O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 7. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Od samego początku program Addvantage ma za zadanie wspierać Państwa instytucję metodycznie i marketingowo, dawać narzędzia do wyróżnienia się na lokalnym rynku edukacyjnym i służyć jak najlepszej komunikacji między nami. Wydaje się, że te role wypełnia doskonale. Niezwykle cieszą mnie przesyłane do nas opinie, w których piszą do nas Państwo m in. o ciekawych upominkach od nas, użytecznych materiałach edukacyjnych i promocyjnych oraz o dobrej komunikacji. Niezwykle przyjemnie było mi ostatnio usłyszeć od jednego z uczestników, że wypełniamy obietnice, które na początku Programu składamy. Jest to dla naszego zespołu i dla mnie osobiście wielka nagroda za prowadzenie Programu i jego ciągłe ulepszanie. Mam wielką nadzieję, że w tym roku Addvantage ponownie spotka się z ciepłymi reakcjami z Państwa strony, a przygotowane przez nas i przez naszych partnerów Cambridge University Press i Cambridge English Language Assessment bonusy przyjemnie Państwa zaskoczą. W tym roku wśród nowości znajdą Państwo min. konkurs dla nauczycieli ze szkół Addvantage, w którym zdobyć można wartościowy kurs i kwalifikacje CELTA w British Council. Szczegóły po wakacyjnej przerwie! Z tego miejsca dziękuję Państwu za wspólnie spędzone lata i proszę o wiele kolejnych. Z serdecznymi pozdrowieniami, Agnieszka Malinowska, Exams Manager Poland Dear Colleagues, Dear Partners, It gives me great pleasure to present you with the 7th edition of the Addvantage Partnership Programme. From the very start Addvantage has been designed to support your institution methodically and promotionally by giving you the tools to differentiate yourself in the local educational market and improve communication between us. It seems that its role is being fulfilled in a most excellent way. I am very excited about the feedback being sent to us, in which you write about the very interesting benefits received from us, the useful educational and promotional materials obtained, and about the good communication brought about. It was most pleasing for me to recently hear from one of the participants that we have fulfilled the promises we made at the beginning of the Programme. This constitutes for my team and for me personally a great reward for conducting the Programme itself and the efforts aimed at its constant improvement. I very much hope that this year Addvantage will be again warmly received and the benefits prepared by us and by our partners Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment will be ones to cause you a pleasant surprise or two. This year among other novelties you will find a competition for Addvantage school teachers in which you can win a valuable CELTA course at the British Council. Details will follow after the summer break! Thank you very much for all the years of cooperation and I look forward to many more to come! Yours sincerely, Agnieszka Malinowska, Exams Manager Poland O nas Jesteśmy wiodącą organizacją kulturalno-edukacyjną na świecie i co roku wpływamy na życie milionów ludzi w ponad 100 krajach, w których działamy. Od 80 lat reprezentujemy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej budując relacje i wzajemne zaufanie pomiędzy Brytyjczykami a osobami z innych krajów. W naszej pracy w Polsce koncentrujemy się na nauczaniu języka angielskiego wykorzystując innowacyjne metody i technologie oraz przeprowadzaniu brytyjskich egzaminów językowych i zawodowych. Poprzez nasze projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne oraz współpracę z ogólnopolską siecią bibliotek dzielimy się osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa. Cenimy i promujemy równe szanse i różnorodność we wszystkich aspektach naszych działań, a działający w całej Polsce program Addvantage od 7 lat udowadnia nasze przywiązanie do tych idei. About us As the world s leading cultural relations organisation, the British Council touches the lives of millions of people each year in over 100 countries where we operate. We are the United Kingdom s international cultural and educational organisation and for 80 years we have been creating international opportunities for the people of the UK and the world as well as building trust globally. In our work in Poland we focus on teaching English through the use of innovative methodology and technology, as well as offering British language and professional exams. Our cultural, educational and social projects aim at sharing the achievements of the United Kingdom. We value and promote equal opportunities and diversity in all of our work the Addvantage programme, which has been running in Poland for 7 years, is evidence of our commitment to these concepts.

3 Jak działa Addvantage? Każdego roku liczymy, ilu kandydatów na egzaminy oferowane przez British Council zarejestrowała Wasza instytucja za pośrednictwem jednego z naszych centrów egzaminacyjnych. W tej edycji uwzględniliśmy kandydatów zarejestrowanych na egzaminy: YLE, KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC, IELTS, ILEC, ICFE od 27 kwietnia 2013 do 28 kwietnia 2014 roku. W maju poinformujemy Waszą instytucję o łącznej liczbie zarejestrowanych kandydatów i zaproponujemy udział w 7.edycji programu. Liczba kandydatów kwalifikuje do jednego z trzech poziomów uczestnictwa: How does Addvantage work? Every year we calculate the number of candidates your institution has registered for exams offered by the British Council through one of our examination centres. In this edition we have taken into account candidates registered from 27 th April 2013 until 28 th April 2014 for the YLE, KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC, IELTS, ILEC and ICFE examinations. In May we will inform you about the number of candidates registered and offer you participation in the 7 th edition of the programme. The total number of candidates registered entitles you to one of three levels of membership: Liczba zarejestrowanych kandydatów Number of candidates registered Poziom uczestnictwa Membership level 5 25 Brąz / Bronze Srebro / Silver 76+ Złoto / Gold Konkurs dla nauczycieli Do wygrania kurs i egzamin CELTA w British Council! Już w październiku zaprosimy wszystkich nauczycieli ze szkół Addvantage do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą jest kurs i egzamin CELTA w British Council o wartości ok zł! Szczegóły znajdą Państwo w październikowym wydaniu Newslettera Addvantage. O CELTA Zdobądź umiejętności, kwalifikacje i praktykę, aby stać się jeszcze lepszym nauczycielem języka angielskiego! Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) to kurs wprowadzający dla osób, które mają niewielkie wcześniejsze doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. Może być również użyteczny dla osób z pewnym doświadczeniem, ale bez rozległego szkolenia. Kurs ma na celu zapewnienie solidnych, praktycznych podstaw do nauczania, rozwinięcie umiejętności zarządzania klasą i wypracowania różnorodnych technik skutecznego nauczania angielskiego, jako języka obcego. Kandydaci, którzy ukończą kurs mogą z powodzeniem rozpocząć pracę jako nauczyciele angielskiego w różnego typu szkołach na całym świecie. Nasze kursy CELTA są zatwierdzane przez Cambridge English Language Assessment, część Uniwersytetu w Cambridge, która to instytucja wydaje certyfikaty kończące kurs. Dowiedz się więcej na Competition for teachers Win a CELTA course and examination at the British Council! In October we will invite all Addvantage school teachers to participate in a competition to win a CELTA course and exam at the British Council of an approximate value of 5000 zł! Details can be found in the October issue of Addvantage Newsletter. About CELTA Get the skills, qualifications and hands-on teaching practice you need to be a successful English language teacher! The Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) is an introductory course for candidates who have little or no previous English language teaching experience. It may also be suitable for candidates with some experience but little previous training. This teacher training course aims at providing a solid, practical foundation for teaching, classroom management skills and a range of effective techniques for the teaching of English as a Second Language. Candidates who complete the course can successfully begin working in a variety of English for Speakers of Other Languages teaching contexts around the world. Our CELTA courses are validated by Cambridge English Language Assessment, part of the University of Cambridge, who issue and award the certificates. Find out more on

4 Dlaczego warto zostać partnerem British Council w ramach Addvantage? Poprzez udział w programie partnerskim Addvantage instytucja dołącza do elitarnego grona organizacji mogących posługiwać się logo programu w swoich materiałach promocyjnych oraz otrzymuje atrakcyjny pakiet bonusów zarezerwowanych dla naszych stałych klientów. Udział w Addvantage podnosi prestiż szkoły, możliwość otrzymywania informacji w sprawie egzaminów na bieżąco, ciekawe materiały testowe. najbardziej doceniam podręczniki, które otrzymałam jako próbki od przedstawicielki wydawnictwa. Odwiedziła mnie, przywiozła, pokazała. Okazały się świetne. Jak i w poprzednich edycjach, wszelkie materiały i informacje są bez zarzutu. Także nieustająca gotowość pracowników British Council do pomocy w każdej sprawie, zarówno ogólnej jak i technicznej związanej np. z zapisami, czy kontem internetowym jest nie do przecenienia. Po latach przygotowań kursantów do egzaminów Cambridge, program Addvantage był świetną propozycją dla naszej szkoły. Why become a British Council partner through the Addvantage programme? By signing up to the Addvantage partnership programme your institution joins an exclusive group of organisations which may use the programme logo in their promotional materials and receives an attractive package of bonuses designed especially for our regular clients. Addvantage raises the prestige of the school, the opportunity to receive information on the exam date, interesting test materials....i most appreciate the books that I received as samples from the publishing house representative. She visited me, brought, showed. Turned out to be great. Kontakt W razie pytań dotyczących programu Addvantage, prosimy o kontakt z: Joanna Lewandowska-Kęciek T M Contact If you have any questions regarding Addvantage please contact: Joanna Lewandowska-Kęciek T M As in previous editions, all the materials and information are impeccable. Also the unremitting willingness of the British Council staff to help in any case, both general and technical related for example to the regulations, or the Internet account is not to be underestimated. After years of preparation of students for the Cambridge exams, the Addvantage programme was the perfect choice for our school.

5 Jakie korzyści daje Addvantage? What benefits does Addvantage provide? Każdy poziom uczestnictwa wiąże się z określonymi korzyściami, dostępnymi od czerwca 2014 do kwietnia 2015 roku. Szczegółowe warunki związane z ich wykorzystaniem znajdują się w regulaminie programu. Each level has its own associated benefits for you to enjoy from June 2014 till April Detailed terms related to the exploitation of the benefits are contained in the programme regulations. Brąz Uczestnicy Addvantage z tej kategorii otrzymają: prawo do rejestrowania kandydatów na egzaminy Cambridge English: YLE, KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC, ILEC oraz ICFE po cenie rabatowej, Speaking Test Preparation Pack ufundowany przez Cambridge English Language Assessment, na poziomie wybranym przez uczestnika Programu spośród odstępnych w momencie składania zamówienia, publikację Motivating Learners, Motivating Teachers: The role of Vision in Language Education ufundowaną przez Cambridge University Press, certyfikat wydany przez British Council, potwierdzający, że uczestnik programu rejestruje grupy kandydatów na egzaminy Cambridge English oraz inne oznaczenia uczestnictwa w programie mogące być wyeksponowane w siedzibie instytucji (plakaty, naklejki), prawo do używania logo Member of the British Council Exams Partnership Programme Addvantage w materiałach promocyjnych instytucji i na jej stronie internetowej, za zgodą instytucji umieszczenie na czas trwania 7.edycji programu jej danych w wyszukiwarce kursów egzaminacyjnych na stronie regularną informację ową o działalności egzaminacyjnej British Council, nowych ofertach i wydarzeniach, pretestingach oraz webinarach, 50% zniżki na płatne seminarium metodyczne dla nauczycieli organizowane przez British Council, gwarancję 3 miejsc na każdym seminarium metodycznym dla nauczycieli organizowanym przez British Council w regionie, w którym operuje uczestnik programu. Bronze Addvantage Bronze entitles you to: register your candidates for the Cambridge English YLE, KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC, ILEC and ICFE examinations at a lower fee, a Speaking Test Preparation Pack funded by Cambridge English Language Assessment. You will choose the level of the Pack from amongst those levels available at the time of placing the order, receive a copy of Motivating Learners, Motivating Teachers: The role of Vision in Language Education a book funded by Cambridge University Press, a certificate issued by the British Council stating that your institution registers groups of candidates for Cambridge English Language Assessment examinations as well as other markers of your institution s membership in the Programme to be displayed at the institution s premises (posters, stickers), the right to use the logo Member of the British Council Exams Partnership Programme Addvantage in your institution s promotional materials and on its website, with the consent of your institution placing the institution s details in the exam course finder on the portal for the duration of the 7 th edition of the Addvantage programme, regular briefings about British Council examinations activities, new offers & general events, pre-testings and webinars, 50% discount on paid seminars for teachers organised by the British Council, a guarantee of 3 places at each free methodological seminar for teachers organised by the British Council in the region where the programme participant operates.

6 Srebro Uczestnicy Addvantage z tej kategorii otrzymają: Wszystkie produkty z kategorii Brąz, oraz: English Grammar in Use Book & Online ufundowaną przez Cambridge University Press, Przykładowe bonusy dla różnych poziomów uczestnictwa: Sample bonuses for different levels of membership: Authentic Examination Papers from Cambridge ESOL ufundowane przez Cambridge English Language Assessment, na poziomie wybranym przez uczestnika Programu spośród odstępnych w momencie składania zamówienia, Official IELTS Practice Materials + DVD ufundowane przez British Council, imienne certyfikaty dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów Cambridge English w danej instytucji, poświadczające ich doświadczenie w tym zakresie, 50% zniżki na dowolny egzamin Cambridge English Language Assessment w sesji otwartej dla jednego pracownika uczestnika programu. Silver Addvantage Silver entitles you to: All Bronze membership benefits, plus: English Grammar in Use Book & Online funded by Cambridge University Press, Authentic Examination Papers from Cambridge ESOL funded by Cambridge English Language Assessment. You can choose the level of the book from amongst those levels available at the time of placing the order, Official IELTS Practice Materials + DVD funded by the British Council, certificates for teachers preparing students for Cambridge English Language Assessment examinations in your institution, confirming their experience in this area, a 50% discount on any Cambridge English Language Assessment exam taken in an open session by one of your employees.

7 Złoto Uczestnicy Addvantage z tej kategorii otrzymają: Wszystkie produkty z kategorii Brąz i Srebro, oraz: jeden z trzech zestawów książek (wymienionych na stronie 15), ufundowany przez wydawnictwo Cambridge University Press, do wyboru przez uczestnika programu, dla 3 nauczycieli wskazanych przez uczestnika programu Introducion oraz 2 wybrane przez uczestnika kursu moduły szkolenia Special Educational Needs, ufundowane przez British Council, do wyboru z następującej listy: Gifted and talented learners Multi-cultural influences and the impact on learning difficulties Dyspraxia Inclusive assessment approaches Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) Autism spectrum disorder (ASD) Language and speech difficulties Visual, hearing and physical impairments Dyslexia Social, emotional and behavioural difficulties (SEBDs), możliwość zorganizowania 2-godzinnego seminarium dla nauczycieli z danej instytucji na temat UnPolishing pronunciation with on-line materials, w jej siedzibie, w terminie uzgodnionym między stronami, możliwość przeprowadzenia w pomieszczeniach szkoły egzaminu ustnego FCE, CAE lub CPE dla kandydatów zarejestrowanych przez uczestnika programu. Pozostałe części egzaminu będą zorganizowane na zasadach sesji otwartej. Sprawdź regulamin aby skorzystać z tej oferty instytucja musi spełnić kilka wymienionych tam warunków. Gold Addvantage Gold entitles you to: all Bronze and Silver membership benefits, plus: a set of books funded by Cambridge University Press, to be chosen by you from 3 sets described in the table on page 15, 3 modules of Special Educational Needs funded by the British Council. You can choose the modules of the course from the following: Gifted and talented learners Multi-cultural influences and the impact on learning difficulties Dyspraxia Inclusive assessment approaches Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) Autism spectrum disorder (ASD) Language and speech difficulties Visual, hearing and physical impairments Dyslexia Social, emotional and behavioural difficulties (SEBDs), the option of conducting a 2-hour methodological seminar for teachers on UnPolishing pronunciation with on-line materials at your institution s premises, on a day agreed by the parties, host the FCE, CAE and CPE Speaking test on your premises for groups registered by your institution. The remaining parts of the exam will be conducted in accordance with open session regulations. Check the regulations in order to take advantage of this offer the institution must meet a few requirements outlined there in detail.

8 Pytania i odpowiedzi Zestaw 1 Set 1 Zestaw 2 Set 2 Zestaw 3 Set 3 Kiedy i jak zgłosić się do Addvantage? W maju 2014 roku policzymy, ilu kandydatów na egzaminy zarejestrowały poszczególne instytucje. Tym, którzy zarejestrowali ich co najmniej pięciu, zaproponujemy udział w programie. Pisemne zgłoszenia od zainteresowanych instytucji będziemy przyjmować w maju i czerwcu 2014 roku. Kiedy i jak otrzymam materiały przypisane mojej kategorii w Addvantage? Ofertę będziemy realizować od czerwca 2014 do połowy kwietnia 2015 roku. Część produktów przyślemy pocztą, a materiały informacyjne em. Skorzystanie z niektórych przywilejów (np. wpis na listę szkół uczestniczących w programie na czy przeprowadzenie egzaminu u siebie w szkole zależy od decyzji uczestnika programu). Gdzie znajdę więcej informacji? Szczegółowe informacje i warunki programu znajdują się na stronie Frequently asked questions When and how can I join the Addvantage programme? In May 2014 we will have gathered full data on the number of candidates registered by particular institutions. Those that have registered at least five candidates will be invited to join the programme and be requested to send us their applications in May and June When and how will I receive the benefits associated with my level of membership? The offer is valid from June 2014 to mid-april Some products will be posted, others will be sent by . The decision as to whether to take up some or all of the options (e.g. being mentioned by name as a programme member on or hosting the exams on your own premises) lies with the programme member. Fun for Starters Student s Book ISBN Fun for Starters Teacher s Book ISBN Fun for Starters Audio CD ISBN Fun for Movers Student s Book ISBN Fun for Movers Teacher s Book ISBN Fun for Movers Audio CD ISBN Fun for Flyers Student s Book ISBN Fun for Flyers Teacher s Book ISBN Audio CDs (2) ISBN Compact Key for Schools Student s Book without answers with CD-ROM ISBN Compact Key for Schools Teacher s Book ISBN Compact Key for Schools Class Audio CD ISBN Cambridge English Advanced 1 for updated exam: Student s Book Pack (Student s Book with answers and Audio CDs (2)) ISBN Cambridge English First 1 for updated exam: Student s Book Pack (Student s Book with answers and Audio CDs (2)) ISBN Cambridge English First for Schools 1 for updated exam: Student s Book Pack (Student s Book with answers and Audio CDs (2)) ISBN Objective First 4th Edition Student s Book with answers with CD-ROM ISBN Objective Advanced 4th Edition Student s Book with answers with CD-ROM ISBN Objective Proficiency 2nd Edition Student s Book with answers with Downlodable Software ISBN Official Cambridge Guide to IELTS Student s Book with answers with DVD-ROM ISBN Cambridge Business Skills Writing for Impact Student s Book with Audio CD ISBN Cambridge Business Dynamic Presentations Student s Book with Audio CDs (2) ISBN Cambridge Business Dynamic Presentations DVD ISBN Cambridge Business Skills International Negotiations ISBN Cambridge Business Skills Communicating Across Cultures Student s Book with Audio CD ISBN Cambridge Business Skills Communicating Across Cultures DVD ISBN IELTS Trainer Six Practice Tests with Answers and Audio CDs (3) ISBN Where can I find more information? You can find detailed information and the terms of the programme posted on the Exams Services website for institutions on Compact Key for Schools Workbook without answers with Audio CD ISBN

9 O naszych Partnerach Cambridge English gwarancją sukcesu w nauce języka angielskiego Cambridge English to wyjątkowy i kompleksowy program nauczania i oceny języka angielskiego, który łączy doświadczenie i wiedzę ekspertów z Cambridge English Language Assessment oraz Cambridge University Press. Wydawnictwo Cambridge University Press jest znane przede wszystkim z podręczników do nauki języka angielskiego, publikacji metodycznych przeznaczonych dla nauczycieli języków obcych oraz materiałów przygotowujących do wszystkich typów egzaminów Cambridge English. Jesteśmy jedynym wydawnictwem publikującym materiały do nauki języka angielskiego nieprzerwanie od 450 lat. Jedyne oficjalne materiały egzaminacyjne Dzięki współpracy specjalistów z Cambridge University Press oraz Cambridge English Language Assessment oferujemy nowoczesne i niezawodne publikacje sygnowane logo Cambridge English, które pomagają w osiągnięciu najlepszych wyników na egzaminach. Cambridge University Press jest jedynym wydawnictwem, które ma prawo do publikowania autentycznych testów egzaminacyjnych przygotowanych przez Cambridge English Language Assessment.

10 About our Partners O naszych Partnerach About our Partners Cambridge English guarantee of success in learning English language Cambridge English is a unique and comprehensive approach to teaching, learning and assessing English. It combines the experience and expertise of Cambridge English Language Assessment and Cambridge University Press. Cambridge University Press is known primarily for its course books for English Language Learners, methodology publications for teachers of foreign languages, as well as preparing materials for all types of Cambridge English Examinations. We are the sole publishing house that publishes materials for teaching English continuously since 450 years. The only official examination preparation materials. Thanks to the cooperation of experts from Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment we are able to offer modern and reliable publications branded Cambridge English which help achieve the best results in examinations. Cambridge University Press has the exclusive right to publish authentic Cambridge English past papers. Jedyny wydawca autentycznych materiałów do egzaminów Cambridge English Dla zarejestrowanych uczestników 7.edycji Addvantage, Cambridge University Press i Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka przygotowali specjalną ofertę na zakup publikacji z 30% rabatem. Aby skorzystać z oferty, dokonaj zakupu przez stronę w terminie 1 lipca marca 2015 i podaj kod Addvantage. The only publisher of officially endorsed preparation materials for Cambridge English Exams For registered members of 7 th edition of the Addvantage Partnership Programme, Cambridge University Press and Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka are providing a 30% discount on their publications! To benefit from this offer purchase a product at using Addvantage code, anytime from 1 July 2014 to 31 March 2015.

11 Skontaktuj się z nami: / Contact us: Fundacja British Council Al. Jerozolimskie Warszawa Poland T F Fundacja British Council Rynek Główny 6, Szara Kamienica Kraków Poland T /39 F Sugestie prosimy kierować do: / Please send your feedback to: Agnieszka Malinowska Exams Manager Poland Fundacja British Council Al. Jerozolimskie 59, Warszawa T British Council 2014 The United Kingdom s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We are registered in England as a charity.

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Dear Colleagues, Dear Partners,

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 8. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Mam wielką nadzieję, że w tym roku Addvantage ponownie spotka

Bardziej szczegółowo

Dear colleagues, Andy Williams Dyrektor, British Council Polska

Dear colleagues, Andy Williams Dyrektor, British Council Polska Szanowni Państwo, Zastanawiam się, czy to tylko moje odczucie, że czas tak szybko płynie. Rozpoczynamy właśnie szósty rok działania programu Addvantage, a wydaje się, że dosłownie wczoraj świętowaliśmy

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS AND SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE AND

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS AND SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE AND MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS AND SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE AND LANG LTC SP. Z O.O. AUTHORISED EXAMINATION CENTRE PL090 POROZUMIENIE POMIĘDZY UNIVERSITY

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt IELTS 82 FCE 84 CAE 86 CPE 86 BEC 87 KET/PET 87 City & Guilds IESOL/ISESOL 88 The Swansea Levels Test X_Lex 88 LAT: Language Aptitude Test 88 ISE II 89 IGCSE 89 nowość nowość Mission IELTS 1 ADVANCED LEVEL

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

NEWS FROM IH KATOWICE

NEWS FROM IH KATOWICE 29 stycznia 2016r. NEWS FROM IH KATOWICE In this Newsletter: English Vocabulary box Carnival Co się wydarzyło? December Stars of the month Grudniowy Kids' Club Konkurs Start, Move, Fly dla dzieci Co mamy

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Informator nr 1/2010

Informator nr 1/2010 Informator nr 1/2010 Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów i usprawnić przepływ istotnych informacji związanych z dystrybucją książek, przygotowaliśmy biuletyn, który chcielibyśmy od dziś regularnie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Effective Teaching Effective Learning

Effective Teaching Effective Learning Effective Teaching Effective Learning Oferta promocyjna Express Publishing / Egis dla prywatnych szkó³ jêzykowych 2012/2013 Obowi¹zuje od 1 czerwca 2012 roku Szanowni Pañstwo, serdecznie zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

NEWS FROM IH KATOWICE

NEWS FROM IH KATOWICE 25 sierpnia 2014r. NEWS FROM IH KATOWICE In this Newsletter: English Vocabulary box: School Temat numeru: Zapisy na rok 2014/15 Kursy dla dzieci ZniŜka dla osób 50+ Podręczniki na zajęcia Co mamy w planach?

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Regulamin Egzaminów Cambridge ESOL

Regulamin Egzaminów Cambridge ESOL Regulamin Egzaminów Cambridge ESOL (ważny od 01.11.2012) I. ZAPISY International House Szkoła Języka Angielskiego Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k., jako Centrum Egzaminacyjne University of Cambridge ESOL Examinations

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Egzaminy z oferty British Council potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

Egzaminy z oferty British Council potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym Egzaminy z oferty British Council potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym Konferencja Nauczanie języka obcego w przedszkolu szanse i wyzwania Lublin, 21 października 2015 www.britishcouncil.pl

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL (ważny od 01.11.2009) I. ZAPISY International House Bydgoszcz PL034 Centrum Egzaminacyjne Cambridge ESOL Examinations ul. Piotrowskiego 6, 85-098 Bydgoszcz tel./fax :

Bardziej szczegółowo

KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach

KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Konsulat Generalny RP w Sydney, Związek Nauczycieli Języka Polskiego w NPW oraz Federację

Bardziej szczegółowo

Projekt Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language i jego znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego

Projekt Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language i jego znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego Projekt Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language i jego znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego Marcin Podogrocki, Uniwersytet Łódzki Seminarium Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach

Bardziej szczegółowo

DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY

DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY PAKIETY REKRUTACYJNE LIFEWAVE Zapisz się jeszcze dzisiaj, kontaktując się z lokalnym dystrybutorem. NAJLEPSZA WARTOŚĆ DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY Nasz najbardziej obszerny i kompleksowy pakiet. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

1. Angielski w International House. Angielski? Naturalnie tylko w INTERNATIONAL HOUSE!

1. Angielski w International House. Angielski? Naturalnie tylko w INTERNATIONAL HOUSE! 1. Angielski w International House Angielski? Naturalnie tylko w INTERNATIONAL HOUSE! mówimy tylko po angielsku z nami błyskawicznie pokonasz barierę językową nasi nauczyciele tworzą zgrany, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO WZ 007644-WZ BEC VANTAGE BEC Vantage Masterclass Upper Intermediate : Workbook with key / Ed. Nick Brieger Oxford : University Press, 2009. - 96 s. ; 30 cm. + CD ISBN

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury.

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/2015 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej SWPS. Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. 1. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa. Wydawnictwo. Lp. Ilość Cena netto. Cena. 1. A. Davies, The handbook of applied linguistics BLACKWELL 2

Formularz cenowy. Cena jednostkowa. Wydawnictwo. Lp. Ilość Cena netto. Cena. 1. A. Davies, The handbook of applied linguistics BLACKWELL 2 DA/MB/-232 232-40/14 Załącznik nr 3 Formularz cenowy Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo Cena jednostkowa Ilość Cena netto 1. A. Davies, The handbook of applied linguistics BLACKWELL 2 C. Elder 2. J. Holmes, The

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2012 ISBN: 978-83-62435-30-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej, Litwa Polska 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej, Litwa Polska 2007-2013 Prof. Aurélie Aurilla Bechina Arnzten Several years combined business research in IT KM and Management experience from International institutions. College University I Buskerud, Norway College University

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Internet websites for learning English at home

Internet websites for learning English at home Internet websites for learning English at home Step by Step Guide for Polish speaking parents EAL Service This step by step guide has been design to help Polish speaking parents & guardians in supporting

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS POLISH PRELIMINARY LSPPOLP/0Y06

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS POLISH PRELIMINARY LSPPOLP/0Y06 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS POLISH PELIMINAY LSPPOLP/0Y06 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading Polish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Bardziej szczegółowo