Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "

"

Transkrypt

1 Znacznik HTML jest specjalnym ciągiem znaków objętym nawiasami kątowymi. Schemat zapisu znacznika: <znacznik_otwierający atrybut> </ znacznik_zamykający> przykład <p> </ p> p - od paragraph służy do wstawiania interlinii między akapitami tekstu znacznik otwierający może zawierać atrybut, który umieszczamy wewnątrz nawiasu kątowego przykład <p id= identyfikator > </p> nazwy znaczników oraz atrybuty wpisujemy małymi literami odwołując się do nazwy pliku, wpisujemy jego nazwę dokładnie tak jak ona wygląda wartości atrybutów wpisujemy używając cudzysłowu znaczniki zamykające nigdy nie zawierają dodatkowych parametrów

2 znaczniki, z nielicznymi wyjątkami, występują w parach wyjątki w XHTML: <br /> <hr /> <img /> <meta /> <link /> <base /> bezpośrednio przed znakiem / dodaj spację spacje: <znacznik_otwierający atrybut= wartość_atrybutu > </ znacznik_zamykający> tu nie ma spacji tu jest spacja tu nie ma spacji

3 Kilka zasad: nigdy nie krzyżuj znaczników <p> coś tam <em> coś tam </em> </p> zawsze zamykaj wszystkie znaczniki wpisując znaczniki i atrybuty, zawsze używaj małych liter używaj cudzysłowów dla wszystkich atrybutów <table border= 1 >

4 Polecany szkielet dokumentu Cały dokument powinien być objęty parą znaczników <html> </html> Między nimi powinna zaś się znaleźć para znaczników <head> </head> która stanowi ramy dla informacji nagłówkowych. Pozostałe informacje powinny być objęte znacznikami <body> </body>

5 Wygląda to następująco: <html> <head> informacje nagłówkowe </head> <body> właściwa treść (ciało) dokumentu </body> </html> Taki szkielet dokumentu jest "bezpieczny" i nie niesie ze sobą ryzyka jakichś niespodzianek.

6 Struktura dokumentu Określamy zgodność ze specyfikacją pierwszy wpis to prolog określa wersję języka XML oraz sposób kodowania znaków: <?xml version= 1.0 encoding= iso ?> określamy rodzaj używanego do tworzenia strony języka: <!DOCTYPE html PUBLIC -//W3W//DTD XHTML 1.0 Strict//EN przygotowaliśmy stronę wykorzystującą wyłącznie język XHTML i ściśle trzymamy się zaleceń specyfikacji. Uwaga: wielkie litery w deklaracji DTD (Document Type Definition) są konieczne!

7 Ramy dokumentu XHTML <html xmlns= xml:lang= pl lang= pl > </html> dodatkowe argumenty służą do określenia znaczenia poszczególnych dodatkowe argumenty służą do określenia znaczenia poszczególnych znaczników wykorzystywanych w kodzie strony

8 Nagłówek strony określa para znaczników <head> </head> tu są elementy ważne dla konstrukcji strony mamy więc : <?xml version= 1.0 encoding= iso ?> <!DOCTYPE html PUBLIC -//W3W//DTD XHTML 1.0 Strict//EN <html xmlns= xml:lang= pl lang= pl > </html> <head> </head>

9 Jakie informacje umieszczamy w nagłówku strony czyli wewnątrz znacznika <head></head>: polskie znaki standard to ISO stosujemy edytor z modułem konwersji w locie (np. ked)! wstawiamy w sposób tradycyjny tzn. w formacie Windows 1250 a potem konwersja za pomocą programów-konwertorów jeśli na stronie używamy języków kilku krajów to stosujemy Unicode (http://www.unicode.org). Stosuje się UTF-7, UTF-8 lub UTF-16 tzn. format 7-, 8- lub 16-bitowy. jeśli korzystamy ze strony kodowej ISO to piszemy: <meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso /> jeśli korzystamy ze strony kodowej Windows 1250 to piszemy: <meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=windows-1250 /> jeśli korzystamy ze strony kodowej Unicode UTF-8 to piszemy: <meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 />

10 tytuł dokumentu znacznik: <title>nazwa mojej strony</title> wstawia tytuł strony widoczny na pasku tytułu przeglądarki słowa kluczowe i opis strony wyszukiwarki znajdują strony w Internecie korzystając z tytułu strony, słów kluczowych (keywords) i opisu strony (description) znaczniki: <meta name= keywords content= słowa kluczowe rozdzielone przecinkami /> <meta name= description content= krótki opis strony /> jedno, dwa zdania na temat zawartości strony, które pojawią się jako wynik szukania. Na ich podstawie internauta decyduje czy strona jest warta odwiedzenia

11 inne elementy nagłówka te, które nie pojawiają się na stronie i maja charakter czysto informacyjny informacje o autorze strony <meta name= author content= Twoje nazwisko /> lub <meta name= copyright content= nazwisko osoby majacej prawa autorskie do strony /> informacje o narzędziu użytym do tworzenia strony <meta name= generator content= ked /> informacje o języku strony <meta name= language content= pl /> możemy wprowadzić i inne informacje, ale musimy zachować strukturę znacznika, czyli <meta name= content= /> tu wpisujemy nazwę atrybutu tu wpisujemy wartość atrybutu

12 znacznik <meta /> z atrybutem http-equiv np. aby odświeżać dokument co x sekund <meta http-equiv= refresh content= x /> aby przenieść internautę po upływie x sekund pod nowy adres zadeklarowany w sekcji url. Zastosowanie: zmieniliśmy adres naszej strony ale chcemy zachować jej fanów więc pod starym adresem umieszczamy plik indeks.html z deklaracją: <meta http-equiv= refresh content= x: url=http://www.adres.pl /> aby podać adres autora witryny <meta http-equiv= reply-to content= adres autora /> aby podać datę wykonania strony <meta http-equiv= creation-date content= data wykonania />

13 znacznik <base /> określa bazowy adres dla dokumentu i wszystkich odnośników znajdujących się w jego treści (przydatne przy zmianie adresu strony) <base href= /> znacznik <link /> możemy dzięki niemu np. dołączyć zewnętrzny arkusz stylów <link rel= stylesheet href= nazwa.css type= text/css /> możemy też dołączyć w ten sposób zewnętrzny plik zawierający JavaScript np. plik skrypt.js Przydatne gdy ten skrypt jest wykonywany na każdej stronie naszej witryny komentarze nie wyświetlają się na stronie, maja nam pomagać, np. w edycji strony <! - - tu wpisuję komentarz do mojej strony- - >

14 mamy więc : <?xml version= 1.0 encoding= iso ?> <!DOCTYPE html PUBLIC -//W3W//DTD XHTML 1.0 Strict//EN <html xmlns= xml:lang= pl lang= pl > <head> <meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset= iso /> <meta name= keywords content= słowa kluczowe rozdzielone przecinkami /> <meta name= description content= krótki opis strony /> <meta name= copyright content= Twoje nazwisko /> <meta name= author content= Twoje nazwisko /> <title>nazwa mojej strony</title> <link rel= stylesheet href= nazwa.css type= text/css /> </html> </head>

15 zaczynamy bawić się programem ked instalujemy program i uruchamiamy go na pasku narzędzi odszukujemy przycisk Utwórz nowy plik, klikamy strzałkę z jego lewej strony i wybieramy szablon tworzonego dokumentu np. XHTML 1.0 Strict teraz wprowadzamy swoje poprawki do wyświetlonej treści i dopisujemy co trzeba w miejscach, gdzie występują kwadratowe nawiasy (usuwamy zarówno te nawiasy jak i ich zawartość) jeśli ręcznie dopisujemy znaczniki to program nam pomaga: po wpisaniu pełnego znacznika otwierającego automatycznie doda znacznik zamykający wyświetli okno z podpowiedziami dotyczącymi dostępnych atrybutów po wpisaniu nazwy atrybutu automatycznie wstawi cudzysłów

16 To co używamy w ciele dokumentu czyli wewnątrz znacznika <body> </body> Elementy służące do prezentacji tekstu to: nagłówki akapity cytaty indeksy górne i dolne znaczniki łamania wiersza poziome linie znacznik <div> </div> służą one do nadania poszczególnym elementom określonej formy (dokładne formatowanie takiego elementu jest oddzielone od języka XHTML i weszło w skład CSS)

17 nagłówki W dokumentach często wprowadzamy nagłówki. Służy do tego polecenie <hx> </hx> Znak h oznacza heading, natomiast x to stopień nagłówka (mamy sześć stopni). Stopień 1, czyli <h1> </h1>, definiuje największy nagłówek Stopień 6, czyli <h6> </h6>, definiuje nagłówek najmniejszy Uwaga: znaczniki w przeglądarce WWW nie są wyświetlane. Są one jedynie interpretowane, tzn. pozwalają "w locie" formatować tekst.

18 Wprowadźmy nagłówki za pomocą poleceń h1, h2 itd. <body> <h1>tytuł stopnia pierwszego</h1> <h2>tytuł stopnia drugiego</h2> <h3>tytuł stopnia trzeciego</h3> <h4>tytuł stopnia czwartego</h4> <h5>tytuł stopnia piątego</h5> <h6>tytuł stopnia szóstego</h6> </body>

19 I efekt: Tytuł stopnia pierwszego Tytuł stopnia drugiego Tytuł stopnia trzeciego Tytuł stopnia czwartego Tytuł stopnia piątego Tytuł stopnia szóstego

20 Akapit i wiersz Gdybyśmy wpisali dłuższy fragment tekstu, rozdzielając w edytorze akapity za pomocą klawisza Enter, przeglądarka zignoruje znaki końca wierszy i akapitów w edytorze i wyświetli jednolity blok tekstu. Aby rozdzielić akapity, należy posłużyć się poleceniem <p> tu wpisuję treść akapitu </p> (p = paragraph) Strona może zawierać dowolną liczbę akapitów, a każdy z nich jest oddzielony od pozostałych pustym wierszem. Przerwa ta jest automatycznie wstawiana przez przeglądarkę do jej kontroli musimy użyć CSS. Aby wprowadzić wcięcie pierwszego wiersza akapitu też musimy użyć CSS.

21 Nie nadużywaj możliwości tworzenia wielu akapitów W praktyce internauta przegląda tylko zawartość dwóch pierwszych ekranów monitora. Jeśli publikujemy dużą ilość tekstu, lepiej podzielić go na kilka części Przykład: <p>to jest treść pierwszego akapitu</p> <p>to jest treść drugiego akapitu</p> Rezultat: To jest treść pierwszego akapitu To jest treść drugiego akapitu

22 Cytaty aby zacytować większy fragment tekstu w kodzie strony używamy znacznika <blockquote> tu wpisujemy treść cytatu -- ten tekst będzie nieznacznie wcięty w porównaniu do pozostałych akapitów </blockquote> Aby cytować wewnątrz bloku tekstu stosujemy znacznik <q> tu wpisujemy treść cytatu </q> ten tekst będzie ujęty w cudzysłów do obu znaczników można dodać atrybut cite pozwala on na określenie adresu strony, z której pochodzi cytowany tekst, np. <blockquote cite= > </blockquote>

23 Indeks górny i dolny możemy wymusić prezentację fragmentu tekstu jako indeksu górnego lub dolnego <sup> </sup> <sub> </sub> np. <p>e=mc<sup>2</sup></p> <p>e=mc<sub>2</sub></p> E=mc 2 E=mc 2

24 Łamanie wierszy Niekiedy zdarza się, że chcemy przełamać tekst, nie wprowadzając przy tym znaku końca akapitu. Możemy wówczas zastosować pojedyncze polecenie <br />, które przenosi tekst o jeden wiersz w dół, lecz nie wprowadza dodatkowej interlinii. Przykład: To jest pierwszy wiersz< br />To jest drugi wiersz< br /> To jest trzeci wiersz< br /> Rezultat: To jest pierwszy wiersz To jest drugi wiersz To jest trzeci wiersz

25 Wyróżnienie tekstu aby pogrubić tekst <strong> </strong> aby pochylić tekst <em> </em> aby zastosować czcionkę o stałej szerokości <code> </code> Twarda spacja przeglądarka ignoruje wielokrotne znaki spacji wpisywane z klawiatury i wyświetli tylko jeden znak spacji Aby wymusić dodatkową spację musimy wstawić znak twardej spacji &nbsp

26 Przykład: To jest tekst normalny <strong>to jest tekst pogrubiony</strong> <em>to jest tekst pochylony</em> Rezultat: To jest tekst normalny To jest tekst pogrubiony To jest tekst pochylony

27 Znacznik DIV element <div > </div> jest odpowiedzialny za grupowanie znaczników dzięki temu elementowi można tworzyć warstwy w dokumencie XHTML i pracować na nich oraz rozciągać działanie zdefiniowanego za pomocą CSS stylu na większą liczbę znaczników <div> <p>pierwszy blok tekstu</p> <p> drugi blok teksty</p> <h1>nagłówek stopnia pierwszego</h1> </div> będzie później

28 Pozioma linia Często spotykanym elementem jest pozioma linia, którą wstawiamy za pomocą polecenia <hr> (ang. horizontal rule). Pozwala ono wyświetlić w dokumencie poziomą linię, na szerokość całej strony czy bloku, rozdzielając nią logiczne fragmenty tekstu, dzięki czemu strona jest bardziej przejrzysta. Przykład: <hr> Rezultat:

29 Formatowanie tekstu za pomocą edytora ked wprowadzasz nazwę znacznika, np. <p naciskasz spację edytor podpowie Ci jaki atrybut powinien być następny po wprowadzeniu kompletnego znacznika otwierającego edytor doda automatycznie znacznik zamykający kursor pozostanie pomiędzy znacznikiem otwierającym a zamykającym możesz więc zacząć wprowadzać tekst inny sposób wprowadzasz tekst zaznaczysz go na pasku narzędzi klikniesz potrzebny znacznik np. akapit dodawanie twardej spacji: naciśnij klawisze Ctrl+spacja

30 jeśli potrzebnego znacznika nie ma na pasku narzędzi, to po wprowadzeniu i oznaczeniu formatowanego tekstu kliknij zakładkę Ściąga (lewa kolumna) na liście odszukaj potrzebny znacznik i zaznacz go (kliknięcie lewym przyciskiem myszy) kliknij przycisk Wstaw całość

31 listy Na stronach WWW powszechnie stosuje się listy (ang. list). Są to po prostu systematyczne wyliczenia jakichś punktów, które w przeciwieństwie do tekstu o charakterze opisowym w skondensowany sposób prezentują jakąś myśl czy zespół zagadnień. Mamy trzy rodzaje list 1. listy punktowane 2. listy numerowane 3. listy definicji

32 Lista wypunktowana Aby utworzyć szkielet listy wypunktowanej, należy użyć polecenia <ul> </ul> (ang. unordered list) Poszczególne punkty listy wprowadzamy dalej za pomocą polecenia <li> </li>

33 Przykład: <p>dlaczego zajmuję się UFO?</p> <ul> <li>uważam, że UFO istnieje</li> <li>uważam, że pozaziemskie cywilizacje mogą nam pomóc</li> <li>uważam, że należy się przygotować na spotkanie</li> </ul> Rezultat: Dlaczego zajmuję się UFO? Uważam, że UFO istnieje Uważam, że pozaziemskie cywilizacje mogą nam pomóc Uważam, że należy się przygotować na spotkanie

34 Lista numerowana Gdy chcemy utworzyć wykaz numerowany, wówczas stosujemy parę wskaźników <ol> </ol> (ang. ordered list) oraz <li> </li> Uzyskamy wówczas listę numerowaną za pomocą liczeb arabskich Przykład: <p>dlaczego zajmuję się UFO?</p> <ol> <li>uważam, że UFO istnieje</li> <li>uważam, że pozaziemskie cywilizacje mogą nam pomóc</li> <li>uważam, że należy się przygotować na spotkanie</li> </ol>

35 Rezultat: Dlaczego zajmuję się UFO? 1.Uważam, że UFO istnieje 2.Uważam, że pozaziemskie cywilizacje mogą nam pomóc 3.Uważam, że należy się przygotować na spotkanie

36 lista definicji stosowane znaczniki <dl> </dl> <dt> </dt> <dd> </dd> Przykład: <dl> <dt>słowo definiowane</dt> <dd>opis słowa definiowanego</dd> <dt>kolejne słowo definiowane</dt> <dd>opis kolejnego słowa definiowanego</dd> <dt>jeszcze jedno słowo definiowane</dt> <dd>opis nowego słowa definiowanego</dd> <dt>ostatnie słowo definiowane</dt> <dd>opis ostatniego słowa definiowanego</dd> </dl>

37 Rezultat: Słowo definiowane opis słowa definiowanego Kolejne słowo definiowane opis kolejnego słowa definiowanego Jeszcze jedno słowo definiowane opis nowego słowa definiowanego Ostatnie słowo definiowane opis ostatniego słowa definiowanego

38 listy zagnieżdżone chcemy np. umieścić listę zawierającą podpunkty Zagnieżdżenie polega na umieszczeniu wewnątrz jednego elementu innego znacznika, np. w liście umieszczamy jeszcze jedną listę Przykład: <ol> <li>produkty mleczne <ul> <li>mleko 3,2%</li> <li>jogurt malinowy</li> <li>śmietanka do kawy</li> </ul> </li> <li>owoce <ul> <li>jabłka</li> <li>cytrusy <ul> <li>pomarańcze</li> <li>mandarynki</li> </ul> </li> <li>brzoskwinie</li> <ul> </li> </ol>

39 Rezultat: 1. Produkty mleczne o mleko 3,2% o jogurt malinowy o śmietanka do kawy 2. Owoce o jabłka o cytrusy pomarańcze mandarynki o brzoskwinie

40 Tworzenie list za pomocą edytora ked W przypadku list wypunktowanych i numerowanych wystarczy wprowadzić wszystkie pozycje listy zaznaczyć je kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi W przypadku list zagnieżdżonych lub definicji należy wprowadzić strukturę list ręcznie, czyli wpisujemy odpowiednie znaczniki otwierające (znaczniki zamykające dodawane są automatycznie) musimy pamiętać o zasadach zagnieżdżania

41 Grafika na stronie www Strony WWW zawierają zwykle grafikę, która bardzo urozmaica ich czytanie - pod warunkiem oczywiście, że korzystamy z graficznego systemu operacyjnego. Niektórzy autorzy stron tak się zatracają w ozdabianiu stron, że zapominają o przepustowości łączy internetowych. Gdy czytelnik strony nie wyłączy w swojej przeglądarce funkcji wczytywania grafiki, może stracić dużo czasu i nerwów, oczekując na wczytanie tak spreparowanej strony. Warto z umiarem stosować graficzne ozdobniki, zwłaszcza gdy nie niosą żadnych istotnych treści.

42 Na stronach WWW są stosowane trzy podstawowe formaty bitowych plików graficznych GIF, JPG (JPEG) i PNG które są z założenia skompresowane (często nawet dziesięciokrotnie w stosunku do innych popularnych formatów), a więc zajmują znacznie mniej miejsca niż grafiki w innych formatach. Dzięki temu transmisja strony trwa znacznie krócej.

43 GIF (ang. Graphics Interchange Format) to format pliku graficznego z kompresją bezstratną stworzony w 1987 roku przez firmę CompuServe. Pliki tego typu są powszechnie używane na stronach WWW, gdyż pozwalają na tworzenie animacji z paletą 256 kolorów i dwustanową przezroczystością. Wadą formatu GIF jest brak możliwości zapisu plików graficznych w formacie True color. Wady tej pozbawiony jest konkurencyjny format PNG

44 JPEG (wym. dżej-peg lub jotpeg) to standard kompresji statycznych obrazów rastrowych, przeznaczony głównie do przetwarzania obrazów naturalnych (zdjęć satelitarnych, pejzaży, portretów itp.), charakteryzujących się płynnymi przejściami barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali. Motywacją do powstania tego standardu było ujednolicenie algorytmów kompresji obrazów monochromatycznych i kolorowych. Algorytm kompresji używany przez JPEG jest algorytmem stratnym, tzn. w czasie jego wykonywania tracona jest bezpowrotnie część pierwotnej informacji.

45 PNG (ang. Portable Network Graphics) to format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych. PNG został opracowany jako następca GIF w 1995 roku.

46 Grafikę możemy wprowadzić za pomocą polecenia: <img /> które posiada atrybuty src i alt src określa źródło czyli obrazek jaki chcemy wstawić alt definiuje alternatywny tekst dla przeglądarek nieobsługujących grafiki bądź dla przeglądarek, w których użytkownik wyłączył wyświetlanie grafiki <img src="nazwa_pliku" alt="nazwa alternatywna /> unix (linux) rozróżnia wielkość liter!! a 95% serwerów internetowych to maszyny uniksowe nazwy powinny być więc wpisywane dokładnie tak jak nazwano plik, np. jest różnica między plikami psinka.jpg i Psinka.jpg

47 Przykład: <img src= psinka.jpg" alt= Psinka w tulipanach />

48 nazwy plików nie powinny zawierać polskich znaków oraz spacji jeżeli chcemy aby plik miał nazwę dwuczłonową, to zamiast spacji używamy znaku podkreślenia _ Oreślenie wielkości obrazka width i height <img src= psinka.jpg" alt= Psinka w tulipanach height= 64 width= 94 />

49 Osadzanie grafiki za pomocą edytora ked Umieszczasz kursor w odpowiednim miejscu dokumentu i klikam odpowiednią ikonę na pasku narzędzi w nowym okienku wybierasz nazwę obrazka z listy wypełniam pole Opis(alt) wypełniam pole Opis(title) opis pojawiający się w postaci chmurki wypełniam pola szerokość i wysokość naciskam przycisk wstaw Warto utworzyć sobie katalog, w którym będziesz przechowywać pliki tworzonej strony

50 W najprostszym przypadku, gdy obrazek znajduje się w tym samym katalogu co dokument, wystarczy podać jego nazwę. Gdy grafiki gromadzimy na serwerze w odrębnym katalogu, konieczne jest podanie ścieżki dostępu. Przykład: <img src="../podkatalog/grafika.jpg "alt="nazwa alternatywna">

INFORMATYCZNY KURS BLOGOWANIA. mgr Jarosław Kępa

INFORMATYCZNY KURS BLOGOWANIA. mgr Jarosław Kępa INFORMATYCZNY KURS BLOGOWANIA mgr Jarosław Kępa Łódź 2013 Spis treści 1 Wprowadzenie...4 2 Instalacja i konfiguracja Xampp czyli pakietu w skład którego wchodzą serwer www moduł Php oraz baza danych MySql...4

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych.

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. 1. Kodowanie dokumentów. Strony WWW są tworzone za pomocą języka HTML, który posiada określony zestaw znaczników umieszczanych w nawiasach i ich atrybutów.

Bardziej szczegółowo

C y z m m się ę b ęd ę zi z em e y m za z jmo m wa w ć?

C y z m m się ę b ęd ę zi z em e y m za z jmo m wa w ć? INTERNET i PROJEKTOWANIE STRON WWW WYKŁAD HTML 4.0, XHTML 1.0 Transitional, CSS 1.0 i 2.0, tabele, formularze, wyrażenia regularne, JavaScript, PHP, formularze, ciasteczka, dynamiczne generowanie treści,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6...

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6... Zawartość Wyjaśnienie...3 Edytory...3 Windows...3 Pajączek...3 CoreEditor...3 Ager Web Edytor...3 EdHTML...3 Edytor Znaczników HTML - ezhtml...4 HateML Pro...4 JTHTML...4 ked...4 PSPad...4 Web Edit...5

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

Laboratorium numer 1

Laboratorium numer 1 Laboratorium numer 1 Podstawy HTML część I: HTML (ang. HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. HTML pozwala opisać strukturę

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

HTML. Witamy w wirtualnym języku HTML

HTML. Witamy w wirtualnym języku HTML HTML Witamy w wirtualnym języku HTML ostatni WYJAŚNIENIE: Określenie "HTML" będzie używane w znaczeniu ogólnego języka opisującego strukturę dokumentów stron WWW. Zapoznając się z tym językiem poznasz

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp. Samouczek - poznaj program Zajączek Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.pl Białystok 2004 Spis treści: Wstęp... 3 1. Platforma sieciowa...

Bardziej szczegółowo

Karol Wierzchołowski HTML. czyli tworzenie stron internetowych. Wydanie czwarte. Naucz się z nami tworzyć strony WWW w języku HTML

Karol Wierzchołowski HTML. czyli tworzenie stron internetowych. Wydanie czwarte. Naucz się z nami tworzyć strony WWW w języku HTML Karol Wierzchołowski HTML czyli tworzenie stron internetowych Wydanie czwarte Naucz się z nami tworzyć strony WWW w języku HTML Komputerowa Oficyna Wydawnicza HELP Redakcja: Piotr Gomoliński by Komputerowa

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML TOMASZ SITEK Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Czym jest HTML?... 2 Jak poprawnie kodować?... 2 Struktura dokumentu... 2 Nagłówek dokumentu... 3 Ciało

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

Znaczniki HTML. Struktura dokumentu. Nagłówek strony

Znaczniki HTML. Struktura dokumentu. Nagłówek strony Znaczniki HTML HTML (HyperText Markup Language), po polsku język hipertekstowy. Podstawą budowy każdej strony internetowej jest język znaczników HTML. Składa się on z kilkudziesięciu komend, tzw. tagów.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Blok dokumentu.

Blok dokumentu. <div> </div> Blok dokumentu Polecenie div (blok, sekcja) jest jednym z najbardziej fundamentalnym poleceń języka HTML, które odgrywa kluczową rolę w grupowaniu wielu różnych elementów i pozycjonowaniu większych fragmentów

Bardziej szczegółowo

Źródła: Kursy interaktywne oraz video: http://www.codecademy.com/ Materiały wprowadzające: http://www.lynda.com/html-training-tutorials/224-0.

Źródła: Kursy interaktywne oraz video: http://www.codecademy.com/ Materiały wprowadzające: http://www.lynda.com/html-training-tutorials/224-0. Źródła: Materiały wprowadzające: http://diveintohtml5.info/ http://www.w3schools.com/html/default.asp/ http://webmaster.helion.pl/kurshtml/ Kursy interaktywne oraz video: http://www.codecademy.com/ http://www.lynda.com/html-training-tutorials/224-0.html/

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika I

Interfejs użytkownika I Interfejs użytkownika I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Interfejs użytkownika I 1 Plan wykładu Formatowanie HTML za pomocą arkuszy stylów CSS Język XML ogólna struktura dokumentów opis struktury za

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo