodać, że większość dokumentowych baz danych tworzona jest w językach wysokiego poziomu w sposób modułowy, co pozwala na bardzo proste tworzenie modułowych rozszerzeń, ułatwiających integrację z różnorakimi technologiami i środowiskami programistycznymi. Zakres projektu POIG /11 i zastosowane koncepcje jasno wskazują konieczność zastosowania dokumentowych baz danych (szczególnie w projekcie związanych z opracowaniem modelu przechowywania danych z różnych źródeł). Jednocześnie technologiczny rozwój, który miał miejsce pomiędzy złożeniem wniosku a jego rozpoczęciem, powoduje konieczność przebadania aktualnych możliwości technologii NoSQL. 2. Przebadane technologie Na potrzeby przedwstępnego obszaru badawczego analizie zostało poddanych kilkanaście technologii, zaprezentowanych w tabeli poniżej.

3 name python language type distributed medium scaling consistency performance bindings Cassandra YES Java column store PRAWDA disk/memory hash ring paritioning newest timestamp Riak YES Erlang key- value document store PRAWDA disk ring paritioning Vector clocks quite slow but stable, linear speed up with additional nodes HBase NO Java column store N/A disk/memory HDFS (Hadoop there is some Distributed Filesystem) with master Amazon NO? key- value PRAWDA n/a hash ring paritioning Vector clocks Dynamo store HyperTable NO C++ column store PRAWDA disk/memory Voldemort NO Java key- value store PRAWDA disk Vector clocks 10 to 20k reqs/s Scalaris NO Erlang key- value PRAWDA memory chord paritioning atomic ops store ElasticSearch YES Java Key- value PRAWDA Memory/disk ring? n/a MongoDB YES C++ Key- value PRAWDA Memory/disk Tbd. n/a n/a Apache CouchDB YES? document store PRAWDA disk replication master- master Przeprowadzone badania wykazały, że na potrzeby projektu należy dokonać dodatkowy badań wydajnościowych dla następujących rozwiązań: Elasticsearch w wersji Riak w wersji Cassandra w wersji MongoDB w wersji CouchDB w wersji / BigCouch W celu uzyskania reprezentatywnych danych, każda w baz dokumentowych była badana na jednym, czterech i szesnastu wątkach. Badane były możliwości zapisu i odczytu dla każdej z baz danych. W celu zachowania przejrzystości wyników poniżej, wyniki zostaną zaprezentowane dla każdego z rozwiązań. 3. Środowisko badawcze Na potrzeby środowiska badawczego zostały uruchomione cztery maszyny serwerowe typu blade w konfiguracji: Blade DELL PowerEdge M61014 z dwoma sześciordzeniowymi procesorami Xeon(R) CPU E GHz, Dysk twardy 1TB, Pamięć 64GB RAM 1. Testowane systemy były instalowane przy użyciu systemu zarządzania ProxMox I wykorzystywały parawirtualizację OpenVZ. 1 Opis specyfikacji technicznej maszyny Dell Power Edge M610 na stronie producenta: m610/pd

4 4. Zapisywanie i odczytywanie w obrębie jednej instancji W obrębie prac badawczych dla możliwie realistycznego odwzorowanie środowiska produkcyjnego, dla każdego z badanych systemów dokonywane były zapisy testowych treści w ilości 5000 obiektów/paczka i odczytów 1000 obiektów/paczka. Kolejne przedstawione poniżej dane odwzorowują czas potrzebny na zrealizowanie zadań dla każdej paczki. Elementem, który zwiększył poziom realizmu w przeprowadzonym badaniu jest czynnik polegający na uruchomieniu czterech jednoczesnych procesów odczytywania danych i jednego zapisującego. Riak Riak to stabilny (jak na analizowaną domenę tematu) produkt służący do przechowywanych informacji, wykorzystujący tzw. partycjonowanie danych (ang. shard- partition). Riak umożliwia użycie jako backendu przechowującego dane Bitcask, LevelDB i Innostore (opartego o InnoDB), z których Bitcask jest najbardziej dojrzałą implementacją. Opisywany system posiada rówież wbudowaną obsługę modelu MapReduce, natywanie wspiera JavaScript (przy użyciu silnika SpiderMonkey ) i Erlang (w którym został w większości napisany) Riak odczytywanie dokumentów Wnioski z obserwacji: Na podstawie przeprowadzonych kilkukrotnie testów, widać bardzo dobre powtarzalne wyniki czasu odczytu 1000 dokumentów powtarzalne wyniki osiągały wartości na poziomie 0,2 sekundy. Zauważalna była anomalia dla pierwszej paczki danych, która była przetwarzana znacząco (bo dwukrotnie) dłużej niż kolejne dane. Czas odczytu danych jest bardzo satysfakcjonujący i pozwala na rekomendację do użycia aplikacji do dalszych testów i analiz. próbka danych (1000 dokumentów) proces 1 proces 2 proces 3 proces 4 Średnia (s) 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1493 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 14 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1258 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1353 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1617 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 54 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2828 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 94 0, , , , , ,2685 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3094 0, , , , , , , , średnia: 0, Riak zapisywanie dokumentów Wnioski z obserwacji: Średni czas potrzebny do zapisania 5000 dokumentów do nierelacyjnej bazy danych wynosił 19,3 sekundy. Był to nagorszy czas uzyskany w tym obszarze badawczym (czas zapisu przy jednym wątku w porównianiu do innych baz dokumentowych). Zaprezentowane wyniki pozwalają na wysnucie wniosku, że baza dokumentowa działająca w jednej instancji nie będzie optymalnym rozwiązaniem dla komercyjnego, responsywnego systemu przechowującego miliony danych z racji na nieadekwatność czasu potrzebnego na wprowadzenie informacji do system. próbka danych (5000 dokumentów) proces , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,735012

8 41 19, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , średnia: 72 19, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Cassandra Apache Cassandra is an open source distributed database management system. It is an Apache Software Foundation top- level project[1] designed to handle very large amounts of data spread out across many commodity servers while providing a highly available service with no single point of failure. It is a NoSQL solution that was initially developed by Facebook and powered their Inbox Search feature until late 2010.[2][3] Jeff Hammerbacher, who led the Facebook Data team at the time, has described Cassandra as a BigTable data model running on an Amazon Dynamo- like infrastructure.[4]

9 Cassandra provides a structured key- value store with tunable consistency.[5] Keys map to multiple values, which are grouped into column families. The column families are fixed when a Cassandra database is created, but columns can be added to a family at any time. Furthermore, columns are added only to specified keys, so different keys can have different numbers of columns in any given family. Cassandra odczyt Wnioski z obserwacji: Przeciętny czas potrzebny na odczytanie przez Cassandrę próbki danych w rozmiarze 1000 dokumentów wynosił 1,2 sekundy. Podobnie jak w przypadku Riaka, pierwsza próbka badanych danych w powtarzalny sposób była procesowana dwukrotnie dłużej niż kolejne próbki badawcze. Wartości będące rezultatem przeprowadzonego badania mają wysoką powtarzalność. Chociaż uzyskane wyniki nie są w pełni satysfakcjonujące, wskazują na potencjał i stanowią rekomendację do dalszej analizy tej nierelacyjnej bazy. próbka danych (1000 dokumentów) proces 1 proces 2 proces 3 proces 4 Średnia (s) 1 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

10 28 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1933 1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,168 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,154171

11 68 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , średnia: 1, Cassandra zapis Wnioski z obserwacji: Dane pozyskane w trakcie badania wskazują na satysfakcjonujący, powtarzalny średni czas 4,37 sekundy potrzebny do zapisania w bazie 5000 dokumentów. Można zauważyć duże, przeszło

12 dwukrotne rozbieżności pomiędzy minimalnym a maksymalnym czasem potrzebnym na zapisanie zbliżonej pod względem treści próbki informacji: min. 3,43s max 7.76s. próbka danych (5000 dokumentów) proces 1 1 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,677271

13 74 3, , , , , , , , , , , , , , , , średnia: 90 3, , , , , , , , , , , , Mongo MongoDB (od słowa "humongous") to otwarty, nierelacyjny system zarządzania bazą danych napisany w języku C++. Charakteryzuje się dużą skalowalnością, wydajnością oraz brakiem ściśle zdefiniowanej struktury obsługiwanych baz danych. Zamiast tego, dane składowane są jako dokumenty w stylu JSON, co umożliwia aplikacjom bardziej naturalne ich przetwarzanie, przy zachowaniu możliwości tworzenia hierarchii oraz indeksowania. Mongo odczyt Wnioski z obserwacji: Wraz z ładowaniem kolejnych próbek do odczytania, aplikacja miała coraz większe problemy z obsłużeniem i odczytaniem danych. Powtarzalne wyniki wyraźnie wskazują na problemy w testowanej aplikacji dla podstawowej dla nierelacyjnych baz danych czynności odczytywania równocześnie 1000 dokumentów. Jedynym argumentem przemawiającym za dalszymi testami tego rozwiązania są rewelacyjne wyniki w obszarzenie zapisu dokumentów. próbka danych (1000 dokumentów) proces 1 proces 2 proces 3 proces 4 średnia 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,122597

14 7 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6123 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 47 11, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

16 87 27, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , średnia: 15, Mongo zapis Wnioski z obserwacji: próbka danych (5000 dokumentów) proces 1 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,886903

17 39 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , średnia: 72 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Elastic search Elastic search odczyt Wnioski z obserwacji:

18 próbka danych (1000 dokumentów) proces 1 proces 2 proces 3 proces 4 średnia 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3644 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2237 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej

Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Mateusz Pustułka Nr albumu 12050 Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZARZĄDCY MASZYNY WIRTUALNEJ NA WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW EKSPLORACJI DANYCH

WPŁYW ZARZĄDCY MASZYNY WIRTUALNEJ NA WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW EKSPLORACJI DANYCH STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 3A (107) Dariusz CZERWIŃSKI Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki WPŁYW ZARZĄDCY MASZYNY WIRTUALNEJ NA WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW EKSPLORACJI DANYCH

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

DOBÓR STRUKTUR DANYCH POD KĄTEM OPTYMALIZACJI PRZETWARZANIA ANALITYCZNEGO 1

DOBÓR STRUKTUR DANYCH POD KĄTEM OPTYMALIZACJI PRZETWARZANIA ANALITYCZNEGO 1 STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2A (105) Małgorzata BACH, Aleksandra WERNER, Adam DUSZEŃKO Politechnika Śląska, Instytut Informatyki DOBÓR STRUKTUR DANYCH POD KĄTEM OPTYMALIZACJI PRZETWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Rosnąca dostępność i popularność chmur obliczeniowych

Rosnąca dostępność i popularność chmur obliczeniowych Zrób to w chmurze Porównanie możliwości tworzenia aplikacji dla platformy Amazon EC2 i Google App Engine Studenci Katedry Informatyki AGH pokażą Ci, w jaki sposób patrzeć na chmury z rozjaśnioną twarzą

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA

RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2000 Seria: Nr kol. Dariusz MAZUR RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA. Wprowadzenie do architektury mainframe: Komputer IBM z800 w Katedrze Informatyki Stosowanej

POLITECHNIKA ŁÓDZKA. Wprowadzenie do architektury mainframe: Komputer IBM z800 w Katedrze Informatyki Stosowanej POLITECHNIKA ŁÓDZKA DMCS Wprowadzenie do architektury mainframe: Komputer IBM z800 w Katedrze Informatyki Stosowanej Łukasz Papiewski PRACA DYPLOMOWA wykonana pod kierunkiem dr Macieja Szmita Łódź 2010

Bardziej szczegółowo

Wydajność i skalowalność SQL Server 2008

Wydajność i skalowalność SQL Server 2008 Wydajność i skalowalność SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Optymalizacja wydajności SQL Server 2008 3 Wydajność relacyjnych baz danych 3 Mierzalna, rzeczywista wydajność 3 Wysokowydajny silnik

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids Michał PUDEŁKO 1, Waldemar SKOMUDEK 2 CROSS sp. z o.o., 45-061 Opole, ul. Katowicka 39 (1) Politechnika Opolska, Katedra Zarządzania Projektami, 45-067 Opole, ul. Ozimska 75 (2) Zastosowanie otwartych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i trendy Big Data

Narzędzia i trendy Big Data Narzędzia i trendy Big Data 1 Zamiast wstępu Model relacyjny 1970: podwaliny teoretyczne modelu 1980: SQL hype 1990: upowszechnienie standardu i narzędzi Model map-reduce 1995: koncepcja przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Zapamiętane zapytania jako metoda optymalizacyjna dla obiektowego języka zapytań SBQL

Zapamiętane zapytania jako metoda optymalizacyjna dla obiektowego języka zapytań SBQL Zapamiętane zapytania jako metoda optymalizacyjna dla obiektowego języka zapytań SBQL Rozprawa doktorska Piotr Cybula Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Subieta Instytut Podstaw Informatyki PAN Warszawa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET OPOLSKI. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI Instytut Matematyki i Informatyki. mgr. Artur Buła

UNIWERSYTET OPOLSKI. WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI Instytut Matematyki i Informatyki. mgr. Artur Buła Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013 Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim laboratorium nowoczesnych technologii IT Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Praca nr 06.30.002.7 Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej

Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej Dariusz Czerwiński, Sławomir Przyłucki, Daniel Sawicki SYSTEMY STEROWANIA I KOMUNIKACJA PRZEMYSŁOWA Przetwarzanie w chmurze stało

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Przegląd platform cloud computing

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Przegląd platform cloud computing Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 2 Przegląd platform cloud computing Zawartość Dostępne platformy Przykłady 2 Platformy Platformy Cloud computing ma olbrzymi potencjał komercyjny. Zgodnie badaniem

Bardziej szczegółowo

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie Ewelina ZAJĄC, Tomasz CIEPLAK Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:ewelina.n.zajac@gmail.com, t.cieplak@pollub.pl Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI DOSTĘPU DO BAZ DANYCH W WYBRANYCH MECHANIZMACH OPARTYCH NA MASZYNIE WIRTUALNEJ JAVY

PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI DOSTĘPU DO BAZ DANYCH W WYBRANYCH MECHANIZMACH OPARTYCH NA MASZYNIE WIRTUALNEJ JAVY STUDIA INFORMATICA 2009 Volume 30 Number 3A (85) Krzysztof DOBOSZ, Roman SIERADZKI Politechnika Śląska, Instytut Informatyki PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI DOSTĘPU DO BAZ DANYCH W WYBRANYCH MECHANIZMACH OPARTYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Architektury Komputerowe

Architektury Komputerowe Architektury Komputerowe zagadnień egzamin wersja 1.0 Niniejsze materiały zostały opracowane na podstawie książki prof. dr hab. inż. Jacka Kitowskiego Współczesne architektury systemów komputerowych. W

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Zastosowania skryptowych języków programowania w działalności informacyjnej

Zastosowania skryptowych języków programowania w działalności informacyjnej 2012, nr 2 (9) Mariusz Jarocki Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu e-mail: maryan@umk.pl Zastosowania skryptowych języków programowania w działalności informacyjnej

Bardziej szczegółowo