Instrukcja Obsługi Wysokowydajmy/Elastyczny/Mikro napęd do silników AC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Obsługi Wysokowydajmy/Elastyczny/Mikro napęd do silników AC"

Transkrypt

1

2

3 Instrukcja Obsługi Wysokowydajmy/Elastyczny/Mikro napęd do silników AC

4 Wstęp Dziękujemy za wybór wysokowydajnych, wektorowych przemienników częstotliwości Delta Electronics serii VFD-E. Przemienniki rodziny VFD-E są wytwarzane z zastosowaniem komponentów najwyższej jakości oraz przy użyciu najnowszych osiągnięć techniki mikroprocesorowej. Niniejszy podręcznik zawiera informacje odnośnie instalacji, nastaw parametrów, reakcji na stany awaryjne/błędy oraz innych czynności mających na celu utrzymanie napędu AC w eksploatacji. Celem zagwarantowania bezpieczeństwa obsługi przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy zapoznać się z uwagami odnośnie bezpieczeństwa. Użytkownik powinien posiadać stały dostęp do niniejszego podręcznika podczas pracy z napędem. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa operatora oraz urządzenia dopuszcza się, aby prace instalatorskie, uruchomienie oraz konserwacje były wykonywane jedynie poprzez wykwalifikowany personel techniczny, przeszkolony w zakresie napędów AC. Przed rozpoczęciem eksploatacji napędu VFD-E niezbędne jest szczegółowe zapoznanie się z treścią niniejszego podręcznika, w szczególności z OSTRZEŻENIAMI, NIEBEZPIECZEŃSTWAMI oraz UWAGAMI. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem. DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM. NIEBEZPIECZEŃSTWO! 1. Podczas instalowania napędu i silnika napięcie zasilania powinno być odłączone. 2. Nawet po odłączeniu zasilania AC napęd może posiadać niebezpieczne potencjały. Przed przystąpieniem do wszelkich prac nad obwodami napędu należy odczekać dziesięć minut od chwili odłączenia zasilania sieciowego AC. 3. Nie wolno demontować wewnętrznych podzespołów oraz oprzewodowania napędu. 4. Niepoprawne podłączenie zacisków napędu może prowadzić do jego zniszczenia. Nie wolno podłączać wyjść U/T1, V/T2 oraz W/T3 napędu do zasilania sieciowego AC. 5. Należy uziemić właściwy zacisk VFD-E. Sposób uziemienia musi odpowiadać lokalnym przepisom. Zachęcamy do korzystania z odpowiednich rysunków z niniejszego podręcznika. 6. Rodzina napędów VFD-E jest przeznaczona do regulacji prędkości 3-fazowych silników indukcyjnych natomiast NIE jest przeznaczona do regulacji prędkości silników jednofazowych. 7. Rodzina napędów VFD-E nie może być wykorzystywana do sprzętu ratującego lub podtrzymującego życie ani w żadnych aplikacjach pokrewnych temu zagadnieniu.

5 OSTRZEŻENIE! 1. Nie wolno wykonywać wysokonapięciowych prób odporności izolacji dla podzespołów napędu. Prowadzi to zwykle do rozległych zniszczeń elektroniki półprzewodnikowej. 2. Obwody wewnętrzne VFD-E wyposażone są w elementy CMOS wrażliwe na elektryczność statyczną. Zabrania się dotykania ich gołymi palcami oraz przedmiotami metalowymi. 3. Instalowanie, okablowanie oraz eksploatacja napędu winny być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. UWAGA! 1. Pewne nastawy parametrów powodują rozruch silnika bezpośrednio po załączeniu zasilania AC. 2. Nie należy instalować napędu w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, promieni słonecznych, wysokiej wilgotności, w środowisku o podwyższonych drganiach, w oparach gazów i płynów korozyjnych lub kurzu węglowego oraz pyłów metalicznych i przewodzących. 3. Należy korzystać z napędu jedynie w warunkach zgodnych ze specyfikacją techniczną. 4. Nie wolno dopuszczać osób niepełnoletnich bądź niewykwalifikowanych do osprzętu napędowego. 5. W przypadku długiego kabla łączącego silnik z napędem może nastąpić uszkodzenie izolacji silnika. Celem zabezpieczenia izolacji silnika zaleca się wtedy wykorzystanie dławików wyjściowych. 6. Znamionowe napięcie zasilania napędu powinno mieć wartość poniżej 240VAC (lub dla wykonań 3 x 400VAC poniżej 480VAC) przy czym wydajność prądowa źródła zasilania sieciowego AC nie powinna przekraczać A wartości skutecznej (lub poniżej A dla wykonań napędów powyżej 30kW). DeviceNet jest zarejestrowanym znakiem handlowym Open DeviceNet Vendor Association, Inc. Lonwork jest zarejestrowanym znakiem handlowym Echelon Corporation. Profibus jest zarejestrowanym znakiem handlowym Profibus International. CANopen jest zarejestrowanym znakiem handlowym CAN in Automation (CiA). Pozostałe znaki handlowe należą do ich prawowitych właścicieli.

6 Spis treści Wstęp... iiii Spis treści... II Rozdział 1 Wprowadzenie Odbiór i inspekcja Tabliczna znamionowa Kodowanie typu napędu Kodowanie numeru serii Konstrukcje napędu i właściwości Instrukcje demontażu Przygotowanie do instalacji i okablowania Warunki otoczenia Udostępnianie szyny DC: Podłączanie szyny DC napędów AC połączonych równolegle Wymiary Rozdział 2 Instalacja i okablowanie Okablowanie Okablowanie zewnętrzne Obwód główny Połączenia obwodu głównego Zaciski obwodu głównego Zaciski sterowania

7 Rozdział 3 Panel cyfrowy i uruchamianie Panel cyfrowy Metody sterowania (pracy) Uruchomienie próbne Rozdział 4 Parametry Spis nastaw parametrów Ustawienia parametrów dla aplikacji Opis ustawień parametrów Różne parametry dla modeli VFD*E*C Rozdział 5 Rozwiązywanie problemów Przetężenie (OC) Błąd uziemienia Przepięcie (OV) Za niskie napięcie (Lv) Przegrzanie (OH) Przeciążenie Niepoprawne wyświetlanie na panelu cyfrowym Utrata fazy (PHL) Silnik nie może ruszyć Nie można zmienić prędkości silnika Blokada silnika podczas hamowania Silnik nie pracuje jak oczekiwano Zakłócenia elektromagnetyczne Warunki środowiska Wpływ na inne urządzenia

8 Rozdział 6 Informacje o kodach błędów i obsługa Informacje o kodach błędów Najczęstsze problemy i ich rozwiązania Reset Przeglądy i konserwacja Dodatek A Specyfikacje... A-1 Dodatek B Akcesoria... B-1 B.1 Wszystkie rezystory hamujące i jednostki hamujące stosowane w napędach AC... B-1 B.1.1 Wymiary i ciężar rezystorów hamujących... B-4 B.1.2 Specyfikacja jednostki hamującej... B-7 B.1.3 Wymiary jednostki hamującej... B-8 B.1.4 Instalacja na szynie DIN... B-9 B.2 Rozłączanie obwodu bez bezpiecznika... B-10 B.3 Specyfikacja bezpiecznika... B-11 B.4 Dławik AC... B-12 B.4.1 Zalecana wartość wejściowego dławika AC... B-12 B.4.2 Zalecana wartość wyjściowego dławika AC... B-13 B.4.3 Zastosowania... B-14 B.5 Dławik fazy zerowej (RF220X00A)... B-17 B.6 Zdalne sterowanie RC B-18 B.7 PU06... B-19 B.7.1 Opis panelu cyfrowego VFD-PU06... B-19 B.7.2 Opis wyświetlanych wiadomości... B-19

9 B.7.3 Schemat przepływu operacji...b-20 B.8 KPE-LE02... B-21 B.8.1 Opis panelu cyfrowego KPE-LE02...B-21 B.8.2 Obsługa panelu cyfrowego...b-23 B.8.3 Tabela referencji dla wyświetlacza LED 7-segmentowego na panelu cyfrowym...b-24 B.8.4 Wymiary klawiatury...b-24 B.9 Karty rozszerzeń... B-25 B.9.1 Karty przekaźnikowe...b-26 B.9.2 Karty cyfrowych wej./wyj. (Digital I/O Card)...B-26 B.9.3 Karty analogowych wej./wyj. (Analog I/O Card)...B-27 B.9.4 Karty komunikacyjne...b-27 B.9.5 Karty enkoderowe...b-27 B.10 Moduły Fieldbus... B-28 B.10.1 Moduł komunikacyjny DeviceNet (CME-DN01)...B-28 B Wygląd panelu i wymiary...b-28 B Okablowanie i ustawienia...b-29 B Metoda montażu...b-29 B Zasilanie...B-30 B Wyświetlacz LED...B-30 B.10.2 Moduł komunikacyjny LonWorks (CME-LW01)...B-30 B Wprowadzenie...B-30 B Wymiary...B-31 B Specyfikacja...B-31 B Okablowanie...B-31

10 B Sygnalizacja LED... B-32 B.10.3 Moduł komunikacyjny Profibus (CME-PD01)... B-33 B Wygląd panelu... B-33 B Wymiary... B-34 B Ustawienia parametrów dla VFD-E... B-34 B Zasilanie... B-34 B Adres PROFIBUS... B-34 B.10.4 CME-COP01 (CANopen)... B-35 B Profil produktu... B-35 B Specyfikacja... B-35 B Komponenty... B-36 B Opis sygnalizacji LED i rozwiązywanie problemów... B-37 B.11 Szyna DIN... B-39 B.11.1 MKE-DRA... B-39 B.11.2 MKE-DRB... B-40 B.11.3 MKE-EP... B-40 B.12 Filtr EMI... B-41 Dodatek C Jak dobrać prawidłowy napęd AC... C-1 C.1 Wzory na obliczanie mocy... C-2 C.2 Zalecenia ogólne... C-4 C.3 Jak wybrać odpowiedni silnik... C-5 Dodatek D Jak używać funkcji PLC... D-1 D.1 Przegląd PLC... D-1 D.1.1 Wprowadzenie... D-1

11 D.1.2 Edytor schematów drabinkowych WPLSoft... D-1 D.2 Uruchamianie... D-2 D.2.1 Kroki uruchamiania i wykonywania PLC... D-2 D.2.2 Tabela referencyjna urządzeń... D-3 D.2.3 Instalacja WPLSoft... D-4 D.2.4 Wprowadzanie... D-4 D.2.5 Wgranie programu... D-5 D.2.6 Monitorowanie programu... D-5 D.2.7 Ograniczenia PLC... D-5 D.3 Schemat drabinkowy... D-7 D.3.1 Schemat skanowania programu PLC dla schematów drabinkowych... D-7 D.3.2 Wprowadzenie... D-7 D.3.3 Edycja schematu drabinkowego PLC... D-10 D.3.4 Przykład tworzenia prostego programu... D-14 D.4 Urządzenia PLC... D-20 D.4.1 Podsumowanie urządzeń DVP-PLC... D-20 D.4.2 Funkcje urządzeń... D-21 D.4.3 Wartość, Stała [K] / [H]... D-22 D.4.4 Funkcje przekaźników pomocniczych... D-23 D.4.5 Funkcje zegarów... D-24 D.4.6 Cechy i funkcje licznika... D-24 D.4.7 Typy rejestrów... D-26 D.4.8 Specjalne przekaźniki dodatkowe... D-26 D.4.9 Rejestry specjalne... D-27

12 D.4.10 Adresy komunikacyjne dla urządzeń (tylko tryb PLC2)... D-29 D.4.11 Kod funkcji (tylko tryb PLC2)... D-29 D.5 Komendy... D-29 D.5.1 Podstawowe komendy... D-29 D.5.2 Komendy wyjściowe... D-30 D.5.3 Zegar i liczniki... D-30 D.5.4 Komendy głównego sterowania... D-30 D.5.5 Komendy wykrywania zbocza narastającego/opadającego dla styków... D-31 D.5.6 Komendy wyjściowe zbocza narastającego/opadającego... D-31 D.5.7 Komenda końcowa... D-31 D.5.8 Opis komend... D-31 D.5.9 Opis komend aplikacji... D-46 D.5.10 Opis komend aplikacji... D-47 D.5.11 Specjalne komendy aplikacji dla napędu AC... D-59 D.6 Kod błędu... D-66 Dodatek E Funkcje CANopen... E-1 E.1 Przegląd... E-2 E.1.1 Protokół CANopen... E-2 E.1.2 Definicja pinów RJ E-3 E.1.3 Predefiniowane ustawienia połączenia... E-3 E.1.4 Protokół komunikacyjny CANopen... E-4 E NMT (Network Management Object)... E-4 E SDO (Service Data Object)... E-6

13 E PDO (Process Data Object)... E-7 E EMCY (Emergency Object)... E-9 E.2 Jak sterować przez CANopen... E-13

14 Rozdział 1 Wprowadzenie Przed zainstalowaniem, napęd VFD-E powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu. Celem zachowania gwarancji należy właściwie przechowywać napęd w okresach, gdy nie jest używany. Poniżej podano warunki przechowywania jednostki napędowej VFD-E. WAŻNE! 1. Przechowywać w czystym i suchym miejscu z dala od promieni słonecznych i mgły korozyjnej. 2. Przechowywać w temperaturze otoczenia -20 C do +60 C. 3. Przechowywać przy wilgotności względnej od 0% do 90% bez kondensacji. 4. Przechowywać przy ciśnieniu powietrza od 86 kpa do 106kPA. 5. NIE przechowywać bezpośrednio na podłożu. W przypadku dużej wilgotności otoczenia należy w opakowaniu umieścić absorbent wilgoci. 6. Nie przechowywać w warunkach gwałtownych zmian temperatury. Powoduje to kondensację wilgoci i/lub oszronienie. 7. Dla przechowywania dłuższego niż trzy miesiące, temperatura otoczenia nie może przekraczać 30 C. Przechowywanie dłuższe niż jeden rok nie jest zalecane, powoduje bowiem trwałe zmiany jakościowe kondensatorów elektrolitycznych. 8. Jeśli napęd zainstalowany w hali przemysłowej lub innym miejscu przy atmosferze wilgotnej oraz zapyleniu nie był używany przez dłuższy okres, przed uruchomieniem zaleca się przeniesienie go do warunków, o jakich wspomniano w punktach powyżej. 1.1 Odbiór i inspekcja Przed wysyłką do odbiorcy napęd VFD-E przechodzi przez rygorystyczne próby jakościowe pod napięciem. Po otrzymaniu napędu prosimy o dokonanie sprawdzeń, jak wymieniono poniżej: Sprawdzić kompletność dostawy i obecność Podręcznika Użytkownika/Płyty CD. Dokonać oględzin napędu pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu Upewnić się, że tabliczka znamionowa zawiera dane zgodne z zamówieniem. Revision Oct. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

15 Rozdział 1 Wprowadzenie Tabliczka znamionowa Przykład dla 1HP/0.75kW 3-fazowy napęd AC 230V Kodowanie typu napędu A: Napęd standardowy VFD 007 E 23 A C: CANopen P: Napęd z zimn. płyt. ( tylko konstr. A) Typ wersji: T: Konstr. A, wbud. dławik hamujący Główne napięcie wejciowe 11:115 V Jedna faza 21:230V Jedna faza 23:230V Trzy fazy 43:460V Trzy fazy Seria E Zakres stosowanych silników 002: 0.25 HP(0.2kW) 004: 0.5 HP(0.4kW) 007: 1 HP(0.75kW) 015: 2 HP(1.5kW) 022: 3 HP(2.2kW) 037: 5 HP(3.7kW) 055: 7.5 HP(5.5kW) 075: 10 HP(7.5kW) 110: 15 HP(11kW) 150: 20 HP(15kW) 185: 25 HP(18.5kW) 220: 30 HP(22kW) Nazwa serii ( Variable Frequency Drive) 1-2 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

16 Rozdział 1 Wprowadzenie Kodowanie numeru serii Jeśli informacje na tabliczce znamionowej nie odpowiadają zamówieniu lub występują inne problemy skontaktuj się z dystrybutorem Konstrukcje napędu i właściwości HP/ kW (Konstr. A) Terminale wejściowe (R/L1, S/L2, T/L3) Pokrywa panelu Pokrywa pł. sterującej Terminale wyjściowe (U/T1, V/T2, W/T3) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

17 Rozdział 1 Wprowadzenie 1-5HP/ kW (Konstr. B) Terminale wejściowe (R/L1, S/L2, T/L3) Pokrywa panelu Obudowa Pokrywa pł. sterującej Terminale wejściowe (U/T1, V/T2, W/T3) HP/5.5-11kW (Konstr. C) Terminale wejsciowe (R/L1, S/L2, T/L3) Obudowa Pokrywa panelu Pokrywa pł. sterującej Terminale wyjściowe (U/T1, V/T2, W/T3) 20-30HP/15-22kW (Konstr. D) Terminale wejściowe (R/L1, S/L2, T/L3) Obudowa korpusu Pokrywa klawiatury Pokrywa płyty sterującej Terminale wyjściowe (U/T1, V/T2, W/T3) 1-4 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

18 Struktura wewnętrzna Rozdział 1 Wprowadzenie Dioda LED READY zaświeci się po podaniu zasilania. Dioda nie zostanie wyłączona do chwili rozładowania kondensatorów do bezpiecznego poziomu napięcia po odłączeniu zasilania. Rozmieszczenie zworek RFI Konstr. A: obok terminali wyjściowych (U/T1, V/T2, W/T3) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

19 Rozdział 1 Wprowadzenie Konstr. B: powyżej tabliczki znamionowej Konstr. C: powyżej naklejki z ostrzeżeniem Konstr. D: obok zacisków wejściowych (R/L1, S/L2, T/L3) Konstr. Zakres mocy Modele A (A1) hp ( kW) VFD002E11A/21A/23A, VFD004E11A/21A/23A/43A, VFD007E21A/23A/43A, VFD015E23A/43A VFD002E11C/21C/23C, VFD004E11C/21C/23C/43C, VFD007E21C/23C/43C, VFD015E23C/43C VFD002E11T/21T/23T, VFD004E11T/21T/23T/43T, VFD007E21T/23T/43T, VFD015E23T/43T A (A2) B C D hp ( kW) 1-5hp ( kW) hp (5.5-11kW) 20-30hp (15-22kW) VFD002E11P/21P/23P, VFD004E11P/21P/23P/43P, VFD007E21P/23P/43P, VFD015E23P/43P VFD007E11A, VFD015E21A, VFD022E21A/23A/43A, VFD037E23A/43A, VFD007E11C, VFD015E21C, VFD022E21C/23C/43C, VFD037E23C/43C VFD055E23A/43A, VFD075E23A/43A, VFD110E23A/43A, VFD055E23C/43C, VFD075E23C/43C, VFD110E23C/43C VFD150E23A/43A, VFD150E23C/43C, VFD185E43A/43C, VFD220E43A/43C 1-6 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

20 Zworka RFI Rozdział 1 Wprowadzenie Napęd AC może emitować zakłócenia RFI. Zworka filtru RFI pozwala na ograniczenie zakłóceń przewodowych RFI, generowanych do linii zasilania sieciowego. Jeśli napęd zasilany jest z izolowanej sieci zasilającej (IT), zworka filtru RFI winna być odcięta. Wtedy kondensatory RFI (filtrujące) zostaną odłączone od uziemienia celem zabezpieczenia obwodów przed uszkodzeniem (zgodnie z PN-EN ) oraz zredukowany zostanie prąd upływu doziemnego. OSTRZEŻENIE! 1. Nie wolno rozłączać zworki filtru RFI przy załączonym napięciu zasilania AC. Przed odłączeniem zworki należy się upewnić, że odłączono zasilanie sieciowe AC napędu. 2. Luka rozładowywania może powstać, gdy napięcie przejściowe jest wyższe niż 1,000V. Ponadto, kompatybilność elektromagnetyczna napędów AC będzie niższa po odcięciu zworki RFI. 3. Nie wolno odłączać zworki filtru RFI, jeśli zasilanie sieciowe ma szynę zerową uziemioną. 4. Zworka RFI nie może być odcięta gdy przeprowadzane są testy wysokich potencjałów. Zasilanie główne i silnika muszą być odseparowane jeśli jest przeprowadzany test z wysokim napięciem i natężenie prądu zwarcia jest za wysokie. 5. Celem zabezpieczenia napędu przed uszkodzeniem, zworka filtru RFI powinna być odłączona, jeśli napęd został zainstalowany w nieuziemionych systemach zasilania lub jeśli występuje wysoka rezystancja uziomu (ponad 30 omów) Instrukcje demontażu Usuń panel cyfrowy Usuń przednią pokrywę 1. Naciśnij i przytrzymaj zatrzaski po obu stronach pokrywy. 2. Pociągnij pokrywę aby ją usunąć. Krok 1 Krok 2 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

21 Rozdział 1 Wprowadzenie Usuń pokrywę zacisków RST Dla Konstr. B, Konstr. C i Konstr. D: należy jedynie lekko odchylić pokrywę aby ją otworzyć Usuń pokrywę zacisków UVW Dla Konstr. B, Konstr. C i Konstr. D: należy jedynie lekko odchylić pokrywę aby ją otworzyć Dla Konstr. A, nie posiada pokrywy i można ją Dla Konstr. A, nie posiada pokrywy i można ją okablować bezpośrednio. okablować bezpośrednio. Usuń wentylator Usuń kartę rozszerzeń Dla Konstr. A, Konstr. B, Konstr. C i Konstr. D, Dla Konstr. A, Konstr. B, Konstr. C i Konstr. D, naciśnij i przytrzymaj zatrzaski po obu stronach naciśnij i przytrzymaj zatrzaski po obu stronach wentylatora i pociągnij go aby zdemontować. karty rozszerzeń i pociągnij ją aby zdemontować. Z drugiej strony karta rozszerzeń może być zamocowana w napędzie AC za pomocą śrub. 1.2 Przygotowanie do instalacji i okablowania Warunki otoczenia Instaluj napęd AC w otoczeniu spełniającym następujące warunki: Praca Temp. powietrza: Wilgotność: Ciśnienie atmosferyczne: -10 ~ +50 C (14 ~ 122 F) dla UL & cul -10 ~ +40 C (14 ~ 104 F) dla monta żu obok siebie <90%, brak kondensacji 86 ~ 106 kpa 1-8 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

22 Wysokość instalacji: Drgania: Temperatura: <1000m n.p.m. Rozdział 1 Wprowadzenie <20Hz: 9.80 m/s 2 (1G) max 20 ~ 50Hz: 5.88 m/s 2 (0.6G) max -20 C ~ +60 C (-4 F ~ 140 F) Przechowywanie Transport Stopień zanieczyszczenia Wilgotność: Ciśnienie atmosferyczne: Drgania: <90%, brak kondensacji 86 ~ 106 kpa <20Hz: 9.80 m/s 2 (1G) max 20 ~ 50Hz: 5.88 m/s 2 (0.6G) max 2: dobry do zastosowania w warunkach przemysłowych. Minimalne luzy montażowe Konstr. A Luzy montażowe Napęd pojedynczy Instalacja obok siebie Przepływ powietrza 120mm 50mm 120mm 50mm Przepływ powietrza 50mm 50mm 120mm 120mm Konstr. B, C i D Luzy montażowe Napęd pojedynczy Instalacja obok siebie Przepływ powietrza 150mm 150mm Przepływ powietrza 50mm 50mm 50mm 50mm 150mm 150mm Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

23 Rozdział 1 Wprowadzenie Dla serii VFD-E-P: przykładowy system chłodzenia Panel sterujący Temp. w kanale 40 C Prędk. przepływu pow. 2m/sek kanał zbiorczy Radiator użytkownika powinien być zgodny z poniższymi warunkami: 1. Płaskość <0.1mm 2. Chropowatość <6um 3. Smarowanie 10um~12um 4. Moment śrub: 16Kgf-cm 5. Zalecana temp <80 C Napęd AC wentylator OSTRZEŻENIE! 1. Praca napędu, przechowywanie lub transport niezgodne z niniejszymi warunkami mogą prowadzić do uszkodzenia napędu. 2. Niespełnienie zaleceń może mieć wpływ na ważność umowy gwarancyjnej. 3. Należy instalować napęd w pozycji pionowej na płaskiej powierzchni przy pomocy śrub. Każda inna pozycja pracy jest niedopuszczalna. 4. Napęd generuje ciepło podczas pracy. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół jednostki napędowej celem odprowadzenia ciepła. 5. Temperatura radiatora może osiągnąć wartość do 90 C. Materiał, z którego wykonano płytę montażową, musi być odporny na działanie temperatury i nieodkształcalny termicznie. 6. Po zainstalowaniu w zamkniętej przestrzeni (np. szafa), temperatura wokół napędu winna utrzymywać się w granicach 10 ~ 40 C z poprawną wentylacją. NIE WOLNO instalować napędu w obudowach z nieprawidłową cyrkulacją powietrza. 7. Zapobiegaj przyleganiu do radiatora cząstek włókien, skrawków papieru, trocin, cząstek metalicznych itp. 8. Podczas instalowania wielu napędów w pojedynczej szafie winny być one montowane jeden obok drugiego ze stosownymi odstępami. Jeśli zainstalowano jeden napęd nad drugim, należy zastosować metalowy separator celem uniknięcia wzajemnego nagrzewania się napędów Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

24 Instalowacja z separatorem metalowym Rozdział 1 Wprowadzenie Instalacja bez separatora metalowego 120mm 150mm 120mm 150mm A B 120mm 120mm 150mm 150mm Przepływ powietrza A B 120mm 150mm 120mm 150mm Konstr. A Konstr. B, C i D Konstr. A Konstr. B, C i D Udostępnianie szyny DC: Podłączanie szyny DC napędów AC połączonych równolegle 1. Funkcja ta nie jest dostępna dla serii VFD-E-T. 2. Napęd AC może absorbować napięcie wspólne, które jest generowane do szyny DC podczas zwalniania (hamowania). 3. Rozszerzenie funkcji hamowania i stabilizacja napięcia szyny DC. 4. Moduł hamujący może być dodany, aby rozszerzyć funkcje hamowania po podłączeniu równoległym. 5. Tylko ten sam system zasilania napędów może być połączony równolegle. 6. Zalecane jest podłączanie równolegle 5 napędów AC (nie ma ograniczenia mocy ale te 5 napędów musi być tego zasilane z tego samego systemu zasilania). Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

25 Rozdział 1 Wprowadzenie zasilanie powinno być podane w tym samym czasie ( tylko ten sam system zasilania i pojemności może być połączony równolegle ) Zasilanie 208/220/230/380/440/480 ( zależnie od modelu) Moduł hamujący U V W U V W U V W U V W IM IM IM IM Dla Konstr. A, terminal + (-) jest podłączony do terminala+ (-) modułu hamującego. Dla Konstr. B, C i D, terminal +/B1 (-) jest podłączony do terminala+ (-) modułu hamującego. 1.3 Wymiary (Wymiary podane są w mm i w [calach]) 1-12 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

26 Konstrukcja A W W1 D Rozdział 1 Wprowadzenie D1 D2 H H1 S1 S2 Jedn: mm[cale] Konstr. W W1 H H1 D D1 D2 S1 S2 A (A1) 72.0 [2.83] 60.0 [2.36] [5.59] [4.72] [5.98] 50.0 [1.97] 4.5 [0.18] 5.2 [0.20] 5.2 [0.20] A (A2) 72.0 [2.83] 56.0 [2.20] [6.10] [5.63] [4.39] 9.5 [0.37] [0.21] - Konstr. A (A1): VFD002E11A/21A/23A, VFD004E11A/21A/23A/43A, VFD007E21A/23A/43A, VFD015E23A/43A, VFD002E11C/21C/23C, VFD004E11C/21C/23C/43C, VFD007E21C/23C/43C, VFD015E23C/43C, VFD002E11T/21T/23T, VFD004E11T/21T/23T/43T, VFD007E21T/23T/43T, VFD015E23T/43T Konstr. A (A2): VFD002E11P/21P/23P, VFD004E11P/21P/23P/43P, VFD007E21P/23P/43P, VFD015E23P/43P Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

27 Rozdział 1 Wprowadzenie Konstrukcja B W W1 D D1 D2 H1 H S1 S2 Jedn: mm[cale] Konstr. W W1 H H1 D D1 D2 S1 S2 B [3.94] 89.0 [3.50] [6.86] [6.38] [5.98] 50.0 [1.97] 4.0 [0.16] 5.5 [0.22] 5.5 [0.22] Konstr. B (B1): VFD007E11A, VFD015E21A, VFD022E21A/23A/43A, VFD037E23A/43A, VFD007E11C, VFD015E21C, VFD022E21C/23C/43C, VFD037E23C/43C 1-14 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

28 Konstrukcja C Rozdział 1 Wprowadzenie W W1 D D1 D2 S1 H1 H S2 Jedn: mm[cale] Konstr. W W1 H H1 D D1 D2 S1 S2 C [5.12] [4.57] [10.24] [9.70] [6.66] 78.5 [3.09] 8.0 [0.31] 6.5 [0.26] 5.5 [0.22] Konstr. C (C1): VFD055E23A/43A, VFD075E23A/43A, VFD110E23A/43A, VFD055E23C/43C, VFD075E23C/43C, VFD110E23C/43C Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

29 Rozdział 1 Wprowadzenie Konstrukcja D W W1 D D1 D2 S1 H1 H S2 Jedn: mm[cale] Konstr. W W1 H H1 D D1 D2 S1 S2 D [7.87] [7.09] [12.20] [11.42] [7.48] 92.0 [3.62] 10.0 [0.39] 10.0 [0.39] 9.0 [0.35] Konstr. D (D1): VFD150E23A/23C, VFD150E43A/43C, VFD185E43A/43C, VFD220E43A/43C 1-16 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

30 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie Po usunięciu przedniej pokrywy, sprawdź czy zaciski zasilania i sterowania są czyste. Podczas wykonania okablowania przestrzegaj poniższych zaleceń. Informacje ogólne Obowiązujące kody Wszystkie serie VFD-E są dopuszczone przez Underwriters Laboratories, Inc. (UL) i Canadian Underwriters Laboratories (cul), i spełniają wymagania National Electrical Kod (NEC) oraz Canadian Electrical Kod (CEC). Instalacje powinny spełniać wymagania UL i cul oraz instrukcje standardów minimalnych podane w Uwagach okablowania. Przestrzegaj warunków lokalnych, które przekraczają wymagania kodów UL i cul. Przestrzegaj danych technicznych podanych na naklejce napędu AC i tabliczce znamionowej silnika w zakresie danych elektrycznych. "Specyfikacja linii bezpiecznika" w Dodatku B, przedstawia listę zalecanych numerów części bezpieczników dla każdego numeru serii VFD-E. Bezpieczniki te (lub ich odpowiedniki) muszą być użyte w instalacjach, które spełniają wymagania standardów U.L. OSTRZEŻENIE! 1. Należy się upewnić że zasilanie sieciowe jest doprowadzone jedynie do R/L1, S/L2, T/L3. Wszelkie inne podłączenia mogą uszkodzić napęd. Zakres napięcia sieci AC winien odpowiadać specyfikacji na tabliczce znamionowej napędu. 2. Wszystkie napędy VFD-E powinny być bezpośrednio podłączone do szyny uziemiającej celem uniknięcia wyładowań elektrostatycznych oraz porażenia prądem elektrycznym. 3. Należy upewnić się odnośnie poprawności mocowania przewodów zasilających AC celem uniknięcia iskrzenia lub pogorszenia jakości połączeń wskutek drgań. 4. Po zakończeniu okablowania należy dokonać poniższych sprawdzeń: A. Czy wszystkie podłączenia są zgodne ze schematami połączeń? B. Czy nie występują niepodłączone (wiszące) przewody? C. Czy nie ma zwarć pomiędzy zaciskami oraz czy nie ma doziemień? Revision Oct. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

31 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie NIEBEZPIECZEŃSTWO! 1. Po odłączeniu napięcia zasilania sieciowego, obwód pośredniczący napędu może wciąż posiadać niebezpieczne potencjały. Celem uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia elektrycznego, przed otwarciem pokrywy napędu należy odczekać dziesięć minut na rozładowanie kondensatorów wewnętrznych do bezpiecznych wartości napięcia. 2. Instalowanie, okablowanie oraz odbiór techniczny powinny być realizowane jedynie poprzez wykwalifikowany personel przeszkolony w zakresie problematyki napędów AC. 3. Celem uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed rozpoczęciem okablowania napędu VFD-E należy upewnić się, że odłączono nadrzędnie napięcie zasilania sieciowego. 2.1 Okablowanie Podłączenie napędu powinno odbywać się na podstawie schematów elektrycznych z następnych stron niniejszego podręcznika. Nie wolno podłączać modemu ani linii telefonicznej do gniazda portu komunikacyjnego RS-485. Piny 1 i 2 to złącza zasilania tylko dla opcjonalnego, zewnętrznego panelu cyfrowego i nie mogą być używane do komunikacji RS Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

32 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie Rysunek 1 dla modeli z serii VFD-E VFD002E11A/21A, VFD004E11A/21A, VFD007E21A, VFD002E11C/21C, VFD004E11C/21C, VFD007E21C, VFD002E11P/21P, VFD004E11P/21P, VFD007E21P rezystor hamujący BR (op cja ) BUE jedn. hamująca (op cja ) Bezpiecznik/ NFB(B ra k be zpiecznika) + - Silnik R (L1) R(L1) U(T 1) S(L2) S(L2) IM V(T2) 3~ Obwód zalecany, gdy W(T3) zasilanie jest wyłączane E przez błąd wyjścia. E SA Gdy powstaje błąd, MC RB styk będzie ON aby wył. R A Wielofunkcyjne wyjście styków zasilanie i zabezp. RC Patrz rozdział 2.4 po szczegóły. system zasilania. OFF ON R B Ustawienia fabryczne to MC wyświetlanie awarii. +24V R C FWD/Stop MI1 MO1 Ustaw. fabryczne: Ustawienia fabryczne: Tryb NPN REV/Stop MI2 Napęd w trakcie pracy NPN Wyb. prędk. 1 Ustaw. 48V50mA Max. MI3 Sw 1 fabryczne Wyb. prędk. 2 MI4 PN P P atrz Rysunek 7 po okablowa nie trybu NPN i trybu PNP. Ustawienia fabryczne: Tryb ACI AVI Sw2 ACI Przełącznik ACI/AVI Gdy przełączone na AVI, wyświetla się AVI2 Wyb. prędk. 3 Wyb. prędk. 4 Masa cyfrowa 5K Masa analogowa MI5 MI6 DCM E MCM AFM ACM Wielofunkcyjne wyjście transoptora Terminal wielofunkcyjnych wyjść analogowych ustaw. fabr. : częstotl. analog.. / miernik natęż. 0~10VDC/2mA Masa analogowa +10V Zasilanie Interfejs szeregowy RS V 20mA (N IE d la modeli V FD*E*C) AVI 1: Zarezerwowane Główna częstotliwość 2: EV 0 to 10V 47K 3: GND AC I 4: SG- 4-20mA/0-10V 5: SG+ 6: Zarezerwowane AC M 8 1 7: Zarezerwowane E 8: Zarezerwowane Dla modeli VFD*E*C, patrz Rysunek 8. Zaciski obw. głównego( zasilanie) Zaciski obwodu sterującego Ekranowanie i kable E Ustaw. fabr : częstotliwość i Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

33 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie Rysunek 2 dla modeli z serii VFD-E VFD002E23A, VFD004E23A/43A, VFD007E23A/43A, VFD015E23A/43A, VFD002E23C, VFD004E23C/43C, VFD007E23C/43C, VFD015E23C/43C, VFD002E23P, VFD004E23P/43P, VFD007E23P/43P, VFD015E23P/43P R (L1) S(L2) T(L3) Bezpiecznik/ NFB(B ra k be zpiecznika) Obwód zalecany, gdy zasilanie jest wyłączane przez błąd wyjścia. Gdy powstaje błąd, styk będzie ON aby wył. zasilanie i zabezp. system zasilania. Ustaw. fabryczne: Tryb NPN NPN Ustawienia Sw 1 fabryczne PN P Patrz rysune k 7 po okablowa nie trybu NPN i trybu PNP. Ustaw. fabryczne: Tryb ACI AVI Sw 2 5K OFF FWD/Stop REV/Stop Wyb. prędk. 1 Wyb. prędk. 2 Wyb. prędk. 3 Wyb. prędk SA ON MC MC Masa sygnału cyfrowego ACI Przełącznik ACI/AVI Gdy przełącz. na AVI, wyświetla się AVI2 Masa sygnału analogowego + R(L1) S(L2) T(L3) E RB RC +24V MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 DCM E rezystor hamujący BR (op cja ) BUE jedn. hamuj. (op cja ) - U(T 1) V(T2) W(T3) E R A R B R C AFM ACM E Silnik IM 3~ MO1 Ustawienia fabryczne: Napęd w trakcie pracy 48V50mA Max. MCM Wielof. wyjście styków Patrz rozdział 2.4 po szczegóły. Ustaw. fabryczne to wyświetlanie awarii. Wielofunkcyjne wyjście transoptora Terminal analogowych wyjść wielofunkcyjnych ustaw. fabr : Częstotl. analog. / natężenie 0~10VDC/2mA Masa sygnału analogowego Ustaw. fabr. : częstotliwość wyj. +10V Zasilanie Interfejs szeregowy RS V 20mA (N IE dla modeli VFD*E*C) AVI 1: Zarezerwowane Częstotliwość główna 2: EV 0 to 10V 47K 3: GND AC I 4: SG- 4-20mA/0-10V 5: SG+ 6: Zarezerwowane AC M 8 1 7: Zarezerwowane 8: Zarezerwowane E Dla modeli VFD*E*C, patrz rysunek 8. Terminale obw. głównego ( zasilanie) Termin. obw. sterowania Ekranowanie i kable 2-4 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

34 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie Rysunek 3 dla modeli z serii VFD-E VFD007E11A, VFD015E21A, VFD022E21A, VFD007E11C, VFD015E21C, VFD022E21C rezystor hamujący (op cja ) BR R(L1) S(L2) Bezpiecznik/NFB (Brak b ezpiecznika) Obwód zalecany, gdy zasilanie jest wyłączane przez błąd wyjścia. Gdy powstaje błąd, styk będzie ON aby wył. zasilanie i zabezp. system zasilania. Ustaw. fabryczne: Tryb NPN NPN Ustawienie Sw 1 fabryczne PNP Patrz rysune k 7 po okablowa ni e trybu NPN i trybu PNP. Ustaw. fabryczne: Tryb ACI AVI Sw 2 5K OFF FWD/Stop REV/Stop Wyb. prędk. 1 Wyb. prędk. 2 Wyb. prędk. 3 Wyb. prędk SA ON MC MC Masa sygn. cyfrowego AC I Przełącznik ACI/AVI Gdy przełączone na AVI, wyświetla się AVI2. Masa sygn. analogowego +/B1 R(L1) S(L2) E RB RC +24V MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 DCM E B2 - U(T 1) V(T2) W(T3) E RA RB RC AFM ACM E Silnik IM 3~ MO1 Ustaw. fabryczne: Napęd podczas pracy 48V50mA Max. MCM Wielof. styki wyjściowe Patrz rozdział 2.4 po szczeg. Ustawienie fabryczne to wyświetlanie awarii. Wielofunkcyjne wyjście transoptora Terminal wielofunkcyjnych wyjść analogowych ustaw. fabr. : Analog owa. częstotl. / natężenie 0~10VDC/2mA Masa sygn. analogowego Ustaw. fabryczne: częstotliwość wyjściowa +10V Zasilanie Int erfejs szeregowy RS V 20mA (N IE dla modeli VFD*E*C) AVI 1: Zarezerwowane Częstotliwość główna 2: EV 0 to 10V 47K 3: GND ACI 4: SG- 4-20mA/0-10V 5: SG+ ACM 6: Zarezerwowane 8 1 7: Zarezerwowane E 8: Zarezerwowane Dla modeli patrz rysunek VFD*E*C, 8. Terminale obw. głównego ( zasilanie) Termin. obw. sterowania Ekranowanie i kable Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

35 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie Rysunek 4 dla modeli z serii VFD-E VFD022E23A/43A, VFD037E23A/43A, VFD055E23A/43A, VFD075E23A/43A, VFD110E23A/43A, VFD022E23C/43C, VFD037E23C/43C, VFD055E23C/43C, VFD075E23C/43C, VFD110E23C/43C, VFD150E23A/23C, VFD150E43A/43C, VFD185E43A/43C, VFD220E43A/43C rezystor hamujący (op cja ) BR R(L 1) S(L2) Bezpiecznik/NFB(B ra k be zpiecznikia) T(L3) Obwód zalecany, gdy zasilanie jest wyłączane przez błąd wyjścia. Gdy powstaje błąd, styk będzie ON aby wył. zasilanie i zabezp. system zasilania. Ustaw. fabryczne: Tryb NPN NPN Ustawienie Sw1 fabryczne PNP Patrz rysune k 7 po okablowa nie trybu NPN i trybu PNP. Ustaw. fabryczne: Tryb ACI AVI Sw2 5K OFF FWD/Stop REV/Stop Wyb. prędk. 1 Wyb. prędk. 2 Wyb. prędk. 3 Wyb. prędk SA ON MC Masa sygn. cyfrowego MC ACI Przełącznik ACI/AVI Gdy przełączone na AVI, wyświetla się AVI2 Masa sygn. analogowego +/B1 R(L1) S(L2) T(L3) E RB RC +24V MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 DCM E B2 - U(T 1) V(T2) W(T3) E RA RB RC AFM ACM E Silnik IM 3~ MO1 Ustawienie fabryczne: Napęd podczas pracy 48V50mA Max. MCM Wielofunk. styki wyjściowe Patrz rozdział 2.4 po szczegóły. Ustawienie fabryczne to wyświetlanie awarii. Wielofunkcyjne wyjście transoptora Terminale wielofunkcyjne wyjść analogowych ustaw. fabr. : Analog owa częstotl./ natężenie 0~10VDC/2mA Masa sygn. analogowego Ustaw. farbryczne: częstotliwość wyjściowa +10V Zasilanie Interfejs szeregowy RS V 20mA (N IE d la modeli V FD*E*C) AVI 1: Zarezerwowane Częstotliwość główna 2: EV 0 to 10V 47K 3: GND ACI 4: SG- 4-20mA/0-10V 5: SG+ 6: Zarezerwowane ACM 8 1 7: Zarezerwowane E 8: Zarezerwowane Dla modeli VFD*E*C, patrz rysunek 8. Terminale obw. głównego( zasilanie) Terminale obw. sterującego Ekranowanie i kable 2-6 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

36 Rysunek 5 dla modeli z serii VFD-E VFD002E11T/21T, VFD004E11A/21T, VFD007E21T Rozdział 2 Instalacja i okablowanie R(L1) Bezpiecznik/ NFB(Brak bezpiecznika) S(L2) Obwód zalecany, gdy zasilanie jest wyłączane przez błąd wyjścia. Gdy powstaje błąd styb będzieon aby wył. zasilanie i zabezp. system zasilania. Ustaw. fabryczne: Tryb NPN NPN Ustawienie Sw1 fabryczne PN P Patrz rysune k 7 po okablowa ni e trybu NPN mode and i trybu PNP. Ustawienie fabryczne: Tryb ACI AVI Sw 2 5K OFF FWD/Stop REV/Stop Wyb. prędk. 1 Wyb. prędk. 2 Wyb. prędk. 3 Wyb. prędk SA ON MC Masa sygn. cyfrowego MC AC I Przełącznik ACI/AVI Gdy przełączone na AVI, wyświetla się AVI2 Masa sygn. analogowego B1 R(L1) S(L2) E RB RC +24V MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 DCM E BR rezyst. hamuj. (op cja ) B2 U(T 1) V(T2) W(T3) E RA RB RC AFM AC M E Silnik IM 3~ MO1 Ustawienie fabryczne: Napęd podczas pracy 48V50mA Max. MCM Wielofunkcyjne styki wyjściowe Patrz rozdział 2.4 po szczegóły. Ustawienie fabryczne to wyświetlanie awarii Wielofunkcyjne wyjście transoptora Terminale wielofunkcyjne wyjść analogowych ustaw. fabrycz. : Analog owa częstotl./ natężenie 0~10VDC/2mA Masa sygn. analogowego Ustaw. fabryczne: częstotliwość wyjściowa +10V Zasilanie +10V 20mA AVI RS-485 Częstotliwość główna Interfejs szeregowy 0 to 10V 47K 1: Zarezerwowane ACI 2: EV 4-20mA/0-10V 3: GND ACM 4: SG : SG+ E 6: Zarezerwowane 7: Zarezerwowane 8: Zarezerwowane Terminale obw. głównego (power) Terminale obw. sterowania Ekranowanie i kable UWAGA Dla serii VFD-E-T, rezystor hamujący może być użyty przez podłączenie terminali (B1 i B2) bezpośrednio. Jednak nie może być podłączony do szyny DC-BUS równolegle. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

37 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie Rysunek 6 dla modeli z serii VFD-E VFD002E23T, VFD004E23T/43T, VFD007E23T/43T, VFD015E23T/43T R(L1) S(L2) Bezpiecznik/ NFB(Bra k b ezpiecznika) T(L3) Obwód zalecany, gdy zasilanie jest wyłączane przez błąd wyjścia. Gdy powstaje błąd styk będzie ON aby wył. zasilanie i zabezp. system zasilania. Ustawienie fabryczne: Tryb NPN NPN Sw 1 Ustawienie fabryczne PN P Patrz rysune k 7 po okablowa ni e trybu NPN i trybu PNP. Ustawienie fabryczne: Tryb ACI AVI Sw2 5K OFF FWD/Stop REV/Stop Multi-step 1 Multi-step 2 Multi-step 3 Multi-step SA ON MC Digital Signal Common AC I Przełącznik ACI/AVI Gdy przełączone na AVI, wyświetla się AVI2 Analog Signal Common MC B1 R(L1) S(L2) T(L3) E R B RC +24V MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 DCM E BR rezyst. hamuj. (op cja ) B2 U(T 1) V(T2) W(T3) E RA RB RC AFM ACM E Silnik IM 3~ MO1 Ustawienie fabryczne: Napęd podczas pracy 48V50mA Max. MC M Wielofunk. styki wyjściowe Patrz rozdział 2.4 po szczegóły. Ustawienie fabryczne to wyświetlanie awarii Wielofunkcyjne styki transoptora Terminale wielofunkcyjne wyjść analogowych ustaw. fabr. : Analog owa częstotl./ natężenie 0~10VDC/2mA Masa sygn. analogowego Ustw. fabryczne: częstotliwość wyjściowa +10V Zasilanie +10V 20mA AVI RS-485 Częstotliwość główna Interfejs szeregowy 0 to 10V 47K 1: Zarezerwowane AC I 2: EV 4-20mA/0-10V 3: GND AC M 4: SG : SG+ E 6: Zarezerwowane 7: Zarezerwowane 8: Zarezerwowane Terminale obw. głównego (power) Terminale obw. sterowania Ekranowanie i kable UWAG A Dla seriivfd-e-t, rezystor hamujący może być użyty przez podłączenie terminali (B1 B2) i bezpośrednio. Jednak nie może być podłączony do szyny DC równolegle. 2-8 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

38 Rysunek 7 Okablowanie dla trybu NPN i trybu PNP A. Tryb NPN bez zewnętrznego zasilania NPN Rozdział 2 Instalacja i okablowanie PNP Ustaw. fabryczne Wyb. prędk. 1 Wyb. prędk. 2 Wyb. prędk. 3 Wyb. prędk. 4 Masa sygn. cyfrowego B. Tryb NPN z zewnętrznym zasilaniem NPN 24 + Vdc - PNP Ustaw. fabryczne Wyb. prędk. 1 Wyb. prędk. 2 Wyb. prędk. 3 Wyb. prędk. 4 C. Tryb PNP bez zewnętrznego zasilania NPN Sw1 PNP Ustaw. fabryczne Wyb. prędk. 1 Wyb. prędk. 2 Wyb. prędk. 3 Wyb. prędk. 4 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

39 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie D. Tryb PNP z zewnętrznym zasilaniem NPN Sw1 PNP Ustaw. fabryczne Wyb. prędk. 1 Wyb. prędk. 2 Wyb. prędk. 3 Wyb. prędk Vdc - ii Rysunek 8 Definicje pinów RJ-45 dla modeli VFD*E*C PIN Sygnał Opis 1 CAN_H Komunikacja CAN BUS 2 CAN_L Komunikacja CAN BUS 3 CAN_GND Masa / 0V /V- 4 SG+ Komunikacja RS SG- Komunikacja RS CAN_GND Masa / 0V /V- OSTRZEŻENIE! 1. Podłączenia obwodów silnoprądowego i sterującego winny być wzajemnie odseparowane. 2. Dla obwodów sterujących należy stosować przewody i kable ekranowane i nie należy wystawiać nieosłoniętych przewodów na zewnątrz terminali. 3. Dla obwodów silnoprądowych należy stosować kable w ekranie i uziemienie obu końców ekranu. 4. Uszkodzona izolacja pokryw lub okablowania może powodować zagrożenie zdrowia lub zniszczenia obwodów/sprzętu. 5. Napęd, silnik oraz oprzewodowanie mogą powodować zakłócenia radiowe. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzeń, należy zadbać o prawidłowe działanie czujników otoczenia i urządzeń. 6. W przypadku, gdy terminale wyjściowe U/T1, V/T2, i W/T3 napędu AC są podłączone do odpowiednich terminali silnika U/T1, V/T2, i W/T3, aby na stałe odwrócić kierunek obrotów silnika należy zamienić miejscami dowolne dwa przewody silnika. 7. W przypadku długich kabli silnikowych występują wysokie szczytowe wartości prądu wskutek 2-10 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

40 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie ich pojemności, powodujące działanie blokady przetężeniowej. Aby temu zapobiec, zaleca się stosowanie kabli o długości poniżej 20m dla mocy do 3.7kW oraz poniżej 50m dla mocy od 5.5kW wzwyż. W przypadku dłuższych kabli niezbędne jest stosowanie dławików wyjściowych. 8. Należy uziemiać oddzielnie napęd, silniki dużej mocy i spawarki. 9. Należy używać przewodów możliwie najkrótszych i zgodnych z lokalnymi normami. 10. Napędy rodziny VFD-E nie posiadają wbudowanego rezystora hamowania. Szczegóły odnośnie rezystorów hamowania zawarto w Dodatku B. 11. Można zainstalować wiele napędów VFD-E w ramach pojedynczego systemu napędowego. Wszystkie napędy winny być bezpośrednio uziemione do zacisku szyny, jak na rysunkach. Upewnij się, że nie ma pętli uziemienia. Znakomicie Dobrze Niedozwolone Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

41 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie 2.2 Okablowanie zewnętrzne ZASILANIE Filtr EMI R/L1 S/L2 T/L3 U/T1 V/T2 W/T3 Silnik BEZP./NFB Stycznik magnetyczny Wejcie AC reaktora liniowego +/B1 B2 Reaktor fazy zerowej - Rezystor hamujący Jednostka hamująca Reaktor fazy zerowej Wyjście AC reaktora liniowego BUE BR Pozycja Zasilanie sieciowe Bezp./NFB (Opcja) Stycznik (Opcja) Wejściowe dławiki AC (Opcja) Dławik fazy zerowej (rdzeń ferrytowy) (Opcja) Filtr EMI Rezystor hamujący i jednostka hamująca (Opcja) Dławiki wyjściowe (Opcja) Wyjaśnienie Przestrzegaj wymagań dla zasilania podanych w Dodatku A. Podczas załączania zasilania napędu występuje prąd udarowy. Prosimy o zapoznanie się z Dodatkiem B, celem wybrania właściwego zabezpieczenia Użycje NFB jest opcjonalne. Nie należy korzystać ze styczników elektromagnetycznych do załączania pracy napędu. Redukuje to czas eksploatacji napędu. Wykorzystywać celem podniesienia współczynnika mocy na wejściu, redukcji harmonicznych i ochrony przed zaburzeniami sieci (udary, wart. szczyt., załamania, przerwy). Stosować dławiki wejściowe jeśli moc źródła zasilania przekracza 500kVA oraz sześciokrotnie przekracza moc przemiennika, lub gdy długość kabli zasilania sieciowego <= 10 metrów.w dodatku B podano więcej szczegółów. Dławiki fazy zerowej służą do redukcji zakłóceń radiowych, zwłaszcza gdy odbiorniki umiejscowione są w pobliżu napędu. Sprawdzają się zarówno na wejściu jak i na wyjściu napędu. Jakość tłumienia jest dobra dla szerokiego zakresu od AM do 10MHz. Szczegóły zawarto w Dodatku B. (RF220X00A) Redukuje elektromagnetyczne. interferencje Pozwala skrócić czas hamowania silnika. Szczegóły zamieszczono w Dodatku B. Przepięcia udarowe na silniku zależą od długości kabla. Dla długości powyżej 20 metrów należy stosować 2-12 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

42 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie 2.3 Obwód główny Połączenia obwodu głównego Rysunek 1 Dla konstr. A: VFD002E11A/21A/23A, VFD004E11A/21A/23A/43A, VFD007E21A/23A/43A, VFD015E23A/43A, VFD002E11C/21C/23C, VFD004E11C/21C/23C/43C, VFD007E21C/23C/43C, VFD002E11P/21P/23P, VFD004E11P/21P/23P/43P, VFD007E11P/21P/23P/43P, VFD015E23P/43P Rysunek 2 Brak bezpiecznika (NFB) MC R S T R(L1) S(L2) T(L3) E Rezystor hamujący(op cja) BR Jednostka hamująca BUE (Op cja) + - U(T1) V(T2) W(T3) E Silnik Dla konstr. B: VFD007E11A, VFD015E21A, VFD022E21A/23A/43A, VFD037E23A/43A, VFD007E11C, VFD015E21C, VFD022E21C/23C/43C, VFD037E23C/43C Dla konstr. C: VFD055E23A/43A, VFD075E23A/43A, VFD110E23A/43A, VFD055E23C/43C, VFD075E23C/43C, VFD110E23C/43C Dla konstr. D: VFD150E23A/23C, VFD150E43A/43C, VFD185E43A/43C, VFD220E43A/43C Rysunek 3 Brak bezpiecznika (NFB) MC R S T Rezystor hamujący (Op cja ) BR +/B1 R(L1) S(L2) T(L3) E B2 - U(T1) V(T2) W(T3) E IM 3~ Silnik Dla konstr. A: VFD002E11T/21T/23T, VFD004E11T/21T/23T/43T, VFD007E21T/23T/43T, VFD015E23T/43T R S T Brak bezpiecznika (NFB) MC R(L1) S(L2) T(L3) E B1 BR Rezystor hamujący (Op cja) B2 U(T1) V(T2) W(T3) E IM 3~ Silnik IM 3~ Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

43 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie Symbol zacisków R/L1, S/L2, T/L3 U/T1, V/T2, W/T3 +/B1~ B2 +/B1, - Objaśnienie funkcji zacisków Zaciski do podłączenia zasilania AC (1-fazowego/3-fazowego) Zaciski wyjściowe do podłączenia silnika 3-fazowego do napędu. Zaciski do podłączenia rezystora hamowania (opcja) Zaciski do podłączenia zewnętrznej jednostki hamującej (seria BUE) Zacisk uziemienia. OSTRZEŻENIE! Zaciski zasilania sieciowego (R/L1, S/L2, T/L3) Podłączyć zasilanie sieciowe AC 3-fazowe (1-fazowe dla rodziny */E21) do zacisków (R/L1, S/L2, T/L3) poprzez zabezpieczenie sieciowe. Nie jest konieczne zachowanie kolejności faz. Zaleca się dodanie stycznika magnetycznego (MC) w okablowaniu wejścia zasilania aby szybko odciąć zasilanie i zredukować uszkodzenia podczas aktywacji funkcji zabezpieczających napędu AC. Oba końce MC powinny posiadać zabezpieczenie przepięciowe R-C. Należy upewnić się odnośnie poprawności dokręcenia zacisków śrubowych zasilania AC celem uniknięcia iskrzenia oraz poluzowania połączeń wskutek drgań. Należy stosować napięcie i natężenie prądu wg regulacji zawartych w Dodatku A. Podczas używania głównego wyłącznika różnicowoprądowego (RCD), dobierz wyłącznik o czułości 200 ma lub wyższej i czasem zadziałania nie większym niż 0.1 sekundy aby uniknąć niepożądanego wyłączania. Dla RCD stosowanego przed napędem AC, wybierz wyłącznik o czułości 30 ma lub wyższej. Nie wolno sterować rozruchem i zatrzymaniem silnika poprzez załączanie i wyłączanie napięcia zasilania AC. Sterowanie należy realizować za pomocą komend podawanych na zaciski sterujące. W przypadku konieczności odłączania napięcia zasilania zaleca się korzystanie z tej możliwości nie częściej niż JEDEN cykl na godzinę. NIE należy podłączać modeli 3-fazowych do 1-fazowego źródła zasilania Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

44 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie Zaciski wyjściowe obwódu głównego (U, V, W) Ustawieniem fabrycznym kierunku operacji jest kierunek do przodu FWD. Metody sterowania kierunkiem operacji są następujące: metoda 1: ustawiana przez parametry komunikacji (patrz Grupa 9). metoda 2: sterowanie przez opcjonalny panel KPE-LE02 (patrz Dodatek B) Jeśli to niezbędne, można zainstalować filtr na zaciskach wyjściowych U/T1, V/T2, W/T3 napędu. Należy używać filtrów indukcyjnych. NIE WOLNO podłączać kondensatorów kompensacyjnych lub L-C (Induktancja- Pojemność) oraz R-C (Rezystancja-Pojemność), chyba, że zostały zaaprobowane przez firmę Delta. NIE WOLNO podłączać kondensatorów kompensacyjnych oraz jakichkolwiek układów ochrony przepięciowej na zaciskach wyjściowych napędu AC. Należy stosować silniki z właściwą izolacyjnością, przystosowane do pracy z napędami AC. Zaciski [+/B1, B2] do podłączania rezystorów hamowania Rezystor hamujący(o p cja) BR Jednostka hamująca (op cja) Patrz DodatekB po szczegóły. BR BR BUE +/B1 B2 B1 B2 +/B1 - Dla aplikacji z częstym hamowaniem stromościowym, krótkim czasem hamowania lub potrzebą zwiększenia momentu hamowania konieczne jest podłączenie rezystora hamowania. Jeśli napęd posiada wbudowany tranzystor hamowania (Konstr. B, Konstr. C i Modele VFDxxxExxT), należy podłączyć rezystor hamowania do zacisków [+/B1, B2] lub [B1, B2]. Modele konstr. A nie posiadają wbudowanego tranzystora hamowania. Należy zastosować opcjonalną zewnętrzną jednostkę hamującą (seria BUE) i rezystor hamujący. Przejrzyj instrukcję obsługi dla serii BUE po szczegóły. Podłącz zaciski [+(P), -(N)] jednostki hamującej do napędu AC pod zaciski [+/B1, -]. Długość okablowania powinna być mniejsza niż 5m razem z kablem. Gdy zaciski nie są używane, pozostaw zaciski [+/B1, -] otwarte. OSTRZEŻENIE! Zwarcie zacisków [B2] lub [-] do [+/B1] może spowodować uszkodzenie napędu AC. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

45 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie Zaciski obwodu głównego Konstr. A Zaciski obwodu głównego: R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3,, +, - Modele Kabel Moment Typ kabla VFD002E11A/21A/23 VFD004E11A/21A/23A/ 43A VFD007E21A23A/43A VFD015E23A/43A VFD002E11C/21C/3C VFD004E11C/21C/23C/ 43C VF007E21C/23C/43C VFD015E23C/43C VFD002E11T/21T/23T VFD004E11T/21T/23T/ 3T VFD007E21T/23T/43T VFD015E23T/43T VFD002E11P/21P/23P VFD004E11P/21P/23P/ 43P VFD007E21P/23P/43P VFD015E23P/43P AWG. ( mm 2 ) 14kgf-cm (12in-lbf) Miedziany tylko, 75 Konstr. B Zaciski obwodu głównego: R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3,, +/B1, B2, - Modele Kabel Moment Typ kabla VFD007E1A, VFD015E21A, VFD022E21A/23A/43, VFD037E23A/4A, VFD007E11C, VFD015E21C, VFD022E21C/23C/3, VFD037E23C/43C, 18kgf-cm Miedziany 8-18 AWG. ( mm 2 (15.6inlbf) Tylko, ) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

46 Konstr. C Rozdział 2 Instalacja i okablowanie Zaciski obwodu głównego: R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3,, +/B1, B2, - Modele Kabel Moment Typ kabla VFD055E23A/43A, VFD075E23/43A, VFD110E23A/43A, VFD055E23C/43C, VFD075E23C/43C, VFD110E23C/43C 6-16 AWG. ( mm 2 ) 30kgf-cm (26in-lbf) Miedziany Tylko, 75 Aby podłączyć przewody 6 AWG (13.3 mm 2 ), użyj zacisków z pierścieniem. Konstr. D Zaciski obwodu głównego: R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3,, B1, B2, +, - Modele Kabel Moment Typ kabla VFD150E23A/23C, VFD150E43A43C, VFD185E43A/43C, VFD220E43A/43C 4-14 AWG. ( mm 2 ) 57kgf-cm (49.5in-lbf) Miedziany Tylko, Zaciski sterowania Schemat obwodu wejść cyfrowych (NPN natężenie 16mA.) Tryb NPN +24 Tryb PNP DCM Terminal wejść wielofunk. Terminal wejść wielofunk. DCM Obwód wewnętrzny +24V Obwód wewnętrzny Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

47 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie Pozycja zacisków sterowania RA RB RC AFM MCM MO1 RS-485 Symbole i funkcje zacisków MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 DCM DCM 24V ACM AVI ACI 10V Symbole zacisków Funkcje zacisków Nastawy MI1 MI2 Wejście wielofunkcyjne 1 Wejście wielofunkcyjne 2 Zaciski przeznaczone do podawania komendy START/STOP oraz do wyboru kierunku obrotów. Do programowania funkcji tych wejść służy parametr Pr MI3 Wejście wielofunkcyjne 3 MI4 Wejście wielofunkcyjne 4 MI5 Wejście wielofunkcyjne 5 Do wejść można przypisać wybraną funkcję. Do programowania wejść wielofunkcyjnych służą parametry Pr do Pr MI6 Wejście wielofunkcyjne 6 +24V Źródło napięcia DC +24VDC, 20mA używane dla trybu PNP. DCM Masa cyfrowa Masa dla wejść cyfrowych, używana dla trybu NPN. RA RB RC Wyjście przekaźnikowe (styk normalnie otwarty N.O.) Wyjście przekaźnikowe (styk normalnie zamknięty N.C.) Zacisk wspólny styków wyjścia przekaźnikowego Obciążalność: Obciążenie rezystancyjne: 5A(N.O.)/3A(N.C.) 240VAC 5A(N.O.)/3A(N.C.) 24VDC Obciążenie indukcyjne: 1.5A(N.O.)/0.5A(N.C.) 240VAC 1.5A(N.O.)/0.5A(N.C.) 24VDC Do programowania funkcji wyjścia przekaźnikowego służy parametr Pr Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

48 Symbole zacisków Funkcje zacisków Rozdział 2 Instalacja i okablowanie Nastawy Max.napięcie 48VDC, obciążalność 50mA Do programowania funkcji wyjścia transoptorowego służy Pr MO1-DCM Max: 48Vdc 50mA MO1 Wyjście transoptorowe 1 Mo1 MCM internal circuit MCM Masa wyjścia transoptorowego Wspólne dla wyjść wielofunkcyjnych +10V Zasilanie potencjometru +10VDC, obciążalność 3mA AVI Wej. analogowe napięciowe +10V Obwód AVI AVI ACM obwód wewnętrzny Impedancja: 47kΩ Rozdzielczość:: 10 bit Zakres: 0 ~ 10VDC = Wybór: 0 ~ Max. częstotliw. wyjściowej (Pr.01.00) Pr.02.00, Pr.02.09, Pr Nastawy: Pr ~ Pr.04.14, 04.19~04.23 ACM Masa wejść analogowych Wspólna masa dla AVI, ACI, AFM ACI AFM Wejście analog. prądowe Obwód ACI ACI ACM obwód wewnętrzny Wyjście analog. napięciowe Obwód ACM AFM 0~10V potencjometr Max. 2mA obwód wewnętrzny ACM Impedancja: Rozdzielczość: 10 bit 250Ω/100kΩ Zakres: 4 ~ 20mA = Wybór: Nastawy: 0 do 10V, 2mA Impedancja: 0 ~ Max. częstotl. wyjściowej (Pr.01.00) Pr.02.00, Pr.02.09, Pr Pr ~ Pr kΩ Natęż. wyjściowe: 2mA max Rozdzielczość: 8 bitów Zakres: Nastawy: 0 ~ 10VDC Pr ~ Pr UWAGA: Przewody dla sygnałów sterujących: 18 AWG (0.75 mm 2 ) ekranowane. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

49 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie Wejścia analogowe(avi, ACI, ACM) Analogowe sygnały wejściowe są podatne na zakłócenia. Należy używać krótkich i uziemionych przewodów ekranowanych (<20m). Jeśli zakłócenia mają charakter indukcyjny, poprawę może przynieść podłączenie ekranu do zacisku ACM. Jeśli wejściowe sygnały analogowe są zakłócane przez napęd, zaleca się podłączenie kondensatora (ok. 0.1 µf) oraz rdzenia ferrytowego zgodnie z rysunkiem poniżej: C rdzeń ferrytowy AVI/ACI ACM Wykonać co najmniej 3 zwoje wokół pierścienia dla każdego z przewodów Wejścia cyfrowe (MI1~MI6, DCM) Podczas korzystania ze styków lub łączników do sterowania wejściami cyfrowymi, należy stosować podzespoły wysokiej jakości celem uniknięcia nadmiernych drgań styków. Wyjścia cyfrowe (MO1, MCM) Podłączyć wyjścia cyfrowe z zachowaniem polaryzacji (patrz rysunek okablowania). Podczas podłączania przekaźnika do wyjść cyfrowych, zbocznikować cewkę przekaźnika diodą zwrotną lub elementem kompresującym przepięcia. Uwagi ogólne Przewody sterujące winny być umiejscowione jak najdalej od przewodów silnoprądowych. Jeśli to możliwe, układać je wzajemnie pod kątem 90º. Przewody sterujące napędem AC powinny być odpowiednio zainstalowane, przede wszystkim nie powinny dotykać żadnych elementów na wysokim potencjale sieci zasilającej. Uszkodzona izolacja okablowania może powodować zagrożenia dla personelu oraz znaczące zniszczenia obwodów i sprzętu wskutek kontaktu z wysokimi potencjałami Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

50 Specyfikacja zacisków sterowania Rozdział 2 Instalacja i okablowanie RA RB RC Pozycje zacisków sterujących Zaciski 2 AFM MCM MO1 MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 DCM DCM 24V ACM AVI ACI 10V Zaciski 1 Port RS-485 Konstr. Zaciski sterujące Moment obr. Przewody A, B, C Zaciski 1 5 kgf-cm (4.4 in-lbf) AWG ( mm 2 ) Zaciski 2 2 kgf-cm (1.7 in-lbf) AWG ( mm 2 ) Konstr. A: VFD002E11A/21A/23A, VFD004E11A/21A/23A/43A, VFD007E21A/23A/43A, VFD015E23A/43A, VFD002E11C/21C/23C, VFD004E11C/21C/23C/43C, VFD007E21C/23C/43C, VFD015E23C/43C, VFD002E11T/21T/23T, VFD004E11T/21T/23T/43T, VFD007E21T/23T/43T, VFD015E23T/43T, VFD002E11P/21P/23P, VFD004E11P/21P/23P/43P, VFD007E21P/23P/43P, VFD015E23P/43P Konstr. B: VFD007E11A, VFD015E21A, VFD022E21A/23A/43A, VFD037E23A/43A, VFD007E11C, VFD015E21C, VFD022E21C/23C/43C, VFD037E23C/43C Konstr. C: VFD055E23A/43A, VFD075E23A/43A, VFD110E23A/43A, VFD055E23C/43C, VFD075E23C/43C, VFD110E23C/43C Konstr. D: VFD150E23A/43A, VFD150E23C/43C, VFD185E43A/43C, VFD220E43A/43C Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

51 Rozdział 2 Instalacja i okablowanie Ta strona celowo została zostawiona pusta Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

52 Rozdział 3 Panel cyfrowy i uruchamianie Upewnij się, że okablowanie jest wykonane w sposób prawidłowy. W szczególności sprawdź, czy zaciski wyjściowe U/T1, V/T2, W/T3 NIE są podłączone do źródła zasilania i czy napęd jest poprawnie uziemiony. Sprawdź czy do napędu AC nie podłączono innych urządzeń. NIE dotykaj napędu AC wilgotnymi rękami. Sprawdź czy dioda LED READY świeci się po podaniu zasilania. Sprawdź czy połączenie jest poprawne gdy wybrano opcję z panelu KPE-LE02. Uruchamianie powinno być zatrzymane gdy pojawi się błąd, należy sprawdzić Kody błędów i ich zapobieganie aby rozwiązać problem. NIE dotykaj zacisków U, V, W gdy zasilanie jest nadal podawane do L1/R, L2/S, L3/T nawet gdy napęd AC jest zatrzymany. Kondensatory sieci DC mogą nadal posiadać nieznany poziom napięcia, nawet jeśli zasilanie zostało odłączone. 3.1 Panel Na panelu są trzy diody LED: LED READY: zapala się po podłączeniu zasilania. Po wyłączeniu zasilania nie zostanie wyłączona aż do wyładowania kondensatorów do bezpiecznego poziomu napięcia. LED RUN: zapala się gdy silnik pracuje. LED FAULT: zapala się przy wystąpieniu błędu. Revision Oct. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

53 Rozdział 3 Panel cyfrowy i uruchamianie 3.2 Metody sterowania (pracy) Możliwe jest wybranie następujących metod sterowania napędem VFD-E: przez interfejs komunikacjyjny, przez zaciski sterujące i poprzez opcjonalny panel KPE-LE02. Metoda sterowania Źródło częstotliwości Źródło komend operacji Sterowanie przez interfejs komunikacyjny Gdy ustawiono komunikację przez PC, należy użyć konwertera VFD-USB01 lub IFD8500 do połączenia z PC. Patrz ustawienia adresu komunikacyjnego 2000H i 2001H po szczegóły. 3-2 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

54 Rozdział 3 Panel cyfrowy i uruchami anie Sterowanie przez sygnał zewnętrzny Ustaw. fabryczne: Tryb NPN NPN Ustawienie Sw1 fabryczne PNP FWD/Stop REV/Stop Wyb. prędk. 1 Wyb. prędk. 2 Wyb. prędk. 3 Wyb. prędk. 4 Masa sygn. cyfrowego +24V MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 DCM E * NIE podłączaj zasilania wys. napięcia bezpośrednio do powyższych terminali. +10V 3 Zasilanie Ustaw. fabryczne: +10V 3mA Tryb ACI 5K 2 AVI AVI Częstotl. główna Sw2 1 0 to 10V 47K ACI ACI Przełącznik ACI/AVI 4-20mA/0-10V Gdy przełączono na AVI, ACM wyświetla się AVI2 Masa sygn. analogowego E Rysunek 3-1 MI3-DCM (Ustaw Pr.04.05=10) MI4-DCM (Ustaw Pr.04.06=11) Zaciski wej. zewn.: MI1-DCM MI2-DCM Sterowanie z opcjonalnego panelu (KPE-LE02) 3.3 Uruchomienie próbne Ustawieniem fabrycznym źródła komend sterujących jest terminal zewnętrzny (Pr.02.01=2). 1. Oba wejścia MI1-DCM i MI2-DCM muszą być podłączone do przełącznika przełączającego tryby FWD/STOP i REV/STOP. 2. Podłącz potencjometr pod wejście AVI, 10V i DCM lub podłącz zasilanie 0-10Vdc do AVI- DCM (jak pokazano na rysunku 3-1) 3. Ustaw potencjometr lub zasilanie AVI-DCM 0-10Vdc na mniejsze niż 1V. 4. Ustaw MI1=On dla ruchu do przodu FWD.Jeśli chcesz zmienić kierunek na do tyłu RWD, należy ustawić MI2=On. Jeśli chcesz zwalniać do zatrzymania, ustaw MI1/MI2=OFF. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

55 Rozdział 3 Panel cyfrowy i uruchamianie 5. Sprawdź poniższe warunki: Sprawdź czy kierunek obrotów silnika jest prawidłowy. Sprawdź czy silnik pracuje stabilnie bez nadmiernego hałasu i drgań. Sprawdź czy przyspieszanie i hamowanie jest łagodne. Jeśli chcesz przeprowadzić uruchomienie próbne używając opcjonalnego panelu cyfrowego, stosuj się do poniższych kroków. 1. Podłącz panel cyfrowy do napędu AC 2. Po podaniu zasilania, sprawdź czy wyświetlacz LED pokazuje F 0.0Hz. 3. Ustaw Pr.02.00=0 i Pr.02.01=0. (Patrz Dodatek B po szczegóły operacji) 4. Naciśnij klawisz aby ustawić częstotliwość ok. 5Hz. 5. Naciśnij klawisz dla ruchu do przodu (FWD). Jeśli chcesz zmienić kierunek na do tyłu (REV), należy nacisnąć na stronie. Jeśli chcesz zwalniać do zatrzymania naciśnij klawisz. 6. Sprawdź poniższe warunki: Sprawdź czy kierunek obrotów silnika jest prawidłowy. Sprawdź czy silnik pracuje stabilnie bez nadmiernego hałasu i drgań. Sprawdź czy przyspieszanie i hamowanie jest łagodne. Gdy rezultat uruchomienia próbnego jest prawidłowy, uruchom normalną pracę. 3-4 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

56 Rozdział 4 Parametry Parametry VFD-E podzielono na 14 grup wg stopnia zaawansowania ustawień. W większości aplikacji, użytkownik może zakończyć ustawianie wszystkich parametrów przed uruchomieniem bez potrzeby ponownej zmiany ustawień podczas pracy. Poniżej podano 14 grup: Grupa 0: Parmetry użytkownika Grupa 1: Paramtery podstawowe Grupa 2: Parametry trybu pracy Grupa 3: Parametry funkcji wyjściowych Grupa 4: Parametry funkcji wejściowych Grupa 5: Parametry wielostopniowej prędkości Grupa 6: Parametry funkcji ochronnych Grupa 7: Parametry silnika Grupa 8: Parametry specjalne Grupa 9: Parametry komunikacyjne Grupa 10: Parametry sterowania PID Grupa 11: Parametry wielofunkcyjnych wejść /wyjść dla kart rozszerzeń Grupa 12: Parametry analogowych wejść/wyjść dla kart rozszerzeń Grupa 13: Parametry funkcji PG dla kart rozszerzeń Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

57 Rozdział 4 Parametry 4.1 Spis nastaw parametrów : Ten symbol oznacza, że parametr może być zmieniony podczas pracy (aktywna komenda RUN). Grupa 0 Parametry użytkownika Parametr Opis Ustawienia Ustaw. fabrycz Kod Napędu Tylko odczyt ## Klient Prąd Znamionowy Napędu Tylko odczyt #.# 0: Wszystkie parametry można odczytywać i zapisywać 1: Wszystkie parametry typu tylko do odczytu Powrót do ustawień fabrycznych 6: Kasowanie programu PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) 9: Przywracanie nastaw fabrycznych wszystkim parametrom (50Hz, 230V/400V lub 220V/380V zależnie od nastawy Pr.00.12) 10: Przywracanie nastaw fabrycznych wszystkim parametrom (60Hz, 220V/440V) 0 0: Częstotliwość zadana (Fxxx) 1: Aktualna częstotliwość wyjściowa (Hxxx) Wybór parametru wyświetlanego po podaniu zasilania 2: Prąd wyjściowy dla silnika (Axxx) 3: Wielkości zdefiniowane przez użytkownika (Uxxx)(Pr.00.04) 0 4: Komendy kier. obrotów FWD/REV 5: PLCx (Tryb pracy PLC: PLC0/PLC1/PLC2) (NIE dla modeli VFD*E*C) 0: Wielkości zdefiniowane przez użytkownika (Uxxx) 1: Zawartość wewnętrznego licznika (c) Dodatkowa wielkość wyświetlana na wyświetlaczu 2: Zawartość rejestru D1043 w PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) 3: Napięcie szyny DC (u) 0 4: Napięcie wyjściowe (E) 5: Wartość sygnału sprzężenia zwrotnego w PID (b) (%) 4-2 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

58 Parametr Opis Ustawienia Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabrycz. 6: Współczynnik kątowy mocy wyjściowej (n) Klient Współczynnik K dla wielkości definiowanej przez użytkownika 7: Moc wyjściowa (P) [kw] 8: Estymowana wartość momentu obr. w relacji do natężenia (t) 9: Wart. Sygnału na wejściu AVI (I) (V) 10: Wart. sygnału na wejściu ACI / AVI2 (i) (ma/v) 11: Temperatura IGBT (h) ( C) 12: Poziom sygnału na wejściu AVI3/ACI2 (I.) 13: Poziom sygnału na wejściu AVI4/ACI3 (i.) 14: Prędkość PG w obr/min (rpm) (G) 15: Numer silnika (M) 0. 1 do Wersja oprogr. płyty mocy Wersja oprogr. płyty regulatora Odblokowanie dostępu do parametrów Ustawianie hasła dostępu Tylko odczyt #.## Tylko odczyt #.## 0 do do Tryb sterowania Zarezerwowane 0: Sterowanie skalarne U/f 1: Sterowanie wektorowe Wybór napięcia znam. dla 50Hz 0: 230V/400V 1: 220V/380V 0 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

59 Rozdział 4 Parametry Grupa 1 Parametry podstawowe Parametr Opis Ustawienia Maks. częstotliwość wyjściowa (Fmax) Ustaw. fabrycz do Hz Klient Maks. częst. skojarzona z napięciem (Fbase) (Silnik 0) Maks. napięcie wyj. (Vmax) (Silnik 0) Częstotl. pośrednia (Fmid) (Silnik 0) Napięcie pośrednie (Vmid) (Silnik 0) Min. częstotl. wyj. (Fmin) (Silnik 0) Min. napięcie wyj. (Vmin) (Silnik 0) 0.10 do Hz V/230V seria: 0.1V to 255.0V V seria: 0.1V to 510.0V do Hz V/230V seria: 0.1V to 255.0V V seria: 0.1V to 510.0V do Hz V/230V seria: 0.1V do 255.0V V seria: 0.1V do 510.0V Górny limit częstotliwości wyj. 0.1 do 120.0% Dolny limit częstotliwości wyj. 0.0 do % Czas przysp do / 0.01 do sek Czas hamowania do / 0.01 do sek Czas przysp do / 0.01 do sek Czas hamowania do / 0.01 do sek Czas przyspieszania dla prędkości JOG Czas hamowania dla prędkości JOG Częstotliwość dla prędkości JOG 0.1 do / 0.01 do sek 0.1 do / 0.01 do sek 0.10 Hz do fmax (Pr.01.00) Hz Automatyczne przyspieszanie /hamowanie (patrz ustawienia czasu 0: Liniowa charakterystyka rozbiegu/ham. 1: Rozbieg automatyczny, hamowanie liniowo 2: Rozbieg liniowo, hamowanie automatyczne Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

60 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustawienia Ustaw. fabrycz. przyspieszania/ 3: Automatyczny rozbieg/hamowanie (ustaw. hamowania) wg. obciążenia) 4: Automatyczny rozbieg/hamowanie (ustaw. przez czas przysp./hamow.) 5: Rozbieg automatyczny, sterowany natężeniem, hamowanie liniowo 6: Rozbieg liniowy,sterow. natężeniem, automatyczne hamowanie Klient Przyspieszanie według krzywej typu-s Hamowanie według krzywej typu-s 0.0 do 10.0 / 0.00 do s do 10.0 / 0.00 do s Rozdzielczość jednostek czasu przyspieszania/ hamowania 0: Jedn.: 0.1 s 1: Jedn.: 0.01 s Czas zwłoki przy 0Hz dla prost. poz do s Czas zwłoki przy 10Hz dla prost. poz do s Czas zwłoki przy 20Hz dla prost. poz do s Czas zwłoki przy 30Hz dla prost. poz do s Czas zwłoki przy 40Hz dla prost. poz do s Czas zwłoki przy 50Hz dla prost. poz do s Maks. częstotl. wyj. (Fbase) (Silnik 1) Max. napięcie wyjściowe (Vmax) (Silnik 1) Częstotliwość pośrednia (Fmid) (Silnik 1) Napięcie pośrednie (Vmid) (Silnik 1) 0.10 do Hz V/230V seria: 0.1V do 255.0V V seria: 0.1V do 510.0V do Hz V/230V seria: 0.1V do 255.0V V seria: 0.1V do 510.0V 20.0 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

61 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustawienia Ustaw. fabrycz. Min. częstotliwość wyjściowa (Fmin) (Silnik 1) 0.10 do Hz 1.50 Klient Min. napięcie wyjściowe (Vmin) (Motor 1) Maks. częstotliwość wyjściowa (Fbase) (Silnik 2) Maks. napięcie wyjściowe (Vmax) (Silnik 2) Częstotliwość pośrednia (Fmid) (Silnik 2) Napięcie pośrednie (Vmid) (Silnik 2) Min. częstotliwość wyjściowa (Fmin) (Silnik 2) Min. napięcie wyjściowe (Vmin) (Silnik 2) Maks. częstotliwość wyjściowa (Fbase) (Silnik 3) Maks. napięcie wyjściowe (Vmax) (Silnik 3) Częstotliwość pośrednia (Fmid) (Silnik 3) Napięcie pośrednie (Vmid) (Silnik 3) Min. częstotliwość wyjściowa (Fmin) (Silnik 3) 115V/230V seria: 0.1V do 255.0V V seria: 0.1V do 510.0V do Hz V/230V seria: 0.1V do 255.0V V seria: 0.1V do 510.0V do Hz V/230V seria: 0.1V do 255.0V V seria: 0.1V do 510.0V do Hz V/230V seria: 0.1V do 255.0V V seria: 0.1V do 510.0V do Hz V/230V seria: 0.1V do 255.0V V seria: 0.1V do 510.0V do Hz V/230V seria: 0.1V do 255.0V V seria: 0.1V to 510.0V do Hz Minimalne napięcie 115V/230V seria: 0.1V do 255.0V Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

62 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustawienia Ustaw. fabrycz. wyjściowe (Vmin) (Silnik 3) 460V seria: 0.1V do 510.0V 20.0 Klient Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

63 Rozdział 4 Parametry Grupa 2 Parametry trybu pracy Parametr Opis Ustawienia Źródło Pierwszego Zadajnika Częstotliwości 0: Klawisze UP/DOWN panelu cyfrowego lub wejście wielofunkcyjne UP/DOWN. Zapisana ostatnio użyta częstotliwość. 1: 0 do +10V z wejścia AVI 2: 4 do 20mA z ACI lub 0 do +10V z AVI2 3: Komunikacja RS-485 (RJ-45)/USB 4: Potencjometr panelu cyfrowego 5: Komunikacja CANopen Ustaw. fabrycz. 1 Klient Pierwsze źródło komend sterujących 0: Panel cyfrowy (przyciski RUN, STOP) 1: Zaciski wejść wielofunkcyjnych. Przycisk STOP/RESET aktywny. 2: Zaciski wejść wielofunkcyjnych. Przycisk STOP/RESET nieaktywny. 3: Komunikacja RS-485 (RJ-45)/USB. Przycisk STOP/RESET aktywny. 4: Komunikacja RS-485 (RJ-45)/USB. Przycisk STOP/RESET nieaktywny. 5: Komunikacja CANopen. Przycisk STOP/RESET nieaktywny. 0: STOP: stromościowo; po błędzie E.F.: wybiegiem Tryb Zatrzymania 1: STOP: wybiegiem; E.F.: wybiegiem 2: STOP: stromościowo; E.F.: stromościowo 3: STOP: wybiegiem; E.F.: stromościowo Częstotliwość nośna PWM napędu 1 do 15kHz 8 0: Włączona praca do przodu/do tyłu Dozwolone kierunki obrotów silnika 1: Wyłączony kierunek do tyłu (REV) 2: Wyłączony kierunek do przodu (FWD) Blokada Startu po załączeniu zasilania 0: Wyłączone. Status operacji nie zmienia się nawet gdy źródło komend sterujących Pr jest zmienione. 1: Włączone. Status operacji nie zmienia się nawet gdy źródło komend sterujących Pr jest zmienione Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

64 Parametr Opis Ustawienia Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabrycz. 2: Wyłączone. Status operacji zmienia się jeśli źródło komend sterujących Pr jest zmienione. Klient 3: Włączone. Status operacji zmienia się jeśli źródło komend sterujących Pr jest zmienione Reakcja na utratę sygnału 4-20mA na wejściu ACI 0: Hamuj stromościowo do 0 Hz 1: Hamuj wybiegiem do stop i wyśw. AErr 2: Kontynuuj pracę z ostatnią częstotliwością 1 0: Przez klawisz UP/DOWN Sposób zmiany częstotliwości zadanej przy pomocy wejść wielofunkcyjnych 1: Z prędkością zależną od czasów przyspieszania/hamowania 2: Stała prędkość (Pr.02.08) 3: Impulsowo z krokiem nastawionym w Pr Prędkość zmiany częstotliwości zadanej przy pomocy wejść wielofunkcyjnych 0.01~10.00 Hz : Klawisze UP/DOWN panelu cyfrowego lub wejście wielofunkcyjne UP/DOWN. Zapisana ostanio użyta częstotliwość Źródło Drugiego Zadajnika Częstotliwości 1: 0 do +10V z wejścia AVI 2: 4 do 20mA z ACI lub 0 do +10V z AVI2 3: Interfejs kom. RS-485 (RJ-45)/USB 4: Potencjometr panelu cyfrowego 5: Komunikacja CANopen Kombinacja Pierwszego i Drugiego Zadajnika Częstotliwości 0: Pierwszy zadajnik częstotliwości 1: Pierwszy zadajnik częstotliwości + Drugi zadajnik częstotliwości 2: Pierwszy zadajnik częstotliwości - Drugi zadajnik częstotliwości Częstotliwość zadana z panelu cyfrowego 0.00 do 600.0Hz Częstotliwość zadana z interfejsu komunikacyjnego 0.00 do 600.0Hz Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

65 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustawienia Zapamiętywanie częstotliwości zadanej z panelu cyfrowego lub interfejsu komunikacyjnego po wyłączeniu zasilania 0: Zapisz częstotliwość z panelu i interfejsu komunikacyjnego 1: Zapisz częstotliwość tylko dla panelu 2: Zapisz częstotliwość tylko dla interfejsu komunikacyjnego Ustaw. fabrycz. 0 Klient Wybór częstotl. startowej (dla panelu i RS485/USB) 0: przez aktualną częstotliwość 1: przez częstotliwość zerową 2: przez częstotl. ustawioną w Pr Punkt startu częstotl. (dla panelu i RS485/USB) 0.00 ~ 600.0Hz Tylko odczyt Wyświetlanie Źródła Zadajnika Częstotliwości Bit0=1: Pierwszy zadajnik (Pr.02.00) Bit1=1: Drugi zadajnik (Pr.02.09) Bit2=1: Wejścia wielofunkcyjne Bit3=1: Komendy PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) ## Tylko odczyt Bit0=1: Panel cyfrowy Wyświetlanie Źródła Komend Sterujących Bit1=1: Komunikacja RS485 Bit2=1: Wejście wielof. tryb 2/3 przewody Bit3=1: Wejścia wielofunkcyjne Bit4=1: Komendy PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) Bit5=1: Komunikacja CANopen ## Wybór modulacji nośnej 0: Modulacja obciążenia i temperatury 1: Modulacja obciążenia Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

66 Grupa 3 Parametry funkcji wyjściowych Parametr Opis Ustawienia Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabrycz. 0: Brak funkcji 8 Klient Wyjście Przekaźnikowe (RA1, RB1, RC1) 1: Praca napędu 2: Osiągnięto częstotliwość zadaną 3: Zerowa prędkość po starcie 4: Sygnalizacja przekr. momentu obr Wyjście Transoptorowe MO1 5: Sygnalizacja wykrycia blokady zewnętrznej 1 6: Sygnalizacja zbyt niskiego napięcia 7: Wyświetlanie trybu pracy 8: Sygnalizacja awarii 9: Osiągnięcie częstotliwość progową 1 10: Osiągnięcie wart. licznika dla terminali 11: Osiądnięcie wstępnej wart. licznika 12: Zadziałanie ochrony przed przepięciem 13: Zadziałanie ochrony przed przetężeniem 14: Ostrzeżenie o przegrzaniu radiatora 15: Sygnalizacja przekroczenia napięcia w obwodzie DCOchr. 16: Nieprawidłowa praca w trybie PID 17: Komenda ruchu do przodu (FWD) 18: Komenda ruchu do tyłu (REV) 19: Sygnalizacja zerowej prędkości na wyj. 20: Ostrzeżenie(FbE,Cexx, AoL2, AUE, SAvE) 21: Sterowanie hamulcem 22: Napęd gotowy 23: Osiągnięto częstotliwość progową Częstotliwość progowa do 600.0Hz Wybór sygnału wyj. analogowego (AFM) Wzmocnienie wyjścia analog. 0: Częstotliwość wyjściowa 1: Prąd wyjściowy 1 do 200% Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

67 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustawienia Wartość końca zliczania Ustaw. fabrycz. 0 do Klient Wstępna wartość zliczania 0 do Reakcja na 0: Brak funkcji osiągnięcie wartości 1: Po osiągn. wart. końca zliczania, wyśw. końca zliczania komunikat błędu EF 0 0: Wentylator zawsze włączony Sterowanie wentylatorem 1: Wentylator wyłączany 1 minutę po zatrzymaniu napędu AC, 2: Wentylator załączony gdy napęd AC pracuje, wyłączony gdy napęd jest zatrzymany 3: Wentylator załączany przez wewnętrzny czujnik temperatury 0 Tylko odczyt Bit0=1:RLY używane przez PLC Bit1=1:MO1 używane przez PLC Wyjście cyfrowe używane przez PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) Bit2=1:MO2/RA2 używane przez PLC Bit3=1:MO3/RA3 używane przez PLC Bit4=1:MO4/RA4 używane przez PLC ## Bit5=1:MO5/RA5 używane przez PLC Bit6=1:MO6/RA6 używane przez PLC Bit7=1:MO7/RA7 używane przez PLC Wyjście analogowe używane przez PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) Tylko odczyt Bit0=1:AFM używane przez PLC Bit1=1: AO1 używane przez PLC Bit2=1: AO2 używane przez PLC ## Częstotliwość Zwolnienia Hamulca Częstotliwość Zapadania Hamulca 0.00 do 20.00Hz do 20.00Hz Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

68 Parametr Opis Ustawienia Wyświetlanie statusu wyjść wielofunkcyjnych Tylko odczyt Bit0: Status RLY Bit1: Status MO1 Bit2: Status MO2/RA2 Bit3: Status MO3/RA3 Bit4: Status MO4/RA4 Bit5: Status MO5/RA5 Bit6: Status MO6/RA6 Bit7: Status MO7/RA7 Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabrycz. ## Klient Częstotliwość progowa do 600.0Hz 0.00 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

69 Rozdział 4 Parametry Grupa 4 Parametry funkcji wejściowych Parametr Opis Ustawienia Poziom wstępny potencjometru panelu cyfrowego Ustaw. fabrycz. 0.0 do % 0.0 Klient Polaryzacja poziomu wstępnego potencjometru panelu cyfrowego Wzmocnienie sygnału potencjometru panelu cyfrowego 0: Dodatni poziom wstępny (bias) 1: Ujemny poziom wstępny (bias) do % Pozwolenie na pracę do tyłu w przypadku ujemnego poziomu wstępnego potencjometru panelu cyfrowego 0: Praca do tyłu zabroniona 1: Praca do tyłu możliwa Tryby sterowania pracą 2-przew./ 3-przew Wejście wielofunkcyjne MI Wejście wielofunkcyjne MI Wejście wielofunkcyjne MI Wejście wielofunkcyjne MI6 0: 2-przewody: FWD/STOP, REV/STOP 1: 2- przewody: FWD/REV, RUN/STOP 2: Sterowanie 3- przewodowe 0: Brak funkcji 1: Wybór prędkości predefiniowanej 1 2: Wybór prędkości predefiniowanej 2 3: Wybór prędkości predefiniowanej 3 4: Wybór prędkości predefiniowanej 4 5: Reset zewnętrzny 6: Blokada przysp./hamow. 7: Wybór czasu przysp./hamow. 8: Praca w trybie JOG 9: Zewnętrzna blokada napędu 10: Zwiększanie częstotliwości zadanej 11: Zmniejszanie częstotliwości zadanej 12: Sygnał wyzwalania wewn. licznika 13: Kasowanie wewnętrznego licznika 14: Wejście awarii zewnętrznej 15: Wyłączona funkcja PID 16: Stop awaryjny Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

70 Rozdział 4 Parametry Ustaw. Parametr Opis Ustawienia fabrycz. 17: Blokada zmiany parametrów 18: Wybór źródła komend sterujących (zaciski zewn.) 19: Wybór źródła komend sterujących (panel cyfrowy) 20: Wybór źródła komend sterujących (interfejs komunikacyjny) 21: Sterowanie kierunkiem obrotów (FWD/REV) 22: Źródło drugiego zadajnika częstotliwości 23: Start/Stop programu PLC (tryb PLC1) (NIE dla modelu VFD*E*C) 23: Szybki stop (tylko dla modeli VFD*E*C) 24: Download/uruchom./monitor. programu PLC (tryb PLC2) (NIE dla modeli VFD*E*C) 25: Funkcja prostych pozycji 26: OOB (Wykrywanie niewyrównoważenia) 27: Wybór silnika (bit 0) 28: Wybór silnika (bit 1) Klient Wybór rodzaju styku wejść wielofunkcyjnych Bit0: wejście MI1 Bit1: wejście MI2 Bit2: wejście MI3 Bit3: wejście MI4 Bit4: wejście MI5 Bit5: wejście MI6 Bit6: wejście MI7 Bit7: wejście MI8 Bit8: wejście MI9 Bit9: wejście MI10 Bit10: wejście MI11 Bit11: wejście MI12 0: Styk N.O., 1:Styk N.C. P.S.:MI1 do MI3 będą niepoprawne przy sterowaniu 3-przewodowym Czas ustalania sygnału na wejściach wielofunkcyjnych Min. napięcie wejścia AVI 1 do 20 (*2ms) do 10.0V 0.0 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

71 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustawienia Min. częstotliwość zad. z wejścia AVI 0.0 do 100.0% Ustaw. fabrycz. 0.0 Klient Maks. napięcie wejścia AVI Maks. częstotliwość zad. z wejścia AVI Min. prąd wejścia ACI 0.0 do 10.0V do 100.0% do 20.0mA Min. częstotliwość zad. z wejścia ACI 0.0 do 100.0% Maks. prąd wejścia ACI Maks. częstotliwość zadana z wej. ACI 0.0 do 20.0mA do 100.0% Wybór ACI/AVI2 0: Wejście prądowe ACI 4-20mA 1: Wejście napięciowe AVI2 0-10V Min. Napięcie wejścia AVI2 0.0 do 10.0V Min. częstotl. zad. z wejścia AVI2 0.0 do 100.0% Maks. napięcie z wejścia AVI2 Maks. częstotl. zadana z wej. AVI2 0.0 do 10.0V do 100.0% Tylko odczyt Bit0=1:MI1 używane przez PLC Bit1=1:MI2 używane przez PLC Wejście cyfrowe używane przez PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) Bit2=1:MI3 używane przez PLC Bit3=1:MI4 używane przez PLC Bit4=1:MI5 używane przez PLC Bit5=1:MI6 używane przez PLC ## Bit6=1: MI7 używane przez PLC Bit7=1: MI8 używane przez PLC Bit8=1: MI9 używane przez PLC 4-16 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

72 Parametr Opis Ustawienia Bit9=1: MI10 używane przez PLC Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabrycz. Klient Bit10=1: MI11 używane przez PLC Bit11=1: MI12 używane przez PLC Tylko odczyt Wejście analogowe używane przez PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) Bit0=1:AVI używane przez PLC Bit1=1:ACI/AVI2 używane przez PLC Bit2=1: AI1 używane przez PLC ## Bit3=1: AI2 używane przez PLC Tylko odczyt Bit0: Status MI1 Bit1: Status MI2 Bit2: Status MI3 Bit3: Status MI Wyświetla status wejść wielofunkcyjnych Bit4: Status MI5 Bit5: Status MI6 Bit6: Status MI7 ## Bit7: Status MI8 Bit8: Status MI9 Bit9: Status MI10 Bit10: Status MI11 Bit11: Status MI12 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

73 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustawienia Wybór wyzwalania wejść wielofunkcyjnych, (zewnętrzne/ wewnętrzne) Wewnętrzne (programowe) wyzwalanie wejść wielofunkcyjnych 0~4095 Bit0: wejście MI1 Bit1: wejście MI2 Bit2: wejście MI3 Bit3: wejście MI4 Bit4: wejście MI5 Bit5: wejście MI6 Bit6: wejście MI7 Bit7: wejście MI8 Bit8: wejście MI9 Bit9: wejście MI10 Bit10: wejście MI11 Bit11: wejście MI12 0: Wyzwalanie zewnętrzne 1: Wyzwalanie wewnętrzne (programowe) 0~4095 Bit0: wejście MI1 wyzwolone programowo Bit1: wejście MI2 wyzwolone programowo Bit2: wejście MI3 wyzwolone programowo Bit3: wejście MI4 wyzwolone programowo Bit4: wejście MI5 wyzwolone programowo Bit5: wejście MI6 wyzwolone programowo Bit6: wejście MI7 wyzwolone programowo Bit7: wejście MI8 wyzwolone programowo Bit8: wejście MI9 wyzwolone programowo Bit9: wejście MI10 wyzwolone programowo Bit10: wejście MI11 wyzwolone programowo Bit11: wejście MI12 wyzwolone programowo Ustaw. fabrycz. 0 0 Klient 4-18 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

74 Rozdział 4 Parametry Grupa 5 Parametry prędkości predefiniowanych Parametr Opis Ustawienia Ustaw. fabrycz. Klient Częstotliwość predefiniowana do Hz Częstotliwość predefiniowana do Hz Częstotliwość predefiniowana do Hz Częstotliwość predefiniowana do Hz Częstotliwość predefiniowana do Hz Częstotliwość predefiniowana do Hz Częstotliwość predefiniowana do Hz Częstotliwość predefiniowana do Hz Częstotliwość predefiniowana do Hz Częstotliwość predefiniowana do Hz Częstotliwość predefiniowana do Hz Częstotliwość predefiniowana do Hz Częstotliwość predefiniowana do Hz Częstotliwość predefiniowana do Hz Częstotliwość predefiniowana do Hz 0.00 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

75 Rozdział 4 Parametry Grupa 6 Parametry funkcji ochronnych Parametr Opis Ustawienia Ochrona przed przepięciem Ustaw. fabrycz. 115/230V seria: 330.0V do 410.0V 390.0V 460V seria: 660.0V do 820.0V 780.0V 0.0: ochrona wyłączona Klient Ochrona przed przetężeniem podczas przyspieszania 0:Ochrona wyłączona 20% do 250% prądu znamionowego napędu Ochrona przed przetężeniem podczas pracy 0:Ochrona wyłączona 20% do 250% prądu znamionowego napędu 170 0: Funkcja wyłączona 1: Funkcja aktywna podczas pracy ze stałą prędkością. Po wykryciu przekr. momentu obr., kontynuuje pracę do wystąpienia OL1 lub OL Tryb wykrywania przekroczenia momentu obr. (OL2) 2: Funkcja aktywna podczas pracy ze stałą prędkością. Po wykryciu przekr. momentu obr., zatrzymanie pracy. 3: Funkcja aktywna podczas przyspieszania. Po wykryciu przekr. momentu obr., kontynuuje pracę do wystąpienia OL1 lub OL Poziom wykrywania przekr. mom. obr. Czas wykrywania przekr. mom. obr. 4: Funkcja aktywna podczas przyspieszania. Po wykryciu przekr. momentu obr., zatrzymuje pracę. 10 do 200% prądu znamionowego napedu do 60.0 s Funkcja ochrony termicznej silnika 0: Standardowy silnik (chłodzony wewnętrznym wentylatorem) 1: Silnik specjalny (wymuszone chłodzenie zewnętrzne) 2 2: Funkcja wyłączona Elektroniczna charakterystka termiczna 30 do 600 s Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

76 Parametr Opis Ustawienia Ostatni zarejestrowany błąd Przedostatni zarejestrowany błąd Trzeci od końca zarejestrowany błąd Czwarty od końca zarejestrowany błąd 0: Brak błędu 1: Przekroczenie dop. natężenia (oc) 2: Przekroczenie dop. napięcia (ov) 3: Przegrzanie IGBT (oh1) 4: Przegrzanie płyty mocy (oh2) 5: Przeciążenie (ol) 6: Przeciążenie 1 (ol1) 7: Przeciążenie silnika (ol2) 8: Błąd zewnętrzny (EF) Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabrycz. 9: Prąd 2-krotnie przekracza prąd znamionowy podczas przyspieszania (oca) 10: Prąd 2-krotnie przekracza prąd znamionowy podczas hamow. (ocd) 11: Prąd 2-krotnie przekracza prąd znamionowy podczas pracy (ocn) 12: Błąd uziemienia (GFF) 13: Zarezerwowane 14: Utrata fazy (PHL) 15: Zarezerwowane 16: Błąd auto przysp./hamow. (CFA) 17: SW/Ochrona hasłem (Kod) 18: Błąd ZAPISU do CPU pł. mocy (cf1.0) 19: Błąd ODCZYTU z CPU pł. mocy (cf2.0) 20: CC, OC Błąd ochrony sprzętowej (HPF1) 21: OV Błąd ochrony sprzętowej (HPF2) 22: GFF Błąd ochrony sprzętowej (HPF3) 23: OC Błąd ochrony sprzętowej (HPF4) 24: Błąd fazy U (cf3.0) 25: Błąd fazy V (cf3.1) 26: Błąd fazy W (cf3.2) 27: Błąd szyny DC (cf3.3) 0 Klient Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

77 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustawienia Piąty od końca zarejestrowany błąd 28: Przegrzanie IGBT(cF3.4) 29: Przegrzanie płyty mocy (cf3.5) 30: Bład ZAPISU do CPU pł. steruj. (cf1.1) 31: Bład ZAPISU do CPU pł. steruj. (cf2.1) 32: Błąd sygnału ACI (AErr) 33: Zarezerwowane 34: Ochr. przegrzaniowa PTC silnika (PtC1) 35: Błąd sygnału sprzęż. zwrot. PG (PGEr) 36-39: Zarezerwowane 40: Przekr. czasu komunikacji płyty mocy i pł. sterującej (CP10) 41: Błąd deb 42: ACL (Błędna pętla komunikacyjna) Ustaw. fabrycz. Klient 4-22 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

78 Grupa 7 Parametry silnika Parametr Opis Ustawienia Prąd znamionowy silnika (Silnik 0) Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabrycz. 30 do 120% prądu znamionowego napędu I N I N Klient Prąd biegu jałowego silnika (Silnik 0) Kompensacja momentu obr. (Silnik 0) 0 do 99% prądu znamionowego napędu I N 0.4* I N 0.0 do Kompensacja poślizgu (Silnik 0) 0.00 do : Funkcja wyłączona Auto-dostrajanie parametrów silnika 1: Automatyczne wyznaczanie rezystancji silnika 2: Autowyznaczanie rezystancji silnika i prądu biegu jałowego Rezystancja silnika (Silnik 0) Znamionowy poślizg silnika (Silnik 0) Ograniczenie kompensacji poślizgu Stała czasowa kompensacji momentu obr. Stała czasowa kompensacji poślizgu Sumaryczny czas pracy silnika (min.) Sumarwany czas pracy silnika (dni) 0~65535 mω do Hz do 250% ~10.00 s ~10.00 s do 1439 min. 0 0 do dni Ochrona PTC przed przegrzaniem 0: Ochrona wyłączona 1: Ochrona włączona Czas ustalania sygnału na wejściu PTC 0~9999(*2ms) 100 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

79 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustawienia Poziom zadziałania ochrony PTC przed przegrzaniem silnika Ustaw. fabrycz. 0.1~10.0V 2.4 Klient Poziom ostrzeżenia ochrony PTC przed przegrzaniem silnika Poziom kasowania blokady przy przegrzaniu PTC silnika (dla Delta) 0.1~10.0V ~5.0V Postępowanie przy przegrzaniu PTC silnika 0: Ostrzeżenie i hamowanie stromościowe 1: Ostrzeżenie i hamowanie wybiegiem 2: Ostrzeżenie I kontynuacja pracy Prąd znamionowy silnika (Silnik 1) 30 do 120% prądu znamionowego napędu I N I N Prąd biegu jałowego (Silnik 1) Kompensacja mom. obr. (Silnik 1) Kompensacja poślizgu (Silnik 1) Rezystancja silnika (Silnik 1) Znam. poślizg silnika (Silnik 1) Ilość biegunów silnika (Silnik 1) 0 do 99% prądu znamionowego napędu I N 0.4* I N 0.0 do do ~65535 mω do Hz do Prąd znamionowy silnika (Silnik 2) 30 do 120% prądu znamionowego napędu I N I N Prąd biegu jałowego (Silnik 2) Kompensacja mom. obr. (Silnik 2) Kompensacja poślizgu (Silnik 2) Rezystancja silnika (Silnik 2) 0 do 99% prądu znamionowego napędu I N 0.4* I N 0.0 do do ~65535 mω Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

80 Parametr Opis Ustawienia Znam. poślizg silnika (Silnik 2) Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabrycz do Hz 3.00 Klient Ilość biegunów (Silnik 3) 2 do Prąd znamionowy silnika (Silnik 3) 30 do 120% prądu znamionowego napędu I N I N Prąd biegu jałowego (Silnik 3) Kompensacja mom. obr. (Silnik 3) Kompensacja poślizgu (Silnik 3) Rezystancja siln. (Silnik 3) Znamionowy poślizg silnika (Silnik 3) Ilość biegunów silnika (Silnik 3) 0 do 99% prądu znamionowego napędu I N 0.4* I N 0.0 do do ~65535 mω do Hz do 10 4 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

81 Rozdział 4 Parametry Grupa 8 Parametry specjalne Parametr Opis Ustawienia Poziom prądu hamowania DC Ustaw. fabrycz. 0 do 100% prądu znamionowego 0 Klient Czas hamowania DC podczas rozruchu Czas hamowania DC podczas zatrzymania Punkt aktywacji hamowania DC podczas zatrzymania Odpowiedź na chwilowy zanik zasilania Maksymalny dopuszczalny czas zaniku zasilania 0.0 do 60.0 s do 60.0 s do 600.0Hz : Zatrzymanie pracy 1: Praca kontynuowana, po powrocie zasilania poszukiwanie prędkości silnika od częstotliwości zadanej 2: Praca kontynuowana, po powrocie zasilania poszukiwanie prędkości silnika od częstotliwości minimalnej 0.1 do 20.0 s Poszukiwanie prędkości po zewnętrznej blokadzie napędu 0: Funkcja nieaktywna 1: Poszukiwanie prędkości silnika od ostatniej częstotliwości 2: Poszukiwanie prędkości silnika od częstotliwości minimalnej Czas blokady napędu przed poszukiwaniem prędkości Ograniczenie prądu podczas poszukiw. Prędkości Górny limit pomijanych częstotliwości 1 Dolny limit pomijanych częstotliwości do 5.0 s do 200% prądu znamionowego do Hz do Hz Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

82 Parametr Opis Ustawienia Górny limit pomijanych częstotliwości 2 Dolny limit pomijanych częstotliwości 2 Górny limit pomijanych częstotliwości 3 Dolny limit pomijanych częstotliwości 3 Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabrycz do Hz do Hz do Hz do Hz 0.00 Klient Liczba prób automatycznego restartu po stanie awaryjnym 0 do 10 (0=Wyłącz) Czas automatycznego resetu przy restarcie po błędzie 0.1 do 6000 s Funkcja oszczędzania energii 0: Funkcja wyłączona 1: Funkcja włączona 0 0: Funkcja AVR Włączona Funkcja AVR (Automatycznej regulacji napięcia) 1: Funkcja AVR Wyłączona 2: Funkcja AVR Wyłączona przy hamowaniu 0 3: Funkcja AVR Wyłączona przy zatrzymaniu Poziom załączenia rezystora hamowania 115V / 230V seria: do 430.0V V seria: do 860.0V Współczynnik Kompensacji Niestabilności Silnika 0.0~ Czas próbkowania OOB 0.1 do s Ilość OOB czasów próbkowania 00 do Średni kąt próbkowania OOB Tylko odczyt #.# Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

83 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustawienia Funkcja DEB 0: Funkcja wyłączona 1: Funkcja włączona Ustaw. fabrycz. 0 Klient Czas powrotu DEB 0 to 250 s Szybkie wyszukiw. przy rozruchu 0: Funkcja wyłączona 1: Funkcja włączona Szybkie wyszukiw. częstotliwości przy rozruchu 0: Wg. ustawień częstotliwości 1: Wg. maks. częstotliwości pracy (Pr.01.00) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

84 Grupa 9 Parametry komunikacyjne Parametr Opis Ustawienia Adres komunikacyjny Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabrycz. 1 do Klient Prędkość transmisji 0: Szybkość transmisji 4800 bitów/sekundę 1: Szybkość transmisji 9600 bitów/sekundę 2: Szybkość transmisji bitów/sekundę 3: Szybkość transmisji bitów/sekundę 1 0: Ostrzeżenie i kontynuacja pracy Reakcja napędu na błąd transmisji 1: Ostrzeżenie i hamowanie stromościowe 2: Ostrzeżenie i hamowanie wybiegiem 3: Brak ostrzeżenia i kontynuacja pracy Czas detekcji utraty komunikacji 0.1 ~ s 0.0: Funkcja wyłączona 0.0 0: 7,N,2 (Modbus, ASCII) 1: 7,E,1 (Modbus, ASCII) 2: 7,O,1 (Modbus, ASCII) 3: 8,N,2 (Modbus, RTU) 0 4: 8,E,1 (Modbus, RTU) Protokół komunikacyjny 5: 8,O,1 (Modbus, RTU) 6: 8,N,1 (Modbus, RTU) 7: 8,E,2 (Modbus, RTU) 8: 8,O,2 (Modbus, RTU) 9: 7,N,1 (Modbus, ASCII) 10: 7,E,2 (Modbus, ASCII) 11: 7,O,2 (Modbus, ASCII) Zarezerwowane Zarezerwowane Czas opóźnienia odpowiedzi 0 ~ 200 (Jedn.: 2ms) 1 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

85 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustawienia Prędkość transmisji dla kart USB 0: Szybkość transmisji 4800 bitów/sekundę 1: Szybkość transmisji 9600 bitów/sekundę 2: Szybkość transmisji bitów/sekundę 3: Szybkość transmisji bitów/sekundę 4: Szybkość transmisji bitów/sekundę Ustaw. fabrycz. 2 Klient 0: 7,N,2 (Modbus, ASCII) Protokół komunikacyjny kart USB 1: 7,E,1 (Modbus, ASCII) 2: 7,O,1 (Modbus, ASCII) 3: 8,N,2 (Modbus, RTU) 4: 8,E,1 (Modbus, RTU) 5: 8,O,1 (Modbus, RTU) 1 6: 8,N,1 (Modbus, RTU) Protokół komunikacyjny kart USB 7: 8,E,2 (Modbus, RTU) 8: 8,O,2 (Modbus, RTU) 9: 7,N,1 (Modbus, ASCII) 10: 7,E,2 (Modbus, ASCII) 11: 7,O,2 (Modbus, ASCII) Reakcja na błąd transmisji dla modułu opcjonalnego USB 0: Ostrzeżenie i kontynuacja pracy 1: Ostrzeżenie i hamowanie stromościowe 2: Ostrzeżenie i hamowanie wybiegiem 3: Brak ostrzeżenia i kontynuacja pracy Czas detekcji utraty komunikacji dla USB 0.1 ~ s 0.0: Funkcja wyłączona Port do komunikacji z PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) 0: RS485 1: Karta USB Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

86 Grupa 10 Parametry sterowania PID Parametr Opis Ustawienia Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabrycz. Klient 0: Regulator PID wyłączony Źródło wartości zadanej (punktu zadanego PID) 1: Klawiatura (bazuje na Pr.02.00) 2: 0 do +10V z wejścia AVI 3: 4 do 20mA z ACI lub 0 do +10V z AVI2 4: PID setpoint (Pr.10.11) 0 0: Dodatnie sprzężenie zwrotne z wejścia AVI (0-10V) Sygnał sprzężenia zwrotnego regulatora PID 1: Ujemne sprzężenie zwrotne z wejścia AVI (0 ~ +10V) 2: Dodatnie sprzężenie zwrotne z wejścia ACI (4-20mA lub 0-10V) 3: Ujemne sprzężenie zwrotne z wejścia ACI (4-20mA lub 0-10V) Wzmocnienie członu proporcjonalnego(p) 0.0 do Czas całkowania (I) 0.00 do s (0.00=człon wyłączony) Czas różniczkowania (D) 0.00 do 1.00 s Górne ograniczenie członu całkującego Czas opóźnienia filtru cyfrowego PID Ograniczenie częstotl. wyj. PID Czas wykrywania błędnego sygnału sprzężenia zwrotnego PID 0 do 100% do 2.5 s do 110% do 3600 s (0.0 Funkcja wyłączona) Reakcja na błędny sygnał sprzężenia zwrotnego PID 0: Ostrzeżenie i hamowanie stromościowe 1: Ostrzeżenie i hamowanie wybiegiem 2: Ostrzeżenie i kontynuacja pracy Wzmocnienie sygnału sprzężenia zwrotnego 0.0 do Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

87 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustawienia Cyfrowy zadajnik punktu pracy PID 0.00 do 600.0Hz Ustaw. fabrycz Klient Poziom detekcji nadmiernego uchybu PID Czas detekcji nadmiernego uchybu PID Czas do włączenia trybu uśpienia Częstotliwość uśpienia napędu Częstotliwość przebudzenia napędu Wybór minimalnej częstotliwości wyjściowej zadanej z PID 1.0 do 50.0% do se do 6550 s do Hz do Hz : Sterowanie PID 1: Minimalna częstotliwość wyjściowa (Pr.01.05) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

88 Grupa 11 Parametry wielofunkcyjnych wejść /wyjść dla kart rozszerzeń Parametr Opis Ustawienia Wyjście wielofunkcyjne MO2/RA2 Wyjście wielofunkcyjne MO3/RA3 0: Brak funkcji 1: Praca napędu AC 2: Osiągnięta częstotliwość zadana 3: Zerowa prędkość 4: Sygn. przekroczenia momentu 5: Sygn. wykrycia blokady zewnętrznej Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabrycz. 6: Sygn. zadziałania blokady podnapięciowej Wyjście wielofunkcyjne MO4/RA4 7: Źródło komend sterujących wej.wielofunk. 8: Sygnalizacja stanu awaryjnego 0 Wyjście wielofunkcyjne MO5/RA5 Wyjście wielofunkcyjne MO6/RA6 Wyjście wielofunkcyjne MO7/RA7 9: Osiągnięta częstotliwość progową 1 10: Licznik osiągnął wart. końcową zliczania 11: Licznik osiągnął wart. wstępną zliczania 12: Sygn. zadziałania funkcji ochrony przed przepięciem 13: Sygn. zadziałania funkcji ochrony przed przetężeniem 14: Ostrzeżenie o przegrzaniu radiatora 15: Sygn. przekroczenia napięcia w obwodzie DC 16: Nadzór nad PID 17: Komenda ruchu do przodu (FWD) 18: Komenda ruchu do tyłu (REV) 19: Sygnał wyj. przy zerowej prędkości 20: Ostrzeżenie(FbE,Cexx, AoL2, AUE, SAvE) 21: Sterowanie hamulcem (Osiągnięta zadana częstotliwość) 22: Napęd AC w stanie gotowości 23: Osiągnięta częstotliwość progowa Klient Wejście wielofunkcyjne MI Wejście wielofunkcyjne MI8 0: Brak funkcji 1: Wybór prędkości predefiniowanej 1 2: Wybór prędkości predefiniowanej 2 3: Wybór prędkości predefiniowanej 3 4: Wybór prędkości predefiniowanej 4 5: Reset zewnętrzny 6: Blokada rozbiegu/hamowania 7: Wybór czasu rozbiegu/hamowania 8: Praca w trybie JOG Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

89 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustawienia Wejście wielofunkcyjne MI Wejście wielofunkcyjne MI10 Wejście wielofunkcyjne MI Wejście wielofunkcyjne MI12 9: Zewnętrzna blokada napędu 10: Zwiększanie częstotliwości zadanej 11: Zmniejszanie częstotliwości zadanej 12: Wyzwalanie wewnętrznego licznika 13: Kasowanie wewnętrznego licznika 14: Wejście awarii zewnętrznej. 15: Wyłączenie regulatora PID 16: Stop awaryjny 17: Blokada zmiany parametrów 18: Wybór Źródła Komend Sterujących (wejścia wielofunkcyjne) 19: Wybór Źródła Komend Sterujących (panel cyfrowy) 20: Wybór Źródła Komend Sterujących (interfejs komunikacyjny) 21: Komendy kierunku obrotów FWD/REV 22: Wybór drugiego zadajnika częstotliwości 23: Start/Stop programu PLC (Tryb PLC1) (NIE dla modeli VFD*E*C) 23: Szybki stop (Tylko dla modeli VFD*E*C) 24: Download/uruchom/monitoruj program PLC (Tryb PLC2) (NIE dla modeli VFD*E*C) 25: Funkcja prostej pozycji 26: OOB (wykryw. niewyrównoważenia) 27: Wybór silnika (bit 0) 28: Wybór silnika (bit 1) Ustaw. fabrycz Klient 4-34 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

90 Grupa 12: Parametry analogowych wejść/wyjść dla kart rozszerzeń Parametr Opis Ustawienia Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabrycz. Klient 0: Wyłączone 1: Źródło pierwszego zadajnika częstotliwości Wybór funkcji wejścia AI1 2: Źródło drugiego zadajnika częstotliwości 3: Punkt zadany PID (PID Włączone) 4: Dodatnie sprzężenie zwrotne dla PID 5: Ujemne sprzężenie zwrotne dla PID Tryb sygnału analogowego AI1 0: ACI2 Wejście prądowe 0.0 ~ 20.0mA 1: AVI3 Wejście napięciowe 0.0 ~ 10.0V Min. napięcie wejściowe AVI3 Min. wartość zadana z AVI3 Maks. napięcie wejściowe AVI3 Maks. wartość zadana z AVI3 Min. prąd wejścia ACI2 Min. wartość zadana z ACI2 Maks. prąd wejścia ACI2 Maks. Wartość zadana z ACI2 0.0 do 10.0V do 100.0% do 10.0V do 100.0% do 20.0mA do 100.0% do 20.0mA do 100.0% Wybór funkcji AI2 0: Brak funkcji 1: Źródło pierwszego zadajnika częstotliwości 2: Źródło drugiego zadajnika częstotliwości 3: Punkt pracy PID (załączenie PID) 4: Dodatnie sprzężenie zwrotne dla PID 5: Ujemne sprzężenie zwrotne dla PID Tryb sygnału analogowego AI2 0: Wejście prądowe ACI3 (0.0 ~ 20.0mA) 1: Wejście napięciowe AVI4 (0.0 ~ 10.0V) 1 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

91 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustawienia Min. napięcie wejścia AVI4 Ustaw. fabrycz. 0.0 do 10.0V 0.0 Klient Min. wartość zadana z wej. AVI4 Maks. napięcie wejścia AVI4 Maks. wartość zadana z wej. AVI4 Min. prąd wejścia ACI3 Min. wartość zadana z wej. ACI3 Maks. prąd wejścia ACI3 Maks. wartość zadana z wej. ACI3 0.0 do 100.0% do 10.0V do 100.0% do 20.0mA do 100.0% do 20.0mA do 100.0% Wybór trybu pracy wyjścia analogowego AO1 0: AVO1 Wyjście napięciowe 0-10V 1: ACO1 Wyjście prądowe mA 2: ACO1 Wyjście prądowe mA Wyjściowy sygnał analogowy AO1 0: Częstotliwość wyjściowa 1: Prąd wyjściowy Wzmocnienie wyjścia analog. AO1 1 do 200% Wybór trybu pracy wyjścia analogowego AO2 0: AVO2 Wyjście napięciowe 0-10V 1: ACO2 Wyjście prądowe mA 2: ACO2 Wyjście prądowe mA Wyjściowy sygnał analogowy AO2 0: Częstotliwość wyjściowa 1: Prąd wyjściowy Wzmocnienie wyjścia analog. AO2 1 do 200% Wybór wejścia analogowego AUI 0: Brak funkcji 1: Źródło pierwszego zadajnika częstotliwości 2: Źródło drugiego zadajnika częstotliwości Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

92 Parametr Opis Ustawienia Poziom wstępny wejścia analogowego AUI Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabrycz. 0.00~200.00% 0.00 Klient Polaryzacja poziomu wstępnego wejścia AUI 0: Dodatni poziom wstępny (bias) 1: Ujemny poziom wstępny (bias) Wzmocnienie wejścia analog. AUI Pozwolenie na pracę do tyłu w przypadku ujemnego poziomu wstępnego wejścia AUI Zwłoka wejścia analogowego AUI 1~200% 100 0: Brak ujemnego poziomu wstępnego AUI 1: Ujemny poziom wstępny: ruch do tyłu REV dozwolony 2: Ujemny poziom wstępny: ruch do tyłu REV zabroniony 0~ Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

93 Rozdział 4 Parametry Grupa 13: Parametery funkcji PG dla kart rozszerzeń Parametr Opis Ustawienia Ustaw. fabrycz. Klient Wejście PG 0: Wyłączone 1: Jedna faza 2: Obroty FWD/przeciwnie do wskaz. zegara 3: Obroty REV/zgodnie ze wskaz. zegara Zakres impulsów PG Ilość biegunów (Silnik 0) Wzmocn. członu proporcjonalnego (P) 1 do do do Czas całkowania (I) 0.00 do s Ograniczenie częstotliwości wyjściowej Filtr wyświetlania sprzęż. prędkościowego 0.00 do Hz do 9999 (*2ms) Czas wykrywania błędu sygnału sprzężenia zwr. 0.0: Funkcja wyłączona 0.1 do 10.0 sek Postępowanie w przypadku wykrycia błędu sygnału sprzężenia zwr. 0: Ostrzeżenie i hamowanie stromościowe 1: Ostrzeżenie i hamowanie wybiegiem 2: Ostrzeżenie i kontynuacja pracy Filtr sprzężenia prękościowego 0 do 9999 (*2ms) Źródło szybkiego licznika 0: Karta PG 1: PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) Tylko odczyt 4-38 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

94 Rozdział 4 Parametry 4.2 Ustawienia parametrów dla aplikacji Wyszukiwanie prędkości Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Wiatrak, nawijarka, wentylator, dla wszystkich bezwładnosci obciążenia Restart, swobodne obroty silnika Przed swobodnymi obrotami silnik jest całkowicie zatrzymany, restart może nastąpić bez konieczności wykrywania prędkości silnika. Napęd AC automatycznie wyszukuje prędkość silnika i przyspiesza gdy jego prędkość jest taka sama jak prędkość silnika. Parametry powiązane 08.04~08.08 Hamowanie DC przed uruchomieniem pracy Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Gdy np. wiatraki, Utrzymywanie wentylatory i pompy swobodnych obracają się obrotów silnika swobodnie na wietrze przy postoju. lub w przepływającym powietrzu bez podania zasilania Jeśli kierunek obrotów swobodnych nie jest stabilny, należy użyć funkcji hamowania DC przed uruchomieniem. Parametry powiązane Oszczędzanie energii Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Wentylatory Oszczędzanie wykrawarek, pompy i energii maszyny precyzyjne zmniejszenie drgań. i Oszczędzanie energii przy pracy napędu AC przy stałej prędkości, natomiast przyspieszanie i zwalnianie z pełną mocą pozwala zmniejszyć drgania. Parametry powiązane Operacje wielostopniowe Przenośniki Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Operacje cykliczne przy wielostopniowej prędkości. Sterowanie 15 stopniami prędkości i długością pracy z wykorzystaniem wejść wielofunkcyjnych. Parametry powiązane 04.05~ ~05.14 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

95 Rozdział 4 Parametry Przełączanie czasów przyspieszania i hamowania Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Automatyczne przełączanie przenośników Przełączanie czasów przyspieszania i dla hamowania przez sygnał zewnętrzny Gdy napęd AC steruje dwoma lub więcej silnikami, może osiągnąć większe prędkości ale nadal startuje i zatrzymuje się w sposób łagodny. Parametry powiązane 01.09~ ~04.08 Ostrzeżenie o przegrzaniu Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Klimatyzatory Zabezpieczenia Gdy napęd AC przegrzewa się, wykorzystuje się czujnik temperatury aby otrzymać ostrzeżenie o przegrzaniu. Parametry powiązane 03.00~ ~ przewody/3-przewody Aplikacje Przeznaczenie Funkcje FWD/STOP REV/STOP MI1:("OPEN":STOP) ("CLOSE":FWD) MI2:("OPEN": STOP) ("CLOSE": REV) DCM VFD-E Parametry powiązane Zastosowanie ogólne Uruchamianie, zatrzymywanie i zmiana kierunku obrotów przez zaciski zewnętrzne RUN/STOP FWD/REV MI1:("OPEN":STOP) ("CLOSE":RUN) MI2:("OPEN": FWD) ("CLOSE": REV) DCM VFD-E 3-przewody STOP RUN MI1 :("CLOSE":RUN) REV/FWD MI3:("OPEN":STOP) MI2:("OPEN": FWD) ("CLOSE": REV) DCM VFD-E Komendy operacji Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Zastosowanie ogólne Wybieranie źródła sygnału sterującego Wybór sterowania napędem AC przez zaciski zewnętrzne, panel cyfrowy lub RS485. Parametry powiązane ~ Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

96 Rozdział 4 Parametry Utrzymywanie częstotliwości Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Zastosowanie ogólne Pauza przyspieszania i hamowania Zatrzymanie częstotliwości wyjściowej podczas przyspieszania/hamowania Parametry powiązane 04.05~04.08 Automatyczny restart po błędzie Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Klimatyzatory, pompy zdalne Dla zapewnienia ciągłości i niezawodności operacji bez interwencji operatora Napęd AC może być zrestartowany/ zresetowany automatycznie do 10 razy aż pojawi się błąd. Parametry powiązane 08.15~08.16 Stop awaryjny przez hamowanie DC szybko- Wirniki obrotowe Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Stop awaryjny bez rezystora hamującego Napęd AC może używać hamulca DC do stopu awaryjnego gdy konieczne jest zatrzymanie bez rezystora hamującego. Gdy funkcja jest często używana należy rozważyć chłodzenie silnika. Parametry powiązane Ustawienia przekroczenia momentu obrotowego Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Pompy, wentylatory i wytłaczarki Do ochrony maszyn i utrzymania ciągłości i niezawodności pracy Można ustawić poziom przekroczenia momentu obrotowego. W chwili wystąpienia przetężenia, przepięcia i przekroczenia momentu obr., częstotliwość wyjściowa będzie automatycznie dostosowana. Ma to zastosowanie w maszynach takich jak wentylatory i pompy wymagające ciągłej pracy. Parametry powiązane 06.00~06.05 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

97 Rozdział 4 Parametry Górny/dolny limit częstotliwości Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Pompy i wentylatory Sterowanie prędkością silnika wg górnego/ dolnego limitu częstotliwości Gdy użytkownik nie może podać górnego/dolnego limitu, wzmocnienie lub nastawa z zewnętrznego sygnału, może być ustawiane indywidualnie w napędzie AC. Parametry powiązane Ustawienia pomijanych częstotliwości Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Pompy i wentylatory Aby zapobiegać drganiom maszyny Napęd AC nie może pracować ze stałą prędkościa w zakresie pomijanych częstotliwości. Można ustawić trzy zakresy pomijanych częstotliwości. Parametry powiązane 08.09~08.14 Ustawienia częstotliwości nośnej Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Zastosowanie ogólne Niskie zakłócenia Częstotliwość nośna może być zwiększona gdy zalecane jest zredukowanie zakłóceń silnika. Parametry powiązane Kontynuacja ruchu gdy nastąpiła utrata komend częstotliwości Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Klimatyzatory Do pracy ciągłej W przypadku gdy komenda częstotliwości zadanej jest utracona w wyniku awarii, napęd AC może nadal pracować. Ma to zastosowanie w zaawansowanych jednostkach klimatyzatorów. Parametry powiązane Sygnał wyjściowy podczas pracy Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Zastosowanie ogólne Udostępnia sygnał pracy napędu Sygnał dostępny do zatrzymania hamowania (zwolnienie hamulca) gdy napęd AC pracuje. (Sygnał ten zanika gdy napęd AC jest w trybie pracy swobodnej). Parametry powiązane 03.00~ Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

98 Rozdział 4 Parametry Sygnał wyjściowy przy prędkości zerowej Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Zastosowanie ogólne Udostępnia sygnał pracy napędu Gdy częstotliwość wyjściowa jest niższa od minimalnej, wysyłany jest sygnał do systemu zewnętrznego lub do obwodu sterowania. Parametry powiązane 03.00~03.01 Sygnał wyjściowy przy wymaganej częstotliwości Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Zastosowanie ogólne Udostępnia sygnał pracy napędu Gdy częstotliwość wyjściowa ma wartość częstotliwości wymaganej (przez komendy częstotliwości), wysyłany jest sygnał do systemu zewnętrznego lub do obwodu sterowania (częstotliwość osiągnięta). Parametry powiązane 03.00~03.01 Sygnał wyjściowy dla blokady zewnętrznej Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Zastosowanie ogólne Udostępnia sygnał pracy napędu Podczas wykonywania blokady zewnętrznej, wysyłany jest sygnał do systemu zewnętrznego lub do obwodu sterowania Parametry powiązane 03.00~03.01 Ostrzeżenie o przegrzaniu radiatora Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Zastosowanie ogólne Zapewnienie bezpieczeństwa Gdy nastąpi przegrzanie radiatora, wysyłany jest sygnał do systemu zewnętrznego lub do obwodu sterowania. Parametry powiązane 03.00~03.01 Wyjście analogowe wielofunkcyjne Aplikacje Przeznaczenie Funkcje Zastosowanie ogólne Wyświetla status pracy napędu Wartości częstotliwości, prądu/ napięcia wyjściowego mogą być odczytane przez podłączenie miernika częstotliwości lub miernika napięcia/natężenia. Parametry powiązane Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

99 Rozdział 4 Parametry 4.3 Opis ustawień parametrów Grupa 0: Parametry użytownika Parametr może być zmieniany podczas pracy Kod napędu AC Ustaw.: Tylko do odczytu Ustaw. fabryczne: ## Prąd znamionowy napędu AC Ustaw.: Tylko do odczytu Ustaw. fabryczne: #.# Pr przechowuje oznaczenie kodowe napędu AC. Kod identyfikacyjny zawiera w sobie takie informacje jak moc, znamionowy prąd i napięcie oraz maksymalna częstotliwość nośna. Użytkownik może użyć poniższych tabel aby sprawdzić, w jaki sposób te informacje odpowiadają kodom identyfikacyjnym. Pr przechowuje prąd znamionowy napędu AC. Odczytując ten parametr użytkownik może sprawdzić czy napęd AC jest poprawny. Zasilanie 115V Zasilanie 230V kw HP Pr Prąd znamion. (A) Max. częstotl. Nośna 15kHz Zasilanie 400V kw HP Pr Prąd znamion. (A) Max. częstotl. nośna 15kHz Powrót do ustawień fabrycznych Ustaw.: 0 Wszystkie parametry można odczytywać i zapisywać 1 Wszystkie parametry tylko do odczytu 6 Kasowanie programu PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) Ustaw. fabryczne: 0 9 Przywracanie nastaw fabrycznych wszystkim parametrom (50Hz, 230V/400V lub 220V/380V zależnie od Pr.00.12) 10 Przywracanie nastaw fabrycznych wszystkim parametrom (60Hz, 115V/220V/440V) 4-44 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

100 Rozdział 4 Parametry Niniejszy parametr pozwala na reset wszystkich parametrów do nastaw fabrycznych, z wyłączeniem pamięci stanów awaryjnych (Pr ~ Pr.06.12). 50Hz: Pr i Pr są ustaw. na 50Hz i Pr będzie ustaw. na Pr Hz: Pr i Pr są ustaw. na 60Hz i Pr jest ustaw. na 115V, 230V lub 460V. Gdy Pr.00.02=1, wszystkie parametry są tylko do odczytu. Aby zapisać wszystkie paramety ustaw Pr.00.02=0. Gdy Pr.00.02=6, usuwa wszystkie programy PLC. Funkcja ta NIE dotyczy modeli VFD*E*C. Gdy ustawienia parametów są niepoprawne, wszystkie parametry mogą być zresetowane do ustawień fabrycznych przez ustawienie Pr na 9 lub 10. Gdy Pr.00.02=9, wszystkie paramety są resetowane do ustawień fabrycznych dla 50Hz, napięcie będzie ustawiane wg. nastaw Pr Gdy Pr.00.02=10, wszystkie paramety są resetowane do ustawień fabrycznych dla 60Hz. Parametry powiązane: Pr (Wybór napięcia znam. dla 50Hz) Gdy Pr.00.02=9 lub 10, wszystkie paramety są resetowane do ustawień fabrycznych, ale nie są usuwane programy PLC. Tylko ustawienie Pr.00.02=6 może usunąć wszystkie programy PLC Wybór parametru wyświetlanego po podaniu zasilania Ustaw.: 0 Częstotliwość zadana (Fxxx) Ustaw. fabryczne: 0 1 Aktualna częstotliwość wyjściowa (Hxxx) 2 Prąd wyjściowy dla silnika (Axxx) 3 Wielkość zdeklarowana w Pr.00.04(Uxxx) 4 Kierunek obrotów FWD/REV 5 Wybór trybu pracy PLC: PLC0/PLC1/PLC2 (NIE dla modeli VFD*E*C) Ten parameter określa ekran startowy po podaniu napięcia zasilającego napęd. Dla ustaw. 5, PLC0: Wyłączony PLC, PLC1: uruchomiony PLC, PLC2: odczyt/zapis programu PLC do napędu AC. Patrz Pr dla ustawień wyświetlacza wielofunkcyjnego. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

101 Rozdział 4 Parametry Parametry powiązane: Pr (Dodatkowa wielkość wyświetlana na wyświetlaczu) Dodatkowa wielkość wyświetlana na wyświetlaczu Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: Wielkość zdefiniowana przez użytkownika w parametrze Pr.00.05(Uxxx) Wyświetla wartość licznika, który zlicza ilość impulsów terminala TRG (c) Zawartości rejestru D1043 w PLC (C) (NIE dla modeli VFD*E*C) 3 Aktualne napięcie szyny DC napędu AC w VDC (u) Napięcie wyjściowe w V dla zacisków U/T1, V/T2, W/T3 do silnika (E) Wartość sygnału analogowego sprzężenia zwrotnego PID w % (b) Kąt współczynnika mocy w º dla zacisków U/T1, V/T2, W/T3 do silnika (n) Moc wyjściowa w kw dla zacisków U, V i W do silnika (P) Estymowana wartość momentu obr. w Nm w relacji do natężenia (t) 9 Wartość sygnału na wejściu analogowym AVI w V (I) 10 Wartość sygnału na wejściu analogowy ACI w ma lub na wejściu analogowym AVI2 w V (i) 11 Temperatura IGBT (h) w C 12 Wartość sygnału na wejściu AVI3/ACI2 (I.) 13 Wartość sygnału na wejściu AVI4/ACI3 (i.) 14 Prędkość PG w RPM (obr/min) (G) 15 Numer silnika 00~03 (M) Gdy Pr00.03 jest ustaw. na 03, wyświetlanie odpowiada ustawieniu w Pr Gdy Pr jest ustaw. na 0, patrz ustaw. Pr po szczegóły. Parametry powiązane: Pr (Współczynnik K wielkości zdefiniowanej przez użytkownika) 4-46 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

102 Rozdział 4 Parametry Patrz Dodatek B.8 KPE-LE02 po informacje o 7-segmentowym wyświetlaczu LED panelu cyfrowego Współczynnik K dla wielkości definiowanej przez użytkownika Ustaw.: 0.1 do Ustaw. fabryczne: 1.0 Współczynnik K określa współczynnik mnożenia dla jednostki zdefiniowanej przez użytkownika. Wyświetlana wartość jest obliczana wg poniższego schematu: U (jednostka zdefiniowana przez użytkownika) = aktualna częstotl. wyjściowa * K (Pr.00.05) Przykład: Użytkownik chce użyć RPM (obr/min) aby wyświetlać prędkość silnika gdy 4-biegunowy silnik pracuje przy 60Hz. Użytkownik może wyświetlać prędkość silnika przez ustawienie Pr na 0. Zastosowanie przedstawiono poniżej. Ze wzoru na prędkość silnika, jednostka zdefiniowana przez użytkownika (U) (RPM) = 60X120/4=1800 (pomijamy poślizg). Współczynnik zdefiniowany przez użytkownika K wynosi więc Równanie na obliczenie prędkości silnika n: prędkość (RPM) (obrotów na minutę) P: liczba biegunów silnika f: częstotliwość pracy (Hz) n = f 120 P Wersja oprogramowania płyty mocy Ustaw.: Tylko do odczytu Wyśw.: #.## Wersja oprogramowania płyty regulatora Ustaw.: Tylko do odczytu Wyśw.: #.## Odblokowanie dostępu do parametrów Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

103 Rozdział 4 Parametry Ustaw.: 0 do 9999 Ustaw. fabryczne: 0 Wyśw.: 0~2 (razy błędnego wpisania hasła) Parametr ten pozwala na wprowadzenie hasła, które jest ustawione w Pr Wprowadzenie w Pr poprawnego hasła włączy możliwość zmiany parametrów. Maksymalna ilość prób wprowadzenia hasła wynosi 3. Po 3 kolejnych wprowadzeniach błędnego hasła, wyświetli się migający napis Kod aby wymusić na użytkowniku restart napędu AC i umożliwić ponownie wprowadzenie poprawnego hasła. Parametry powiązane: Pr (Ustawianie hasła dostępu) Schemat dekodowania hasła Dekoduj wprowadź hasło Czy hasło jest poprawne? Wyświetla 0 gdy wprowadzono poprawne hasło do Pr END 3 szanse wprowadzenie poprawnego hasła. 1s zy raz wyśw. "1" jeśli hasło jest niepoprawne. 2 gi raz wyśw. "2", jeśli hasło jest niepoprawne. 3 ci raz wyśw. " code" ( migające Jeśli hasło zostało wprowadz. niepoprawnie po 3 próbach, panel zostanie zablokowany. Przełącz zasilanieoff/on aby spróbować ponownie Ustawianie hasła dostępu Ustaw.: 0 do 9999 Ustaw. fabryczne: 0 Wyśw.: 0 Nie wprowadzono hasła lub niepoprawny wpis w Pr Hasło zostało ustawione Ustawianie hasła służy do ochrony ustawień parametrów. Jeśli wyświetlacz pokazuje 0, nie ustawiono hasła lub nie zostało ono poprawnie wprowadzone w Pr Wszystkie paramety mogą być zmieniane, wliczając w to Pr Za pierwszym razem można ustawić hasło bezpośrednio. Po poprawnym ustawieniu hasła wyświetlacz pokaże 1. Upewnij się, że zanotowano hasło do późniejszego użycia. Aby anulować blokadę parametrów, ustaw 4-48 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

104 Rozdział 4 Parametry parameter na 0 po poprawnym wprowadzeniu hasła do Pr Hasło zawiera minimum 1 cyfrę i maksymalnie 4 cyfry. Jak ponownie uruchomić hasło po dekodowaniu przez Pr.00.08: Metoda 1: Wprowadź ponownie oryginalne hasło w Pr (Możesz także wprowadzić nowe hasło gdy chcesz użyć nowego hasła). Metoda 2: Po ponownym uruchomieniu, funkcja hasła zostanie przywrócona. Aby zablokowac parametry, można ustawić Pr na 1 lub Pr.04.05~04.08 na 17 aby zapobiec zmianie ustawień parametrów przez niewykwalifikowany personel, co może mieć miejsce w przypadku nie ustawienia hasła Tryb sterowania napędem Ustaw.: 0 Sterowanie skalarne U/f 1 Sterowanie wektorowe Ustaw. fabryczne: 0 Parametr określa sposób sterowania napędem AC. Sterowanie skalarne U/f (napięcie/częstotliwość) 1. Aby sterować poprzez zmiany częstotliwości i napięcia bez zmian mechanicznej charakterystyki silnika: może on pracować w oparciu o pętlę otwartą lub używać kart PG (patrz Dodatek B), aby pracować w pętli zamkniętej. W tym sterowaniu, uzyskuje się zmianę elektormagnetycznego momentu obrotowego wirnika i obciążenia momentu obr. ze zmiany wskaźnika poślizgu Sterowanie U/f jest trybem sterowania o stałej wartości. Pole magnetyczne zmniejsza się wraz z częstotliwością. W takich okolicznościach niedostateczny moment obrotowy silnika powstanie wtedy, gdy pole magnetyczne zmniejszy się przy niskiej częstotliwości. W tym momencie najlepszą pracę uzyska się wg ustawień w Pr (Kompensacja momentu obr.) aby uzyskać kompensację momentu obrotowego. Popularne zastosowania: pompy, pasy transmisyjne, kompresory Sterowanie wektorowe: 1. Aby sterować poprzez zmiany częstotliwości i napięcia bez zmian mechanicznej charakterystyki silnika: może on pracować w oparciu o pętlę otwartą lub używać kart PG (patrz Dodatek B), aby pracować w pętli zamkniętej. Tryb ten oparty jest na względności ruchu. Oznacza to, że zmiana natężenia prądu wirnika jest w relacji tylko z elektromagnetycznym Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

105 Rozdział 4 Parametry momentem obrotowym, a zmiana natężenia prądu stojana jest w relacji tylko z elektromagnetycznym momentem obrotowym. Taka jest charakterystyka sterowania wektorowego. 2.Sterowanie wektorowe może wyeliminować relację pomiędzy wektorem elektromagnetycznym natężenia i strumieniem twornika. Zatem, można sterować wektorem natężenia i strumieniem twornika niezależenie aby zwiększać chwilową odpowiedź napędu AC. Zastosowania: urządzenia tekstylne, urządzenia w prasach, urządzenia ratujące życie i wiertarki. Parametry powiązane: Pr (Kompensacja momentu obr. (Silnik 0)) Zarezerwowane Wybór napięcia znamionowego dla 50Hz Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 230V/400V 1 220V/380V Przy pomocy tego parametru definiuje się napięcie znamionowe dla częstotliwości 50Hz. Gdy Pr jest ustaw. na 9, napięcie znamionowe dla 50Hz będzie ustawiane przez Pr Parametry powiązane: Pr (Powrót do ustawień fabrycznych) Grupa 1: Parametry podstawowe Maksymalna częstotliwość wyjściowa (Fmax) Jedn.: Hz Ustaw.: do Hz Ustaw. fabryczne: Parametr ten określa maksymalną częstotliwość napędu. Wszystkie źródła komend zadających częstotliwość (wejścia analogowe 0 do +10V i 4 do 20mA) skalowane są w odniesieniu do zaprogramowanego w tym parametrze zakresu częstotliwości wyjściowej. Należy zauważyć, że częstotliwość wyjściowa może nie mieścić się w tym zakresie ze względu na ustawienia parametrów: 1. Pr jest ustaw. na 0: gdy parametr Pr (Kompensacja poślizgu) ustawiony w trybie U/f, częstotliwość wyjściowa może nie być w tym ustawionym zakresie Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

106 Rozdział 4 Parametry 2. Pr jest ustaw. na 1: Napęd AC automatycznie kompensuje poślizg w trybie wektorowym, częstotliwość wyjściowa może więc nie być w tym ustawionym zakresie. Parametry powiązane: (Tryb sterowania), 04.12(Minimalna częstotliwość zadana z wejścia AVI), 04.14(Maksymalna częstotliwość zadana z wejścia AVI), 04.16(Minimalna częstotliwość zadana z wejścia ACI), 04.18(Maksymalna częstotliwość zadana z wejścia ACI), 04.19(Wybór ACI/AVI2), 04.21(Minimalna częstotliwość zadana z wejścia AVI2), 04.23(Maksymalna częstotliwość zadana z wejścia AVI2) i 07.03(Kompensacja poślizgu (Używane bez PG) (Silnik 0)) Max. częstot. wyjściowa Częstotliwość wyjściowa 0V(4mA) V/F 曲 線 10V(20mA) Analogowy sygnał wejściowy Maksymalna częstotliwość skojarzona z napięciem (Fbase) (Silnik 0) Jedn.: Hz Ustaw.: 0.10 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: Nastawa powinna odpowiadać wartości na tabliczce znamionowej silnika. Maksymalna częstotliwość skojarzona z napięciem określa wskaźnik krzywej U/f. Na przykład, jeśli napęd ma znamionowo 460 VAC na wyjściu i maksymalna częstotliwość skojarzona z napięciem jest ustawiona na 60Hz, napęd utrzymuje stały stosunek 7.66 V/Hz (460V/60Hz=7.66V/Hz). Parametr ten musi być równy lub większy niż częstotliwość pośrednia (Pr.01.03). Jeśli parameter ten ma wartość niższą niż częstotliwość znamionowa silnika, może to powodować przetężenie i uszkodzenie silnika lub wyzwolenie ochrony przed przetężeniem. Jeśli parameter ten ma wartość wyższą niż częstotliwość znamionowa silnika, może to powodować niedostateczny moment obrotowy silnika. Parametry powiązane: Pr.01.02(Maksymalne napięcie wyjściowe (Vmax) (Silnik 0)), Pr.01.03(Częstotliwość pośrednią (Fmid) (Silnik 0)), Pr.01.04(Napięcie pośrednie (Vmid) (Silnik 0)), Pr.01.05(Minimalna częstotliwość wyjściowa (Fmin) (Silnik 0)) i Pr.01.06(Minimalne napięcie wyjściowe(vmin) (Silnik 0)). Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

107 Rozdział 4 Parametry Maksymalne napięcie wyjściowe (Vmax) (Silnik 0) Jedn.: V Ustaw.: 115V/230V seria 0.1 do 255.0V Ustaw. fabryczne: V seria 0.1 do 510.0V Ustaw. fabryczne: Parametr ten określa maksymalne napięcie wyjściowe napędu AC. Ustawienia maksymalnego napięcia wyjściowego muszą być mniejsze lub równe napięciu znamionowemu silnika, podanemu na tabliczce znamionowej. Wartość tego parametru musi być większa lub równa napięciu pośredniemu (Pr.01.04). Jeśli napięcie wyjściowe napędu AC jest mniejsze niż to ustawienie, napięcie wyjściowe nie może osiągnąć tego ustawienia ze względu na limit napięcia wejściowego. Jeśli to ustawienie jest większe niż napięcie znamionowe silnika, może to spowodować przetężenie wyjścia silnika aż do jego uszkodzenia lub wyzwolić ochronę przed przetężeniem. Jeśli to ustawienie jest mniejsze niż napięcie znamionowe silnika, może to powodować niedostateczny moment obrotowy silnika. Parametry powiązane: Pr.01.01(Maksymalna częstotliwość powiązana z napięciem (Fbase) (Silnik 0)), Pr.01.03(Częstotliwość pośrednia (Fmid) (Silnik 0)), Pr.01.04(Napięcie pośrednie (Vmid) (Silnik 0)), Pr.01.05(Min. Częstotliwość wyjściowa (Fmin) (Silnik 0)) i Pr.01.06(Minimalne napięcie wyj. (Vmin) (Silnik 0)) Częstotliwość pośrednia (Fmid) (Silnik 0) Jedn.: Hz Ustaw.: 0.10 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: 1.50 Parametr ten ustawia częstotliwość pośrednią dla krzywej U/f. Z tym parametrem możliwe jest ustawienie stosunku U/f pomiędzy minimalną częstotliwościa a częstotliwościa pośrednią. Parametr ten musi być większy lub równy minimalnej częstotliwości wyjściowej (Pr.01.05) i mniejszy lub równy maksymalnej częstotliwości powiązanej z napięciem (Pr.01.01). Nieodpowiednie ustawienie może spowodować przepięcia i doprowadzić do przegrzania silnika i jego uszkodzenia lub wyzwolenia ochrony przed przepięciem. Nieodpowiednie ustawienie może spowodować niedostateczny moment obr. silnika. Przy sterowaniu wektorowym, parametry Pr.01.03, Pr i Pr są wyłączone. Parametr ten musi być większy niż Pr Parametry powiązane: Pr.01.01(Maksymalna częstotliwość powiązana z napięciem (Fbase) (Silnik 0)), Pr.01.02(Maksymalne napięcie wyjściowe (Vmax) (Silnik 0)), Pr,01.04(Napięcie 4-52 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

108 Rozdział 4 Parametry pośrednie (Vmid) (Silnik 0)), Pr.01.05(Minimalna częstotliwość wyjściowa (Fmin) (Silnik 0)) i Pr.01.06(Minimalne napięcie wyjściowe (Vmin) (Silnik 0)) Napięcie pośrednie (Vmid) (Silnik 0) Jedn.: V Ustaw.: 115V/230V seria 0.1 do 255.0V Ustaw. fabryczne: V seria 0.1 do 510.0V Ustaw. fabryczne: 20.0 Parametr ten ustawia napięcie pośrednie dla krzywej U/f. Z tym parametrem możliwe jest ustawienie stosunku U/f pomiędzy minimalną częstotliwościa a częstotliwościa pośrednią. Parametr ten musi być większy lub równy minimalnemu napięciu wyjściowemu (Pr.01.06). Parametry powiązane: Pr.01.01(Maksymalna częstotliwość powiązana z napięciem (Fbase) (Silnik 0)), Pr.01.02(Maksymalne napięcie wyjściowe (Vmax) (Silnik 0)), Pr,01.03(Częstotliwość pośrednia (Fmid) (Silnik 0)), Pr.01.05(Minimalna częstotliwość wyjściowa (Fmin) (Silnik 0)) i Pr.01.06(Minimalne napięcie wyjściowe Vmin) (Silnik 0)) Minimalna częstotliwość wyjściowa (Fmin) (Silnik 0) Jedn.: Hz Ustaw.: 0.10 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: 1.50 Parametr ten ustawia minimalną częstotliwość wyjściową napędu AC. Jesli komenda częstotliwości jest większa niż to ustawienie, napęd AC będzie przyspieszał wg. czasu przyspieszania/hamowania. Jeśli komenda częstotliwości jest mniejsza niż to ustawienie, napęd AC będzie w stanie gotowości z zerowym napięciem na wyjściu. Zauważ, że nieprawidłowe ustawienie może spowodować przetężenie, aż do uszkodzenia silnika lub uruchomić ochronę przed przetężeniem. Gdy Pr jest ustaw. na 1 (Praca będzie kontynuowana po chwilowej utracie zasilania, wyszukiwanie prędkości rozpocznie się od częstotliwości zadanej), napęd nie będzie pracował wg. krzywej U/f. Parametry powiązane: Pr.01.01(Maksymalna częstotliwość powiązana z napięciem (Fbase) (Silnik 0)), Pr.01.02(Maksymalne napięcie wyjściowe (Vmax) (Silnik 0)), Pr,01.03(Częstotliwość pośrednia (Fmid) (Silnik 0)), Pr.01.04(Napięcie pośrednie(vmid) (Silnik 0)) i Pr.01.06(Minimalne napięcie wyjściowe (Vmin) (Silnik 0)) Minimalne napięcie wyjściowe (Vmin) (Silnik 0) Jedn.: V Ustaw.: 115V/230V seria 0.1 do 255.0V Ustaw. fabryczne: Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

109 Rozdział 4 Parametry V seria 0.1 do 510.0V Ustaw. fabryczne: 20.0 Parametr ten określa minimalne napięcie wyjściowe napędu AC. Jeśli ustawienie to jest za duże, może to spowodować przetężenie, aż do uszkodzenia silnika lub uruchomić ochronę przed przetężeniem. Jeśli ustawienie to jest za małe, powoduje to niedostateczny moment obrotowy silnika. Ustawienia od Pr do Pr muszą spełniać warunki Pr Pr Pr i Pr Pr Pr Na poniższym rysunku przedstawiona jest krzywa U/f wg tych warunków. W trybie sterowania wektorowego (Pr jest ustaw. na 1), Pr.01.03, Pr i Pr są wyłączone, ale Pr nadal określa minimalną częstotliwość wyjściową. Krzywa U/f silnika 0 do silnika 3 może być wybrana przez ustawienie zacisków wejść wielofunkcyjnych MI3~MI6 (Pr do Pr.04.08) na 27 i 28. Aby ustawić napięcie dla każdego z silników, patrz Pr.01.01~01.06 dla silnika 0 (ustaw. fabryczne), Pr.01.26~01.31 dla silnika 1, Pr.01.32~01.37 dla silnika 2 i Pr.01.38~01.43 dla silnika 3. Parametry powiązane: Pr.01.01(Maksymalna częstotliwość powiązana z napięciem (Fbase) (Silnik 0)), Pr.01.02(Maksymalne napięcie wyjściowe (Vmax) (Silnik 0)), Pr,01.03(Częstotliwość pośrednia (Fmid) (Silnik 0)), Pr.01.04(Napięcie pośrednie(vmid) (Silnik 0)) i Pr (Minimalna częstotliwość wyjściowa (Fmin) (Silnik 0)) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

110 Rozdział 4 Parametry Górny limit częstotliwości wyjściowej Jedn.: % Ustaw: 0.1 do 120.0% Ustaw. fabryczne: Parametr ten musi być większy lub równy od dolnego limitu częstotliwości wyjściowej (Pr.01.08). Maksymalna częstotliwość wyjściowa (Pr.01.00) jest traktowana jako 100%. Wartość górnego limitu częstotliwości wyjściowej = (Pr * Pr.01.07)/100. Maksymalna częstotliwość wyjściowa napedu AC będzie ograniczona tym ustawieniem. Jeśli ustawienie komend częstotliwości jest większe niż Pr.01.07, częstotliwość wyjściowa będzie mniejsza lub równa Pr Gdy włączono Pr lub Pr.10.00~10.13, częstotliwość wyjściowa napędu AC może przekraczać komendy częstotliwości zadanej ale nadal jest ograniczona przez to ustawienie. Parametry powiązane: Pr (Maksymalna częstotliwość wyjściowa (Fmax)) i Pr (Dolny limit częstotliwości wyjściowej) Dolny limit częstotliwości wyjściowej Jedn.: % Ustaw: 0.0 do 100.0% Ustaw. fabryczne: 0.0 Wartość dolnego ograniczenia częstotliwości wyjściowej = (Pr * Pr.01.08) /100. To ustawienie ogranicza minimalną częstotliwość wyjściową napędu AC. Gdy komendy częstotliwości napędu AC lub częstotliwość obliczona przez sterowanie sprzężeniem zwrotnym jest mniejsza niż to ustawienie, częstotliwość wyjściowa napędu AC będzie ograniczana przez to ustawienie. Po uruchomieniu obrotów, napęd AC przyspiesza od Pr (Minalna częstotliwość wyjściowa (Fmin) (Silnik 0)) do częstotliwości ustawionej przez krzywą U/f i nie będzie ograniczany przez to ustawienie. Limity górny/dolny służą do zapobiegania błędom operacji i uszkodzeniom maszyny. Jeśli górny limit częstotliwości wyjściowej wynosi 50Hz, a max. częstotliwość wyjściowa wynosi 60Hz, to częstotliwość wyjściowa będzie ograniczona do 50Hz. Jeśli dolny limit częstotliwości wyjściowej wynosi 10Hz, a minimalna częstotliwość wyjściowa (Pr.01.05) jest ustaw na. 1.0Hz, wtedy wszystkie komendy częstotliwości pomiędzy Hz wygenerują 10Hz wyjście z napędu. Jeśli komenda częstotliwości jest mniejsza niż 1.0Hz, napęd będzie w stanie gotowości bez sygnałów na wyjściach. Parametr ten musi być mniejszy lub równy górnemu limitowi częstotliwości wyjściowej (Pr.01.07). Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

111 Rozdział 4 Parametry Częstotliwość wyjściowa Górny limit częstotliwości wyjściowej Dolny limit częstotliwości wyjściowej Komendy częstotlowości Czas przyspieszania 1 (Taccel 1) Jedn.: sekunda Czas hamowania 1 (Tdecel 1) Jedn.: sekunda Czas przyspieszania 2 (Taccel 2) Jedn.: sekunda Czas hamowania 2 (Tdecel 2) Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.1 do sekund / 0.01 do sekund Ustaw. fabryczne: 10.0 Czasy przyspieszania/zwalniania 1 lub 2 mogą być wybrane przez przełączenie ustawień zacisków zewnętrznych MI3~ MI12(MI7~MI12 są opcjonalne) na 7 (ustaw Pr.04.05~Pr na 7 lub Pr.11.06~Pr na 7). Ustawieniem fabrycznym jest czas przyspieszania 1. Czas przyspieszania jest używany do określenia czasu potrzebnego dla napędu AC w celu stromościowego przyspieszania od częstotliwości 0 Hz do maksymalnej częstotliwości wyjściowej (Pr.01.00). Czas hamowania jest używany do określenia czasu potrzebnego dla napędu AC w celu stromościowego hamowania od maksymalnej częstotliwości wyjściowej (Pr.01.00) do 0 Hz. Jeśli ustawione czasy przyspieszania/hamowania są za krótkie, może to powodować wyzwolenie zabezpieczeń (Pr.06.01(zabezpieczenie przed przetężeniem podczas przysp.) lub Pr (zabezpieczenie przed przepięciem)). Należy wówczas ustawić większe czasy przyspieszania/hamowania. Jeśli ustawiony czas przyspieszania jest za krótki, może to powodować przetężenia podczas hamowania i uszkodzić silnik lub wyzwolić funkcje zabezpieczające. Jeśli ustawiony czas hamowania jest za krótki, może to powodować przepięcia podczas przyspieszania i uszkodzić silnik lub wyzwolić funkcje zabezpieczające. Można użyć odpowiedni rezystor hamujący aby zwalnianie napędu AC odbywało się w krótszym czasie i zapobiegać przepięciom wewnętrznym. Patrz Dodatek B po szczegóły dotyczące rezystorów hamujących Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

112 Rozdział 4 Parametry Gdy włączono Pr (krzywa S przyspieszania) i Pr (krzywa S hamowania), aktualne czasy przysp./hamow. będą dłuższe niż to ustawienie. Parametry powiązane: Pr (Automatyczne przyspieszanie/hamowanie (patrz ustawienia czasu przysp./hamow.)), Pr (krzywa S przyspieszania), Pr (krzywa S hamowania), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI3), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI4), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI5) i Pr (Wejście wielofunkcyjne MI6) Częstotliwość Max. częstotl. wyjściowa ustaw. częstotl. operacji Min. częstotl. wyjściowa Czas przysp. Czas zwaln Definicja czasu przysp./zwaln. Czas Rozdzielczość jednostkek czasu przyspieszania/hamowania Ustaw.: 0 Jedn.: 0.1 s 1 Jedn.: 0.01 s Ustaw. fabryczne: 0 Czasy przyspieszania/hamowania 1, 2, 3, 4 są wybierane odpowiednio do ustawień wejść zacisków wielofunkcyjnych. Patrz Pr lub Pr po więcej szczegółów. Na poniższym rysunku, czasy przysp./hamow. napędu AC zawierają się pomiędzy 0 Hz a maksymalną częstotliwością wyjściową (Pr.01.00). Przypuśćmy, że maksymalna częstotliwość wyjściowa wynosi 60 Hz, minimalna częstotliwość wyjściowa (Pr.01.05) wynosi 1.0 Hz, a czasy przyspieszania/hamowania 10 sekund. Aktualny czas potrzebny aby napęd AC przyspieszał od startu do 60 Hz i zwalniał od 60Hz do 1.0Hz wynosi w tym przypadku 9.83 sekund. ((60-1) * 10/60=9.83sek). Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

113 Rozdział 4 Parametry Częstotliwość Max. częstotl. wyjściowa ustaw. czestotl. operacji Min. częstotl. wyjściowa 0 Hz Czas przysp. Czas zwaln Definicja czasu przysp./zwaln. Wynikowy Wynikowy czas przysp. czas zwaln. Wynikowy czas przysp./zwaln. Czas Czas przyspieszania dla prędkości JOG Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.1 do 600.0/0.01 do sekund Ustaw. fabryczne: Czas hamowania dla prędkości JOG Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.1 do 600.0/0.01 do sekund Ustaw. fabryczne: Częstotliwość dla prędkości JOG Jedn.: Hz Ustaw.: 0.10 do Fmax (Pr.01.00)Hz Ustaw. fabryczne: 6.00 Tylko zewnętrzne wejścia JOG (MI3 do MI12) mogą być użyte. Ustaw jeden z MI3~MI12 (MI7~MI12 są opcjonalne) na 8 dla operacji JOG. Gdy komenda Jog jest włączona, napęd AC przyspiesza od minimalnej częstotliwości wyjściowej (Pr.01.05) do częstotliwości JOG (Pr.01.15). Gdy komenda Jog jest wyłączona, napęd AC hamuje od częstotliwości JOG do zera. Użyty czas przyspieszania/hamowania jest ustawiany przez czas przysp./hamow. dla prędkości JOG (Pr.01.13, Pr.01.14). Przed użyciem komendy JOG, napęd musi zostać najpierw zatrzymany. Podczas operacji JOG, komendy innych operacji nie są akceptowane, z wyjątkiem komend z klawiszy FORWARD, REVERSE i STOP na panelu cyfrowym Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

114 Częstotliwość Częstotl. JOG Rozdział 4 Parametry Min. częstotl. wyjściowa 0 Hz Czas przysp. JOG Czas zwaln. JOG Definicja czasu przysp./zwaln. JOG Czas Automatyczne przyspieszanie/hamowanie Ustaw.: 0 Liniowa charakterystyka przyspieszania/hamowania 1 Automatyczne przyspieszanie, hamowanie liniowo. 2 Liniowe przyspieszanie, automatyczne hamowanie. 3 Automatyczne przyspieszanie / hamowanie (wg obciążenia) Ustaw. fabryczne: 0 4 Automatyczne. przyspieszanie /hamowanie (wg ustaw. czasu przysp./hamow.) 5 Liniowe przyspieszanie sterow. natężeniem, liniowe hamowanie. 6 Liniowe przyspieszanie sterow. natężeniem, automatyczne hamowanie. Liniowy czas przysp./hamow.: przyspieszanie/hamowanie odbywa się odpowiednio do ustawień czasu przysp./hamow. w Pr.01.09~ Stosując automatyczne przyspieszanie/hamowanie możliwe jest zredukowanie drgań i wibracji podczas uruchamiania i zatrzymywania z obciążeniem. Gdy Pr jest ustawiony na 3, (automatyczne przysp./hamow. wg. obciążenia): Podczas automatycznego przyspieszania moment obrotowy jest automatycznie mierzony i napęd przyspiesza do ustawionej częstotliwości z najszybszym czasem przyspieszania i najbardziej łagodnym przebiegiem natężenia rozruchu. Podczas automatycznego hamowania, mierzona jest energia regeneracyjna i silnik zatrzymuje się łagodnie z najszybszym czasem hamowania. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

115 Rozdział 4 Parametry Gdy parametr ten jest ustawiony na 4 (automatyczne przysp./hamow.) aktualny czas przyspieszania/hamowania będzie większy lub równy parametrowi Pr ~Pr Gdy parametr ten jest ustawiony na 5 (Liniowe przysp. sterowane natężeniem, liniowe hamowanie) lub 6 (Liniowe przysp. sterowane natężeniem, automatyczne hamowanie): wartość natężenia prądu gdy napęd przygotowuje zabezpieczenia przeciw przetężeniowe, będzie utrzymywana na poziomie tych zabezpieczeń. Na przykład, jeśli ustawiony poziom zabezpieczeń wynosi 100%, przeprowadzone zostanie hamowanie gdy natężenie przekroczy 100% podczas pracy i zostanie ono utrzymane w okolicach 100%. Ponadto, przeprowadzone zostanie hamowanie bez względu na to czy wystąpi przetężenie podczas przyspieszania lub stałej prędkości. Aktualne zabezpieczenie przetężeniowe podczas hamowania jest używane do utrzymania częstotliwości wyjściowej i zabezpieczenia napędu przed przeciążeniem (OL). Gdy parametr ten ustawiono na 5 (Liniowe przyspieszanie sterowane natężeniem, liniowe hamowanie): napęd przygotowuje liniowe hamowanie wg. ustawień czasu hamowania. Gdy parametr ustawiono na 6 (Liniowe przyspieszanie sterowane natężeniem, automatyczne hamowanie): napęd zatrzymuje silnik wg. najszybszego czasu hamowania po automatycznym rozpoznaniu energi regeneracyjnej obciążenia. Poziom przetężenia Prędkość Natęż. wyj. Częstotl. wyj Automatyczne przyspieszanie/hamowanie czyni skomplikowany proces dostrajania niepotrzebnym. Powoduje, że operacje są bardziej efektywne i oszczędza energię przez przyspieszanie bez zabezpieczeń i zwalnianie bez rezystora hamującego. W aplikacjach z rezystorem hamującym lub jednostką hamującą, czas hamowania jest najkrótszy. NIE zaleca się używania funkcji automatycznego hamowania, gdyż zwiększa ona czas hamowania. Parametry powiązane: Pr.01.09(Czas przyspieszania 1), Pr.01.10(Czas hamowania 1), Pr.01.11(Czas przyspieszania 2) and Pr.01.12(Czas hamowania 2) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

116 Rozdział 4 Parametry Krzywa S przyspieszania Jedn.: sekunda Krzywa S hamowania Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.0 Krzywa S - Wyłączona Ustaw. fabryczne: do 10.0/0.01 do Krzywa S - Włączona (10.0/10.00 najbardziej gładka) Parametr ten jest używany do zapewnienia najłagodniejszego przyspieszania i hamowania wg. krzywej S. Krzywa S jest wyłączona, gdy ustaw. na 0.0 i włączona gdy ustaw. na 0.1 do 10.0 / 0.01 do Ustawienie 0.1/0.01 daje najszybszą, a ustawienie 10.0/10.00 najdłuższą i najłagodniejszą krzywą S. Napęd AC nie będzie pracował z czasami przyspieszania/hamowania ustawionymi w Pr do Pr Poniższy rysunek pokazuje, że oryginalne ustawienia czasu przyspieszania/hamowania są tylko punktami odniesienia gdy krzywa S jest włączona. Aktualny czas przyspieszania/hamowania zależy od wybranej krzywej S (0.1 do 10.0). Całkowity czas przyspieszania=pr Pr lub Pr Pr Całkowity czas hamowania=pr Pr lub Pr Pr Wyłącz krzywą S Włącz krzywą S Charakterystyka przysp./zwaln. Parametry powiązane: Pr.01.09(Czas przyspieszania 1), Pr.01.10(Czas hamowania 1), Pr.01.11(Czas przyspieszania 2) i Pr.01.12(Czas hamowania 2) Czas zwłoki przy 0Hz dla prostych pozycji Jedn.: sekunda Czas zwłoki przy 10Hz dla prostych pozycji Jedn.: sekunda Czas zwłoki przy 20Hz dla prostych pozycji Jedn.: sekunda Czas zwłoki przy 30Hz dla prostych pozycji Jedn.: sekunda Czas zwłoki przy 40Hz dla prostych pozycji Jedn.: sekunda Czas zwłoki przy 50Hz dla prostych pozycji Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.00 do sekund Ustaw. fabryczne: 0.00 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

117 Rozdział 4 Parametry Funkcja prostych pozycji jest obliczana przez pomiar odległości pracy. Gdy wejście wielofunkcyjne jest ustaw. na 25 i jest włączone, nastąpi uruchomienie hamowania po otrzymaniu czasu opóźnienia z Pr do Pr i otrzymaniu ostatecznej pozycji. Funkcja ta dotyczy prostych pozycji, a NIE funkcji pozycji precyzyjnych. f MI=25 tx t2 t ( t ) t x + x + S = n 2 t n = f p S: dystans operacji n: prędk. obr. (obr/sek) tx: czas opóźnienia (sek) t2: czas hamowania (sek) n: prędk. obr. (obr/sek) P: liczba biegunów silnika f: częstotliwość operacji Załóżmy, że promień 4-biegunowego silnika wynosi r a prędkość obrotowa n (rpm - obr). n r Przykład 1: Załóżmy, że prędkość silnika wynosi 50Hz, czas opóźnienia przy 50Hz wynosi 2 sekundy (Pr.01.25=2) a czas hamowania od 50Hz do 0Hz wynosi 10 sekund. Prędkość obrotowa n = 120 X 50 /4 (obr/min) = 25 obr/sek Liczba obrotów = (25 X (2+12))/2 = 175 (obrotów) f(hz) 50 2sek MI=25 ON 10sek t Zatem, dystans = liczba obrotów X obwód = 175 X 2π r 4-62 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

118 Rozdział 4 Parametry Oznacza to także, że silnik zatrzyma się do oryginalnej pozycji po 175 obrotach. Przykład 2: Załóżmy, że prędkość silnika wynosi 1.5Hz, czas opóźnienia przy 10Hz wynosi 10 sekund (Pr.01.21=10) a czas hamowania od 60Hz do 0Hz wynosi 40 sekund. Czas opóźnienia dla 1.5Hz wynosi 1.5 sekundy a zwalniania od 1.5Hz do 0Hz wynosi 1 sekundę. Prędkość obrotowa n = 120 X 1.5 /4 (obr/min) = 1.5/2 obr /sek = 0.75 obr /sek Liczba obrotów = (1.5/2X ( ))/2 = 1.5 (obrotów) f(hz) sek MI=25 ON Zatem, dystans = liczba obrotów X obwód = 1.5 X 2π r Oznacza to także, że silnik zatrzyma się po 1.5 obrotu. 1sek Maksymalna częstotliwość wyjściowa (Fbase) (Silnik 1) Jedn.: Hz Ustaw.: 0.10 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: Maksymalne napięcie wyjściowe (Vmax) (Silnik 1) Jedn.: V Ustaw.: 115V/230V seria 0.1 do 255.0V Ustaw. fabryczne: V seria 0.1 do 510.0V Ustaw. fabryczne: Częstotliwość pośrednia (Fmid) (Silnik 1) Jedn.: Hz Ustaw.: 0.10 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: Napięcie pośrednie(vmid) (Silnik 1) Jedn.: V Ustaw.: 115V/230V seria 0.1 do 255.0V Ustaw. fabryczne: V seria 0.1 do 510.0V Ustaw. fabryczne: Minimalna częstotliwość wyjściowa (Fmin) (Silnik 1) Jedn.: Hz Ustaw.: 0.10 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: Minimalne napięcie wyjściowe (Vmin) (Silnik 1) Jedn.: V Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

119 Rozdział 4 Parametry Ustaw.: 115V/230V seria 0.1 do 255.0V Ustaw. fabryczne: V seria 0.1 do 510.0V Ustaw. fabryczne: Maksymalna częstotliwość wyjściowa (Fbase) (Silnik 2) Jedn.: Hz Ustaw.: 0.10 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: Maksymalne napięcie wyjściowe (Vmax) (Silnik 2) Jedn.: V Ustaw.: 115V/230V seria 0.1 do 255.0V Ustaw. fabryczne: V seria 0.1 do 510.0V Ustaw. fabryczne: Częstotliwość pośrednia (Fmid) (Silnik 2) Jedn.: Hz Ustaw.: 0.10 to 600.0Hz Ustaw. fabryczne: Napięcie pośrednie (Vmid) (Silnik 2) Jedn.: V Ustaw.: 115V/230V seria 0.1 do 255.0V Ustaw. fabryczne: V seria 0.1 do 510.0V Ustaw. fabryczne: Minimalna częstotliwość wyjściowa (Fmin) (Silnik 2) Jedn.: Hz Ustaw.: 0.10 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: Minimalne napięcie wyjściowe (Vmin) (Silnik 2) Jedn.: V Ustaw.: 115V/230V seria 0.1 do 255.0V Ustaw. fabryczne: V seria 0.1 do 510.0V Ustaw. fabryczne: Maksymalna częstotliwość wyjściowa (Fbase) (Silnik 3) Jedn.: Hz Ustaw.: 0.10 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: Maksymalne napięcie wyjściowe (Vmax) (Silnik 3) Jedn.: V Ustaw.: 115V/230V seria 0.1 do 255.0V Ustaw. fabryczne: V seria 0.1 do 510.0V Ustaw. fabryczne: Częstotliwość pośrednia (Fmid) (Silnik 3) Jedn.: Hz Ustaw.: 0.10 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: Napięcie pośrednie (Vmid) (Silnik 3) Jedn.: V Ustaw.: 115V/230V seria 0.1 do 255.0V Ustaw. fabryczne: Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

120 Rozdział 4 Parametry 460V seria 0.1 do 510.0V Ustaw. fabryczne: Minimalna częstotliwość wyjściowa (Fmin) (Silnik 3) Jedn.: Hz Ustaw.: 0.10 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: Minimalne napięcie wyjściowe (Vmin) (Silnik 3) Jedn.: V Ustaw.: 115V/230V seria 0.1 do 255.0V Ustaw. fabryczne: V seria 0.1 do 510.0V Ustaw. fabryczne: 20.0 Krzywa U/f silnika 0 do silnika 3 może być wybrana przez ustawienia zacisków wejść wielofunkcyjnych MI3~MI6 (Pr do Pr.04.08) na 27 i 28. Aby ustawić napięcie i częstotliwość dla każdego z silników, patrz Pr.01.01~01.06 dla silnika 0 (ustaw. fabryczne), Pr.01.26~01.31 dla silnika 1, Pr.01.32~01.37 dla silnika 2 i Pr.01.38~01.43 dla silnika 3. Parametry powiązane: Pr (Wejście wielofunkcyjne MI3), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI4), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI5) i Pr (Wejście wielofunkcyjne MI6) Grupa 2: Parametry trybu pracy Źródło Pierwszego Zadajnika Częstotliwości Źródło Drugiego Zadajnika Częstotliwości Ustaw. fabryczne: 1 Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 Klawisze GÓRA/DÓŁ panelu cyfrowego lub wejście wielofunkcyjne GÓRA/DÓŁ. Ostatnio używana zapisana częstotliwość. (Panel cyfrowy jest opcjonalny) 1 0 do +10V z wejścia AVI 2 4 do 20mA z wejścia ACI lub 0 do +10V z wejścia AVI2 3 Komunikacja RS-485 (RJ-45)/USB 4 Potencjometr panelu cyfrowego 5 Komunikacja CANopen Parametry te ustawiają główne źródło komend częstotliwości napędu AC. Ustawieniem fabrycznym dla głównego źródła komend częstotliwości jest zadajnik 1. (panel cyfrowy jest opcjonalny, patrz Dodatek B po szczegóły.) Ustawienie 2: użyj przełącznika ACI/AVI napędu AC aby wybrać ACI lub AVI2. Gdy ustawiono AVI, AVI2 jest wyświetlane. Zauważ, że przełącznik ACI/AVI włącza napęd AC. Przełącz na ACI dla wejściowego sygnału analogowego 4 do 20mA (Pr powinno być ustaw. na 0) lub na AVI dla sygnału analogowego napięcia (Pr powinno być ustaw. na 1). Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

121 Rozdział 4 Parametry Gdy trzeci przełącznik w prawym górnym rogu jest ustawiony na ON jak pokazano na poniższym rysunku, źródło pierwszego głównego zadajnika częstotliwości (Pr.02.00) będzie ustawione na 2. Ustawienie to (Pr.02.00) nie może być zmienione do czasu gdy trzeci przełącznik nie będzie przestawiony na OFF. ON Gdy napęd AC jest sterowany z wejścia wielofunkcyjnego, patrz Pr po szczegóły. Pr jest poprawne tylko wtedy gdy Pr.04.05~04.08 jest ustawione na 22. Gdy ustawienie 22 jest aktywowane, źródłem komend częstoliwości jest ustawione w Pr Ustawieniem fabrycznym źródła komend częstotliwości jest pierwszy zadajnik częstotliwości. Tylko jedno ze źródeł: pierwszy zadajnik częstotliwości lub drugi zadajnik częstotliwości może być załączone w tym samym czasie. Parametry powiązane: Pr (Wejście wielofunkcyjne MI3), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI4), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI5), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI6) i Pr (Wybór ACI/AVI2) Pierwsze źródło komend sterujących Ustaw.: 0 Panel cyfrowy (Panel cyfrowy jest opcjonalny) Ustaw. fabryczne: 1 1 Zaciski wejść ielofunkcyjnych. Przycisk panelu STOP/RESET aktywny. 2 Zaciski wejść wielofunkcyjnych. Przycisk panelu STOP/RESET wyłączony. 3 Komunikacja RS-485 (RJ-45)/USB. Przycisk panelu STOP/RESET aktywny. 4 Komunikacja RS-485 (RJ-45)/USB. Przycisk panelu STOP/RESET wyłączony. 5 Komunikacja CANopen. Przyciski panelu STOP/RESET wyłączone. Ustawieniem fabrycznym pierwszego źródła komend sterujących jest 1. (Panel cyfrowy jest opcjonalny.) Gdy napęd AC jest sterowany przez zaciski zewnętrzne, patrz Pr.02.05/Pr po szczegóły Kombinacja Pierwszego i Drugiego Zadajnika Częstotliwości Ustaw.: 0 Tylko pierwszy zadajnik częstotliwości Ustaw. fabryczne: Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

122 Rozdział 4 Parametry 1 Pierwszy zadajnik częstotliwości + Drugi zadajnik częstotl. 2 Pierwszy zadajnik częstotliwości - Drugi zadajnik częstotl. Pr może być używany do dodawania lub odejmowania pierwszej częstotliwości ustawionej w Pr i drugiej częstotliwości ustawionej w Pr aby wykonywać aplikacje użytkownika. Na przykład, jeśli główną częstotliwością jest częstotliwość pierwsza, sterowana przez ACI (DC 4~20mA) a drugia częstotliwość, jest sterowana przez AVI(DC 0~+10V). Te dwie częstotliwości mogą być dodawane lub odejmowanie przez Pr Parametry powiązane: Pr (źródło pierwszego zadajnika częstoltiwości) i Pr (źródło drugiego zadajnika częstoltiwości) Tryb zatrzymania Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 hamowanie stromościowe, E.F.: hamowanie wybiegiem 1 hamowanie wybiegiem, E.F.: hamowanie wybiegiem 2 hamowanie stromościowe, E.F.: hamowanie stromościowe 3 hamowanie wybiegiem, E.F.: hamowanie stromościowe Gdy drugi przełącznik w prawym górnym rogu jest ustawiony na ON jak pokazano na poniższym rysunku, metoda zatrzymania silnika (Pr.02.02) wymuszona jest na ustaw.1. Ustawienie to (Pr.02.02) nie może być zmienione dopóki przełącznik 2gi jest ustawiony na OFF. ON E.F. to błąd zewnętrzny. Może być wyzwolony przez ustawienie jednego z Pr.04.05~04.08 na 14. Gdy napęd AC odbiera wyzwolenie, natychmiast zatrzymuje wyjścia i wyświeta EF na panelu. Silnik nie uruchomi się dopóki błąd nie zostanie zresetowany (naciśnij "RESET"). Parametr określa jak silnik jest zatrzymywany gdy napęd AC odbiera poprawną komendę stop lub wykrywa błąd zewnętrzny. Stromościowo: Napęd AC zwalnia do minimalnej częstotliwości wyjściowej (Pr.01.05) odpowiednio do czasu hamowania (Pr i Pr.01.12) i zatrzymuje się. Wybiegiem: Napęd AC zatrzymuje wyjścia natychmiast po komendzie, a silnik obraca się swobodnie aż do całkowitego zatrzymania. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

123 Rozdział 4 Parametry Metoda zatrzymania silnika jest zwykle określona przez charakterystykę obciążeniową silnika i od tego, jak często jest on zatrzymywany. (1) Zalecane jest używane hamowania "stromościowo do stop aby zapewnić bezpieczeństwo personelu i zapobiec uszkodzeniom materiału w aplikacjach gdzie silnik musi zatrzymać się po zatrzymaniu napędu. Czas hamowania musi być odpowiednio ustawiony. (2) Jeśli dopuszczalne są swobodne obroty silnika lub bezwładność obciążenia jest duża, zaleca się wybraanie hamowania wybiegiem do stop. Na przykład: dmuchawy, wykrawarki, wirówki i pompy. Parametry powiązane: Pr (Czas hamowania 1), Pr (Czas hamowania 2), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI3), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI4), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI5) i Pr (Wejście wielofunkcyjne MI6) Panel cyfrowy jest opcjonalny. Patrz Dodatek B po szczegóły. Gdy napęd używany jest bez opcjonalnego panelu, dioda błędu FAULT LED będzie w stanie ON gdy wystąpi wiadomość o błędzie lub ostrzeżeniu z zacisków zewnętrznych. częstotl. wyj. Częstotliwość prędk. silnika częstotl. wyj. Częstotliwość prędk. silnika komendy operacji Czas Czas zatrzymanie wg swobodne obroty czasu zwalniania komendy do zatrzymania RUN STOP operacji RUN STOP stromościowo do zatrzymania i swobodne obroty do zatrzymania 4-68 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

124 Częstotliwość Częstotliwość Rozdział 4 Parametry wyj. częstotliwość prędk. silnika prędk. silnika frequency output komendy operacji zatrzymanie wg czasu zwalniania komendy operacji swobodne obroty do zatrzymania EF Gdy Pr jest ustaw. na 2 lub 3 EF Gdy Pr jest ustaw. na 0 lub Częstotliwość nośna PWM napędu Jedn.: Hz Seria 115V/230V/460V Moc Zakres ustawień Ustawienie fabryczne 0.25 do 15hp (0.2kW do 11kW) 1 do 15 khz 8 khz Parametr ten określa częstotliwość nośną PWM napędu AC. 1kHz Zakłócenia akustyczne Znaczne Zakł. elektromagn. lub przebicie natężeniowe Minimalne Rozprasz. ciepła Minimalne Fala natężenia Minimalne 8kHz 15kHz Minimalne Znaczne Znaczne Znaczne W tabeli można zauważyć, że częstotliwość nośna PWM ma znaczny wpływ na zakłócenia elektromagnetyczne, rozpraszanie ciepła w napędzie AC, i zakłócenia akustyczne silnika. Częstotliwość nośna PWM będzie automatycznie zmniejszona przez temperaturę radiatora i natężenie wyjściowe napędu AC. Używana jest jako konieczne zabezpieczenie aby zapobiegać przegrzaniu napędu AC i także wydłużeniu żywotności IGBT. Jeśli użytkownik chce określić zakres nośności i nie chce jej zmieniać przez zmiany temperatury otoczenia i częstego obciążania. Patrz Pr po wybór modulacji nośnej. Parametry powiązane: Pr (wybór modulacji nośnej) i Pr.03.08(sterow. wentylatorem). Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

125 Rozdział 4 Parametry Dozwolony kierunek obrotów silnika Ustaw.: 0 Możliwa praca do przodu (FWD) i do tyłu (REV) 1 Możliwa tylko praca do tyłu (REV) 2 Możliwa tylko praca do przodu (FWD) Ustaw. fabryczne: 0 Parametr jest używany do wyłączania jednego z kierunków obrotów napędu AC aby zapobiec uszkodzeniom przy błędach podczas pracy. Kierunek obrotów silnika także może być ograniczony przez to ustawienie Pr.04.05~04.08 na 21. Parametry powiązane: Pr (Wejście wielofunkcyjne MI3), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI4), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI5) i Pr (Wejście wielofunkcyjne MI6) Blokada startu po załączeniu zasilania Ustaw. fabryczne: 1 Ustaw.: 0 Niaktywna po załączeniu zasilania i zmianie źródła komend sterujących Pr Aktywna po załączeniu zasilania i nieaktywna po zmianie źródła komend sterujących Pr Niaktywna po załączeniu zasilania i aktywna po zmianie źródła komend sterujących Pr Aktywna po załączeniu zasilania i zmianie źródła komend sterujących Pr Parametr określa odpowiedź napędu po włączeniu zasilania i gdy źródło komend sterujących Pr jest zmienione. Pr Odblok. startu (Ruch gdy zasilanie jest włączone) Status operacji gdy źródło komend sterujących jest zmienione 0 Wyłącz (Napęd AC będzie pracował) Utrzymuj poprzedni stan 1 Włącz (Napęd AC nie będzie pracował) Utrzymuj poprzedni stan 2 Wyłącz (Napęd AC będzie pracował) 3 Włącz (Napęd AC nie będzie pracował) Zmień odpowiednio do nowego źródła komend sterujących Zmień odpowiednio do nowego źródła komend sterujących 4-70 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

126 Rozdział 4 Parametry Gdy źródłem komend sterujących są zaciski wejść wielofunkcyjnych i komendą pracy jest ON (tryb NPN: MI1/MI2-DCM=zamknięte, tryb PNP: MI1/MI2+24V=zamknięte, patrz Rozdział 2 Okablowanie po szczegóły), napęd AC będzie pracował odpowienio do ustawień Pr po podaniu zasilania. <Tylko dla zacisków MI1 i MI2> 1. Gdy Pr jest ustawiony na 0 lub 2, napęd AC uruchomi się natychmiast. 2. Gdy Pr jest ustawiony na 1 lub 3, napęd AC pozostanie zatrzymany do chwili otrzymania komend operacji po anulowaniu poprzedniej komendy operacji. MI1-DCM ( zamk. ) ON OFF O N zasil. jest podł. O FF ON częstotl. wyj. P r.02.05=0 or 2 uruchomi się częstotl. wyj. P r.02.05=1 or 3 nie uruchomi się gdy podłączone jest zasilanie Wymagana jest komenda uruchom. po anulowaniu poprzedniej komendy Gdy źródłem komend sterujących nie są wejścia wielofunkcyjne, niezależnie od tego czy napęd AC rusza czy zatrzymuje się, będzie on pracował wg ustawień Pr jeśli spełnone są oba poniższe warunki: 1. Gdy źródło komend pracy zmienia się na zaciski zewnętrzne (Pr.02.01=1 or 2) 2. Status zacisków i napędu AC jest różny. Praca napędu AC będzie następująca: 1. Gdy ustaw. na 0 lub 1, status napędu AC nie jest zmieniany przez status zacisków. 2. Gdy ustaw. na 2 lub 3, status napędu AC jest zmieniany przez status zacisków. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

127 Rozdział 4 Parametry MI1-DCM ( zamk. ) ON OFF Pr.02.01=0 RUN RUN STOP STOP częstotl. wyj. Pr.02.05=2 or 3 Zmiana źródła komend operacji Pr.02.01=1 lub 2 Akcja wg statusu MI1/DCM lub MI2/DCM (ON - zamk. /OFF - otwarte) częstotl. wyj. Pr.02.05=0 lub 1 Gdy Pr jest ustaw. na 1 lub 3, nie ma gwarancji, że silnik nigdy nie uruchomi się w tych warunkach. Możliwe jest załączenie ruchu silnika przez uszkodzenie przełącznika. Parametry powiązane: Pr (Źródło pierwszego zadajnika komend sterujących) Reakcja na utratę sygnału na wejściu ACI (4-20mA) Ustaw.: 0 Hamowanie stromościowe do 0Hz Ustaw. fabryczne: 0 1 Hamowanie wybiegiem do zatrzymania i wyświetlenie komunikatu awarii AErr 2 Kontynuacja pracy z ostatnią znaną częstotliwością Parametr określa zachowanie się napędu przy utracie sygnału na wejściu ACI. Gdy ustaw. na 1, wyświetli się ostrzeżenie AErr na panelu (opcjonalnym) w przypadku utraty sygnału ACI i uruchomi się wybrane ustawienie. Napęd AC zatrzyma wyjścia natychmiast, silnik będzie obracał się swobodnie do zatrzymania. Naciśnij kawisz RESET aby zresetować alarm. Gdy ustaw. na 0 lub 2, wyświetli się ostrzeżenie AErr na panelu (opcjonalnym) w przypadku utraty sygnału ACI i uruchomi się wybrane ustawienie. Jeśli ustaw. na 0, silnik będzie zwalniał do 0Hz wg. ustawień czasu hamowania (Pr.01.10/Pr.01.12). Jeśli ustaw. na 2, silnik będzie kontynuował obroty. Dla tych dwóch ustawień, wiadomość ostrzeżenia przestanie migać po odzyskaniu sygnału ACI. Naciśnij kawisz RESET aby zresetować alarm. Parametry powiązane: Pr (Czas hamowania 1) i Pr.01.12(Czas hamowania 2) Sposób zmiany częstotliwości zadanej przy pomocy wejść wielofunkcyjnych Ustaw. fabryczne: Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

128 Ustaw.: 0 Przez klawisze panelu góra/dół Rozdział 4 Parametry 1 Bazując na czasach przyspieszania/hamowania odpowiednio do Pr do Stała prędkość (odp. do Pr ) 3 Krokowo (impulsowo) z impulsem nastawianym w parametrze Pr Parametr określa zwiększanie/zmniejszanie częstotliwości zadanej, gdy jest sterowana przez wejście wielofunkcyjne, gdy Pr.04.05~Pr są ustaw. na 10 (komenda Up) lub 11 (komenda Down). Gdy Pr jest ustaw. na 0, używa zacisków zewnętrznych klawiszy góra/dół do zwiększenia/zmniejszenia częstotliwości (f) jak pokazano z prawej strony poniższego rysunku. Funkcja ta jest taka sama jak funkcja klawiszy góra/dół na panelu cyfrowym. W tym trybie można także używać klawiszy góra/dół panelu cyfrowego do sterowania. Częstotliwość komendy częstotl. Klawisz UP termin. zewn. ON OFF UP Czas DOWN Ml3 Ml4 DCM VFD-E Gdy Pr jest ustaw. na 1: zwiększanie/zmniejszanie częstotliwości odpowiednio do ustawień czasów przyspieszania/hamowania (Pr.01.09~01.12). Działa tylko wtedy gdy napęd AC pracuje. Częstotliwość wej. wielofunkcyjne ustaw. na 10 ( komenda UP) komendy częstotl. wzrost wg czasu przysp. Czas ON OFF Gdy Pr jest ustaw. na 2: użyj wejść wielofunkcyjnych ON/OFF do zwiększania/zmniejszania częstotliwości przez Pr Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

129 Rozdział 4 Parametry Częstotliwość wej. wielofunkcyjne ustaw. na 10 ( komenda UP) komendy częstotl. wzrost wg Hz/2ms Czas ON OFF czas potrzebny dla włączenia ON >2ms Gdy Pr jest ustaw. na 3: zwiększanie/zmniejszanie częstotliwości przez Pr (Jednostki wejścia implusowego). Każda zmiana ze stanu OFF na ON jest traktowana jako impuls wejściowy. Częstoliwość komendy częstotl. wg ustaw. Pr wej. wielofunkcyjne ustaw. na 10 ( komenda UP) ON ON OFF Czas Parametry powiązane: Pr (Prędkość zmiany częstotliwości zadanej przy pomocy wejść wielofunkcyjnych), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI3), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI4), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI5), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI6) Prędkość zmiany częstotliwości zadanej przy pomocy wejść wielofunkcyjnych Jedn.: Hz/2ms Ustaw.: 0.01~10.00 Hz/2ms Ustaw. fabryczne: 0.01 Parametr określa stałą prędkość, gdy Pr jest ustawione na 2 lub Częstotliwość zadana z panelu cyfrowego Jedn.: Hz Ustaw.: 0.00 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: Parametr może być używany do ustawiania częstotliwości lub odczytu komend częstotliwości z panelu cyfrowego. Parametry powiązane: Pr (Częstotliwość zadana z interfejsu komunikacyjnego) 4-74 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

130 Rozdział 4 Parametry Częstotliwość zadana z interfejsu komunikacyjnego Jedn.: Hz Ustaw.: 0.00 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: Parametr może być używany do ustawiania częstotliwości lub odczytu komend częstotliwości z interfejsu komunikacyjnego. Można go używać do zdalnego sterowania przez komunikację Zapamiętywanie częstotliwości zadanej z panelu cyfrowego lub interfejsu komunikacyjnego po wyłączeniu zasilania Ustaw.: 0 Zapis z panelu i interfejsu komunik. 1 Zapis częstotliwości tylko z panelu Ustaw. fabryczne: 0 2 Zapis częstotliwości tylko z interfejsu komunikacji (NIE dla modeli VFD*E*C) Parametr jest używany do zapisania komend częstotliwości z panelu lub RS-485. Ustaw. 0: Po wyłączeniu zasilania napędu AC, zapisana zostanie częstotliwość z panelu i interfejsu komunikacyjnego w napędzie AC. Ustaw. 1: Po wyłączeniu zasilania napędu AC, zapisana zostanie tylko częstotliwość panelu w napędzie AC, nie zostanie zapisana częstotliwość z interfejsu komunikacji. Ustaw. 2: Po wyłączeniu zasilania napędu AC, zapisana zostanie tylko częstotliwość z interfejsu komunikacji w napędzie AC,a nie zostanie zapisana częstotliwość z panelu. Częstotliwość z panelu lub interfejsu komunikacji może być zapisana tylko wtedy gdy Pr / Pr.02.09=0 (źródłem częstotliwości jest panel) lub Pr.02.00/Pr.02.09=3(źródłem częstotliwości jest interfejs komunikacyjny). Parametry powiązane: Pr (źródło pierwszego zadajnika częstotliwości) i Pr.02.09(źródło drugiego zadajnika częstotliwości) Wybór częstotliwości startowej (dla panelu i RS485/USB) Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 Aktualna częstotliwość zadana 1 Częstotliwość 0Hz 2 Częstotliwość ustawiona w Pr Punkt startu częstotliwości (dla panelu i RS485/USB) Jedn.: Hz Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

131 Rozdział 4 Parametry Ustaw.: 0.00 ~ 600.0Hz Ustaw. fabryczne: Parametry te używane są do określenia częstotliwosci przy zatrzymaniu: Gdy ustaw. Pr na 0: częstotliwością początkową będzie aktualna częstotliwość. Gdy ustaw. Pr na 1: częstotliwością początkową będzie 0 Hz. Gdy ustaw. Pr na 2: częstotliwością początkową będzie ustawiona w Pr Wyświetla źródła zadajnika częstotliwości Ustaw.: Tylko odczyt Ustaw. fabryczne: 1 Można odczytać główne źródło komend częstotliwości korzystając z tego parametru. Wyśw. wartość Bit Funkcja 1 Bit0=1 2 Bit1=1 Główne źródło częstotliwości wg. pierwszego źródła komend częstotliwości (pierwszy zadajnik) (Pr.02.00). Główne źródło częstotliwości wg. drugiego źródła komend częstotliwości (drugi zadajnik) (Pr.02.09). 4 Bit2=1 Główne źródło częstotliwości wg. funkcji wejść wielofunkcyjnych 8 Bit3=1 Główne źródło częstotliwości wg. komend częstotliwości PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) Gdy wyświetla się 4, oznacza to, że źródłem częstotliwości są wejścia wielofunkcyjne. Zatem, gdy Pr.04.05~04.08 jest ustaw. na 1 (Wybór prędkości predefiniowanej 1), 2 (Wybór prędkości predefiniowanej 2), 3(Wybór prędkości predefiniowanej 3), 4(Wybór prędkości predefiniowanej 4), 8(Praca w trybie Jog), 10(Zwiększenie częstotliwości zadanej) i 11(Zmniejszenie częstotliwości zadanej), wyświetla się 4 w Pr Parametry powiązane: Pr (Wejście wielofunkcyjne MI3), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI4), Pr.04.07(Wejście wielofunkcyjne MI5), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI6) 4-76 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

132 Rozdział 4 Parametry Wyświetlanie źródła komend sterujących Ustaw.: Tylko odczyt Ustaw. fabryczne: 4 Korzystając z tego parametru można odczytać źródło komend sterujących. Wyśw. wartość Bit Funkcja 1 Bit0=1 Źródłem komend sterujących jest panel cyfrowy 2 Bit1=1 Źródłem komend sterujących jest port komunikacyjny RS485 4 Bit2=1 Źródłem komend sterujących są zaciski zewnętrzne 8 Bit3=1 Źródłem komend sterujących są wejścia wielofunkcyjne 16 Bit4=1 Źródłem komend sterujących są komendy sterujące PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) 32 Bit5=1 Źródłem komend sterujących jest port komunikacyjny CANopen Gdy wyświetla się 8, oznacza to, że źródłem komend sterujących jest funkcja wejść wielofunkcyjnych. Zatem, gdy Pr.04.05~04.08 jest ustawiony na 8 (Praca w trybie Jog), 18 (Wybór komend operacji (Zaciski zewnętrzne)), 19 (Wybór źródła komend sterujących (panel)), 20 (Wybór źródła komend sterujących (komunikacja)) i 21(Sterowanie kierunkiem obrotów), wyświetla się 8 w Pr Parametry powiązane: Pr (Wejście wielofunkcyjne MI3), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI4), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI5), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI6) Wybór modulacji nośnej Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 Wg. modulacji nośnej obciążenia natężeniowego i temperatury 1 Wg. modulacji nośnej obciążenia natężeniowego Ustaw. 0: Częstotliwość nośna PWM (Fc) będzie zmniejszona automatycznie wg. temperatury radiatora i prądu wyjściowego napędu AC. Zapoznaj się z poniższym rysunkiem po szczegóły dotyczące zmniejszania częstotliwości nośnej PWM. Jest to używane jako konieczne zabezpieczenie przed przegrzenianiem napędu AC i pozwalające zwiększyć żywotność IGBT. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

133 Rozdział 4 Parametry Na przykład dla modeli 460V: Załóżmy, że częstotliwość nośna wynosi 15kHz, temperatura otoczenia 35 C z pojedynczym napędem AC (metoda montażu A). Jeśli prąd wyjściowy przekracza 80% prądu znamionowego, napęd AC zmniejszy częstotliwość nośną automatycznie, odpowiednio wg. poniższego rysunku. Jeśli prąd wyjściowy wynosi 100% * prądu znamionowego, napęd AC zmniejszy częstotliwość nośną z 15kHz do 12kHz. Metoda montażu Zależność pomiędzy prądem znamionowym i częstotliwością nośną 4-78 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

134 Rozdział 4 Parametry Ustaw. 1: aby zapobiec przegrzaniu napędu AC i zwiększyć żywotność IGBT, a także aby zapobiegać zmianom nośności i zakłóceń silnika spowodowanych temperaturą otoczenia i częstym zmianom obciążenia, należy używać tego ustawienia. Na przykład, gdy częstotliwość nośna powinna być utrzymywana na poziomie 15Hz, prąd znamionowy napędu AC musi wynosić 65%. Oznacza to, że prąd znamionowe dla przeciążenia wynosi 150% * 65% =97.5%. Zatem, prąd znamionowy powinien być w zakresie podanym na poniższym rysunku aby utrzymać częstotliwość nośną na ustalonym poziomie. Parametry powiązane: Pr (Wybór częstotliwości nośnej PWM) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

135 Rozdział 4 Parametry Natężenie znamionowe (%) Częstotliwość nośna(khz) Grupa 3: Parametry funkcji wyjściowych Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe (RA1, RB1, RC1) Ustaw. fabryczne: Wyjście transoptorowe MO1 Ustaw. fabryczne: 1 Ustaw. Funkcja Opis 0 Brak funkcji 1 Praca napędu Aktywne gdy napęd jest gotowy lub komenda RUN jest w stanie ON. 2 Osiągnięto częstotliwość zadaną (F) Aktywne gdy częstotliwość wyjściowa (H) napędu AC osiąga wartośc częstotliwości zadanej (F). 3 Prędkość zerowa Aktywne gdy komenda częstotliwości jest mniejsza niż minimalna częstotliwość wyjściowa Wykrywanie przekr. momentu obr. Sygnalizacja wykrycia blokady zewnętrznej Sygnalizacja niskiego napięcia Aktywne tak długo, jak długo jest wykrywane przekroczenie momentu obrotowego (Patrz Pr ~ Pr.06.05) Aktywne gdy wyjście napędu AC jest wyłączone podczas blokady zewnętrznej. Blokada zewnętrzna jest wymuszana przez wejście wielofunkcyjne (ustaw. 09). Aktywne gdy wykryte jest za niskie napięcie (Lv) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

136 Ustaw. Funkcja Opis Rozdział 4 Parametry 7 Wyświetlanie trybu pracy Aktywne gdy komendy sterujące są wydawane wejść wielofunkcyjnych Sygnalizacja stanu awaryjnego Osiągnieto częstotliwość progową 1 Osiągnieto wartość końcową zliczania Osiągnieto wartość wstępną zliczania Aktywne gdy pojawia się błąd (oc, ov, oh, ol, ol1, EF, cf3, HPF, oca, ocd, ocn, GFF). Aktywne gdy częstotliwość progowa 1(Pr.03.02) jest osiągnięta. Aktywne gdy licznik wewnętrzny osiąga wartość zliczania. Aktywne gdy licznik wewnętrzny osiąga wartość wstępną zliczania Sygnalizacja zadziałania funkcji ochrony przed przepięciem Sygnalizacja zadziałania funkcji ochrony przed przetężeniem Ostrzeżenie o przegrzaniu radiatora Aktywne gdy funkcja ostrzegania o przepięciu (Pr.06.00) jest uruchomiona Aktywne gdy funkcja ostrzegania o przetężeniu (Pr.06.01, Pr.06.02) jest uruchomiona Aktywne, gdy występuje przegrzanie radiatora. Aby zapobiec przegrzaniu wyłącza napęd. Gdy temperatura jest wyższa niż 85 o C, będzie w stanie ON Sygnalizacja przekroczenia napięcia w obowodzie DC Nieprawidłowa praca w trybie PID Komendy ruchu do przodu (FWD) Komendy ruchu do tyłu (REV) Aktywne gdy napięcie szyny DC przekracza dopuszczalny poziom Aktywne gdy sygnał sprzężenia PID jest nieprawidłowy (Patrz Pr i Pr.13.) Aktywne gdy komendą kierunku jest FWD Aktywne gdy komendą kierunku jest REV 19 Prędkość zerowa Aktywne gdy napęd jest w stanie wstrzymania lub zatrzymany. 20 Ostrzeżenie o komunikacji (FbE,Cexx, AoL2, AUE, SAvE) Aktywne gdy występuje ostrzeżenie komunikacyjne. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

137 Rozdział 4 Parametry Ustaw. Funkcja Opis 21 Sterowanie hamulcem (Osiągnieto wymaganą częstotliwość) Aktywne gdy częstotliwość wyjściowa Pr Nieaktywne gdy częstotliwość wyjściowa Pr po komendzie STOP. 22 Napęd gotowy Aktywne gdy napęd jest włączony i nie wykryto nieprawidłowości. 23 Osiągnieto częstotliwość progową 2 Aktywne gdy gdy częstotliwość progowa 2 (Pr.03.14) jest osiągnięta Częstotliwość progowa 1 Jedn.: Częstotliwość progowa 2 Jedn.: 0.01 Ustaw.: 0.00 do Hz Ustaw. fabryczne: 0.00 Jeśli wyjście wielofunkcyjne jest ustawione na funkcję osiągnięcia częstotliwości progowej 1 (Pr do Pr.03.01=09), wtedy wyjście będzie aktywowane gdy częstotliwość wyjściowa osiąga ustawienie Pr Jeśli wyjście wielofunkcyjne jest ustawione na funkcję osiągnięcia częstotliwości progowej 2 (Pr do Pr.03.01=23), wtedy wyjście będzie aktywowane gdy częstotliwość wyjściowa osiąga ustawienie Pr Parametry powiązane: Pr (Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe (RA1, RB1, RC1)) i Pr (Wyjście transoptorowe MO1) Częstotliwość częstotl. 2Hz główna zakres wykryw. żądana częstotl. czas oczekiw 03.02/03.14 na częstotl. zakres 4Hz wykrywania zakres -2Hz wykrywania czas hamowania DC podczas zatrzymania run/stop ustaw. 2 osiągnięto gł. częstotl. ( sygnał wyj. ) ustaw. 9/23 osiągnięto gł. częstotl. ustaw. 03 wyśw. zerowej prędk. ustaw. 19 wyśw. zerowej prędk. ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF ON OFF ON ON Czas schemat czasowy wyjść terminali wielofunkcyjnych ( Pr.03.00/Pr.03.01) gdy ustaw. na osiąganą czętotl. lub wyśw. zerowej prędkości 4-82 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

138 Rozdział 4 Parametry Gdy częstotliwość wyjściowa osiąga zadaną częstotliwość, zakres wykrywania zacisków wyjściowych wielofunkcyjnych (histereza) wynosi: ±2Hz (od OFF do ON) i ±4Hz (od ON do OFF). Zakres wykrywania częstotliwości wyjściowej przy osiąganiu częstotliwości zadanej wynosi -2Hz Wybór sygnału na wyjściu analogowym AFM Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 Częstotliwość wyjściowa (0 do maksym. częstotliwości wyjściowej) 1 Prąd wyjściowy (0 do 250% prądu znamionowego napędu AC) Parametr ustawia funkcje wyjścia AFM 0~+10VDC (ACM jest masą). Patrz Pr po zastosowania. Parametry powiązane: Pr (Maksymalna częstotliwość wyjściowa (Fmax)) i Pr (Wzmocnienie wyjścia analogowego) Wzmocnienie wyjścia analogowego Jedn.: % Ustaw.: 1 do 200% Ustaw. fabryczne: 100 Parametr określa zakres napięcia sygnału wyjścia analogowego AFM. Gdy Pr jest ustaw. na 0, napięcie wyjściowe jest wprost proporcjonalne do częstotliwości wyjściowej napędu AC. Gdy Pr ustawiono na 100%, to maksymalna częstotliwość wyjściowa (Pr.01.00) napędu AC odpowiada +10VDC na wyjściu AFM. Podobnie, jeśli Pr jest ustawiony na 1, napięcie wyjściowe jest wprost proporcjonalne do prądu wyjściowego napędu AC. Gdy Pr ustawiono na 100%, to 2.5-krotność prądu znamionowego odpowiada +10VDC na wyjściu AFM. Można użyć dowolnego woltomierza. Jeśli woltomierz odczytuje pełną skalę przy napięciu poniżej 10V, Pr powinien być ustawiony wg. poniższego wzoru: Pr = ((pełny zakres napięcia woltomierza)/10) x 100% Na przykład: Gdy używamy miernika z pełną skalą 5 volt, dostrój Pr do 50%. Jeśli Pr jest ustaw. na 0, wtedy 5VDC odpowiada max. częstotliwości wyjściowej. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

139 Rozdział 4 Parametry Wartość końcowa zliczania Ustaw.: 0 do 9999 Ustaw. fabryczne: 0 Parametr ustawia końcową wartość zliczania wewnętrznego licznika. Aby zwiększyć wewnętrzny licznik, jedno z ustawień Pr do powinno być ustawione na 12. Może być używane w aplikacjach sterowania licznikiem. Po zakończeniu zliczania, określone wyjście wielofunkcyjne będzie aktywowane. (Pr do Pr ustaw. na 10). (wartość zliczania będzie zresetowana po osiągnięciu ustawienia w Pr.03.05) Parametry powiązane: Pr (Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe (RA1, RB1, RC1)), Pr (Wyjście transoptorowe MO1), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI3), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI4), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI5) i Pr (Wejście wielofunkcyjne MI6) Gdy wyświetlacz pokazuje c555, napęd zliczył 555 razy. Gdy wyświetlacz pokazuje c555, oznacza to wartość zliczania pomiędzy 5,550 a 5, Wstępna wartość zliczania Ustaw.: 0 do 9999 Ustaw. fabryczne: 0 Gdy licznik odlicza od c1 do tej wartości, odpowiednie wyjście wielofunkcyjne będzie aktywowane. Parametr ten ustawia wartość zliczania wewnętrznego licznika. Aby zwiększyć wewnętrzny licznik, jedno z ustawień Pr do powinno być ustawione na 12. Po zakończeniu zliczania, określone wyjście wielofunkcyjne będzie aktywowane. (Pr do Pr ustaw. na 11). Funkcja ta może być używana jako sygnalizacja ruchu napędu AC z małą prędkością do zatrzymania. Parametry powiązane: Pr (Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe (RA1, RB1, RC1)), Pr (Wyjście transoptorowe MO1), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI3), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI4), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI5) i Pr (Wejście wielofunkcyjne MI6) Przykład: Diagram czasowy dla Pr.03.05=5 i Pr.03.06= Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

140 Rozdział 4 Parametry Wyświetlanie (Pr.00.04=1) TRG Wyzwal. licznika Wartość wstępna licznika (Pr ~Pr =11) Wartość licznika terminali (Pr ~Pr =10) Ex:03.05=5,03.06=3 2msec 2msec Dł. sygnału wyzwalania powinna być mniejsza niż 2ms(<250 Hz) Reakcja na osiągnięcie wartości końcowej zliczania Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 Osiągnięto wartość zliczania terminali, brak wyświetlania EF 1 Osiągnięto wartość zliczania terminali, aktywne EF E.F. to błąd zewnętrzny. Należy ustawić jedno z ustaw. Pr.04.05~Pr na 14 aby aktywować wyjście. Jeśli parametr ten ustawiono na 1 i wymagana wartość zliczania jest osiągnięta, napęd AC potraktuje to jako błąd. Napęd zatrzyma się i wyświetli na wyświetlaczu EF. Jeśli parametr ten ustawiono na 0 i wymagana wartość zliczania jest osiągnięta, napęd AC kontunuje pracę. Używane do wyboru zatrzymywania lub niezatrzymywania napędu AC gdy osiągnięto wymaganą wartość zliczania. Panel cyfrowy jest opcjonalny. Gdy używamy napędu bez panelu, dioda błędu FAULT przejdzie w stan ON gdy wystąpi wiadomość o błędzie lub sygnał ostrzeżenia ustawiony przez zewnętrzne zaciski Sterowanie wentylatorem Ustaw.: 0 Wentylator zawsze załączony Ustaw. fabryczne: 0 1 Wentylator załączany po komendzie START, wyłączany 1 minutę po zatrzymaniu napędu 2 Wentylator załączany po komendzie START, wyłączany po zatrzymaniu napędu 3 Wentylator załączany przez wewnętrzny czujnik temperatury Parametr określa tryb pracy wentylatora chłodzącego. Ustaw. 0: Wentylator będzie pracował po włączeniu zasilania napędu AC. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

141 Rozdział 4 Parametry Ustaw. 1: Wentylator pracuje gdy napęd AC pracuje; 1 minutę po zatrzymaniu napędu AC wentylator wyłącza się. Ustaw. 2: Wentylator pracuje gdy napęd AC pracuje i wyłącza się gdy napęd AC się zatrzymuje. Ustaw. 3: Wentylator automatycznie wykrywa temperaturę radiatora i pracuje wg temperatury. Gdy temperatura radiatora jest większa niż 60 o C, wentylator uruchomi się i wyłączy się gdy temperatura radiatora będzie niższa niż 40 o C Wyjście cyfrowe używane przez PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) Ustaw.: Tylko odczyt Wyśw. fabryczne: 0 Bit0=1: RLY używane przez PLC Bit1=1: MO1 używane przez PLC Bit2=1: MO2/RA2 używane przez PLC Bit3=1: MO3/RA3 używane przez PLC Bit4=1: MO4/RA4 używane przez PLC Bit5=1: MO5/RA5 używane przez PLC Bit6=1: MO6/RA6 używane przez PLC Bit7=1: MO7/RA7 używane przez PLC Odpowiednik 8-bitowy jest używany do wyświetlania statusu (używane lub nieużywane) każdego wyjścia cyfrowego. Wartość Pr.03.09, która jest wyświetlana jest wynikiem konwersji liczby binarnej 8-bit na wartość dziesiętną. Dla standardowego napędu AC, wymaga się tylko 2-bitów (bit0 i bit1). Gdy karta rozszerzeń jest zainstalowana, liczba zacisków wyjść cyfrowych zostanie zwiększona odpowiednio do zastosowanej karty rozszerzeń. Maksymalną liczbę zacisków wyjść cyfrowych pokazano poniżej Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

142 Wagi Rozdział 4 Parametry 0=nie używane 1=Użyte przez PLC Bit Przekaźnik 1 MO1 MO2/RA2 MO3/RA3 MO4/RA4 MO5/RA5 MO6/RA6 MO7/RA7 Na przykład: gdy Pr jest ustaw. na 3 (dziesiętnie) = (binarnie) sygnalizuje to, że Przekaźnik 1 i MO1 są używane przez PLC. (Pr.03.09= =3) 0=nie używane 1=Użyte przez PLC Wagi Bit Przekaźnik 1 MO1 MO2/RA2 MO3/RA3 MO4/RA4 MO5/RA5 MO6/RA6 MO7/RA Wyjście analogowe używane przez PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) Ustaw.: Tylko odczyt Factory display: 0 Bit0=1: AFM używane przez PLC Bit1=1: AO1 używane przez PLC Bit2=1: AO2 używane przez PLC Odpowiednik 1-bitowy jest używany do wyświetlania statusu (używane lub nieużywane) każdego wyjścia analogowego. Wartość Pr.03.10, która jest wyświetlana jest wynikiem konwersji liczby binarnej 1-bit na wartość dziesiętną. Wagi 0=nie używane 1=Użyte przez PLC Bit AFM Ao1 (opcja) Ao2 (opcja) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

143 Rozdział 4 Parametry Na przykład: Jeśli Pr wyświetla 1, oznacza to, że AFM jest używane przez PLC Częstotliwość zwolnienia hamulca Jedn.: Hz Ustaw.: 0.00 do 20.0Hz Ustaw. fabryczne: Częstotliwość zapadanoa hamulca Jedn.: Hz Ustaw.: 0.00 do 20.0Hz Ustaw. fabryczne: 0.00 Te dwa parametry są używane do ustawienia kontroli hamulca mechanicznego przez zaciski wyjściowe (Przekaźnik lub MO1) przez ustawienia Pr.03.00~ Gdy Pr.03.00~03.01 jest ustaw. na 21, wyjście wielofunkcyjne będzie aktywne gdy częstotliwość wyjściowa osiąga Pr Gdy napęd AC zatrzymuje się i częstotliwość wyjściowa osiąga Pr.03.12, to wyjście wielofunkcyjne będzie aktywowane. Parametry powiązane: Pr (Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe (RA1, RB1, RC1)) i Pr.03.01(Wyjście transoptorowe MO1) Przykład: Używamy Pr i Pr w urządzeniach ratujących życie jak pokazuje poniższy rysunek. Diagram czasowy pokazano poniżej. Hamulec DC jest używany przed uruchomieniem i po zatrzymaniu. Może mieć wysoki wyjściowy moment obr. na początku uruchamiania. Częstotliwość zwolnienia hamulca (Pr.03.11) może być ustawiona wg. wymagań. Częstotliwość zapadania hamulca (Pr.03.12) może być ustawiona wg. wymagań, aby mogła być używana przy zatrzymywaniu w okolicy 0Hz by zapobiec drganiom sił przeciwnych i wygładzić pracę Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

144 Częstotl. wyj. (H) ustaw. częstotl Częstotl. zwolnienia hamulca Częstotl. załącz. hamulca Hamul. DC Czas hamow. DC RUN/STOP podczas rozruchu RUN Rozdział 4 Parametry Hamul. DC Czas hamow. DC STOP podczas zatrzymywania Sterowanie hamulcem (MO1=21) ON OFF Wyświetlanie statusu wyjść wielofunkcyjnych Ustaw.: Tylko odczyt Factory display: 255 Bit0: RLY Status Bit1: MO1 Status Bit2: MO2/RA2 Status Bit3: MO3/RA3 Status Bit4: MO4/RA4 Status Bit5: MO5/RA5 Status Bit6: MO6/RA6 Status Bit7: MO7/RA7 Status Gdy wszystkie zewnętrzne zaciski wyjściowe nie zostały aktywowane, Pr wyświetli 255 ( ). Dla standardowych napędów AC (bez kart rozszerzeń), wielofunkcyjne zaciski wyjściowe są wyzwalane zboczem opadającym i Pr wyświetli 3 (11) dla braku akcji. Wagi 0=Aktywne 1=Off Bit 1 0 Przekaźnik 1 MO1 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

145 Rozdział 4 Parametry Na przykład: Jeśli Pr wyświetli 2, oznacza to, że Przekaźnik 1 jest aktywny. Wartość wyświetlana 2 =bit 1 X 2 1 Gdy karta rozszerzeń jest zainstalowana, liczba wielofunkcyjnych zacisków wyjściowych zostanie zwiększona odpowiednio do zastosowanej karty rozszerzeń. Maksymalną liczbę zacisków wyjść wielofunkcyjnych pokazano poniżej. Wagi 0=Aktywne 1=Off Bit Przekaźnik 1 MO1 MO2/RA2 MO3/RA3 MO4/RA4 MO5/RA5 MO6/RA6 MO7/RA7 Grupa 4: Parametry funkcji wejściowych Poziom wstępny potencjometu panelu cyfrowego Jedn.: % Ustaw.: 0.0 do 200.0% Ustaw. fabryczne: 0.0 Polaryzacja poziomu wstępnego potencjometu panelu cyfrowego Ustaw.: 0 Dodatni poziom wstępny 1 Ujemny poziom wstępny Ustaw. fabryczne: Wzmocnienie sygnału potencjometru panelu cyfrowego Jedn.: % Ustaw.: 0.1 do 200.0% Ustaw. fabryczne: Pozwolenie na pracę w tył w przypadku ujemnego poziomu wstęnego portencjmetru panelu cyfrowego Ustaw.: 0 Praca w tył zabroniona 1 Ujemny poziom wstępny: możliwa praca do tyłu (REV) Ustaw. fabryczne: 0 Pr.04.00~04.03 są używane w aplikacjach, które używają analogowego sygnału napięcia aby zmieniać ustawienia częstotliwości. Patrz poniższy przykład po szczegóły dotyczące potencjometru na panelu (opcja, 0~10V lub ±10V) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

146 Przykład 1: Standardowe zastosowanie Rozdział 4 Parametry Jest to najbardziej popularne ustawienie. Użytkownik musi tylko ustawić Pr na 04. Komendy częstotliwości pochodzą z potencjometru panelu. Przykład 2: Użycie poziomu wstępnego (biasu) Przykład ten pokazuje wpływ zmian poziomu wstępnego. Gdy wejściem jest 0V, częstotliwość wyjściowa wynosi 10 Hz. Punkt pośredni potencjometru daje 40 Hz. Gdy tylko max. częstotliwość wyjściowa jest osiągnięta, kolejne zwiększanie wartości na potencjometrze lub sygnału nie powoduje zwiększania częstotliwości wyjściowej. (Aby używać pełnego zakresu potencjometru, patrz Przykład 3.) Wartość sygnału zewnętrznego wejścia napięcia V odpowiada ustawieniu częstotliwości 10-60Hz. Ponadto, środek potencjometu ustawia 40Hz i wartość sygnału zewnętrznego wejścia napięcia 8.33~10V odpowiada ustawieniu częstotliwości 60Hz. Patrz Przykład 3 dla tej części. 60Hz 40Hz 10Hz Dostraj. biasu 0Hz 0V 5V 8.33V10V Pr.01.00=60Hz--Max. częstotliwość wyjściowa Potencjometr Pr =16.7%--Dostrajanie Biasu Pr =0--Dodatni bias Pr =100%--Wzmocnienie wejściowe Pr =0--Brak komend ujemniego biasu Wzmocnienie: 100% Dostrajanie biasu:((10hz/60hz)/( wzm/100%))*100%=16.7% Przykład 3: Użycie poziomu wstępnego i wzmocnienia dla wykorzystania pełnego zakresu Przykład ten także przedstawia popularną metodę. Cała skala potencjometu może być użyta wg. wymagań. Oprócz sygnału 0 do 10V, do popularnych sygnałów zaliczamy także sygnały 0 do 5V, lub inna wartość poniżej 10V. Odnośnie ustawień, patrz poniższe przykłady. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

147 Rozdział 4 Parametry Przykład 4: Użycie potencjometru o zakresie 0-5V przez ustawienie wzmocnienia Przykład ten przedstawia potencjometr o zakresie 0 do 5V. Zamiast ustawiać wzmocnienie jak w poniższym przykładzie, można ustawić Pr na 120Hz aby osiągnąć ten sam rezultat. Przykład 5: Użycie ujemnego poziomu wstępnego w środowisku z zakłóceniami W tym przykładzie, użyto ujemny poziom wstępny 1V. W środowisku z zakóceniami korzystne jest używanie ujemnego poziomu wstępnego aby zapewnić jak najniższe zakłócenia (1V w tym przykładzie). Przykład 6: Użycie ujemnego poziomu wstęnego w środowisku z zakłóceniami i ustawienia wzmocnienia w celu użycia pełnego zakresu potencjometru W tym przykładzie, użyto ujemny poziom wstępny aby zapewnić jak najniższe zakłócenia. Także wzmocnienie częstotliwości potencjometru jest używane aby umożliwość osiągnięcie maksymalnej częstotliwości wyjściowej Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

148 Rozdział 4 Parametry Przykład 7: Użycie potencjometru o zakresie 0-10V w celu uruchomienia silnika w kierunkach FWD i REV W tym przykładzie, wejście jest zaprogramowane aby uruchamiać silnik w obu kierunkach - w przód/tył. Silnik będzie bezczynny przy ustawieniu potencjometru w środkowej pozycji jego skali. Używając ustawień z tego przykładu wyłącza się zewnętrzne sterowanie FWD i REV. Przykład 8: Użycie zbocza ujemnego W tym przykładzie wykorzystano nachylenie ujemne. Nachylenia ujemne używane są w aplikacjach sterowania ciśnieniem, temperaturą lub przepływem. Czujnik podłączony do wejścia generuje wysoki sygnał (10V) przy wysokim ciśnieniu lub przepływie. Z ustawionym nachyleniem ujemnym, napęd AC powoli zatrzymuje silnik. Przy tym ustawieniu napęd AC zawsze pracuje w jednym kierunku - tylko do tyłu (REV). Może to być zmienone tylko przez zamianę 2 przewodów silnika. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

149 Rozdział 4 Parametry Minimalne napięcie wejścia AVI Jedn.: V Ustaw.: 0.0 do 10.0V Ustaw. fabryczne: 0.0 Minimalna częstotliwość zadana z wejścia AVI (procentowo w Pr.01.00) Jedn.: % Ustaw.: 0.0 do 100.0% Ustaw. fabryczne: Maksymalne napięcie wejścia AVI Jedn.: V Ustaw.: 0.0 do 10.0V Ustaw. fabryczne: 10.0 Maksymalna częstotliwość zadana z wejścia AVI (procentowo w Pr ) Jedn.: % Ustaw.: 0.0 do 100.0% Ustaw. fabryczne: Minimalny prąd wejścia ACI Jedn.: ma Ustaw.: 0.0 do 20.0mA Ustaw. fabryczne: 4.0 Minimalna częstotliwość zadana z wejścia ACI (procentowo w Pr ) Jedn.: % Ustaw.: 0.0 do 100.0% Ustaw. fabryczne: Maksymalny prąd wejścia ACI Jedn.: ma Ustaw.: 0.0 do 20.0mA Ustaw. fabryczne: 20.0 Maksymalna częstotliwość zadana z wejścia ACI (procentowo w Pr ) Jedn.: % Ustaw.: 0.0 do 100.0% Ustaw. fabryczne: Wybór trybu pracy wejścia ACI Ustaw.: 0 Wejście prądowe 4-20mA (ACI) 1 Wejście napięciowe 0-10V (AVI2) Ustaw. fabryczne: Minimalne napięcie wejścia ACI gdy Pr.04.19=1 Jedn.: V Ustaw.: 0.0 do 10.0V Ustaw. fabryczne: 0.0 Minimalna częstotliwość zadana z wejścia ACI gdy Pr.04.19=1 (procentowo w Pr.1-00) Jedn.: % Ustaw.: 0.0 do 100.0% Ustaw. fabryczne: Maksymalne napięcie wejścia ACI gdy Pr.04.19=1 Jedn.: V Ustaw.: 0.0 do 10.0V Ustaw. fabryczne: 10.0 Maksymalna częstotliwość zadana z wejścia ACI gdy Pr.04.19=1 (procentowo w Pr.1-00) Jedn.: % Ustaw.: 0.0 do 100.0% Ustaw. fabryczne: Zauważ, że przełącznik ACI/AVI załącza napęd AC. Przełącz na ACI dla 4 to 20mA sygnału prądowego (ACI) (Pr powinno być ustaw. na 0) i AVI dla analogowego sygnału 4-94 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

150 Rozdział 4 Parametry napięciowego (AVI2) (Pr powinno być ustaw. na 1). Gdy przełącznik ACI/AVI nie jest ustawiony przez Pr.04.19, panel cyfrowy (opcjonalny) wyświetli kod błędu AErr i należy nacisnąć RESET aby zresetować sygnał awarii. Powyższe parametry są używane do ustawienia wartości odniesienia wejść analogowych. Minimalna i maksymalna częstotliwość bazuje na Pr (podczas sterowania w otwartej pętli), jak poniżej =60.00 Hz wej. analogowe 04.14=70 AVI 04.18= =30 ACI 04.16=0 wej. analogowe 04.11=0V 04.15=4mA 04.13=10V 04.17=20mA Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

151 Rozdział 4 Parametry Tryby sterowania pracą 2-przew./3-przew. Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 2-przewody: FWD/STOP, REV/STOP 1 2- przewody: FWD/REV, RUN/STOP 2 Sterowanie 3-przewodowe Wyróżnia się trzy różne typy sterowania: Zaciski zewnętrzne 2- przewody MI1: FWD FWD/STOP MI1:("OPEN":STOP) ("CLOSE":FWD) 0 /STOP MI2: REV / REV/STOP MI2:("OPEN": STOP) ("CLOSE": REV) DCM VFD-E STOP 2-1 przewody MI2: FWD/ REV RUN/STOP FWD/REV MI1:("OPEN":STOP) ("CLOSE":RUN) MI2:("OPEN": FWD) ("CLOSE": REV) MI1: START / DCM VFD-E STOP 3- przewody MI2: FWD/ STOP RUN MI1 :("CLOSE":RUN) 2 REV MI1,MI3: START/STOP REV/FWD MI3:("OPEN":STOP) MI2:("OPEN": FWD) ("CLOSE": REV) DCM VFD-E z zatrzaskiem Wejście wielofunkcyjne (MI3) Ustaw. fabryczne: Wejście wielofunkcyjne (MI4) Ustaw. fabryczne: Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

152 04.07 Wejście wielofunkcyjne (MI5) Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabryczne: Wejście wielofunkcyjne (MI6) Ustaw. fabryczne: 4 Ustaw.: Funkcja Opis 0 Brak funkcji Wszystkie nieużywane zaciski powinny być zaprogramowane na 0 tak, aby nie miały wpływu na inne operacje Prędkość predefiniowana 1 Prędkość predefiniowana 2 Prędkość predefiniowana 3 Prędkość predefiniowana 4 Te cztery wejścia definiują prędkość wielostopniową określoną przez Pr do Pr jak pokazano na schemacie na końcu tej tabeli. UWAGA: Pr do Pr także mogą być użyte do sterowania prędkością wyjściową przez programowanie wewnętrznych funkcji PLC napędu AC. Występuje 17 kroków prędkości częstotliwości (wliczając w to częstotliwość główną i częstotliwość JOG) do wyboru przez aplikację. Reset zewnętrzny ma tę samą funkcję co klawisz Reset na 5 Reset zewnętrzny panelu cyfrowym. Po błędzie takim jak O.H., O.C. i O.V. wejście to może być użyte do resetowania napędu. 6 Blokada przyspieszania/ hamowania Gdy komenda jest aktywna, przyspieszanie i hamowanie jest zablokowane i napęd AC utrzymuje stałą prędkość. ustaw. częstotl. Częstotliwość zabr. przysp. zabr. przysp. aktualna częstotliwość opracji zabr. zwaln. aktualna częst. operacji zabr. zwaln. MIx-G ND komedny operacji ON ON ON ON ON OFF Czas Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

153 Rozdział 4 Parametry Ustaw.: Funkcja Opis 7 Wybór czasu przyspieszania/ hamowania 8 Praca w trybie Jog Używane do wyboru jednego z dwóch czasów przyspieszania/hamowania.(pr do Pr.01.12). ustaw. częstotl. MIx -GND komendy operacji Częstotliwość ON ON ON ON ON OFF Czas Wartość parametru 08 programuje jeden z zacisków wejść wielofunkcyjnych MI3 MI6 (Pr.04.05~Pr.04.08) dla sterowania Jog. UWAGA: Programowanie operacji Jog przez 08 może być użyte tylko przy zatrzymanym silniku. (Patrz parametry Pr.01.13~Pr.01.15) Częstotl. Jog Min. częstotl. wyjściowa czas przysp. Jog MIx-GND ON czas zwaln. Jog OFF 4-98 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

154 Rozdział 4 Parametry Ustaw.: Funkcja Opis Wartość parametru 09 programuje zaciski wejść wielofunkcyjnych do sterowania blokadą zewnętrzną. 9 Zewnętrzna blokada napędu (Patrz Pr ) UWAGA: Gdy otrzymany jest sygnał blokady (Base-Block), napęd AC odłącza wyjścia i silnik będzie obracał się swobodnie. Gdy blokada zewnętrzna jest wyłączona, napęd AC uruchamia wyszukiwanie prędkości i synchronizuje się z prędkością silnika, a następnie przyspiesza do częstotliwości zadanej. zewn. blokada bazowa częstotl. wyj. Wyszukiw. prędk. start uje z ostatnią komendą częstotliwości synchroniczne wykrywanie prędkości napięcie wyj. czas B.B szybkie wyszukiwanie Zwiększanie częstotliwości zadanej Zmniejszanie częstotliwości zadanej Wyzwalanie wewnętrznego licznika Kasowanie wewnętrznego licznika Zwiększanie/zmniejszanie częstotliwości za każdym razem gdy otrzymany jest sygnał wejściowy lub w sposób ciągły gdy sygnał wejściowy pozostaje aktywny. Gdy oba wejścia są aktywne w tym samym czasie, zwiększanie/zmniejszanie częstotliwości zadanej jest zatrzymane. Patrz Pr.02.07, Funkcja jest także nazywana Potencjometrem silnika. Wartość parametru 12 programuje jeden z zacisków wejść wielofunkcyjnych MI3~MI6 (Pr.04.05~Pr.04.08) aby zwiększyć wewnętrzny licznik napędu AC. Gdy otrzymywany jest sygnał wej. wartość licznika jest zwiększana o 1. Gdy jest aktywny, licznik jest resetowany i zablokowany. Aby włączyć zliczanie wejście powinno być przełączone na OFF. Patrz Pr i Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

155 Rozdział 4 Parametry Ustaw.: Funkcja Opis Wartość parametru 14 programuje jeden z zacisków wejść wielofunkcyjnych MI3~MI6 (Pr.04.05~Pr.04.08) jako wejście błędu 14 Wejście awarii zewnętrznej zewnętrznego (E.F.). napięcie częstotl. ustaw. częstotl. MIx-GND ON OFF Reset ON OFF ON Czas komendy operacji ON 15 Funkcja PID wyłączone Gdy wejście jest załączone z tym ustawieniem parametrem, funkcje PID będą wyłączone. Napęd AC odłącza napięcie na wyjściu i silnik obraca się swobodnie jeśli to ustawienie jest włączone. Jeśli zmieni się 16 Stop awaryjny status wejścia, napęd AC zrestartuje się od 0Hz. napięcie częstotl. ustaw. częstotl. MIx-GND ON OFF ON Czas komendy operacji ON 17 Włączenie blokady zmiany parametrów Gdy ustawienie jest aktywne, wszystkie parametry będą zablokowane i ich zapis wyłączony. 18 Wybór źródła komend sterujących (ustaw. Pr /wejścia wielofunkcyjne) ON: Komendy sterujące przez zaciski zewnętrzne. OFF: Komendy sterujące przez ustaw. Pr Gdy ustaw. 18, 19 i 20 są ON w tym samym czasie priorytet powinien być następujący ustaw. 18 > ustaw. 19 > ustaw Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

156 Rozdział 4 Parametry Ustaw.: Funkcja Opis Wybór źródła komend sterujących (ustaw. Pr / Panel cyfrowy) Wybór źródła komend sterujących (ustaw. Pr / interfejs komunikacyjny) Sterowanie kierunkiem obrotów Źródło drugiego zadajnika częstotliwości włączone ON: Komendy sterujące przez panel cyfrowy. OFF: Komendy o sterujące przez ustaw. Pr Gdy ustaw. 18, 19 i 20 są ON w tym samym czasie priorytet powinien być następujący ustaw. 18 > ustaw. 19 > ustaw. 20. ON: Komendy sterujące przez interfejs komunikacji. OFF: Komendy sterujące przez ustaw. Pr Gdy ustaw. 18, 19 i 20 są ON w tym samym czasie priorytet powinien być następujący ustaw. 18 > ustaw. 19 > ustaw. 20. Funkcja ta ma najwyższy priorytet przy ustawianiu kierunku obrotów (Jeśli Pr.02.04=0 ) Używane przy wyborze pierwszego/drugiego źródła zadawania częstotliwości. Patrz Pr i ON: drugie źródło zadawania częstotliwości OFF: pierwsze źródło zadawania częstotliwości 23 Zmiana trybu pracy PLC PLC0-> PLC1 (RUN/STOP PLC; nie dla modeli VFD*E*C) (Szybki stop;tylko dla modeli VFD*E*C) ON: Uruchom program PLC OFF: Zatrzymaj program PLC Gdy napęd AC jest w trybie STOP i funkcja ta jest włączona, wyświetla się PLC1 na stronie PLC i wykonuje program PLC. Gdy funkcja ta jest wyłączona, wyświetla się PLC0 na stronie PLC i wykonanie programu PLC jest zatrzymane. Silnik będzie zatrzymany przez Pr Gdy źródłem operacji są zaciski wejściowe, panel nie może być użyty do zmiany statusu PLC. Funkcja będzie nieprawidłowa gdy napęd AC jest w statusie PLC2. Poprawne tylko gdy Pr jest ustaw. na 5 dla modeli VFD*E*C Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

157 Rozdział 4 Parametry Ustaw.: Funkcja Opis 24 Zmiana trybu pracy PLC (PLC0- > PLC2) Gdy napęd AC jest w trybie STOP i funkcja ta jest włączona, wyświetla się PLC2 na stronie PLC i można przeprowadzić download/uruchomienie/monitorowanie PLC. Gdy funkcja ta jest wyłączona, wyświetla się PLC0 na stronie PLC i wykonanie programu PLC jest zatrzymane. Silnik będzie zatrzymany przez Pr Gdy źródłem operacji są zaciski wejściowe, panel nie może być użyty do zmiany stetusu PLC. Funkcja będzie nieprawidłowa gdy napęd AC jest w statusie PLC Funkcja prostej pozycji OOB (Wykrywanie niezrównoważenia) Wybór silnika (bit 0) 28 Wybór silnika (bit 1) Funkcja ta powinna być używana z Pr.01.20~Pr dla prostej pozycji. Patrz Pr po szczegóły. OOB (Wykrywanie niezrównoważenia). Gdy ustawienie to jest włączone, otrzymujemy wartość θ z ustaw. w Pr i Pr PLC lub nadrzędny kontroler decyduje o prędkości silnika przez tą wartość t θ (Pr.08.23) Gdy ustaw. to jest włączone, może być używane do wyboru silnika (Pr ~01.06, 01.26~01.43, 07.18~07.38, 07.00~07.06). Na przykład: MI1=27, MI2=28 Gdy MI1 i MI2 są OFF, wybrany jest silnik 0. Gdy MI1 jest ON i MI2 jest OFF, wybrany jest silnik 1. Gdy MI1 jest OFF i MI2 jest ON, wybrany jest silnik 2. Gdy MI1 i MI2 są ON, wybrany jest silnik Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

158 Terminale wielofunkcyjne Prędkość wielostopniowa 04.05~04.08 Częstotliwość Częstotl.Jog OFF OFF Prędk. główna Rozdział 4 Parametry ON Run/Stop PU/terminale zewn. /komunikacja ON 1sza prędk. ( MI3 do MI6 1) OFF ON ON ON ON ON ON ON ON 2ga prędk. ( Mi3 do MI6 2) OFF 3cia prędk. ( MI3 do MI6 3) OFF ON ON ON ON ON ON 4ta prędk. ( MI3 do MI6 4) Częstotl.JOG Prędk. wielostop. przez terminale zewnętrzne MI6=4 MI5=3 MI4=2 MI3=1 Częstotl. główna OFF OFF OFF OFF 1 sza prędkość OFF OFF OFF ON 2 ga prędkość OFF OFF ON OFF 3 cia prędkość OFF OFF ON ON 4 ta prędkość OFF ON OFF OFF 5 ta prędkość OFF ON OFF ON 6 ta prędkość OFF ON ON OFF 7 ma prędkość OFF ON ON ON 8 ma prędkość ON OFF OFF OFF 9 ta prędkość ON OFF OFF ON 10 ta prędkość ON OFF ON OFF 11 ta prędkość ON OFF ON ON 12 ta prędkość ON ON OFF OFF 13 ta prędkość ON ON OFF ON 14 ta prędkość ON ON ON OFF 15 ta prędkość ON ON ON ON Wybór rodzaju styku wejść wielofunkcyjnych Ustaw.: 0 do 4095 Ustaw. fabryczne: 0 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

159 Rozdział 4 Parametry Parametr może być używany do ustawienia statusu zacisków wielofunkcyjnych (MI1~MI6 (N.O. Normalnie Otwarty/ N.C. Normalnie Zwarty) dla standardowego napędu AC). Ustawienia MI1~MI3 będą nieprawidłowe gdy źródłem komend sterujących jest terminal zewnętrzny (2/3 przewody). Wagi Bit =N.O 1=N.C MI1 Metoda ustawiania: Wymagana jest konwersja liczby (6-bit) na liczbę dziesiętną dla wejścia. Na przykład: jeśli ustawiamy MI3, MI5, MI6 na N.C. i MI1, MI2, MI4 na N.O., wartość ustawiona w Pr powinna wynosić bit5x2 5 +bit4x2 4 +bit2x2 2 = 1X2 5 +1X2 4 +1X2 2 = =52, jak pokazano poniżej. MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 Wagi Bit =N.O 1=N.C MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 Wartość ustawień = bit5x2 +bit4x2 +bit2x = 1x2 +1x2 +1x2 = =52 Ustaw UWAGA: = = = = = = = = = = = =8 2 2 =4 1 2 =2 0 2 =1 Gdy karta rozszerzeń jest zainstalowana, liczba wielofunkcyjnych zacisków wyjściowych zostanie zwiększona odpowiednio do zastosowanej karty rozszerzeń. Maksymalną liczbę zacisków wyjść wielofunkcyjnych pokazano poniżej Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

160 Wagi Bit Rozdział 4 Parametry 0=N.O 1=N.C MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 MI7 MI8 MI9 MI10 MI11 MI Czas ustalania sygnału na wejściach wielofunkcyjnych Jedn.: 2ms Ustaw.: 1 do 20 Ustaw. fabryczne: 1 Parametr ten jest używany do ustawienia czasu ustalenia się sygnału zacisków wejściowych MI1~MI6. Parametr służy do opóźnienia sygnału na zacisku wejścia cyfrowego. 1 jednostka to 2 msek, 2 jednostki to 4 msek, itd. Czas opóźnienia używany jest do wyeliminowania sygnału zakłócenia, który powoduje uszkodzenie zacisków cyfrowych. Napęd AC sprawdza status zacisków wejść wielofunkcyjnych co każde 2ms. Wysyła tylko komendę potwierdzenia i zmienia status, gdy status zacisków wyjściowych jest zmieniony. Zatem czas opóźnienia z komend wejściowych do wykonania wynosi 2msek+ (Pr ) X 2ms. Przypuśćmy, że Pr jest ustaw. na 4, czas opóźnienia wyniesie więc 12ms Wejście cyfrowe używane przez PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) Ustaw.: Tylko odczyt Factory display: 0 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

161 Rozdział 4 Parametry Wyśw.: Bit0=1: MI1 używane przez PLC Bit1=1: MI2 używane przez PLC Bit2=1: MI3 używane przez PLC Bit3=1: MI4 używane przez PLC Bit4=1: MI5 używane przez PLC Bit5=1: MI6 używane przez PLC Bit6=1: MI7 używane przez PLC Bit7=1: MI8 używane przez PLC Bit8=1: MI9 używane przez PLC Bit9=1: MI10 używane przez PLC Bit10=1: MI11 używane przez PLC Bit11=1: MI12 używane przez PLC Dla standardowych napędów AC (bez karty rozszerzeń), odpowiednik 6-bitowy jest używany do wyświetlania statusu (używane lub nieużywane) dla każdego wejścia cyfrowego. Wartość dla Pr wyświetla wynik konwersji 6-bitów binarnie na wartość dziesiętną. Wagi Bit =nie używane 1=używane przez PLC MI1 Na przykład: gdy Pr jest ustawiony na 52 (dziesiętnie) = (binarnie) oznacza to, że MI3, MI5 i MI6 są używane przez PLC. Wagi Bit MI2 MI3 MI4 MI5 MI =OFF 1=ON MI1 Gdy karta rozszerzeń jest zainstalowana, liczba wielofunkcyjnych zacisków wyjściowych MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 zostanie zwiększona odpowiednio do zastosowanej karty rozszerzeń. Maksymalną liczbę zacisków wyjść wielofunkcyjnych pokazano poniżej Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

162 Wagi Bit MI1 Rozdział 4 Parametry 0=nie używane 1=Używane przez PLC MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 MI7 MI8 MI9 MI10 MI11 MI Wejście analogowe używane przez PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) Ustaw.: Tylko odczyt Wyśw. fabryczne: 0 Wyśw.: Bit0=1: AVI używane przez PLC Bit1=1: ACI/AVI2 używane przez PLC Bit2=1: AI1 używane przez PLC Bit3=1: AI2 używane przez PLC Odpowiednik 2-bitowy jest używany do wyświetlania statusu (używane lub nieużywane) dla każdego wejścia analogowego. Wartość dla Pr do wyświetlenia wyniku po konwersji 2- bitowej liczby binarnej na wartość dziesiętną. Wagi Bit =nie używane 1=używane przez PLC AVI ACI/AVI2 Ai1 (opcja) Ai2 (opcja) Wyświetla status wejść wielofunkcyjnych Ustaw.: Tylko odczyt Wyśw. fabryczne: 63 Wyśw.: Bit0: Status wejścia MI1 Bit1: Status wejścia MI2 Bit2: Status wejścia MI3 Bit3: Status wejścia M4I Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

163 Rozdział 4 Parametry Bit4: Status wejścia MI5 Bit5: Status wejścia MI6 Bit6: Status wejścia MI7 Bit7: Status wejścia MI8 Bit8: Status wejścia MI9 Bit9: Status wejścia MI10 Bit10: Status wejścia MI11 Bit11: Status wejścia MI12 Zaciski wejść wielofunkcyjnych są wyzwalane zboczem opadającym. Dla standardowych napędów AC (bez karty rozszerzeń), dostępne są MI1 do MI6; Pr wyświetla 63 (111111) dla braku akcji. Wagi Bit =Aktywne 1=off MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 Na przykład: Jeśli Pr wyświetla 52, oznacza to, że MI1, MI2 i MI4 są aktywne. Wartość wyświetlana: 52= =1 X X X 2 2 = bit 6 X bit 5 X bit 3 X 2 2 Wagi Bit =Aktywne 1=Off MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 MI7 MI8 MI9 Gdy karta rozszerzeń jest zainstalowana, liczba wielofunkcyjnych zacisków wyjściowych zostanie zwiększona odpowiednio do zastosowanej karty rozszerzeń. Maksymalną liczbę zacisków wyjść wielofunkcyjnych pokazano poniżej Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

164 Wagi Bit Rozdział 4 Parametry 0=Aktywne 1=Off MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 MI7 MI8 MI9 MI10 MI11 MI12 Wybór wyzwalania wejść wielofunkcyjnych (wewnętrzne/zewnętrzne) Ustaw.: 0 do 4095 Ustaw. fabryczne: 0 Parametr jest używany do wyboru trybu wyzwalania wejść wielofunkcyjnych - wewnętrznego lub zewnętrznego. Można aktywować wewnętrzne wyzwalanie wejść przez Pr Nie można ustawić jednocześnie wyzwalania wewnętrznego i zewnętrznego. Dla standardowych napędów AC (bez karty rozszerzeń), zaciski wielofunkcyjne to MI1 do MI6 jak pokazano poniżej. Wagi Bit =zacisk zewn. 1=zacisk wewn. MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 Metodą ustawiania jest konwersja liczby binarnej na dziesiętną dla wejścia. Na przykład: jeśli ustawiono MI3, MI5, MI6 jako zaciski wyzwalane wewnętrznie i MI1, MI2, MI4 jako zaciski wyzwalane zewnętrznie, wartość ustawienia powinna wynosić: bit5x2 5 +bit4x2 4 +bit2x2 2 = 1X2 5 +1X2 4 +1X2 2 = =52; jak pokazano poniżej. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

165 Rozdział 4 Parametry Wagi Bit =zacisk zewn. 1=zacisk wewn. MI1 MI2 MI3 MI4 MI Gdy karta rozszerzeń jest zainstalowana, liczba wielofunkcyjnych zacisków wejściowych zostanie zwiększona odpowiednio do zastosowanej karty rozszerzeń. Maksymalną liczbę zacisków wejść wielofunkcyjnych pokazano poniżej. Wagi Bit MI MI1 Wewnętrzne (programowe) wyzwalanie wejść wielofunkcyjnych 0=zacisk zewn. 1=zacisk wewn. MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 MI7 MI8 MI9 MI10 MI11 Ustaw.: 0 do 4095 Ustaw. fabryczne: 0 MI12 Parametr jest używany do ustawienia akcji wejścia wielofunkcyjnego przez panel (opcjonalny), interfejs komunikacji lub PLC. Dla standardowych napędów AC (bez karty rozszerzeń), zaciski wejść wielofunkcyjnych to MI1 do MI6 jak pokazano poniżej. Wagi Bit =ustawia wewn. terminal na OFF 1= ustawia wewn. terminal na ON MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

166 Rozdział 4 Parametry Na przykład, jeśli MI3, MI5 i MI6 są ustawione na ON, Pr powinno być ustawione na bit5x2 5 +bit4x2 4 +bit2x2 2 = 1X2 5 +1X2 4 +1X2 2 = =52 jak pokazano poniżej. 0=OFF Wagi 1=ON Bit MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 Gdy karta rozszerzeń jest zainstalowana, liczba wielofunkcyjnych zacisków wejściowych zostanie zwiększona odpowiednio do zastosowanej karty rozszerzeń. Maksymalną liczbę zacisków wejść wielofunkcyjnych pokazano poniżej. Wagi Bit MI1 0=ust. termin. wewn. na OFF 1=ust. termin. wewn. na ON MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 MI7 MI8 MI9 MI10 MI11 MI12 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

167 Rozdział 4 Parametry Grupa 5: Parametry prędkości predefiniowanych Częstotliwość predefiniowana 1 Jedn.: Hz Częstotliwość predefiniowana 2 Jedn.: Hz Częstotliwość predefiniowana 3 Jedn.: Hz Częstotliwość predefiniowana 4 Jedn.: Hz Częstotliwość predefiniowana 5 Jedn.: Hz Częstotliwość predefiniowana 6 Jedn.: Hz Częstotliwość predefiniowana 7 Jedn.: Hz Częstotliwość predefiniowana 8 Jedn.: Hz Częstotliwość predefiniowana 9 Jedn.: Hz Częstotliwość predefiniowana 10 Jedn.: Hz Częstotliwość predefiniowana 11 Jedn.: Hz Częstotliwość predefiniowana 12 Jedn.: Hz Częstotliwość predefiniowana 13 Jedn.: Hz Częstotliwość predefiniowana 14 Jedn.: Hz Częstotliwość predefiniowana 15 Jedn.: Hz Ustaw.: 0.00 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: 0.00 Zaciski wejść wielofunkcyjnych (patrz ustawienia 1~4 dla Pr do 04.08) mogą być użyte do wybrania jednego ze stopni prędkości wielostopniowej (maksymalnie 15 prędkości). Prędkości (częstotliwości) są określane przez Pr do jak pokazno poniżej. Czas operacji prędkości predefiniowanych może być ustawiony przez program PLC. Komendy run/stop mogą być sterowane przez zewnętrzny terminal/panel cyfrowy /interfejs komunikacyjny w ustaw. Pr Każda z prękości predefiniowanych może być ustawiona w zakresie 0.0~600.0Hz podczas operacji. Parametry te mogą być zastosowane przy małych maszynach, urządzeniach przemysłu spożywczego, do sterowania operacjami. Mogą być używane zamiast tradycyjnych obwodów, takich jak przekaźniki, przełączniki lub liczniki. Wyjaśnienie dotyczące schematu czasowego dla prędkości wielostopniowych i zacisków zewnętrznych Ustawienia parametrów powiązanych: 1. Pr.05.00~05.14: ustawienie prędkości predefiniowanych (aby ustawić częstotliwość dla każdego kroku prędkości) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

168 Rozdział 4 Parametry 2. Pr.04.05~04.08: ustawienie wejść wielofunkcyjnych (prędkości predefiniowane 1~4) 3. Ustawienie powtórzeń operacji dla 1-szego do15-tego stopnia częstotliwości: można użyć sterowania programem PLC. Patrz Dodatek D Jak używać funkcji PLC po szczegóły. 4. Ustawienie kierunku operacji dla 1-szego do15-tego stopnia częstotliwości: można użyć sterowania programem PLC. Patrz Dodatek D Jak używać funkcji PLC po szczegóły. 5. Ustawienie czasu operacji dla 1-szego do15-tego stopnia częstotliwości: można użyć sterowania programem PLC. Patrz Dodatek D Jak używać funkcji PLC po szczegóły. Operacje: Gdy napęd AC odbiera komendę RUN, pracuje wg. ustawień parametrów i programu PLC aż do ukończenia 15tego stopnia częstotliwości. Powtórzenia operacji w programie PLC - napęd AC będzie pracował wg. ustawień od Pr.05.00Pr Pr.05.14Pr.05.00Pr do wyłączenia komend sterujących. Parametry powiązane: Pr (Częstotliwość dla prędkości JOG), Pr (Górny limit częstotliwości wyjściowej), Pr (Dolny limit częstotliwości wyjściowej), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI3), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI4), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI5) i Pr (Wejście wielofunkcyjne MI6) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

169 Rozdział 4 Parametry Terminale wielofunkcyjne 04.05~04.08 Częstotliwość Częstotl.Jog OFF OFF Prędk. główna ON Run/Stop PU/terminale zewn. /komunikacja ON 1sza prędk. ( MI3 do MI6 1) OFF ON ON ON ON ON ON ON ON 2ga prędk. ( Mi3 do MI6 2) OFF 3cia prędk. ( MI3 do MI6 3) OFF ON ON ON ON ON ON 4ta prędk. ( MI3 do MI6 4) Częstotliwość zadana Częstotl.JOG Prędk. wielostop. przez terminale zewnętrzne MI6=4 MI5=3 MI4=2 MI3=1 OFF OFF OFF OFF 1 sza prędkość OFF OFF OFF ON 2 ga prędkość OFF OFF ON OFF 3 cia prędkość OFF OFF ON ON 4 ta prędkość OFF ON OFF OFF 5 ta prędkość OFF ON OFF ON 6 ta prędkość OFF ON ON OFF 7 ma prędkość OFF ON ON ON 8 ma prędkość ON OFF OFF OFF 9 ta prędkość ON OFF OFF ON 10 ta prędkość ON OFF ON OFF 11 ta prędkość ON OFF ON ON 12 ta prędkość ON ON OFF OFF 13 ta prędkość ON ON OFF ON 14 ta prędkość ON ON ON OFF 15 ta prędkość ON ON ON ON Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

170 Rozdział 4 Parametry Grupa 6: Parametry funkcji ochronnych Ochrona przed przepięciem Jedn.: V Ustaw.: 115V/230V seria do 410.0V Ustaw. fabryczne: V seria do 820.0V Ustaw. fabryczne: Wyłącz ochronę przed przepięciem (z jedn. hamującą lub rezystorem hamującym) Podczas hamowania, napięcie szyny DC może przekraczać maksymalną dopuszczalną wartość napięcia z powodu napięcia regeneracji silnika. Gdy funkcja ta jest włączona, napęd AC nie będzie zwalniał dalej i utrzyma stałą częstotliwość wyjściową aż napięcie spadnie ponownie do ustalonej wartości. Przy umiarkowanej bezwładności obciążenia, ochrona przed przepięciem nie wystąpi i rzeczywisty czas hamowania będzie równy ustawieniom czasu hamowania. Napęd AC automatycznie zwiększy czas hamowania dla dużych bezwładności obciążenia. Jeśli czas hamowania jest czynnikiem krytycznym w aplikacji, należy użyć rezystor lub jednostkę hamującą. Gdy funkcja ochrony przed przepięciem jest aktywowana, czas hamowania napędu AC będzie dłuższy niż ustawiony. Gdy czas hamowania powoduje blokowanie aplikacji, nie należy używać tej funkcji. Rozwiązaniem może być: 1. umiarkowane zwiększenia czasu hamowania 2. użycie rezystora hamującego (patrz Dodatek B po szczegóły) aby absorbować energię regeneracyjną w postaci ciepła. Parametry powiązane: Pr (Czas hamowania 1), Pr (Czas hamowania 2), Pr (Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe (RA1, RB1, RC1)) i Pr (Wyjście transoptorowe MO1) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

171 Rozdział 4 Parametry wysokie napięcie po stronie DC poziom wykryw. przepięcia częstotl. wyj. Czas Utrzymyw. częstotl. Charakterystyka zwalniania gdy wł. zabezpieczenie przed przepięciem poprzedni czas zwalniania aktualny czas zwaln. do zatrzymania gdy zabezpieczenie przed przepięciem jest włączone Czas Ochrona przed przetężeniem podczas przyspieszania Jedn.: % Ustaw.: 20 do 250% Ustaw. fabryczne: 170 0: Ochrona wyłączona Ustawienie 100% jest równe prądowi znamionowemu napędu. Podczas przyspieszania, prąd wyjściowy napędu AC może nagle wzrosnąć i przekroczyć wartość określoną w Pr (podczas szybkiego przyspieszania lub nadmiernego obciążenia silnika). Gdy funkcja ta jest włączona, napęd AC zatrzyma przyspieszanie i utrzyma częstotliwość wyjściową na stałym poziomie do chwili gdy natężenie prądu spadnie poniżej wartości maksymalnej. Gdy ochrona jest używana dla silników o małej mocy lub pracy z ustaw. fabrycznymi, należy zmniejszyć ustawienia w Pr Gdy czas przyspieszania powoduje blokowanie aplikacji, nie należy używać tej funkcji. Rozwiązaniem może być: 1. umiarkowane zwiększanie czasu przyspieszania 2. ustawienia Pr (Automatyczne przyspieszanie/hamowanie (patrz ustaw. czasu przyspieszania/hamowania)) na 1, 3 lub Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

172 Rozdział 4 Parametry Parametry powiązane: Pr (Czas przyspieszania 1), Pr (Czas przyspieszania 2), Pr (Automatyczne przyspieszanie/hamowanie)), Pr (Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe (RA1, RB1, RC1)), Pr (Wyjście transoptorowe MO1) i Pr (Tryb wykrywania przekroczenia momentu obr.) Poziom wykryw. przetężenia natężenie wyj. ustaw. częstotl. Zabezp. przed przetężeniem przy przyspieszaniu, utrzymyw. częstotl. natęż. wyj. poprzedni czas przyspieszania a ktualny czas przysp. gdy wł. zabezpieczenie przed przetężeniem Czas Ochrona przed przetężeniem podczas pracy Jedn.: % Ustaw.: 20 do 250% Ustaw. fabryczne: 170 0: Wyłącz Funkcja ochrony przed przetężeniem w trakcie pracy stanowi zabezpieczenie. Gdy silnik pracuje ze stałą prędkością, napęd AC będzie zmniejszać automatycznie częstotliwość wyjściową przy nagłym przeciążeniu. Jeśli natężenie prądu przekroczy ustawienia wprowadzone w Pr gdy napęd pracuje, napęd zmniejszy swoją częstotliwość wyjściową przez Pr.01.10/Pr aby zapobiec przetężeniu silnika. Jeśli natężenie prądu jest niższe niż ustaw.( Pr natężenie znamionowe X 5%), napęd ponownie będzie przyspieszał wg. Pr.01.09/Pr aby nadgonić do ustawionej wartości zadanej częstotliwości. Parametr powiązany: Pr Tryb wykrywania przekroczenia momentu obr. (OL2) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

173 Rozdział 4 Parametry Poziom wykryw. przetężenial natężenie Zabezp. przed przetęż. podczas operacji, zmniejsz. wyj. częstotliwości zmniejsz. wg czasu zwaln natęż. znam. X 5% Częstotl. wyj. ochrona przed przetężeniem podczas operacji Czas Nie należy ustawiać ochrony przed przetężeniem na małe wartości aby zapobiegać powstaniu zbyt małego momentom obr Tryb wykrywania przekroczenia momentu obr. (OL2) Ustaw.: 0 Wykrywanie przekroczenia momentu obr. wyłączone. Ustaw. fabryczne: 0 1 Wykrywanie przekroczenia momentu obr. włączone podczas pracy ze stałą prędkością. Po wykryciu przekroczenia momentu obrotowego utrzymuj pracę aż do wystąpienia OL1 lub OL. 2 Wykrywanie przekroczenia momentu obr. włączone podczas pracy ze stałą prędkością. Po wykryciu przekroczenia momentu obr. zatrzymaj pracę. 3 Wykrywanie przekroczenia momentu obr. włączone podczas rozbiegu i pracy z prędkością ustaloną. Po wykryciu przekroczenia momentu obr. utrzymuj pracę aż do wystąpienia OL1 lub OL. 4 Wykrywanie przekroczenia momentu obr. włączone podczas rozbiegu i pracy z prędkością ustaloną. Po wykryciu przekroczenia momentu obr. zatrzymaj pracę. Parmetr określa tryp pracy napędu po wykryciu przekroczenia momentu obrotowego (OL2) Parmetr określa tryp pracy napędu po wykryciu przekroczenia momentu obr. (OL2) korzystając z poniższych metod: 1. Jeśli natężenie prądu wyjściowego przekroczy poziom detekcji przekroczenia momentu obr. (Pr.06.04) i czas wykrywania jest dłuższy niż ustawiony w Pr czas wykrywania przekroczenia momentu obr., ostrzeżenie OL2 zostanie wyświetlone na panelu cyfrowym (opcjonalnym). Należy nacisnąć RESET aby zresetować to ostrzeżenie Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

174 Rozdział 4 Parametry 2. Jeśli wyjście wielofunkcyjne jest ustawione na wykrywanie przekroczenia momentu obr. (Pr.03.00~03.01=04), to wyjście jest włączone. Patrz Pr.03.00~03.01 po szczegóły. Ustaw. 1 lub 2: używane do wykrywania przy stałej prędkości. Dla ustaw. 2, wystąpią swobodne obroty do zatrzymania po wykryciu przekroczenia momentu obr. Ustaw. 3 lub 4: jest ustaw. na wykrywanie podczas rozbiegu. Dla ustaw. 4, wystąpią swobodne obroty do zatrzymania po wykryciu przekroczenia momentu obr. Parametry powiązane: Pr (Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe (RA1, RB1, RC1)), Pr.03.01(Wyjście transoptorowe MO1), Pr (Ochrona przed przetężeniem podczas przyspieszania), Pr (Ochrona przed przetężeniem podczas pracy) Pr.06.04(Poziom wykrywania przekroczenia momentu obr.) i Pr (Czas wykrywania przekroczenia momentu obr.) Poziom wykrywania przekroczenia momentu obr. (OL2) Jedn.: % Ustaw.: 10 do 200% Ustaw. fabryczne: Czas wykrywania przekroczenia momentu obr. (OL2) Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.1 do 60.0 sekund Ustaw. fabryczne: 0.1 Pr jest proporcjonalny do prądu znamionowego napędu. Pr ustawia czas, jaki upływa od wykrycia przekroczenia momentu obr. do wyświetlenia OL2. Metoda wykrywania przekroczenia momentu obr.: 1. gdy natężenie prądu wyjściowego przekracza poziom wykrywania momentu obr. (Pr.06.04) 2. gdy czas przekroczenia momentu obr. przekracza czas wykrywania przekroczenia momentu obr. (Pr.06.05) Jeśli wyjście wielofunkcyjne jest ustawione na wykrywanie przekroczenia momentu obr. (Pr.03.00~03.01=04), wyjście jest włączone. Patrz Pr.03.00~03.01 po szczegóły. Dla większości silników, wyjściowy moment obr. i natężenie prądu wyjściowego napędu AC są proporcjonalne przy sterowaniu U/f. Zatem, można sterować natężeniem prądu napędu AC aby ograniczyć wyjściowy moment obr. silnika. Parametry powiązane: Pr.03.00(Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe (RA1, RB1, RC1)) i Pr.03.01(Wyjście transoptorowe MO1) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

175 Rozdział 4 Parametry Funkcja ochrony termicznej silnika Ustaw. fabryczne: 2 Ustaw.: 0 Praca z silnikem standardowym (chłodzony bezpośr. wentylatorem) 1 Praca z silnikem specjalnym (wymuszone chłodzenie zewnętrzne) 2 Funkcja nieaktywna Parametr jest używany do wyboru operacji dla elektroniczno-termicznego przekaźnika przeciążeniowego. Funkcja ta jest używana do ochrony silnika przed przeciążeniem lub przegrzaniem. Gdy silnik (chłodzony wbudowanym wentylatorem) pracuje z niską częstotliwością, przeciążenie występuje rzadko (patrz poniższy rysunek). Gdy prąd znamionowy silnika jest mniejszy niż napędu lub gdy źle zaprojektowano rozpraszanie ciepła silnika, można użyć tego parametru aby ograniczyć natężenie prądu wyjściowego napędu AC (aby zapobiec przegrzeniu lub uszkodzeniu silnika). Ustaw. 0: przekaźnik elektroniczno-termiczny jest używany dla standardowych silników (chłodzenie jest zamontowane na wale wirnika). Podczas pracy z niską prędkością, rozpraszanie ciepła w silnku będzie słabe. Zatem należy zwiększyć czas działania przekaźnika elektroniczno-termicznego aby zapewnić żywotność silnika. Ustaw. 1: przekaźnik elektroniczno-termiczny jest używany dla specjalnych silników (chłodzenie używa niezależnego zasilania). Funkcja rozpraszania ciepła nie zależy bezpośrednio od prędkości obrotowej silnika. Zatem przekaźnik elektroniczno-termiczny jest nadal utrzymywany w niskiej prędkości aby zapewnić obciążalność silnika przy niskiej prędkości. Przy aplikacjach z częstym włączaniem/wyłączaniem zasilania, można używać tego parametru (nawet ustawionego na 0 lub 1) do zabezpieczenia przy zresetowaniu tej funkcji podczas wyłączenia zasilania. Należy dodać przekaźnik elektroniczno-termiczny na każdym silniku, gdy napęd AC jest podłączony do kilku silników. Ustaw. 0 lub 1: gdy zabezpieczenie przekaźnikiem elektroniczno-termicznym jest włączone przy operacjach z małą prędkością, napęd AC wyświetli OL1 i będzie swobodnie obracał się do zatrzymania. Należy wcisnąć RESET aby wyczyścić ostrzeżenie. Parametr powiązany: Pr (Elektroniczna charakterystyka termiczna) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

176 Rozdział 4 Parametry natężenie znam. silnika% częstotl. znamionowa silnika % Standardowy silnik (wewn. wentylator) natężenie znam. silnika% częstotl. znamionowa silnika % Silnik specjalny (wymuszone chłodzenie zewn.) Gdy standardowy silnik pracuje z małą prędkością przy prądzie znamionowym, ochrona przed przeciążeniem silnika łatwo się załącza. Zatem, w takim przypadku należy używać silników specjalnych. Patrz Dodatek C.3 Jak wybrać odpowiedni silnik aby dokonać wyboru silnika Charakterystyka termiczna Jedn.: sekunda Ustaw.: 30 do 600 sekund Ustaw. fabryczne: 60 Parametr określa czas potrzebny do aktywacji funkcji elektronicznego zabezpieczenia termicznego I 2 t przez wyjściową częstotliwość/prąd napędu AC i czas operacji aby uchronić silnik przed przegrzaniem. Przeciążeniowy przekaźnik termiczny działa wg. ustawień Pr.06.06: 1. Pr jest ustawiony na 0 (praca ze standardowym silnikiem - chłodzenie wewnętrznym wentylatorem): gdy natężenie prądu wyjściowego jest wyższe niż (Pr prąd znamionowy silnika (Silnik 0)X (odpowiedni prąd znamionowy silnika % dla częstotliwości znamionowej standardowego silnika podane na rysunku dla Pr.06.06) X150%), napęd AC zacznie odliczać czas. Gdy czas sumaryczny przekroczy ustawienia Pr (Charakterystyka termiczna), zabezpieczenie przeciążeniowe przekaźnikiem elektroniczno-termicznym (OL1) przejdzie w stan ON. 2. Pr jest ustaw. na 1 (praca ze specjalnym silnikiem - wymuszone chłodzenie zewnętrzne): gdy natężenie prądu wyjściowego jest większe niż (Pr prąd znamionowy silnika (Silnik 0)X (odpowiedni prąd znamionowy silnika % dla częstotliwości znamionowej standardowego silnika podane na rysunku dla Pr.06.06) X150%), napęd AC zacznie odliczać czas. Gdy czas sumaryczny przekroczy ustawienia Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

177 Rozdział 4 Parametry Pr (Charakterystyka termiczna), zabezpieczenie przeciążeniowe przekaźnikiem elektroniczno-termicznym (OL1) przejdzie w stan ON. 3. Aktualny czas działania dla charakterystyki termicznej będzie dostosowywany wg. prądu wyjściowego napędu AC (współczynnik obciążenia silnika %). Dla dużego natężenia prądu, potrzebny jest krótki czas do aktywacji funkcji elektronicznego zabezpieczenia termicznego I 2 t. Dla małego natężenia, potrzebny jest długi czas aktywacji funkcji zabezpieczenia termicznego I 2 t, jak pokazano na poniższym rysunku. Parametry powiązane: Pr (Funkcja ochrony termicznej silnika) i Pr.07.00(Prąd znamionowy silnika (Silnik 0)) Patrz Pr (Funkcja ochrony termicznej silnika (OL1)) dla krzywej z rysunku dla standardowego i specjalnego silnika F=60Hz lub więcej F=40Hz F=20Hz F=50Hz Czas operacji (se k ) Współczynnik obciążenia (%) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

178 Rozdział 4 Parametry Ostatni zarejestrowany błąd Przedostatni zarejestrowany błąd Trzeci od końca zarejestrowany błąd Czwarty od końca zarejestrowany błąd Piąty od końca zarejestrowany błąd Odczyty 0 Brak błędu 1 Przetężenie (oc) 2 Przepięcie (ov) 3 Przegrzanie IGBT (oh1) 4 Przegrzanie płyty mocy (oh2) 5 Przeciążenie (ol) 6 Przeciążenie (ol1) 7 Przeciążenie silnika (ol2) 8 Błąd zewnętrzny (EF) 9 Uszkodzenie ochrony sprzętowej (HPF) Ustaw. fabryczne: 0 10 Natężenie przekracza 2 razy prąd znam.podczas przysp. (oca) 11 Natężenie przekracza 2 razy prąd znam.podczas hamow. (ocd) 12 Natężenie przekracza 2 razy prąd znam.podczas stabilnej pracy (ocn) 13 Zarezerwowane 14 Utrata fazy (PHL) 15 Zarezerwowane 16 Błąd automatycznego przyspieszania/hamowania (CFA) 17 Ochrona programowa/hasłem (Kod) 18 Błąd ZAPISU CPU płyty mocy (cf1.0) 19 Błąd ODCZYTU CPU płyty mocy (cf2.0) 20 Awaria ochrony sprzętowej CC, OC (HPF1) 21 Awaria ochrony sprzętowej OV (HPF2) 22 Awaria ochrony sprzętowej GFF (HPF3) 23 Awaria ochrony sprzętowej OC (HPF4) 24 Błąd fazy U (cf3.0) 25 Błąd fazy V cf3.1) 26 Błąd fazy W (cf3.2) 27 Błąd szyny DC (cf3.3) 28 Przegrzanie IGBT (cf3.4) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

179 Rozdział 4 Parametry 29 Przegrzanie płyty mocy (cf3.5) 30 Błąd ZAPISU CPU płyty sterującej (cf1.1) 31 Błąd ODCZYTU CPU płyty sterującej (cf2.1) 32 Błąd sygnału ACI (AErr) 33 Zarezerwowane 34 Ochrona przed przegrzaniem PTC silnika (PtC1) 35 Błąd sygnału sprzężenia zwrot. PG (PGEr) Zarezerwowane 40 Błąd czasu oczekiwania na komunikację (time-out) płyty sterującej I płyty mocy (CP10) 41 Błąd deb 42 ACL (Niepoprawna pętla komunikacyjna) W parametrach od Pr do Pr zapisane jest pięć ostatnich błędów. Po usunięciu przyczyny błędu, należy użyć komendy reset aby zresetować napęd. Grupa 7: Parametry silnika Prąd znamionowy silnika (Silnik 0) Jedn.: A Ustaw.: 30% do 120% prądu znamionowego I N Ustaw. fabryczne: I N Użyj poniższego wzoru aby obliczyć wartość procentową wprowadzoną w tym parametrze: (Prąd silnika / prąd napędu AC) x 100% dla prądu silnika równego prądowi znamionowemu silnika w A dla typu ekranowanego Prąd znamionowy napędu AC= Prąd znamionowy napędu AC w A (patrz Pr.00.01) Pr musi być większe niż Pr Przykład: Załóżmy, że prąd znamionowy dla 460V/1.5kW wynosi 4.2A z ustaw. fabrycznym 4.2A. Zakres jaki może być ustawiony przez użytkownika to od 1.3A(4.2X30%) do 5.0A(4.2X120%). Ale gdy Pr jest ustaw. na mniejsze niż 1.7A(4.2X40%), należy najpierw ustawić Pr na mniejsze niż 30% I N. W ten sposób Pr jest większe niż Pr Pr i Pr muszą być ustawione jeśli napęd jest zaprogramowany do pracy w trybie sterowania wektorowego (Pr = 1). Muszą być także ustawione jeśli wybrano funkcje ochrony termicznej (Pr.06.06) lub "kompensację poślizgu" (Pr i Pr.07.06). Prąd przy pełnym obciążeniu powinien być mniejszy niż prąd znamionowy napędu AC i większe niż 1/2 prądu znamionowego napędu AC Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

180 Rozdział 4 Parametry Parametry powiązane: Pr (Prąd znamionowy napędu), Pr (Funkcja ochrony termicznej), Pr.06.07(Charakterystyka elektroniczno-termiczna), Pr (Prąd biegu jałowego silnika (Silnik 0)), Pr.07.03(Kompensacja poślizgu (Silnik 0)) i Pr.07.06(Znamionowy poślizg silnika (Silnik 0)) Prąd biegu jałowego silnika (Silnik 0) Jedn.: A Ustaw.: 0% do 99% prądu znamionowego I N Ustaw. fabryczne: 0.4*I N Parametr ten jest używany do ustawienia prądu przy braku obciążenia silnika. Użytkownik musi wprowadzić natężenie prądu biegu jałowego silnika wg. tabliczki znamionowej na silniku. Ustawienie fabryczne jest ustawione jako 40% X prądu znamionowego napędu AC (patrz Pr Prąd znamionowy napędu). Przykład: Załóżmy, że prąd znamionowy dla 460V/1.5kW wynosi 4.2A z ustaw. fabrycznym 4.2A. Natężenie prądu przy braku obciążenia silnika wynosi 1.7A (4.2x40%) i powinno być ustawione w Pr na 1.7. Parametr ten musi być ustawiony jeśli jeśli wybrano funkcje ochrony termicznej (Pr.06.06) lub "kompensację poślizgu" (Pr i Pr.07.06). Jeśli prąd biegu jałowego silnika nie może być odczytany z tabliczki znamionowej, użyj napędu AC po usunięciu obciążenia i odczytaj wartość z panelu cyfrowego (opcjonalnego, patrz Dodatek B po szczegóły). Ustawiona wartość musi być mniejsza niż Pr (Prąd znamionowy silnika). Parametry powiązane: Pr.00.01(Prąd znamionowy napędu), Pr (Prąd znamionowy silnika (Silnik 0)), Pr (Kompensacja poślizgu (Silnik 0)) i Pr (Znamionowy poślizg silnika (Silnik 0)) Kompensacja momentu obrotowego (Silnik 0) Ustaw.: 0.0 do 10.0 Ustaw. fabryczne: 0.0 Przy charakterystyce silnika indukcyjnego, część napięcia wyjściowego napędu będzie pochłonięta przez impedancję uzwojenia stojana gdy obciążenie silnika jest duże. W tym przypadku prąd wyjściowy będzie za duży i wyjściowy moment obr. jest niewystarczający przy niewystarczającym napięciu silnika na końcu induktancji i niewystarczającej szczelinie powietrznej pola magnetycznego. Użycie tego parametru automatycznie ustawi napięcie Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

181 Rozdział 4 Parametry wyjściowe wg. obciążenia aby uzyskać najlepszą pracę z utrzymaniem szczeliny powietrznej pola magnetycznego. W trybie sterowania U/f, napięcie będzie zmniejszane wraz ze zmniejszaniem częstotliwości. Skutkuje to niższym momentem obr. przy niskiej prędkości ze względu na mniejszą impedancję AC i stałą rezystora DC. Zatem parametr ten może być ustawiony dla zwiększenia napięcia wyjściowego napędu AC aby uzyskać wyższy moment obr. przy niskiej prędkości. Za duża kompensacja momentu obr. może przegrzewać silnik. Parametr ten może być użyty tylko w trybie sterowania U/f. Parametry powiązane: Pr (Metoda sterowania) i Pr (Stała czasowa kompensacji momentu obr.) Kompensacja poślizgu (Silnik 0) Ustaw.: 0.00 do Ustaw. fabryczne: 0.00 Gdy silnik indukcyjny generuje elektromagnetyczny moment obrotowy, potrzebuje on koniecznie poślizgu. Poślizg jednak może być ignorowany gdy potrzebny jest tylko 2-3% poślizg przy wysokiej prędkości. Gdy napęd pracuje, poślizg i częstotliwość synchroniczna są odwrotnie proporcjonalne. Oznacza to, że poślizg będzie zwiększany ze zmniejszczaniem częstotliwości synchronicznej. Poślizg ma duży wpływ na prędkość silnika przy niskich prędkościach ponieważ silnik może się zatrzymać i nie ruszyć z obciążeniem gdy częstotliwość synchroniczna jest zbyt niska. Przy napędzaniu silnika asynchronicznego, zwiększanie obciążenia napędu AC powoduje zwiększanie poślizgu i zmniejszanie prędkości. Parametr ten może być używany do kompensacji poślizgu przez zwiększenie częstotliwości wyjściowej. Gdy prąd wyjściowy napędu AC jest większy niż prąd biegu jałowego silnika (Pr.07.01), napęd AC dostosuje swoją częstotliwość wyjściową odpowiednio do tego parametru. Gdy Pr jest przestawiane z trybu U/f na tryb wektorowy, parametr ten będzie ustawiony automatycznie na Gdy Pr jest przestawiane z trybu wektorowego na tryb U/f, parametr ten będzie ustawiony automatycznie na Funkcji tej należy używać po dodaniu obciążenia i przyspieszeniu ze stopniowym zwiększaniem kompensacji Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

182 Rozdział 4 Parametry Auto-dostrajanie silnika Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 Funkcja wyłączona 1 Auto-dostrajanie R1 (Silnik nie obraca się) 2 Auto-dostrajanie R1 + Test bez obciążenia (z obr. się silnikiem) Start funkcji auto-dostrajania przez klawisz RUN po ustaw. tego parametru na 1 lub 2. Gdy ustaw. na 1, automatycznie wykrywana jest tylko wartość rezystancji silnika i Pr musi być wprowadzone ręcznie. Gdy ustaw. na 2, napęd AC powinien być bez obciążenia a wartości Pr i Pr będą ustawione automatycznie. Kroki przy AUTO-dostrajaniu: 1. Upewnij się, że wszystkie parametry są ustawione na fabryczne wartościi okablowanie silnika jest poprawne. 2. Upewnij się, że silnik nie jest obciążony przed uruchomieniem auto-dostrajania i wał silnika nie jest podłączony do pasa ani przekładni. 3. Uzupełnij Pr.01.01, Pr.01.02, Pr.07.00, Pr i Pr poprawnymi wartościami. 4. Po ustawieniu Pr na 2, napęd AC uruchomi auto-dostrajanie natychmiast po otrzymaniu komendy RUN. (Uwaga: Silnik nie ruszy!). Całkowity czas auto-dostrajania wyniesie 15 sekund + Pr Pr Silniki o wyższej mocy potrzebują dłuższego czasu przyspieszania/hamowania (zalecane są ustaw. fabryczne). Po uruchomieniu auto-dostrajania Pr jest ustaw. na Po uruchomieniu, sprawdź czy wprowadzono wartość w Pr i Pr Jeśli nie, naciśnij klawisz RUN ponownie po ustawieniu Pr Następnie możesz ustawić Pr na 1 i ustawić inne parametry odpowiednio do wymagań aplikacji. Parametry powiązane: Pr.01.01(Maksymalna częstotliwość wyjściowa (Fbase) (Silnik 0)), Pr (Maksymalne napięcie wyjściowe (Vmax) (Silnik 0)), Pr (Prąd znamionowy silnika (Silnik 0)), Pr (Prąd biegu jałowego silnika (Silnik 0)), Pr (Rezystancja silnika (Silnik 0)) i Pr (Znamionowy poślizg silnika(silnik 0)) 1. W trybie sterowania wektorowego nie jest zalecane równoległe łączenie silników. 2. Nie zaleca się używania trybu sterowania wektorowego jeśli moc znamionowa silnika przekracza moc znamionową napędu AC. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

183 Rozdział 4 Parametry Rezystancja silnika (Silnik 0) Jedn.: mω Ustaw.: 0 do mω Ustaw. fabryczne: 0 Procedura auto-dostrajania ustawi ten parametr. Użytkownik także może ustawić ten parametr bez używania Pr Znamionowy poślizg silnika (Silnik 0) Jedn.: Hz Ustaw.: 0.00 do 20.00Hz Ustaw. fabryczne: 3.00 Może być używany do ustawiania znamionowego poślizgu silnika. Użytkownik musi wprowadzić aktualną prędkość znamionową podaną na tabliczce znamionowej silnika. Sprawdź obroty znamionowe i liczbę biegunów na tabliczce znamionowej silnika i użyj poniższego wzoru aby obliczyć poślizg znamionowy. Poślizg znamionowy (Hz) = F base (Pr częstotliwość bazowa) (obr. znamionowe x bieguny silnika/120) Przykład: Załóżmy, że częstotliwość znamionowa silnika wynosi 60Hz z 4 biegunami i znamionowymi obrotami 1650obr. Poślizg znamionowy może być obliczany wg. wzoru powinien wynosić 60Hz-(1650x4/120)=5Hz. Parametr ten jest powiązany z Pr.07.03(Kompensacja poślizgu (Silnik 0)). Aby uzyskać najlepsze efekty kompensacji poślizgu, należy wprowadzić poprawne ustawienia. Niepoprawne ustawienie może powodować niepoprawne działanie i nawet uszkodzenie silnika i napędu. Parametr powiązany: Pr (Kompensacja poślizgu (Używane bez PG) (Silnik 0)) Ograniczenie kompensacji poślizgu Jedn.: % Ustaw.: 0 do 250% Ustaw. fabryczne: 200 Parametr ten ustawia górny limit kompensacji częstotliwości (procentowo z Pr.07.06). Przykład: gdy Pr.07.06=5Hz i Pr.07.07=150%, górny limit kompensacji częstotliwości wynosi 7.5Hz. Natomiast, dla silnika 50Hz, maksymalne wyjście to 57.5Hz. Jeśli prędkość silnika jest mniejsza niż prędkość docelowa i nie zmienia się ona po dostrojeniu ustawienia Pr.07.03, może nastąpić osiągnięcie górnego limitu kompensacji częstotliwości i należy zwiększyć ustawienie Pr Parametry powiązane: Pr (Kompensacja poślizgu (Silnik 0)) i Pr (Znamionowy poślizg silnika (Silnik 0)) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

184 Rozdział 4 Parametry Stała czasowa kompensacji momentu obr. Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.01 ~10.00 sekund Ustaw. fabryczne: 0.30 Zazwyczaj używane w aplikacjach z dużym obciążeniem gdzie prąd silnika często się zmienia. Prąd zmienia się w celu kompensacji natężenia aby zwiększyć wyjściowy moment obr. Ponieważ częste zmiany natężenia powodują drgania maszyny, można zwiększyć ustawienie Pr aby rozwiązać ten problem Stała czasowa kompensacji poślizgu Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.05 ~10.00 sekund Ustaw. fabryczne: 0.20 Zazwyczaj używane w aplikacjach z dużym obciążeniem gdzie prędkość silnika często się zmienia. Prędkość zmienia się w celu osiągnięcia prędkości synchronicznej. Ponieważ częste zmiany prędkości powodują drgania maszyny, można zwiększyć ustawienie Pr aby rozwiązać ten problem w tej chwili. Zbyt duża stała czasowa (ustaw. Pr i Pr na 10) powoduje wolną odpowiedź; za mała wartość powoduje niestabilną pracę. Ustaw stałą czasową stosownie do aplikacji Sumaryczny czas pracy silnika - minuty (Min.) Ustaw.: 0 Wyśw. fabryczne: 0 Wyśw.: 0~ Sumaryczny czas pracy silnika - dni (Dni) Ustaw.: 0 Wyśw. fabryczne: 0 Wyśw.: 0 ~65535 Pr i Pr są używane do zapisywania czasu pracy silnika. Mogą być wyczyszczone przez ustawienie na 0, czas krótszy niż 1min. nie jest zapisywany. Gdy ustaw. Pr na 0, otrzymujemy reset sumarycznego czasu pracy silnika i zapis będzie zresetowany do Ochrona przed przegrzaniem PTC silnika Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 Ochrona wyłączona 1 Ochrona włączona Poziom ochrony przed przegrzaniem PTC silnika Jedn.: V Ustaw.: 0.1~10.0V Ustaw. fabryczne: 2.4 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

185 Rozdział 4 Parametry Gdy silnik pracuje z niską częstotliwością przez dłuższy czas, funkcja chłodzenia silnika wentylatorem będzie działać słabo. Aby zapobiec przegrzaniu, należy zastosować termistor o dodatnim współczynniku temperaturowym na silniku i podłączyć jego sygnał wyjściowy do odpowiednich zacisków sterujących napędu. Gdy źródłem pierwszego/drugiego zadajnika częstotliwości jest sygnał z wejścia AVI (02.00=1/02.09=1), wyłączy to funkcje ochrony przed przegrzaniem PTC silnika (np. Pr nie może być ustaw. na 1). Tylko jedno źródło pierwsze komendy głównej częstotliwości lub drugie komendy głównej częstotliwości może być załączone w tym samym czasie. Jeśli temperatura przekracza ustawiony poziom, silnik będzie zwalniał wybiegiem do zatrzymania i wyświetli się. Gdy temperatura zmniejszy się poniżej poziomu w (Pr Pr.07.16) i przestanie migać, można nacisnąć klawisz RESET aby wykasować błąd. Pr (poziom zadziałania ochrony przed przegrzaniem) musi być większy niż Pr (poziom ostrzegania o przegrzaniu). PTC używa wejścia AVI i jest podłączone przez dzielnik rezystorowy jak pokazano poniżej. Napięcie pomiędzy +10V do ACM: jest w zakresie 10.4V~11.2V. Impedancja AVI wynosi około 47kΩ. Zalecana wartość rezystancji dzielnika R1 wynosi 1~10kΩ. Skontaktuj się z dostawcą silnika odnośnie krzywej temperatury i wartości rezystancji dla PTC. VFD-E rezystordzielnik R1 PTC +10V AVI 47k? ACM obwód wewnętrzny Patrz poniższe wzory aby obliczyć poziom zabezpieczenia i ostrzegania. Poziom zabezpieczenia: Pr.07.14= V +10 * (R PTC1//47K) / [R1+( R PTC1//47K)] Poziom ostrzegania: Pr.07.16= V +10 * (R PTC2//47K) / [R1+( R PTC2//47K)] Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

186 Rozdział 4 Parametry Definicja: V+10: napięcie pomiędzy +10V-ACM, Zakres 10.4~11.2VDC RPTC1: Poziom zabezpieczenia przed przegrzaniem PTC silnika. Odpowiedni poziom napięcia ustaw. w Pr.07.14, RPTC2: Poziom ostrzegania o przegrzaniu PTC silnika. Odpowiedni poziom napięcia ustaw. w Pr.07.15, 47kΩ: jest impedancją wejściową AVI, R1: dzielnik rezystorowy (zalecana wartość: 1~20kΩ) Weźmy jako przykład termistor PTC: jeśli poziom zabezpieczenia wynosi 1330Ω, napięcie pomiędzy +10V-ACM wynosi 10.5V i wartość dzielnika rezystancji R1 wynosi 4.4kΩ. Patrz poniższy wzrór aby ustawić Pr //47000=(1330*47000)/( )= *1293.4/( )=2.38(V) 2.4(V) Zatem, Pr powinno być ustawione na 2.4. wartość rezystora ( Ω) Tr Tr-5 Tr+5 temperatura ( C) Parametry powiązane: Pr (Źródło pierwszego zadajnika komend głównej częstotliwości), Pr (Źródło drugiego zadajnika komend głównej częstotliwości), Pr (Czas ustalania sygnału na wejściu PTC), Pr (Poziom ostrzegania o przegrzaniu PTC silnika), Pr.07.16(Poziom kasowania blokady przy przegrzaniu PTC silnika (Delta)) i Pr.07.17(Postępowanie w przypadku przegrzania PTC silnika) Poziom ostrzegania o przegrzaniu PTC Jedn.: V Ustaw.: 0.1~10.0V Ustaw. fabryczne: 1.2 Poziom kasowania blokady przy przegrzaniu PTC silnika (dla Delta) Jedn.: V Ustaw.: 0.1~5.0V Ustaw. fabryczne: 0.6 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

187 Rozdział 4 Parametry Postępowanie w przypadku przegrzaniu PTC silnika Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 Ostrzegaj i zwalniaj stromościowo (RAMP) do zatrzymania 1 Ostrzegaj i zwalniaj wybiegiem (COAST) do zatrzymania 2 Ostrzegaj i kontynuuj pracę Jeśli temperatura przekroczy poziom ostrzegania o przegrzaniu PTC silnika (Pr.07.15), napęd będzie pracował wg. ustawień Pr i na panelu wyświetli się. Ustaw. Pr na 0: Gdy zabezpieczenie przed przegrzaniem PTC silnika jest włączone, na panelu cyfrowym wyświetli się i silnik zatrzyma się do 0Hz wg. ustawień Pr.01.10/Pr Ustaw. Pr na 1: Gdy zabezpieczenie przed przegrzaniem PTC silnika jest włączone, na panelu cyfrowym wyświetli się silnik będzie obracał się swobodnie do zatrzymania. Ustaw. Pr na 2: Gdy zabezpieczenie przed przegrzaniem PTC silnika jest włączone, na panelu cyfrowym wyświetli się i silnik będzie kontynuuował obroty. Jeśli temperatura spadnie poniżej wartości obliczonej (Pr minus Pr.07.16), ostrzeżenie na panelu zniknie. Panel cyfrowy jest opcjonalny. Patrz Dodatek B po szczegóły. Przy używaniu napędu bez opcjonalnego panelu, dioda FAULT LED będzie w stanie ON po wystąpieniu wiadomości o błędzie lub ostrzeżeniu z zacisków zewnętrznych Czas ustalania sygnału na wejściu PTC Jedn.: 2ms Ustaw.: 0~9999 (to jest ms) Ustaw. fabryczne: 100 Parametr ten określa opóźnienie sygnału na zaciskach wejścia analogowego PTC. 1 jednostka wynosi 2 msek, 2 jednostki to 4 msek, itd Prąd znamionowy silnika (Silnik 1) Jedn.: A Ustaw.: 30% do 120% prądu znamionowego napędu I N Ustaw. fabryczne: I N Prąd biegu jałowego silnika (Silnik 1) Jedn.: A Ustaw.: 0% FLA do 90% FLA Ustaw. fabryczne: 0.4*I N Kompensacja momentu obr. (Silnik 1) Ustaw.: 0.0 do 10.0 Ustaw. fabryczne: Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

188 07.21 Kompensacja poślizgu (Silnik 1) Rozdział 4 Parametry Ustaw.: 0.00 do Ustaw. fabryczne: Rezystancja silnika (Silnik 1) Jedn.: mω Ustaw.: 0 do mω Ustaw. fabryczne: Znamionowy poślizg silnika (Silnik 1) Jedn.: Hz Ustaw.: 0.00 do 20.00Hz Ustaw. fabryczne: Ilość biegunów silnika (Silnik 1) Ustaw.: 2 do 10 Ustaw. fabryczne: Prąd znamionowy silnika (Silnik 2) Jedn.: A Ustaw.: 30% do 120% prądu znamionowego napędu I N Ustaw. fabryczne: I N Prąd biegu jałowego silnika (Silnik 2) Jedn.: A Ustaw.: 0% do 90% I N Ustaw. fabryczne: 0.4*I N Kompensacja momentu obr. (Silnik 2) Ustaw.: 0.0 do 10.0 Ustaw. fabryczne: Kompensacja poślizgu (Silnik 2) Ustaw.: 0.00 do Ustaw. fabryczne: Rezystancja silnika (Silnik 2) Jedn.: mω Ustaw.: 0 do mω Ustaw. fabryczne: Znamionowy poślizg silnika (Silnik 2) Jedn.: Hz Ustaw.: 0.00 do 20.00Hz Ustaw. fabryczne: Ilość biegunów silnika (Silnik 2) Ustaw.: 2 do 10 Ustaw. fabryczne: Prąd znamionowy silnika (Silnik 3) Jedn.: A Ustaw.: 30% do 120% I N Ustaw. fabryczne: I N Prąd biegu jałowego silnika (Silnik 3) Jedn.: A Ustaw.: 0% do 90% I N Ustaw. fabryczne: 0.4*I N Kompensacja momentu obr. (Silnik 3) Ustaw.: 0.0 do 10.0 Ustaw. fabryczne: Kompensacja poślizgu (Silnik 3) Ustaw.: 0.00 do Ustaw. fabryczne: Rezystancja silnika (Silnik 3) Jedn.: mω Ustaw.: 0 do mω Ustaw. fabryczne: Znamionowy poślizg silnika (Silnik 3) Jedn.: Hz Ustaw.: 0.00 do 20.00Hz Ustaw. fabryczne: 3.00 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

189 Rozdział 4 Parametry Ilość biegunów silnika (Silnik 3) Ustaw.: 2 do 10 Ustaw. fabryczne: 4 Silniki od 0 do 3 mogą być wybrane przez ustawienie zacisków wejść wielofunkcyjnych MI3~MI6 (Pr do Pr.04.08) na 27 i 28. Grupa 8: Parametry specjalne Poziom prądu hamowania DC Jedn.: % Ustaw.: 0 do 100% Ustaw. fabryczne: 0 Parametr ustawia poziom prądu wyjściowego hamulca DC do podczas rozruchu i zatrzymywania. Gdy ustawiono natężenie prądu hamulca DC, prąd znamionowy (Pr.00.01) odpowiada 100%. Zaleca się rozruch z małym prądem hamulca DC a następnie zwiększanie go aż do osiągnięcia odpowiedniego trzymającego momentu obrotowego Parametry powiązane: Pr.08.01(Czas hamowania DC podczas rozruchu) i Pr.08.02(Czas hamowania DC podczas zatrzymywania) Czas hamowania DC podczas rozruchu Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.0 do 60.0 sekund Ustaw. fabryczne: 0.0 Silnik może kontynuować obroty w wyniku czynników zewnętrznych lub własnej bezwładności. Przetężenie może uszkodzić silnik lub aktywować zabezpieczenia napędu gdy ruszy on nagle. Parametr ten może podać na wyjście prąd DC z momentem obr. aby wymusić zatrzymanie silnika i jego stabilny start. Parametr określa okres czasu hamowania DC po komendzie RUN. Gdy ten czas upłynie, napęd AC zacznie pszyspieszać od min. częstotliwości (Pr.01.05). Hamowanie DC jest niepoprawne gdy Pr jest ustaw. na Czas hamowania DC podczas zatrzymywania Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.0 do 60.0 sek Ustaw. fabryczne: 0.0 Silnik może kontynuować obroty w wyniku czynników zewnętrznych lub własnej bezwładności i nie może być zatrzymany wg. wymagań. Parametr ten może podać na wyjście natężenie DC z momentem obr. aby wymusić zatrzymanie silnika po tym, jak napęd zatrzymuje wyjścia aby zapewnić zatrzymanie silnika. Parametr określa okres czasu hamowania DC podczas zatrzymywania. Jeśli wymagane jest zatrzymywanie z hamulcem DC, metoda zatrzymywania Pr musi być ustawiona na 0 lub Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

190 Rozdział 4 Parametry 2 dla stromościowego hamowania do zatrzymania. Hamowanie DC jest niepoprawne gdy Pr jest ustaw. na 0.0. Parametry powiązane: Pr (Tryb zatrzymywania) i Pr.08.03(Punkt aktywacji hamowania DC podczas zatrzymania) Punkt aktywacji dla hamowania DC Jedn.: Hz Ustaw.: 0.00 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: 0.00 Parametr określa częstotliwość przy której rozpocznie się hamowanie DC podczas przyspieszania. Częstotliwość wyjściowa Run/Stop Min. częstotl. wyjściowa O N Punkt startowy hamow. DC podczas zatrzymywania O F F Czas hamow. DC podcz. zatrzymyw Czas hamowania DC Hamowanie DC podczas rozruchu jest używane dla obciążeń, które mogą pojawić się przed uruchomieniem napędu AC, takich jak wentylatory i pompy. W takich przypadkach, hamowanie DC może być użyte do utrzymania obciążenia w ustalonej pozycji przed uruchomieniem ruchu. Hamowanie DC podczas zatrzymywania jest używane do skrócenia czasu zatrzymywania a także do utrzymywania zatrzymanego obciążenia w ustalonej pozycji, dla urządzeń takich jak dźwigi i wykrawarki. Dla dużych bezwładności obciążenia, może być także potrzebny rezystor hamujący dla usprawnienia hamowania. Patrz Dodatek B po szczegóły odnośnie rezystorów hamujących Odpowiedź na chwilowy zanik zasilania Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 Zatrzymanie pracy (wybiegiem do zatrzymania) po nagłej utracie zasilania. 1 Kontynuowanie pracy po nagłej utracie zasilania, wyszukiwanie prędkości startuje od ostatniej częstotliwości. 2 Kontynuowanie pracy po nagłej utracie zasilania, wyszukiwanie Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

191 Rozdział 4 Parametry prędkości startuje od minimalnej częstotliwości. Parametr określa tryb pracy, gdy napęd AC jest restartowany po nagłej utracie zasilania. Zasilanie podłączone do napędu AC może być chwilowo wyłączone ze względu na wiele nieznanych czynników. Parametr ten może restartować napęd po nagłej utracie zasilania. Ustaw. 1: napęd pracuje z ostatnią znaną częstotliwością przed utratą zasilania. Przyspiesza do częstotliwości zadanej po tym, jak częstotliwość wyjściowa napędu i prędkość wirnika silnika są zsynchronizowane. Zaleca się używanie tego ustawienia dla tych obciążeń silnika, które mają dużą bezwładność i małą rezystancję, aby zaoszczędzić czas przez restart bez oczekiwania aż ruch koła zamachowego zaniknnie całkowicie w maszynach, które posiadają dużą bezwładność koła zamachowego. Ustaw. 2: napęd pracuje z minimalną częstotliwością. Przyspiesza do częstotliwości zadanej po tym, jak częstotliwość wyjściowa napędu i prędkość wirnika silnika są zsynchronizowane. Zaleca się używanie tego ustawienia dla tych obciążeń silnika, które mają małą bezwładność i dużą rezystancję. Gdy używane z kartą PG, wyszukiwanie prędkości startuje z aktualną prędkością silnika wykrytą przez napęd i przyspiesza do ustawionej częstotliwości (ustaw. 1 i 2 nie są poprawne w tym przypadku). Parametry powiązane: Pr (Maksymalny dopuszczalny czas zaniku zasilania), Pr.08.07(Czas blokady napędu przed wyszukiwaniem prędkości) i Pr (Ograniczenie prądu podczas poszukiwania prędkości) Maksymalny dopuszczalny czas zaniku zasilania Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.1 do 20.0 sekund Ustaw. fabryczne: 2.0 Jeśli czas trwania braku zasilania jest niższy niż ustawiony w tym parametrze, napęd AC będzie zachowywał się wg. ustawień Pr Jeśli maksymalny dopuszczalny czas braku zasilania zostanie przekroczony, napęd AC wyłączy wyjścia (wybiegiem do zatrzymania). Wybrana prca po utracie zasilania w Pr jest wykonywana, gdy maksymalny dopuszczalny czas utraty zasilania jest 20 sekund a napęd AC wyświetli Lu. Jeśli napęd AC jest odłączany od zasilania z powodu przeciążenia, nawet gdy maksymalny dopuszczalny czas utraty zasilania jest 20 sekund, tryb pracy ustawiony w Pr nie będzie wykonany. W tym przypadku napęd startuje normalnie Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

192 08.06 Poszukiwanie prędkości po zewnętrznej blokadzie napędu Ustaw.: 0 Funkcja wyłączona Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabryczne: 1 1 Wyszukiwanie prędkości startuje z ostatnią częstotliwością. 2 Wyszukiwanie prędkości startuje z minimalną częstotliwością wyjściową (Pr.01.05) Parametr ten określa metodę restartu napędu AC po włączeniu zewnętrznej blokady napędu (jeden z param. Pr.04.05~04.08 jest ustaw. na 9). Akcje wyszukiwania prędkości pomiędzy Pr i Pr są takie same. Priorytet Pr jest wyższy niż Pr Oznacza to, że Pr będzie niepoprawne po tym jak Pr jest ustawione i uruchomi się wyszukiwanie prędkości wg. Pr Parametry powiązane: Pr (Czas blokady napędu przed poszukiwaniem prędkości), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI3), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI4), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI5) i Pr.04.08(Wejście wielofunkcyjne MI6) Częstotl. wyj. (H) Napięcie wyj. (V) Limit natężenia A dla szybk. wyszuk. prędk Natężenie wyj. (A) FWD Run Sygnał wej. B.B. Stop napięcie wyj. Wyłącz sygnał B.B. Czas oczekiwania Wyszukiwanie prędkości Synchronizacja wykrywania prędkości Czas B.B. Rys. 1:B.B. wyszukiw. prędk. z ostatnią częstotl. z timingiem w dół Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

193 Rozdział 4 Parametry Czas blokady napędu przed poszukiwaniem prędkości Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.1 do 5.0 sekund Ustaw. fabryczne: 0.5 Gdy wykryto nagłą utratę zasilania, napęd AC zablokuje swoje wyjścia i będzie oczekiwał określony okres czasu (określony przez Pr.08.07, zwany czasem blokady napędu) przed powrotem do pracy. Parametr ten powinien być ustawiony na jakąś wartość, aby upewnić się, że napięcie szczątkowe regeneracji z silnika na wyjściu zaniknie przed ponowną aktywacją napędu. Parametr ten określa także czas oczekiwania przed powrotem do pracy napędu po zewnętrznej blokadzie napędu i automatycznym restarcie po wystąpieniu błedu (Pr.08.15). Gdy używane z kartą PG z enkoderem, wyszukiwanie prędkości rozpocznie się z aktualną prędkością sprzężenia zwrotnego PG (z enkodera) Ograniczenie prądu podczas poszukiwania prędkości Jedn.: % Ustaw.: 30 do 200% Ustaw. fabryczne: 150 Parametr ogranicza prąd wyjściowy napędu podczas wyszukiwania prędkości. Gdy uruchamia się wyszukiwanie prędkości, krzywa U/f będzie wg. ustawień w Grupie 01. Poziom wyszukiwania prędkości wpływa na czas synchronizacji prędkości. Większe ustawienie powoduje szybsze osiągnięcie prędkości synchronizacji. Zbyt duża wartość może spowodować przeciążenie. Gdy Pr jest ustaw. na 1: Gdy wyszukiwanie prędkości odbywa się w dół, częstotliwość wyjściowa startuje od częstotliwości zadanej. Napięcie wyjściowe i prąd wyjściowy będą zwiększane od 0. Gdy prąd wyjściowy osiąga ustaw. Pr.08.08, częstotliwość wyjściowa kontynuuje wyszukiwanie w dół. Gdy częstotliwość wyjściowa, napięcie wyjściowe i ustawienia częstotliwości U/f są takie same, uważa się, że synchronizacja została osiągnięta i następuje przyspieszanie do częstotliwości zadanej wg. krzywej U/f. Gdy Pr jest ustaw. na 2: Gdy wyszukiwanie prędkości odbywa się w górę, następuje przyspieszanie wg. krzywej U/f Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

194 Wej. zasilania (mocy) Częstotl. wyjściowa Napięcie wyjściowe Max. dopuszczalny czas braku zasilania Wyszukiw. prędk =1 Czas blokady baz Wykrywanie synchronizacji prędkości Rozdział 4 Parametry Max. dopuszczalna moc (zasilanie) =2 Czas blokady baz Górny limit pomijanych częstotliwości 1 Jedn.: Hz Dolny limit pomijanych częstotliwości 1 Jedn.: Hz Górny limit pomijanych częstotliwości 2 Jedn.: Hz Dolny limit pomijanych częstotliwości 2 Jedn.: Hz Górny limit pomijanych częstotliwości 3 Jedn.: Hz Dolny limit pomijanych częstotliwości 3 Jedn.: Hz Ustaw.: 0.00 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: 0.00 Parametry te są używane do ustawienia częstotliwości pomijanych (zabronionych) podczas pracy. Funkcja ta może być używana aby zapobiegać rezonansom generowanym z częstotliwości drgań własnych maszyny. Funkcja zabezpiecza napęd przed pracą z częstotliwością rezonansową maszyny, obciążonego systemu lub inną zabronioną częstotliwością. Można ustawić trzy zakresy częstotliwości. Parametry te ustawiają pomijane częstotliwości. Powoduje to, że napęd AC nigdy nie będzie pracował w tych trzech zakresach częstotliwości z ciągłym wyjściem częstotliwości. Te sześć parametrów powinno być ustawione w następujący sposób Pr Pr Pr Pr Pr Pr Gdy ustawiono na 0.0, pomijana częstotliwość jest niepoprawna. Komendy częstotliwości (F) mogą być ustawione w zakresie pomijanych częstotliwości. W takim przypadku częstotliwość wyjściowa (H) będzie niższa niż dolny limit pomijanych częstotliwości. Gdy napęd przyspiesza lub hamuje, częstotliwość wyjściowa minie zakres pomijanych częstotliwości. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

195 Rozdział 4 Parametry Wewn. komendy częstoliw częstotl. jest zmniejszana częstotl. jest zwiększana 0 Ustawienia komend częstotliwości Liczba prób automatycznego restart po stanie awaryjnym Ustaw.: 0 do 10 Ustaw. fabryczne: 0 0 Wyłącz Tylko po wystąpieniu błędu przetężenia OC lub przepięcia OV, napęd AC może być automatycznie zresetowany/zrestartowany do 10 razy. Ustawienie tego parametru na 0 wyłączy automatyczny reset/restart operacji po wystąpieniu dowolnego błędu. Gdy włączone, napęd AC restartuje wyszukiwanie prędkości, które zacznie od częstotliwości sprzed wystąpienia błędu. Aby ustawić czas oczekiwania przed restartem po błędzie, ustaw Pr (czas blokady napędu dla wyszukiwania prędkości). Gdy ilość restartów po błędzie przekracza ustawienie Pr.08.15, napęd odmówi restartu i użytkownik musi nacisnąć RESET aby kontynuować operacje. Parametr powiązany: Pr (Czas automatycznego resetu przy restarcie po błędzie) Czas automatycznego resetu przy restarcie po błędzie Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.1 do 6000 sekund Ustaw. fabryczne: 60.0 Parametr ten jest używany do ustawiania czasu automatycznego resetu przy restarcie po błędzie. Po restarcie, jeśli błąd nie występuje dłużej niż w ustawieniu Pr od restartu do poprzedniego błędu, ilość automatycznych restartów po błędzie będzie zresetowana do ustawień Pr Parametr ten powinien być używany w połączeniu z Pr Na przykład: Jeśli Pr jest ustaw. na 10 i Pr jest ustaw. na 600s (10 min) i jeśli błąd Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

196 Rozdział 4 Parametry nie występuje przez ponad 600 sekund od restartu do poprzedniego błędu, ilość automatycznych restartów po błędzie będzie zresetowana do 10. Parametr powiązany: Pr (Liczba prób automatycznego restart po stanie awaryjnym) Funkcja oszczędzania energii Ustaw.: 0 Wyłączona funkcja oszczędzania energii 1 Włączona funkcja oszczędzania energii Ustaw. fabryczne: 0 Gdy Pr jest ustaw. na 1, przyspieszanie i hamowanie odbywa się z pełnym napięciem. Podczas pracy ze stałą prędkością, automatycznie zostanie obliczona najlepsza wartość napięcia wg. mocy obciążenia dla obciążenia. Funkcja ta nie jest odpowiednia dla częstych zmian obciążenia i pracy z obciążeniem bliskim pełnego. Maksymalne oszczędzanie energii jest przy stałym obciążeniu wyjściowym. W takim przypadku, napięcie wyjściowe wynosi prawie 70% napięcia znamionowego Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Ustaw.: 0 Funkcja AVR włączona 1 Funkcja AVR wyłączona 2 Funkcja AVR wyłączona dla hamowania 3 Funkcja AVR wyłączona dla zatrzymania Ustaw. fabryczne: 0 Napięcie znamionowe silnika z reguły wynosi 230V/50Hz a napięcie wejściowe napędu AC może mieścić się w zakresie od 180V do 264 VAC/ 50Hz. Jednakże, gdy używamy napędu AC bez włączonej funkcji AVR, napięcie wyjściowe będzie takie samo jak napięcie wejściowe. Gdy silnik pracuje z napięciem przekraczającym napięcie znamionowe o 12% - 20%, jego Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

197 Rozdział 4 Parametry żywotność będzie mniejsza i może zostać uszkodzony przez zwiększoną temperaturę, uszkodzenie izolacji lub niestabilny wyjściowy moment obrotowy. Funkcja AVR automatycznie reguluje napięcie wyjściowe napędu AC do maksymalnego napięcia wyjściowego (Pr.01.02). Na przykład, jeśli Pr jest ustaw. na 200 VAC a napięcie wejściowe wynosi od 200V do 264VAC, wtedy maksymalne napięcie wyjściowe będzie automatycznie zredukowane do maksymalnej wartości 200VAC. Ustaw. 0: gdy funkcja AVR jest włączona, napęd obliczy napięcie wyjściowe wg. aktualnego napięcia szyny DC. Napięcie wyjściowe nie będzie zmianiane wg. napięcia szyny DC. Ustaw. 1: gdy funkcja AVR jest wyłączona, napęd obliczy napięcie wyjściowe wg. aktualnego napięcia szyny DC. Napięcie wyjściowe będzie zmianiane wg. napięcia szyny DC. Może to powodować niedostateczne/za duże natężenie prądu. Ustaw. 2: napęd wyłączy funkcję AVR podczas przyspieszania, przy pracy od dużej do małej prędkości. Ustaw. 3: napęd wyłączy funkcję AVR przy zatrzymaniu aby przyspieszyć hamowanie. Gdy silnik stromościowo zwalnia do zatrzymania, czas hamowania jest dłuższy. Gdy ustaw. ten parametr na 2 z automatycznym przyspieszaniem/hamowaniem, hamowanie będzie szybsze. Parametr powiązany: Pr.01.16(Automatyczne przyspieszanie/hamowanie (patrz ustaw. czasu przyspieszania/hamowania)) Poziom załączenia rezystora hamującego Jedn.: V Ustaw.: 115/230V seria: do 430.0V Ustaw. fabryczne: V seria: do 860.0V Ustaw. fabryczne: Parametr ten ustawia napięcie szyny DC przy którym rezystor (dławik) hamujący jest aktywowany. Użytkownik może wybrać odpowiedni rezystot aby uzyskać najlepsze hamowanie. Patrz Dodatek B po szczegóły dotyczące rezystorów hamujących. Parametr będzie niepoprawny dla modeli o konstrukcji A (VFD002E11A/21A/23A, VFD004E11A/21A/23A/43A, VFD007E21A/23A/43A i VFD022E23A/43A) bez dławika hamującego dla których należy użyć hamulca BUE Współczynnik kompensacji niestabilności silnika Ustaw.: 0.0~5.0 Ustaw. fabryczne: Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

198 Rozdział 4 Parametry W trybie sterowania U/f, dryft prądu może powodować niewielkie drgania silnika przy kompensacji poślizgu lub kompensacji momentu obrotowego. Można zignorować te drgania jeśli nie wpływają one na działanie aplikacji. Dryft prądu pojawia się w specyficznej strefie silnika i może spowodować poważne drgania silnika. Zaleca się użycie tego parametru (zalecana wartość to 2.0) aby polepszyć znacznie tę sytuację. Strefa dryftu natężenia przy silnikach o dużej mocy z reguły występuje w stefie niskich częstotliwości. Zaleca się ustawić ten parametr na wartość większą niż Czas próbkowania OOB Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.1 do sekund Ustaw. fabryczne: Liczba czasów próbkowania OOB Ustaw.: 0.00 do 32 Ustaw. fabryczne: Średni kąt próbkowania OOB Ustaw.: Tylko odczyt Ustaw. fabryczne: #.# Funkcja OOB (Wykrywanie niewyrównoważenia) może być używana z PLC w maszynach piorących. Gdy wejście wielofunkcyjne jest włączone (MI=26), pobiera się wartość θ z ustawień Pr i Pr PLC lub sterownik nadrzędny decyduje o prędkości silnika wg tej wartości θ (Pr.08.23). Gdy wartość θ jest duża, oznacza to niewyrównoważone obciążenie. W takim przypadku, należy zmniejszyć komendy częstotliwości przez PLC lub nadrzędny kontroler. Funkcja ta może być używana także przy pracy z dużą prędkością. Parametry powiązane: Pr (Wejście wielofunkcyjne MI3), (Wejście wielofunkcyjne MI4), Pr (Wejście wielofunkcyjne MI5) i Pr (Wejście wielofunkcyjne MI6) Funkcja DEB Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 Funkcja wyłączona 1 Funkcja włączona Czas powrotu DEB Jedn.: sekunda Ustaw.: 0~250 sekund Ustaw. fabryczne: 0 Funkcja DEB (Backup energii przy hamowaniu) służy do hamowania napędu AC po nagłej utracie zasilania. Gdy wystąpi nagła utrata zasilania, funkcja ta może być użyta do hamowania Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

199 Rozdział 4 Parametry silnika do prędkości 0Hz z odpowiednią metodą hamowania do zatrzymania. Gdy zasilanie jest przywrócone, silnik ruszy ponownie po czasie powrotu DEB. (w zastosowaniach dużych prędkości osiowych) Parametr powiązany: Pr (Odpowiedź na chwilowy zanik zasilania) Status 1: Niedostateczne zasilanie podczas nagłej utraty/braku stabilności zasilania (za niskie napięcie)/nagłe duże obciążenie Napięcie szyny DC Poziom czasu powrotu DEB (Lv=+30V+58V) Poziom soft start u przekaz naon (Lv+30) Poziom Lv Przekaz. soft start po stronie zasilania Funkcja DEB jest aktywowana Częstotl. wyj. nie potrzeba terminali wielofunkcyjnych Czas powrotu DEB UWAGA Gdy Pr jest ustaw. na0, napęd AC będzie zatrzymany i nie zrestartuje się po ponownym podaniu zasilania. Status 2: niespodziewane wyłączenie zasilania, np. nagła utrata zasilania Napięcie szyny DC Poziom czasu powrotu DEB (Lv=+30V+58V) Poziomsoft start u przekaz. na ON (Lv+30) Lv level Przekaz. soft start po stronie zasilania Funkcja DEB jest aktywowana Częstotl. wyj. Czas powrotu DEB Szybkie wyszukiwanie podczzas rozruchu Ustaw.: 0 Funkcja wyłączona 1 Funkcja włączona Ustaw. fabryczne: Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

200 08.27 Rozdział 4 Parametry Parametr ten jest używany do rozruchu i zatrzymywania silnika o dużej bezwładności. Silnik o dużej bezwładności potrzebuje dużo czasu do całkowitego zatrzymania. Ustawiając ten parametr, użytkownik nie musi czekać na całkowite zatrzymanie silnika przed restartem napędu AC. Jeśli użyto karty PG i enkodera w napędzie i silniku, wtedy wyszukiwanie prędkości startuje od prędkości wykrytej przez endkoder i szybko przyspiesza do ustawionej częstotliwości. Przy używaniu tego parametru ze sterowaniem sprzeżęniem zwrotnym PG, funkcja ta będzie włączona, jeśli ustawiono Pr i Pr Nie ma ona powiązania z Pr Pr i Pr będą wyłączone podczas używania tego parametru ze sterowaniem sprzężeniem zwrotnym PG. Upewnij się, że Pr do Pr są ustawione poprawnie. Niepoprawne ustawienie może powodować przekroczenie limitu prędkości przez silnik i całkowite uszkodzenie silnika i maszyny. Szybkie wyszukiwanie częstotliwości podczas rozruchu Ustaw.: 0 Wg ustawień częstotliwość 1 Wg maks. częstotliwość pracy (Pr.01.00) Ustaw. fabryczne: 0 Parametr ten określa wartość początkową przy wyszukiwaniu prędkości-częstotliwości. Grupa 9: Parametry komunikacyjne Wbudowany interfejs szeregowy RS-485, oznaczony jako RJ-45 blisko zacisków sterujących. Piny podano poniżej: RS-485 (NIE dla modeli VFD*E*C) 8 1 Interfejs szeregowy 1: Zarezerw. 2: EV 3: GND 4: SG- 5: SG+ 6: Zarezerw. 7: Zarezerw. 8: Zarezerw. Definicja pinów dla modeli VFD*E*C - patrz Rozdział E.1.2. Każdy napęd AC VFD-E ma wstępnie zdefiniowany adres komunikacji określony przez Pr Master RS485 steruje każdym napędem AC odpowiednio do jego adresu komunikacyjnego Adres komunikacyjny Ustaw.: 1 do 254 Ustaw. fabryczne: 1 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

201 Rozdział 4 Parametry Jeśli napęd AC jest sterowany przez port szeregowy RS-485, adres komunikacyjny napędu musi być ustawiony przez ten parametr. Adres komunikacyjny dla każdego napędu musi być inny i unikalny Prędkość transmisji Ustaw.: 0 Prędkość transmisji 4800 bps (bitów/sekundę) 1 Prędkość transmisji 9600 bps 2 Prędkość transmisji bps 3 Prędkość transmisji bps Ustaw. fabryczne: 1 Parametr ten jest używany do ustawienia prędkości transmisji pomiędzy urządzeniem RS485 master (PLC, PC, itp.) a napędem AC Reakcja napędu na błąd transmisji Ustaw. fabryczne: 3 Ustaw.: 0 Ostrzegaj i kontynuuj pracę 1 Ostrzegaj i stromościowo hamuj do zatrzymania 2 Ostrzegaj i wybiegiem hamuj do zatrzymania 3 Nie ostrzegaj i kontynuuj pracę Parametr określa zachowanie w przypadku wystąpienia błędów transmisji. Ustaw. 0: gdy wystąpi błąd transmisji, wyświetlone zostanie ostrzeżenie cexx na panelu cyfrowym i silnik będzie kontynuował obroty. Ostrzeżenie może być usunięte po powrocie komunikacji do normalnego stanu. Ustaw. 1: gdy wystąpi błąd transmisji, wyświetlone zostanie ostrzeżenie cexx na panelu cyfrowym i silnik zatrzyma się z czasem hamowania (Pr.01.10/01.12). Należy nacisnąć RESET aby usunąć ostrzeżenie. Ustaw. 2: gdy wystąpi błąd transmisji, wyświetlone zostanie ostrzeżenie cexx na panelu cyfrowym i silnik będzie obracał się swobodnie aby natychmiast się zatrzymać. Należy nacisnąć RESET aby usunąć ostrzeżenie. Ustaw. 3: gdy wystąpi błąd transmisji, nie zostanie wyświetlone żadne ostrzeżenie na panelu cyfrowym i silnik będzie kontynuował obroty. Patrz poniżej na listę błędów (sprawdź sekcję 3.6 w Pr.09.04) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

202 Rozdział 4 Parametry Panel cyfrowy jest opcjonalny. Patrz Dodatek B po szczegóły. Podczas używana napędu bez opcjonalnego panelu, dioda błędu FAULT LED będzie w stanie ON gdy tylko pojawi się wiadomość o błędzie lub ostrzeżeniu z zacisków zewnętrznych Czas detekcji utraty komunikacji (Time-out) Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.0 do sekund Ustaw. fabryczne: Funkcja wyłączona Jeśli Pr nie jest równe 0.0, Pr.09.02=0~2, i brak jest komunikacji pomiędzy urządzeniam podczas okresu wykrywania time-out (ustaw. przez Pr.09.03), na panelu wyświetli się ce Protokół komunikacyjny Ustaw.: 0 Modbus Tryb ASCII, protokół <7,N,2> 1 Modbus Tryb ASCII, protokół <7,E,1> 2 Modbus Tryb ASCII, protokół <7,O,1> 3 Modbus Tryb RTU, protokół <8,N,2> 4 Modbus Tryb RTU, protokół <8,E,1> 5 Modbus Tryb RTU, protokół <8,O,1> 6 Modbus Tryb RTU, protokół <8,N,1> 7 Modbus Tryb RTU, protokół <8,E,2> 8 Modbus Tryb RTU, protokół <8,O,2> 9 Modbus Tryb ASCII, protokół <7,N,1> 10 Modbus Tryb ASCII, protokół <7,E,2> 11 Modbus Tryb ASCII, protokół <7,O,2> Ustaw. fabryczne: 0 1. Sterowanie przez PC lub PLC VFD-E może być ustawiony do komunikacji w sieci Modbus używając poniższych trybów: ASCII (American Standard Code for Information Interchange) lub RTU (Remote Terminal Unit). Użytkownik może wybrać tryb zgodnie z protokołem komunikacji portu szeregowego w Pr Opis trybów: CPU będzie miał 1 sekundowe opóźnienie przy używaniu resetu komunikacji. Jednakże, występuje co najmniej 1 sekundowe opóźnienie czasowe w stacji master. Tryb ASCII: Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

203 Rozdział 4 Parametry Każde 8-bitowe dane są kombinacją dwóch znaków ASCII. Na przykład, 1-bajtowe dane: 64 Hex, pokazane jako 64 w ASCII, składa się z 6 (36Hex) i 4 (34Hex). Znak Kod ASCII 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H Znak 8 9 A B C D E F Kod ASCII 38H 39H 41H 42H 43H 44H 45H 46H Tryb RTU: Każde 8-bitowe dane są kombinacją dwóch 4-bitowych znaków hexadecymalnych. Na przykład, 64 Hex. 2. Format danych 10-bitowy znak ramki. (Dla ASCII): ( 7.N.2) Start bit ( 7.E.1) Start bit ( 7.O.1) Start bit Stop Stop bit bit 7-bitowy znak 10-bitowa ramka znaku Even Stop parity bit 7-bitowy znak 10-bitowa ramka znaku Odd Stop parity bit 7-bitowy znak 10-bitowa ramka znaku Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

204 ( 7.N.1) Start bit ( 7.E.2) Start bit ( 7.O.2) Start bit bitowy znak 9-bitowa ramka znaku Rozdział 4 Parametry Stop bit Even Stop parity bit 7-bitowy znak 11-bitowa ramka znaku Odd Stop parity bit 7-bitowy znak 11-bitowa ramka znaku Stop bit Stop bit 11-bitowy znak ramki (Dla RTU): ( 8.N.2 ) Start bit ( 8.E.1 ) Start bit ( 8.O.1 ) Start bit bitowy znak 11-bitowa ramka znaku bitowy znak 11-bitowa ramka znaku bitowy znak 11-bitowa ramka znaku Stop bit Even parity Odd parity Stop bit Stop bit Stop bit Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

205 Rozdział 4 Parametry ( 8.N.1 ) Start bit ( 8.E.2 ) Start bit ( 8.O.2 ) Start bit bitowy znak 10-bitowa ramka znaku bitowy znak 12-bitowa ramka znaku bitowy znak 12-bitowa ramka znaku Stop bit Even Stop parity bit Odd Stop parity bit Stop bit Stop bit 3. Protokół komunikacyjny 3.1 Ramka danych komunikacyjnych: Tryb ASCII: STX Adres Hi Adres Lo Funkcja Hi Funkcja Lo DATA (n-1) to DATA 0 Spr. LRC Hi Spr. LRC Lo END Hi END Lo Znak startowy : (3AH) Adres komunikacyjny: 8-bitowy adres zawiera 2 kody ASCII Kod komendy: 8-bitowa komenda zawiera 2 ASCII Kody Zawartość danych: Nx8-bitowe dane zawierają 2n kody ASCII n<=20, max. 40 kodów ASCII Suma kontrolna LRC: 8-bitowa suma kontrolna zawiera 2 kody ASCII Znaki końcowe: END1= CR (0DH), END0= LF(0AH) Tryb RTU: START Adres Funkcja Interwał większy niż 10 ms Adres komunikacyjny: 8-bitowy adres Kod komendy: 8-bitowa komenda Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

206 DATA (n-1) to DATA 0 Spr. CRC Low Spr. CRC High END Zawartość danych: Rozdział 4 Parametry n 8-bitowe dane, n<=40 (20 x 16-bitowe dane) Sprawdzenie sumy CRC: 16- bitowa suma kontrolna zawiera dwa 8-bitowe znaki Interwał większy niż 10 ms 3.2 Adres (Adres komunikacyjny) Poprawne adresy komunikacyjne są w zakresie od 0 do 254. Adres komunikacyjny równy 0, oznacza wysyłanie do wszystkich napędów AC tryb rozgłoszeniowy. W tym przypadku, żaden napęd nie odpowiada na żadną wiadomość urządzenia master. 00H: wysyłanie do wszystkich napędów AC 01H: AC napęd o adresie 01 0FH: AC napęd o adresie 15 10H: AC napęd o adresie 16 : FEH: AC napęd o adresie 254 Na przykład, komunikacja z adresem 16 dziesiętnie (10H): Tryb ASCII: Adres= 1, 0 => 1 =31H, 0 =30H Tryb RTU: Adres=10H 3.3 Funkcja (Kod funkcji) i DANE (znaki danych) Format znaków danych zależy od kodu funkcji. 03H: odczyt danych z rejestru 06H: zapis pojedynczego rejestru 08H: wykrywanie pętli 10H: zapis wielu rejestrów Dostępne kody funkcji i przykłady dla VFD-E opisano poniżej (1) 03H: multi-odczyt, odczyt danych z wielu rejestrów. Przykład: ciagły odczyt dwóch danych z rejestru o adresie 2102H, adres napędu to 01H. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

207 Rozdział 4 Parametry Tryb ASCII: Wiadomość komendy: Wiadomość odpowiedzi: STX : STX : Adres 0 0 Adres 1 1 Funkcja 0 0 Funkcja 3 3 Początkowy adres danych Liczba danych (liczone jako słowo) Spr. LRC END 2 Liczba danych 0 1 (liczone jako bajt) 4 0 Zawartość początkowego adresu danych 2102H Zawartość adresu 0 D 2103H CR 7 Spr. LRC LF 1 END CR LF Tryb RTU: Wiadomość komendy: Wiadomość odpowiedzi: Adres 01H Adres 01H Funkcja 03H Funkcja 03H Początkowy adres 21H Liczba danych danych 02H (liczone jako bajt) 04H Liczba danych 00H Zawartość adresu 17H (liczone jako słowo) 02H 2102H 70H Spr. CRC Low 6FH Zawartość adresu 00H Spr. CRC High F7H 2103H 00H Spr. CRC Low FEH Spr. CRC High 5CH (2) 06H: zapis pojedynczy, zapis pojedynczych danych do rejestru. Przykład: zapis danych 6000(1770H) do rejestru 0100H. Adres napędu to 01H. Tryb ASCII: Wiadomość komendy: Wiadomość odpowiedzi: STX : STX : Adres 0 0 Adres 1 1 Funkcja 0 0 Funkcja Adres danych 1 1 Adres danych Zawartość danych 7 Zawartość danych Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

208 Rozdział 4 Parametry Wiadomość komendy: Wiadomość odpowiedzi: 0 0 Sprawdzenie LRC 7 7 Sprawdzenie LRC 1 1 END CR CR END LF LF Tryb RTU: Wiadomość komendy: Wiadomość odpowiedzi: Adres 01H Adres 01H Funkcja 06H Funkcja 06H Adres danych 01H 01H Adres danych 00H 00H Zawartość danych 17H 17H Zawartość danych 70H 70H Spr. CRC Low EEH Spr. CRC Low EEH Spr. CRC High 1FH Spr. CRC High 1FH (3) 08H: wykrywanie pętli Komenda ta jest używana do wykrywania czy komunikacja pomiędzy urządzeniem master (PC lub PLC) a napędem AC jest poprawna. Napęd AC wyśle odebraną wiadomość do urządzenia master. Tryb ASCII: Wiadomość komendy: Wiadomość odpowiedzi: STX : STX : Adres 0 0 Adres 1 1 Funkcja 0 0 Funkcja Adres danych 0 0 Adres danych Zawartość danych 7 7 Zawartość danych Sprawdzenie LRC 7 7 Sprawdzenie LRC 0 0 END CR CR END LF LF Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

209 Rozdział 4 Parametry Tryb RTU: Wiadomość komendy: Wiadomość odpowiedzi: Adres 01H Adres 01H Funkcja 08H Funkcja 08H Adres danych 00H 00H Adres danych 00H 00H Zawartość danych 17H 70H Zawartość danych 17H 70H CRC CHK Low EEH CRC CHK Low EEH CRC CHK High 1FH CRC CHK High 1FH (4) 10H: zapis wielu rejestrów (zapis wielu danych do rejestrów) Przykład: Ustaw prędkość wielostopniową, Pr.05.00=50.00 (1388H), Pr.05.01=40.00 (0FA0H). Adres napędu AC to 01H. Tryb ASCII: Wiadomość komendy: Wiadomość odpowiedzi: STX : STX : Adres 1 0 Adres 1 0 Adres 0 1 Adres 0 1 Funkcja 1 1 Funkcja 1 1 Funkcja 0 0 Funkcja Początkowy adres 5 Początkowy adres 5 danych 0 danych Liczba danych 0 Liczba danych 0 (liczone jako słowo) 0 (liczone jako słowo) Liczba danych 0 E Sprawdzenie LRC (liczone jako bajt) CR END Zawart. pierwszych 3 LF danych 8 8 Zawart. drugich danych Sprawdzenie LRC END 0 F A 0 9 A CR LF Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

210 Rozdział 4 Parametry Tryb RTU: Wiadomość komendy: Wiadomość odpowiedzi: Adres 01H Adres 01H Funkcja 10H Funkcja 10H Początkowy adres 05H Początkowy adres 05H danych 00H danych 00H Liczba danych 00H Liczba danych 00H (liczone jako słowo) 02H (liczone jako słowo) 02H Liczba danych 04 Sprawdz. CRC Low 41H (liczone jako bajt) Zawart. pierwszych 13H Sprawdz. CRC High 04H danych 88H Zawart. drugich 0FH danych A0H Sprawdz. CRC Low 4DH Sprawdz. CRC High D9H 3.4 Suma kontrolna Tryb ASCII: LRC (Longitudinal Redundancy Check) jest obliczane przez sumowanie, modułu 256, wartości bajtów od ADR1 do ostatniego znaku danych. Następnie obliczana jest hexadecymalna reprezentacja 2 go-uzupełnienia negacji sumy. Na przykład, odczyt 1 słowa z adresu 0401H, napędu AC o adresie 01H. STX : Adres 1 0 Adres 0 1 Funkcja 1 0 Funkcja Początkowy adres 4 danych Liczba danych 0 1 Sprawdzenie LRC 1 F Sprawdzenie LRC 0 6 END 1 END 0 01H+03H+04H+01H+00H+01H=0AH, 2 gim-uzupełnieniem negacji sumy dla 0AH jest F6H. Tryb RTU: Adres CR LF 01H Funkcja Początkowy adres 03H 21H Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

211 Rozdział 4 Parametry danych Liczba danych (liczone jako word) Spr. CRC Low Spr. CRC High 02H 00H 02H 6FH F7H CRC (Cyclical Redundancy Check) jest obliczane wg. poniższych kroków: Krok 1: Ładowanie rejestru 16-bitowego (zwanego rejestrem CRC) wartością FFFFH. Krok 2: Exclusive OR pierwszego bajtu ramki z młodszym bajtem 16-bitowego rejestru CRC, umieszczenie wyniku w rejestrze CRC. Krok 3: Przesunięcie zawartości rejestru CRC o jeden bit w prawo wprowadzając zero na pozycję najstarszą oraz sprawdzenie bitu najniższej wagi. Krok 4: Jeśli bit najniższej wagi jest zerem, powtarzamy krok 3, jeśli nie, Exclusive OR CRC z wartością A001H. Krok 5: Powtórzenie kroków 3 i 4-ty aż do ośmiu przesunięć. Po ich realizacji kompletny bajt został przeliczony. Krok 6: Powtórzenie kroków 2 do 5 dla następnego bajtu ramki. Kontynuacja aż wszystkie bajty ramki oprócz CRC zostaną przekonwertowane. Końcowa wartość rejestru CRC pozostaje w rejestrze CRC Podczas transmitowania CRC w wiadomości, następuje zamiana miejscami bajtów młodszego i starszego tj. pierwszy podlega transmisji bajt młodszy. Poniżej podano przykład generacji CRC w języku C. Funkcja posiada dwa argumenty: Unsigned char* data wskaźnik pozycji w buforze informacji Unsigned char length liczba bajtów w buforze informacji Funkcja zwraca wartość CRCw postaci unsigned integer. Unsigned int crc_chk(unsigned char* data, unsigned char length){ int j; unsigned int reg_crc=0xffff; while(length--){ reg_crc ^= *data++; for(j=0;j<8;j++){ if(reg_crc & 0x01){ /* LSB(b0)=1 */ reg_crc=(reg_crc>>1) ^ 0xA001; }else{ reg_crc=reg_crc >>1; } Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

212 } } return reg_crc; } Rozdział 4 Parametry 3.5 Lista adresów rejestrów Poniżej zamieszczono listę adresów rejestrów i opis ich zawartości.: Zawartość Adres Funkcja Parametry napędu AC GGnnH GG oznacza grupę parametrów, nn numer parametru. Przykładowo, adres rejestru parametru to 0401H. Podczas odczytu parametru przez komendę 03H, jednorazowo czytany jest jeden parametr. 00B: Brak funkcji Bit B: Stop 10B: Run (praca) 11B: Jog + Run Bit 2-3 Zarezerwowane 00B: Brak funkcji Tylko zapis 2000H Bit B: FWD (do przodu) 10B: REV (do tyłu) 11B: Zmiana kierunku Bit B: Wybór 1-go zestawu czasów przyspieszania/hamowania 01B: Wybór 2-go zestawu czasów przyspieszania/hamowania Bit 8-15 Zarezerwowane 2001H Komenda częstotliwości (Częstotliwość zadana) 2002H Bit 0 Bit 1 Bit : EF (Awaria zewnętrzna) 1: Reset Zarezerwowane Monitorowanie stanu Tylko odczyt 2100H Kod błędu: 0: Brak błędu 1: Przetężenie (oc) 2: Przepięcie (ov) 3: Przegrzanie IGBT (oh1) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

213 Rozdział 4 Parametry Zawartość Adres Funkcja 4: Przegrzanie płyty mocy (oh2) 5: Przeciążenie (ol) 6: Przeciążenie 1 (ol1) 7: Przeciążenie 2 (ol2) 8: Błąd zewnętrzny (EF) 9: Prąd przekracza 2 razy prąd znam. przy przysp.(oca) 10: Prąd przekracza 2 razy prąd znam. przy hamow. (ocd) 11: Prąd przekracza 2 razy prąd znam. przy normalnej pracy (ocn) 12: Błąd uziemienia (GFF) 13: Za niskie napięcie (Lv) 14: PHL (Utrata fazy) 2100H 15: Blokada napędu (Base Block) 16: Błąd automatycznego przysp./hamow. (cfa) 17: Włączona ochrona programowa (Kod) 18: Błąd ZAPISU CPU płyty mocy (CF1.0) 19: Błąd ODCZYTU CPU płyty mocy (CF2.0) 20: Awaria ochrony sprzętowej CC, OC (HPF1) 21: Awaria ochrony sprzętowej OV (HPF2) 22: Awaria ochrony sprzętowej GFF (HPF3) 23: Awaria ochrony sprzętowej OC (HPF4) 24: Błąd fazy U (cf3.0) 25: Błąd fazy V (cf3.1) 26: Błąd fazy W (cf3.2) 27: Błąd szyny DC (cf3.3) 28: Przegrzanie IGBT (cf3.4) 29: Przegrzanie płyty mocy (cf3.5) 30: Błąd ZAPISU CPU płyty sterującej (cf1.1) 31: Błąd ODCZYTU CPU płyty sterującej (cf2.1) 32: Błąd sygnału ACI(AErr) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

214 Zawartość Adres Funkcja 33: Zarezerwowane Rozdział 4 Parametry 34: Ochrona przed przegrzaniem PTC silnika (PtC1) 35: Błąd sygnału sprzężenia zwrotnego PG (PGEr) 36~39: Zarezerwowane 40: Błąd time-out komunikacji płyty sterującej i płyty mocy (CP10) 41: Błąd deb 42: ACL (Nieprawidłowa pętla komunikacyjna) Status napędu AC 00B: RUN LED jest OFF, STOP LED jest ON (Napęd w trybie STOP) Bit B: RUN LED miga, STOP LED jest ON (Napęd AC zwalnia do zatrzymania) 10B: RUN LED jest ON, STOP LED miga (Napęd AC w trybie czuwania) 11B: RUN LED jest ON, STOP LED jest OFF (Napęd AC pracuje) Bit 2 Bit 3-4 1: Komendy JOG 00B: FWD LED jest ON, REV LED jest OFF (Napęd AC pracuje do przodu - FWD) 2101H 01B: FWD LED jest ON, REV LED miga (Napęd AC pracuje od REV do FWD) 10B: FWD LED miga, REV LED jest ON (Napęd AC pracuje od FWD do REV) 11B: FWD LED jest OFF, REV LED jest ON (Napęd AC pracuje do tyłu - REV) Bit 5-7 Bit 8 Bit 9 Bit 10 Bit Zarezerwowane 1: Częstotliwość główna sterowana przez interfejs komunikacyjny 1: Częstotliwość główna sterowana przez sygnał analogowy 1: Komendy pracy sterowane przez interfejs komunikacyjny Zarezerwowane 2102H Komendy częstotliwości (F) (częstotliwość zadana) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

215 Rozdział 4 Parametry Zawartość Adres Funkcja 2103H 2104H 2105H 2106H 2107H 2108H 2109H 210AH 2116H 2117H Częstotliwość wyjściowa (H) Prąd wyjściowy (AXXX.X) Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Napięcie szyny DC (UXXX.X) Napięcie wyjściowe (EXXX.X) Wyświetla temperaturę IGBT ( C) Zdefiniowane przez użytkownika (Młodsze słowo) Zdefiniowane przez użytkownika (Starsze słowo) Uwaga: 2116H jest liczbą wyświetlaną dla Pr Starszy bajt 2117H jest liczbą miejsc po przecinku 2116H. Młodszy bajt 2117H jest kodem ASCII wyświetlanym alfabetycznie w Pr Odpowiedzi niestandardowe (wyjątki): Po otrzymaniu komendy od urządzenia nadrzędnego napęd powinien wysłać standardową odpowiedź. Poniżej opisano okoliczności, w których zachodzi sytuacja odpowiedzi niestandardowej do jednostki nadrzędnej: Napęd nie otrzymuje informacji w związku z wystąpieniem błędu komunikacji, zatem nie wysyła odpowiedzi. Jednostka nadrzędna może wykryć ten stan poprzez detekcję przekroczenia czasu (odpowiedź nie nadchodzi w określonym czasie). Jeśli napęd otrzyma informację wolną od błędów komunikacji, lecz nie potrafi jej przetworzyć, wysyła odpowiedź niestandardową do jednostki nadrzędnej, jednocześnie na wyświetlaczu napędu pojawi się kod błędu CExx. xx informacji CExx stanowi kod błędu transmisji. Opis wszystkich błędów transmisji znajduje się w tabelce poniżej. W odpowiedzi niestandardowej, najbardziej znaczący bit orginalnego kodu komendy jest ustaw. na 1, a kod wyjątku wyjaśnia warunki w jakich ten wyjątek jest zwracany. Przykład niestandardowej odpowiedzi kodu komendy 06H i kod wyjątku 02H: Tryb ASCII: Tryb RTU: STX : Adres 01H Adres Low 0 Funkcja 86H Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

216 Adres High Funkcja Low Funkcja High Kod wyjątku Spr. LRC Low Spr. LRC High END 1 END 0 Rozdział 4 Parametry 1 Kod wyjątku 02H 8 Spr. CRC Low C3H 6 Spr. CRC High A1H CR LF Objaśnienie kodów wyjątków: Kod wyjątku Objaśnienie Niepoprawny kod komendy. Kod komendy otrzymany w wiadomości przychodzącej nie jest dostępny dla danego napędu Niepoprawny adres rejestru. Adres rejestru otrzymany w wiadomości przychodzącej nie jest dostępny w napędzie. Niepoprawna wartość danych. Wartości danych otrzymane w komendzie przychodzącej nie odpowiadają specyfikacji danych napędu Awaria urządzenia typu Slave. Napęd nie może podjąć wymaganego działania. Przekroczenie czasu detekcji utraty komunikacji (time-out). Pr nie jest równe 0.0, Pr.09.02=0~2, i nie ma komunikacji na szynie podczas okresu wykrywania utraty komunikacji (ustaw. przez Pr.09.03), ce10 zostanie wyświetlone na ekranie. 3.7 Program komunikacyjny PC: Przykład programu komunikacyjnego na komputer PC w języku C dla trybu Modus ASCII Tryb ASCII na komputer PC w języku C. #include<stdio.h> #include<dos.h> #include<conio.h> #include<process.h> #define PORT 0x03F8 /* adres dla COM1 */ Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

217 Rozdział 4 Parametry /* przesunięcie wzgledne adresu w odniesieniu do COM1 */ #define THR 0x0000 #define RDR 0x0000 #define BRDL 0x0000 #define IER 0x0001 #define BRDH 0x0001 #define LCR 0x0003 #define MCR 0x0004 #define LSR 0x0005 #define MSR 0x0006 unsigned char rdat[60]; /* czytaj dwie dane poczawszy od adresu 2102H napędu, adres napędu 1 */ unsigned char tdat[60]={':','0','1','0','3','2','1','0', 2', '0','0','0','2','D','7','\r','\n'}; void main(){ int i; outportb(port+mcr,0x08); /* aktywacja przerwań */ outportb(port+ier,0x01); /* przerwanie dla danych przychodzących */ outportb(port+lcr,(inportb(port+lcr) 0x80)); /* the BRDL/BRDH can be access as LCR.b7==1 */ outportb(port+brdl,12); /* ustaw prędkość =9600, 12=115200/9600*/ outportb(port+brdh,0x00); outportb(port+lcr,0x06); /* ustaw protokół, <7,N,2>=06H, <7,E,1>=1AH, <7,O,1>=0AH, <8,N,2>=07H, <8,E,1>=1BH, <8,O,1>=0BH */ for(i=0;i<=16;i++){ while(!(inportb(port+lsr) & 0x20)); /* czekaj aż THR pusty */ outportb(port+thr,tdat[i]); /* wyślij dane do THR */ } i=0; while(!kbhit()){ if(inportb(port+lsr) & 0x01){ /* b0==1, czytaj dane gotowe */ rdat[i++]=inportb(port+rdr); /* odczytaj dane z RDR */ } } } Zarezerwowane Zarezerwowane Czas opóźnienia odpowiedzi Jedn.: 2ms Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

218 Rozdział 4 Parametry Ustaw.: 0 ~ 200 (400msek) Ustaw. fabryczne: 1 Parametr określa czas opóźnienia odpowiedzi po otrzymaniu przez napęd AC komendy komunikacji, jak pokazano poniżej. 1 jedn. = 2 msek. RS485 BUS PC or PLC command Handling time of AC drive Max.: 6msec Prędkość transmisji dla kart USB Response Delay Time Pr Response Message of AC Drive Ustaw. fabryczne: 2 Ustaw.: 0 Prędkość transmisji 4800 bps 1 Prędkość transmisji 9600 bps 2 Prędkość transmisji bps 3 Prędkość transmisji bps 4 Prędkość transmisji bps Parametr ustawia prędkość transmisji dla kart USB Protokół komunikacyjny dla kart USB Ustaw.: 0 Modbus Tryb ASCII, protokół <7,N,2> 1 Modbus Tryb ASCII, protokół <7,E,1> 2 Modbus Tryb ASCII, protokół <7,O,1> 3 Modbus Tryb RTU, protokół <8,N,2> 4 Modbus Tryb RTU, protokół <8,E,1> 5 Modbus Tryb RTU, protokół <8,O,1> 6 Modbus Tryb RTU, protokół <8,N,1> 7 Modbus Tryb RTU, protokół <8,E,2> 8 Modbus Tryb RTU, protokół <8,O,2> 9 Modbus Tryb ASCII, protokół <7,N,1> 10 Modbus Tryb ASCII, protokół <7,E,2> 11 Modbus Tryb ASCII, protokół <7,O,2> Ustaw. fabryczne: Reakcja na błąd transmisji dla modułu opcjonalnego USB Ustaw.: 0 Ostrzegaj i kontynuuj pracę 1 Ostrzegaj i stromościowo hamuj do zatrzymania 2 Ostrzegaj i wybiegiem hamuj do zatrzymania Ustaw. fabryczne: 0 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

219 Rozdział 4 Parametry 3 Nie ostrzegaj i kontynuuj pracę Parametr określa zachowanie w przypadku błędów transmisji. Ustaw. 0: gdy pojawi się błąd transmisji, wyświetlone zostanie cexx na panelu cyfrowym i silnik będzie nadal pracował. Ostrzeżenie zostanie usunięte po powrocie komunikacji do normalnego stanu. Ustaw. 1: gdy pojawi się błąd transmisji, wyświetlone zostanie cexx na panelu cyfrowym i silnik zatrzyma się z czasem hamowania (Pr.01.10/01.12). Należy nacisnąć RESET aby usunąć ostrzeżenie. Ustaw. 2: gdy pojawi się błąd transmisji, wyświetlone zostanie cexx na panelu cyfrowym i silnik wybiegiem zwolni, aby natychmiast się zatrzymać. Należy nacisnąć RESET aby usunąć ostrzeżenie. Ustaw. 3: gdy pojawi się błąd transmisji, nie wyświetli się żadne ostrzeżenie na panelu i silnik będzie nadal pracował. Patrz poniższa lista błędów (patrz sekcja 3.6 w Pr.09.04) Panel cyfrowy jest opcjonalny. Patrz Dodatek B po szczegóły. Podczas pracy bez opcjonalnego panelu cyfrowego, dioda błędu FAULT LED będzie w stanie ON gdy pojawi się wiadomość o błędzie lub ostrzeżeniu z zacisków zewnęrznych Czas detekcji utraty komunikacji (Time-out) dla kart USB Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.0 do sekund Ustaw. fabryczne: Wyłączone Port COM dla komunikacji PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) Ustaw.: 0 RS485 1 Karta USB Ustaw. fabryczne: 0 Grupa 10: Sterowanie PID Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

220 Rozdział 4 Parametry A. Główne zastosowania sterowania (regulacji) PID 1. Sterowanie przepływem: Czujnik przepływu jest używany jako sprzężenie zwrotne informacji o przepływie i zapewnia odpowiednie sterowanie przepływem. 2. Sterowanie ciśnieniem: Czujnik ciśnienia jest używany jako sprzężenie zwrotne informacji o ciśnieniu i zapewnia precyzyjne sterowanie ciśnieniem. 3. Sterowanie objętością powietrza: Czujnik objętości powietrza jest używany jako sprzężenie zwrotne informacji o objętości powietrza i zapewnia doskonałą regulację objętości powietrza. 4. Sterowanie temperatury: Termopara lub termistor jest używany jako sprzężenie zwrotne informacji o temperaturze i zapewnia komfortowe sterowanie temperaturą. 5. Sterowanie prędkością : Czujnik prędkości lub enkoder jest użyty jako sprzężenie zwrotne o prędkości wału silnika lub wejścia prędkości innej maszyny jako wartość zadana w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego operacji master-slave. Pr ustawia punkt zadany PID (wartość zadana). Sterowanie PID operuje sygnałem sprzężenia jak ustawiono w Pr.10.01: napięciowym 0~+10V lub prądowym 4-20mA. B. Zamknięta pętla sprzężenia zwrotnego PID: napęd wykon. ster. PID wart. wyj. Punkt zadany+ 1 K p (1+ + Td S) IM T S i - sygnał sprzężenia czujnik K : Wzm. proporc. (P) T : Czas całkowania (I) T : Czas różniczkow. (D) p I d : Operator C. Zasada sterowania PID 1. Wzmocnienie proporcjonalne (P): wyjście jest proporcjonalne do wejścia. Przy sterowaniu tylko wzmocnieniem proporcjonalnym zawsze występuje stały błąd - uchyb regulacji. 2. Czas całkowania (I): wyjście regulatora jest proporcjonalne do całki wejścia regulatora. Aby wyeliminować uchyb regulacji, należy dodać część całkującą do regulatora. Czas całkowania decyduje o relacji pomiędzy częścią całkującą i błędem. Część całkująca będzie zwiększać się z czasem nawet gdy błąd jest mały. Zwiększa ona stopniowo wyjście regulatora aby wyeliminować błąd do 0. W ten sposób możemy uzyskać stabilność bez uchybu regulacji stosując wzmocnienie proporcjonalne i czas całkowania czyli regulator PI. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

221 Rozdział 4 Parametry 3. Sterowanie różniczkujące (D): wyjście regulatora jest proporcjonalne do różniczki wejścia regulatora. Podczas eliminacji błędu, mogą pojawić się oscylacje lub niestabilność. Czas różniczkowania może być użyty do wyeliminowania tych efektów poprzez działanie przed wystąpieniem błędu. Gdy uchyb jest bliski 0, czas różniczkowania powienien wynosić 0. Wzmocnienie proporcjonalne (P) + sterowanie różniczkowe (D) mogą być użyte do zapewnienia stabilności systemu podczas regulacji PID. D. Gdy regulator PID jest używany w aplikacjach z pompą o stałym ciśnieniu: Ustaw wartość stałą ciśnienia aplikacji (bar), aby była wartością zadaną regulatora PID. Czujnik ciśnienia wyśle aktualną wartość jako wartość sprzężenia zwrotnego PID. Po porównaniu wartości zadanej PID i sprzężenia PID, powstanie uchyb regulacji. Następnie regulator PID musi obliczyć wartość wyjścia używając wzmocnienia proporcjonalnego (P), czasu całkowania (I) i czasu różniczkowania (D) do sterowania pompą. Reguluje on napędem aby uzyskać różne prędkości pompy i uzyskać sterowanie stałym ciśnieniem używając sygnału 4-20mA, który odpowiada 0-10 bar jako sprzężenie zwrotne do napędu Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

222 Rozdział 4 Parametry 1. Pr jest ustaw. na 5 (Wyświetla wartość sygnału analogowego sprzężenia PID (b) (%)) 2. Pr Czas przyspieszania będzie ustawiony wg. wymagań 3. Pr Czas hamowania będzie ustawiony wg. wymagań 4. Pr.02.01=1 sterowanie z panelu cyfrowego 5. Pr.10.00=1, wartość zadana zadawana z panelu cyfrowego 6. Pr.10.01=3 (Ujemne sprzężenie PID z wejścia ACI (4 ~ 20mA)/ AVI2 (0 ~ +10VDC)) 7. Pr będzie ustawiony wg. wymagań 7.1 Gdy w systemie nie ma drgań (oscylacji), zwiększ Pr (Wzmocnienie proporcjonalne (P)) 7.2 Gdy w systemie nie ma drgań (oscylacji), zmniejsz Pr (Czas całkowania (I)) 7.3 Gdy w systemie nie ma drgań (oscylacji), zwiększ Pr (Czas różniczkowania (D)) 8. Patrz Pr po ustawienia parametrów PID Źródło wartości zadanej (punktu zadanego PID) Ustaw. fabryczne: 0 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

223 Rozdział 4 Parametry Ustaw.: 0 Regulator PID wyłączony 1 Klawisze GÓRA/DÓŁ panelu cyfrowego 2 0 ~ +10VDC z wejścia AVI 3 4 ~ 20mA z wejścia ACI lub 0 ~ +10VDC z wejścia AVI2 4 Punkt zadany PID (Pr.10.11) Sygnał sprzężenia zwrotnego regulatora PID Ustaw.: 0 Dodatnie sprzężenie PID z wejścia AVI (0 ~ +10VDC). Ustaw. fabryczne: 0 1 Ujemne sprzężenie PID z wejścia AVI (0 ~ +10VDC). 2 Dodatnie sprzężenie PID z wejścia ACI (4 ~ 20mA)/ AVI2 (0 ~ +10VDC). 3 Ujemne sprzężenie PID z wejścia ACI (4 ~ 20mA)/ AVI2 (0 ~ +10VDC). Zauważ, że mierzona wielkość (sprzężenie zwr.) steruje częstotliwością wyjściową (Hz). Gdy Pr.10.00=2 lub 3, punkt zadany (częstotliwość zadana) dla sterowania PID jest pobierany z wejść AVI lub ACI/AVI2 (0 do +10V lub 4-20mA) lub z prędkości wielostopniowej. Gdy Pr.10.00=1, punkt zadany jest pobierany z panelu cyfrowego. Gdy Pr.10.01=1 lub 3 (Ujemne sprzężenie): Błąd (Err) = punkt zadany (SP) sprzężenie(fb). Gdy sprzężenie będzie narastać ze wzrostem częstotliwości wyjściowej, należy użyć tego ustawienia. Gdy Pr.10.01=0 lub 2 (Dodatnie sprzężenie): Błąd (Err) = sprzężenie (FB)- punkt zadany (SP) Gdy sprzężenie będzie spadać ze wzrostem częstotliwości wyjściowej, należy użyć tego ustawienia. Wybierz odpowiednio wejścia. Upewnij się, że ustawienia tego parametru nie powodują konfliktu z ustawieniami dla Pr (częstotliwość zadana). Parametry powiązane: Pr Dodatkowa wielkość wyświetlana na wyświetlaczu (ustaw. na 5 Wyświetl wartość sygnału analogowego sprzężenia zwrotnego (b) (%)), Pr (Cyfrowy zadajnik punktu pracy PID) i Pr.04.19(Wybór ACI/AVI2) Cyfrowy zadajnik punktu pracy PID Jedn.: Hz Ustaw.: 0.00 do 600.0Hz Ustaw. fabryczne: 0.00 Parametr jest używany w połączeniu z Pr ustaw. 4 jako wejście punktu zadanego w Hz Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

224 10.02 Wzmocnienie proporcjonalne (P) Rozdział 4 Parametry Ustaw.: 0.0 do 10.0 Ustaw. fabryczne: 1.0 Używane do eliminacji błędu systemowego. Głównie do zmniejszenia tego błędu i uzyskania szybszej odpowiedzi. Jeśli ustawienie ma za dużą wartość w Pr.10.02, może to powodować oscylacje systemu lub jego niestabilność. Może być użyty do ustawienia wzmocnienia proporcjonalnego aby decydować o prędkości odpowiedzi. Im wyższą wartość wprowadzono w Pr.10.02, tym szybsza będzie odpowiedź. Im mniejszą wartość wprowadzono w Pr.10.02, tym wolniejsza będzie odpowiedź. Jeżeli pozostałe dwa współczynniki (I i D) są ustawione na 0, sterowanie proporcjonalne jest w tym przypadku jedynym działaniem. Parametry powiązane: Pr.10.03(Czas całkowania (I)) i Pr.10.04(Czas różniczkowania (D)) Czas całkowania ( I ) Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.00 do sekund Ustaw. fabryczne: Całkowanie wyłączone Regulator całkujący jest używany do eliminacji błędu stabilnego system. Regulacja całkująca nie zakończy się dopóki błąd nie będzie równy 0. Akcja całkująca działa przez czas całkowania. Im mniejszy czas całkowania, tym silniejsza akcja całkująca. Jest to pomocne przy redukcji przeregulowania i oscylacji, aby uczynić system stabilnym. W takim przypadku zmniejszanie błędu będzie wolniejsze. Regulacja całkująca jest często stosowana z dwoma innymi regulacjami i tworzy regulator PI lub PID. Parametr jest używany do określania czasu całkowania przy sterowaniu I. Gdy czas całkowania jest za długi, mamy małe wzmocnienie regulatora I, odpowiedz będzie wolniejsza i sterowanie zewnętrzne gorsze. Gdy czas ten jest krótki, mamy większe wzmocnienie regulatora I, szybszą odpowiedz i szybkie sterowanie zewnętrzne. Gdy czas całkowania będzie zbyt mały, może to spowodować oscylacje systemu. Gdy czas jest ustaw. na 0.0, funkcja całkowania jest wyłączona. Parametr powiązany: Pr.10.05(Górne ograniczenie członu całkującego) Czas różniczkowania (D) Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.00 do 1.00 sekund Ustaw. fabryczne: 0.00 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

225 Rozdział 4 Parametry Regulacja różniczkowa jest używana do przedstawienia zmiany błędów systemu i jest pomocna przy podglądach tej zmiany. Regulator różniczkowy może być użyty do eliminacji błędu i poprawy stanu systemu. Z odpowiednim czasem różniczkowania, można zredukować przeregulowanie i skrócić czas regulacji. Jednakże akcja różniczkująca zwiększa interferencję zakłóceń. Zbyt duży czas różniczkowania powoduje większe interferencje. Poza tym, różniczkowanie pokazuje zmiany i wyjście różniczkowania będzie równe 0 gdy zmian nie ma. Regulacja różniczkująca nie może być wykorzystywana niezależnie. Musi być używana z dwoma pozostałymi regulatorami jako regulator PD lub PID. Parametr jest używany do ustawienia wzmocnienia regulatora D, aby zdecydować o odpowiedzi zmiany błędu. Odpowiedni czas różniczkowania może zredukować przeregulowanie regulatorów P i I aby zmniejszyć oscylacje i uzyskać stabilność systemu. Jednak zbyt długi czas różniczkowania może skutkować oscylacjami systemu. Regulator różniczkowy działa na zmianę błędu i nie może zredukować interferencji. Nie zaleca się używania tej funkcji przy dużym wpływie interferencji Ograniczenie górne członu całkującego Jedn.: % Ustaw.: 0 do 100 % Ustaw. fabryczne: 100 Parametr określa górną granicę wzmocnienia całkującego (I) i dlatego ogranicza częstotliwość główną. Równanie: Górna granica całkowania = Maksymalna częstotliwość wyjściowa (Pr.01.00) x (Pr.10.05). Zbyt duża wartość całkowania skutkuje wolną odpowiedzią podczas nagłych zmian obciążenia. W ten sposób, może wystąpić blokada silnika lub uszkodzenie maszyny. Parametr powiązany: Pr.01.00(Maksymalna częstotliwość wyjściowa (Fmax)) Czas opóźnienia filtru cyfrowego PID Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.0 do 2.5 sekund Ustaw. fabryczne: 0.0 Używane do ustawienia czasu wymaganego dla filtra dolnoprzepustowego wyjść PID. Zwiększenie tej wartości, może mieć wpływ na szybkość odpowiedzi napędu. Częstotliwość wyjściowa regulatora PID będzie filtrowana po wstępnym czasie zwłoki filtrowania. Może to wygładzić zmiany częstotliwości wyjściowej. Im dłuższy czas zwłoki filtra ustawiono, tym wolniejszy będzie czas odpowiedzi Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

226 Rozdział 4 Parametry Nieprawidłowy czas zwłoki filtra może skutkować oscylacjami systemu. Regulacja PID może być użyta do sterowania prędkością, ciśnieniem i przepływem. Należy używać odpowiednich czujników w pętli sprzężenia zwrotnego sterowania PID. Na poniższym schemachie przedstawiono zamkniętą pętlę sprzężenia zwrotnego Ograniczenie częstotliwości wyjściowej PID Jedn.: % Ustaw.: 0 do 110 % Ustaw. fabryczne: 100 Parametr ten określa procentowy limit częstotliwości wyjściowej podczas sterowania PID. Wzór na obliczanie limitu częstotliwości wyjściowej = Max. częstotliwość wyjściowa (Pr.01.00) X Pr %. Parametr ten będzie ograniczał maksymalną częstotliwość wyjściową. Nadrzędny limit częstotliwości wyjściowej może być ustawiony w Pr Parametr powiązany: Pr (Maksymalna częstotliwość wyjściowa (Fmax)) Czas wykrywania błędnego sygnału sprzężenia zwrotnego PID Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.0 do 3600 sekund Ustaw. fabryczne: 60.0 Parametr definiuje czas, podczas którego sprzężenie PID musi być niepoprawne przed wysłaniem ostrzeżenia (patrz Pr.10.09). Może być także modyfikowane odpowiednio do czasu sprzężenia zwrotnego systemu. Jeśli parametr ten jest ustaw. na 0.0, system nie wykryje żadnego niepoprawnego sygnału. Jeśli napęd nie otrzyma sygnału sprzężenia zwrotnego PID przez czas ustaw. w Pr.10.08, wystąpi błąd sygnału sprzężenia i trzeba wziąć pod uwagę ustaw. Pr postępowanie w takim przypadku. Parametr powiązany: Pr (Reakcja na błędny sygnał sprzężenia zwrotnego PID)) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

227 Rozdział 4 Parametry Reakcja na błędny sygnał sprzężenia zwrotnego PID Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 Ostrzegaj i stromościowo hamuj do zatrzymania 1 Ostrzegaj i wybiegiem hamuj do zatrzymania 2 Ostrzegaj i kontynuuj pracę Napęd AC zadziała, gdy sygnały sprzężenia zwrotnego (analogowe sprzężenie PID) są nieprawidłowe wg. Pr Ustaw. Pr na 0: Gdy pojawi się błąd sprzężenia zwrotnego, na panelu cyfrowym wyświetli się FbE i silnik zatrzyma się do 0Hz wg. ustawień Pr.01.10/Pr Należy nacisnąć RESET aby usunąć ostrzeżenie. Ustaw. Pr na 1: Gdy pojawi się błąd sprzężenia zwrotnego, na panelu cyfrowym wyświetli się FbE i silnik będzie obracał się swobodnie do zatrzymania. Należy nacisnąć RESET aby usunąć ostrzeżenie. Ustaw. Pr na 2: Gdy pojawi się błąd sprzężenia zwrotnego, na panelu cyfrowym wyświetli się FbE i silnik będzie kontynuuował pracę. Ostrzeżenie może być usunięte po przywróceniu normalnego sygnału sprzężenia zwrotnego. Parametry powiązane: Pr.10.00(Źródło wartości zadanej (punktu zadanego PID)), Pr.10.01(Sygnał sprzężenia zwrotnego regulatora PID), Pr.10.12(Poziom detekcji nadmiernego uchybu PID) i Pr.10.13(Czas detekcji nadmiernego uchybu PID) Panel cyfrowy jest opcjonalny. Patrz Dodatek B po szczegóły. Podczas pracy bez opcjonalnego panelu cyfrowego, dioda błędu FAULT LED będzie w stanie ON gdy pojawi się wiadomość o błędzie lub ostrzeżeniu z zacisków zewnęrznych Wzmocnienie sygnału sprzężenia zwrotnego Ustaw.: 0.0 do 10.0 Ustaw. fabryczne: 1.0 Jest to ustawienie wzmocnienia przy wykrywaniu wartości sprzężenia zwrotnego. Parametr ten wpływa bezpośrednio na Pr.00.04(ustaw. 5). Jeżeli Pr (ustaw. 5) wyświetlanie sygnału analogowego sprzężenia PID (b) (%)= wartość wykrywana PID x wzmocnienie sygnału sprzężenia zwrotego Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

228 Rozdział 4 Parametry Parametry powiązane: Pr.00.04(Dodatkowa wielkość wyświetlana na wyświetlaczu) i Pr.10.01(Sygnał sprzężenia zwrotnego PID) Poziom detekcji nadmiernego uchybu PID Jedn.: % Ustaw.: 1.0 do 50.0% Ustaw. fabryczne: 10.0 Parametr jest używany do ustawienia maksymalnej dopuszczalnej wartości błędu (uchybu) PID Czas detekcji nadmiernego uchybu PID Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.1 do sekund Ustaw. fabryczne: 5.0 Parametr jest używany do ustawiania wykrywania nadmiernego uchybu pomiędzy punktem zadanym a sprzężeniem. Gdy uchyb jest większy niż ustaw. w Pr przez czas przekraczający ustawienia Pr.10.13, wystąpi błąd sygnału sprzężenia PID i nastąpi praca wg ustaw. w Pr Parametry powiązane: Pr.10.00(Źródło wartości zadanej PID), Pr.10.01(Sygnał sprzężenia zwrotnego PID), Pr.10.09(Reakcja na błędny sygnał sprzężenia zwrotnego PID) i Pr.10.12(Poziom detekcji nadmiernego uchybu PID) Wybór minimalnej częstotliwości wyjściowej PID Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 Przez regulację PID 1 Przez min. częstotliwość wyjściową (Pr.01.05) Jest to wybór źródła min. częstotliwości wyjściowej przy sterowaniu PID. Wyjście napędu AC będzie odniesione do ustawień tego parametru. Gdy parametr ten jest ustawiony na 0, częstotliwość wyjściowa wynikała będzie z obliczeń wykonanych przez regulator PID. Gdy parametr jest ustawiony na 1 i Pr nie jest ustawiony na 0, częstotliwość wyjściowa =ustaw. Pr W innym przypadku, częstotliwość wyjściowa =ustaw. Pr Parametry powiązane: Pr (Minimalna częstotliwość wyjściowa (Fmin) (Silnik 0)) i Pr (Dolny limit częstotliwości wyjściowej) Czas do włączenia trybu uśpienia Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.0 do 6550 sekund Ustaw. fabryczne: 0.0 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

229 Rozdział 4 Parametry Jeśli częstotliwość PID jest niższa niż częstotliwość uśpienia i napęd startuje, napęd natychmiast przejdzie w stan uśpienia i nie będzie ograniczany tym parametrem. Parametry powiązane: Pr (częstotliwość uśpienia napędu) i Pr (częstotliwość przebudzenia napędu) Częstotliwość uśpienia napędu Jedn.: Hz Ustaw.: 0.00 do Hz Ustaw. fabryczne: 0.00 Parametr ten ustawia częstotliwość napędu AC przy której będzie on w trybie uśpienia. Napęd AC wyłączy wyjścia po przejściu w stan uśpienia, ale kontroler PID nadal będzie działał Częstotliwość przezbudzenia napędu Jedn.: Hz Ustaw.: 0.00 do Hz Ustaw. fabryczne: 0.00 Parametr jest używany do ustawienia częstotliwości wzbudzenia do restartu napędu AC po tybie uśpienia. Częstotliwość przebudzenia musi być większa niż częstotliwość uśpienia. Gdy aktualna częstotliwość wyjściowa Pr i czas przekracza ustawione w Pr.10.14, napęd AC będzie w trybie uśpienia i silnik będzie zwalniał do zatrzymania wg. ustawień Pr.01.10/ Gdy aktualne komendy częstotliwości > Pr i czas przekracza ustawione w Pr.10.14, napęd AC będzie zrestartowany. Gdy napęd AC jest w trybie uśpienia, komendy częstotliwości nadal są obliczane przez PID. Gdy częstotliwość osiąga częstotliwośc przebudzenia, napęd AC będzie przyspieszał od Pr (min. Częstotliwości) wg. krzywej U/f Częstotliwość Częstotl. wzbudzenia Częstotl. uśpienia Min. czętotl. wyjściowa częstotliwość obliczona przez PID Limit czasu zwalni ania Czas wykrywania uśpienia/wzbudzenia Częstotl. wyjściowa Limit czasu przypiesz. Czas Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

230 Fmin dolne ogranicz. częstotliwości Rozdział 4 Parametry Fuśpienia Fcmd=0 Fout = 0 dolne ogranicz. Fmin<Fuśpienia< częstotlwości Gdy Pr min. częstotliwość wyjściowa częstotliwość PID (H) Pr dolna granica częstotliwości i funkcja uśpienia jest włączona (Częstotliwość wyjściowa (H) < Pr częstotliwość uśpienia i czas > Pr czas wykrywania), częstotliwość będzie wynosić 0 Hz (w trybie uśpienia). Jeśli funkcja uśpienia jest wyłączona, częstotliwość wyjściowa (H) = Pr dolna granica częstotliwości. Wspólne ustawienia regulacji PID podano poniżej: Przykład 1: Jak uzyskać stabilną regulację najszybciej jak to możliwe? Zmniejsz Pr (ustawienia czasu całkowania (I)) i zwiększ Pr,10.04 (ustawienia czasu różniczkowania (D)). Odpowiedź przed dostrojeniem po dostrojeniu Przykład 2: Jak wytłumić oscylacje fali o długim cyklu? Czas Jeśli występuje oscylacja, gdy cykl fali jest dłuższy niż czas całkowania, należy zwiększyć ustawienie Pr aby wytłumić oscylacje. Odpowiedź przed dostrojeniem po dostrojeniu Przykład 3: Jak wytłumić oscylacje fali o krótkim cyklu? Czas Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

231 Rozdział 4 Parametry Gdy cykl oscylacji jest krótki lub prawie równy ustawieniom czasu różniczkowania, należy skrócić czas różniczkowania aby wytłumić oscylacje. Jeśli czas różniczkowania(d) = 0.0, nie można wytłumić oscylacji. Należy zredukować ustawienia Pr zwiększyć ustawienia Pr Odpowiedź przed dostrojeniem po dostrojeniu Czas Grupa 11: Parametry wielofunkcyjnych wejść/wyjść dla kart rozszerzeń Upewnij się, że karta rozszerzeń jest poprawnie zainstalowana w napędzie AC przed użyciem parametrów z grupy 11. Patrz Dodatek B po szczegóły Wyjście wielofunkcyjne MO2/RA Wyjście wielofunkcyjne MO3/RA Wyjście wielofunkcyjne MO4/RA Wyjście wielofunkcyjne MO5/RA Wyjście wielofunkcyjne MO6/RA Wyjście wielofunkcyjne MO7/RA7 Ustaw.: 0 do 21 Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: Funkcja Opis 0 Brak funkcji 1 Praca napędu AC Aktywne, gdy napęd AC jest gotowy lub komenda RUN jest ON. 2 Osiągnięto częstotliwość zadaną Aktywne, gdy napęd AC osiąga ustawienia zadanej częstotliwości wyjściowej. 3 Prędkość zerowa Aktywne, gdy komendy częstotliwości są niższe niż minimalna częstotliwość wyjściowa Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

232 Ustaw.: Funkcja Opis Rozdział 4 Parametry Sygnalizacja przekroczenia momentu obrotowego Sygnalizacja blokady zewnętrznej Sygnalalizacja blokady podnapięciowej Źródło komend sterujących wejścia wielofunkcyjne Sygnalizacja stanu awaryjnego Osiągnięto częstotliwość progową Osiągnięto wartość końcową zliczania terminal Osiągnięto wstępną wartość zliczania Sygnalizacja zadziałania funkcji ochrony przed przepięciem Sygnalizacja zadziałania funkcji ochrony przed przetężeniem Ostrzeżenie o przegrzaniu radiatora Aktywne tak długo, jak długo wykrywane jest przekroczenie momentu obr. (Patrz Pr ~ Pr.06.05) Aktywne gdy wyjście napędu AC jest odcięte podczas blokady napędu. Blokada napędu może być wymuszona przez wejście wielofunkcyjne (ustaw. 09). Aktywne gdy wykryto za niskie napięcie (Lv). Aktywne gdy komendy pracy są sterowane z wejść wielofunkcyjnych. Aktywne gdy pojawia się błąd (oc, ov, oh, ol, ol1, EF, cf3, HPF, oca, ocd, ocn, GFF). Aktywne, gdy osiągnięto częstotliwość progową 1 (Pr.03.02). Aktywne, gdy osiągnięto wartość końcową zliczania. Aktywne, gdy licznik osiąga wstępną wartość zliczania. Aktywne, gdy zadziała funkcja przeciwprzepięciowa Aktywne, gdy zadziała funkcja przeciwprzetężeniowa Gdy radiator się przegrzewa, wysyła sygnał aby zapobiegać przegrzaniu i wyłączyć napęd. Gdy jego temperatura jest wyższa niż 85 C (185 F), ostrze żenie będzie włączone Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

233 Rozdział 4 Parametry Ustaw.: Funkcja Opis 15 Sygnalizacja przekroczenia napięcia w obwodzie DC Aktywne, gdy napięcie szyny DC przekracza określony poziom. 16 Nadzór nad PID Aktywne, gdy funkcja PID pracuje Komendy ruchu do przodu (FWD) Komendy ruchu do tyłu (REV) Sygnał wyjściowy przy zerowej prędkości Ostrzeżenie komunikacji (FbE,Cexx, AoL2, AUE, SAvE) Sterowanie hamulcem (Osiągnięto wymaganą częstotliwość) Aktywne, gdy komendami kierunku jest FWD Aktywne, gdy komendami kierunku jest REV Aktywne, gdy częstotliwość wyjściowa nie występuje na zaciskach U/T1, V/T2, i W/T3. Aktywne, gdy występuje ostrzeżenie komunikacji. Aktywne, gdy częstotliwość wyjściowa Pr Nieaktywne, gdy częstotliwość wyjściowa Pr po komendzie STOP Wejście wielofunkcyjne (MI7) Wejście wielofunkcyjne (MI8) Wejście wielofunkcyjne (MI9) Wejście wielofunkcyjne (MI10) Wejście wielofunkcyjne (MI11) Wejście wielofunkcyjne (MI12) Ustaw.: 0 do 23 Ustaw. fabryczne: 0 Patrz tabela dla Pr ustawienia wejściowych zacisków wielofunkcyjnych. Ustaw odpowiedni parametr w zależności od oznaczenia zacisku na karcie rozszerzeń Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

234 Rozdział 4 Parametry Grupa 12: Parametry analogowych wejść/wyjść dla kart rozszerzeń Upewnij się, że karta rozszerzeń jest poprawnie zainstalowana w napędzie AC przed użyciem parametrów z grupy 12. Patrz Dodatek B po szczegóły Wybór funkcji wejścia AI1 Ustaw.: 0 Wyłączone 1 Źródło 1-wszej częstotliwości 2 Źródło 2-giej częstotliwości 3 Punkt zadany PID (PID włączone) 4 Dodatnie sprzężenie PID 5 Ujemne sprzężenie PID Tryb sygnału analogowego AI1 Ustaw.: 0 Wejście prądowe ACI2 (0.0 ~ 20.0mA) 1 Wejście napięciowe AVI3 (0.0 ~ 10.0V) Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw. fabryczne: 1 Poza ustawieniem parametrów należy użyć przełącznika trybu napięcie/prąd. AVI3 AVI4 AVO1 AVO2 ACI2 ACI3 ACO1 ACO Minimalne napięcie wejściowe AVI3 Jedn.: V Ustaw.: 0.0 do 10.0V Ustaw. fabryczne: Minimalna wartość zadana z wejścia AVI3 Jedn.: % Ustaw.: 0.0 do 100.0% Ustaw. fabryczne: Maksymalne napięcie wejściowe AVI3 Jedn.: V Ustaw.: 0.0 do 10.0V Ustaw. fabryczne: 10.0 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

235 Rozdział 4 Parametry Maksymalnaa wartość zadana z wejścia AVI3 Jedn.: % Ustaw.: 0.0 do 100.0% Ustaw. fabryczne: Minimalny prąd wejściowy ACI2 Jedn.: ma Ustaw.: 0.0 do 20.0mA Ustaw. fabryczne: Minimalna wartość zadana z wejścia ACI2 Jedn.: % Ustaw.: 0.0 do 100.0% Ustaw. fabryczne: Maksymalny prąd wejściowy ACI2 Jedn.: ma Ustaw.: 0.0 do 20.0mA Ustaw. fabryczne: Maksymalna wartość zadana z wejścia ACI2 Jedn.: % Ustaw.: 0.0 do 100.0% Ustaw. fabryczne: Wybór funkcji AI2 Ustaw.: 0 Brak funkcji 1 Źródło 1-wszej częstotliwości 2 Źródło 2-giej częstotliwości 3 Punkt zadany PID (PID włączone) 4 Dodatnie sprzężenie PID 5 Ujemne sprzężenie PID Tryb sygnału analogowego AI2 Ustaw.: 0 Wejście prądowe ACI3 (0.0 ~ 20.0mA) 1 Wejście napięciowe AVI4 (0.0 ~ 10.0V) Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw. fabryczne: 1 Poza ustawieniem parametrów należy użyć przełącznika trybu napięcie/prąd Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

236 AVI3 AVI4 AVO1 AVO2 Rozdział 4 Parametry ACI2 ACI3 ACO1 ACO Minimalne napięcie wejścia AVI4 Jedn.: V Ustaw.: 0.0 do 10.0V Ustaw. fabryczne: Minimalna wartość zadana z wejścia AVI4 Jedn.: % Ustaw.: 0.0 do 100.0% Ustaw. fabryczne: Maksymalne napięcie wejściowe AVI4 Jedn.: V Ustaw.: 0.0 do 10.0V Ustaw. fabryczne: Maksymalan wartość zadana z wejścia AVI4 Jedn.: % Ustaw.: 0.0 do 100.0% Ustaw. fabryczne: Minimalny prąd wejściowy ACI3 Jedn.: ma Ustaw.: 0.0 do 20.0mA Ustaw. fabryczne: Minimalna wartość zadana z wejścia ACI3 Jedn.: % Ustaw.: 0.0 do 100.0% Ustaw. fabryczne: Maksymalny prąd wejściowy ACI3 Jedn.: ma Ustaw.: 0.0 do 20.0mA Ustaw. fabryczne: Maksymalna wartość zadana z wejścia ACI3 Jedn.: % Ustaw.: 0.0 do 100.0% Ustaw. fabryczne: Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

237 Rozdział 4 Parametry Wybór trybu pracy wyjścia analogowego AO1 Ustaw.: 0 AVO1 Wyjście napięciowe 0-10V 1 ACO1 Wyjście prądowe mA 2 ACO1 Wyjście prądowe mA Ustaw. fabryczne: 0 Poza ustawieniem parametrów należy użyć przełącznika trybu napięcie/prąd. AVI3 AVI4 AVO1 AVO2 ACI2 ACI3 ACO1 ACO Sygnał wyjściowy analogowy AO1 Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 Częstotliwość wyjściowa 1 Prąd wyjściowy (0 do 250% natężenia znamionowego) Parametr ten jest używany do wyboru częstotliwości analogowej (0-+10Vdc) lub prądu (4-20mA) odpowiadającego częstotliwości wyjściowej lub prądowi wyj. napędu AC Wzmocnienie wyjścia analogowego AO1 Jedn.: % Ustaw.: 1 do 200% Ustaw. fabryczne: 100 Parametr ten jest używany do ustawiania zakresu analogowego napięcia wyjściowego. Gdy Pr jest ustaw. na 0, analogowe napięcie wyjściowe odpowiada częstotliwości wyjściowej napędu AC. Gdy Pr jest ustaw. na 100, ustawienia maksymalnej częstotliwości wyjściowej (Pr.01.00) odpowiadają wyjściu AFM (+10VDC lub 20mA). Gdy Pr jest ustaw. na 1, analogowe napięcie wyjściowe odpowiada prądowi wyjściowemu napędu AC. Gdy Pr jest ustaw. na 100, 2.5 x prądu znamionowego odpowiada wyjściu AFM (+10VDC lub 20mA) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

238 Rozdział 4 Parametry Jeśli skala woltomierza jest mniejsza niż 10V, patrz wzór aby ustawić Pr.12.22: Pr = [(pełna skala napięcia)/10]*100% Przykład: Gdy używamy woltomierza o pełnej skali (5V), Pr powinno być ustawione na 5/10*100%=50%. Jeśli Pr jest ustaw. na 0, napięcie wyjściowe będzie odpowiadać max. częstotliwości wyjściowej Wybór trybu pracy wyjścia analogowego AO2 Ustaw.: 0 AVO2 Wyjście napięciowe 0-10V 1 ACO2 Wyjście prądowe mA 2 ACO2 Wyjście prądowe mA Ustaw. fabryczne: 0 Poza ustawieniem parametrów należy użyć przełącznika trybu napięcie/prąd. AVI3 AVI4 AVO1 AVO2 ACI2 ACI3 ACO1 ACO Sygnał wyjściowy analogowy AO2 Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 Częstotliwość wyjściowa 1 Prąd wyjściowy (0 do 250% natężenia znamionowego) Wzmocnienie wyjścia analogowego AO2 Jedn.: % Ustaw.: 1 do 200% Ustaw. fabryczne: 100 Metoda ustawiania AO2 jest taka sama jak dla AO Wybór wejścia analogowego AUI Ustaw.: 0 Brak funkcji 1 Źródło 1-wszej częstotliwości Ustaw. fabryczne: 0 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

239 Rozdział 4 Parametry 2 Źródło 2-giej częstotliwości Poziom wstępny wejścia analogowego AUI Jedn.: % Ustaw.: 0.00 do % Ustaw. fabryczne: Polaryzacja poziomu wstępnego wejścia AUI Ustaw.: 0 Dodatni poziom wstępny 1 Ujemny poziom wstępny Ustaw. fabryczne: Wzmocnienie wejścia analogowego AUI Jedn.: % Ustaw.: 1 do 200% Ustaw. fabryczne: Pozwolenie na pracę do tyłu w przypadku ujenego poziomu wstępnego wejścia AUI Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 Brak komend ujemnego poziomu wstępnego AUI 1 Poziom wstępny ujemny: ruch REV włączony 2 Poziom wstępny ujemny: ruch REV wyłączony Zwłoka wejścia analogowego AUI Jedn.: 2ms Ustaw.: 0 do 9999 Ustaw. fabryczne: 50 W środowisku z zakłóceniami, zaleca się używanie ujemnego poziomu wstępnego aby zapewnić minimalne zakłócenia. NIE zaleca się używania napięcia mniejszego niż 1V do ustawiania częstotliwości pracy. Pr do Pr mogą być użyte do ustawiania komend częstotliwości poprzez dostrajania wejściowego napięcia analogowego -10V do +10V. Patrz Pr do po szczegóły Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

240 Rozdział 4 Parametry Grupa 13: Funkcje PG parametrów dla kart rozszerzeń Karta generatora impulsów (karta PG) jest stosowana głownie w komponentach detekcji, przy sterowaniu prędkością lub pozycją. Z reguły tworzy zamkniętą pętlę sterowania prędkościowego wraz z enkoderem. Napęd AC jest używany z enkoderem i kartą PG aby uzyskać pełne sterowanie prędkością lub pozycją. Upewnij się, że karta rozszerzeń jest poprawnie zainstalowana w napędzie AC przed użyciem parametrów z Grupy 12. Patrz Dodatek B po szczegóły Wejście PG Ustaw. fabryczne: 0 Ustaw.: 0 Wyłącz PG 1 Jedna faza 2 Obroty do przodu (FWD)/przeciwnie do wskazówek zegara 3 Obroty do tyłu (REV)/zgodnie ze wskazówkami zegara Są dwa wyjścia, wyjście 1-fazowe i 2-fazowe, dla wyjścia enkodera. Dla 1-fazowego wyjścia, wyjście enkodera należy do grupy sygnałów impulsowych. Dla 2-fazowego wyjścia, enkoder może dawać na wyjściu sygnały impulsowe A i B przesuniete względem siebie w fazie o 90 o. Enkoder jest określony przez czasy impulsów A i B jako pokazano na rysunku. Może mierzyć nie tylko prędkość, ale także rozróżniać kierunek obrotów dzięki sygnałom impulsów A i B. Karta PG odbiera impulsy A i B z wyjścia enkodera i wysyła ten sygnał sprzężenia do napędu AC w celu sterowania prędkością lub pozycją. Ustaw. 0: Wyłącz funkcje PG. Ustaw. 1: dla sterowania prędkością/pozycją ale nie może rozróżniać kierunku obrotów silnika. Ustaw. 2: dla obu celów, sterowania prędkością i rozróżniania kierunków obrotów silnika. Faza A prowadzi fazę B jak pokazano na poniższym rysunku i silnik obraca się do przodu (FWD). Ustaw. 3: dla obu celów, sterowania prędkością i rozróżniania kierunków obrotów silnika. Faza B prowadzi fazę A jak pokazano na poniższym rysunku i silnik obraca się do tyłu (REV). Parametr powiązany: Pr.13.01(Zakres impulsów PG) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

241 Rozdział 4 Parametry Faza A p rowadzi fazę B Faza A FWD CCW Faza B 13.00=2 Gdy otrzymywana jest komenda FWD, silnik będzie obracał się w kier. przeciwnym do wsk. zegara (CCW) ( patrz od str. wyjścia ). Faza B prowadzi fazę A REV CW Faza A Faza B 13.00=3 Gdy otrzymywana jest komenda REV, silnik będzie obracał się w kier. zgodnym do wsk. zegara (CW)( patrz od str. wyjścia ). GENERATOR IMPULSÓW CW Faza A Faza B Gdy enkoder obraca się w kier. zgodnym ze wsk. zegara( patrz od str. wejścia). W takim przyp.faza A prowadzi fazęb Zakres impulsów PG Ustaw.: 1 do Ustaw. fabryczne: 600 Generator impulsów (PG) jest używany jako czujnik dostarczający sygnał sprzężenia zwrotnego o prędkości silnika. Parametr ten określa liczbę impulsów na każdy cykl sterowania PG. Ustawienia tego parametru to rozdzielczość enkodera. Z większą rozdzielczością, sterowanie prędkością będzie bardziej precyzyjne Liczba biegunów silnika (Silnik 0) Jedn.: 1 Ustaw.: 2 do 10 Ustaw. fabryczne: 4 Liczba biegunów musi być parzysta (nie może być nieparzysta) Wzmocnienie członu proporcjonalnego (P) Jedn.: 0.01 Ustaw.: 0.0 do 10.0 Ustaw. fabryczne: 1.0 Parametr jest używany do ustawienia wzmocnienia (P) podczas używania PG w zamkniętej pętli sprzężenia prędkościowego. Wzmocnienie proporcjonalne jest używane do eliminacji błędu systemowego. Duże wzmocnienie proporcjonalne (P) powoduje szybszą odpowiedź do zmniejszenia błędu. Za Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

242 Rozdział 4 Parametry duże wzmocnienie proporcjonalne powoduje duże przesterowania i oscylacje oraz zmniejsza stabliność. Parametr może być użyty do ustawienia wzmocnienia proporcjonalnego (P) aby decydować o szybkości odpowiedzi. Z dużym wzmocnieniem proporcjonalnym, otrzymamy szybszą odpowiedź. Za duże wzmocnienie proporcjonalne może powodować oscylacje systemu. Z małym wzmocnieniem proporcjonalnym otrzymujemy wolniejszą odpowiedź Wzmocnienie całkujące - czas całkowania ( I ) Jedn.: 0.01 Ustaw.: 0.00 do sek Ustaw. fabryczne: Wyłącz Regulator całkujący jest używany do eliminacji błędu stabilnego system. Regulacja całkująca nie zakończy się dopóki błąd nie będzie równy 0. Akcja całkująca działa przez czas całkowania. Im mniejszy czas całkowania, tym silniejsza akcja całkująca. Jest to pomocne przy redukcji przeregulowania i oscylacji aby uczynić system stabilnym. W takim przypadku, zmniejszanie błędu będzie wolniejsze. Regulacja całkująca jest często stosowana z dwoma innymi regulacjami i tworzy regulator PI lub PID. Parametr jest używany do określania czasu całkowania przy sterowaniu I. Gdy czas całkowania jest za długi, mamy małe wzmocnienie regulatora I, odpowiedz będzie wolniejsza i sterowanie zewnętrzne gorsze. Gdy czas ten jest krótki, mamy większe wzmocnienie regulatora I, szybszą odpowiedz i szybkie sterowanie zewnętrzne. Gdy czas całkowania będzie zbyt mały, może to spowodować oscylacje systemu. Gdy czas jest ustaw. na 0.0, funkcja będzie wyłączona Ograniczenie częstotliwości wyjściowej Jedn.: Hz Ustaw.: 0.00 do Hz Ustaw. fabryczne: Parametr określa limit maksymalnej częstotliwości wyjściowej. Na poniższym schemacie prędkości PG, częstotliwość wyjściowa (H) = komendy częstotliwości (F) + wartość wykrytej prędkości przez sprzężenie zwrotne PG. Wraz z prędkością zmienia się obciążenie silnika, zmiany prędkości będą przesyłane do napędu AC przez kartę PG aby zmienić częstotliwość wyjściową. Parametr ten może być więc użyty do zmniejszania prędkości silnika pod obciążeniem Filtr wyświetlania sprzężenia prędkościowego Jedn.: 2ms Ustaw.: 0 do 9999 (*2ms) Ustaw. fabryczne: 500 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

243 Rozdział 4 Parametry Gdy Pr.0.04 jest ustaw. na 14, wyświetlacz będzie regularnie aktualizowany. Czas aktualizowania jest ustawiony przez Pr Gdy wprowadzimy duże ustawienie w Pr.13.06, może to zmniejszyć prędkość odpowiedzi, aby zapobiec miganiu cyfr na panelu cyfrowym. Zbyt duże ustawienie może powodować opóźnienie wartości obr./min (RPM) z karty PG. Parametr powiązany: Pr (Dodatkowa wielkość wyświetlana na wyświetlaczu) Filtr sprzężenia prędkościowego Jedn.: 2ms Ustaw.: 0 do 9999 (*2ms) Ustaw. fabryczne: 16 Parametr określa czas filtrowania od sprzężęnia prędkościowego do karty PG. Za duże ustawienie może powodować wolną odpowiedź sprzężenia zwrotnego. Komendy czętotl. Wykryw. prędkości - + P I Limit częstotliw. wyjściowej przy sterow. prędkoś Górny limit częstotliw. wyjściowej częstotliwość wyjściowa (H) Silnik Filtr sprzężenia prędkościowego Typ PG, zakres impulsów i liczba biegunów silnika 13.00, 13.01, PG PG feedback speed control iii Czas wykrywania błędu sygnału sprzężenia zwrotnego Jedn.: sekunda Ustaw.: 0.1 do 10.0 sekund Ustaw. fabryczne: Wyłączone Parametr określa czas podczas którego sprzeżenie zwrotne PID musi być błędne przez ogłoszeniem ostrzeżenia (patrz Pr.13.08). Może być także modyfikowane wg. czasu sygnału sprzężenia zwrotnego systemu. Jeśli parametr ten jest ustaw. na 0.0, system nie wykryje żadnego błędnego sygnału. Parametr powiązany: Pr (Postępowanie w przypadku wykrycia błędu sygnału sprzężenia zwrotnego) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

244 Rozdział 4 Parametry Postępowanie w przypadku wykrycia błędu sygnału sprzężenia zwrotnego Ustaw. fabryczne: 1 Ustaw.: 0 Ostrzegaj i stromościowo hamuj do zatrzymania 1 Ostrzegaj i wybiegiem hamuj do zatrzymania 2 Ostrzegaj i kontynuuj pracę Napęd AC podejmuje działanie, gdy sygnał sprzężenia zwrotnego (analogowe sprzężenie PID lub sprzężenie PG (enkoder)) jest nieprawidłowy. Ustaw. Pr na 0: gdy wystąpi błąd sygnału sprzężenia zwrotnego, na panelu cyfrowym wyświetli się PGEr i nastąpi zatrzymanie do 0Hz wg. ustawień Pr.01.10/Pr Ustaw. Pr na 1: gdy wystąpi błąd sygnału sprzężenia zwrotnego, na panelu cyfrowym wyświetli się PGEr i silnik będzie swobodnie obracał się do zatrzymania. Ustaw. Pr na 2: gdy wystąpi błąd sygnału sprzężenia zwrotnego, na panelu cyfrowym wyświetli się PGEr i silnik będzie kontynuował pracę. Należy nacisnąć RESET aby usunąć ostrzeżenie PGEr wyświetlana na panelu cyfrowym. Panel cyfrowy jest opcjonalny. Patrz Dodatek B po szczegóły. Podczas pracy bez opcjonalnego panelu, dioda błędu FAULT LED będzie w stanie ON gdy wystąpi wiadomość o błędzie lub ostrzeżeniu z zacisków zewnętrznych Źródło szybkich liczników (NIE dla modeli VFD*E*C) Ustaw.: 0 Karta PG 1 PLC Wyśw. fabryczne: 0 (Tylko odczyt) Parametr ten odczytuje szybkie liczniki napędu używając karty PG lub PLC. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

245 Rozdział 4 Parametry 4.4 Różne parametry dla modeli VFD*E*C Zawartość niniejszej istrukcji może być zmieniona bez podania przyczyny. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub pobierz najnowszą wersję z lub Wersja oprogramowania dla VFD*E*C to dla płyty mocy: V1.00 a dla płyty sterowania: V2.00. : Parametr może być zmieniony podczas pracy. Grupa 0 Parametry użytkownika Parametr Opis Ustaw.: 0: Wszystkie parametry można odczytywać i zapisywać 1: Wszystkie parametry typu tylko do odczytu Ustaw. fabr. Klient Powrót do ustawień fabrycznych 6: Kasowanie programu PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) 9: Przywracanie nastaw fabrycznych wszystkim parametrom (50Hz, 230V/400V lub 220V/380V zależnie od nastawy Pr.00.12) 10: Przywracanie nastaw fabrycznych wszystkim parametrom (60Hz, 220V/440V) 0 0: Częstotliwość zadana (Fxxx) 1: Aktualna częstotliwość wyjściowa (Hxxx) Wybór parametru wyświetlanego po podaniu zasilania 2: Wielkości zdefiniowane przez użytkownika (Uxxx) 3: Wielkość zdeklarowana w Pr : Komendy kier. obrotów FWD/REV 5: PLCx (Tryb pracy PLC: PLC0/PLC1/PLC2) (NIE dla modeli VFD*E*C) 0: Wielkości zdefiniowane przez użytkownika (Uxxx) 1: Zawartość wewnętrznego licznika (c) Dodatkowa wielkość wyświetlana na wyświetlaczu (wyśw. wielofunkcyjny) 2: Zawartość rejestru D1043 w PLC wartość (C) (NIE dla modeli VFD*E*C) 3: Napięcie szyny DC (u) 4: Napięcie wyjściowe (E) 5: Wartość analogowego sygnału sprzężenia zwrotnego (b) (%) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

246 Parametr Opis Ustaw.: Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabr. 6: Współczynnik kątowy mocy wyjściowej (n) Klient 7: Moc wyjściowa (P) 8: Wyświetla estymowaną wartość momentu obr. w relacji do natężenia (t) 9: Wart. sygnału AVI (I) (V) 10: Wart. sygnału ACI / AVI2 (i) (ma/v) 11: Temperatura IGBT (h) ( C) 12: Poziom sygnału AVI3/ACI2 (I.) 13: Poziom sygnału AVI4/ACI3 (i.) 14: Prędkość PG w obr/min (rpm) (G) 15: Numer silnika (M) Grupa 1 Parametry podstawowe Parametr Opis Ustaw.: Ustaw. fabr Czas przysp do / 0.01 do sek 1.0 Klient Czas hamow do / 0.01 do sek 1.0 Grupa 2 Parametry trybu pracy Parametr Opis Ustaw.: Źródło Pierwszego Zadajnika Częstotliwości 0: Klawisze UP/DOWN panelu cyfrowego lub wejście wielofunkcyjne UP/DOWN. Zapisana ostanio użyta częstotliwość. 1: 0 do +10V z AVI 2: 4 do 20mA z ACI lub 0 do +10V z AVI2 3: Komunikacja RS-485 (RJ-45)/USB 4: Potencjometr panelu cyfrowego 5: Komunikacja CANopen Ustaw. fabr. 5 Klient Pierwsze Źródło Komend Sterujących 0: Panel cyfrowy 1: Zaciski zewnętrzne. Panel STOP/RESET Włączone. 5 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

247 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustaw.: 2: Zaciski zewnętrzne. Panel STOP/RESET Wyłączone. 3: Komunikacja RS-485 (RJ-45)/USB. Panel STOP/RESET Włączone. 4: Komunikacja RS-485 (RJ-45)/USB. Panel STOP/RESET Wyłączone. 5: Komunikacja CANopen. Panel STOP/RESET Wyłączone. Ustaw. fabr. Klient 0: Klawisze UP/DOWN panelu cyfrowego lub wejście wielofunkcyjne UP/DOWN. Zapisana ostanio użyta częstotliwość Źródło Drugiego Zadajnika Częstotliwości 1: 0 do +10V z AVI 2: 4 do 20mA z ACI lub 0 do +10V z AVI2 3: Komunikacja RS-485 (RJ-45)/USB 4: Potencjometr panelu cyfrowego 5: Komunikacja CANopen 0 Tylko odczyt Wyświetlanie Źródła Zadajnika Częstotliwości Bit0=1: Pierwszy zadajnik (Pr.02.00) Bit1=1: Drugi zadajnik (Pr.02.09) Bit2=1: Wejścia wielofunkcyjne Bit3=1: Komendy PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) ## Tylko odczyt Bit0=1: Panel cyfrowy Wyświetlanie Źródła Komend Operacji - Sterujących Bit1=1: Komunikacja RS485 Bit2=1: Terminal zewn. tryb 2/3 przewody Bit3=1: Wejścia wielofunkcyjne Bit4=1: Komendy PLC (NIE dla modeli VFD*E*C) Bit5=1: Komunikacja CANopen ## Grupa 3 Parametry funkcji wyjściowych Parametr Opis Ustaw.: Zarezerwowane Zarezerwowane Grupa 4 Parametry funkcji wejściowych Parametr Opis Ustaw.: Ustaw. fabr. Ustaw. fabr. Klient Klient Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

248 Parametr Opis Ustaw.: Wejście wielofunkcyjne MI3 Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabr. 0: Brak funkcji 1 1: Wybór prędkości predefiniowanej 1 Klient 2: Wybór prędkości predefiniowanej Wejście wielofunkcyjne MI4 3: Wybór prędkości predefiniowanej 3 2 4: Wybór prędkości predefiniowanej 4 5: Reset zewnętrzny Wejście wielofunkcyjne MI5 6: Blokada przyspieszania/hamowania 3 7: Wybór czasu przyspieszania/hamowania 8: Praca w trybie JOG Wejście wielofunkcyjne MI6 9: Zewnętrzna blokada 23 10: Zwiększanie częstotliwości zadanej 11: Zmniejszanie częstotliwości zadanej 12: Sygnał wyzwalania licznika 13: Reset licznika 14: Zewnętrzne wejście awari E.F. 15: Wyłączona funkcja PID 16: Stop awaryjny 17: Blokada zmiany parametrów 18: Wybór komend operacji (zaciski zewn.) 19: Wybór komend operacji (panel) 20: Wybór komend operacji (komunikacja) 21: Komendy FWD/REV 22: Żródło drugiego zadajnika częstotliwości 23: Szybki stop (tylko dla modeli VFD*E*C) 24: Download/uruchom./monitor. programu PLC (PLC2) (NIE dla modeli VFD*E*C) 25: Funkcje prostych pozycji 26: OOB (Wykrywanie niewyrównoważenia) 27: Wybór silnika (bit 0) 28: Wybór silnika (bit 1) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

249 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustaw.: Zarezerwowane Ustaw. fabr. Klient Zarezerwowane Grupa 7 Parametry silnika Parametr Opis Ustaw.: Ustaw. fabr. Klient Stała czasowa kompensacji momentu obr ~10.00 sek 0.30 Grupa 9 Parametry komunikacyjne Parametr Opis Ustaw.: 09.12~ Zarezerwowane Ustaw. fabr. Klient Adres komunikacyjny CANopen 0: Wyłączone 1: 1 do : 1M 1: 500K Prędkość transmisji CANbus 2: 250K 3: 125K 4: 100K 5: 50K Wzmocnienie częstotl. CANbus 0.00~ bit 0 : Time out ochrony CANopen bit 1 : Time out taktowania CANopen bit 2 : CANopen SYNC Time out Ostrzeżenie CANbus bit 3 : CANopen SDO Time out bit 4 : przepełnienie buforu CANopen SDO bit 5 : CANbus OFF bit 6 : Błąd protokołu CANopen bit 7 : Błąd rozruchu CANopen Tylkoodczyt Protokół DS402 0: Wyłączony (Wg. zasad Delta) 1: Włączony (Wg. DS402) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

250 Grupa 11 Parametry dla kart rozszerzeń Parametr Opis Ustaw.: Wejście wielofunkcyjne MI7 Rozdział 4 Parametry Ustaw. fabr. 0: Brak funkcji 0 1: Wybór prędkości predefiniowanych 1 2: Wybór prędkości predefiniowanych 2 Klient Wejście wielofunkcyjne MI8 Wejście wielofunkcyjne MI9 Wejście wielofunkcyjne MI10 Wejście wielofunkcyjne MI11 3: Wybór prędkości predefiniowanych 3 0 4: Wybór prędkości predefiniowanych 4 5: Reset zewnętrzny 6: Blokada rozbiegu/hamowania 0 7: Wybór czasu rozbiegu/hamowania 8: Praca w trybie JOG 9: Zewnętrzna blokada napędu 0 10: Zwiększanie częstotliwości zadanej 11: Zmniejszanie częstotliwości zadanej 12: Wyzwalanie wewnętrznego licznika 0 13: Kasowanie wewnętrznego licznika 14: Wejście Awarii Zewnętrznej E.F. 15: Wyłączenie regulatora PID Wejście wielofunkcyjne MI12 16: Wyjście odcięcia (stopu) awaryjnego 0 17: Blokada zmiany parametrów 18: Wybór Źródła Komend Sterujących (wejścia wielofunkcyjne) 19: Wybór Źródła Komend Sterujących (panel cyfrowy) 20: Wybór Źródła Komend Sterujących (interfejs komunikacyjny) 21: Komendy kier. obrotów FWD/REV 22: Źródło drugiego zadajnika częstotliwości 23: Szybki Stop (Tylko modele VFD*E*C) 24: Download/uruchom/monitoruj program PLC (PLC2) (NIE dla modeli VFD*E*C) Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

251 Rozdział 4 Parametry Parametr Opis Ustaw.: 25: Funkcja prostych pozycji 26: OOB (Wykrywanie niewyrównoważenia) 27: Wybór silnika (bit 0) 28: Wybór silnika (bit 1) Ustaw. fabr. Klient Grupa 13: Parametry funkcji PG dla kart rozszerzeń Parametr Opis Ustaw.: Zarezerwowane Ustaw. fabr. Klient Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

252 Ta strona celowo została zostawiona pusta. Rozdział 4 Parametry Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

253

254 Rozdział 5 Rozwiązywanie problemów 5.1 Przetężenie (OC) oca ocd OC Przetężenie podcz. Przetężenie podcz. Przetężenie przyspieszania zwalniania Usuń zwarcie lub błąd uziemienia Tak Sprawdź czy występują zwarcia i uziemienia pomiędzy U, V, W i silnikiem Nie Nie Nie Zredukuj obciążenie lub zwiększ moc napędu AC Tak Sprawdź czy obciążenie nie jest za duże Nie Nie Nie Nie Zmniejsz komp. momentu obr. Tak Nie Odp. kompens. momentu obr. Tak Zmniejsz kompensację momentu obr. Nie Może napęd AC posiada uszkodz. lub błąd z pow. zakłóceń. Skontatkuj się z przedstaw. DELTA. Sprawdź czy czas przysp. nie jest za krótki z powodu bezwł. obciążenia Tak Nie Sprawdź czy czas zwaln. nie jest za krótki z powodu bezwł. obciążenia Tak Nie Czy obciążenie zmien. się nagle? Tak Tak Czy można wydłużyć czas przyspieszania? Yes Czy można wydłużyć czas zwalniania? Zwiększ czas przysp./zwaln. Nie Nie Zmniejsz obciążenie lub zwiększ moc napędu AC Zmniejsz obciążenie lub zwiększ moc napędu AC Sprawdź metodę hamowania. Skontakt. się z przedst. DELTA Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

255 Rozdział 5 Rozwiązywanie problemów 5.2 Błąd uziemienia GFF Błąd uziemienia Czy obwód wyj. (przewód lub silnik) napędu AC jest uziemiony? Nie Może napęd AC ma uszkodz. lub błąd operacji na skutek zakłóceń. Skontaktuj się z przedstawicielem DELTA. Tak Usuń błąd uziemienia 5.3 Przepięcie (OV) Przepięcie Zmniejsz napięcie wg. specyfikacji. Nie Czy napięcie jest w granicach specyfik. Tak Może napęd AC ma uszkodz. lub błąd oper. na skutek zakłóceń. Skontaktuj się z przedst. DELTA. Czy przepięcie przy braku obciążenia Nie Nie Gdy wystąpi OV sprawdź czy napięcie szyny DC jest większe niż wartość zabezpieczenia Tak Tak Tak Nie Czy OV wyst. gdy przyspiesz. nagle się zatrzymuje Tak Zwiększ czas zwalniania Nie Tak Zmniejsz mom. bezwładności Nie Zwiększ czas przyspieszania Nie Tak Zmniejsz moment bezwł. obciąż. Nie Zwiększ ustaw. czasu Należy rozważyć użycie jedn. hamującej lub hamulca DC Użyj jedn. hamuj. lub hamulec DC Tak Nie N ależy spr. metodę sterow. Skontakt. się z DELTA. 5-2 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

256 Rozdział 5 Rozwiązywanie problemów 5.4 Za niskie napięcie (Lv) Za niskie napięcie Czy zasilanie jest ok? Czy docięto zasil., wlicz. chwilową utratę zasil. Nie Tak Restart po resecie Sprawdź uszkodzenie części lub rozłączenie w obwodzie zasilania Nie Tak Wymień uszkodzony element i popraw połączenia Sprawdź czy napięcie jest wg. specyfikacji Tak Nie Dokonaj niezb. poprawek, tak jak zmiana zasilacza wg. wymagań Sprawdź czy wyst. duże obc. Tak z dużym natęż startu w samym systemie zasilania Nie Spr. czy Lv występuje gdy hamulec i styk magnetyczny są ON Nie Tak Tak Nie Odpowiednia pojemność transformatora zasilającego Sprawdź czy napięcie pomiędzy +/B1 i - jest większe niż 200VDC dla modeli 115V/230V) 400VDC (dla modeli 460V ) Tak Nie M oże napęd AC jest uszkodzony. Skontaktuj się z DELTA. Obwód sterow. jest uszkodzony lub błąd operacji na skutek zakłóceń. Skontaktuj się z DELTA. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

257 Rozdział 5 Rozwiązywanie problemów 5.5 Przegrzanie (OH) Napęd AC przegrzewa się Przegrzanie radiatora Sprawdź czy temperatura radiatora jest większa niż 90 O C Tak Nie Błąd wykrywania temperatury. Skontaktuj się z DELTA. Obiąż. jest za duże Nie Tak Zmniejsz obciążenie Czy wentylator pracuje poprawnie Tak Czy wentylator jest zablokowany Nie Tak Wymień wentylator Usuń blokady Nie Sprawdź czy temperatura otoczenia jest zgodna ze specyfikacją Nie Tak M oże napęd AC jest uszkodzony lub błąd operacji na skutek zakłóceń. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy DELTA. Dopasuj temperaturę otoczenia do specyfikacji 5.6 Przeciążenie OL OL1/ OL2 Sprawdź poprawność ustawień w Pr i Tak Nie Zmień ustawienia Nie Za duże obciążenie? Tak Może napęd AC jest uszkodzony lub błąd operacji na skutek zakłóceń. Zmniejsz obciążenie lub zwiększ moc napędu AC 5-4 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

258 5.7 Niepoprawne wyświetlanie na panelu cyfrowym Rozdział 5 Rozwiązywanie problemów Niepopr. wyświetl. lub brak wyświetl. Tak Zasilanie cykliczne napędu AC Napraw połącz. i usuń zakłócenia Wyświetlanie ok? Tak Nie Nie Sprawdź czy połączenia są poprawne i czy występują zakłócenia Tak Napęd AC pracuje poprawnie Napęd AC jest uszkodzony. Skontaktuj się z DELTA. 5.8 Utrata fazy (PHL) Utrata fazy Sprawdź okablowanie terminali R, S i T Tak Sprawdź czy śruby terminali są dokręcone Tak Nie Nie Okablowanie ok Dokręć śruby Tak Spr. czy napięcie wej. R, S, T jest niezrównoważone Nie Sprawdź okablowanie i system zasilania na okol. niepoprawności Może napęd AC jest uszkodzony lub błąd operacji na skutek zakłóceń. Skontaktuj się z DELTA. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

259 Rozdział 5 Rozwiązywanie problemów 5.9 Silnik nie może ruszyć Silnik nie rusza Reset po usunięciu błędu a potem RUN Tak Sprawdź KPE-LE02 po normal. wyśw. Tak Spr. czy nie jest wyśw. błąd Nie Nie Spr. czy bez bezpiecz.. Nie przerywacz i styk Ustaw je na ON magnetyczny są ON Tak Spr. czy napięcie wej. jest normalne Tak Nie Spr. czy nie ma błędu, takiego jak Lv, PHL lub rozłączenia Może pracować bez wyst. błędu Naciśnij RUN aby spr. czy ruszy Wprowadź komendę "RUN" z panelu cyfrow. Tak Nie Może napęd AC jest uszkodzony lub błąd operacji na skutek zakłóceń. Skontaktuj się z DELTA. Naciśnij UP abu ustaw. częstotl. Tak Naciśnij UP by spr. czy silnik może ruszyć Nie Zmień ustawienia częstotliwości Silnik jest uszkodzony Nie Obciąż. jest za duże? Tak Spr. czy ustawienia kompensacji momentu obr. są poprawne Nie Nie Spr. wejście Nie komend FWD i REV Tak Nie Nie Ustaw. częst. czy nie? Tak Tak Zwiększ ustawienia kompens. momentu obr. Tak Jeśli górne ogr częst.. i ustaw. częst. są niższe niż min. częstotl. wyj. Nie Spr. czy jest napięcie na terminalach U, V i W Tak Spr. czy silnik jest połączony poprawnie Spr. czy okablowanie Tak pomiędzy terminalem Wymień przełącznik lub FWD a REV-DCM przekaźnik jest poprawne Nie Popraw połączenie Nie Spr. czy ustaw. param. i okablowanie sygnału analogowego i prędk. wielostopniowej są poprawne Nie Może napęd AC jest uszkodzony. Skontaktuj się z DELTA. Nie Podłącz poprawnie Tak Silnik jest zablokowany z powodu dużego obciążenia, zmniejsz obciążenie. Np.. jeśli jest hamulec sprawdź czy jest zwolniony. Wymień uszkodzony potencjometr i przekaźnik 5-6 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

260 5.10 Nie można zmienić prędkości silnika Rozdział 5 Rozwiązywanie problemów Dla modeli VFD*E*C, funkcja PLC nie jest wspierana. Podążaj za przerywanymi liniami aby pominąć część dotyczącą PLC. Silnik pracuje ale nie można zmien. prędk. Tak Tak Tak Zmień ustawienia Tak Czy czas wykonania jest za długi Nie Czy zakończono wykonanie programu PLC Nie Spr. czy program PLC jest poprawny Nie Tak Nie Nie Spr. czy okablowanie pomiędzy MI1~MI6 do DCM jest ok Nie Nie Nie Spr. czy ustawienia max. czętotl. nie są za małe Spr. czy częstotl. jest poza zakresem ograniczeń (górnej/dolnej) Tak Czy program PLC jest wykonywany Tak Spr. czy częstotliwość dla każdego kroku jest inna Tak Spr. czy czas przysp./ zwaln. jest poprawny Tak Nie Nie Tak Popraw okablowanie Zmień ustawienia Naciśnij UP/DOWN aby spr. czy prędkość się zmienia Czy jest zmiana sygnału który ustawia częstot. (0-10V lub 4-20mA) Nie Spr. czy okablowanie terminali zewnętrznych jest poprawne. Tak Wymień uszkodzony potencjometr Zmień ustaw. częstotliw. Tak Tak Ustaw odpowiedni czas przysp./zwaln. wg. bezwł. obciążenia Może napęd AC jest uszkodzony lub błąd operacji na skutek zakłóceń. Skontaktuj się z DELTA. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

261 Rozdział 5 Rozwiązywanie problemów 5.11 Blokada silnika podczas hamowania Blokada silnika podczas przysp. Grubsze lub krótsze przewody pomiędzy silnikiem i napędem AC Zmniejsz obciążenie lub zwiększ pojemność napędu AC Tak Tak Spr. czy czas przysp. nie jest za krótki No Spr. czy bezwładność silnika i obciążenia jest za duża Nie Sprawdź napięcie wejściowe Nie Nie Nie Tak Tak Sprawdź czy moment obciążenia jest za duży Spr. czy kompensacja momentu jest poprawna Tak Zwiększ kompensację momentu Zwiększ ustaw. czasu Tak Użyć specialny silnik? No Zmniejsz obciąż. lub zwiększ pojemność napędu AC Może napęd AC jest uszkodz. lub błąd operacji na skutek zakłóceń. Skontaktuj się z przedstawicielem DELTA 5.12 Silnik nie pracuje jak oczekiwano Silnik nie pracuje jako oczekiwano Spr. ust. Pr dopr i ustaw. kompensacji momentu obrotowego Nie Dostrój Pr do Pr i zmniejsz. komp. mom. obr. Tak Tak Ciągła praca z małą prędkością Użyj silnik wg. specyfikacji Nie Tak Za duże obciąż.? Nie Zmniejsz obciąż. lub zwiększ pojemność napędu AC Spr. czy napięcie wyj. U, V, W jest zbalansowane Nie Tak Silnik jest uszkodzony Może napęd AC jest uszkodzony lub błąd operacji na skutek zakłóceń. Skontaktuj się z DELTA. 5-8 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

262 Rozdział 5 Rozwiązywanie problemów 5.13 Zakłócenia elektromagnetyczne W otoczeniu napędu AC występuje wiele źródeł zakłóceń przenikających do niego przez radiację lub przewodzenie. Może to powodować uszkodzenie obwodu sterowania a nawet uszkodzenie napędu AC. Oczywiście istnieją rozwiązania pozwalające zwiększyć odporność na zakłócenia napędu AC. Wynikają z nich jednak także pewne ograniczenia. Poniżej przedstawione rozwiązania wydają się być najlepsze: 1. Dodaj tłumik przepięć na przekaźnikach i stykach aby tłumić przełączanie przepięć. 2. Skróć długość okablowania obwodu sterującego lub komunikacji szeregowej i utrzymuj je odseparowane od przewodów obwodu mocy. 3. Wypełnij wymagania odnośnie okablowania używając ekranowanych przewodów i izolowanych wzmacniaczy dla dużych długości. 4. Terminal uziemiający powinien spełniać lokalne wymagania odnośnie uziemienia i pownien być niezależnie uziemiony, np. nie posiadać wspólnego uziemienia ze spawarkami i inymi zasilanymi urządzeniami. 5. Podłącz fitry przeciwzakłóceniowe na wejściach napędu AC aby filtrować zakłócenia w obwodzie głównego zasilania. W skrócie, rozwiązania zakłóceń elektromagnetycznych dotyczą "braku produkcji" (rozłączanie zakłócających urządzeń), "braku rozprzestrzeniania" (ograniczenie emisji dla urządzeń zakłócających) i "braku odbierania" (zwiększenia odporności urządzeń) Wymagania środowiska (otoczenia) Napęd AC jest urządzeniem elektrycznym i musi spełniać wymogi otoczenia. Oto kilka środków zaradczych, których należy użyć w razie potrzeby. 1. Aby zapobiec drganiom, można użyć tłumików drgań. Poziom drgań musi być zgodny ze specyfikacją. Powodują one naprężenia mechaniczne i nie powinny występować często, stale ani powtarzalnie aby zapobiec uszkodzeniu napędu AC. 2. Przechowuj napęd AC w czystym i suchym miejscu, z dala od korozyjnych oparów/pyłu aby zapobiec korozji i osłabieniu styków. Słaba izolacja i wilgotna lokalizacja może powodować zwarcia. Jeśli potrzeba, zainstaluj napęd AC w pyłoodpornej i pomalowanej obudowie, a w szczególnych sytuacjach, użyj całkowicie szczelnej obudowy. 3. Temperatura otoczenia powinna być zgodna ze specyfikacją. Za duża lub za niska temperatura wpływa na żywotność i niezawodność. Dla komponentów półprzewodnikowych, zniszczenie nastąpi od razu gdy warunki otoczenia są poza dopuszczalnym zakresem. Dlatego należy okresowo sprawdzać jakość powietrza i zamontować wentylator chłodzący, jeśli potrzeba zapewnić dodatkowe chłodzenie. W Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

263 Rozdział 5 Rozwiązywanie problemów dodatku mikrokomputer może nie działać w ekstremalnie niskich temperaturach, wymuszając konieczność zastosowania ogrzewanej obudowy. 4. Przechowuj napęd AC w miejscu o zakresie wilgotności od 0% do 90% przy braku kondensacji. Zastosuj klimatyzator i/lub eksykator Wpływ na inne urządzenia Napęd AC może wpływać na pracę innych urządzeń z wielu powodów. Niektóre rozwiązania: Wyższe harmoniczne po stronie zasilania Wyższe harmoniczne po stronie zasilania podczas pracy mogą być eliminowane poprzez: 1. Odseparowanie systemu zasilania: użyj transformatora dla napędu AC. 2. Użyj dławika na terminalach wejściowych zasilania napędu AC. 3. Jeśli zastosowano kondensatory prowadzące fazy (nigdy na wyjściu napędu AC!!), użyj dławików szeregowych aby zapobiec uszkodzeniom na skutek uszkodzenia kondensatorów przez wyższe harmoniczne. dławik szeregowy kondensator prowadzący fazy Temperatura silnika wzrasta Gdy silnik to standardowy silnik indukcyjny z wentylatorem, chłodzenie będzie słabe przy niskich prędkościach, powodując przegrzania silnika. Poza tym, wyższe harmoniczne na wyjściu zwiększają straty w miedzi i rdzeniu. Poniższe zalecenia powinny być wykorzystywane zależnie od obciążenia i zakresu pracy. 1. Użyj silnika z niezależnym chłodzeniem (wymuszone chłodzenie zewnętrzne) lub zwiększ moc znamionową silnika. 2. Użyj silnika specjalnego obciążonego inwerterem. 3. NIE pracuj z małymi prędkościami przez dłuższy czas Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

264 Rozdział 6 Informacje o kodach błędów i obsługa 6.1 Informacje o kodach błędów Napęd AC posiada wszechstronną diagnostykę systemu, która zawiera kilka różnych alarmów i wiadomości o błędach. Gdy błąd jest wykryty, odpowiednia funkcja zabezpieczająca będzie aktywowana. Poniższe błędy są wyświetlane na przedstawionym wyświetlaczu panelu cyfrowego napędu AC. Pięć ostatnich błędów można odczytać z panelu cyfrowego lub przez komunikację. Odczekaj 5 sekund po usunięciu błędu przed przeprowadzeniem resetu przez panel cyfrowy lub terminal wejściowy. Nazwa błędu Najczęstsze problemy i ich rozwiązywanie Opis błędu Akcje korekcyjne Przetężenie Nadmierny przyrost prądu wyjściowego napędu 1. Sprawdź czy moc silnika odpowiada mocy wyjściowej napędu AC. 2. Sprawdź połączenia kablowe dla U/T1, V/T2, W/T3 pod kątem możliwych zwarć. 3. Sprawdź połączenia okablowania pomiędzy napędem AC a silnikiem pod kątem możliwych zwarć i doziemień. 4. Sprawdź poluzowanie styków pomiędzy napędem AC a silnikiem. 5. Zwiększ czas przyspieszania. 6. Sprawdź możliwe nadmierne obciążenia silnika. 7. Jeśli nadal występują nieprawidłowości podczas pracy napędu AC po usunięciu zwarć i sprawdzeniu powyższych punktów, należy zwrócić napęd do producenta. Revision Oct. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

265 Rozdział 6 Informacje o kodach błędów i obsługa Nazwa Opis błędu błędu Przepięcie Napięcie szyny DC przekracza max. dopuszczalną wartość. Przegrzanie Temperatura radiatora jest za wysoka Za niskie napięcie Napęd AC wykrywa, że napięcie szyny DC spadło poniżej min. wartości. Przeciążenie Napęd AC wykrywa nadmierny prąd wyjściowy. UWAGA: Napęd AC może wytrzymać 150% natężenia znamionowego przez maks. 60 sekund. Przeciążenie 1 Przeciążenie elektroniki wewnętrznej. Akcje korekcyjne 1. Sprawdź czy napięcie wejściowe jest w zakresie znamionowego napięcia wejściowego napędu AC. 2. Sprawdź nieustalone napięcia. 3. Przepięcia w szynie mogą być także spowodowane regeneracją silnika. Zwiększ czas hamowania lub dodaj opcjonalny rezystor hamujący (i jednostkę hamującą). 4. Sprawdź czy wymagane zasilanie hamulca jest w zakresie specyfikacji. 1. Upewnij się, że temperatura otoczenia spada do określonego zakresu. 2. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zatkane. 3. Usuń wszystkie nieporządane obiekty z radiatora i sprawdź możeliwe zabrudzenia żeberek radiatora. 4. Sprawdź wentylator i wyczyść go. 5. Zapewnij przestrzeń do odpowiedniej wentylacji. (Patrz Rozdział 1) 1. Sprawdź czy napięcie wejściowe jest w zakresie znamionowego napięcia wejściowego napędu AC. 2. Sprawdź czy napęd nie jest przeciążony. 3. Sprawdź poprawność okablowania 1. Sprawdź czy silnik nie jest przeciążony. 2. Zmniejsz ustawienia kompensacji momentu obr. w Pr Zastosuj napęd AC o wyższej mocy znamionowej. 1. Sprawdź, czy silnik nie jest przeciążony 2. Sprawdź ustawienia przeciążenia elektroniczno termiczne. 3. Zastosuj silnik o większej mocy. 4. Obniż prąd wyjściowy napędu tak, aby nie przekraczał nastawy Pr Przeciążenie 2 Przeciążenie silnika. 1. Zmniejsz obciążenie silnika. 2. Skoryguj ustawienia wykrywania przekroczenia momentu obr. (Pr do Pr.06.05). CC (blokada prądowa) OV błąd sprzętowy Zwróć napęd do producenta. GFF błąd sprzętowy Zwróć napęd do producenta. 6-2 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

266 Nazwa błędu Opis błędu OC błąd sprzętowy Rozdział 6 Informacje o kodach błędów i obsługa Akcje korekcyjne Zewnętrzna blokada napędu (Patrz Pr ) Przetężenie podczas przyspieszania Przetężenie podczas hamowania Przetężenie podczas pracy ze stałą prędkością Awaria zewnętrzna 1. Gdy jedno z wejść wielofunkcyjnych z nastawą 9 (Pr.04.05~04.08) jest aktywne, napęd zaprzestaje pracy 2. Po zdjęciu sygnału komunikat znika, a napęd wraca do normalnej pracy. 1. Zwarcie na wyjściu silnika: sprawdź połączenia kablowe pom. napędem a silnikiem pod kątem możliwych zwarć i doziemień. 2. Za duży pobór momentu obr.: Zmniejsz ustaw. kompensacji momentu obr. w Pr Za krótki czas przyspieszania: zwiększ czas przyspieszania. 4. Za mała moc wyj. napędu AC: Zastosuj napęd AC o wyższej mocy. 1. Zwarcie na wyjściu silnika: sprawdź połączenia kablowe pom. napędem a silnikiem pod kątem możliwych zwarć i doziemień. 2. Za krótki czas hamowania: zwiększ czas hamowania. 3. Za mała moc wyj. napędu AC: Zastosuj napęd AC o wyższej mocy. 1. Zwarcie na wyjściu silnika: sprawdź połączenia kablowe pom. napędem a silnikiem pod kątem możliwych zwarć i doziemień. 2. Nagłe zwiększenie obciążenia silnika. Sprawdź możliwe przyczyny. 3. Za mała moc wyj. napędu AC: Zastosuj napęd AC o wyższej mocy. 1. Gdy zaciski wejść wielofunkcyjnych (MI3-MI9) są ustaw. na błąd zewnętrzny, napęd AC odłącza wyjścia U, V i W. 2. Podaj komendę RESET po usunięciu błędu. Wewnętrzny EEPROM nie może być zaprogramowany. Wewnętrzny EEPROM nie może być zaprogramowany. Wewnętrzny EEPROM nie może być odczytany. Wewnętrzny EEPROM nie może być odczytany. Błąd fazy U Błąd fazy V Zwróć napęd do producenta. Zwróć napęd do producenta. 1. Naciśnij klawisz RESET aby zresetować wszystkie parametry do ustaw. fabrycznych. 1. Zwróć napęd do producenta. 2. Naciśnij klawisz RESET aby zresetować wszystkie parametry do ustaw. fabrycznych. 3. Zwróć napęd do producenta. Zwróć napęd do producenta. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

267 Rozdział 6 Informacje o kodach błędów i obsługa Nazwa Opis błędu błędu Błąd fazy W OV lub LV Akcje korekcyjne Zwróć napęd do producenta. Błąd czujnika temperatury Błąd uziemienia Błąd automatycznego przysp./hamow. Błąd komunikacji Błąd ochrony programowej Błąd sygnału analogowego Błąd sygnału sprzężenia zwrotnego PID Utrata fazy Błąd auto-dostrajania Błąd przekroczenia czasu komunikacji na płycie sterowania lub płycie mocy Zabezp. przed przegrzaniem silnika Gdy (jeden z) wyjściowy terminal(e) jest doziemiony, zwarcie jest większe niż 50% natężenia znam. napędu AC, moduł zasilania napędu AC może być uszkodzony. UWAGA: Zabezpieczenie przed zwarciem wchodzi w skład zabezpieczeń napędu AC, nie zabezpiecza użytkownika. 1. Sprawdź czy moduł zasilania IGBT nie jest uszkodzony. 2. Sprawdź poprawność izolacji obwodów wyjściowych silnoprądowych 1. Sprawdź czy silnik jest odpowiedni do sterowania przez napęd AC. 2. Sprawdź czy energia regeneracyjna nie jest za duża. 3. Wyłączyć funkcję autom. przysp./hamow. 1. Sprawdź połączenie RS485 pomiędzy napędem AC i urządz. master RS485 (jakość złączy, obecność przewodów, poprawne piny). 2. Sprawdź czy protokół komunikacyjny, adres, prędkość transmisji itp. są poprawnie ustaw. 3. Sprawdź poprawność obliczenia sumy kontrolnej. 4. Patrz Grupa 9 w Rozdział 5 po szczegóły. Zwróć napęd do producenta. Sprawdź okablowanie ACI 1. Sprawdź ustaw. parametru (Pr.10.01) i okablowanie AVI/ACI. 2. Sprawdź możliwe błędy pomiędzy czasem odp. systemu i czasem wykrywania sygnału sprzężenia PID (Pr.10.08) Sprawdź okablowanie i jakość styków zasilania 1. Sprawdź okablowanie pomiędzy napędem i silnikiem 2. Spróbuj ponownie 1. Naciśnij klawisz RESET aby powrócić do ustaw. fabrycznych wszystkich parametrów 2. Zwróć napęd do producenta. 1. Sprawdź czy silnik przegrzewa się 2. Sprawdź ustaw. Pr do Pr Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

268 Nazwa błędu Opis błędu Błąd sygnału PG Time-out ochrony CANopen (Tylko dla VFDxxxExxC) Time-out taktowania (Tylko dla VFDxxxExxC) Time-out synchronizacji CANopen (Tylko dla VFDxxxExxC) Time-out SDO CANopen (Tylko dla VFDxxxExxC) Przepełnienie bufora SDO CANopen (Tylko dla VFDxxxExxC) Szyna CAN jest OFF (Tylko dla VFDxxxExxC) Błąd rozruchu CAN (Tylko dla VFDxxxExxC) Błąd protokołu komunikacyjnego CANopen (Tylko dla VFDxxxExxC) Będzie wyświetlkone podczas przyspieszania gdy Pr nie jest ustaw. na 0 i wystąpi niespodziewane wył. (OFF) zasilania, takie jak nagła utrata zasilania. Niepoprawna pętla komunikacyjna Rozdział 6 Informacje o kodach błędów i obsługa Akcje korekcyjne 1. Sprawdź okablowanie karty PG 2. Przetestuj z inną kartą PG Podłącz ponownie szynę CAN z zresetuj szynę CAN Podłącz ponownie szynę CAN z zresetuj szynę CAN Sprawdź czy wiadomości synchroniczne CANopen są niepoprawne Sprawdź czy kanał komend jest pełny 1. Za krótki czas pomiędzy komendami, sprawdź wiadomość SDO wysłaną z mastera 2. Zresetuj szynę CAN 1. Sprawdź czy jest połączenie do terminala rezystora 2. Sprawdź czy sygnał jest poprawny 3. Sprawdź czy master jest podłączony 1. Sprawdź czy master jest podłączony 2. Zresetuj szynę CAN Sprawdź czy protokół komunikacyjny jest poprawny 1. Ustaw Pr na 0 2. Sprawdź czu zasilanie wejściowe jest stabilne 1. Sprawdź czy okablowanie komunikacyjne jest poprawne 2. Zwróć napęd do producenta. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

269 Rozdział 6 Informacje o kodach błędów i obsługa Reset Są trzy możliwe metody, aby zresetować napęd AC po rozwiązaniu problemu z błędem: 1. Naciśnij klawisz na panelu. 2. Ustaw wejście wielofunkcyjne na RESET (ustaw jeden z parametrów Pr.04.05~Pr na 05) a następnie ustaw aby był ON. 3. Wyślij komendę RESET przez komunikację. Upewnij się, że komenda RUN lub sygnał jest w stanie OFF przed uruchomieniem komendy RESET aby zapobiec uszkodzeniu lub urazowi w wyniku natychmiastowej pracy. 6.2 Przeglądy i konserwacja Nowoczesne napędy AC oparte są na technologii półprzewodnikowej. Konserwacja zapobiegawcza jest wymagana aby utrzymać napęd AC w optymalnej kondycji oraz przedłuża jego żywotność. Zalecane jest przeprowadzanie regularnych przeglądów napędu AC przez wykwalifikowany personel. Codzienny przegląd: Podstawowe elementy do sprawdzenia czy występują nieprawidłowości podczas pracy: 1. Czy silnik pracuje według oczekiwań. 2. Czy środowisko instalacji jest poprawne. 3. Czy system chłodzenia pracuje według oczekiwań. 4. Czy podczas pracy nie występują dziwne drgania lub dźwięki. 5. Czy silniki przegrzewają się podczas pracy. 6. Zawsze sprawdzaj napięcie wejściowe napędu AC za pomocą woltomierza. Przeglądy okresowe: Przed sprawdzaniem, zawsze wyłącz zasilanie wejściowe napędu AC i zdejmij pokrywę. Odczekaj co najmniej 10 minut po zgaśnięciu wszystkich lampek, a następnie sprawdź czy kondensatory zostały całkowicie rozładowane mierząc napięcie pomiędzy ~. Powinno być mniejsze niż 25VDC. 6-6 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

270 Rozdział 6 Informacje o kodach błędów i obsługa NIEBEZPIECZEŃSTWO! 1. Przed kontynuowaniem odłącz zasilanie napędu AC! 2. Tylko wykwalifikowany personel może instalować, podłączać i obsługiwać napędy AC. Należy zdjąć wszystkie metalowe elementy, takie jak zegarki i pierścionki przed dokonywaniem operacji. Dozwolone jest używanie wyłącznie izolowanych narzędzi. 3. Nigdy nie rozłączaj wewnętrznych komponentów lub okablowania. 4. Zapobiegaj elektryczności statycznej. Okresowa obsługa Środowisko pracy Sprawdź pozycję Sprawdź temperaturę otoczenia, wilgotność, drgania i czy występuje jakiś pył, gaz, krople oleju lub wody Sprawdź czy w otoczeniu nie występują niebezpieczne obiekty Metody i kryteria Ocena wizualna i pomiar urządzeniem wg. standardowej specyfikacji Ocena wizualna Okres obsługi Dzień Pół roku Rok Napięcie Okres obsługi Sprawdź pozycję Metody i kryteria Dzień Pół roku Rok Sprawdź czy napięcie obwodu głównego i obwodu sterowania jest poprawne Zmierz miernikiem i porównaj ze specyfikacją Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

271 Rozdział 6 Informacje o kodach błędów i obsługa Panel cyfrowy Sprawdź pozycję Metody i kryteria Okres obsługi Dzień Pół roku Rok Czy wyświetlacz jest łatwy do odczytania? Ocena wizualna Jakieś brakujące znaki? Ocena wizualna Części mechaniczne Sprawdź pozycję Czy jest nieprawidłowy dźwięk lub drgania Metody i kryteria Ocena wizualna i słuchowa Okres obsługi Dzień Pół roku Rok Czy są poluzowane śruby Dokręć śruby Czy jakaś część jest odkształcona lub uszkodzona Czy występuje zmiana koloru na skutek przegrzania Ocena wizualna Ocena wizualna Czy występuje pył lub brud Ocena wizualna Obwód główny Sprawdź pozycję Metody i kryteria Okres obsługi Dzień Pół roku Rok Czy występują luzy lub brak śrub Dokręć lub wymień śruby Czy urządzenie lub izolacja jest zdeformowana, popękana, uszkodzona lub ma zmieniony kolor na skutek przegrzania lub starzenia Ocena wizualna UWAGA: Należy zignorować zmiany koloru płytki miedzianej. Czy występuje pył lub brud Ocena wizualna 6-8 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

272 Rozdział 6 Informacje o kodach błędów i obsługa Zaciski i okablowanie obwodu głównego Sprawdź pozycję Czy izolacja jest zmieniona kolorystycznie lub zdeformowana przez przegrzanie Czy izolacja okablowania jest uszkodzona lub ma zmieniony kolor Ocena wizualna Ocena wizualna Metody i kryteria Okres obsługi Dzień Pół roku Rok Czy występuje uszkodzenie Ocena wizualna Moc DC obwodu głównego Sprawdź pozycję Czy występuje wyciek płynu, zmiana koloru, pęknięcie lub odkształcenie Zmierz pojemność statyczną jeśli potrzeba Ocena wizualna Metody i kryteria moc statyczna wartość początkowa x 0.85 Okres obsługi Dzień Pół roku Rok Rezystor obwodu głównego Sprawdź pozycję Czy występuje specyficzny zapach lub uszkodzenie izolatora z powodu przegrzania Czy występuje rozłączenie Metody i kryteria Ocena wizualna i, zapachowa Ocena wizualna lub pomiar miernikiem po usunięciu okablowania pomiędzy+/b1 ~ - Wartość rezystora powinna być w zakresie ± 10% Okres obsługi Dzień Pół roku Rok Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

273 Rozdział 6 Informacje o kodach błędów i obsługa Transformator i dławik obwodu głównego Sprawdź pozycję Metody i kryteria Okres obsługi Dzień Pół roku Rok Czy występują niespotykane drgania lub specyficzny zapach Ocena wizualna, słuchowa i zapachowa Styki magnetyczne i przekaźniki obwodu głównego Sprawdź pozycję Czy są poluzowane śruby Metody i kryteria Ocena wizualna i słuchowa. Dokręć śruby jeśli potrzeba. Czy styki pracują poprawnie Ocena wizualna Okres obsługi Dzień Pół roku Rok Obwody płytki drukowanej i połączenia obwodu głównego Sprawdź pozycję Czy są poluzowane śruby i zaciski Czy występuje specyficzny zapach i zmiana koloru Czy jest pęknięcie, uszkodzenie, odkształcenie lub korozja Czy występuje wyciek płynu lub odkształcenie kondensatorów Metody i kryteria Dokręć śruby i dociśnij zaciski na ich miejsce. Ocena wizualna i zapachowa Ocena wizualna Ocena wizualna Okres obsługi Dzień Pół roku Rok 6-10 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

274 Wentylator chłodzący systemu chłodzenia Rozdział 6 Informacje o kodach błędów i obsługa Sprawdź pozycję Czy jest nieprawidłowy dźwięk lub drgania Metody i kryteria Ocena wizualna, słuchowa, przekręć ręką wentylator (wyłącz wcześniej zasilanie!) aby sprawdzić czy obraca się swobodnie Okres obsługi Dzień Pół roku Rok Czy są poluzowane śruby Dokręć śruby Czy nastąpiła zmiana koloru z powodu przegrzania Wymień wentylator Kanał wentylacyjny systemu chłodzenia Sprawdź pozycję Czy występują blokady radiatora, na wyjściu lub wejściu powietrza Ocena wizualna Metody i kryteria Okres obsługi Dzień Pół roku Rok Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V

275 Rozdział 6 Informacje o kodach błędów i obsługa Ta strona celowo została zostawiona pusta Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

276 Dodatek A Specyfikacje Napędy serii VFD-E występują w trzech wersjach zasilania: seria 115V, seria 230V i seria 460V. Modele 115V są 1-fazowe. Modele 230V o mocy od 0.2kW do 2.2kW są 1-fazowe lub 3-fazowe. Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli. Klasa zasilania Klasa 115V Numer modelu VFD-XXXE Maksymalna moc silnika (kw) Maksymalna moc silnika (hp) Parametry wyjściowe Parametry wejściowe Znam. moc wyjściowa (kva) Znam. prąd wyjściowy (A) Maksym. napięcie wyjśc. (V) Trójfazowe - proporcjonalne do podwojonego napięcia wejściowego Częstotliwość wyjściowa (Hz) 0.1~600 Hz Częstotl. nośna (khz) 1-15 Znamionowy prąd wejśc. (A) Znam. napięcie/częstotliwość Jednofazowy Jednofazowy, V, 50/60Hz Tolerancja napięcia ± 10%(90~132 V) Tolerancja częstotliwości ± 5%(47~63 Hz) Metoda chłodzenia Chłodzenie naturalne Chłodzenie wentylatorem Ciężar (kg) Klasa zasilania Klasa 230V Numer modelu VFD-XXXE Maksymalna moc silnika (kw) Maksymalna moc silnika (hp) Parametry wyjściowe Parametry wejściowe Znam. moc wyjściowa (kva) Znam. prąd wyjściowy (A) Maks. napięcie wyjśc. (V) Trójfazowe - proporcjonalne do napięcia wejściowego Częstotliwość wyjść.(hz) 0.1~600 Hz Częstotliwość nośna (khz) 1-15 Jednofazowy/ trójfazowy trójfazowy Wejśc. prąd znamion.(a) 4.9/1 6.5/2 9.5/5 15.7/ 24/ Znam. napięcie/częstotliw. Jednofazowe/ trójfazowe V, 50/60Hz trójfazowe V, 50/60Hz Tolerancja napięcia ± 10%(180~264 V) Tolerancja częstotliwości ± 5%(47~63 Hz) Metoda chłodzenia Chłodzenie naturalne Chłodzenie wentylatorem Ciężar (kg) *1.2/ Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

277 Dodatek A Specyfikacje *Uwaga: Ciężar VFD015E23P wynosi 1.2kg. Klasa zasilania Klasa 460V Numer modelu VFD-XXXE Maksymalna moc silnika (kw) Maksymalna moc silnika (hp) Znam. moc wyjściowa (kva) Parametry wyjściowe Znam. prąd wyjściowy (A) Maks. napięcie wyjśc. (V) Trójfazowe proporcjonalne do napięcia wejściowego Częstotliwość wyjściowa (Hz) 0.1~600 Hz Częstotliwość nośna (khz) 1-15 Trójfazowy Wej. prąd znamionowy (A) Znam. napięcie/częstotliwość Trójfazowe, V, 50/60Hz Tolerancja napięcia ± 10%(342~528V) Tolerancja częstotliwości ± 5%(47~63Hz) Metoda chłodzenia Chłodzenie naturalne Chłodzenie wentylatorem Ciężar (kg) Parametry wejściowe Charakterystyka sterowania System sterowania Rozdzielczość częstotliwości wejściowej Rozdzielczość częstotliwości wyjściowej Charakterystyka momentu obr. Zdolność przeciążenowa Pomijanie częstotliwości Czas przysp./hamowania Poziom zabezpieczenia przed blokadami Hamowanie DC Regeneracyjny moment obr. hamowania Wzorzec U/f Specyfikacje ogólne SPWM (Sinusoidalna modulacja szerokości impulsów) sterowanie (U/f lub bezczujnikowe sterowanie wektorowe) 0.01Hz 0.01Hz Zawiera funkcje kompensacji momentu i poślizgu; moment rozruchowy może wynieść do 150% momentu znamionowego przy częstotliwości 3.0Hz 150% prądu znamionowego przez 1 minutę Trzy strefy, zakres ustawień Hz 0.1 do 600 sekund (2 niezależne zestawy ustawień czasu przysp./hamow.) Ustawienie 20 do 250% prądu znamionowego Częstotliwość pracy Hz, prąd hamowania 0-100% prądu znamionowego Czas startu 0-60 sekund, czas zatrzymania 0-60 sekund Około 20% (do 125% z opcjonalnym rezystorem hamującym lub zamontowaną zewnętrzną jednostką hamującą, modele kW posiadają wbudowany dławik hamujący) 4-punktowe ustawialne wzorce U/f Charakterysty ka pracy Ustawienia czestotliw. Klawiatura (panel) Ustawiane przez i potencjometr Sygnał zewnętrzny Potencjometr-5kΩ/0.5W, 0 do +10VDC, 4 do 20mA, interfejs RS-485; wejście wielofunkcyjne 3 do 9 (15 kroków, Jog, up/down) Sygnał Klawiatura (panel) Ustawiane przez RUN i STOP A-2 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

278 ustawienia operacji Sygnały wejść wielofunkcyjnych Sygnały wyjść wielofunkcyjnych Sygnał zewnętrzny Wyjściowy sygnał analogowy Wyjściowe styki alarmu Funkcje pracy Funkcje zabezpieczeń Panel wyświetlacza (opcja) Wbudowany tranzystor hamowania Wbudowany filtr EMI Specyfikacje ogólne Dodatek A Specyfikacje 2 przewody/3 przew. (MI1, MI2, MI3), operacje JOG, interfejs szeregowy RS-485 (MODBUS), programowalny sterownik logiczny Wybór 15 prędkości predefiniowanych, blokada przysp./hamow., prędkość Jog, 2 czasy przysp./hamow., wewnętrzny licznik, zewnętrzna blokada napędu, wybór ACI/AVI, reset napędu, ustaw. klawisza UP/DOWN, wybór wejść NPN/PNP Praca napędu, osiągnięto częstotliwość, prędkość zerowa, blokada napędu, sygnalizacja błędu, alarm przegrzania, stop awaryjny oraz wybór stanu zacisków wejściowych Częstotliwość wyjściowa, prąd wyjściowy Styk w stanie On gdy wystąpi uszkodzenie napędu (1 przełączalny styk i 1 wyjście otwarte kolektora) Wbudowany PLC (NIE dla modeli CANopen), AVR, krzywa S przysp./hamow., zabezpieczenie przed blokadą przepięcie/przetężenie, 5 zapisów błędów, zakaz ruchu do tyłu, nagła utrata zasilania - restart, hamulec DC, automatyczna kompensacja momentu obr./poślizgu, auto-dostrajanie, dostrajana częstotliwość nośna, limit częstotliwości wyjściowej, blokada/reset parametrów, sterowanie wektorowe, regulacja PID, licznik zewnętrzny, komunikacja MODBUS, oszczędzanie energii, sterowanie wentylatorem, częstotliwość uśpienia/ wzbudzenia, wybór pierwszego/drugiego źródła częstotliwości, kombinacja pierwszego/drugiego źródła częstotliwości, wybór NPN/PNP, parametry dla silnika 0 do silnika 3 Przepięcie, przetężenie, zwarcie, za małe napięcie, awaria zewnętrzna, przeciążenie, doziemienie, przegrzanie, ochrona termiczna, PTC 6 przycisków, 4-cyfrowy wyświetlacz, 4 diody informujące o stanie napędu (RUN,FWD,REV,STOP), częstotl. zadana, częstotl. wyjściowa, prąd wyjściowy, wartość zdefiniowana przez użytkownika, wartości parametrów dla instalacji i blokady, błędy, VFD002E11T/21T/23T, VFD004E11T/21T/23T/43T, VFD007E21T/23T/43T, VFD015E23T/43T, VFD007E11A/11C, VFD015E21A/21C, VFD022E21A/21C/23A/23C/43A/43C, VFD037E23A/23C/43A/43C, VFD055E23A/23C/43A/43C, VFD075E23A/23C/43A/43C, VFD110E23A/23C/43A/43C, VFD150E23A/23C/43A/43C, VFD185E43A/43C, VFD220E43A/43C Dla modeli 230V 1-fazowych i 460V 3-fazowych. Warunki środowiska Stopień ochrony Stopień zanieczyszczenia 2 Lokalizacja Temperatura otoczenia Temperatura przechowywania/ transportu Wilgotność otoczenia Drgania IP20 Wysokość 1,000m npm lub mniej, bez korozyjnych gazów, cieczy i pyłu -10 o C do 50 o C (40 o C dla instalacji obok siebie) nieskondensowane i nie zamrożone -20 o C do 60 o C Poniżej 90% RH (brak kondensacji) m/s 2 (1G) mniej niż 20Hz, 5.88m/s 2 (0.6G) at 20 to 50Hz Certyfikaty Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 A-3

279 Dodatek A Specyfikacje Ta strona celowo została zostawiona pusta. A-4 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

280 Dodatek B Akcesoria B.1 Wszystkie rezystory i jednostki hamujące używane w napędach AC UWAGA: Należy używać jedynie rezystorów firmy DELTA o zalecanej wartości. Inne rezystory i wartości powodują utratę gwarancji na urządzenia firmy Delta. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Delta po szczegóły zastosowania rezystorów specjalnych. Jednostki hamujące powinny być oddalone od napędu AC o co najmniej 10cm aby nie dochodziło do interferencji. Więcej szczegółów znajduje się w Instrukcji użytkownika jednostki hamującej. Napięcie 115V Seria 230V Seria 460V Seria Stosow. w silnikach hp kw Nr części napędu AC Momen t obr. pełne obc. KG-M Zast. Wartość rezystora (zalecana) Nr. części jednostki hamującej i ilość Nr. części rezystora hamującego i ilość Moment obr. hamow. 10%ED Min. wart. zastępczego rezystora dla każdego napędu AC VFD002E11A/11C/11P 200W 250Ω BUE BR200W Ω VFD002E11T 200W 250Ω BR200W Ω VFD004E11A/11C/11P 200W 250Ω BUE BR200W Ω VFD004E11T W 250Ω BR200W Ω VFD007E11A/11C/11P W 150Ω BR200W Ω VFD002E21A/21C/21P/23A 200W 250Ω C/23P BUE BR200W Ω VFD002E21T/23T 200W 250Ω BR200W Ω VFD004E21A/21C/21P/23A 200W 250Ω BR200W250 BUE /23C/23P Ω VFD004E21T/23T 200W 250Ω BR200W Ω VFD007E21A/21C/21P/23A 200W 150Ω /23C/23P BUE BR200W Ω VFD007E21T/23T 200W 150Ω BR200W Ω VFD015E21A/21C 300W 85Ω Ω VFD015E23T W 85Ω Ω VFD015E23A/23C/23P 300W 85Ω BUE Ω VFD022E21A/21C/23A/23C W 50Ω Ω VFD037E23A/23C W 50Ω Ω VFD055E23A/23C W 37.5Ω Ω VFD075E23A/23C W 25Ω Ω VFD110E23A/23C W 8Ω BR1K2W Ω VFD150E23A/23C W 10Ω BR1K5W Ω VFD004E43A/43C/43P 300W 400Ω BUE BR300W Ω VFD004E43T 300W 400Ω BR300W Ω VFD007E43A/43C/43P 300W 400Ω BUE BR300W Ω VFD007E43T 300W 400Ω BR300W Ω 2 VFD015E43A/43C/43P 400W 300Ω BUE BR200W Ω VFD015E43T 400W 300Ω BR200W Ω VFD022E43A/43C W 200Ω BR300W Ω VFD037E43A/43C W 140Ω Ω VFD055E43A/43C W 96Ω Ω VFD075E43A/43C W 69Ω Ω VFD110E43A/43C W 53Ω Ω VFD150E43A/43C W 32Ω BR1K2W Ω VFD185E43A/43C W 32Ω BR1K2W Ω VFD220E43A/43C W 32Ω BR1K2W Ω Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-1

281 Dodatek B Akcesoria 1. Wybierz jednostkę hamującą i/lub rezystor hamujący wg. tabeli. - oznacza brak produktu Delta. Użyj jednostki hamującaj odpowiedniej do wartości zastępczej rezystora. 2. Jeśli przyczyną uszkodzenie silnika lub innych urządzeń było to, że rezystory hamujące i jednostki hamujące nie były dostarczone przez Delta, nastąpi utrata gwarancji. 3. Weź pod uwagę zabezpieczenie otoczenia przy instalacji rezystorów hamujących. 4. Jeśli minimalna wartość rezystancji ma być wykorzystywana, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem aby obliczyć moc w Watach. 5. Wybierz termiczny przekaźnik stykowy aby zapobiec przeciążeniu rezystora. Użyj styku aby odłączać zasilanie napędu AC! 6. Gdy użyto więcej niż 2 jednostki hamujące, zastępcza wartość rezystora równolegle połączonych jednostek hamujących może być mniejsza niż wartość w kolumnie "Min. wartość zastępczego rezystora dla każdego napędu AC" (kolumna najbardziej po prawej stronie w tabeli). 7. Przeczytaj informacje dotyczące okablowania w instrukcji jednostki hamującej, szczególnie dotyczące instalacji i pracy. 8. Gdy użyto rezystor hamujący lub jednostkę hamującą, należy wyłączyć funkcje zabezpieczenia przed przepięciem i blokadami (ustaw. Pr na 0). Zaleca się wyłączenie funkcji AVR (automatyczna regulacja napięcia) (ustaw. Pr na 1). 9. Definicja użycia hamulca ED% Opis: Definicja użycia hamulca ED(%) służy zapewnieniu dostatecznej długości czasu dla jednostki hamującej i rezystora hamującego na rozproszenie ciepła generowanego podczas hamowania. Gdy rezystor hamujący nagrzewa się, jego rezystancja spada wraz z temperaturą, i moment hamowania będzie odpowiednio mniejszy. Zalecanym czasem cyklu jest jedna minuta. 100% T1 Czas hamowania Czas cyklu B-2 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 T0 ED% = T1/T0x100(%) 10. Z przyczyn bezpieczeństwa, zainstaluj termiczny przekaźnik przeciążeniowy pomiędzy jednostką hamującą i rezystorem hamującym. Razem ze stykiem magnetycznym (MC) w obwodzie głównego zasilania napędu daje on zabezpieczenie w przypadku każdej awarii. Instalacja termicznego przekaźnika przeciążeniowego ma na celu zabezpieczenie przed uszkodzeniem rezystora hamującego przy częstym hamowaniu lub w przypadku niezwykle wysokiego napięcia. W takich przypadkach termiczny przekaźnik przeciążeniowy odłącza zasilanie napędu. Nigdy nie pozwalaj, aby termiczny przekaźnik przeciążeniowy odłączał tylko rezystor hamujący ponieważ może to powodować poważne

282 Dodatek B Akcesoria uszkodzenie napędu AC. R/L1 S/L2 T/L3 NFB MC O.L. MC Przekaź. term. przeciąż. SA lub przełącz. Tłumik temperatury przepięć R/L1 S/L2 T/L3 U/T1 V/T2 W/T3 Seria VFD + ( P) -( N) + ( P) -( N) IM SILNIK B1 Jednostka hamująca B2 Przekaźnik termiczny przeciążeniowy O.L. Rezystor BR hamujący Przełącznik temperatury Uwaga1: Przy używaniu napędu AC z dławikiem DC zapoznaj się z diagramem okablowania napędu AC w instrukcji po okablowanie terminala +(P) jednostki hamującej. Uwaga 2: NIE podłączaj kabli terminala -(N) do punktu neutralnego systemu zasilania. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-3

283 Dodatek B Akcesoria B.1.1 Wymiary i ciężar rezystorów hamujacych (Wymiary podane są w milimetrach) Porządek P/N: BR080W200, BR080W750, BR300W100, BR300W250, BR300W400, BR400W150, BR400W040 Nr modelu L1 L2 H D W Max. ciężar (g) BR080W200 BR080W BR300W100 BR300W BR300W400 BR400W150 BR400W B-4 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

284 Porządek P/N: BR500W030, BR500W100, BR1KW020, BR1KW075 Dodatek B Akcesoria Nr modelu L1 L2 H D W Max. ciężar (g) BR500W030 BR500W100 BR1KW020 BR1KW Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-5

285 Dodatek B Akcesoria Porządek P/N: BR1K0W050 Porządek P/N: BR1K0W050, BR1K2W008, BR1K2W6P8, BR1K5W005, BR1K5W040 B-6 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

286 Dodatek B Akcesoria Porządek P/N: BR200W150, BR200W250 Nr modelu L1±2 L2±2 L3±2 W±1 H±1 BR200W150 BR200W Znam. wyjście Zasil. B.1.2 Specyfikacja jednostki hamującej Seria 230V Seria 460V Nazwa modelu BUE-XXXXX Maksymalna moc silnika (kw) Max. szczytowe natężenie rozładowania (A) 10%ED Napięcie startu hamow. (DC) 328/345/362/380/400±3V 656/690/725/760/800±6V Napięcie DC 200~400VDC 400~800VDC Zabezp. Środowisko Przegrzanie radiatora Temperatura powyżej +100 C (212 o F) Wyśw. ładowania mocy Zapaść przy (P~N) napięciu szyny poniżej 50VDC Lokalizacja Wewnętrzna (bez gazów powodujących korozję i pyłu metalicznego) Temperatura pracy -10 C +50 C (14 o F to 122 o F) Temperatura przechowyw. -20 C +60 C (-4 o F to 140 o F) Wilgotność 90% Brak kondensacji Drgania 9.8m/s 2 (1G) przy 20Hz, 2m/s 2 (0.2G) dla 20~50Hz Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-7

287 Dodatek B Akcesoria Typ zabudowy ściennej IP20 B.1.3 Wymiary jednostki hamującej (Wymiary podane są w milimetrach [calach]) B-8 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

288 B.1.4 Instalacja na szynie DIN Dodatek B Akcesoria Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-9

289 Dodatek B Akcesoria B.2 Rozłączanie obwodu bez bezpiecznika Dla napędów 1-fazowych/3-fazowych, prąd znamionowy hamulca powinien być w zakresie 2-4 razy prądu wejściowego. Model 1-faza VFD002E11A/11T/11C/ 11P VFD002E21A/21T/21C/ 21P VFD004E11A/11C/11T/ 11P VFD004E21A/21C/21T/ 21P Zalecany rozłącznik bez bezpiecznika (A) Model 3-fazy 15 VFD002E23A/23C/23T/ 23P 10 VFD004E23A/23C/23T/ 23P 20 VFD004E43A/43C/43T/ 43P 15 VFD007E23A/23C/23T/ 23P VFD007E11A/11C 30 VFD007E43A/43C/43T/ 43P VFD007E21A/21C/21T/ 21P 20 VFD015E23A/23C/23T/ 23P VFD015E21A/21C 30 VFD015E43A/43C/43T/ 43P Zalecany rozłącznik bez bezpiecznika (A) VFD022E21A/21C 50 VFD022E23A/23C VFD022E43A/43C 15 VFD037E23A/23C 40 VFD037E43A/43C 20 VFD055E23A/23C 50 VFD055E43A/43C 30 VFD075E23A/23C 60 VFD075E43A/43C 40 VFD110E23A/23C 100 VFD110E43A/43C 50 VFD150E23A/23C 150 VFD150E43A/43C 70 VFD185E43A/43C 80 VFD220E43A/43C 100 B-10 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

290 Dodatek B Akcesoria B.3 Specyfikacja bezpiecznika Dozwolone są bezpieczniki mniejsze niż podane w tabeli. Model Prąd wejściowy (A) Prąd wyjściowy (A) Prąd (A) Linia bezpiecznika Szyna P/N VFD002E11A/11T/11C/11P JJN-15 VFD002E21A/21T/21C/21P JJN-10 VFD002E23A/23C/23T/23P JJN-6 VFD004E11A/11C/11T/11P JJN-20 VFD004E21A/21C/21T/21P JJN-15 VFD004E23A/23C/23T/23P JJN-6 VFD004E43A/43C/43T/43P JJS-6 VFD007E11A/11C JJN-30 VFD007E21A/21C/21T/21P JJN-20 VFD007E23A/23C/23T/23P JJN-10 VFD007E43A/43C/43T/43P JJS-6 VFD015E21A/21C JJN-30 VFD015E23A/23C/23T/23P JJN-20 VFD015E43A/43C/43T/43P JJS-10 VFD022E21A/21C JJN-50 VFD022E23A/23C JJN-30 VFD022E43A/43C JJS-15 VFD037E23A/23C JJN-40 VFD037E43A/43C JJS-20 VFD055E23A/23C JJN-50 VFD055E43A/43C JJS-30 VFD075E23A/23C JJN-60 VFD075E43A/43C JJS-40 VFD110E23A/23C JJN-100 VFD110E43A/43C JJS-50 VFD150E23A/23C JJN-150 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-11

291 Dodatek B Akcesoria Model Prąd wejściowy (A) Prąd wyjściowy (A) Prąd (A) Linia bezpiecznika Szyna P/N VFD150E43A/43C JJN-70 VFD185E43A/43C JJN-80 VFD220E43A/43C JJN-100 B.4 Dławik AC B.4.1 Zalecana wartość wejściowego dławika AC 230V, 50/60Hz, 1-faza kw HP Podstawowe Ampery Max. ciągłe Ampery Induktancja (mh) 3~5% impedancja 0.2 1/ / V, 50/60Hz, 3-fazy kw HP Podstawowe Ampery Max. ciągłe Ampery Induktancja (mh) 3% impedancja 5% impedancja 0.2 1/ / V, 50/60Hz, 3-fazy B-12 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

292 Dodatek B Akcesoria kw HP Podstawowe Ampery Max. ciągłe Ampery Induktancja (mh) 3% impedancja 5% impedancja 0.4 1/ B.4.2 Zalecana wartość wyjściowego dławika AC 115V/230V, 50/60Hz, 3-fazy kw HP Podstawowe Ampery Max. ciągłe Ampery Induktancja (mh) 3% impedancja 5% impedancja 0.2 1/ / V, 50/60Hz, 3-fazy kw HP Podstawowe Ampery Max. ciągłe Ampery Induktancja (mh) 3% impedancja 5% impedancja Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-13

293 Dodatek B Akcesoria kw HP Podstawowe Ampery Max. ciągłe Ampery Induktancja (mh) 3% impedancja 5% impedancja 0.4 1/ B.4.3 Zastosowania Podłączenie w obwodzie wejściowym Aplikacja 1 Problemy Gdy więcej niż jeden napęd AC jest Podczas podłączenia zasilania do jednego podłączony do tego samego głównego napędu AC, prąd ładowania kondensatorów zasilania, jeden z nich jest włączony może spowodować zapad napięcia. Napęd AC podczas pracy może zostać uszkodzony gdy przetężenie wystąpi podczas pracy. Poprawne okablowanie B-14 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

294 M1 dławik Dodatek B Akcesoria napęd AC silnik M2 napęd AC silnik Mn napęd AC silnik Aplikacja 2 Prostownik krzemowy i napęd AC są podłączone do tego samego zasilania. Problemy Skoki (impulsy) przełączenia będą generowane gdy prostownik krzemowy przełącza się z ON/OFF. Takie skoki mogą uszkodzić główny obwód. Poprawne okablowanie Sterowany prostownik krzemowy zasilanie dławik DC napęd AC dławik silnik Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-15

295 Dodatek B Akcesoria Aplikacja 3 Problemy Używane do poprawy współczynnika wejścia mocy, aby zredukować harmoniczne i zabezpieczyć przed zaburzeniami z sieci AC (przepięcia, skoki napięcia, krótkie przerwy itp.) Dławik na linii AC powinien być zainstalowany gdy moc zasilacza wynosi 500kVA lub więcej i przekracza 6 razy moc napędu, lub długość głównego okablowania 10m. Gdy moc głównego zasilania jest za duża, impedancja liniowa będzie mała i prąd ładowania będzie za duży. Może to spowodować uszkodzenie napędu AC z powodu wysokiej temperatury prostownika. Poprawne okablowanie zasilanie duża-pojemność dławik napęd AC mała-pojemność silnik B-16 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

296 Dodatek B Akcesoria B.5 Dławik fazy zerowej (RF220X00A) Wymiary w milimietrach i (calach) Typ kabla (uwaga) AW G Zalecany rozmiar przewodu mm 2 Nominal (mm 2 ) Ilość Metoda okablowa nia Diagram B Przeciągnij wszystkie przewody szeregowo przez 4 rdzenie bez owijania ich. Pojed. rdzeń Diagram A Diagram B Zasilacz R/L1 S/L2 T/L3 U/T1 V/T2 W/T3 Dławik fazy zerowej SILNIK Trzy rdzenie Diagram A Diagram B Uwaga: 600V izolowany kabel bez ekranowania. Diagram A Należy owinąć każdy przewód 4 razy wokół rdzenia. Dławik musi być zamocowany jak najbliżej napędu. Uwaga 1: Powyższa tabela przedstawia przybliżone wymiary przewodów dla dławików fazy zerowej, ale wybór jest ostatecznie regulowany przez typ i średnicę zastosowanego przewodu np. przewód musi przejść przez otwór środkowy dławików fazy zerowej. Uwaga 2: Należy przewlekać tylko przewody fazowe, a nie uziemiające i ekranowania. Zasilacz R/L1 S/L2 U/T1 V/T2 Dławik fazy zerowej SILNIK Uwaga 3: Gdy użyto długich przewodów wyjściowych silnika, na wyjściu dławika fazy zerowej może być wymagane zredukowanie emisji promienowania z przewodów. T/L3 W/T3 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-17

297 Dodatek B Akcesoria B.6 Zdalne sterowanie RC-01 Wymiary są w milimetrach RC-01Blok terminali (Połącz. okablowania) AFM ACM AVI +10V DCM MI5 MI1 MI2 MI6 VFD-E I/O blok VFD-E Programowanie: Pr ustaw na 2 Pr ustaw na 1 (sterowanie zewnętrzne) Pr ustaw na 1 (ustaw. kontrolek Run/Stop i Fwd/Rev) Pr (MI5) ustaw na 5 (reset zewnętrzny) Pr (MI6) ustaw na 8 (praca w trybie JOG) B-18 Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

298 Dodatek B Akcesoria B.7 PU06 B.7.1 Opis panelu cyfrowego VFD-PU06 Komendy częstotliwości Wyświetlanie statusu Częstotliwość wyjściowa Wyświetlanie statusu Wartość zdef. przez użytkow. Wyświetlanie statusu JOG Naciskając klawisz JOG ustaw. częstot. JOG operacji. Klawisze UP i DOWN Ustaw. numer parametru i zmieniają dane numeryczne takie jak częstotliwość główna. F H U JOG VFD-PU06 EXTPU PU Wyświetlacz LED Wyświetla czętotlwość, napięcie, natężenie, wielkoś zdef. przez użytkownika, odczyt, zapis itp. Wyświetlacz statusu Wyświetla aktualny status napędu AC. MODE Zmienia pomiędzy trybami wyświetlania. Klawisz w lewo Presuwa kursor w lewo. Klawisz w prawo Przesuwa kursor w prawo. Klawisz FWD/REV Wybiera operacje FWD/REV. RUN STOP RESET STOP/RESET Zatrzymuje operacje napędu AC i resetuje napęd po wystąpieniu błędu. Klawisz RUN Uruchamia operacje napędu AC. B.7.2 Opis wyświetlanych wiadomości Wyświetlana wiadomość Opis Częstotliwość zadana napędu AC. Aktualna częstotliwość pracy obecna na zaciskach U, V, i W. Wartość zdefiniowana przez użytkownika (u) Prąd wyjściowy obecny na zaciskach U, V, i W. Naciśnij aby zmienić tryb na odczyt (READ). Naciśnij PROG/DATA przez ok. 2 sek aż zacznie migać, odczytaj parametry napędu AC do panelu cyfrowego PU06. Można odczytać 4 grupy parametrów na PU06. (odczyt 0 odczyt 3) Naciśnij aby zmienić tryb na zapis (SAVE). Naciśnij PROG/DATA przez ok. 2 sek aż zacznie migać, zapisz parametry napędu AC do panelu cyfrowego PU06. Jeśli zapisano, wyświetli się typ napędu AC. Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-19 B-19

299 Dodatek B Akcesoria Wyświetlana wiadomość Opis Ustawienia wskazanego parametru. Aktualna wartość przechowywana we wskazanym parametrze. Błąd zewnętrzny End wyświetla się przez ok 1 sekundę jeśli wprowadzone dane zostały zaakceptowane. Po ustawieniu wartości parametru, nowa wartość jest automatycznie zapisywana w pamięci. Aby zmienić wprowadzone dane, użyj klawiszy lub. Err oznacza, że wpisana wartość jest nieprawidłowa - błąd. Błąd komunikacji. Sprawdź instrukcję napędu AC (Rozdział 5, Grupa 9 Parametry komunikacyjne) po szczegóły. B.7.3 Schemat przepływu operacji VFD-PU06 diagram przepływu operacji Or XX XX-XX XXXXX Naciśnij klawisz UP aby wybrać SAVE lub READ. Naciśnij PROG/DATA przez ok. 2 sek. aż zacznie migać, następnie zapisz parametry z PU06 do napędu AC lub odczytaj parametry z napędu AC do PU06. -END- -ERR- Nie można zapisać Poprawny zapis B-20 Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

300 Dodatek B Akcesoria B.8 KPE-LE02 B.8.1 Opis panelu cyfrowego KPE-LE Wyświetla status Wyświetla aktualny status napędu AC. Wyświetlacz LED Wyśw. częstotliwość, napięcie, natężenie, wielkość zdef. przez użytkownika itp. Potencjometr Do ustawiania głównej częstotliwości. Klawisz RUN Uruchamia operacje napędu AC. 5 6 Klawisze UP i DOWN Ustaw. numer parametru i zmieniają dane cyfrowe, takie jak częstotliwość główna. MODE Przełącza pomiędzy różnymi trybami wyświetlania. 7 STOP/RESET Zatrzymuje operacje napędu AC i resetuje napęd po wystąpieniu błędu. 8 ENTER Używany do wprowadzania/zmiany zaprogramowanych parametrów. Wyśw. wiadomość Opis Częstotliwość zadana Aktualna częstotliwość wyjściowa, obecna na zaciskach U/T1, V/T2, i W/T3. Wielkość zdefiniowana przez użytkownika (gdzie U = F x Pr.00.05) Prąd wyjściowy na zaciskach U/T1, V/T2, i W/T3. Wybrany kierunek do przodu (FWD). Wybrany kierunek do tyłu (REV). Wartość wewnętrznego licznika (C). Numer wybranego parametru Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-21 B-21

301 Dodatek B Akcesoria Wyśw. wiadomość Opis Wartość akutalnie wybranego parametru. Błąd zewnętrzny. Wyświetla End przez ok. 1 sekundę jeśli wejście zostało zaakceptowanie przez naciśnięcie klawisza. Po ustawieniu wartości parametru, nowa wartość jest automatycznie zapisywana w pamięci. Aby zmienić jakiś wpis, użyj klawiszy i. Wyświetla Err, gdy wpisana wartość jest niepoprawna. Gdy ustawienie przekracza dla liczb z 2 miejscami dziesiętnymi (np. jednostką jest 0.01), zostanie wyświetlone tylko jedno miejsce dziesiętne ze względu na ograniczenia wyświetlacza do 4 cyfr. B-22 Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

302 B.8.2 Obsługa panelu cyfrowego Tryb ustaw. START Dodatek B Akcesoria UWAGA W trybie ustaw. param. naciśnij aby ustawić parametry. Uruchom START Ustaw. parametrów or UWAGAˇW trybie ustawień parametr., można nacisnąć Pomyślnie ustawiono parametr. Błąd wprowadzania danych aby wrócić do wybranego trybu. Przesuwanie danych Ustaw. kierunku (Gdy źródłem operacji jest panel cyfrowy) Ustaw. trybu PLC wprowadź tryb PLC2 wprowadź tryb PLC1 Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-23 B-23

303 Dodatek B Akcesoria B.8.3 Tabela referencji dla wyświetlacza LED 7-segmentowego na panelu cyfrowym Cyfra Wyśw. LED Alfabet ang. Wyśw. LED Alfabet ang. A a B C c D d E e F f G g H h I i J j K Wyśw. LED - - Alfabet ang. Wyśw. LED Alfabet ang. Wyśw. LED Alfabet ang. Wyśw. LED Alfabet ang. Wyśw. LED k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z - B.8.4 Wymiary klawiatury (Wymiary są w milimetrach [calach]) B-24 Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

304 Dodatek B Akcesoria 71.9 [2.83] 25.9 [1.02] 8.6 [0.34] M3*0.5(2X) 52.4 [2.06] 42.4 [1.67] 16.3 [0.64] 1.5 [0.06] 61.0 [2.40] 8.1 [0.32] 34.3 [1.35] B.9 Karty rozszerzeń Po szczegóły, patrz oddzielne instrukcje dostarczane z konkretnymi kartami rozszerzeń lub pobierz je ze strony producenta, firmy Delta: lub ze strony twojego lokalnego dostawcy: Metoda instalacji Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-25 B-25

305 Dodatek B Akcesoria B.9.1 Karty przekaźników EME-R2CA Wyjście przekaźników EME-R3AA Wyjście przekaźników B.9.2 Karty cyfrowych wejść/wyjść (Digital I/O Card) EME-D33A B-26 Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

306 Dodatek B Akcesoria B.9.3 Karty analogowych wejść/wyjść (Analog I/O Card) EME-A22A B.9.4 Karty komunikacyjne CME-USB01 podłącz do karty rozszerzeń podłącz do PC B.9.5 Karty enkoderowe EME-PG01 Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-27 B-27

307 125K 250K 500K CME-DN01 Dodatek B Akcesoria B.10 Moduły Fieldbus B.10.1 Moduł komunikacyjny DeviceNet (CME-DN01) B Wygląd panelu i wymiary 1. Dla połączenia RS-485 do VFD-E 2. Port komunikacyjny do połączenia sieci DeviceNet 3. Ustawianie adresu 4. Ustawianie szybkości transmisji 5. Trzy diody LED informujące o statusie w celach monitorowania. (Patrz poniższy rysunek) [2.35] 14.3 [0.57] NETM OD SP ADD1 ADD2 BAUD [2.26] [2.84] 35.8 [1.41] 3.5 [0.14] JEDN.: mm(cal) B-28 Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

308 125K 250K 500K Dodatek B Akcesoria B Okablowanie i ustawienia Adres MAC Szybkość transmisji NETMOD SP ADD1 ADD2 BAUD CME-DN01 Ustawienia prędkości transmisji 0 Ustawienia adresu MAC: system dziesiętny. BAUD 1: Zarezerw. 2: EV 3: GND 4: SG- 5: SG+ 6: Zarezerw. 7: Zarezerw. 8: Zarezerw. Wart. przełącz. Prędk. transm K ADD1 V+ Pusty CAN-H CAN-L V- Pin 1 250K 2 500K ADD2 Inne AUTO B Metoda montażu Krok1 i Krok2 pokazują jak montować moduł komunikacyjny w napędach VFD-E. Wymiary po lewej stronie podano w celach informacyjnych. Wymiary KROK 1 KROK 2 JEDN: mm(cal) Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-29 B-29

309 Dodatek B Akcesoria B Zasilanie Nie jest potrzebne dodatkowe zasilanie. Zasilanie jest dostarczane przez port RS-485, który jest wbudowany w VFD-E. 8 pinowy kabel RJ-45, który jest dostarczany razem z modułem komunikacyjnym, jest używany do połączenia portu RS-485 pomiędzy VFD-E i modułem komunikacyjnym i dostarcza odpowiednie zasilanie. Ten moduł komunikacyjny zacznie działać bezpośrednio po podłączeniu. Zapoznaj się z poniższym podrozdziałem, aby uzyskać informacje dotyczące sygnalizacji LED. B Wyświetlacz LED 1. SP: Zielona dioda LED oznacza normalną pracę, czerwona dioda LED oznacza niepoprawną pracę. 2. Module: Zielona migająca dioda LED oznacza transmisję I/O, zielona święcąca ciągle dioda LED oznacza poprawną transmisję danych I/O. Czerwona migająca dioda LED lub świecąca stale dioda LED oznacza, że komunikacja jest nieprawidłowa. 3. Network: Zielona dioda LED oznacza normalną komunikację DeviceNet, czerwona dioda LED oznacza niepoprawną komunikację. Zapoznaj się z instrukcją po szczegółowe informacje - Rozdział 5 Rozwiązywanie problemów. B.10.2 Moduł komunikacyjny LonWorks (CME-LW01) B Wprowadzenie Urządzenie CME-LW01 jest używane jako interfejs komunikacyjny pomiędzy Modbus i LonTalk. CME-LW01 musi być najpierw skonfigurowane przez narzędzie sieci LonWorks, dzięki temu może pracować w sieci LonWorks. Nie trzeba ustawiać adresu CME-LW01. B-30 Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

310 CME-LW01 Dodatek B Akcesoria Ta instrukcja przedstawia sposób instalacji i ustawienia CME-LW01 używanego do komunikacji z Delta VFD-E (wersja oprogramowania VFD-E powinna być zgodna z wymaganiami CME-LW01 wg. poniższej tabeli) przez sieć LonWorks. B Wymiary 72.2 [2.84] 59.7 [2.35] 9.5 [0.37] SP 57.3 [2.26] 34.8 [1.37] 3.5 [0.14] B Specyfikacja Zasilanie : 16-30VDC, 750mW Komunikacja: Modbus w formacie ASCII, protokół: 9600, 7, N, 2 LonTalk: topologia dowolna z FTT-10A 78 Kbps. LonTalk terminal: Zaciski 4-pinowe, średnica przewodu: AWG, długość przewodu bez izolacji: 7-8mm RS-485 port: 8 pinów z RJ-45 B Okablowanie Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-31 B-31

311 Dodatek B Akcesoria Service Pin Service LED Power LED SP LED SP CME-LW01 1: Reserved 2: EV 3: GND 4: SG- 5: SG+ 6: Reserved 7: Reserved 8: Reserved LonTalk LonTalk Definicja terminali dla systemu LonTalk Terminal Symbol Funkcja 1 Przewody w formie skrętki (skręcane parami) do połączeń w systemi LonTalk. 2 Zaciski 1 i 2 powinny być użyte jako jedna grupa, i tak samo dla zacisków 3 i B Sygnalizacja LED Występują 3 diody LED na przednim panelu CME-LW01. Jeśli komunikacja jest poprawna, zapalone są następujace diody: Power LED, SP LED powinna być zielona (czerwona dioda LED oznacza niepoprawną komunikację) i dioda Service LED powinna być wyłączona. Jeśli wyświetlanie diod LED jest inne, przejżyj instrukcję po szczegóły. B-32 Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

312 B.10.3 Moduł komunikacyjny Profibus (CME-PD01) Dodatek B Akcesoria B Wygląd panelu Przełączniki adresowe NET LED SP LED ADDH ADDL NET SP CME-PB01 RS-485 (RJ45) 1: Zarezewowane 2: EV 3: GND 4: SG- 5: SG+ 6: Zarezerwowane 7: Zarezerwowane 8: Zarezerwowane Profibus-DP Interfejs (DB9) 1. SP LED: Sygnalizuje status połączenia pomiędzy VFD-E i CME-PD NET LED: Sygnalizuje status połączenia pomiędzy CME-PD01 i PROFIBUS-DP. 3. Przełączniki adresowe: Ustawiają adres CME-PD01 w sieci PROFIBUS-DP. 4. RS-485 Interfejs (RJ45): Podłączone do VFD-E i zasila CME-PD PROFIBUS-DP Interfejs (DB9): 9-PIN złącze łączy sieć PROFIBUS-DP. 6. Soket rozszerzony: 4-PIN soket łączy sieć PROFIBUS-DP. Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-33 B-33

313 Dodatek B Akcesoria B Wymiary 72.2 [2.84] 59.7 [2.35] 3.6 [0.14] ADDH ADDL NET SP CME-PB [2.26] 34.8 [1.37] JEDN: mm(cal) B Ustawienia parametrów dla VFD-E VFD-E Prędkość transmisji 9600 RTU 8, N, 2 Źródło częstotliwości Źródło komend Pr.09.01=1 Pr.09.04=3 Pr.02.00=4 Pr.02.01=3 B Zasilanie Zasilanie CME-PD01 jest dostarczane z VFD-E. Podłącz VFD-E do CME-PD01 używając 8- pinowego kabla RJ-45, który jest dostarczony razem z CME-PD01. Po zakończeniu połączenia, CME-PD01 jest zasilane, gdy zasilanie jest podane do VFD-E. B Adres PROFIBUS CME-PD01 posiada dwa obrotowe przełączniki, używane do wyboru adresu PROFIBUS. Wartość ustawiana jest przez 2 przełączniki adresowe, ADDH i ADDL, hexadecymalnie. ADDH ustawia starsze 4 bity, a ADDL ustawia młodsze 4 bity adresu PROFIBUS. B-34 Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

314 Dodatek B Akcesoria Adres 1..0x7D Znaczenie Poprawny adres PROFIBUS 0 or 0x7E..0xFE Niepoprawny adres PROFIBUS B.10.4 CME-COP01 (CANopen) Moduł komunikacyjny CANopen CME-COP01 jest przystosowany do podłączenia modułu komunikacyjnego CANopen do napędu AC Delta VFD-E. B Profil produktu Jedn.: mm 1 Port COM Port połączenia CANopen Sygnalizacja stanu RUN Sygnalizacja błędu ERROR Sygnalizacja skanu SP (Scan Port) Przełącznik szybkości transmisji Przełącznik adresu B Specyfikacja Połączenia CANopen Interfejs Metoda transmisji Kabel transmisyjny Izolacja elektryczna Wtyk podłączalny (5.08mm) CAN 2-przewody, skrętka ekranowana 500V DC Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-35 B-35

315 Dodatek B Akcesoria Komunikacja Process Data Objects (PDO) Service Data Object (SDO) Typ Prędkość Synchronizacja wiadomości transmisji (SYNC) Stan awaryjny (EMCY) Zarządzanie siecią (NMT) Kod produktu Delta VFD-E Napęd AC 22 Typ urządz. 402 ID producenta 477 Specyfikacja środowiska Odporność zakłócenia Środowisko Drgania / odp. udarowa Certyfikaty na 10 Kbps 20 Kbps 50 Kbps 125 Kbps 250 Kbps 500 Kbps 800 Kbps 1 Mbps ESD(IEC , IEC ): 8KV rozładowanie na powietrzu EFT(IEC , IEC ): Linia zasil.: 2KV, Cyfrowe I/O: 1KV, Analogowe & Komunikacyjne I/O: 1KV Tłumiona fala oscylacji: Linia zasil.: 1KV, Cyfrowe I/O: 1KV RS(IEC , IEC ): 26MHz ~ 1GHz, 10V/m Praca: 0 C ~ 55 C (Temperatura), 50 ~ 95% (Wilgotno ść), Stopień zanieczyszczenia 2; Przechowywanie: -40 C ~ 70 C (Temperatura), 5 ~ 95% (Wilgotność) Standard: IEC1131-2, IEC (TEST Fc/IEC & IEC (TEST Ea) Standard: IEC ,UL508 B Komponenty Definicja pinów na porcie połączeniowym CANopen Aby połączyć z CANopen, użyj złącza załączonego z CME-COP01 lub innego złącza zakupionego w sklepie z okablowaniem. Pin Sygnał Zawartośc 1 CAN_GND Uziem / 0 V / V- 2 CAN_L Sygnał- 3 SHIELD Ekran 4 CAN_H Sygnał Zarezerwowane Ustawienia prędkości transmisji B-36 Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

316 Przełącznik obrotowy (BR) ustawia prędkość komunikacji sieci CANopen heksadecymalnie. Zakres ustawień: 0 ~ 7 (8 ~F są zabronione) Dodatek B Akcesoria Przykład: Jeśli chcemy ustawić prędkość komunikacji (szybkość transmisji) CME-COP01 na 500K, należy przełączyć BR na 5. Wartość BR Prędk. transm. Wartość BR Prędk. transm. 0 10K 4 250K 1 20K 5 500K 2 50K 6 800K 3 125K 7 1M D E F BR 9 A B C Ustawienia MAC ID Przełącznik obrotowy (ID_L i ID_H) ustawia ID węzła (Node-ID) sieci CANopen heksadecymalnie. Zakres ustawień: 00 ~ 7F (80 ~FF są zabronione) D E F 9 A B C ID_H ID_L D E F 9 A B C Przykład: Jeśli chcemy ustawić adres komunikacyjny CME-COP01 na 26(1AH), należy przełączyć ID_H na 1 i ID_L na A. Ustaw. przełącznika Zawartość 0 7F Poprawne ustawienia CANopen MAC ID Inne Niepoprawne ustawienia CANopen MAC ID B Opis sygnalizacji LED i rozwiązywanie problemów Są 3 diody sygnalizacyjne LED: RUN, ERROR i SP, na CME-COP01 do wyświetlania stanu komunikacji CME-COP01. Dioda RUN Status LED Stan Sygnalizacja OFF Brak zasilania Brak zasilania karty CME-COP01 Jeden błysk (Zielona) Zatrzymany CME-COP01 jest zatrzymana Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-37 B-37

317 Dodatek B Akcesoria Miganie (Zielona) Operacje wstępne CME-COP01 jest we wstępnym stanie Zielona ON Praca CME-COP01 jest w trybie pracy Czerwona ON Błąd konfiguracyjny Błąd ustawienia Node-ID lub prędkości transmisji Dioda ERROR Status LED Stan Sygnalizacja OFF Brak błędu CME-COP01 pracuje poprawnie Jeden błysk (Czerwona) Dwa błyski (Czerwona) Ostrzeżenie o osiągnięciu ograniczenia Błąd zdarzenia sterowania Co najmniej jeden licznik błedu kontrolera CANopen osiągnął lub przekroczył poziom ostrzeżenia (za dużo ramek błędów) Wystąpiło zdarzenie ochrony lub taktowania Czerwona ON Bus-OFF Kontroler CANopen jest bus-off Dioda SP Status LED Stan Sygnalizacja OFF Brak zasilania Brak zasilania karty CME-COP01 Miganie LED (Czerwona) Czerwona ON Miganie LED (Zielona) Sprawdź błąd CRC Błąd połączenia/ Brak połączenia CME-COP01 zwraca kod błędu Sprawdź ustawienia komunikacyjne w napędach VFD-E (19200,<8,N,2>,RTU) 1. Sprawdź czy połączenie pomiędzy napędem VFD-E i kartą CME- COP01 jest poprawne 2. Ponownie okabluj połączenia VFD- E i upewnij się że okablowanie jest poprawne Sprawdź program PLC, upewnij się, że index i sub-index są poprawne Zielona ON Stan normalny Komunikacja jest poprawna LED Opis Stan Opis LED ON LED OFF Ciągle ON Ciągle OFF B-38 Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

318 Dodatek B Akcesoria Miganie LED Miga, ON na 0.2s i OFF na 0.2s LED jeden błysk ON na 0.2s i OFF na 1s LED dwa błyski ON na 0.2s OFF na 0.2s, ON na 0.2s i OFF na 1s B.11 Szyna DIN B.11.1 MKE-DRA Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-39 B-39

319 Dodatek B Akcesoria B.11.2 MKE-DRB B.11.3 MKE-EP EMC płyta uziemiająca dla przewodów ekranowanych C złącze Dwa otwory na pasek 1 Dwa otwory na pasek 2 B-40 Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

320 Dodatek B Akcesoria B.12 Filtr EMI Aby spełnić normy EN system napędu o zmiennej prędkości- część 3: wymagania EMC i metody testów, kategorie C1, C2 i C3. Użytkownik może wybrać odpowiedni filtr wg. poniższej tabeli. 1-faza/ 3-fazy 1-faza 3-fazy Napięcie 230V 460V HP Napęd AC Konstr Filtr Deltron C3 C2 C VFD002E21A A 0.5 VFD004E21A A MDF16 50m 50m 50m 1 VFD007E21A A 2 VFD015E21A B MDF25 50m 50m Fail* 3 VFD022E21A B 0.5 VFD004E43A A 1 VFD007E43A A KMF306A 50m 50m 50m 2 VFD015E43A A 3 VFD022E43A B KMF318A 50m 50m 50m 5 VFD037E43A B 7.5 VFD055E43A C 10 VFD075E43A C KMF325A 75m 50m 50m 15 VFD110E43A C UWAGA: Dla modelu VFD022E21A, użyj filtru MIF z kategorii C1. Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-41 B-41

321 Dodatek B Akcesoria Instalacja Wszystkie urządzenia elektryczne, wliczając w to napęd AC, generują wysoko/nisko częstotliwościowe zakłócenia i powodują interferencję z otaczającymi urządzeniami poprzez radiację lub przewodzenie podczas pracy. Używając prawidłowo zainstalowanego filtru EMI, większość interferencji może zostać wyeliminowana. Zalecane jest używanie filtrów EMI firmy DELTA EMI aby uzyskać najlepszą wydajność eliminacji interferencji. Zapewniamy, że spełnia on poniższe standardy, gdy napęd AC i filtr EMI są zainstalowane i okablowane wg. niniejszej instrukcji: EN EN : 1996 EN55011 (1991) Class A Group 1 Zalecenia ogólne 1. Filtr EMI i napęd AC powinny być zainstalowane na tej samej płycie. 2. Zainstaluj napęd AC w ślad za filtrem EMI lub zainstaluj filtr EMI możliwie jak najbliżej napędu AC. 3. Zastosuj możliwe najkrótsze okablowanie. 4. Metalowa płytka powinna być uziemiona. 5. Pokrywa filtru EMI i napędu AC lub uziemienia powinna być przymocowana do metalowej płytki a powierzchnia styku powinna być możliwie jak największa. Zalecenia i dobór odpowiednich przewodów silnikowych Nieprawidłowa instalacja i dobór okablowania silnika wpływa na wydajność filtru EMI. Upewnij się, że wypełniasz poniższe zalecenia podczas doboru okablowania silnika. 1. Używaj przewodów ekranowanych (podwójne ekranowanie jest najlepsze). 2. Ekranowanie na obu końcach przewodu silnika powinno być uziemione na minimalnej długości z maksymalną powierzchnią styku. 3. Usuń wszelką farbę na obejmie metalowej aby zapewnić dobry styk uziemienia pomiędzy płytą a ekranem. B-42 Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

322 Dodatek B Akcesoria Usuń całą farbę z pola obejmy aby zapewnić kontakt z uziemioną płytą i ekranowaniem. obejma płyta z uziemieniem Obejma na obu końcach Obejma na jednym końcu Długość przewodów silnikowych Gdy silnik jest sterowany przez napęd AC o typie PWM, zaciski silnika są poddawane falom napięcia (przepięciom) ze względu na przetwarzanie napędu AC i pojemność przewodów. Gdy przewody silnika są bardzo długie (szczególnie dla serii 460V), fale napięcia mogą zmniejszyć jakość izolacji. Aby temu zapobiec, przestrzegaj poniższych zaleceń: Użyj silnika z ulepszoną izolacją. Podłącz dławik wyjściowy (opcjonalny) do zacisków wyjściowych napędu AC. Długość przewodów pomiędzy napędem AC a silnikiem powinna być możliwie jak najkrótsza (10 do 20 m lub mniej) Dla modeli 7.5hp/5.5kW i wyżej: Poziom izolacji silnika 1000V 1300V 1600V Napięcie wej. 460VAC 66 ft (20m) 328 ft (100m) 1312 ft (400m) Napięcie wej. 230VAC 1312 ft (400m) 1312 ft (400m) 1312 ft (400m) Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 B-43 B-43

323 Dodatek B Akcesoria Gdy używany jest przekaźnik termiczny O/L zabezpieczający silnik, pomiędzy silnikiem a napędem AC, może to powodować uszkodzenia (szczególnie dla serii 460V), nawet jeśli długość przewodu silnika wynosi tylko 50m lub mniej. Aby temu zapobiec, użyj dławika AC i/lub zmniejsz częstotliwość nośną (Pr częstotliwość nośna PWM). Nigdy nie podłączaj kondensatorów prowadzących fazy lub tłumików przepięć do zacisków wyjściowych napędu AC. Jeśli długość jest za duża, pojemność resztkowa pomiędzy przewodami wzrośnie i może powodować przebicia. Aktywuje to zabezpieczenie przetężeniowe, zwiększy przebicie natężenia i powoduje brak poprawnośći wyświetlania natężenia. W najgorszym przypadku może prowadzić do uszkodzenia napędu AC. Jeśli do napędu AC podłączono więcej niż jeden silnik, całowita długość okablowania jest sumą długości okablowania od napędu AC do każdego z silników. B-44 Wersja paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

324 Dodatek C Jak dobrać prawidłowy napęd AC Wybór prawidłowego napędu AC dla danej aplikacji jest bardzo ważny i ma duży wpływ na żywotność samego napędu. Jeśli moc napędu AC jest za duża, nie może on zaoferować pełnej ochrony silnika i może on ulec uszkodzeniu. Jeśli moc napędu AC jest za mała, nie może on zaoferować wymaganej wydajności i napęd AC może zostać uszkodzony na skutek przeciążania. Dobór napędu AC poprzez wybranie napędu o takiej samej mocy jak moc znamionowa silnika jest rozwiązaniem najprostszym, jednakże w tym przypadku wymagania aplikacji użytkownika mogą nie zostać całkowicie zrealizowane. Konstruktor powinien rozważyć wszystkie czynniki, wliczając w to typ obciążenia, prędkość przy obciążeniu, charakterystykę obciążenia, tryb sterowania, znamionowy prąd, prędkość i moc oraz zmiany mocy obciążenia. Poniższa tabela przedstawia czynniki, które należy brać pod uwagę, w zależności od wymagań. Typ obciążenia Prędkość przy obciążeniu i char. momentu obrotowego Charakterystyka obciążenia Lp. Obciąż. tarciem i ciężarem Obciąż. płynne (lepkie) Bezwładność obciążenia Obciąż. z przeniesienem mocy Stały moment obrotowy Stałe wyjście Zmniejszony moment obr. Zmniejszone wyjście Stałe obciążenia Obciążenia nagłe Powtarzalne obciążenia Duży startowy moment obr. Mały startowy moment obr. Charakterystyka prędkość i momentu obr. Specyfikacja powiązana Wymogi czasowe Przeciążenie Startowy moment obrot. Praca ciągła, praca krótkotrwała Długa praca przy średniej/małej prędkości Maksymalny prąd wyjściowy (chwilowe) Stały prąd wyjściowy (ciągłe) Max. częstotliwość, bazowa częstotliwość Moc transformatora zasilającego lub procentowa impedancja Fluktuacja napięcia i asymetria napięcia zas., zabezpieczenie pojedynczej fazy Częstotliwość Tarcie mechaniczne, luzy w okablowaniu Modyfikacja cyklu obciążenia Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 C-1

325 Dodatek BC Jak dobrać napęd AC C.1 Wzory na obliczenie mocy 1. Gdy napęd AC steruje jednym silnikiem Moc przy starcie powinna być 1.5x mniejsza niż znamionowa moc napędu AC Moc przy starcie= 2 k N GD N T 1.5 pojemnosc _ napedu _ AC( kva) 973 cos + L 375 t η ϕ A 2. Gdy napęd AC steruje więcej niż jednym silnikiem 2.1 Moc przy starcie powinna być mniejsza niż znamionowa moc napędu AC Czas przyspieszania 60 sekund Moc przy starcie= k N η cos n s [ nt + ns( ks 1) ] = PC1 1 + ( ks 1) 1.5 moc _ napedu_ AC( kva) ϕ nt Czas przyspieszania 60 sekund Moc przy starcie = k N η cosϕ n nt s [ nt + ns( ks 1) ] = PC1 1+ ( ks 1) moc_ napedu _ AC( kva) 2.2 Natężenie prądu powinno być mniejsze niż prąd znamionowy napędu AC (A) Czas przyspieszania 60 sekund n T + 1 n n S IM + ks prad _ znamionowy _ napedu _ AC( A) T Czas przyspieszania 60 sekund n T + 1 n n S IM + ks 1 prad _ znamionowy _ napedu _ AC( A) T C-2 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

326 Dodatek BC Jak dobrać napęd AC 2.3 Gdy pracuje w sposób ciągły Wymagania mocy obciążenia powinny być mniejsze niż moc napędu AC (kva) Wymagania mocy obciążenia= k PM moc _ napedu _ AC( kva) η cosϕ Moc silnika powinna być mniejsza niż moc napędu AC k 3 V M IM 10 3 moc_ napedu_ AC( kva) Natężenie prądu powinno być mniejsze niż prąd znamionowy napędu AC (A) Opis symboli k IM prad _ znamionowy _ napedu _ AC( A) P M : Moc na wale silnika przy obciążeniu(kw) η : Sprawność silnika (normalnie około 0.85) cos ϕ : Współczynnik mocy silnika (normalnie około 0.75) V M : Napięcie znamionowe silnika (V) I M : Prąd znamionowy silnika (A) k : Współczynnik korekcyjny obliczany ze współczynn. zniekształceń prądu ( , zależnie od metody PWM) P C1 : Ciągła moc silnika (kva) k S n T n S : Prąd rozruchu/prąd znamionowy silnika : Liczba silników połączonych równolegle : Liczba jednocześnie uruchamianych silników 2 GD : Całkowita bezwładność (GD 2 ) przenoszona do wału silnika (kg m 2 ) T L t A N : Moment obrotowy przy obciążeniu : Czas przyspieszania silnika : Prędkość silnika Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 C-3

327 Dodatek BC Jak dobrać napęd AC C.2 Zalecenia ogólne Uwagi przy doborze 1. Gdy napęd AC jest podłączony bezpośrednio do transformatora zasilania o dużej mocy (600kVA lub więcej) lub włączony jest kondensator ładujący, mogą wystąpić nagłe piki prądu w obwodzie wejściowym zasilania i sekcja napędu AC może zostać uszkodzona. Aby temu zapobiec, użyj dławika wejściowego AC (opcja) przed głównym wejściem napędu AC aby zredukować natężenie prądu i zapewnić stabilność zasilania. 2. Gdy używany jest silnik specjalny lub gdy pojedynczy napęd AC steruje kilkoma silnikami połączonymi równolegle, wybierz prąd znamionowy napędu AC 1.25x(Suma prądów znamionowych silników). 3. Charakterystyki rozruchu i przyspieszania/hamowania silnika są ograniczane przez znamionowy prąd i ochronę przed przeciążeniem napędu AC. W porównaniu do silników podłączonych bezpośrednio do sieci, niższy startowy moment obrotowy w układzie z napędem AC jest oczekiwany. Jeśli wymagany jest wyższy moment obrotowy (windy, mieszadła, obrabiarki itp.) użyj napęd AC o większej mocy lub zwiększ moce zarówno silnika jak i napędu AC. 4. Gdy wystąpi błąd napędu AC, obwód zabezpieczający będzie aktywowany i wyjścia napędu AC zostaną odłączone. Wtedy silnik zwalnia wybiegiem do zatrzymania. Aby uzyskać stop awaryjny, potrzebny jest zewnętrzny hamulec mechaniczny aby szybko zatrzymać silnik. Uwagi przy ustawianiu parametrów 1. Napęd AC może być napędzany z częstotliwością wyjściową do 400Hz (dla niektórych modeli mniej) z panelu cyfrowego. Błędne ustawienie może skutkować niebezpiecznymi sytuacjami. Dla bezpieczeństwa szczególnie zalecane jest użycie funkcji górnego ograniczania częstotliwości. 2. Wysokie napięcia pracy hamulca DC i długie czasy pracy (przy niskiej częstotliwości) mogą powodować przegrzanie silnika. W takim przypadku, zalecane jest zewnętrzne chłodzenie silnika. 3. Czasy przyspieszania/hamowania silnika zależą od znamionowego momentu obrotowego silnika, momentu obrotowego silnika obciążonego i bezwładności obciążenia. C-4 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

328 Dodatek BC Jak dobrać napęd AC 4. Jeśli aktywna jest funkcja ochrony przed blokadami, czasy przyspieszania/hamowania będą automatycznie wydłużone do długości, którą może obsłużyć napęd AC. Jeśli silnik musi zwalniać z określonym czasem z dużą bezwładnością obciążenia, który nie może być obsłużony przez napęd AC w wymaganym czasie, należy użyć zewnętrzny rezystor hamujący oraz/lub jednostkę hamującą, zależenie od modelu, (tylko aby skrócić czas hamowania) lub zwiększyć moc silnika i napędu AC. C.3 Jak wybrać odpowiedni silnik Silnik standardowy Przy używaniu napędu AC do sterowania standardowym 3-fazowym silnikiem indukcyjnym, należy brać pod uwagę poniższe zalecenia: 1. Straty energii są większe niż dla silników obciążonych falownikiem. 2. Niedopuszczalna jest praca silnika z niską prędkością przez dłuższy czas. W takich warunkach, temperatura silnika może wzrosnąć powyżej wartości znamionowej ze względu na ograniczony strumień powietrza produkowany przez wentylator silnika. Należy wtedy rozważyć zastosowanie dodatkowego zewnętrznego chłodzenia. 3. Gdy silnik standardowy pracuje z małą prędkością przed dłuższy czas, należy zmniejszyć obciążenie wyjściowe. 4. Tolerancja obciążenia standardowego silnika przedstawiona jest poniżej: Cykle obciążenia 25% 40% 60% 100 moment (%) ciągłość Częstotliwość (Hz) 5. Jeśli przy niskiej prędkości wymaga się 100% ciągłego momentu obrotowego, może być konieczne użycie specjalnego silnika z falownikiem. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 C-5

329 Dodatek BC Jak dobrać napęd AC 6. Równowaga dynamiczna silnika i wytrzymałość wirnika powinny być brane pod uwagę podczas pracy z prędkościami przekraczającymi prędkość znamionową (60Hz) standardowego silnika. 7. Charakterystyka momentu obrotowego silnika zmienia się, gdy zamiast zasilania sieciowego, silnik jest napędzany poprzez napęd AC. Sprawdź charakterystykę obciążenia momentu obrotowego maszyny, która będzie podłączana do silnika. 8. Ze względu na wysoką częstotliwość nośną sterowania PWM dla serii VFD, należy zwrócić uwagę na poniższe problem z drganiami silnika: Rezonansowe drgania mechaniczne: należy użyć gumowych elementów tłumiących drgania na urządzeniach ze zmienną prędkością. Niewyrównoważenie silnika: specjalną uwagę należy poswięcić pracy przy częstotliwości 50 lub 60 Hz i wyższej. Aby zapobiec rezonansom, użyj pomijania częstotliwości. 9. Wentylator silnika będzie bardzo hałasował gdy prędkość silnika przekroczy 50 lub 60Hz. Silniki specjalne: 1. Silnik o zmiennej biegunowości (Dahlandera): Prąd znamionowy jest inny niż dla silników standardowych. Sprawdź przed uruchomieniem pracy i ostrożnie dobierz moc napędu AC. Przed zmianą biegunów należy najpierw zatrzymać silnik. Jeśli podczas pracy nastąpi przetężenie lub napięcie regeneracyjne jest zbyt duże, należy zezwolić na hamowanie wybiegiem do zatrzymania silnika. 2. Silnik zatapialny: Prąd znamionowy jest wyższy niż dla standardowych silników. Sprawdź przed uruchomieniem pracy i ostrożnie dobierz moc napędu AC. Przy zastosowaniu długich przewodów pomiędzy napędem AC i silnikem, dostępny moment obrotowy silnika będzie zredukowany. 3. Silnik zabezpieczony przed wybuchem (Ex): Musi być zainstalowany w bezpiecznym miejscu a okablowanie powinno spełniać wymagania (Ex). Napędy AC Delta nie są przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (Ex) ze specjalnymi wymaganiami. 4. Silnik z przekładnią redukcyjną: C-6 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

330 Dodatek BC Jak dobrać napęd AC Metoda smarowania przekładni redukcyjnej i zakres prędkości dla pracy ciągłej będą różnie w zależności od producenta. Funkcja smarowania przy długiej pracy z niskimi prędkościami i dużymi prędkościami powinna być szczegółowo dopasowana. 5. Silnik synchroniczny: Prąd znamionowy i prąd rozruchowy są wyższe niż dla silników standardowych. Sprawdź przed uruchomieniem pracy i ostrożnie dobierz moc napędu AC. Gdy napęd AC steruje więcej niż jednym silnikiem, należy zwrócić uwagę na rozruch i zmiany silnika. Mechanizm przenoszenia mocy Należy zwrócić uwagę na zmniejszone smarowanie przy pracy silnika z przekładnią redukcyjną, pasami, łańcuchami itp. przez dłuższy okres czasu przy niskich prędkościach. Przy prędkościach 50/60Hz i wyższych mogą nastąpić zmniejszenie żywotności, hałas i drgania. Charakterystyka momentu obrotowego silnika sterowanego przez napęd AC i zasilanego z sieci może być różna. Poniżej przedstawiono charakterystyki moment obrotowy-prędkość standardowego silnika (4- bieguny, 15kW): Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 C-7

331 Dodatek BC Jak dobrać napęd AC moment (%) Napęd AC 60 seconds sekund moment (%) Silnik 60 sekund Częstotliwość (Hz) Częst. bazowa: 60Hz V/F dla 220V/60Hz Czętotliwość (Hz) Częst. bazowa: 60Hz V/F dla 220V/60Hz moment (%) sekund sekund moment (%) Częst. bazowa: 50Hz V/F dla 220V/50Hz Częstotliwość (Hz) Częst. bazowa: 50Hz V/F dla 220V/50Hz C-8 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

332 Ta strona celowo została zostawiona pusta. Dodatek BC Jak dobrać napęd AC Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 C-9

333

334 Dodatek D Jak używać funkcji PLC Funkcja ta NIE dotyczy modeli VFD*E*C. D.1 Przegląd PLC D.1.1 Wprowadzenie Funkcja PLC wbudowana w VFD-E udostępnia następujące komendy: WPLSoft, komendy podstawowe i komendy aplikacji. Metody pracy są takie same jak dla sterowników PLC Delty serii DVP. D.1.2 Edytor schematów drabinkowych WPLSoft WPLSoft jest oprogramowaniem edycyjnym przeznaczonym dla serii Delta DVP-PLC i serii VFD-E dla systemu WINDOWS. Poza podstawowym programowaniem PLC i podstawowymi funkcjami edycji system WINDOWS, takimi jak wytnij, wklej, kopiuj, wielookienkowość, WPLSoft udostępnia także możliwość wprowadzania komentarzy w języku angielskim/chińskim i inne funkcje specjalne (np. edycja rejestru, ustawienia odczytu danych, zapis plików, monitorowanie i ustawianie styków itp.). Wymagania systemowe dla programu WPLSoft: Pozycja System operacyjny CPU Windows 95/98/2000/NT/ME/XP Pentium 90 i wyżej Wymagania systemowe Pamięć Dysk twardy Monitor Mysz Drukarka Port RS-232 Stosow. w modelach 16MB i więcej (32MB i więcej jest zalecane) Pojemność: 50MB i więcej CD-ROM (dla instalacji WPLSoft) Rozdzielczość: , 16 kolorów i więcej, Zaleca się ustawić rozdzielczość system Windows na Standardowe myszki zgodne z systemem Windows Drukarka ze sterownikami do system Windows Przynajmniej jeden port od COM1 do COM8 podłączony do PLC Wszystkie modele Delta z serii DVP-PLC i serii VFD-E. Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 D-1

335 Dodatek D Jak używać funkcji PLC D.2 Uruchamianie D.2.1 Kroki uruchamiania i wykonywania PLC Funkcje PLC należy wprowadzać wg. poniższych pięciu kroków: 1. Przełącz tryb na PLC2 dla funkcji download/upload programu: 1. Przejdź do ekranu PLC0 naciskając klawisz MODE 2. Zmień tryb na PLC2 naciskając klawisz UP a następnie klawisz ENTER aby zatwierdzić wybór 3. Jeśli się udało, na wyświetlaczu pojawi się napis END i nastąpi powrót do PLC2 po jednej lub dwóch sekundach. Disable Run PLC Read/write PLC program into AC drives Nie należy przejmować się ostrzeżeniami PLC, takimi jak PLod, PLSv i PldA, przed wgraniem programu do VFD-E. 2. Połączenie: Połącz port RJ-45 napędu AC do komputera przez konwerter RS485-RS232. RS Uruchom program. Status PLC zawsze będzie PLC2, nawet jeśli napęd AC jest wyłączony. Są trzy możliwości sterowania PLC: A. Wybrany tryb PLC1 : wykonaj program PLC. B. Wybrany tryb PLC2 : wykonaj/zatrzymaj program PLC używając programu WPL. C. Po ustawieniu wejściowych zacisków wielofunkcyjnych (MI3 do MI9) na 23 (RUN/STOP PLC), wyświetli się PLC1 dla wykonania programu PLC gdy zaciski są ON. Wyświetli się PLC0 aby zatrzymać program PLC gdy zaciski są OFF. D-2 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14

336 Dodatek DD jak używać funkcji PLC Gdy zaciski zewnętrzne są ustawione na 23 i są w stanie ON, nie można użyć panelu do zmiany trybu PLC. Co więcej, gdy trybem jest PLC2, nie można wykonać programu PLC przez zaciski zewnętrzne. Gdy zasilanie jest włączone po jego wyłączeniu, statusem PLC będzie PLC1. 4. Gdy jesteś w trybie PLC2, pamiętaj aby zmienić go na PLC1 po zakończeniu tworzenia programu aby zapobiec dalszej modyfikacji programu PLC przez osoby nieuprawnione. Gdy zaciski wyjściowe/wejściowe (MI1~MI9, Przekaźnik 1~ Przekaźnik 4, MO1~MO4) są użyte w programie PLC, nie mogą być one użyte w innych miejscach. Na przykład, gdy Y0 jest aktywowane w programie PLC, odpowiednie zaciski wyjściowe przekaźnikowe (RA/RB/RC) będą używane. W takim przypadku, ustawienia parametru będa niepoprawne, ponieważ zaciski są używane przez PLC. Odpowiednie punkty wejściowe PLC dla MI1 do MI6 to X0 do X5. Gdy dodana jest karta rozszerzeń, rozszerzone punkty wejściowe będą numerowane od X06 a punkty wyjściowe od Y2 jak pokazano w Rozdziale D.2.2. D.2.2 Tabela referencyjna urządzeń Urządzenie ID Zaciski napędu AC Karta 3wej/3wyj (EME-D33A) X MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI MI7 MI8 MI9 Wersja Paź. 2009, 07EE, SW--PW V1.14/CTL V2.14 D-3

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Falownik TECO E510. Skrócona instrukcja obsługi

Falownik TECO E510. Skrócona instrukcja obsługi Falownik TCO 510 Skrócona instrukcja obsługi Strona 2 z 12 Przewodnik ten ma pomóc w zainstalowaniu i uruchomieniu falownika oraz sprawdzeniu poprawnego działania jego podstawowych funkcji. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

AMD-E. Przemiennik Częstotliwości. 0.75 kw 11kW. 0.4 kw 2.2 kw. Zasilanie 3 x 400 V AC. Zasilanie 1 x 230 V AC. Numer edycji: 01/2009

AMD-E. Przemiennik Częstotliwości. 0.75 kw 11kW. 0.4 kw 2.2 kw. Zasilanie 3 x 400 V AC. Zasilanie 1 x 230 V AC. Numer edycji: 01/2009 AMD-E Przemiennik Częstotliwości 0.75 kw 11kW Zasilanie 3 x 400 V AC 0.4 kw 2.2 kw Zasilanie 1 x 230 V AC Numer edycji: 01/2009 Toruń www.acontrol.com.pl Informacje ogólne Producent nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Wysokowydajmy/Elastyczny/Mikro napęd do silników AC

Instrukcja Obsługi Wysokowydajmy/Elastyczny/Mikro napęd do silników AC Instrukcja Obsługi Wysokowydajmy/Elastyczny/Mikro napęd do silników AC Wstęp Dziękujemy za wybór wysokowydajnych, wektorowych przemienników częstotliwości Delta Electronics serii VFD-E. Przemienniki rodziny

Bardziej szczegółowo

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7 Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7 PowerFlex 700AFE Hamowanie regeneracyjne Mniej harmonicznych Poprawiony współczynnik mocy Możliwość redukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600

Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Przemienniki częstotliwości serii SY 8000 i SY 6600 Ogólna specyfikacja SY Sanyu Electronics Equipment Co. Ltd oferuje przemienniki do zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu. Ogólna specyfikacja SY

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości Seria VFD-EL. Katalog. www.induprogress.pl. Kompaktowe i wielofunkcyjne

Przemienniki częstotliwości Seria VFD-EL. Katalog. www.induprogress.pl. Kompaktowe i wielofunkcyjne InduProgress Delta Industrial Automation Oficjalny dystrybutor firmy Delta Electronics w Polsce ul. Trakt Lubelski 404 04-667 Warszawa Tel: +48 22 290-31-78 Fax: +48 22 290-31-78 w. 6 Seria VFD-EL www.induprogress.pl

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC i Poradnik montażu Micro OPLC 6 wejść cyfrowych, 4 wyjścia przekaźnikowe 6 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 6 wyjść przekaźnikowych Przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Falownik VZ1000 Omron

Falownik VZ1000 Omron Falownik VZ1000 Omron Wyższa wydajność, lepsza jakość, mniejsze rozmiary Wektorowa regulacja prądu Wysoki początkowy moment obrotowy (200% / 0,5 Hz) Zakres regulacji prędkości 1:100 Dwa tryby pracy ND

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE PL I48 PL GB 0202 AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE UWAGA! W celu uniknięcia uszkodzeń i zagrożenia urządzenia te muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT,

Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT, Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT, 4 wejściami optoizolowanymi i dwoma wyjściami przekaźnikowymi. P.P.H.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn LWBM-3 Falownikowy układ napędowy Instrukcja do ćwiczenia Opracował:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika V E2B. Moduł wejść/wyjść Snap

Instrukcja użytkownika V E2B. Moduł wejść/wyjść Snap Instrukcja użytkownika V200-18-E2B Moduł wejść/wyjść Snap V200-18-E2B jest wpinany bezpośrednio do tylnej ścianki sterownika Unitronics OPLC, tworząc samowystarczalną jednostkę PLC z lokalną konfiguracją

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości Seria VFD-E. Katalog. Kompaktowe i wielofunkcyjne. Oficjalny dystrybutor firmy Delta Electronics w Polsce

Przemienniki częstotliwości Seria VFD-E. Katalog. Kompaktowe i wielofunkcyjne. Oficjalny dystrybutor firmy Delta Electronics w Polsce InduProgress Delta Industrial Automation Oficjalny dystrybutor firmy Delta Electronics w Polsce ul. Trakt Lubelski 404 04-667 Warszawa NIP: PL 952-208-72-81 REGON: 142303087 Tel: +48 22 290-31-78 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SMC104

Instrukcja obsługi SMC104 Instrukcja obsługi SMC104 Sterownik silnika krokowego o prądzie do 3,8A P.P.H. WObit E.J.K. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 Tel. 61 22 27 422 Fax. 61 22 27 439 wobit@wobit.com.pl http://www.wobit.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU

Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU 1. Informacje odnośnie bezpieczeństwa. Montaż, instalacja, podłączenie elektryczne oraz odbiór powinien być

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

AMD-E. Przemiennik Częstotliwości. 0.75 kw 11kW. 0.4 kw 2.2 kw. Zasilanie 3 x 400 V AC. Zasilanie 1 x 230 V AC. Numer edycji: 01/2009

AMD-E. Przemiennik Częstotliwości. 0.75 kw 11kW. 0.4 kw 2.2 kw. Zasilanie 3 x 400 V AC. Zasilanie 1 x 230 V AC. Numer edycji: 01/2009 AMD-E Przemiennik Częstotliwości.75 kw 11kW Zasilanie 3 x 4 V AC.4 kw 2.2 kw Zasilanie 1 x 23 V AC Numer edycji: 1/29 Toruń www.acontrol.com.pl Wstęp Dziękujemy za wybór przemiennika częstotliwości Apator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE 1 OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY URZĄDZEŃ STEROWANIA NAPĘDÓW 87-100 Toruń, ul.batorego 107 tel. (056) 6234021 do 6234025 fax (056) 6234425, 6232535 E-mail:

Bardziej szczegółowo

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O 3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O SmartStix I/O są układami wejść/wyjść oddalonych przeznaczonych do rozbudowy wszystkich sterowników Horner APG wyposażonych w port

Bardziej szczegółowo

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Seria EDC: moc 0.2 kw 0.75 kw. sterowanie pozycją - wyświetlacz (tylko w serii EDB) - edycja parametrów, alarmy - wejścia cyfrowe i analogowe, wyjścia cyfrowe - kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 1 SCHEMAT POŁĄCZEŃ Vo P4 P5 VR V1 CM I AM O O O O O O O 30A 30B 30C MO EX P24 P1 P2 CM P3 O O O O O O O O O O LISTWA P1 P2 P3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

EVD*200 sterownik elektronicznego zaworu rozprężnego (krokowy dwubiegunowy)

EVD*200 sterownik elektronicznego zaworu rozprężnego (krokowy dwubiegunowy) EVD*200 sterownik elektronicznego zaworu rozprężnego (krokowy dwubiegunowy) Dziękujemy za Twój wybór. Ufamy, że będziesz z niego usatysfakcjonowany. Sterownik sieciowy plan dla elektronicznych zaworów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18. Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18. Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18 Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10 6 wejść cyfrowych, 4 wyjścia tranzystorowe JZ20-T18/JZ20-J-T18 6 wejść

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION 6.4 WZMACNIACZE Wzmacniacz naleŝy dobrać tak, aby był kompatybilny pod względem mocy, ze sterowanym przez niego silnikiem. Numery katalogowe wzmacniaczy Nr katalogowy Moc Zasilanie IC800VMA012 100 W 1-fazowe

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

GE Consumer & Industrial Power Protection VAT200 ED.05. Mini przemiennik częstotliwości. Wszystko pod kontrolą

GE Consumer & Industrial Power Protection VAT200 ED.05. Mini przemiennik częstotliwości. Wszystko pod kontrolą GE Consumer & Industrial Power Protection VAT00 ED.05 Mini przemiennik częstotliwości Wszystko pod kontrolą VAT00 VAT 00 jest przemiennikiem częstotliwości do płynnej regulacji prądkości silników prądu

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie... 2 2. Zestaw sterownika... 2 3. Dane techniczne... 2 4. Kod wykonań... 3

Bardziej szczegółowo

Zasilacz SITOP, 10A, 1/2-fazowy

Zasilacz SITOP, 10A, 1/2-fazowy Zasilacz SITOP, 5A, 1/2-fazowy Zasilacz SITOP, 10A, 1/2-fazowy 6EP1 333-3BA00 6EP1 334-3BA00 Instrukcja obsługi SIEMENS AG ÖSTERREICH, 03.2010 1/5 Zasilacz SITOP, 5A/10A 1/2-fazowy Zasilacz SITOP, 5A,

Bardziej szczegółowo

Standardowe. właściwości porównanie konfiguracji Opis ic5 ig5 is5 ih

Standardowe. właściwości porównanie konfiguracji Opis ic5 ig5 is5 ih tandardowe & właściwości porównanie konfiguracji Opis ic5 ig5 i5 ih Obudowa IP IP EMA1 Dane znamionowe Jednofazowe,4 ~, kw,4 ~ 1,5kW Trójfazowe,4 ~ 4kW,75 ~ 75kW 3 ~ 8kW Ze stałym momentem Ze zmiennym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250

INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250 APAR - BIURO HANDLOWE 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 Tel. 22 853-48-56, 22 853-49-30, 22 101-27-31 E-mail: automatyka@apar.pl Internet: www.apar.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250 wersja bez wyświetlacza wersja

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO PWS-150RB-xx 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB-xx SPBZ jest

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Przemysłowych Systemów Cyfrowych Kierunek studiów: ED Przedmiot: Przemysłowe systemy cyfrowe

Bardziej szczegółowo

- INSTRUKCJA OBSŁUGI

- INSTRUKCJA OBSŁUGI - INSTRUKCJA OBSŁUGI Heavy Duty Multimach CANopen zapewnia łączność wyspy HDM z siecią CANopen. Moduły są zgodne z CiA DS 40, zapewniają funkcje diagnostyczne, a konfiguracji podlega 6 wyjść lub 6 wyjść+8

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE

KOMPAKTOWE PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE Przekaźniki półprzewodnikowe KOMPAKTOWE PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE Seria G3_ niezawodne łączenie i przełączanie Przełączające przekaźniki półprzewodnikowe (SSR) firmy Omron przeznaczone są do montażu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SMC108 Wysokonapięciowy sterownik silnika krokowego o prądzie do 8A

Instrukcja obsługi SMC108 Wysokonapięciowy sterownik silnika krokowego o prądzie do 8A Instrukcja obsługi SMC108 Wysokonapięciowy sterownik silnika krokowego o prądzie do 8A P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy tel. 48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI V6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI V6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI V6 10k (L) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1. Zasady bezpieczeństwa Proszę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERA W OBUDOWIE KOPUŁOWEJ IN-965N IN-966IRN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RM 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RM jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA STRONA 18-2 Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA Tylko do baterii ołowiowo-kwasowych, do 150Ah wartości znamionowej. Znamionowy prąd wyjścia: 3A, 6A, 12A przy 12VDC 2.5, 5A, 10A przy 24VDC. Ochrona na wejściu i wyjściu.

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Dodatek A. Podręcznik użytkownika. Pulpit sterowniczy RC-03

Dodatek A. Podręcznik użytkownika. Pulpit sterowniczy RC-03 Dodatek A Podręcznik użytkownika Pulpit sterowniczy RC-03 Numer edycji: 01/2017 Dodatek A Informacje ogólne Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niewłaściwej instalacji,

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo