WIRTUALIZACJA WYTWARZANIA MODELI ODLEWNICZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIRTUALIZACJA WYTWARZANIA MODELI ODLEWNICZYCH"

Transkrypt

1 6/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN WIRTUALIZACJA WYTWARZANIA MODELI ODLEWNICZYCH ST. M. DOBOSZ 1 Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza ul. Reymonta 23, Kraków, Polska STRESZCZENIE Wysokie wymogi jakościowe współczesnego odlewnictwa, zmuszają do coraz większego wsparcia wytwarzania modeli odlewniczych nowoczesną techniką ich projektowania oraz wykonawstwa. Dotyczy to także metod odlewania precyzyjnego a w tym technologii wytapianych modeli. Artykuł prezentuje nową metodę komputerowego wspomagania tych procesów przy użyciu techniki szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping) z wykorzystaniem techniki nakrapiania wtryskowego DODJET. Key words: Rapid prototyping,lost wax process 1. RAPID PROTOTYPING I JEGO ODMIANY Produkcja bardzo drobnych, precyzyjnych odlewów o charakterze przemysłowym a także artystycznym - w tym jubilerskim - wymaga specjalistycznych metod takich jak: metoda wytapianych modeli, metoda form gipsowych czy metoda Shawa. Gwarantują one wysoką dokładność wymiarową rzędu +/-0.08 do +/- 0,13mm i bardzo wysoką gładkość powierzchni rzędu 3,2 do 0,8µm. W ostatnim okresie procesy wykonywania modeli są uzupełniane komputerowym wspomaganiem. Jednym z jego najnowocześniejszych elementów jest metoda szybkiego prototypowania - Rapid Prototyping [1-5]. Metoda ta polega na zaprojektowaniu kształtu przedmiotu w systemie 3D, przy użyciu oprogramowania typu CAD/CAM. Następnie sygnał jest wysyłany do urządzenia, które różnymi technikami wykonuje ostateczną wersję modelu. W większości metod Rapid 1 prof. nadzw.dr hab. inż., 69

2 Prototyping tworzenie modelu fizycznego polega na dodawaniu materiału, w przeciwieństwie do klasycznych metod, gdzie nadmiar materiału jest usuwany. Najbardziej rozpowszechnionymi metodami Rapid Prototyping są: Stereolitografia (SLA) Selektywne Spiekanie Laserowe (SLS) Wytwarzanie Obiektów Laminowanych (LOM) Modelowanie Ciekłym Tworzywem (FDM) Krystalizacja na Stałym Podłożu (SGC) Drukowanie Trójwymiarowe (3DP) Laserowe Kształtowanie Struktur (LENS). W krajowym przemyśle odlewniczym znana jest metoda wytwarzania obiektó w laminowanych w urządzeniu typu LOM. Model w tej metodzie jest wykonywany poprzez naklejanie na siebie wycinanych przez ploter elementów ze specjalnej, cienkiej papierowej taśmy. W urządzeniach do stereolitografii laserowej model wykonuje się poprzez warstwowe utwardzanie żywicy epoksydowej za pomocą światła ultrafioletowego, generowanego przez laser małej mocy. Metody te zapewniają szybkie wykonanie bardzo precyzyjnych modeli, niemożliwych do wykonania w postaci monolitycznej przez inne techniki. Nowym rozwiązaniem jest wykonywanie modeli woskowych do technologii wytapianych modeli za pomocą techniki nakrapiania wtryskowego DODJET. Do tworzenia modeli trójwymiarowych mają zastosowanie metody addytywne lub substratywne. Ta druga metoda polega na przetworzeniu materiału poprzez zastosowanie standardowej obróbki ręcznej lub maszynowej. Jest ona stosowana dla urządzeń obróbczych sterowanych numerycznie przez komputer (CNC) oraz obróbki ręcznej. Metoda CNC pozwala na bezpośrednie uzyskanie prototypu o dowolnej formie i złożoności z różnych materiałów lecz jest ograniczona poprzez stopień swobody narzędzia skrawającego, możliwy do uzyskania wzdłuż osi układu współrzędnych. Ograniczenia te nie występują w metodzie addytywnej, która rozpoczyna proces od pustej przestrzeni, a następnie sekwencyjnie dodaje materiał, tworząc trójwymiarowy obiekt o dowolnej formie, zgodnie z użytym plikiem CAD, a następnie konwersję pliku na stanowisko wykonawcze. Obecnie stosowane są najrozmaitsze techniki addytywne, które posługują się metodą nanoszonych powłok o ustalonej grubości i jednorodności. Generalną zasadą jest, iż duże modele mogą być konstruowane z powłok o większym uziarnieniu, natomiast kilkumilimetrowe, małe obiekty wymagają powłok o uziarnieniu drobnym TECHNIKA NAKRAPIANIA WTRYSKOWEGO DODJET Technika DODJET stosowana w urządzeniach firmy Solidscape, polega na łączeniu ze sobą, w trakcie sporządzania modelu woskowego dwóch metod: addytywnej i substratywnej [6]. Modele o doskonałym wykończeniu mogą być przeznaczone do wykonania formy odlewniczej czy też przeznaczone dla przemysłu wyrobów z tworzyw sztucznych. Ich jakość osiągnięto dzięki technice DODJET,

3 ARCHIWUM ODLEWNICTWA która w naturalny sposób buduje obiekty o skomplikowanej geometrii i gładkiej powierzchni, której porowatość nie przekracza 0,8µm, natomiast dokładność szacowana wzdłuż dowolnej osi współrzędnej wynosi 25,4µm. Proces tworzenia modelu w oparciu o dwoistość stosowanego budulca zapewnia wierność odtwarzania i daje całkowitą dowolność w kształtowaniu formy. Model w swej podstawowej geometrii budowany jest przez główny materiał, nakładany kolejnymi warstwami, podczas gdy materiał pomocniczy, który nie wnika we właściwą strukturę modelu, układa się w zagłębieniach i na występach. Minimalne rozmiary tworzonego modelu wynoszą 0,254mm, natomiast minimalna grubość kolejnych, nakładanych warstw 0,0127mm. Maksymalna wielkość obiektu (dla modelu T612BT) wynosi w obrysie: 304,8 x 152,4 x 152,4mm. Rys.1. Ogólny widok stanowiska do wytwarzania modeli woskowych. Fig.1. General view of stand for wax patterns production. Właściwa grubość warstwy oraz jej gładkość jest zachowywana dzięki zabiegowi "frezowania" jej poziomej powierzchni, stosowanemu każdorazowo po nałożeniu kolejnej warstwy. Grubość nakładanych warstw jest bez przerwy monitorowana i utrzymywana w przedziale 12,7 do 76,2µm, co skutecznie zapobiega powstaniu niepożądanego efektu "schodków" na powierzchni gotowego modelu. Następnie materiał pomocniczy zostaje selektywnie wypłukany, poprzez rozpuszczenie, z gotowego modelu tak, aby uzyskać całkowitą jego wierność w stosunku do wzorca zaprojektowanego w CAD. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych zabiegów jak szlifowanie, czy korekta kształtu, jako że obiekt jest z definicji pozbawiony wad strukturalnych, które często pojawiają się w technikach tworzenia modelu woskowego za pomocą obróbki pojedynczego kawałka materiału lub wtryskiwania do metalowej kokili. System Solidscape pozwala na wybór grubości warstwy w zakresie od najmniejszej - 12,7µm, po największą - 76,2µm. Wprowadzenie systemu DODJET pozwoliło 71

4 na uzyskanie najniższej chropowatości osiąganej z wszystkich stosowanych dotychczas procedur. 3. WYKONANIE MODELI Jako elementy procedury projektowej można wymienić: nieintruzywny (nie wnikający w model) materiał pomocniczy, nietoksyczna i nieszkodliwa dla środowiska technologia produkcji, kompaktowy, biurowy system, oparty na sterowniku PC, adaptującym i tworzącym pliki 3D w CAD, łącze (interface) graficzne użytkownika (GUI) i wreszcie końcowy model nadający się zarówno do wykonania odlewu, jak i tworzenia form gumowych, Opracowany system składa się samo sterującego plotera X-Y z głowicą (napędem), zainstalowaną na trwałej, nieruchomej ramie, zapewniającej stabilność i dokładność. Na głowicy plotera zainstalowany jest dualny podzespół nakrapiania wtryskowego (DODJET), który przemieszcza się nad precyzyjnym, ruchomym stolikiem roboczym, na którym konstruowany jest model warstwowy. Temperatura zasobnika z materiałem (budulcem) jest automatycznie monitorowana przez system grzewczy, dzięki czemu zarówno główny materiał tworzący model, jak i materiał pomocniczy utrzymywane są w odpowiedniej temperaturze, gwarantującej właściwy wtrysk. Łącze CAD, akceptuje kilka rodzajów standaryzowanych plików w formacie CAD dzięki programowi roboczemu (ModelWorks) oraz wcześniej wspomnianemu, graficznemu łączu użytkownika (GUI). Dzięki temu użytkownik może dokonywać interpretacji pliku CAD oraz optymalizacji modelu w celu otrzymania wyrazistej konstrukcji. Następnie program roboczy dokonuje automatycznego podziału na warstwy, tworząc jednocześnie plik pomocniczy. Plik ten jest przetwarzany na inny, binarny plik sterujący i wysyłany do systemu wykonawczego. Za pomocą tego pliku układy elektroniczne sterują pracą plotera, wtrysków, urządzenia gładzącego (frezującego) oraz ruchomego stolika roboczego. Obliczany jest również szacunkowy czas trwania budowy modelu. System Solidscape wyposażony jest w urządzenie gładzące (frezujące) operujące w płaszczyźnie poziomej i poruszające się na tych samych prowadnicach, co głowica plotera oraz podzespół dysz wtryskowych. Jest ono przeznaczone do wygładzenia powierzchni każdej kolejnej, nałożonej warstwy. Zapewnia to zachowanie wymaganej grubości, jednorodności oraz dokładności do 12,7µm. Gwarantuje więc, iż warstwy od pierwszej do ostatniej są takie same. Połączenie metod: substratywnej i addytywnej jest unikalne w systemie Solidscape. Końcowy produkt jest jednorodny, dokładny, o gładkiej powierzchni i nie wymaga żadnej, dodatkowej obróbki. Dokładność modelu to dokładne odwzorowanie, prawdziwość kształtu modelu, dokładność rozmiarów oraz zachowanie regularności powierzchni w stosunku do zaprojektowanego w CAD modelu. W system Solidscape wierność taka gwarantowana jest poprzez możliwość ciągłego monitorowania wymiarów wzdłuż każdej z osi. Tworzenie modelu odbywa się na zasadzie nanoszenia materiału na stolik roboczy wzdłuż osi z. Jako izolator, stanowiący jednocześnie rodzaj platformy, stosuje 72

5 ARCHIWUM ODLEWNICTWA się podłoże ze styropianu o dużej gęstości oraz gładkości, zapewniającej właściwe przygotowania miejsca pod budowę modelu. Ustalenie punktu początkowego oraz auto - kalibracja są realizowane automatycznie i poprzedzają każdy kolejny cykl budowy. Właściwy materiał tworzący model, jak i materiał pomocniczy są cyfrowo nanoszone na podłoże w postaci ciekłych kropelek, z których każda stanowi serię jednorodnych objętościowo "mikro kropelek", co jest istotą techniki nakrapiania wtryskowego w systemie Solidscape. Technologia ta będąca przedmiotem patentu pozwala na ulokowanie kropelek w dowolnie wybranym miejscu podłoża z całkowitą dokładnością do 25.4µm. Kropelki mają znamionową średnicę 76,2µm i przyklejają się jedna do drugiej w fazie zestalania się modelu tj. w trakcie przechodzenia fazy ciekłej w stałą, tworząc w ten sposób jednolitą, stałą masę. Proces twardnienia przebiega na tyle szybko, iż pozwala na wygładzenie powierzchni, wkrótce po jej nałożeniu. Ponieważ wtrysk jest sterowaną cyfrowo funkcją DODJET, kropelki są zsynchronizowane z cyklami przesuwu karetki, co sprawia iż model jest w sposób ciągły i jednorodny rozbudowywany wzwyż. Stopień w jakim kropelki na siebie zachodzą lub są od siebie zdystansowane jest precyzyjnie sterowany przez binarny program roboczy. Gładkość powierzchni zapewnia powadzenie ciągłej analizy obwodu, jaki ma w zarysie każda porcja nakładanego materiału - przed wypełnieniem wnętrza modelu materiałem konstrukcyjnym. W celu wzmocnienia wytrzymałości i trwałości ścianki, jak również uzyskania należytej jakości, odpowiedni plik programu ModelWorks, odpowiedzialny za konfigurację, automatycznie buduje dwie lub więcej, przylegających ścianek wewnętrznych. Gdy struktura ścianki jest już przygotowana pozostający w części wewnętrznej obszar jest szybko wypełniany, naprzemiennie wzdłuż osi X i Y, to jest w kierunkach do siebie prostopadłych. Taka ortogonalność procedury powoduje wewnętrzne związanie i zwarcie struktury modelu co zwiększa jego wytrzymałość i trwałość. Po wypełnieniu materiałem konstrukcyjnym, na tą samą warstwę nanoszony jest materiał pomocniczy. Stosowany jest przy występach lub zagłębieniach, sam nie wnikając w model. Dzięki temu nie tworzy się struktura "rusztowania", charakterystyczna dla innych metod addytywnych posługujących się jednym tylko materiałem konstrukcyjnym. Całkowity czas tworzenia modelu zależy od kilku zmiennych. W szczególności dotyczy to przygotowania pliku oraz ustawień, czasu konstruowania modelu przez urządzenie oraz czas przeznaczony na otrzymanie gotowego modelu. Przygotowanie pliku CAD jest znacznie ułatwione, dzięki zastosowaniu graficznego łącza użytkownika (GUI), współpracującego z programem roboczym (ModelWorks), którego menu użytkowe jest wysoce zautomatyzowane i zapewnia operatorowi prostotę obsługi. Opracowanie warstwowego modelu pliku, wygenerowanie pliku pomocniczego, oszacowanie czasu potrzebnego na zbudowanie modelu - wszystko to stanowi procedury automatyczne. Program roboczy tworzy warstwy i wysyła binarny plik sterujący budową modelu do jednostki wykonawczej. Czas tworzenia modelu zależy przede wszystkim od grubości warstwy narzuconej przez operatora, a w konsekwencji 73

6 szybkości plotera. Ponieważ modele Solidscape charakteryzuje rozdzielczość znacznie wyższa od systemów konkurencyjnych (w praktyce razy) wymaga to większej ilości czasu; za to uzyskana konstrukcja posiada najwyższą dokładność. Istotnym elementem wpływającym na całkowitą ilość czasu, niezbędna do powstania modelu są czynności post-produkcyjne i jego wykończenie. W przypadku omawianego urządzenia (wypłukanie materiału pomocniczego) ogranicza się ono do kilku minut. LITERATURA [1] E. Chlebus: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT Warszawa [2] E. Chlebus, M. Cholewa: Rapid prototyping rapid tooling, CADCAM Forum 11, [3] E. Chlebus, M. Cholewa: Rapid prototyping rapid tooling. Innowacyjne technologie w zastosowaniach przemysłowych, Zarządzanie Produkcją nr 3-4,1999. [4] K.E. Oczoś: Postęp w szybkim kształtowaniu przyrostowym Rapid prototyping, Mechanik nr 4, [5] K.E. Oczoś: Rapid prototyping znaczenie, charakterystyka metod i możliwości, Mechanik nr 10, [6] St. M. Dobosz, A.Chojecki: Rapid prototyping w technologii wytapianych modeli. Materiały XI Międzynarodowej Konferencji SPOLUPRACA 2005, Zakopane SUMMARY THE VIRTUAL PRESENTATION OF PRODUCING THE FOUNDRY PATTERNS The requirements of modern foundry with its widening range of offered products require the more complex supporting role of modern technique of designing and producing both patterns and foundry moulds. It also concerns the methods of investment founding including the technology of smelted patterns. This article presents the original method of computer aiding these processes by using the Rapid Prototyping method. Recenzował: prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk 74

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca.

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Jerzy Józef Sobczak, Aleksander Karwiński, Wojciech Leśniewski, Piotr Wieliczko, Andrzej Gil,

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Praca dofinansowana przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE SZYBKIE WYKONYWANIE PROTOTYPÓW (Rapid Prototyping, Rapid Tooling) Zasięg

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Metody CAx w aplikacjach medycznych przy wytwarzaniu technologiami generatywnymi

Metody CAx w aplikacjach medycznych przy wytwarzaniu technologiami generatywnymi Metody CAx w aplikacjach medycznych przy wytwarzaniu technologiami generatywnymi Gonera Katarzyna, Kurzac Jarosław, Rusińska Małgorzata, Dybała Bogdan Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki

Bardziej szczegółowo

Platforma technologiczna polskich protez serca

Platforma technologiczna polskich protez serca Platforma technologiczna polskich protez serca Małgorzata Gonsior 1, Artur Kapis 1, Maciej Darłak 1, Roman Kustosz 1, Paweł Jurkowski 2, Zenon Narojek 2 1 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie drukarek 3D do wytwarzania modeli woskowych w procesie odlewania metodą traconego wosku

Zastosowanie drukarek 3D do wytwarzania modeli woskowych w procesie odlewania metodą traconego wosku NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 12 / 2013 Halina Syrek Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Zastosowanie drukarek 3D do wytwarzania modeli woskowych w procesie odlewania metodą traconego wosku W artykule

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

44 MECHANIK NR 3/2015

44 MECHANIK NR 3/2015 44 MECHANIK NR 3/2015 Marcin MIGUS 1 Artur OLSZAK 2 Andrzej KĘSY 3 Zbigniew KĘSY 3 wspomaganie komputerowe, modelowanie, modele bryłowe, wytwarzanie computer-aided design, modeling, solid models, fabrication

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013 Artykuł na s. 36 SANDVIK POLSKA Sp.

Bardziej szczegółowo

Co to jest, skąd się wzięło czyli alfabet Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing cz. I. www.cadblog.pl/forum

Co to jest, skąd się wzięło czyli alfabet Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing cz. I. www.cadblog.pl/forum www.cadblog.pl/forum REKLAMA internetowe czasopismo użytkowników systemów CAD/CAM/CAE nr 1 (11) 2010 rok II Temat numeru: Druk 3D Co to jest, skąd się wzięło czyli alfabet Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing

Bardziej szczegółowo

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 4/2010 ISSN 1898-7257 Technologia wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZŁOŻENIA SILNIKA W PROGRAMIE SOLID EDGE

MODELOWANIE ZŁOŻENIA SILNIKA W PROGRAMIE SOLID EDGE POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI NR 10, 2011 Advances in Science and Technology 10/2011 1 POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI NR 10, 2011 Zespó³ Redakcyjny / Editorial Committee: Gabriel Borowski redaktor naczelny / Editor-in-Chief

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Informator został sfinansowany z funduszy Projektu Kluczowego POIG.01.01.02-00-015/08 KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Bardziej szczegółowo

Inżynier BIZNES. w firmie. Wywiad. Certyfikacja inżynierów. Praktyka inżynierska. benchmark magazyn #4 / 12 / 2013 BIZNES

Inżynier BIZNES. w firmie. Wywiad. Certyfikacja inżynierów. Praktyka inżynierska. benchmark magazyn #4 / 12 / 2013 BIZNES BIZNES benchmark magazyn #4 / 12 / 2013 Wybieramy komputer dla inżyniera s. 6 Wywiad Rozmowa z Mirko Baeckerem, dyrektorem marketingu Tecnomatix na region EMEA w Siemens PLM Software s. 43 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Zbigniew Plutecki, Janusz Smykała, Sławomir Szymaniec 1. Wstęp Jednym z najważniejszych warunków bezawaryjnej pracy zespołów maszynowych jest prawidłowe ustawienie

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013 ROCZNIK 86 NR 7 LIPIEC 2013 METROLOGIA

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT Trzmiel Adam, mgr inż. email: trzmiel.adam@gmail.com Góra Marta, dr inż. email: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Dr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZALEŻNOŚCI CZASU BUDOWANIA MODELI OD ZMIAN PARAMETRÓW WYTWARZANIA W TECHNOLOGII FDM

ANALIZA ZALEŻNOŚCI CZASU BUDOWANIA MODELI OD ZMIAN PARAMETRÓW WYTWARZANIA W TECHNOLOGII FDM Mgr inż. Maciej CADER Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa Telefon: +48 22 8740 341, e-mail: mcader@piap.pl Maria USZYŃSKA Politechnika Warszawska, Wydział

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania

Komputerowe wspomaganie projektowania Komputerowe wspomaganie projektowania Studia Podyplomowe Wydział InŜynierii Produkcji SGGW Warszawa, listopad 2010 Wykład I Technologie innowacyjne w procesie wytwarzania wyrobów Plan: 1. Podział i rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Linia produktów VERICUT firmy CGTech

Linia produktów VERICUT firmy CGTech Linia produktów VERICUT firmy CGTech VERICUT VERIFICATION Moduły oprogramowania VERICUT To podstawowy moduł linii produktów VERICUT. Zawiera wszystko, co jest niezbędne do symulacji i weryfikacji 3- osiowego

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT 1Przedstawienie CAMT Obszary badawcze i kompetencje C A M T FP C mies zc z ą si ę w najnow s z yc h trendach rozwojowych technologii, systemów wytwórczych i systemów informatycznych rozwijanych nie tylko

Bardziej szczegółowo