Regulamin programu partnerskiego Addvantage dla instytucji 9. edycja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin programu partnerskiego Addvantage dla instytucji 9. edycja"

Transkrypt

1 Regulamin programu partnerskiego Addvantage dla instytucji 9. edycja 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w 9. edycji programu partnerskiego Addvantage dla instytucji rejestrujących grupy kandydatów na egzaminy oferowane przez Fundację British Council, zwanego dalej programem. 2. Organizatorem programu jest Fundacja British Council, z siedzibą w Warszawie, Koszykowa 54, zwana dalej British Council edycja programu będzie realizowana w dniach 29 kwietnia maja 2017 roku. 4. Program podzielony jest na dwie fazy: faza pierwsza od dnia 29 kwietnia 2015 roku do dnia 11 maja 2016 roku British Council będzie zbierało informacje o liczbie kandydatów zarejestrowanych w tym okresie grupowo przez poszczególne instytucje na egzaminy oferowane przez tę instytucję i objęte niniejszym programem; faza druga w dniach 1 czerwca maja 2017, na podstawie zebranych informacji, nastąpi realizacja oferty (z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 3.IV.2 niniejszego regulaminu). 2 Zasady uczestnictwa w programie I. Warunki uczestnictwa w programie 1. Do programu może przystąpić i w nim uczestniczyć każda szkoła językowa, instytucja edukacyjna oraz firma, która dokona w okresie 29 kwietnia 2015 roku 11 maja 2016 roku rejestracji grupowej, co najmniej pięciu swoich studentów lub pracowników na egzaminy objęte niniejszym programem, tj. a) Cambridge English: Young Learners (YLE), b) Cambridge English: Key (KET), c) Cambridge English: Key for Schools (KET for Schools), d) Cambridge English: Preliminary (PET), e) Cambridge English: Preliminary for Schools (PET for Schools), f) Cambridge English: First (FCE), g) Cambridge English: First for Schools (FCE for Schools), h) Cambridge English: Advanced (CAE), i) Cambridge English: Proficiency (CPE), j) Cambridge English: Business (BEC Preliminary, Vantage, Higher), k) International English Language Testing System (IELTS), l) Cambridge English: Financial (ICFE), m) Cambridge English: Legal (ILEC). 2. Przez moment dokonania rejestracji rozumie się czas, w którym dokumenty rejestracyjne oraz dowód/dowody wpłaty za egzamin danej grupy kandydatów zostały złożone w centrum egzaminacyjnym zgodnie z wymogami regulaminu obowiązującego na dany egzamin i w danej sesji egzaminacyjnej. 3. W programie mogą uczestniczyć Centra Egzaminacyjne British Council na zasadach obowiązujących inne instytucje biorące w nim udział. 4. Instytucje, które przystąpią do programu, dalej nazywane są uczestnikami. 5. Instytucje, które rejestrując kandydatów grupowo na egzaminy objęte programem złożyły w centrum egzaminacyjnym listy kandydatów, na których podane są różne dane teleadresowe tych instytucji, traktuje się jako odrębnych uczestników programu, choćby występowały pod wspólną marką. II. Zgłoszenie udziału 1. Instytucja zainteresowana uczestnictwem w programie zgłasza chęć udziału w nim na piśmie, na formularzu zgłoszeniowym dostarczonym przez British Council, po podliczeniu przez British Council liczby kandydatów zarejestrowanych przez tę instytucję w pierwszej fazie programu i po przesłaniu do tej instytucji informacji o przysługujących jej w związku z tym uprawnieniach. Informacja ta będzie przesłana do instytucji do 5 czerwca 2016 roku. 2. W zgłoszeniu przesłanym do British Council muszą się znaleźć następujące dane: a) Pełna nazwa uczestnika. b) Adres, numer telefonu i adres uczestnika. c) Wyrażenie zgody lub jej braku na przekazanie danych uczestnika partnerom programu Cambridge University Press, z siedzibą przy ul. Siennej 86/25, Warszawa i Cambridge Assessment Overseas Limited Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce (reprezentujące Cambridge English Language Assessment), z siedzibą przy ul. Siennej 86/99, Warszawa, zgodnie z 3.IV.4 niniejszego regulaminu. d) d) Podpis osoby mającej prawo reprezentować instytucję zgłaszającą się do programu. 3. Zgłoszenie musi zostać przesłane do British Council do dnia 30 czerwca 2016 roku. 4. Uczestnik programu jest zobowiązany poinformować British Council o zmianach w danych wymienionych powyżej w punktach 2a i 2b na każdym etapie trwania programu. 1

2 III. Rezygnacja z uczestnictwa w programie 1. Uczestnik programu, który rezygnuje z udziału w nim, zobowiązany jest przesłać do British Council zawiadomienie o swojej rezygnacji, w sposób podany w 2.II.2 niniejszego regulaminu. 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie prawo do otrzymania produktów z oferty, do których uprawniony był uczestnik, wygasa i nie przechodzi na inne instytucje. 3 Zasady programu I. Kategorie uczestników 1. Oferta przysługująca w ramach programu poszczególnym uczestnikom uzależniona jest od liczby kandydatów zarejestrowanych grupowo w pierwszej fazie programu, tj. w dniach 29 kwietnia 2015 roku 11 maja 2016, na egzaminy wymienione w 2 niniejszego regulaminu przez daną instytucję. 2. Uczestnicy programu dzielą się na trzy kategorie: a) Brąz uczestnicy programu, którzy w pierwszej fazie programu zarejestrowali grupowo na egzaminy wymienione w 2 niniejszego regulaminu od 5 do 25 kandydatów; b) Srebro uczestnicy programu, którzy w pierwszej fazie programu zarejestrowali grupowo na egzaminy wymienione w 2 niniejszego regulaminu od 26 do 75 kandydatów; c) Złoto uczestnicy programu, którzy w pierwszej fazie programu zarejestrowali grupowo na egzaminy wymienione w 2 niniejszego regulaminu więcej niż 75 kandydatów. II. Pierwsza faza programu 1. British Council zobowiązuje się zebrać informacje ze wszystkich centrów egzaminacyjnych British Council w Polsce o liczbie kandydatów zarejestrowanych grupowo w dniach 29 kwietnia 2015 roku 11 maja kwietnia 2016 roku na egzaminy wymienione w 2 niniejszego regulaminu przez poszczególne instytucje do 20 maja 2016 roku. Po zebraniu informacji, do 5 czerwca 2016 roku, British Council skontaktuje się z instytucją em jeżeli spełnia ona warunki uczestnictwa w niniejszym programie wymienione w 2 regulaminu i poinformuje ją o liczbie zarejestrowanych w ww. okresie kandydatów, o kategorii, do której została przydzielona, o przysługującej jej w związku z tym ofercie i zaproponuje uczestnictwo w programie. 2. Instytucje, które zechcą przystąpić do programu powinny dopełnić formalności wymienionych w 2.II niniejszego regulaminu. III. Lista produktów przysługujących uczestnikom zakwalifikowanym do poszczególnych kategorii 1. Uczestnicy programu zakwalifikowani do kategorii Brąz otrzymają: a) Prawo do rejestrowania swoich studentów/pracowników na testy i egzaminy Cambridge English: YLE, KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC, ICFE oraz ILEC po cenie rabatowej, której wysokość ogłaszana będzie przez Dyrektora British Council nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem zapisów na kolejne sesje egzaminacyjne ww. egzaminów. b) Dwie publikacje Cambridge English Past Paper Pack ufundowane przez Cambridge English Language Assessment oraz Cambridge University Press, na poziomach wybranych przez uczestnika Programu spośród dostępnych w momencie składania zamówienia. c) Certyfikat w języku angielskim, wydany przez British Council i potwierdzający, że uczestnik programu rejestruje grupy kandydatów na egzaminy Cambridge English, o następującej treści: This is to certify that in the school year 2015/16 (nazwa uczestnika programu) was a British Council Supplier Institution for Cambridge English Examinations* z dopiskiem: *This certificate has been issued on the basis of confidential criteria regarding candidate entries. d) Certyfikat w języku angielskim wydany przez Cambridge English Language Assessment, potwierdzający, że uczestnik rejestruje kandydatów na egzaminy Cambridge English, o następującej treści: Cambridge English Preparation Centre, 2015/16. This is to certify that (nazwa uczestnika programu) prepares and enters candidates for Cambridge English examinations, the world s leading range of qualifications for the learners of English e) Regularną informację ową o wydarzeniach związanych z egzaminami, nowymi ofertami oraz wybranymi imprezami organizowanymi przez British Council. f) 50% zniżki na płatne seminarium metodyczne dla nauczycieli organizowane przez British Council w regionie, w którym operuje uczestnik programu, g) 3 zaproszenia na bezpłatne seminaria metodyczne dla nauczycieli organizowane przez British Council w regionie, w którym operuje uczestnik programu, w miarę możliwości połączone z prezentacją produktów partnerów (książek i egzaminów) i możliwością zakupu publikacji partnerów po cenie rabatowej. 2. Uczestnicy programu zakwalifikowani do kategorii Srebro otrzymają: a) Produkty wymienione w punkcie III.1 niniejszego paragrafu, przynależne do kategorii Brąz. b) Imienne certyfikaty dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów Cambridge English w danej instytucji, poświadczające ich doświadczenie w tym zakresie. c) prawo do używania w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na swoich stronach internetowych logotypu Cambridge English Preparation Centre, zgodnie z zasadami określonymi przez Cambridge English w załączniku do ninejszego regulaminu. d) Publikację Penny Ur Discussions and More: Oral fluency practice in the classroom (ISBN ) ufundowaną przez Cambridge University Press. e) Dla dwóch nauczycieli wskazanych przez uczestnika programu 3 wybrane przez uczestnika kursu części (Units) szkolenia Learning Technologies for the Classroom, ufundowane przez British Council. 2

3 f) 50% zniżki na dowolny egzamin Cambridge English w sesji otwartej dla jednego pracownika instytucji będącej uczestnikiem programu. 3. Uczestnicy programu zakwalifikowani do kategorii Złoto otrzymają: a) Produkty wymienione w punkcie III.1 i III.2 niniejszego paragrafu, przynależne do kategorii Brąz oraz Srebro. b) Jeden z dwóch zestawów następujących publikacji ufundowanych przez Cambridge University Press: Zestaw 1 Zestaw 2 Guess What Level 4 Pupil s Book Activity Book with Online Resources Teacher s Book with DVD Class Audio CDs (2) Flashcards (88) Presentation Plus DVD-ROM Guess What Levels 3 4 Teacher s Resource and Tests CD-ROM Eyes Open Level 4 Student s Book with Online Workbook and Online Practice Teacher s Book Class Audio CDs (3) Video DVD Presentation Plus DVD-ROM Think Starter Student s Book with Online Workbook and Online Practice Teacher s Book Class Audio CDs (3) Video DVD Presentation Plus DVD-ROM Storyfun for Starters Pupil s Book Teacher s Book & Audio CD Complete Key for Schools Student s Book without answers with CD-ROM with Testbank Complete Key for Schools WB with answers with Audio CD Objective Key Second edition Complete PET Objective PET Second edition Complete First for Schools Student s Book without answers with CD-ROM with Testbank Complete First Second edition Objective First Fourth edition Objective Advanced Fourth edition Complete Advanced Second edition Complete IELTS Bands B2 Complete IELTS Bands C1 Objective IELTS Advanced Objective IELTS Advanced WB with answers c) Dostęp do portalu Cambridge English Teacher, wraz z wybranym kursem metodycznym, ufundowany przez Cambridge English Language Assessment. d) Możliwość zorganizowania maksymalnie 3-godzinnego seminarium metodycznego dla nauczycieli z danej instytucji na temat wybranego egzaminu Cambridge, w jej siedzibie, w terminie uzgodnionym między stronami. e) Możliwość przeprowadzenia egzaminu ustnego (tj. części Speaking) FCE, CAE lub CPE dla kandydatów zarejestrowanych przez uczestnika programu w pomieszczeniach szkoły, przy założeniu, że pozostałe części egzaminu (Writing, Listening, Reading i Use of English) będą zorganizowane na zasadach sesji otwartej. Aby móc skorzystać z niniejszej oferty uczestnik musi spełnić następujące warunki: zarejestrować grupę co najmniej 30 kandydatów (łącznie) na egzaminy FCE, CAE lub CPE odbywające się w zbliżonych terminach, pozwalających na przeprowadzenie egzaminów ustnych na wszystkich poziomach tego samego dnia. Grupa uczniów na jeden poziom egzaminu nie może być mniejsza niż 5 osób; zabezpieczyć (udostępnić lub wynająć na koszt uczestnika programu) pomieszczenie lub pomieszczenia, w których kandydaci ci przystąpią do ustnej części egzaminu (Speaking). Pracownik centrum egzaminacyjnego musi zaakceptować wybrane pomieszczenia i ma prawo odmówić przeprowadzenia w nich egzaminu w sytuacji, gdy nie spełniają one warunków nakładanych przez Cambridge English Language Assessment (lista warunków do wglądu w British Council i w centrum egzaminacyjnym operującym w rejonie działania uczestnika programu). Od decyzji tej uczestnik programu może się odwołać do British Council w przeciągu 5 dni roboczych. IV. Druga faza programu realizacja oferty i zakończenie programu 1. Realizacja oferty, przez którą rozumie się dostarczenie uczestnikom programu produktów wymienionych w punkcie III niniejszego paragrafu, zgodnie z ich kwalifikacją do poszczególnych kategorii, nastąpi w dniach od 1 czerwca 2016 roku do 11 maja 2017 roku, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu przez British Council od danej instytucji zgłoszenia do programu i z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 3.IV.2 niniejszego regulaminu. 2. Uprawnienia uczestnika programu, które zależą od jego decyzji, takie jak skorzystanie ze zniżek, przeprowadzenie prezentacji lub egzaminu w szkole przepadają, jeżeli uczestnik nie skorzysta z nich do dnia do 11 maja 2017 roku. 3

4 W przypadku chęci przeprowadzenia egzaminu ustnego w siedzibie uczestnika programu, może on zgłosić pisemnie do tego dnia (do centrum egzaminacyjnego lub do British Council) chęć skorzystania z oferty do końca czerwca 2017 roku i prośba ta zostanie względniona. 3. Uprawnienia uczestnika programu w punktach III.1.c i d oraz III.2.b zostaną zrealizowane przez British Council w czasie trwania drugiej fazy programu za pośrednictwem poczty (na koszt British Council). 4. Benefity ufundowane przez Cambridge University Press i Cambridge English Language Assessment będą dostępne dla uczestnika programu pod warunkiem, że wyrazi on zgodę (pisemną, na formularzu zgłoszeniowym) na przekazanie swoich danych teleadresowych, imienia i nazwiska osoby kontaktowej oraz informacji o poziomie uczestnictwa w Programie instytucjom Cambridge University Press, z siedzibą przy ul. Siennej 86/25, Warszawa i Cambridge Assessment Overseas Limited Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce (reprezentującej Cambridge English Language Assessment), z siedzibą przy ul. Siennej 86/99, Warszawa. Publikacje zostaną przekazane uczestnikom programu za pośrednictwem reprezentantów tych firm lub przesłane pocztą na adresy uczestników podane przez British Council. Decyzja o sposobie przekazania publikacji należeć będzie do tych instytucji. Reprezentant może przy okazji dostarczenia ww. publikacji umówić się na spotkanie z przedstawicielem uczestnika programu, ale jedynie po wyrażeniu przez uczestnika zgody na takie spotkanie przy rejestracji do programu. 5. Po zakończeniu 9.edycji programu wszelkie uprawnienia uczestnika programu związane z zarejestrowaniem przez niego grupowo od dnia 29 kwietnia 2015 roku do dnia 11 maja 2016 roku określonej liczby kandydatów wygasają. 6. W razie uruchomienia kolejnej edycji programu, uprawnienia uczestnika z edycji poprzedniej nie przechodzą na edycję następną i nie kumulują się. 7. Uczestnik programu nie może otrzymać w zamian za produkty wymienione w punkcie III niniejszego paragrafu ich pieniężnej równowartości. 8. Uprawnienia uczestnika programu nie mogą być przenoszone na inne instytucje. 4 Wykorzystanie uczestnictwa w programie do promocji i reklamy uczestników 1. Uczestnicy programu na czas trwania jego 9.edycji programu uzyskują prawo do używania w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na swoich stronach internetowych logotypu Member of the British Council Exams Partnership Programme Addvantage, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 2. Wszystkie projekty materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych wyprodukowanych przez uczestnika programu, na przykład strony internetowe, plakaty, ulotki, bannery, reklamy i informacje prasowe, radiowe, kinowe i telewizyjne oraz materiały na innych nośnikach informacji, w których jest mowa o jakichkolwiek uprawnieniach uczestnika programu związanych z udziałem w programie, o jego działaniach stąd wynikających, w tym o jakichkolwiek ofertach dostępnych dla klientów uczestnika, w szczególności takich, w których użyty jest logotyp opisany w poprzednim punkcie niniejszego paragrafu tego regulaminu, muszą uzyskać pisemną akceptację British Council, zatwierdzającą ich treść i formę i wyrażającą zgodę British Council na ich publikację. Uczestnik programu musi dostarczyć projekty te do zatwierdzenia do British Council, em na adres przed ich wyprodukowaniem. British Council ma 5 dni roboczych na ich zatwierdzenie. 3. Wszystkie projekty wymienione w punkcie 2 tego paragrafu są własnością uczestnika programu i są chronione przez polskie prawo autorskie. British Council zobowiązuje się nie udostępniać przesłanych projektów żadnym innym podmiotom. 5 Postanowienia końcowe I. Reklamacje 1. Uczestnik programu ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące zakwalifikowania go do określonej kategorii uczestników oraz dotyczące sposobu realizacji oferty do British Council, w sposób podany w 2.II.2 niniejszego regulaminu. II. Wykluczenie uczestnika z programu przez British Council 1. British Council zastrzega sobie prawo do wykluczenia z programu uczestnika, w przypadku, gdy uczestnik ten nie wywiąże się w terminie ze zobowiązań finansowych wobec British Council lub złamie warunki niniejszego regulaminu. 2. Wszelkie prawa nabyte przez uczestnika programu do momentu wykluczenia go z programu w takim przypadku wygasają. 3. O wykluczeniu z programu British Council poinformuje uczestnika na piśmie. III. Zmiany w regulaminie 1. British Council zastrzega sobie prawo do zakończenia programu przed upływem terminu wymienionego w 1 niniejszego regulaminu, bądź jego przedłużenia po terminie wymienionym w 1 niniejszego regulaminu. 2. British Council zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się poinformować uczestników programu o zmianach em lub listownie. 3. Zmiany w regulaminie oraz zmiana terminu zakończenia programu nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników programu do chwili wprowadzenia tych zmian. IV. Zastosowanie kodeksu cywilnego i rozstrzyganie sporów 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. Spory mogące wynikać w trakcie realizacji programu będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie. 4

5 ZAŁACZNIK NR 1 Do Regulaminu programu partnerskiego Addvantage dla instytucji 9. edycja Zasady użycia logo Cambridge English Preparation Centre dla Uczestników Programu na poziomie Srebro i Złoto. Cambridge English Language Assessment logo and promotional materials Regulations for use by preparation centres These regulations relate to the use of the Preparation Centre Logo (the Preparation Centre Logo ), introduced worldwide in July Compliance with these regulations is a condition of the registration of your organisation as a Cambridge English Language Assessment preparation centre ( preparation centre ) by your local examination centre, where you have fulfilled the criteria set by your local Cambridge English Language Assessment representative. We are happy to provide schools and institutions which actively prepare candidates for our exams with the Preparation Centre Logo (which is a Cambridge English Language Assessment trademark) to help promote exam preparation courses. Please remember that in doing so, we are granting the right to use a valuable piece of intellectual property, owned by the University of Cambridge, and that we need to protect the interests of the many departments of the University and of other centres. As such, we must enforce these regulations vigorously. Permission to use the Preparation Centre Logo is dependent on you continuing to prepare students and your agreement (by use of any of this Preparation Centre Logo) to comply with these regulations. You are welcome to use this Preparation Centre Logo in your publications or websites, as specified below, but in doing so you must accept that permission to use it may be withdrawn at any time, and that you must then cease to use it (and withdraw any publications in which it is printed) if requested to do so. For the avoidance of doubt you are NOT permitted to use in any way the Cambridge English Language Assessment shield logo which appears at the top of your preparation certificate (other than by display of that original certificate). When using the Preparation Centre Logo you must not state or imply that Cambridge English Language Assessment has approved the quality of teaching or other services provided by your preparation centre. Below is a copy of the logo that has been approved for use by preparation centres: CE/2671/4Y07 5

6 You may use this Preparation Centre Logo: On publicity documents and other promotional material relating to preparation courses for Cambridge English exams On press advertising that relates specifically to preparation courses for Cambridge English exams On web pages that relate specifically to the preparation courses for Cambridge English exams On signs, posters, etc, promoting courses for Cambridge English exams On promotional goods (pens, pencils, T-shirts, caps, mugs and other items that are used to promote the examinations), provided that these are given away and not sold. You may not use this Preparation Centre Logo: On any certificate, invoice or other financial document As part of an template or in any other electronic form other than as part of a web page as described above In relation to any exams, tests or certificates provided by your centre other than the Cambridge English exams On any social media platform such as YouTube, Twitter or Facebook. Using the Preparation Centre Logo We do not impose restrictions on the size or positioning of these graphics, but you must ensure that the logo and/or name of your school is displayed more prominently than the Preparation Centre Logo The Preparation Centre Logo must always be used in exactly the format and proportions shown above. You must not under any circumstances attempt to alter or recreate the Logo or retype any of the wording. You must also ensure that any designer or printer working on your behalf complies with this requirement. You should ensure that the colours are reproduced accurately. You must not use a copy of this Preparation Centre Logo obtained from any other source. Available Logo file types PreparationCentreLogo _RGB_72dpi.jpg Suitable for use on websites. PreparationCentreLogo _RGB_300dpi.jpg Suitable for use in Microsoft Office Applications. PreparationCentreLogo _CMYK_300dpi.tif Suitable for use on professionally printed documents. Please note the size of this logo can be reduced but must not be enlarged as this would affect print quality. Suitable for use on professionally printed documents. PreparationCentreLogo _CMYK.eps Please note this logo can be enlarged as necessary. Please pass this logo onto the designers/printers. It is only for use in professional design programs. You will not be able to open it yourself. CE/2671/4Y07 6

Regulamin programu partnerskiego Addvantage dla instytucji 10. edycja

Regulamin programu partnerskiego Addvantage dla instytucji 10. edycja Regulamin programu partnerskiego Addvantage dla instytucji 10. edycja 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w 10. edycji programu partnerskiego Addvantage

Bardziej szczegółowo

O nas Addvantage About us Addvantage

O nas Addvantage About us Addvantage O nas Jesteśmy wiodącą organizacją kulturalno-edukacyjną na świecie i co roku wpływamy na życie milionów ludzi w ponad 100 krajach, w których działamy. Od 80 lat reprezentujemy Zjednoczone Królestwo Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Egzaminów Cambridge ESOL

Regulamin Egzaminów Cambridge ESOL Regulamin Egzaminów Cambridge ESOL (ważny od 01.11.2012) I. ZAPISY International House Szkoła Języka Angielskiego Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k., jako Centrum Egzaminacyjne University of Cambridge ESOL Examinations

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL (ważny od 01.11.2009) I. ZAPISY International House Bydgoszcz PL034 Centrum Egzaminacyjne Cambridge ESOL Examinations ul. Piotrowskiego 6, 85-098 Bydgoszcz tel./fax :

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL W INTERNATIONAL HOUSE WROCŁAW 2015

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL W INTERNATIONAL HOUSE WROCŁAW 2015 REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL W INTERNATIONAL HOUSE WROCŁAW 2015 I. CENTRUM EGZAMINACYJNE International House we Wrocławiu jest autoryzowanym centrum Egzaminacyjnym Cambridge ESOL i ma prawo do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH dla kandydatów rejestrowanych przez szkoły lub instytucje

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH dla kandydatów rejestrowanych przez szkoły lub instytucje Niniejszy regulamin dotyczy kandydatów narodowości polskiej, którzy chcą zdawać egzamin Cambridge English. Jeżeli szkoła lub instytucja zgłaszająca chce zarejestrować na egzamin osoby posiadające inne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL w sesjach zamkniętych w roku 2012 /dla kandydatów zgłaszanych przez szkoły i instytucje/

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL w sesjach zamkniętych w roku 2012 /dla kandydatów zgłaszanych przez szkoły i instytucje/ REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL w sesjach zamkniętych w roku 2012 /dla kandydatów zgłaszanych przez szkoły i instytucje/ Niniejszy Regulamin dotyczy egzaminów Cambridge English: Key (KET), Key for Schools

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Dear Colleagues, Dear Partners,

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 8. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Mam wielką nadzieję, że w tym roku Addvantage ponownie spotka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Egzaminów Cambridge English w Regent College Examination Centre w Elblągu.

Regulamin Egzaminów Cambridge English w Regent College Examination Centre w Elblągu. Regulamin Egzaminów Cambridge English w Regent College Examination Centre w Elblągu. Poniższy dokument został napisany aby udzielić Państwu informacji, które są niezbędne przy dokonywaniu rejestracji i

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Egzaminów Cambridge English (ważny od )

Regulamin Egzaminów Cambridge English (ważny od ) Regulamin Egzaminów Cambridge English (ważny od 1.01.2017) I. ZAPISY 1. International House Szkoła Języka Angielskiego Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k., zwana dalej IH Bydgoszcz, Centrum Egzaminacyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt IELTS 82 FCE 84 CAE 86 CPE 86 BEC 87 KET/PET 87 City & Guilds IESOL/ISESOL 88 The Swansea Levels Test X_Lex 88 LAT: Language Aptitude Test 88 ISE II 89 IGCSE 89 nowość nowość Mission IELTS 1 ADVANCED LEVEL

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dodatkowych (zł) Rejestracja w trybie późnym Wszystkie egzaminy Cambridge English 120

Cennik usług dodatkowych (zł) Rejestracja w trybie późnym Wszystkie egzaminy Cambridge English 120 REGULAMIN EGZAMINÓW CABRIDGE ENGLISH PRZEPROWADZANYCH PRZEZ PLATYNOWE CENTRUM EGZAMINACYJNE CAMBRIDGE ENGLISH LANG LTC PL090 DLA KANDYDATÓW INDYWIDUALNYCH 1. Rejestracja a. Rejestracja na egzamin odbywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT (ważny do 30.06.2017) INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Niniejszy Regulamin dotyczy egzaminów organizowanych przez BRITISH CENTRE Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Dear colleagues, Andy Williams Dyrektor, British Council Polska

Dear colleagues, Andy Williams Dyrektor, British Council Polska Szanowni Państwo, Zastanawiam się, czy to tylko moje odczucie, że czas tak szybko płynie. Rozpoczynamy właśnie szósty rok działania programu Addvantage, a wydaje się, że dosłownie wczoraj świętowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH W CENTRUM EGZAMINACYJNYM CAMBRIDGE ENGLISH LANG LTC PL090

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH W CENTRUM EGZAMINACYJNYM CAMBRIDGE ENGLISH LANG LTC PL090 REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH W CENTRUM EGZAMINACYJNYM CAMBRIDGE ENGLISH LANG LTC PL090 Dotyczy kandydatów rejestrowanych przez szkoły/instytucje Rejestracja na sesję egzaminacyjną Szkoła lub instytucja

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH dla sesji otwartej

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH dla sesji otwartej REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH dla sesji otwartej Centrum Egzaminacyjne CLAN CITY PL277 Centrum Egzaminacyjne CLAN CITY PL277, zwane w dalszej części regulaminu CLAN CITY, przeprowadza dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH SESJA LETNIA 2015

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH SESJA LETNIA 2015 REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH SESJA LETNIA 2015 Niniejszy Regulamin dotyczy egzaminów organizowanych przez International House Integra Bielsko w sesji letniej 2015, tj.: - Cambridge English: Key

Bardziej szczegółowo

Polski Krok Po Kroku: Tablice Gramatyczne (Polish Edition) By Anna Stelmach

Polski Krok Po Kroku: Tablice Gramatyczne (Polish Edition) By Anna Stelmach Polski Krok Po Kroku: Tablice Gramatyczne (Polish Edition) By Anna Stelmach If you are looking for the ebook by Anna Stelmach Polski krok po kroku: Tablice gramatyczne (Polish Edition) in pdf form, in

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Egzaminów Cambridge ESOL w Regent College Examination Centre w Elblągu.

Regulamin Egzaminów Cambridge ESOL w Regent College Examination Centre w Elblągu. Regulamin Egzaminów Cambridge ESOL w Regent College Examination Centre w Elblągu. Poniższy dokument został napisany aby udzielić Państwu informacji, które są niezbędne przy dokonywaniu rejestracji i zdawaniu

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH Centrum Egzaminacyjne PL092 REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH Dotyczy Kandydatów Indywidualnych oraz Rejestracji Grupowych (szkoły i instytucje) Niniejszy regulamin dotyczy egzaminów Cambridge English

Bardziej szczegółowo

Effective Teaching Effective Learning

Effective Teaching Effective Learning Effective Teaching Effective Learning Oferta promocyjna Express Publishing / Egis dla prywatnych szkó³ jêzykowych 2012/2013 Obowi¹zuje od 1 czerwca 2012 roku Szanowni Pañstwo, serdecznie zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje:

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje: REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA 1 Definicje: Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Regulamin oznacza niniejszy regulamin, w którym zostały określone warunki promocji; 2) Organizator Promocji -

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

Egzaminy z oferty British Council potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

Egzaminy z oferty British Council potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym Egzaminy z oferty British Council potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym Konferencja Nauczanie języka obcego w przedszkolu szanse i wyzwania Lublin, 21 października 2015 www.britishcouncil.pl

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury.

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/2015 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej SWPS. Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. 1. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury.

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. Załącznik nr 2 do Szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego na studia w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym na rok akademicki 2017/2018 wprowadzonych Uchwałą Nr 1/2017 Uczelnianej Komisji

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Więcej o Nowej Maturze: https://www.cke.edu.pl/images/_egzamin_maturalny_od_2015/informatory/2015/jezyk-a ngielski.pdf

Więcej o Nowej Maturze: https://www.cke.edu.pl/images/_egzamin_maturalny_od_2015/informatory/2015/jezyk-a ngielski.pdf Numer konta: SJA Britannica: 73 2030 0045 1110 0000 0074 8310 Oferta - Britannica oferuje naukę na wszystkich poziomach zaawansowania - Przyjmujemy uczniów w wieku od 6 lat (pierwszoklasiści) - Nauczamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH PRZEPROWADZANYCH PRZEZ PLATYNOWE CENTRUM EGZAMINACYJNE CAMBRIDGE ENGLISH LANG LTC PL090 DLA KANDYDATÓW INDYWIDUALNYCH 1. Rejestracja a. Rejestracja na egzamin odbywa

Bardziej szczegółowo

KA mobilność z krajami programu

KA mobilność z krajami programu Zasady realizacji wyjazdów studentów GWSH w celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/18 KA 103 2017 mobilność z krajami programu

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY KROK PO KROKU czyli najczęściej zadawane pytania

EGZAMINY KROK PO KROKU czyli najczęściej zadawane pytania EGZAMINY KROK PO KROKU czyli najczęściej zadawane pytania Co trzeba zrobić, aby zarejestrować się na egzamin? Aby zarejestrować się na jeden z egzaminów, do właściwego Centrum Egzaminacyjnego trzeba dostarczyć

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU TKT Young Learners[YL] & TEACH FOR YLE TESTS organizowanego przez Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Lang LTC

REGULAMIN KURSU TKT Young Learners[YL] & TEACH FOR YLE TESTS organizowanego przez Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Lang LTC Centrum Egzaminacyjne Cambridge ENGLISH Lang LTC ul. Sędziowska 5, 02-081 Warszawa TEL: 22 115 25 56 e-mail: tkt@lang.com.pl REGULAMIN KURSU TKT Young Learners[YL] & TEACH FOR YLE TESTS organizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH Z WYKORZYSTANIEM ZESTAWU EDUKACYJNEGO,,INNOGY POWER BOX

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH Z WYKORZYSTANIEM ZESTAWU EDUKACYJNEGO,,INNOGY POWER BOX REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH Z WYKORZYSTANIEM ZESTAWU EDUKACYJNEGO,,INNOGY POWER BOX DALEJ REGULAMIN 1 Słownik pojęć 1. Organizator Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Dzień Otwarty British Council

Regulamin Konkursu Dzień Otwarty British Council Regulamin Konkursu Dzień Otwarty British Council Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym z okazji otwarcia nowej siedziby British Council, zwanym

Bardziej szczegółowo

Informator nr 1/2010

Informator nr 1/2010 Informator nr 1/2010 Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów i usprawnić przepływ istotnych informacji związanych z dystrybucją książek, przygotowaliśmy biuletyn, który chcielibyśmy od dziś regularnie

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne 1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH SESJA ZIMOWA 2013

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH SESJA ZIMOWA 2013 REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH SESJA ZIMOWA 2013 Niniejszy Regulamin dotyczy egzaminów organizowanych przez International House Integra Bielsko w sesji zimowej 2013, tj.: - Cambridge English: Key

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 7. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Od samego początku program Addvantage ma za zadanie wspierać Państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU home.pl szuka talentów z Kurierem Szczecińskim 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU home.pl szuka talentów z Kurierem Szczecińskim 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU home.pl szuka talentów z Kurierem Szczecińskim 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany dalej: Regulaminem) określa organizację, warunki udziału i przebieg konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs Halloween

Regulamin konkursu Konkurs Halloween Regulamin konkursu Konkurs Halloween 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Konkurs Halloween 1. ( Konkurs ) organizowanego za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników

Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Regulamin Uczestnictwa w Konferencji TEDxBydgoszczSalon #3 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji TEDxBydgoszczSalon #3, której Organizatorem

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE Regulamin konkursu Najciekawsze zastosowania dronów dalej Regulamin 1 DEFINICJE Użyte zwroty w Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Najciekawsze zastosowania dronów na zasadach

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "TOP HR MANAGER" POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TOP HR MANAGER POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "TOP HR MANAGER" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs wiedzy na Top Managera 2017 w kategoriach HR i Kadry, pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola

Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola TARKETT POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 2016 1 1 ZAŁOŻENIA I CEL PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1. Organizatorem Programu Motywacyjnego jest Tarkett Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Konferencja naukowa Miasto sztuka nauka gospodarka, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROJEKT: ZIELONY STAŻ

REGULAMIN KONKURSU PROJEKT: ZIELONY STAŻ REGULAMIN KONKURSU PROJEKT: ZIELONY STAŻ I. Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem konkursu Projekt: Zielony Staż, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Generali docenia Klientów razem z Philips

Regulamin Akcji Generali docenia Klientów razem z Philips Regulamin Akcji Generali docenia Klientów razem z Philips 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji Generali docenia Klientów razem z Philips (dalej Akcja ), są : Generali Życie T.U. S.A. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w Sekcji Open Programme realizowanej w ramach Łódź Design - Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi

Warunki udziału w Sekcji Open Programme realizowanej w ramach Łódź Design - Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi Warunki udziału w Sekcji Open Programme realizowanej w ramach Łódź Design - Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Sekcji Open Programme jest Łódź Art Center

Bardziej szczegółowo

Konkurs Języka Angielskiego. dla Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Legionowskiego. VII edycja - marzec 2018 czerwiec 2018

Konkurs Języka Angielskiego. dla Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Legionowskiego. VII edycja - marzec 2018 czerwiec 2018 Konkurs Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Legionowskiego VII edycja - marzec 2018 czerwiec 2018 Patronat: Patronat merytoryczny: Partner: Organizator: REGULAMIN KONKURSU I. Cel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOYJNEJ Kupony rabatowe Komandor

REGULAMIN AKCJI PROMOYJNEJ Kupony rabatowe Komandor REGULAMIN AKCJI PROMOYJNEJ Kupony rabatowe Komandor W związku z organizowaną akcją promocyjną Kupony rabatowe Komandor, wprowadza się następujący regulamin promocji, zwany dalej Regulaminem : 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM [Organizator] 1. 1. Organizatorem PUZZLOMANII (dalej Konkurs ) jest Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Pożycz i zyskaj więcej. 1 Organizator

Regulamin promocji. Pożycz i zyskaj więcej. 1 Organizator Regulamin promocji Pożycz i zyskaj więcej 1 Organizator Organizatorem promocji pod nazwą Pożycz i zyskaj więcej (zwana dalej Promocją ) jest ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne REGULAMIN 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Travelsupport jest Travelsupport.pl. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim Travelsupport,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "DODATKOWY ROK GWARANCJI Z SAECO PREMIUM SERVICE

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ DODATKOWY ROK GWARANCJI Z SAECO PREMIUM SERVICE REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "DODATKOWY ROK GWARANCJI Z SAECO PREMIUM SERVICE 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą Dodatkowy rok

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bonus 30% wartości biletu Czechowice Dziedzice

REGULAMIN PROMOCJI Bonus 30% wartości biletu Czechowice Dziedzice REGULAMIN PROMOCJI Bonus 30% wartości biletu Czechowice Dziedzice I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Bonus 30%

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WSPÓŁCZEŚNI ROMEO I JULIA

REGULAMIN KONKURSU WSPÓŁCZEŚNI ROMEO I JULIA REGULAMIN KONKURSU WSPÓŁCZEŚNI ROMEO I JULIA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest FUNDACJA BRITISH COUNCIL zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bądź chojrakiem-wygraj z rakiem 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu Bądź chojrakiem-wygraj z rakiem 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu Bądź chojrakiem-wygraj z rakiem 1. Postanowienia ogólne. 1a) Organizatorem konkursu jest: Aquanet SA z siedzibą w Poznaniu, 61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym

Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym 1 Postanowienia ogólne 1. Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.portalpzp.pl organizuje firma Portal PZP Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnobrzegu, kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 REGULAMIN KONKURSU NAJLEPSZE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY NGO I JST I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pt. Najlepsze praktyki współpracy NGO i JST

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii

Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Dwa tygodnie w Bułgarii (Konkurs), jest Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe.

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe. Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz I. Informacje podstawowe. Organizator Programu (dalej jako Organizator) Agencja 12stopni.pl Mikołaj Antoniak z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

1. Angielski w International House. Angielski? Naturalnie tylko w INTERNATIONAL HOUSE!

1. Angielski w International House. Angielski? Naturalnie tylko w INTERNATIONAL HOUSE! 1. Angielski w International House Angielski? Naturalnie tylko w INTERNATIONAL HOUSE! mówimy tylko po angielsku z nami błyskawicznie pokonasz barierę językową nasi nauczyciele tworzą zgrany, dynamiczny

Bardziej szczegółowo