Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Dear Colleagues, Dear Partners,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Dear Colleagues, Dear Partners,"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 8. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Mam wielką nadzieję, że w tym roku Addvantage ponownie spotka się z ciepłymi reakcjami z Państwa strony, a oferowane przez nas korzyści przyjemnie Państwa zaskoczą. W tym roku wśród nowości znajdą Państwo m.in. bogatą ofertę Cambridge English Past Paper Packs oraz nowe materiały on-line od naszych partnerów Cambridge University Press i Cambridge English Language Assessment. Bardzo Państwu dziękuję za dotychczasową współpracę, zapraszam do przestudiowana informatora Addvantage i do kontaktu z nami. Dear Colleagues, Dear Partners, It gives me great pleasure to present you with the 8th edition of the Addvantage Addvantage Programme. I very much hope that this year Addvantage will be again warmly received and and the benefits prepared by us will offer you a pleasant surprise or two. This year among other novelties you will find wide range of Cambridge English Past Paper Packs and new on-line materials from our partners Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment. Thank you very much for our cooperation to date. Please take a look at the Addvantage brochure and do not hesitate to contact us. Z serdecznymi pozdrowieniami / Yours sincerely, Agnieszka Malinowska, Exams Manager Poland 2

3 O nas Jesteśmy wiodącą organizacją kulturalno-edukacyjną na świecie i co roku wpływamy na życie milionów ludzi w ponad 100 krajach, w których działamy. Od 80 lat reprezentujemy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej budując relacje i wzajemne zaufanie pomiędzy Brytyjczykami a osobami z innych krajów. W naszej pracy w Polsce koncentrujemy się na nauczaniu języka angielskiego wykorzystując innowacyjne metody i technologie oraz przeprowadzaniu brytyjskich egzaminów językowych i zawodowych. Poprzez nasze projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne dzielimy się osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa. Cenimy i promujemy równe szanse i różnorodność we wszystkich aspektach naszych działań, a działający w całej Polsce program Addvantage od 8 lat udowadnia nasze przywiązanie do tych idei. About us As the world s leading cultural relations organisation, the British Council touches the lives of millions of people each year in over 100 countries where we operate. We are the United Kingdom s international cultural and educational organisation and for 80 years we have been creating international opportunities for the people of the UK and the world as well as building trust globally. In our work in Poland we focus on teaching English through the use of innovative methodology and technology, as well as offering British language and professional exams. Our cultural, educational and social projects aim at sharing the achievements of the United Kingdom. We value and promote equal opportunities and diversity in all of our work the Addvantage programme, which has been running in Poland for 8 years, is evidence of our commitment to these concepts. 3

4 Jak działa Addvantage? Każdego roku liczymy, ilu kandydatów na egzaminy oferowane przez British Council zarejestrowała Wasza instytucja za pośrednictwem jednego z naszych centrów egzaminacyjnych. W tej edycji uwzględniliśmy kandydatów zarejestrowanych na egzaminy Cambridge English: Young Learners, Key, Key for Schools, Preliminary, Preliminary for Schools, First, First for Schools, Advanced, Proficiency, BEC, ILEC, ICFE oraz IELTS od 29 kwietnia 2014 do 28 kwietnia 2015 roku. W maju poinformujemy Waszą instytucję o łącznej liczbie zarejestrowanych kandydatów i zaproponujemy udział w 8. edycji programu. Liczba kandydatów kwalifikuje do jednego z trzech poziomów uczestnictwa: Brąz, Srebro lub Złoto. How does Addvantage work? Every year we calculate the number of candidates your institution has registered for exams offered by the British Council through one of our examination centres. In this edition we have taken into account candidates registered from 29th April 2014 until 28th April 2015 for the Cambridge English exams: Young Learners, Key, Key for Schools, Preliminary, Preliminary for Schools, First, First for Schools, Advanced, Proficiency, BEC, ILEC, ICFE and IELTS. In May we will inform you about the number of candidates registered and offer you participation in the 8th edition of the programme. The total number of candidates registered qualifies you for one of three levels of membership: Bronze, Silver or Gold. Liczba zarejestrowanych kandydatów Number of candidates registered Poziom uczestnictwa Membership level 5 25 Brąz / Bronze Srebro / Silver 76+ Złoto / Gold 4

5 Warsztaty w Twojej szkole Oferujemy szeroki wybór warsztatów dla nauczycieli angielskiego, które możemy zorganizować w Waszej placówce. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej: Workshops on your premises We can organise a variety of teacher workshops on your premises. Contact us to find out more: Przykładowe warsztaty dostępne w ofercie szkoleń na zamówienie: Below are some examples of workshops that we can organise on your premises: IELTS and skills for success Making English Fun: the Young Learners tests Boost Your Students Motivation: Key for Schools and Preliminary for Schools How to teach and assess Speaking for Cambridge English First Cambridge Assessment: First, Advanced and Proficiency assessment procedures explained Teaching Reading for Cambridge English First and Advanced Teaching Writing for Cambridge English First and Advanced Warsztaty są odpłatne. Uczestnikom Addvantage oferujemy 50% zniżki. Uczestnicy na poziomie Złoto mogą zamówić jeden warsztat gratis. There is a charge for the workshops. Addvantage members get 50% discount. Gold members can organise one workshop on their premises free of charge. 5

6 Dlaczego warto zostać partnerem British Council w ramach Addvantage? Poprzez udział w programie partnerskim Addvantage instytucja dołącza do elitarnego grona organizacji mogących posługiwać się logo programu w swoich materiałach promocyjnych oraz otrzymuje atrakcyjny pakiet bonusów zarezerwowanych dla naszych stałych klientów. Why become a British Council partner through the Addvantage programme? By signing up to the Addvantage partnership programme your institution joins an exclusive group of organisations which may use the programme logo in their promotional materials and receives an attractive package of bonuses designed especially for our regular clients. Kontakt W razie pytań dotyczących programu Addvantage, prosimy o kontakt z: Barbara Ballada-Sacha T M Contact If you have any questions regarding Addvantage please contact: Barbara Ballada-Sacha T M

7 Wykorzystaj partnerstwo z Addvantage w swojej działalności! Zamów nieodpłatnie plakaty, ulotki i stojaki do wyeksponowania w swojej siedzibie Pełną listę dostępnych materiałów i formularz zamówienia znajdziesz na stronie szkoly-instytucje/program-addvantage Use the Addvantage partnership to boost your business! Order free posters, leaflets and stands to be displayed on your premises The full list of available materials and order form can be found at szkolyinstytucje/program-addvantage 7

8 Jakie korzyści daje Addvantage? Każdy poziom uczestnictwa wiąże się z określonymi korzyściami, dostępnymi od czerwca 2015 do kwietnia 2016 roku. Szczegółowe warunki związane z ich wykorzystaniem znajdują się w regulaminie programu. Brąz Uczestnicy Addvantage z tej kategorii otrzymają: prawo do rejestrowania kandydatów na egzaminy Cambridge English: Young Learners, Key, Key for Schools, Preliminary, Preliminary for Schools, First, First for Schools, Advanced, Proficiency, BEC, ILEC i ICFE po cenie rabatowej, dwa zestawy Cambridge English Past Paper Pack ufundowane przez Cambridge English Language Assessment oraz Cambridge University Press, na poziomach wybranych przez uczestnika Programu spośród dostępnych w momencie składania zamówienia, certyfikat wydany przez British Council, potwierdzający, że uczestnik programu rejestruje grupy kandydatów na egzaminy Cambridge English oraz inne oznaczenia uczestnictwa w programie mogące być wyeksponowane w siedzibie instytucji (plakaty, naklejki), prawo do używania logo Member of the British Council Exams Partnership Programme Addvantage w materiałach promocyjnych instytucji i na jej stronie internetowej, regularną informację ową o działalności egzaminacyjnej British Council, nowych ofertach i wydarzeniach, pretestingach oraz webinarach, 50% zniżki na płatne seminarium metodyczne dla nauczycieli organizowane przez British Council, gwarancję 3 miejsc na każdym seminarium metodycznym dla nauczycieli organizowanym przez British Council w regionie, w którym operuje uczestnik programu. 8

9 What benefits does Addvantage provide? Each level has its own associated benefits for you to enjoy from June 2015 till April Detailed terms related to the exploitation of benefits are contained in the programme regulations. Bronze Addvantage Bronze entitles you to: register your candidates for the Cambridge English: Young Learners, Key, Key for Schools, Preliminary, Preliminary for Schools, First, First for Schools, Advanced, Proficiency, BEC, ILEC, and ICFE examinations at a lower fee, two Cambridge English Past Paper Packs funded by Cambridge English Language Assessment and Cambridge University Press. You choose the levels of the Packs from amongst those levels available at the time of placing the order, a certificate issued by the British Council stating that your institution registers groups of candidates for Cambridge English Language Assessment examinations as well as other markers of your institution s membership in the Programme to be displayed on the institution s premises (posters, stickers), the right to use the logo Member of the British Council Exams Partnership Programme Addvantage in your institution s promotional materials and on its website, regular briefings about British Council examinations activities, new offers & general events, pre-testings and webinars, 50% discount on paid seminars for teachers organised by the British Council, a guarantee of 3 places at each free methodological seminar for teachers organised by the British Council in the region where the programme participant operates. 9

10 Srebro Uczestnicy Addvantage z tej kategorii otrzymają: Wszystkie produkty z kategorii Brąz, oraz: Essential Grammar in Use Fourth Edition with answers and ebook ufundowaną przez Cambridge University Press, dla 2 nauczycieli wskazanych przez uczestnika programu Introduction oraz 2 wybrane przez uczestnika kursu moduły szkolenia Special Educational Needs, ufundowane przez British Council, do wyboru z następującej listy: Gifted and talented learners Multi-cultural influences and the impact on learning difficulties Dyspraxia Inclusive assessment approaches Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) Autism spectrum disorder (ASD) Language and speech difficulties Visual, hearing and physical impairments Dyslexia Social, emotional and behavioural difficulties (SEBDs), imienne certyfikaty dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów Cambridge English w danej instytucji, poświadczające ich doświadczenie w tym zakresie, 50% zniżki na dowolny egzamin Cambridge English Language Assessment w sesji otwartej dla jednego pracownika uczestnika programu. 10

11 Silver Addvantage Silver entitles you to: All Bronze membership benefits, plus: Essential Grammar in Use Fourth Edition with answers and ebook funded by Cambridge University Press, Introduction and two other modules of the on-line Special Educational Needs training, for 2 teachers, funded by the British Council. The trainee will choose two modules from those listed below: Gifted and talented learners Multi-cultural influences and the impact on learning difficulties Dyspraxia Inclusive assessment approaches Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) Autism spectrum disorder (ASD) Language and speech difficulties Visual, hearing and physical impairments Dyslexia Social, emotional and behavioural difficulties (SEBDs), certificates for teachers preparing students for Cambridge English Language Assessment examinations in your institution, confirming their experience in this area, a 50% discount on any Cambridge English Language Assessment exam taken in an open session by one of your employees. 11

12 Złoto Uczestnicy Addvantage z tej kategorii otrzymają: Wszystkie produkty z kategorii Brąz i Srebro, oraz: jeden z dwóch zestawów książek (wymienionych na stronie 15), ufundowany przez wydawnictwo Cambridge University Press, do wyboru przez uczestnika programu, dostęp do Testbank najnowszej aplikacji Cambridge English pozwalającej na przeprowadzanie on-line próbnych egzaminów Cambridge, wraz z dostępem dla 10 osób, ufundowany przez Cambridge English Language Assessment. Wybór poziomu testu dokonany będzie przez uczestnika Programu spośród dostępnych w momencie składania zamówienia, możliwość zorganizowania maksymalnie 3-godzinnego seminarium metodycznego dla nauczycieli z danej instytucji na temat wybranego egzaminu Cambridge, w jej siedzibie, w terminie uzgodnionym między stronami, możliwość przeprowadzenia w pomieszczeniach szkoły egzaminu ustnego Cambridge English First, First for Schools, Advanced lub Proficiency dla kandydatów zarejestrowanych przez uczestnika programu. Pozostałe części egzaminu będą zorganizowane na zasadach sesji otwartej. Sprawdź regulamin aby skorzystać z tej oferty instytucja musi spełnić kilka wymienionych tam warunków. Gold Addvantage Gold entitles you to: all Bronze and Silver membership benefits, plus: a set of books funded by Cambridge University Press, to be chosen by you from 2 sets described in the table on page 15, access to Testbank a new Cambridge English application that lets you conduct on-line mock Cambridge exams, with access granted to 10 people, funded by Cambridge English Language Assessment. You can choose the Testbank level from amongst those levels available at the time you place the order, the option of conducting a maximum 3-hour methodological seminar for teachers on Cambridge English examinations on your institution s premises, on a day agreed by the parties, host the Cambridge English First, First for Schools, Advanced or Proficiency Speaking test on your premises for groups registered by your institution. The remaining parts of the exam will be conducted in accordance with open session regulations. 12 Check the regulations in order to take advantage of this offer the institution must meet a few requirements outlined there in detail.

13 13

14 ? Frequently asked questions Pytania i odpowiedzi Kiedy i jak zgłosić się do Addvantage? W maju 2015 roku policzymy, ilu kandydatów na egzaminy zarejestrowały poszczególne instytucje. Tym, którzy zarejestrowali ich co najmniej pięciu, zaproponujemy udział w programie. Pisemne zgłoszenia od zainteresowanych instytucji będziemy przyjmować w maju i czerwcu 2015 roku. Kiedy i jak otrzymam materiały przypisane mojej kategorii w Addvantage? Ofertę będziemy realizować od czerwca 2015 do połowy kwietnia 2016 roku. Część produktów przyślemy pocztą, a materiały informacyjne em. Skorzystanie z niektórych korzyści zależy od decyzji uczestnika programu. Gdzie znajdę więcej informacji? Szczegółowe informacje i warunki programu znajdują się na stronie When and how can I join the Addvantage programme? In May 2015 we will have gathered full data on the number of candidates registered by particular institutions. Those that have registered at least five candidates will be invited to join the programme and be requested to send us their applications in May and June When and how will I receive the benefits associated with my level of membership? The offer is valid from June 2015 to mid-april Some products will be posted, others will be sent by . The decision as to whether to take up some or all of the options lies with the programme member. Where can I find more information? You can find detailed information and the terms of the programme posted on 14

15 Zestaw 1 Set 1 Zestaw 2 Set 2 Fun for Starters 3 rd edition Student s Book with Audio with Online Activities ISBN Fun for Starters 3 rd edition Teacher s Book with Audio ISBN Fun for Starters 3 rd edition Audio CD ISBN Fun for Movers 3 rd edition Student s Book with Audio with Online Activities ISBN Fun for Movers 3 rd edition Teacher s Book with Audio ISBN Fun for Movers 3 rd edition Audio CD ISBN Fun for Flyers 3 rd edition Student s Book with Audio with Online Activities ISBN Fun for Flyers 3 rd edition Teacher s Book with Audio ISBN Fun for Flyers 3 rd edition Audio CDs ISBN Cambridge English Prepare! Level 2 Student s Book and Online Workbook ISBN Teacher s Book with DVD and Teacher s Resources Online ISBN Cambridge English Prepare! Level 2 Workbook with Audio ISBN Complete Advanced Student s Book without Answers with CD-ROM with Testbank ISBN Complete First Student s Book without Answers with CD-ROM with Testbank ISBN Complete First for Schools Student s Book without Answers with CD-ROM with Testbank ISBN Complete IELTS Bands Student s Pack ISBN Complete IELTS Bands Student s Pack ISBN Cambridge English Empower Elementary Student s Book with Online Assessment and Practice, and Online Workbook ISBN Cambridge English Empower Intermediate Student s Book with Online Assessment and Practice and Online Workbook ISBN Cambridge English Empower Upper Intermediate Student s Book with Online Assessment and Practice, and Online Workbook ISBN Discussions and More Oral Fluency Practice in the Classroom ISBN Language Learning with Digital Video ISBN Cambridge English Prepare! Level 2 Class Audio CDs (2) ISBN

16 O naszych Partnerach Cambridge English Gwarancja sukcesu w nauce języka angielskiego Cambridge English to wyjątkowy i kompleksowy program nauczania i oceny języka angielskiego, który łączy doświadczenie i wiedzę ekspertów z Cambridge English Language Assessment oraz Cambridge University Press. Cambridge English Language Assessment tworzy wiodące na świecie certyfikaty dla osób uczących się języka angielskiego i nauczycieli tego języka. Nasze egzaminy powstają w oparciu o profesjonalne badania naukowe i system zarządzania jakością. Działamy w ponad 130 krajach, gdzie egzaminujemy przeszło 5 milionów kandydatów rocznie. Ponad instytucji na całym świecie uznaje certyfikaty Cambridge English. Wydawnictwo Cambridge University Press jest znane z najwyższej klasy materiałów do nauki języka angielskiego, publikacji metodycznych przeznaczonych dla nauczycieli języków obcych oraz materiałów przygotowujących do wszystkich typów egzaminów Cambridge English. Cambridge University Press rozpoczęło swoją działalność w 1534 roku na mocy edyktu Letters Patent króla Henryka VIII i jest najstarszym wydawnictwem na świecie. Jedyne oficjalne materiały egzaminacyjne Dzięki współpracy specjalistów z Cambridge University Press oraz Cambridge English Language Assessment oferujemy nowoczesne i niezawodne publikacje oznaczone logo Cambridge English, które pomagają w osiągnięciu najlepszych wyników na egzaminach. Cambridge University Press jest jedynym wydawnictwem, które ma prawo do publikowania autentycznych testów egzaminacyjnych przygotowanych przez Cambridge English Language Assessment. 16

17 17

18 About our Partners Cambridge English Guarantee of success in learning English Cambridge English is a unique and comprehensive approach to teaching, learning and assessing English. It combines the experience and expertise of Cambridge English Language Assessment and Cambridge University Press. Cambridge English Language Assessment provides the world s leading range of qualifications for learners and teachers of English. They are backed by outstanding support for learners and teachers and by world class research and quality management. We work in over 130 countries delivering exams to over 5 million people a year. More than 20,000 institutions worldwide recognize Cambridge English qualifications. Cambridge University Press is known for its high quality materials for English Language Learners, methodology publications for teachers of foreign languages, as well as preparing materials for all types of Cambridge English Examinations. Cambridge originated from Letters Patent granted to the University by Henry VIII. It is the oldest publishing house in the world. The only official examination preparation materials Thanks to the cooperation of experts from Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment we are able to offer modern and reliable publications branded Cambridge English which help achieve the best results in examinations. Cambridge University Press has the exclusive right to publish authentic Cambridge English past papers. 18

19 Jak zamawiać Dla zarejestrowanych uczestników 8. edycji Addvantage, Cambridge University Press i Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka oferują rabat 30% na jednorazowy zakup wybranych publikacji Cambridge. Aby skorzystać z oferty, dokonaj zakupu przez stronę w terminie 1 lipca marca 2016 i podaj hasło Addvantage. How to order For registered members of the 8th edition of the Addvantage Partnership Programme, Cambridge University Press and Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka are providing a 30% discount on their publications! To benefit from this offer purchase a product at using the code Addvantage, anytime from 1 July 2015 to 31 March

20 Skontaktuj się z nami: / Contact us: Fundacja British Council Warszawa T F Fundacja British Council Kraków T /39 F Sugestie prosimy kierować do: / Please send your feedback to: Agnieszka Malinowska Exams Manager Poland Fundacja British Council T Fundacja British Council 2015

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 7. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Od samego początku program Addvantage ma za zadanie wspierać Państwa

Bardziej szczegółowo

Dear colleagues, Andy Williams Dyrektor, British Council Polska

Dear colleagues, Andy Williams Dyrektor, British Council Polska Szanowni Państwo, Zastanawiam się, czy to tylko moje odczucie, że czas tak szybko płynie. Rozpoczynamy właśnie szósty rok działania programu Addvantage, a wydaje się, że dosłownie wczoraj świętowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Why IELTS? Dlaczego IELTS?

Why IELTS? Dlaczego IELTS? Dlaczego IELTS? IELTS (International English Language Testing System) to test poziomujący, stosowany do oceny poziomu znajomości języka angielskiego osób przyjmowanych na studia lub do pracy a także jako

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK

Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK 3 Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Porównanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie Best practices from the Lifelong Learning Programme Kreatywnožć i innowacje w projektach współpracy europejskiej Creativity and innovation

Bardziej szczegółowo

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report Page 1 of 18 Project Title: European Virtual Environment for Work-based Learning; E-VIEW Project Number: 510483-LLP-1-2010-1-UK- ERASMUS-EVC Grant Agreement: 2010-3493 / 001-001 Sub-programme or KA: ERASMUS,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Profesjonalny nauczyciel

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Profesjonalny nauczyciel Piotr Grabani Dyrektor Biura Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży. Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Publikację dotyczącą projektu o nr WND- POKL.08.01.01-20-214/11 Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts The second PL-CALL conference Book of Abstracts INDEX Euline Cutrim Schmid, Bridging the Gap between School and University in CALL Teacher Education... 4 Elżbieta Gajek, Kompetencje techniczne, pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts The second PL-CALL conference Book of Abstracts INDEX Euline Cutrim Schmid, A developmental framework for teacher adoption of interactive technologies in the language classroom: a collaborative action

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE METODYCZNE

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE METODYCZNE Teacher s Progress Days 2013 ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE METODYCZNE JaK uczyć o Kulturze KraJów angielskiego obszaru JęzyKowego na Poszczególnych etapach edukacyjnych? JaK znajomość różnic Kulturowych Pomaga

Bardziej szczegółowo

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE (UPDATED PUBLICATION IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE) UAKTUALNIONY

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY Legnica 2011/2012 ECTS GENERAL INFORMATION* The European Credit Transfer System was initially set up in 1989 as a pilot scheme

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03

Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

You can follows us on Facebook Fanpage http://www.facebook.com/linguaton We wish to thank all the participants of our 20

You can follows us on Facebook Fanpage http://www.facebook.com/linguaton We wish to thank all the participants of our 20 ul. Paśnikowskiego 4A, 20-707 Lublin tel/fax: 527 88 17 / 534 08 99 e-mail: kontakt@linguaton.pl www.linguaton.pl NEWSLETTER 20th Anniversary Issue No. 56 Oct. 2012 EDITORIAL Greetings to you all. The

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo