Curriculum Vitae. Assistant professor (since October 2007), Institute of Philosophy, University of Warsaw.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Curriculum Vitae. Assistant professor (since October 2007), Institute of Philosophy, University of Warsaw."

Transkrypt

1 Curriculum Vitae 1. Employment history and current academic position: Assistant professor (since October 2007), Institute of Philosophy, University of Warsaw. 2. Fields of interest: Philosophy of language, theoretical semiotics, pragmatics, philosophical logic, modality, philosophy of psychology 4. Education: University of Warsaw, Interdisciplinary Studies in Humanities 2001 Master Degree, Philosophy (master thesis [in Polish]: Theories of Indexicals from Husserl to Stalnaker) Master Degree, Sociology, (master thesis [in Polish]: Three models of linguistic communication) University of Warsaw, Ph.D. Studies, Institute of Philosophy, University of Warsaw (November) Doctoral Degree, Institute of Philosophy (dissertation [in Polish]: The problem of context-dependence, supervisor: prof. dr hab. Jerzy Pelc; reviewers: prof. dr hab. Barbara Stanosz, prof. dr hab. Marek Tokarz) 4. Awards, grants and scholarships: Polish Ministry of Education Scholarship , 2002, First award for the best essay devoted to the problem: What is philosophy for?" Foundation for Polish Science Scholarship START 2003 and Polityka Zostańcie z nami Scholarship for Young Scientists

2 August-December 2003 Visiting Scholar at Indiana University (Bloomington); August 2004-August 2006 The State Committee for Scientific Research grant 1H01A01227 (research grant for inquiries connected with doctoral dissertation, with prof. dr hab. Jerzy Pelc as supervisor). Grant s title: Zagadnienie zależności funkcji semiotycznych wypowiedzi od kontekstu/the problem of context-dependence; May 2007-May Ministry of Higher Education grant N /2985 (as subcontractor, with prof. dr hab. Andrzej Biłat as grant director). Grant s title: Aporie logicznej teorii sytuacji i stanów rzeczy/aporiai of the logical theory of situations and states of affairs; since June 2008 (realization of the grant in progress) - Ministry of Higher Education grant N N (as subcontractor, with prof. dr hab. Jerzy Pelc as grant director). Grant s title: Semantyka i pragmatyka nazw i zdań, filozofia języka i jego meta-filozofia/semantics and pragmatics of names and sentences, philosophy and meta-philosophy of language. 5. Papers in English: [1] Sidestepping the Holes of Holism (with Piotr Wilkin), [in:] Volker A. Munz, Klaus Puhl, Joseph Wang (eds.) Language and World. Preproceedings of the 32nd International Wittgenstein Symposium, 2009, [2] The Multiple-Proposition Approach Reconsidered, Logique et Analyse; vol. 52(208), 2009, [3] Varieties of Context-Dependence, [in:] P. Stalmaszczyk (ed.) Philosophy of Language and Linguistics. Volume I: The Formal Turn, Ontos-Verlag 2010, Papers in Polish (titles translated) [4] Wokół teorii relacji: Leibniz i Russell/Leibniz and Russell on the Theory of Relations, Rubikon, 1-2 (8-9) 2000, [5] Po co filozofia człowiekowi współczesnemu?/what is philosophy for?; Kwartalnik Filozoficzny, vol. XXX (1), 2002, [6] Pragmatyka Roberta Stalnakera/Robert Stalnaker s Pragmatics;

3 Przegląd Filozoficzny, 3(39) 2001, [7] Yehoshua Bar-Hillel o semantyce i pragmatyce wyrażeń okazjonalnych/yehoshua Bar-Hillel on the Semantics and Pragmatics of Indexicals; Przegląd Filozoficzny, 1(41) 2002, [8] Leibniz o konieczności, możliwości i wolnej woli/leibniz on Necessity, Possibility and Free Will; Przegląd Filozoficzny, 1(45) 2003, [9] O pojęciu sądu logicznego/concerning the notion of proposition; Przegląd Filozoficzny, 4(48) 2003, [10] O objaśnianiu pojęcia świadomości fenomenalnej/on explaining the concept of Phenomenal Consciousness; Przegląd Filozoficzno-Literacki, 4(6) 2003, [11] Kilka refleksji na marginesie eseju Marcina Poręby O sytuacji filozofii współczesnej /A note on Marcin Poreba s essay concerning the condition of contemporary philosophy, Rubikon, 1-4 (20-23) 2003, [12] O hipotezie Bar-Hillela/On Bar-Hillel s Hypothesis; (with Jakub Szymanik) Studia Semiotyczne, XXV 2004, [13] Polska bibliografia leibnizjańska od roku 1917/ Polish bibliography of papers devoted to the philosophy of Leibniz published after 1917 (with Piotr K. Szałek), Przegląd Filozoficzno-Literacki, 4(6) 2004, [14] Silny metafizyczny determinizm/strong Metaphysical Determinism; Przegląd Filozoficzno-Literacki, 4(6) 2004, [15] O definicji wiedzy i problemie Gettiera/Gettier Problem and the definition of knowledge Prezentacje. Magazyn Filozoficzny, 1(5) 2004, [16] O idei umysłu rozszerzonego /The Idea of Extended Mind; Prezentacje. Magazyn Filozoficzny, 2(6) 2004, [17] Argument Kripkego/Kripke s Argument; Prezentacje. Magazyn Filozoficzny, 3(7) [18] Filozofia umysłu/contemporary Philosophy of Mind (with Marcin Gokieli), Prezentacje. Magazyn Filozoficzny, 3(7) 2004, 6-12.

4 [19] Światy możliwe w filozofii współczesnej (cz. 1)/Possible worlds in contemporary philosophy (part 1); Prezentacje. Magazyn Filozoficzny, 4(8) 2004, [20] Światy możliwe w filozofii współczesnej (cz. 2)/ Possible worlds in contemporary philosophy (part 2); Prezentacje. Magazyn Filozoficzny, 1(9) 2005 [21] Światy możliwe w filozofii współczesnej (cz. 3)/ Possible worlds in contemporary philosophy (part 3), Prezentacje. Magazyn Filozoficzny, 2(10) 2005 [22] O wskazującym użyciu wyrażeń/remarks on demonstrative uses of expressions, Przegląd Filozoficzny, 1 (53) 2005, [23] O kryterium wyróżniania nierzeczywistych okresów warunkowych. Uwaga na marginesie Okresu warunkowego i implikacji materialnej Kazimierza Ajdukiewicza/Remarks on Ajdukiewicz s Criterion of Distinguishing Counterfactual Conditionals; Studia z filozofii polskiej /Studies in Polish Philosophy, vol. 1, (M. Rembierz, K. Sleziński (eds.)), Bielsko-Biała/Kraków 2006, [24] Referencja i anafora/reference and Anaphora; Lingwistyczne lapidarium, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, March 2007; publication available on-line: [25] Dlaczego logik modalny nie musi przejmować się argumentem Quine a?/why the Modal Logician Need Not Worry About the Quine's Argument? (with Piotr Wilkin), Przegląd Filozoficzny, 4(68) 2008, [26] Sądy i sytuacje jako wartości semantyczne zdań/propositions and Situations as Semantic Values of Sentences, [in:] Aporie ontologii sytuacji/aporiai of the ontology of situations, A. Biłat, (ed.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, [27] Niby-fakty i niby-mity/pseudo-facts and Pseudo-Myths, Filozofia Nauki, 2(66) 2009, [28] Garetha Evansa argument przeciwko referencyjnemu charakterowi deskrypcji/gareth Evans Argument against the Referential Status of

5 Definite Descriptions, [in:] Biblioteka Myśli Semiotycznej, vol. 51: Deskrypcje i prawda (Descriptions and Truth), Jerzy Pelc (ed.); Warszawa 2010, [29] Odpowiedź Mieszko Tałasiewiczowi i Andrzejowi Biłatowi/Reply to Mieszko Tałasiewicz and Andrzej Biłat, [in:] Biblioteka Myśli Semiotycznej, vol. 51: Deskrypcje i prawda (Descriptions and Truth), Jerzy Pelc (ed.); Warszawa 2010, [30] Uwagi do pięciu uwag Andrzeja Biłata/Comment on five remarks by Andrzej Biłat, [in:] Biblioteka Myśli Semiotycznej, vol. 51: Deskrypcje i prawda (Descriptions and Truth), Jerzy Pelc (ed.); Warszawa 2010, [31] O wewnątrzjęzykowym znaczeniu zdań okazjonalnych (uwagi na marginesie wymiany zdań Renaty Grzegorczykowej i Barbary Stanosz)/Remarks on Stanosz-Grzegorczykowa Discussion Concerning the Intralinguistic Meaning of Indexical Sentences, [in:] Studia z filozofii polskiej / Studies in Polish Philosophy, tom 4 (M. Rembierz, K. Sleziński (eds.)), Scriptum 2009, [32] Possybilia i światy możliwe/possibilia and Possible Worlds (with Katarzyną Kuś and Piotr Wilkin), (accepted for publication), to appear in: Metafizyka. Podstawowe problemy/metaphysics. Basic Problems, Sebastian T. Kołodziejczyk (ed.), Kraków: Wyd. WAM 2009; [33] Argument Sticha a przyczynowe teorie nazw/stich s Argument and Causal Theories of Names (with Katarzyna Kuś), (accepted for publication), to appear in: Przegląd Filozoficzny; [34] W stronę ogólnej teorii kontekstu/towards a General Theory of Context, (accepted for publication), to appear in: Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne / Empathy, imagery and context as cognitive categories, Kardela, Muszyński, Rajewski (eds.), RRR Kognitywistyka III, Wydawnictwa UMCS, Lublin. 7. Reviews (in Polish): [35] Review of David Chalmers 'The Conscious Mind', Przegląd Filozoficzny, 1(33) 2000, [36] Review of John Perry s Reference and Reflexivity, Przegląd

6 Filozoficzny, 2(54) 2005, SUMMARY: The list of publications consists of 36 papers (34 regular papers and 2 reviews). 29 are written individually, 7 in cooperation. 4 papers are accepted for publication but not yet published. 8. Philosophical translations (English-Polish): [1] Frank Jackson What Mary didn't know?, Przegląd Filozoficzno- Literacki, 4(6) 2003, [2] Robert Stalnaker Varieties of supervenience; w: Analityczna metafizyka umysłu/analytic Metaphysics of Mind, M. Miłkowski, R. Poczobut (eds.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, [3] David Chalmers Consciousness and its place in nature. (with Robert Poczobut), in: Analytic Metaphysics of Mind, M. Miłkowski, R. Poczobut (eds.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, [4] Martin, Heil The ontological turn (with Marta Bucholc), w: Analityczna metafizyka umysłu/analytic Metaphysics of Mind M. Miłkowski, R. Poczobut (eds.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, [5] Rudolf Carnap Meaning and necessity, rdz. 2-5 [in:] Rudolf Carnap, Pisma semantyczne / Semantic Writings Aletheia 2007, [6] Rudolf Carnap Meaning and Synonymy in Natural Languages, [in:] Rudolf Carnap, Pisma semantyczne / Semantic Writings Aletheia 2007, [7] Rudolf Carnap On Some Concepts of Pragmatics, [in:] Rudolf Carnap, Pisma semantyczne / Semantic Writings Aletheia 2007, [8] Stephen C. Levinson, Pragmatics, rdz. 1-4, [in:] Stephen C. Levinson, Pragmatyka, PWN Edited Volumes (titles translated): [1] Oblicza relatywizmu teoriopoznawczego (Faces of Epistemological Relativism); KFpM 2001 [with z Lech M. Nijakowski] [2] Filozofia i nauki szczegółowe (Philosophy and Sciences); KFpM 2002 [with Lech M. Nijakowski and Jakub Szymanik]

7 [3] Numer Przeglądu Filozoficzno-Literackiego poświęcony filozofii Leibniza (a volume of Przegląd Filozoficzno-Literacki dedicated to the philosophy of Leibniz) Przegląd Filozoficzno-Literacki, 4(6) Talks at International Conferences: [1] 6th European Congress of Analytic Philosophy, August 2008, Kraków, topic of the talk: On Bar-Hillel s Hypothesis; [2] Kazimierz Naturalism Workshop, 5-10 September 2008, Kazimierz Dolny, topic of the talk: Towards Semantic Naturalism (with Katarzyna Kuś); [3] Perspectives on Russell, October 2008, Zagreb, Croatia, topic of the talk: Russell on Indexicality; [4] Recent Trends in Philosophy of Language and General Analytic Philosophy, January 2009, Tilburg, Holland, topic of the talk: Multiple-Proposition Approach Reconsidered; [5] Philang 2009, Łódź, May 2009, topic of the talk: Varieties of Context-Dependence; [6] 32nd Wittgenstein Symposium, 9-15 August 2009, Kirchberg, Austria, topic of the talk: Sidestepping the Holes of Holism (with Piotr Wilkin); [7] Kazimierz Naturalism Workshop, 4-8 September 2009, Kazimierz Dolny, topic of the talk: Qualia as Properties. [8] 6 th Philosophers Rally, 7-9 May 2010, Łódź, topic of the talk: On demonstrating. [9] 3 rd Non-Classical Logic: Theory and Applications Conference, September 2010, Łódź, topic of the talk: Direct Reference and Complex Demonstratives [10] Metaphysics, Language and Morality, 1-3 December 2010, Zagreb, Croatia, topic of the talk: Demonstrating Procedures and Demonstrata 11. Talks at Polish Conferences (titles of talks and conferences translated): [10] I Forum Filozoficzne Młodych (1 st Youth Philosophical Forum),

8 Cieszyn th of May 2002, topic of the talk: O pojęciu sądu logicznego;/concerning the concept of proposition; [11] II Forum Filozoficzne Młodych (2 nd Youth Philosophical Forum), Bielsko-Biała, st of May 2003, topic of the talk: Kilka uwag o wolnej woli i silnym metafizycznym determinizmie; Some remarks about free will and strong metaphysical determinism; [12] III Forum Filozoficzne Młodych (3 rd Youth Philosophical Forum) [as an invited speaker], Lublin, May 2004, warsztaty/workshops: O argumentacji w filozofii/argumentation in Philosophy; Wyrażenia okazjonalne/indexical expressions; [13] VII Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny (7 th Polish Philosophical Congress), Szczecin, September 2004, topic of the talk: O epistemologii wyrażeń wskazujących, Okazjonalność i filozofia umysłu/ Indexicality and the philosophy of mind; [14] Zlot filozoficzny (1 st Philosophers Rally), Zielona Góra, May 2005, topic of the talk: Kilka uwag o tzw. kontekstualizmie semantycznym/remarks on the so-called semantic contextualism; [15] Zlot filozoficzny (2 nd Philosophers Rally), Opole, May 2006, warsztaty/workshop (with Marcin Poręba): Intencjonalność między podejściem lingwistycznym a mentalistycznym/ Intentionality - between linguistic and mentalistic approaches; [16] I Doktoranckie Warsztaty Filozoficzne (1 st Postgraduate Philosophical Workshop), Kraków, December 2006, topic of the talk: Kontekst i interpretacja/context and interpretation; [17] Aporie ontologii sytuacji/aporiai of the ontology of situations, Pobierowo, th of June 2007, topic of the talk: Sądy i sytuacje jako wartości semantyczne zdań/propositions and situations as semantic values of sentences; [18] Wokół prawdy/around Truth, Kraków, 7-9 th of March 2008, topic of the talk: O pewnym problemie związanym z referencyjnym użyciem deskrypcji określonych/a Certain puzzle about referentially used descriptions; [19] Studenckie Forum Badań nad Językiem/1 th Students Forum of

9 Investigations Devoted to Language, Warszawa, th of April 2008 [as an invited speaker]; warsztaty/workshop: O zależności kontekstowej/on context-sensitivity; [20] W. Quine. Od empiryzmu do pragmatyzmu/w.v.o. Quine. From empiricism to pragmatism (centential conference), Warszawa, 9-10th of June 2008, topic of the talk: Dlaczego logik modalny nie musi przejmować się argumentacją Quine a? (with Piotr Wilkin)/ Why the modal logician need not worry about the Quine's argument?; [21] II Studenckie Forum Badań nad Językiem/2 nd Students Forum of Investigations Devoted to Language, Warszawa, 4-5 th of April 2009 [as an invited speaker]; warsztaty/workshop: O trzech modelach pojęcia wartości semantycznej zdania/on three models of the notion of sentences' semantic value; [22] V Zlot Filozoficzny/5 th Philosophers Rally, Kraków, st of May 2009, topic of the talk: O pojęciu <<podobieństwa znaczenia>>/concerning the notion of meaning resemblance. [23] Entia et Nomina, Gdańsk th of May 2010, [as an invited speaker], topic of the talk: W sprawie stosunku logiki do filozofii / Remarks on the relation of logic to philosophy 12. Talks at meetings of scientific societies and associations (titles translated): [1] Podstawowe pojęcia pragmatyki Roberta Stalnakera/Basic Concepts of Robert Stalnaker's Pragmatics, Polskie Towarzystwo Semiotyczne [Polish Semiotic Society] (seminar of the Polish Semiotic Society, 2002/2003); [2] O hipotezie Bar-Hillela (razem z Jakubem Szymanikiem)/ On Bar- Hillel's Hypothesis, Polskie Towarzystwo Semiotyczne [Polish Semiotic Society] (seminar of the Polish Semiotic Society, 2003/2004); [3] Semantyka i metasemantyka/semantics and Metasemantics, Polskie Towarzystwo Semiotyczne [Polish Semiotic Society], (seminar of the Polish Semiotic Society, 2003/2004); [4] Atrybucja i referencja/attribution and Reference, Polskie Towarzystwo Filozoficzne [Polish Philosophical Society], 8th of January 2007;

10 [7] Uwagi o referencyjnym i atrybutywnym użyciu deskrypcji określonych/remarks on Attributive and Referential Ueses of Definite Descriptions, Polskie Towarzystwo Semiotyczne [Polish Semiotic Society], (seminar of the Polish Semiotic Society, 2007/2008); [8] Russellowska teoria okazjonalności/russellian Theory of Indexicality, Polskie Towarzystwo Semiotyczne[Polish Semiotic Society], (seminar of the Polish Semiotic Society, 2008/2009). 13. Organized conferences: 4 th Philosophers Rally, Warsaw, May 2007 [main organizer]; 5 th Philosophers Rally, Krakow, May 2009, [co-organizer]. 6 th Philosophers Rally, Łódź, May 2010, [co-organizer]. 14. Other things: Secretary General of the Polish Semiotic Society (since 2006); A member and one of founders of the Centre for Philosophical Research. Członek rada naukowej pisma Avant Członek redakcji Kultury Liberalnej Współpracownik Przeglądu filozoficzno-literackiego Członek redakcji Kultury Liberalnej Członek Zespołu Wortalu Filozofia.pl

Curriculum Vitae. Filip Kawczyński DANE OSOBOWE. żona, dwóch synów WYKSZTAŁCENIE. Warszawskiego) ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Curriculum Vitae. Filip Kawczyński DANE OSOBOWE. żona, dwóch synów WYKSZTAŁCENIE. Warszawskiego) ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Curriculum Vitae Filip Kawczyński DANE OSOBOWE ADRES SŁUŻBOWY E-MAIL Instytut Filozofii UW, Zakład Semiotyki Logicznej ul. Krakowskie Przedmieście 3 00-047 Warszawa f.kawczynski@uw.edu.pl DATA URODZENIA

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ciecierski taci@uw.edu.pl. Atrybutywne i referencyjne użycie deskrypcji określonych

Tadeusz Ciecierski taci@uw.edu.pl. Atrybutywne i referencyjne użycie deskrypcji określonych Tadeusz Ciecierski taci@uw.edu.pl Atrybutywne i referencyjne użycie deskrypcji określonych Trzy zagadnienia filozoficzne związane z deskrypcjami 1. Jakie są warunki prawdziwości zdań zawierających deskrypcje?

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

CONFERENCE PAPERS AND PUBLICATIONS Degrees:

CONFERENCE PAPERS AND PUBLICATIONS Degrees: e-mail: pawlakmi@amu.edu.pl CONFERENCE PAPERS AND PUBLICATIONS Degrees: 1995 M.A. in English methodology, School of English, Poznań, MA thesis written under the supervision of prof. Krystyna Droździał-Szelest:

Bardziej szczegółowo

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4 Department/ Institute: Department of Modern Languages/Institute of Applied Linguistics Applied linguistics assistant first cycle degree full time programme for students with prior knowledge of German Course

Bardziej szczegółowo

oceny moralne dylematy moralne teoria podstaw moralno ci diadyczna teoria moralno ci potocznej

oceny moralne dylematy moralne teoria podstaw moralno ci diadyczna teoria moralno ci potocznej Psychologia Spo eczna 2016 tom 11 4 (39) strony 388 398 Katedra Psychologii Spo ecznej, SWPS Uniwersytet Humanistycznospo eczny, Wydzia Zamiejscowy w Sopocie oceny moralne dylematy moralne teoria podstaw

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

BARTOSZ BROŻEK CV. 1. Fields of Specialization

BARTOSZ BROŻEK CV. 1. Fields of Specialization BARTOSZ BROŻEK CV Born 17.06.1977 Dr. Habil., PhD in Law, PhD in Philosophy Associate Professor, Department for the Philosophy of Law and Legal Ethics, Jagiellonian University, Kraków Member and Deputy-Director

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW MIĘDZYKULTUROWYCH

FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW MIĘDZYKULTUROWYCH Spis treści Wprowadzenie 9 ARTYKUŁY I ROZPRAWY TADEUSZ LEWOWICKI Edukacja międzykulturowa - bilans otwarcia 2012 15 JERZY NIICITOROWICZ Fenomen wielokulturowości i prognozy rozwoju ku międzykulturowości

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship CURRICULUM VITAE Dr Katarzyna Sum ksum@sgh.waw.pl Chair of International Finance Current affiliation: Assistant Professor at the Chair of International Finance Research interests: international banking,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Magdalena Reuter. Dane personalne: Imię i nazwisko: Kwalifikacje: Doktor Filozofii Magister Filologii Polskiej.

CURRICULUM VITAE. Magdalena Reuter. Dane personalne: Imię i nazwisko: Kwalifikacje: Doktor Filozofii Magister Filologii Polskiej. CURRICULUM VITAE Dane personalne: Imię i nazwisko: Adres e-mail: Magdalena Reuter reuter@amu.edu.pl Kwalifikacje: Doktor Filozofii Magister Filologii Polskiej Wykształcenie: 2011-2013 Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Dobro w czasach postmoderny

Dobro w czasach postmoderny Ks. Ryszard Skowronek Dobro w czasach postmoderny Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II Księgarnia św. Jacka Katowice 2007 SPIS TREŚCI Contents... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1. POSTMODERNIZM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ciecierski. Użycie atrybutywne i użycie referencyjno-wskazujące [przykłady] [1] Starszy z braci Kaczyńskich jest chory.

Tadeusz Ciecierski. Użycie atrybutywne i użycie referencyjno-wskazujące [przykłady] [1] Starszy z braci Kaczyńskich jest chory. Użycie atrybutywne i użycie referencyjno-wskazujące [przykłady] [1] Starszy z braci Kaczyńskich jest chory. [2] Morderca Nowaka jest szalony. [3] Osoba, która wynalazła buty z wywiniętą cholewką, zmarła

Bardziej szczegółowo

Perspektywy współczesnej fenomenologii

Perspektywy współczesnej fenomenologii Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne zaprasza do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym Perspektywy współczesnej fenomenologii Głównym celem seminarium jest popularyzacja badań realizowanych w głównych

Bardziej szczegółowo

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Personal Knowledge Management (PKM) 1998 2009 termin,

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS No Course name (in ) 1 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 2 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 3 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 4 Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Związki geografii z innymi naukami

Związki geografii z innymi naukami Podstawowe idee i koncepcje w geografii - Tom 7 Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Katedra Geografii Społecznej i Regionalnej Uniwersytetu Łódzkiego Związki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Marcin Będkowski: Jadwiga Puzynina, Tomasz Korpysz, Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, Warszawa 2009... 92

Spis treści. Marcin Będkowski: Jadwiga Puzynina, Tomasz Korpysz, Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, Warszawa 2009... 92 Spis treści ARTYKUŁY I ROZPRAWY Jolanta Mędelska: Na tropie agnonimu słownikowego wirowiec (o wykorzystaniu teorii lingwochronologizacyjnej Piotra Wierzchonia w badaniach leksyki północnokresowej)... 7

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Wstęp do współczesnej semantyki. Lingwistyka komputerowa

Informacje ogólne. Wstęp do współczesnej semantyki. Lingwistyka komputerowa Informacje ogólne 1. Nazwa Wstęp do współczesnej semantyki 2. Kod WWS 3. Rodzaj obowiązkowy 4. Kierunek i specjalność studiów Lingwistyka komputerowa 5. Poziom studiów I 6. Rok studiów III 7. Semestr V

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE

RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE Uniwersytet Jagielloński. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 4-5 czerwca 1996 RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA STUDIA STACJONARNE - rekrutacja 2013/2014 Lp. Nazwa przedmiotu Ogólne Rozkład zajęć w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Jacek Wojnicki Uniwersytet Warszawski Władza sądownicza w wybranych państwach postjugosłowiańskich (Słowenia, Chorwacja) 11 Radosław Grabowski Uniwersytet Rzeszowski Zasady

Bardziej szczegółowo

III Scientific Conference of PhD Students of University of Bialystok

III Scientific Conference of PhD Students of University of Bialystok Białystok 18 th June 2014 III Scientific Conference of PhD Students of University of Bialystok International Cooperation and Regional Development Challenges, Perspectives Dear Sir/Madame, On behalf of

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach Ladislav Cabada Paulina Drab Tomasz G. Grosse Patryk Kołodyński Aleksandra Kułaga Aleksandra Kusztal

Noty o autorach Ladislav Cabada Paulina Drab Tomasz G. Grosse Patryk Kołodyński Aleksandra Kułaga Aleksandra Kusztal Noty o autorach Ladislav Cabada profesor nauk politycznych na Metropolitní univerzita Praha. W roku akademickim 2016/2017 International Chair na Narodowym Uniwersytecie Służby Publicznej (Nemzeti Köszolgálati

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK 2015, Vol. 44 PL ISSN NOTES ABOUT AUTHORS

POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK 2015, Vol. 44 PL ISSN NOTES ABOUT AUTHORS POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK 2015, Vol. 44 PL ISSN 0208-7375 NOTES ABOUT AUTHORS Daulet L. Baideldinov Faculty of Law Al-Farabi Kazakh National University 71 al-farabi Ave., Almaty 050038, Republic

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ewelina Kwapień: Słownik prasłowiański, redakcja Franciszek Sławski, Wrocław 1974 2001... 103

Spis treści. Ewelina Kwapień: Słownik prasłowiański, redakcja Franciszek Sławski, Wrocław 1974 2001... 103 Spis treści ARTYKUŁY I ROZPRAWY Marian Bugajski: Pragmatyka a lingwistyka normatywna... 7 Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska: Trwałość i zmienność mody językowej w pięćdziesiąt lat od publikacji

Bardziej szczegółowo

G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, Silicon Solar cells efficiency improvement by the wet chemical

G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, Silicon Solar cells efficiency improvement by the wet chemical Phone: +48 33 817 42 49, Fax: +48 12 295 28 04 email: g.kulesza@imim.pl Employment and position Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences: Ph.D. studies (20102014), assistant

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki O czym to będzie?

Filozofia z elementami logiki O czym to będzie? Filozofia z elementami logiki O czym to będzie? Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@.edu.pl Filozofia z elementami logiki Dwa fundamentalne pytania: Czym zajmuje się logika? Czym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), 1939 1945 Announcements and Orders RG 15.149 United States Holocaust Memorial Museum Archives 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics)

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Assistant Professor @ Wroclaw University of Economics and Academy of Management and Administration in Opole michalskig@ue.wroc.pl Summary Grzegorz

Bardziej szczegółowo

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year ITALIANITYKA ITALIAN TUDIE Plan studiów (siatka godzin) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015-2016 tudy programme (table of courses) starting with the 2015-2016 academic year Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 11. Introduction / 23

Spis treści. Wstęp / 11. Introduction / 23 Spis treści Wstęp / 11 Introduction / 23 I II III Tożsamość nauczyciela i ucznia w płynnej nowoczesności / 35 Wstęp / 37 Doskonalenie zawodowe nauczycieli / 38 Formy i treści doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Curriculum vitae. WORK EXPERIENCE University of Warsaw since X 2015 Faculty of Psychology, Assistant Professor

Curriculum vitae. WORK EXPERIENCE University of Warsaw since X 2015 Faculty of Psychology, Assistant Professor Curriculum vitae Name: Kamil Imbir Date and place of birth: 19.02.1985, Warsaw E-mail: kamil.imbir@gmail.com WORK EXPERIENCE University of Warsaw since X 2015 Faculty of Psychology, Assistant Professor

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Teacher Training Centre in Rybnik

Teacher Training Centre in Rybnik Teacher Training Centre in Rybnik Nauczycieli i i Informacji Pedagogicznej WOM WOM w Rybniku w Rybniku 4a 44-200 Rybnik tel. tel. (032) (032) 42-47-472 Rybnik - our town Town centre and former town hall

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Nieprzewidziany problem: niedookreślenie językowe (semantyczne) linguistic (semantic) underdeterminacy

Nieprzewidziany problem: niedookreślenie językowe (semantyczne) linguistic (semantic) underdeterminacy Nieprzewidziany problem: niedookreślenie językowe (semantyczne) linguistic (semantic) underdeterminacy Według tezy o niedookreśleniu językowym, rozbieżność między pierwotnym znaczeniem wypowiedzi (tym,

Bardziej szczegółowo

Particles-Astrophysics-Cosmology Theory

Particles-Astrophysics-Cosmology Theory Particles-Astrophysics-Cosmology Theory Theory needs to explain the observed Universe with structure formation initiated by adiabatic, nearly scale invariant primordial fluctuations This demands a concerted

Bardziej szczegółowo

JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹... 11. PIOTR SIUDA Od dewiacji do g³ównego nurtu ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów...

JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹... 11. PIOTR SIUDA Od dewiacji do g³ównego nurtu ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów... numer 3 (42) 2010 Spis treści ESEJ JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹..................... 11 MEDIA W POLSCE WIES AW SONCZYK Ruch SA jako firma kolporta owa. Czêœæ 1: Próba charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016 Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016 ARTYKUŁY Andrzej Malinowski (Uniwersytet Warszawski) Informacja o nieobowiązywaniu przepisu..................................... 9 Magdalena

Bardziej szczegółowo

ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014. Practical English: Gr. 3 Teacher. Grammar. Teacher AB Gr. 2. Language acquisition studies

ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014. Practical English: Gr. 3 Teacher. Grammar. Teacher AB Gr. 2. Language acquisition studies ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014 8.00 9.30 Language acquisition AB 3.12 Mgr Anna Milanowska Mgr Krzysztof British literature Dr hab. Anna Branach Kallas (45 min.) 8.30 9.15 British

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 THE POLISH BIOMETRIC SOCIETY PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE NATIONAL RESEARCH INSTITUTE POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER STUDIES

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. Pedagogika XXIV. Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. Pedagogika XXIV. Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI Pedagogika XXIV Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392 Toruń 2009 spis treści OD REDAKCJI..................................................

Bardziej szczegółowo

Suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu Suplement do dyplomu Doświadczenia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Renata Figlewicz Centrum Badań i Rozwoju Kształcenia Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w liczbach 2 wydziały 10

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY Studia nad teori, praktyk i dydaktyk przek adu Redakcja Maciej P awski Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika Toru 2012 SPIS TRE CI Wst p... 7 Cz 1 Artyku y i rozprawy

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA T

ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA T ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA T. 45-2009 SPIS TREŚCI z. 1(179) 5 Dwa style krytyki narracji o świecie międzyludzkim: krytyka mitu i krytyka teorii / Janusz Goćkowski 25 Kłopoty z racjonalnością nauki - od

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE KATARZYNA PAPRZYCKA

CURRICULUM VITAE KATARZYNA PAPRZYCKA Office Address: Department of Philosophy Warsaw University Krakowskie Przedmieście 3 00-927 Warszawa, Poland tel. (+48 22) 55-20-140 fax (+48 22) 826-57-34 CURRICULUM VITAE KATARZYNA PAPRZYCKA [Katazhyna

Bardziej szczegółowo

Język, logika i życie społeczne Wspomnienie o profesor Barbarze Stanosz (1935 2014) Bibliografia prac Barbary Stanosz

Język, logika i życie społeczne Wspomnienie o profesor Barbarze Stanosz (1935 2014) Bibliografia prac Barbary Stanosz Argument Vol. 4 (2/2014) pp. 483 490 OBITUARIES AND MEMORIES / POŻEGNANIA I WSPOMNIENIA Język, logika i życie społeczne Wspomnienie o profesor Barbarze Stanosz (1935 2014) Bibliografia prac Barbary Stanosz

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Mostowy 2016

Kalendarz Mostowy 2016 Kalendarz Mostowy 2016 Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej i Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Jesteśmy dumni z dokonań polskiego budownictwa mostowego. Doceniamy nie tylko nowoczesne

Bardziej szczegółowo

od września 1999, asystentka w Zakładzie Teorii Poznania i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii UMK

od września 1999, asystentka w Zakładzie Teorii Poznania i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii UMK CURRICULUM VITAE Imię i nazwisko: Stanowisko: e-mail: web page: Aleksandra Derra Data urodzenia: 13.05.1974. Obywatelstwo: adiunkt Zakład Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii UMK, Fosa Staromiejska

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Lectures on contemporary philosophy for doctoral students of the Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences (2012-2013)

Lectures on contemporary philosophy for doctoral students of the Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences (2012-2013) Prof. Marek Maciejczak (Warsaw University of Technology) E-mail: marmaciejczak@poczta.onet.pl I. Consumer society and the morals Lectures on contemporary philosophy for doctoral students of the Institute

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

STUDIA SOCJOLOGICZNO- -POLITYCZNE 2(02)/2014 SERIA NOWA

STUDIA SOCJOLOGICZNO- -POLITYCZNE 2(02)/2014 SERIA NOWA STUDIA SOCJOLOGICZNO-POLITYCZNE Seria Nowa ISSN 0585-556X STUDIA 2(02)/2014 SOCJOLOGICZNO- -POLITYCZNE PÓ ROCZNIK SERIA NOWA DYSKUSJA: Kondycja wspó czesnego paƒstwa narodowego: kryzys zmierzch rozkwit?

Bardziej szczegółowo

Textbooks for 2014/2015 school year / Podręczniki na rok szkolny 2014/2015

Textbooks for 2014/2015 school year / Podręczniki na rok szkolny 2014/2015 Textbooks for 2014/2015 school year / Podręczniki na rok szkolny 2014/2015 Matras Bookshops in Warsaw / Księgarnie Matras w Warszawie Księgarnia Matras 144, ul. Nowy Świat 41, pon.-pt. 10.00-19.00, sob.,

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

SPECJALIZACJA BADAWCZA: Dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach

Bardziej szczegółowo

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin - UDA POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin Plan of study visit 13-24.05.2014 12 th. May Arrival to the Campanille

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo