PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk)"

Transkrypt

1 Nr lekcji PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk) Tematyka zajęć Symbol zawodu: 312[01] Liczba godzin klasa I: 2 godz. x 38 tygodni = 76 godzin Liczba godzin klasa II: 4 godz. x 38 tygodni = 152 godziny nauczyciel: Maciej Karanowski Wymagania: Uczeń potrafi: 1-2 Zajęcia organizacyjne. - zna przepisy BHP szkolnej pracowni komputerowej, - zna regulamin pracy pracowni, - zna materiał nauczania i wymagania edukacyjne z przedmiotu. 3-6 Budowa i obsługa komputera. - zna podstawowe elementy zestawu komputerowego - zna podzespoły wchodzące w skład jednostki centralnej 7-17 Podstawy działania układów cyfrowych - zna ideę działania układów cyfrowych - zna system dwójkowy i szesnastkowy - potrafi kodować informacje - zna bramki i operatory logiczne - potrafi wymienić podstawowe parametry układów cyfrowych - zna podział układów cyfrowych Cyfrowe układy funkcjonalne - zna arytmetykę dwójkową i przykładowe układy arytmetyczne - potrafi wykonać działania arytmetyczne na liczbach binarnych - potrafi zapisywać liczby w różnych systemach liczbowych - zna pojęcie i działanie magistrali Pamięci - potrafi scharakteryzować podstawowe układy z pamięcią, zasady działania rejestrów, liczników, sumatorów i przerzutników - potrafi analizować działania układów zbudowanych z bramek logicznych - zna organizację i podział pamięci - potrafi łączyć układy cyfrowe - zna pamięci dynamiczne RAM - zna moduły pamięci System mikroprocesorowy - zna różnicę w przetwarzaniu informacji w systemie mikroprocesorowy i specjalizowanym układzie cyfrowym - potrafi narysować schemat blokowy systemu mikroprocesora Standardy wymagań egzaminacyjnych I.1.1 II.2.5 II.2.5 I.1.2 1

2 36-37 Modułowa budowa komputer - zna modułową budowę komputera Podstawy działania mikroprocesora - potrafi narysować schemat blokowy mikroprocesora - zna rejestry procesora, cykl rozkazowy, listę rozkazów i tryby adresowania - zna układy wejścia-wyjścia i operacje na tych układach - zna zasadę działania pamięci wirtualnej - zna koncepcję działania pamięci podręcznej (cache) Procesory - zna parametry wybranych procesorów - potrafi narysować schematy blokowe związane z funkcjonowaniem wybranych procesorów System operacyjny a funkcjonowanie - wie jaki wpływ na komputer komputera ma system operacyjny - potrafi wymienić podstawowe działania systemu operacyjnego Płyty główne - zna standardy magistrali rozszerzającej (ISA, EISA, PCI) i zasadę działania biosu - zna koncepcję budowy płyty głównej - zna zasadę działania chipsetów i ich rolę w funkcjonowaniu płyty głównej - zna formaty płyt głównych - zna koncepcję działania urządzeń Plug and Play - potrafi skonfigurować płytę główną Zasilacze komputerów - zna zasadę działania zasilaczy komputerowych - potrafi rozróżnić złącza zasilaczy Wybrane pozycje Setup Bios - potrafi zastosować wybrane Urządzenia peryferyjne i układy wejściawyjścia pozycje Setup Bios - potrafi wymienić urządzenia peryferyjne - zna przyczynę stosowania układów wejścia-wyjścia Monitory - zna zasadę działania monitorów CRT i LCD Karty graficzne, video, akceleratory, karty telewizyjne. - rozróżnić urządzenia i części zestawu komputerowego, - zna podstawowe podzespoły komputera, - przedstawić współdziałanie wybranych elementów komputera, - zestawić podstawowe elementy komputera Pamięci masowe - zna zasady zapisu informacji na nośnikach magnetycznych - zna sposoby kodowania informacji przy zapisie magnetycznym - zna podstawowe parametry napędów optycznych i ich I.1.1 I.1.2, I.1.4 I.1.5 II.2.8 I.1.4 I.1.4 I.1.6 I.1.1 I.1.4 I.1.1 I.1.4 2

3 rodzaje - zna zasadę działania dysków elastycznych i ich interfejs - zna podstawy działania interfejsu: IDE i Serial ATA (SATA) - zna budowę i zasadę zapisu w napędach CD, CD-R, CD-RW, DVD i napędach ZIP Dyski twarde - zna budowę mechaniczną i elektroniczną oraz zasadę działania dysku twardego - potrafi narysować schemat blokowy układów elektronicznych dysku twardego - zna strukturę fizyczną i logiczną dysku twardego - wie, jak wykonać profilaktykę dysku twardego - zna zasadę działania macierzy dyskowych RAID Transmisja szeregowa synchroniczna i asynchroniczna - zna rodzaje i sposoby realizacji transmisji - zna podstawowe pojęcia związane z transmisją szeregową Interfejsy komputerowe - zna standardy i parametry elektryczne interfejsu RS 232C - zna składniki i zasadę działania magistrali USB - zna standardy działania i tryby (ECP i EPP) łącza równoległego - zna podstawowe informacje dotyczące interfejsu SCSI - zna zasadę działania interfejsu FireWire 104 Łącza bezprzewodowe - wie jak działa IrDA - zna fizyczną zasadę transmisji Bluetooth i tryby jej pracy w sieciach pikonet i scatternet Klawiatury i urządzenia wskazujące - zna sposoby podłączenia klawiatury do systemu - zna interfejs i układ elektryczny klawiatury - zna zasadę działania i rodzaje myszy - zna sposób podłączenia myszy do systemu Modemy - zna sposoby transmisji informacji cyfrowej przez sieć telekomunikacyjną - zna zasadę działania modemu i jego rodzaje - potrafi narysować schemat blokowy modemu - zna zasadę funkcjonowania GPRS, UMTS i EDGE Urządzenia do wyprowadzania informacji w postaci graficznej Urządzenia do wprowadzania informacji w postaci graficznej - zna zasadę działania i rodzaje drukarek - zna zasadę działania plotera - zna zasadę działania i typy skanera - zna zasadę działania aparatów i kamer cyfrowych 113 Karty dźwiękowe - potrafi narysować schemat 3

4 blokowy karty dźwiękowej - zna zadania karty dźwiękowej - potrafi dokonać cyfrowego zapisu i syntezy dźwięku 114 UPS-y - potrafi narysować schemat blokowy UPS-a - zna parametry użytkowe i zadania UPS-ów Urządzenia peryferyjne, zasilacze awaryjne. - zastosować wybrane urządzenia peryferyjne Obiekty w systemie Windows. - określić podstawowe zadania systemu operacyjnego, - posłużyć się systemem Windows do wykonania określonych zadań, - dokonać konfiguracji środowiska pracy w systemie Windows, - obsłużyć okienka logowania do sieci i do systemu Windows, - uruchomić system w różnych trybach, - poprawnie kończy pracę systemu i wyłącza komputer, - wykorzystywać podstawowe standardy obsługi Pulpitu za pośrednictwem myszy i klawiatury, - modyfikować ustawienia kosza, - tworzyć i usuwać profile użytkownika w systemach Windows, - zna podstawowe pojęcia dotyczące zasobów informacyjnych i potrafi sprawdzać właściwości elementów, - umie biegle eksplorować zasoby informacyjne w aplikacji Mój komputer oraz ustawiać istotne parametry konfiguracyjne, - kopiować, przenosić i usuwać pliki, - kopiować, przenosić i usuwać pliki kilkoma sposobami w tym także za pomocą skrótów klawiszowych, - dokonywać kompresji, dekompresji, dzielenia i scalania plików, - w podstawowym zakresie administrować stacją roboczą pracującą w technologii NT, - samodzielnie zainstalować urządzenie zewnętrzne, w tym drukarki, - zainstalować wewnętrzne komponenty sprzętowe, - zmienić podstawowe parametry ekranu oraz datę i czas, - zainstalować i usunąć czcionki oraz używać różnych języków i I.1.5., I.1.6., I.2.8., 4

5 Aplikacje i programy dla środowiska Windows. klawiatur, - zna podstawowe funkcje rejestru i potrafi dokonać jego bezpiecznej przebudowy, - za pośrednictwem programu regedit.exe potrafi dokonywać prostych wpisów do rejestru, zmieniających właściwości systemu. - zainstalować i skonfigurować wybrany sprzęt i oprogramowanie w systemie Windows, - uruchomić aplikację za pośrednictwem przycisku Start, skrótu i pliku skojarzonego, utworzyć skrót i dodać aplikację do przycisku Start, Programy... - samodzielnie dokonywać skojarzenia pliku z aplikacją, - zainstalować i usunąć aplikacje, Sieci: Microsoft Network, Internet. - scharakteryzować typowe usługi sieciowe, - zastosować sieć komputerową do wykonania określonych zadań, - zastosować sieć Internet w celu wyszukania informacji, - zna podstawową bazę pojęciową związaną z budową lokalnych sieci komputerowych, - zna podstawowe podziały i układy lokalnych sieci komputerowych, - zidentyfikować komputery w otoczeniu sieciowym i mapować dyski sieciowe, - samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej, - skonfigurować stację roboczą lokalnej sieci komputerowej opierającej się na protokole TCP/IP, - rozumie zasady funkcjonowania sieci Internet, - zna pojęcia i zagadnienia: System Nazw Domen, protokół usługi sieci Internet oraz funkcje komputerów i routerów, - posiada pogłębioną znajomość bazy pojęciowej oraz działania globalnych sieci komputerowych - samodzielnie zestawić połączenie za pomocą programu Dial-Up Networking, - samodzielnie konfigurować ustawienia przeglądarki, w tym sposób połączenia z siecią globalną, - wie jak efektywnie gromadzić informacje w trakcie eksplorowania zasobów, I.2.7. I.2.9., I.2.10., I.2.11., II

6 Usługi: WWW, FTP, poczta elektroniczna, współdzielenie zasobów Godziny do dyspozycji nauczyciela - efektywnie korzystać z możliwości oferowanych przez portale internetowe, - korzystać z zasobów informacyjnych przydatnych w różnych obszarach edukacji, - kopiować serwisy do sieci lokalnej i przeglądać je w trybie off-line, - efektywnie gospodarować czasem, - posłużyć się pocztą elektroniczną przesyłając listy i załączniki; - posłużyć się drukarką lokalną i sieciową, - zmieniać atrybuty plików i wykorzystać je w celu ochrony plików, - zna podstawowe prawa dostępu do plików i folderów umieszczonych na serwerze plików, - udostępnić pliki, foldery i drukarki na stacji roboczej, - ocenić i proponować sposób udostępniania zasobów, - przekazywać komunikaty tekstowe w szkolnej sieci komputerowej, - umie prowadzić rozmowy i przekazywać obraz w sieci lokalnej, - udostępniać Pulpit i programy, - umie transferować pliki między komputerami, - zna mechanizm funkcjonowania poczty elektronicznej, - korzystać z programów obsługujących pocztę elektroniczną, - wie jak posługiwać się podpisem elektronicznym, - prowadzić książkę adresową i wysłać za jej pośrednictwem korespondencję, - samodzielnie rozwiązywać podstawowe problemy związane z obsługą poczty elektronicznej, - założyć konto i korzystać z poczty elektronicznej za pośrednictwem portalu, - wie jak uczestniczyć w grupach dyskusyjnych i efektywnie z nich korzystać, - skopiować dowolny element z serwisu www, - zalogować się na zdalny serwer FTP i pobrać dostępne pliki, - wyszukiwać pliki umieszczone na serwerach FTP. I.2.3., I.2.1., II

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Autor: Administrator 04.10.2007. Zmieniony 04.10.2007. Strona dla uczniów Radosława Sameckiego SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE (na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Spis treści. Wstęp. Rozdział 1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Spis treści Wstęp Rozdział 1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 1.1. Komputerowe stanowisko pracy 1.2. Udzielanie pierwszej pomocy 1.3. Środki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie I gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Program nauczania Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi technik informatyk 35203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba godzin Efekty kształcenia. Korzystanie z wybranych usług oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk

Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Tomasz Kowalski ISBN: 978-83-246-2391-4 Format: 168 237, stron: 368 Podrêcznik jest zgodny z podstaw¹ programow¹ kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE (klasa II SP) SŁUCHACZ PO REALIZACJI PRAKTYK POTRAFI: zorganizować stanowisko montażowe zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Elementy budowy komputera Podstawowe pojęcia Zasady pracy w systemie Praca na plikach, folderach Co to są skróty i jakie mają zastosowanie Programy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla zawodu technik informatyk 351203

Program praktyki zawodowej dla zawodu technik informatyk 351203 owiatowy Zespół Nr 2 SOMSiT rogram praktyki zawodowej dla zawodu technik informatyk 351203 Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TYFLOINFORMATYK 312[03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TYFLOINFORMATYK 312[03] Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 312[03]/T,SP/KOWEZiU/2010 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TYFLOINFORMATYK 312[03] Warszawa 2010 Autorzy: mgr Tomasz Flaga mgr inŝ. Piotr Matuszewski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo