SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku"

Transkrypt

1 Budynki dopasowujące swoje parametry eksploatacyjne do potrzeb przebywających w nich osób oraz dla zapewnienia maksymalnej ochrony środowiska są nie tylko wizją, a stają się już faktem. SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku Artykuł prezentuje poszerzone podejście do wymagań stawianych systemom automatyzacji nowoczesnych obiektów infrastrukturalnych, na przykładzie wybranych aspektów aplikacji w budownictwie indywidualnym. Początki idei budynku inteligentnego sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku. W owym czasie dynamiczny rozwój technologii i nauk inżynieryjnych pozwolił na wprowadzenie nowych rozwiązań sterowniczych w celu osiągnięcia marketingowej przewagi producentów przez wpływ na emocje użytkowników. Definicja budynku inteligentnego podlegała i podlega ciągłym modyfikacjom. U zarania swojego istnienia uosobieniem tej idei były systemy IBS (Intelligent Building Systems) stanowiące pierwsze jaskółki wyposażenia sterowniczego budynków. To były czasy automatów oświetleniowych, zegarów sterujących czy pomp załączanych przez systemy czujników i styczników. Urządzenia te działały z reguły całkowicie niezależnie, chociaż ich kontrola była często realizowana z tej samej szafki rozdzielczej. Tego typu rozumienie struktury inteligentnego budynku jest jeszcze dominujące wśród inwestorów indywidualnych. Większość z nich zadowala się podwyższeniem prestiżu poprzez posiadanie instalacji automatyki możliwej do zbudowania na bazie struktur przekaźnikowych, modułach logicznych czy typowych sterownikach przemysłowych, których ceny, a przede wszystkim możliwości funkcjonalne nie są jednak adekwatne do wymagań obsługi obiektów infrastrukturalnych. W kolejnym kroku, inteligentnym budynkiem określano obiekt, który wyposażony był w układ kontroli instalacji odpowiedzianych za ogrzewanie, wentylację, klimatyzację oraz oświetlenie, a także za integrację układów sygnalizacji przeciwpożarowej, czy systemów antywłamaniowych. Z upływem czasu postrzeganie inteligentnego budynku zmieniło się po raz kolejny. O jego inteligencji nie stanowiła już mnogość instalacji, a integracja ich obsługi z wykorzystaniem możliwości reakcji na uwarunkowania zewnętrzne, w tym także ekonomiczne. Dzięki pełnej kontroli nad całością potrzeb i możliwości obiektu, możliwe stało się zarządzanie usługami, a nie tylko

2 urządzeniami jak dotychczas. Celem dzisiejszym jest pełna koordynacja systemów i świadczonego serwisu, a przez to sukcesywne zmniejszanie ponoszonych nakładów finansowych, przy czym istotnymi stały się aspekty osiągania pełnego komfortu i bezpieczeństwa użytkowania przy optymalizacji kosztów i minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko. Podążając za sformułowaniami Europejskiej Grupy Inteligentnego Budownictwa i Intelligent Building Institute, aktualna definicja przedstawia się mniej więcej następująco: "Inteligentny budynek jest obiektem infrastrukturalnym, który integruje różne systemy, aby skutecznie, w sposób skoordynowany zarządzać zasobami, usługami i ich wzajemnymi korelacjami dla jak najlepszego zaspokajania zmieniających się potrzeb jego użytkowników, maksymalizowania oszczędności w zakresie inwestycji i kosztów operacyjnych oraz umożliwiania pełnej elastyczności eksploatacji przy stałym poszanowaniu środowiska naturalnego". Definicja, jak definicja. Wydawałoby się, że to wywód akademicki i już. Nic bardziej błędnego. Dzisiaj mianem Inteligentnego budynku nie określa się zbiorowiska regulatorów oświetlenia czy napędów do żaluzji albo czujników obecności czy napędów kontrolowanych przez systemy PLC. Definicja wyraźnie określa zupełnie inny charakter i cechy obiektów, których inteligencja polega na zapewnieniu komfortu dla użytkowników, poszanowani ich portfeli i przede wszystkim środowiska. Zatem inteligencja nie tkwi już w kabelkach, stykach, pokrętłach czy silnikach, lecz w formie kompleksowego wykorzystania wyposażenia dla osiągania celów daleko odbiegających od prostej techniki automatyzacji, a związanych z korzystaniem z baz wiedzy z różnych dziedzin nauki i doświadczenia ekologicznego. To diametralnie inne podejście. Proces transformacji wynikający ze zmiany definicji nie jest natychmiastowy, przez co na rynku pojawiają się różne rozwiązania, ale cel jest ten sam: integracja zarządzania, komfort użytkowania, bezpieczeństwo, optymalizacja kosztów i minimalizacja wpływu na środowisko. Jednym słowem: SMART House w stylu GreenLife, czyli Energetyka Mechanika, Elektronika i Automatyka dla życia zgodnie z wymogami środowiska naturalnego. Dom naszych marzeń

3 Od czego zacząć Efektywność Wypoczynek Zdrowie Bezpieczeństwo Komfort Jak w każdej inwestycji, najlepiej zacząć od przemyślenia, czyli odpowiedzi na pytanie co, po co i dlaczego? W przypadku nowych inwestycji, odpowiedź jest w miarę prosta. Wystarczy podjąć trud zapoznania się z kosztami budowy i eksploatacji takiego samego obiektu bez uwzględniania rozwiązań oferowanych przez systemy automatyzacji oraz z wykorzystaniem kompleksowego nadzoru. Początkującym wychodzimy z pomocą. Poniżej prezentujemy wykaz właściwości, funkcji i zadań, które mogą realizować systemy gospodarowania zasobami budynku. Przykład obejmuje samodzielne gospodarstwo domowe, czyli dom z ogródkiem i ewentualnymi obiektami dodatkowymi, służącymi głównie rekreacji i podniesieniu komfortu wypoczynku. Na etapie budowy domu należy podjąć decyzje mające zasadniczy wpływ na strukturę zasilania budynku energią elektryczną i cieplną. Do dyspozycji są różne źródła, które mogą i powinny współpracować ze sobą. Stanowią one najczęściej komponenty integrowane z konstrukcją budynku na etapie jego powstawania, zatem ten etap powinien być szczególnie dobrze przemyślany /kominy, kanały wentylacyjne, rury CO, przewody grzewcze, kolektory słoneczne, płaszcze wodne, obiegi rekuperacyjne, panele PV, kotły, wiatraki, studnie pomp ciepła itp./. Aby opis miał cechy rzeczywiste i odnosił się do przodujących rozwiązań dostępnych na rynku, omówienia dokonamy na przykładzie systemu TECOMAT Foxtrot, który stanowi dobrą bazę dla realizacji współczesnych układów HMS/BMS. Kolektory słoneczne Panele fotowoltaiczne

4 Trochę o możliwościach, funkcjach i marzeniach Konfiguracja sterowania Inteligentnym domem /na przykładzie rezydencji/ obejmuje między innymi elementy, urządzenia i funkcje z poniższych grup: Oświetlenie pomieszczeń, symulacja obecności Piece grzewcze z grzejnikami konwencjonalnymi oraz systemami ogrzewania podłogowego, sufitowego i ściennego Urządzenia lokalnej regulacji klimatu /klimakonwektory, klimatyzatory, chillery/ Żaluzje, rolety zewnętrzne Kolektory słoneczne, baterie fotowoltaiczne, mini elektrownie wiatrowe Wkład kominkowy Systemy wentylacji, transformacji energii, rekuperacji, pompy ciepła /HVACR/ Nadzór nad przydomowymi oczyszczalniami ścieków Pomiary temperatur Obsługa przewodowych i bezprzewodowych systemów wymiany danych Integracja systemów ogrzewania piecami gazowymi i innymi źródłami ciepła Mikrowentylacja, chłodzenie sufitowe Utrzymanie temperatury i filtracja wody w basenach przydomowych Podgrzewanie podjazdów do garaży Wypompowywanie wody z odwodnień Obsługa kamer, domofonów, interkomów, bram i furtek wejściowych Sterowanie bramami garażowymi Zapewnienie klimatu w ogrodach zimowych, przydomowych szklarniach i oranżeriach Domowa elektrownia wiatrowa Podlewanie trawników, nawadnianie roślin Oświetlenie zewnętrzne i parkowe Sterowanie ściemniaczami /LED, żarowe, wyładowcze/ Sterowanie terminowe wg kalendarza Nadzór nad akwariami, dozowanie pokarmów dla zwierząt Sterowanie standardowymi i magistralnymi aparatami elektrycznymi Obsługa aparatów natynkowych różnych producentów /ABB, Legrand, GIRA, Jung, LOGUS.../ Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny /czujniki ruchu, włamaniowe, stłuczeniowe,.../ Kontrola składu powietrza /wilgotność, gaz, CO2.../ Obsługa lokalnych stacji pogodowych wykorzystanie danych meteorologicznych /kierunek wiatru, deszcz, nasłonecznienie, oblodzenie / Monitoring pomp, studni, wycieków, zabezpieczenie przed zalaniem Sterowanie głosem Monitorowanie dostępu, czytniki linii papilarnych, klawiatury kodowe /ochrona zbiorów pamiątkowych i kolekcji/ Integracja aparatury elektroinstalacyjnej różnych dostawców Pomiar zużycia nośników energii i mediów /SMART Metering/ Obsługa urządzeń ułatwiających korzystanie z infrastruktury przez osoby niepełnosprawne Pulpit SMART Mirror Wsparcie dozoru osób chorych i dzieci Dostosowanie procedur obsługi do indywidualnych potrzeb użytkowników Sterowanie i współpraca z urządzeniami gospodarstwa domowego Nadzór nad sprawnością urządzeń wyposażenia rekreacyjnego i sportowego

5 Sterowanie domowymi systemami audio-video Wizualizacja z wykorzystaniem WEB Serwera Integracja domowych systemów komputerowych Współpraca z odbiornikami TV /sterowanie domem przez TV/ Integracja z telefonami komórkowymi użytkowników Integracja sterowania zdalnego z ipod, ipad, iphone... Obsługa ekranami dotykowymi, w tym także SMART Mirror Zdalny dostęp przez Internet Przechowywanie danych na dodatkowych nośnikach /dyski, karty pamięci.../ Współpraca z domowymi instalacjami satelitarnymi Komunikacja , GSM, GPRS, WiFi, RFox, ETH, Dali, M-Bus, MP-Bus... Realizacja scen oświetleniowych /DMX512/ iridium mobile Integracja VoIP /np. Cisco/ Integracja systemów p.poż, oddymiania i tryskaczy Podtrzymanie zasilania UPS, monitoring zaniku napięcia, oświetlenie awaryjne Przechowywanie instrukcji obsługi i dokumentacji obsługiwanych urządzeń Selektywne powiadamianie /np. specjalistów serwisu naprawczego/ o wymaganych usługach oraz składanie zamówień np. na uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych Redukcja negatywnego oddziaływania obiektu infrastrukturalnego na środowisko /monitoring zagrożeń, wycieki, nieszczelności, realizacja przełączeń zastępczych / Integracja gospodarowania zasobami mechatronicznymi budynku /windy, platformy, schody ruchome/ Centrala wentylacyjna Koordynacja systemów teleinformatycznych Racjonalizacja gospodarowania energią Samouczenie potrzeb domowników z indywidualizacją obsługi /np. przypominanie o stałych terminach, porach przyjmowania leków i powiadamianie w przypadku potrzeb natychmiastowej pomocy/ Kontrola poboru energii z indywidualnych źródeł /bezpieczeństwo, oszczędność/ Powiadamianie alarmowe adekwatnych służb Sterowanie mikroelektrowniami domowymi /np. piece grzewcze z generatorami prądu/ Generowanie energii w systemie prosumenckim - współpraca z systemami SMART Grid Nadzór za pomocą systemu SCADA Zwykła wygoda konsumentów, czyli błogie oddawanie się innym uciechom życia, gdy inne zadania mogą być automatyzowane w sposób optymalnie korzystny... i co sobie ktoś wymarzy Przyznacie Państwo, że wykaz, choć czasami trudny do precyzyjnego zdefiniowania, jest imponujący. A to wcale jeszcze nie koniec. Wprawdzie niektóre możliwości dotyczą trochę zamożniejszych inwestorów np. wymagających dodatkowego nadzoru nad kosztownościami czy pamiątkami rodzinnymi, lecz to i tak mało w porównaniu z wymaganiami stawianymi halom przemysłowym, biurowcom, szkołom, szpitalom, bibliotekom, obiektom sportowym czy budynkom użyteczności publicznej. Tam, obsługa dużych skupisk ludzi i dostosowanie budynków do dynamicznej zmiany ilości i użytkowników, wyposażenia, materiałów, surowców, zapasów czy pojazdów oraz form wykorzystania obiektów jest bardzo rozbudowana. W grę wchodzą już znaczne kwoty opłat z tytułu błędnych szacunków zapotrzebowania na energię lub nieprawidłowego nią dysponowania.

6 Technologia Zmiana jakościowa podejścia do gospodarowania zasobami obiektów infrastrukturalnych określa wymogi, które powinny spełniać nowoczesne systemy sterowania HMS/BMS. Nie jest już wystarczające zautomatyzowane załączanie i wyłączanie odbiorników czy regulowanie parametrów. W tym zakresie budynek może być naszpikowany dowolną ilością gadżetów i nie stanowi to o jego nowoczesności. Granicę wyznaczającą zakres inteligencji budynku stanowi równowaga formy i treści, czyli umiejętność kompleksowego wykorzystania struktury technicznej do osiągania celów ilościowych i przede wszystkim jakościowych w sposób optymalny, w różnych aspektach funkcjonalnych, przy czym cele bezpieczeństwa, ekonomiczne i środowiskowe są stawiane na pierwszym planie. Sposób wyznaczania tej równowagi stanowi jedną z przesłanek pozwalających na ocenę czy budynek można traktować już jako inteligentny, czy jeszcze tylko bogato wyposażony. Takie rozumienie potrzeb nowoczesnych inwestorów jest wyzwaniem dla biur projektowych, firm inżynierskich i informatycznych oraz elektroinstalacyjnych. Dopiero wspólna praca wszystkich zespołów daje wymierne efekty i korzyści dla użytkowników. Zasadniczy postęp odbywa się na poziomie oprogramowania optymalizującego pracę systemu przy coraz bogatszej palecie rozwiązań technologicznych, które pozwalają na: - Skuteczne wykorzystanie pełnego potencjału technicznego zainstalowanego w budynku - Racjonalizację wykorzystania systemów HVACR, które pobierają około 25-30% energii w budynkach biurowych, a nawet 50% energii w budynkach przemysłowych /najwięcej przez systemy chłodzenia/. Są obiekty, w których udział energii konsumowanej przez systemy HVACR jest jeszcze większy. Świadczy to dobitnie o kosztach eksploatacji takich budowli oraz o potencjale oszczędności, które może wyzwolić nowoczesny system kompleksowego sterowania. Aplikacje systemów automatyki do zapewnienia ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji systemów HVACR jest jednym z głównych działań prowadzących do redukcji kosztów utrzymania obiektów i redukcji emisji. - Ułatwienie korzystania z coraz bogatszego wyposażenia budynków /urządzenia gospodarcze pralki, lodówki, kuchenki; wyposażenie rekreacyjne sauny, baseny, gabinety odnowy, siłownie, studia AV, elementy struktury obiektów systemy grzewcze i utrzymania klimatu, rekuperatory, obiegi wentylacyjne, itp./ - Rozliczanie i minimalizację zużycia energii /pomiary zużycia nośników dla optymalizacji gospodarowania zasobami energetycznymi/ - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa obiektu i użytkowników /mienia, ludzi, zwierząt, centralne wyłączanie, stany czuwania nad instalacją, alarmy pomiarowe i monitoring/ - Prowadzenie gospodarki zasobami infrastruktury z uwzględnieniem indywidualnych pomiarów meteorologicznych - Wyłączanie zbędnego poboru mocy /automatyczne rozpoznawanie stanów biernej konsumpcji energii przez urządzenia, które zbędne obciążają sieć w określonym czasie nawet do kilkunastu % oszczędności!/ - Nadawanie cech elegancji i wyższego komfortu korzystania z obiektów - Podatność na wybiórcze rozróżnianie potrzeb użytkowników /wakacje, wyjazd na urlop, bal, przyjęcie, choroba, rehabilitacja/

7 - Gospodarowanie indywidualnymi zasobnikami ciepła /baseny, akumulatory głębinowe, rekuperacja/ - Precyzyjny pobór różnego rodzaju mediów i nośników energii /gaz, ciepło, chłód, woda, energia elektryczna/. - Odzysk energii z układów systemów kanalizacji ściekowej - Odzysk energii emitowanej przez ludzi i zwierzęta /człowiek uwalnia do otoczenia energię w ilości około kJ/h w zależności od rodzaju aktywności, co odpowiada poborowi przez żarówkę o mocy od W/. Jeżeli wykorzystać choćby część tej energii, istnieje możliwość poprawy bilansu energetycznego obiektów. - Automatyczną redukcję cienia dla dogrzewania pomieszczeń światłem słonecznym - Korelację systemów IRC /Individual Room Control/ z kompleksowymi rozwiązaniami całego budynku - Bieżącą analizę termodynamiczną obiektu /wykorzystanie pojemności cieplnej, charakterystyk grzania i schładzania, gospodarowanie energią słoneczną, chłodem/ - Implementację standardów transmisji danych dla komponentów składowych systemu automatyki budynku - Realizację zdalnej kontroli i nadzoru z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych iphone, ipod, ipad z systemem iridium oraz urządzeń AV z systemem Control4 - Uwzględniane potrzeb artystycznych podnoszących komfort i elegancję /sceny świetlne, współpraca z urządzeniami nagłaśniającymi i kinami domowymi, ogrody zimowe, oranżerie/ - Weryfikację uprawnień dostępu do określonych stref obiektów - Monitoring przepływów ludzkich przy wzrastającej swobodzie przemieszczania - Reakcję na wyniki pomiarów parametrów takich jak temperatura, wilgotność, natężenie oświetlenia, stężenie CO2 i innych gazów/ - Rozproszenie urządzeń w obiektach rozległych /lokalizacja modułów w węzłach sieciowych w bezpośrednio przy sterowanych obiektach takich jak rolety okienne, panele obsługi, oprawy oświetleniowe, agregaty klimatyzacyjne, kurtyny powietrzne, zawory grzejnikowe, czujniki pomiarowe, moduły kontroli dostępu, czujniki obecności,...itp./ - Integrację w ramach komputerowego systemu zarządzania dyspozytorskiego - Integrację gospodarowania zasobami /pojazdy, urządzenia, wyposażenie, pamiątki, kosztowności, dokumenty, markizy, podgrzewane podjazdy garażowe, pompowanie wód, podlewanie / - Wykorzystanie danych historycznych. Prowadzenie baz danych charakteryzujących kontrolowane obiekty dla realizacji optymalizacji gospodarowania i uczenia się sposobów reakcji na zmienne obciążenia czy potrzeby użytkowników. Zasoby danych i narzędzia do ich interpretacji stanowią istotną część nowoczesnego systemu kontroli budynku pozwalając na analizę, prognozowanie, generowanie trendów i alarmowanie wyprzedzające w przypadkach predykcji istotnych zagrożeń. - Podniesienie bezpieczeństwa i dynamiki obsługi większych grup użytkowników Control4

8 - Automatyzacja miejsc pracy - Osiąganie coraz lepszej efektywności energetycznej obiektów /główny cel kształtowania charakterystyk użytkowych wysokosprawnych budynków/ - Wykorzystanie okablowania strukturalnego, które służy nie tylko do obsługi komputerów, ale i urządzeń dodatkowych dla obsługi systemów wentylacji, klimatyzacji, osłon przeciwsłonecznych i przeciwwiatrowych czy instalacji elektrycznych i energetycznych. - Wykorzystanie mocy obliczeniowej dla przejmowania funkcji zarządzania budynkami, przez co wyręczają i wspierają osoby podejmujące decyzje - Otwartość na wymianę danych z zewnętrznymi źródłami informacji oraz podatność na wykorzystanie zewnętrznej mocy obliczeniowej i specjalistycznego oprogramowania wspierającego obsługiwane procesy /"cloud computing"/. - Stały dostęp do baz wiedzy pozwalający na szybkie serwisowanie urządzeń infrastruktury, także w trybie przedusterkowym. - Możliwość reakcji na wymagania sieci energetycznych /SMART Metering, SMART Grid, planowanie zużycia mediów energetycznych, kontrola kosztów, różnicowanie abonamentów, mikrogeneracja energii, białe certyfikaty/ Wizualizacja z WEB Serwerem - Swobodę w doborze dostawców i przełamywanie barier monopolistycznych w korzystaniu z aplikacji jakże często ograniczanych przez silne kapitałowo i marketingowo koncerny wymuszające zakupy produktów wyłącznie własnych lub od określonych dostawców. Takie rozwiązania, głównie z lat 90-tych ubiegłego wieku były stosowane, zwłaszcza w obrębie protokołów komunikacyjnych dzielących branżę automatyki infrastrukturalnej na obszary wpływów podobnie jak rozwiązania przemysłowe. Postęp w dziedzinie rozwoju procedur komunikacyjnych i wymiany danych skutecznie eliminuje takie podziały pozwalając klientom na swobodę wyboru rozwiązań i redukcję cen. - Monitorowanie zdalne instalacji przez tunel VPN - Przeniesienie funkcji kontrolnych z rozdzielnic piętrowych do inteligentnych nodów obiektowych w systemach dystrybucji energii elektrycznej - Łagodne sterowanie urządzeniami o dużych prądach rozruchowych przez stosowanie napędów falownikowych. - Podatność na łatwe rezerwowanie w trybie "hot standby", a w przypadkach szczególnie uzasadnionych w trybie redundancji dla zachowania ciągłości nadzoru. Na etapach oceny potrzeb inwestorów i wymagań stawianych rozwiązaniom technicznym, można dokonywać jeszcze wielu zmian, uzupełnień i wprowadzać dodatkowe pomysły. Niektóre z nich mogą wydawać się na wyrost, ale jeżeli weźmie się pod uwagę wyjątkowo dynamiczny postęp technologiczny i nieubłagane zmiany cen nośników energii /zwłaszcza w Polsce, gdy w krótkim czasie przewidywane są radykalne zmiany cen prądu elektrycznego, a jednocześnie oczekiwane są perturbacje z ich dostawą z uwagi na planowane wyłączenia zdekapitalizowanych elektrowni/, to łatwo dojść do przekonania, że nakłady na racjonalizację kosztów eksploatacji budynku są ważniejsze niż wydatki na różne dodatkowe błyskotki lub drogie wyposażenie, czyli "złote klamki i kryształowe wanny".

9 Szczególną uwagę należy zatem zwrócić na podatność układu automatyki budynku na możliwość obejmowania wspólnym nadzorem kolejnych urządzeń, bądź rozwiązań dobudowywanych z biegiem lat. Wspomniany na wstępie system TECOMAT umożliwia dalszą, swobodną rozbudowę nawet po oddaniu instalacji do użytkowania. Związane jest to z nowoczesną konfiguracją magistral systemowych, które pozwalają na przedłużanie ich w ramach nawet bardzo rozległych budynków i umieszczanie modułów obiektowych w dowolnym miejscu. W systemie TECOMAT nie występuje konieczność centralizacji w obrębie jednej szafki sterowniczej czy skrzynki rozdzielczej, a pojemność adresowa na kolejne moduły jest praktycznie nieograniczona. Istotna jest także możliwość rozbudowy o elementy radiowe, co całkowicie uniezależnia system od dostępu do magistrali przewodowej. Budowa struktury gospodarowania zasobami budynku może być zatem prowadzona etapami i nie wymaga podejmowania wszystkich decyzji już na poziomie projektu. Na początku budowy wystarczające jest jedynie zainstalowanie jednostki centralnej, niezbędnych urządzeń obiektowych i połączenie ich magistralą systemową, czyli zwykłą skrętką TP. Standardowo są to żyły wchodzące w skład kabli sieci informatycznej budynku, zatem nakłady na połączenia komunikacyjne systemu sterowania mogą być znacznie zredukowane. Ale czy realizacja wspomnianych zadań technologicznych to jest już inteligencja, czy dalej tylko automatyzacja, to już niech rozstrzygają specjaliści od filozofii i definicji encyklopedycznych. Technika Urządzenia i rozwiązania kontrolne stosowane w systemach inteligentnego budynku omówimy na przykładzie wspomnianego systemu TECOMAT Foxtrot. Sterowniki Sterownik programowalny jest sercem systemu. Od jego struktury, podatności na współpracę z urządzeniami od różnych dostawców, swobody wymiany danych i podatności na programowanie zależą osiągane rezultaty. W systemie TECOMAT, poszczególne jednostki centralne posiadają konfiguracje dedykowane rozwiązaniom kompleksowym pozwalając na realizację specyficznych zadań technologicznych. Każdą z nich można rozbudowywać modułami obiektowymi dowolnie odległymi od CPU w granicach długości magistral wewnętrznych. Podstawowa rozpiętość skrajnych modułów włączonych bezpośrednio bez przedłużaczy światłowodowych, to około 1km. Orientacyjna liczba wejść/wyjść obsługiwanych przez najmniejsze nawet CPU, to ponad 4000 I/O. Jednostki centralne TECOMAT Foxtrot pozwalają na proste i naturalne przyłączanie kolejnych CPU do jednolitego systemu stanowiącego wspólną całość. Umożliwia to obsługę ogromnych instalacji z niezwykle sprawną komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. Konfiguracja połączeniowa do 32 CPU nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń, a zakres adresowy powiększa się imponująco do TECOMAT Foxtrot 32*4000, czyli ponad wejść/wyjść. Rozwiązania zastosowane w każdej jednostce centralnej rodziny TECOMAT pozwalają na jednoczesną komunikację dwiema magistralami systemowymi o bardzo dużych prędkościach przesyłania danych. Magistrala CIB o pojemności adresowej ponad 4000 wejść/wyjść dwustanowych lub ponad 1200 wejść/wyjść analogowych przesyła dane z prędkością 153,6kbit/s, a magistrala TCL2 transmituje informacje z prędkością 345kbit/s, przy czym różne są długości transmitowanych telegramów. Różne są także czasy reakcji zwrotnej, co pozwala projektantom na optymalne dostosowanie konfiguracji do potrzeb procesów wolnozmiennych jak i bardzo dynamicznych.

10 Wszystkie jednostki centralne mają złącze Ethernet pozwalające na bezpośrednią komunikację w sieciach LAN oraz Internet, a zintegrowany WEB Serwer umożliwia implementację własnych stron www. Każde CPU występuje w kilku odmianach z wyświetlaczem, przyciskami i gniazdem anteny magistrali radiowej RFox. Dodatkowo, każde CPU ma zaimplementowany datalogger umożliwiający precyzyjne gromadzenie danych historycznych, co ma szczególne znaczenie przy dokonywaniu szacunków rozliczeniowych i dostosowywania strategii obsługi obiektu do jego parametrów rzeczywistych. Procesy wymagające ekstremalnie szybkiej reakcji korzystnie jest komunikować wzajemnie magistralą TCL2, zaś wolniejsze procedury, zadania regulacyjne i wymianę dużej ilości danych pomiarowych można prowadzić w łączności magistralą CIB. Wprawdzie obie magistrale są na tyle szybkie, że praktycznie nie wpływają one na czas reakcji systemu na sygnały obiektowe czy pomiarowe lub wykonawcze, jednak możliwość jednoczesnej koordynacji znacznej liczby obwodów regulacyjnych daje przewagę magistrali CIB w obsłudze procesów wolnozmiennych lub niekrytycznych czasowo. Obie magistrale sieciowe pozwalają na dołączanie modułów obiektowych w dowolnym miejscu dając jednocześnie pełen komfort montażu zwykłej linii dwuprzewodowej w formie klasycznej skrętki TP /Twisted Pair/. Producent oferuje szeroką gamę modułów obiektowych do obu magistral. W spektrum dostaw są zarówno uniwersalne pakiety rozszerzające w wykonaniu "przemysłowym" montowane na szynie 35mm w obudowach znanych z typowej aparatury elektroinstalacyjnej oraz dedykowane wybranym technologiom. Sieć CIB integruje moduły o tradycyjnej formie budowy z przeznaczeniem do montażu na szynie 35mm w szafach elektroinstalacyjnych oraz pastylkowe do zabudowy w puszkach rozgałęziających i podaparatowych, jak i w formie pozbawionej obudowy do montażu bezpośredniego na konektorach listew zaciskowych. Magistrala CIB daje projektantom i użytkownikom pełen komfort doboru aparatury elektroinstalcyjnej, pomiarowej, nastawczej i wykonawczej z uwzględnieniem jej funkcji, szczególnego wyglądu zewnętrznego o określonych liniach kształtów, kolorystyce i wyborze elementów dekoracyjnych. Moduły obiektowe mogą być montowane bezpośrednio przy czujnikach lub, jak np. w przypadku czujników pomiaru temperatury, bezpośrednio w głowicy przyłączeniowej. Ta istotna zaleta daje swobodę prowadzenia połączeń i radykalną redukcję ilości kabli rozprowadzanych po obiekcie skracając je do niezbędnego minimum. Stosowane mogą być czujniki o wyjściach dwuprzewodowych bez konieczności użycia dodatkowych przewodów służących kompensacji wpływów termicznych środowiska na wartości mierzone. Magistrala CIB pozwala na obsługę dużej ilości sygnałów analogowych dając komfort wykorzystania bogatych bibliotek programowych do obsługi układów regulacji urządzeniami obiektowymi.

11 Przykładowe jednostki centralne TECOMAT Foxtrot: CPU z serii CP-1000 dedykowane są obsłudze rozległych systemów infrastrukturalnych takich jak biurowce, hotele, apartamentowce, muzea, kina teatry, obiekty sportowe, hale widowiskowe, pływalnie, budowle historyczne, itp. Prowadzą koordynację zarządzania budynkami jako główne kontrolery BMS. Stanowią jednostki odpowiedzialne za zapewnienie komfortu cieplnego i świeżego powietrza. Nadzorują systemy personalizacji dostępu, monitoringu alarmowego, zasilania, UPS, racjonalizacji zużycia nośników energii oraz kontroli pożarowej. Kontrolery z serii CP-1004, to CPU do chętnie stosowane do obsługi domowych systemów automatyki, nadzoru nad zużyciem nośników energii elektrycznej i mediów, współpracy z odbiornikiem TV i iphonem, ipodem czy ipadem, nadzorem poprzez kamery i automatyzacją podlewania ogrodu. Zapewniają komfortowe sterowanie przy pomocy pilotów, poleceń SMS, z wykorzystaniem korespondencji i nowoczesnego oprogramowania iridium czy Control4. CPU serii CP-1006 są najbardziej popularnymi sterownikami z rodziny Foxtrot. Występują także w odmianie z dodatkową magistralą radiową RFox. Stosowane są do zadań uniwersalnych łączących wymagania stawiane urządzeniom mechatronicznym wyposażenia warsztatowego jak i aplikacjom nadzorującym systemy HVACR, oświetlenia, sceny, sygnalizację akustyczną i urządzenia nagłaśniające, a także zarządzanie obiektami zabytkowymi z transmisją radiową RFox. Stosowane są chętnie w do realizacji różnorodnych zadań, przy czym z uwagi na swoją wszechstronność pozwalają na łatwą unifikację struktury sterowania. Jednostki CP-1008, to kontrolery wykorzystywane w obiektach o dużych potrzebach regulacyjnych, węzłach cieplnych, pompowniach, basenach kąpielowych, rozległych systemach wodociągowych, systemach klimatyzacji i wentylacji. Aplikacje obejmują także ciągi chłodnicze, suszarnie i dystrybucję ciepła. Zasadnicze parametry techniczne: - Wejścia uniwersalne, które mogą być wykorzystywane zarówno jako dwustanowe jak i analogowe dla zakresów 0-20mA, 0-2V, 0-10V i podłączenia czujników Ni1000, PT100, Pt1000, OV1000, termopar J, K, R, S, T, N. - Wejścia analogowe o rozdzielczości do 10-16bit., wyjścia o rozdzielczości 8-16 bit. - Wyjścia tranzystorowe /24 VDC, 0,5A, lub 24 VDC, 2 A/, triakowe SSR /23VAC/0,7 A/ i przekaźnikowe /230 VAC/ 3A, 230VAC/5A oraz 230VAC/16A/. - Zintegrowany WEB Serwer. - Zintegrowany datalogger - Programowanie on-line, np. przez Internet /zmiana programu w locie bez zatrzymania CPU/. - Kanały dla transmisji szeregowej RS ,5kbit/s 15mb., RS-485 2Mbit/s 1750 mb., RS-422 2Mbit/s 1200 mb., Profibus DP Master 187,5 kbit/s, Profibus DP Slave 12 Mb., M-Bus, Modbus RTU, Modbus TCP, CAN, LON Works, Wiegand, FSK Modem, EPSNET, EPSNET-F, EPSNET Multimaster, - Zintegrowany interfejs magistrali Ethernet 10/100 Mbps ze złącze RJ45. Protokoły: HTTP /Hypertext Transfer Protocol/, SMTP /Simple Mail Transfer Protocol/, TCP/IP /Transmission Control Protocol/Internet Protocol/, UDP/IP /User Datagram Protocol w modelu TCP/IP, BACnet /Building Automation and Control Networks/, MODBUS/TCP i MODBUS/UDP /Modbus Proctocol w modelu TCP/IP oraz UDP/IP/ - Zintegrowane magistrale systemowe CIB i TCL2 - Programowanie zgodne z IEC za pomocą programu narzędziowego MOSAIC. Istotnym jest fakt, iż kontrolery TECOMAT Foxtrot są nowoczesną konstrukcją uwzględniającą osiągnięcia wynikające z postępu technik komputerowych. W sterownikach PLC starszej generacji wymuszone jest rozdzielenie funkcji sterowniczych od funkcji wizualizacji procesów i obsługi operatorskiej. Do takich zadań służą

EMEA SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku

EMEA SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku Budynki dopasowujące swoje parametry eksploatacyjne do potrzeb przebywających w nich osób oraz dla zapewnienia maksymalnej ochrony środowiska są nie tylko wizją, a stają się już faktem. EMEA SMART House

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania automatyki dla systemów inteligentnego budynku (1)

Kompleksowe rozwiązania automatyki dla systemów inteligentnego budynku (1) Kompleksowe rozwiązania automatyki dla systemów inteligentnego budynku (1) Budynki dopasowujące swoje parametry eksploatacyjne do potrzeb przebywających w nich osób oraz dla zapewnienia maksymalnej ochrony

Bardziej szczegółowo

direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013

direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013 direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013 własne rozwiązania na własnym podwórku / 20 The Squaire leżący wieżowiec / 12 więcej dali w sieci / 8 Wykonawstwo z certyfikatem WAGO / 11 TREŚCI

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog Produktów

TAC Vista Katalog Produktów TAC Vista Katalog Produktów Katalog produktów 2010/2011 Spis treści Informacje ogólne...1 Opis systemów...5 Oprogramowanie... 9 Vista 5.1...10 Wprowadzenie / wstęp...10 TAC Vista 5.1 Serwer...11 TAC Vista

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości direct energetyka czerwiec 2014 GRID SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości STEROWNIK DO TELETECHNIKI W WIRTUALNEJ ELEKTROWNI / str. 12 750 XTR EXTREMALNIE WYTRZYMAŁY

Bardziej szczegółowo

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Rozwiązania KNX Zawartość Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2 Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Efektywne wykorzystanie energii w domach 4 Oszczędzanie energii w budynkach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją?

Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją? 81 (3/2014) ISSN 1507-3890 Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją? czytaj na str. 22 X X Poradnik Automatyka cz. 1. jak wybrać panel operatorski 7? www.biuletyn.astor.com.pl XX Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Otwarta komunikacja w świecie Saia PCD

Otwarta komunikacja w świecie Saia PCD BIULETYN INFORMACYJNY FIRMY SABUR ISSN 1898-522X www.sabur.com.pl nr 2[48]/2011 str. 8 10 Otwarta komunikacja w świecie Saia PCD Nie ma rzeczy niemożliwych! Lon on IP SNMP SMTP BACnet M-Bus CAN Modbus

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4 direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 SYSTEM KLASY MES WSPIERA PRODUKCJĘ W WAGO / 22 STACJE ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ Wago / 9 wago na kolejowym szlaku / 4 KOPALNIA POD SPECJALNYM NADZOREM

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22 PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC strona 10 Zarządzanie zmianami w systemach sterowania strona 22 Aktualności Szanowni Państwo, jadąc do pracy słyszę w radiu, że Polacy mają problemy ze

Bardziej szczegółowo

PCD3 Wide Area Controller

PCD3 Wide Area Controller BIULETYN INFORMACYJNY FIRMY SABUR ISSN 1898-522X www.sabur.com.pl nr1[43]/2009 PCD3 Wide Area Controller str. 5 Nowy, kompaktowy sterownik PCD3 z komunikacją GSM/GPRS Ekonomiczny system zdalnego odczytu

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Kraków 2014 Spis treści 1) SYSTEMY INTELIGENTNEGO BUDYNKU... 5 a) System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie... 5 i) System Kontroli Dostępu...

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s.

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s. Nr 84 2/2015 ISSN: 1507 3890 Jak realnie oszczędzać dzięki monitoringowi mediów produkcyjnych? temat numeru: strony 32-41 Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia wydanie 1/11 (4), marzec 2011 NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia NOWOŚĆ!!! MT-100 moduł serii profesjonalnej w cenie serii ekonomicznej. Bezkonkurencyjna

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo