O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 7. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Od samego początku program Addvantage ma za zadanie wspierać Państwa instytucję metodycznie i marketingowo, dawać narzędzia do wyróżnienia się na lokalnym rynku edukacyjnym i służyć jak najlepszej komunikacji między nami. Wydaje się, że te role wypełnia doskonale. Niezwykle cieszą mnie przesyłane do nas opinie, w których piszą do nas Państwo m in. o ciekawych upominkach od nas, użytecznych materiałach edukacyjnych i promocyjnych oraz o dobrej komunikacji. Niezwykle przyjemnie było mi ostatnio usłyszeć od jednego z uczestników, że wypełniamy obietnice, które na początku Programu składamy. Jest to dla naszego zespołu i dla mnie osobiście wielka nagroda za prowadzenie Programu i jego ciągłe ulepszanie. Mam wielką nadzieję, że w tym roku Addvantage ponownie spotka się z ciepłymi reakcjami z Państwa strony, a przygotowane przez nas i przez naszych partnerów Cambridge University Press i Cambridge English Language Assessment bonusy przyjemnie Państwa zaskoczą. W tym roku wśród nowości znajdą Państwo min. konkurs dla nauczycieli ze szkół Addvantage, w którym zdobyć można wartościowy kurs i kwalifikacje CELTA w British Council. Szczegóły po wakacyjnej przerwie! Z tego miejsca dziękuję Państwu za wspólnie spędzone lata i proszę o wiele kolejnych. Z serdecznymi pozdrowieniami, Agnieszka Malinowska, Exams Manager Poland Dear Colleagues, Dear Partners, It gives me great pleasure to present you with the 7th edition of the Addvantage Partnership Programme. From the very start Addvantage has been designed to support your institution methodically and promotionally by giving you the tools to differentiate yourself in the local educational market and improve communication between us. It seems that its role is being fulfilled in a most excellent way. I am very excited about the feedback being sent to us, in which you write about the very interesting benefits received from us, the useful educational and promotional materials obtained, and about the good communication brought about. It was most pleasing for me to recently hear from one of the participants that we have fulfilled the promises we made at the beginning of the Programme. This constitutes for my team and for me personally a great reward for conducting the Programme itself and the efforts aimed at its constant improvement. I very much hope that this year Addvantage will be again warmly received and the benefits prepared by us and by our partners Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment will be ones to cause you a pleasant surprise or two. This year among other novelties you will find a competition for Addvantage school teachers in which you can win a valuable CELTA course at the British Council. Details will follow after the summer break! Thank you very much for all the years of cooperation and I look forward to many more to come! Yours sincerely, Agnieszka Malinowska, Exams Manager Poland O nas Jesteśmy wiodącą organizacją kulturalno-edukacyjną na świecie i co roku wpływamy na życie milionów ludzi w ponad 100 krajach, w których działamy. Od 80 lat reprezentujemy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej budując relacje i wzajemne zaufanie pomiędzy Brytyjczykami a osobami z innych krajów. W naszej pracy w Polsce koncentrujemy się na nauczaniu języka angielskiego wykorzystując innowacyjne metody i technologie oraz przeprowadzaniu brytyjskich egzaminów językowych i zawodowych. Poprzez nasze projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne oraz współpracę z ogólnopolską siecią bibliotek dzielimy się osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa. Cenimy i promujemy równe szanse i różnorodność we wszystkich aspektach naszych działań, a działający w całej Polsce program Addvantage od 7 lat udowadnia nasze przywiązanie do tych idei. About us As the world s leading cultural relations organisation, the British Council touches the lives of millions of people each year in over 100 countries where we operate. We are the United Kingdom s international cultural and educational organisation and for 80 years we have been creating international opportunities for the people of the UK and the world as well as building trust globally. In our work in Poland we focus on teaching English through the use of innovative methodology and technology, as well as offering British language and professional exams. Our cultural, educational and social projects aim at sharing the achievements of the United Kingdom. We value and promote equal opportunities and diversity in all of our work the Addvantage programme, which has been running in Poland for 7 years, is evidence of our commitment to these concepts.

3 Jak działa Addvantage? Każdego roku liczymy, ilu kandydatów na egzaminy oferowane przez British Council zarejestrowała Wasza instytucja za pośrednictwem jednego z naszych centrów egzaminacyjnych. W tej edycji uwzględniliśmy kandydatów zarejestrowanych na egzaminy: YLE, KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC, IELTS, ILEC, ICFE od 27 kwietnia 2013 do 28 kwietnia 2014 roku. W maju poinformujemy Waszą instytucję o łącznej liczbie zarejestrowanych kandydatów i zaproponujemy udział w 7.edycji programu. Liczba kandydatów kwalifikuje do jednego z trzech poziomów uczestnictwa: How does Addvantage work? Every year we calculate the number of candidates your institution has registered for exams offered by the British Council through one of our examination centres. In this edition we have taken into account candidates registered from 27 th April 2013 until 28 th April 2014 for the YLE, KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC, IELTS, ILEC and ICFE examinations. In May we will inform you about the number of candidates registered and offer you participation in the 7 th edition of the programme. The total number of candidates registered entitles you to one of three levels of membership: Liczba zarejestrowanych kandydatów Number of candidates registered Poziom uczestnictwa Membership level 5 25 Brąz / Bronze Srebro / Silver 76+ Złoto / Gold Konkurs dla nauczycieli Do wygrania kurs i egzamin CELTA w British Council! Już w październiku zaprosimy wszystkich nauczycieli ze szkół Addvantage do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą jest kurs i egzamin CELTA w British Council o wartości ok zł! Szczegóły znajdą Państwo w październikowym wydaniu Newslettera Addvantage. O CELTA Zdobądź umiejętności, kwalifikacje i praktykę, aby stać się jeszcze lepszym nauczycielem języka angielskiego! Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) to kurs wprowadzający dla osób, które mają niewielkie wcześniejsze doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. Może być również użyteczny dla osób z pewnym doświadczeniem, ale bez rozległego szkolenia. Kurs ma na celu zapewnienie solidnych, praktycznych podstaw do nauczania, rozwinięcie umiejętności zarządzania klasą i wypracowania różnorodnych technik skutecznego nauczania angielskiego, jako języka obcego. Kandydaci, którzy ukończą kurs mogą z powodzeniem rozpocząć pracę jako nauczyciele angielskiego w różnego typu szkołach na całym świecie. Nasze kursy CELTA są zatwierdzane przez Cambridge English Language Assessment, część Uniwersytetu w Cambridge, która to instytucja wydaje certyfikaty kończące kurs. Dowiedz się więcej na Competition for teachers Win a CELTA course and examination at the British Council! In October we will invite all Addvantage school teachers to participate in a competition to win a CELTA course and exam at the British Council of an approximate value of 5000 zł! Details can be found in the October issue of Addvantage Newsletter. About CELTA Get the skills, qualifications and hands-on teaching practice you need to be a successful English language teacher! The Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) is an introductory course for candidates who have little or no previous English language teaching experience. It may also be suitable for candidates with some experience but little previous training. This teacher training course aims at providing a solid, practical foundation for teaching, classroom management skills and a range of effective techniques for the teaching of English as a Second Language. Candidates who complete the course can successfully begin working in a variety of English for Speakers of Other Languages teaching contexts around the world. Our CELTA courses are validated by Cambridge English Language Assessment, part of the University of Cambridge, who issue and award the certificates. Find out more on

4 Dlaczego warto zostać partnerem British Council w ramach Addvantage? Poprzez udział w programie partnerskim Addvantage instytucja dołącza do elitarnego grona organizacji mogących posługiwać się logo programu w swoich materiałach promocyjnych oraz otrzymuje atrakcyjny pakiet bonusów zarezerwowanych dla naszych stałych klientów. Udział w Addvantage podnosi prestiż szkoły, możliwość otrzymywania informacji w sprawie egzaminów na bieżąco, ciekawe materiały testowe. najbardziej doceniam podręczniki, które otrzymałam jako próbki od przedstawicielki wydawnictwa. Odwiedziła mnie, przywiozła, pokazała. Okazały się świetne. Jak i w poprzednich edycjach, wszelkie materiały i informacje są bez zarzutu. Także nieustająca gotowość pracowników British Council do pomocy w każdej sprawie, zarówno ogólnej jak i technicznej związanej np. z zapisami, czy kontem internetowym jest nie do przecenienia. Po latach przygotowań kursantów do egzaminów Cambridge, program Addvantage był świetną propozycją dla naszej szkoły. Why become a British Council partner through the Addvantage programme? By signing up to the Addvantage partnership programme your institution joins an exclusive group of organisations which may use the programme logo in their promotional materials and receives an attractive package of bonuses designed especially for our regular clients. Addvantage raises the prestige of the school, the opportunity to receive information on the exam date, interesting test materials....i most appreciate the books that I received as samples from the publishing house representative. She visited me, brought, showed. Turned out to be great. Kontakt W razie pytań dotyczących programu Addvantage, prosimy o kontakt z: Joanna Lewandowska-Kęciek T M Contact If you have any questions regarding Addvantage please contact: Joanna Lewandowska-Kęciek T M As in previous editions, all the materials and information are impeccable. Also the unremitting willingness of the British Council staff to help in any case, both general and technical related for example to the regulations, or the Internet account is not to be underestimated. After years of preparation of students for the Cambridge exams, the Addvantage programme was the perfect choice for our school.

5 Jakie korzyści daje Addvantage? What benefits does Addvantage provide? Każdy poziom uczestnictwa wiąże się z określonymi korzyściami, dostępnymi od czerwca 2014 do kwietnia 2015 roku. Szczegółowe warunki związane z ich wykorzystaniem znajdują się w regulaminie programu. Each level has its own associated benefits for you to enjoy from June 2014 till April Detailed terms related to the exploitation of the benefits are contained in the programme regulations. Brąz Uczestnicy Addvantage z tej kategorii otrzymają: prawo do rejestrowania kandydatów na egzaminy Cambridge English: YLE, KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC, ILEC oraz ICFE po cenie rabatowej, Speaking Test Preparation Pack ufundowany przez Cambridge English Language Assessment, na poziomie wybranym przez uczestnika Programu spośród odstępnych w momencie składania zamówienia, publikację Motivating Learners, Motivating Teachers: The role of Vision in Language Education ufundowaną przez Cambridge University Press, certyfikat wydany przez British Council, potwierdzający, że uczestnik programu rejestruje grupy kandydatów na egzaminy Cambridge English oraz inne oznaczenia uczestnictwa w programie mogące być wyeksponowane w siedzibie instytucji (plakaty, naklejki), prawo do używania logo Member of the British Council Exams Partnership Programme Addvantage w materiałach promocyjnych instytucji i na jej stronie internetowej, za zgodą instytucji umieszczenie na czas trwania 7.edycji programu jej danych w wyszukiwarce kursów egzaminacyjnych na stronie regularną informację ową o działalności egzaminacyjnej British Council, nowych ofertach i wydarzeniach, pretestingach oraz webinarach, 50% zniżki na płatne seminarium metodyczne dla nauczycieli organizowane przez British Council, gwarancję 3 miejsc na każdym seminarium metodycznym dla nauczycieli organizowanym przez British Council w regionie, w którym operuje uczestnik programu. Bronze Addvantage Bronze entitles you to: register your candidates for the Cambridge English YLE, KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC, ILEC and ICFE examinations at a lower fee, a Speaking Test Preparation Pack funded by Cambridge English Language Assessment. You will choose the level of the Pack from amongst those levels available at the time of placing the order, receive a copy of Motivating Learners, Motivating Teachers: The role of Vision in Language Education a book funded by Cambridge University Press, a certificate issued by the British Council stating that your institution registers groups of candidates for Cambridge English Language Assessment examinations as well as other markers of your institution s membership in the Programme to be displayed at the institution s premises (posters, stickers), the right to use the logo Member of the British Council Exams Partnership Programme Addvantage in your institution s promotional materials and on its website, with the consent of your institution placing the institution s details in the exam course finder on the portal for the duration of the 7 th edition of the Addvantage programme, regular briefings about British Council examinations activities, new offers & general events, pre-testings and webinars, 50% discount on paid seminars for teachers organised by the British Council, a guarantee of 3 places at each free methodological seminar for teachers organised by the British Council in the region where the programme participant operates.

6 Srebro Uczestnicy Addvantage z tej kategorii otrzymają: Wszystkie produkty z kategorii Brąz, oraz: English Grammar in Use Book & Online ufundowaną przez Cambridge University Press, Przykładowe bonusy dla różnych poziomów uczestnictwa: Sample bonuses for different levels of membership: Authentic Examination Papers from Cambridge ESOL ufundowane przez Cambridge English Language Assessment, na poziomie wybranym przez uczestnika Programu spośród odstępnych w momencie składania zamówienia, Official IELTS Practice Materials + DVD ufundowane przez British Council, imienne certyfikaty dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów Cambridge English w danej instytucji, poświadczające ich doświadczenie w tym zakresie, 50% zniżki na dowolny egzamin Cambridge English Language Assessment w sesji otwartej dla jednego pracownika uczestnika programu. Silver Addvantage Silver entitles you to: All Bronze membership benefits, plus: English Grammar in Use Book & Online funded by Cambridge University Press, Authentic Examination Papers from Cambridge ESOL funded by Cambridge English Language Assessment. You can choose the level of the book from amongst those levels available at the time of placing the order, Official IELTS Practice Materials + DVD funded by the British Council, certificates for teachers preparing students for Cambridge English Language Assessment examinations in your institution, confirming their experience in this area, a 50% discount on any Cambridge English Language Assessment exam taken in an open session by one of your employees.

7 Złoto Uczestnicy Addvantage z tej kategorii otrzymają: Wszystkie produkty z kategorii Brąz i Srebro, oraz: jeden z trzech zestawów książek (wymienionych na stronie 15), ufundowany przez wydawnictwo Cambridge University Press, do wyboru przez uczestnika programu, dla 3 nauczycieli wskazanych przez uczestnika programu Introducion oraz 2 wybrane przez uczestnika kursu moduły szkolenia Special Educational Needs, ufundowane przez British Council, do wyboru z następującej listy: Gifted and talented learners Multi-cultural influences and the impact on learning difficulties Dyspraxia Inclusive assessment approaches Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) Autism spectrum disorder (ASD) Language and speech difficulties Visual, hearing and physical impairments Dyslexia Social, emotional and behavioural difficulties (SEBDs), możliwość zorganizowania 2-godzinnego seminarium dla nauczycieli z danej instytucji na temat UnPolishing pronunciation with on-line materials, w jej siedzibie, w terminie uzgodnionym między stronami, możliwość przeprowadzenia w pomieszczeniach szkoły egzaminu ustnego FCE, CAE lub CPE dla kandydatów zarejestrowanych przez uczestnika programu. Pozostałe części egzaminu będą zorganizowane na zasadach sesji otwartej. Sprawdź regulamin aby skorzystać z tej oferty instytucja musi spełnić kilka wymienionych tam warunków. Gold Addvantage Gold entitles you to: all Bronze and Silver membership benefits, plus: a set of books funded by Cambridge University Press, to be chosen by you from 3 sets described in the table on page 15, 3 modules of Special Educational Needs funded by the British Council. You can choose the modules of the course from the following: Gifted and talented learners Multi-cultural influences and the impact on learning difficulties Dyspraxia Inclusive assessment approaches Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) Autism spectrum disorder (ASD) Language and speech difficulties Visual, hearing and physical impairments Dyslexia Social, emotional and behavioural difficulties (SEBDs), the option of conducting a 2-hour methodological seminar for teachers on UnPolishing pronunciation with on-line materials at your institution s premises, on a day agreed by the parties, host the FCE, CAE and CPE Speaking test on your premises for groups registered by your institution. The remaining parts of the exam will be conducted in accordance with open session regulations. Check the regulations in order to take advantage of this offer the institution must meet a few requirements outlined there in detail.

8 Pytania i odpowiedzi Zestaw 1 Set 1 Zestaw 2 Set 2 Zestaw 3 Set 3 Kiedy i jak zgłosić się do Addvantage? W maju 2014 roku policzymy, ilu kandydatów na egzaminy zarejestrowały poszczególne instytucje. Tym, którzy zarejestrowali ich co najmniej pięciu, zaproponujemy udział w programie. Pisemne zgłoszenia od zainteresowanych instytucji będziemy przyjmować w maju i czerwcu 2014 roku. Kiedy i jak otrzymam materiały przypisane mojej kategorii w Addvantage? Ofertę będziemy realizować od czerwca 2014 do połowy kwietnia 2015 roku. Część produktów przyślemy pocztą, a materiały informacyjne em. Skorzystanie z niektórych przywilejów (np. wpis na listę szkół uczestniczących w programie na czy przeprowadzenie egzaminu u siebie w szkole zależy od decyzji uczestnika programu). Gdzie znajdę więcej informacji? Szczegółowe informacje i warunki programu znajdują się na stronie Frequently asked questions When and how can I join the Addvantage programme? In May 2014 we will have gathered full data on the number of candidates registered by particular institutions. Those that have registered at least five candidates will be invited to join the programme and be requested to send us their applications in May and June When and how will I receive the benefits associated with my level of membership? The offer is valid from June 2014 to mid-april Some products will be posted, others will be sent by . The decision as to whether to take up some or all of the options (e.g. being mentioned by name as a programme member on or hosting the exams on your own premises) lies with the programme member. Fun for Starters Student s Book ISBN Fun for Starters Teacher s Book ISBN Fun for Starters Audio CD ISBN Fun for Movers Student s Book ISBN Fun for Movers Teacher s Book ISBN Fun for Movers Audio CD ISBN Fun for Flyers Student s Book ISBN Fun for Flyers Teacher s Book ISBN Audio CDs (2) ISBN Compact Key for Schools Student s Book without answers with CD-ROM ISBN Compact Key for Schools Teacher s Book ISBN Compact Key for Schools Class Audio CD ISBN Cambridge English Advanced 1 for updated exam: Student s Book Pack (Student s Book with answers and Audio CDs (2)) ISBN Cambridge English First 1 for updated exam: Student s Book Pack (Student s Book with answers and Audio CDs (2)) ISBN Cambridge English First for Schools 1 for updated exam: Student s Book Pack (Student s Book with answers and Audio CDs (2)) ISBN Objective First 4th Edition Student s Book with answers with CD-ROM ISBN Objective Advanced 4th Edition Student s Book with answers with CD-ROM ISBN Objective Proficiency 2nd Edition Student s Book with answers with Downlodable Software ISBN Official Cambridge Guide to IELTS Student s Book with answers with DVD-ROM ISBN Cambridge Business Skills Writing for Impact Student s Book with Audio CD ISBN Cambridge Business Dynamic Presentations Student s Book with Audio CDs (2) ISBN Cambridge Business Dynamic Presentations DVD ISBN Cambridge Business Skills International Negotiations ISBN Cambridge Business Skills Communicating Across Cultures Student s Book with Audio CD ISBN Cambridge Business Skills Communicating Across Cultures DVD ISBN IELTS Trainer Six Practice Tests with Answers and Audio CDs (3) ISBN Where can I find more information? You can find detailed information and the terms of the programme posted on the Exams Services website for institutions on Compact Key for Schools Workbook without answers with Audio CD ISBN

9 O naszych Partnerach Cambridge English gwarancją sukcesu w nauce języka angielskiego Cambridge English to wyjątkowy i kompleksowy program nauczania i oceny języka angielskiego, który łączy doświadczenie i wiedzę ekspertów z Cambridge English Language Assessment oraz Cambridge University Press. Wydawnictwo Cambridge University Press jest znane przede wszystkim z podręczników do nauki języka angielskiego, publikacji metodycznych przeznaczonych dla nauczycieli języków obcych oraz materiałów przygotowujących do wszystkich typów egzaminów Cambridge English. Jesteśmy jedynym wydawnictwem publikującym materiały do nauki języka angielskiego nieprzerwanie od 450 lat. Jedyne oficjalne materiały egzaminacyjne Dzięki współpracy specjalistów z Cambridge University Press oraz Cambridge English Language Assessment oferujemy nowoczesne i niezawodne publikacje sygnowane logo Cambridge English, które pomagają w osiągnięciu najlepszych wyników na egzaminach. Cambridge University Press jest jedynym wydawnictwem, które ma prawo do publikowania autentycznych testów egzaminacyjnych przygotowanych przez Cambridge English Language Assessment.

10 About our Partners O naszych Partnerach About our Partners Cambridge English guarantee of success in learning English language Cambridge English is a unique and comprehensive approach to teaching, learning and assessing English. It combines the experience and expertise of Cambridge English Language Assessment and Cambridge University Press. Cambridge University Press is known primarily for its course books for English Language Learners, methodology publications for teachers of foreign languages, as well as preparing materials for all types of Cambridge English Examinations. We are the sole publishing house that publishes materials for teaching English continuously since 450 years. The only official examination preparation materials. Thanks to the cooperation of experts from Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment we are able to offer modern and reliable publications branded Cambridge English which help achieve the best results in examinations. Cambridge University Press has the exclusive right to publish authentic Cambridge English past papers. Jedyny wydawca autentycznych materiałów do egzaminów Cambridge English Dla zarejestrowanych uczestników 7.edycji Addvantage, Cambridge University Press i Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka przygotowali specjalną ofertę na zakup publikacji z 30% rabatem. Aby skorzystać z oferty, dokonaj zakupu przez stronę w terminie 1 lipca marca 2015 i podaj kod Addvantage. The only publisher of officially endorsed preparation materials for Cambridge English Exams For registered members of 7 th edition of the Addvantage Partnership Programme, Cambridge University Press and Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka are providing a 30% discount on their publications! To benefit from this offer purchase a product at using Addvantage code, anytime from 1 July 2014 to 31 March 2015.

11 Skontaktuj się z nami: / Contact us: Fundacja British Council Al. Jerozolimskie Warszawa Poland T F Fundacja British Council Rynek Główny 6, Szara Kamienica Kraków Poland T /39 F Sugestie prosimy kierować do: / Please send your feedback to: Agnieszka Malinowska Exams Manager Poland Fundacja British Council Al. Jerozolimskie 59, Warszawa T British Council 2014 The United Kingdom s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We are registered in England as a charity.

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

MBA and Master studies

MBA and Master studies MBA and Master studies 2012/2013 Jonas Clark Hall - main Clark University building in Worcester, MA (USA) Dean of COPACE Dear students and friends of Clark University, Welcome to Clark University College

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report Page 1 of 18 Project Title: European Virtual Environment for Work-based Learning; E-VIEW Project Number: 510483-LLP-1-2010-1-UK- ERASMUS-EVC Grant Agreement: 2010-3493 / 001-001 Sub-programme or KA: ERASMUS,

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS EDYCJA 4. LISTOPAD 2013 4TH EDITION NOVEMBER 2013 NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS PARTONAT

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

IDC Cloud Computing Roadshow 2011

IDC Cloud Computing Roadshow 2011 IDC Cloud Computing Roadshow 2011 Warszawa, Hotel Marriott 6 grudnia 2011 Platinium Partner Gold Partners Silver Partners Media Partners Gold Co-Partner Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE METODYCZNE

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE METODYCZNE Teacher s Progress Days 2013 ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE METODYCZNE JaK uczyć o Kulturze KraJów angielskiego obszaru JęzyKowego na Poszczególnych etapach edukacyjnych? JaK znajomość różnic Kulturowych Pomaga

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo