Dear colleagues, Andy Williams Dyrektor, British Council Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dear colleagues, Andy Williams Dyrektor, British Council Polska"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Zastanawiam się, czy to tylko moje odczucie, że czas tak szybko płynie. Rozpoczynamy właśnie szósty rok działania programu Addvantage, a wydaje się, że dosłownie wczoraj świętowaliśmy jego piątą, jubileuszową edycję, nad którą patronat objął ambasador Wielkiej Brytanii. 6.edycja przypada w wyjątkowym dla British Council i Cambridge English Language Assessment roku roku obchodów 75-lecia działalności British Council w Polsce oraz 100-lecia Cambridge English. Z biegiem lat rozwijaliśmy się nieustannie by dotrzymywać kroku zmieniającemu się otoczeniu. Co nie uległo zmianie, to ścisła współpraca obu organizacji, nasze wspólne dążenie do ulepszania oferowanych usług, a także nasze zaangażowanie w udoskonalanie dostarczania tychże usług. To dla nas niezwykle ważne, by nasi klienci i partnerzy byli pewni tego, że razem gwarantujemy im najlepszą możliwą jakość. Z tym większą przyjemnością pragnę ogłosić, że Cambridge University Press oraz Cambridge English Language Assessment zostały partnerami i hojnymi sponsorami tegorocznej edycji programu Addvantage. Jestem przekonany, że w tym roku program będzie równie, jeśli nie bardziej imponujący co w przeszłości ten cel pragniemy osiągnąć z pomocą naszych partnerów. Tylko w ubiegłym roku uczestnikom Addvantage rozdaliśmy ponad 2 tony książek i materiałów promocyjnych, przeprowadziliśmy 20 seminariów dydaktycznych i metodycznych dla prawie 1000 nauczycieli i zachęciliśmy ponad 200 instytucji w całej Polsce do przeprowadzenia jednego z egzaminów Cambridge English w swojej siedzibie. Wierzymy, że w tym roku uda nam się przebić zeszłoroczne wyniki, z korzyścią dla Państwa, uczniów i instytucji, które reprezentujecie. Chciałbym wszystkim Państwu podziękować za ciężką pracę w minionym roku i życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym. Dear colleagues, I wonder whether it s me or whether you all feel that time is flying by so quickly. It seems like only yesterday that we were celebrating our 5th jubilee edition of the Addvantage Partnership Programme with the British Ambassador as our patron and now we are at the start of the 6th year of the programme. The 6th edition falls in a very special year for the British Council and Cambridge English Language Assessment as both our organisations have reasons to celebrate the British Council its 75th year in Poland and Cambridge English its 100th anniversary. Over the years we have been developing continuously in order to meet the needs of an ever changing world. What has not changed, however, is the close cooperation of both organisations, our drive to enhance the services we provide and our commitment to improving our standards of delivery. It s important to us that our customers and partners remain confident that together we represent the best quality possible. In light of this it gives me great pleasure to announce that Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment have agreed to be our partners and very generous sponsors of this year s edition of the Addvantage programme. I am confident that this year the programme will be equally (if not more) impressive than in the past, a goal we aim to achieve with the help of our partners. Only last year we distributed more than 2 tonnes of books & promotional materials to Addvantage members, ran 20 seminars focused on general teaching skills and exams for almost 1000 teachers and we successfully encouraged more than 200 institutions all over Poland to run one of the Cambridge English exams on their premises. We believe we can exceed these achievements this year to your advantage and the advantage of your students and the institutions you represent. I d like to thank you all for your hard work over the past year and wish you all the best in the new school year, Andy Williams Director, British Council Poland Andy Williams Dyrektor, British Council Polska

3 Jak działa Addvantage? O nas Jesteśmy organizacją brytyjską o międzynarodowym zasięgu działania, której celem jest promowanie edukacji i wymiany kulturalnej. Mamy ośrodki w ponad 100 krajach świata, gdzie prowadzimy programy rozwojowe, uczymy angielskiego i przeprowadzamy ponad milion egzaminów brytyjskich rocznie. W Polsce jesteśmy obecni od 75 lat. Od wielu lat blisko współpracujemy ze szkołami językowymi i innymi instytucjami rejestrującymi kandydatów na egzaminy Cambridge English. Chcąc zacieśnić nasze kontakty i wyrazić wdzięczność za dotychczasową współpracę, sześć lat temu uruchomiliśmy program partnerski Addvantage, który cieszy się dużym powodzeniem wśród współpracujących z nami szkół. Każdego roku liczymy, ilu kandydatów na egzaminy oferowane przez British Council zarejestrowała Wasza instytucja za pośrednictwem jednego z naszych centrów egzaminacyjnych. W tej edycji uwzględniliśmy kandydatów zarejestrowanych na egzaminy YLE, KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC, IELTS, ILEC, ICFE, TKT od 19 kwietnia 2012 do 26 kwietnia 2013 roku. W maju poinformujemy Waszą instytucję o łącznej liczbie zarejestrowanych kandydatów i zaproponujemy udział w 6. edycji programu. Liczba kandydatów kwalifikuje do jednego z trzech poziomów uczestnictwa: How does Addvantage work? Every year we count the candidates your institution has registered for exams offered by the British Council through one of our examination centres. In this edition we have taken into account candidates registered from 19th April 2012 until 26th April 2013 for the YLE, KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC, IELTS, ILEC, ICFE and TKT examinations. In May we will inform you about the number of candidates registered and offer you participation in the 6th edition of the programme. The total number of candidates registered entitles you to one of three levels of membership: Liczba zarejestrowanych kandydatów Number of candidates registered Poziom uczestnictwa Membership level 5 25 Brąz / Bronze About us Srebro / Silver 76+ Złoto / Gold We are the UK s international organisation for educational opportunities and cultural relations. Through our offices in over 100 countries we support creative projects, teach English and deliver over 1 million UK examinations a year. We have been in Poland for 75 years. For many years the British Council has worked closely with language schools and other institutions registering candidates for Cambridge English examinations. To strengthen our relationship, and as a way of saying thank you for your cooperation, six years ago we launched the partnership programme Addvantage, which has become very popular among institutions working with us.

4 Dlaczego warto zostać partnerem British Council w ramach Addvantage? Why become a British Council partner through the Addvantage programme? Poprzez udział w programie partnerskim Addvantage instytucja dołącza do elitarnego grona organizacji mogących posługiwać się logo programu w swoich materiałach promocyjnych oraz otrzymuje atrakcyjny pakiet bonusów zarezerwowanych dla naszych stałych klientów. Wasi klienci zyskują też świadomość, że dzięki Waszej współpracy z British Council mają zapewniony najwyższy standard przeprowadzanych egzaminów, zapewniany przez sieć Centrów Egzaminacyjnych British Council. Wyróżnia nas: Doświadczenie Innowacyjność Profesjonalizm Równe szanse Know-how By signing up to the Addvantage partnership programme your institution joins an exclusive group of organisations which may use the programme logo in their promotional materials and receives an attractive package of bonuses designed especially for our regular clients. Your customers also gain understanding that thanks to your cooperation with the British Council they are guaranteed the highest standard of examination management; a guarantee ensured by the British Council Examination Centre Network. We are distinguished by: Experience Innovation Professionalism Equal opportunities Know-how Kontakt W razie pytań dotyczących programu Addvantage, prosimy o kontakt z: British Council T Contact If you have any questions regarding Addvantage please contact: British Council T

5 Jakie korzyści daje Addvantage? What benefits does Addvantage provide? Każdy poziom uczestnictwa wiąże się z określonymi korzyściami, dostępnymi od czerwca 2013 do kwietnia 2014 roku. Szczegółowe warunki związane z ich wykorzystaniem znajdują się w regulaminie programu. Each level has its own associated benefits for you to enjoy from June 2013 till April Detailed terms related to the exploitation of the benefits are contained in the programme regulations. Brąz Uczestnicy Addvantage z tej kategorii otrzymają: prawo do rejestrowania kandydatów na egzaminy Cambridge English: YLE, KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC, ILEC, oraz ICFE po cenie rabatowej, publikację Cambridge English Self-study Pack (Student s Book with answers and Audio CDs zawierającą testy egzaminacyjne, ufundowaną przez Cambridge English Language Assessment, na poziomie wybranym przez uczestnika programu spośród następujących: PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, książkę The TKT Course Module 1, 2 & 3 ufundowaną przez wydawnictwo Cambridge University Press, certyfikat wydany przez British Council, potwierdzający, że uczestnik programu rejestruje grupy kandydatów na egzaminy Cambridge English oraz inne oznaczenia uczestnictwa w programie mogące być wyeksponowane w siedzibie instytucji (plakaty, naklejki), prawo do używania logo Member of the British Council Exams Partnership Programme Addvantage w materiałach promocyjnych instytucji i na jej stronie internetowej, za zgodą instytucji umieszczenie na czas trwania 6. edycji programu jej danych w wyszukiwarce kursów egzaminacyjnych na stronie regularną informację ową o działalności egzaminacyjnej British Council, nowych ofertach i wydarzeniach, gwarancję 3 miejsc na każdym seminarium metodycznym dla nauczycieli organizowanym przez British Council w regionie, w którym operuje uczestnik programu. Bronze Addvantage Bronze entitles you to: register your candidates for the Cambridge English: YLE, KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC, ILEC and ICFE examinations at a lower fee, receive a copy of the Cambridge English Self-study Pack (Student s Book with answers and Audio CDs, funded by Cambridge English Language Assessment, containing past examination papers. The level of the pack to be chosen by you from the following list: PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, receive a copy of The TKT Course Module 1, 2 & 3 book funded by Cambridge University Press, a certificate issued by the British Council stating that your institution registers groups of candidates for Cambridge English Language Assessment examinations as well as other markers of your institution s membership in the Programme to be displayed at the institution s premises (posters, stickers), the right to use the logo Member of the British Council Exams Partnership Programme Addvantage in your institution s promotional materials and on its website, with the consent of your institution placing the institution s details in the exam course finder on the portal for the duration of the 6th edition of the Addvantage programme, regular briefings about British Council examinations activities, new offers & general events, a guarantee of 3 places at each methodological seminar for teachers organised by the British Council in the region where the programme participant operates.

6 Srebro Uczestnicy Addvantage z tej kategorii otrzymają: wszystkie produkty z kategorii Brąz, oraz: książkę Grammar for English Language Teachers Second Edition ufundowaną przez Cambridge University Press, Przykładowe bonusy dla różnych poziomów uczestnictwa: Sample bonuses for different levels of membership: imienne certyfikaty dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów Cambridge English w danej instytucji, poświadczające ich doświadczenie w tym zakresie, 50% zniżki na dowolny egzamin Cambridge English Language Assessment w sesji otwartej dla jednego pracownika uczestnika programu, 3-miesięczny dostęp do materiałów przygotowujących do IELTS, zawartych w aplikacji Road to IELTS Online, dla 12 osób wyznaczonych przez uczestnika programu, możliwość zorganizowania w siedzibie uczestnika programu prezentacji dla uczniów/słuchaczy/studentów Jak studiować za granicą?, zawierającej również informacje o teście IELTS, lub prezentacji dla młodzieży na temat egzaminów KET for Schools, PET for Schools, FCE for Schools, CAE. Silver Addvantage Silver entitles you to: all Bronze membership benefits, plus: Grammar for English Language Teachers Second Edition, funded by Cambridge University Press, certificates for teachers preparing students for Cambridge English Language Assessment examinations in your institution, confirming their experience in this area, a 50% discount on any Cambridge English Language Assessment exam taken in an open session for one of your employees, free access for a period of 3 months to Road to IELTS Online (IELTS preparation materials) for 12 people identified by you, the option of organising on your premises a presentation for your students entitled How can I study abroad?, including information about the IELTS test, or presentation for teenagers about the KET for Schools, PET for Schools, FCE for Schools, CAE examinations.

7 Złoto Uczestnicy Addvantage z tej kategorii otrzymają: wszystkie produkty z kategorii Brąz i Srebro, oraz: jeden z trzech zestawów książek (wymienionych na kolejnej stronie), ufundowany przez wydawnictwo Cambridge University Press, do wyboru przez uczestnika programu, Speaking Test Preparation Pack, ufundowany przez Cambridge English Language Assessment, na poziomie wybranym przez uczestnika Programu spośród dostępnych w momencie składania zamówienia, możliwość zorganizowania 3-godzinnego seminarium metodycznego dla nauczycieli z danej instytucji, w jej siedzibie, w terminie uzgodnionym między stronami. Tematyka seminarium będzie wybrana przez instytucję spośród propozycji udostępnionych przez British Council, możliwość przeprowadzenia w pomieszczeniach szkoły egzaminu ustnego FCE, CAE lub CPE dla kandydatów zarejestrowanych przez uczestnika programu. Pozostałe części egzaminu będą zorganizowane na zasadach sesji otwartej. Sprawdź regulamin aby skorzystać z tej oferty instytucja musi spełnić kilka wymienionych tam warunków. Gold Addvantage Gold entitles you to: all Bronze and Silver membership benefits, plus: a set of books funded by Cambridge University Press, to be chosen by you from 3 sets described in the table on the next page, a Speaking Test Preparation Pack funded by Cambridge English Language Assessment. You will chose the level of the Pack from amongst those levels available at the time of placing the order. the option of conducting a 3-hour methodological seminar for teachers on your institution s premises, on a day agreed by the parties. The subject of the seminar will be chosen by your institution from the list presented by the British Council, host the FCE, CAE and CPE Speaking test on your premises for groups registered by your institution. The remaining parts of the exam will be conducted in accordance with open session regulations, Check the regulations in order to take advantage of this offer the institution must meet a few requirements described there in detail.

8 Zestaw 1 Set 1 Zestaw 2 Set 2 Zestaw 3 Set 3 Cambridge Learner s Dictionary English Polish Second edition Paperback with Answers and CD-ROM Storyfun for Starters, Movers, Flyers Movers Student s Book Storyfun for Starters, Movers, Flyers Movers Teachers s Book with Audio CDs (2) Super Minds Level 1 Student s Book with DVD-ROM Super Minds Level 1 Workbook Cambridge Young Learners English Tests 7 Starters Student s Book Cambridge Young Learners English Tests 7 Movers Answer Booklet Cambridge Young Learners English Tests 7 Flyers Audio CD Preliminary for Schools Trainer Six Practice Tests with Answers, Teacher s Notes and Audio CDs (3) Objective First Third Edition for Schools Student s Book with Answers with CD-ROM Objective First Third Edition for Schools Workbook with Answers with Audio CD English Unlimited Intermediate Coursebook with e-portfolio English Unlimited Intermediate Selfstudy pack (Workbook with DVD-ROM) First Certificate Trainer Six Practice Tests with Answers and Audio CDs (3) Objective Advanced Third Edition Student s Book with Answers with CD-ROM Objective Advanced Third Edition Workbook with Answers with Audio CD Objective Proficiency Self-Study Student s Book with Answers with CD-ROM Objective Proficiency Workbook Business Benchmark Upper Intermediate Student s Book BEC Vantage edition Business Benchmark Upper Intermediate Personal Study Book BEC and BULATS edition Cambridge English for Marketing Student s Book with Audio CD Grammar for Business with Audio CD Business Vocabulary in Use Advanced Second Edition with Answers and CD-ROM International Legal English First Edition Student s Book with Audio CDs (3) with Polish Glossary

9 O naszych Partnerach About our Partners Cambridge English gwarancją sukcesu w nauce języka angielskiego Cambridge English to wyjątkowy i kompleksowy program nauczania i oceny języka angielskiego, który łączy doświadczenie i wiedzę ekspertów z Cambridge English Language Assessment oraz Cambridge University Press. Cambridge English Language Assessment to nowa nazwa University of Cambridge ESOL Examinations. Tworzymy wiodące na świecie certyfikaty dla osób uczących się języka angielskiego i nauczycieli tego języka. Nasze egzaminy powstają w oparciu o profesjonalne badania naukowe i system zarządzania jakością. Działamy w ponad 130 krajach, gdzie egzaminujemy prawie 4 miliony kandydatów rocznie. Ponad 13,000 instytucji na całym świecie uznaje certyfikaty Cambridge English. W 2013 roku obchodzimy 100 lecie naszej działalności. Wydawnictwo Cambridge University Press jest znane przede wszystkim z podręczników do nauki języka angielskiego, publikacji metodycznych przeznaczonych dla nauczycieli języków obcych oraz materiałów przygotowujących do wszystkich typów egzaminów Cambridge English. Jesteśmy jedynym wydawnictwem publikującym materiały do nauki języka angielskiego nieprzerwanie od 450 lat. Jedyne oficjalne materiały egzaminacyjne Dzięki współpracy specjalistów z Cambridge University Press oraz Cambridge English Language Assessment oferujemy nowoczesne i niezawodne publikacje sygnowane logo Cambridge English, które pomagają w osiągnięciu najlepszych wyników na egzaminach. Cambridge University Press jest jedynym wydawnictwem, które ma prawo do publikowania autentycznych testów egzaminacyjnych przygotowanych przez Cambridge English Language Assessment. Cambridge English guarantee of success in learning English language Cambridge English is a unique and comprehensive approach to teaching, learning and assessing English. It combines the experience and expertise of Cambridge English Language Assessment and Cambridge University Press. Cambridge English Language Assessment is the new name for University of Cambridge ESOL Examinations. We provide the world s leading range of qualifications for learners and teachers of English. They are backed by outstanding support for learners and teachers and by world-class research and quality management. We work in over 130 countries delivering exams for nearly 4 million people a year. Around the world, more than 13,000 organisations recognise Cambridge English qualifications. In 2013 we are celebrating our Centenary. Cambridge University Press is known primarily for its course books for English Language Learners, methodology publications for teachers of foreign languages, as well as preparing materials for all types of Cambridge English Examinations. We are the sole publishing house that publishes materials for teaching English continuously since 450 years. The only official examination preparation materials. Thanks to the cooperation of experts from Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment we are able to offer modern and reliable publications branded Cambridge English which help achieve the best results in examinations. Cambridge University Press has the exclusive right to publish authentic Cambridge English past papers.

10 O naszych Partnerach About our Partners Pytania i odpowiedzi Jedyny wydawca autentycznych materiałów do egzaminów Cambridge English Dla zarejestrowanych uczestników 6. edycji Addvantage, Cambridge University Press i Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka przygotowali specjalną ofertę na zakup publikacji z 25% rabatem. Aby skorzystać z oferty, dokonaj zakupu przez stronę w terminie 1 lipca marca 2014 i podaj jednorazowy kod z kuponu umieszczonego na tylnej okładce. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres The only publisher of official preparation materials for Cambridge English exams For registered members of the 6th edition of the Addvantage Partnership Programme Cambridge University Press and Platforma Dystrybucyjna Edu-Ksiazka have funded a 25% discount for their publications! To benefit from this offer purchase a product in the using the unique code from your voucher placed on the back cover between 1 July 2013 and 31 March If you have any questions, please contact Kiedy i jak zgłosić się do Addvantage? Do końca kwietnia 2013 roku policzymy, ilu kandydatów na egzaminy zarejestrowały poszczególne instytucje. Tym, którzy zarejestrowali ich co najmniej pięciu, zaproponujemy udział w programie. Pisemne zgłoszenia od zainteresowanych instytucji będziemy przyjmować w maju 2013 roku. Kiedy i jak otrzymam materiały przypisane mojej kategorii w Addvantage? Ofertę będziemy realizować od czerwca 2013 do połowy kwietnia 2014 roku. Część produktów przyślemy pocztą, a materiały informacyjne em. Skorzystanie z niektórych przywilejów (np. wpis na listę szkół uczestniczących w programie na czy przeprowadzenie egzaminu u siebie w szkole) zależy od decyzji uczestnika programu. Gdzie znajdę więcej informacji? Szczegółowe informacje i warunki programu znajdują się na stronie w zakładce egzaminacyjnej Informacje dla szkół i instytucji. Frequently asked questions When and how can I join the Addvantage programme? In April 2013 we will have gathered full data on the number of candidates registered by particular institutions. Those that have registered at least five candidates will be invited to join the programme and asked to send us their applications in May When and how will I receive the benefits associated with my level of membership? The offer is valid from June 2013 to mid-april Some products will be posted, others will be sent by . The decision as to whether to take up some or all of the options (e.g. being mentioned by name as a programme member on or hosting the exams on your own premises) lies with the programme member. Where can I find more information? You can find detailed information and the terms of the programme posted on the Exams Services website for institutions on

11 Skontaktuj się z nami: / Contact us: British Council Al. Jerozolimskie Warszawa Poland T F British Council Rynek Główny 6, Szara Kamienica Kraków Poland T /39 F Sugestie prosimy kierować do: / Please send your feedback to: Agnieszka Malinowska Exams Manager Poland British Council Al. Jerozolimskie 59, Warszawa T British Council 2013 The United Kingdom s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We are registered in England as a charity.

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 7. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Od samego początku program Addvantage ma za zadanie wspierać Państwa

Bardziej szczegółowo

Why IELTS? Dlaczego IELTS?

Why IELTS? Dlaczego IELTS? Dlaczego IELTS? IELTS (International English Language Testing System) to test poziomujący, stosowany do oceny poziomu znajomości języka angielskiego osób przyjmowanych na studia lub do pracy a także jako

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY Legnica 2011/2012 ECTS GENERAL INFORMATION* The European Credit Transfer System was initially set up in 1989 as a pilot scheme

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK

Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK 3 Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Porównanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE (UPDATED PUBLICATION IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE) UAKTUALNIONY

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy,

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy, Edytorial Foreword Dear Readers, Switzerland and the Swiss are not only liked but also respected by the Poles these are the results of the research Swissness Worldwide conducted for the first time in Poland.

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Selected financial data

Wybrane dane finansowe Selected financial data Raport Roczny Annual Report 2010 Wybrane dane finansowe Selected financial data PLN 000 Działalność kontynuowana continued operations 2010 2009 Zmiana Change % (2010 vs. 2009) Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie Best practices from the Lifelong Learning Programme Kreatywnožć i innowacje w projektach współpracy europejskiej Creativity and innovation

Bardziej szczegółowo

B E L G I A N D A Y S 6. 1 1. 2 0 1 2-2 4. 1 1. 2 0 1 2 O D K R Y J B E L G I Ę W P O L S C E D I S C O V E R B E L G I U M I N P O L A N D

B E L G I A N D A Y S 6. 1 1. 2 0 1 2-2 4. 1 1. 2 0 1 2 O D K R Y J B E L G I Ę W P O L S C E D I S C O V E R B E L G I U M I N P O L A N D B E L G I A N D A Y S 6. 1 1. 2 0 1 2-2 4. 1 1. 2 0 1 2 O D K R Y J B E L G I Ę W P O L S C E D I S C O V E R B E L G I U M I N P O L A N D Please join us during the Belgian Days 2012. For more information,

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo