Curriculum Vitae. Assistant professor (since October 2007), Institute of Philosophy, University of Warsaw.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Curriculum Vitae. Assistant professor (since October 2007), Institute of Philosophy, University of Warsaw."

Transkrypt

1 Curriculum Vitae 1. Employment history and current academic position: Assistant professor (since October 2007), Institute of Philosophy, University of Warsaw. 2. Fields of interest: Philosophy of language, theoretical semiotics, pragmatics, philosophical logic, modality, philosophy of psychology 4. Education: University of Warsaw, Interdisciplinary Studies in Humanities 2001 Master Degree, Philosophy (master thesis [in Polish]: Theories of Indexicals from Husserl to Stalnaker) Master Degree, Sociology, (master thesis [in Polish]: Three models of linguistic communication) University of Warsaw, Ph.D. Studies, Institute of Philosophy, University of Warsaw (November) Doctoral Degree, Institute of Philosophy (dissertation [in Polish]: The problem of context-dependence, supervisor: prof. dr hab. Jerzy Pelc; reviewers: prof. dr hab. Barbara Stanosz, prof. dr hab. Marek Tokarz) 4. Awards, grants and scholarships: Polish Ministry of Education Scholarship , 2002, First award for the best essay devoted to the problem: What is philosophy for?" Foundation for Polish Science Scholarship START 2003 and Polityka Zostańcie z nami Scholarship for Young Scientists

2 August-December 2003 Visiting Scholar at Indiana University (Bloomington); August 2004-August 2006 The State Committee for Scientific Research grant 1H01A01227 (research grant for inquiries connected with doctoral dissertation, with prof. dr hab. Jerzy Pelc as supervisor). Grant s title: Zagadnienie zależności funkcji semiotycznych wypowiedzi od kontekstu/the problem of context-dependence; May 2007-May Ministry of Higher Education grant N /2985 (as subcontractor, with prof. dr hab. Andrzej Biłat as grant director). Grant s title: Aporie logicznej teorii sytuacji i stanów rzeczy/aporiai of the logical theory of situations and states of affairs; since June 2008 (realization of the grant in progress) - Ministry of Higher Education grant N N (as subcontractor, with prof. dr hab. Jerzy Pelc as grant director). Grant s title: Semantyka i pragmatyka nazw i zdań, filozofia języka i jego meta-filozofia/semantics and pragmatics of names and sentences, philosophy and meta-philosophy of language. 5. Papers in English: [1] Sidestepping the Holes of Holism (with Piotr Wilkin), [in:] Volker A. Munz, Klaus Puhl, Joseph Wang (eds.) Language and World. Preproceedings of the 32nd International Wittgenstein Symposium, 2009, [2] The Multiple-Proposition Approach Reconsidered, Logique et Analyse; vol. 52(208), 2009, [3] Varieties of Context-Dependence, [in:] P. Stalmaszczyk (ed.) Philosophy of Language and Linguistics. Volume I: The Formal Turn, Ontos-Verlag 2010, Papers in Polish (titles translated) [4] Wokół teorii relacji: Leibniz i Russell/Leibniz and Russell on the Theory of Relations, Rubikon, 1-2 (8-9) 2000, [5] Po co filozofia człowiekowi współczesnemu?/what is philosophy for?; Kwartalnik Filozoficzny, vol. XXX (1), 2002, [6] Pragmatyka Roberta Stalnakera/Robert Stalnaker s Pragmatics;

3 Przegląd Filozoficzny, 3(39) 2001, [7] Yehoshua Bar-Hillel o semantyce i pragmatyce wyrażeń okazjonalnych/yehoshua Bar-Hillel on the Semantics and Pragmatics of Indexicals; Przegląd Filozoficzny, 1(41) 2002, [8] Leibniz o konieczności, możliwości i wolnej woli/leibniz on Necessity, Possibility and Free Will; Przegląd Filozoficzny, 1(45) 2003, [9] O pojęciu sądu logicznego/concerning the notion of proposition; Przegląd Filozoficzny, 4(48) 2003, [10] O objaśnianiu pojęcia świadomości fenomenalnej/on explaining the concept of Phenomenal Consciousness; Przegląd Filozoficzno-Literacki, 4(6) 2003, [11] Kilka refleksji na marginesie eseju Marcina Poręby O sytuacji filozofii współczesnej /A note on Marcin Poreba s essay concerning the condition of contemporary philosophy, Rubikon, 1-4 (20-23) 2003, [12] O hipotezie Bar-Hillela/On Bar-Hillel s Hypothesis; (with Jakub Szymanik) Studia Semiotyczne, XXV 2004, [13] Polska bibliografia leibnizjańska od roku 1917/ Polish bibliography of papers devoted to the philosophy of Leibniz published after 1917 (with Piotr K. Szałek), Przegląd Filozoficzno-Literacki, 4(6) 2004, [14] Silny metafizyczny determinizm/strong Metaphysical Determinism; Przegląd Filozoficzno-Literacki, 4(6) 2004, [15] O definicji wiedzy i problemie Gettiera/Gettier Problem and the definition of knowledge Prezentacje. Magazyn Filozoficzny, 1(5) 2004, [16] O idei umysłu rozszerzonego /The Idea of Extended Mind; Prezentacje. Magazyn Filozoficzny, 2(6) 2004, [17] Argument Kripkego/Kripke s Argument; Prezentacje. Magazyn Filozoficzny, 3(7) [18] Filozofia umysłu/contemporary Philosophy of Mind (with Marcin Gokieli), Prezentacje. Magazyn Filozoficzny, 3(7) 2004, 6-12.

4 [19] Światy możliwe w filozofii współczesnej (cz. 1)/Possible worlds in contemporary philosophy (part 1); Prezentacje. Magazyn Filozoficzny, 4(8) 2004, [20] Światy możliwe w filozofii współczesnej (cz. 2)/ Possible worlds in contemporary philosophy (part 2); Prezentacje. Magazyn Filozoficzny, 1(9) 2005 [21] Światy możliwe w filozofii współczesnej (cz. 3)/ Possible worlds in contemporary philosophy (part 3), Prezentacje. Magazyn Filozoficzny, 2(10) 2005 [22] O wskazującym użyciu wyrażeń/remarks on demonstrative uses of expressions, Przegląd Filozoficzny, 1 (53) 2005, [23] O kryterium wyróżniania nierzeczywistych okresów warunkowych. Uwaga na marginesie Okresu warunkowego i implikacji materialnej Kazimierza Ajdukiewicza/Remarks on Ajdukiewicz s Criterion of Distinguishing Counterfactual Conditionals; Studia z filozofii polskiej /Studies in Polish Philosophy, vol. 1, (M. Rembierz, K. Sleziński (eds.)), Bielsko-Biała/Kraków 2006, [24] Referencja i anafora/reference and Anaphora; Lingwistyczne lapidarium, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, March 2007; publication available on-line: [25] Dlaczego logik modalny nie musi przejmować się argumentem Quine a?/why the Modal Logician Need Not Worry About the Quine's Argument? (with Piotr Wilkin), Przegląd Filozoficzny, 4(68) 2008, [26] Sądy i sytuacje jako wartości semantyczne zdań/propositions and Situations as Semantic Values of Sentences, [in:] Aporie ontologii sytuacji/aporiai of the ontology of situations, A. Biłat, (ed.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, [27] Niby-fakty i niby-mity/pseudo-facts and Pseudo-Myths, Filozofia Nauki, 2(66) 2009, [28] Garetha Evansa argument przeciwko referencyjnemu charakterowi deskrypcji/gareth Evans Argument against the Referential Status of

5 Definite Descriptions, [in:] Biblioteka Myśli Semiotycznej, vol. 51: Deskrypcje i prawda (Descriptions and Truth), Jerzy Pelc (ed.); Warszawa 2010, [29] Odpowiedź Mieszko Tałasiewiczowi i Andrzejowi Biłatowi/Reply to Mieszko Tałasiewicz and Andrzej Biłat, [in:] Biblioteka Myśli Semiotycznej, vol. 51: Deskrypcje i prawda (Descriptions and Truth), Jerzy Pelc (ed.); Warszawa 2010, [30] Uwagi do pięciu uwag Andrzeja Biłata/Comment on five remarks by Andrzej Biłat, [in:] Biblioteka Myśli Semiotycznej, vol. 51: Deskrypcje i prawda (Descriptions and Truth), Jerzy Pelc (ed.); Warszawa 2010, [31] O wewnątrzjęzykowym znaczeniu zdań okazjonalnych (uwagi na marginesie wymiany zdań Renaty Grzegorczykowej i Barbary Stanosz)/Remarks on Stanosz-Grzegorczykowa Discussion Concerning the Intralinguistic Meaning of Indexical Sentences, [in:] Studia z filozofii polskiej / Studies in Polish Philosophy, tom 4 (M. Rembierz, K. Sleziński (eds.)), Scriptum 2009, [32] Possybilia i światy możliwe/possibilia and Possible Worlds (with Katarzyną Kuś and Piotr Wilkin), (accepted for publication), to appear in: Metafizyka. Podstawowe problemy/metaphysics. Basic Problems, Sebastian T. Kołodziejczyk (ed.), Kraków: Wyd. WAM 2009; [33] Argument Sticha a przyczynowe teorie nazw/stich s Argument and Causal Theories of Names (with Katarzyna Kuś), (accepted for publication), to appear in: Przegląd Filozoficzny; [34] W stronę ogólnej teorii kontekstu/towards a General Theory of Context, (accepted for publication), to appear in: Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne / Empathy, imagery and context as cognitive categories, Kardela, Muszyński, Rajewski (eds.), RRR Kognitywistyka III, Wydawnictwa UMCS, Lublin. 7. Reviews (in Polish): [35] Review of David Chalmers 'The Conscious Mind', Przegląd Filozoficzny, 1(33) 2000, [36] Review of John Perry s Reference and Reflexivity, Przegląd

6 Filozoficzny, 2(54) 2005, SUMMARY: The list of publications consists of 36 papers (34 regular papers and 2 reviews). 29 are written individually, 7 in cooperation. 4 papers are accepted for publication but not yet published. 8. Philosophical translations (English-Polish): [1] Frank Jackson What Mary didn't know?, Przegląd Filozoficzno- Literacki, 4(6) 2003, [2] Robert Stalnaker Varieties of supervenience; w: Analityczna metafizyka umysłu/analytic Metaphysics of Mind, M. Miłkowski, R. Poczobut (eds.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, [3] David Chalmers Consciousness and its place in nature. (with Robert Poczobut), in: Analytic Metaphysics of Mind, M. Miłkowski, R. Poczobut (eds.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, [4] Martin, Heil The ontological turn (with Marta Bucholc), w: Analityczna metafizyka umysłu/analytic Metaphysics of Mind M. Miłkowski, R. Poczobut (eds.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, [5] Rudolf Carnap Meaning and necessity, rdz. 2-5 [in:] Rudolf Carnap, Pisma semantyczne / Semantic Writings Aletheia 2007, [6] Rudolf Carnap Meaning and Synonymy in Natural Languages, [in:] Rudolf Carnap, Pisma semantyczne / Semantic Writings Aletheia 2007, [7] Rudolf Carnap On Some Concepts of Pragmatics, [in:] Rudolf Carnap, Pisma semantyczne / Semantic Writings Aletheia 2007, [8] Stephen C. Levinson, Pragmatics, rdz. 1-4, [in:] Stephen C. Levinson, Pragmatyka, PWN Edited Volumes (titles translated): [1] Oblicza relatywizmu teoriopoznawczego (Faces of Epistemological Relativism); KFpM 2001 [with z Lech M. Nijakowski] [2] Filozofia i nauki szczegółowe (Philosophy and Sciences); KFpM 2002 [with Lech M. Nijakowski and Jakub Szymanik]

7 [3] Numer Przeglądu Filozoficzno-Literackiego poświęcony filozofii Leibniza (a volume of Przegląd Filozoficzno-Literacki dedicated to the philosophy of Leibniz) Przegląd Filozoficzno-Literacki, 4(6) Talks at International Conferences: [1] 6th European Congress of Analytic Philosophy, August 2008, Kraków, topic of the talk: On Bar-Hillel s Hypothesis; [2] Kazimierz Naturalism Workshop, 5-10 September 2008, Kazimierz Dolny, topic of the talk: Towards Semantic Naturalism (with Katarzyna Kuś); [3] Perspectives on Russell, October 2008, Zagreb, Croatia, topic of the talk: Russell on Indexicality; [4] Recent Trends in Philosophy of Language and General Analytic Philosophy, January 2009, Tilburg, Holland, topic of the talk: Multiple-Proposition Approach Reconsidered; [5] Philang 2009, Łódź, May 2009, topic of the talk: Varieties of Context-Dependence; [6] 32nd Wittgenstein Symposium, 9-15 August 2009, Kirchberg, Austria, topic of the talk: Sidestepping the Holes of Holism (with Piotr Wilkin); [7] Kazimierz Naturalism Workshop, 4-8 September 2009, Kazimierz Dolny, topic of the talk: Qualia as Properties. [8] 6 th Philosophers Rally, 7-9 May 2010, Łódź, topic of the talk: On demonstrating. [9] 3 rd Non-Classical Logic: Theory and Applications Conference, September 2010, Łódź, topic of the talk: Direct Reference and Complex Demonstratives [10] Metaphysics, Language and Morality, 1-3 December 2010, Zagreb, Croatia, topic of the talk: Demonstrating Procedures and Demonstrata 11. Talks at Polish Conferences (titles of talks and conferences translated): [10] I Forum Filozoficzne Młodych (1 st Youth Philosophical Forum),

8 Cieszyn th of May 2002, topic of the talk: O pojęciu sądu logicznego;/concerning the concept of proposition; [11] II Forum Filozoficzne Młodych (2 nd Youth Philosophical Forum), Bielsko-Biała, st of May 2003, topic of the talk: Kilka uwag o wolnej woli i silnym metafizycznym determinizmie; Some remarks about free will and strong metaphysical determinism; [12] III Forum Filozoficzne Młodych (3 rd Youth Philosophical Forum) [as an invited speaker], Lublin, May 2004, warsztaty/workshops: O argumentacji w filozofii/argumentation in Philosophy; Wyrażenia okazjonalne/indexical expressions; [13] VII Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny (7 th Polish Philosophical Congress), Szczecin, September 2004, topic of the talk: O epistemologii wyrażeń wskazujących, Okazjonalność i filozofia umysłu/ Indexicality and the philosophy of mind; [14] Zlot filozoficzny (1 st Philosophers Rally), Zielona Góra, May 2005, topic of the talk: Kilka uwag o tzw. kontekstualizmie semantycznym/remarks on the so-called semantic contextualism; [15] Zlot filozoficzny (2 nd Philosophers Rally), Opole, May 2006, warsztaty/workshop (with Marcin Poręba): Intencjonalność między podejściem lingwistycznym a mentalistycznym/ Intentionality - between linguistic and mentalistic approaches; [16] I Doktoranckie Warsztaty Filozoficzne (1 st Postgraduate Philosophical Workshop), Kraków, December 2006, topic of the talk: Kontekst i interpretacja/context and interpretation; [17] Aporie ontologii sytuacji/aporiai of the ontology of situations, Pobierowo, th of June 2007, topic of the talk: Sądy i sytuacje jako wartości semantyczne zdań/propositions and situations as semantic values of sentences; [18] Wokół prawdy/around Truth, Kraków, 7-9 th of March 2008, topic of the talk: O pewnym problemie związanym z referencyjnym użyciem deskrypcji określonych/a Certain puzzle about referentially used descriptions; [19] Studenckie Forum Badań nad Językiem/1 th Students Forum of

9 Investigations Devoted to Language, Warszawa, th of April 2008 [as an invited speaker]; warsztaty/workshop: O zależności kontekstowej/on context-sensitivity; [20] W. Quine. Od empiryzmu do pragmatyzmu/w.v.o. Quine. From empiricism to pragmatism (centential conference), Warszawa, 9-10th of June 2008, topic of the talk: Dlaczego logik modalny nie musi przejmować się argumentacją Quine a? (with Piotr Wilkin)/ Why the modal logician need not worry about the Quine's argument?; [21] II Studenckie Forum Badań nad Językiem/2 nd Students Forum of Investigations Devoted to Language, Warszawa, 4-5 th of April 2009 [as an invited speaker]; warsztaty/workshop: O trzech modelach pojęcia wartości semantycznej zdania/on three models of the notion of sentences' semantic value; [22] V Zlot Filozoficzny/5 th Philosophers Rally, Kraków, st of May 2009, topic of the talk: O pojęciu <<podobieństwa znaczenia>>/concerning the notion of meaning resemblance. [23] Entia et Nomina, Gdańsk th of May 2010, [as an invited speaker], topic of the talk: W sprawie stosunku logiki do filozofii / Remarks on the relation of logic to philosophy 12. Talks at meetings of scientific societies and associations (titles translated): [1] Podstawowe pojęcia pragmatyki Roberta Stalnakera/Basic Concepts of Robert Stalnaker's Pragmatics, Polskie Towarzystwo Semiotyczne [Polish Semiotic Society] (seminar of the Polish Semiotic Society, 2002/2003); [2] O hipotezie Bar-Hillela (razem z Jakubem Szymanikiem)/ On Bar- Hillel's Hypothesis, Polskie Towarzystwo Semiotyczne [Polish Semiotic Society] (seminar of the Polish Semiotic Society, 2003/2004); [3] Semantyka i metasemantyka/semantics and Metasemantics, Polskie Towarzystwo Semiotyczne [Polish Semiotic Society], (seminar of the Polish Semiotic Society, 2003/2004); [4] Atrybucja i referencja/attribution and Reference, Polskie Towarzystwo Filozoficzne [Polish Philosophical Society], 8th of January 2007;

10 [7] Uwagi o referencyjnym i atrybutywnym użyciu deskrypcji określonych/remarks on Attributive and Referential Ueses of Definite Descriptions, Polskie Towarzystwo Semiotyczne [Polish Semiotic Society], (seminar of the Polish Semiotic Society, 2007/2008); [8] Russellowska teoria okazjonalności/russellian Theory of Indexicality, Polskie Towarzystwo Semiotyczne[Polish Semiotic Society], (seminar of the Polish Semiotic Society, 2008/2009). 13. Organized conferences: 4 th Philosophers Rally, Warsaw, May 2007 [main organizer]; 5 th Philosophers Rally, Krakow, May 2009, [co-organizer]. 6 th Philosophers Rally, Łódź, May 2010, [co-organizer]. 14. Other things: Secretary General of the Polish Semiotic Society (since 2006); A member and one of founders of the Centre for Philosophical Research. Członek rada naukowej pisma Avant Członek redakcji Kultury Liberalnej Współpracownik Przeglądu filozoficzno-literackiego Członek redakcji Kultury Liberalnej Członek Zespołu Wortalu Filozofia.pl

CURRICULUM VITAE and RESEARCH ACTIVITIES

CURRICULUM VITAE and RESEARCH ACTIVITIES CURRICULUM VITAE and RESEARCH ACTIVITIES WACLAW M. OSADNIK Department of Modern Languages and Cultural Studies, 437B Arts University of Alberta, Edmonton, T6G 2E6; e-mail: wosadnik@ualberta.ca EDUCATION

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kalaga CURRICULUM VITAE. Personal details. Degrees. Posts held/employment

Wojciech Kalaga CURRICULUM VITAE. Personal details. Degrees. Posts held/employment Wojciech Kalaga [October 2009] CURRICULUM VITAE Personal details Surname: Given names: KALAGA Wojciech Henryk Date of birth: 27 July 1949 Place of birth: Marital status: Position Office Addess: Krakow

Bardziej szczegółowo

Current Academic Positions Research assistant, Research Team on Comparative Analysis of Social Inequality (CASIN),

Current Academic Positions Research assistant, Research Team on Comparative Analysis of Social Inequality (CASIN), ANNA BACZKO DOMBI Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences 72 Nowy Świat, 00 330 Warsaw, Poland Phone: +48 22 657 27 55 Institute of Sociology University of Warsaw Karowa 18, 00

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study

CURRICULUM VITAE. MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study CURRICULUM VITAE MICHAL BUCHOWSKI, Ph.D. Addresses: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Chair for Comparative Central European Study Adam Mickiewicz University European University Viadrina

Bardziej szczegółowo

University of Zielona Góra

University of Zielona Góra University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK SOCIOLOGY Academic Year 2009/2010 European Credit Transfer System ECTS PART ONE About the Faculty 1.1. Faculty

Bardziej szczegółowo

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES No. 34, October 2013 N E W S L E T T E R Contents Department of American Literature, Adam Mickiewicz University 1 Department of Modern Languages, Faculty of Philology,

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW SAWINSKI. Email: z.sawinski@ibe.edu.pl. Professor, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (since 2011)

ZBIGNIEW SAWINSKI. Email: z.sawinski@ibe.edu.pl. Professor, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (since 2011) ZBIGNIEW SAWINSKI Educational Research Institute Gorczewska 8 PL-01-180 Warsaw Poland Phone: +48 22 24 17 101 webpage: www.ibe.edu.pl Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences 72

Bardziej szczegółowo

Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT

Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT Ewa Nowak Ph. D. Lublin, June the 30 th, 2014 Department of Journalism Political Science Faculty Maria Curie-Skłodowska University, Lublin Plac litewski 3 20-080 Lublin Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl 1 Language, Literacy, and Media Theory 2 AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl T R E N D S I N I N T E R D I S C I P L I N A R Y S T U D I E S

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

HALINA FILIPOWICZ TENURE- TRACK AND TENURED POSITIONS HELD

HALINA FILIPOWICZ TENURE- TRACK AND TENURED POSITIONS HELD HALINA FILIPOWICZ Department of Slavic Languages and Literature University of Wisconsin- Madison 1220 Linden Dr., Madison, WI 53706 Tel.: (608) 238-3261, 262-3498; fax: (608) 265-2814 hfilipow@wisc.edu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Nationality Wojciech Rafał Wiewiórowski Polish Date of birth 13 June 1971 Gender Male Work experience Dates 1995-2000 Occupation or position

Bardziej szczegółowo

T R E N D S IN I N T E R D I S C I P L I N A R Y STU D I E S. AVANT The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard

T R E N D S IN I N T E R D I S C I P L I N A R Y STU D I E S. AVANT The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard 1 T R E N D S IN I N T E R D I S C I P L I N A R Y STU D I E S AVANT The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard AVANT Pismo awangardy filozoficzno-naukowej 1/2012 EDITORS OF THIS ISSUE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents Spis treści Contents Od Redakcji Letter from the Editor (Barbara Sosińska-Kalata)... 7 ROZPRAWY. BADANIA. M ATERIAŁY THESES. R ESEARCH. MATERIALS Barbara Sosińska-Kalata Obszary badań współczesnej informatologii

Bardziej szczegółowo

2006-2009 r. Analyst in the Polish Institute of International Affairs

2006-2009 r. Analyst in the Polish Institute of International Affairs 1 Curriculum Vitae With selected bibliography Dr. Born on 27 III 1981 r. in Więcbork Ogórkowa 44F/1 04-998 Warszawa + 48 602680944 adamski@cprdip.pl lukasz.w.adamski@gmail.com I. Career Since 2011 Research

Bardziej szczegółowo

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA ROLA RZEŹBY W OTWARTEJ PRZESTRZENI I SZTUKI KRAJOBRAZU W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 14 15 maja 2014 r. LOCAL IDENTITY CONTINUITY AND

Bardziej szczegółowo

1(27) 2013 WARSZAWA 2013

1(27) 2013 WARSZAWA 2013 WARSZAWA 2013 1(27) 2013 1(27) 2013 EUROPEAN REVIEW Research Methods for Public Procurement Study of IR Crossing Regional Boundaries? Legitimization of the EU and EMU WARSAW 2013 1(27) 2013 Metodologia

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

Professor Mirosław Pawlak

Professor Mirosław Pawlak Professor Mirosław Pawlak Acting Dean for English Philology in Kalisz Head of the Department of English Studies e-mail: pawlakmi@amu.edu.pl Degrees: 1995 M.A. in English methodology, School of English,

Bardziej szczegółowo

Philological School of Higher Education

Philological School of Higher Education Academic Journal of Modern Philology Polish Academy of Sciences Wroclaw Branch Philological School of Higher Education in Wroclaw Academic Journal of Modern Philology e-issn 2353-3218 ISSN 2299-7164 Vol.

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2010

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2010 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2010 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Poland Information Literacy State-of-the-Art Report 1 /June 2011/

Poland Information Literacy State-of-the-Art Report 1 /June 2011/ Poland Information Literacy State-of-the-Art Report 1 /June 2011/ Introduction In Poland, the concept of information literacy (IL) is recognized, thanks to publications edited during past ten years. But

Bardziej szczegółowo

Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki. Tadeusz Ciecierski

Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki. Tadeusz Ciecierski Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki Tadeusz Ciecierski BIBLIOTEKA OŚRODKA BADAŃ FILOZOFICZNYCH Komitet redakcyjny serii: Marta Bucholc, Tadeusz Ciecierski, Paweł Grabarczyk, Witold Hensel,

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 Institute of Computer Science (Instytut Informatyki) ul. Nowowiejska 15/19,

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz Ä. Zukowski, W. Kotowicz Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz THE KALININGRAD REGION IN POLISH SCIENTIFIC RESEARCH This article offers an overview of the leading Polish research centres focusing on the

Bardziej szczegółowo

CARTOGRAPHIC ACTIVITIES IN POLAND

CARTOGRAPHIC ACTIVITIES IN POLAND INTITUTE OF GEODESY AND CARTOGRAPHY Polish National Committee for International Cartographic Association CARTOGRAPHIC ACTIVITIES IN POLAND _ 2011 2014 NATIONAL REPORT Presented to the 16th General Assembly

Bardziej szczegółowo

Interdisciplinary Perspectives in CrossCultural Communication

Interdisciplinary Perspectives in CrossCultural Communication Interdisciplinary Perspectives in CrossCultural Communication Edited by Adam Bednarek LINCOM ACADEMIC PUBLISHERS 2 PREFACE Dear Reader, thank you for taking interest in this publication. Today to an even

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 9 http://piz.san.edu.pl Zarządzanie zasobami ludzkimi Redakcja Łukasz Sułkowski Jarosław Sokołowski Łódź 2013 Całkowity koszt wydania Zeszytu 9 sfinansowany

Bardziej szczegółowo